23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.06.02-06.06."

Átírás

1 1 / HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK (HÉTFİ) DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK Debreceni Törvényszék Debrecen, Széchenyi u. 9. I/123. Vádlottak: Fontosabb ügyekben intézkedı hivatalos B. 646/2012 Dr. Kné dr. J.Judit I.r. személy által kötelességszegéssel, H.Attila II.r. folytatólagosan elkövetett vesztegetés és folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés bőntette Tanács: dr. Deák Judit Tanúkihallgatás, iratismertetés, vádbeszéd Védıbeszéd A Központi Nyomozó Fıügyészség vádirata szerint az elsırendő vádlott az akkori Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság felszámolási ügyekben eljáró bírájaként dolgozott. A másodrendő vádlott két cég képviselıjeként felszámolással foglalkozott, ügyfélként rendszeres kapcsolatban álltak egymással év vége és év eleje között az I.r. vádlott folyamatosan különbözı jogtalan elınyöket kért és fogadott el a II..r. vádlottól. H. Attila ennek fejében azt kérte áll a vádiratban, hogy a bíró hivatali kötelességét megszegve nagy számban, esetenként az általa említett konkrét felszámolási ügyekben az általa képviselt cégeket jelölje ki felszámolóként. A két vádlott hetente több alkalommal kommunikált telefonon és személyesen, rendszeresen egyeztették a II.r. vádlott felszámolási ügyeit, a bíró többször saját lakásán fogadta a felszámolót és beadványokat is átvett tıle. Az ügyészség eljárása során számos olyan momentumra fény derült, hogy a II.r. vádlott rendszeresen szállította a bírónıt saját gépkocsiján, több alkalommal még a bíróságra is ı vitte be, rendezte a bíró autójának üzemeltetésével kapcsolatos teendıket, intézte a nı devizában lekötött megtakarításainak ügyeit, egyszer pedig még egy családi hosszú hétvégét is finanszírozott számára. Az ügyészség egy vádlottakkal összefüggı bérleti jogviszonyra is fényt derített, a felszámoló által képviselt cégek egyike a bíró családtagjainak betéti társaságától melynek székhelye a bíró lakása volt - bérelt irodát. Két esetben konkrét pénzmozgásra is kitér a vádirat. Egy alkalommal a II.r. vádlott egy felszámolás alatt lévı cég vezetıjétıl kért forintot arra hivatkozva, hogy az összeget borítékban a bíróságon kell átadnia. A bíró átvette a pénzt és a felszámoló biztos H. Attila lett. Egy másik cégnél a felszámolás költségeire elkülönített 200 ezer forintból forint maradt. H. Attila telefonon jelezte a felszámolás kezdeményezıjének (a felszámolni kívánt társaság könyvelı cégének), hogy Ft-re lenne szüksége, a nı azonban mondta neki, hogy csak 125 ezer Ft maradt, erre a vádlott kijelentette, hogy megmondom Jutka néninek, hogy ennyi, aztán... A pénzt még aznap este a bíró lakásán személyesen adta át. Az eljáró bíró a másodrendő vádlott által képviselt felszámoló céget rendelte ki, a biztos H. Attila lett. De nem a másodrendő vádlott volt az egyetlen kedvezményezett. Egy másik felszámoló cég esetében karácsonyi ajándékként vásárlási utalványban egyeztek meg, így 2009-ben 10 ügyben jelölte ki ıket felszámolóként, de egy másik cég is a korábbiakhoz képest jóval több ügyet kapott abban az évben. A Központi Nyomozó Fıügyészség szerint Dr. Kné dr. J. Judit folyamatosan megszegte a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben rögzített kötelezettségeit, megszegte bírói esküjét és a II.r vádlottat érintı ügyekben részrehajlóan, sorozatosan jogtalan elınyöket biztosítva járt el. A felszámolókat nem véletlenszerően és nem arányosan jelölte ki, a II.r vádlotthoz köthetı cégek aránytalanul sok megbízást kaptak és több esetben kollégáit is próbálta befolyásolni ennek érdekében. Az ügyben egyébként a Nemzetbiztonsági Hivatal tett feljelentést, a bizonyítékok között pedig a vádhatóság az NBH titkos információ győjtésére és titkos adatszerzésre is hivatkozik. Tatár Timea sajtószóvivı, Debreceni Törvényszék 36/ Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, Debreceni Törvényszék 36/

2 2 / 40 FİVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Fıvárosi Törvényszék, II B.1280/2010 terrorcselekmény bőntette , 04., 06. 9:00 A Központi Nyomozó Fıügyészség vádirata szerint az I. r. vádlott és T. L április 21-én a Hısök terén tartott A Kezdet Napjának nevezett rendezvénnyel útjára indították a Hunnia Párhuzamos Magyarország mozgalmat. A résztvevık kérdıíveket és jelentkezési lapokat kaptak, amelyeken a Hunnia szakértıinek, katonáinak, illetve támogatóinak lehetett jelentkezni. A mozgalomnak az volt a célja, hogy egyfajta szakértıkbıl álló árnyékkormányt hozzon létre, amely a polgárok támogatásával, idıvel majd átveszi az irányítást a Gy. F. által vezetett kormánytól. A III. r. vádlott nyilvántartásba vette a jelentkezıket és tartotta velük a kapcsolatot, adataikból adatbázist készített, amelyet rendszeresen frissített és továbbküldött az I. r. vádlottnak. Az I. r. vádlottnak azt volt a terve, hogy a Hunnia katonáinak jelentkezıkbıl létrehozzon egy, az irányítása alatt álló, de nyilvánosan a személyéhez nem köthetı, több személybıl álló, az Ír Köztársasági Hadsereghez hasonló csoportot. A csoport célja az országgyőlési képviselık megfélemlítésével a parlamenti döntések befolyásolása volt. Emellett a késıbb kialakult céljuk az volt, hogy a kormányzó MSZP-SZDSZ koalícióhoz kötıdı politikusok, pártszékházak elleni, illetve a nekik nem tetszı, általuk nem tolerált társadalmi csoportok, személyek ingatlanai elleni támadásokkal megfélemlítsék a társadalom jelzett csoportjaihoz tartozó személyeket. Az is céljaik között szerepelt, hogy a nemzeti ünnepeken és egyéb alkalmakkor tartott rendezvényeket erıszakos eszközökkel megzavarják és a rendezvényeket biztosító rendırökkel minden lehetséges alkalommal összetőzést provokáljanak. A vádirat szerint az I. r. vádlott erınléti-állóképességi felmérıket tartott a Hunnia katonáinak jelentkezıknek. A felmérıkön az I. r. vádlott kiválasztotta az általa létrehozni kívánt csoport tagjait. A kiválasztottak a XIII. r. vádlott jászberényi tanyáján havi rendszerességgel kiképzésen voltak, és itt készítették elı a késıbbi támadásokat. Az I. r. és a III. r. vádlott a tagok egymás közötti kommunikációjára létrehoztak egy levelezırendszert. Az egyes cselekmények végrehajtása után a végrehajtók közül egy elıre kijelölt személynek ezen a levelezırendszeren keresztül kellett jelentenie az I. r. vádlottnak. A csoport tagjai által elkövetett bőncselekmények után Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadsereg virtuális néven ismeretlen személyek felelısségvállaló nyilatkozatokat tettek közzé az interneten, a közleményeket az I. és III. r. vádlottak fogalmazták meg. A tagok egy lelkesítı propagandafilmet is forgattak, mely Magyar Nemzeti Ellenállás néven késıbb felkerült az internetre. A vádirat több oldalon át részletezi a vádlottak terhére rótt cselekményeket. A vádhatóság szerint az I. r. vádlott azért, hogy akkor kormányon lévı MSZP és SZDSZ tagjait, valamint a velük szimpatizáló lakosságot megfélemlítsék utasítást adott, hogy Molotov-koktéllal támadjanak az MSZP kispesti és az SZDSZ XI. kerületi székházára Mindkét esetben kisebb kár keletkezett. E vádpontokban a II. r. vádlott, az MSZP -székház elleni támadásnál pedig a XIV. r. vádlott felelısségét is felveti a vádhatóság. Az I. r. vádlott a IV. r., a VI. r., a VII. r. és a VIII. r. vádlottaknak az MSZP kıbányai székháza elleni molotov-koktélos támadásra adott utasítást. A kár meghaladta az forintot decemberében a sajtó is hírt adott arról, hogy a XXI. kerületben Vörös Csepel néven vendéglátó helyiség nyílik. Az I. r. vádlott azért, hogy ne legyen ilyen neve egy kocsmának, s így a civil lakosságban félelmet keltsenek, utasította a IV. r., a VI. r., a VII. r. és a VIII. r. vádlottakat, hogy a Vörös Csepel nevő presszót molotov-koktéllal támadják meg. A kár meghaladta a Ft-ot. A következı vádpont szerint Cs. S. a Hír Tv mősorvezetıje, mősorában a ıszét követı utcai demonstrációkban résztvevıket, köztük a Hunnia mozgalom katonáit huligánoknak, rongálóknak, provokátoroknak, az MSZP ügynökeinek nevezte. Az I. r. vádlott elhatározta, hogy a mősorvezetıt meg kell leckéztetni és csoportjának feladatul adta: térképezzék fel Cs. S. mozgását, életvitelét, majd bántalmazzák ıt. A felderítést a VIII. r. vádlott és pontosan nem meghatározható társai

3 3 / 40 végezték, míg a bántalmazásra a VIII. r., a IV. r., a VI. r. és a VII. r. vádlottakat utasította az I. r. vádlott. Cs. Sa a bántalmazás következtében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Egy másik vádpont rögzíti: a Kormány 2007 októberében törvényjavaslatot nyújtott be az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelezı egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjérıl. Az I. r. vádlott a népligeti találkozók egyikén a csoport tagjainak átadott egy, az MSZP-s és SZDSZ-es országgyőlési képviselık nevét és címét tartalmazó listát azzal, hogy molotov-koktélos támadásokkal kell elérni azt, hogy a képviselık a törvény ellen szavazzanak. A vád szerint azért, hogy a törvényjavaslat elfogadását befolyásolják, az I. r. vádlott utasítására a II. r. vádlott engedély nélkül tartott fegyverével két lövést adott le az utcáról dr. H. I. országgyőlési képviselı/miniszter házára. A kár meghaladta a Ft-ot. Az I. r. vádlott 2007 decemberében egy ismeretlenül maradt bőntársával és a XIV. r. vádlottal dr. K. J. országgyőlési képviselı/miniszter épülı családi házához mentek. Az I. r. vádlott és ismeretlenül maradt társa molotov-koktélt dobott a teraszra. A kár meghaladta a Ft-ot. A vádhatóság szerint az I. r. vádlott utasítására és részvételével a csoport tagjai azzal a céllal, hogy az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény elfogadását befolyásolják február 7- rıl 8-ra virradó éjszaka, az általuk nagy kör -nek nevezett akció részeként Dunaújvárosban, Gödön, Rácalmáson, Kunhegyesen, Cegléden és Sarudon elıre egyeztetett idıpontban, összehangolt molotov-koktélos támadásokat hajtottak végre kormánypárti országgyőlési képviselık ingatlanjai ellen. Több százezer forint volt a kár. A következı vádpont egy jegyiroda elleni molotov-koktélos támadásról szól. A Hungarica zenekar koncertjére szeretett volna jegyet vásárolni ott valaki, aki végül vásárlás helyett a panaszkönyvbe írt, s a történteket elektronikus levélben elküldte a kuruc.info és a hunhir.hu híroldalaknak. Az I. r. vádlottat felháborította az eset, ezért utasítást adott az V. rendő, a IV. rendő, a VIII. rendő, a VI. rendő és a VII. rendő vádlottaknak, hogy molotov-koktéllal támadják meg a jegyirodát. A kár meghaladta a forintot. Egy másik vádpont szerint az I. r. vádlott nemtetszését fejezte ki a július 5-re bejelentett, Meleg Méltóság menete rendezvénnyel kapcsolatban. Kifejtette, valahogy el kellene érniük, hogy a felvonulni szándékozók megijedjenek, és minél kevesebben menjenek el. Az I. r. vádlott felhívta a csoport tagjainak figyelmét, hogy az interneten megtalálható a melegek által látogatott bárok listája, melyek közül minden csoportnak ki kell választania egyet, amire majd június 26-ról 27-re virradó éjszaka molotov-koktélt dobnak. Az ügy több vádlottja azért, hogy a másságukat nyíltan felvállalókat és közvetve a velük szimpatizálókat megfélemlítsék két létesítmény ellen intéztek támadást. A kár meghaladta a forintot. A vádlottak mindkét helyszínen közvetlenül veszélyeztették a bárban illetve a szaunában tartózkodók életét és testi épségét. Nem a vádlottakon múlt, hogy csak kisebb értékő kár keletkezett. A támadások ellenére megtartották az Andrássy úton a melegfelvonulást, melynek megzavarásában az I. r. vádlott által vezetett csoport tagjai észt vettek,. Többen tojásokkal dobálták meg a felvonulókat, de a molotov-koktélokat a rendırség fellépése, a tömegoszlatás miatt nem használták. A vádirat szerint az I. r. vádlott 2008 májusában felvetette, hogy egy késıbbi támadáshoz fel kellene térképezni dr. Sz. Gy. lesencefalui házát. Az I. r. vádlott és több vádlott is úgy gondolta, hogy az ismeretlenek által létrehozott, a Magyarok nyilai nevet magában foglaló internetes címet a titkosszolgálatok hozták létre azzal a céllal, hogy az oldalra regisztrálók adatait megszerezzék. Az I. r. vádlott utasítására néhány vádlott leutazott Lesencefalura és beazonosította a házat. Az I. r. vádlott ismeretlen forrásból, ismeretlen összetételő robbanóanyagot szerzett be. A második felderítés után egy népligeti találkozón felmerült, hogy próbarobbantást kellene végrehajtani. Ez Százhalombatta mellett meg is történt, ahol az I. r. vádlott elsısorban a magával vitt idızítıt próbálta ki szeptember 2-án az I. r., III. r. és IX. r. vádlottak elindultak Lesencefalura, ahova magukkal vittek egy elızıleg összeállított bombát is, mellyel Sz. Gy. házánál robbantottak. A kár meghaladta a forintot. A következı vádpont szerint 2008-ban, a népligeti találkozók során a II. r. vádlott felvetette, hogy valamilyen módon pénzt kell szerezni a Hunnia mozgalom részére, a tervezett terrorcselekmények végrehajtásához. A II. r., a IV. r., a VI. r. és a VII. r. vádlottak úgy döntöttek, hogy felrobbantanak egy ATM automatát. Mindezt Székesfehérváron tették. A robbantás következtében az ATM automata használhatatlanná vált, eldeformálódott, alkotórészei több

4 4 / 40 méteres körzetben szétszóródtak, de a trezor nem nyílt ki, így a vádlottak nem jutottak hozzá a pénzhez. Az utolsó vádpont szerint április 5-én a Civil Összefogás Fórum kezdeményezésére demonstrációt tartottak a Hısök terén, ahol felszólították az Országgyőlést, hogy oszlassa fel magát és legyenek elıre hozott választások. A rendezvény békésen lezajlott, az I. r. vádlott számára nyilvánvalóvá vált, hogy a várt erıszakos utcai megmozdulások elmaradnak, az MSZP további kormányzásáról az Országgyőlés fog dönteni. Emiatt az I. r. vádlott elhatározta, hogy MSZP-s országgyőlési képviselık elleni összehangolt robbantásokkal meg kell akadályozni, hogy B. G-t miniszterelnökké válasszák. A április 8-ról 9-re virradó éjszakára tervezett négy támadással az volt a céljuk, hogy B. megválasztása helyett elırehozott országgyőlési választás legyen. A támadásokra végül nem került sor, mivel rendırségi ellenırzések során a csoport egyes tagjait elfogták. Az ügyészség az I. r. vádlottat társtettesként elkövetett 2 rendbeli, állami szerv kényszerítése céljából lıfegyverrel visszaéléssel és rongálással illetve robbanóanyaggal és robbanószerrel visszaéléssel megvalósított terrorcselekmény bőntettével, felbujtóként elkövetett 5 rendbeli, lakosság megfélemlítése céljából közveszélyokozással megvalósított terrorcselekmény bőntettével, valamint felbujtóként, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bőntettével vádolja. A büntetıpernek összesen 17 vádlottja van. Az I. r. vádlott mellett további 15 vádlott terhére is terrorcselekmény elkövetését rója a vádhatóság, míg a XVII. rendő vádlottat lıszerrel visszaélés bőntettével vádolják. A márciusi tárgyalási napokon sor került a vádlottak meghallgatására. A májustól pedig folyamatosan tanúkat hallgat meg a bíróság. Az ügyben a következı tárgyalásokon a bizonyítási eljárás folytatódik. Fıvárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Nyíregyházi Járásbíróság (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) V.G. Hivatalos személy elleni erıszak bőntette óra Fszt.8. tárgyalóterem A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádirata szerint V. G. vádlottat elızetes letartóztatottként fogadták be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés Végrehajtási Intézetbe. A vádlott zárkába kísérése után rövid idın belül közölte a kopogtatására a zárkához érkezı körletfelügyelı sértettel, hogy nem akar a számára kijelölt zárkában maradni, ıt azonnal helyezzék át egy másik zárkába. A nemleges válasz miatt a vádlott agresszív hangon közölte a sértettel, hogy öngyilkosságot fog elkövetni, majd hirtelen meglökte, azután ökölbe szorított kézzel egy alkalommal mellkason ütötte a sértettet. A történtek miatt a sértett megbilincselte és fogdára kísérte a vádlottat. Az ügyészség a fenti cselekmény miatt a vádlottat, mint visszaesıt hivatalos személy elleni erıszak bőntettével vádolja. A bíróság az ügy tárgyalását június 6. napján kezdi. Dr. Toma Attila sajtószóvivı helyettes 42/

5 5 / 40 PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK Pécsi Járásbíróság I.em. 32. V. F. nagy nyilvánosság elıtt elkövetett rágalmazás vétsége A vádirat szerint V. F. vádlott nyílt levél közzétételét kérte több, pécsi híreket közvetítı internetes hírportáltól, mely kérelmére október 24-én a majd november 5-én a internetes hírportálon közzétették hírlevelét, melyben a vádlott, négy pécsi MSZP-s, akkor önkormányzati képviselıvel szemben tett tényállításai alkalmasak voltak arra, hogy a sértettekkel szemben kialakult általános társadalmi értékítéletet kedvezıtlenül befolyásolják.. Ítélethirdetés várható. Dr. Sebestyén Ágnes Sajtószóvivı ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK Zalaegerszegi Törvényszék K. János Emberölés bőntettének június kísérlete A vádiratban foglaltak szerint az ittas vádlott 2013 júniusában keszthelyi lakásában egy 14,5 cm pengehosszúságú bajonettel hátba szúrta a feleségét, majd a nyakához tartva a szúró fegyvert dulakodni kezdett a nıvel. Az asszony védekezni próbált és segítségért kiabált, mire gyermeke átrohant a szomszédokhoz. Az érkezı szomszéd rákiabált vádlottra, a felesége kihasználva a pillanatot kicsavarta a férfi kezébıl a bajonettet és azzal együtt kimenekült a lakásból. dr. Beznicza Árpád sajtószóvivı 0630/ Dr. Bartalné Dr. Mentes Judit sajtószóvivı 0630/ Nagykanizsai Járásbíróság B. Dávid és 4 társa Lopás bőntette és más június bőncselekmények A vádlottak 2012 májusa és 2013 januárja között több nagykanizsai helyszínrıl loptak el réz elemeket (burkolat lemez, ereszcsatorna, korlát, rézalkatrészek stb. ) melyeket eladtak a méh telepen. A vádirat szerint az I. r. és a III. r. vádlott terhelhetı azzal is, hogy 2012 júniusában a Zsidó Hitközség nagykanizsai zsinagógájának udvarán álló emlékmőrıl eltulajdonítottak egy bronzból készült 7 ágú, mintegy 1,5 m magas menóra gyertyatartót, melyet az I. r. vádlott feldarabolt és a II. r. vádlottal együtt leadott a fémkereskedésben. A vádlottak ezen tettükkel

6 6 / Ft kárt okoztak. Mindezek mellett 2013 elején az ajtó befeszítésével jutottak be két kanizsai étterembe, ahonnan különféle használati tárgyakat (mosogató, csap, asztal) vittek el, melyeket késıbb értékesítettek. Érték: cca.: Ft. dr. Beznicza Árpád sajtószóvivı 0630/ Dr. Bartalné Dr. Mentes Judit sajtószóvivı 0630/

7 7 / (KEDD) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Debreceni Ítélıtábla O. R. Rablás bőntette :00 Debreceni Ítélıtábla Az elsıfokon eljárt Miskolci Járásbíróság 2013 áprilisában fk. O. R. I.r. vádlottat társtettesként elkövetett rablás bőntette, közösség elleni erıszak bőntette, garázdaság bőntette és lopás vétsége miatt 1 év 9 hónap fiatalkorúak fogházára és 2 év közügyektıl eltiltásra ítélte. Fk. K. A. II.r. vádlottat társtettesként elkövetett rablás bőntette miatt 1 év 4 hónap fiatalkorúak fogházára és1 év közügyektıl eltiltásra ítélte. Fk. N. G. M. III.r. vádlottat társtettesként elkövetett rablás bőntette miatt 1 év 3 hónap fiatalkorúak fogházára és 1 év közügyektıl eltiltásra ítélte. A másodfokon eljárt Miskolci Törvényszék 2014 februárjában az ítéletet I.r. vádlott esetében megváltoztatta és a vádlottat az ellene közösség tagja elleni erıszak bőntette miatt emelt vád alól felmentette. A lopás vétsége miatt indult büntetıeljárást megszüntette. Egyebekben az elsıfokú ítéletet mindhárom vádlott tekintetében helybenhagyta. Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére a részbeni felmentés miatt, bőnösségének megállapítása érdekében fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint I. II. és III. r vádlott egy miskolci középiskola tanulói voltak és a sértett fk. L. D-vel egy osztályba jártak szeptemberében egy szünetben I.r. vádlott cigarettát kért a sértettıl. Miután nem kapott, odahívta II. és III. r. vádlottat, akik lefogták a sértettet, amíg I. r. vádlott átkutatta annak táskáját. A megtalált egy doboz cigarettát magához vette, majd ököllel szájon vágta és leköpte a sértettet s közben magyarságát gyalázó kijelentéseket tett. Ugyanebben a hónapban a tornaóra ideje alatt I.r. vádlott kivette a sértett nadrágjának zsebébıl a nyakláncát és azt magánál tartotta, nem is adta vissza neki. Októberben Miskolcon a buszmegállóban I.r. vádlott barátaival körbeállták a sértettet majd bántalmazták. A fiú sérülései nem igényeltek orvosi ellátást. Elsı nyilvános ülés. Fórizs Ildikó sajtószóvivı 0630/ B. Tné Zaklatás vétsége :00 Az elsıfokon eljárt Debreceni Járásbíróság 2013 júniusában B. Tné vádlottat zaklatás vétsége miatt megrovásban részesítette. A másodfokon eljárt Debreceni Törvényszék 2014 februárjában a vádlottat a zaklatás vétségének vádja alól felmentette. Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére a felmentés miatt, a másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése érdekében fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott házfelügyelıként dolgozik egy debreceni társasházban nyarától viszonya megromlott két lakóval, J. Á. sértettel és annak édesanyjával áprilisában a vádlott összetalálkozott a ház elıtt a kutyáját sétáltató J. Á. sértettel, akivel szóváltásba keveredett, felszólította a sértettet, hogy takarodjál most már tovább, mert elvágom a torkod! A sértettben a kijelentés komoly félelmet keltett. Elsı nyilvános ülés.

8 8 / 40 Fórizs Ildikó sajtószóvivı 0630/ FİVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Fıvárosi Törvényszék, II., Fı u , I. 42.Kb.393/2013 elöljárói intézkedés elmulasztásának bőntette :00 A 2006-os ıszi események kapcsán 14 egykori, illetve jelenleg is állományban lévı rendırrel szemben emelt vádat a Központi Nyomozó Fıügyészség Debreceni Regionális Osztálya. Az ügyészség tizenöt vádpontban részletezi a vád tárgyává tett cselekményeket, melyek kapcsán különféle bőncselekmények elkövetését rója az egyes vádlottak terhére. A vádirat rögzíti, hogy szeptember 17-én este Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök öszödi beszédének nyilvánosságra kerülését követıen néhányan gyülekezni kezdtek a Kossuth téren. A kezdetben nyugodt tüntetık a résztvevık számának növekedésével - mind hangosabbak lettek, a kormányt és a rendırséget szidalmazva új választások kiírását követelték, majd az ezerfısre nıtt tömeg átszakította a Parlament elıtti lánckorlátot. Miután a tömeg egyre nıtt, újabb rendıri egységeket vezényeltek a helyszínre, s a rendıri vezetık - a megyei rendır-fıkapitányságok ügyeletének bevonásával - intézkedtek a vidéki rendırök fıvárosba rendelésére is. Másnap, szeptember 18-án este a több ezresre nıtt tömeg a Parlament köré vont kordont benyomta, majd a tüntetık egy csoportja átment az MTV székháza elé, mert be akarták olvastatni a petíciójukat. Miután nem sikerült elérniük, hogy az MTV illetékes képviselıjével tárgyaljanak, a Kossuth térrıl több ezres támogató tömeg érkezett hozzájuk. A vád szerint a tüntetık közül egy néhány száz fıs tömeg kövekkel dobálta a székház épületét, s nemcsak a székházat, hanem az épület védelmére rendelt, a fıbejárat elıtti lépcsısoron sorfalszolgálatot teljesítı Baranya Megyei Rendır-fıkapitányság csapatszolgálati századát is megtámadták. Kövekkel, üvegekkel, különféle tárgyakkal dobálták ıket. A támadás folytán 60 rendır megsérült, köztük olyanok, akiknek nem volt bevetési sisakja vagy pajzsa. Ezt egyébként a Baranya Megyei Rendır-fıkapitányság csapatszolgálati századának parancsnoka korábban jelezte az V. rendő vádlottnak - a Rendészeti Biztonsági Szolgálat mőveletirányítói beosztásából eredıen a század elöljárója volt - aki a jelentést tudomásul vette, a hiányok pótlására azonban bár arra módja lett volna, és védıfelszerelések is rendelkezésre álltak mégsem intézkedett. Az V. r. vádlottat ennek kapcsán 2 rb. elöljárói gondoskodás elmulasztásának bőntettével vádolják. A vádirat kitér arra is, hogy késı éjszakára már kemény összecsapás volt a rendırség és a tüntetık között. Az egyre jobban kiszélesedı támadás miatt - Budapest rendır-fıkapitánya - II. r. vádlott a IV. r. vádlottat az épület és környéke helyszínparancsnokául jelölte ki, aki azonban e feladatát nem volt képes ellátni: az akadályozó körülményekrıl elöljáróinak nem tett jelentést, nem végezte el a rendelkezésére álló erık és eszközök számbavételét, így nem mérte fel a feladatba bevont rendıri erık nagyságát és felállítási helyét, illetve azokét sem, amelyeket erısítésként be lehetett volna vonni. Nem ismerte a székházba vezényelt rendıri erık parancsnokait, velük kapcsolatot nem keresett, a védendı épület sajátosságainak megismerése érdekében nem vette fel a kapcsolatot a biztonsági szolgálattal sem. A II. r. vádlottól kapott paranccsal szemben a székházba vezényelt rendıri köteléket nem irányította, nem koordinálta, így az alegységek szervezetlenül igyekeztek részt venni a székház védelmében. Mindezek alapján az ügyészség a IV. r. vádlott ellen parancs iránti, jelentıs hátrány veszélyével járó engedetlenség bőntette miatt emelt vádat. A vád szerint a II. rendő vádlott a televízió által sugárzott képekbıl, a rádióforgalmazásokból és a rendıri jelentésekbıl a székháznál, illetıleg a székházban történt eseményekrıl tudta, hogy a rendıri egységek irányítatlansága miatt teljes káosz alakult ki. A II. r. vádlott annak ismeretében,

9 9 / 40 hogy az általa a székház védelmére rendelt rendıri egységek irányítására kijelölt helyszínparancsnok az ebbıl fakadó feladatait nem gyakorolja, elöljárói kötelmét megszegve eltőrte, hogy parancsa nem érvényesül. Nem utasította a IV. r. vádlottat jelentéstételre, a változó helyzet értékelésére, a megtett intézkedések ismertetésére, vagy azok elmaradása okainak feltárására. G. Péter rendır vezérırnagy - bár tudta, hogy az MTV székházhoz vezényelt egyes rendıri alegységek a konkrét helyzetekben saját belátásaik szerint szervezték a védekezést, adtak utasítást alárendeltjeiknek -, nem intézkedett az alkalmatlanná vált helyszínparancsnok leváltására és a rendıri erıket összefogni képes rendır helyszínparancsnokként való kijelölésére. A vád szerint mulasztása következményeként mert a helyszínparancsnoki intézkedések elmaradásával a helyszínre vezényelt rendıri kötelékek túlnyomórészt felmorzsolódtak több rendır megsérült, a szolgálatra jelentıs hátrány következett be. Mindezek miatt az ügyészség elöljárói intézkedés elmulasztásának bőntettével vádolja a II. r. vádlottat. A vád szerint - a Rendészeti Biztonsági Szolgálat egykori parancsnoka - III. r. vádlott az MTVszékház szeptember 18-i ostromakor a rendıri erık, technikai eszközök igénybevételére vonatkozó késedelmes jelentések miatt elöljárói kötelességét megszegve az eseményt követıen nem intézkedett mulasztó alárendeltjeinek felelıssége vonására, a jelentéstétel elmaradása okainak feltárására. Ha a jelentések kellı idıben megtörténnek volna, a III. r. vádlott a bevetési állomány riadóztatására már korábban intézkedhet, így akár meg is elızhette volna, hogy az események nemcsak idıben, de mértékükben se váljanak a bekövetkezettekkel azonossá. Mivel az ilyen rendkívüli helyzetben a jelentéstétel elmulasztása katonai bőncselekmény elkövetésének gyanúját veti fel amely a III. r. vádlott mulasztásával minden jogkövetkezmény nélkül maradt -, így az ügyészség a III. r. vádlottat emiatt elöljárói intézkedés elmulasztásának bőntettével vádolja. Egy másik vádpontban azt részletezi az ügyészség, hogy a volt országos rendırfıkapitány vizsgálóbizottságokat hozott létre a rendıri intézkedések komplex kivizsgálására, azonban a vizsgálóbizottságok jelentéseiben megfogalmazott megállapítások ellenére két kivétellel elmulasztotta a felelısségre vonásra irányuló eljárások megindítását, nem intézkedett a jelentésekben megjelölt tárgykörökben parancsnoki tényfeltáró vizsgálat lefolytatására, így a személyi felelısségre vonások elmaradásaival a szolgálat rendjét és érdekeit jelentısen sértette. Mulasztása különösen súlyos a Baranya Megyei Rendır-fıkapitányság csapatszolgálati századával történtek, az Ignácz és Árvai - jelentések, illetve a IV. r. vádlottal szemben elrendelt fegyelmi eljárásban végzett meghallgatások adatai tekintetében, hiszen az idıben lefolytatott parancsnoki vizsgálat akár katonai bőncselekmény megalapozott gyanúját is feltárhatta volna. A vádhatóság egy másik vádpontban arra tér ki, hogy a Rendészeti Biztonsági Szolgálat állományába tartozók közül - a törvényi elıírás és annak ellenére, hogy az I. r. vádlott október 23-a elıtt kifejezett és egyértelmő utasítást adott az azonosító jelvények kötelezı viselésére október 23-án senki nem viselte a szolgálati azonosító jelvényt. A magasabb rendıri parancsnokoknak emellett határozott utasítást adott, gondoskodjanak, hogy az állomány viselje a szolgálati azonosító jelvényeket. Miután a parancs ellenére a REBISZ állománya a bevetési ruházaton nem viselt szolgálati azonosító jelvényt, az I. r. vádlott bár errıl tudomást szerzett -, a parancs érvényesülésének elmulasztása miatt nem intézkedett a parancsnokok felelısségre vonására. Annak ellenére, hogy az eseményeket követıen a közvélemény különféle híradásokon keresztül kifogásolta és sérelmezte a szolgálati jelvények bevetési öltözeten való viselésének hiányát, és ezáltal a rendırök azonosíthatatlanságát, az I. r. vádlott azt is eltőrte, hogy a REBISZ parancsnoka e tárgykörben érdemi tényfeltáró vizsgálatot nem rendelt el, és senkivel szemben nem kezdeményezett felelısségre vonást. Az I. r. vádlott e mulasztásai a szolgálatra jelentıs hátránnyal jártak, ezért a fentiek miatt 2 rb. elöljárói intézkedés elmulasztásnak bőntette a vád dr. B. László nyugállományú rendır altábornagy ellen. A vád szerint a III. r. vádlott az utasítást figyelmen kívül hagyva a szolgálati jelvények viselésének elmaradása tárgykörben érdemi vizsgálatot nem rendelt el. Azzal, hogy eltőrte, hogy a bevetésben részt vettek ruházatukon az országos rendırfıkapitány utasítása ellenére nem viselték az ünnepnapon a szolgálati jelvényt, az erre vonatkozó érdemi tényfeltáró vizsgálat és az esetleges felelısségre vonás elmaradása nemcsak a szolgálati, de a közérdek jelentıs hátrányát idézte elı. A vádhatóság egy másik vádpontban azt rója fel, hogy a Rendészeti Biztonsági Szolgálatnál azokban az ügyekben, amelyekben a gyanúsítotti idézést ugyan kibocsátották, de a nyomozás késıbb megszüntetésre került, fegyelmi eljárás elrendelésére intézkedések nem történtek.

10 10 / 40 Fegyelmi eljárás elrendelésére csak azon 2006-os ıszi eseményekkel kapcsolatos esetekben került sor, amelyekben az eljáró ügyészség a vádemelésrıl tájékoztatta a katonai szervezetet. A következı vádpont a október 23-án használt kényszerítı eszközök kapcsán megállapítja, hogy a csapatszolgálati feladatok során használt kényszerítıeszközökrıl (gumilövedék, könnygázgránát) nem készültek külön rendıri jelentések, azok alkalmazásáról az érintett idıben meghatározott feladatokban részt vett osztályok vezetıi tettek említést. A csupán eseményleírást tartalmazó jelentések nem tartalmazták a kényszerítıeszközök igénybe vételének okait és az egyes helyszíneken bevetett eszközök mennyisége részleteit, így - külön jelentések hiányában - igénybevételük jogszerőségének, szakszerőségének, illetve arányosságának parancsnoki kivizsgálására sem kerülhetett sor. A vád szerint a III. r. vádlott a kényszerítıeszközök használata, alkalmazásuk körülményei, az egyes helyszeneken felhasznált gumilövedékek, könnygázgránátok mennyisége, a feladat végrehajtáshoz igazodó arányosság tárgyában nem indított vizsgálatot, így utóbb azok alkalmazásának jog-és szakszerősége már egyáltalán nem, vagy nehezen igazolható. Különösen fontos lett volna ennek vizsgálata a Károly körúton végrehajtott lovasroham vonatkozásában, amellyel kapcsolatban számos ellentmondás folytán utóbb nem állapítható meg, hogy ki, milyen indok és adatok birtokában adott utasítást e speciális kényszerítıeszköz alkalmazására, az mennyiben volt megalapozott és indokolt. Éppen ezért abban a kérdésben sem lehet állást foglalni, felmerül-e ezzel kapcsolatban bárkinek is a büntetıjogi felelıssége. Az ügyészség a fentiek alapján a rendır vezérırnagy III. r. vádlott ellen 4 rendbeli, részben folytatólagosan elkövetett elöljárói intézkedés elmulasztásának bőntette miatt emelt vádat. Az ügyészség a fentieken túlmenıen 10 vádpontban szeptember között történt - eset kapcsán emelt vádat elöljárói intézkedés elmulasztásának bőntette miatt egyes parancsnokok ellen, akik nem akadályozták meg alárendeltjeik bántalmazó magatartását, illetve utóbb nem jelentették azt. A vád szerint mulasztásaikkal a szolgálati és fegyelmi rendet sértették, beosztottaikban azt a képzetet erısítették, hogy a jogellenes cselekményeket észlelı elöljárók a törvényes eljárás mellızésével és a törvénytelen módszerekkel egyetértenek, ezáltal a jogsértı cselekmények jogkövetkezmények nélkül maradhatnak, ami megalapozhatja annak reális veszélyét, hogy jövıbeni csapaterıs tevékenységük során hasonló jogellenes intézkedést hajtanak végre. E tényállások alapján az ügyészség a VI. r. vádlott, a VII. r. vádlott, a VIII. r. vádlott, a IX. r. vádlott, a X. r. vádlott, a XI. r. vádlott, a XII. r. vádlott, a XIII. r. vádlott és a XIV. r. vádlott ellen elöljárói intézkedés elmulasztásának büntette miatt emelt vádat. A Központi Nyomozó Fıügyészség a vádiratban indítványozta, hogy a Fıvárosi Törvényszék Katonai Tanácsa az I-VI. és VIII-XIII. r. vádlottakat - a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alóli elızetes mentesítés mellett - felfüggesztett szabadságvesztésre, míg a VII. és XIV. r. vádlottakat pénzbüntetésre ítélje. A fıbüntetések mellett a IV., a VII., a XII. valamint a XIII. r vádlottak esetében indítványozta, hogy katonai mellékbüntetésül rendfokozatban visszavetést is alkalmazzon. Az ügyben a bizonyítási eljárás folytatódik. Fıvárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: Fıvárosi Törvényszék, II B.1079/2013 hivatali vesztegetés bőntette , 05., 10., 12. 8:30 A Központi Nyomozó Fıügyészség összesen 12 mérkızéssel kapcsolatban emelt vádat 21 vádlottal szemben. A vádirat szerint az I. r., a II. r., a III. r. vádlottak több magyar bajnoki mérkızés, ligakupa mérkızés

11 11 / 40 eredményét akarták befolyásolni, vagy befolyásolták úgy, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében egyes labdarúgókkal (a VI. r., a IV. r., az V. r., a X. r., a VII. r., a VIII. r., a IX. r., a XI. r., a XIV. r., a XII. r., a XV. r., a XVI. r., a XVII. r., a XVIII. r., a XIX. r. és a XXI. r. vádlottak) megállapodtak abban, hogy segítségükkel az általuk elvárt végeredmény szülessen a mérkızéseken. Az I. r., II. r. és a III. r. vádlottak célja az volt, hogy a manipulált eredmény ismeretében a fogadóirodáknál ismeretlen összegekkel jogtalan haszonszerzés céljával fogadjanak. A mérkızések eredményeinek befolyásolásáért alkalmanként 1000 eurótól euróig terjedı összegeket ajánlottak személyenként. Azokban az esetekben, mikor a mérkızés nem az elıre megbeszéltek szerinti végeredménnyel zárult, vagy a fogadásokat nem tették meg, a pénzösszegek nem kerültek kifizetésre, vagy a labdarúgók visszafizették azt a megbízóknak. Az egyik vádpont szerint a XIII. r. vádlott, mint az egyik labdarúgócsapat tulajdonosa, összegszerően pontosan nem meghatározható jogtalan elınyt ígért a XI. r. vádlottnak azért, hogy közremőködésével a mérkızés úgy alakuljon, hogy a XIII. r. vádlott csapata ne essen ki a bajnokságból. Egy másik vádpont szerint a XX. r. vádlott Ft-ot ajánlott a II. r. vádlottnak és 3 társának, ha egy mérkızésen nem játszanak, vagy a csapatuk elveszti a mérkızést. A II. r. vádlott elfogadta az ajánlatot, azonban a XX. r. vádlott azt késıbb visszamondta. Az ügyészség a vádlottakat (eltérı módon minısülı) vesztegetés bőntettével vádolja, melyet részben haszonszerzési célzattal követtek el. A következı tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik. Fıvárosi Törvényszék, I B.609/2013 emberölés :30 A Fıvárosi Fıügyészség vádirata szerint: Az I. r. vádlott február 11. napját megelızıen ismeretlen személytıl megbízást kapott F. J. sértett, a Vico cégcsoport elnökének megölésére. Az I. r. vádlott a megbízást elfogadta és a végrehajtás megszervezésébe és elıkészítésébe a II. r. vádlottat és J. H-t is bevonta. Az I. és II. r. vádlottak az emberölés végrehajtása érdekében ismeretlen személytıl lıfegyvert, lıszereket és hangtompítót szereztek be. Feltérképezték F. J. sértett mozgását, az általa rendszeresen használt útvonalakat. A vádlottak, valamint J. H február 11-én megjelentek a Vico székház közelében és a gépjármőben várakoztak a sértettre. A gépjármővet a II. r. vádlott vezette, mellette a I. r. vádlott, míg a hátsó ülésen J. H. foglalt helyet. Amikor F. J. sértett elindult a Vico székházból gépkocsival követték. A feltorlódott forgalmat kihasználva az I. r. vádlott magához vette a már betárazott, hangtompítóval felszerelt géppisztolyt, kiszállt a jármőbıl és a sértett gépkocsijához ment. Miután az I. r. vádlott kiszállt a kocsiból, a II. r. vádlott azzal szabálytalanul megfordult és elhajtott. Az I. r. vádlott a sértett gépkocsijának jobb elsı ajtó ablaknyílásán keresztül két sorozatlövést adott le a vezetıülésen ülı F. J sértettre, aki ennek következtében életét vesztette. A lövések leadását követıen az I. r. vádlott a lıfegyvert a járdán parkoló egyik gépjármő alá dobta, majd elmenekült. Sapkáját, kabátját, valamint a kesztyőjét egy kapualjban levette és hátrahagyta, majd a társai által történı könnyebb észlelhetısége érdekében egy feltőnı narancssárga színő dzsekit viselve futott tovább. A közelben várakozott a gépjármővel a II. r. vádlott, valamint J. H.. Az I. r. vádlott beszállt a kocsiba és társaival együtt elmenekültek. Az ügyészség a vádlottakat elıre kitervelten a II. r. vádlott esetében bőnsegédként elkövetett emberölés bőntettével, valamint társtettesként elkövetett lıfegyverrel és lıszerrel visszaélés bőntettével vádolja. A következı tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik és várhatóan megkezdıdnek a perbeszédek is.

12 12 / 40 Fıvárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: Fıvárosi Törvényszék, fsz P.25644/2008 kártérítés :45 A felperesek az I. r. felperes szeptember 16-i balesete kapcsán indítottak kártérítési pert a H2O Team Kft. I. r. és a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet II. r. alperesek ellen. A kereset szerint az I. r. felperes szeptember 16-án éjjel súlyos-életveszélyes, maradandó fogyatékosságot okozó sérüléseket szenvedett, mikor a Császár-Komjádi Uszoda napozó teraszán lévı - a II. r alperes vagyonkezelésében álló, és az I. r. alperes által üzemeltetett - Fecske terasz nevő szórakozóhelyen az alacsony korláton ülve - annak megtévesztı kialakítása miatt - kb. 6 méteres magasságból hátrazuhant az alatta lévı területre. Az esés következtében kerekesszékbe kényszerült. Az I. r. felperes a baleset idején nem állt tudatmódosító szer hatása alatt, és alkoholt is alig fogyasztott. A kereset szerint a baleset annak a következménye, hogy a helyszínt megtévesztıen alakították ki, és az alapvetı balesetvédelmi elıírásokat sem tartották be. A korlát túl alacsony volt, és nem lehetett látni, hogy a mögötte felfüggesztett ponyvák 6 méteres mélységet takarnak. A kereset szerint amennyiben a korlát magassága az elıírásoknak megfelelı lett volna, és a hangfogóleplet megfelelıen rögzítik, úgy a baleset elkerülhetı lett volna. (A felperesek az ügyben október 4-én feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen, azonban a nyomozóhatóság azt május 8-án bőncselekmény hiányában megszüntette. Késıbb az ügyészség elutasította a megszüntetı határozat elleni panaszt, mondván a beszerzett adatok alapján baleset történt, az eset nem emberi mulasztás vagy gondatlanság eredményeként következett be, így a sérülések tekintetében senkit nem terhel büntetıjogi felelısség. A felperesek úgy döntöttek, hogy nem élnek a pótmagánvád lehetıségével, annál is inkább, mert céljuk elsıdlegesen a felpereseket ért károk érvényesítése.) A felperesek több millió forint vagyoni és nem vagyoni káruk megtérítését kérik, melyek egy részét havonta fizetendı járadék formájában igénylik. Az ügyben a következı tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik. Fıvárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: Fıvárosi Törvényszék, I P.23495/2011 kártérítés :00 A felperes Esélyt a Hátrányos Helyzető Gyermekeknek Alapítvány keresetében kéri a bíróságot, hogy állapítsa meg, hogy az alperesek a Kot. (A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény) 92., 93. és 95/A. (9) bekezdés alapján fennálló kötelezettségüknek elmulasztásával fenntartják a cigány gyerekek iskola, iskolaegység és osztály szintő jogellenes elkülönítését a nem-cigány gyerekektıl a 2003/2004-es tanévtıl az Ebktv. 10. (2) bekezdésébe ütközıen. A felperes kéri a bíróságot, hogy kötelezze az I. r. alperest forint közérdekő bírság megfizetésére, továbbá kötelezze az alpereseket a jogsértés abbahagyására és arra, hogy a jogsértı helyzetet a Kot. Releváns rendelkezései alapján az Oktatási Hivatal és az illetékes Államigazgatási Hivatalok illetve azok esetleges jogutódjai elıtt eljárások megindításával, az Oktatási Hivatalnak megfelelı éves munkaterv elıírásával és költségvetési fedezet biztosításával szüntessék meg.

13 13 / 40 Az ügyben a következı tárgyaláson a bizonyítási eljárás folytatódik. Fıvárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK Kaposvári Törvényszék Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3. I. emelet 118 H.R. Kábítószer-kereskedelem bőntette június A 21 éves vádlott év nyarán egy Balaton-parti zenei fesztiválon a résztvevıknek jelentıs mennyiségő kábítószert adott el. Elsı tárgyalás Dr. Vadócz Attila Sajtószóvivı 06/ NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Nyíregyházi Járásbíróság (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) K. S. Halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége óra 30 perc Fszt.23. tárgyalóterem A Nyíregyházi Járási ügyészség vádirata szerint egy nyíregyházi kft.-nél mint tachográf illesztı autóvillamossági szerelı dolgozik. A sértett T.J. ugyanennél a kft.-nél, mint vizsgabiztos autószerelı dolgozott március 7. napján a nyíregyházi kft. telephelyén az egyik vizsgasoron 4 fıbıl álló munkacsoport dolgozott, közte a vádlott és a sértett. Egy autódaru idıszakos mőszaki vizsgáztatását folytatták, mely során a vádlott és a sértett az autóban a fékhatás ellenırzését végezték, padlószinti görgıs fémpadon. A vádlott ellenırzés közben a gépjármővet sebességbe kapcsolta, s közben a lehajoló sértett az autódaru kereke és felépítménye közé szorult. A nagyerejü összenyomás során a sértett a helyszínen elhalálozott. Az ügyészség a vádlottat halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja. A bíróság az ügyben az elsı tárgyalást június 3. napján tartja. Dr. Toma Attila sajtószóvivı helyettes 42/

14 14 / 40 PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK Pécsi Törvényszék fsz. II. tárgyalóterem N.J. I.r. vádlott és 7 társa költségvetési csalás bőntette és más bőncselekmények A vád szerint N. J. I.r. vádlott felbujtására valamint Sz. L. II.r., N. T. III.r., N. J. J. IV.r., K. K. V.r. vádlottak, mint bőnsegédek irányítása mellett K. J. VI.r. vádlott, mint tettes, gazdasági társaság ügyvezetıjeként forint vagyoni hátrányt okozott áfa adónemben, K. G.VII.r. vádlott, mint tettes egy másik gazdasági társaság ügyvezetıjeként forint vagyoni hátrányt okozott áfa adónemben, míg T. E. VIII.r. vádlott további két gazdasági társaság ügyvezetıjeként forint és forint vagyoni hátrányt okozott áfa adónemben a magyar költségvetésnek, melyek nem térültek meg. Az I.r. vádlott elhatározása alapján létrejött bőnszervezet tevékenysége, több gazdasági társaság üzemeltetésével, arra irányult, hogy az Európai Unió tagállamaiból és elsısorban Romániából szállítson Magyarország területére cukrot nagy mennyiségben, mely cukorért a beszerzési forrás államában az ottani európai uniós kivitelre figyelemmel nettó forgalmi adó nélküli - összeget kellett kifizetni. Az adócsalásra létrehozott bőnszervezet célja az volt, hogy a Magyarországra szállított cukrot hazai nagykereskedık számára értékesítsék, már áfá-val növelt összegben, amely hazai értékesítés és árbevétel után a cukrot értékesítı gazdasági társaságoknak általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Azonban az N.J. I.r. vádlott és családja III.r. és IV.r. vádlottak - számára a haszon úgy keletkezett, hogy az importált cukrot Magyarországon értékesítı gazdasági társaságok nem tettek eleget az áfa bevallási és befizetési kötelezettségüknek, vagy a benyújtott áfa bevallásban gazdasági realitást nélkülözı magyarországi termék vásárlásából származó kiadást és ahhoz kapcsolódó beszámítható áfa-t jelöltek meg, holott ezen cégeknek belföldi vásárlásai nem, csak import vásárlásai voltak, melyekhez nem kapcsolódhat a fizetendı áfa-ba beszámítható általános forgalmi adó tartalom. N.J. I.r. vádlott a pénzt az általa létrehozott bőnszervezet mőködtetése érdekében alapított gazdasági társaságok képviselıinek segítségével oly módon szerezte meg, hogy a magyarországi értékesítésbıl származó, átutalással érkezı árbevételt, a gazdasági társaságok vezetıi a cégek számláiról felvették és azt átadták az I.r. vádlott, vagy az ı érdekében eljárt III.r. és IV.r. vádlottak részére. Ebbıl a bevételbıl ismét cukrot vásároltak Romániában, a tényleges haszon pedig, az eladás és értékesítés közötti, Magyarországon érvényes áfa tartalom volt. A bíróság tanúkat hallgat ki. Dr. Sebestyén Ágnes Sajtószóvivı VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK 8200 VESZPRÉM, VÁR U. 19. fsz. 2. sz. TÁRGYALÓ 1.Bf.574/2013. S. Cs. A. vádlott közúti baleset gondatlan okozásának vétsége június 3. 10,00 A bíróság az ügyben másodfokú nyilvános ülést tart, az ügyben másodfokon még nem volt nyilvános ülés. A vádirati tényállás szerint: Vádlott október 7. napján Veszprém belterületén, az Egyetem utcában közlekedett a gyıri Hajléktalanokat Segítı Szolgálat tulajdonát képezı személygépkocsival.. Az Egyetem utca és a Stadion utca keresztezıdésében vádlott balra kívánt kanyarodni, de a

15 15 / 40 forgalomirányító fényjelzı készülék piros jelzésére meg kellett állnia. Amikor a készülék jelzése zöld színre váltott, vádlott a besoroló sávból elsıként elindulva, a balra kanyarodás végrehajtása során nem adott elsıbbséget a kijelölt gyalogátkelıhelyen a Dugovics utca irányából szabályosan áthaladó Cs. Zsné sértettnek, akit a gyanúsított haladási irányát tekintve a jobb oldali útpadkától 5 méter távolságra lévı helyen személygépkocsi bal elsı oldalával (a gépkocsi eleje és a bal oldali visszapillantó tükre közötti részével) meglökött. Sértett az ütközés következtében elıre, térdre esett. Vádlott a balesetet követıen annak ellenére, hogy bekövetkezését észlelte a helyszínen nem állt meg, onnan eltávozott, mielıtt meggyızıdött volna arról, hogy sértett megsérült-e, avagy az életét vagy testi épségét közvetlenül fenyegetı veszély miatt segítségnyújtásra szorul-e. A baleset következtében Cs. Zsné sértett a jobb térdkalács törése sérülést szenvedte el, mely sérülés 8 napon túl, mintegy 42 nap alatt gyógyultak. A balesetben elszenvedett térdkalácstörés következményeként a sértett térdében jelentkezı fájdalom, a jobb láb izomzatának az ellenoldalhoz képest minimális sorvadása, továbbá a jobb lábat kímélı, enyhén sántító járás alakult ki, amely panaszok azonban nem értékelhetık maradandó fogyatékosságként vagy súlyos egészségromlásként. S. Cs. A. vádlott vezetıi engedélyének elvételére nem került sor. Az elsı fokon eljárt Veszprémi Járásbíróság nem jogerısen - közúti baleset gondatlan okozásának vétségében és - cserbenhagyás vétségében mondta ki bőnösnek a vádlottat és halmazati büntetésül 150 napi tétel pénzbüntetésre és 1 (egy) év 6 (hat) hó B kategóriájú közúti jármővezetéstıl eltiltásra ítélte. Dülkné dr. Pintér Zsuzsanna sajtószóvivı Tel

16 16 / (SZERDA) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Debreceni Ítélıtábla B. P. r.zls. Bántalmazás hivatalos eljárásban bőntette :00 Az elsıfokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2013 decemberében B. P. r.zls. vádlottat az ellen hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bőntette és könnyő testi sértés vétsége miatt emelt vád alól felmentette. Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére, felmentése miatt, bőnösségének megállapítása és büntetés kiszabása érdekében fellebbezett. A vádlott védıje a felmentés jogcímének megváltoztatásáért, bőncselekmény hiányában való felmentésért fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 1999-tıl a Záhony Rendırkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedési Osztályán dolgozott, majd 2009-tıl körzeti megbízott a Tuzséri Körzeti Megbízotti Csoport tagjaként.2012 februárjában a vádlott és társa Tuzsér községben teljesített szolgálatot. Délelıtt észlelték, hogy I. A. gépkocsijával úgy közlekedik, hogy kanyarodás közben nem használja az irányjelzıt. A rendırök megállították I. A-t, ekkor látták, hogy az autóban gyermek is utazik, aki semmilyen biztonsági eszközzel nem volt ellátva. Az intézkedés közben I. A. észrevette, hogy közmunkás rokonai közelednek, akik kiabálva felelısségre vonták a rendıröket. Ezen felbátorodva I. A. a helyszínt el akarta hagyni, kezét felemelte, ezért az intézkedés akadályozása miatt a vádlott és társa megbilincselte, majd a rendırautóba ültette. A közmunkások közül B. M. sértett közeledett a rendırök felé és felszólításra sem állt meg. Mivel olyan közel ért B. P. vádlotthoz, hogy az intézkedést akadályozta, ezért ıt a vádlott kis erıvel magától eltaszította. B. M. ettıl hanyatt esett a háta mögött lévı hókupacon, majd felugrott és elszaladt. B. M. sérülést nem szenvedett. B. M. a törvényes határidın belül magánindítványt terjesztett elı. Bizonyítás felvétele. Fórizs Ildikó sajtószóvivı 0630/ Debreceni Ítélıtábla L. I. Z. r. ftırm. Vesztegetés bőntette :00 Az elsıfokon eljárt Debreceni Törvényszék 2014 februárjában L. I. Z. r.ftırm. vádlottat hivatali vesztegetés elfogadása bőntette miatt 2 év börtönbüntetésre és 2 év közügyektıl eltiltásra ítélte. A vádlott a büntetés 2/3 részének, de legkevesebb 3 hónapnak a kitöltését követı nap bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a vádlott vagyonának terhére Ft vagyonelkobzást rendelt el. Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére, a kiszabott büntetés súlyosítása érdekében fellebbezett. A vádlott és védıje elsıdlegesen felmentés, másodsorban enyhítés érdekében fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott a Hajdú-Bihar megyei Rendır-fıkapitányság Biharkeresztes Határrendészeti Kirendeltség állományának tagjaként teljesített szolgálatot júliusában 2 moldáv és 5 román állampolgár jelentkezett belépésre Ártándon. A moldávok, mint harmadik ország állampolgárai esetében vízumra és támogató dokumentumra is szükség van a magyarországi belépéshez. Az egyik moldáv állampolgár S. A. azonban nem rendelkezett támogató dokumentummal, így ıt vissza kellett volna fordítani a határon. A vádlott azonban a beléptetésért 100 Eurót kért a férfitól, aki azt önként átadta, abban a hiszemben, hogy megbírságolták a támogató dokumentum hiánya miatt. A vádlott megszegte a Schengeni-Kódexben foglaltakat,

17 17 / 40 miszerint támogató dokumentum hiányában a moldáv férfit nem irányította vissza, hanem 100 Euró fejében beléptette Magyarország területére. Elsı nyilvános ülés. Fórizs Ildikó sajtószóvivı 0630/ DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK Debreceni Törvényszék Debrecen, Széchenyi u. 9. I/123. Vádlottak: Fontosabb ügyekben intézkedı hivatalos B. 646/2012 Dr. Kné dr. J.Judit I.r. személy által kötelességszegéssel, H.Attila II.r. folytatólagosan elkövetett vesztegetés és folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés bőntette Tanács: dr. Deák Judit Tanúkihallgatás, iratismertetés, vádbeszéd Védıbeszéd A Központi Nyomozó Fıügyészség vádirata szerint az elsırendő vádlott az akkori Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Bíróság felszámolási ügyekben eljáró bírájaként dolgozott. A másodrendő vádlott két cég képviselıjeként felszámolással foglalkozott, ügyfélként rendszeres kapcsolatban álltak egymással év vége és év eleje között az I.r. vádlott folyamatosan különbözı jogtalan elınyöket kért és fogadott el a II..r. vádlottól. H. Attila ennek fejében azt kérte áll a vádiratban, hogy a bíró hivatali kötelességét megszegve nagy számban, esetenként az általa említett konkrét felszámolási ügyekben az általa képviselt cégeket jelölje ki felszámolóként. A két vádlott hetente több alkalommal kommunikált telefonon és személyesen, rendszeresen egyeztették a II.r. vádlott felszámolási ügyeit, a bíró többször saját lakásán fogadta a felszámolót és beadványokat is átvett tıle. Az ügyészség eljárása során számos olyan momentumra fény derült, hogy a II.r. vádlott rendszeresen szállította a bírónıt saját gépkocsiján, több alkalommal még a bíróságra is ı vitte be, rendezte a bíró autójának üzemeltetésével kapcsolatos teendıket, intézte a nı devizában lekötött megtakarításainak ügyeit, egyszer pedig még egy családi hosszú hétvégét is finanszírozott számára. Az ügyészség egy vádlottakkal összefüggı bérleti jogviszonyra is fényt derített, a felszámoló által képviselt cégek egyike a bíró családtagjainak betéti társaságától melynek székhelye a bíró lakása volt - bérelt irodát. Két esetben konkrét pénzmozgásra is kitér a vádirat. Egy alkalommal a II.r. vádlott egy felszámolás alatt lévı cég vezetıjétıl kért forintot arra hivatkozva, hogy az összeget borítékban a bíróságon kell átadnia. A bíró átvette a pénzt és a felszámoló biztos H. Attila lett. Egy másik cégnél a felszámolás költségeire elkülönített 200 ezer forintból forint maradt. H. Attila telefonon jelezte a felszámolás kezdeményezıjének (a felszámolni kívánt társaság könyvelı cégének), hogy Ft-re lenne szüksége, a nı azonban mondta neki, hogy csak 125 ezer Ft maradt, erre a vádlott kijelentette, hogy megmondom Jutka néninek, hogy ennyi, aztán... A pénzt még aznap este a bíró lakásán személyesen adta át. Az eljáró bíró a másodrendő vádlott által képviselt felszámoló céget rendelte ki, a biztos H. Attila lett. De nem a másodrendő vádlott volt az egyetlen kedvezményezett. Egy másik felszámoló cég esetében karácsonyi ajándékként vásárlási utalványban egyeztek meg, így 2009-ben 10 ügyben jelölte ki ıket felszámolóként, de egy másik cég is a korábbiakhoz képest jóval több ügyet kapott abban az évben. A Központi Nyomozó Fıügyészség szerint Dr. Kné dr. J. Judit folyamatosan megszegte a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben rögzített kötelezettségeit, megszegte bírói esküjét és a II.r vádlottat érintı ügyekben részrehajlóan, sorozatosan jogtalan elınyöket biztosítva járt el. A

18 18 / 40 felszámolókat nem véletlenszerően és nem arányosan jelölte ki, a II.r vádlotthoz köthetı cégek aránytalanul sok megbízást kaptak és több esetben kollégáit is próbálta befolyásolni ennek érdekében. Az ügyben egyébként a Nemzetbiztonsági Hivatal tett feljelentést, a bizonyítékok között pedig a vádhatóság az NBH titkos információ győjtésére és titkos adatszerzésre is hivatkozik. Tatár Timea sajtószóvivı, Debreceni Törvényszék 36/ Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, Debreceni Törvényszék 36/ FİVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Fıvárosi Törvényszék, fsz B.997/2012 csalás :00 A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség vádirata szerint: a III. r. vádlott és az I. r. vádlott megállapodtak, hogy Magyarországon ıssejt-kezelések végzésére egy gazdasági társaságot hoznak létre közösen, a szükséges laboratóriumot pedig az S. és R. Magánklinika székhelyén alakítják ki augusztusában az I. r. vádlott megalapította az IRM Magyarország Nemzetközi Biotechnológiai és İssejt Központ Zrt-t. A társaság cégjegyzésre jogosult igazgatósági tagjai az I. r. vádlott, a III. r. vádlott és a IV. r. vádlottak voltak. A vezérigazgatói tisztséget 2009 januárjáig a VI. r. vádlott látta el, akit ezután a VII. r. vádlott váltott. Az I. r., III. r. és IV. r. vádlottak az IRM Magyarország Zrt-t azért hozták létre, hogy annak keretében társaik közremőködésével rendszeres vagyoni haszonszerzés végett, ellenszolgáltatás fejében, emberi ıssejteket értékesítsenek egészségügyi szolgáltatás gyanánt, jellemzıen az orvostudomány aktuális állása szerint gyógyíthatatlan betegségek terápiájaként. A beavatkozás iránt érdeklıdıknek a vádlottak az ıssejt-terápia eredményességét illetıen azt a valótlan tájékoztatást adták, hogy az addig alkalmazott kezelésekhez képest rövid idın, mellékhatások nélkül gyógyulást vagy igen jelentıs állapotjavulást fog elıidézni, holott ennek semmilyen igazolható ténybeli és tudományos alapja nem volt, ezt azonban a betegek, illetve hozzátartozóik elıtt elhallgatták. A III. r. vádlott engedélyezési eljárást kezdeményezett az Országos Tisztifıorvosi Hivatalnál ıssejt kutatás, izolálás, tárolás és felhasználás tárgyában. Az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága (ETT TUKEB) a kérelmet és a késıbbiekben benyújtott kiegészített, módosított kérelmeket is elutasította. Az elutasítás fı indoka az volt, hogy az ıssejtek felhasználása a gyógyításban jelentıs áttöréseket ígér, ezért a klinikai szintő kutatások támogatása igen fontos feladat, ugyanakkor éppen a szakmai és etikai kérdések vitatottsága miatt csakis olyan klinikai vizsgálatok támogathatók, amelyek szakmailag, jogilag és etikailag egyaránt jól megalapozottak. A kérelemmel kapcsolatban azonban mindhárom területen súlyos aggályok merültek fel, amelyek miatt az engedély nem volt megadható októberében az ETT TUKEB a III. r. vádlott kérelmére kizárólag az in vitro vizsgálati, tárolási és viabilitást jellemzı kísérletekre adott engedélyt, bármilyen egyéb klinikai alkalmazásra nem. Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete 2007 márciusában a III. r. vádlott kérelmére mőködési engedélyt adott a S. és R. Magánklinika részére szövet- és sejtbanki tevékenységre, valamint átültetési és visszaültetési célú csontvelıi, perifériás és köldökvér sejt/ıssejt győjtés szakmákra. Az ÁNTSZ ezt az engedélyt 2007 szeptemberében az IRM Magyarország Zrt. részére is megadta decemberében az ÁNTSZ határozatát hivatalból úgy módosította, hogy abból a Szervezeti egységben végezni kívánt egészségügyi szolgáltatás: átültetési célú ıssejt győjtés, beleértve az embrionális ıssejtet is, gyógykezelés céljából szövegrészt törölte. A kezelésekhez szükséges embrionális ıssejtek beszerzése érdekében a III. r. vádlott együttmőködési megállapodást kötött 4 kórházzal, az intézmények szülészeti osztályain elvégzett terhesség-megszakításokból származó abortumok biztosítására. A terápiás felhasználás engedélyezését célzó beadványok többszöri elutasítása ellenére az I. r., a III. r. és a IV. r. vádlottak úgy döntöttek, hogy a II. r. és az V. r. vádlottak tevékenységére alapozva

19 19 / júliusától megkezdték az ıssejt kezeléseket. Elhatározásuk megvalósításában a VI. r., a VII. r., a VIII. r. és a IX. r. vádlottak a rájuk kiosztott feladatok végrehajtásával mőködtek közre. A vád szerint valamennyi vádlott tudatában volt annak, hogy a hosszabb távra tervezett, vagyoni haszonszerzésre irányuló, lényegében emberi sejtek árucikként történı értékesítésében megnyilvánuló tevékenységre a jogszabály által meghatározott hatósági engedéllyel nem rendelkeznek, és tudták azt is, hogy az ıssejt-kezelés iránt érdeklıdı betegeknek a terápia eredményességét illetıen általuk adott, a gyógyulás, avagy igen jelentıs állapotjavulás ígéretével kecsegtetı tájékoztatás valótlan, mivel az ígért eredményt semmilyen módon nem tudják garantálni, sıt annak elérését az orvostudomány jelenlegi állása szerint még valószínősíteni sem lehet, az esetleges mellékhatások és azok következményei pedig ismeretlenek. Az IRM M Zrt. mőködésével kapcsolatos kérdésekben a döntést az I.r. vádlott hozta meg és adott a társaság tevékenységére vonatkozó utasításokat a VI. r. és a VII. vádlottnak. A kezelésekkel kapcsolatos kérdésekben az I. r. helyett és nevében eljárva a IV.r. vádlott, a VI.r. valamint késıbb a VII. r. vádlottal egyeztetve vett részt a tevékenység szervezésében, késıbb a napi üzletmenetre és a gazdasági társaság érdekében végrehajtandó feladatokra nézve is utasításokkal látta el. Az I.r. vádlott, a IV.r. vádlott a III.r. vádlottal együtt arra törekedtek ismeretségük felhasználásával, hogy az engedélyeket megkapják és fizetıképes, befolyásos személyeket toborozzanak. A VI.r. vádlott az I.r. vádlott irányítása alatt a kezelések szervezését, az azokból származó bevételek elosztását végezte. A VII.r. vádlott társai utasítása alapján a társaság mőködéséhez és a kezelések lebonyolításához szükséges logisztikai feladatokat hajtotta végre. A III.r. vádlott a laboratórium mőködtetését, a beavatkozáshoz nélkülözhetetlen eszközöket, szakszemélyzetet és a kezelések helyszínét biztosította. A IX. r. vádlott a III.r. vádlott irányítása alatt a beavatkozásokkal kapcsolatos kérdéseket, azok ellenértékét egyeztette, melyrıl rendszeresen be is számolt a VI.r. vádlottnak is. Emellett közremőködött az ıssejt szuszpenzió beadásában is az V.r. vádlottal közösen. Az egészségügyi szolgáltatók a S. és R. Magánklinika Kft-vel kötött megállapodások alapján július 13-tól október 21-ig összesen 272 abortumot biztosítottak, amelyekbıl a V. r. vádlott legalább 155 dózist állított elı. Az ügyészség a vádlottakat 21 rb. társtettesként, jelentıs kárt okozó, üzletszerően elkövetett csalás bőntettével vádolja. A következı tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik. Fıvárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: Fıvárosi Törvényszék, II B.1280/2010 terrorcselekmény bőntette , 04., 06. 9:00 A Központi Nyomozó Fıügyészség vádirata szerint az I. r. vádlott és T. L április 21-én a Hısök terén tartott A Kezdet Napjának nevezett rendezvénnyel útjára indították a Hunnia Párhuzamos Magyarország mozgalmat. A résztvevık kérdıíveket és jelentkezési lapokat kaptak, amelyeken a Hunnia szakértıinek, katonáinak, illetve támogatóinak lehetett jelentkezni. A mozgalomnak az volt a célja, hogy egyfajta szakértıkbıl álló árnyékkormányt hozzon létre, amely a polgárok támogatásával, idıvel majd átveszi az irányítást a Gy. F. által vezetett kormánytól. A III. r. vádlott nyilvántartásba vette a jelentkezıket és tartotta velük a kapcsolatot, adataikból adatbázist készített, amelyet rendszeresen frissített és továbbküldött az I. r. vádlottnak. Az I. r. vádlottnak azt volt a terve, hogy a Hunnia katonáinak jelentkezıkbıl létrehozzon egy, az

20 20 / 40 irányítása alatt álló, de nyilvánosan a személyéhez nem köthetı, több személybıl álló, az Ír Köztársasági Hadsereghez hasonló csoportot. A csoport célja az országgyőlési képviselık megfélemlítésével a parlamenti döntések befolyásolása volt. Emellett a késıbb kialakult céljuk az volt, hogy a kormányzó MSZP-SZDSZ koalícióhoz kötıdı politikusok, pártszékházak elleni, illetve a nekik nem tetszı, általuk nem tolerált társadalmi csoportok, személyek ingatlanai elleni támadásokkal megfélemlítsék a társadalom jelzett csoportjaihoz tartozó személyeket. Az is céljaik között szerepelt, hogy a nemzeti ünnepeken és egyéb alkalmakkor tartott rendezvényeket erıszakos eszközökkel megzavarják és a rendezvényeket biztosító rendırökkel minden lehetséges alkalommal összetőzést provokáljanak. A vádirat szerint az I. r. vádlott erınléti-állóképességi felmérıket tartott a Hunnia katonáinak jelentkezıknek. A felmérıkön az I. r. vádlott kiválasztotta az általa létrehozni kívánt csoport tagjait. A kiválasztottak a XIII. r. vádlott jászberényi tanyáján havi rendszerességgel kiképzésen voltak, és itt készítették elı a késıbbi támadásokat. Az I. r. és a III. r. vádlott a tagok egymás közötti kommunikációjára létrehoztak egy levelezırendszert. Az egyes cselekmények végrehajtása után a végrehajtók közül egy elıre kijelölt személynek ezen a levelezırendszeren keresztül kellett jelentenie az I. r. vádlottnak. A csoport tagjai által elkövetett bőncselekmények után Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadsereg virtuális néven ismeretlen személyek felelısségvállaló nyilatkozatokat tettek közzé az interneten, a közleményeket az I. és III. r. vádlottak fogalmazták meg. A tagok egy lelkesítı propagandafilmet is forgattak, mely Magyar Nemzeti Ellenállás néven késıbb felkerült az internetre. A vádirat több oldalon át részletezi a vádlottak terhére rótt cselekményeket. A vádhatóság szerint az I. r. vádlott azért, hogy akkor kormányon lévı MSZP és SZDSZ tagjait, valamint a velük szimpatizáló lakosságot megfélemlítsék utasítást adott, hogy Molotov-koktéllal támadjanak az MSZP kispesti és az SZDSZ XI. kerületi székházára Mindkét esetben kisebb kár keletkezett. E vádpontokban a II. r. vádlott, az MSZP -székház elleni támadásnál pedig a XIV. r. vádlott felelısségét is felveti a vádhatóság. Az I. r. vádlott a IV. r., a VI. r., a VII. r. és a VIII. r. vádlottaknak az MSZP kıbányai székháza elleni molotov-koktélos támadásra adott utasítást. A kár meghaladta az forintot decemberében a sajtó is hírt adott arról, hogy a XXI. kerületben Vörös Csepel néven vendéglátó helyiség nyílik. Az I. r. vádlott azért, hogy ne legyen ilyen neve egy kocsmának, s így a civil lakosságban félelmet keltsenek, utasította a IV. r., a VI. r., a VII. r. és a VIII. r. vádlottakat, hogy a Vörös Csepel nevő presszót molotov-koktéllal támadják meg. A kár meghaladta a Ft-ot. A következı vádpont szerint Cs. S. a Hír Tv mősorvezetıje, mősorában a ıszét követı utcai demonstrációkban résztvevıket, köztük a Hunnia mozgalom katonáit huligánoknak, rongálóknak, provokátoroknak, az MSZP ügynökeinek nevezte. Az I. r. vádlott elhatározta, hogy a mősorvezetıt meg kell leckéztetni és csoportjának feladatul adta: térképezzék fel Cs. S. mozgását, életvitelét, majd bántalmazzák ıt. A felderítést a VIII. r. vádlott és pontosan nem meghatározható társai végezték, míg a bántalmazásra a VIII. r., a IV. r., a VI. r. és a VII. r. vádlottakat utasította az I. r. vádlott. Cs. Sa a bántalmazás következtében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Egy másik vádpont rögzíti: a Kormány 2007 októberében törvényjavaslatot nyújtott be az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelezı egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjérıl. Az I. r. vádlott a népligeti találkozók egyikén a csoport tagjainak átadott egy, az MSZP-s és SZDSZ-es országgyőlési képviselık nevét és címét tartalmazó listát azzal, hogy molotov-koktélos támadásokkal kell elérni azt, hogy a képviselık a törvény ellen szavazzanak. A vád szerint azért, hogy a törvényjavaslat elfogadását befolyásolják, az I. r. vádlott utasítására a II. r. vádlott engedély nélkül tartott fegyverével két lövést adott le az utcáról dr. H. I. országgyőlési képviselı/miniszter házára. A kár meghaladta a Ft-ot. Az I. r. vádlott 2007 decemberében egy ismeretlenül maradt bőntársával és a XIV. r. vádlottal dr. K. J. országgyőlési képviselı/miniszter épülı családi házához mentek. Az I. r. vádlott és ismeretlenül maradt társa molotov-koktélt dobott a teraszra. A kár meghaladta a Ft-ot. A vádhatóság szerint az I. r. vádlott utasítására és részvételével a csoport tagjai azzal a céllal, hogy az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény elfogadását befolyásolják február 7- rıl 8-ra virradó éjszaka, az általuk nagy kör -nek nevezett akció részeként Dunaújvárosban, Gödön, Rácalmáson, Kunhegyesen, Cegléden és Sarudon elıre egyeztetett idıpontban,

29. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.07.13-17.

29. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.07.13-17. 29. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.07.13-17. 2015.07.13. (HÉTFŐ) BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Budapest Környéki Törvényszék V/508. Ügyszám: 19.B. 115/2014 Vádirati tényállás: Ügy: nyereségvágyból,

Részletesebben

A 8. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK Debreceni Ítélőtábla M. S. Életveszélyt okozó testi sértés bűntette

A 8. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK Debreceni Ítélőtábla M. S. Életveszélyt okozó testi sértés bűntette A 8. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.16-02.20. 2015.02.16. (H) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla M. S. Életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2015.02.16. 09:00 Információ: Az első fokon

Részletesebben

A 20. HETI ORSZÁGOS TÁGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.12-16.

A 20. HETI ORSZÁGOS TÁGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.12-16. 1 / 49 A 20. HETI ORSZÁGOS TÁGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.12-16. 2014.05.12. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla S. Jné Emberölés bűntette 2014.05.12. 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK

35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 1 / 8 35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.08.25.-08.29. 2014.08.25. (HÉTFŐ) SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Szolnoki Törvényszék 1. em. 53. Dr.K.E. különösen nagy hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

SOMOGY MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG KAPOSVÁR Ig. 46/2013/41-I. szám SAJTÓKÖZLEMÉNY

SOMOGY MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG KAPOSVÁR Ig. 46/2013/41-I. szám SAJTÓKÖZLEMÉNY SOMOGY MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG KAPOSVÁR Ig. 46/2013/41-I. szám SAJTÓKÖZLEMÉNY 1.) A Kaposvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat két kaposvári férfival szemben. A vádlottak 2013. július 21.

Részletesebben

B. P. r.zls. Bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette

B. P. r.zls. Bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette 1 / 47 A 14. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.31-04.04. 2014.03.31. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla Cs. L. Emberölés bűntette 2014.03.31. 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

A 9. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.24-28

A 9. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.24-28 1 / 50 A 9. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.24-28 2014.02.24. (HÉTFİ) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Debreceni Ítélıtábla L.V.G. + 7 fı Csalás bőntette 2014.02.24. 09:00 Az elsıfokon eljárt Nyíregyházi

Részletesebben

4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.01.21-25.

4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.01.21-25. 1 / 56 4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.01.21-25. 2013.01.21. (HÉTFİ) Szegedi Törvényszék I. emelet 117. sz. tárgyalóterem Zs. Róbert életveszélyt okozó testi sértés bőntette és más bőncselekmények

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán fıügyészségi ügyész Büntetı határozatok szerkesztése I. A büntetı határozatok fogalma II. A határozatok csoportosítása

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Bfv.III.362/2010/12.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, a 2010. év november hó 23. napján tartott nyilvános

Részletesebben

A 48. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.25-11.29 2013.11.25. (HÉTFŐ) KÚRIA

A 48. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.25-11.29 2013.11.25. (HÉTFŐ) KÚRIA 1 A 48. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.25-11.29 2013.11.25. (HÉTFŐ) KÚRIA 2 ÚRIA B. III. tanács fsz. Díszterem V. T. XI. r. és 3 társa Lopás bűntette és más 2013. 11. 25. 9.00 bűncselekmények

Részletesebben

35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK

35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.08.24-28. 2015.08.25. (KEDD) PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA Pécsi Ítélőtábla fszt. I. sz. tárgyalóterem M.J. és 16 társa 2015. augusztus 25-26. 9 óra hivatalos személy által

Részletesebben

A 10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.03.09-03.13.

A 10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.03.09-03.13. A 10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.03.09-03.13. 2015.03.09. (HÉTFŐ) KÚRIA KÚRIA B. III. tanács fsz. 9. sz. tárgyalóterem K. Józsefné II. r. Hatóság félrevezetésének 2015. 03. 10. 09.00 vétsége

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

A 38. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.16-20.

A 38. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.16-20. 1 / 34 A 38. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.16-20. HÉTFŐ (2013.09.16.) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K.J.A. Pénzmosás bűntette 2013.09.16. 09:00 Az elsőfokon eljáró Miskolci Törvényszék

Részletesebben

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2014. évi tavaszi záróvizsgákra

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2014. évi tavaszi záróvizsgákra BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2014. évi tavaszi záróvizsgákra Valamennyi tételnél elvárt a Kúria (korábban Legfelsõbb Bíróság), valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó jogértelmezésének (irányelv, AB

Részletesebben

Szám: 29000-12080- /2009. RP. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000-12080- /2009. RP. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000-12080-

Részletesebben

6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉL 2013.02.04-08.

6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉL 2013.02.04-08. 1 / 40 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉL 2013.02.04-08. 2013.02.04. (HÉTFİ) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Debreceni Ítélıtábla B. A. + 4 fı Hivatali visszaélés bőntette 2013.02.04. 09:00 Az elsıfokon eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla. CS. I. + 2 fő Rablás bűntette :30. Határozat hirdetés

Debreceni Ítélőtábla. CS. I. + 2 fő Rablás bűntette :30. Határozat hirdetés CS. I. + 2 fő Rablás bűntette 2016.04.04. 08:30 Határozat hirdetés Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2015 októberében Cs. I. I.r. vádlottat társtettesként elkövetett rablás bűntette és társtettesként

Részletesebben

Debreceni Ítélıtábla Életveszélyt okozó testi sértés bőntette

Debreceni Ítélıtábla Életveszélyt okozó testi sértés bőntette 1 / 35 A 11. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.11-03.14. 2013.03.11. (HÉTFİ) KÚRIA KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem dr. K. I. Magánokirat-hamisítás vétsége 2013. 03. 11. 9.00 A terhelt

Részletesebben

VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től

VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től Elrendelte a 16/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás (OSAP 1523 nytsz.) VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től JOGERŐS! MEGJEGYZÉS: RENDŰ VÁDLOTT 1. ALAPADATOK 1. Az első fokon eljáró (fő)ügyészség:. iktatószám:

Részletesebben

45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.11.03-07. Debreceni Ítélőtábla K. L. Zs. Vesztegetés elfogadásának bűntette

45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.11.03-07. Debreceni Ítélőtábla K. L. Zs. Vesztegetés elfogadásának bűntette 45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.11.03-07. 2014.11.03. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K. L. Zs. Vesztegetés elfogadásának bűntette 2014.11.03. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni

Részletesebben

21. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.05.17-2016.05.20. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA P. T. Hűtlen kezelés bűntette 2016.05.17. 13:00

21. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.05.17-2016.05.20. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA P. T. Hűtlen kezelés bűntette 2016.05.17. 13:00 21. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.05.17-2016.05.20. 2016.05.17. (kedd) DEBRECENI ÍTLŐTÁBLA DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA P. T. Hűtlen kezelés bűntette 2016.05.17. 13:00 Határozat hirdetés Az első fokon

Részletesebben

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra Valamennyi tételnél elvárt a Kúria (korábban Legfelsõbb Bíróság), valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó jogértelmezésének (irányelv, AB határozat,

Részletesebben

12. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.18.-22

12. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.18.-22 1 / 45 12. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.18.-22 2013.03.18. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla I.L. r.ftőrm. + 1 fő Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette 2013.03.18.

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.04.22-04.25.

A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.04.22-04.25. 1 / 55 2014.04.22. (KEDD) KÚRIA KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.04.22-04.25. dr. G. László rágalmazás vétsége 2014. 04. 22. 09.00 A folytatólagosan

Részletesebben

hatóság és az ügyész Az ügyész diszkrecionális jogköre Az eljárás ésszerő idıtartama eljárási garanciák maradéktalan betartása (áldozatok)

hatóság és az ügyész Az ügyész diszkrecionális jogköre Az eljárás ésszerő idıtartama eljárási garanciák maradéktalan betartása (áldozatok) A VÁDEMELÉS Eljárási rendszerek Legalitás opportunitás A nyomozó kapcsolata hatóság és az ügyész Az ügyész diszkrecionális jogköre Az eljárás ésszerő idıtartama eljárási garanciák maradéktalan betartása

Részletesebben

B. Ferenc emberölés bűntette 2014. április 28.

B. Ferenc emberölés bűntette 2014. április 28. 1 / 22 18 HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.04.28-04.30 2014.04.28. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K.P. J. r. főtörzszászlós + 1 fő Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

2. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.06-10.

2. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.06-10. 1 / 29 2. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.06-10. 2014.01.06. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla B. Sz. + 2 fő Emberölés bűntette 2014.01.06. 09:00 Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék

Részletesebben

39. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.23-09.27.

39. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.23-09.27. 1 / 60 39. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.23-09.27. 2013.09.23. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla L. L. Emberölés bűntette 2013.09.23. 10:00 Az elsőfokon eljáró Miskolci Törvényszék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 5 AJÁNLÓ... 11 EL SZÓ... 13 A BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZÉHEZ... 15 1.) A BÜNTET TÖRVÉNY HATÁLYA, A KÉS BBI BÜNTET TÖRVÉNY VISSZAMEN LEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI. 16 1/1999. Büntet

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 33.M.1356/2006/2006/6. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság dr. Oláh Tamás jogász, Független Rendır Szakszervezet KKI Jogsegélyszolgálata

Részletesebben

28. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.07.08-12.

28. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.07.08-12. 1 / 22 2013.07.08. (HÉTFŐ) 28. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.07.08-12. BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Budapest Környéki Törvényszék fszt. 21. Vádlott: K. A. Ügy: fegyveresen elkövetett rablás bűntette

Részletesebben

11. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.10-03.14.

11. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.10-03.14. 1 / 36 11. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.10-03.14. 2014.03.10. (HÉTFŐ) DEBRCENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla Zs. L. Adócsalás bűntette 2014.03..10. 09:00 Az elsőfokon eljárt Egri Törvényszék

Részletesebben

A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.20 04.24.

A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.20 04.24. 2015.04.20. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.20 04.24. J. J. + 4 fő Rablás bűntette 2015.04.20. 09:00 Információ: Az első fokon eljárt Debreceni

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

13. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.25-29.

13. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.25-29. 2013.03.25. 1 / 38 2013. 03.25. (HÉTFŐ) KÚRIA 13. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.25-29. KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem M. A. Emberölés bűntettének kísérlete 2013. 03. 25. 9.00 A

Részletesebben

42.Kb.393/2013 elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntette

42.Kb.393/2013 elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntette 1 / 44 15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.04.07-04.11. 2014.04.07. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla M.F. Adócsalás bűntette 2014.04.07. 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

A 8. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.17-21.

A 8. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.17-21. 1 / 42 A 8. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.17-21. 2014.02.17. (HÉTFŐ) DEBREDCENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla O. F. Csalás bűntette 2014.02.17. 09:30 Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Szegedi Ítélőtábla Bf.I.335/2003/16. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2004. évi április hó 27. napján és 2004. évi május hó 25. napján tartott nyilvános

Részletesebben

MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: I. fejezet Bevezetı rész 1. A Szabályzat hatálya 2. A Szabályzat és a belsı szabályzatok összefüggése II. fejezet Általános

Részletesebben

A 46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.11-15. F. D. CS. Emberölés bűntette 2013.11.11. 10:00

A 46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.11-15. F. D. CS. Emberölés bűntette 2013.11.11. 10:00 1 / 52 A 46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.11-15. 2013.11.11. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla A.A. Jövedékkel visszaélés bűntette 2013.11.11. 09:00 Az elsőfokon eljárt Nyíregyházi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.05.02-2016.05.06. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA K. L. + 6 fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette

19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.05.02-2016.05.06. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA K. L. + 6 fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette 19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.05.02-2016.05.06. 2016.05.02. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA K. L. + 6 fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette 2016.05.02.

Részletesebben

AZ ELSİ FOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS

AZ ELSİ FOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS AZ ELSİ FOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS A bíróság eljárásának formái Tárgyalás kötelezı, ha a vádlott büntetıjogi felelısségének megállapítására bizonyítást vesznek fel. Nyilvános ülés, hasonló a tárgyaláshoz

Részletesebben

A felperes módosított keresetében a Ptk a alapján az alperesek kártérítésre kötelezését kérte.

A felperes módosított keresetében a Ptk a alapján az alperesek kártérítésre kötelezését kérte. A panaszjog, mint a büntetıeljárásban igénybe vehetı rendes jogorvoslat igénybevételének elmulasztása miatt a felperes az ellene elrendelt nyomozati eljárással a vádhatóság és az elsıfokú büntetı bírósági

Részletesebben

A 13. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.24-28.

A 13. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.24-28. 1 / 38 A 13. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.24-28. 2014.03.24. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K. P. J. r.fzls.+ 1 fő Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette 2014.03.24.

Részletesebben

A 44. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.28-10.31.

A 44. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.28-10.31. 1 / 32 2013.10.28. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A 44. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.28-10.31. Debreceni Ítélőtábla E. J. Emberölés bűntette 2013.10.28. 09:00 Az elsőfokon eljárt Nyíregyházi

Részletesebben

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

9. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.02.26-03.01. DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Életveszélyt okozó testi sértés bőntette

9. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.02.26-03.01. DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Életveszélyt okozó testi sértés bőntette 1 / 39 9. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.02.26-03.01. 2013.02.25. (HÉTFİ) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA E.R. Életveszélyt okozó testi sértés bőntette 2013.02.25. 09:00 Az elsıfokon eljáró

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.02-02.06.

6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.02-02.06. 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.02-02.06. 2015.02.02. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla R. B. +2 fő Emberrablás bűntette 2015.02.02. 10:00 Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék

Részletesebben

7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.02.11-15.

7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.02.11-15. 1 / 35 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.02.11-15. 2013.02.11. (HÉTFİ) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Debreceni Ítélıtábla B. A. + 4 fı Hivatali visszaélés bőntette 2013.02.11. 08:30 Határozat hirdetés! Az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Határozatminták az ügyészségi nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán vezetı ügyész Határozatminták az ügyészségi nyomozásban Feljelentés áttétele Feljelentés elutasítása Feljelentés

Részletesebben

10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.04-08. Debreceni Ítélıtábla Á. Cs. Lopás vétsége 2013.03.04. 10:00

10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.04-08. Debreceni Ítélıtábla Á. Cs. Lopás vétsége 2013.03.04. 10:00 1 / 41 2013.03.04. (HÉTFİ) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA 10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.04-08. Debreceni Ítélıtábla Á. Cs. Lopás vétsége 2013.03.04. 10:00 Az ügyben elsıfokon eljáró Debreceni Városi

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 12.M.8/2006/7. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság a dr. Tordai Gábor jogtanácsos (a Független Rendır Szakszervezet részérıl, 1388 Budapest, Pf.: 52.)

Részletesebben

43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.20-22.

43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.20-22. 43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.20-22. 2014.10.20. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla F. K. B. Testi sértés bűntette 2014.10.20. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.09.-02.13.

7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.09.-02.13. 2015.02.09. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.09.-02.13. Debreceni Ítélőtábla F.M.L. + 6 fő Sikkasztás bűntette 2015.02.09. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015. 10.19-2015.10.22.

43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015. 10.19-2015.10.22. 43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015. 10.19-2015.10.22. 2015.10.19. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla N. L. + 4 fő Adócsalás bűntette 2015.10.19. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni

Részletesebben

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II. Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből: XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

A 19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.05-05.10.

A 19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.05-05.10. 1 / 38 A 19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.05-05.10. 2014.05.05. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla N. J. Emberölés bűntette 2014.05.05. 09:00 Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék

Részletesebben

45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.04-11.08.

45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.04-11.08. 1 45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.04-11.08. 2013.11.04. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla M. A. + 1 fő Fogolyszökés bűntette 2013.11.04. 09:30 Az elsőfokon eljárt Debreceni

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága az EGUT Egri Útépítı Zrt. (Eger) I. r., a STRABAG Építı Zrt.

Részletesebben

3. heti országos tárgyalási jegyzék 2013.01.14-18.

3. heti országos tárgyalási jegyzék 2013.01.14-18. 3. hét 1 / 39 3. heti országos tárgyalási jegyzék 2013.01.14-18. 2013.01.14. (HÉTFİ) Fıvárosi Törvényszék, II. 36. R. Elemér + 5 fı emberölés 2013.01.14. 8:30 A Fıvárosi Fıügyészség vádirata szerint a

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE (Határozatok az ügyészségi nyomozásban) Dr. Friedmanszky Zoltán vezetı ügyész Miskolci Nyomozó Ügyészség BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE I. A büntetı határozatok fogalma

Részletesebben

51. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015. 12.14-2015.12.18.

51. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015. 12.14-2015.12.18. 51. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015. 12.14-2015.12.18. 2015.12.14. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla N. L. + 4 fő 1. Adócsalás bűntette 2. 2015.12.14. Az első fokon eljárt Debreceni

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán I. félév 1. Büntetőjog, büntetőeljárási jog; a büntetőeljárás tartalma és feladatai 2. A büntetőeljárási

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

9. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.02.22-2016.02.26. Debreceni Ítélőtábla B. G. + 2 fő Testi sértés bűntette 2016.02.22.

9. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.02.22-2016.02.26. Debreceni Ítélőtábla B. G. + 2 fő Testi sértés bűntette 2016.02.22. 9. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.02.22-2016.02.26. 2016.02.22. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla B. G. + 2 fő Testi sértés bűntette 2016.02.22. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni

Részletesebben

JNO-370-2/2010. ÁLLÁSFOGLALÁS

JNO-370-2/2010. ÁLLÁSFOGLALÁS JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA JNO-370-2/2010. ÁLLÁSFOGLALÁS A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának állásfoglalása a Gyöngyösi Városi Bíróság, mint elsıfokú és a Heves Megyei Bíróság, mint másodfokon

Részletesebben

12. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.17-21.

12. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.17-21. 1 / 46 12. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.17-21. 2014.03.17. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla Cs. B. + 197 fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette 2014.03.17.

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

A 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.10-02.14. Debreceni Ítélőtábla K. A. Személyi szabadság megsértésének bűntette

A 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.10-02.14. Debreceni Ítélőtábla K. A. Személyi szabadság megsértésének bűntette 1 / 39 A 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.10-02.14. 2014.02.10. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K. A. Személyi szabadság megsértésének bűntette 2014.02.10. 08:00 Az elsőfokon

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

A tanulóval szemben indítható fegyelmi eljárás főbb szabályainak összefoglalása

A tanulóval szemben indítható fegyelmi eljárás főbb szabályainak összefoglalása dr. Jásper András A tanulóval szemben indítható fegyelmi eljárás főbb szabályainak összefoglalása Törvényi háttér A tanulóval szemben indított fegyelmi eljárást szabályozó legfontosabb jogszabályok. A

Részletesebben

B. I. Emberölés bűntette 2015.04.27. 08:30

B. I. Emberölés bűntette 2015.04.27. 08:30 A 18. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.27 04.30. 2015.04.27. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla Információ: Debreceni Ítélőtábla B. I. Emberölés bűntette 2015.04.27. 08:30 HATÁROZAT

Részletesebben

AZ 51. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.12.16-12.21.

AZ 51. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.12.16-12.21. 1 / 21 AZ 51. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.12.16-12.21. 2013.12.16. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla L. T. Zs. + 4 fő Emberölés bűntette.2013.12.16. 09:00 Az elsőfokon eljárt

Részletesebben

A 19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.05.04 05.08.

A 19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.05.04 05.08. 2015.05.04. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla A 19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.05.04 05.08. H. N. Vesztegetés elfogadásának bűntette 2015.05.04. 08:30 Határozat hirdetés! Az

Részletesebben

A 3. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.13-01.17.

A 3. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.13-01.17. 1 / 46 A 3. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.13-01.17. 2014.01.13. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla Cs. B. + 199 fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette 2014.01.13.

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Veszprémi Munkaügyi Bíróság 3.M.668/2003/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőr Szakszervezet által képviselt (1388 Budapest, Pf.: 52.) K. B. felperesnek a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben