Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata"

Átírás

1 Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs,

2 Tartalom I. A szerződéskötés feltételei II. A szerződés megkötésének lépései III. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok IV. A támogatás folyósítása V. A szerződés módosítása

3 Határon Átnyúló Együttm ttműködési Program keretében megkötött tt támogatt mogatási szerződések sek Közösségi támogatási szerződés (IPA támogatás)» A VezetőKedvezményezett és az IrányítóHatóság között Tárfinanszírozási szerződés (Hazai kormányzati társfinanszírozás)» Az NFÜnevében a VÁTI Nonprofit Kft. köti meg minden magyarországi Projekt Partnerrel

4 I. A szerződésk skötés s feltételei telei Közösségi Támogatási Szerződés (Főszerződés) megkötése, Partnerségi Megállapodás aláírása, a Nemzeti Hatóság által a hazai partner által megvalósított projektrészre vonatkozókötelezettségvállalási nyilatkozat kiadása.

5 II. A szerződés s megkötésének lépései l 1. VÁTI Területi Irodája által kiküldött értesítőlevél a szükséges dokumentumokról 2. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtása a VÁTI Nonprofit Kft. kijelölt kapcsolattartójának 3. Egyeztetés a VÁTI Nonprofit Kft. kijelölt kapcsolattartójával telefonon, útján, szükség esetén személyesen 4. Dokumentumok teljességének, megfelelőségének ellenőrzése, szükség esetén hiánypótlás 5. Kötelezettségvállalási nyilatkozat kiállítása az NH részéről 6. A szerződéstervezet elkészítése, minőség-ellenőrzés 7. A szerződéstervezet megküldése 3 példányban a hazai partner részére aláírás céljából 8. Szerződés aláírása a VÁTI Nonprofit Kft. részéről 9. A szerződés megkötése tényének rögzítése az IMIR ben

6 III. Benyújtand jtandódokumentumok Határidő: Az értesítő levél átvételétől számított 10 munkanap 1. Aláírt közösségi támogatási szerződés partner által hitelesített másolata, annak minden vonatkozó mellékletével 2. A szervezet nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya(i) (a társfinanszírozási szerződésre vonatkozóan) 3. A szervezet létrejöttét és működését tanúsítóokirat partner által hitelesített másolata, 4. Nyilatkozat a szervezet adatairól 5. Nyilatkozat a hazai partner magyarországi bankszámláiról

7 III. Benyújtand jtandódokumentumok 6. Beszedési megbízásra felhatalmazólevelek (a hazai partner valamennyi bankszámlájára vonatkozóan) 7. Nyilatkozat a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 72. (2) bekezdése alapján 8. ÁFA nyilatkozat 9. Felhasználói szabályzat az IMIR Monitoring és Információs Rendszer Front Office felületének használatához, amelyen keresztül a partneri jelentések kerülnek benyújtásra 10. Hozzájáruló nyilatkozat személyes adat kezeléséhez 11. Nyilatkozat közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzésekről 12. A projektrész tevékenységeinek leírása (röviden)

8 Aláírt Közösségi Támogatási Szerződés (Főszerződés) mellékletekkel -Mellékletek:Partnership Agreement, Application Form, (melynek részét képezi a projektrész jóváhagyott költségvetése a partner által hitelesítve). - Partner által hitelesített másolatban - Elektronikus formában is - Subsidy Contract, Partnership Agreement- pdf -Application Form-xls

9 Aláírási címpéldány Közjegyző által hitelesített Szervezet nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) Csak papír alapon szükséges benyújtani

10 A szervezet létrejöttét és működését tanúsító okirat A szervezet nyilvántartásba vételét, működését igazoló okiratok a következők lehetnek a szervezet jogi formájától függően: cégkivonat, bírósági bejegyzést igazoló okirat, alapító okirat, stb. Amennyiben a szervezet több ilyen igazoló dokumentummal rendelkezik, elegendő egyfélét benyújtani. Ezeket az okiratokat is pecséttel és aláírással kérjük ellátni. Partner által hitelesített Csak papír alapon szükséges benyújtani

11 Nyilatkozat bankszáml mlákról Összes bankszámlát szükséges feltüntetni Jelezni szükséges megjegyzésben indoklással, ha valamelyik bankszámla nem inkasszálható Elektronikusan is benyújtandó- word

12 Felhatalmazó levelek Értékhatárra való tekintet nélkül Csak papír alapon szükséges benyújtani Elsősorban a Programlebonyolítás számlaszámot tartalmazó felhatalmazólevél formanyomtatvány, amennyiben olyan bank ügyfelei a partnerek, ahol ezt a számlaszámot nem fogadja el a bank (pl: K&H bank) akkor az EFK számlaszámot tartalmazó felhatalmazó levél formanyomtatványt szükséges benyújtani

13 Felhatalmazó levelek A Magyar Államkincstár csak az általuk kiadott, beszedési megbízásra rendszeresített formanyomtatványát fogadja el felhatalmazó levélként, így természetesen a VÁTI részéről sincs akadálya, hogy ezt csatolják a társfinanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációhoz. ben megküldésre kerül egy MÁK felhatalmazó levél minta is a megfelelő adatok feltüntetése érdekében!

