MAGYAR GERONTOLÓGIA. 1. évfolyam 4. szám december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR GERONTOLÓGIA. 1. évfolyam 4. szám 2009. december"

Átírás

1 MAGYAR GERONTOLÓGIA 1. évfolyam 4. szám december

2 Szerkesztıbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Fıszerkesztı: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetık: Szociális gerontológia: Kísérletes gerontológia: Geriátria: Oktatás: Gerontopszichológia: Életmód: Társadalomgerontológia: Prevenció: Prof. Iván László Prof. Székely Miklós Prof. Székács Béla Prof. Bakó Gyula Prof. Molnár Péter Prof. Figler Mária Dr. Fábián Gergely Dr. Tóth István Szerkesztıbizottság tagjai: Dr. Boga Bálint, Budapest, a szerkesztıbizottság elnöke Csernáthné Kárándi Erzsébet, Hajdúböszörmény Dr. Halmos Béla, Eger Dr. Hazafi Klára, Pécs Dr. Németh Károly, Verıce Dr. Pék Gyızı, Debrecen Dr. Patyán László, Nyíregyháza Regius Ottó, Budapest Dr. Ruszwurm Andrea, Nagykanizsa Dr. Szilagyi, S. Jean, Nyíregyháza Dr. Telkes Zoltán, Visegrád Dr. Vértes László, Budapest Dr. Zöllei Magdolna, Szeged ii

3 MAGYAR GERONTOLÓGIA TARTALOMJEGYZÉK 1. évfolyam 4. szám (2009) oldal Szerkesztıi levél (Dr. Semsei Imre) 1 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK A geroonkológia alapelvei Dr. Boga Bálint 6 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Az öregedés hatása a szingliség megélésére: egészség és társas támasz az idıs szinglik körében Czimmerman Edit, Dr. Pék Gyızı 15 Demográfiai változások a népesség összetételében: A School of Social Work reakciója a társadalom elöregedésére Dr. Anna C. Faul, Dr. Pamela A. Yankeelov, Dr. Thomas Lawson 43 Az immunrendszer változása idıs korban Dr. Stercz Balázs, Dr. Kövesdi Valéria, Dr. Vértes László, Dr. Ongrádi József 59 BEMUTATKOZIK Idısek ápoló-gondozó otthona, Encs Jónyer Lajosné 75 A TÁRDISZCIPLÍNÁK EREDMÉNYEIBİL Tapasztalatok a szélütéses hemiplegia akupunktúrás terápiájában Prof. Dr. Yu Funian 78 KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNYEK I. Országos Gerontológia-oktatási Szakmai Kerekasztal TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTİ Arcképcsarnok Vértes-Hun Nándor Dr. Vértes László 84 iii

4 OLVASÓNAPLÓ Gerontológia (Szerk.: Dr. Semsei Imre) Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. (Start Nyomda, Nyíregyháza) Hidy Pálné dr. 87 KÜLFÖLDI KITEKINTÉS Cikk: Az élet késıi szakaszában rapamycinnel kezelt genetikailag heterogén egerek élettartama megnövekedett 89 HÍREK A Preventív Gerontológiai és Geriátriai Társaság VII. kongresszusa 93 Gerontológia a médiában 94 Magyar nyelvő gerontológiai publikációk 101 Jelentkezési lap (Preventív Gerontológiai és Geriátriai Társaság) 102 Megrendelés 105 Útmutató a szerzıknek 106 Angol tartalomjegyzék 110 iv

5 SZERKESZTİI LEVÉL Tisztelt Olvasóink! Folyóiratunk elsı évfolyamának utolsó számát olvashatják a kedves érdeklıdık. Úgy tőnik, hogy ez csak egy kis évforduló, hiszen egy év egy folyóirat életében valószínőleg nem nagy idı. Azonban ha azt nézzük, hogy egy évvel ezelıtt szinte a semmibıl nıtt ki a folyóirat, már talán egy kicsit van mit ünnepelni. Megszületett egy éve a hazai gerontológia elsı írásos fóruma, majd 80 évvel az elsı gerontológiai folyóirat németországi megjelenése után. Nem nagy ügy gondolhatják. Csakhogy ezelıtt még ez sem létezett, nem volt Gerontológia jegyzet, Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központ, stb.. A 24. órában sikerült talán, ismét életet lehelni a hazai gerontológiai életbe, hogy segítségére lehessünk hazánk társadalmában is egyre nagyobb gondot okozó elöregedés problémájának megoldásában. Ehhez sikerült megnyerni sok-sok hazai gerontológust, geriátert és kapcsolódó társszakmák képviselıit, akiknek ezúton is szeretnék ezért köszönetet mondani. Remélem, egyre többen társulnak az egy-két éve fellendült gerontológiai mozgalomhoz, hiszen sok rejtett, értékes szakember van hazánkban, aki ilyen-olyan formában foglalkozik az öregedés kérdésével. Az elsı évfolyam számai eddig ingyenesen voltak olvashatók a neten, azonban a további évfolyamok számai már csak elıfizetıink számára lesznek elérhetık. Szorít erre bennünket a kényszer, hiszen a folyóirat kiadásának költségeit fedeznünk kell. Azonban sokan hozzájuthatnak a folyóirathoz költségmentesen, hiszen a gerontológiai társaságok tagjainak nem kell ezért külön fizetniük (ennek a szolgáltatásnak az ára benne van a tagdíjban). Minden további kedves érdeklıdı az alábbi címen tájékozódhat az elıfizetés részleteirıl Folytatni szeretnénk a megkezdett értékes munkát, hogy bıvülhessen a hazai gerontológia fóruma. A következı évad tervei között szerepelnek például az alábbiak. Gerontológiához kapcsolódó tanulmányokat szeretnénk ismertetni, ha másképp nem is, de 1

6 tömörített formában mindenképpen. Példának említeném a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán, a Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központ segítségével rövidesen sok gerontológiával foglalkozó szakdolgozat kerül elkészítésre. Ezek felölelik a gerontológia oktatásától a geriátria legújabb eredményein keresztül az idısgondozás aktuális kérdéseiig a gerontológia több szeletét. Emellett tematikus számokat is tervezünk, mint például az öregkori demencia feldolgozása több szempontból. Gerontológusok, geriáterek, idısellátásban dolgozó kollégák, stb. járják körül ugyanazt a problémát a saját aspektusukból szemlélve. Kezdenénk a demenciával, az Alzheimer kórral, annak fokozott jelentısége miatt is. Egyre több ember ér meg egyre magasabb kort, ezért (is) egyre többen szenvednek majd a demencia betegségében, ennek összes egyéni és társadalmi vonzatával együtt. Továbbra is törekszünk hazai létesítmények megismertetésére, és az öregedéssel kapcsolatos társadalmi problémák megoldására tett erıfeszítések bemutatására. Emellett bemutatnánk külföldi példákat is, s reméljük egyre több külföldi szerzı tollából származó írást is közölhetünk (ahogyan azt ez a szám is mutatja). Fontos lenne ez számunkra, hogy megismerjük és tanulhassunk a külföldi példákból, illetve öregbíthessük a hazai gerontológia hírnevét is. A gerontológiához kapcsolódóan egy-egy idısebb vagy akár fiatalabb mővész egy-egy alkotását is bemutatnánk, mely kapcsolódik az öregedéshez, az idıs emberekhez. Ez alkalommal Nagy Károlyné nyíregyházi grafikusmővésznı egy képét mutatjuk be a kötet elején Az idıs ember és a kutya motívumát. 2

7 AZ IDİS EMBER A MŐVÉSZETEKBEN Az idıs ember és a kutya Nagy Károlyné grafikusmővész 4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 10. T: Mind ismerjük, mennyi problémával küzdenek az idıs emberek, köztük igen súlyos az elmagányosodásé is. Egy-egy társ köztük például egy kutya is azonban színt s értelmet hozhat az idıs emberek életébe. Egy társ, akivel megoszthatják életüket, bánatukat, örömüket, mindennapjaikat. De ahogyan azt a gerontológia tanítása során is mindig megemlítem: a 3

8 kutyáról gondoskodni kell, ezzel jár például a mindennapi kiadós séta, mely mindkét fél számára haszonnal jár. Ismerjük, hogy a nem elégséges mozgás felgyorsult öregedést eredményez, ugyanakkor a megfelelı fizikai aktivitás számos betegség megelızésére, elıfordulási rizikójának csökkenéséhez vezet (pl. az Alzheimer esetében is, nem beszélve a társadalom öregkori népbetegségérıl a szív és érrendszeri problémákról). Ami pedig a folyóirat aktuális számát illeti. Az Összefoglaló közlemények között ez alkalommal Boga doktor tollából olvashatunk a geroonkológia témakörében. A téma fontosságáról mindenki meggyızıdhet, hiszen a második legfontosabb halálok az idıskori malignus elváltozások hatásai. Az Eredeti Közlemények között elsıként a Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központból a Gerontopszichiátriai Tudományos Koordinációs Egység mőhelyében készült újabb munkát ismertetünk, mely az öregedés és a szingliség témakörében szolgál adalékkal számunkra. Sajnos, egyre nagyobb probléma (lesz) ez a magyar társadalomban is, hiszen a családok számának csökkenése (kevesebb család alakul és egyre több felbomlik ilyen-olyan okokra visszavezethetıen) mellett egyre több az egyedülálló ember az összes negatív (egyéni és társadalmi) vonzatával együtt. Következı írás Prof. Anna C. Faul amerikai egyetemi oktató tanulmánya arról, hogyan reagál a Louisvillei Egyetemen levı Kent School of Social Work intézet azokra a kihívásokra, melyeket a populációban bekövetkezı változások jelentenek. Igen jó tanulságul szolgál ez az írás számunkra, hiszen megmutatja, mit és hogyan tettek Kentuckyban azért, hogy segítsék - az ott is meglévı - társadalmi elöregedés oktatási vetületének megoldását. Nemcsak a gerontológiát oktatók számára tanulságos ez a munka, de érdemes lenne döntéshozóinknak is tisztában lenni a megoldás útkeresésének mintáival. Az immunrendszer változása idıs korban a címe Dr. Ongrádi József és munkatársai cikkének. Ismert tény, hogy immunrendszerünk is ugyanúgy változik-öregszik mint a szervezetünk többi része. Eredményként idıskorban lecsökken a külsı fertızések elleni védelem, ugyanakkor növekszik a szervezet reakciója a saját szervezetet felépítı sejtek ellen. A cikk további adalékokkal szolgál a szervezet védekezıképességének öregkori változásaihoz, hogy jobban megérthessük az öregedéssel zajló immunológiai folyamatokat. A Bemutatkozik rovatunkban ezúttal az Encsi Idısek Ápoló-gondozó Otthona ismerteti tevékenységét, eredményeit Jónyer Lajosné intézményvezetı tolmácsolásában. Ez a 4

9 rovat segít megismerni más intézményeket, jó összehasonlítási alapul szolgálva a többiek tevékenységéhez. A Társdiszciplínák eredményeibıl részben Prof. Yu Funian a Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesülete elnöke ír azokról az eredményekrıl, melyeket a szélütéses hemiplégia akupunktúrás kezelése során győjtöttek. Figyelemre méltó ez a cikk azért is, hiszen egyrészt az alternatív orvoslás egyes eredményeit ismerteti, másrészt pedig egy másik kultúrkör gyógyítási hagyományaihoz tartozik. A Közérdekő közlemények-ben ezúttal egy konferenciára hívnánk fel olvasóink figyelmét. A honi gerontológiai oktatás jobbításának elısegítésére rendeznénk egy kerekasztalt, mellyel szeretnénk áttekinteni és amennyire lehetséges megoldani a magyarországi gerontológiai oktatás problémáit, nehézségeit. Kérjük azokat, akik ebben szeretnének részt venni, jelezzék szándékukat, vagy hívják fel illetékes kollégáik figyelmét erre a rendezvényre. A Történelmi visszatekintı most is egy hazai portrét ismertet Dr. Hun Nándor személyében - aki elkötelezett híve volt a hazai gerontológiának most is Vértes dr. tolmácsolásában. Az Olvasónapló-ban Hidy Pálné dr. írt recenziót a Gerontológia jegyzetrıl melyet már ez évi 2. számunkban bemutattunk. A szakavatott recenziót olyan ember írta, aki maga is több mint 30 éve foglalkozik a gerontológia egyes vonatkozásaival. Az ı munkáinak jegyzékét találhatjuk meg a mostani szám Magyar nyelvő gerontológiai publikációk fejezetben is. A Külföldi kitekintés rovat egy olyan cikket ismertet, mely igen felrázta a világ közvéleményét is. Egy olyan anyagot, a rapamycint és annak az öregedés folyamatára gyakorolt hatását ismerteti, melyet szenzációként tárgyalt a világsajtó, mint az egyetlen olyan anyagot, mely bizonyítottan hatással van az öregedésre, lassítja azt. Természetesen mint az esetek többségében most is túlzásokba esett a média, mikor csoda-fiatalító szerként tálalta egyes laboratóriumok eredményeit a szerrel kapcsolatban. Erre tér ki a Gerontológia a médiában rovat cikke is, annak 4. pontjában. Rövid ismertetést olvashatunk a Preventív Gerontológiai és Geriátriai Társaság VII. konferenciájáról a Hírek rovatban. A teljes konferencia anyagot az egyik késıbbi számban fogjuk majd bemutatni 2010-ben. Dr. Semsei Imre 5

10 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK A GEROONKOLÓGIA ALAPELVEI Dr. Boga Bálint Bevezetés A geroonkológia, vagy onkogeriátria két, igen nagy körültekintést igénylı, összetett kérdéseket, problémákat felvetı, az eredményt a többi szakágnál nehezebben felmutató orvosi diszciplína találkozása. Az idıs beteg ellátása önmagában is cizellált elemzést igényel, a daganatos beteg kezelése szintén sokszor a Szkylla és Karybdisz közt hajózás keskeny lehetıségét példázza. A kettı együtt pedig tovább mélyíti a döntés kritikus oldalát. A felmerülı problémák legtöbbször nem csak additívak, hanem szinergisták. Damashek, a híres hematológus mondta a malignus hematológiai kórképek kezelését illetıen, hogy legalább annyi filozófiával, mint amennyi agresszivitással kell végezni. Idıs daganatos betegnél is érvényes lehet ez a princípium, azaz nem szabad háttérbe szorítani az aktivitást, de itt a filozófia, az okos, mindent figyelembe vevı megfontolás kell, hogy domináljon. Minden egyes idıs beteg ellátása mind a diagnosztika, mind a kezelés egy olyan tengely közepén kell, hogy elhelyezkedjék, amelynek egyik végpontjában a nihilizmus, másik végpontjában a polipragmázia foglal helyet. Nem az eleve lemondás, az eredmény megkérdıjelezése, sem a mindenképpen kikényszerített felesleges részletes kivizsgálás vagy nagy rizikóval járó, eredménnyel alig kecsegtetı kezelés jelentheti a legjobb megoldást, mind a két véglettıl távolságot kell tartani. Az ellátás mértékét a kezelendı személy adottságai szabják meg. Minden kezelés indításánál az orvos 4 tényezıt vesz, vagy kell figyelembe vegyen (optimális esetben ez akkor is megtörténik, ha nem tételesen kerül rá sor): 1. az adott betegség súlyossága és progressziójának üteme 2. az adott kezelési eljárás hatékonysága 3. a betegség spontán regressziójának (esetleg stagnálásának) valószínősége 4. az adott kezelés mellékhatásai. Az elsı kettı a kezelés indítása mellett, míg a második kettı ellene szól. Malignus daganatnál a progresszió, a legtöbb esetben a letális kimenetel egyértelmő. A kezelések hatékonysági foka daganat típusa és a szer tulajdonságai alapján igen széles skálán helyezkedik el, igen sokszor alacsony remissziós rátát mutat. A mellékhatások gyakoriak és 6

11 vitális szempontból is veszélyesek lehetnek, különösen idıseknél. A malignitás ténye miatt azonban ez utóbbi két elınytelen tényezı másképpen ítélendı meg. A klasszikus hippokratészi abszolút nil nocere elvet a modern orvostudományban nemcsak az onkológiában - a kockázat-elıny (benefit to risk) arány megfontolt mérlegelése váltja fel. Alaptények 1. A kor elırehaladtával a daganatok incidenciája, és így a prevalenciája nı, Magyarországon az összes daganatok 51%-a 60 év felett jelentkezik. Ez mindkét nemre érvényes, de a nıknél az idıseken belül a magasabb korosztályok felé tolódik el a nagyobb arány. Az idıskori halmozódás oka egyrészt az idıfaktor önmagában (hosszabb idı alatt nagyobb lehetıség van rákkeltı hatás bekövetkezésére, illetve rákkeltı hatások kumulációjára). Másrészt a tumor kifejlıdését gátló mechanizmusok gyengülnek az öregedı szervezetben. Ezek: a DNS-javító készsége, a szupresszor gének aktivitása csökken, az immun-felügyelet hatékonysága gyengül, a hormonális reguláció romlik, a telomer-telomeráz-apoptózis egyensúly megbomlik. A daganat és kor viszonyának két típusát különböztetjük meg. Az ún. kor-függı (age-dependent) megbetegedés incidenciája a kor elırehaladtával lineárisan nı, ilyen az onkológia területén a prosztata-rák. Az ún. korhoz kapcsolt betegség (age-related) incidenciája bizonyos korig nı, majd ismét csökken, tehát bizonyos korosztályban mutatja a maximumot, ilyen a tüdı- és az emlırák. Valószínőleg a hajlamos személyeknél a rákkeltı hatások bizonyos korra már elérik a megbetegítı hatáshoz szükséges mértéket. 2. A daganatos halálozás az incidenciát meghaladó mértékben 65 év feletti korosztályra esik: kb. 60%, sıt ez az arány nıknél 65%. Ezt részben az magyarázza, hogy a korábban induló daganatok fejlıdése késıbbi korban ér el a letális kimenetelhez, másrészt kevesebb a gyógyítható stádiumban felfedezett eset. 3. A daganatok progresszivitásának üteme, agresszivitása korral változhat. Általában lassabb progresszióról beszélnek, de a vizsgálatok egyes tumoroknál éppen agresszívebb kórlefolyást találtak. Például az egyik felmérı összegzés szerint a méhnyak, a prosztata daganata, a melanóma, a limfóma, a leukémia kedvezıtlenebb, míg az emlı, vastagbél, a tüdı rákja elhúzódóbb kórlefolyást mutat. A különbözı 7

12 vizsgálatok egymástól eltérı eredményeket adtak, ami az eltérı szövettani, stádiumbeli, stb. tényezıktıl függhetett. Természetesen az is meghatározó lehet, hogy melyik tényezıt tartjuk alapkritériumnak: a lokális terjedést, a metasztázis-képzıdést vagy az általános tumor-tüneteket. 4. A daganat diagnózisa sok esetben fiatalabb személynél is késhet, de ez a késés idıseknél gyakoribb és idıben még elhúzódóbb. A késés oka lehet a betegség larváltabb kifejlıdése, de felelıs lehet érte az érintett személy vagy az ıt elıször vizsgáló orvos. Ilyen esetekben a következı momentumok magyarázhatják ezt: a tünet bagatellizálása, már ismert betegséggel, öregedéssel magyarázzák, az eltérés után követésének elhanyagolása, daganat-tünetek ismeretének hiánya, pesszimizmus, szőrésbıl kimaradás, leletek alulértékelése, stb. 5. Az idısek multimorbiditása miatt a daganat komorbiditása igen nagyarányú, 65 év felett átlagban 3-4 társuló betegséggel számolhatunk. Természetesen nem mindegyik bír klinikai relevanciával. Csak 10-15%-ban nincs komorbiditás. Legtöbbször a daganat fellépése elıtt már fennállt a kísérı kórfolyamat, de felléphet a daganat kialakulása után is. Lehet közös etiológiájuk, pl. dohányzás rákkeltı és atherogén hatása. A társbetegség hathat a tumor kifejlıdésére, felismerésére, kórlefolyására, a kezelés megválasztására és annak eredményességére. A malignus megbetegedés, illetve kezelése viszont befolyásolhatja a kísérı betegség alakulását. Magas korban a daganatos betegség megjelenése esetén is a betegek többsége nem a daganathoz köthetı állapot következtében halálozik el. 6. Az idısek magasabb korosztályai nem szerepelnek a hivatalos, központilag finanszírozott szőrési protokollokban. Így hazánkban a 2 évente végezhetı mammográfiás emlı-szőrés felsı korhatára 65 év. Külföldi összehasonlító vizsgálatok azt igazolták, hogy 70 év felett az emlıszőrésnek nincs statisztikailag kimutatható elınye a betegség kimenetelét illetıen. A kolorektális daganatszőrés 70 éves korig szerepel a programokban (vérkimutatás székletbıl, más programban 5 évente kolonoszkópia). Nıknél 65 éves korig végezhetı a méhnyakrák-szőrés (kolposzkópia+citológia). Férfiaknál a prosztatarák-szőrés nem szerepel az 8

13 engedélyezett szőrési protokollok között (rectodigitális vizsgálat, PSA, gyanú esetén biopszia), pedig a PSA az egyetlen, igazán szőrésre alkalmas marker és korral nagymértékben nı a daganat incidenciája. 7. Kevés olyan, a tényeken alapuló orvoslás (evidence based medicine) nemzetközileg elfogadott kritériumait figyelembe vevı összehasonlító vizsgálat történt, amely az idıskorúak daganatkezelésének eredményességét adatokkal igazolná. Különösen a komorbiditás melletti kezelés lehetıségeirıl kellene több adat rendelkezésre álljon. Az utóbbi idıben azonban néhány vizsgálat már erre a területre is kiterjedt. 8. Retrospektív felmérések azt mutatják, hogy azonos stádium, azonos általános állapot mellett is a kor elırehaladtával csökken az adekvát kezelésbe vettek aránya. Ez a tény a társadalom minden területén tetten érhetı ageizmus jelenségének, azaz az öregek - csak koruk alapján jelenlevı - negatív diszkriminációjának megnyilvánulása. Mint jelenség még a fejlett, gazdag országok egészségügyi ellátásában nem csak az onkológia területén - is kimutatható, ami egyértelmően a mentalitás szerepére utal. Kezelési alapelvek 1. Idıs betegeknél is, mint oki, kuratív célú alapkezelést a terápiás triász alkalmazását kell mérlegelni: sebészi, sugár- illetve gyógyszeres (kemoterápia, hormonkészítmény) kezelés. A kuratív cél szem elıtt tartandó, mivel még hazánkban is a 70. év betöltése után átlagban 10-13, a 80. év után még 6-8 életév várható. Amennyiben a daganat operábilis, rezekábilis és a beteg állapota megengedi, a mőtéti eltávolítás az elsı választott gyógyítási mód. E feltételek idıseknél ritkábban adottak, de megfelelı elıkészítéssel javíthatók (szupportáció). Optimális esetben bizonyos daganatfajtáknál (pl. mamma-, colon-tumor) posztoperatív, ún. adjuváns kemoterápia illetve sugárkezelés jön szóba, egyeseknél (pl. rektum-, elırehaladott mamma-tumor) préoperatív, ún. neoadjuváns kezelés is. Utóbbi esetben a daganat megkisebbedik, sorvad és így javul operálhatósága. 2. A geroonkológia aranyszabálya, hogy nem a beteg kalendáriumi kora, hanem biológiai kora, azaz funkcionális állapota alapján kell megválasztani az alkalmazandó 9

14 kezelésmódot, a bevezetıben elmondottak alapján a cél érdekében adott esetben kockázatot jelentı kezelés is választható. Ez a megközelítés más geriátriai gyakorlat területén is szabály. Alapja az a már említett tény, hogy hazánkban is az idısödı illetve idıs kort megért személyek még jelentıs életkilátással rendelkeznek. Természetesen igen magas korban (85 vagy 90 év felett) maga a kor is gyakran korlátozó tényezı. 3. A daganat részletes kivizsgálását, beleértve a pontos hisztológiai diagnózist, a kiterjedést (staging), kortól függetlenül el kell végezni, amennyiben elıreláthatólag a tumor ellenes kezelés lehetısége fennáll, illetve nincs kontra indikációja. Ezek ismeretében lehet a kezelés módjáról dönteni. A kiterjedést a TNM-rendszer alapján kialakított stádium-beosztás jelöli (T: tumor nagysága, penetrálási fokozata; N: nyirokcsomók érintettsége; M: metasztázis jelenléte). Mőtét után az eltávolított tumor és környezete patológiai feldolgozása alapján megállapított kiterjedési (ptnmrendszer) fokozat szerint döntünk a további kezelésrıl. 4. A kezelés megkezdése elıtt 65 év felett el kell végezni az ún. átfogó geriátriai kivizsgálást (CGA: comprehensive geriatric assessment). Balducci, neves onkogeriáter szerint a következı állapotok meghatározása illetve vizsgálatok elvégzése szükséges: Funkcionális állapot (ADL: activities of daily living, Katz) Komorbiditás (összegzı skála: CIRS-G) Polifarmácia Tápláltság Geriátriai szindrómák Mentális, pszichés állapot Szocio-ökonómiai helyzet Ezen komponensek vonatkozásában az alábbi pontosítások ismerete szükséges: - a funkcionális állapot meghatározására az onkológia a Karnofsky-skálát (esetleg az ECOG-beosztást) használja, a gerontológia a Katz-féle ADL-skálát, a rehabilitáció elsı sorban a Barthel-indexet; idıs tumoros betegnél is a Karnofsky beosztást javasoljuk, általában fokozat feletti állapotot tartunk aktív kezelésre alkalmasnak; 10

15 - a komorbiditás kumulált hatása megjelenik az általános funkcionális állapotban, erre is ismerünk pontozáson alapuló skálát, de egyes szervek expozíciós toleranciája külön megítélés tárgya kell legyen, pl. vesemőködés vagy kardiális kompenzáció; - a társbetegségek kezelésénél használt gyógyszerek elsısorban a daganatkemoterápia szereivel léphetnek interakcióban, az eredmény vagy hatásgyengülés, vagy mellékhatások jelentkezése, idıs korban változik a farmakokinetika (pl. csökken a szérum-albumin, a szervezet össz-víztere, a vese-kiválasztás), így egy háromtényezıs terepen kell mérlegelni; - a normális öregedés velejárója az izom-mennyiség megfogyatkozása, ez a sarcopenia jelensége, 20 és 80 év között ez az eredeti mennyiség felét érinti (a testsúly 30 %-áról 15 %-ra), a daganatos betegek 80 %-ánál jelentkezik a kórlefolyás valamelyik stádiumában az anorhexia-cachexia szindróma; aktív kezelés indításánál bizonyos tápláltsági fok alapfeltétel, így 20 alatti testtömeg indexnél (BMI) általában nem kezdik el; pontosabb felmérést jelent a mini nutriciós teszt (MNA), amely szubjektív adatokon kívül jellemzı vizsgálati leleteket is magába foglal (szérum-vas, -fehérje, koleszterin, limfocita-szám); - a nagy geriátriai szindrómák bizonyos stádiuma az aktív kezelés ellenjavallatát jelenti, tulajdonképpen már az elızı kritériumok vizsgálatánál fény derül rájuk (immobilizációs szindróma, elesés, inanitio, incontinencia, stb.); külön szót érdemel az idıskori elesettség szindróma (frailty), amely vagy kóros mértékő szövet-öregedési folyamat, vagy több, önmagában elégtelenséget nem mutató szervi károsodás összegzıdése, normális paraméterek mellett nagyfokú elesettséget jelent; - az idıskori demencia és depresszió gyakori társbetegség, mértékük a minimentál teszt (MMSE) illetve a geriátriai depressziós skála (GDS) segítségével határozható meg; operabilitás esetén - nagyfokú demencia kivételével a mőtéti eltávolításra sor kerülhet, a depressziót elızetesen kezelni ajánlatos, nem elhúzódó jelleggel; a kemoterápia és sugárkezelés bizonyos stádiumban kerülendı, mert nagymértékő kooperációt igényel; - az otthoni életvitel, a családi kapcsolatok, lakásviszonyok, stb. adott esetben meghatározó lehet a kezelés megválasztásánál. Ezeket a tényezıket együtt és párhuzamosan kell értékelni, közös képletbe nem illeszthetık. Az onkológiai adatokkal együtt kell a kezelési tervre hassanak, 11

16 amelyet a különbözı szakmák képviselıibıl álló szakbizottság állít fel (onkológiai team). Ennek a bizottságnak geriáter tagja is kellene, hogy legyen. 5. Az idıseknél alkalmazott kemoterápiánál a mellékhatások jelentkezése gyakoribb, a következı eljárásokkal tudjuk csökkenteni ezek arányát: a. prediktív vizsgálatokkal felmérni a várható rizikót: több tényezıt magába foglaló képlet segítségével, ill. konkrétan a fluorouracil toxicitást elırejelzı DPD (dihidropirimidináz) enzim szintjének mérésével; b. hasonló szerek közül a kisebb toxicitású választása (pl. epirubicin doxorubicinnel, carbiplatin ciplatinnal szemben); c. elsı szériáknál csökkentett dózis alkalmazása (25 %-kal), ugyanez, ha citopénia alakul ki a szer adása után, szükség esetén még 15 %-kal csökkenthetı, ennél kisebb adag alkalmazása hatástalan; d. nagyobb idı-intervallum hagyása az egyes szériák között (pl. 4 hét helyett 3 hét, mellékhatás esetén több is hagyható); e. kevesebb széria alkalmazása (6 helyett 4, ennél kevesebbnek nincs értelme); f. ha azonos vagy közel azonos hatékonyságú, polikemoterápia helyett monoterápia alkalmazása, ez a szabály nem minden esetben követendı, mert több szer adásánál az egyes szerek adagja, így egyedi mellékhatása jobban csökkenthetı; g. tapasztalati tények alapján néhány szer heti kisebb dózisú adagolással jó eredménnyel és kedvezı tolerabilitással alkalmazható (pl. paclitaxel, epirubicin); h. ha szintén pozitív adatok támasztják alá, perorális adagolás infúziós bevitel helyett (pl. gemcitabin ftorafur helyett); i. szupportív kezelés profilaktikus beindítása a terápia elején (colon-stimuláló faktorok, leukovorin neutropénia megelızésére); j. mellékhatás elsı jeleinek jelentkezésekor megfelelı szupportív szerek alkalmazása (pl. anaemiánál eritropoetin, cisztitisznél mesna). 6. Az említett területeken felül idıs beteg aktív kezelésének egész ideje alatt különös figyelemmel kell kísérni állapotát, szupportív kezelést nyújtani, ami lényegében lehetıvé teszi az aktív kezelés alkalmazását, és ami három területet foglal magába: 1. a daganatos betegség szövıdményeinek 12

17 2. a kezelés mellékhatásainak és 3. a társbetegségeknek kezelését (István Lajos). 7. Informált beleegyezés: idıs betegnél sok esetben nehéz tudatosítani a malignus betegség lényegét, prognózisát, a lehetséges kezelést, ehhez megalapozott beleegyezést nyerni. A megfelelı informálás jogi és etikai kötelezettség, amit a beteg mentális adottságainak megfelelı szinten meg kell valósítani. A daganatos betegségek kezelése sok kockázattal jár, ezért különös jelentıségő a megértésen alapuló hozzájárulás. Az orvos részérıl több idıt igényel, ezért olykor felületes marad, pedig bizonyos kognitív zavarnál is elérhetı a lényeg megértetése. Máskor a hozzátartozó kéri a valódi információ visszatartását. 8. Compliance: az ún. fiatal idıseknél a kezelés elfogadása, az utasítások követése, a kezelési programban való részvétel igen jó, talán jobb, mint a középkorúknál. A kor elırehaladtával romlik az együttmőködés, ennek mentális, mobilitási, depresszióval, nihilizmussal magyarázható okai lehetnek. 9. Elırehaladott, inkurábilis stádiumban az idıs személy számára is biztosítani kell a palliatív kezelési módszerek teljes tárházát, beleértve a palliatív irradiációt, a fájdalomcsillapítást, a biológia alapfunkciók elısegítését, a pszichés támogatást. Ezt legmagasabb fokon a multidiszciplináris munkacsoportot magába foglaló hospiceszolgálat nyújtja. Idısnél nehezítik az ellátást a multimorbiditásból fakadó társbetegségek. Ezért optimális lenne itt is, ha geriáter tagja is lehetne a munkacsoportnak. Zárógondolat Az idıs onkológiai beteg ellátása kettıs tudást igényel: az onkológia jelenlegi lehetıségeinek és az idıs szervezetben fellépı változások ismeretét. Ezt meghaladóan egy adott személynél az ismeretek alkalmazása már a mővészet szférájába tartozik. 13

18 Irodalom 1. Andereggen E, Ris F, Gervaz P, Marel P. (2006): Outcome of surgery for rectal cancer in octogenerians. Swiss Med Wkly 136: Balducci L. (2003): New Paradigms for Treating Elderly Patients With Cancer: The Comprehensive Geriatric Assessment and Guidelines for Supportive Care. J Supp Onc 1(suppl 2): Boga B. (2003): Az onkológiai szőrés és ellátás aktuális kérdési idıskorban. In: A geriátria aktualitásai pp Synergo kft. 4. Harlacher R, Füsgen I. (2000): Geriatric assessment in the elderly cancer patient. J Cancer Res Clin Oncol 126: Landherr L, Nagykálnay T. (2009): Idıskorú kolorektális daganatos betegek gyógyszeres kezelése. Magyar Onkológia 53: Nagykálnay T, Kner E. (2004): Idıskori szolid tumorok kemoterápiája. In: Idıskori onkológia (nem sebészi kezelés) pp Szerk.: Mayer Á.. Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Központ, Budapest. 7. Nemeskéri Cs. (2004): Idıskori tumorok brachyterápiája. In: Idıskori onkológia pp Szerk.: Mayer Á.. Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Központ, Budapest. 8. Repetto L. (2003): Greater Risk of Chemotherapy Toxicity in Elderly Patients with Cancer. J Support Oncol 1(suppl 2): Takácsi Nagy L, Varga Sz, Bégányi N. (2004): Idıskori szolid tumorok megavolt-terápiája. In: Idıskori onkológia. pp Szerk.: Mayer Á. Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Központ, Budapest. Dr. Boga Bálint Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság elnöke 1032 Budapest, Bécsi út

19 EREDETI KÖZLEMÉNYEK AZ ÖREGEDÉS HATÁSA A SZINGLISÉG MEGÉLÉSÉRE: EGÉSZSÉG ÉS TÁRSAS TÁMASZ AZ IDİS SZINGLIK KÖRÉBEN CZIMMERMAN EDIT, DR. PÉK GYİZİ Összefoglalás Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy a szingli jelenség hogyan manifesztálódik idıskorban. Hogyan fogadja az idıskorú szingliket a társadalom, illetve ık hogyan élik meg a szingliséggel kapcsolatos elıítéleteket, milyenek társas kapcsolataik, egészségük. A társadalom jobban elítéli az idıs szingliket, akik maguk is rosszabbul élik meg ezt az állapotot, mint fiatalabb társaik. Ez természetesen egészségi állapotukon is tükrözıdik. Különbségek vannak azonban az egyes szingli csoportok között: az ún. örökszinglik a házasokhoz hasonló profillal rendelkeznek, míg az elvált és özvegy csoport rosszabb egészségmutatókkal jellemezhetı, hiszen nekik a válás vagy gyász okozta krízissel is meg kell küzdeniük. Kulcsszavak: öregedés, szingliség, egészség, társas támasz, elıítélet, krízis The influence of ageing on the experience of being single: health and social support in the groups of elderly unmarried Summary Our aim was to find the answer to the following questions: how the single phenomenon manifests in older ages, how the society accepts the older unmarried, how they experience the prejudices related to singlehood, what kind of social relationships they have and what their health is. The older unmarried who also has more bad experiences about this status than the younger ones are condemned more. Naturally it is reflected on their state of health. But there are distinctions among the different single groups: the "nevermarried have similar profile as the married have, while the divorced and the widowed groups can be described with worse indicators, as they have to cope with the crisis caused by divorce or mourning. Key words: ageing, singlehood, health, social support, prejudice, crisis 15

20 AZ INDIVIDUALIZÁLÓDÁS ÉS AZ EGYEDÜLÁLLÓK ÉLETFORMÁJÁNAK TERJEDÉSE A civilizáció fejlıdésével nemcsak az ember fejlıdött, hanem társas kapcsolatai is átalakultak. A gazdasági és társadalmi változások átformálták a közösségi elvárásokat, a családdal, párkapcsolattal összefüggı vélekedéseket, értékeket. Modern, felgyorsult világunkban az emberi kapcsolatok nagymértékben fellazultak, a társadalom által nyújtott értékpreferenciákat követve nehéz kellı mennyiségő idıt, és energiát fordítani már meglévı kapcsolatainkra, illetve újakat kialakítani. A jólétben élı társadalmakban nagymértékő az individualizálódás. Ez sokakban azt az illúziót kelti, hogy bármi történjen, képesek lesznek egyedül, állandó partner nélkül is boldogulni. Bár a párkapcsolatok, családi stílusok sokszínővé válása figyelhetı meg, és egyre kevesebb családtag él együtt (Somlai, 1999), a család változatlanul az értékpreferencia- vizsgálatok élén helyezkedik el (Utasi, 2003). Ezzel párhuzamosan mégis dinamikusan nı az egyedülállók, ún. szinglik aránya (természetesen pontos adatokat nehéz mondani, hiszen a statisztikák mindig csak a hivatalosan egyedülállók arányát mutatják, és nem adnak számot arról, hogy ténylegesen hány ember él egyedül, mégis a hivatalos becslés alapján egy megközelítıleg helyes képet kapunk a szingliség arányának alakulásáról). A szingliség egy eléggé új jelenség, a szingli- probléma kutatása a hetvenes években vette kezdetét fıleg a szociológia és a demográfia berkein belül, az egyedülálló szülık kutatásával (Törıcsík, 2003). Éppen ezért a szingliség definíciója sem igazán kiforrott még, a szingli életkorának meghatározása sem egységes. Vannak, akik szerint csak harminc év felett (30-40 éves kor körül) nevezhetı valaki szinglinek (Utasi, 2004), mások szerint fiatalabb korban is beszélhetünk már a szingliségrıl (Beyer, 2000, Törıcsík, 2003). A meghatározást nehezíti, hogy a szingliség egyik feltétele a komoly, hosszabb ideje fennálló párkapcsolat hiánya. A párkapcsolati státusz dinamikusan változó jellege, és a komolyság mértékének megállapítása miatt ezt a feltételt igen nehéz ellenırizni (De Paulo, 2006). Hangsúlyozandó, hogy a szingli, mint életforma nem azonos a régi agglegénységgel (aggleánysággal) vagy vénlánysággal, hiszen az egyedülállókra nem a régi- inkább pejoratív- címkék kerülnek, mint agglegény, hajadon, hanem új tartalom emelkedik ki, nevezetesen trendy életet élıket, függetleneket, jól keresı városi fiatalokat párosítanak a kifejezéshez (Almási, 2002, Törıcsík, 2003). 16

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Fıszerkesztı: Dr. Semsei Imre Szerzık: Balaskó Márta dr., Balassa Katalin dr., Bakó Gyula prof., Blaskovich

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA. Segédjegyzet

Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA. Segédjegyzet Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA Segédjegyzet GERONTOLÓGIA SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Dr. Semsei Imre Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos fomunkatf

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE

DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés jellegzetességei, településszerkezet Demográfiai helyzetkép Népmozgalmi mutatók alakulása

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Felismerés: Kr. e. 5. század Hippokratész az agyról

Felismerés: Kr. e. 5. század Hippokratész az agyról A TUDOMÁNY NAPJA NYÍLT NAP A KOKIBAN Az agykutatás fontossága Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Felismerés: Kr. e. 5. század Hippokratész az agyról Tudnunk kell, hogy egyes egyedül

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar ELŐADÁSVÁZLAT 1. Gerontológiai alapismeretek 2-3. Gerontológia a statisztika tükrében I. A lakosság öregedésének folyamata II. A halandóság

Részletesebben

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25.

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25. SOMOGY MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZETE Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kaposvár, 2013. március 25. A NÉPEGN PEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

III. FÁ ZISÚ EREDMÉNY DOKUM ENTÁCIÓ

III. FÁ ZISÚ EREDMÉNY DOKUM ENTÁCIÓ Budapesti Agglomeráció Egészségfejlesztési Programja III. fázisú eredménydokumentáció B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó E G É S Z S É G F E J L E S Z T É S I K I E M E L T P R O G R A M J A III.

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 2007. ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém

Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 2007. ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém 1 Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 27 ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém 2 Közép-Dunántúli Régió 1. sz. ábra A Közép-Dunántúli Régió, Magyarország gazdasági szempontból

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012)

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012) Tumorprogresszió és előrejelzése 1. Statisztikák 2. Kezelési protokollok 3. Jövő 4. Teszt írása Megbetegedés / 1 leggyakoribb (212) Statisztikák Forrás: CA Halálozás / 1 leggyakoribb (212) Statisztika

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt

A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt Előadás Az öregedés káráról és hasznáról Társadalomtudományok a demográfiai öregedésről Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

Vertebroplastica osztályunkon. Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály

Vertebroplastica osztályunkon. Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály Vertebroplastica osztályunkon dr. Szentágotai Attila, dr. Kiss Attila, dr. Horváth dr. Szentágotai Attila, dr. Kiss Attila, dr. Horváth Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály Osteoporosis

Részletesebben

Egynapos sebészet: hazárdírozás, vagy biztonság?

Egynapos sebészet: hazárdírozás, vagy biztonság? SZINT 2010 Szeged Egynapos sebészet: hazárdírozás, vagy biztonság? Gál János Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Egynapos sebészet elterjedése Az idı pénz Gazdasági nyomás

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA

A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA (HANDOUT) SZEKANECZ ÉVA M.D. Ph.D. DE KK Onkológiai Intézet 2016. palliative care starts when a cure is no longer possible nem az agonizáló, hanem a progrediáló betegek

Részletesebben

A MIDAS_HU modell elemei és eredményei

A MIDAS_HU modell elemei és eredményei A MIDAS_HU modell elemei és eredményei Tóth Krisztián Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság A MIDAS_HU mikroszimulációs nyugdíjmodell eredményei további tervek Workshop ONYF, 2015. május 28. MIDAS_HU

Részletesebben

EGÉSZSÉG MAGATARTÁSTAN Egészség - alapismeretek

EGÉSZSÉG MAGATARTÁSTAN Egészség - alapismeretek EGÉSZSÉG MAGATARTÁSTAN Egészség - alapismeretek Dr. Gritz Arnoldné egeszseg@t-online.hu Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 2009/2010 FEJEZETEK Az egészség-magatartástan interdisciplináris

Részletesebben

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Rendezvénye A TÜDŐGYÓGYÁSZAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Hotel Novotel Budapest Centrum 2006. november 23-25. PROGRAM A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: Boehringer Ingelheim Pharma és a Pfizer

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében

Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében Dr. Merkli Hajnalka Neuromuscularis Továbbképzés PTE Neurológiai Klinika Pécs 2006 ALS Történelem: 1869, Lou Gehrig Definíci ció:

Részletesebben

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Mottó 15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Az öregedés nem csupán a képességek hanyatlása, hanem új tulajdonságok keletkezésének folyamata is, amelynek van célja, értelme és tartalma,

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley 16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley Életünknek mintegy negyedét töltjük azzal, hogy felnőttekké fejlődünk, és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Az öregedés mindenkit személyesen

Részletesebben

25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet

25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet 25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítı tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő IDŐSKORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK Az idősödés, időskori szerepek értelmezése, jelentősége kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő Élettartam mennyiségi növekedése minőségi élet megteremtésének

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ELİADÁS KIVONAT 2008. november 06. Balázs Judit Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Ambulancia, Budapest ADHD pervalenciája 3-7 %-a az iskolás korú gyermekeknek

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Deviáns viselkedési formák

Deviáns viselkedési formák SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Deviáns viselkedési formák 2008/09. tanév, 2. félév Szociológia Páthy Ádám Definíciók Deviáns viselkedés: az adott társadalomban elfogadott normáktól

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak TANULJON EPIDEMIOLÓGIÁT! mert része a curriculumnak mert szüksége lesz rá a bármilyen tárgyú TDK munkában, szakdolgozat és rektori pályázat írásában mert szüksége lesz rá

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 24.579/2008. Javaslat együttmőködési megállapodás megkötésére audiológiai szőrés és utánkövetés céljából Tisztelt

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei Dr. Budai András Országos Tisztifőorvosi Hivatal Budapest, 2010. június 14. Daganatok Rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben

A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban

A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban Készítette: Kun Judit dietetikus Bodrogi Sándorné minıségügyi vezetı Dr. Csernai Katalin Kft. Otthoni Szakápolási és Hospice Ellátó Szolgálat Motiváció

Részletesebben

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítették: Göncz Borbála Király Gábor Klenner Zoltán Lengyel György Melegh Attila Tóth Lilla Várnagy Réka Vépy-Schlemmer

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Oszlassuk el a tévhiteket a rákról!

Oszlassuk el a tévhiteket a rákról! Oszlassuk el a tévhiteket a rákról! Prof. dr. Simon Tamás Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet és A Nemzetközi Rákellenes Unió a 2013-as évre, a Rák Világnapra a címben megjelent jelmondatot

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

A VÁLTOZÓ CSALÁD II. IDŐSKOR, HALÁL. Dr. Barabás Katalin

A VÁLTOZÓ CSALÁD II. IDŐSKOR, HALÁL. Dr. Barabás Katalin A VÁLTOZÓ CSALÁD II. IDŐSKOR, HALÁL Dr. Barabás Katalin PRÉDIKÁTOR 12. Gondolj Teremtődre ifjúságod napjaiban, mielőtt megérkeznek a gonosz napok és elközelegnek az évek, amelyekre azt mondod, majd: nem

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Rohr Adél PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola KSH Népességtudományi Kutatóintézet Fókuszban

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Telepek Környezet egészségügyi felmérése A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Szélsőséges szegénységből fakadó betegség tünet együttes BNO kód: Z.59.5. Cigány és Magyar korfa 2001

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

Szerkesztette: Dr. Bényi Mária

Szerkesztette: Dr. Bényi Mária NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTÉS 28. Országos Szakfelügyletei Módszertani Központ Nem-fertızı betegségek epidemiológiája osztály Szerkesztette: Dr. Bényi Mária Munkatársak: Kéki Zsuzsanna Rákos-Zichy Péter Vámos

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben