FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA"

Átírás

1 Sorszám:.. FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA Szükséglet- és igényfeltárás az OFA-ROP hálózat kialakításához július A kutatás az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal megbízásából a Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetségének kivitelezésében készül. Az adatok titkosak. A1 A2 A3 A4 A kérdezés idıpontja:... Kérdezte:. Ellenırizte:... A válaszadó szervezeten belüli pozíciója:.. A5 A6 A7 A8 Régió:... Megye:. Kistérség:. Milyen típusú településen van a szervezet székhelye? 1 fıváros 2 - megyeszékhely 3 egyéb város 4 - község 9 nem tudja, nem válaszol 1

2 K1 K2 1. Mi a szervezet jogi formája? (Kérdezıbiztos! Kérem, karikázza be a választ!) 1 Alapítvány 2 Közalapítvány 3 Egyesület 4 Kht 5 Szövetség 6 Szövetkezet 7 Egyéb: 2. Mikor alapították a szerveztet?.... év K3 3. A szervezet leggyakrabban végzett tevékenysége milyen kört érint? (Kérdezıbiztos! Kérem, karikázza be a választ!) 1 lokális 2 kistérségi 3 megyei 4 regionális 5 országos 6 nemzetközi K4 4. Mi a szervezet közhasznúsági besorolása? (Kérdezıbiztos! Kérem, karikázza be a választ!) 1 nem közhasznú 2 közhasznú 3 kiemelten közhasznú 5. Milyen tevékenységeket végez a szervezet? (Kérdezıbiztos! Kérem, karikázza be az összes, a szervezet által végzett szolgáltatást!) K5.1 1 képzés K5.2 2 foglalkoztatási programok kivitelezése K5.3 3 munkaközvetítés K5.4 4 közmunka szervezése K5.5 5 közcélú munka szervezése K5.6 6 közhasznú munka szervezése K5.7 7 tranzitfoglalkoztatás K5.8 8 érdekvédelem K5.9 9 módszertani tevékenység, kutatás K szakmai fórumok szervezése K foglalkozási rehabilitációs programok K mentális segítségnyújtás K munkára felkészítı tréning K álláskeresési tréning 2

3 K szociális támogatás K pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás K tanácsadás K egyéb: Az alábbi célcsoportok közül kiket céloznak meg tevékenységükkel? Mely célcsoportnak nyújtják a leggyakrabban, második leggyakrabban, valamint harmadik leggyakrabban szolgáltatásaikat? (Kérdezıbiztos! Kérem, karikázza be az összes, a szervezet által felvállalt célcsoportot, majd írjon egyest a leggyakrabban, kettest a második leggyakrabban, majd hármast a harmadik leggyakrabban megszólított célcsoport mellé!) K6.1 1 fiatal diplomás (pályakezdı) munkanélküliek K6.2 2 fiatal nem diplomás (pályakezdı) munkanélküliek K6.3 3 tartós munkanélküliek K6.4 4 szenvedélybetegek K6.5 5 fogyatékossággal élık K6.6 6 etnikai kissebség K6.7 7 állami gondozottak K6.8 8 hajléktalanok K6.9 9 megváltozott munkaképességőek K menekültek K hátrányos helyzető családok K év felettiek K nık K nonprofit szervezeteknek K önkormányzatok K érdekképviseleti szervek K egyéb:. 7. Az elmúlt két év során az Önök szervezete hány alkalommal pályázott fıpályázóként, vagy partnerként, valamint nyert-e az alábbi kiírók pályázatain? (Kérdezıbiztos! Ha nem pályázott, kérem x-szel jelölje!) K7.1 Regionális Operatív Program (ROP) pályázata Humán Erıforrás Operatív Program (HEFOP) pályázata K7.2 K7.3 EQUAL Program pályázata K7.4 PHARE pályázata Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) K7.5 pályázata Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) mőködési K7.6 pályázata Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) valamely szakmai kollégiumának pályázata K7.7 K7.8 Minisztériumok által kiírt országos pályázat Pályázott és nyert (a) alkalommal Pályázott és nem nyert (b) alkalommal Nem pályázott 3

4 K7.9 K7.10 Más nem minisztériumok által kiírt országos pályázat Regionális szervezetek, intézmények által kiírt pályázat K7.11 Megyei Munkaügyi Központ által kiírt pályázat Megyei szervezetek, intézmények által kiírt K7.12 pályázat Kistérségi szervezetek, intézmények által kiírt K7.13 pályázat Települési szervezetek, intézmények által kiírt pályázat K7.14 K7.15 Egyéb hazai pályázat: K7.16 Egyéb európai uniós pályázat: 8. Az elnyert pályázatok közül melyiket érezte az Önök szervezete számára szakmailag a legjelentısebbnek? Kérem, mutassa be röviden a projektet az alábbi szempontok szerint (Kérdezıbiztos! Ha nem tud válaszolni, kérem jelölje): a. A projekt kiírója (program):... b. A projekt célja:..... c. A projektben végzett legfontosabb tevékenységek:.... d. Az Önök szervezete által folytatott legfontosabb tevékenységek:.... e. A projekt célcsoportja:... f. A projekt teljes költségvetése:.ft. g. A teljes költségvetés hány százalékával rendelkezett az Önök szervezete:.% h. Milyen módon vett részt a szervezet a projektben (Kérdezıbiztos! Kérem, karikázza be): 1 fıpályázó 2 partner i. Kik voltak a legfontosabb partnerek (Kérdezıbiztos! Kérem, írja be): 1 közigazgatási intézmények, szervezetek:.szervezet 2 piaci szervezetek: szervezet 3 más nonprofit szervezetek: szervezet j. Miért ezt a projektet ítéli szakmailag a legfontosabbnak? Az elnyert pályázatok közül melyiket érezte az Önök szervezete számára pénzügyileg a legjelentısebbnek? Kérem, mutassa be röviden a projektet az alábbi szempontok szerint (Kérdezıbiztos! Ha ugyanaz a projekt, mint az elıbbi, írja ide, és csak a j. kérdést tegye fel. Ha nem tud válaszolni, jelölje): a. A projekt kiírója (program):... b. A projekt célja:..... c. A projektben végzett legfontosabb tevékenységek: d. Az Önök szervezete által folytatott legfontosabb tevékenységek:

5 K.10 K.11 e. A projekt célcsoportja:.... f. A projekt költségvetése:.ft g. A költségvetés hány százalékával rendelkezett az Önök szervezete: % h. Milyen módon vett részt a szervezet a projektben: (Kérdezıbiztos! Kérem, karikázza be): 1 fıpályázó 2 partner i. Kik voltak a legfontosabb partnerek (Kérdezıbiztos! Kérem, írja be): 1 közigazgatási intézmények, szervezetek:.szervezet 2 piaci szervezetek: szervezet 3 más nonprofit szervezetek: szervezet j. Miért ezt a projektet ítéli pénzügyileg a legfontosabbnak? Jelenleg hány futó projektjük van? (Kérdezıbiztos! Ha nincs futó projektjük, kérem, jelölje 999-el!) Ebbıl hány irányul foglalkoztatási programok szervezésére? (Kérdezıbiztos! Ha nincs futó projektjük, kérem, jelölje 999-el!) Tervezi-e az Önök szervezete, hogy megfelelı felhívás esetén az elkövetkezı két évben pályázik a következı kiírók valamely pályázatára? Igen Nem K12.1 Regionális Operatív Program (ROP) pályázata Humán Erıforrás Operatív Program (HEFOP) pályázata K12.2 K12.3 EQUAL Program pályázata K12.4 PHARE pályázata Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) K12.5 pályázata Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) mőködési K12.6 pályázata Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) valamely szakmai kollégiumának pályázata K12.7 K12.8 Minisztériumok által kiírt országos pályázat K12.9 Más nem minisztériumok által kiírt országos pályázat Regionális szervezetek, intézmények által kiírt pályázat K K Megyei Munkaügyi Központ által kiírt pályázat Megyei szervezetek, intézmények által kiírt K K K pályázat Kistérségi szervezetek, intézmények által kiírt pályázat Települési szervezetek, intézmények által kiírt pályázat K Egyéb hazai pályázat: K Egyéb európai uniós pályázat: 5

6 K13.1 K13.2 K14.1 K Programjának kidolgozása során végzett-e a szervezet felmérést: Igen Nem a programba bevonni kívánt célcsoport aktuális igényeinek, szükségleteinek feltérképezése céljából? a tervezett tevékenység pénzügyi fenntarthatósága szempontjából (fizetıképes kereslet)? 14. A szükségletfeltárás mely formáit választották? (Kérdezıbiztos! Ha nem végeztek szükségletfeltárást, akkor ne tegye fel a kérdést, csak jelölje!) Saját kutatás Külsı szakértıi Elemzések Nem segítség áttekintése végzett igénybevétele A programba bevonni kívánt célcsoport igényeinek, szükségleteinek feltérképezése céljából a tervezett tevékenység pénzügyi fenntarthatósága szempontjából (fizetıképes kereslet)? Jelenleg összesen hány embert foglalkoztat a szervezet? K15 K fı 16. Ebbıl hány fı tartozik a szervezet: (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et!) fı Szakmai munkatársai közé (a szervezet szakmai munkáját kidolgozzák, irányítják, menedzsment): K16.2 Gazdasági munkatársai közé (pl. könyvelı, bérszámfejtı): K16.3 Operatív munkatársai közé (pl. adminisztrátor, titkárnı, eljáró) 17. A szervezet munkatársai közül hányan dolgoznak az alábbi státuszokban? (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et!) K17.1 Teljes munkaidıs fıállású K17.2 Részmunkaidıs fıállású K17.3 Mellékállású K17.4 Szerzıdéses megbízott K17.5 Vállalkozó K17.6 Önkéntes K17.7 Közhasznú foglalkoztatott K17.8 Közcélú foglalkoztatott K17.9 Közmunkás foglalkoztatott K Egyéb, éspedig: Szakmai.. fı (a) Gazdasági.. fı (b) Operatív.. fı (c) 6

7 18. A szervezet munkatársai közül hány fı tartozik az alábbi korcsoportokba? (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et!) Szakmai.. fı (a) Gazdasági.. fı (b) Operatív.. fı (c) K év alattiak K év közöttiek K év közöttiek K év közöttiek K év közöttiek K év felettiek 19. A szervezet munkatársai közül hány fı rendelkezik az alábbi iskolai végzettségekkel? (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et!) 8 általánosnál alacsonyabb K19.1 végzettség 8 általános K19.2 Szakiskola, K19.3 szakmunkásképzı Szakközépiskolai érettségi K19.4 K19.5 Gimnáziumi érettségi Szakmai.. fı (a) Gazdasági.. fı (b) Operatív.. fı (c) Fıiskolai, egyetemi diploma K A szervezet munkatársai közül hányan vannak, akik a következı szakmai végzettséggel rendelkeznek? Amennyiben egy munkatárs több szakmai végzettséggel is rendelkezik, kérem mindet jelölje be! (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et!) K20.1 Szociális végzettségő K20.2 Egészségügyi végzettségő K20.3 Pedagógus, gyógypedagógus K20.4 Közgazdasági végzettségő K20.5 Egyéb pénzügyi végzettségő K20.6 Marketing végzettségő Pszichológiai végzettségő K20.7 Jogi végzettségő K20.8 Munkaügyi, személyügyi K20.9 végzettségő Nincs speciális végzettsége (pl. érettségizett) K K20.1 Egyéb végzettségő 1 Szakmai.. fı (a) Gazdasági.. fı (b) Operatív.. fı (c) 7

8 K21.1 K21.2 K21.3 K A szervezet munkatársai közül hányan vannak olyanok: (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et!) Szakmai.. fı (a) Gazdasági.. fı (b) Operatív.. fı (c) akiknek az Önök szervezete az elsı munkahelye? akiknek már volt más munkahelye, de korábban is kizárólag nonprofit szervezeteknél dolgozott? akik korábban dolgoztak már közalkalmazottként, illetve közigazgatásban? akik korábban dolgoztak már versenyszférában? 22. A szervezet munkatársai közül hány fı dolgozik a nonprofit szférában: (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et!) Szakmai.. fı (a) K hónapja K hónapja K hónapja K hónapja Gazdasági.. fı (b) Operatív.. fı (c) K22.5 régebben, mint 60 hónapja 23. A szervezet munkatársai közül hány fı: (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar K23. válaszolni, írjon 999-et!) Szakmai.. fı (a) Gazdasági.. fı (b) Operatív.. fı (c) rendelkezik használható nyelvtudással (azaz úgy beszél valamilyen idegen nyelvet, hogy a szakmai és a mindennapi kommunikációban megfelelıképpen meg tudja értetni magát)? K Igénybe vesznek-e munkájuk során állandó külsı szakértıket? 1 igen 2 nem 25. Hány állandó külsı szakértıjük kerül ki: (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et. Ha nincsenek külsı szakértıik, ne kérdezze csak jelölje 99-el) fı a tudományos szférából (kutatók, K25.1 oktatók)? a közszférából? K25.2 a piaci szférából? K25.3 8

9 K Véleménye szerint az Önök szervezetének jelenlegi helyzetében lenne-e még szabad humán erıforrás kapacitása új tevékenység elindításához? 1 egyértelmően igen 2 inkább igen 3 inkább nem 4 egyáltalán nem K nem tudja 99 - nem válaszol 27. Véleménye szerint az Önök szervezetének munkájában jelent(enek)-e problémát: a alacsony/nem megfelelı képzettsége? Egyáltalán nem nem Nagy K27.2 megfelelı érdekképviselet hiánya? K27.3 túlterheltsége? K27.4 hogy alacsonyak a fizetések? K27.5 pénzügyi instabilitás? K27.6 a szabadidı hiánya? K27.7 speciális szakismeretek hiánya? K27.8 a gyors cserélıdése? K27,9 szupervízió, szervezetfejlesztés hiánya? Véleménye szerint a szervezet munkájának sikerességét milyen mértékben hátráltatja az adott területért felelıs : 1. nincsenek hiányosságok 2. kismértékő hiányosságok vannak 3. közepes mértékő hiányosságok vannak 4. súlyos, alapvetı hiányosságok vannak 21. nem hátráltat 22. kismértékben hátráltat 23. közepes mértékben hátráltat 24. súlyosan, nagymértékben hátráltat 9 nem tudja, nem válaszol Hiányosság van-e (a) Hátráltat-e (b) K28.1 munkajogi ismereteinek hiányossága K28.2 TB-jogi ismereteinek hiányossága K28..3 pszichológiai ismereteinek hiányossága K28.4 pénzügyi, könyvelési ismereteinek hiányossága K28.5 vállalkozási ismereteinek hiányossága K28.6 a nonprofit szervezetekkel kapcsolatos jogi szabályozás K28.7 számítógépes ismereteinek hiányossága K28.8 idegennyelv-tudásbeli hiányossága K28.9 operatív, szervezıi készségeinek hiányossága K28.10 adózási ismereteinek hiányossága K28.11 konfliktuskezelési technikák hiányossága K28.12 lobbitechnikák ismeretének hiányossága K28.13 szakmai tapasztalatainak hiányossága K28.14 pályázatírásban szerzett tapasztalatainak hiányossága K28.15 EU-s ismereteinek hiányossága K28.16 K28.17 helyi foglalkoztatási tendenciák ismereteinek hiányossága Strukturális Alapokhoz (fıként ESZA) kötıdı ismeretek hiányossága

10 K Van-e az Önök szervezetének irodája? 1 - igen 2 - nem 30. Hány négyzetméteres az Önök irodája (Kérdezıbiztos! Ha nincs irodájuk, írjon 999-et, ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, 0-t!)? K30..m2 K Az Önök szervezete az irodát (Kérdezıbiztos! Ha nincs irodájuk, ne kérdezze, csak jelölje!): 1 piaci áron bérli 2 piaci ár alatt bérli 3 ingyenesen használja, de nem a szervezet tulajdona 4 a szervezet saját tulajdona 5 nincs a szervezetnek külön irodája K Jelenleg hányan dolgoznak legalább napi 4 órában az irodában? (Kérdezıbiztos! Ha nincs irodájuk, írjon 999-et, ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, 0-t!).fı 33. Van-e lehetıség az Önök irodájában (Kérdezıbiztos! Ha nincs irodájuk, ne kérdezze, csak jelölje!): Igen Nem Nincs irodájuk K fıs rendezvények megtartására? K fıs rendezvények megtartására? 51-nél több fıt befogadó rendezvény megtartására? K Hogyan jellemezné az iroda tömegközlekedéssel történı megközelíthetıségét a célcsoport K34. szempontjából (Kérdezıbiztos! Ha nincs irodájuk, ne kérdezze, csak jelölje!)? 1 nagyon rossz a megközelíthetısége 2 inkább rossz a megközelíthetısége 4 inkább jó a megközelíthetısége 5 nagyon jó a megközelíthetısége 6 nincs irodájuk K Hogyan jellemezné az iroda megközelíthetıségét fizikai akadálymentesség szempontjából (Kérdezıbiztos! Ha nincs irodájuk, ne kérdezze, csak jelölje!)? 1 nagyon rossz a megközelíthetısége 2 inkább rossz a megközelíthetısége 4 inkább jó a megközelíthetısége 5 nagyon jó a megközelíthetısége 6 nincs irodájuk K Rendelkezik-e a szervezet egyéb telephelyekkel? 1 - igen 2 - nem 10

11 K A szervezet egyéb telephelyei közül (Kérdezıbiztos! Ha nincs telephelye, kérem, jelölje 99-el!): 1. Bérelt: telephely K A szervezet saját tulajdona:.telephely K Rendelkezik-e Önök szervezete: minden legalább napi 6 órában dolgozó munkatársuk részére személyi számítógéppel? Igen Nem K38.2 modemes Internet csatlakozással? K38.3 szélessávú Internet csatlakozással? K38.4 notebookkal, laptoppal? K38.5 mobiltelefonnal? K38.6 faxszal? K38.7 projektorral? K38.8 lézer nyomtatóval? K38.9 személyautóval? K38.1 egyéb (nem lézer) nyomtatóval? 0 K38.1 fénymásológéppel? 1 K38.1 vezetékes telefonnal 2 K38.1 szkennerrel? 3 K38.1 egyéb nagyértékő gépjármővel:. 4 K egyéb nagyértékő mőszaki eszközzel: Az Önök szervezete évi költségvetésének hány százalékát fedezték az alábbi források? (Kérdezıbiztos! Ha nem tud, vagy nem akar válaszolni, írjon 999-et!) Mindösszesen 100 % K39.1 Vállalkozói tevékenység: K39.2 Pályázati forrás: K39.3 Normatív költségvetési támogatás: K39.4 Nem normatív költségvetési támogatás: K39.5 Támogatás piaci szereplıktıl: K39.6 SZJA 1%: K39.7 Tagdíj: K39.8 Adományok: K39.9 A szervezet saját tıkéje: 40. Az elmúlt két év során az Önök szervezetének életében elıfordult-e finanszírozási : Igen Nem K40.1 a szervezet fenntartásának területén K40.2 a projektek mőködtetése területén 11