14 Nyilatkozat a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 72. (2) bekezdése alapján Csak papír alapon szükséges benyújtani Szervezet nem áll végelszámolás alatt Meg nem fizetett köztartozás Hozzájárulás jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez Biztosíték rendelkezésre bocsátás

15 ÁFA nyilatkozat Papír alapon és elektronikusan kell benyújtani Hozzájárulónyilatkozat személyes adat kezeléséhez Csak papír alapon szükséges benyújtani Aláíró személyek és kapcsolattartó

16 Nyilatkozat közösségi értékhatárt elérővagy azt meghaladóértékűbeszerzésekről A közösségi értékhatárt meghaladó beszerzések esetén előzetes kontrollra be kell nyújtani a partnereknek a tender dossziét, illetve az ajánlati felhívást a hitelesítésre kijelölt szervnek Csak papír alapon szükséges benyújtani

17 Közösségi támogatt mogatás s megelőlegez legezése 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 27/A. szakasza alapján Központi költségvetésű szerveknek automatikusan jár, az NFÜ közvetlenül veszi fel velük a kapcsolatot. Kérelem benyújtása szükséges, melynek feltételei: A partner nem központi költségvetési szerv ÉS A projektrész költségvetése eléri vagy meghaladja a EUR-t. VAGY A partner Megyei Önkormányzat vagy Regionális Fejlesztési Ügynökség (függetlenül a projektrész költségvetésének összegétől). Támogatás mértéke: partneri költségvetés IPA forrásának 30%-a. A kiküldött tájékoztató tartalmazza a megelőlegezéssel kapcsolatos információkat

18 IV. A támogatt mogatás s folyósítása sa A hazai társfinanszírozás teljes összege előlegformájában kerül kifizetésre a társfinanszírozási szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. Ennek fogadására nem szükséges elkülönített bankszámla nyitása. A Vezető Kedvezményezettek az IPA támogatás fogadására nyitott eurós bankszámlájukat használhatják a társfinanszírozás fogadására. A hazai társfinanszírozás folyósítása euróban történik. A társfinanszírozás fogadására megjelölt bankszámla devizaneme forint és euróis lehet. Az IBAN-szám rendkívül fontos a bankszámla nyilatkozatokon!

19 V. Szerződésm smódosítás Mindennemű szerződésmódosítási kérelemmel a Vezető Kedvezményezetthezkell fordulni, aki a Közös Technikai Titkárságnál kezdeményezi a módosítást. Először a Közösségi Támogatási Szerződés (Főszerződés) kerül módosításra. A közösségi szerződés hazai projektrészt érintőmódosításának hatálybalépését követőena partner köteles kezdeményezni a társfinanszírozási szerződés módosítását-haladéktalanul.

20 1. Egyszerű módosítás pl.: V. Szerződésm smódosítás - Átcsoportosítás a költségvetésben -Változás a bankszámlák adataiban (új számla bejelentése, régi megszűntetése) - Kapcsolattartó/aláíró személyében, adataiban változás 2. Társfinanszírozási támogatási szerződésmódosítással járó változás pl.: - projektrész teljes költségvetése változik (nő/csökken) - változik a projekt végrehajtás ütemezése

21 Köszönöm m a figyelmet! Rába Anikó VÁTI Nonprofit Kft., Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Zalaegerszeg Tel.:

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Az első szintű ellenőrzés irányelvei a magyar partnerek számára 2013. október 3. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 A költségek hitelesítésének irányelvei a magyar partnerek számára 2011. január Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A KŐSZEGI KISTÉRSÉG ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Konzorcium tagjai (a továbbiakban

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Személyzeti/oktatói mobilitási programra EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 HU08 Ösztöndíj Program projekt keretében

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Személyzeti/oktatói mobilitási programra EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 HU08 Ösztöndíj Program projekt keretében TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Személyzeti/oktatói mobilitási programra EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 HU08 Ösztöndíj Program projekt keretében amelyet egyrészről Tempus Közalapítvány a Hivatalos jogi

Részletesebben

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Felsőoktatási mobilitási programra EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 HU08 Ösztöndíj Program projekt keretében amelyet egyrészről a Tempus Közalapítvány Hivatalos jogi forma:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz Budapest, 2015. március 5. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 Pályázati felhívások tárgya... 6

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA társadalmi szervezetek, alapítványok részére, a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást népszerűsítő és a hagyományőrzést erősítő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET ZENEI JELLEGŰ MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban:

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keretszerződés 1.sz.melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. december 17. napjától A Forrás Takarékszövetkezet

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2013. április 19-én 42/2013. sz. határozattal Hatályba helyezve: 2013. május 01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési támogatására Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-15 Meghirdetés dátuma: 2014. december 30. Az Emberi

Részletesebben