Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára. Téma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára. Téma"

Átírás

1 Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára 1. Fizetési kedvezményekhez kapcsolódó eljárás a gyakorlatban. Téma 2. A preventív ellenőrzések hatása a vállalkozásokra, figyelemmel a évi XCII. törvény (Art.) előírásaira Az adókedvezmények alakulása a társasági és osztalékadó tekintetében az elmúlt évben. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) A társasági adó alapját érintő korrekciók az elmúlt évben. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) Kisvállalkozói kedvezmény és kisvállalkozói adókedvezmény szabályai a személyi jövedelemadóban; kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-csökkentő kedvezménye, illetve a kis- és középvállalkozások adókedvezménye a társasági adóban. A vállalkozók járulékfizetési kötelezettségének és az igénybe vehető járulékkedvezményeknek alakulása az elmúlt évben. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 7. Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása az állami adóhatóság gyakorlatában. 8. Az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai, alkalmazásának tapasztalatai a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók esetén. 9. Az egyéni vállalkozók költségelszámolása során tapasztalt jogszabálysértések az ellenőrzések tükrében. 10. A kényszertörlési eljárás gyakorlati problémái, ideértve a felszámolási eljárásba fordított kényszertörléseket is. 11. Külön adózó jövedelmek a személyi jövedelemadó rendszerében. 12. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság feltételeinek változása -től napjainkig. 13. Külföldiek áfa alanyisága és áfa kötelezettsége belföldön. 14. Az egyes különadók bevezetése és hatásuk a vállalkozásokra. 1

2 15. Az elektronikus számlázás és kereskedelem ellenőrzése. 16. Az elektronikus ingó- és ingatlan árverés gyakorlata. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 17. A fordított adózás szabályozása az ÁFA törvényben, hatása a gazdálkodókra, ellenőrzési tapasztalatok. 18. Őstermelők, családi gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozások adózásának összehasonlítása, változások a jogi szabályozásban. 19. Az adóigazgatási eljárás keretében meghozott mulasztási bírság határozatokra beérkezett jogorvoslati kérelmek elbírálásának rendje. 20. Az adószám felfüggesztésének alkalmazása és törlése, a jogintézmény bevezetésének célja és hatályosulása. 21. Az egyes adónemek különösen a társasági adó tekintetében előírt adóelőleg-fizetési, és kiegészítési kötelezettségek szabályai, a nem teljesítéshez kapcsolódó jogkövetkezmények. 22. A nyugdíj melletti munkavégzés adó- és járulékszabályai. 23. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon: a munkavállalókra és önálló vállalkozókra vonatkozó főbb adó-és járulékszabályok. 24. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával kapcsolatos adóhatósági feladatok. 25. Értesítés, idézés, adózói együttműködés eljárási szabályai az ellenőrzés során. 26. A vám- és adószakmai integráció hatásai, különös tekintettel a bűnügyi szakterület munkájára. 27. Az IOTA felépítése, működése a nemzetközi munka hatása az eredményekre, adóhatósági gyakorlatokra. 28. Az ingatlanokkal kapcsolatos adózási szabályok változása a vonatkozó adótörvényekben (Art., Áfa, Szja, Itv.). 29. Jövedelem-(nyereség) minimumadó szabályozása alkalmazása az ellenőrzés tükrében. 30. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó szabályok áttekintése: az adókötelezettségek teljesítésének változásai (bejelentési szabályok teljesítése, foglalkoztatási korlátok, szankciók). 2

3 31. Láncügyletek, adóelkerülő magatartások megítélése az Európai Unió Bírósága és a Kúria gyakorlatában. 32. Az ingyenes vagyonszerzés adózási szabályai. 33. A gazdasági folyamatok hatásainak érvényre jutása az ingatlanok értékelésében - a forgalmi érték meghatározás hatásai az illetékre [összehasonlító piaci értékelés, hozadéki (hozam alapú) értékelés, nettó pótlási költség elvű értékelés]. 34. Ajándékkal és örökléssel kapcsolatos illetékkedvezmények és mentességek változásai és alkalmazásuk problémái a hatósági eljárásban. 35. Látvány-csapatsportok támogatásának értékelése adózási szempontból. 36. Az Európai Unió Bírósága ítéletei nyomán megnyílt általános forgalmi adó visszaigénylési jog ellenőrzésének tapasztalatai. 37. Az adóhatóság előtti képviselet szabályai, különös tekintettel az állandó meghatalmazások kezelésére. 38. Internet használat az adózásban. Elektronikus adóbevallás, elektronikus kérelmek benyújtása, különös tekintettel az adóigazolások igénylésére. Az ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés jövője. 39. Az adóhatóság, mint hitelező feladata, szerepe a felszámolási eljárásban. 40. Munkavégzésre irányuló jogviszonyok minősítése a társadalombiztosítás rendszerében. A járulékfizetést megalapozó biztosítási kötelezettség fennállásának vizsgálata. 41. Transzferár-szabályozás. A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott elszámoló árazás szabályai, a hatósági ellenőrzések tükrében. 42. Az Európai Közösség adóügyi együttműködésének formái az ellenőrzések során, az együttműködés tapasztalatai. 43. A csoportos adóalanyok adózási szabályai, ezen belül az általános forgalmi adó elszámolások. 44. Adózás szempontú kockázatkezelési rendszerek az Európai Unió tagállamaiban, a kockázatkezelés magyarországi gyakorlata. 45. Az ingyenes juttatások és az adomány a társasági adóban. 46. Veszteségelhatárolás a társasági adóban és a kisvállalati adóban. 3

4 47. A szolgáltatások teljesítésének helye és a szolgáltatás után adófizetésre kötelezett személye az áfa törvényben. 48. Az áfa adóalapja, utólagos adóalap korrekciók. 49. Filmalkotás, előadó-művészeti szervezet támogatása adókedvezmények új rendszere évtől. 50. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal létrehozása, szervezeti felépítése az ellátandó feladatok tükrében. 51. Az adózói életút az adóhatóság szemszögéből, avagy adóügyek születésünktől halálunkig. 52. Az adózói életút az adóhatóság szemszögéből, gazdasági társaságok esetében, avagy adóügyek a cég létrehozásáról megszűnéséig. 53. A fiktív számlázással érintett ügyletek bizonyítása az Európai Bíróság vonatkozó ítéleteinek tükrében. 54. Adóregisztrációs eljárás, fokozott adóhatósági felügyelet bevezetésének hatása az adózási morálra, az eljárás szabályainak bemutatása. 55. A népegészségügyi termékadó szabályai, ellenőrzési tapasztalatai. 56. Az egyéni vállalkozók adózása, lehetséges alternatívák. 57. Az adózói terhek teljesítésének új és egyszerű módja (KATA, KIVA), hatása az érintett adózói kör adófizetési kötelezettségeire. Milyen hatást gyakorolt a két új adónem bevezetése az egyszerűsített vállalkozói adóra (EVA). 58. Becslési eljárás módszerének alkalmazása az adóhatóság gyakorlatában. 59. Munkaerő kölcsönzés szabályainak változása a kölcsönbe adónál és a kölcsönbe vevőnél hatása az adókötelezettségek teljesítésére az elmúlt évben. 60. Szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények rendszere, az igénybevételének lehetőségei és korlátai. 61. Gazdasági vámeljárások során megvalósuló előnyök a kereskedelemben. 62. A járőrtevékenység szerepe a NAV szervezetén belül. 63. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó intézkedések 1306/2013/EU rendelet szerinti utólagos ellenőrzése. 4

5 64. A jövedéki szabályozás ellenőrzési és szankciórendszere. 65. Jövedéki törvény szankció rendszere. 66. A jövedéki adónem specialitásai a fogyasztáshoz kapcsolt adókhoz képest. 67. A Jöt. Art. Ket. viszonya a vámhatósági eljárásokban. 68. A trafikrendszer bevezetése és annak hatásai. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 69. A vám visszatérítésével, elengedésével, illetve be nem szedésével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések alkalmazása. 70. A kábítószerek, a kábítószer-prekurzorok, valamint a pszichotróp és az új pszichoaktív anyagok vámhatóság általi ellenőrzése. 71. Szellemi tulajdonjogot sértő árukkal szembeni vámhatósági intézkedések alkalmazása. 72. Internetes kereskedelem tapasztalatai, vámhatósági kapcsolat. 73. Az alkohol jövedéki adóztatása az Európai Unióban és Magyarországon. 74. A vám közgazdasági szabályzó szerepének érvényesítése. 75. Az Európai Unió külső határán átmenő készpénz ellenőrzés. 76. A kábítószerek, a kábítószer-prekurzorok, valamint a pszichotróp és az új pszichoaktív anyagok illegális kereskedelme az Európai Unió külső határain. 77. Jogorvoslat és döntés felülvizsgálat a közigazgatási hatósági eljárásban. 78. A személyes adatok védelme a vámigazgatási eljárásban. 79. Az elektronikus kereskedelem jogi alapjai, az ellenőrzés lehetőségei. 80. Az elektronikus kapcsolattartás, ügyintézés érvényesülése a közigazgatási hatósági eljárásban. 5

6 81. A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésének garanciái a Nemzeti Adó-és Vámhivatal szerveinek eszközrendszerében. 82. Harmadik országból magánszemélyek részére érkező áruk vámkezelésének szabályai. 83. Az Európai Unió kedvezményes származási szabályrendszere. 84. A termékdíj-köteles termékekből keletkezett hulladékokkal kapcsolatos rendelkezések bemutatása. 85. Az Európai Unió dohánygyártmányok szabályozására vonatkozó harmonizáció bemutatása. 86. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés korábbi, valamint jelenlegi gyakorlatának bemutatása (előnyök, hátrányok ismertetésére kitérve). 87. Adóügyi jelzések rendszere Magyarországon. 88. A dohánygyártmány piacának átalakulása. 89. Az Európai Unió dohánygyártmányok szabályozására vonatkozó harmonizációja. 90. A jövedéki adóztatást támogató informatikai rendszerek. 91. Alkoholtermék adóalapjának és adómértékének tarifális, szakmai és adójogi elhatárolása. 92. Az adómentes felhasználás, az alkoholtermék adómentes felhasználása a gyógyszeriparban. 93. A teljes és részleges denaturálási eljárás elhatárolása. 94. Az alkoholos gyümölcs előállításának és elszámolásának speciális szabályai A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés korábbi, valamint jelenlegi gyakorlatának bemutatása (előnyök, hátrányok ismertetésére kitérve). A tároló adóraktár, illetve a bejegyzett kereskedő tevékenységével kapcsolatos jogszabályváltozások hatása, eredménye az e tevékenységgel összefüggésben tapasztalt kiemelt kockázati tényezőkre. 6

7 97. Az ásványolaj termék adójogi elhatárolása, valamint ehhez kapcsolódóan a bázisolaj kérdése. 98. A szabálysértési joganyag változásai, a szabálysértésekről a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. tv, azaz új szabálysértési törvény vívmányai. 99. Szellemi tulajdonjog-védelem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szabálysértési eljárásaiban 100. A vámhatóság lehetőségei a hamisítás elleni küzdelem során A NAV tevékenysége és szerepe az illegális kábítószer-kereskedelem elleni harcban Vámhatóság első fokon eljáró szerveinek ingófoglalással összefüggő tevékenysége, eljárásrend, tapasztalatok Közösségi export, import, a nemzetközi árufuvarozás és az általános forgalmi adóval összefüggő visszaélések kapcsolatai A NAV adószakmai, vámszakmai és bűnügyi szerveinek együttműködési lehetőségei, konkrét jogsértésekkel összefüggésben A NAV ügyeleti rendszerében rejlő szakmai támogatás lehetőségei Társhatóságokkal történő együttműködés lehetőségeinek kihasználása a költségvetési csalások hatékonyabb feltárása érdekében Árutovábbítás lefolytatásának szabályai a vámigazgatásban Egyes tiltó és korlátozó rendelkezések, illetve külkereskedelmi korlátozás vagy tilalom (szankció) hatálya alá tartozó termékkörök vámhatósági ellenőrzése Vámérték kimunkálása a Közösségi Vámkódex 29. cikke szerinti ügyleti érték módszerrel Áruosztályozás az Európai Unióban. 7

8 Szakdolgozati témajavaslat OKJ-s, felsőfokú adóigazgatási szakügyintéző szakos hallgatók számára Téma 1. Ingatlanértékesítés adózási szabályainak változása és az ebből származó jövedelem ellenőrzése. 2. A behajthatóság vizsgálata az adóvégrehajtásban; egyes végrehajtási cselekmények. 3. Az üzletzárások és tevékenység felfüggesztésének helye a szankciók között, gyakorlati lebonyolításuk és a vállalkozásokra gyakorolt hatásuk A foglalkoztatás szabályszerűségének helyszínen történő (operatív jellegű) ellenőrzése, előforduló foglalkoztatási formák, az adóhatósági szankcionálás eszközrendszere adózói mulasztás esetén. Az adókedvezmények alakulása a társasági adó rendszerében a... év(ek)ben. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 6. Az elektronikus formában benyújtandó bevallások az Art. megfelelő szabályainak tükrében, különös tekintettel a gazdasági társaságokra. 7. A társasági adó alapját érintő korrekciók a év(ek)ben. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 8. Kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-csökkentő kedvezménye a társasági adóban. 9. Az egyéni vállalkozók járulékfizetési kötelezettségének és az igénybe vehető járulékkedvezményeknek alakulása -tól napjainkig. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 10. Eljárási szabályok az ellenőrzésben, különös tekintettel az ellenőrzési típusokra. Az ellenőrzésre történő kiválasztás általános szabályai. 11. Az operatív vizsgálati módszerek, valamint a vizsgálatok nyomán alkalmazott szankciók hatása az adófizetési morál javítására, a feketegazdaság visszaszorítására. 12. Az egyéni vállalkozók költségelszámolása során tapasztalt jogszabálysértések az ellenőrzések tükrében. 13. Az egyéni vállalkozók adózása, lehetséges alternatívák. 14. A minimum járulékalapra vonatkozó szabályozás szerepe, funkciója a társadalombiztosítási jogszabályokban. 8

9 15. Külön adózó jövedelmek a személyi jövedelemadó rendszerében. 16. Választható adózási módok az általános forgalmi adóban. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 17. A NAV szolgáltató tevékenységének fejlődési irányai, különös tekintettel az e-közigazgatás folyamatosan bővülő lehetőségeire. 18. A vagyonszerzési illetékek általános szabályainak alakulása -tól napjainkig. ( a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 19. Az egyes különadók bevezetése és hatásuk a vállalkozásokra. 20. Nemzetközi megkeresések formái, hasznosításuk az ellenőrzési munkában. 21. Az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókötelezettségek nyilvántartása és kezelése. 22. Az adóhatóság szankcionálási gyakorlata, a mulasztási bírság kiszabásának egyes esetei, a bírság mértékére vonatkozó gyakorlat. 23. A fizetési kedvezménnyel kapcsolatos szabályok gyakorlati alkalmazása. 24. A társasági adó feltöltési kötelezettségének szabályai, a nem teljesítéshez kapcsolódó jogkövetkezmények. 25. A társas vállalkozások tagjainak személyes közreműködése, jelentőségének változása a társadalombiztosítás rendszerében 26. Az önkéntes pénztári befizetések adózási szabályai, változásai, az ehhez kapcsolódó adókedvezmény érvényesítésének gyakorlati megvalósítása. 27. Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság adózási (társadalombiztosítási) kérdései, feltételeinek változása A foglalkoztató járulék kötelezettségei, a társadalombiztosítási járulékot érintő változások, a szociális hozzájárulás bevezetése, az érvényesíthető kedvezmények rendszere a bevezetéstől napjainkig. A foglalkoztatottak járulék fizetésének változásai, egyéni járulék utólagos megfizetésének szabályai a megváltozott jogszabályokra és bírói gyakorlatra tekintettel (Art. ; Tbj.). 9

10 30. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL A járulékfizetési kötelezettségre vonatkozó különös szabályok: az álláskeresési támogatások, a gyermeknevelési támogatás, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj, az ápolási díj, a nyugellátásban részesülő személy, az egyházi személyek, a prémiumévek programban résztvevők utáni járulékfizetés. Munkahelyteremtést elősegítő szociális hozzájárulási adókedvezmények. 31. A szociális hozzájárulási adó kedvezmények igénybevételének lehetőségei és korlátai. 32. A NAV ügyfélkapcsolati tevékenységének elemzése. 33. A biztosítottak állami adóhatósághoz történő bejelentésének a hatása a fekete foglalkoztatás visszaszorításában. 34. Az egyszerűsített foglalkoztatás jogtörténeti előzménye az alkalmi munkavállalói könyvtől a jelenleg hatályos, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010.évi LXXV. törvényig. A bejelentési szabályok változása, a foglalkoztatás korlátai. 35. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény a szerinti egyes juttatások adózásának szabályai. 36. Az adóügyek elektronikus ügyintézése (elektronikus bevallásokkal, adóhatósági igazolásokkal az ügyfélkapun belül történő ügyintézés lehetőségei és jövője). 37. Az elektronikus árverés jelentősége és fejlesztési lehetőségei a közigazgatási végrehajtásban. 38. Az adószám felfüggesztésének alkalmazása és az adószám törlése jogintézmények szerepe a gazdaság kifehérítésében, hatékonyságuk korlátai. 39. Az Európai Unió Bírósága ítéletei nyomán megnyílt általános forgalmi adó visszaigénylési jog ellenőrzésének tapasztalatai. 40. Az állam által vállalt kezesség, garancia, viszont garancia érvényesítésével kapcsolatos adóhatósági feladatok. 41. Végrehajtás alóli mentesség a hatósági átutalási megbízás, a jövedelem letiltás és a helyszíni eljárás foganatosítása során. 42. Egyes dolgok lefoglalásának eltérő szabályai. 43. Lefoglalt ingóság, ingatlan értékesítésének szabályai. 44. A felszámolási eljárás bemutatása az adóhatóság szemszögéből. 45. Az adóregisztrációs eljárás szabályai, hatása a gazdaság kifehérítésére. 10

11 46. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal létrehozása, szervezeti felépítése, és az ellátandó feladatok változása a vámhatósági integrációt követően. 47. Az adóhatósághoz történő bejelentkezés szabályai. 48. A munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetű munkavállalók foglalkoztatása érdekében, a munkáltatók által érvényesíthető adóés járulék kedvezmények típusai (kedvezményezettek köre, igénybe vehető kedvezmények mértéke, az érvényesítés feltételei, a kedvezmények hatásai a foglalkoztatás növekedésére). 49. A kényszertörlési eljárás bemutatása az adóhatóság szemszögéből. 50. A népegészségügyi termékadó szabályai, ellenőrzési tapasztalatai. 51. Az elektronikus úton benyújtandó bevallások és kérelmek a gyakorlatban. 52. A munkavállalók járulékfizetési kötelezettségének alakulása, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok és a bírói gyakorlat változásait (Tbj. Art.) -tól napjainkig. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 53. A KATA és a KIVA alapvető szabályai, választhatóságának feltételei, az áttérési szabályok ismertetése. 54. A személyi jövedelemadóval kapcsolatos kedvezmények rendszerének alakulása -tól napjainkig. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 55. A vagyonszerzési illetékekhez kapcsolódó kedvezmények, mentességek rendszere, változásai. 56. A költségmentesség engedélyezésének szabályai a közigazgatási, illetve a bírósági eljárásban. 57. Az egyes adókötelezettségek teljesítésének szabályai, változásai -tól napjainkig (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 58. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság feltételeinek változása. 59. Az adózók tájékoztatásának módjai, változásai, továbbfejlesztési lehetőségek. 60. Másik tagállamba történő áfa-mentes termékértékesítés hatálya alá tartozó áruk egyidejű vám- és adójogi szabad forgalomba bocsátása, azaz a 42-es eljárás sajátosságai. 11

12 61. A kontroll adatszolgáltatások szerepe az adóellenőrzések során. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 62. A családi kedvezmény szabályainak alakulása -tól napjainkig (a hallgató dönthesse el, hogy melyik időszak tekintetében dolgozza ki a témát). 12

Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára Téma

Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára Téma Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára Téma 1. Fizetési kedvezményekhez kapcsolódó eljárás a gyakorlatban., ideértve az integrált vám adónemekre vonatkozó kérelmek

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Illeték, jövedék, vám IVAM1K0MPZP Gazdálkodási modul Kontaktórák

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről április Konferenciák és gyakorlatias Adózási határidők április közössége 2. (márc. 31.) 5. Kötelezettség Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről Bevallás a környezetterhelési

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

Tisztelt Adózó! 1. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A és EGYKE-02 lap. Az adatlapot törvényes képviselőként nyújtom be

Tisztelt Adózó! 1. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A és EGYKE-02 lap. Az adatlapot törvényes képviselőként nyújtom be Tisztelt Adózó! Kérjük, válasszon az alábbi pontok közül a pontokhoz írt leírásnak megfelelően annak érdekében, hogy a nyomtatványkitöltő program a megfelelő lapokat ajánlja fel Önnek az adatlap kitöltéséhez.

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖTELEZETTSÉGEI MÁRCIUS

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖTELEZETTSÉGEI MÁRCIUS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖTELEZETTSÉGEI 2017. MÁRCIUS 1. Adószámmal rendelkező, ÁFA fizetésre nem kötelezett 2. ÁFA fizetésére kötelezett 1. Adószámmal rendelkező, aki nem alanya az 3. ÁFA

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

Aktuális számviteli kérdések 2017.

Aktuális számviteli kérdések 2017. Aktuális számviteli kérdések 2017. I. Számviteli törvény változásai 2016 évközi és a 2017-es változások I.1. A számviteli törvény 2016 évközi változásai 1. Az IFRS-ekkel összefüggő módosítások 2. Jogharmonizációs

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám A NAV adóztatási tevékenységével összefüggésben, kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó IBAN számok 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

Az adózás rendjének 2014. évi. módosítása. NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága. Nagyfalusi Sándor

Az adózás rendjének 2014. évi. módosítása. NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága. Nagyfalusi Sándor Az adózás rendjének 2014. évi módosítása NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága Nagyfalusi Sándor A törvénymódosítás indokai 1. Adminisztráció könnyítése adózók: bejelentkezés, képviselet, önellenőrzés adóhatóság:

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖTELEZETTSÉGEI JÚLIUS

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖTELEZETTSÉGEI JÚLIUS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖTELEZETTSÉGEI 2016. JÚLIUS 2016. JÚLIUS 13. EGYÉNI VÁLLALKOZÓK 1. ÁFA fizetésére nem kötelezett egyéni vállalkozó 2. ÁFA fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó Evaalany

Részletesebben

Jónak lenni jó. Az adózók minősítésének új szabályai, a jogkövető magatartás honorálása az adózás rendjéről szóló törvényben

Jónak lenni jó. Az adózók minősítésének új szabályai, a jogkövető magatartás honorálása az adózás rendjéről szóló törvényben Jónak lenni jó. Az adózók minősítésének új szabályai, a jogkövető magatartás honorálása az adózás rendjéről szóló törvényben Koltainé Magyar Zsuzsanna NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatóság 2016. november

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tájékoztatója a 2013. évi ellenőrzési feladatok végrehajtásához

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tájékoztatója a 2013. évi ellenőrzési feladatok végrehajtásához A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tájékoztatója a 2013. évi ellenőrzési feladatok végrehajtásához Dr. Varga Árpád Külső Kapcsolatokért Felelős Elnökhelyettes 2013. február 5. Célkitűzések A NAV

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évi ellenőrzési irányelve február 18.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évi ellenőrzési irányelve február 18. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2010. évi ellenőrzési irányelve 2010. február 18. Ellenőrzési megállapítások alakulása 2005-2009. (milliárd Ft) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 468 443

Részletesebben

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma.

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. július 01-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KönyvelőKoktél Art, Tao, Kiva, Tb, Szja, Kata, Áfa

KönyvelőKoktél Art, Tao, Kiva, Tb, Szja, Kata, Áfa KönyvelőKoktél Art, Tao, Kiva, Tb, Szja, Kata, Áfa ART (45 perc) 2016. évi LXVI. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a június 16.): o adószám alkalmazás felfüggesztése,

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek megnevezése száma 1. NAV Társasági adó bevételi 10032000-01076019 101 2. NAV Személyi

Részletesebben

Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon szeptember 30. Sopron

Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon szeptember 30. Sopron Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon 2016. szeptember 30. Sopron Adózás rendje Általános forgalmi adó Változások, hozott intézkedések Adókulcs megemelése 25%-ról 27%-ra, Belföldi összesítő

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

Személyi jövedelemadózás 2017-ben. Előadó: Sinkáné dr. Csendes Ágnes adóügyi szakfőigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Személyi jövedelemadózás 2017-ben. Előadó: Sinkáné dr. Csendes Ágnes adóügyi szakfőigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Személyi jövedelemadózás 2017-ben Előadó: Sinkáné dr. Csendes Ágnes adóügyi szakfőigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Személyi jövedelemadó bevallás 2015. A 2015-ös adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai 2010. október 1. Ellenőrzési megállapítások alakulása 2005-2010.08. (milliárd Ft) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 468 443

Részletesebben

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat.

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat. Szóbeli tételsor 1. tétel a) A pénzügyi jog rendszere és szervezeti-működési keretei. A pénzügyi ellenőrzés szervezeti háttere, működése, jelentősége. A hatósági ellenőrzés és az adóellenőrzés különbözősége

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu

Sajtótájékoztató. Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu Sajtótájékoztató Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu Főbb mutatószámok GDP arányos adóterhelés állami kiadások aránya a GDP %-ában adóék (tax wedge = közterhek az összes bérköltségben) fekete

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság- és pótlékszámlák, adónemek:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság- és pótlékszámlák, adónemek: NAV (APEH) számlaszámok, NAV számlaszámok az adóbevalláshoz - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - A NAV (APEH) számlaszámok 2012-2013, NAV számlaszámok az adóbevalláshoz. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV,

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ADÓ SZÁMVITEL AUDIT BÉR HR

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ADÓ SZÁMVITEL AUDIT BÉR HR THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ADÓ SZÁMVITEL AUDIT BÉR HR AZ ART 2016-OS VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI A VÁLLALKOZÁSOKRA dr. Fekete Zoltán Titusz Az Art. változásának hatásai a vállalkozásokra - 2016 Adózók minősítésének

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

FÓRUM a évi legfontosabb gazdasági jogszabályváltozásokról

FÓRUM a évi legfontosabb gazdasági jogszabályváltozásokról FÓRUM a 2017. évi legfontosabb gazdasági jogszabályváltozásokról 2016. november 22-23. (kedd-szerda) Hotel Hungaria City Center (Best Western) 1074 Budapest, Rákóczi út 90. Áfa változások 2016-2017 (10:00-12:00)

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések

Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1 Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 2016. évtől hatályos változásai 1.1.1. Beszámolási kötelezettség változása 1.1.2. Eredménykimutatás

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam PSZ/Pü szak Név: Neptun kód: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Adóigazgatásadóellenőrzés 2012/2013. I. félév

Részletesebben

Láncügyletek ellenőrzésének tapasztalatai, ellenőrzés irányai. Czinege Attila a NAV Központi Irányításának ellenőrzési szakfőigazgatója

Láncügyletek ellenőrzésének tapasztalatai, ellenőrzés irányai. Czinege Attila a NAV Központi Irányításának ellenőrzési szakfőigazgatója Láncügyletek ellenőrzésének tapasztalatai, ellenőrzés irányai Czinege Attila a NAV Központi Irányításának ellenőrzési szakfőigazgatója 2016. Évi ellenőrzési irányok Szemléletváltás az ellenőrzési irányokban

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

legfontosabb 2006. évi

legfontosabb 2006. évi A pénztp nztárakat érintő legfontosabb 2006. évi adóváltoz ltozások VIII. Pénztárkonferencia 2005. november 10-11. 11. Tapolca Dr. Juhász István az APEH szakmai elnökhelyettese Előzmények Konvergenciaprogram

Részletesebben

Kiemelt adóellenőrzési feladatok 2011.

Kiemelt adóellenőrzési feladatok 2011. Kiemelt adóellenőrzési feladatok 2011. Dr. Varga Árpád Elnökhelyettes, NAV Sopron, 2011. október Ellenőrzési darabszámok és megállapítások Ellenőrzési darabszámok és megállapítások 2009. év 2010. év 2011.

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2644-06 Adóigazgatási szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Az üzletfinanszírozási

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vám, jövedék 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vám, jövedék Gazdálkodási modul

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

- számla (adónemkód) nyitása, illetve számla (adónemkód) megnevezésének módosítása esetén eltérő (piros) színnel és félkövéren,

- számla (adónemkód) nyitása, illetve számla (adónemkód) megnevezésének módosítása esetén eltérő (piros) színnel és félkövéren, Adóbevallás 2012: NAV (Apeh) számlaszámok az adó befizetéséhez 2012-ben. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

2. számú melléklet nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok

2. számú melléklet nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2009. évi ellenőrzési irányelvei. 2009. február 17.

Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2009. évi ellenőrzési irányelvei. 2009. február 17. Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2009. évi ellenőrzési irányelvei 2009. február 17. 2009. évi irányelv fő célkitűzései Adóelkerülési kockázatok hatékony felismerése Adózók jogszerű magatartásának

Részletesebben

Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi szakértő

Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi szakértő A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi adózási számviteli szabályok és azokat érintő jogszabályi módosulások Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Adóigazolás, együttes adóigazolás Adóigazolások 2011: az egyes igazolásokra vonatkozó részletes tudnivalók. Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK a. Építményadó mentesség b. Gépjármű adómentesség c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése d. Talajterhelési díj megfizetése

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 2011. évi változásai. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes, APEH

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 2011. évi változásai. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes, APEH Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 2011. évi változásai Dr. Varga Árpád elnökhelyettes, APEH 1 Képviselet, felelősség A képviseletre vonatkozó szabályok nem csak a NAV előtt, hanem az NGM előtt

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2012. február 29-tıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE DR. HERKNER VERONIKA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐJE AZ

Részletesebben