12 41. Az Önök szervezetének életében mekkora problémát jelent: Egyáltalán nem nem Nagy K41.1 a bérköltségek elıteremtése K41.2 az irodabérlés költségeinek elıteremtése K41.3 az iroda mőködtetése költségeinek elıteremtése a szervezet saját humán erıforrása képzése, K41.4 átképzése költségeinek elıteremtése a munkához kapcsolódó egyéb költségek elıteremtése K41.5 reklámköltségek elıteremtése K Az Önök szervezetének mekkora problémát jelentenek a projektek során a következık: Egyáltalán nem nem Nagy K42.1 Partnerszervezetek megtalálása K42.2 Szakmai program elkészítése K42.3 Pénzügyi tervezés K42.4 Jogszabályi háttér ismerete K42.5 A közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása K42.6 Hozzáférés a pályázati információkhoz K42.7 Lobbitevékenység K42.8 Pénzügyi fenntarthatóság K42.9 Szakmai beszámolók elkészítése K42.1 Folyamatos szakmai tanácsadás hiánya K42.1 Pénzügyi beszámolók elkészítése K42.1 Speciális szakismeretek hiánya K42.1 Minıségbiztosítás K Az eredmények elterjesztése, közzététele A támogatás idejének lejárta után a projektek K K pénzügyi fenntarthatósága A támogatás idejének lejárta után a projektek szakmai fenntarthatósága Véleménye szerint mekkora problémát jelentenek a következı tényezık a projektek fenntarthatóságának, finanszírozhatóságának szempontjából? Egyáltalán nem nem Nagy K43.1 A nonprofit szervezet hitelképességének hiánya K43.2 Állami pénzügyi garanciák hiánya K43.3 Pályázati támogatások idıtartama K43.4 A nonprofit szervezet önerejének hiánya K43.5 Nem megfelelı pályázati kiírás K43.6 A megrendelı részérıl késleltetett kifizetések K43.7 A programok utófinanszírozása A nonprofit szervezet folyamatos fizetıképességének hiánya (saját tıke) K

13 44. Volt-e az Önök szervezetének pénzügyi vagy szakmai kapcsolata az alábbi szervezetek valamelyikével 2004 során? 1 - egyáltalán nincs kapcsolat 2 - semleges, alkalmi kapcsolat 3 - kényszerő, problémás kapcsolat 4 - gyakori, pozitív kapcsolat (a) Pénzügyi (b) Szakmai K helyi önkormányzat K megyei önkormányzat K kisebbségi önkormányzat K kistérségi társulások K Megyei Munkaügyi Központ K helyi munkaügyi kirendeltség K Regionális Fejlesztési Ügynökség K kamarák K szakmai szövetségek K minisztériumok K tudományos intézmények K képzı intézmények, cégek K egyéb vállalatok, vállalkozások K egyházak K teleházak K pártok K45.1 K45.2 K45.3 K45.4 K45.5 K Mennyire ért egyet a következı kijelentésekkel? Egyáltalán nem ért egyet Az állami szektor intézményei és a nonprofit szervezetek között gyakran merül fel pénzügyi ellenérdekeltség. Az állami szektor intézményei és a nonprofit szervezetek munkatársai között gyakoriak a személyes ellentétek. Az állami szektor intézményei gyakran nem veszik komolyan a civileket. A hatályos törvények számos területen nem motiválják az állami szektor intézményeit a nonprofitokkal történı együttmőködésre. Az állami szektor intézményei más szerepet szánnak a nonprofit szervezeteknek, mint amit azok fel akarnak vállalni. A nonprofit szervezetek jelentıs része nem rendelkezik megfelelı humán erıforrás kapacitással az állami szektor intézményeivel közösen megvalósítandó, nagyobb volumenő projektekhez. nem ért egyet Is-is egyetért Teljesen egyetért 13

14 K46.1 K46.2 K46.3 K46.4 K Mennyire ért egyet a következı kijelentésekkel? A piaci szektor szervezetei és a nonprofit szervezetek között gyakran merül fel pénzügyi ellenérdekeltség. A piaci szektor szervezetei és a nonprofit szervezetek munkatársai között gyakoriak a személyes ellentétek. A piaci szektor szervezetei gyakran nem veszik komolyan a civileket. A hatályos törvények nem teszik lehetıvé a piaci szektor szervezetei és a nonprofit szervezetek hatékony együttmőködését. A nonprofit szervezetek jelentıs része nem rendelkezik megfelelı humán erıforrás kapacitással a piaci szektor szervezeteivel közösen megvalósítandó, nagyobb volumenő Egyáltalán nem ért egyet nem ért egyet Is-is egyetért Teljesen egyetért projektekhez. 47. Véleménye szerint mennyire akadályozzák az alábbi tényezık a tartós együttmőködések kialakulását a nonprofit szektoron belül? 1 egyáltalán nem 2 kis mértékben 3 közepes mértékben 4 nagy mértékben 5 - teljes mértékben 9 nem tudja, nem válaszol K47.1 Kis civil nagy civil ellentét K47.2 Generációs ellentétek K47.3 Személyi ellentétek K47.4 Pénzügyi ellenérdekeltségek K47.5 Az együttmőködési képesség hiánya K47.6 A törvényi háttér hiányosságai K47.7 A koordináció hiánya K47.8 Politikai ellentétek K47.9 Versenytárs helyzet 48. Az Ön véleménye szerint az alábbi szempontok közül mi az, amely a leginkább hozzájárul egy szakmai hálózati együttmőködés sikerességéhez? És mi a második és a harmadik legjelentısebb? (Kérdezıbiztos! Adja oda a válaszkártyát! Írjon egyest a legfontosabb, kettest a második legfontosabb, hármast a harmadik legfontosabb szempont mellé!) K partnerségek K közös érdekek és célok K demokratikus döntéshozatal K egyszerő partnerségi struktúra K kölcsönös információcsere K demokratikusan megválasztott vezetés K szakmai kompetenciák K átlátható pénzügyi irányítás 14

15 K informális kapcsolatok K közös eredmények 0 K szakmaspecifikus információkhoz való folyamatos hozzájutási lehetıség K munkamegosztás 2 K kölcsönös segítségnyújtás 3 K közös lobbi tevékenység 4 K motiváltság a részvételre 5 K folyamatos ellenırzés, értékelés K szervezeti strukturáltság 18. az együttmőködés széleskörő K (el)ismertsége 49. Mennyire meghatározó a szakmai hálózatok szerepe a hazai nonprofit szektor munkájában? K49. 1 jelentıs mértékben 2 megfelelı mértékben 3 inkább kevéssé 4 egyáltalán nem, pedig szükséges lenne 5 egyáltalán nem, de nem is szükséges 9 nem ismer hálózatot, ezért nem tudja megítélni 99 egyéb okból nem tudja, nem válaszol K Tagja-e szervezetük jelenleg valamelyik magyarországi szakmai hálózatnak? 1 igen, mégpedig:.. 2 nem (ugrás az 53. kérdésre!) K Az eddigi tapasztalatai alapján: 1 érdemes hálózathoz csatlakozni 2 nem tudja eldönteni 3 nem érdemes hálózathoz csatlakozni 9 - nem válaszol 52. Hozzájut-e az Önök szervezete a következı szolgáltatásokhoz attól (azoktól) a szakmai hálózat(ok)tól, mely(ek)nek tagja? Igen Nem K52.1 Folyamatkövetı tanácsadás K52.2 Helyi fórumok szervezése K52.3 A legjobb gyakorlat (best practice) megismertetése K52.4 Jogi tanácsadás K52.5 Képzések szervezése K52.6 Szakmai rendezvények szervezése K52.7 Nyomtatási, fénymásolási lehetıség K52.8 Pályázati tanácsadás K52.9 Szakmai találkozók szervezése K52.1 A szervezetek ellátása pályázati információkkal 0 K52.1 Rendezvények megtartására alkalmas terem biztosítása 1 15

16 K52.1 Pénzügyi tanácsadás 2 K52.1 Kommunikáció biztosítása az Irányító Hatósággal 3 K52.1 Nyertes pályázatok utókövetése 4 K52.1 Internetezési lehetıség 5 K52.1 Szakmai partnerségek kialakulásának elısegítése 6 K52.1 Szervezetfejlesztés 7 K52.1 Internetes hírlevél mőködtetése 8 K52.1 Nyomtatott hírlevél mőködtetése 9 K52.2 Partnerszervezetei adatbázis fenntartása Megkereste-e az Önök szervezetét valamely szakmai hálózat csatlakozási lehetıséggel kapcsolatosan? K53. 1 igen, mégpedig: nem K Tervezik-e, hogy csatlakoznak a közeljövıben valamely szakmai hálózathoz? 1 igen, mégpedig:.. 2 nem 55. Hogyan jellemezné az Önök szervezetének kapcsolatát a médiával? 1 kiemelkedıen jó a szakmai együttmőködésünk, gyakran hírt adnak tevékenységünkrıl 2 jó a szakmai együttmőködésünk, idırıl-idıre hírt adnak tevékenységünkrıl 3 kevéssé van köztünk szakmai együttmőködés, de már adtak hírt valamely tevékenységünkrıl 4 egyáltalán nincs köztünk szakmai kapcsolat 9 nem tudja, nem válaszol K55.1 A helyi elektronikus sajtóval (rádió, tv)? K55.2 A helyi írott sajtóval? K55.3 A megyei írott sajtóval? K55.4 Az országos írott sajtóval? K55.5 Az országos elektronikus sajtóval (rádió, tv)? K55.6 Internetes portálokkal? 56. Kérem, értékelje a következı tevékenységeket aszerint, hogy: - az Önök szervezete nyújtja-e az adott szolgáltatást, - véleménye szerint a szervezet hatókörében szükség lenne-e az adott szolgáltatásra, - illetve, hogy megszervezné-e az ellátásukat foglalkoztatási program keretében az Önök szervezete? Foglalkozik-e vele (a) 1 igen 2 nem 0 Szükség van-e rá (b) 1 egyáltalán nincs szükség 2 inkább nincs szükség 3- inkább van rá szükség 4 nagy szükség van rá 0 Ha nem foglalkozik, felvállalná-e (c) 1 nem akarja felvállalni 2 nem tudná, de szeretné felvállalni 3 fel tudja vállalni, tervezi is 0 9 már foglalkozik vele 16

17 K56.1 K56.2 K56.3 otthoni segítségnyújtás idısek emberek számára otthoni segítség testileg vagy szellemileg fogyatékos embereknek háztartási alkalmazotti munkák: fızés, mosás, vasalás, takarítás K56.4 gyermekfelügyelet tanulási nehézségekkel küszködı fiatalok K56.5 korrepetálása problémás fiatalok szabadidı- és sportprogramjainak szervezése K56.6 K56.7 lakóházak ırzése, portaszolgálat vidéki, vagy a városközpontoktól távol esı körzetekben boltok üzemeltetése K56.8 K56.9 fızött étel, vásárolt áruk házhoz szállítása szabadidıs és kulturális programok K56.10 szervezése, hagyományırzés elöregedett épületek felújítása, K56.11 komfortosítása helyi közlekedés megszervezése, kényelmesebbé, gyakoribbá, elérhetıbbé tétele (pl. mozgáskorlátozottak számára K56.12 is) audiovizuális szolgáltatások, új információs technikák bevezetése (pl. K56.13 helyi sajtó mőködtetése) céltaxi-járatok üzemeltetése vidéki K56.14 településeken belül és között szelektív hulladék-győjtés és újrahasznosítás K56.15 K56.16 természetvédelmi területek gondozása K56.17 csatornázás, csatornatisztítás minıségi standardok betartásának K56.18 monitorozása energia-megtakarító eljárások elterjesztése, fıként a háztartások körében K Elıfordul, hogy egy nonprofit szervezet piaci tevékenységet is folytat, vállalkozást vezet, például a piacon értékesíti a foglalkoztatás során elıállított termékeit, vagy piaci áron kínálja a szolgáltatásait. Mennyire ért egyet a következı kijelentésekkel? K57.1 K57.2 K57.3 K57.4 K57.5 Egyáltalán nem ért egyet nem ért egyet Is-is egyetért Teljesen egyetért A két tevékenység összeegyeztethetı, nem zárja ki egymást. A piacon csak olyan téren van helye a nonprofitoknak, ahol piaci vállalkozások nem mőködnek. A piaci tevékenység gazdaságilag stabilabbá, erısebbé teszi a nonprofit szervezeteket. Egy nonprofit szervezet soha nem lehet versenyképes a piacon. Nonprofit szervezet csak kiegészítı jelleggel végezhet piaci tevékenységet. 17

18 K57.6 K57.7 K57.8 K57.9 A nonprofit és a piac két ellentétes, összeegyeztethetetlen fogalom. A piaci tevékenység kifejezetten elınyös a nonprofit szervezetek számára, hiszen nıhet az önfenntartók aránya. Nem illik a nonprofit képbe a piaci tevékenység. Egy nonprofit szervezet nem kockáztathat a piaci viszonyok között jellemzı módon. Kérdezıbiztos! Kérem, olvassa fel az alábbi, a kialakítandó tanácsadói hálózattal kapcsolatos információkat! A ROP célja egy a szociális gazdaság megerısödését és elterjedését szolgáló országos szakmai támogató hálózat kialakítása, melynek keretében 6 régióban tanácsadói iroda felállítására kerül sor. A szakmai támogató hálózat legfıbb feladata egyrészrıl a szociális gazdaságban tevékenykedı szervezetek megerısítése annak érdekében, hogy piacképes és közösségi igényeket kielégítı, hosszú távon is fenntartható szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani vagy termékeket elıállítani. Másrészrıl olyan a szociális gazdaság területéhez kapcsolódó szolgáltatásrendszer kialakítása, mőködtetése a cél, amely a projektgazdák speciális és változó szükségleteire gyors, hatékony és célzott válaszokat képes adni. 58. Az Ön véleménye szerint mennyire fontos, hogy a tanácsadói irodák tevékenységei között szerepeljenek a következı szolgáltatások? 1 egyáltalán nem fontos 2 inkább nem fontos 3 inkább fontos 9 nem tudja, nem válaszol 4 - fontos 5 kiemelkedıen fontos K58.1 Folyamatkövetı tanácsadás K58.2 Helyi fórumok szervezése K58.3 legjobb gyakorlat (best practice) megismertetése K58.4 Jogi tanácsadás K58.5 Képzések szervezése K58.6 Szakmai rendezvények szervezése K58.7 Nyomtatási, fénymásolási lehetıség K58.8 Pályázati tanácsadás K58.9 Szakmai találkozók szervezése K58.10 A szervezetek ellátása pályázati információkkal K58.11 Rendezvények megtartására alkalmas terem biztosítása K58.12 Pénzügyi tanácsadás Módszertani segítség a helyi szükségletek felméréséhez. K58.13 K58.14 Kommunikáció biztosítása az Irányító Hatósággal K58.15 Nyertes pályázatok utókövetése K58.16 Internetezési lehetıség K58.17 Szakmai partnerségek kialakulásának segítése K58.18 Szervezetfejlesztés K58.19 Internetes hírlevél mőködtetése 18

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése Aktuálisan a megvalósítás fázisában lévı projektek és a már megvalósított projektek különbségei Dokumentumelemzés Készült a Revita Alapítvány

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban.

A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban. Távmunka ismeretek A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban. Cél: megismerni a különbözı munkahelyrıl érkezı hallgatókat és felmérni a képzéssel összefüggı elvárásaikat,

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert

Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert Identitás Kisebbségkutató Mûhely Identitet radionica za iztraživanje nacionalnih manjina Identity Research Workgroup of National Minorities Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert A vajdasági magyar

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

Alapítók önkéntes elhatározása alapján jönnek létre, tagjaik általában önkéntesként dolgoznak.

Alapítók önkéntes elhatározása alapján jönnek létre, tagjaik általában önkéntesként dolgoznak. 29. FEJEZET Civilek és az önkormányzatok Mit jelent civilnek lenni? Ha személyrıl van szó, könnyebb a válasz: odaadást, szolgálatot, önzetlenséget és önkéntességet, függetlenséget és bátorságot-azt a bizonyos

Részletesebben

Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert:

Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert: Identitás Kisebbségkutató Mőhely Identitet radionica za iztraživanje nacionalnih manjina Identity Research Workgroup of National Minorities Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert: A vajdasági magyar

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány. Készítette: Erdıs Judit Prókai Orsolya Juhász Attila. Debrecen, 2008. január

Kutatási zárótanulmány. Készítette: Erdıs Judit Prókai Orsolya Juhász Attila. Debrecen, 2008. január A megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató akkreditált szervezetek vizsgálata avagy Ha valaki fogyatékos Magyarországon, azt el kell dugni? Kutatási zárótanulmány Készítette: Erdıs Judit

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Civil közösségi hálózatok erőforrás vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1

Civil közösségi hálózatok erőforrás vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 Fekete Sándor egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi Intézet Civil közösségi hálózatok erőforrás vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 A civil, vagy non profit

Részletesebben

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt KOMMUNIKÁCIÓS TERV TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, Képzés InFenTóth Informatikai és Tanácsadó Bt. Tóthné Fent Marianne beltag A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A civil szervezetek törvényességi megfelelésének kutatása Tolna megyében

A civil szervezetek törvényességi megfelelésének kutatása Tolna megyében Zárótanulmány A civil szervezetek törvényességi megfelelésének kutatása Tolna megyében Készítette: Ifjúsági Unió Szekszárd 2006. Készült A Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiumának támogatásával

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 Készítette: Zsombok Lajos szakértı Sz.i.sz.: 006133-02 2008. június 1 1 Tartalom 1 Tartalom...2 2 Bevezetés...5

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Egy hamvába holt foglalkoztatási projekt

Egy hamvába holt foglalkoztatási projekt Egy hamvába holt foglalkoztatási projekt A település H 1 település az Észak-magyarországi régióban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. A Miskolci kistérséghez tartozó település, Miskolctól 20 km távolságra

Részletesebben

( )/2005 (V.26.) Kgy. határozat melléklete NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

( )/2005 (V.26.) Kgy. határozat melléklete NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA ( )/2005 (V.26.) Kgy. határozat melléklete NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA Bevezetés 2 A rendszerváltástól az Európai Unióhoz való csatlakozásig eltelt idıszak gazdasági

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben