PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására PÁLYÁZAT KÓDJA: 30000/ 6625 /2010. BM. Olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások stb. egyszeri, visszatérítendő, előfinanszírozással történő támogatása, amelyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén képesek hatékonyan csökkenteni, biztosítják az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást, és elősegítik a veszteségek mérséklését, például: - fajlagos energiaigény csökkentés (fűtőberendezések energetikai korszerűsítése jobb hatásfokú, szabályozható készülékek beépítésével, stb.); - hőveszteségek utólagos hőszigeteléssel történő csökkentése (külső nyílászáró szerkezetek utólagos szigetelésével, stb.); - villamosenergia-felhasználás mérséklése (kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítésével, stb.); - megújuló energiahordozók alkalmazása (napkollektor, hőszivattyú, stb.). 2. A pályázaton résztvevők köre A pályázaton az Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek közül azok vehetnek részt, melyek a saját vagyonkezelésükben levő ingatlanon kívánnak energetikai fejlesztést megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzösszeg legalább 20%-át saját forrásból fedezni tudják (pályázó). 3. Pályázati feltételek Pályázni olyan műszakilag megvalósítható témával lehet, amely a korszerűség követelményeit kielégíti, megfelel a biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak, legkésőbb december 15-éig megvalósítható és a ráfordításhoz nyújtott támogatás összege 6 éven belül visszafizetésre kerül. A várható megtakarítást számítással szükséges kimutatni. Egy költségvetési szerv több témával is pályázhat, de ez esetben a pályázónak a pályázatokat fontossági sorrendben kell benyújtania és indoklással kell ellátnia. 4. A pályázat benyújtása, forrása, értékelése A pályázati dokumentációt jelen pályázati felhívás kitöltött mellékletével (Adatlap) együtt három példányban kell benyújtani az BM Műszaki Főosztály Vagyongazdálkodási és Beruházási Osztály részére (Budapest V., Mérleg u.1-3.). A pályázat benyújtási határideje: február óra Az elbírálás során elérhető maximális pontszám: 200 pont A rendelkezésre álló forrás: évben befolyt törlesztő részletekből származó bevétel és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény, BM Fejezeti kezelésű Energia-racionalizálás megnevezésű előirányzatból származó bevétel, összesen 80,0 M Ft.

2 2 Értékelési szempontok, fontossági sorrendben: - a visszafizetés vállalt ideje, és a saját forrás %-os aránya együttesen az elérhető pontszám 50%-a (25-25 %), - az energia-megtakarítás, illetve üzemeltetési költségcsökkenés éves összege (az elérhető pontszám 20%-a), - a pályázat előkészítettsége (az elérhető pontszám 20%-a), - a megtérülési idő (az elérhető pontszám 10%-a). A pályázatokat a BM Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkár által felkért szakértőkből álló bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatások odaítélésére. Hiánypótlásra lehetőség nincs. A pályázat elbírálásáról a pályázók március 20-ig értesítést kapnak. A pályázat eredménye ellen jogorvoslatnak nincs helye. 5. Szerződéskötés, teljesítés, ellenőrzés A szerződések április 30-ig kerülnek megkötésre. A BM Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkár a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt: - a műszaki, pénzügyi teljesítésre; - a visszafizetési kötelezettségvállalásra; - a törlesztés ütemezésére: a visszafizetés évente két alkalommal, a megkötésre kerülő támogatási szerződésben foglalt részletezés szerint történik; - a visszafizetés időtartamára, amely nem lehet hosszabb a pályázatban kimutatott megtérülési időnél, de maximum 6 év, minimális összege pedig a támogatás 1/6-a, de legalább 500 E Ft/év; - a visszafizetés ellenőrzésére; - a késedelmes visszafizetés szankcionálására; - a tényleges megtakarítások dokumentálására (számlák, mérési adatok, számítások stb.) vonatkozóan. A kiírónak a szerződéskötés után jogában áll a szerződésben foglaltakat folyamatosan ellenőrizni. 6. Egyéb Jelen pályázati felhívás és annak melléklete a honlapról letölthető. A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdésekben felvilágosítást nyújt: Handula Mária (tel.: , BM: , Fax: , BM:14-997, cím:

3 3 ADATLAP Melléklet 30000/ /2010. BM. számú évi energiaracionalizálási pályázathoz üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására benyújtandó pályázathoz 1. Általános információk (az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (1), (2) bekezdés figyelembevételével) Adóalany Igen= 1 Nem= 0 Az igénylő neve(m): Az igénylő székhelye, irszám: település:... cím: utca hsz hrsz KSH Gazdálkodási forma kód: Az igénylő adószáma(m): Részt vett-e korábbi pályázatokon: 1.1. A fejlesztésért felelős: Vezető neve: Beosztása: Telefon és fax szám: A pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának: Neve: Beosztása: Telefon és fax szám: A fejlesztés célja: megnevezése: megvalósításának helye és pontos címe:

4 A fejlesztés rövid leírása: A fejlesztés típusa:(megfelelőt aláhúzni) - fajlagos energiaigény csökkentés - hőveszteségek utólagos hőszigeteléssel történő csökkentése - villamosenergia-felhasználás mérséklése - megújuló energiahordozók alkalmazása - egyéb 1.5. A fejlesztés várható befejezése, üzembe helyezésének tervezett időpontja: 2. A fejlesztés (beruházás) pénzügyi adatai: 2.1. A fejlesztés várható költsége: bruttó: Ebből saját forrás összege: bruttó: Saját forrás aránya: 2.2. Az igényelt támogatás összege: bruttó: 2.3. A várható éves üzemeltetési költségmegtakarítás: bruttó: 2.4. A megtérülés ideje: T= Fejlesztési költség (E Ft) = Éves üzemeltetési költség megtakarítás 2.5. A fejlesztés várható élettartama: 2.6. A támogatás visszatérítésének vállalt határideje: 3. Egyéb adatok: 3.1. A fejlesztés előkészítettségi foka (tanulmányterv, elvi engedély, tenderterv, stb.) A fejlesztés részletes ismertetése, számítások:

5 5 4. Nyilatkozatok: 4.1. Az Ámr (2) bekezdés a) pontja értelmében nyilatkozom, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek Az Ámr (2) bekezdés c) pontja értelmében hozzájárulásomat adom, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz - azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak, és a 122. (3) bekezdése szerinti támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek Az Ámr (1) bekezdés értelmében hozzájárulásomat adom, hogy a Kincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a támogatás kedvezményezettjeinek az Áht. 18/C. (14) bekezdésében meghatározott adatait a kedvezményezettek előzetes írásbeli hozzájárulása alapján elektronikus úton megküldi az Áht. 18/C. (13) bekezdése szerinti adóhatóságok részére Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül. Dátum: pályázó

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet Pályázati kiírás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet magyarországi

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. FORDULÓJÁHOZ KÓDSZÁM: KEOP 2009 7.1.1.1. érvényes: 2009.

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram -ban való részvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram -ban való részvételre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram -ban való részvételre Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegítése érdekében

Részletesebben

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Új Széchenyi Terv Zöld

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2015. június 8.

Pályázati kiírás. 2015. június 8. Pályázati kiírás 2015. június 8. A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B A projektek az Európai

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére PÁLYÁZAT a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére Pályázati kiírás 2.sz. módosítása Budapest, 2004. május 1. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. Projekt adatlap a Közép-Magyarországi Operatív Program Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A FEJLESZTÉS EURÓPAI ÉVE (EYD2015) KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMJAIK TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL 1 A pályázat kódszáma:

Részletesebben

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Zöld Beruházási Program Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram és

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA társadalmi szervezetek, alapítványok részére, a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást népszerűsítő és a hagyományőrzést erősítő

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

90/2013. (X. 7.) VM rendelet

90/2013. (X. 7.) VM rendelet (2013. október 9-től hatályos) 90/2013. (X. 7.) VM rendelet a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL, VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL, VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL, VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati formanyomtatvány mellékletei (beadáskor ezeket a mellékleteket kitöltve be kell adni

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

6/2006. (II. 7.) KvVM rendelet

6/2006. (II. 7.) KvVM rendelet 6/2006. (II. 7.) KvVM rendelet a 2006. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes

Részletesebben