A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata"

Átírás

1 A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata Az egyesület neve: Magyar Kaland-Sport Egyesület Angolul használt neve: Hungarian Adventure Sports Club Az egyesület nevének rövidítése: MAKASE 2. Székhelye: 2800 Tatabánya, Mártírok útja /2. 3. Az egyesület sportszervezetként (a továbbiakban: sportegyesület) jött létre, szabadidő és versenysport céljából. 4. A sportegyesület közhasznú szervezet. 5. A sportegyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé, tevékenységét a nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdi meg. 2.. A sportegyesület közhasznú céljai: A sportegyesület közhasznú tevékenységei a évi CLVI. tv. 26. c) pont alapján: évi CLVI. tv c) 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, évi CLVI. tv c) 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, évi CLVI. tv c) 8. természetvédelem, évi CLVI. tv c) 9. környezetvédelem, évi CLVI. tv c) 10. ifjúságvédelem és ifjúsági érdekképviselet, évi CLVI. tv c) 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, évi CLVI. tv c) 15. közlekedésbiztonság védelme. 3.. A sportegyesület tevékenységei, feladatai a 2. -ban meghatározott célkitűzések érdekében: 1. Népszerűsíti a túra- és szabadidősportokat, valamint kedvező szabadidősport lehetőségeket (pl.: táborozás, bakancsos túra, vízitúra, magashegyi túra, hegymászó túra, búvár túra, kerékpár túra, teljesítmény túra, stb.) biztosít, különös hangsúlyt helyezve annak egészségmegőrzésben elfoglalt maghatározó szerepére. 2. Elősegíti a túra- és szabadidősportok lehetőségeinek bővítését, programkínálatának gazdagítását, ennek érdekében rendezvényeket, versenyeket szervez. Szükség szerint segíti más szervezetek hasonló rendezvényeinek lebonyolítását. 3. Túra- és szabadidősporttal kapcsolatban a egyesületek, szakosztályok, klubok, és csoportok számára a környezet- és természetvédelem, az egészség-megőrző életmód javítása, fejlesztése érdekében közcéllal felvilágosító, nevelő célzatú tevékenységet szervez. Oldal 1 / 18

2 4. Biztosítja a túrázással, túravezetéssel összefüggő szakismereteik gyarapítását, ismerteti a túrázással, túravezetéssel kapcsolatos jogszabályokat és egyéb rendelkezéseket. Sportszakembereket és túravezetőket képez. 5. Elősegíti a túra- és szabadidősport fejlesztését, az aktív életmód népszerűsítését, folyamatos sportolási lehetőségeket biztosít. 6. Csapatépítő tréningeket, osztálykirándulásokat, táborozásokat szervez. 7. Ápolja és fejleszti a túra- és szabadidősporttal összefüggő nemzetközi kapcsolatokat. 8. Megkülönböztetett figyelmet fordít az ifjúság nevelésére. 9. Kiemelt jelentőséget tulajdonít az ifjúsági turizmus fellendítésének, elősegíti minőségének növelését, élményorientált és kalandos természetjárásokat, kirándulásokat, utazásokat szervez. 10. Együttműködik és kapcsolatot tart a sportegyesület célkitűzéseihez kapcsolódó különböző szervezetekkel és hatóságokkal. 11. Elősegíti a túrázásra, túrasportra vonatkozó jogszabályok, egyéb előírásokban foglaltak betartását. 12. Segíti a hatóságokat a természet védelmére irányuló munkájában, és a vizek tisztaságának megóvásában A sportegyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli tagjai segítségét, a sportegyesület életében elfogad erkölcsi és anyagi segítséget támogatóitól. A sportegyesület működése és tevékenysége, továbbá az annak keretében nyújtott szolgáltatásai nyilvánosak, azokat bárki igénybe veheti illetve bárki részére nyújthatók. Az sportegyesület működésének, általa nyújtott szolgáltatások igénybevételi módjának és beszámolóinak nyilvánosságát saját internetes honlapon, szórólapokon, szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja. 4.. A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 1. A sportegyesület tagsági formái: 5.. rendes tag ifjúsági tag közszolgálati tag verseny tag pártoló tag tiszteletbeli tag 2. A tagsági feltételek: Oldal 2 / 18

3 I). A sportegyesület rendes tagja az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és kinyilvánítja, hogy a sportegyesület céljait, annak megvalósulását kívánja, annak szellemiségével azonosul, továbbá: a) - akit a sportegyesület a tagok sorába felvesz; b) - a reá irányadó tagdíjat megfizette, kivéve, ha szociális indokkal az Elnökség felmentést ad a tagdíjfizetés alól; c) - nem áll fenn vele szemben a 3. pontban nevezett kizáró ok, illetve nem áll a jelen Az alapszabályban és a sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában rendezett fegyelmi eltiltás hatálya alatt; d) - megfizeti az egyszeri felszerelés fejlesztési hozzájárulást. II). A sportegyesület ifjúsági tagja az a 14. életévét betöltött, azonban a 18. életévét még el nem érő személy, aki az I. a)-c) pontban rögzített feltételeknek megfelel. Az ifjúsági tagnak belépési kérelméhez mellékelnie kell szülője, vagy törvényes képviselője írásos hozzájárulását. A szülő, vagy törvényes képviselő felelősséggel nem tartozik az ifjúsági tagért és nem kötelezhető arra, hogy a tagdíjat - amennyiben az ifjúsági tag azt nem fizetné meg - helyette megfizesse. Az ifjúsági tag belépési kérelmében köteles feltüntetni azt a tényt, hogy ifjúsági tagként kíván a sportegyesület tagja lenni. Az ifjúsági tagokat egyebekben ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, mint a rendes tagokat, kivéve amennyiben e tekintetben a jelen Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz. Az ifjúsági tag 18. életévének betöltése napján, külön kérelem nélkül a sportegyesület rendes tagjává válik. A 18. életév betöltésének tényét írásban kell jeleznie az elnökség felé, amely ezt követően átnevezi a sportegyesület rendes tagjai közé. Az átnevezés napjától megilletik mindazon jogok és kötelezettségek, amelyek a rendes tagokat, de tagsági jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni. Azon a napon, amelyen az ifjúsági tag tagi jogviszonya rendes tagúvá változik, 60 napon belül köteles az egyszeri felszerelés fejlesztési hozzájárulást megfizetni a sportegyesület részére külön felhívás nélkül, ifjúsági tagi tagdíjfizetési kedvezménye a továbbiakban nem illeti meg. Egyebekben az ifjúsági tag tagsági jogviszonya létrejöttének és megszűnésének tekintetében a jelen Alapszabálynak és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a rendes tagokra vonatkozó rendelkezései az irányadóak, kivéve amennyiben e tekintetben a jelen Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat kifejezetten eltér. III). A sportegyesület közszolgálati tagja az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és kinyilvánítja, hogy a sportegyesület céljait, annak megvalósulását kívánja, annak szellemiségével azonosul, továbbá: a) - olyan szervek alkalmazottjai, amelyek a köz (a társadalom, az állam, önkormányzatok) tart fenn abból a célból, hogy meghatározott közérdekű feladatokat lássanak el; b) - akit a sportegyesület a tagok sorába felvesz; c) - a reá irányadó tagdíjat megfizette, kivéve, ha szociális indokkal az Elnökség felmentést ad a tagdíjfizetés alól.; d) - nem áll fenn vele szemben a 3. pontban nevezett kizáró ok, illetve nem áll a jelen Az alapszabályban és a sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában rendezett fegyelmi eltiltás hatálya alatt; IV). A sportegyesület verseny tagja az a magyar állampolgár, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és kinyilvánítja, hogy a sportegyesület céljait, annak megvalósulását kívánja, annak szellemiségével azonosul, továbbá: a) - akit a sportegyesület a tagok sorába felvesz; b) - a reá irányadó tagdíjat megfizette, kivéve, ha szociális indokkal az Elnökség felmentést ad a tagdíjfizetés alól; c) - nem áll fenn vele szemben a 3. pontban nevezett kizáró ok, illetve nem áll a jelen Az Oldal 3 / 18

4 alapszabályban és a sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában rendezett fegyelmi eltiltás hatálya alatt; A verseny tagot megillető jogok: a) - jogában áll az egyesület vezetőségéhez indítvánnyal vagy panasszal fordulni melyet a szervnek kötelessége harminc napon belül megválaszolni; b) - nem választhat, nem választható. c) - megfigyelőként részt vehet minden döntésben d) - szavazati joggal nem rendelkezik V). A sportegyesület pártoló tagja az a személy, aki az alapszabályt elfogadja, a sportegyesület céljait, annak megvalósulását kívánja, annak szellemiségével azonosul, valamint vállalja az erkölcsi illetve a lehetősége szerinti anyagi támogatást. A pártoló tagot megillető jogok: a) - jogában áll az egyesület vezetőségéhez indítvánnyal vagy panasszal fordulni melyet a szervnek kötelessége harminc napon belül megválaszolni; b) - nem választhat, nem választható. c) - megfigyelőként részt vehet minden döntésben d) - szavazati joggal nem rendelkezik VI). Az Elnökség jogosult olyan személyt tiszteletbeli taggá nyilvánítani, aki az alapszabályt elfogadja, valamint vállalja a sportegyesület erkölcsi támogatását, továbbá - aki az egyesület érdekében kiemelkedő segítséget nyújt és/vagy -aki a sport, szabadidősport területén kiemelkedő teljesítményt nyújt, annak népszerűsítésében és gyakorlásában kitűnt; A tiszteletbeli tagot megillető jogok: a) - jogában áll az egyesület vezetőségéhez indítvánnyal vagy panasszal fordulni melyet a szervnek kötelessége harminc napon belül megválaszolni; b) - nem választhat, nem választható. c) - megfigyelőként részt vehet minden döntésben d) - szavazati joggal nem rendelkezik A tiszteletbeli taggal szemben jelen alapszabály nem támaszt kötelezettséget, mivel a tiszteletbeli tagi minőség az egyesület elismerését fejezi ki a sportegyesület érdekében végzett kiemelkedő teljesítményért. 3. A sportegyesületnek csak az lehet a tagja, aki tagfelvételi kérelmével egy időben írásban nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy: - bűncselekménnyel összefüggésben, büntetőjogi felelősségét mindeddig nem állapították meg, azzal kapcsolatban vele szemben hatósági, rendőrségi, bírósági eljárás nincs folyamatban 4. Amennyiben a tag a fenti nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy tagsági kérelmét indoklás nélkül el kell utasítani, illetve amennyiben bebizonyosodik, hogy nyilatkozatával ellentétben a 3. pont szerinti büntetések hatálya alatt áll, vagy egyébként valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, úgy az kötelező Oldal 4 / 18

5 fegyelmi eljárást von maga után. 5. Nem tölthet be vezető tisztséget az a tag akit a bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, mindaddig, amíg a büntetett előéletéhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, illetve aki a választást megelőző két éven belül legalább 1 évig olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 6. A sportegyesület a tagjait igazolvánnyal látja el, és tagjairól nyilvántartást vezet Az új belépőknek, belépési szándékát írásban kell kinyilvánítani (a szükséges nyilatkozat megtételével egyetemben), továbbá a belépés időpontjától függetlenül az egyszeri felszerelés fejlesztési hozzájárulást és a tagsági díjat a fél év vonatkozásában, egy összegben kell megfizetnie. A sportegyesület alapító tagjai, továbbá azok a tagok akik május 30-ig írásban jelzik belépési szándékukat és a sportegyesület tagjai közé felvétetnek, a fél éves tagdíj megfizetésével az egyszeri felszerelés fejlesztési hozzájárulási kötelezettségüknek is eleget tesznek. Az ezt követően belépő tagok a fél éves tagdíj felett kötelesek a felszerelés fejlesztési hozzájárulást is megfizetni. 2. A felvételről a sportegyesület elnöksége dönt. A felvételt elutasító döntést indokolni kell, kivéve az 5. 4.pontjában foglaltakra tekintettel történő elutasítást, amelyre csupán utalni szükséges. 3. Az elutasító döntés ellen a sportegyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül. A fellebbezés alapján az elnökség köteles rendkívüli közgyűlést összehívni legfeljebb 15 napon belüli időpontra a fellebbezés megtárgyalása érdekében. A közgyűlési meghívóban ismertetni kell a megtámadott határozat- és a fellebbezés tartalmát. A közgyűlés a reá adó szabályok szerint dönt a fellebbezés ügyében A sportegyesület rendes, ifjúsági és közszolgálati tagját megillető jogok: a. a sportegyesület által szervezett minden rendezvényen, utazáson, túrán, szakmai előadáson, sportversenyen részt venni; b. a sportegyesület közgyűlésén részt venni; c. a rendes, közszolgálati és az ifjúsági tagokat a közgyűlésen személyes tanácskozási, indítványtételi és szavazati jog illeti meg. A rendes és közszolgálati tagok a sportegyesület bármely tisztségére jelölhetők és megválaszthatóak. Az ifjúsági tag életkorának megfelelő tisztségre jelölhető és megválasztható, azonban semmilyen módon nem választható meg olyan tisztségbe, amely tisztség alapján a sportegyesület képviselője, képviseletére jogosult személy lenne; d; betekinthetnek a sportegyesület irataiba /a tagnyilvántartás kivételével/ a közgyűlési, valamint az elnökségi ülések jegyzőkönyvébe, emlékeztetőibe; 2. A tagok kötelesek: a. az alapszabályt, a szervezeti és működési szabályzatot, a közgyűlés és a sportegyesület választott szerveinek határozatait megtartani, és megtartását elősegíteni, b. a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat a sportegyesület pénztárába befizetni, valamint a sportegyesület vagyonát védeni, c. munkájukkal segíteni a sportegyesületet céljai, feladatai teljesítésében, d. víz- és környezetvédelemmel kapcsolatban szervezett közösségi munkában részt venni, e. a szabadidősportokra vonatkozó jogszabályokat, a túrázáshoz kapcsolódó külföldi és belföldi etikai elvárásokat betartani, mások általi betartást segíteni, f. az ellenőrzésre jogosultakat munkájukban minden módon segíteni, Oldal 5 / 18

6 g. az élővilág tisztasága felett őrködni, az esetleges szennyezéssel kapcsolatos észrevételeiket a vezetőségnek haladéktalanul jelenteni, h. az előírt szabályok megsértőit a szabálytalanság azonnali megszűntetésére felszólítani, eredménytelenség esetén a szabálysértőt a vezetőségnek, vagy az illetékes állami szervnek jelenteni A tagság megszűnik: a. elhalálozás b. kilépés c. törlés d. kizárás következtében 2. A tag a kilépésről szóló nyilatkozatát az elnökséghez köteles benyújtani, amelyet a tag nem köteles indokolni. Az elnökség haladéktalanul törli a tagot és ezt a tagnyilvántartásban 3 napon belül átvezeti. Az elnökség a tagnyilvántartásban történő törlést követően írásban tájékoztatja a tagot a tagsági jogviszonyának megszűntetéséről, amelyben azt a napot köteles megjelölni a tagsági jogviszony megszűnése napjaként, amely napon a tag a kilépési nyilatkozatát az elnökség bármely tagja átvette, vagy azt postán kikézbesítették a sportegyesületnek. A kilépést megelőzően megfizetett tagdíj és felszerelés fejlesztési hozzájárulás, sem részben, sem egészben nem követelhető vissza a sportegyesülettől. 3. Azt a tagot, aki a tagságból eredő kötelezettségeit a meghatározott határidőig, felszólítás ellenére önhibájából nem teljesíti (így különösen: a tagdíjat nem fizeti, a társadalmi munkát nem végzi, azt nem váltja meg), az elnökség a tagok sorából törli. 4. Kizárás folytán veszti el a tagságát az, akit fegyelmi bizottság fegyelmi eljárás lefolytatását követően a tagság sorából kizár. Azonban a fegyelmi bizottság ezen döntése az elnök által (tudomására jutását követően 15 napon belül) összehívott határozatképes rendkívüli közgyűlés alapszabályban meghatározott szavazati arány melletti jóváhagyása folytán emelkedik csak jogerőre. 5. A tagság megszűnése esetén az adott tárgyévre már befizetett tagdíj, illetve minden más befizetett díj vissza nem követelhető. 9.. A sportegyesület szervei és működésük 1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele (50%+1 fő) jelen van. 2. Ha közgyűlés a 9..(1.) pontja alapján határozatképtelen, az eredeti közgyűlés időpontját követő 15 percen túl, de 8 napon belül megismételt közgyűlést kell összehívni. 3. A megismételt közgyűlés, az eredeti napirendbe felvett napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, amennyiben erre a tagok figyelmét az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban előzetesen felhívták. 4. Valamennyi szerv ülése nyilvános, azon megfigyelőként bári részt vehet, kivéve amennyiben jelen Alapszabály szerint zárt ülést rendelnek el valamely napirendi pont, vagy a teljes ülés tekintetében. A Oldal 6 / 18

7 közgyűlésen a szavazás minden kérdésében nyílt, kivéve a 12.. (3.) pontja alapján elrendelt zárt ülést és titkos szavazást. A közgyűlés a határozatait a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza, kivételt képez az alapszabály módosítás, amelyhez minősített 2/3-os szavazattöbbség szükséges. Ez a szavazati arány vonatkozik mind a rendes, mind a rendkívüli, mind a megismételt közgyűlés tekintetében. Az elnökség, a felügyelőbizottság és a fegyelmi bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, így minden döntés feltétele legalább 2 tag, egyező szavazata. Az adott szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk ) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatás. 5. A sportegyesület tisztségviselőit és vezető tisztségviselőit a közgyűlés választja meg 5 azaz öt éves időtartamra. 6. A feladatait megfelelően el nem látó tisztségviselő a tagok legalább egyharmadának írásbeli kezdeményezésére, a közgyűlés a 4. pontban foglalt szavazati arányok figyelembevételével hozott döntések következtében, visszahívható. Ilyen okok lehetnek a jelen alapszabályban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt feladatok elhanyagolása, a szervezeti ülésekről történő, felróható távolmaradás, a sportegyesület jó hírnevének szándékos csorbítása, olyan bűncselekmény elkövetése, amely a tisztségviselő közmegbízatása tekintetében a közbizalmat megrengeti (különösen: hivatali visszaéléssel kapcsolatos, vagyon elleni, a becsület megsértésével kapcsolatos bűncselekmények), a sportegyesület által megállapított jogerős fegyelmi büntetés kiszabása. 7. A sportegyesület bármely szervének törvénysértő határozatát bármely tag- a tudomására jutástól számított 30 napon belül- a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti A sportegyesület szervei: a. közgyűlés b. elnökség c. felügyelő bizottság d. fegyelmi bizottság 2. Tisztségviselő az elnökség, a felügyelő bizottság, és a fegyelmi bizottság valamennyi tagja. Vezető tisztségviselő a sportegyesület ügyintéző és képviseleti, illetve felügyelő szervének valamennyi tagja. A tisztségviselők nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói. 3. Nem lehet a sportegyesület vezető tisztségviselője, aki az e tisztségben történő választást megelőző két éven belül legalább egy évig olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény szerinti tartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 4.Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem Oldal 7 / 18

8 rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója A közgyűlés a sportegyesület legfőbb szerve. Közgyűlés 1. kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. a sportegyesület alapszabályának, szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, módosítása, valamint a sportegyesület megalakítása; b. a sportegyesület feloszlásának, más egyesülettel történő egyesülésének vagy szétválásának elhatározása; c. a sportegyesület tisztségviselők megválasztása, visszahívása; d. megállapítja a sportegyesület költségvetését, elfogadja az elnök, a testületek beszámolóit a sportegyesület zárszámadását és vagyonmérlegét; e. másodfokon eljár fegyelmi ügyekben, továbbá eljár és döntést hoz minden olyan ügyben amelyet nem delegált az elnök vagy más tisztségviselők, vagy valamely testület hatáskörébe, illetve minden olyan kérdésben, amelyben a jelen alapszabály a szervezeti működési szabályzat, vagy jogszabály a közgyűlés (a legfőbb döntéshozó szerv) kizárólagos hatáskörét kimondja; f. a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a kizárólagos hatáskörébe utal; g. az éves pénzügyi terv megtárgyalása, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről intézkedő törvény rendelkezései szerint készített beszámoló megvitatása; h. beszámoltatja az elnökséget, jóváhagyja, illetőleg szükség szerint felülvizsgálja az elnökség határozatait, ajánlásait; i. beszámoltatja a választott bizottságokat; j. jóváhagyja az elnökség által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot k. a közhasznúsági jelentés jóváhagyása 2. a közgyűlést rendes ülésre szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni a közgyűlést rendkívüli gyűlésre kell összehívni, ha azt - a bíróság elrendeli; - a felügyelőszerv írásban indítványozza; - a sportegyesület tagjainak egyharmada az ülés okának és céljának a megjelölésével kéri; - az elnökség, a fegyelmi bizottság, a felügyelőbizottság szükségesnek tartja; 2. a közgyűlést a sportegyesület elnöke, akadályoztatása esetén bármely vezető tisztségviselő, illetve az összehívást indítványozó személy hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót, az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni a sportegyesület valamennyi tagjának. 3. a közgyűlésen a sportegyesület elnöke elnököl, akadályoztatása esetén a közgyűlés által megválasztott vezető tisztségviselő (levezető elnök). A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet Oldal 8 / 18

9 kell készíteni. A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a megszavazott jegyzőkönyvvezető vezet és a helyszínen megszavazott két személy hitelesít. A jegyzőkönyvet az alelnök az aláírásával ellenjegyzi. A közgyűlésről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vezető szerv döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. A jegyzőkönyveket határozatlan ideig meg kell őrizni. A közgyűlés ülései nyilvánosak, a határozatokat a tagok nyílt szavazással hozzák. Kivételt képeznek ez alól a fegyelmi ügyekkel kapcsolatos ülések, és olyan ülések ahol bármely tag kérésére a személyiségi jogok, vagy a jó erkölcs megóvása érdekében az zárt ülés tartása, vagy titkos szavazás megtartása indokolt. A javaslat alapján a kérdésről a levezető elnök dönt. A jó erkölcs megóvása érdekében elrendelt zárt közgyűlésen, az elnök, az ifjúsági tagok részvételét is korlátozhatja. A zárt közgyűlést amint az annak elrendelését adó ok elhárult- lehetőleg nyílt ülésen kell folytatni. A tisztségviselő megválasztása minden esetben nyílt szavazással történik, ezen kérdésben sem zárt ülés tartásának, sem titkos szavazásnak helye nincs. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, illetve bármilyen más előnyben részesül, a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 4.Határozatok nyilvántartása, közlése és nyilvánossága - A közgyűlésen elfogadott határozatokat, a meghozatalukat követően be kell jegyezni a Határozatok Tárába úgy, hogy évenként újrakezdett sorszámmal és az elfogadás dátumával jelezve, az alábbi elemeket tartalmazva: a. a közgyűlések határozatképességéről szóló tájékoztatást, b. a hozott határozatok szövegét, számát, időpontját és hatályát c. a határozat meghozatalakor kialakult szavazati arányokat, a döntést támogatók, illetőleg ellenzők számaránya - és amennyiben lehetséges személye. - A jegyzőkönyveket, valamint a sportegyesület éves közhasznúsági jelentését azokkal a személyekkel, akiket az iratok tartalma személy szerint érint - az őket érintő részekről a keletkezéstől számított 15 napon belül, ajánlott levélben értesíteni kell. - A határozatok szövegét az elnökség két tagja (lehetőleg az előterjesztő és a levezető elnök, vagy egy másik elnökségi tag) az aláírásával hitelesíti. - A működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba a sportegyesület székhelyén - előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, és azokról, vagy egyes részeiről saját költségére másolatot készíthet. - A közgyűlés határozatait az érintettekkel írásban kell közölni, illetve az adat- és titokvédelmi szabályok megtartásával a Magyar Kaland-Sport Egyesület Internet oldalán, a hivatalos sportegyesületi tájékoztatójában való megjelentetés, esetleg a székhelyen lévő hirdetőtáblán történő elhelyezés útján nyilvánosságra kell hozni Elnökség Oldal 9 / 18

10 1. Az elnökség a sportegyesület általános végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a közgyűlések közötti időszakban a sportegyesületi munka folyamatosságát. Az elnökség tagjainak megbízatása 5, azaz öt évre szól. 2.Tagjai: Elnök: Elek Péter (lakcím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja /2. anyja neve: Hodop Erika) Alelnök: Tűri Balázs (lakcím: 1026 Budapest, Trombitás u. 31. anyja neve: Szakasits D. Ágnes) Gazdasági felelős: Csallai Ákos (lakcím: 2064 Csabdi, Szabadság u. 15. anyja neve: Kormos Katalin) Az elnökség a. kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát; b. gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, a közgyűlés által megállapított körben, a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat; c. határoz a tagok felvétele, törlése, az ifjúsági tagok rendes tagsági viszonnyá történő alakítása tárgyában; d. meghatározza a sportegyesületi tagsági díjakat, illetve az egyszeri felszerelés fejlesztési hozzájárulás mértékét; e. meghatározza a sportegyesület érdekében évente végzendő közösségi munka módját, mértékét, illetőleg idejét és rendjét; f. eljár a fegyelmi bizottság tagjai elleni fegyelmi ügyben; g. rendelkezik a sportegyesület bankszámlája felett; h. köteles a rendes és ifjúsági tagokról folyamatos nyilvántartást vezetni. i. elkészíti a sportegyesület éves munkatervét, esemény naptárát j. köteles közhasznúsági jelentést készíteni, aminek elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény alapján készült beszámoló, és a szakmai beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg. 2. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal rendes ülést tart. Az ülések napirendjét saját internetes honlapon va ló közzététel útján biztosítja. Rendkívüli ülést kell tartani, ha: a. az elnökség valamely tagja az ülés céljának és okának megjelölésével ezt kéri; b. a fegyelmi bizottság tagja ellen fegyelmi eljárást kell folytatni; c. ha ezt a felügyelő bizottság szükségesnek tartja. 3. Az elnökség ülései nyilvánosak, azonban az elnökség indokolt esetben - különösen üzleti titok, személyiségi jogvédelem esetén - ettől eltérően is rendelkezhet. Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésein, a tagjainak több mint fele jelen van, közöttük az elnök, vagy az alelnök. Határozatképtelenség esetén, az elhalasztott elnökségi ülést 15 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés határozatképességére az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában, ugyanaz a szabály irányadó, mint az eredeti határozatképességre. Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazat-egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Egyszemélyes döntés nem hozható az elnökség ülésén. 4. Az elnökségi ülést a sportegyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és vezeti. Oldal 10 / 18

11 Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vezető szerv döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. A jegyzőkönyveket határozatlan ideig meg kell őrizni. 5. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg, az elnökség tagjai maguk közül választják meg az elnököt, a alelnököt és a gazdasági vezetőt. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. Az elnököt, a tisztségét megillető teljes hatáskörében tartós, előreláthatóan 3 (három) munkanapot meghaladó, de 30 (harminc) naptári napot el nem érő akadályoztatásuk esetén a halaszthatatlanul, illetőleg a jó gazda gondossága mellett okszerűen, soron kívül végrehajtandó intézkedések tekintetében, az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a gazdasági vezető helyettesíti, mindannyian személyükben önállóan. 6. Nem vehet részt határozathozatalban az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, illetve bármilyen más előnyben részesül, a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 7. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásra vonatkozó kimutatást, - cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, - a sportegyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelentést úgy kell összeállítani, hogy abból a sportegyesület közhasznú tevékenységének lényegi jellemzői és az arra felhasznált források, valamint a szolgáltatás jellegét figyelembe véve az érintettek köre is megállapítható legyen. A sportegyesület, közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján a nyilvánosság számára elérhető módon közzéteszi. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba - előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot kérhet. 8. Határozatok nyilvántartása, közlése és nyilvánossága - Az elnökségi ülésen elfogadott határozatokat, a meghozatalukat követően be kell jegyezni a Határozatok Tárába úgy, hogy évenként újrakezdett sorszámmal és az elfogadás dátumával jelezve, az alábbi elemeket tartalmazva: a. az elnökségi ülések határozatképességéről szóló tájékoztatást, b. a hozott határozatok szövegét, számát, időpontját és hatályát c. a határozat meghozatalakor kialakult szavazati arányokat, a döntést támogatók, illetőleg ellenzők számaránya - és amennyiben lehetséges személye. - A jegyzőkönyveket, valamint a sportegyesület éves közhasznúsági jelentését azokkal a személyekkel, akiket az iratok tartalma személy szerint érint - az őket érintő részekről a keletkezéstől számított 15 napon belül, ajánlott levélben értesíteni kell. - A határozatok szövegét az elnökség két tagja (lehetőleg az előterjesztő és a levezető elnök, vagy egy másik elnökségi tag) az aláírásával hitelesíti. - A működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba a sportegyesület székhelyén - előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, és azokról, vagy egyes részeiről saját költségére másolatot készíthet. Oldal 11 / 18

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA 1.. 1. Az egyesület neve: Fehérvár és Környéke Horgászegyesület 2. Rövidített név: FKHE 3. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 92. 4. Levelezési

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály A FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA 1./ Egyesület neve: Teremtő Tudat Technológiák Közhasznú Egyesület 1. Az Egyesület rövidített neve: Teremtő Tudat Egyesület 2./ Az

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben