NetSurvey Kft. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NetSurvey Kft. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 7."

Átírás

1 NetSurvey Kft. Internet-használói célkutatás Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 7. Készült a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága megrendelésére január

2 A VTR Monitoring kutatást a TÁRKI Rt., a NetSurvey Kft., a Kopint-Datorg Rt. és az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. közös konzorciuma végzi a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága megrendelésére. A jelen tanulmányt a NetSurvey Kft. készítette. A kutatás szakmai vezetője a NetSurvey Kft. részéről: Melles Katalin A tanulmányt készítette: Illés Éva NetSurvey Kft Budapest, Karinthy Frigyes u. 13. Tel: ; Fax:

3 Bevezetés Az ibasic egy olyan átfogó, évenként ismétlődő kutatássorozat, ahol a különböző kutatási módszerek alkalmazása révén a teljeskörűség igényével feltérképezhetők a Magyarországi internet-használat különböző dimenziói. A kutatás célja elsősorban az internet használók szociodemográfiai jellemzőinek, érdeklődési területeinek, szabadidős tevékenységeinek, fogyasztási szokásainak, interneten keresztüli vásárlási szokásainak, médiafogyasztási (Tv, rádió, újság) szokásainak, a szolgáltatásokkal és a szolgáltatókkal való elégedettségének, a használat technológiai jellemzőinek, a különböző weboldalak nézettségének feltárása. Jelen tanulmány a 2001-es, legfrissebb adatok alapján készült. Módszertani alap A kutatásban alkalmazott minta Ebben a vizsgálatban egy olyan kombinált mintavételi technikát alkalmaztunk, melynek kerete a két intézet (Szonda Ipsos, GfK Hungária) által közösen birtokolt Nemzeti Média Analízis. Az alkalmazott adatbázis felhasználásával kialakított minta lefedte az Internet használók minden csoportját, így az otthoni felhasználóktól a munkahelyi, iskolai internetezők át a net-cafék közönségéig mindenkit. Az Internet használat feltárásának alapja egy országos, reprezentatív 2500 fős személyes megkérdezés volt a rendszeresen Internetezők körében. Rendszeres Internet-használónak a nemzetközi kritériumnak megfelelően azokat tekintettük, akik havonta legalább egykét alkalommal használják a web-et.

4 Diszproporcionalitás A minta tervezésekor egy 20 területi egységre (Budapest + 19 megye) külön-külön reprezentatív, de országosan nem önsúlyozó mintakeret készült, mivel Magyarország területi (közigazgatási) egységeinek népességszáma jelentős mértékben eltér egymástól, és a kutatás adatainak megbízhatósága a legkisebb elemzési egységek statisztikailag releváns számosságának megőrzése- megkívánta ezt az eljárást. Így bizonyos almintákat valós méretüknél magasabban határoztunk meg (pl. vidéki lakossági csoport), és az így használt ún. diszproporcionális mintát azután súlyozással állítottuk helyre. Súlyozási keretként az NMA alapsorai szolgáltak. A kérdőívek kialakítása A kérdőívek kialakításánál arra törekedtünk, hogy az internet használatával kapcsolatos összes kérdéskört érintsük. A kérdőív a következő belső egységekből, blokkokból áll: Υ Υ Υ Υ Υ Υ Az internet használók szociodemográfiai jellemzői Az internet használat jellemzői E-commerce témák On-line médiumok A használat technológiai jellemzői és finanszírozási körülményei A hozzáféréssel rendelkezők, de nem használók attitűdjei Az adatok feldolgozása, ellenőrzése, javítása Az adatfelvételt a Szonda Ipsos és a GfK Hungária együttvéve 350 kérdező alkalmazásával végezte el. A survey kutatások, így az ibasic 2000 adatfelvételének ellenőrzési rendszere két részből tevődik össze: (1) az adatfelvételi ellenőrzésből; és a (2) számítógépes ellenőrzésből. A többfázisú ellenőrzési rendszer feladata, hogy kiszűrje, és ezáltal minimálisra csökkentse a hibás adatok rögzítését, illetve felhasználását.

5 Az adatfelvétel ellenőrzésének módja A két kutatóintézet csak olyan kérdezőbiztosokat alkalmaz, akiket kérdezői tanfolyamokon kiképzett. A kérdezői munkára jelentkezőknek - a tesztek és próbakérdezések után - átlagosan 35 %-a felel meg a követelményeknek és kerül az adatfelvételi hálózatba. A feltárt hibákat elemezzük előfordulási gyakoriságuk, elkövetési munkafázisuk és elkövető személyek szerint. Az instruktorok részletes, írásos dokumentációt kapnak az ellenőrzés eredményéről a saját munkatársaikra lebontva. Ennek alapján dönthet a minőség motiválására, vagy hibák szankcionálására vonatkozóan. Az adatfelvételi ellenőrzés feladata, hogy feltárja a kutatói beavatkozást nem igénylő hibatípusokat. A kérdezőbiztosok kereseti lehetőségeit nagymértékben befolyásolja az ún. minőségi korrekció, ami munkájának fent vázolt minősítése következtében pozitív és negatív is lehet. Számítógépes ellenőrzés az adatfelvételen kívül A jelenleg működő számítógépes rendszer, különböző faktorokban ellenőrzi a kérdőíveket. Az elkövetett összes hiba alapján átlaghibapontok jönnek létre a különböző faktorokban és így az átlaghibapontokhoz viszonyítva a kérdezők besorolódnak három kategóriába. Az ellenőrizendő faktorok az adatfelvétellel egyeztetve alakultak ki. A számítógépes ellenőrzés feladata felderíteni a kutatói beavatkozást igénylő hibákat, melyeket különböző módszerekkel javítunk. Ezek a hibatípusok a követezőek lehetnek: kihagyott kérdések feleslegesen feltett kérdések kérdéssorok megszakadása nyitott kérdések nem megfelelő kitöltöttsége személyi adatok hiánya

6 Súlyozás A mintavétel diszproporcionális volta és az adatfelvételi folyamat során, a mintán esett kisebb torzításokat többdimenziós súlyozással állítjuk helyre oly módon, hogy ennek eredményeképpen a kialakuló súlyok híven tükrözzék a valóságban fellelhető értékeket. Az előkészítés A 15 év feletti Internet-használókra vonatkozó alapszámokat a Nemzeti Médiaanalízis alapján állítottuk be. A súlyozásnál az alábbi változókat használtuk: nem kor településtípus megye iskolai végzettség Internethasználat helye Internethasználat gyakorisága. A súlyozási eljárásnál két súlyozási módot kombinálunk: a cellasúlyozást és a peremsúlyozást. A cellasúlyozás jellemzően a súlyozás előkészítésében játszik szerepet, míg a peremsúlyozást a tényleges súlyozásnál használjuk. A tényleges súlyozást a peremsúlyozás egy finomított változatával végezzük. A előkészítésekor a teljes populációban összekapcsoljuk a célváltozókat (nem és életkor, településtípus és megye; Internethasználat helye), így létrehozunk kilenc többdimenziós változót, majd a változókon belül besoroljuk a populáció tagjait a cellákba. A súlyozás folyamán először elvégezzük a fenti célváltozó-képzéshez szükséges összevonásokat (korcsoport és iskolai végzettség), majd a mintában létrehozzuk ugyanazokat a célváltozókat, amelyeket a teljes alapsokaságnál elkészítettünk.

7 A folyamat A finomított peremsúlyozásnál a célváltozónként, lépésenként besoroljuk a minta tagjait a cellákba. A minta célváltozóit egyenként aggregáljuk az alappopulációból kialakított célváltozókhoz, így egy iterációban többször képzünk súlyokat jelen esetben 6 iterációra volt szükség. A ciklus során lépésenként (célváltozónként) új súlyokat képzünk, melyet beszorzunk az előző lépésben kapott súllyal. Ezt a folyamatot többször ismételjük, végül az iterálások végén létrejön az általános súlyváltozó. Záró lépésként elvégezzük a projektálást az alappopulációra, amely a magyarországi Internet-használókra vetíti ki az eredményeket. A súlyváltozó képzésének ismertetett módszere megfelel az ESOMAR statisztikai bizottsága legszigorúbb ajánlásainak. A tanulmányban a 14 éven felüli lakosságra vonatkoztatott bázissszámok a Magyar Online Monitor 2001 megegyező időszakában készített felmérésének adatai.

8 I. Az internet-használók szociodemográfiai bemutatása Elsőként a szocodemográfiai adatok tanulságait vesszük sorra. Amint a módszertani ismertetőben olvashattuk, az ibasic kutatás az internetet használó népesség jellemzőiről, szokásairól, preferenciáiról nyújt részletes forrásadatokat. Az adatbázis igen széleskörű összehasonlításokat tesz lehetővé, így az elemzésbe a téma szempontjából releváns bontások kerültek bele. Az első diagram az internet-használók nemek szerinti megoszlását mutatja. Látható, hogy a teljes népesség 47-53%-os arányához képest az internetezők körében jóval magasabb a férfiak létszámának aránya, bár az illusztrációképpen feltüntetett 2000-es adat mutat egy kismértékű elmozdulást a kiegyenlítettebb arányok felé. Ezt a kiegyenlítődési tendenciát a több évre visszanyúló kutatási adatok is igazolják, de a közeledés ellenére az eloszlásban mutatkozó férfias jelleg jelenleg is nagyon erős. Nemek szerinti megoszlás teljes népesség Internet használók 2001 Internet használók % 53% 56% 44% 57% 43% 0% 20% 40% 60% 80% 100% férfi nő A második diagramon az internetezők életkor szerinti megoszlását láthatjuk. A teljes 14 év fölötti lakosságon belül ezek az arányok: év között: 5%, év között: 22%, év között: 16%, év között: 19%, 50 év felett: 38%. Egyértelműen kitűnik, hogy a fiatalabb korosztályok jelentős mértékben felülreprezentáltak az idősebb korosztályok rovására. Ez egyrészt az új technológiák

9 iránti fogékonyság-különbségből adódik, másrészt az eltérő hozzáférési lehetőségekből, hiszen az iskolai hálózatok egyre szélesebb köre a tanuló korosztály számára könnyíti meg a hozzáférést, az aktív dolgozók pedig a munkahelyeken tudnak többé-kevésbé rendszeresen internetezni. Internetezők, kor szerinti megoszlása 16% 8% 21% 16% éves éves éves éves 50 év felett 39% A következő diagram az internetezők végzettség és aktivitás szerinti megoszlását mutatja. (A teljes népességben az iskolai végzettség szerinti megoszlás a következő: alapfokú: 67%, középfokú: 23%, főiskola: 7%, egyetem: 3%) Látható, hogy az internetezők körében mennyire a magasabb iskolai végzettség felé tolódik az arány. (Az alapfokú végzettség látszólag magasabb aránya a tanulók körében életkori sajátosság.) Az internetezők iskolai végzettsége Egyetem Főiskola Érettségi Alapfokú 0 Dolgozik Tanuló Inaktív

10 A következő diagram az internetezők vagyon szerinti megoszlását mutatja. Az adatokat ismét a teljes népesség (14 év fölötti) vagyoni helyzetéhez viszonyítva tudjuk igazán értelmezni. Az összehasonlítás alapján jól látható, hogy milyen szoros összefüggés van a vagyoni helyzet és az internetezés között. (Az ábrán az A a legmagasabb, az F pedig a legalacsonyabb jövedelmi helyzetűeket jelöli.) Vagyon szerinti megoszlás Teljes Népesség Internetezők % 20% 40% 60% 80% 100% F E D C B A A következő két vagyon-diagram tovább árnyalja a fenti összefüggést. Személyes tulajdonlás Önkéntes nyugdíjpénztári tagság Életbiztosítás Értékpapír Betétszámla/Takarékbetétkönyv Hitelkártya/Bankkártya Mobiltelefon WAP 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Különösen jól látható az összefüggés, ha figyelembe vesszük a teljes népességre vetített adatokat. Például amíg mobiltelefonja a 14 éven felüli lakosság 35%-nak van, addig ez az arány az internetezők között 72%. Hitelkártyával, bankkártyával a

11 lakosság 39%-a rendelkezik, az internetezőknek viszont 66%-a. (További összehasonlítási adatok: életbiztosítás: 30%, betétszámla: 27%, önkéntes nyugdíjpénztári tagság: 22%, értékpapír: 6%) A háztartás vagyontárgyakkal való ellátottsága is azt az összefüggést támasztja alá, hogy az internet a magasabb jövedelmi-vagyoni helyzetű rétegek lehetősége inkább. (A könnyebb értelmezhetőség kedvéért itt is közöljük a teljes lakosságra vetített összehasonlító adatokat) Háztartás vagyontárgyakkal való ellátottsága Fényképezőgép Személyi számítógép Nyaraló, hétvégi ház Telefon Automata mosógép Mosogatógép Mélyhűtő-láda/szekrény Mikrohullámú sütő Hi-Fi sztereó berendezés DVD lejátszó CD lejátszó Videokamera Videomagnó 0% 20% 40% 60% 80% 100% internetezők 14 év fölötti teljes népesség

12 A következő két diagram a lakóhely és az internethasználat összefüggéseit mutatja. (A könnyebb értelmezhetőség kedvéért ismét feltüntettük a teljes 14 évesnél idősebb népességre jellemző megoszlásokat is.) Az internetezők hány százaléka lakik az egyes régiókban Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Észak-Dunántúl Pest megye Dél-Alföld Észak-Alföld Észak-Magyarország Budapest 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Az internetezők hány százaléka lakik a különböző településtípusokban Budapest Megyeszékhely Város Község Mindkét diagram adataiból kitűnik az egyértelmű főváros-centrikusság. A régióknál és a településtípusoknál is a további arányok is az infrastrukturális fejlettséggel, illetve a lakosság demográfiai összetételével mutatnak szoros összefüggést.

13 A fejezet utolsó öt diagramja az előbbiekben bemutatott alap-demográfián túlmenően néhány személyesebb dimenzióban is igyekszik bemutatni az internetezőket. Természetesen az internetező populáció demográfiai jellegzetességei szorosan befolyásolják az érdeklődési körök, szabadidő eltöltési szokások, média-fogyasztási szokások kérdéseit is, tehát az eredményeket ennek fényében kell szemlélni. Jelen tanulmánynak nem célja az említett változók szerinti mintázatok részletes vizsgálata, de amennyiben igény mutatkozik rá, az adatok belső rétegződése is vizsgálható. Érdeklődési körök Utazás Főzés, receptek, konyha Mozi, filmek Számítástechnika Divat, könnyűzene, kozmetika Művészet, irodalom Környezetvédelem Gazdaság, befektetés,s tőzsde Politika, közéleti események Egészség, orvoslás, gyógyászat Sport, elektronika, autók 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Szabadidő eltöltése Könnyűzenei koncertek, diszkó Kulturális rendezvények TV nézés Rádióhallgatás Számítógépezés Társaság, barátok Lemezhallgatás Sportolás Újság, szakkönyvolvasás 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

14 Tv nézési szokások 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% M1 M2 Duna RTL klub tv2 Spektrum Rádió hallgatási szokások 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Kossuth Petőfi Danubius Sláger Juventus Lapok olvasottsága Gasztronómiai lap Női hobbi Férfi magazin Életmód magazin Szórakoztató lap Rejtvény Szabadidő lap Sportlap Közéleti lap Lakásmagazin Autós lap Ifjúsági lap Gazdasági lap Számítástechnikai lap Női magazin TV magazin Bulvár napilap Politikai napilap 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

15 II. Az internethasználat jellemzőinek bemutatása Ebben a részben az internethasználattal összefüggő témák kerülnek bemutatásra. A használat időbeli jellegzetességei, helye, tematikus jellege, stb. természetesen a most következőknél részletesebb további bontásban is vizsgálhatóak az adatbázis alapján, de ennek a tanulmánynak a keretei a részletesebb bontást nem teszik lehetővé. Az első diagram a hozzáférés helye szerinti megoszlást a hozzáférők létszámával ábrázolja. (Az adatok ezer főben értendők.) Az Internet hozzáférés hely szerinti megoszlása otthon munkahely iskola egyéb hely Érdekességképpen a táblába beletettük a tavalyi adatokat is, akkor a munkahelyi hozzáférés volt döntő súlyú, melyet az otthoni és iskolai hozzáférés követett. Az idei adatokról azonban az látható, hogy az internethasználók táborának növekedése a munkahelyi hozzáférők körében elmaradt a többi területétől, valószínűleg a korábbi konjunktúra piac-telítő hatásának következtében (azaz azokon a munkahelyeken, ahol van jelentősége az internetnek, már a múlt évben is rendelkeztek hozzáféréssel, így a hozzáférés lehetősége itt nem bővült látványosan, a használók létszámának bővülése pedig némiképp ehhez a tendenciához igazodott). Látványos a fejlődés viszont a másik három területen, különösen az egyéb hely kategóriában, ami vélhetően a net-kávézók, teleházak, egyéb nyilvános fizetős- vagy ingyenes lehetőségek bővülését mutatja.

16 A következő diagram az internet-használatba bevont számítógép műszaki felszereltségét illusztrálja. Különösen az otthoni használók számára lehet jelentősége annak a ténynek, hogy az internetezéshez nincs szükség a legmodernebb technikára, hanem egy viszonylag egyszerű géppel is megoldható a kapcsolat, és ezek az egyszerűbb gépek a folyamatos hardver-amortizáció következtében már igen kedvező áron beszerezhetőek. (Természetesen az internetezés költségét nem csak a gép ára határozza meg, hanem a kapcsolat kialakítása és a szolgáltatás ára is.) Számítógép felszereltsége 40% 30% 20% 10% 0% Kevésbé felszerelt Közepesen felszerelt Jól felszerelt A költségek csökkentésének igénye mutatkozik meg az internet használatának időbeli eloszlásának óra közötti csúcspontjában is, hiszen a telefon-költség ekkor mérsékeltebb. A hétköznap napközbeni magas használati szint a munkahelyi hozzáféréssel-használattal hozható összefüggésbe, és természetesen a görbe igazodik az általános pihenési ritmushoz is. Regisztrálás okai Bővebb tartalom Fórumban részvétel Nyeremény Álláskeresés Vásárlás Hírlevél Testreszabás Ajándék Apróhirdetés

17 A következő diagram az internethasználat gyakoriságának megoszlását mutatja. Látható, hogy a két szélső kategória rendezi a képet: vagy gyakran netezik a kérdezett vagy ritkán, de mindenképpen érdekes, hogy a legszámosabb kategória a naponta, kétnaponta internetezőké. Az internet-használat gyakorisága Havonta Havonta hetente Hetente Hetente többször Naponta, kétnaponta A következő két diagram azt illusztrálja, hogy mire használják az internetet. Milyen lehetőségeket használ gyakran Böngészés Keresés Letöltés Tanulás Zenehallgatás Munkavégzés Férfi Nő Termékinformáció Chat Játék

18 Érdekes adalék, hogy a nemek szerinti bontással a férfias és nőies érdeklődés is megfigyelhető, de abszolút számokban is mutat egyfajta sorrendet a lehetőségek igénybevétele. Ugyanez mondható el a tematikus oldalak látogatottságáról is, itt is vannak férfiasabb és nőiesebb témák, bár az adatok nem térnek el lényegesen a várakozásoktól. Milyen tematikájú oldalakat látogat Kereső oldalak Számítástechnika, műszaki Zenei téma Autós oldalak Játék, szórakozás Sport Napi politika Közérdekű info Humor, viccek Gazdaság, pénzügy Oktatás, iskola Kulturális esemény Aprohirdetés Napi bulvár Utazás Egészséges életmód Álláskereső Orvoslás, gyógyászat Képzőművészet Ingatlan Divat, szépségápolás Gyermeknevelés Társkeresés Aukció nő férfi Az előző diagramból kiderült, hogy az internethasználók a gyakran igénybevett lehetőségek között előkelő helyen említették az -ezést, ezért érdemes a levelezés

19 belső rétegződésére is egy pillantást vetnünk. A következő ábra a naponta küldött és fogadott magán és hivatalos -ek számát mutatja. Látható, hogy a hivatalos levelezésben az elektronikus forma még messze elmarad a lehetőségektől, de a továbbfejlődés lehetőségét sejteti, hogy a válaszolók 32-33%-a számára ez már egy megszokott mód. A magánlevelezésben viszont az internetezők többsége (55-56%-a) legalább naponta kap és küld leveleket. Naponta kapott és küldött -ek hivatalos levelet küld magánlevelet küld 0% 20% 40% 60% 80% 100% egyet sem egyet kettőnél többet nincs válasz Az interneten böngészve a látogató gyakran találkozik olyan kéréssel vagy feltétellel, hogy több kevesebb adatot megadva magáról regisztráltathatja magát. A következő diagram azt mutatja, hogy milyen okokból, illetve célból regisztráltatja magát valaki. Látható, hogy az indokok között csak olyat találunk, ahol a válaszolónak konkrét érdeke fűződik a kérés teljesítéséhez. Regisztrálás okai Bővebb tartalom Fórumban részvétel Nyeremény Álláskeresés Vásárlás Hírlevél Testreszabás Ajándék Apróhirdetés

20 A következő két diagram az interneten keresztüli vásárlással összefüggő jelenségekből ad ízelítőt. Az első azt mutatja be, hogy milyen vélekedések tartják vissza az embereket az interneten keresztüli vásárlás kipróbálásától. Látható, hogy a legnagyobb gond a bizalom hiánya, amit az adatvédelemmel kapcsolatos megoldatlan problémák, illetve a korábbi csomagküldős tapasztalatok is befolyásohatnak. Miért nem próbálta még az interneten a vásárlást újítókedv hiánya nincs bankszámlája kicsi a választék ismerethiány hozzáférés helye bizalomhiány 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Akik mégis megpróbálkoztak ennek az új területnek a kipróbálásával, azok is elsősorban kis értékű vásárlásokat végeztek. A második diagram azt ábrázolja, hogy milyen termékeket vásárolnak az internetezők neten keresztül. (Az egyéb kategória azért ilyen magas, mert nagy számú egyedi említés volt a mintában a legkülönfélébb termékekre) Milyen terméket vásárolt már interneten keresztül Könyv CD Egyéb Hardver Felhaszn. Prg. Szórak. Elekt. Étel Játékprogram Repülojegy

21 Végül az utolsó diagram azt illusztrálja, hogy azok akik rendelkeznek ugyan internethozzáféréssel, de mégsem használják (tehát a jelen tanulmány alapját képező mintába nem kerültek bele) miként fogalmazzák meg kívülállásuk okait. Az internethez fűződő nemhasználói viszony eddig nem találtam érdekes oldalt más használja mindig újságból könnyebb tájékozódni a TV jobban kikapcsol túlságosan költséges még nem volt rá időm nem érdekel nehéz konkrét dolgot megtalálni csak szórakozásra használható sok időt venne el az életemből én ezt már nem tudom megtanulni 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Omnibusz 2003/08 A kutatás dokumentációja Teljes kötet 2003 Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 8 TÁBLÁK A SÚLYVÁLTOZÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ...

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok Olvasói szegmentáció, olvasói profilok A hatékony sajtó V. - A sajtófogyasztásról általánosan A sajtófogyasztásba bevontak aránya 3 Kiterjedt olvasói bázis: 14 év feletti lakosok öthatoda elérhető valamilyen

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Keresőmarketing Nap 2007 A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Darvas Péter Szonda Ipsos Ipsos csoport és a keresőmarketing SEM Felhasználó Online kutatások, panel rekrutáció

Részletesebben

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15.

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15. NRC-Médiapiac Kütyüindex Molnár Judit és Sági Ferenc 2011. szeptember 15. MI A KÜTYÜ? bár a kütyü szó eredete mindeddig ismeretlen, maga a szó egyáltalán nem az. Már a XVIII. századtól vannak rá adataink.

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05 A kutatás dokumentációja 2004 Omnibusz 2004/05 Mellékletek Tartalom BEVEZETÉS... 3 A MINTA... 5 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 7 Bevezetés A kutatást

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10 SPSS állomány neve: F56 Budapest, 2002. október OMNIBUSZ 2002/10 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA SPSS állomány neve: F63 Budapest, 2003. február 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...4 Nem szerinti

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július Budapest, 1999. augusztus Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Inflációs várakozás 2002/8. SPSS állomány neve: Budapest, augusztus

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Inflációs várakozás 2002/8. SPSS állomány neve: Budapest, augusztus TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Inflációs várakozás 2002/8 SPSS állomány neve: F53 Budapest, 2002. augusztus Inflációs várakozás 2002/8 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 AZ INFLÁCIÓS VÁRAKOZÁS

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002.

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002. TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Változás 2002 SPSS állomány neve: F54 Budapest, 2002. Változás 2002 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Hol végződik az esélyegyenlőség, és hol kezdődik a szakadék?

Hol végződik az esélyegyenlőség, és hol kezdődik a szakadék? Hol végződik az esélyegyenlőség, és hol kezdődik a szakadék? A digitális írástudás aktuális jellemzői A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2012 alapján 2012. november 15. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Kerékpárhasználati adatok

Kerékpárhasználati adatok Kerékpárhasználati adatok Tartalom 1. Mit kellene mérni? 2. Mit mérünk mi? 3. Eredmények 4. Más mérések 5. Hogyan tovább? 1. Mit kellene mérni? a közlekedési módok arányát az infrastruktúra építés hatását

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15%

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15% A NINCSDE KAMPÁNY ÉRTÉKELÉSE LAKOSSÁGI KUTATÁS KÉSZÜLT A MÉDIAUNIÓ SZÁMÁRA 8%-al többen emlékeznek az elmúlt idıszakból egészséges életmóddal kapcsolatos hirdetésre, mint az idén januárban. Ez a növekedés

Részletesebben

Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében. Gyorgyovich Miklós

Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében. Gyorgyovich Miklós Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében Gyorgyovich Miklós Áttekintett kutatások az önkéntesség tükrében Ifjúság2008 gyorsjelentés (2008) A magyar önkéntesek motivációinak kutatása (2009) A NIS első

Részletesebben

Médiafogyasztási szokások

Médiafogyasztási szokások What do we see? Médiafogyasztási szokások Egészség és Kommunikáció - 27 Nobody s Unpredictable Az adatok forrása Nemzeti Médiaanalízis: - 1992 óta folyamatosan (1995-tıl GfK Hungáriával közösen) - Évente

Részletesebben

A médiahasználat változása

A médiahasználat változása A médiahasználat változása Kántor Kata, 2011. április 6. Tartalom 1 Médiafogyasztás 2 3 4 5 Újságolvasás Tévénézés Rádióhallgatás Internet 6 Médiaköltés 1 Médiafogyasztás Médiumok - pillanatkép 4 2005

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET CSALÁDI EGYÜTTÉLÉS A kutatás dokumentációja 2003 Tartalom Bevezetés 3 A minta 4 Az adatfelvétel főbb adatai..5 Az adatbázis súlyozása.8

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Az élet, a telefonom és én. IpsosMobinauta

Az élet, a telefonom és én. IpsosMobinauta Az élet, a telefonom és én IpsosMobinauta Miről szól a kutatás? Hogy használják az okostelefont az emberek különböző napszakokban? Milyen érzelmek társulnak az okostelefonhoz? Megváltoztatta-e az okostelefon

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Karácsonyi készülődés 2013. december 13-15. Készítette: Turzó-Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS. Vörös Csilla 2014. Február 27.

TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS. Vörös Csilla 2014. Február 27. TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS Vörös Csilla 2014. Február 27. ELÉRÉS ÉS KÖZÖNSÉGARÁNY A NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ ÉS AZ ELÉRÉS Célcsoportok: Teljes lakosság (9 179 449 fő) és 18+ (7 857 565 fő) Idősáv: 02:00-25:59

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók?

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Jelszavak 2011-ben Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Összefoglaló A legjellemzőbb jelszótípus e-mail fiókok esetében a betűk és számok (például: gabi34, ilrw12) kombinációjának

Részletesebben

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket,

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, a laptopokat, a notebookokat, az okostelefonokat, a

Részletesebben

Szupersztráda vagy leállósáv?

Szupersztráda vagy leállósáv? Szupersztráda vagy leállósáv? Pillanatkép a hazai internethasználatról a Magyar Infokommunikációs Jelentés tükrében Mátrai Gábor stratégiai tanácsadó Infotér 5 Konferencia 2014. november 5-7. Jó döntéseket

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Vélemények szerepe a hazai online vásárlásban

Vélemények szerepe a hazai online vásárlásban Vélemények szerepe a hazai online vásárlásban Kollaboratív Marketing Workshop 2016. október 13 www.gemius.hu Összegzés A válaszadók 75%-a vásárol online, több, mint ötödük rendszeres vásárló. Az online

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2011. augusztus KutatóCentrum 1024 Budapest, Margit krt. 5/b Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Eredmények, 2011 Az elmúlt egy

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2015. AUGUSZTUS 6. INTERNETES ESZKÖZELLÁTOTTSÁG TV+ Survey 2015, TV-s 4+ személyek Van a háztartásban INTERNET 74% ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP LAPTOP OKOSTELEFON*

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Szuperinfó Országos Laphálózat

Szuperinfó Országos Laphálózat Otthon az egész országban! Szuperinfó Országos Laphálózat Amit a hatékonyság működtet Megújuló Média Konferencia Készítette: Koncz György Helyi médiák Magyarországon, lokálpatriotizmus, üzlet. Az Öreglaki

Részletesebben

A sajtó közönsége 2008-ban

A sajtó közönsége 2008-ban What do we see? A sajtó közönsége 2008-ban Nobody s Unpredictable Az egyes médiatípusok közönségének nagysága 2008. II. félévében (ezer fı, 15 évnél idısebbek) 9000 8000 7000 7650 7049 6800 6000 5000 4000

Részletesebben

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2012. augusztus KutatóCentrum 1036 Budapest, Lajos u. 103. Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Az e-vásárlást kipróbálók, az online

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok?

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? G Data-felmérés G Data. A biztonság németül. Munkahely és magánélet kapcsolata A 18 75 éves internetezők 56%-a rendelkezik teljes munkaidős vagy részmunkaidős állással.

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

5. Háztartások, családok életkörülményei

5. Háztartások, családok életkörülményei 5. 5. Háztartások, családok életkörülményei Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 5. Háztartások, családok életkörülményei Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Kik a jövő betegei, mik a médiafogyasztási szokásaik? Hogyan kell kommunikációs csatornát választani az elérésükhöz? TNS Hoffmann Kreatív konferencia

Kik a jövő betegei, mik a médiafogyasztási szokásaik? Hogyan kell kommunikációs csatornát választani az elérésükhöz? TNS Hoffmann Kreatív konferencia Kik a jövő betegei, mik a médiafogyasztási szokásaik? Hogyan kell kommunikációs csatornát választani az elérésükhöz? Magyarország 2017 vs. 2050 (???) 5,8 millió volt beteg az elmúlt évben 4,6 millió az

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

Alba Radar. 2. hullám

Alba Radar. 2. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 2. hullám A polgármester lemondásával kapcsolatos vélemények 2010. július 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek Tausz Katalin A háztartások internet hozzáférése Hol használ internetet A digitális szakadék okai Gazdasági jellegű okok (magas PC árak, nincs

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája 1992 és 2007 között Kopasz Marianna Szántó Zoltán Várhalmi Zoltán HÉV projekt záró műhelykonferencia Budapest, 2008. október 13. Tartalom A minta,

Részletesebben

Az IKT használat sajátosságai általános és középiskolás tanulók körében

Az IKT használat sajátosságai általános és középiskolás tanulók körében Az IKT használat sajátosságai általános és középiskolás tanulók körében TASKÓ TÜNDE ANNA, HATVANI ANDREA, DORNER LÁSZLÓ Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék A kutatásról TÁMOP-4.2.2.C-11/1 pályázat

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 98/1. SPSS állomány neve: Könyvtári dokumentum sorszáma: 287. Budapest, 1998.

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 98/1. SPSS állomány neve: Könyvtári dokumentum sorszáma: 287. Budapest, 1998. TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 98/1 SPSS állomány neve: d58.sav Könyvtári dokumentum sora: 287 Budapest, 1998. Omnibusz 98/1 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló A foglalkozás címe: Ismerkedő foglalkozás A foglalkozás helyszíne és résztvevői: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1004 Kőbányai könyvtára, felsős csoport A foglalkozás időpontja: 2010. október 15. A foglalkozás

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született.

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született. Tisztelt Válaszadó! Köszönöm, hogy vállalkozik kérdőívem kitöltésére, és ezzel segíti a szakdolgozatom elkészítését. Kutatásom a kisgyermekes szülők és a család kulturális fogyasztási szokásainak vizsgálatára

Részletesebben

A felnőttkorba lépő digitális fogyasztó

A felnőttkorba lépő digitális fogyasztó A felnőttkorba lépő digitális fogyasztó Bacher János Ügyfélkapcsolati igazgató GfK Hungária 2012. március 21. GfK 2012 Presentation guideline and slide gallery February 2012 1 Háttér 2 A fogyasztói magatartás

Részletesebben

HÍRFOGYASZTÓI PROFILOK

HÍRFOGYASZTÓI PROFILOK HÍRFOGYASZTÓI PROFILOK ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA Mérők Klubja 2013.05.30. TARTALOM A hírek közönsége A hírfogyasztás dimenziói Hírfogyasztók preferenciái 2 NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ ÉS ELÉRÉS 2013 Q1, célcsoport:

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Helyi politikai preferencia. szeptember. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo Research Center

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA

A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A 2011. MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

ingatlan.com ingatlanmagazin.com köpönyeg.hu utcakereső.hu településkereső.hu linkcenter.hu blogol.hu

ingatlan.com ingatlanmagazin.com köpönyeg.hu utcakereső.hu településkereső.hu linkcenter.hu blogol.hu ingatlan.com ingatlanmagazin.com köpönyeg.hu utcakereső.hu településkereső.hu blogol.hu információk www. www. xxxxx sdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdf sfsdfsdfsdf A története A 2003-ban indult, szolgáltatásait

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév Készítette: Nexcon Technológiai Tanácsadó Kft. Soltvadkert Város Önkormányzata 6230

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám A fehérvári lakosok aktivitása 2012. április 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo Research

Részletesebben

Nyüsti Szilvia Ceglédi Tímea A HÁROM VERSENGŐ DIMENZIÓ KÍSÉRLET HALLGATÓI TÍPUSOK KIALAKÍTÁSÁRA A TANULÁS, A SZABADIDŐ ÉS A MUNKA DIMENZIÓJA MENTÉN

Nyüsti Szilvia Ceglédi Tímea A HÁROM VERSENGŐ DIMENZIÓ KÍSÉRLET HALLGATÓI TÍPUSOK KIALAKÍTÁSÁRA A TANULÁS, A SZABADIDŐ ÉS A MUNKA DIMENZIÓJA MENTÉN Nyüsti Szilvia Ceglédi Tímea A HÁROM VERSENGŐ DIMENZIÓ KÍSÉRLET HALLGATÓI TÍPUSOK KIALAKÍTÁSÁRA A TANULÁS, A SZABADIDŐ ÉS A MUNKA DIMENZIÓJA MENTÉN CHERD-H Konferencia 2010 A vizsgálat indokoltsága A felsőoktatásban,

Részletesebben