FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA"

Átírás

1 Sorszám:.. FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA Szükséglet- és igényfeltárás az OFA-ROP hálózat kialakításához július A kutatás az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal megbízásából a Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetségének kivitelezésében készül. Az adatok titkosak. A1 A2 A3 A4 A kérdezés idıpontja:... Kérdezte:. Ellenırizte:... A válaszadó szervezeten belüli pozíciója:.. A5 A6 A7 A8 Régió:... Megye:. Kistérség:. Milyen típusú településen van a szervezet székhelye? 1 fıváros 2 - megyeszékhely 3 egyéb város 4 - község 9 nem tudja, nem válaszol 1

2 K1 K2 1. Mi a szervezet jogi formája? (Kérdezıbiztos! Kérem, karikázza be a választ!) 1 Alapítvány 2 Közalapítvány 3 Egyesület 4 Kht 5 Szövetség 6 Szövetkezet 7 Egyéb: 2. Mikor alapították a szerveztet?.... év K3 3. A szervezet leggyakrabban végzett tevékenysége milyen kört érint? (Kérdezıbiztos! Kérem, karikázza be a választ!) 1 lokális 2 kistérségi 3 megyei 4 regionális 5 országos 6 nemzetközi K4 4. Mi a szervezet közhasznúsági besorolása? (Kérdezıbiztos! Kérem, karikázza be a választ!) 1 nem közhasznú 2 közhasznú 3 kiemelten közhasznú 5. Milyen tevékenységeket végez a szervezet? (Kérdezıbiztos! Kérem, karikázza be az összes, a szervezet által végzett szolgáltatást!) K5.1 1 képzés K5.2 2 foglalkoztatási programok kivitelezése K5.3 3 munkaközvetítés K5.4 4 közmunka szervezése K5.5 5 közcélú munka szervezése K5.6 6 közhasznú munka szervezése K5.7 7 tranzitfoglalkoztatás K5.8 8 érdekvédelem K5.9 9 módszertani tevékenység, kutatás K szakmai fórumok szervezése K foglalkozási rehabilitációs programok K mentális segítségnyújtás K munkára felkészítı tréning K álláskeresési tréning 2

3 K szociális támogatás K pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás K tanácsadás K egyéb: Az alábbi célcsoportok közül kiket céloznak meg tevékenységükkel? Mely célcsoportnak nyújtják a leggyakrabban, második leggyakrabban, valamint harmadik leggyakrabban szolgáltatásaikat? (Kérdezıbiztos! Kérem, karikázza be az összes, a szervezet által felvállalt célcsoportot, majd írjon egyest a leggyakrabban, kettest a második leggyakrabban, majd hármast a harmadik leggyakrabban megszólított célcsoport mellé!) K6.1 1 fiatal diplomás (pályakezdı) munkanélküliek K6.2 2 fiatal nem diplomás (pályakezdı) munkanélküliek K6.3 3 tartós munkanélküliek K6.4 4 szenvedélybetegek K6.5 5 fogyatékossággal élık K6.6 6 etnikai kissebség K6.7 7 állami gondozottak K6.8 8 hajléktalanok K6.9 9 megváltozott munkaképességőek K menekültek K hátrányos helyzető családok K év felettiek K nık K nonprofit szervezeteknek K önkormányzatok K érdekképviseleti szervek K egyéb:. 7. Az elmúlt két év során az Önök szervezete hány alkalommal pályázott fıpályázóként, vagy partnerként, valamint nyert-e az alábbi kiírók pályázatain? (Kérdezıbiztos! Ha nem pályázott, kérem x-szel jelölje!) K7.1 Regionális Operatív Program (ROP) pályázata Humán Erıforrás Operatív Program (HEFOP) pályázata K7.2 K7.3 EQUAL Program pályázata K7.4 PHARE pályázata Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) K7.5 pályázata Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) mőködési K7.6 pályázata Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) valamely szakmai kollégiumának pályázata K7.7 K7.8 Minisztériumok által kiírt országos pályázat Pályázott és nyert (a) alkalommal Pályázott és nem nyert (b) alkalommal Nem pályázott 3

4 K7.9 K7.10 Más nem minisztériumok által kiírt országos pályázat Regionális szervezetek, intézmények által kiírt pályázat K7.11 Megyei Munkaügyi Központ által kiírt pályázat Megyei szervezetek, intézmények által kiírt K7.12 pályázat Kistérségi szervezetek, intézmények által kiírt K7.13 pályázat Települési szervezetek, intézmények által kiírt pályázat K7.14 K7.15 Egyéb hazai pályázat: K7.16 Egyéb európai uniós pályázat: 8. Az elnyert pályázatok közül melyiket érezte az Önök szervezete számára szakmailag a legjelentısebbnek? Kérem, mutassa be röviden a projektet az alábbi szempontok szerint (Kérdezıbiztos! Ha nem tud válaszolni, kérem jelölje): a. A projekt kiírója (program):... b. A projekt célja:..... c. A projektben végzett legfontosabb tevékenységek:.... d. Az Önök szervezete által folytatott legfontosabb tevékenységek:.... e. A projekt célcsoportja:... f. A projekt teljes költségvetése:.ft. g. A teljes költségvetés hány százalékával rendelkezett az Önök szervezete:.% h. Milyen módon vett részt a szervezet a projektben (Kérdezıbiztos! Kérem, karikázza be): 1 fıpályázó 2 partner i. Kik voltak a legfontosabb partnerek (Kérdezıbiztos! Kérem, írja be): 1 közigazgatási intézmények, szervezetek:.szervezet 2 piaci szervezetek: szervezet 3 más nonprofit szervezetek: szervezet j. Miért ezt a projektet ítéli szakmailag a legfontosabbnak? Az elnyert pályázatok közül melyiket érezte az Önök szervezete számára pénzügyileg a legjelentısebbnek? Kérem, mutassa be röviden a projektet az alábbi szempontok szerint (Kérdezıbiztos! Ha ugyanaz a projekt, mint az elıbbi, írja ide, és csak a j. kérdést tegye fel. Ha nem tud válaszolni, jelölje): a. A projekt kiírója (program):... b. A projekt célja:..... c. A projektben végzett legfontosabb tevékenységek: d. Az Önök szervezete által folytatott legfontosabb tevékenységek:

5 K.10 K.11 e. A projekt célcsoportja:.... f. A projekt költségvetése:.ft g. A költségvetés hány százalékával rendelkezett az Önök szervezete: % h. Milyen módon vett részt a szervezet a projektben: (Kérdezıbiztos! Kérem, karikázza be): 1 fıpályázó 2 partner i. Kik voltak a legfontosabb partnerek (Kérdezıbiztos! Kérem, írja be): 1 közigazgatási intézmények, szervezetek:.szervezet 2 piaci szervezetek: szervezet 3 más nonprofit szervezetek: szervezet j. Miért ezt a projektet ítéli pénzügyileg a legfontosabbnak? Jelenleg hány futó projektjük van? (Kérdezıbiztos! Ha nincs futó projektjük, kérem, jelölje 999-el!) Ebbıl hány irányul foglalkoztatási programok szervezésére? (Kérdezıbiztos! Ha nincs futó projektjük, kérem, jelölje 999-el!) Tervezi-e az Önök szervezete, hogy megfelelı felhívás esetén az elkövetkezı két évben pályázik a következı kiírók valamely pályázatára? Igen Nem K12.1 Regionális Operatív Program (ROP) pályázata Humán Erıforrás Operatív Program (HEFOP) pályázata K12.2 K12.3 EQUAL Program pályázata K12.4 PHARE pályázata Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) K12.5 pályázata Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) mőködési K12.6 pályázata Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) valamely szakmai kollégiumának pályázata K12.7 K12.8 Minisztériumok által kiírt országos pályázat K12.9 Más nem minisztériumok által kiírt országos pályázat Regionális szervezetek, intézmények által kiírt pályázat K K Megyei Munkaügyi Központ által kiírt pályázat Megyei szervezetek, intézmények által kiírt K K K pályázat Kistérségi szervezetek, intézmények által kiírt pályázat Települési szervezetek, intézmények által kiírt pályázat K Egyéb hazai pályázat: K Egyéb európai uniós pályázat: 5

6 K13.1 K13.2 K14.1 K Programjának kidolgozása során végzett-e a szervezet felmérést: Igen Nem a programba bevonni kívánt célcsoport aktuális igényeinek, szükségleteinek feltérképezése céljából? a tervezett tevékenység pénzügyi fenntarthatósága szempontjából (fizetıképes kereslet)? 14. A szükségletfeltárás mely formáit választották? (Kérdezıbiztos! Ha nem végeztek szükségletfeltárást, akkor ne tegye fel a kérdést, csak jelölje!) Saját kutatás Külsı szakértıi Elemzések Nem segítség áttekintése végzett igénybevétele A programba bevonni kívánt célcsoport igényeinek, szükségleteinek feltérképezése céljából a tervezett tevékenység pénzügyi fenntarthatósága szempontjából (fizetıképes kereslet)? Jelenleg összesen hány embert foglalkoztat a szervezet? K15 K fı 16. Ebbıl hány fı tartozik a szervezet: (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et!) fı Szakmai munkatársai közé (a szervezet szakmai munkáját kidolgozzák, irányítják, menedzsment): K16.2 Gazdasági munkatársai közé (pl. könyvelı, bérszámfejtı): K16.3 Operatív munkatársai közé (pl. adminisztrátor, titkárnı, eljáró) 17. A szervezet munkatársai közül hányan dolgoznak az alábbi státuszokban? (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et!) K17.1 Teljes munkaidıs fıállású K17.2 Részmunkaidıs fıállású K17.3 Mellékállású K17.4 Szerzıdéses megbízott K17.5 Vállalkozó K17.6 Önkéntes K17.7 Közhasznú foglalkoztatott K17.8 Közcélú foglalkoztatott K17.9 Közmunkás foglalkoztatott K Egyéb, éspedig: Szakmai.. fı (a) Gazdasági.. fı (b) Operatív.. fı (c) 6

7 18. A szervezet munkatársai közül hány fı tartozik az alábbi korcsoportokba? (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et!) Szakmai.. fı (a) Gazdasági.. fı (b) Operatív.. fı (c) K év alattiak K év közöttiek K év közöttiek K év közöttiek K év közöttiek K év felettiek 19. A szervezet munkatársai közül hány fı rendelkezik az alábbi iskolai végzettségekkel? (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et!) 8 általánosnál alacsonyabb K19.1 végzettség 8 általános K19.2 Szakiskola, K19.3 szakmunkásképzı Szakközépiskolai érettségi K19.4 K19.5 Gimnáziumi érettségi Szakmai.. fı (a) Gazdasági.. fı (b) Operatív.. fı (c) Fıiskolai, egyetemi diploma K A szervezet munkatársai közül hányan vannak, akik a következı szakmai végzettséggel rendelkeznek? Amennyiben egy munkatárs több szakmai végzettséggel is rendelkezik, kérem mindet jelölje be! (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et!) K20.1 Szociális végzettségő K20.2 Egészségügyi végzettségő K20.3 Pedagógus, gyógypedagógus K20.4 Közgazdasági végzettségő K20.5 Egyéb pénzügyi végzettségő K20.6 Marketing végzettségő Pszichológiai végzettségő K20.7 Jogi végzettségő K20.8 Munkaügyi, személyügyi K20.9 végzettségő Nincs speciális végzettsége (pl. érettségizett) K K20.1 Egyéb végzettségő 1 Szakmai.. fı (a) Gazdasági.. fı (b) Operatív.. fı (c) 7

8 K21.1 K21.2 K21.3 K A szervezet munkatársai közül hányan vannak olyanok: (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et!) Szakmai.. fı (a) Gazdasági.. fı (b) Operatív.. fı (c) akiknek az Önök szervezete az elsı munkahelye? akiknek már volt más munkahelye, de korábban is kizárólag nonprofit szervezeteknél dolgozott? akik korábban dolgoztak már közalkalmazottként, illetve közigazgatásban? akik korábban dolgoztak már versenyszférában? 22. A szervezet munkatársai közül hány fı dolgozik a nonprofit szférában: (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et!) Szakmai.. fı (a) K hónapja K hónapja K hónapja K hónapja Gazdasági.. fı (b) Operatív.. fı (c) K22.5 régebben, mint 60 hónapja 23. A szervezet munkatársai közül hány fı: (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar K23. válaszolni, írjon 999-et!) Szakmai.. fı (a) Gazdasági.. fı (b) Operatív.. fı (c) rendelkezik használható nyelvtudással (azaz úgy beszél valamilyen idegen nyelvet, hogy a szakmai és a mindennapi kommunikációban megfelelıképpen meg tudja értetni magát)? K Igénybe vesznek-e munkájuk során állandó külsı szakértıket? 1 igen 2 nem 25. Hány állandó külsı szakértıjük kerül ki: (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et. Ha nincsenek külsı szakértıik, ne kérdezze csak jelölje 99-el) fı a tudományos szférából (kutatók, K25.1 oktatók)? a közszférából? K25.2 a piaci szférából? K25.3 8

9 K Véleménye szerint az Önök szervezetének jelenlegi helyzetében lenne-e még szabad humán erıforrás kapacitása új tevékenység elindításához? 1 egyértelmően igen 2 inkább igen 3 inkább nem 4 egyáltalán nem K nem tudja 99 - nem válaszol 27. Véleménye szerint az Önök szervezetének munkájában jelent(enek)-e problémát: a alacsony/nem megfelelı képzettsége? Egyáltalán nem nem Nagy K27.2 megfelelı érdekképviselet hiánya? K27.3 túlterheltsége? K27.4 hogy alacsonyak a fizetések? K27.5 pénzügyi instabilitás? K27.6 a szabadidı hiánya? K27.7 speciális szakismeretek hiánya? K27.8 a gyors cserélıdése? K27,9 szupervízió, szervezetfejlesztés hiánya? Véleménye szerint a szervezet munkájának sikerességét milyen mértékben hátráltatja az adott területért felelıs : 1. nincsenek hiányosságok 2. kismértékő hiányosságok vannak 3. közepes mértékő hiányosságok vannak 4. súlyos, alapvetı hiányosságok vannak 21. nem hátráltat 22. kismértékben hátráltat 23. közepes mértékben hátráltat 24. súlyosan, nagymértékben hátráltat 9 nem tudja, nem válaszol Hiányosság van-e (a) Hátráltat-e (b) K28.1 munkajogi ismereteinek hiányossága K28.2 TB-jogi ismereteinek hiányossága K28..3 pszichológiai ismereteinek hiányossága K28.4 pénzügyi, könyvelési ismereteinek hiányossága K28.5 vállalkozási ismereteinek hiányossága K28.6 a nonprofit szervezetekkel kapcsolatos jogi szabályozás K28.7 számítógépes ismereteinek hiányossága K28.8 idegennyelv-tudásbeli hiányossága K28.9 operatív, szervezıi készségeinek hiányossága K28.10 adózási ismereteinek hiányossága K28.11 konfliktuskezelési technikák hiányossága K28.12 lobbitechnikák ismeretének hiányossága K28.13 szakmai tapasztalatainak hiányossága K28.14 pályázatírásban szerzett tapasztalatainak hiányossága K28.15 EU-s ismereteinek hiányossága K28.16 K28.17 helyi foglalkoztatási tendenciák ismereteinek hiányossága Strukturális Alapokhoz (fıként ESZA) kötıdı ismeretek hiányossága

10 K Van-e az Önök szervezetének irodája? 1 - igen 2 - nem 30. Hány négyzetméteres az Önök irodája (Kérdezıbiztos! Ha nincs irodájuk, írjon 999-et, ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, 0-t!)? K30..m2 K Az Önök szervezete az irodát (Kérdezıbiztos! Ha nincs irodájuk, ne kérdezze, csak jelölje!): 1 piaci áron bérli 2 piaci ár alatt bérli 3 ingyenesen használja, de nem a szervezet tulajdona 4 a szervezet saját tulajdona 5 nincs a szervezetnek külön irodája K Jelenleg hányan dolgoznak legalább napi 4 órában az irodában? (Kérdezıbiztos! Ha nincs irodájuk, írjon 999-et, ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, 0-t!).fı 33. Van-e lehetıség az Önök irodájában (Kérdezıbiztos! Ha nincs irodájuk, ne kérdezze, csak jelölje!): Igen Nem Nincs irodájuk K fıs rendezvények megtartására? K fıs rendezvények megtartására? 51-nél több fıt befogadó rendezvény megtartására? K Hogyan jellemezné az iroda tömegközlekedéssel történı megközelíthetıségét a célcsoport K34. szempontjából (Kérdezıbiztos! Ha nincs irodájuk, ne kérdezze, csak jelölje!)? 1 nagyon rossz a megközelíthetısége 2 inkább rossz a megközelíthetısége 4 inkább jó a megközelíthetısége 5 nagyon jó a megközelíthetısége 6 nincs irodájuk K Hogyan jellemezné az iroda megközelíthetıségét fizikai akadálymentesség szempontjából (Kérdezıbiztos! Ha nincs irodájuk, ne kérdezze, csak jelölje!)? 1 nagyon rossz a megközelíthetısége 2 inkább rossz a megközelíthetısége 4 inkább jó a megközelíthetısége 5 nagyon jó a megközelíthetısége 6 nincs irodájuk K Rendelkezik-e a szervezet egyéb telephelyekkel? 1 - igen 2 - nem 10

11 K A szervezet egyéb telephelyei közül (Kérdezıbiztos! Ha nincs telephelye, kérem, jelölje 99-el!): 1. Bérelt: telephely K A szervezet saját tulajdona:.telephely K Rendelkezik-e Önök szervezete: minden legalább napi 6 órában dolgozó munkatársuk részére személyi számítógéppel? Igen Nem K38.2 modemes Internet csatlakozással? K38.3 szélessávú Internet csatlakozással? K38.4 notebookkal, laptoppal? K38.5 mobiltelefonnal? K38.6 faxszal? K38.7 projektorral? K38.8 lézer nyomtatóval? K38.9 személyautóval? K38.1 egyéb (nem lézer) nyomtatóval? 0 K38.1 fénymásológéppel? 1 K38.1 vezetékes telefonnal 2 K38.1 szkennerrel? 3 K38.1 egyéb nagyértékő gépjármővel:. 4 K egyéb nagyértékő mőszaki eszközzel: Az Önök szervezete évi költségvetésének hány százalékát fedezték az alábbi források? (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et!) Mindösszesen 100 % K39.1 Vállalkozói tevékenység: K39.2 Pályázati forrás: K39.3 Normatív költségvetési támogatás: K39.4 Nem normatív költségvetési támogatás: K39.5 Támogatás piaci szereplıktıl: K39.6 SZJA 1%: K39.7 Tagdíj: K39.8 Adományok: K39.9 A szervezet saját tıkéje: 40. Az elmúlt két év során az Önök szervezetének életében elıfordult-e finanszírozási : Igen Nem K40.1 a szervezet fenntartásának területén K40.2 a projektek mőködtetése területén 11

12 41. Az Önök szervezetének életében mekkora problémát jelent: Egyáltalán nem nem Nagy K41.1 a bérköltségek elıteremtése K41.2 az irodabérlés költségeinek elıteremtése K41.3 az iroda mőködtetése költségeinek elıteremtése a szervezet saját humán erıforrása képzése, K41.4 átképzése költségeinek elıteremtése a munkához kapcsolódó egyéb költségek elıteremtése K41.5 reklámköltségek elıteremtése K Az Önök szervezetének mekkora problémát jelentenek a projektek során a következık: Egyáltalán nem nem Nagy K42.1 Partnerszervezetek megtalálása K42.2 Szakmai program elkészítése K42.3 Pénzügyi tervezés K42.4 Jogszabályi háttér ismerete K42.5 A közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása K42.6 Hozzáférés a pályázati információkhoz K42.7 Lobbitevékenység K42.8 Pénzügyi fenntarthatóság K42.9 Szakmai beszámolók elkészítése K42.1 Folyamatos szakmai tanácsadás hiánya K42.1 Pénzügyi beszámolók elkészítése K42.1 Speciális szakismeretek hiánya K42.1 Minıségbiztosítás K Az eredmények elterjesztése, közzététele A támogatás idejének lejárta után a projektek K K pénzügyi fenntarthatósága A támogatás idejének lejárta után a projektek szakmai fenntarthatósága Véleménye szerint mekkora problémát jelentenek a következı tényezık a projektek fenntarthatóságának, finanszírozhatóságának szempontjából? Egyáltalán nem nem Nagy K43.1 A nonprofit szervezet hitelképességének hiánya K43.2 Állami pénzügyi garanciák hiánya K43.3 Pályázati támogatások idıtartama K43.4 A nonprofit szervezet önerejének hiánya K43.5 Nem megfelelı pályázati kiírás K43.6 A megrendelı részérıl késleltetett kifizetések K43.7 A programok utófinanszírozása A nonprofit szervezet folyamatos fizetıképességének hiánya (saját tıke) K

13 44. Volt-e az Önök szervezetének pénzügyi vagy szakmai kapcsolata az alábbi szervezetek valamelyikével 2004 során? 1 - egyáltalán nincs kapcsolat 2 - semleges, alkalmi kapcsolat 3 - kényszerő, problémás kapcsolat 4 - gyakori, pozitív kapcsolat (a) Pénzügyi (b) Szakmai K helyi önkormányzat K megyei önkormányzat K kisebbségi önkormányzat K kistérségi társulások K Megyei Munkaügyi Központ K helyi munkaügyi kirendeltség K Regionális Fejlesztési Ügynökség K kamarák K szakmai szövetségek K minisztériumok K tudományos intézmények K képzı intézmények, cégek K egyéb vállalatok, vállalkozások K egyházak K teleházak K pártok K45.1 K45.2 K45.3 K45.4 K45.5 K Mennyire ért egyet a következı kijelentésekkel? Egyáltalán nem ért egyet Az állami szektor intézményei és a nonprofit szervezetek között gyakran merül fel pénzügyi ellenérdekeltség. Az állami szektor intézményei és a nonprofit szervezetek munkatársai között gyakoriak a személyes ellentétek. Az állami szektor intézményei gyakran nem veszik komolyan a civileket. A hatályos törvények számos területen nem motiválják az állami szektor intézményeit a nonprofitokkal történı együttmőködésre. Az állami szektor intézményei más szerepet szánnak a nonprofit szervezeteknek, mint amit azok fel akarnak vállalni. A nonprofit szervezetek jelentıs része nem rendelkezik megfelelı humán erıforrás kapacitással az állami szektor intézményeivel közösen megvalósítandó, nagyobb volumenő projektekhez. nem ért egyet Is-is egyetért Teljesen egyetért 13

14 K46.1 K46.2 K46.3 K46.4 K Mennyire ért egyet a következı kijelentésekkel? A piaci szektor szervezetei és a nonprofit szervezetek között gyakran merül fel pénzügyi ellenérdekeltség. A piaci szektor szervezetei és a nonprofit szervezetek munkatársai között gyakoriak a személyes ellentétek. A piaci szektor szervezetei gyakran nem veszik komolyan a civileket. A hatályos törvények nem teszik lehetıvé a piaci szektor szervezetei és a nonprofit szervezetek hatékony együttmőködését. A nonprofit szervezetek jelentıs része nem rendelkezik megfelelı humán erıforrás kapacitással a piaci szektor szervezeteivel közösen megvalósítandó, nagyobb volumenő Egyáltalán nem ért egyet nem ért egyet Is-is egyetért Teljesen egyetért projektekhez. 47. Véleménye szerint mennyire akadályozzák az alábbi tényezık a tartós együttmőködések kialakulását a nonprofit szektoron belül? 1 egyáltalán nem 2 kis mértékben 3 közepes mértékben 4 nagy mértékben 5 - teljes mértékben 9 nem tudja, nem válaszol K47.1 Kis civil nagy civil ellentét K47.2 Generációs ellentétek K47.3 Személyi ellentétek K47.4 Pénzügyi ellenérdekeltségek K47.5 Az együttmőködési képesség hiánya K47.6 A törvényi háttér hiányosságai K47.7 A koordináció hiánya K47.8 Politikai ellentétek K47.9 Versenytárs helyzet 48. Az Ön véleménye szerint az alábbi szempontok közül mi az, amely a leginkább hozzájárul egy szakmai hálózati együttmőködés sikerességéhez? És mi a második és a harmadik legjelentısebb? (Kérdezıbiztos! Adja oda a válaszkártyát! Írjon egyest a legfontosabb, kettest a második legfontosabb, hármast a harmadik legfontosabb szempont mellé!) K partnerségek K közös érdekek és célok K demokratikus döntéshozatal K egyszerő partnerségi struktúra K kölcsönös információcsere K demokratikusan megválasztott vezetés K szakmai kompetenciák K átlátható pénzügyi irányítás 14

15 K informális kapcsolatok K közös eredmények 0 K szakmaspecifikus információkhoz való folyamatos hozzájutási lehetıség K munkamegosztás 2 K kölcsönös segítségnyújtás 3 K közös lobbi tevékenység 4 K motiváltság a részvételre 5 K folyamatos ellenırzés, értékelés K szervezeti strukturáltság 18. az együttmőködés széleskörő K (el)ismertsége 49. Mennyire meghatározó a szakmai hálózatok szerepe a hazai nonprofit szektor munkájában? K49. 1 jelentıs mértékben 2 megfelelı mértékben 3 inkább kevéssé 4 egyáltalán nem, pedig szükséges lenne 5 egyáltalán nem, de nem is szükséges 9 nem ismer hálózatot, ezért nem tudja megítélni 99 egyéb okból nem tudja, nem válaszol K Tagja-e szervezetük jelenleg valamelyik magyarországi szakmai hálózatnak? 1 igen, mégpedig:.. 2 nem (ugrás az 53. kérdésre!) K Az eddigi tapasztalatai alapján: 1 érdemes hálózathoz csatlakozni 2 nem tudja eldönteni 3 nem érdemes hálózathoz csatlakozni 9 - nem válaszol 52. Hozzájut-e az Önök szervezete a következı szolgáltatásokhoz attól (azoktól) a szakmai hálózat(ok)tól, mely(ek)nek tagja? Igen Nem K52.1 Folyamatkövetı tanácsadás K52.2 Helyi fórumok szervezése K52.3 A legjobb gyakorlat (best practice) megismertetése K52.4 Jogi tanácsadás K52.5 Képzések szervezése K52.6 Szakmai rendezvények szervezése K52.7 Nyomtatási, fénymásolási lehetıség K52.8 Pályázati tanácsadás K52.9 Szakmai találkozók szervezése K52.1 A szervezetek ellátása pályázati információkkal 0 K52.1 Rendezvények megtartására alkalmas terem biztosítása 1 15

16 K52.1 Pénzügyi tanácsadás 2 K52.1 Kommunikáció biztosítása az Irányító Hatósággal 3 K52.1 Nyertes pályázatok utókövetése 4 K52.1 Internetezési lehetıség 5 K52.1 Szakmai partnerségek kialakulásának elısegítése 6 K52.1 Szervezetfejlesztés 7 K52.1 Internetes hírlevél mőködtetése 8 K52.1 Nyomtatott hírlevél mőködtetése 9 K52.2 Partnerszervezetei adatbázis fenntartása Megkereste-e az Önök szervezetét valamely szakmai hálózat csatlakozási lehetıséggel kapcsolatosan? K53. 1 igen, mégpedig: nem K Tervezik-e, hogy csatlakoznak a közeljövıben valamely szakmai hálózathoz? 1 igen, mégpedig:.. 2 nem 55. Hogyan jellemezné az Önök szervezetének kapcsolatát a médiával? 1 kiemelkedıen jó a szakmai együttmőködésünk, gyakran hírt adnak tevékenységünkrıl 2 jó a szakmai együttmőködésünk, idırıl-idıre hírt adnak tevékenységünkrıl 3 kevéssé van köztünk szakmai együttmőködés, de már adtak hírt valamely tevékenységünkrıl 4 egyáltalán nincs köztünk szakmai kapcsolat 9 nem tudja, nem válaszol K55.1 A helyi elektronikus sajtóval (rádió, tv)? K55.2 A helyi írott sajtóval? K55.3 A megyei írott sajtóval? K55.4 Az országos írott sajtóval? K55.5 Az országos elektronikus sajtóval (rádió, tv)? K55.6 Internetes portálokkal? 56. Kérem, értékelje a következı tevékenységeket aszerint, hogy: - az Önök szervezete nyújtja-e az adott szolgáltatást, - véleménye szerint a szervezet hatókörében szükség lenne-e az adott szolgáltatásra, - illetve, hogy megszervezné-e az ellátásukat foglalkoztatási program keretében az Önök szervezete? Foglalkozik-e vele (a) 1 igen 2 nem 0 Szükség van-e rá (b) 1 egyáltalán nincs szükség 2 inkább nincs szükség 3- inkább van rá szükség 4 nagy szükség van rá 0 Ha nem foglalkozik, felvállalná-e (c) 1 nem akarja felvállalni 2 nem tudná, de szeretné felvállalni 3 fel tudja vállalni, tervezi is 0 9 már foglalkozik vele 16

17 K56.1 K56.2 K56.3 otthoni segítségnyújtás idısek emberek számára otthoni segítség testileg vagy szellemileg fogyatékos embereknek háztartási alkalmazotti munkák: fızés, mosás, vasalás, takarítás K56.4 gyermekfelügyelet tanulási nehézségekkel küszködı fiatalok K56.5 korrepetálása problémás fiatalok szabadidı- és sportprogramjainak szervezése K56.6 K56.7 lakóházak ırzése, portaszolgálat vidéki, vagy a városközpontoktól távol esı körzetekben boltok üzemeltetése K56.8 K56.9 fızött étel, vásárolt áruk házhoz szállítása szabadidıs és kulturális programok K56.10 szervezése, hagyományırzés elöregedett épületek felújítása, K56.11 komfortosítása helyi közlekedés megszervezése, kényelmesebbé, gyakoribbá, elérhetıbbé tétele (pl. mozgáskorlátozottak számára K56.12 is) audiovizuális szolgáltatások, új információs technikák bevezetése (pl. K56.13 helyi sajtó mőködtetése) céltaxi-járatok üzemeltetése vidéki K56.14 településeken belül és között szelektív hulladék-győjtés és újrahasznosítás K56.15 K56.16 természetvédelmi területek gondozása K56.17 csatornázás, csatornatisztítás minıségi standardok betartásának K56.18 monitorozása energia-megtakarító eljárások elterjesztése, fıként a háztartások körében K Elıfordul, hogy egy nonprofit szervezet piaci tevékenységet is folytat, vállalkozást vezet, például a piacon értékesíti a foglalkoztatás során elıállított termékeit, vagy piaci áron kínálja a szolgáltatásait. Mennyire ért egyet a következı kijelentésekkel? K57.1 K57.2 K57.3 K57.4 K57.5 Egyáltalán nem ért egyet nem ért egyet Is-is egyetért Teljesen egyetért A két tevékenység összeegyeztethetı, nem zárja ki egymást. A piacon csak olyan téren van helye a nonprofitoknak, ahol piaci vállalkozások nem mőködnek. A piaci tevékenység gazdaságilag stabilabbá, erısebbé teszi a nonprofit szervezeteket. Egy nonprofit szervezet soha nem lehet versenyképes a piacon. Nonprofit szervezet csak kiegészítı jelleggel végezhet piaci tevékenységet. 17

18 K57.6 K57.7 K57.8 K57.9 A nonprofit és a piac két ellentétes, összeegyeztethetetlen fogalom. A piaci tevékenység kifejezetten elınyös a nonprofit szervezetek számára, hiszen nıhet az önfenntartók aránya. Nem illik a nonprofit képbe a piaci tevékenység. Egy nonprofit szervezet nem kockáztathat a piaci viszonyok között jellemzı módon. Kérdezıbiztos! Kérem, olvassa fel az alábbi, a kialakítandó tanácsadói hálózattal kapcsolatos információkat! A ROP célja egy a szociális gazdaság megerısödését és elterjedését szolgáló országos szakmai támogató hálózat kialakítása, melynek keretében 6 régióban tanácsadói iroda felállítására kerül sor. A szakmai támogató hálózat legfıbb feladata egyrészrıl a szociális gazdaságban tevékenykedı szervezetek megerısítése annak érdekében, hogy piacképes és közösségi igényeket kielégítı, hosszú távon is fenntartható szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani vagy termékeket elıállítani. Másrészrıl olyan a szociális gazdaság területéhez kapcsolódó szolgáltatásrendszer kialakítása, mőködtetése a cél, amely a projektgazdák speciális és változó szükségleteire gyors, hatékony és célzott válaszokat képes adni. 58. Az Ön véleménye szerint mennyire fontos, hogy a tanácsadói irodák tevékenységei között szerepeljenek a következı szolgáltatások? 1 egyáltalán nem fontos 2 inkább nem fontos 3 inkább fontos 9 nem tudja, nem válaszol 4 - fontos 5 kiemelkedıen fontos K58.1 Folyamatkövetı tanácsadás K58.2 Helyi fórumok szervezése K58.3 legjobb gyakorlat (best practice) megismertetése K58.4 Jogi tanácsadás K58.5 Képzések szervezése K58.6 Szakmai rendezvények szervezése K58.7 Nyomtatási, fénymásolási lehetıség K58.8 Pályázati tanácsadás K58.9 Szakmai találkozók szervezése K58.10 A szervezetek ellátása pályázati információkkal K58.11 Rendezvények megtartására alkalmas terem biztosítása K58.12 Pénzügyi tanácsadás Módszertani segítség a helyi szükségletek felméréséhez. K58.13 K58.14 Kommunikáció biztosítása az Irányító Hatósággal K58.15 Nyertes pályázatok utókövetése K58.16 Internetezési lehetıség K58.17 Szakmai partnerségek kialakulásának segítése K58.18 Szervezetfejlesztés K58.19 Internetes hírlevél mőködtetése 18

19 K58.20 Internetes fórum mőködtetése K58.21 Helyi foglalkoztatási ismeretek átadása K58.22 Nyomtatott hírlevél mőködtetése K58.23 Ismeretek átadása a Strukturális Alapokkal kapcsolatban Partnerszervezeti adatbázis fenntartása K Véleménye szerint a nonprofit szervezetek számára melyik személyes tanácsadási forma a leghatékonyabb: (Kérdezıbiztos! Kérem x-szel jelölje!) K59.1 szakmai kérdések esetén? Egyéni eseti Egyéni folyamatos Csoportos eseti Csoportos folyamatos pénzügyi kérdések esetén? K59.1 jogi kérdések esetén? K59.3 a projektek elıkészítéséhez K59.4 kötıdı kérdések esetén? a humánerıforrás kérdései K59.5 esetén? infrastrukturális kérdések K59.6 esetén? a projektek mőködtetéséhez kötıdı feladatok, kérdések K59.7 esetén? a projektek elszámolásához K59.8 kötıdı kérdések esetén? a projektek eredményeinek elterjesztéséhez kötıdı K59.9 kérdések esetén? Egyéb fontosnak ítélt K59.10 tanácsadási terület: Az alábbiak közül mely területek esetén tartja elképzelhetınek, hogy interneten, illetve a telefonon kapjanak tanácsot a tanácsadói irodától? (Kérdezıbiztos! Kérem, jelölje x-szel, amely esetekben elképzelhetınek tartják!) K60.1 Szakmai kérdések esetén K60.2 Pénzügyi kérdések esetén K60.3 Jogi kérdések esetén A projektek elıkészítéséhez kötıdı kérdések K60.4 esetén K60.5 A humánerıforrás kérdései esetén K60.6 Infrastrukturális kérdések esetén A projektek mőködtetéséhez kötıdı feladatok, K60.7 kérdések esetén A projektek elszámolásához kötıdı kérdések K60.8 esetén A projektek eredményeinek elterjesztéséhez K60.9 kötıdı kérdések esetén? Egyéb fontosnak ítélt tanácsadási terület:... K60.10 Internetes tanácsadás (a) Telefonos tanácsadás (b) 19

20 61. Véleménye szerint a tanácsadói hálózat szervezzen-e képzést a következı területeken? Semmiképpen ne szervezzen ne szervezzen szervezzen Mindenképpen szervezzen K61.1 Munkajogi ismeretek K61.2 TB-jogi ismeretek K61.3 Pszichológiai ismeretek K61.4 Pénzügyi, könyvelési ismeretek K61.5 Vállalkozási ismeretek A nonprofit szervezetekkel kapcsolatos jogi szabályozás megismertetése K61.6 K61.7 Számítógépes ismeretek K61.8 Konfliktuskezelési technikák K61.9 Lobbitechnikák K61.10 Adózási ismeretek K61.11 Nyelvi ismeretek Operatív, szervezıi készségek K61.12 fejlesztése A sikeres pályázatíráshoz szükséges ismeretek K61.13 K61.14 EU-s ismeretek Egyéb ismeretek: K Az Önök szervezete számára az alábbiak közül melyik képzési forma lenne a legmegfelelıbb? 1 egynapos képzés K62. 2 többnapos folyamatos képzés 3 több alkalomból álló, alkalmanként egynapos képzés 4 több alkalomból álló, alkalmanként többnapos képzés 9 nem tudja, nem válaszol K63. K Az Önök szervezete számára az alábbiak közül melyik képzési idıpont lenne a legmegfelelıbb? 1 hétköznap munkaidıben 2 hétköznap munkaidı után 3 hétvégén 9 nem tudja, nem válaszol 64. Véleménye szerint mennyire fontos, hogy a tanácsadói hálózat által szervezett képzések akkreditáltak legyen? 1 nagyon fontos 2 inkább fontos 3 inkább nem fontos 4 egyáltalán nem fontos 9 nem tudja, nem válaszol Köszönjük a válaszadást! 20

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm 1 / 2 2009.11.15. 0:55 1. A szervezet neve 2. A szervezet elérhetıségei a központ címe telefon web email fax 3. A szervezet jogi formája 4. A szervezet alapításának éve (pl.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma Önrendelkezéssel a megmaradásért Badis Róbert: A vajdasági civil szervezetek jellemzıi A civil szféra szerepe a társadalomban Megváltoztatja a hatalom egyensúlyát Ellenırzi és felügyeli i az állami szektort

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

K É R D Ő Í V. 2. Civil szervezet formája. Alapítvány Közalapítvány Egyesület Civil társaság Egyház Egyéb:...

K É R D Ő Í V. 2. Civil szervezet formája. Alapítvány Közalapítvány Egyesület Civil társaság Egyház Egyéb:... K É R D Ő Í V 1. Civil szervezet adatai Név:.. Székhely:.. Képviselő neve: Képviselő e-mail címe:. Képviselő telefonszáma:... Civil szervezet honlapja:... 2. Civil szervezet formája Alapítvány Közalapítvány

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18853951-1-17 17 Szekszárdi Törvényszék 17 PK 60047 /1996/3. 17/01/799 7100 Szekszárd, Béla király tér 6. 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Képzési Program Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 7477 Szenna Kossuth Lajos u. 14. Adószám: 18783236-1-14 Tartalom

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2006 Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete székhely: 2225. Üllı, Pesti út 124. adószám: 18664940213 közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú szervezet kiemelkedıen

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat IVSZ Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat Csatlakozni kívánó szervezet neve: Képviselő: Vajda Árpád, elnök Székhely: 6754 Újszentiván, Szigeti út 16. Postázási cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. Nyilvántartási

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSAK AZ AOSZ TAGSZERVEZETEITŐL KÉRDEZHETŐ! Tisztelt Válaszadó! A kérdőíves felmérés az NCTA-2014-8316-C azonosítószámú Vidéki tagszervezetek országos

Részletesebben

Szolgáltató faluházak és Agórák

Szolgáltató faluházak és Agórák Szolgáltató faluházak és Agórák TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák elősegítése A szolgáltatás

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete É V E S K É P Z É S I T E R V

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete É V E S K É P Z É S I T E R V Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete É V E S K É P Z É S I T E R V 2010 I. BEVEZETÉS Az intézmény neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS 13. sz. napirendi pont Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról Elıadó: Hornyák István projektvezetı

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Erőforrástérkép Erőforrások feltárása, tervezése Forrásbevonás TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects (Szolgáltatások KKVk számára közlekedési kutatási együttmőködési projektekben való részvételhez) Háttér A SMART projekt célja, hogy

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18113066-1-41 Fıvárosi Bíróság 18113066-1-41 1012 Budapest, Lovas utca 32. 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2011. december 31. 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

társadalmi integráci HEFOP-2.3.1-1-2004-09-0001/2.0 Kék Madár Alapítvány, 7100. Szekszárd, Bartina u. 12/a

társadalmi integráci HEFOP-2.3.1-1-2004-09-0001/2.0 Kék Madár Alapítvány, 7100. Szekszárd, Bartina u. 12/a ÉRT-M Értelmi fogyatékkal élők és alacsony iskolázotts zottságú emberek társadalmi integráci ciójának előseg segítése HEFOP-2.3.1-1-2004-09-0001/2.0 1 A projekt céljac Szekszárd-Tolna Kistérségben alacsony

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttmőködési szeminárium Nyugatmagyarországi és industrievierteli iskolák számára 2010. november 24. szerda HLW Sta. Christiana, Frohsdorf

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2009. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2010. február 05. Stéger Ildikó A 2009. évi pénzügyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben