ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez"

Átírás

1 ADATL a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz H I V A T A L PTGREG Átvevő kódja Postára adás dátuma Beérkezés dátuma év hó Átvevő állami adóhatóság kódja nap átvevő aláírása ÜZEMELTETŐ ADATAI Adószáma Hibásnak minősített adatlap vonalkódja Székhely cím Levelezési cím Ügyintéző Telefonszáma KÉTVÁLLALKOZÓS PÉNZTÁRGÉP ESETÉN A ÜZEMELTETŐ ADATAI Kétvállalkozós pénztárgép jelölése Üzemanyag tulajdonos Üzlet tulajdonosa Jelölje, ha kétvállalkozós pénztárgép esetén a bejelentés megtételére vonatkozó meghatalmazást csatolt Adószáma Székhely cím Jelölje, ha a pénztárgép üzemeltetési helyének (üzlet és címe) üzembe helyezést megelőzően történő megváltoztatását kéri (D) Igényelt regisztrációs kódok darabszáma Ebből: - támogatott pénztárgép(ek) cseréjére/beszerzésére igényelt Kitöltött lapok száma 01 TAM-01 TAM-02 MOD - támogatás nélküli pénztárgép(ek) cseréjére/beszerzésére igényelt Hozzájárulok ahhoz, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átadja a távközlési szolgáltató részére a távközlési szerződés megkötéséhez szükséges adatokat, úm. adószám, név, székhely, üzemeltetési hely (E) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység év hó nap Állami adóhatósághoz bejelentett, az adatlap aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése P.H. üzemeltető vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése

2 PTGREG-01 A pénztárgép regisztrációhoz szükséges - támogatás igénybevételére nem jogosító - egyedi azonosító igénylése Igényelt regisztrációs kódok darabszáma PÉNZTÁRGÉP ÜZEMELTETÉSI HELYE Üzlet Üzlet rövid LECSERÉLENDŐ PÉNZTÁRGÉPEK ADATAI AEE/Adómemória száma Használatból kivont Regisztrációs kód c)

3 PTGREG-TAM-01 Nyilatkozat a támogatási tartalommal rendelkező egyedi kód igényléséhez Nyilatkozom arról, hogy a támogatást a 875/2007. EK bizottsági rendelet (halászat) hatálya alá tartozó támogatásként veszem igénybe A évi XVII. törvény szerinti ügyfél-azonosító Hozzájárulok ahhoz, hogy a NAV a szabad egyéni de minimis keret ellenőrzése céljából ügyfél-azonosítóm felhasználásával az MVH-tól adatokat kérjen, valamint adataimat a nyilvántartási rendszer működtetéséhez az MVH részére átadja, és ebből a célból az adataimat kezelje, felhasználja. Szabad egyéni keret Szabad országos keret A Bizottság július 24-i 875/2007/EK rendelete (halászati ágazat) alapján a támogatás nyújtását megelőző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásokkal csökkentett fennmaradó értéke Adatok Megzés Euróban Forintban A Bizottság december 15-i 1998/2006/EK rendelete alapján a támogatás nyújtását megelőző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatások összesített értéke a közúti szállításban működő vállalkozások tekintetében A Bizottság december 15-i 1998/2006/EK rendelete alapján a támogatás nyújtását megelőző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatások összesített értéke euró forint euró forint Nyilatkozom arról, hogy 37/201 (III.2) Korm. rendelet 14. alapján nem minősülök nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak Nyilatkozom arról, hogy a PTGREG nyomtatványon igényelt támogatási tartalommal rendelkező egyedi kód utáni támogatás az eladó részére kerüljön folyósításra Nyilatkozom arról, hogy megfelelek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségem van A 14. pontbeli közzétételi kötelezettségemnek eleget tettem Nyilatkozom arról, hogy jogi személyként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetként átlátható szervezetnek minősülök Nyilatkozom a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról, hitelességéről Az adott tárgyban (pénztárgép) támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nyújtottam be az alábbi helyszín(ek)en és időpont(ok)ban helyszín dátum 20. helyszín dátum 2 2 Nyilatkozom arról, hogy nem állok jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellenem jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a támogatás folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint a 368/201 (XII.3) Korm. rendeletben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek Nyilatkozom arról, hogy nem esem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. -ában foglalt korlátozás alá Nyilatkozom arról, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201 (XII. 3) Korm. rendelet 8 (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról, és arról, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait visszafizetem 25. Költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezem

4 PTGREG-TAM-02 A pénztárgép regisztrációhoz szükséges - támogatás igénybevételére jogosító - egyedi kód igénylése PÉNZTÁRGÉP ÜZEMELTETÉSI HELYE Üzlet Üzlet rövid RÉGI PÉNZTÁRGÉPEK ADATAI Adómemória száma Típusa Felmentést engedélyező határozat száma c) Regisztrációs kód d) Támogatás összege forintban e) Támogatás elbírálás f) Hozzájárulok, hogy a támogatási jogosultságot tanúsító adóhatósági igazolás adatait a pénztárgép eladója az állami adóhatóság internetes oldalán elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül megismerje. helység év hó nap P.H. üzemeltető vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása

5 PTGREG-MOD Pénztárgép üzemeltetési helyének (üzlet és címe) üzembe helyezést megelőzően történő megváltoztatása Üzlet Üzlet rövid Üzlet Üzlet rövid Üzlet Üzlet rövid Üzlet (D) Üzlet rövid Üzlet (E) Üzlet rövid