Az adózás rendjének évi. módosítása. NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága. Nagyfalusi Sándor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adózás rendjének 2014. évi. módosítása. NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága. Nagyfalusi Sándor"

Átírás

1 Az adózás rendjének évi módosítása NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága Nagyfalusi Sándor

2 A törvénymódosítás indokai 1. Adminisztráció könnyítése adózók: bejelentkezés, képviselet, önellenőrzés adóhatóság: öröklés, eü-i szolg. járulék törlése 2. Pontosító, kiegészítő rendelkezések mögöttes felelős jogorvoslat, adószám felfüggesztés kiutalási határidő számítása, végrehajtó kizárása 3. Adóhatósági eszköztár bővítése túlfizetés kiutalása, szoftver ellenőrzés, végrehajtás kiterjesztés, vámhatósági ingófoglalás

3 1. Képviselet Adókötelezettség teljesítése belföldön nem letelepedett adóalanyt pénzügyi képviselő helyett külföldimagánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet is képviselhet 2. Törlési eljárásban elkövetett jogsértés a volt vezető tisztségviselő, végelszámoló felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés esetén az elrendelés kezdő időpontját megelőzően elkövetett jogsértésekért is szankcionálható

4 Bejelentkezés, bejelentés 1. Belföldön nem letelepedett adózó mentesül közösségi termékértékesítést megalapozó import és adóraktárbabetárolt termék adómentes értékesítése esetén a bejelentkezési kötelezettség alól 2. Eü-i szolgáltatási járulék kötelezettség társhatósági jelzés alapján bejelentés hiányában is hivatalból törölhető a kötelezett külföldi tartózkodására (halálára) tekintettel

5 Adószám felfüggesztés, törlés 1. Adóbevallást -befizetést mulasztók adószámának felfüggesztése határozatlan időtartamra történik 180 nap eredménytelen letelte után törlés 2. Túlfizetés kiutalása költségvetési támogatáshoz, adó visszaigényléshez hasonlóan kizárólag adóazonosítóval rendelkező adóalanynak történhet

6 Nyilatkozatok 1. Adónyilatkozat jövedelemigazolás tartalma családi kedvezménnyel nem csökkentett összevont adóalap szerepeltetendő 2. Bevallást helyettesítő nyilatkozatukat a vállalkozási tevékenységet nem végző szervezetek tárgyévet követő május 31-ig tehetik meg 3. Választási nyilatkozat kijavítása lehetővé válik feltéve, ha az a bevallott adókötelezettség összegét nem érinti

7 Befizetések elszámolása 1. Túlfizetés fogalma bővül nemcsak az adótartozásnál nagyobb befizetés hanem az adófizetési kötelezettséget meghaladó folyószámla egyenleg is annak minősül 2. Csoportos ÁFA-alany tagok közötti átvezetés bármelyik csoporttag adótartozására feltétel: bemutatott előzetes megállapodás 3. Kényszertörlés alatti adózók túlfizetésének hivatalból történő átvezetése

8 EFER befizetések felosztása 1. Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer től egy számlára történő adófizetés bármely adónemre, összevont befizetés elektronikus adózói rendelkezés szerinti felosztás Befizetés Rendelkezés Felosztás arányosan Befizetés Rendelkezés Túlfizetés visszakérhető től ha nincs felosztási rendelkezés végrehajtás során alkalmazott felosztás szerint

9 Önellenőrzés 1. Megszűnik az önellenőrzési tilalom a bevallás benyújtására nyitva álló határidő előtt; befizetésikötelezettség az általános szabályok szerint és nem az önellenőrzés benyújtásakor keletkezik 2. Illeték önellenőrzése bírósági eljárási illeték utólagos elszámolásakor bevallási nyomtatványon

10 Adatszolgáltatás adótitok 1. A hagyaték elfogadása előtt az örökös az eljárást végző közjegyző útján tájékozódhat az örökhagyó adótartozásáról 2. Adatszolgáltatási kötelezettség Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került illetve az önkormányzatok kezelésében maradt köznevelési feladatot ellátó intézményekről idegenrendészeti hatóság adatszolgáltatása Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala okmánytári adatszolgáltatás

11 Elektronikus irat megbízólevél július 1-től a megbízólevél elektronikusan is megküldhető 2. Az elektronikusan kézbesített irat az átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a tárhely az irat kézhezvételét igazolja vissza; kényszerkézbesítés szabályai nem változtak 3. Meghatalmazott részére szóló irat címzése adózó neve mellett a meghatalmazottadatai (név, meghatalmazotti minőség) is szerepelnek

12 Határidő iratbevonás 1. Felszámolás alatti cégek ellenőrzési határideje tevékenységzáró ellenőrzés egy éves határideje megszűnt mindenellenőrzést az eljárást záró bevallások kézhezvételétől számított 60(egyszerűsített felszámolás esetén 45) napon belül kell befejezni 2. Iratbevonás 60 napon túli külön engedély kötelezettsége megszűnt az iratok az ellenőrzés befejezéséig benntarthatók

13 Új ellenőrzési jogosítványok 1. Bizonylatok feldolgozási folyamata alkalmazott szoftverek, illetve azok működésének megismerhetősége nem csak utólagos ellenőrzés, hanem adatgyűjtés során is vizsgálható 2. Mintavételi eljárás mintavételt az adózó is elvégezheti, illetve ezt az adóhatóság is előírhatja költségek viselésére köteles (eredménytől függően) fel nem használt minta elszállítása, megsemmisítése

14 Mögöttes felelős jogorvoslata 1. 9/2013. (II.16.) AB határozat kifogásolta a jogorvoslati lehetőség hiányát az adót megállapító alaphatározattal szemben től a mögöttes felelős vitathatja a helytállási kötelezettségénekalapjául szolgáló adót megállapító határozatot, ha azt bíróság még nem vizsgálta felül 3. Szükségtelenné vált a korábban biztosított rendkívüli jogorvoslat

15 Feltételes adómegállapítás 1. kizárólaga kérelmezőadókötelezettségének megállapítására irányulhat 2. előzetes konzultáció biztosítása 3. ügyintézési határidő 75, illetve 45 napra nő 4. díjatételes (alap: 5 mft sürgősségi: 8 mft tartós feltételes eljárás: 8 mft tartós sürgősségi: 11 mft) 5. előzetes konzultáció díja 100 eft 6. eljárás egyfokú, fellebbezéssel nem, de kereset indítással támadható

16 Jogkövetkezmények 1. Tao és Eva feltöltési kötelezettség bírságalap = adóköt. 90%-a megfizetett előleg től a bírságalapotcsökkentia feltöltés esedékességekor illetve a mérlegfordulónapon érvényes árfolyam különbözetből eredő adóköt. 2. Pénztárgép üzemeltetésével kapcs. szankciók üzletzárás(12 nap) elrendelése mulasztási bírság megállapítása mellett üzlethelyiség hiányában mulasztási bírság mellett üzletzárást helyettesítő bírság ( eft)

17 Végrehajtási jog bővülése 1. Vámhatóság ingófoglalási joga vámeljárás, mélységi ellenőrzés során feltárt vagyon valamennyi adó- és vámtartozásra foglalható 2. Végrehajtható okiratok köre bővül bírósági eljárási illetékről szóló megkereséssel 3. Végrehajtás kiterjesztése végrehajtható tartozásállomány növekedése esetén a korábbi ingó-illetve követelés lefoglalás hatálya kiterjeszthető

18 Végrehajtás korlátozása 1. Helyszíni végrehajtási cselekmények munkanapokon 6:00 és 22:00 óra között végezhetők adóhatóság vezetőjének írásbeli engedélyével időbeli korlát nélkül szállítás alatti ingóság (kivételekkel) engedély nélkül bármikor foglalható (adó- és vámigazgatóság) 2. Nem árverezhet (személyesen, sem megbízott útján) az adóhatóság alkalmazottja, illetve az eljáró végrehajtók közeli hozzátartozója, élettársa az adóhatóság illetékességi területén belül

19 Árverés 1. Art. része a hagyományos ingatlanárverés oka: a bírósági végrehajtásban megszűnt ez a lehetőség 2. Elektronikus árverés licitsávja differenciálódik az érvényes licit legkisebb összege (5 eft) 100 eft kikiáltási ár alatt 1 eft-ra csökken 3. Második sikertelen elektronikus ingóárverést követő árverés kitűzése a korábbi 6 hónap helyett 30 napra csökken

20 Jogorvoslatok a végrehajtásban 1. Elkésett végrehajtási kifogást elsőfokúadóhatóság bírálja el érdemi vizsgálat nélkül (az elkésett fellebbezéshez hasonlóan) változatlanmaradt a kifogást benyújtani jogosultak köre illetve a benyújtásra vonatkozó határidők 2. Tévesen leinkasszált tartozás visszatérítése 8 napon belül kamatmentes visszafizetés amit nem a befizetéstől, hanem a téveshatósági beszedési megbízás benyújtásától kell számítani

21 Szünetelés elévülés 1. Végrehajtási eljárás szünetel az adóhatóság által indított fedezetelvonó per időtartama alatt 2. Adómegállapításhoz való jog évülése nyugszik adóra elkövetett csalás, költségvetési csalás miatt indított büntetőeljárás kezdetétől annak jogerős befejezéséig következmény: nem csak büntetőjogilag, hanem adójogilag is szankcionálható az elkövető

22 Köszönöm a figyelmet!

Nagy Attila NAV KMRAFI

Nagy Attila NAV KMRAFI Nagy Attila NAV KMRAFI Adóügyekben nem alkalmazható a Ket. 2013. február 1-jétől hatályos azon szabálya, amely alapján az ügyfél kezdeményezheti saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását. Az adóhatósági

Részletesebben

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN 4.1. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 4.1.1. Tevékenységi körök változása 2013. április

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

A Személyi Jövedelemadó 2014

A Személyi Jövedelemadó 2014 A Személyi Jövedelemadó 2014 1995. évi CXVII. törvény 1 Az előző évre vonatkozóan, az adóévet követően kifizetett jövedelem A munkáltató által kifizetett munkaviszonyból származó jövedelem, illetve az

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. január X. évfolyam 1. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása Írta: Bonácz

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013.

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013. Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013. Eljárási határidők Az adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó és Vámhivatal

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó és Vámhivatal Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó és Vámhivatal Általános alapvetés 2013 ban nincsenek kiemelt, nagy jelentőségű változások

Részletesebben

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én.

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én. Összeállítás az Art 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII. törvény alapján, kiegészítve a 2013. január 1-jétől hatályos évközi módosításokkal) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉS ADÓIGAZGATÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉS A HELYI ADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

MÉRLEGKÉPES KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉS ADÓIGAZGATÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉS A HELYI ADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK MÉRLEGKÉPES KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉS ADÓIGAZGATÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉS A HELYI ADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2013. SZEPTEMBER 26. AZ ADÓZÁS RENDJÉNEK VÁLTOZÁSAI Art. változás céljai

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

2003. évi XCII. TÖRVÉNY

2003. évi XCII. TÖRVÉNY 2003. évi XCII. TÖRVÉNY az adózás rendjéről (továbbiakban ART.) (VKJ kivonat) A törvény hatálya 4. (1) E törvény hatálya kiterjed a) az adóval, a járulékkal, az illetékkel összefüggő, a központi költségvetés,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes 2012. év során történt változtatások Adókötelezettség Adóköteles tevékenységgel összefüggő kifizetések

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az Art hatálya [Art. 4. -ának (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az Art.-ot kell alkalmazni

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Az adóeljárás változásai 2012 Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Art. hatásköre bővült: a vámigazgatási eljárások közül a vámazonosító szám megállapítására főszabályként

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek Hatályos: 2013. 01. 01-től 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

2014.12.17. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK. Mögöttes felelősség. Adatszolgáltatás

2014.12.17. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK. Mögöttes felelősség. Adatszolgáltatás ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása

Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Készítette: Sándorné Új Éva 2014 2011. évi CXCV. törvény 2014.IV.01. hatályos állapota

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben