Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200"

Átírás

1 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése február 05. Stéger Ildikó A évi pénzügyi és szakmai beszámolót a mérleget és eredmény levezetést az Egészség és Egység a Természettel Egyesület február 05-én megtartott közgyőlése egyhangúlag elfogadta. (Közhasznú beszámolóval egyenértékő beszámoló) 1

2 Számviteli beszámoló Egészség és Egység a Természettel Egyesület Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelıen az egyszeres könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek egyszerősített beszámolóját készítette el. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, amely a mérlegbıl és az egyéb szervezetek egyszerősített beszámolójának eredmény levezetésébıl áll. Mérleg fıösszege 224 eft, a saját tıke 224 eft. 1. Költségvetési támogatás felhasználása 2009-ban a szervezet állami támogatást nem kapott ben is sikeresen pályázatunk az NCA-hoz és meg is kaptuk még a tárgyévben megkaptuk a pályázati összeget, mellyel júniusáig kell elszámolnunk. Helyi pályázatokon is sikeresen szerepeltünk, így a Veszprém városi Civil Kerettıl ben programjaink megvalósítására jelentıs támogatást kaptunk. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. sz. mellékletünkben mutatjuk be, a változások részletezéseit pedig az 5. sz. mellékletben. A csökkentés csak látszólagos, mert ban az elızı évi pályázati támogatást is ekkor kaptuk meg (2007.) A költségvetési támogatás nagyjából azonos szinten marad. Növekedés a helyi pályázati lehetıségek kihasználásában volt. Ott közel felével (50 e Ft-tal) többet sikerült pályáznunk. 2. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás. Az egyesület vagyonát csak és kizárólag a mőködtetéssel és a célszerinti mőködéssel kapcsolatos kiadások finanszírozására használtuk fel. A vagyon felhasználást részleteiben jelentésünk 3. sz. mellékletében olvasható. 3. Cél szerinti juttatások kimutatása Szervezetünk nem nyújtott, így ezen a soron kifizetések nem történtek. 4. sz. melléklet. 4. Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke. Egyesületünk ilyen támogatást, juttatást nem kapott. 5. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Egyesületünk személyi jellegő ráfordítást nem számolt el. Vezetı tisztségviselıinek költségtérítésként úti költséget fizettünk. Egyéb jogcímeken sem történt juttatás. 6. Szakmai beszámoló a cél szerinti mőködésünkrıl Természetjárás, tartalmas szabadidı eltöltés Egyesületünk ban is folytatta hagyományırzı programjait. Megszerveztük nyári táborunkat hátrányos helyzető gyermekeknek és családoknak. Augusztusban gyermekek részére sátor-tábort rendeztünk a Balaton felvidéki Nemzeti Parkban. Télen pedig 3 napos tábort szerveztünk a téli túrázás örömeinek megszerettetésére. Továbbra is 2 hetente szervezünk a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén illetve a Bakony, Vértes hegységben túrákat. Célunk ezzel a tudatos öko-szemlélető természetjárás szemléletének az elterjesztése. Részletes, fényképes beszámoló olvasható az egyes programokról a oldalon. 2

3 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Programjaink sikeresek a visszajelzések szerint. Nyári táborunkra 35 fı jelentkezett, melyet 2009-ben a Börzsönybe szerveztük. Célunk a tudatos természetes járás, a zöld-ökoturizmus elveinek széles körő elfogadtatása. Minél több helyszínre tömegközlekedési eszközzel eljutni, a természetjárás során a védett értékek, látnivalók megismerése, minden a maga helyén szép és él elvének a megismertetése és elfogadtatása, valamint az adott táborhelyen a helyi vállalkozók, termelık termékeinek vásárlása. Augusztusi sátortáborunkon 17 fı, ebbıl 12 gyermek vett részt. Nekik felejthetetlen élményt nyújt a sátorban való alvás. Téli 3 napos táborunkban szintén 17 fı vett részt. Kéthetenkénti túráinkon fı vesz részt rendszeresen. Ebbıl 3-4 fı nem egyesületi tag, vendég más egyesülettıl vagy érdeklıdı, aki hirdetésbıl, vagy honlapunkról tájékozódott a túra programokról. Fiatalokkal a természetjárás, természetvédelem megszerettetése Két általános iskolával vagyunk napi kapcsolatban. Nekik túraprogramokat állítunk össze, illetve túravezetıt biztosítunk számukra igény szerint. Együttmőködési szerzıdést kötöttünk Veszprém Várossal, hogy 5 éven keresztül decemberben Egyesületünk szervezi meg a városi Mikulás túrát. Itt a résztvevık száma: 250 fı iskolás Érdekérvényesítés Veszprém Városi Természetbarát Szövetség vezetıségi tagja egyesületünk túravezetıje. Továbbra is tagjai vagyunk a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetségnek, s részt veszünk annak munkájában is. Így az információáramlás a város és a megye között biztosított. Részt vettünk a civil elektorjelölt állítási folyamatban. Egyesületünket felkérték, hogy arra alkalmas személyt indítsunk az elektori választáson. Végül is nem került megválasztásra, de póttag lett egyesületünk túravezetıje. Részt vettünk a városi Civil Napon, május 16.-én. Ennek keretében tagjai lettünk a Veszprémi Civil Kerekasztalnak, mely összefogja a szervezı egyesületeket. Hagyományırzés 2009-ben felvetıdött, hogy csatlakozunk a Jeruzsálemhegyi Baráti Kör kezdeményezéséhez és korhő ruhákban mi is megjelenünk a városi rendezvényeken. Egyesületünk néhány tagja varratott magának ruhát, így 2010-tıl megvalósulhat az együttmőködés a két egyesület között. Megszerveztük és lebonyolítottuk a Veszprém megye 7 természeti csodája pályázatot. Kampányunk eredményhirdetésére augusztus 20.-án a Szegrıl szegre Veszprém Városa 1000 éves ünnepi fényben címő programsorozat keretében a Laczkó Dezsı múzeum (Veszprém, Erzsébet sétány 1.) elıtti téren a került sor. Veszprém, február 05. Stéger Ildikó Egészség és Egység a Természettel Egyesület elnöke Záradék: E közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentést a az Egészség és Egység a Természettel Egyesület közgyőlése február 05. ülésén elfogadta. 3

4 KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Közhasznúsági jelentés 2. sz. melléklete Támogatásnyújtó Támogatás Felhasználás célja neve idıpontja összege (Ft) adományok ,- Ft Cél szerinti programtámogatás, mőködésre Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje elızı évi tárgyévi 18600, ,- 0, tagdíj , Mőködésre 47020, ,- 0, Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Civil Keret ,- Ft 2009/2010. évi mőködési támogatás tárgyévi része ,- Ft 2008/2009. évi mőködési támogatás tárgyévi része aktív hó és hó elhatárolással ,- Cél szerinti programtámogatás 0, , , ,- 0,- 0, , ,- 0, Egyéb (kamat, közv. Szolg. Bev. ) ,- Mőködésre 0, ,- 0, Összesen: , ,- Ft ,- Ft ,- Ft

5 Egészség és Egység a Természettel Egyesület KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete Megnevezés Elızı évi Tárgyévi összeg (eft) Változás Megjegyzés összeg (eft) % eft Induló tıke 336,- 224,- 66,6-112,- Tıkeváltozás 304,- -112,- -36,8-416,- Lekötött tartalék 0,- 0,- 0,0 0,- Értékelési tartalék 32,- 336, ,- Tárgyévi eredmény 304,- -112,- -36,8-416,- Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 0,- 0,- 0,0 0,- Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0,- 0,- 0,0 0,- Egyéb 0,- 0,- 0,0 0,- KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés elızı évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen ebbıl adóköteles ebbıl adómentes Természetbeni juttatások összesen ebbıl adóköteles ebbıl adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

6 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás Központi költségvetési szervtıl elızı évi tárgyévi % Ft Nemzeti Civil Alapprogram Mőködési támogatás , ,- 42 % ,- Ft Elkülönített állami pénzalap 0,- 0,- 0 Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat 0,- 0,- 0 Települési önkormányzat társulása Programtámogatás , ,- 144 % ,- Ft Magánszemélyektıl Programtámogatás 20000,- 100 % ,- Ft Egyéni vállalkozóktól Programtámogatás 18600,- 0,- 100 % ,- Ft Jogi személyiségő gazdasági társaságtól 0,- 0,- Jogi személyiség nélküli társaságtól 0,- 0,- Közhasznú szervezettıl 0,- 0,- SZJA 1%-a (APEH) 0,- 0,- Tagdíj Mőködési támogatás 47020, ,- 0,99 % -520,- Ft ÖSSZESEN: , , ,- Ft 6

7 Egészség és Egység a Természettel Egyesület KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról év Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés elızı évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli 0 0 0,00 0 kifizetések Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási 0 0 0,00 0 díjak Költségtérítések* Ft 100 % Ft Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: ,- Ft 100 % ,- Ft 7

8

9

10

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Mű Hely Líceum Alapítvány

Mű Hely Líceum Alapítvány Mű Hely Líceum Alapítvány 1055 Budapest Bihari utca 18 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. április 30. Braun József elnök Mű Hely Líceum Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kaposvár, 2012.május 18. Kovács Zoltán Kuratórium elnöke A Berzsenyi Dániel

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány 1112 Budapest, Balatoni út 198. 2010. évi Közhasznúsági jelentés

Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány 1112 Budapest, Balatoni út 198. 2010. évi Közhasznúsági jelentés Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány 1112 Budapest, Balatoni út 198. 2010. évi Közhasznúsági jelentés Budapest, 2011. április 30. Kuratóriumi Elnök Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Név: Ad Libitum Kamarakórus Egyesület Székhely: 6500 Baja, Szent-Györgyi Albert utca 3. Bejegyző határozat: Pk.60.135/1994/5. Nyilvántartási

Részletesebben