Liliom Óvoda. Munkaterve 2018/2019.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Liliom Óvoda. Munkaterve 2018/2019."

Átírás

1 Liliom Óvoda Munkaterve 2018/2019. Készítette: 1

2 Tartalomjegyzék Bevezető 3.old. 1. Fogadó óra rendje 3.old. 2. Gyermeklétszám adatok 3.old. 3. Intézményi adatok 3.old. 4. Az információ áramlás szintjei 3-4.old. 4.1 Megbeszélések 4.2 Értekezletek 5. Személyi feltételek 4-5. old. A tagintézményvezető munkaidejének kialakítása Az óvodapedagógusok munkaidejének kialakítása 6. Gazdasági és tárgyi feltételek 6.old. 7. A 2018/2019. nevelési év kiemelt feladatai 6-7.old. 7.1 Tanfelügyelet, minősítés 7.3 Tehetséggondozó program 8. Sajátos feladatok, speciális szolgáltatások 7-8.old. 8.1 Gyermekvédelem 8.2 SNI, BTMN gyerekek gondozása 8.3 SNI, BTMN gyerekek nyilvántartása, ellátása 8.4 HH, HHH gyerekek ellátása 8.5 Nemzeti, etnikai nevelés 9. A 2018/2019. nevelési év feladatainak megvalósítási ütemterve 8-9.old. 10. Kapcsolatok 9-10.old Óvoda család 10.2 Kapcsolat külső intézményekkel 11. Belső ellenőrzés, önértékelés értékelés old Dokumentumok ellenőrzése, értékelése 11.2 A dokumentumok ellenőrzésének, értékelésének ütemterve 12. Továbbképzések 12.old. 13. Gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó feladatok 12.old. 14. Szakmai munkaközösség, munkacsoportok old. 15. PR Marketing 13.old. 16. Gyermekek óvodába járásával kapcsolatos szabályok, tanügyigazgatási rend 13.old. és adminisztráció 17. Az óvoda egyházi és hagyományos ünnepei, rendezvényei 13.old. Legitimációs záradék 13.old. 2

3 Bevezető: Az intézmény fenntartója: Intézményvezető: Óvodai tagintézmény-vezető: 1. Fogadóóra rendje: Egri Főegyházmegye Cím: 3300 Eger, Széchenyi út 1. Telefon: 06 (36) Nagyné Lenge Margit 5331 Kenderes, Szent István út 60. tagintézmény-vezető: a es nevelési évben is előzetes egyeztetés alapján, mivel heti 24 órában csoportban lát el óvodapedagógusi feladatokat. Telefonszám: Óvodapedagógusok: félévkor és évvégén minden szülőnél egy alkalommal, esetenként előzetes egyeztetés alapján Telefonszám: Gyermeklétszám adatok Engedélyezett létszám: 144 Férőhely (2 m 2 /fő) 144 szeptemberi induló létszám: 133 Induló átlag csoportlétszám: Intézményi adatok Férőhely: 144 Létszám: 133 Csoportok száma: 6 SNI gyermek: 5 BTM gyermek: 3 HH gyermek: folyamatban HHH gyermek: folyamatban 4. Az információáramlás szintjei: 4.1. Megbeszélések Ideje: Részvevők: Igény szerint Nagyné Lenge Margit Vezetőség Ideje: Részvevők: Ideje: Részvevők: A hét első napja Óvodapedagógusok Igény szerint Technikai dolgozók 3

4 4.2. Értekezletek Értekezlet megnevezése Rendkívüli szülői Nevelési évnyitó Féléves értékelő Szülői ek Téma Idő Hely Felelős Résztvevők nevelési év indulása Munkaterv ismertetése Féléves nevelési év értékelése, beszámolók ismertetése A 2018/2019 Nevelési év értékelése Az aktualitásoknak megfelelően 5. Személyi feltételek augusztus 22. szeptember február június 14. nevelési évente kettő alkalommal, illetve szükség szerint 4 Kenderes, Művelődési ház Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda Liliom óvoda Liliom óvoda csoportonként Nagyné Lenge Margit Gyulai- Farkas Nagyné Lenge Margit Gyulai- Farkas Gyulai- Farkas Nagyné Lenge Margit Nevelési évzáró Gyulai- Farkas Nagyné Lenge Margit csoportos óvónők polgármester asszony, szülők, minden dolgozó minden dolgozó minden dolgozó minden dolgozó szülők óvodapedagógusok A törvényben előírt személyi feltételekkel rendelkezünk a 6 óvodai csoportnak megfelelően. Az óvodai egység dolgozói: 22 fő Óvodapedagógus: 13 fő tagintézmény-vezető óvodapedagógus pedagógus végzettséggel mesterpedagógus másoddiploma szakvizsga óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott pedagógiai asszisztens a tartósan távollévő dolgozó Óraadók: 3 fő logopédus SNI fejlesztés tiflopedagógus SNI fejlesztés gyógypedagógus BTMN fejlesztés Pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozó: 9 fő pedagógiai asszisztens szakképzett dajka óvodatitkár 8 fő 3 fő 3 fő 2 fő 6 fő

5 Várhatóan óvodapedagógus márciustól nyugdíjba vonulás miatt távozik intézményünkből. A tagintézmény-vezető munkaidejének kialakítása: - Heti munkaidő: 40 óra - A gyermekek között csoportban eltöltött kötelező munkaidő: heti 24 óra - A fennmaradó időben intézményvezetői feladatokat lát el. Szakképezett óvodapedagógusok munkaidejének kialakítása: - Heti munkaidő: 40 óra - A gyermekek között csoportban eltöltött kötelező munkaidő: heti 32 óra A heti 40 órás munkaidő fennmaradó részéből, azaz heti 8 órából maximum 4 óra a Nkt. 62. (8) valamint 326/2013. (VIII.30) 17. (1) alapján a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részének szervezett feladatai: - A foglalkozások előkészítése. - A gyermekek teljesítményének értékelése. - Az intézmény kulturális és sportéletének megszervezése. - Egyházi és világi ünnepek megszervezése, lebonyolítása. - A tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása. - A gyermek-és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása. - Eseti helyettesítés. - A pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység (csoportnapló, mulasztási napló, dokumentációk vezetése, ebédrendelés, pályázatok). - Az intézményi dokumentumok készítése, vezetése. - Szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői, fogadóóra. - Pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása. - A nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel - Munkaközösség-vezetés. - Az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés. - Környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása. - A Pedagógiai Program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása (családlátogatás, partneri kapcsolatok, programok, egyházi és világi rendezvények, ek). - Pedagógus továbbképzésben való részvétel. - Szertár fejlesztése, karbantartása. - Az előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen a gyermekekfoglalkozásnak nem minősülő felügyelete (kirándulás, élményszerző séta). A munkabeosztás összeállításának alapelve az intézmény zavartalan működése és az óvodapedagógusok egyenletes terhelése. Munkáltatójuk az intézmény igazgatója, közvetlen irányítójuk a tagintézmény-vezető. Az óvodapedagógusok munkarendjét, munkaidő beosztását, meghatározott és egyéb feladatait a Munkaköri leírás tartalmazza. 5

6 6. Gazdasági és tárgyi feltételek: A Liliom Óvoda alapvető működési feltételei 2018/2019 nevelési évben is biztosítva vannak. Az óvodai eszközöket a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú melléklete által előírt minimum felszerelési és eszköz feltételeket továbbra is an pótoljuk, és az elhasználódottakat cseréljük. augusztus 01-jén az óvoda régi épületének felújítása elkezdődött. Erre való tekintettel augusztus 22-én minden óvodás szülő számára rendkívüli szülői et tartottunk és tájékoztattuk őket a megkezdett munkálatokról és várható befejezés időpontjáról (október 01-je) és az óvodai csoportokat érintő szervezési döntésekről. Intézményünk új épületében szeptember 3-án 6 óvodai csoport indult el. 3 kis csoport, 1 középső csoport az óvodai csoportszobákban, míg a két nagy csoport a tornaszobában kezdte meg a es nevelési évet. 7. A 2018/2019 nevelési év kiemelt feladatai: 7.1. Tanfelügyelet, minősítés - Az intézmény október 16-án és november 8-án pedagógus minősítést bonyolít le. Minősítésben résztvevő óvodapedagógusok: Balázsiné Hubai Ildikó (10.16.) és (11.08). tagintézmény-vezető november 16-án vezetői tanfelügyeletre és december 20-án intézményi tanfelügyeletre készül fel. Így elsődleges feladatunk az erre való alapos szakmai felkészülés. - A pedagógusi előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer változásainak állandó figyelemmel kísérése Pedagógiai Program Módosítása - július 25-én módosult ÓNAP alapján felülvizsgálni és módosítani a helyi Pedagógiai Programunkat. Minden korcsoportnak az éves nevelési tervében jelenjenek meg a 137/ (VII.25.) Kormányrendelet által előírt változások (egészséges életmód, nemzeti identitástudat, keresztény kulturális értékek, magyar nyelvi értékek, népmesék, nemzeti szimbólumok) Oktatási Hivatal szakmai ellenőrzés - Felkészülés az Oktatási hivatal január 2. és március 29. közötti esetleges szakmai ellenőrzésére, amikor vizsgálja az arra kijelölt óvodai intézményben az óvodába járási kötelezettség teljesítését és dokumentálását Egyéb terület a) Tantestület tájékoztatása. b) Szabályzat elfogadása, pontosítása. c) Törvényi változások (rendeletek) figyelemmel kísérése. d) Intézményi dokumentumok felülvizsgálata, ellenőrzése. Pedagógiai Program,, Felvételi mulasztási napló, Előjegyzési napló, Önértékelési kézikönyv, Tanfelügyeleti kézikönyv 6

7 7.5. A tehetséggondozó program folytatása intézményünkben A es nevelési évben szakképzett óvodapedagógus hiány és tartós megbetegedés miatt a Mesekuckó tehetségműhelyünket nem tudjuk elindítani. Név: Felelősök: Ákom-bákom kézműves-műhely Bankáné Barna Ibolya, Fábián Éva Munkaterv, Névsor, Szülői hozzájáruló nyilatkozat Egyéni fejlődési dokumentum 2018/2019. Éves munkaterv: Többi dokumentum: Név: Felelősök: Majorett Lukácsné Németh Edit, Eszteró Imréné Munkaterv, Névsor, Szülői hozzájáruló nyilatkozat Egyéni fejlődési dokumentum 2018/2019. Éves munkaterv: Többi dokumentum: 8. Sajátos feladatok, speciális szolgáltatások: 8.1. Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek Péter Lászlóné Nyilvántartás, Feljegyzés, Határozat Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő gyerekek gondozása - Pedagógiai Program 8.1. Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek - Pedagógiai Program 8.2. Tanulási problémákkal küzdő, magatartászavarok miatt problémás gyermekek, kivételes képességű gyermekek 8.2. SNI, BTMN gyerekek nyilvántartása, az ellátás megszervezése Feladataink: - A SNI és BTMN gyerekek szakvéleményében meghatározott diagnózis, javasolt terápiák, előírt szakemberek, felülvizsgálat határideje pontos nyilvántartása. - A speciális feladatot ellátó pedagógusok munkakörének, feladat-ellátási helyének (logopédus, tiflopedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus) meghatározása, az előírásoknak megfelelő ellátás megszervezése, munkaidő pontos beosztása, nyilvántartása. tagintézmény-vezető Óvodatitkár Speciális feladatot ellátó szakember SNI, BTMN gyerekek nyilvántartása A speciális feladatot ellátó szakemberek munkaidő beosztása órarendek Munkanaplók 7

8 A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szakszerű ellátása - Pedagógiai Program 8.4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység - A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása Nemzeti, etnikai nevelés tagintézmény-vezető Óvodatitkár Határozatok nyilvántartása - Pedagógiai Program 8.3. Nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok óvodapedagógusok 9. A 2018/2019. nevelési év feladatainak megvalósítási ütemterve Feladat Dokumentum Határidő Felelős Értekezlet szervezése Módosított nyári óvodai Pedagógiai Program, szeptember időben folyama- Házirend, 01. tos SZMSZ SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program áttekintése, módosítása Módosított Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ ismertetése Egyéni fejlesztési terv áttekintése, módosítása Esemény és programterv elkészítése a 2018/2019 nevelési évre Intézményi Munkaterv elkészítése a 2018/2018 nevelési évre Módosított Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ Módosított A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció Esemény és programterv 2018/2019 nevelési év Munkaterv 2018/2019 nevelési év szeptember 10. szeptember 17. szeptember 07. szeptember Nevelőtestületi szeptember 10. Nevelőtestületi szeptember 17. Tanévnyitó szeptember 07.

9 Munkaközösség és munkacsoportok megalakulása, céljainak, feladatainak intézményi meghatározása Munkaközösség munkatervének elkészítése Munkaközösség munkatervének ismertetése Jegyzőkönyv szeptember 07. Munkaközösség munkaterve október február 01. október 08. Balázsiné Hubai Ildikó Tanévnyitó szeptember 07. Munkaközösségi október 08. munkatervének elkészítése munkatervének ismertetése Féléves Beszámolók A 208/2019 nevelési év értékelése 10. Kapcsolatok munkaterve k féléves nevelési tervek beszámolói Munkaközösségek féléves beszámolója féléves beszámolója október 07. október 08. február június Pedagógiai Program 7. Az óvoda kapcsolatai Munkacsoport vezetők Óvodapedagógusok Munkaközösség vezetője vezetői Nagyné Lenge Margit Munkacsoport október 08. Nevelőtestületi október 08. Testületi február 01. Nevelési évzáró június 14. 9

10 10.1. Óvoda család Családdal való kapcsolattartás - Pedagógiai Program 7.1. A családdal való kapcsolat tagintézmény-vezető Óvodapedagógusok A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció Jegyzőkönyvek Kapcsolat külső intézményekkel - Pedagógiai Program 7.2. Kapcsolatok külső intézményekkel Nagyné Lenge Margit igazgató tagintézmény-vezető Feljegyzések, Jegyzőkönyvek, Együttműködési megállapodások 11. Belső ellenőrzés, önértékelés értékelés - A belső ellenőrzés, értékelés feladatait, ütemezését - A Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda Önértékelési Program ig terjedő nevelési év ütemterve - határozza meg. tagintézmény-vezető Önértékelési csoport tagjai Önfejlesztési tervek - óvodapedagógusok Intézményi Intézkedési terv Ütemterv szerint Dokumentumok ellenőrzése, értékelése Ellenőrzésre kerülő szakmai dokumentumok: - - A gyermek egyéni fejlődését nyomon követő dokumentáció - Munkaközösség munkatervei - éves munkatervei - BTMN, SNI gyerekek nyilvántartása - Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nyilvántartása - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság nyilvántartása - Veszélyeztetett gyerekek nyilvántartása Egyéb nyilvántartások: - Felvételi mulasztási napló - Jelenléti ív nyilvántartás 10

11 11.2. A dokumentumok ellenőrzésének, értékelésének ütemterve Dokumentum Ellenőrzés időpontja Ellenőrzés tartalma Felelős Jelenléti ív 2018/2019 Felvételi mulasztási napló 2018/ /2019 Munkaközösség Munkaterve 2018/2019 Munkaterve BTMN, SNI gyerekek nyilvántartása Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nyilvántartása Veszélyeztetett gyerekek nyilvántartása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság nyilvántartása Minden hónap utolsó munkanapja Minden csoport éves korcsoport éves korcsoport Minden csoportban: Munkaidő pontos vezetése, adatok egyeztetése Adatok pontos felvezetése A dokumentáció pontos, szakszerű vezetése, lezárás A dokumentáció pontos, szakszerű, elkészítése A dokumentációk pontos, szakszerű, elkészítése A nyilvántartás pontos vezetése A nyilvántartás pontos vezetése A nyilvántartás pontos vezetése A nyilvántartás pontos vezetése tagintézményvezető tagintézményvezető tagintézményvezető Veressné Czudor Mária óvodapedagógus Munkacsoport vezetői tagintézményvezető Óvodatitkár Óvodatitkár tagintézményvezető Óvodatitkár tagintézmény-vezető Beszámolási kötelezettség Feljegyzés Feljegyzés Feljegyzés Feljegyzés Feljegyzés Nyilvántartás Nyilvántartás Nyilvántartás Nyilvántartás 11

