TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény /2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 5 AJÁNLÓ EL SZÓ A BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZÉHEZ ) A BÜNTET TÖRVÉNY HATÁLYA, A KÉS BBI BÜNTET TÖRVÉNY VISSZAMEN LEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI. 16 1/1999. Büntet jogegységi határozat /1993. (X. 13.) AB határozat ) AZ ALKOTMÁNYOS BÜNTET JOG KÖVETELMÉNYEI: AZ AB JOGBIZTONSÁGI ÉS SZÜKSÉGESSÉG-ARÁNYOSSÁG-VÉGS ESZKÖZ TESZTJE /1992. (III. 5.) AB határozat /1994. (I. 14.) AB határozat /1997. (XI. 5.) AB határozat /2000. (VI. 6.) AB határozat /2000. (XII. 14.) AB határozat ) A B NHALMAZAT. AZ ÜZLETSZER SÉG /2007 BK vélemény /2007 BK vélemény /2007. BK vélemény - A hasonló jelleg b ncselekmények az üzletszer ség megállapításánál 32 4.) AZ EL KÉSZÜLET. 33 5/1999. Büntet jogegységi határozat az el készületi cselekmények egy- vagy többrendbeli el készületi cselekménnyé min sítésének feltételeir l ) A TETTESSÉG, A RÉSZESSÉG, CSOPORTOS ELKÖVETÉS, B NSZÖVETSÉG. 35 IV. számú Büntet Elvi Döntés a b nszövetségr l /2000. Büntet jogegységi határozat b ncselekmény csoportosan elkövetettnek min sítésér l ) AZ ITTAS VAGY BÓDULT ÁLLAPOTBAN ELKÖVETETT B NCSELEKMÉNY. 38 III. számú Büntet Elvi Döntés az ittas vagy bódult állapotban elkövetett b ncselekményekért való felel sségr l ) A JOGOS VÉDELEM. A SZÜKSÉGESSÉG ÉS AZ ARÁNYOSSÁG VIZSGÁLATA számú Irányelv az élet és a testi épség büntet jogi védelmér l III. A jogos védelem kérdései ) A BÜNTETHET SÉG ELÉVÜLÉSÉNEK F BB SZABÁLYAI /1992. (III. 5.) AB határozat /2007. BK vélemény - A folytatólagosan elkövetett b ncselekmény egyes részcselekményei büntethet ségének önálló elévülése kizárt ) A FOGLALKOZÁSTÓL ELTILTÁS ÉS A JÁRM VEZETÉST L ELTILTÁS SZABÁLYAI /2007. BK vélemény /2007 BK vélemény ) A PÉNZMELLÉKBÜNTETÉS /2007. BK vélemény - A megfelel kereset, illetve jövedelem értelmezése a pénzmellékbüntetés alkalmazásánál ) A BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSÁT KIZÁRÓ OKOK. 51 4/2006. Büntet jogegységi határozat a végrehajtásban próbaid re felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés elévülésér l ) A BÜNTETÉSKISZABÁS ELVEI, A BÜNTETÉSKISZABÁSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK. AZ EL ZETES FOGVATARTÁS ÉS A HÁZI RIZET BESZÁMÍTÁSA /2007. BK vélemény /2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l

2 15. számú Irányelv - IV. Büntetéskiszabási szempontok ) A HALMAZATI ÉS AZ ÖSSZBÜNTETÉS. 63 3/2002. Büntet jogegységi határozat /2006. Büntet jogegységi határozat az összbüntetésbe foglalás törvényi feltételeir l ) A FELTÉTELES ELÍTÉLÉS KÜLÖNBÖZ FAJTÁI: A PRÓBÁRA BOCSÁTÁS, A BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE /2007. BK vélemény - A próbára bocsátás egyes kérdései /2007. BK vélemény - A feln ttkorúak próbára bocsátásáról és a büntetés végrehajtásának felfüggesztésér l ) A KEGYELEM FORMÁI ÉS ANYAGI JOGI HATÁSAI 76 3/2003. Büntet jogegységi határozat a köztársasági elnök által gyakorolt egyéni kegyelmi mentesítés jogértelmezésér l ) A JAVÍTÓINTÉZETI NEVELÉS 78 60/2007. BK vélemény A BTK. KÜLÖNÖS RÉSZÉHEZ ) AZ EMBERÖLÉS ÉS A HALÁLT OKOZÓ TESTI SÉRTÉS, VALAMINT AZ EMBERÖLÉS KÍSÉRLETE ÉS AZ ÉLETVESZÉLYT OKOZÓ TESTI SÉRTÉS ELHATÁROLÁSA számú Irányelv az élet és a testi épség büntet jogi védelmér l[ ] - I. Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb b ncselekményekt l ) AZ EMBERÖLÉS MIN SÍTETT ESETEI ÉS PRIVILEGIZÁLT ESETE számú irányelv - II. Az emberölés min sített esetei ) A TESTI SÉRTÉS. A MARADANDÓ FOGYATÉKOSSÁG, ILLETVE A SÚLYOS EGÉSZSÉGROMLÁS MEGÍTÉLÉSE. A LIMITÁLT VESZÉLYEZTETÉSI SZÁNDÉK 85 10/2007. BK vélemény /2007. BK vélemény ) A FOGLALKOZÁS KÖRÉBEN ELKÖVETETT VESZÉLYEZTETÉS. A LIMITÁLT VESZÉLYEZTETÉSI SZÁNDÉK. A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELMULASZTÁSA ÉS A CSERBENHAGYÁS. 87 2/1999. Büntet jogegységi határozat a segítségnyújtás elmulasztásának min sítése (Btk ), ha az elkövet vétlen /2007. BK vélemény ) A SZEMÉLYES ÉS A KÖZÉRDEK ADATTAL VISSZAÉLÉS. 90 3/2007. Büntet jogegységi határozat ) A RÁGALMAZÁS, A BECSÜLETSÉRTÉS ÉS A KEGYELETSÉRTÉS. A VALÓSÁG BIZONYÍTÁSA ÉS A MAGÁNINDÍTVÁNY. A HATÓSÁGOK, HIVATALOS SZEMÉLYEK, KÖZSZEREPL K SÉRELMÉRE ELKÖVETETT RÁGALMAZÁS ÉS BECSÜLETSÉRTÉS /1994. (VI. 24.) AB határozat ) A VASÚTI, LÉGI VAGY VÍZI KÖZLEKEDÉS VESZÉLYEZTETÉSE ÉS A KÖZÚTI VESZÉLYEZTETÉS. A LIMITÁLT VESZÉLYEZTETÉSI SZÁNDÉK /2007. BK vélemény ) A KÖZÚTI BALESET OKOZÁSA. A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS SZABÁLYAINAK ALAPELVEI. 98 6/1998. Büntet jogegységi határozat a közúti közlekedés szabályai szerint els bbségadásra kötelezett felel sségér l ) A TARTÁS ELMULASZTÁSA. AZ ÖNHIBA MEGÍTÉLÉSE, ÉS AZ ELMARAD TARTÁSDÍJ ÉRVÉNYESÍTHET SÉGÉNEK ID BELI KORLÁTAI /2007. BK vélemény /2007. BK vélemény ) AZ ER SZAKOS KÖZÖSÜLÉS /2007. BK vélemény ) AZ ÉLETKOR JELENT SÉGE A NEMI ERKÖLCS ELLENI B NCSELEKMÉNYEKNÉL. A MEGRONTÁS ÉS A VÉRFERT ZÉS /1999. (VI. 25.) AB határozat /2002. (IX. 4.) AB határozat

3 28.) A KITARTOTTSÁG /1999. Büntet jogegységi határozat ) AZ EMBERCSEMPÉSZÉS /2005. Büntet jogegységi határozat b ncselekmény b nszervezetben való elkövetésének megállapíthatóságáról ) A HIVATALI VISSZAÉLÉS /2007. Büntet jogegységi határozat ) A HIVATALOS SZEMÉLY ELLENI B NCSELEKMÉNYEK /2007. BK vélemény /2007. BK vélemény /2007. BK vélemény ) A HAMIS VÁD /2004. Büntet jogegységi határozat jogértelmezése annak, ha az elkövet az ellene indított büntet eljárás során más létez személynek adja ki magát ) AZ ORGAZDASÁG /2004. Büntet jogegységi határozat az orgazdaság b ncselekményével kapcsolatos jogi megállapítások ) A HIVATALI AKTÍV ÉS PASSZÍV VESZTEGETÉS. A BEFOLYÁSSAL ÜZÉRKEDÉS /2007. BK vélemény ) A B NSZERVEZET FOGALMA, A B NSZERVEZETBEN RÉSZVÉTEL /2005. Büntet jogegységi határozat b ncselekmény b nszervezetben való elkövetésének megállapíthatóságáról ) A KÖZÖSSÉG ELLENI IZGATÁS, A NEMZETI JELKÉP MEGSÉRTÉSE ÉS AZ ÖNKÉNYURALMI JELKÉPEK HASZNÁLATA /1992. (V. 26.) AB határozat /1999. (V. 21.) AB határozat /2000. (V. 12.) AB határozat /2000. (V. 12.) AB határozat ) A GARÁZDASÁG. A SZUBSZIDIARITÁS A GARÁZDASÁG KAPCSÁN /2007. BK vélemény /2007. Büntet jogegységi határozat a csoportos garázdaság b ncselekményét elkövet k felel sségre vonásáról ) A KÖZOKIRATHAMISÍTÁS, A MAGÁNOKIRATHAMISÍTÁS /2007. BK vélemény /2000. Büntet jogegységi határozat a közokirat-hamisítás különböz elkövetési magatartásait megvalósító elkövet cselekményeinek büntethet ségér l /2000. Büntet jogegységi határozat közokirat-hamisítás b ntettének megvalósítása járm átírásával kapcsolatos ügyintézés során /2004. Büntet jogegységi határozat a Btk (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti közokirat-hamisítás b ntettének elkövetési tárgyáról /2004. Büntet jogegységi határozat jogértelmezése annak, ha az elkövet az ellene indított büntet eljárás során más létez személynek adja ki magát ) A VISSZAÉLÉS KÁBÍTÓSZERREL /2007. Büntet jogegységi határozat kábítószerrel visszaélés b ncselekménye megvalósulásának kritériumai /2007. BK vélemény (BK 155) - A kábítószerrel visszaélés miatti büntet jogi felel sség ) A PÉNZHAMISÍTÁSSAL KAPCSOLATOS B NCSELEKMÉNYEK /2003. Büntet jogegységi határozat jogértelmezése annak, hogy tízezer forintot meg nem haladó érték pénzre elkövetett pénzhamisítás b ncselekménynek min sül-e ) AZ ADÓ-, ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI CSALÁS /2006. Büntet jogegységi határozat csalás és adócsalás b ncselekmény megvalósulásáról fiktív bizonylatok, számlák felhasználása esetén

4 42.) A CSEMPÉSZET ÉS A VÁMORGAZDASÁG /2002. Büntet jogegységi határozat vámorgazdaság melletti adócsalás büntet jogi felel sségér l ) A LOPÁS ÉS MIN SÍTETT ESETEI /2007. BK vélemény /2007. BK vélemény /2007. BK vélemény /2007. BK vélemény /1998. Büntet jogegységi határozat a lopás dolog elleni er szakkal történ elkövetésér l /2005. Büntet jogegységi határozat a jogosulatlan vadászattal elkövetett lopás és rongálás b ncselekményének sértettje az adott vadászterületen vadászatra jogosult ) A SIKKASZTÁS, A H TLEN KEZELÉS ÉS A HANYAG KEZELÉS /2007. BK vélemény /2007. BK vélemény /2005. Büntet -polgári jogegységi határozat a sikkasztás b ncselekményének elkövetési tárgyáról, valamint más ingatlanának csalással történ elidegenítésekor /2003. Büntet jogegységi határozat a Btk a (1) bekezdésében meghatározott hanyag kezelés vétsége megállapításáról ) A CSALÁS /2007. BK vélemény /2006. Büntet jogegységi határozat csalás és adócsalás b ncselekmény megvalósulásáról fiktív bizonylatok, számlák felhasználása esetén ) A RABLÁS, A KIFOSZTÁS ÉS A ZSAROLÁS /2007. BK vélemény /2000. Büntet jogegységi határozat b ncselekmény csoportosan elkövetettnek min sítésér l 186 2/1998. Büntet jogegységi határozat a Btk a (1) bekezdésének b) pontja szerint min sül kifosztás b ntettének megállapításáról /2002. Büntet jogegységi határozat A BÜNTET ELJÁRÁSJOGHOZ ) AZ ELJÁRÁSI FELADATOK MEGOSZLÁSA, A VÁDELV /2002. (III. 20.) AB határozat /2007. Büntet jogegységi határozat ) A BÍRÓ, A BÍRÓSÁG ÉS A BÍRÓSÁGI ALKALMAZOTT KIZÁRÁSA /1995. (XII. 7.) AB határozat /2001. (VI. 1.) AB határozat ) AZ ÜGYÉSZ ÉS A NYOMOZÓ HATÓSÁG TAGJÁNAK KIZÁRÁSA /1998. (X. 9.) AB határozat ) A TERHELT, A TERHELT JOGAI, A VÉDELEM JOGA /2007. BK vélemény /2001. (VII. 11.) AB határozat ) A SÉRTETT, A MAGÁNVÁDLÓ, A MAGÁNFÉL. A POLGÁRI JOGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE A BÜNTET ELJÁRÁSBAN /2007. BK vélemény /2007. BK vélemény ) A PÓTMAGÁNVÁDLÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK /2004. Büntet jogegységi határozat a pótmagánvádról az állam vagyoni sérelmével járó b ncselekmények miatt indított büntet eljárásokban ) A TANÚVALLOMÁS /2007. BK vélemény ) AZ EL ZETES LETARTÓZTATÁS OKAI, ELRENDELÉSE, TARTAMA (MEGHOSSZABBÍTÁSA, FENNTARTÁSA, FELÜLVIZSGÁLATA) ÉS MEGSZÜNTETÉSE /2007. BK vélemény

5 55.) A MAGÁNINDÍTVÁNY. A FELJELENTÉS ELUTASÍTÁSA /2007. BK vélemény ) A TÁRGYALÁS NYILVÁNOSSÁGA /1995. (IX. 15.) AB határozat ) AZ ELS FOKÚ ÍTÉLET HELYBENHAGYÁSA ÉS MEGVÁLTOZTATÁSA /2007. BK vélemény ) AZ ELS FOKÚ ÍTÉLET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE. ABSZOLÚT ÉS RELATÍV HATÁLYON KÍ- VÜL HELYEZÉSI OKOK. AZ ELS FOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETÉNEK KORLÁTOZOTT FELÜLBÍRÁLATA /1998. (XI. 27.) AB határozat ) A PERÚJÍTÁS OKAI, A PERÚJÍTÁSI INDÍTVÁNY /2007. BK vélemény ) A FELÜLVIZSGÁLAT OKAI /2006. Büntet jogegységi határozat ) A MAGÁNVÁDLÓ, AZ ÜGYÉSZ A MAGÁNVÁDAS ELJÁRÁSBAN /2007. BK vélemény ) A SZEMÉLYES MEGHALLGATÁS ÉS A TÁRGYALÁS A MAGÁNVÁDAS ELJÁRÁSBAN /2007. BK vélemény /2007. BK vélemény ) A BÍRÓSÁG ELÉ ÁLLÍTÁS FELTÉTELEI, ELTÉRÉSEK AZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSTÓL /2007. BK vélemény ) A KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK /1999. (III. 31.) AB határozat ) A KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS FELÜLVIZSGÁLATA /2007. BK vélemény A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOGHOZ ) A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETE /1991. (X. 31.) AB határozat ) A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI BÍRÓ HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELJÁRÁSOK, ELJÁRÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI. JOGORVOSLAT A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI BÍRÓ VÉGZÉSE ELLEN, ANNAK ELBÍRÁLÁSA /2000. Büntet jogegységi határozat az elítélt büntetés-végrehajtási bíró általi kötelez meghallgatásáról a bv. intézet fegyelmi határozata elleni fellebbezés elbírálása el tt BH ) HALASZTÁS A BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK MEGKEZDÉSÉRE /2007. BK vélemény BH ) A SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE. A SZABADSÁGVESZTÉS FOKOZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA. 234 BH ) A SZABADSÁGVESZTÉS FOKOZATÁNAK UTÓLAGOS MEGHATÁROZÁSA. ENYHÉBB VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA. 235 BH BH ) A SZABADSÁGVESZTÉS FÉLBESZAKÍTÁSA. 237 BH ) A KÖZÉRDEK MUNKA VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI. A KÖZÉRDEK MUNKA ÁTVÁLTOZTATÁSA SZABADSÁGVESZTÉSRE, ELHALASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI. 238 BH ) A JÁRM VEZETÉST L ELTILTÁS VÉGREHAJTÁSA. 239 BH

Büntetőjogi Döntvénytár 1979-2007

Büntetőjogi Döntvénytár 1979-2007 Dr. Belegi József, Dr. Berkes György, r Dr. Czine Ágnes, Dr. Kónya István, Dr. Márki Zoltán Büntetőjogi Döntvénytár 1979-2007 I. kötet Lap- és Könyvkiadó Kft. Dr. Belegi József, Dr. Berkes György, Dr.

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény (Btk.) Egyes tételeknél ezen túl az ott feltüntetett jogszabályok megjelölt rendelkezéseinek ismerete

Részletesebben

ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ I.

ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ...3 ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 I. fejezet A büntető törvény hatálya...5 Időbeli hatály... 5 Területi és személyi hatály... 7 Diplomáciai és nemzetközi jogon alapuló egyéb

Részletesebben

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra Valamennyi tételnél elvárt a Kúria (korábban Legfelsõbb Bíróság), valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó jogértelmezésének (irányelv, AB határozat,

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

1. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések

1. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 181. szám 37409 II. Törvények 2012. évi CCXXIII. törvény abüntetõtörvénykönyvrõlszóló2012.évic.törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekrõl és egyes

Részletesebben

1978. évi IV. törvény a Büntet Törvénykönyvrl 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntet törvény célja. I. Fejezet A büntet törvény hatálya Idbeli hatály

1978. évi IV. törvény a Büntet Törvénykönyvrl 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntet törvény célja. I. Fejezet A büntet törvény hatálya Idbeli hatály 1978. évi IV. törvény a Büntet Törvénykönyvrl 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntet törvény célja 1. 2 I. Fejezet A büntet törvény hatálya Idbeli hatály 2. A bncselekményt az elkövetése idején hatályban lev törvény

Részletesebben

JOGI ALAPISMERETEK A JOGSZABÁLY FOGALMA

JOGI ALAPISMERETEK A JOGSZABÁLY FOGALMA JOGI ALAPISMERETEK 1 A JOGSZABÁLY FOGALMA TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉS Feltétele és nélkülözhetetlen kerete a szabályozottság, Magatartási szabályok megjelenése, kezdeti szabályok: tabuk NORMARENSZEREK Szokásjogi

Részletesebben

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2.

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2. 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Összehasonlítása a Btk. korábbi, valamint a Be. korábbi és a 2010. évi CLXI. törvény által módosított rendelkezéseinek

Összehasonlítása a Btk. korábbi, valamint a Be. korábbi és a 2010. évi CLXI. törvény által módosított rendelkezéseinek Vaskuti András Összehasonlítása a Btk. korábbi, valamint a Be. korábbi és a 2010. évi CLXI. törvény által módosított rendelkezéseinek Forrás: Magyar Közlöny 2010. évi 196. szám Kihirdetve: 2010. december

Részletesebben

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek 92. szám Tartalomjegyzék 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 13450 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 92. szám II. Törvények

Részletesebben

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Dr. Diós Erzsébet Dr. Vaskuti András BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2011. Büntetőjog I. - Általános rész mintatétel 12/1 Dr. Diós Erzsébet

Részletesebben

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. FEJEZET

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. FEJEZET 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről Az Országgyűlés az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak, továbbá az ország függetlenségének, területi épségének, gazdaságának, valamint

Részletesebben

Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai. Büntetőjogi Szemle 2013/3. szám. I. Bevezető 1. II. Ábrák. 1. sz.

Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai. Büntetőjogi Szemle 2013/3. szám. I. Bevezető 1. II. Ábrák. 1. sz. I. Bevezető 1 Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai A 2012. évi C. törvénnyel elfogadott új Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) mérsékelt újszerűsége folytán

Részletesebben

1. oldal, összesen: 86. 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet

1. oldal, összesen: 86. 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet 1. oldal, összesen: 86 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2005. évben megjelent határozatok

A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2005. évben megjelent határozatok A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2005. évben megjelent határozatok 1. BH 2005/1/7. I. A vádhoz kötöttség elvéből fakad a tett-azonosság szükségessége, vagyis az ítéletnek a vádirat által leírt

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya.

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja 1. I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény

Részletesebben

Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi törvényhez. Általános indokolás

Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi törvényhez. Általános indokolás Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi törvényhez Általános indokolás I. Az új törvény megalkotásának alapvető indokai, annak tartalmi iránya A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.

Részletesebben

1978. évi IV. törvény ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntetı törvény célja. I. fejezet. A büntetı törvény hatálya. Idıbeli hatály. Területi és személyi hatály

1978. évi IV. törvény ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntetı törvény célja. I. fejezet. A büntetı törvény hatálya. Idıbeli hatály. Területi és személyi hatály A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1. 1978. évi IV. törvény a Büntetı Törvénykönyvrıl ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntetı törvény célja I. fejezet A büntetı törvény hatálya Idıbeli hatály 2. A

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. június 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 6. SZÁM TARTALOM JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. június 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 6. SZÁM TARTALOM JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. június 30. TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 1978. évi IV. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl (egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot?

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot? 1.Milyen fő szakaszokra osztható a büntető eljárás? Három fő szakasza van: - Nyomozati szakasz bűncselekmény felderítés, és a bizonyítékok beszerzése.- terhelt nyomozási bíró - Vádemelés e rövid szakaszban

Részletesebben

6. A katonákra vonatkozó rendelkezések

6. A katonákra vonatkozó rendelkezések 6. A katonákra vonatkozó rendelkezések 122. (1) E törvény alkalmazásában katona a Magyar Honvédség tényleges állományú, valamint a Rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet és a polgári nemzetbiztonsági

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1 / 85 2010.11.23. 20:08 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok

Részletesebben

JÓVÁTÉTELI MUNKA. Szabóné Dr. Szentmiklóssy Eleonóra

JÓVÁTÉTELI MUNKA. Szabóné Dr. Szentmiklóssy Eleonóra JÓVÁTÉTELI MUNKA A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 9. Szabóné Dr. Szentmiklóssy

Részletesebben

AZ ELSİ FOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS

AZ ELSİ FOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS AZ ELSİ FOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS A bíróság eljárásának formái Tárgyalás kötelezı, ha a vádlott büntetıjogi felelısségének megállapítására bizonyítást vesznek fel. Nyilvános ülés, hasonló a tárgyaláshoz

Részletesebben

Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai

Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai Vaskuti András Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai A 2011. évi LXXXIX. törvény 1 indokolása Indokolt a törvényben meghatározni a kiemelt jelentőségű ügyek körét és azok eltérő eljárási szabályait,

Részletesebben