Éves gyermekvédelmi tanácskozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves gyermekvédelmi tanácskozás"

Átírás

1 Gyermekvédelmi Tanácskozás Helye: Abádszalók Város Polgármesteri Hivatalának nagyterme Cím: 5241 Abádszalók Deák út 12 Éves gyermekvédelmi tanácskozás Beszámoló Hat Szín Virág Óvoda, Abádszalók Intézményeinek 2012/13 évi gyermekvédelmi munkájáról Ha a gyerekek elfogadva és szeretetben élnek, Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban. - Dorothy Law Holte - Készítette: Nagyné Szokolai Éva Gyermekvédelmi felelős, és az OKCS munkacsoport vezetője Intézmény: Hat Szín Virág Óvoda 5241 Abádszalók Kölcsey út 4

2 1. Helyzetelemzés: Külső tényezők: A el megalakult Abádszalóki Mikrotérségi Közoktatási Intézmény Társulás, öt település csatlakozásával, és Abádszalók gesztorságával, ebben a formában folytatta működését ez évben is. Abádszalóki intézmény két épületben, de csak 6 gyermekcsoporttal működik jelenleg (hiszen 2010-ben, az Abádi tagóvodából személyi feltételek csökkentése miatt csoport elvonás történt) Ezért: - Kölcsey úti óvoda 4 csoporttal - Dobó úti óvoda 2 csoporttal működik jelenleg Sajnos a település összlakosságának összetételét, ha figyelemmel kísérjük, szembeötlő hogy stagnál a munkanélküliek, emelkedik az időskorúak aránya, ezzel szemben csökkenő tendenciát mutat, a foglalkoztatottak, illetve a 0-18 év közöttiek aránya. Mindez hosszú távon a település elöregedésének előjeleit mutatja. Örvendetes azonban, hogy a településen közmunka programnak köszönhetően a foglalkoztatottság emelkedett, amelynek hozadéka: a munka értékének, érték rendjének a helyreállása. A népesség nyilvántartási adatok is bizakodásra adnak okot! Végre megtorpant Abádszalók állandó lakosainak aránya, hiszen nem nagy arányban csökkent, csak 6 fővel. Ami számunkra ettől még örvendetesebb, és legfontosabb adat, hogy a korábbi évek 28 illetve 31-es mélypontjáról kimozdulva, 43-ra emelkedett a születettek száma. Ez az arányszám a korábbi magasabb állandó lakos számhoz viszonyítva, ha %- osan tekintenénk, valószínűleg megközelítené a 2002 év születési arányát is. Jól látható ezeken kívül, hogy az elhalálozási adatok csökkentek, ami erre az évre akár az állandó lakosok arányát tekintve pozitív előjelet is eredményezhet. (1. sz. melléklet) Mindezen információk ismeretében készítettem el: veszélyeztetett hátrányos helyzetű etnikai kisebbségű

3 Ezen gyermekek arányának diagramját, illetve statisztikai adatainak kimutatását 2001-től 2013-ig - 2 sz. 3 sz. mellékletben láthatjuk. Az adatokból egyértelműen látható: től 2013-ig folyamatosan emelkedett a hátrányos helyzetűek aránya a korábbi évekhez képest. - az etnikai kisebbségűek aránya, is emelkedést mutat. - és jelen pillanatban csökkenést mutat a veszélyeztetettek száma. Ha a két óvoda, és az egész intézmény adatait külön-külön is megvizsgáljuk az előbb említett területeken a következő állásfoglalásra juthatunk: 1. A hátrányos helyzetű gyermekek aránya (4. sz. melléklet) - a Dobó úti óvodában 2008-tól-2009-re 1 / 3 -al emelkedett, és tartja a 60%-os, szintet ez idáig is. - a Kölcsey úti óvoda 2009-ben megduplázta arányát, és ez a szint szinte folyamatosan emelkedett a jelenlegi 80 %-os szintre. - ugyan ez tapasztalható az egész intézményi szinten, csak sarkítottabb 72 %-os végeredménnyel zárva. 2. A halmozottan hátrányos helyzetűek aránya (5. sz. melléklet) - A Dobó úti óvodában a 2008-tól tapasztalható intézményi szintet is meghaladó %-os arányszám, 27 %-ra mérséklődött. - a Kölcsey úti óvodában viszont eddig még nem tapasztalható magasságot elérve, szinte megduplázta a 2010-es 15 %-os arányát. - mindez intézményi szinten azt eredményezte, hogy megközelítette, a 2008/9, 2009/10-es tanévek közel 30 %-os arányát, a 2013-as évet megelőző időszak megtorpanása után. 3. Etnikai kisebbség, új meghatározása szerint Nemzetiséghez tartozó gyermekek aránya (6. sz. melléklet)

4 - E területen a Dobó úti óvoda 2008-tól mindvégig magas, sőt ben kimagasló eredményét, az idén sikerült megelőznie a Kölcsey úti óvodának, és az egész intézménynek egyaránt. - Így e terület adatairól jelen időszakban elmondható, hogy óvodánként, és egész intézményi szinten is arányait tekintve 30 % körül található. 4. Veszélyeztetett gyermekek aránya (6. sz. melléklet) - A diagramon jól látható, hogy bár 2008/9-ben a Kölcsey úti óvodában, és egész intézményi szinten, később 2011/12-ben a Dobó úti óvodában voltak arányait tekintve kiugrások, az idén mind három vizsgált alanyt tekintve 4 %-os egyenes arányosságot tapasztalhatunk. - Mindez azt is mutatja, hogy ebben a tanévben kimagasló problémákkal, gondokkal, esetmegbeszélésekkel, nem kellett e területen együttműködnünk. 5. SNI, és BTMN gyermekek aránya (3. sz. illetve a 7. sz. melléklet) - Az idén az intézményi létszám ugyan csökkenést mutat, azonban soha nem látott, és tapasztalt módon emelkedett a 2 illetve 3 gyermeknek számító SNI gyermekek, valamint a 2 gyermeknek számító BTMN gyermekek száma. - Mindez leginkább a Kölcsey úti óvodában tapasztalható, ahol 2 SNI (+újabb 3 gyermek várható), és 8 BTMN gyermek található. - Így intézményi szinten jelenleg 3 SNI gyermek van, és még 4 várható, tehát tanév végére összesen 7 lesz, valamint 9 BTMN gyermek található. (Ez + 17 gyermeket jelent u.i.: 16 gy. 2 gy.- nek számít 1 gy. 3 gy.-nek, így a jelenlegi 134gy+17gy=151gy) - Gyermekvédelmi szempontból nagyon fontos adat mindez számunkra, hiszen ezeknek a gyermekeknek, intézményi szinten biztosítani kell az egyénre szabott fejlesztését, illetve fejlesztő pedagógiai, logopédiai, megsegítését, amely a jelenleg kialakult óvodai csoportlétszámoknál biztosítható leginkább. Mindezen adatok alátámasztják, hogy az infrastrukturálisan hátrányokat szenvedő keleti régió településeiben, így itt

5 Abádszalókon is a gyermekvédelem ma nagyon nehéz helyzetben van, és esélyt az épülésre, csak a nagyon jó csapatban működő szociális háló, illetve az új összefogással működő Integrációs program adhat Belső tényezők: Intézmény működése, személyi és tárgyi feltételei: Óvodánk a működéshez szükséges alapvető személyi feltételekkel rendelkezik, amelyet, a felelős vezetőség - súlyosbodó hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetet felismerve, és a sikeres pályázati lehetőséget kihasználva - az egész nevelőtestületet bevonva integrációs program továbbképzésre ösztönzött a 2010-es évben, amelynek folyamata ( jó gyakorlatok, hospitálások, intézményi látogatások formájában) jelen pillanatban is tart. Ezáltal minden óvodapedagógus érzékenyebben, hatásosabban, célravezetőbben, egyénre szabottabban, tudja kezelni a csoportjában lévő érintett gyermekek egyéni fejlődését, fejlesztését. Személyi feltételeinket erősíti: 1 fő logopédus 3 fő fejlesztő pedagógus 1 fő gyógytestnevelő 1 fő gyermektánc pedagógus a szakszolgálat pszichológusa Minden óvodapedagógus: egyéni fejlesztési naplót tervezve, és vezetve, egyéni fejlesztést végez a HHH gyermekek esetében Személyi feltételeinket gyengíti: a szakképzett dajkák 6 órában történő foglalkoztatása egyre több és egyre összetettebb feladatokkal kell szembesülni Tárgyi feltételek: 1. Óvodáink mind a két telephelyen a pályázati lehetőségek kihasználásának köszönhetően külső és belső arculatában megújultak. 2. Az alapvető működéshez szükséges, illetve a fejlesztő tárgyi eszközeink bővültek, korszerűbbek lettek. 3. Udvari játékaink is megfelelővé váltak az európai uniós elvárásoknak, követelményeknek.

6 Innováció: - Kompetencia alapú óvodai programcsomag KOMP működtetése - Integrációs Pedagógiai Rendszer - IPR működtetése, fejlesztése SWOT - analízis: Külső környezet elemzése Veszélyek: Csökkenő gyermeklétszám Szűkös költségvetés = állami, önkormányzati szinten Dajka 6 ó munkaideje, közcélú munkaerő foglalkoztatása A gyermekek otthonról hozott játékai, játéktémái Nő a HH illetve HHH gyermekek száma Egyre több család hátrányos helyzetbe, és halmozottan hátrányos helyzetbe kerülése Magas az SNI, ill. BTM gyermekek száma Sok a beszélni nem tudó, és a nem szobatiszta gyermekek száma, akiknek a óvodai felvétele emiatt csúszik Nő a fejlesztésre szoruló gyermekek létszáma Az óvoda és a szülő eltérő nevelése Lehetőségek: Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának további megszervezése a meglévő szakembergárdával Pályázati lehetőségek kiaknázása Továbbképzések, jó gyakorlatok, hospitálások, lehetőségeinek kihasználása Szülők rendszeres tájékoztatása Közös programok szervezése Jelzőrendszer működtetése A dajkák munkájának megsegítése közcélú munkaerő foglalkoztatásával Az együttműködési megállapodások adta lehetőségek kihasználása Klubok, fórumok működtetése szakemberek segítségnyújtásának biztosítása

7 Belső környezet elemzés Gyengeségek: Erősségek: Óvónők közötti információáramlás Szakképzett nevelőtestület, kreatív óvónők A prevenció, Szociális hálóval történő, olajozottabb jelzőrendszer működtetése Egyre több, és egyre összetettebb feladatok Felújított, korszerű óvoda épület, tornaszobával Jó munkatársi kapcsolat Tárgyi feltételek megléte Saját források hasznosítása Pályázati pénzek hasznos, célszerű felhasználása Az egyéni fejlesztésre alkalmas fejlesztő játékok mennyisége, minősége. Uniós előírásoknak megfelelő, korszerű óvoda udvar Jól működő együttműködés a szakemberekkel, partnerekkel A HH, HHH, V, Etnikai kisebbségi, SNI, BTMN gyermekek egyéni képességeinek figyelembe vétele = egyéni, személyre szabott fejlesztése Szülők rendszeres tájékoztatása Jelzőrendszer működtetése Férőhely keret (nem kell elutasítani jelentkező gyereket) Szinte 100%-ban beóvodázottak a, HHH-ben lévő gyermekek

8 2. Erőfeszítéseink évben a halmozottan hátrányos helyzet csökkentésére Integrációs Pedagógiai Program működtetése az óvodában, a Városi Esélyegyenlőségi Feladatterv figyelembevételével Az évről évre növekvő HH illetve HHH gyermekek száma indokolttá teszi, hogy IPR programot működtessünk az óvodánkban (Lásd: sz. mellékletek - statisztikai adatai) azt évente frissítsük, - felülvizsgáljuk. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos feladatok megvalósítása: 1. Egészségügyi szűrővizsgálatok A különböző egészségügyi szűrővizsgálatok szervezésében partnerek vagyunk a HHH gyermekek teljes körében, annak érdekében, hogy az egészségügyi problémák megállapításra kerüljenek, és ha szükséges a további ellátás is megvalósuljon. 2. Évente egészségügyi programokat, előadást szervezünk a szülők számára Célunk, hogy a HHH szülők körében végzett felvilágosító, tanácsadó munka hatására az otthoni életmód javuljon, egészségesebbé váljon. (Kiemelném a szerdánkénti gyümölcsnapot, az egészségügyi hónap rendezvény sorozatait, és sikereit, e területen.) 3. Közös gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése, szervezése Továbbra is szervezünk gyermekjóléti szolgáltatásokat: ruhák, könyvek, játékok, számítógép, stb. gyűjtését, adományozását, kölcsönzését. Rendezvényeken (pl: kirándulásokon, báb előadásokon, gyermeknapi rendezvényen, vetélkedőkön, munka délutánokon) ingyenes részvételt biztosítunk: a HHH szülők, gyermek számára. Rendezvényekhez, foglalkozásokhoz készült eszközök (így pl: bábok, fejmaszkok, tánc ruhák ) célszerű alkalmazását biztosítjuk annak érdekében, hogy a HHH adta hátrányok csökkenjenek. Az IPR program részeként különböző tevékenységekkel, programokkal, apró ajándékokkal igyekszünk csökkenteni a HHH gyermekek szociális hátrányát (pl: mikulás karácsonyi csomaggal kedveskedünk, fejlesztő könyveket, füzeteket adományozunk egészségügyi vetélkedőket, programokat, egyéb versenyeket, táncházat, rendezünk, szervezünk.

9 4. Szociális ellátó rendszerrel való aktív együttműködést Az óvoda gyermekvédelmi rendszere tájékoztatja, illetve segíti a szülőket abban, hogy az intézményen kívüli gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményekhez eljuthassanak (Családsegítő, Gyámügyi főelőadó, Gyermekjóléti szolgálat), annak érdekében, hogy hozzájussanak azokhoz az információkhoz, lehetőségekhez, kedvezményekhez, amely őket megilleti. Külön kiemelném a - Minden gyermek lakjon jól - alapítvány aktív tartalmas, és nagyon hasznos kezdeményezését. A nyári étkezést, és annak fontosságát. A közmunka program családokra gyakorolt erkölcsi, anyagi, szociális hatását. A karácsonyi ajándék adakozás bevezetését, és minden gyermek megajándékozását korcsoportonként a szeretet ünnepén. Együttműködéseket alakítottunk ki az óvodán kívüli szervezetekkel - megtörtént a kapcsolatfelvétel, és ennek dokumentációja, amelyet a megállapodásokban foglaltaknak megfelelően működtetünk. 1. Gyermekjóléti családsegítő szolgálat 2. Védőnői hálózat 3. Szakmai szolgáltatók 4. Roma kisebbségi önkormányzat 5. Egészségügyi rendszer (fogorvosnő, gyermekorvos) 6. Intézmények: bölcsőde, iskola 7. Egyéb szervezetek: pl: Tűzoltóság 8. Szülők A várható eredményeink - Jövőképünk meghatározása: Az IPR programunk jövőképében megfogalmaztuk, hogy olyan intézménnyé szeretnénk válni, ahol: a Kompetencia alapú nevelés előtérbe helyezésével az óvodában folyó munka minősége továbbfejlődik. Pedagógiai céljaink megvalósításához folyamatosan jó minőségű munkát végzünk partnereink megelégedésére A továbbképzéseken megszerzett tudást a mindennapokban alkalmazva kamatoztatjuk, a HHH gyermekek integrálása, hátrányainak csökkentése és fejlesztése érdekében Az összegyűjtött tudást, tapasztalatot átadjuk a társóvodákban dolgozó kollegáinknak szakmai napokon

10 A megállapodások eredményei 2012/13 nevelési évben: o o o o o Szinte minden HHH és HH 3 éves korú gyermek óvodai beíratása megtörtént, és óvodába járása, rendszeressé, folyamatossá vált Sikeresebbé, és hatékonyabb vált az integrált óvodai nevelés Csökkent az igazolatlan mulasztások száma (Ebben nagy segítség az óvodáztatási támogatás belépése is.) Javult az információáramlás, és célzottabb lett a segítségnyújtás Növekedett a fejlettebb jobb képességű gyermekek aránya

11 Mellékletek

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban:

Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban: Száma: 9092-3/2011. Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban: 1./ z esélyegyenlőségi program értékelésére, ellenőrzésére

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szuha Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-10/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egyek Nagyközség Önkormányzata. 2013. június 27

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egyek Nagyközség Önkormányzata. 2013. június 27 Helyi Esélyegyenlőségi Program Egyek Nagyközség Önkormányzata 2013. június 27 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...4 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánossomorja Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánossomorja Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Jánossomorja Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 107/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgár városában a Gyermekjóléti

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018.

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Demográfiai adatok... 6 Célok... 8 A HEP helyzetelemző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Sáránd Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Tartalomjegyzék Bevezető, avagy a forrásfejlesztésről 3 Honnan tehetünk szert forrásokra? 5 Állami források 5 Magánszemélyek 6 Egyházak 9 A kistérség belső erőforrásainak számbavétele 10 A kistérség elhelyezkedése

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) 2008. november Készítették: Dr. Györgyi Lajos Péntek Györgyi Közreműködött: Dr. Borbás István

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint:

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10902-42/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Érsekhalma Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben