KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: MNyT sz: Pk.T /2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron, Pf. 217 Bankszla: Tartalomjegyzék Képviselı: Bognár Béla 1. Tartalomjegyzék 2. Bevezetı 3. Közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló I. Tudományos tevékenység, kutatás 4. II. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 5. III. közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások. 6. Számviteli beszámoló 7. Egyszeres könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolójának eredménylevezetése. 8. Egyszeres könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolójának mérlege 9. Egyszeres könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolójának melléklete a. A költségvetési támogatás felhasználásának bemutatása b. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás c. A cél szerinti juttatások kimutatása d. a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 10. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása. 1

2 Bevezetı A szövetséget a Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság jogerıs végzésével március 15-vel vette közhasznúsági nyilvántartásba. A Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény és a számvitelrıl szóló évi C. törvény, valamint az ahhoz kapcsolódó 224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet valamint a számviteli politikában elfogadott szabályok és elvek alapján szervezi mőködését és gazdálkodását. A Szövetség a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolóját készíti el a naptári évrıl, december 31-i mérleg fordulónappal. A szövetség a közhasznú egyszerősített beszámolót a törvényben meghatározott szerkezetben és az elıírt részletezésben, bizonylatokkal alátámasztott, szabályszerően vezetett, az egyszeres könyvvitel adatai alapján világos és áttekinthetı formában készíti. A könyvelést a szövetség titkára végzi. A bizonylatok rögzítése gépi úton történik. A szövetségnek 2009-ben vállalkozási tevékenysége nem volt, azzal kapcsolatban bevétele nem keletkezett, jövedelme nem származott és vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan kiadást nem számolt el, így társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett. A évi mérleg elkészítésének idıpontja május 29. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. A szövetség a teljes közhasznúsági jelentését a tárgyévet követı évben, legkésıbb június 30-áig saját honlapján (http://www.szovetseg.eu) a nyilvánosság számára elérhetı módon közzéteszi. A közhasznúsági jelentésének fıbb adatait a Sopron-Fertıd Kistérségi Civil Fórum címő idıszaki sajtótermékében (LNyTSz: 163/0070/1/2007) teszi közzé. A évi közhasznúsági jelentést a Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége elnöke május 27-én az elnökség elé terjesztette, amely azt a közgyőlés elé terjesztésre alkalmasnak találta. A évi közhasznúsági jelentést a Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége elnöksége május 29-én a közgyőlés elé terjesztette, amely azt KH /03 számú határozatával elfogadta. Kelt: Sopron, május 29. Bognár Béla elnök 2

3 Közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló A Szövetség az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: I évi CLVI ) Tudományos tevékenység, kutatás Szövetségünk a civil szervezetek mőködésének, igényeinek, együttmőködéseinek felmérését folyamatosan végzi, azzal kapcsolatban kutatásokat végez részben együttmőködésben a Gyır-Moson-Sopron Megyei Civil Szolgáltató Központtal, a Vas Megyei Mővelıdési Ifjúsági Közösségi Alapítvánnyal és a Gyır-Moson-Sopron Megyei Társadalmi Egyesülések Szövetségével. Közvetlenül kérdıíves felméréssel, és indirekt módon is (például: APEH SZJA 1% kimutatások, bírósági adatok, KSH elemzések) kutatja és elemzi a társadalmi szervezetek és alapítványok helyzetét, a kapott eredmények alapján ajánlásokat készít, programokat állít össze. A szövetség által a évben végzett fıbb tudományos tevékenységek, kutatások eredményei (elemzések, publikációk, javaslatok): január február március A területi együttmőködések rendszerének kialakítása, különös tekintettel a mikrotérségekre. Projekt menedzsment tréning anyagainak összeállítása SZJA 1% kampányanyagának összeállítása. április A Vas Megyei Mővelıdési Ifjúsági és Közösségi Alapítvánnyal (Borostyánkı) közös tanácsadási program összeállítása június augusztus A Gy-M-S Megyei MTESZ számára kidolgoztuk a NETREKÉSZ pályázatuk soproni adaptációját Az NCA NyDRK mőködési pályázatán részt vett Sopron- Fertıd Kistérségi Civil Szervezetek eredményességének statisztikai elemzése. II évi CLVI ) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Közvetlen ismeretterjesztés: Heti öt alkalommal 2-3 órában végzünk civil szolgáltató, tájékoztató és ismeretterjesztı tevékenységet, melyek jelentıs részét a szervezetek székhelyén tartjuk (így minden dokumentum rendelkezésre áll). A rendszeres pénzügyi, gazdasági tanácsadásoknak az Egészségház Alapítvány (Sopron, Magyar u. 14.) és a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete (Sopron, Kölcsey utca 5.) ad helyet, ahol az ügyviteli és könyvelési tevékenység is folyik. A jogi és pályázati tájékoztatás és segítségnyújtás a Pedagógus Mővelıdési Házban történik. Közvetett és általános ismeretterjesztés: Szövetségünk minden civil szervezet számára általános tájékoztatást nyújt telefonon, skype-on, msn-en, -en, web-en keresztül is. 3

4 III évi CLVI ) közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások. Szövetségünk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a közhasznú, illetve kiemelten közhasznú jogállású civil szervezetek számára: 1. Adományozás Adományfogadó adatbázis Mely szervezet és milyen adományokat fogad. Jogi segítségnyújtás Adományozási, tartós adományozási szerzıdések. Pénzügyi segítségnyújtás Adókedvezményre jogosító igazolások, analitikák, adatszolgáltatás. 2. Önkéntesség Önkéntes-fogadó adatbázis Mely szervezet és milyen tevékenységre fogad önkénteseket. Jogi segítségnyújtás Önkéntes szerzıdések elkészítése Pénzügyi segítségnyújtás Mely költségek, milyen mértékben és feltételek esetén számolhatóak el az önkéntesnek, illetve az önkéntesek jutalmazása. 3. Közzétételek Közhasznúsági jelentés Szövetségünk lapnyilvántartásba vett hivatalos sajtótermékében a tagszervezetek ingyenesen, a nem tagszervezetek jelképes összegért tehetik közzé közhasznúsági jelentésüket. Amelyik tag szervezetünk nem rendelkezik saját, önálló honlappal, virtuális domainnév alatt [szervezetneve.szovetseg.eu] saját honlapot kaphat, melyen elhelyezheti közhasznúsági jelentését. Nem tagszervezet jelképes összegért szintén igénybe veheti ezt a szolgáltatást. 4. Közhasznúsági jelentés Pénzügyi (eredménylevezetés, mérleg) mellékletek elkészítése Azon tagjaink számára, melyek ügyvitelét a szövetség végzi jelképes összegért elkészítjük a közhasznúsági jelentés pénzügyi mellékleteit. A nem tagszervezetek számára is a tagszervezetek díjának háromszorosáért elérhetı a szolgáltatás. Szövetségünk elsıdleges szolgáltatási elve, hogy minden szervezet számára térítésmentesen látja el tanácsadási tevékenységét, azonban a konkrét elvégzett tevékenységeket, tagjai számára ingyenesen vagy kedvezményes áron végzi. A nem tagszervezetek számára külön díjazást (általában a tagi kedvezményes árak két-háromszorosát is megállapíthat az érvényben lévı szolgáltatási koncepció alapján. Kelt: Sopron, május Bognár Béla elnök

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása a) Központi költségvetési szervtıl szövetségünk támogatást nem kapott. b) Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatások: A Nemzeti Civil Alapprogram Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiumától a támogatásának elsı részletét forintot kapta meg mőködési célú költségeinek fedezésére, amelyet a szövetség közhasznú mőködésnek biztosítására fordítottuk. A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszervezıdés, Szakmai és Területi Együttmőködés Kollégiumától forint támogatásban részesültünk, melyet a szövetség a Sopron-Fertıd Kistérség civil önszervezıdésének és együttmőködésének fejlesztésére fordít. c) Helyi önkormányzattól szövetségünk forint támogatást kapott, melyet környezetvédelmi célokra fordított. d) Települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl szövetségünk támogatást nem kapott. Kelt: Sopron, május 29. Bognár Béla elnök 10

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

2012. március 1. Civil szervezetek információs lapja

2012. március 1. Civil szervezetek információs lapja SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉGI 2012. március 1. Civil szervezetek információs lapja CIVIL FÓRUM VI. évfolyam 1. szám megjelenik negyedévente 500 példányban TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMOK A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOKRÓL A kistérség

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

1. A szervezet alapadatai

1. A szervezet alapadatai TARTALOM (2008) 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló - Kettıs könyvvitelt vezetı társadalmi szervezetek, köztestületek közhasznú beszámolójának mérlege - Kettıs könyvvitelt vezetı társadalmi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ B) ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2

Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2 Page 1 of 82 Civil kézikönyv Portál: HÍD Egyesület e-learning portál Kurzus: Civil kézikönyv Könyv modul: Civil kézikönyv Nyomtatta: Iványi Gábor Dátum: Thursday, 5 February 2009, 11:29 PM Page 2 of 82

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről Összefoglaló az Új Civil Törvényről -Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Vonatkozó jogszabályok - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 Az Országgyőlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

Káva Kulturális Műhely Egyesület. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Káva Kulturális Műhely Egyesület. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Káva Kulturális Műhely Egyesület Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Káva Kulturális Műhely Egyesület 2. Angol neve: Káva

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben