Szombathely, szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi szakértő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi szakértő"

Átírás

1 A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi adózási számviteli szabályok és azokat érintő jogszabályi módosulások Szombathely, szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi szakértő

2 Alapításhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Készítette: Berényiné Bosch Cecília 2

3 Alapításkor az adószám megállapításának új szabályai Adóregisztrációs eljárás adószám megállapítás 1 munkanapon belül adószám megállapítás 8 munkanapon belül adó megállapítás akadálya kimentési kérelem kérelem adóregisztrációs eljárás megszűntetése érdekében (állami tulajdon esetén, ha az állami szavazati jog 50%-t meghaladja)

4 Kockázat elemzési eljárás Állami adóhatóság folytatja le az adószám megállapítását követően KOCKERD nevű nyomtatványt kell beküldeni A tevékenység végzéséhez szükséges Személyi Tárgyi Pénzügyi feltételek meglétét ellenőrzik. Az kockázat elemzési eljárás eredményéről az adóhatóság csak akkor értesíti a szövetkezetet, ha fokozott adóhatósági felügyeletet rendel el.

5 Fokozott adóhatósági felügyelet Adóhatóság rendeli el, ha kockázatot lát a képviseletre jogosult tag, vezető tisztségviselő korábbi gazdasági tevékenysége miatt Nem állnak rendelkezésre a tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek A rendelkezésre állószemélyi, tárgyi, pénzügyi feltételek valószínűsíthetően nem lesznek elegendőek a gazdasági tevékenység megvalósításához Kötelezettségek fokozott adóhatósági felügyelet esetén: adóbevallások ellenjegyzése gyakorított áfa bevallás áfa bevallással egy időben a számlák másolatát is be kell nyújtani

6 Közhasznújogállás megszerzésének új szabályai évi CLXXV tv. (Civil törvény) Újonnan létrejövőszervezet közhasznújogállást nem kérhet! 2 lezárt üzleti év beszámolója szükséges! A beszámolót minden letétbe helyezéskor a bíróság vizsgálja: 1. Ténylegesen végzi-e a közhasznú tevékenységet? 2. Részesülhetnek-e mások a közhasznú tevékenységből, szolgáltatásból? 3. Rendelkezik-e megfelelő erőforrással? 4. Rendelkezik-e megfelelő társadalmi támogatottsággal? 5. A 3 mutatószám közöl minimum 1-nek megfelel-e? A bíróság megszünteti a közhasznú jogállást, ha a beszámoló adatai szerint a közhasznúság feltételei nem teljesülnek!

7 Tagok személyes közreműködése Készítette: Berényiné Bosch Cecília 7

8 Tagok jogviszonya a szociális szövetkezetben minden tag köteles személyesen közreműködni, a tag személyes közreműködésének módját az igazgatósággal kötött tagsági megállapodásban kell rögzíteni Személyes közreműködés, mely biztosítotti jogviszonyt keletkeztet: Tbj. 5. (1) b) szerint, ha a szövetkezetnél - munkaviszonyban vagy - vállalkozási jogviszonyban vagy - megbízási jogviszonyban áll. Személyes közreműködés sajátos formája: tagi munkavégzés

9 Tagi munkavégzés A szociális szövetkezetek új sajátos foglalkoztatási formája Sztv. 56. (2a) tagi munkavégzés: Közös termelésben való tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés. Nem alkalmazhatók rá az Mt. szabályai Regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy létesíthet és tarthat fenn Munka ellenértéke: tagi munkavégzés arányában részben, vagy egészben megtermelt javak átadásával A tagi munkavégzéssel nem keletkezik biztosítási jogviszony Egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére jogosít Pénzbeli térítés esetén az egészségügyi szolgáltatás mellett öregségi nyugdíjra jogosít Tagi munkavégzés szünetel a munkavégzésre irányuló más jogviszony mellett.

10 Tagi munkavégzésre vonatkozóbejelentési kötelezettség Szövetkezeti tag bejelentése tagi munkavégzés esetén: A jogviszony első napján a munkavégzés megkezdése előtt. Tagsági jogviszony kezdete: Ha a személyes közreműködés tagi munkavégzés alapján történik, akkor a tagsági jogviszony keletkezése a felvételt kimondódöntést követőnap. Ez a bejelentési kötelezettség napja! A megszűnést, szüneteltetést is be kell jelenteni 8 napon belül!

11 Tagi munkavégzési jogviszony bejelentésének módja Hol? Székhely szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél (KH EPSZSZ) Mikor? Kezdetét: legkésőbb a jogviszony első napján, a munkavégzés megkezdése előtt Befejezését, szünetelését: 8 napon belül Hogyan? Elektronikusan vagy gépi adathordozón az OEP által rendszeresített JELENT programmal.

12 JELENT program a tagi munkavégzési jogviszony bejelentéséhez JELENT program elérési útvonala: Szakmai kezdőlap/foglalkoztatók/bejelentési kötelezettség ezen belül: Bejelentés módjai A jelent program telepítése/frissítése, dokumentációk

13

14 Tagi munkavégzés adózási szabályai 1. Ha a személyes közreműködés termék termelésével, feldolgozásával, értékesítésre előkészítéssel történik, és a tag a személyes közreműködés ellenértékeként élelmiszert, a szoc. Szöv. Által előállított javakat kap, akkor ez a juttatás adómentes a következők szerint: Adómentes az élelmiszer, valamint az előállított javak formájában megszerzett bevétel havonta, max. a minimálbér összegéig (2013-ban Ft) kész étel vásárlásra felhasználható utalvány formájában havonta max. a minimálbér 25%, 2013-ban Ft összegig. Javak értékének megállapítása: Szöv. által alkalmazott értékesítési ár, ennek hiányában a piaci érték

15 Tagi munkavégzés adózási szabályai 2. Tagi munkavégzés esetén a juttatást: Pénzbeli térítés esetén 10% egyéni nyugdíjjárulék, 16% szja terheli A szociális szövetkezetet havi Ft, napi 222 Ft egészségügyi szolgáltatási járulék terheli Egészségügyi szolgáltatási járulék befizetési kötelezettsége: A szociális szövetkezet a tagi munkavégzés létrejöttét követő évben 100%-ban mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól 2. évben 25%-t fizet 3. évben 50%-t fizet 4. évben 75%-t fizet 5. évtől 100%-t fizet Bevallás: havonta xx08 havi adatszolgáltatásban. Akkor is be kell vallani, ha nincs fizetési kötelezettség és kedvezmény jár! A bevallás alapján fogja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a szociális szövetkezetnek a kedvezményt megtéríteni.

16 Tagi munkavégzés adózási szabályai 3. Egészségügyi szolgáltatási járulék mentességének feltételei: ugyanazon személy után egyszerre csak egy szoc. szöv. veheti igénybe ugyanazon személy után a szoc. szöv. csak egyszer Tag nyilatkozata szükséges, hogy utána másik szoc. szöv. nem érvényesít kedvezményt az előző négy évben mennyi időre érvényesítettek utána kedvezményt A szoc. szöv tag felelőssége, ha valótlan nyilatkozatot tesz, és ezért az szövetkezetnél adóhiány, adóbírság keletkezik!

17 Változások az adózás rendjéről szóló törvényben Készítette: Berényiné Bosch Cecília 17

18 Tartozásmentes adózói adatbázis 1. Fontos a pályázatot megvalósító szoc. szöv-nek és a közbeszerzéssel érintett partnereiknek is igazolni kell az adó- és köztartozás mentességet. Kérheti felvételét az adatbázisba, ha a közzétételt megelőző hó utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott adótartozása, köztartozása bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett az adatbázis nyilvános

19 Tartozásmentes adózói adatbázis 2. Az adatbázisba kerülés feltételei: KOMA nyomtatványon kizárólag elektronikusan nyújtható be illeték mentes ellentétben a nullás adóigazolással kérelem benyújtását követő hónap 10. napján veszik nyilvántartásba a kérelmezőt, amennyiben megfelel a törvényi feltételeknek a feltételek folyamatos teljesülése esetén nem kell újra kérelmezni.

20 Pénzkezelésre vonatkozószabályok Kötelező pénzforgalmi bankszámlát nyitni, adófizetési, költségvetési befizetési kötelezettséget arról teljesíteni, pénzeszközöket pénzforgalmi bankszámlán tartani, pénzforgalmat ezen lebonyolítani. 500 ezer forint mulasztási bírság, ha ennek nem tesznek eleget. más vállalkozásnak készpénzben a szolgáltatás vagy termékértékesítés áfát is tartalmazó ellenérték, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millióforint összegben fizethető ki. Aki ezt megszegi a készpénzben kifizetett összeg 1,5 millióforintot meghaladó összege után 20 % mulasztási bírságot fizet!

21 Változások a számviteli törvényben Készítette: Berényiné Bosch Cecília 21

22 Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló A 398/2012. (XII.20.) Korm. rend. szabályozza. Lényege: nem kell számviteli politikát készíteni nem kell számlarendet készíteni, ha a Korm. rendelet melléklete szerinti számlatükröt használja a beszámolót a Korm. rend. mellékletében meghatározott adattartalommal kell elkészíteni beszámoló részei: mérleg eredménykimutatás

23 Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló feltételei Abban az esetben választható, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő 3 mutatóérték közül kettő nem haladja meg a határértéket: a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot az átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt tovább könyvvizsgálatra nem kötelezett

24 Köszönöm a figyelmet! A szövetkezet tevékenységéhez sok sikert kívánok!

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

(5) A Tbj. a következő 39/B. -sal egészül ki: 39/B. (1) A szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális

(5) A Tbj. a következő 39/B. -sal egészül ki: 39/B. (1) A szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális 2013. évi XLI. törvény a szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea Gazdálkodást érintő 2012. január 01. után hatályba lépett jogszabályok

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

T/10241. számú törvényjavaslat

T/10241. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10241. számú törvényjavaslat a szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér

Részletesebben

Változások az Áfa tv. 2012. évi szabályaiban

Változások az Áfa tv. 2012. évi szabályaiban Változások az Áfa tv. 2012. évi szabályaiban MKVK OK Kft. S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okl. adószakértő Adómérték Általános adómérték 25 % 27 % ( 20 % 21,26 %) Dzsibuti 33 % St Lucia sziget 40 %

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

Új fogalom az Szja tv-ben. Adómentes juttatások. Adómentes juttatások. Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével

Új fogalom az Szja tv-ben. Adómentes juttatások. Adómentes juttatások. Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével Új fogalom az Szja tv-ben Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász művelődési intézményi szolgáltatás adómentes járulékmentes vállalkozás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Kiemelt adó- és járulékszabályok 2012. évi változásai

Kiemelt adó- és járulékszabályok 2012. évi változásai Kiemelt adó- és járulékszabályok 2012. évi változásai S. Csizmazia György B.Cs.GY.J.L. 2.2.1. Személyi jövedelemadó SZJA Fogalmak a) mezőgazdasági őstermelő b) bér Nyilvántartásba vétel már nem feltétel

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5.

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. Új jogszabályok: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról 1. A mezőgazdasági őstermelők adózása Fogalmak Mezőgazdasági őstermelőnek minősül az

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Mi mennyi 2014-ben? 1.

Mi mennyi 2014-ben? 1. Mi mennyi 2014-ben? 1. Minimálbér: 101.500 Ft Garantált bérminimum: 118.000 Ft Öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500 Ft Álláskeresési járadék: max. 101.500 Ft /hó Nyugdíj előtti álláskeresési segély:

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben