8. Fejezet. Stafétaátadás az életért

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8. Fejezet. Stafétaátadás az életért"

Átírás

1 8. Fejezet Stafétaátadás az életért

2 8. Fejezet Stafétaátadás az életért Az előző fejezetekben kijózanító elemzést közöltünk azokról a módszerekről, ahogyan az Auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor korábbi létrehozóinak örökösei újra megpróbálják leigázni a világot. Aki ezt a könyvet olvassa, az végre felismerheti a félretájékoztatások és a csalások nagyságát, melyekkel elő akarják készíteni a harmadik világhódító kísérletet. Az egyetlen út, ahogyan a jelen és a jövő generációi számára is megakadályozható ez a hatalomátvétel, ha immunissá tesszük magunkat ezen érdekkörök hazugságai és csalásai ellen. Még fontosabb, hogy most, hogy Auschwitz megalkotóiról lelepleztük az igazságot, kötelességünknek érezzük, hogy útmutatást nyújtsunk a további teendőket illetően. Ez a könyv nem kevesebbet tesz, mint hogy újraírja a XX. század történelmét. Ebből az következik, hogy múltunk új értelmezését szem előtt tartva kell felülvizsgálni a XXI. századra vonatkozó terveinket. A kijózanító elemzés, amit e könyv közöl, lehetőséget nyújt arra is, hogy a múlt hibáinak elkövetése nélkül formálhassuk jövőnket. Tekintettel a múlt súlyos hibáinak mértékére, bátor, messzemenő és globális szintű lépésekre van szükség. Sőt, ezennel eljött az idő egy jobb világhoz vezető út kialakításához. Ha nem vonunk le azonnali és pontos következtetéseket a történelem leckéiből, az emberiség fontos lehetőséget szalaszt el fejlődési útvonalának átirányítására. 276

3 Stafétaátadás az Életért Ebben a fejezetben felvázoljuk azokat a teendőket, amelyek egy egészségről, békéről és társadalmi igazságosságról szóló világ megalkotásához szükségesek. Ez a világ ma már nem csak illúzió. Most kell felépítenünk. Mindössze egyetlen tényezőtől függ, hogy ez az új világ milyen gyorsan válik valósággá: attól, hogy hányan kötelezzük el magunkat ennek a célnak az elérése mellett. Ezt különösen a fiatalabb generációknak ajánljuk a figyelmébe, mert az ő világukról van szó, és az ő jövőjükről születik most döntés. Az emberiség válaszúton áll, és a lehetőségei nem is lehetnének ennél különbözőbbek. Egyik oldalon állnak azok a gazdasági érdekek, amelyek milliók betegségéből, nyomorából és halálából húznak hasznot. A másik oldalon a világ népe áll, akiknek legfőbb érdeke, hogy egészségét és életét megvédelmezze. Az auschwitzi koncentrációs tábor túlélői felismerték az emberiség történetének ezt a meghatározó fordulópontját. A földi pokol kevés megmaradt túlélőjeként a Stafétaátadás az Életért kezdeményezéssel adják tovább ezt az erkölcsi kötelezettséget a mai emberiség egészének. A Stafétaátadás az Életért viszont nem pusztán erkölcsi kötelesség, de felhívás is cselekvésre a legtágabb értelemben vett földi élet védelmében létrehozva ezáltal egy jobb világ alapjait. 277

4 8. Fejezet A célok Az emberiségnek lehetősége nyílik, hogy létrehozzon egy világot, melynek központjában az egészség, a béke és a társadalmi igazságosság áll. De ez a világ nem fog magától kialakulni, hanem nekünk, az embereknek kell felépítenünk. Ez a könyv az emberiség történelmének legnagyobb mozgalma, az Élet mozgalma alapjait fekteti le. E mozgalom célja, hogy megszabadítsa az emberiséget az olaj- és gyógyszerkartelltől való évszázados függéstől, és megvédelmezze az emberi életet minden jövőbeni generáció számára. Minden mozgalom számára szükséges, hogy világosan meghatározott céljai legyenek. Az Élet Mozgalma az alábbi célokat tűzte ki maga elé: Az igazság terjesztése Mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy az emberiséget félretájékoztatták olyan fontos kérdésekben, mint: Kinek a lelkén szárad a XX. század legnagyobb bűne, a második világháború hatvanmilliós emberáldozata? Ha a közvéleményt még mindig azok az érdekek uralják, amelyek hét évtizeden át visszatartották tőlünk ezt az információt, további fontos kérdéseket is fel kell tennünk magunknak: 1. Miért hazudtak nekünk? 2. Ha ilyen fontos kérdésben, mint ez, hazudtak nekünk, akkor miért kellene elhinnünk bármit is, amit mondanak nekünk? Nyilvánvaló, hogy a múlt megértése és terjesztése egy új, jobb világ létrehozásának előfeltétele. Az egészség és élet megvédelmezése Az Élet Mozgalma legfontosabb célja bolygónk mostani és jövőbeli lakóinak egészségének és életének megvédelmezése. Meg kell akadályozni, hogy az emberek a nagyvállalati érdekek áldozatául essenek. 278

5 Stafétaátadás az Életért Az élettel és egészséggel kapcsolatos szabadalmak törvényen kívül helyezése Az emberiség elszenvedett két világháborút, melyek több mint százmilliós emberáldozattal jártak. Azóta kiderült, hogy fő kiváltó okuk a szabadalmaztatás elve volt. Az Élet Mozgalmának fő célja ezért az élettel és egészséggel kapcsolatos szabadalmak törvényen kívül helyezése. Új egészségügyi rendszer kialakítása Az elmúlt század során a gyógyszeripari érdekek megpróbáltak egy monopóliumot kialakítani a világ egészségügyéből, és ehhez két fő pillérre alapoztak: Arra, hogy ők rendelkeznek a szabadalmazott gyógyszerek és terápiák felett, illetve hogy irányításuk alatt tartják az egészségügyi szektor privatizációját. Magától értetődik, hogy egy új egészségügyi rendszer kialakításához elengedhetetlen, hogy az ellenőrzés e két elemét felszámoljuk. Ellentétben a jelenlegi egészségügyi rendszerrel, amely a szabadalmazott gyógyszerek útján történő betegségterjesztésre épül, az új egészségügyi rendszer fókuszában a betegségek megelőzése és felszámolása lenne. Az első lépés egy ilyen rendszer felé, hogy eltöröljünk minden szabadalmat, mely a terápiás készítményekre és más gyógyszerekre vonatkozik. A második lépés, hogy az egészségügyi rendszert az emberek ellenőrzése alá vonjuk. Csak így garantálható, hogy az orvostudományi oktatás, kutatás és gyakorlat csak népegészségügyi célokat szolgáljon, és ne a gyógyszeripar pénzügyi érdekeit. Az élet védelme Az emberiség génállománya mint az élet főterve és biológiai alapja közös tulajdonunk. Be kell tiltani azokat a törekvéseket, melyek ennek a génkódnak a birtoklására irányulnak, hogy az emberi testet vagy részeit nyereségvágyból átépítsék, manipulálják és piacra dobják. 279

6 8. Fejezet Az élelmiszerellátás védelme Közös tulajdonunk a genetikai információ, mely megtalálható az állatokban, a növényekben, illetve az élelmiszerben, melyet mezőinken és kertjeinkben évezredek óta termelünk. Az élet genetikai kódjának manipulációja azzal a céllal, hogy globális monopóliumokat hozzanak létre, magában hordozza azt a veszélyt, hogy élelmiszerforrásaink nagyvállalati érdekcsoportok uralma alá kerülnek, és politikai céljokra használják fel őket. Környezetvédelem A jó egészség és az élet fenntarthatósága függ a tiszta levegőtől, a tiszta ivóvíztől és a toxikus anyagoktól mentes környezettől. Az elmúlt század során az olaj- és szénbányászat következtében a szénalapú levegőszennyezés a környezet első számú fenyegetésévé növekedett. A globális felmelegedés és az egyéb következmények tovább veszélyeztetik bolygónk túlélését. Ezen túlmenően a hagyományos intenzív mezőgazdasági technológiák nagy mennyiségben használnak mérgező szabadalmaztatott növényvédő szereket, gyomirtókat és műtrágyát, szennyezik a talaj- és vízkincsünket, felborítják az ökológiai egyensúlyt, és magát az életet veszélyeztetik a Földön. A XXI. században a szénalapú energiaforrásokat le kell cserélni hidrogénalapúra, nap-, szél-, árapályenergiára valamint egyéb megújuló energiaforrásokra, ezzel védve a környezetet és az életet a Földön. Ehhez hasonlóan, az intenzív mezőgazdasági technológiákat is le kell cserélni biogazdaságokra és egyéb decentralizált természetes mezőgazdasági eljárásokra. A világbéke védelme A béke megóvása minden generációnak álma volt az emberiség története során. Miközben a legtöbb háborút területi viták váltották ki, a XX. században volt kettő, amely az egész bolygóra kiterjedt. E két háború kiváltó okainak korrekt elemzése előfeltétele annak, hogy egy harmadik globális konfliktus megelőzhető legyen. Mivel egy ilyen konfliktus minden kétséget kizáróan 280

7 Stafétaátadás az Életért tömegpusztító fegyvereket is alkalmazna, ez az elemzés meghatározza azt is, hogyan maradhat fenn az emberiség. Az ebben a könyvben részletezett tények egyetlen következtetéshez vezetnek: Az egészségügyi és emberéletet érintő szektorokban a szabadalmaztathatóság elvének megszűnése előfeltétele annak, hogy a világbéke megőrizhető legyen. Hasonló módon, ha felszámoljuk a világ olajfüggőségét, akkor megszűnik a gazdasági motiváció is, mely az olajban gazdag országok katonai lerohanása mögött állhatna. Következésképpen, minél hamarabb lehet a világ energiaszükségletét megújuló energiaforrásokból fedezni, annál kisebb a valószínűsége újabb háborúk kialakulásának. A társadalmi igazságosság megteremtése A korábbi évszázadok gyarmatosító nagyhatalmait, amelyek szegényekre és gazdagokra osztották a világot, mára felváltották a vegyianyagot, gyógyszert és petrolkémiai termékeket exportáló országok. Az olaj- és gyógyszerkartell globális érdekei nem csak bebetonozzák ezt az igazságtalan gyakorlatot, hanem minden nappal tovább mélyítik az igazságtalanságokat. A gazdasági függőség e modern formái közül legszörnyűbb a gyógyszeripari gyarmatosítás. A jótékonykodás valamint a járványok leküzdésének hamis álcája mögött mérgező, a lakosságot megtizedelő gyógyszerekkel traktálják a fejlődő országokat. Hasonló módon, a gazdag és szegény országok közti árkot tovább mélyíti a génmódosított vetőmagok és élelmiszerek terjesztése a fejlődő országokban a globális éhínség felszámolásának hamis ürügyével. A történelem tanította leckék egyértelműek: Amíg az emberiség megtűri, hogy Auschwitz egykori megalkotói a mai gazdasági világrend irányítói legyenek, addig a társadalmi igazságosság kialakulása lehetetlen. 281

8 8. Fejezet A szabadalmazott gyógyszerekkel és élelmiszerekkel történő befektetési üzletelés felszámolásának előfeltétele, hogy az iparosodott és a fejlődő országok közti szakadékot betemethessük, és megteremthessük a világméretű társadalmi igazságosságot. A modern, decentralizált egészségügyi, élelmezésügyi, energetikai és egyéb technológiák a fejlődő országok gazdasági növekedésének és függőségük csökkentésének az alapjai. Továbbá a fejlődő országok által az olaj- és gyógyszerkartellnek fizetett sarc kiesése óriási mennyiségű gazdasági potenciált szabadít fel ezekben az országokban, amelyeket így az emberek alapvető szükségleteinek kielégítésére lehet átirányítani, mint például az élelmezésre, az egészségügyre, az oktatásra és a foglalkoztatásra. Ennek az új világnak mi, az emberek vagyunk a felépítői Ebben a kritikus történelmi pillanatban számunkra két alternatíva létezik: Vagy megengedjük a nagyvállalati érdekeknek, hogy világszerte tovább építsék és szilárdítsák monopolisztikus helyzetüket életünk fő területein, vagy mi, az emberek, felelősséget vállalunk egy új világ létrehozására saját magunk és a jövő generációi számára. Ha a világot hagyjuk a nagyvállalati érdekek prédájává válni, akkor ezek az érdekek tovább folytatják a nyomorral, éhséggel, környezetszennyezéssel, betegséggel és halállal járó nyerészkedésüket. Természetesen, ennek a világrendnek a fenntartása a belőle származó gazdasági haszonnal együtt csak globális diktatúra mellett oldható meg, mely megengedi ezeknek a nagyvállalati érdekeknek, hogy korlátozzák a polgári jogokat, és figyelmen kívül hagyják az emberek akaratát. Ha mi, az emberiség úgy döntünk, hogy sorsunkért felelősséget vállalva kihasználjuk a legmodernebb technológiákat, mint például a megújuló energiaforrásokat és a tudományos természetgyógyá- 282

9 Stafétaátadás az Életért szatot, létrehozhatunk egy egészséges, békés és igazságos világrendet. Az információ szabad áramlása az emberek közt és a hirtelen felszabaduló óriási mennyiségű gazdasági erőforrás lehetővé fogja tenni az emberiség számára, hogy egy óriási lépést tegyen előre egy ilyen igazságos világrendért. A választás egyértelműnek tűnik. A szempontokat azonban mindenki számára világossá kell tenni: Először is nekünk, az emberiségnek magunknak kell ezt a világrendet felépíteni, mert mi és leszármazottaink nyerhetünk a legtöbbet vele. Másodszor, most kell cselekednünk, mert minden egyes nappal, amit várakozással töltünk ahelyett, hogy megragadjuk ezt a lehetőséget, tovább fog folyni a világhatalmi status quo bebetonozása. A következő lépések E könyv minden olvasójának, az itt közölt információ minden birtokosának, aki megérti a most sürgető mivoltát, azonnal cselekednie kell, hogy egy jobb világot építhessünk. Ezek mindannyiunk legsürgősebb teendői: Gondolkodjon a saját érdekében! Amikor az olvasó ennek a könyvnek a tartalmán gondolkodik illetve saját kutatásait végzi, rá fog jönni, hogy micsoda mértékben tájékoztatták félre, hogy ne érthesse meg a történelmet, a saját múltját is beleértve. Különösen fontos, hogy az olvasó kritikus szemmel figyelje a médiát, mert az globális félretájékoztatást végez a status quo szolgálatában. Terjessze e könyv tartalmát! Ez a könyv egyedülálló információt, elemzést és dokumentációt közöl, amelyet máshol az olvasó nem fog megtalálni. Megpróbáltunk mindent a legmesszebbmenőkig hivatalos dokumentumokkal alátámasztani, ideértve a kormányzati és nemzetközi archívumok régóta titokban tartott anyagát. Javasoljuk, hogy tanulmányozza a könyv online verziójához csatolt linkeket, és 283

10 8. Fejezet végezzen saját kutatást. Továbbá javasoljuk, hogy továbbítsa e könyv internetes verzióját, esetleg csatolva személyes megjegyzéseit is. Vegye fel a kapcsolatot politikai képviselőivel! Ne tételezze fel, hogy politikai képviselői tisztában vannak az e könyv tartalmát képező tényekkel. Némelyiküket esetleg pont azok az érdekkörök segítették hatalomra, akikről ez a könyv szól, a többiek hozzánk hasonlóan csak áldozatai a jelenlegi világrendnek. Az utóbbi csoportba tartozók megérdemlik a lehetőséget, hogy bizonyíthassák, képesek az érdekeinket képviselni. Küldje el e könyv egy példányát politikai képviselőjének! Kérdezze meg a politikusokat, tisztában vannak-e azokkal a történelmi tényekkel, amelyek e könyvben szerepelnek! Válaszuk meglepő lehet. Szervezze meg e könyv üzenetének terjesztését! A legjobb módja, hogy meggyőződhessünk arról, hogy ez a könyv az olvasó városának, falujának, országának a legtávolabbi sarkába is eljut, az egy csoport kialakítása azokkal az olvasókkal, akik Önhöz hasonlóan cselekedni akarnak. Egy ilyen csoportnak az elsődleges feladata e könyv terjesztésének megszervezése a saját közösségén belül, meggyőződve arról, hogy mindenki elolvassa. Ennek eredményeképpen aztán sok más tevékenység is kialakulhat. 284

11 Stafétaátadás az Életért Keresse a hasonlóan gondolkodókat és működjön velük együtt! Sok együttműködési terület és lehetőség kínálkozik, ahol aktívan kampányolhat. Többek között: Környezetvédelem Alternatív energiák Tudományos természetgyógyászat Biokertészet Mikrofinanszírozás és alternatív közgazdaság Bármely más terület, ahol a világunkat uraló nagyvállalati befolyás csökkenthető Szavazzon a zsebével! Legyen legalább olyan óvatos annak eldöntésében, hogy mire költi a pénzét, mint amikor azt fontolgatja, melyik politikusra szavazzon! Az, hogy hol és mire költi a pénzét, valóban megváltoztathatja a világot. Például: Biotermékek vásárlásával Ön a vegyipari növényvédő szerek ellen szavaz. Energiahatékony autó vásárlásával Ön az olajipar és a környezetszennyezés ellen szavaz. A tudományos természetgyógyászat választásával saját maga és családja számára Ön a betegségterjesztő gyógyszeripari üzletág és annak egészségügyi monopolhelyzete ellen szavaz. 285

12 8. Fejezet Program egy jobb világért Az ebben a könyvben szereplő dokumentáció és elemzés alkotja azt a kiindulópontot, ahonnan az emberiség megteremthet magának egy jobb világot. Már két évvel ezelőtt egy több mint húsz Holocaust-túlélőből álló csoport gyűlt össze a lengyelországi Oświęcimben, a volt auschwitzi koncentrációs tábor helyén, hogy egy új európai alkotmányt jelentsenek be. Ez az alkotmány az emberekért, az emberek által felvázolta annak szükségességét, hogy a közérdeket meg kell védeni a nagyvállalati haszonleséstől. Sajnos ezt a világ legnagyobb erkölcsi fölénnyel bíró emberei által benyújtott történelmi jelentőségű felhívást a Stafétaátadás az Életért felhívást Európa vezetői figyelmen kívül hagyták. A Liszszaboni Szerződés (a felhatalmazó törvény ) aláírásával ezek a rövidlátó politikusok egy olyan folyamatnak adtak zöld jelzést, amely az egész európai földrészt ugyanazon nagyvállalati érdekek kezére játssza, amelyek már két világháborút kirobbantottak. Ebben a helyzetben mi, e könyv szerzői úgy döntöttünk, hogy ebben a könyvben közzé tesszük ezt a felhívást, és politikai programként terjesztjük, mint a demokrácia megőrzésének előfeltételét a jelen és jövőbeni generációk számára. A következő oldalakon dokumentáljuk a történelmi felhívás szövegét, amely a Staféta - átadás az Életért program, és egy új Európa felépítését szorgalmazza majd pedig egy új világét, az emberekért, az emberek által. Sok regionális és nemzeti programmal szemben ezt a nemzetközi felhívást a világ népei óriási többségben támogathatják, mert példátlanul hiteles és erkölcsi fölénnyel bír. Az emberiség legkegyetlenebb bűncselekményeinek túlélői adják büszkén nevüket a két világháborút kirobbantó okok korrekt elemzéséhez. 286

13 Stafétaátadás az Életért STAFÉTAÁTADÁS AZ EMLÉKEZÉSÉRT STAFÉTAÁTADÁS AZ ÉLETÉRT FELHÍVÁS EGY ÚJ EURÓPÁÉRT AZ EMBEREKÉRT, AZ EMBEREK ÁLTAL Bevezetés Mi a Holocaust túlélői a náci koncentrációs táborok tetovált dögszámmal ellátott egykori őrizetesei úgy érezzük, hogy az idő gyorsan telik. A világ egyre közömbösebb az éhségről és nyomorról, a kényszermunka felszámolásáról, a háborúról, a gyűlöletről és a nácizmus egyéb bűneiről szóló tanúvallomásunkkal kapcsolatban. Megérhettük egy csodálatos új Európa gondolatának megformálódását. Ennek az Európának az az alapelve, hogy a múlt emlékére épült, Európa népe által, Európa népéért. Úgy tapasztaljuk azonban, hogy ezt az elvet egyre inkább megsértik. Méghozzá leggyakrabban az egészséghez és az élethez való alapjogokon esett csorba. Egyedül az elmúlt század során a két világháború több mint százmillió emberéletet követelt. Az Európát formáló események sorozatában az Auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor mint a kín és halál örök mementója marad fent. Európai férfiak, nők és gyermekek százezreit börtönözték be koncentrációs táborokba a nagyvállalati kapzsiság nevében. Közülük tízezrek vesztették életüket a foglyokon végzett álorvosi vizsgálatok alkalmával, azért, hogy az IG Farben csoporton belüli gyógyszeripari vállalatok különböző szabadalmakhoz jussanak. 287

14 8. Fejezet Napjainkban már zajlik az új Európa felépítése, és mégis mi, az idők tanúi még mindig azt kell lássuk, hogy az emberi életet és az emberek szükségleteit folyamatosan semmibeveszik. A mi életünket azok az idők alakították, amikor az emberi életnek semmi értéke nem volt, a rabra pusztán a munkája miatt volt szükség. Az élet-halál urai nem is az SS-tisztek, hanem inkább az IG Farben Auschwitz pénz és hatalommániás robotjai voltak. Ezért érezzük úgy, hogy felelősek vagyunk egy új, az emberek által az embereknek megteremtett Európa megépítéséért. Ez nem politikai vélemény kérdése. Ez a mi felhívásunk az emlékezésre. Ez a mi felhívásunk az életért, a racionális gondolkodásért, egy emberek által emberekért megteremtett Európáért, egy stafétaátadásért az emberekért, egy Stafétaátadásért az Életért. Soha nem engedhetjük meg, hogy ez a stafétaátadás megszakadjon, még akkor sem, ha az új Európa függönyei mögül az IG Farben Auschwitzban látott arcokra gyanúsan emlékeztető arcok tűnnek elő. EURÓPA POLGÁRAINAK ALKOTMÁNYA Az egészséghez és az élethez való jog a legalapvetőbb emberi jogok egyike. Ezeket a jogokat nem csak katonai konfliktusok fenyegetik, hanem nagyvállalati érdekek is, melyek egyre gyakrabban tesznek kísérletet az emberi test és az abban rejlő tudás kizsákmányolására, hogy ezeket aztán saját tulajdonukká nyilvánítsák és profitra tegyenek szert belőlük. 288

15 Stafétaátadás az Életért KIJELENTJÜK TEHÁT, HOGY MINDEN EURÓPAI POLGÁR ELIDEGENÍTHETETLEN JOGA: AZ EGÉSZSÉGHEZ VALÓ JOG Egészségünk és testünk legértékesebb tulajdonaink. Nem szabad hagynunk, hogy szabadalmazott gyógyszerek számára piaccá váljon, és kizsákmányolják, vagy felhasználják bármi más módon kereskedelmi céljaik érdekében. Alkotmányellenes a betegségek terjesztése azért, hogy a gyógyszereknek piaca legyen. Minden egészségügyi rendszert, amely ezekre az elvekre épül, vagy azokat támogatja, törvényen kívül kell helyezni. AZ ÉLETHEZ VALÓ JOG Az emberiség génállománya, mint az élet legfőbb terve és biológiai alapja közös tulajdonunk. Alkotmányellenesek azok a törekvések, amelyek ennek a génkódnak a birtoklására irányulnak azzal a céllal, hogy az emberi testet vagy részeit nyereségvágyból átépítsék, manipulálják és piacra dobják, ezért be kell őket tiltani. JOG A TERMÉSZETES ÉLELMISZEREKHEZ Közös tulajdonunk a genetikai információ, mely megtalálható az állatokban, a növényekben, illetve az élelmiszerben, melyet mezőinken és kertjeinkben évezredek óta termelünk. Ezek manipulációja azzal a céllal, hogy szabadalmaztassák őket és globális monopóliumokat hozzanak létre, magában hordozza azt a veszélyt, hogy élelmiszerforrásaink nagyvállalati érdekcsoportok uralma alá kerülnek. Mint az egészség és az élet esetében, a monopóliumok kialakulása itt is egész társadalmak ellenőrzés alatt tartásához vezet. 289

16 8. Fejezet AZ ILYEN TEVÉKENYSÉG ALKOTMÁNYELLENES Az ok, amiért ezek az alapvető emberi jogok még nincsenek egyetemesen elfogadva és alkalmazva, az a szabadalmaztatás elve. A szabadalmak azok a gazdasági eszközök, amelyekkel a hatalmas befektetési hozamok elérhetők egész iparágak számára, ideértve azokat az iparágakat is, amelyek közvetlen befolyással bírnak az emberi életre és egészségre. AZ ÉLET NEM SZABADALMAZTATHATÓ Ennek az elvnek a kikényszerítéséhez és a mai és a jövőbeni európai generációk életének és egészségének védelmezéséhez az egészségipari, életet befolyásoló és élelmiszeripari szabadalmakat alkotmányellenesnek nyilvánítjuk. Felhívjuk Európa POLGÁ- RAIT, akik ezt az EURÓPAI POLGÁROK ALKOTMÁNYÁnak a tervezetét olvassák, hogy aláírásukkal támogassák azt. AZ EURÓPA AZ EMBEREK ÁLTAL, AZ EMBEREKÉRT ALAPÖTLETE Ez az előterjesztett alkotmánytervezet az európai alapvető emberi jogok meghatározásának alapdokumentuma, ideértve az egészséges környezethez való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, és a társadalmi értékek védelmét. Ezt a felhívást továbbítjuk mi Európa népének. Ők az emlékezet igaz őrei, akik generációkon át megőrzik a történelmi emlékeket, és folytatni fogják az emlékek továbbadását és a Stafétaátadást az Életért. 290

17 Stafétaátadás az Életért Ez a dokumentum természetesen nem csak egy újabb szenvedélyes felhívás egy jobb világért. A precíz elemzések és a tömör elvek, melyeket a dokumentum felvázol, arra predesztinálják azt, hogy sarokköve legyen egy olyan új világnak, mely még legtöbbünk életében megvalósítható. Hogyan segítheti Ön is a Stafétaátadás az Életért céljait? Ha Ön magánszemélyként vagy valamely szervezet nevében aktívabb szerepet kíván játszani a Stafétaátadás az Életért mozgalomban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Szeretnénk kiépíteni egy magánszemélyekből és szervezetekből álló hálózatot, amely elkötelezett a történelmi igazság terjesztése mellett, és véget vet a globális félretájékoztatás évtizedeinek. Az e könyvben közölt információ és a kapcsolódó referenciák az odavezető utat jelzik. A következő címen érhet el minket: 291

18

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az EU kulturális stratégiájához fűződő külkapcsolati politikai érdekek az európai uniós külső fellépés összes prioritását felölelik. Míg a kultúrák közötti párbeszéd nélkülözhetetlen

Részletesebben

Tanácsnok J A V A S L A T

Tanácsnok J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok J A V A S L A T Budapest - Főváros Bűnmegelőzési Charta elfogadására Készítette: Budapest Főváros Közgyűlése Városrendészeti Bizottsága Előterjesztő:

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.4.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 101/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/36/EU IRÁNYELVE (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT

SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT AZ EGYÜTT MÉDIAPOLITIKAI JAVASLATAI E javaslatcsomag az Együtt szakpolitikai sorozatának a részét képezi. Részben a Váradi András Alapítványban, részben az Együtt

Részletesebben

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV 2003. szeptember 16. Tervezet! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ TARTALOM TARTALOM... 2 1. PREAMBULUM... 4 1.1. A stratégiaalkotás célja... 4

Részletesebben

Emelt Szintű etanácsadó Képzés

Emelt Szintű etanácsadó Képzés Emelt Szintű etanácsadó Képzés Kulturális innováció az Észak-magyarországi régióban REKÉP Regionális Kultúra Építő Projekt TÁMOP 3.2.3/08/2 Eszterházy Károly Főiskola Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

I. A PIAC SZABÁLYOZÁSÁNAK INDOKAI

I. A PIAC SZABÁLYOZÁSÁNAK INDOKAI I. A PIAC SZABÁLYOZÁSÁNAK INDOKAI 1. Monopóliumok 2. Externáliák 3. Közjavak 4. Piaci döntések információs problémái 5. A piac rövid távú érdekeltsége 6. Méltányos jövedelem eloszlás biztosítása (szociális

Részletesebben

Fenntarthatósági Stratégia

Fenntarthatósági Stratégia Fenntarthatósági Stratégia 2016 Tartalomjegyzék 1. Vezetői Összefoglaló... 3 2. Bevezetés... 4 2.1 Fenntartható fejlődés fogalma... 4 2.2 A fenntartható fejlődés főbb területei... 4 2.3 Fenntartható fejlődés

Részletesebben

CID Corvinus Informatikus Diákkör Alapszabály

CID Corvinus Informatikus Diákkör Alapszabály CID Corvinus Informatikus Diákkör Alapszabály Alulírott alapítók létrehozták a Corvinus Informatikus Diákkört, továbbiakban CID, az alábbiak szerint: I. A diákszervezet adatai: 1 A Corvinus Informatikus

Részletesebben

Jogszabályi keretek összefoglalása polgári ügyszak

Jogszabályi keretek összefoglalása polgári ügyszak Jogszabályok listája Jogszabályi keretek összefoglalása polgári ügyszak 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (Büsz) 56/2008.(III.26.)

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 A BÍRÓI HATALOM ÁTLÁTHATÓSÁGA...3 A NYILVÁNOSSÁG ALAPELVE...5 SAJTÓNYILVÁNOSSÁG

Részletesebben

ű Ö ű ű Ú Ú ű

ű Ö ű ű Ú Ú ű ű Ö ű ű Ú Ú ű Á Á Ö Ö Ö Ö Ö Ö Á Ö Á Á Á Ú Á Á Á Á Ö ű ű Á ű ű ű Ö Ö Á Á Á Á Á ű Ú Ö ű Ú Ú ű Ú Á Á ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á Á Ő Á Á Á Á Á Á Ö Á ű ű Ö Ö ű Ú Ö Ú ű Ú ű ű ű ű ű Ö Á Ú ű Á Ö Á Ú Á Á Á Á Á Á Ö Ö Á

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének programja 1. Alapelvek A PDSZ-nek, mint nyitott szakmai szakszervezetnek legfontosabb célja a közszolgálat területén, ezen belül

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2088(INI) 24.5.2011. az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2088(INI) 24.5.2011. az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Kulturális és Oktatási Bizottság 24.5.2011 2011/2088(INI) JELENTÉSTERVEZET az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI)) Kulturális és Oktatási Bizottság Előadó:

Részletesebben

"Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni"

Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni "Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni" (Hírszerző, 2008 december 9.) Az Út a munkához program biztosan kielégíti majd a tömegigényt, hogy az ingyenélőket most jól megregulázzuk, az

Részletesebben

MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet SAJTÓFIGYELÉS. Költözés

MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet SAJTÓFIGYELÉS. Költözés 2006. november 21. Békés Megyei Hírlap MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet SAJTÓFIGYELÉS Költözés November 20-tól új helyen, a Vajda Péter Művelődési Központban várja tagjait a Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

ü ű ö Á ö Ü Ú Ö Á Á ö ő ö ö ö ű ű ö ő ő ö ő ü Ú ú ü ö ö ő Ö ö ő ö ő ő ö ú ö ő ő ö ö ú ö ő ö ö ő ö ö ő ö ő ö Ö ö ö ö ő ö ő ö ö ö ü ű ö ö ő ö ö ű ö ő ö ö ű ö ü ö ö ö ő ö ö ő ű ö ö ü ű ö ö ő ö ö ü ő ő ő ő

Részletesebben

A négy szervezet elvárja az on-line újságírásban tevékenykedő újságíróktól, hogy ezt a mivoltukat közleményeiknél tüntessék fel.

A négy szervezet elvárja az on-line újságírásban tevékenykedő újságíróktól, hogy ezt a mivoltukat közleményeiknél tüntessék fel. I. Bevezető 1.. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyar Újságírók Közössége, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, valamint a Sajtószakszervezet a magyar újságírás erkölcsösségének fenntartása

Részletesebben

Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése

Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése Manuel Mireanu Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése Háttérelemzés Sorozat Tanulmány Az Athena Intézet összes kutatása ingyenesen letölthető az Intézet honlapjáról. Az ezen tanulmánnyal

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzat

Turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzat Turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzat A térségi Éltető Balaton-felvidék védjegy turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzata Lezárva: 2014. 04. 28.

Részletesebben

Isten Élő Szava szól hozzánk. Ezt sokszor természetesnek vesszük, sőt, gyakran nem törődünk vele. De gondolkodjunk csak el egy pillanatig ennek a

Isten Élő Szava szól hozzánk. Ezt sokszor természetesnek vesszük, sőt, gyakran nem törődünk vele. De gondolkodjunk csak el egy pillanatig ennek a Isten Élő Szava szól hozzánk. Ezt sokszor természetesnek vesszük, sőt, gyakran nem törődünk vele. De gondolkodjunk csak el egy pillanatig ennek a ténynek a nagyszerűségén! Micsoda kiváltság, hogy az Élő

Részletesebben

Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez

Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez Modszer_2_Layout 1 2010.10.25. 21:19 Page 1 ESSRG Füzetek 2/2010 Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez Kelemen Eszter, Bela Györgyi, Pataki György Környezeti

Részletesebben

Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel

Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: titkarsagetyek@fibermail.hu Ügyiratszám: 860-32/2009 Ügyintéző: Palotai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2007/C 303/01) 2007.12.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Részletesebben

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése Készítette: Dr. Tánczos Lászlóné és Dr. Bokor Zoltán Absztrakt Az EU Közös Közlekedéspolitikáját tartalmazó Fehér Könyv,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA Politikai keretprogram Erdélyi Magyar Néppárt AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA A MEGTALÁLT ÚT ESÉLYT ÉS SZABADSÁGOT ERDÉLYNEK I. ALAPVETÉS az erdélyi rendszerváltás megújított terve Az erdélyi

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Védelme 1972-2012

Biológiai Sokféleség Védelme 1972-2012 Biológiai Sokféleség Védelme 1972-2012 Dr. Rodics Katalin A helyi-és tájfajták jelentõsége, elterjedésük elõsegítése 2012.augusztus 11 EGYEZMÉNY A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉGRŐL, a földi élet védelméről A Biológiai

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag... Page 1 of 19 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

1976. évi 9. törvényerejű rendelet

1976. évi 9. törvényerejű rendelet 1976. évi 9. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről (A

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

Stratégiai Főosztály 3. sz. melléklet. A KAP 2014-2020 időszakot felölelő holland jövőképe

Stratégiai Főosztály 3. sz. melléklet. A KAP 2014-2020 időszakot felölelő holland jövőképe Stratégiai Főosztály 3. sz. melléklet A KAP 2014-2020 időszakot felölelő holland jövőképe A.) Vezetői összefoglaló Tájékoztatónk a holland kormányzat koalíciós egyezménye alapján összeállított angol nyelvű,

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. [Magyarország] Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruijterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és valamennyi leányvállalata (együttesen TomTom ) Tartalom 1 Hatály... 3 2

Részletesebben

Szeged Város Fenntarthatósági

Szeged Város Fenntarthatósági Szeged Város Fenntarthatósági Fennta Programja 1 Tartalom I. Vezetői összefoglaló... 5 II. Külföldi és hazai fenntartható terv fejlesztéspolitikai keretei, meghatározó dokumentumai... 9 1. A Stockholmi

Részletesebben

A Progress eredményeinek biztosítása

A Progress eredményeinek biztosítása A Progress eredményeinek biztosítása A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) végrehajtására vonatkozó keretstratégia Európai Bizottság A Progress eredményeinek

Részletesebben

Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában

Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában szemle Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában A viharosnak nevezett huszadik század után a huszonegyedik század embere kelletlenül és némileg csalódottan kénytelen tudomásul venni, hogy a történelem

Részletesebben

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi Both Éva Kuslits Gábor A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi szakellátásban minden gyermek egyéni érdekén kívül álló érdek csak akkor érvényesülhet, ha azt a gyermek érdeke megkívánja vagy megengedi.

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Célnyelvi Civilizáció Helyi tanterv 9-2.évfolyam Budapest, 20. május. TARTALOMJEGYZÉK. A tantárgy tanulásának célja 2.. Követelmények. Ellenőrzés,

Részletesebben

CORESTA. (Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco) JÓ MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATOK (GAP) ÚTMUTATÓ 3. KIADÁS 2005.

CORESTA. (Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco) JÓ MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATOK (GAP) ÚTMUTATÓ 3. KIADÁS 2005. CORESTA (Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco) JÓ MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATOK (GAP) ÚTMUTATÓ 3. KIADÁS 2005. FEBRUÁR Fordította: Universal Leaf Tobacco Magyarország Rt Nyíregyháza,

Részletesebben

A Lehet Más a Politika párt alapszabálya

A Lehet Más a Politika párt alapszabálya Alapszabály (2012. május) 1 A Lehet Más a Politika párt alapszabálya A Lehet Más a Politika párt alapszabálya...1 I. Általános rendelkezések...2 1. A párt neve...2 II. Célok és alapelvek...2 2. A párt

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG BEVEZETÉS PROGRAM A LIGA Szakszervezetek 2009-től érvényes programja az elmúlt évtized tapasztalatainak és az elkövetkező

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015.

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015. ETIKAI KÓDEX Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával {EXT 00087195} 2003. augusztus Módosítva: 2015. október BRAMBLES ETIKAI KÓDEX Etikai és jogi keretrendszer minden

Részletesebben

NYUGDÍJ Nincs de! Annyi nyugdíjad lesz, amennyit csinálsz magadnak.

NYUGDÍJ Nincs de! Annyi nyugdíjad lesz, amennyit csinálsz magadnak. NYUGDÍJ Nincs de! Annyi nyugdíjad lesz, amennyit csinálsz magadnak. 2009. Augusztus 1. szombat Amiről ma már egyre többet beszélünk: válság van! Nyugdíjválságok: Demográfiai: Öregedő társadalmak Magas

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez FM1 Utasítás a digitális modulon történő közlekedéshez 1/37 LAGYESZ UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez Hatálybalépés időpontja: 2009 év hó..nap FM1 Utasítás a digitális modulon történő

Részletesebben

SZEGEDI ZOLTÁN. Konfliktuskezelési stratégiák. Conflict management

SZEGEDI ZOLTÁN. Konfliktuskezelési stratégiák. Conflict management SZEGEDI ZOLTÁN Konfliktuskezelési stratégiák Conflict management Absztrakt A konfliktus kialakulásának folyamata. Konfliktuskezelési stratégiák alkalmazása munkahelyi környezetben. Az empirikus kutatás

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

DEMO. Éghajlatok, tájak, élõlények. A közepes szélességek öve és a sarkvidéki régiók. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ

DEMO. Éghajlatok, tájak, élõlények. A közepes szélességek öve és a sarkvidéki régiók. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt tevékenységek...6 Szókincs...7 Témák,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Budapest, 2001. március 14. módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva: Budapest, 2006. július

Részletesebben

ű ú ü ö ö ü ö ö ö ú ü ü ö ö ö ú ö ö ü ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ú ö ü ö ü ü ü ú ö ö ü ö ü ü ö Ó ü ű ö ö ü ö ü ö ú ö ö ö ö ű ú ú ű ö ö ü ö ö ö ö ü ú ö ü ö ü ü ö ú ü ü ü ű ú ö ü ö ö ö ü ö ü ú ö ö ö ü Ú ű ü ö

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4.

Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4. EURELECTRIC AZ EURÓPAI ENERGETIKA DÖNTŐ JELENTŐSÉGŰ ÚTELÁGAZÁSNÁL Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4. Az EURELECTRIC üdvözli a megnövekedett figyelmet mely

Részletesebben

1. Az alkotmány fogalma

1. Az alkotmány fogalma 1. Az alkotmány fogalma 1. Az alkotmány közkeletű fogalma: napjainkban az alkotmány különleges törvényt jelent, olyan alaptörvényt amelybe az állam önmagát korlátozva biztosítja polgárai számára az alapvető

Részletesebben

A Tt. 50/1976. számú, A TERÜLETRENDEZÉSRŐL ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL. (építésügyi törvény) szóló törvénye

A Tt. 50/1976. számú, A TERÜLETRENDEZÉSRŐL ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL. (építésügyi törvény) szóló törvénye 1 A Tt. 50/1976. számú, A TERÜLETRENDEZÉSRŐL ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL (építésügyi törvény) szóló törvénye Módosítva: Tt. 139/1982., hatályos 1983. január 1-től Tt. 103/1990., hatályos 1990. május 1-től

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Az új energiapolitikai koncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon

Az új energiapolitikai koncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon - 1- Az új energiapolitikai koncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon A Magyar Mérnöki Kamara Hő- és Villamosenergetikai Tagozata elnökségének véleménye a fenti című GKI tanulmánnyal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

F E L H Í V Á S. minden hazáját szerető külföldön élő magyar honfitársamhoz!

F E L H Í V Á S. minden hazáját szerető külföldön élő magyar honfitársamhoz! DR. LÉHMANN GYÖRGY (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176 és 06-20/49-39-85l) irata ========================================================================= F E L H Í V Á S minden hazáját szerető

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés. Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében

Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés. Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében Bera József Témavezető: Pokorádi László CSc. Biztonságtudományi Doktori

Részletesebben

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. vállalatnál a vezérelvünk a Viselkedési kódexünk (Xylem Viselkedési kódex). A Viselkedési kódex a beszállítói bázisunknak a Xylem Inc. vállalattal

Részletesebben

Ú Ó ö Ő ö Ú Ú Ó Á Á ü ő ö Ú Ú Ó ű ő ő ő ő ü Á ö ü ö ö ő Ó Á Á ő Á Ú ö Ó Ű Ú Ó ű Á ő ő ő ö Ú ö ű ö ö ö ő Ó Á Á ű ű ö ü ű ü Á Á ű ű ö ü ű ü ü ö ü ő ü Ó Ó ő ő ő ő ű ö ő ű ü Á Á ő ü ő Ú Ó ü ö ő ő ö ő ö ö ő

Részletesebben

ő ő Ü ü Á ú ú ü ú ú ü ú ü ú ú ü ő ú Á ü ú Á ü ü ü ú Á Á Ó Ü ő ü ú ú ú ü ű ú Ü ü ű Ü ú Á ú Ó ő ü Ú ú Á ő ő ú ű Á ú ü ő Á ú ú Á ú Á ú Ü Á Ö ú ú ő ő ú ű ü ő Á ő Ú ü Ö Á Á Á Á ő Ü Ö ü Ú Ö Á Á ú ő Ú Á Á ü

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet megalkotása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Véleményező

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi

Részletesebben

Összehasonlító elemzés. A politikai pártok finanszírozása a visegrádi országokban és Észtországban

Összehasonlító elemzés. A politikai pártok finanszírozása a visegrádi országokban és Észtországban Összehasonlító elemzés A politikai pártok finanszírozása a visegrádi országokban és Észtországban Főbb megállapítások Az egyes országok jogi szabályozásának különbségei ellenére megállapítható, hogy valamennyi

Részletesebben

P6_TA(2008)0459 A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban

P6_TA(2008)0459 A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban P6_TA(2008)0459 A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban Az Európai Parlament 2008. szeptember 25-i állásfoglalása az Európai Unión belüli médiakoncentrációról és -pluralizmusról (2007/2253(INI))

Részletesebben

Túlélőkészlet a választásokhoz

Túlélőkészlet a választásokhoz Túlélőkészlet a választásokhoz A Túl az első X-en Tehetsz a jövődért, válassz! középiskolai vetélkedő háttéranyaga Budapest 2015. szeptember 30. TARTALOM I. VÁLASZTÁS, VÁLASZTÓJOG, VÁLASZTÁSI RENDSZEREK...

Részletesebben

Beszámoló. Mallorca, 2003. 08. 30-09. 05.

Beszámoló. Mallorca, 2003. 08. 30-09. 05. Beszámoló Mallorca, 2003. 08. 30-09. 05. A Projecte Hombre Szövetség (Spanyolország) Baleár-szigeteken működő programja, a Domin Alapítvány (Lengyelország), a Leo Amici Alapítvány (Magyarország) és a Belvárosi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.12.2005 COM(2005) 658 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról Cselekvési

Részletesebben

C A R E E R H O G A N D E V E L O P FEJLESZTÉSI TIPPEK KARRIERMENEDZSMENT TERÜLETÉN. Riport tulajdonosa: Jane Doe. Azonosító: HB290579

C A R E E R H O G A N D E V E L O P FEJLESZTÉSI TIPPEK KARRIERMENEDZSMENT TERÜLETÉN. Riport tulajdonosa: Jane Doe. Azonosító: HB290579 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FEJLESZTÉSI TIPPEK KARRIERMENEDZSMENT TERÜLETÉN Riport tulajdonosa: Jane Doe Azonosító: HB290579 Dátum: 2012. augusztus 02. 2 0 0 9

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben