#Bevezetés Beállítások NA 3000 # 1.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "#Bevezetés Beállítások NA 3000 # 1.1."

Átírás

1 Bevezetés A szinthal1 program szintezéssel mért magassági hálózatok kiegyenlítésére alkalmas program. Lehetőségünk van mind beillesztett, mind önálló hálózat számítására. Önálló hálózat kiegyenlítésekor a hálózati dátumot a kiegyenlítés elvégzése után magunk választhatjuk meg. A programmal elvégezhető a pontok előzetes magasságainak, valamint a poligonok záróhibáinak a számítása. A szintezési vonalak és a poligon záróhibák számítását nyomtatott formában is lehet dokumentálni a megfelelő hibahatárok figyelembevételével. A kiegyenlítés eredményéről jegyzőkönyv készíthető a hálózat jellemző adatainak, a magasság jegyzéknek és a szintezési vonalak (szakaszok) számításának feltüntetésével. A megfelelő valószínűségi szint felvételével elvégezhető a mérési eredmények durva hiba szűrése. Lehetőségünk van ezenkívül a Leica NA 3000 digitális szintezőműszerrel mért adatok feldolgozására is. A feldolgozás főbb lépései a következők: 1. Munkaterület létrehozása vagy meglévő választása 2. Mérési eredmények kiolvasása az adatrögzítőről, tárolva azokat a munkaterület nevével egyező könyvtárban. NA 3000 digitális szintezőműszer esetén a kiterjesztés wld legyen. 3. Mérési eredmények konvertálása. Ennek eredményeként létrejön a hálózat számításához szükséges mérési jegyzőkönyv állomány és a magasságjegyzék. A hálózat kiegyenlítéséhez szükséges mérési jegyzőkönyv állomány kiterjesztése mjk, a magasságjegyzéké apt. 4. A számításokhoz szükséges rendűség és számítási élesség beállítása a Beállítások menüben. 5. Előzetes számítások elvégzése. Ha a hálózatban poligonok is találhatók, akkor az előzetes számításokat a poligon záróhibák számításával kell kezdeni. Előzetes magasságok számítása a hálózatban lévő ismert magasságú alappontok és a mérési eredményeink közötti előzetes ellentmondások kimutatása érdekében szükséges. 6. Hálózat kiegyenlítése Ha részletmérés feldolgozását kell elvégezni és az alappontok mérése a részletméréssel egyidejűleg történt, akkor a hálózat kiegyenlítését követően lehet elvégezni a részletmérés feldolgozását. Bővebben lásd az NA 3000 című fejezetet. #

2 A főmenü A főmenü szerkezete úgy lett kialakítva, hogy az kövesse a számítás logikai menetét. A Munkaterület választása,valamint a Magasság jegyzék és a Mérési jegyzőkönyv adatbeviteli és módosítási lehetőségei után következnek a Poligon záróhibák számítása és/vagy az Előzetes magasságok számítása. Az apriori Középhiba és a súlyok felvétele (Mérési eredmények súlyozása) után történik a kiegyenlítés. Az előzetes számításokról, valamint a kiegyenlítésről jegyzőkönyv készül, melyet a Megtekintés, nyomtatás menü kiválasztása után tudunk megtekinteni és kinyomtatni. Az egyes menük a parancsikonok alkalmazásával gyorsabban is elérhetők. A főmenü felépítése a következő: #

3 Új munkaterület létrehozása Adjuk meg a munkaterület nevét, majd kattintsunk az OK-ra és lépjünk ki a főmenübe. A munkaterület a telepítés során megadott munkakönyvtárban a munkaterület nevével egyező nevű alkönyvtárban jön létre. Ez a munkakönyvtár fogja tartalmazni a számítások során létrejövő további állományokat. Ezen állományok nevei megegyeznek a munkaterület nevével, kiterjesztésük azonban más és más. A program használatakor létrejövő állományok kiterjesztésük szerint a következők : 1. apt : magasság-jegyzék 2. jkv: az NA 3000-es digitális szintezőműszerrel mért adatokból konvertált, hagyományos formátumú mérési jegyzőkönyv 3. lst : a számítások során a számítások szempontjából értelmezhetetlen hibák listája 4. mjk : magasságkülönbségeket tartalmazó állomány 5. ovm : az NA 3000-es digitális szintezőműszerrel mért adatokból konvertált oda-vissza méréseket tartalmazó állomány 6. pol : poligon záróhibák számítási jegyzőkönyve 7. ter: a hálózat tervezéséhez kapcsolódó számítási jegyzőkönyv 8. txt : kiegyenlítés számítási jegyzőkönyve 9. von : szintezési vonalak előzetes számításának jegyzőkönyve A munkakönyvtár ezenkívűl tartalmaz egy, a munkaterület nevével azonos nevű állományt kiterjesztés nélkül. Erre az állományra programozástechnikai okokból van szükség. #

4 Munkaterület választása Ebben a menüben a korábban létrehozott munkaterületet választhatjuk ki. A választás során a kiterjesztés nélküli állományt kell kiválasztani. Ha mind a magasság-jegyzék, mind a mérési jegyzőkönyv tartalmaz adatokat, akkor az OK-ra történő kattintás után megjelenik a beolvasott pontok és a mért magasságkülönbségek száma. #

5 Beállítások Az előzetes számítások során a hibahatárok számítása érdekében meg kell adni: - a hálózat rendűségét, - a számítás élességét. Ezenkívűl megadhatjuk a munkát végző cég, valamint a számítást végző személy nevét.a választható hibahatárok a poligon hosszának (T) és a vonal hosszának ( t ) függvényében a következők : Rendűség Poligon záróhiba Magassági záróhiba I. 0.9 T[km] 1.2 t[km] II. 2.0 T[km] 2.0 t[km] III. 3.0 T[km] 3.0 t[km] IV T[km] 20.0 t[km] #

6 Magasság-jegyzék Ha a magasság-jegyzék még üres, akkor először fel kell tölteni a mért pontokkal. Az adatbevitel sorrendje tetszőleges, a bevitel után a menüből kilépve az állomány pontszám növekmény szerint lesz rendezett. Minden egyes pont bevitele előtt válasszuk a BŐVÍTÉS funkciót, majd gépeljük be a pont adatait. A pont állandósítását a megfelelő gombra kattintva választhatjuk ki, de ha a felkínált lehetőségek közül egyik sem megfelelő, akkor begépeljük. A pont adott vagy új jellegét szintén a megfelelő funkciógomb kiválasztásával állítsuk be. A pont száma és jelölése maximum 10 karakter hosszúságú lehet. Újabb pont bevitele előtt a fent leírtakat kell megismételni. Pont törlését a pont kiválasztása után a TÖRLÉS-re kattintva tudjuk elvégezni. Ha sok pontunk van a magasságjegyzékben, és a csúszka alkalmazása nem könnyíti meg a pont megtalálását, akkor a KERESÉS funkciógombra kattintva adjuk meg a keresendő pont számát. Az alappontokat tartalmazó apt kiterjesztésű állományban a pontra vonatkozó adatok egy sorban találhatók a következő felépítésben : - pontszám : balra zártan az 1. karaktertől 10 karakter hosszúságban, - jelölés : balra zártan a 13. karaktertől 10 karakter hosszúságban, - magasság : jobbra zártan a 25. karaktertől 10 karakter hosszúságban, - kód : 37. karakter. Az adott pontok kódja nulla, az új pontoké pedig egy. HOZZÁFŰZÉS A meglévő munkaterülethez lehetőségünk van másik munkaterület magasság jegyzékét hozzáfűzni. A Hozzáfűzés gombra kattintás után válasszuk ki a megfelelő apt állományt. # 3. 6

7 Mérési jegyzőkönyv A mérési jegyzőkönyv menüben a szakasz vagy vonal kezdőpontjának és végpontjának számát, a mért magasságkülönbséget és a vonal hosszát kell megadnunk. Az utóbbit km egységben. Lehetőségünk van a magasságkülönbség súlyviszonyát manuálisan is megadni, jelentőségét lásd lejjebb. Az ablak tetején látható az is, hogy hányadik mérési eredményről van szó. Az adatbeviteli és módosítási lehetőségek megegyeznek a magasság-jegyzéknél leírtakkal. Újabb mérés bevitele előtt a BŐVÍTÉS funkciót válasszuk. Mérési eredmény törlését a magasságkülönbség kiválasztása után a TÖRLÉS-re kattintva tudjuk elvégezni. A KERESÉS funkció alkalmazása esetén a keresendő szakasz kezdő- és végpontját kell megadnunk, majd a kurzor a megfelelő helyre ugrik. A mérési eredményeket tartalmazó mjk kiterjesztésű állományban a mért magasságkülönbségre vonatkozó adatok egy sorban találhatók. A rekord felépítése a következő : - vonal kezdőpontja : balra zártan az 1. karaktertől 10 karakter hosszúságban, - vonal végpontja : balra zártan a 13. karaktertől 10 karakter hosszúságban, - magasságkülönbség : jobbra zártan a 25. karaktertől 10 karakter hosszúságban, - vonal hossza [km]-ben : jobbra zártan a 37. karaktertől 6 karakter hosszúságban, - súlyviszony : jobbra zártan a 45. karaktertől 4 karakter hosszúságban. HOZZÁFŰZÉS A meglévő munkaterülethez lehetőségünk van másik munkaterület mérési jegyzőkönyvét hozzáfűzni. A Hozzáfűzés gombra kattintás után válasszuk ki a megfelelő mjk állományt. SÚLYVISZONY: Szintezési hálózat kiegyenlítésekor a vonal vagy szakasz hosszával fordított arányban súlyozzuk a mérési eredményeket, de előfordulhat, hogy a távolságtól függetlenül minden mérést azonos súlyúnak tekintünk. A mérési eredmények súlya az oda - vissza mért magasságkülönbségre vonatkozik, de lehet, hogy valamelyik magasságkülönbséget kétszer mérjük oda - vissza. Ilyenkor kétféleképpen járhatunk el : # 4. 7

8 - külön - külön mérési eredményként vonjuk be a számításba az egyik és a másik oda - vissza mért magasságkülönbségek középértékeit vagy - képezzük a két oda-vissza mért magasságkülönbség számtani középértékeinek középértékét, de súlyviszonynak nem a felkínált 1-et fogadjuk el, hanem módosítjuk azt a duplájára, azaz 2-re. A két módszer egyenértékű, a számítás mindkét esetben ugyanarra az eredményre vezet. A súlyviszonyra természetesen tetszőleges pozitív számot is megadhatunk a hibaterjedés törvényének megfelelően. Ha például egy olyan hálózat kiegyenlítését végezzük, amikor egy vonalon belül a műszerállások hossza (tehát a léc-léc távolság) meglehetősen különbözik, akkor a súlyviszonyt a műszerállások számának figyelembevételével állapítjuk meg. A súlyt ebben az esetben a műszerállások számának reciprokaként vesszük fel : 1 p i =, n i ahol p a súly, n a műszerállások száma. Ha egy n 0 műszerállásból álló szakaszt tekintünk egységnyi súlyú mérésnek, akkor a súlyt a n 0 p i = n i képlet alapján számoljuk és az így kapott értéket állítjuk be súlyviszonyként. Előfordulhat olyan eset, hogy valamelyik mérési eredményt durva hiba terhel, így a kiegyenlítésben nem vehet részt. Ebben az esetben nem szükséges a mérési eredményt " fizikailag " törölni az állományból, hanem a súlyviszonyra nullát adunk meg. A kiegyenlítésben ez a mérési eredmény nulla súllyal vesz részt. A kiegyenlített érték és a javítás elemzése így egyszerűbbé válik, segítve ezzel a durva hiba okának a kiderítését. 8

9 Előzetes magasságok számítása A kiegyenlítés elvégezhető az előzetes magasságok közelítő ismerete nélkül is, a különböző ellenőrzések miatt, amelyeket a vonatkozó szabályzatok is előírnak, a kiegyenlítés előtt kiszámoljuk az új pontok előzetes magasságait. A programmal történő számításkor a pontok magasságait vonalba foglalva számolhatjuk. Minden egyes új vonal számítása előtt kattintsunk az ÚJ VONAL ELŐÍRÁSA fülre. Minden egyes vonalba foglalt pont megadása a Pontlistába történő dupla kattintással végezhető el. A vonal előírása után a SZÁMÍTÁS-ra katattintva megtörténik a vonal számítása. - A képernyőn a számított magasságon kívűl megjelenik a záróhiba értéke, a záróhibára vonatkozó hibahatár és a vonal hossza. - A záróhiba a számított magasság és a magasság jegyzékben már meglévő magasság különbsége lesz. - Adott pont magassága a számolás során a munkaállományban nem lesz felülírva, de az új pontok esetében az előzetes magasság mindig felülíródik az új magasságra. - Abban az esetben, ha valamelyik magasságkülönbség kétszer vagy többször van mérve, akkor a program a számításokat a közepelt magasságkülönbséggel végzi. - A hibahatár értéke a vonal hosszának függvényében a BEÁLLÍTÁSOK menüben választottnak megfelelően kerül számításra. MAGASSÁG A magasság felirat melletti kis boxra kattintva megtekinthetőek a vonal számításának eredményeként kapott magasságok értékei. #

10 TISZTATAGOK A magassági záróhiba értékekből általában megállapítható, hogy a méréseinket és a felhasznált, ismert magasságú alappontokat terhelik-e durva hibák vagy sem. A kiegyenlítés elvégzése előtt ezért célszerű az előzetes magasságok számításához fel nem használt magasságkülönbségeket is ellenőrizni. Ha az új pontok magasságait jó közelítéssel ismerjük, akkor az előzetes durva hiba szűréséhez a tisztatagok értéke viszonylag megbízhatóan használható fel. A program a tisztatagot az előzetes magasságokból számított magasságkülönbség és a mért magasságkülönbség különbségeként számolja. A tisztatagok értékei a Tisztatagok felirat melletti kis boxra kattintva tekinthetők meg. AUTOMATIKUS PONTSZÁMÍTÁS Az automatikus pontszámítás fülre kattintva az új pontok magasságai automatikusan számításra kerülnek. HIBÁS VONAL ELŐÍRÁSÁNAK JAVÍTÁSA Hibás vonal előírása esetén a program hibaüzenetet küld. Az esetleges hibák listája a munkakönyvtár lst kiterjesztésű állományában található meg. Ezt az állományt a MEGTEKINTÉS,NYOMTATÁS menü segítségével lehet megnézni. A számítás szempontjából értelmezhetetlen hibák két csoportba oszthatók. Szintezési vonal előírásától független hibák, amelyek azt mutatják, hogy a magasság-jegyzék és a mérési jegyzőkönyv közötti összhang nincsen meg: 1. Szakasz kezdő és végpontja azonos 2. Pont többször fordul elő a magasság-jegyzékben 3. Magasság-jegyzékben szereplő pontra nincs mérés 4. Szakasz hossza nulla A szintezési poligon előírásától függő hibák: 1. A poligon záróhiba számításához megadott szakasz nincs mérve A hibás vonal előírását a csúszka használatával javíthatjuk. TÖRLÉS Állítsuk a csúszka pozícióját a megfelelő ponthoz, majd kattintsunk a Törlés parancsgombra. BESZÚRÁS Állítsuk a csúszkát ahhoz a ponthoz, ami elé be kívánunk szúrni egy másik pontot. Válasszuk ki a listából a beszúrandó pontot, majd kattintsunk a jobb gombra és válasszuk a Beszúrás parancsot. MÓDOSÍTÁS Állítsuk a csúszkát ahhoz a ponthoz, amit módosítani kívánunk. Válasszuk ki a listából a megfelelő, majd kattintsunk a jobb gombra és válasszuk a Módosítás parancsot. 10

11 MEGTEKINTÉS, NYOMTATÁS A számítás eredményéről jegyzőkönyv készül, amelyet a MEGTEKINTÉS, NYOMTATÁS menü kiválasztása után tudunk megtekinteni. A menü kiválasztása után a Wordpad szövegszerkesztő indul el. Az előzetes magasságok számításának eredményét a munkakönyvtárban lévő von kiterjesztésű állományban találjuk. A számítási jegyzőkönyvben a szintezési vonalakat jellemző adatokon kívűl megtalálhatóak a vonalakba foglalt új pontok magasságai is. Ha a számításról nyomtatást kérünk, akkor a Wordpad szövegszerkesztőben az Oldalbeállítás menüben bal és jobb margónak 2-cm-t, alsó és felső margónak 1 cm-t állítsunk be. 11

12 Tisztatagok megtekintése A magassági záróhiba értékekből általában megállapítható, hogy a méréseinket és a felhasznált, ismert magasságú alappontokat terhelik-e durva hibák vagy sem. A kiegyenlítés elvégzése előtt ezért célszerű az előzetes magasságok számításához fel nem használt magasságkülönbségeket is ellenőrizni. Ha az új pontok magasságait jó közelítéssel ismerjük, akkor az előzetes durva hiba szűréshez a tisztatagok értéke viszonylag megbízhatóan használható fel. A program a tisztatagot az előzetes magasságokból számított magasságkülönbség és a mért magasságkülönbség különbségeként számolja. #

13 Poligon záróhibák számítása A magassági záróhibák, valamint a tisztatagok értéke a mérési hibákon kívül a kerethibától és az elvégzett számítások sorrendjétől is függ. Ha a magassági hálózatunkban poligonok is találhatók, akkor az ellenőrzést a poligonok záróhibáinak számításával minden esetben el kell végezni. Ezt az erre vonatkozó szabályzatok - a magassági záróhiba számításához hasonlóan - kötelezően előírják. Ezenkívűl a poligonok záróhibáinak ismeretében lehetőségünk van a hálózati apriori középhiba értékének a számítására. Vízszintes hálózatok kiegyenlítésekor ennek a Ferrero-féle irányközéphiba felel meg. - a menü kiválasztása után az első poligon számítása előtt válasszuk az ÚJ KÖZÉPHIBA funkciót. Új poligon számítása előtt kattintsunk az ÚJ POLIGON ELŐÍRÁSA fülre A poligon előírása után a SZÁMÍTÁS-ra kattintva megtörténik a poligon számítása. A poligon kezdőpontját annak zárásánál ismételten meg kell adni! ÚJ KÖZÉPHIBA Számítására a hálózati apriori km-es középhiba miatt van szükség, amely a poligon záróhibák ( i ) értékéből és a poligonok hosszából ( T i ) kerül kiszámításra. Ha a poligonok számát P-vel jelöljük, akkor a hibaterjedés törvényét felhaszálva igazolható, hogy a km-es apriori középhiba közelítőleg a P 2 i i=1 µ km = P i=1 T i #

14 összefüggésből számítható. A képletben lévő összegzéseket a program mindaddig elvégzi, amíg valamelyik poligon számítása előtt az ÚJ KÖZÉPHIBA funkciót nem válasszuk. HIBÁS POLIGON ELŐÍRÁSÁNAK JAVÍTÁSA Hibás poligon előírása esetén a program hibaüzenetet küld. Az esetleges hibák listája a munkakönyvtár lst kiterjesztésű állományában található meg. Ezt az állományt a MEGTEKINTÉS,NYOMTATÁS menü segítségével nézhetjük meg. A számítás szempontjából értelmezhetetlen hibák két csoportba oszthatók. Szintezési poligon előírásától független hibák, amelyek azt mutatják, hogy a magasság-jegyzék és a mérési jegyzőkönyv közötti összhang nincsen meg: 1. Szakasz kezdő és végpontja azonos 2. Pont többször fordul elő a magasság-jegyzékben 3. Magasság-jegyzékben szereplő pontra nincs mérés 4. Szakasz hossza nulla A szintezési poligon előírásától függő hibák: 5. A poligon záróhiba számításához megadott szakasz nincs mérve TÖRLÉS Állítsuk a csúszka pozícióját a megfelelő ponthoz, majd kattintsunk a Törlés parancsgombra. BESZÚRÁS Állítsuk a csúszkát ahhoz a ponthoz, ami elé be kívánunk szúrni egy másik pontot. Válasszuk ki a listából a beszúrandó pontot, majd kattintsunk a jobb gombra és válasszuk a Beszúrás parancsot. MÓDOSÍTÁS Állítsuk a csúszkát ahhoz a ponthoz, amit módosítani kívánunk. Válasszuk ki a listából a megfelelő, majd kattintsunk a jobb gombra és válasszuk a Módosítás parancsot. MEGTEKINTÉS, NYOMTATÁS Az előzetes magasságok számításának eredményét a munkakönyvtárban lévő pol kiterjesztésű állományban találjuk. 14

15 Középhiba A középhiba értékére az egységnyi súlyúnak választott mérési eredmény középhibáját kell megadnunk. Értékére vagy a Poligon záróhibák számítása fejezetben leírtak szerint számított középhibát adjuk meg, vagy az oda - vissza mérések különbségéből levezetett értéket, de megadhatjuk egyéb korábbi tapasztalat alapján is. A megadott középhiba tehát a kiegyenlítés előtti súlyegység középhibájával fog számszerűen egyezni. A középhiba értékén kívűl meg kell adnunk az egységnyi súlyú mérési eredményhez tartozó távolságot is km-ben. TAPASZTALATI KÖZÉPHIBÁK Néhány tapasztalati értéket az egységnyi súlyú mérési eredmény középhibájára vonatkozóan a mérés rendűségének figyelembevételével szokás megadni. Ha a szakaszok átlagos hossza néhány száz métertől egy km-ig terjed, akkor egységnyi súlyú mérésnek az 1 km hosszúságú szakaszt szokás tekinteni. Ennek középhibája : I. rendű szintezés esetén: 0.5 mm II. rendűszintezés esetén : mm III. rendű szintezés esetén : 1 mm IV. rendű szintezés : 3-5 mm Mérnökgeodéziai feladatok során előfordul, hogy a szintezési szakaszok rövidek, legfeljebb egy-két száz méter hosszúak. Ekkor egységnyi súlyú mérésnek szokás az egy műszerállásban meghatározott magasságkülönbséget tekinteni. Ennek középhibája : I. rendű szintezés esetén: 0.1 mm II. rendűszintezés esetén : 0.2 mm III. rendű szintezés esetén : 0.3 mm IV. rendű szintezés : 1-2 mm Ebben az esetben egységnyi súlyú mérési eredményhez tartozó távolságnak az egy műszerállásra vonatkozó távolságot adjuk meg. #

16 Mérési eredmények súlyozása Két különböző súlytípusból választhatunk. 1. A távolságtól független súlyozás esetén a súly a mérési jegyzőkönyvben megadott súlyviszony értékével egyezik. 2. Távolságtól függő súlyozás esetén pedig az egységnyi súlyú méréshez tartozó távolság és a kérdéses szakaszhossz (vonalhossz) hányadosának súlyviszonnyal szorzott értékével. A program alapértelmezetként az utóbbit kínálja fel. #

17 Statisztikai próba valószínűségi szintje A kiegyenlítés utáni durva hiba szűréshez itt kell megadnunk a statisztikai próba valószínűségi szintjét. A statisztikai próba a javítás és a javítás középhibájának a hányadosa : vi vi wi = = µ µ q vi O vi ahol : w i : a számított statisztika v i : a javítás értéke µ O : a súlyegység középhibájának apriori értéke ( ld. Középhiba fejezet ) q vi : a javítás súlykoefficiense A statisztikai próba u-próba. Valószínűségi szintnek általában %-ot vagy 99 %-ot válasszunk. A 90 %-nál szigorúbb valószínűségi szint ( pl. 85 % vagy 80 % ) felvétele ritkán fordul elő. Az alapértelmezett 95 %. #

18 Számítás A kiegyenlítés menü SZÁMÍTÁS almenüjére kattintva megtörténik a hálózat kiegyenlítése. Nagyobb hálózat számítása időigényesebb is lehet. A számítás befejeztével a hálózat jellemző adatai láthatók. Ha a hálózat önálló, akkor az ablak tetején az " Önálló hálózat kiegyenlítése " felirat jelenik meg. AZ ELŐFORDULÓ HIBÁK ÉRTELMEZÉSE A hálózat kiegyenlítése nem végezhető el mindaddig, amíg a magasság-jegyzék és a mérési jegyzőkönyv közötti összhang nincsen meg. Ezen hibák listája megegyezik az Előzetes magasságok számítása fejezetben leírtakéval. Ezek a hibák a következők: 1. Szakasz kezdő és végpontja azonos 2. Szakasz kezdőpont nem szerepel a magasság-jegyzékben 3. Szakasz végpont nem szerepel a magasság-jegyzékben 4. Pont többször fordul elő a magasság-jegyzékben 5. Magasság-jegyzékben szereplő pontra nincs mérés 6. Szakasz hossza nulla Az esetleges hibák listája a munkakönyvtár lst kiterjesztésű állományában található meg. #

19 Hálózati dátum felvétele A hálózati dátum felvétele önálló hálózat elhelyezésével kapcsolatos számítást jelent. Ha a hálózatban nincsen adott magasságú alappont, akkor a kiegyenlítés utáni elhelyezés során valamely pont magasságára megadhatunk egy értéket, ami általában a konkrét feladattól függ. Például a legkisebb magasságú pont magassága a kiegyenlítés után m vagy m stb. legyen. Ha a számítandó hálózatunk önálló, akkor a kiegyenlítést előbb elvégezzük az eddig leírtak szerint. Ezután a listából kiválasztjuk a hálózat valamelyik pontját és a magasságára megadunk egy értéket, ami által a hálózatot a megadott magasságú pontba helyezzük el. A feladatot megoldhatnánk úgy is, hogy ez az egyetlen pont lenne a számítás során adott magasságú pont, de akkor annak középhibájára a számítás eredményeként nullát kapnánk. Beillesztett hálózat esetén a hálózati dátumon nem tudunk változtatni, mivel a hálózatban ismert magasságú alappont vagy alappontok is vannak. Ebben az esetben a menü kiválasztása után a képernyőn a Beillesztett hálózat! figyelmeztetés jelenik meg. #

20 Hálózat tervezése Magassági hálózatok tervezését a pontok középhibáira és a magasságkülönbségekre vonatkozóan egyaránt el tudjuk végezni. Hálózat tervezése során a mérési eredmények nélkül fel kell tölteni értelemszerűen a magasság jegyzéket és a magasságkülönbségek jegyzőkönyvét. A szintezési szakaszok hosszát elegendő közelítően megadni, például térképről levett méretek vagy tervezési térképek alapján. A tapasztalati úton megadott egységnyi súlyú mérési eredmény középhibája ismeretében a program kiszámolja a pontok középhibáit, valamint a magasságkülönbség jellemző adatait. A hálózat jellemző adatai oldalon megtalálhatóak a minimális és a maximális középhibák értékei. A magasságkülönbségek számítása című jegyzőkönyvben a következő számított adatok találhatók: 1. mu : a tervezett kiegyenlített magasságkülönbség középhibája mm-ben 2. ml : a tervezett még ki nem egyenlített mérési eredmény kiegyenlítés utáni középhibája, szintén mm-ben, 3. f i : a tervezett szakaszra jutó fölös mérés hányad értéke. A fölös mérés hányadot a durva hibák kimutatásánál használjuk fel. Általában a mérés még megbízhatóan ellenőrizhető, ha a fölös mérés hányad értéke nál nem kisebb. A fölös mérés hányadok összege a fölös mérések számával egyezik. Ha valamelyik mérés a kiegyenlítésben nulla súllyal szerepel, vagy egységnyi súlyú mérések esetén az erre a mérésre eső fölös mérés hányad nulla, akkor nem kerül számításra. Az utóbbi eset polárisan meghatározott pontok esetében áll fenn, azaz ha egy pontot csak egy másik ponttal mértünk össze. A jegyzőkönyvben ebben az esetben fi helyén egy vízszintes vonal ( - ) látható. Ha a számított középhibák nem felelnek meg, akkor vagy újabb mérési eredmények bevonásával, vagy a súlyviszonyok változtatásával érhetjük el a tervezett értéket. Akár távolságtól függő, akár távolságtól független súlyozást választunk, a súlyviszonyokon az utóbbi esetben a mérések ismétlésének arányában kell változtatni. Ha tehát a tervezés azt igényli, hogy a hálózat bővítése nélkül a mérések ismétlésével tudjuk csak elérni a kívánt középhibát, akkor kétszer mért szakasz súlyviszony értékére 2-t, háromszor mért szakaszra 3-at adjunk meg. Általában szintezési hálózatok tervezése esetén gyakorlati szempontból előnyösebb újabb magasságkülönbségek bevonásával merevíteni a hálózatot, és nem a meglévők ismétlés számának növelésével fokozni a pontosságot. #

21 Megtekintés, nyomtatás A hálózat kiegyenlítéséről készült számítási jegyzőkönyvet az aktuális munkaterület-könyvtár txt kiterjesztésű állománya tartalmazza. A számítási jegyzőkönyvben az alábbi adatok találhatók: - a hálózat jellemző adatai, - felhasznált (adott) magasságú alappontok, - az újonnan meghatározott alappontok, - magasságkülönbségek számítása. A HÁLÓZAT JELLEMZŐ ADATAI 1. A pontok száma a hálózatban lévő összes pontok számával egyezik. Külön fel van tüntetve az adott és az új pontok száma. 2. A számítás ellenőrzése érdekében látható a javítások súlyozott négyzetösszege, valamint a pótnormálegyenletből számított értéke. 3. A súlyegység középhibájának kiegyenlítésből számított értéke, amely számszerűen megegyezik az egységnyi súlyú mérési eredmény középhibájával. Ha egységnyi súlyú mérés távolságának az 1 km hosszú szintezési szakaszt választottuk, akkor a súlyegység középhibája számszerűen a km-es középhibával egyezik meg. 4. A durva hibás mérés egyszerűbb megtalálásának érdekében fel van tüntetve a Statisztikai próba valószínűségi szintje fejezetben említett maximális statisztika értéke, és az, hogy ez melyik magasságkülönbséghez tartozik. 5. A mérési eredmények száma. 6. A számításból kihagyott mérések száma, amely a mérési jegyzőkönyvben a nulla súlyviszonyú mérések számával egyezik. 7. A fölös mérések száma. 8. A felvett valószínűségi szinthez tartozó elméleti statisztika értéke. MAGASSÁG JEGYZÉK A meghatározott alappontok magasság-jegyzéke a következő adatokat tartalmazza. A pont számán és jelölésén kívűl a korábban számított előzetes magasság és annak változása látható. Az utolsó előtti oszlopban találjuk a kiegyenlített magasságot, valamint az utolsó oszlopban annak középhibáját. A hálózat jellemző adatai oldalon szereplő ponthibák négyzetes átlaga ezekből a középhibákból van számítva. MAGASSÁGKÜLÖNBSÉGEK SZÁMÍTÁSA A magasságkülönbségek számítása oldalakon a kiinduló adatokon kívül a következő számított értékek láthatók : - súly : magasságkülönbség súlya. Számítva az egységsúlyú méréshez tartozó távolság és a vonal hosszának hányadosaként. - javítás : a vonal kezdő- és végpontja kiegyenlített magasságkülönbségének és a mért magasságkülönbségnek a különbsége, - mu : a kiegyenlített magasságkülönbség középhibája mm-ben - ml : a még ki nem egyenlített mérési eredmény kiegyenlítés utáni középhibája, szintén mm-ben, #

22 - w : a Statisztikai próba valószínűségi szintje fejezetben megadott statisztika. Abban az esetben, ha valamelyik mérés a kiegyenlítésben nem vesz részt ( a kiegyenlítésben nulla súllyal szerepeltettük ), akkor a Statisztikai próba valószínűségi szintje fejezetben közölt összefüggés nem használható. Ebben az esetben a statisztika a javítás és a kiegyenlített mérési eredmény m U középhibájának hányadosaként kerül kiszámításra, - f i : a vonalra jutó fölös mérés hányad értéke. A fölös mérés hányadot a durva hibák kimutatásánál használjuk fel. Általában a mérés még megbízhatóan ellenőrizhető, ha a fölös mérés hányad értéke nál nem kisebb. A fölös mérés hányadok összege a fölös mérések számával egyezik. Ha valamelyik mérés a kiegyenlítésben nulla súllyal szerepel vagy egységnyi súlyú mérések esetén az erre a mérésre eső fölös mérés hányad nulla, akkor nem kerül számításra. Az utóbbi eset polárisan meghatározott pontok esetében áll fenn, azaz ha egy pontot csak egy másik ponttal mértünk össze. A jegyzőkönyvben ebben az esetben fi helyén egy vízszintes vonal ( - ) látható. 22

23 Terepi adatrögzítési technológia az NA 3000 műszerrel végzett mérés során RÉSZLETMÉRÉS A pontok azonosítására a PtNr funkciógombot kell csak használni. A pontszám 5 karakter hosszúságú legyen, amelyből az első karakter a pont jellegét jelöli, a többi négy pedig a pont számát. Az első karakter helyén álló kódok a következők: - 9: vonal kezdőpontja - 0 : részletpont. Részletpont esetében ezt nem kell megadni, ha a pontszám négy karakter hosszú. A Leica formátumú jegyzőkönyvben a jobbra zárás miatt automatikusan nulla kerül erre a helyre. - 1: kötőpont hátra leolvasás - 2 : kötőpont előre leolvasás - 8: vonal végpontja A hagyományos részletmérési jegyzőkönyvön bemutatva az említett kódolások a következőképpen szemléltethetők: Hátra Közép Előre (9) (0) (0) (2) (1) (0) (0) (0) (2) (1) (0) (0) (0) (8) A kötőjelek a négy karakter hosszúságú pontszámot szimbolizálják. SZABATOS SZINTEZÉS 1. A CODE gombbal adjuk meg a szakasz kezdőpontját. A ponszám 4 karakter legyen, de a szakasz kezdőpontját a pontszám előtt egy 9-essel különböztessük meg. Például ha a szakasz kezdőpontja az 1310-es pont, akkor a Code No kérdésre et vigyünk be, majd nyomjuk meg a YES billentyűt. Ezután a következő látható a műszer kijelzőjén: Info1: itt adjuk meg a mérés dátumát, folytonosan. Pl szeptember 20.-át a következőképpen: Majd YES. Info2: adjuk meg a mérés kezdetének időpontját. Pl. 10 óra 26 percet a következőképpen: 1026 majd YES. #

24 Info3: adjuk meg a hőmérsékletet tizedfokban. Pl. 20,0 Celsius fokot a következőképpen tizedespont nélkül: 200. Majd nyomjuk meg a YES billentyűt. Info4: itt nem kell megadni semmilyen adatot. Az eddig bevitt adatokat kell most rögzítenünk a REC gomb megnyomásával. Ezután a MEAS rn 1 felirat látható a kijelzőn. Következhet a hátra leolvasás melyet a műszer beállítástól függően bizonyos ideig kijelez, majd azt automatikusan rögzíti. Ezután elvégezzük az előre leolvasást, majd ismételten az előre leolvasást, majd befejezésképpen a hátra leolvasást. A kötőpontokra vonatkozóan semmilyen egyéb adatot (pontkód, dátum, stb.) nem kell megadni! Az utolsó műszerállásban végzett mérés befejeztével, tehát a H-E-E-H vagy a H-H-E-E adatok rögzítése után a 2. pontban leírtakat kell megismételni a szakasz végpontjára vonatkozó adatokkal. Azaz: A CODE gombbal adjuk meg a szakasz végpontját. A pontszám 4 karakter legyen, de a szakasz végpontját a pontszám előtt egy 8-assal különböztessük meg. Például ha a szakasz végpontja a 2001-es pont, akkor a Code No kérdésre et vigyünk be, majd nyomjuk meg a YES billentyűt. Ezután a következő látható a műszer kijelzőjén: Info1: dátum megadása Info2: időpont megadása Info3: hőmérséklet megadása Info4: REC billentyűvel adatrögzítés. A rögzített adatokat a FIND gomb megnyomásával tudjuk megtekinteni és a DSP billentyűkkel lehet lapozni. Mérnökegeodéziai célú szintezés esetében a mérés dátumával, időponttal és a hőmérséklettel nem kell (nem érdemes) foglalkozni. Ebben az esetben a pontszám bevitele után az Info1 kérdésre nyomjuk meg a REC gombot. Az átlagos hőmérsékletet pedig az adatok kiolvasása után a konvertálás során adjuk meg. 24

25 Adatbeolvasás Adatbeolvasás előtt elöször válasszunk új munkaterületet a korábban leírtak szerint. 1. Csatlakoztassuk a Gif adatrögzítőt valamelyik kommunikációs porthoz, majd kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a GIF 10 adatátviteli egység COMM menüjében (amelyet a felfelé vagy a lefelé mutató kurzorok felhasználásával tudunk kiválasztani) a következő beállításokat: - BAUD PARITY EVEN - PROTOC XON/XOFF - STOPBIT 1BIT - ENDMARK CR/LF - CONNECTED AS DCE Ha a felsorolt beállítások nem megfelelőek, akkor azokat a jobbra vagy balra mutató kurzorok felhasználásával válasszuk ki. 2. Válasszuk ki a főmenüből az NA 3000 főmenü ADATBEOLVASÁS almenüjét vagy kattintsunk a terepi mérést ábrázoló képre. Ezt követően a levelpak nevű program indul el, amelynél az indítást követően egy jelszót kell megadni. Tegyük ezt, majd kattintsunk az OK-ra. 3. Válasszuk a Raw Obs. menü Download almenüjét vagy a neki megfelelő View felirat alatti parancsikont. 4. Ellenőrizzük a Selected Settings felirat alatti beállításokat. Ezek a következők legyenek: - PORT : COM1 VAGY COM2 - Baud rate : Parity : even - EndOfLine : CR+LF - Protocol : XON/XOFF 5. Kattintsunk az Output data to ablak melletti gombra és adjuk meg a beolvasandó állomány nevét az újonnan megnyitott munkakönyvtárban. Az állomány kiterjesztésére wld-t adjunk! 6. Kattintsunk a MEGNYITÁS-ra, majd az OK-ra és várjuk meg, amíg az adatátvitel befejeződik. 7. Kattintsunk a STORE gombra, majd a DONE-ra és lépjünk ki a programból. #

26 Konvertálás RÉSZLETMÉRÉS Ha elvégeztük az alapponthálózat számítását, vagy ha arra nem volt szükség, mert azok ismert pontok voltak, akkor a részletmérés számítását a Részletmérés/Részletpontok számítása almenüben tudjuk elvégezni. A számítás megkezdése előtt válasszuk ki a számítás élességét. Ezután válasszunk Magasság-jegyzéket, majd kattintsunk a Részletpontok számítása/részletpontok számítása almenüre. A megfelelő wld kiterjesztésű állomány kiválasztása után megtörténik a részletpontok magasságának a számítása. A számítás eredményét a munkaállomány nevével egyező nevű, de jkv kiterjesztésű állományban tekinthetjük meg. Ennek nyomtatása előtt a Nyomtatási beállítások fejezetben leírtak szerint járjunk el. A feldolgozás során kétféleképpen járhatunk el: - az alappontok magasságai ismertek - az alappontok magasságait részben nekünk kell meghatározni Az első esetben a korábban leírtaknak megfelelően feltöltjük a magasság jegyzéket és a fentebb leírtak szerint járunk el. A második esetben a beolvasást követően elvégezzük a Konvertálás menüben a jegyzőkönyv konvertálását, amelynek során létrejön az alappontokat és az alappontok közötti magasságkülönbségeket tartalmazó apt és mjk kiterjesztésű állományok. Elvégezzük ezután a hálózat számítását, majd ezt követően hajtjuk végre értelemszerűen az ezen fejezet első bekezdésében leírtakat. #

27 SZABATOS SZINTEZÉS A beolvasott adatok konvertálásához válasszuk az NA 3000 főmenü konvertálás almenüjét, vagy kattintsunk a Leica NA 3000 műszert ábrázoló képre. Az állomány választása menüben válasszuk ki a beolvasott wld kiterjesztésű állományt. A konvertálás elvégzése előtt a következő beállítási lehetőségeket végezhetjük el. Az adatrögzítés típusának válasszuk a Mérnökgeodéziai célú szintezést, ha a terepi mérés során nem vittük be a mérés dátumát, időpontját és a hőmérsékletet, különben a Felsőrendű szintezést. Abban az esetben, ha oda-vissza méréseket is végeztünk, akkor válasszuk az Oda-vissza méréseket a feldolgozás módja ablakban, különben az Egyirányú méréseket. A mérés módjára a Hátra-Előre-Előre-Hátra és a Hátra-Hátra-Előre-Előre sorrend közül választhatunk. Adjuk meg a mérést végző személy nevét, valamint az egy műszerálláson belüli hibahatárt. Ez a két, hátra-előre leolvasásokból számítható magasságkülönbségek különbségére vonatkozó hibahatár. Ha az eltérés egy műszerálláson belül ennél nagyobb, akkor a műszerállásra vonatkozó magasságkülönbség nem kerül kiszámításra, a jegyzőkönyvben ezt egy vízszintes vonal jelzi. Komparálási állandó a komparálási javítás számításához szükséges. Ha elvégeztük a szükséges beállításokat, válasszuk a konvertálás menüt. Ennek hatására létrejönnek az Új munkaterület létrehozása fejezetben leírt apt és mjk kiterjesztésű állományok, valamint a szintezés mérési jegyzőkönyve és az oda-vissza mérések eredményét tartalmazó számítási jegyzőkönyv. A mérési jegyzőkönyv egy jkv kiterjesztésű állomány, amely a lécleolvasásokat egy hagyományos jegyzőkönyvnek megfelelően tartalmazza. Az ovm kiterjesztésű állomány az odavissza mért magasságkülönbségeket tartalmazza. Ez utóbbi csak abban az esetben jön létre, ha a konvertálás előtt az oda-vissza mérések beállítást választottuk a feldolgozás módjánál. Az odavissza mérések összeállítása című jegyzőkönyv végén található az oda-vissza mérések különbségéből számítható szintezés km-es középhibája, valamint egy távolságtól független középhiba is. A jegyzőkönyveket a MEGTEKINTÉS, NYOMTATÁS menüre kattintva tudjuk 27

28 megtekinteni és kinyomtatni. A nyomtatás megkezdése előtt a Nyomtatási beállítások menüben leírtak szerint járjunk el. 28

29 Nyomtatási beállítások Ha az egyes elvégzett számításokat nyomtatni szeretnénk, akkor a Wordpad szövegszerkesztőben az Oldalbeállítás menüben bal és jobb margónak 2-cm-t, alsó és felső margónak 1 cm-t kell beállítani. # 8. 29

Horgász Napló V2.1.0.0. Bemutató Verzió. Felhasználói Kézikönyv. Intelligens Fogási Napló Program

Horgász Napló V2.1.0.0. Bemutató Verzió. Felhasználói Kézikönyv. Intelligens Fogási Napló Program Horgász Napló Intelligens Fogási Napló Program V2.1.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail:

Részletesebben

IGLU Software 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 0620-537-33-21 E-mail: Iglu@t-online.hu www.iglu.hu MEDIALIB ÁLTALÁNOS KATALOGIZÁLÓ ÉS NYILVÁNTARTÓ IRODAI PROGRAM KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (v 2.3.1-2003.10)

Részletesebben

GEODÉZIAI TEREPGYAKORLAT 2005

GEODÉZIAI TEREPGYAKORLAT 2005 GEODÉZIAI TEREPGYAKORLAT 2005 A terepgyakorlat csoport beosztása Időpont A csoport B csoport C csoport Április 25-29. Sukoró Topográfia Fehérvár Május 2-6. Fehérvár Sukoró Topográfia Május 9-13. Feldolgozás

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

Digitális terepmodell modul

Digitális terepmodell modul Digitális terepmodell modul GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék Bevezetés DTM létrehozása DTM módosítása DTM betöltése, lezárása Intepoláció Szintvonalkészítés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet (elektronikus beszámoló)

Kiegészítő melléklet (elektronikus beszámoló) Felhasználói dokumentáció a Kiegészítő melléklet (elektronikus beszámoló) programhoz Forgalmazó: FORINT-Soft Kft. 6500 Baja, Roosevelt tér 1. Tel: 79/424-772, 79/523-600 Fax: 79/420-857 E-mail: forintsoft@forintsoft.hu

Részletesebben

2.0 verzió. vényíró és gyógyszerinformációs szoftver szakrendelők, kórházi ambulanciák részére. Felhasználói kézikönyv

2.0 verzió. vényíró és gyógyszerinformációs szoftver szakrendelők, kórházi ambulanciák részére. Felhasználói kézikönyv Vényíró és gyógyszerinformációs szoftver 2.0 verzió vényíró és gyógyszerinformációs szoftver szakrendelők, kórházi ambulanciák részére Felhasználói kézikönyv Dr. Acsai László, 2009 Vényíró szoftver kézikönyv

Részletesebben

Az FGSZ Zrt. gázipari létesítményei megvalósulási dokumentációjának készítése

Az FGSZ Zrt. gázipari létesítményei megvalósulási dokumentációjának készítése Az FGSZ Zrt. gázipari létesítményei megvalósulási dokumentációjának Operatív szabályzat Szabályzat készítéséért és kiadásáért felelős: Simon Gyula geodézia vezető Jóváhagyta: Kreszné Meggyes Noémi üzemeltetés

Részletesebben

Nappali képzés: Számítógéppel segített tervezés szerkesztésben közreműködött: Zobor Bence Kiegészítő- levelező képzés: Számítástechnika 2.

Nappali képzés: Számítógéppel segített tervezés szerkesztésben közreműködött: Zobor Bence Kiegészítő- levelező képzés: Számítástechnika 2. 1. gyakorlat Vonalrajzolás, szerkesztések, szabadonformált görbék A numerikus adatbevitelről leírtaknak és egyenes vonalak rajzolásának illusztrálására készítsük el az alábbi telek- É kontúrt a sraffozott

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 3 2. Bejelentkezés... 3 3. Rendszerfelület felépítése... 4 4. Aggregátor felület... 4 4.1 Speciális szűrési opciók...

Részletesebben

HomeManager - leírás. advix software solutions. http://www.advix.hu

HomeManager - leírás. advix software solutions. http://www.advix.hu by advix software solutions http://www.advix.hu Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 3 Áttekintés... 3 Felhasználási feltételek... 3 Első lépések... 4 Indítás... 4 Főképernyő... 4 Értesítés

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

Mérnöki létesítmények alapponthálózatai Vízszintes alapponthálózatok

Mérnöki létesítmények alapponthálózatai Vízszintes alapponthálózatok NYME GEO GEODÉZIA TANSZÉK MÉRNÖKGEODÉZIA TANTÁRGYI KÓD: GBNFMGEOB és GBLFMGEOB Mérnöki létesítmények alapponthálózatai Vízszintes alapponthálózatok Mérnöki létesítmények alapponthálózatai Állami alapponthálózat

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

Felhasználói Útmutató egyesületi tenyészetek részére

Felhasználói Útmutató egyesületi tenyészetek részére Magyar Bivalytenyésztési Információs Rendszer Felhasználói Útmutató egyesületi tenyészetek részére Tartalomjegyzék Általános információ... 1 Belépés... 1 Teendők listája... 2 Alapadatok... 2 Tagsági/tenyésztői

Részletesebben

Általános funkciók partitúrái. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Általános funkciók partitúrái. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Általános funkciók partitúrái Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.11.14. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 20 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ORPHEUS. Felhasználói kézikönyv. C o p y r i g h t : V a r g a B a l á z s 2 0 1 2 Oldal: 1

ORPHEUS. Felhasználói kézikönyv. C o p y r i g h t : V a r g a B a l á z s 2 0 1 2 Oldal: 1 ORPHEUS Felhasználói kézikönyv C o p y r i g h t : V a r g a B a l á z s 2 0 1 2 Oldal: 1 Tartalomjegyzék Rendszerkövetelmények... 5 Telepítés... 6 A program célja... 10 A program indítása... 10 Rendszeradminisztráció...

Részletesebben

GeoCalc 3 Gyenes Róbert - Kulcsár Attila

GeoCalc 3 Gyenes Róbert - Kulcsár Attila GeoCalc 3 Gyenes Róbert - Kulcsár Attila 24 GeoCalc 3 Geodéziai adatfeldolgozó program Gyenes Róbert - Kulcsár Attila GeoCalc Software 8 Székesfehérvár, Budai u. 62 http://www.geocalc.hu GeoCalc 3 Minden

Részletesebben

Készítette: Citynform Informatikai Zrt.

Készítette: Citynform Informatikai Zrt. Iratkezelő rendszer Felhasználói kézikönyv Iktatás és érkeztetés Készítette: Citynform Informatikai Zrt. Citynform Iratkezelő Rendszer iktatás és érkeztetés A Bevezetésnek kettős célja van: segédlet a

Részletesebben

elektronikus kitöltés és benyújtás

elektronikus kitöltés és benyújtás Felhasználói kézikönyv Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP) elektronikus kitöltés és benyújtás 2015. Verzió 02. 1 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 4 3. A BEADÓ FELÜLET

Részletesebben

(a 23/2014 (VI.30) NGM és az azt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletek alapján)

(a 23/2014 (VI.30) NGM és az azt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletek alapján) (a 23/2014 (VI.30) NGM és az azt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletek alapján) 2015.11.30. 1. oldal Ezt a dokumentációt és a későbbi kiegészítéseket, módosításokat az ezen számlázó programmal kibocsátott

Részletesebben

Újdonságok az ArchiTECH.PC V2014.0-es verziójában

Újdonságok az ArchiTECH.PC V2014.0-es verziójában Újdonságok az ArchiTECH.PC V2014.0-es verziójában 1 Új menüfunkciók 2 Új eszközök 3 Új opciók 4 Újdonságok a tárgy könyvtárban 5 Egyebek 1 Új menüfunkciók 1.1 - xxx elrejtése (yyy (zzz) fólia) A xxx elrejtése

Részletesebben

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS. Változáskezelés. Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8.

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS. Változáskezelés. Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8. ESZKÖZIGÉNY Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8.3 Új, oszlopszerkesztésbe

Részletesebben

Novell GroupWise levelező rendszer alapok Kiadványunk célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen használt Novell GroupWise (a továbbiakban GW)

Novell GroupWise levelező rendszer alapok Kiadványunk célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen használt Novell GroupWise (a továbbiakban GW) 1 Novell GroupWise levelező rendszer alapok Kiadványunk célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen használt Novell GroupWise (a továbbiakban GW) levelező rendszer 8. verziójának alap szolgáltatásait

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 3 1.1. Pénztár... 3 1.2. Folyószámlakezelés... 4 1.3. ÁFA bevallás... 6 1.4. Bejövő számla rögzítés... 6 1.5. Számlaböngésző... 9 1.6.

Részletesebben

Spike Trade napló_1.1 használati útmutató

Spike Trade napló_1.1 használati útmutató 1 Spike Trade napló_1.1 használati útmutató 1 ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTŐ A táblázat célja, kereskedéseink naplózása, rögzítése, melyek alapján statisztikát készíthetünk, szűrhetünk vagy a már meglévő rendszerünket

Részletesebben

ADAFOR Iskolai adatforgalmazó program Kezelési útmutató

ADAFOR Iskolai adatforgalmazó program Kezelési útmutató ADAFOR Iskolai adatforgalmazó program Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. A Kommunikátor segédprogram... 2 2. Az egyes alrendszerek logikai felépítése... 2 3. A program szerkezete... 3 3.1. Telepítési

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához

Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához Létrehozva: 2015.02.24. Utolsó módosítás: 2015.04.09. Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja... 4 2 A rendszer elérése... 5 2.1 Technikai

Részletesebben

Nyomtatványkitöltő 2.0 telepítési leírása és általános működése

Nyomtatványkitöltő 2.0 telepítési leírása és általános működése Nyomtatványkitöltő 2.0 telepítési leírása és általános működése A programmal a Magyar Államkincstár következő nyomtatványainak kezelésére van lehetőség: - PF.1 Átutalási megbízás - PF1-K Átutalási megbízás

Részletesebben

SEPA megbízások (Credit Transfer) kezelése a Raiffeisen Expressz programban

SEPA megbízások (Credit Transfer) kezelése a Raiffeisen Expressz programban SEP megbízások (Credit Transfer) kezelése a Raiffeisen Expressz programban SEP megbízás 1 Raiffeisen Expressz program keretében lehetőség van SEP megbízások (Credit Transfer) kézi rögzítésére, importálására

Részletesebben

GoLabel használati útmutató

GoLabel használati útmutató Tartalom 1. Bevezetés... 1 1.1 Elindítás... 1 1.2 A főképernyő... 1 2. Munkakörnyezet... 2 2.1 Általános... 2 2.2 Parancsterület... 2 3. GoLa bel eszköztár... 3 3.1 Általános eszköztár... 3 3.2 Objektum

Részletesebben

CellCom. Szoftver leírás

CellCom. Szoftver leírás CellCom Szoftver leírás A vezérlő szoftver bemutatása 2 www.lenyo.hu Tartalom LCC vezérlőszoftver 5 Rendszerkövetelmények 5 Telepítés 5 Indítás 7 Eltávolítás, újratelepítés és javítás 8 Kulcskezelés 8

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 7490C SCANNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/922720

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 7490C SCANNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/922720 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP SCANJET 7490C SCANNER. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Regisztráció A webáruházban megrendelés leadásához nem szükséges regisztráció, azonban többszöri megrendelés esetén ajánlott regisztrálni a webáruházban. A webáruház kosaras

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.sexfashion.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás

Részletesebben

MS-NMK nagyszámkijelző ismertető

MS-NMK nagyszámkijelző ismertető METRISOFT Mérleggyártó KFT : 6800 Hódmezővásárhely Jókai u.30. Tel : (62) 246-657 Fax : (62) 249-765 E-mail : merleg@metrisoft.hu Weblap : http://www.metrisoft.hu Szerver : http://metrisoft.dsl.vnet.hu

Részletesebben

2011 Rose Software Kft. Minden jog fenntartva!

2011 Rose Software Kft. Minden jog fenntartva! 2011 Rose Software Kft. Minden jog fenntartva! Készítők: Deme Attila, Faddi Viktor, Füzesi István, Justyák Csaba, Kovács László, Lós Tibor, Léka Mónika, Medveczki Marianna, Miló Viktor, Forman-Nagy Rita,

Részletesebben

Feltételes formázás az Excel 2007-ben

Feltételes formázás az Excel 2007-ben Az új verzió legnagyobb újdonsága Feltételes formázás az Excel 2007-ben Formázás tekintetében a feltételes formázás területén változott a legnagyobbat a program. Valljuk meg, a régebbi változatoknál a

Részletesebben

OPTEN Online használati útmutató

OPTEN Online használati útmutató OPTEN Online használati útmutató www.opten.hu opten@opten.hu 2016. április - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés... - 4 - CÉGTÁR ALAP és KIEGÉSZÍTŐ szolgáltatások... - 7-1. Keresés / Leválogatás... - 8 - a)

Részletesebben

Kezelési leírás a FEC01/06 típusú programozható és távműködtethető lángeffekt vezérlő készülékhez

Kezelési leírás a FEC01/06 típusú programozható és távműködtethető lángeffekt vezérlő készülékhez Kezelési leírás a FEC01/06 típusú programozható és távműködtethető lángeffekt vezérlő készülékhez Budapest, 2006. november LFO Bt. Tartalomjegyzék 1. A lángeffekt vezérlő készülék általános tulajdonságai,

Részletesebben

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon:

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon: SULISTAT RENDSZER ismertető anyag Budapest, 2004 július Készítette: UFO-INFO Bt., Újfalusi Krisztián UFO-INFO Bt. SuliStat Rendszer Ismertetője 1 / 13 BEVEZETÉS Ez a dokumentáció az UFO-INFO Bt. által

Részletesebben

GroupWise 5.2 használói jegyzet

GroupWise 5.2 használói jegyzet GroupWise 5.2 használói jegyzet 32 bites verzió Készítette: Borsodi Gábor, ABS Consulting Kft. (http://www.abs.hu) 1998-2001 Ez a dokumentáció szabadon felhasználható (nyomtatható, másolható) és terjeszthet,

Részletesebben

UniPoll Feedback. Intézményi integrált kérdőívkészítő rendszer vélemény és visszajelzés gyűjtéshez.

UniPoll Feedback. Intézményi integrált kérdőívkészítő rendszer vélemény és visszajelzés gyűjtéshez. VERZIÓSZÁM: 7.0 UniPoll Feedback Intézményi integrált kérdőívkészítő rendszer vélemény és visszajelzés gyűjtéshez. Tartalomjegyzék Bevezető... 5 Kezdeti lépések... 5 Belépés... 5 Kérdőívszerkesztői felület

Részletesebben

ECP. Site Administration System. Felhasználói kézikönyv. v2.9.24+ (1. kiadás a 2.9.24 és újabb verziójú ECP SAS rendszerekhez)

ECP. Site Administration System. Felhasználói kézikönyv. v2.9.24+ (1. kiadás a 2.9.24 és újabb verziójú ECP SAS rendszerekhez) v2.9.24+ ECP Site Administration System Felhasználói kézikönyv (1. kiadás a 2.9.24 és újabb verziójú ECP SAS rendszerekhez) AW STUDIO Nyíregyháza, Luther utca 5. 1/5, info@awstudio.hu 1 2 Jelen dokumentáció

Részletesebben

BMX-W ver. 1.0 Kezelői útmutató

BMX-W ver. 1.0 Kezelői útmutató BMX-W ver. 1.0 Kezelői útmutató ÁLTALÁNOS A BMX-W betongyártást vezérlő program legfőbb jellemzője, hogy a Kezelő egy technológia ábrán jelzett betongyári elrendezést lát a képernyőn, és a szükséges paraméterezéseknél

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 IMPERA: BESZÁMOLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Az elektronikus számonkérés a hagyományos írásbeli beszámolókkal szemben rugalmasabb lebonyolítást tesz lehetővé, az értékelés gyorsabb és objektívebb, a tárolt

Részletesebben

i4x50 sorozatú szkennerek

i4x50 sorozatú szkennerek i4x50 sorozatú szkennerek Szkennelésbeállítási útmutató TWAIN alkalmazásokhoz A-61839_hu A TWAIN adatforrás használata A szkennelést ellenőrző eszköz elindítása... 2 A szkennelést ellenőrző eszköz párbeszédpanele...

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatika és a geodézia tudásterületei alapján összeállított komplex központi tételekből felel, folytat szakmai beszélgetést. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület. Felhasználói kézikönyv. v 4.1

Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület. Felhasználói kézikönyv. v 4.1 Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület Felhasználói kézikönyv v 4.1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Előfeltételek... 3 3. A diákigazolvány

Részletesebben

MS-ADTKIJ Kezelési útmutató

MS-ADTKIJ Kezelési útmutató METRISOFT MÉRLEGGYÁRTÓ KFT * 6800, Hódmezővásárhely Jókai u. 30. Tel.: (62) 246-657 Fax.: (62) 249-765 - Email: merleg@metrisoft.hu : Web: www.metrisoft.hu MS-ADTKIJ Kezelési útmutató Elektronikus mérlegek

Részletesebben

Mérlegelés Kártyaolvasóval

Mérlegelés Kártyaolvasóval METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Aronic Road Útnyilvántartó program

Aronic Road Útnyilvántartó program 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673 Aronic Road útnyilvántartó program V2.000 Szoftverdokumentáció Önnek is jár egy jó szoftver!

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Cégek / Cég törzsadatai / Cég törzsadatainak módosítása / TB fül

Tisztelt Ügyfelünk! Cégek / Cég törzsadatai / Cég törzsadatainak módosítása / TB fül Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük, hogy az internetről az útmutatás szerint frissítse fel jogszerűen használt Armada Bér modulját! Armada Bér (2.11.09) tartalma (változások, bővítések) Változások a 'Cégek' menüponton

Részletesebben

NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség

NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató Magyar Diáksport Szövetség 2014 2 Tartalom 1 Alap működési jellemzők... 4 1.1 Dátum kitöltés... 4 1.2 Irányítószám / Település kitöltése... 4 1.3 Belföldi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Angyal Krisztián. Szövegszerkesztés. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés

MUNKAANYAG. Angyal Krisztián. Szövegszerkesztés. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés Angyal Krisztián Szövegszerkesztés A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés A követelménymodul száma: 1180-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-55 SZÖVEGSZERKESZTÉS

Részletesebben

NMS közösségi tér a hallgatói weben

NMS közösségi tér a hallgatói weben NEPTUN MEET STREET (NMS) HALLGATÓI WEB Felhasználói dokumentáció verzió 3.6. Budapest, 2013. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.0. 2011.03.03. 2.2 A virtuális terek megjelenítése 9.

Részletesebben

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4.: Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Lektor: Homolya, András Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

Vásárlási feltételek www.vitamin-abc.hu. (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek)

Vásárlási feltételek www.vitamin-abc.hu. (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Vásárlási feltételek www.vitamin-abc.hu (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Bevezetés Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa

Részletesebben

AXEL Számlázó és készletnyilvántartó program

AXEL Számlázó és készletnyilvántartó program AXEL Számlázó és készletnyilvántartó program Felhasználói útmutató 1. MEGVÁSÁRLÁS... 2 1.1. AUTOMATIKUS ÉLESÍTÉS... 2 1.2. MANUÁLIS ÉLESÍTÉS... 2 2. TELEPÍTÉS... 3 2.1. ELSŐ TELEPÍTÉS... 3 2.2. TÖBB PÉLDÁNY

Részletesebben

SZÁMOLÁSTECHNIKAI ISMERETEK

SZÁMOLÁSTECHNIKAI ISMERETEK SZÁMOLÁSTECHNIKAI ISMERETEK Műveletek szögekkel Geodéziai számításaink során gyakran fogunk szögekkel dolgozni. Az egyszerűbb írásmód kedvéért ilyenkor a fok ( o ), perc (, ), másodperc (,, ) jelét el

Részletesebben

ÚTVONAL- NYILVÁNTARTÁS PROGRAM

ÚTVONAL- NYILVÁNTARTÁS PROGRAM ÚTVONAL- NYILVÁNTARTÁS PROGRAM Kezelési leírás Programozó: Baloghy Gábor 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A PROGRAM CÉLJA... 3 2. A SZÜKSÉGES SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ... 3 3. A PROGRAM ÜZEMBE

Részletesebben

CIPHERLAB 8000 adatgyűjtő-vonalkódleolvasó Használati útmutató

CIPHERLAB 8000 adatgyűjtő-vonalkódleolvasó Használati útmutató CIPHERLAB 8000 adatgyűjtő-vonalkódleolvasó Használati útmutató 1. CipherLAB8000 Adatgyűjtő használata Az adatgyűjtő használata előtt ellenőrizzük, hogy a töltő/dokkoló egység csatlakoztatva van-e a 230V-os

Részletesebben

Geodézia 5. Vízszintes mérések alapműveletei

Geodézia 5. Vízszintes mérések alapműveletei Geodézia 5. Vízszintes mérések alapműveletei Tarsoly, Péter, Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Tóth, Zoltán, Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Geodézia 5.: Vízszintes mérések

Részletesebben

Budapest, 2009. 1. oldal

Budapest, 2009. 1. oldal e-m@il:vibastile@monornet.hu, web:www.vibastile.hu Budapest, 2009 1. oldal e-m@il:vibastile@monornet.hu, web:www.vibastile.hu TARTALOM 1. A PROGRAM INDÍTÁSA... 3 2. A PROGRAM FUNKCIÓI... 3 3. FIZETÉSI

Részletesebben

HP Scanjet N6310. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet N6310. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet N6310 Felhasználói kézikönyv Tartalom 1 A lapolvasó használata A HP lapolvasószoftver rövid ismertetése...3 A lapolvasó rövid ismertetése...4 A lapolvasó kezelőpanelje...4 Automatikus lapadagoló

Részletesebben

CONDOR. Felhasználói Leírás

CONDOR. Felhasználói Leírás CONDOR Felhasználói Leírás Tartalom 1 BEVEZETÉS 2 2 A PROGRAM FELÉPÍTÉSE 3 2.1 A főképernyő 3 2.2 Kamerakép üzemmód 3 2.2.1 Kamerakép 3 2.2.2 Kamera kiválasztás 3 2.2.3 A képernyő alsó területe 4 2.3 Napló

Részletesebben

Q2041 típusú kapcsolóóra kezelési útmutatója

Q2041 típusú kapcsolóóra kezelési útmutatója Q2041 típusú kapcsolóóra kezelési útmutatója TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 1.1 A PROGRAMÓRA RÖVID ISMERTETÉSE... 3 1.2 A BLOKK... 3 1.3 A KEZELŐGOMBOK ISMERTETÉSE... 4 2. AZ ÓRA PROGRAMOZÁSA... 5 2.1

Részletesebben

On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde

On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi

Részletesebben

1. BEVEZETÉS... 5 2. A RENDSZER ELEMEI, ARCHITEKTÚRÁJA... 5

1. BEVEZETÉS... 5 2. A RENDSZER ELEMEI, ARCHITEKTÚRÁJA... 5 EntryProx Beléptető Rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV v.1.0.7. EntryProx Beléptető Rendszer TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 5 2. A RENDSZER ELEMEI, ARCHITEKTÚRÁJA... 5 3. A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE... 7 3.1. Az

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés Felhasználói kézikönyv a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetéséhez Verziószám: 1.1 Hatályos: 2016.02.16. Magyar Posta Befektetési Zrt. Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Új gépjármű beérkeztetés modul

Új gépjármű beérkeztetés modul Új gépjármű beérkeztetés modul 1. BEVEZETÉS... 2 2. ÚJ GÉPJÁRMŰ BEÉRKEZTETÉS FELVITELE... 3 2.1. ÚJ GÉPJÁRMŰ ELŐZMÉNY NÉLKÜL TÖRTÉNŐ FELVITELE... 4 2.2. ÚJ GÉPJÁRMŰ ELŐZMÉNNYEL TÖRTÉNŐ FELVITELE... 10

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység.

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység. TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység 1 v 1.3 2015.11.26. Tartalomjegyzék: 1. A KÉMIAI BIZTONSÁGI SZAKRENDSZER ELÉRÉSE...

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Kezelési leírás 2015. Program azonosító: WUJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK

ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK 2. sz. melléklet ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretéből finanszírozott beruházási támogatások felhasználásáról készített elszámolásokhoz,

Részletesebben

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673, 30/9-593-167 kettős könyvviteli programrendszer v2.0 Szoftverdokumentáció Önnek is jár egy

Részletesebben

Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU. Felhasználói Kézikönyv

Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU. Felhasználói Kézikönyv Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU Felhasználói Kézikönyv Ez a jelölés a szelektív gyűjtést igénylő elektromos és elektronikus berendezéseket jelzi. A jelöléssel ellátott berendezést tilos vegyes

Részletesebben

Telephely: 3200 Gyöngyös, Délikülhatár út 2/2. (Ajándéktárgy készítő műhelyünk, a Klippan Autószerviz mellett található meg).

Telephely: 3200 Gyöngyös, Délikülhatár út 2/2. (Ajándéktárgy készítő műhelyünk, a Klippan Autószerviz mellett található meg). 1. Bevezetés Üdvözöljük weboldalunkon, melynek üzemeltetője Klippan Ákos Ev. (továbbiakban: Szolgáltató). Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az www.ajandekvarazs.hu weboldalon

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 1321 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

EPeR 1. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK. Egészségpénztári E számla kezelő Rendszer 1.117.28.141 Felhasználói leírás

EPeR 1. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK. Egészségpénztári E számla kezelő Rendszer 1.117.28.141 Felhasználói leírás 1. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 1 2. A PROGRAM INDÍTÁSA... 2 3. INFORMÁCIÓK... 3 3.1. BEÁLLÍTÁSOK... 3 3.2. ÜZENETEK... 3 3.3. STATISZTIKÁK... 3 3.4. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 3 4. CIKKTÖRZS FELTÖLTÉSE...

Részletesebben

Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT

Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT Felhasználói kézikönyv V. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071 Budapest, Peterdy

Részletesebben

Szövegszerkesztő programok: Jegyzettömb, WordPad, Microsoft Word

Szövegszerkesztő programok: Jegyzettömb, WordPad, Microsoft Word Szövegszerkesztő programok: Jegyzettömb, WordPad, Microsoft Word A szövegszerkesztők közül az elkészítendő szöveg jellegétől függően választunk programot, és nem feltétlenül azt, amelyiket alapértelmezésben

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához - 1 - www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BEVEZETÉS... 4 I. BEÁLLÍTÁSOK, PARAMÉTEREK, NAPLÓFORMÁTUMOK... 4

Részletesebben

GroupWise 5.2 használói jegyzet

GroupWise 5.2 használói jegyzet GroupWise 5.2 használói jegyzet 16 bites verzió Készítette: Borsodi Gábor, ABS Consulting Kft. (http://www.abs.hu) 1998-2001 Ez a dokumentáció szabadon felhasználható (nyomtatható, másolható) és terjeszthet,

Részletesebben

ProAnt Felhasználói Útmutató

ProAnt Felhasználói Útmutató ProAnt Felhasználói Útmutató http://www.proant.hu/ 2014. október 17. Adminisztrátor 6722 Szeged, Gogol u. 3. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A ProAnt szoftverről... 4 3 Jelszó módosítása...

Részletesebben

Használati útmutató DS-620

Használati útmutató DS-620 Használati útmutató DS-620 / DS-720D DS-620 DS-720D C verzió HUN A dokumentáció használata Köszönjük, hogy a Brother készüléket választotta! A dokumentáció elolvasása segíthet abban, hogy a legjobbat hozza

Részletesebben

Elektronikus Pályázati Rendszer (EPR)

Elektronikus Pályázati Rendszer (EPR) Elektronikus Pályázati Rendszer (EPR) Intézményi Pénzügyi Vezető (IPV) technikai útmutató Kapcsolat Amennyiben kérdése, vagy problémája lenne, forduljon munkatársainkhoz bizalommal az alábbi elérhetőségeken.

Részletesebben

QGIS tanfolyam (ver.2.0)

QGIS tanfolyam (ver.2.0) QGIS tanfolyam (ver.2.0) II. Címkézés, Szűrés, Szelektálás 2014. január-február Összeállította: Bércesné Mocskonyi Zsófia Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Attribútumok eszköztár Elem azonosítás - kiválasztott

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv NEPTUN-@Napló Felhasználói kézikönyv NEPTUN-@Napló Elektronikus Iskolai Osztálynapló Bevezetés Tartalom Bevezetés... 6 Általános funkciók... 6 Dokumentumok... 7 Milyen eszközökön használható a program?...

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 6. MA3-6 modul. A statisztika alapfogalmai

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 6. MA3-6 modul. A statisztika alapfogalmai Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematika III. 6. MA3-6 modul A statisztika alapfogalmai SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999.

Részletesebben

SECPORTAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SECPORTAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SECPORTAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 2015.11.20 Tartalom 1. Regisztráció...3 1.1. Regisztrációt aktiváló email üzenet...4 2. Bejelentkezés...5 2.1. Elfelejtett jelszó változtatás kezdeményezése...5 2.2. Jelszóváltás...6

Részletesebben

NEPTUN_FDL, META. (Szűrések, dokumentáció) Budapest, 2001

NEPTUN_FDL, META. (Szűrések, dokumentáció) Budapest, 2001 NEPTUN_FDL, META (Szűrések, dokumentáció) S Budapest, 2001 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.FDL SZŰRÉSEK, METANYELV.FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ... 4 1.1LISTÁK SZŰRÉSE... 4 1.1.1Szűrések használata...

Részletesebben

Adósságrendezési eljárás - Ügyfél alkalmazás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

Adósságrendezési eljárás - Ügyfél alkalmazás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Adósságrendezési eljárás - Ügyfél alkalmazás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÜGYFÉL ALKALMAZÁS SZOFTVERKÖVELEMÉNYEI... 3 3 ÜGYFÉL ALKALMAZÁS ÁLTALÁNOS JELLEGŰ FUNKCIÓI... 3 3.1 Be- és kijelentkezés...

Részletesebben

7. gyakorlat Tervlapok készítése, a terv elektronikus publikálása

7. gyakorlat Tervlapok készítése, a terv elektronikus publikálása 7. gyakorlat Tervlapok készítése, a terv elektronikus publikálása Olvassuk be a korábban elmentett Nyaralo nevű rajzunkat. Ezen a gyakorlaton az elkészített modellből fogunk tervdokumentációt készíteni,

Részletesebben

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte 3. Kiszállítás, személyes átvétel 4. Jótállás 5. A vásárlástól

Részletesebben

E-Fedezetkezelő. felhasználói kézikönyv. Fővállalkozói adminisztrátorok számára

E-Fedezetkezelő. felhasználói kézikönyv. Fővállalkozói adminisztrátorok számára E-Fedezetkezelő felhasználói kézikönyv Fővállalkozói adminisztrátorok számára Tartalomjegyzék 1. Program általános használata... 2 1.1. Szoftver követelmények... 2 1.2. Jogosultság függő működés... 2 1.3.

Részletesebben

1 Újdonságok a 3D szerkesztő módban

1 Újdonságok a 3D szerkesztő módban ArchiTECH.PC V8.0 verzió újdonságai 1 - Újdonságok a 3D szerkesztő módban 2 - Új eszközök 3 - Új menüparancsok 4 - Új paraméterek 5 - PDF import 6 - Információs jelek technikai jellegű módosítása a 2D

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM Kezelési leírás 1993-2015 Program azonosító: UJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080 Fax: 83/515-082 E-mail:

Részletesebben

3./ A 2013. évi NY29/NY30 nyilatkozat, az M30-as és egyéb igazolások

3./ A 2013. évi NY29/NY30 nyilatkozat, az M30-as és egyéb igazolások MUN v13.1231 Ehhez a verzióhoz írt leírásban három témakört találnak: 1./ A 2014. év nyitása 2./ a 2014. évi első feladatok 3./ A 2013. évi NY29/NY30 nyilatkozat, az M30-as és egyéb igazolások Kérjük -

Részletesebben

BARTHA GÁbOR, HAVASI ISTVÁN, TÉRINFORMATIKAI ALAPISMERETEK

BARTHA GÁbOR, HAVASI ISTVÁN, TÉRINFORMATIKAI ALAPISMERETEK BARTHA GÁbOR, HAVASI ISTVÁN, TÉRINFORMATIKAI ALAPISMERETEK 3 III. MÉRÉSI ELJÁRÁSOK 1. RÉSZLETES FELMÉRÉS A részletes felmérés a térképezést megelőző munkafázis, amelynek alapját az érintett területen meglévő

Részletesebben

A TWAIN adatforrás használata

A TWAIN adatforrás használata A TWAIN adatforrás használata A szkennelést ellenőrző eszköz elindítása... 2 A szkennelést ellenőrző eszköz párbeszédpanele... 2 A TWAIN adatforrás használata... 4 Hogyan fogjak hozzá?... 4 Beállítási

Részletesebben