12 12. Továbbképzések - Akkreditált továbbképzések koordinációja. - Az óvodapedagógusok továbbképzéseken való részvételének elveit az aktuális Továbbképzési terv tartalmazza. 13. Gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó feladatok - A gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések betartása. - A gyermekeket évszakonként tájékoztatni kell a balesetveszélyekre. - A gyermekbaleseteket követően meg kell határozni azokat a feladatokat, amellyel elkerülhetők a hasonló típusú gyermekbalesetek. - Az esetleges gyermekbalesetek törvényileg előírt dokumentálása, jelentési kötelezettség. Óvodapedagógusok 14. Szakmai munkaközösség, munkacsoportok A Munkaközösség, munkacsoportok munkájának célja és feladatai: - Fenntartó elvárásainak, előírásainak megfelelően a hitéletre való nevelés bevezetése, gyakorlása. - A szakmai-gyakorlati munka színvonalának emelése, a nevelő munka hatékonyságának növelése. - A nevelőtestületben a pedagógiai munka fejlesztése, újítása, eredmények, tapasztalatok közreadása. - Korszerű szakismeretek közvetítése, pedagógiai folyamatok elemzése, értékelése. - Pedagógiai Program elemzése, alakítása. Szakmai munkaközösség Munkaközösség vezető Veressné Czudor Mária Munkaterv A munkaterv elkészítésének határideje: október 07. Beóvodázást segítő és óvodai hiányzást ellenőrző munkacsoport Gyermekvédelmi munkacsoport Külsős kapcsolattartó munkacsoport Óvoda-Iskola átmenetet segítő munkacsoport Katolikus hittan munkacsoport Munkacsoport vezetők tagintézmény-vezető Péter Lászlóné óvodapedagógus Lukácsné Németh Edit óvodapedagógus Bankáné Barna Ibolya óvodapedagógus Eszteró Imréné óvodapedagógus,hitoktató A munkaközösség és munkacsoportok az elkészített munkatervek alapján készülnek a feladatok ütemezésére. 12

13 tagintézmény-vezető Liliom Óvoda Szakmai Munkaközösség és munkatervei a 2018/2019 nevelési évre október PR Marketing - Az intézmény pozitív megítélésének az elősegítése. - Közvetlen kommunikáció az önkormányzati képviselőkkel, helyi vállalkozókkal. Dokumentáció: Nagyné Lenge Margit igazgató tagintézmény-vezető Feljegyzés 16. Gyermekek óvodába járásával kapcsolatos szabályok, tanügyigazgatási rend és adminisztráció - Szabályozó dokumentum: A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda SZMSZ-e - Szabályozó dokumentum: Házirend Dokumentáció Nagyné Lenge Margit igazgató tagintézmény-vezető SZMSZ, Házirend 17. Az óvoda egyházi és hagyományos ünnepei, rendezvényei 2018/2019. nevelési év - Pedagógiai Program 6. Az óvoda hagyományos és egyházi ünnepei Legitimációs záradék A 2018/2019. nevelési év Munkatervét a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda nevelőtestülete a szeptember 07-én megtartott évnyitó nevelési én elfogadta. Kenderes, szeptember 07. Igazgató Tagintézmény-vezető 13

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Aktualitások az óvodai intézményi működésben

Aktualitások az óvodai intézményi működésben Aktualitások az óvodai intézményi működésben 1 Európai kitekintés EU 2020 Stratégia 95% Hazai sikerek 95,2% Pályázatok 9200 Életkor Létszám arány 2010 Létszám arány 2016-2017 3 éves 74,1% 84% 2 Óvodai

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat A GRÁCIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 9027 GYŐR, PUSKÁS T. U. 8. 2015. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat 2017 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87. ) 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 98/2016.

Az előterjesztés száma: 98/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerűtöbbség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés : 98/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének 2017. június 7. napján,

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Munkaterve (óvoda) 2016/2017.

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Munkaterve (óvoda) 2016/2017. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterve (óvoda) 2016/2017. Készítette: igazgató Tartalomjegyzék 1 1. A Munkaterv jogszabályi háttere 3. 2. Bevezető 5. 3. Személyi feltételek 6. 4. Fogadó órák rendje

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A nevelési év

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A nevelési év K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 2018-2019. nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. - a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata A CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT SZENTLŐRINCKÁTAI IMRE SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata jóváhagyta: Horti Sándor igazgató érvényes: 2018-2019.

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT

NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT Fenntartói értékelés 2016/2017.tanév Pillangó óvoda Pedagógiai-Szakmai munka fenntartói értékelése Pillangó Óvoda (9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7.) Az intézmény

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Helyi Értékelési Szabályzat

Helyi Értékelési Szabályzat Helyi Értékelési Szabályzat A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára OM: 201094 Tartalomjegyzék: 1. A Szabályzat személyi

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA OM: 033101 4400 NYÍREGYHÁZA Búza u. 7-17. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA

A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. (1) Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében 1.

Részletesebben

Közzétételi lista

Közzétételi lista Közzétételi lista 2017-18 Intézményi adatok Az óvoda neve: Mágocsi Bokréta Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Az óvoda székhelye: 7342 Mágocs, Templom tér 2 Az óvoda OM azonosítója: 202 111 Telefon: 06 72 451

Részletesebben

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2700, Cegléd Buzogány utca 23.) OM száma: 202802 TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Cegléd 2015 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Utazó gyógypedagógusi hálózat MUNKATERV. 2018/19-es tanév

Utazó gyógypedagógusi hálózat MUNKATERV. 2018/19-es tanév Egy olyan hegyet, mint az Everest, nem úgy mászik meg az ember, hogy saját feje szerint lohol előre vagy, hogy mindenáron verseng a bajtársaival. Lassan, gondosan, elővigyázatosan, önzetlen csapatmunkával

Részletesebben

Óvodai gyakornoki szabályzat

Óvodai gyakornoki szabályzat Óvodai gyakornoki szabályzat II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Berger József 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013.

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT

NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT Fenntartói értékelés 2015/2016.tanév Pillangó óvoda Pedagógiai-Szakmai munka fenntartói értékelése Pillangó Óvoda (9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7.) Az intézmény

Részletesebben

E-KRÉTA. N. Kollár Katalin. Részletes információt az EMMI hivatalos információs felületén találsz:

E-KRÉTA. N. Kollár Katalin. Részletes információt az EMMI hivatalos információs felületén találsz: E-KRÉTA N. Kollár Katalin Részletes információt az EMMI hivatalos információs felületén találsz: https://ekreta.hu/elearning/ Mi az e-napló célja? 1. Adminisztratív felület, ami a hagyományos napló funkcióit

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Egri Balassi Bálint Általános Iskola Helyi értékelési szabályzat

Egri Balassi Bálint Általános Iskola Helyi értékelési szabályzat Egri Balassi Bálint Általános Iskola Helyi értékelési szabályzat Készítette: Lachata István igazgató (A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Helyi értékelési szabályzatának mintája alapján) 1 A helyi értékelési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Közzétételi lista

Közzétételi lista Közzétételi lista 2018-2019 Intézményi adatok Az óvoda neve: Mágocsi Bokréta Óvoda Az óvoda székhelye: 7342 Mágocs, Szabadság u.7 Az óvoda OM azonosítója: 202 111 Telefon: 06 72 451 122 Mobil telefon:

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 Az Rábapatyi Gyermekliget Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2010 2011 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

TÁRGY: A 2016/2017. nevelési év értékelésének szempontjai E L Ő T E R J E S Z T É S A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TÁRGY: A 2016/2017. nevelési év értékelésének szempontjai E L Ő T E R J E S Z T É S A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A NAPIREND SORSZÁMA: 10. MELLÉKLET:

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa u. 1/1. Telefon / Fax: 53 / 374 016 Email: mosolygoalma4@freemail.hu www.mosolygoalmaovoda.hu HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Napsugár Óvoda 2440 Százhalombatta, Csokonai u. 50. Az intézmény OM azonosítója: 032790 Intézményvezető:.. Ph. Legitimációs eljárás Az alkalmazott közösségnevében

Részletesebben

Különös Közzétételi lista. Óvoda nevelési év

Különös Közzétételi lista. Óvoda nevelési év Különös Közzétételi lista Óvoda 2018-2019. nevelési év 1. Az óvodai felvétel rendje Nkt. VIII. (1) Az óvoda két és fél éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, illetve a tankötelezettség

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Kolozsvár Utcai Általános Iskola Budapest, 2015. szeptember 1. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018-2019. nevelési év Jogszabályi alapja a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT WALLA JÓZSEF ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Walla József Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek Alkalmazott módszerek Ellenőrzést végzők. Törvényesség betartása

Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek Alkalmazott módszerek Ellenőrzést végzők. Törvényesség betartása Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek Alkalmazott módszerek Ellenőrzést végzők Szeptember Munkaköri leírások aktualizálása Pedagógus és NOKS dolgozók köre szöveg aktualizálása Átsorolások Órarendek

Részletesebben

FOGADUNK? VAGY BEFOGADUNK? Inkluzív nevelés a Pöttyös oviban

FOGADUNK? VAGY BEFOGADUNK? Inkluzív nevelés a Pöttyös oviban FOGADUNK? VAGY BEFOGADUNK? Inkluzív nevelés a Pöttyös oviban SZVÓ Szakmai Nap 2017.03.28. Készítette: Bencsik Mária tagintézmény vezető Az integráció integrálás, fogadás : a Magyar értelmező kéziszótár

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Óvodája

Mélykút Város Önkormányzat Óvodája Mélykút Város Önkormányzat Óvodája NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017/2018. NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE Intézmény neve: AM DASZK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tagintézmény neve: AM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. számú melléklet Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: 200251 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA OM: 200251 köznevelési

Részletesebben

2016/2017. NEVELÉSI ÉV. fő iskolai végzettségük szakképzettségük fő munkaköre óvodapedagógus 8 főiskola óvodapedagógus 3

2016/2017. NEVELÉSI ÉV. fő iskolai végzettségük szakképzettségük fő munkaköre óvodapedagógus 8 főiskola óvodapedagógus 3 Közzétételi lista Intézményi adatok Az óvoda neve: Mágocsi Bokréta Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Az óvoda székhelye: 7342 Mágocs, Templom tér 2 Az óvoda OM azonosítója: 202 111 Telefon: 06 72 451 122,

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2018 Tartalom 1. Az intézményi értékelési szabályzat célja... 2 2. Jogszabályi háttér... 2 3. A Szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Készítette: Szabó Klára február. Szaktanácsadói szakmai nap

Készítette: Szabó Klára február. Szaktanácsadói szakmai nap Készítette: Szabó Klára 2019. február Szaktanácsadói szakmai nap 2019 Visszatekintés 2018 Személyi feltételek Szaktanácsadók Szaktanácsadók Terület 2018. 01.01-2018.09.01-08.31. 12.31. Óvodapedagógusok

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szabályai

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szabályai 3. sz. melléklet MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szabályai OM azonosító: 031202 Intézményazonosító: HA2301 2017.09.01 MEDGYESSY FERENC

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

MUNKATERVE. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye. Összeállította: A 2014/2015.

MUNKATERVE. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye. Összeállította: A 2014/2015. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye MUNKATERVE A 2014/2015. tanévre Összeállította: Radványi Csaba Elfogadta: a 2014. augusztus 27-én Debrecenben tartott nevelőtestületi

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig.

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat Bükkaranyosi Általános Iskola Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat jogszabályi háttere A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) 138/1992. évi

Részletesebben

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2700, Cegléd Buzogány utca 23.) OM száma: 202802 A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE Cegléd 2015/2016. Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv (IÖÉT) elkészítésének

Részletesebben

Közzétételi lista nevelési év

Közzétételi lista nevelési év Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Székhely: Fehérgyarmat Szent I. tér 2. Telephelyek: Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Hadház utcai Óvodája Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Tavasz utcai Óvodája OM: 202 319 Tel.:

Részletesebben

Óvodai Nevelési-oktatási intézmény Közzétételi Lista. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

Óvodai Nevelési-oktatási intézmény Közzétételi Lista. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Óvodai Nevelési-oktatási intézmény Közzétételi Lista Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Törvényi háttér: A kormány 229/2012. (VII.28) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat személyi hatálya... 2 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. A gyakornokra

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS GIMNÁZIUMI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS GIMNÁZIUMI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS GIMNÁZIUMI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben