ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer"

Átírás

1 ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer Környezetvédelemés falopás Fejér megye gazdag olyan erdıs, fás területekben, ahol a természeti környezet megırizte jellegzetes arculatát, és ritka állatfajok és növények fordulnak elı. A hideg idı bekövetkeztével ismét elıtérbe kerül, az illetékességi területünkön meglévı erdıterületek vagyonvédelme, a falopások megelızése. Az eltulajdonított fa értéke néhány ezer forinttól akár több százezer forintig is terjedhet. Az elkövetık az ellopott fa egy részét saját felhasználásra, tüzelésre viszik el, de olyan is elıfordul, hogy eladásra szánják és így próbálnak meg pénzhez jutni, becsapva további személyeket. Az alkalmi fa tolvajok, a kistelepüléseket platós tehergépkocsival járva árulják a lopott portékát. Sajnos, a hihetetlenül kedvezı áron kínált termékbıl sokan vásárolnak, és a vevık többsége csak késıbb döbben rá, hogy csalás áldozatává vált. Ezekre az adásvételekre jellemzı, hogy sokkal kevesebb mennyiségő tőzifát adnak át, szállítanak le a vevınek a kialkudott vételár fejében. További veszélyeket rejt magában az a tény, hogy a tőzifa lepakolása során melyet 2-3 ember is végez lehetıség nyílik a lakóépület szemrevételezésére, ahonnan a tulajdonos figyelmét elterelve különbözı értéktárgyakat, készpénzt is eltulajdoníthatnak. Az anyagi károkozás mellett minden esetben beszélni kell a természeti rongálásról is, mely igen jelentıs. Miért? A szakszerőtlen vagy idı elıtti fakivágás a természetben is kárt okoz, hiszen a sérült területet helyre kell állítani, ami az erdıgazdálkodót terheli,

2 és kártérítést sem kaphat érte. A személyi tulajdon védelme elsısorban a tulajdonos feladata, éppen ezért tıle is függ, hogy erdıs területe mennyire válik ez elkövetık célpontjává. A fás területek általában a településektıl távolabb esnek, ritkábban közlekednek benne, így állaguk megırzése illetve a bőncselekmények felderítése is nehezebb évben lépett életbe az új erdıgazdálkodási törvény, amelytıl az erdıgazdák és a törvényalkotók is azt remélték, hogy jelentısen visszaszorítja az elmúlt években elharapózott falopások számát. A statisztikai adatok alapján az illegális fakitermelés évente ezer köbméterre tehetı. Az illegális fakitermelés visszaszorítását segíti a faanyag származási-igazolási rendszer bevezetése is, amely a kivágott fának, az erdıtıl egészen az elsıdleges felhasználásig történı nyomon követését írja elı. Ennek célja, hogy minden egyes faanyagvétel visszakövethetı legyen, így a fa kivágását követıen sorszámmal ellátott, tételes szállítólevelet kell csatolni minden szállítmány mellé, amit a közúti ellenırzések során be kell mutatni. Az új törvény szerint, az erdészek is megállíthatják a fát szállító jármőveket, igazoltathatják a sofırt, számon kérhetik, hogy honnan származik a fa. Ha a vezetı nem tudja igazolni, akkor nemcsak a fát foglalhatják le, hanem a lopáshoz használt eszközöket, köztük a szállításhoz használt jármővet is. Az erdıtörvény az engedély nélküli fakitermelést bünteti, a kitermelt faanyag minden köbmétere után ,- Ft-tal. Ha a faanyagot ellopják, azt a Szabálysértési Törvény, illetve a Bőntetı Törvénykönyv is szankcionálja. Amennyiben a jogsértı cselekmény természetvédelmi területen történik, az elkövetı természetvédelmi bírságra is számíthat, illetve súlyos esetben természetkárosítás miatt vonhatják büntetıjogi felelısségre. Az erdı látogatója az Erdıtörvény bekezdése alapján nem tarthat magánál motorfőrészt, fél kilogrammnál nagyobb tömegő fejszét vagy 30 centiméternél nagyobb kézifőrészt. MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG BŐNMEGELİZÉSI HIRLEVELE

3 Néhány rendırségi tipp a bőncselekmények megelızése érdekében: Az ajtó, a kapu, esetleg hátsó ajtó mindig legyen zárva, még akkor is, ha a lakásban, vagy a kertben tartózkodnak. házalókkal! Ne engedjék be ıket a lakásba, még akkor sem, ha megvételre ajánlják termékeiket! A közelmúltban, több esetben próbáltak elkövetık bejutni házakba akkumulátorok megvételre kínálásának trükkjével. A hivatalos személyektıl kérjenek minden esetben igazolványt bebocsátás elıtt! Ajtóérintkezı segítségével a belsı folyosón elhelyezett bimbam csengı mőködtetése jelzést adhat arról, hogy valaki belépett a házba. A földszinti ablakokra célszerő zárat, illetve rácsot szereltetni. Aki rosszullétre hivatkozik, számára hívjanak mentıt, vagy irányítsák a közeli orvosi rendelıbe! A pénzváltás trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe, pénzintézetbe küldjék! Az értékeiket még a lakásban se hagyják elıl, lehetıség szerint zárt lemezkazettában tartsák ezeket! Óvakodjanak az idegenektıl, ne nyissanak egybıl ajtót, kaput. Célszerő használni a kitekintıoptikát. Ha beengedik ıket, legyen Önökkel egy rokon vagy szomszéd! Csak ellenırzött, megbízható, hivatalos helyrıl vásároljanak! Ha gyanús körülményt észlelnek, azonnal értesítsék a rendırséget az ismert 107-es vagy 112-es telefonszámon, illetve hívják segítségül szomszédaikat, rokonaikat! Legyenek óvatosak a különbözı ürüggyel bekéredzkedıkkel,

4 A FEJÉR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG HÍRLEVELE október Hétvégi ház bőnügyi szempontú téliesítése A kiskert tulajdonosok megfelelı óvintézkedéssel értékeik védelmérıl gondoskodhatnak, mellyel megelızhetıek a hasonló jellegő bőncselekmények elszaporodása. A hétvégi házakban történt betörések alkalmával a könnyen értékesíthetı kisgépeket és mőszaki cikkeket tulajdonítanak el az elkövetık. A tulajdonosoknak értékeik védelmében javasoljuk, hogy A Fejér Megyei Rendırfıkapitányság ezúton szeretné felhívni a lakosság figyelmét, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján ısz végétıl a tavasz kezdetéig nagyobb számban fordulnak elı hétvégi házakban betörések. a mozgatható értékeiket szállítsák haza vagy biztonságos helyre! a hétvégi ház nyílászáróit megfelelı védelemmel lássák el! A rendırség adatai alapján, az elkövetık általában azokat a hétvégi házakat választják, amelyek jellemzıen csak minimális mechanikai védelemmel vannak ellátva. Kérjük, vigyázzanak értékeikre, tegyenek meg minden óvintézkedést annak érdekében, hogy ne váljanak bőncselekmények áldozataivá! Az ıszi hónapokban a hétvégi ház tulajdonosok visszaköltöznek az állandó otthonaikba. A hétvégi házban maradt értékeik rövidebb hosszabb idıre felügyelet nélkül maradnak.

5 A FEJÉR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG HÍRLEVELE október FELHÍVÁS A Mindenszentek ünnepe és a Halottak napja miatt az utakon, a hétvégén nagyobb forgalomra kell számítani, ezért kérjük, fogadják meg az alábbi tanácsainkat! Kérjük a gépjármővezetıket, hogy a megszokottnál még körültekintıbben vezessenek, közlekedı társaikra legyenek tekintettel, és a szabályokat betartva, óvatosan közlekedjenek! A temetık környékén az aktuális forgalmi rendet és az ott forgalmat irányító rendırök, polgárırök utasításait maradéktalanul tartsák be, hiszen ık az Önök érdekében végzik munkájukat! Kérjük, hogy gyalogosan közlekedve is tartsák be az Önökre vonatkozó szabályokat, az autósok haladását ne akadályozzák! Lehetıség szerint használják a tömegközlekedési eszközöket, amennyiben gépkocsival érkeznek a temetıkhöz, a parkoláskor legyenek körültekintıek! Az autóban látható helyen értéket ne hagyjanak, az összes ablakot húzzák fel, az ajtókat pedig zárják be! A temetıkben közlekedve is legyenek körültekintıek, óvatosak, értékeiket, táskáikat ne hagyják ırizetlenül, ne tegyék le a sírokra, vagy azok mellé, mert ez könnyen szemet szúrhat a bőnelkövetıknek! Meghitt és békés emlékezést kívánunk! Fejér Megyei Rendırfıkapitányság

KAPINFÓ az Ózdi Rendőrkapitányság tájékoztató kiadványa

KAPINFÓ az Ózdi Rendőrkapitányság tájékoztató kiadványa ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112. Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Tisztelt Állampolgár! KAPINFÓ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált.

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált. RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS Szám: 09080-848/-1/2011. ált. BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL Balmazújváros, 2011. március 05. Kántor Péter r. alezredes rendırségi fıtanácsos

Részletesebben

Boldog, biztonságos ünnepeket!

Boldog, biztonságos ünnepeket! SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR HÍRLEVÉL december Boldog, biztonságos ünnepeket! Az ünnepek közeledtével az emberek sok időt töltenek

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75 Szám: 268-74/ 26-2007. ált. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó TOKAJ VÁROS bőnügyi- közbiztonsági

Részletesebben

BŐNMEGELİZÉS IDİSEK RÉSZÉRE

BŐNMEGELİZÉS IDİSEK RÉSZÉRE BŐNMEGELİZÉS IDİSEK RÉSZÉRE 1. AZ ÉN HÁZAM AZ ÉN VÁRAM DE A VÁRAT MEG IS KELL VÉDENI!!! ELSİDLEGES VÉDELM A KERÍTÉS ÉS A KAPÚ A kerítés kapuját tartsa zárva még nappal is de a kulcsot ne hagyják benne.

Részletesebben

RTV: 25 Nyomtatott: 14 Online: 97 Total: 136. Rádió és televízió. 1-6. Class Fm - 6 X 0.50 szpot

RTV: 25 Nyomtatott: 14 Online: 97 Total: 136. Rádió és televízió. 1-6. Class Fm - 6 X 0.50 szpot RTV: 25 Nyomtatott: 14 Online: 97 Total: 136 Rádió és televízió 1-6. Class Fm - 6 X 0.50 szpot 7. MTV - Ma reggel - 2010.05.26-08:29 (hossza: 6 perc) Autóvadász kupa Tartalmi összefoglaló (nem teljes terjedelmő

Részletesebben

A vagyonvédelem jogi alapjai 2. A vagyonvédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok

A vagyonvédelem jogi alapjai 2. A vagyonvédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok 1 1. A vagyonvédelem jogi alapjai 2. A vagyonvédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok A Magyar Köztársaság Alkotmánya a köztulajdont és a magántulajdont egyenjogúnak ismeri el és egyenlı védelemben

Részletesebben

KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI THE PARTICULIARITIES OF HOSPITAL OBJECTIVE S SECURITY. 1. Bevezetı TISZOLCZI BALÁZS GERGELY

KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI THE PARTICULIARITIES OF HOSPITAL OBJECTIVE S SECURITY. 1. Bevezetı TISZOLCZI BALÁZS GERGELY ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TISZOLCZI BALÁZS GERGELY KÓRHÁZI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK SAJÁTOSSÁGAI THE PARTICULIARITIES OF HOSPITAL OBJECTIVE S SECURITY Az egészségügyi ellátórendszer, és kiemelten a kórházak

Részletesebben

TANÁCSOK A BETÖRÉS ELLENI VÉDELEMHEZ

TANÁCSOK A BETÖRÉS ELLENI VÉDELEMHEZ TANÁCSOK A BETÖRÉS ELLENI VÉDELEMHEZ 2 Az emberek szubjektív biztonságérzetét alapvetően befolyásolja, hogy biztonságban érzik-e lakásukat, házukat, és biztonságban érzik-e magukat a közterületeken. Az

Részletesebben

BOLYAI SZEMLE. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar kiadványának különszáma. a Bolyai Hírek jogutódja

BOLYAI SZEMLE. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar kiadványának különszáma. a Bolyai Hírek jogutódja BOLYAI SZEMLE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar kiadványának különszáma a Bolyai Hírek jogutódja 2010. XIX. évf. 1. különszám BUDAPEST 2 Elnök: Prof. Dr. BEREK LAJOS

Részletesebben

BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN

BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN 1. Bevezetés: A rendırség és a polgárırség a közbiztonság valamint a bőn- és balesetmegelızés letéteményesei 1.1. A biztonságról

Részletesebben

BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE

BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE 1. Röviden a közbiztonságról, közlekedésbiztonságról és a baleset-megelızésrıl A közbiztonság,

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. A közbiztonságért közösen

Óbudai Információs Füzetek. A közbiztonságért közösen Óbudai Információs Füzetek A közbiztonságért közösen Óbudai Információs Füzetek Tisztelt Olvasó! Mindannyiunk természetes igénye, hogy otthonunkban, lakókörnyezetünkben és a közlekedés során is biztonságban

Részletesebben

A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA

A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 1 Melléklet a 115/2003. (X. 28.) OGY. határozathoz A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 2 Tartalom 1. A BŐNMEGELİZÉS A TÁRSADALOM KÖZÜGYE... 3 2. HELYZETELEMZÉS A bőnözés helyzete Magyarországon...

Részletesebben

Vigyázzunk értékeinkre nyáron is!

Vigyázzunk értékeinkre nyáron is! Vigyázzunk értékeinkre nyáron is! A tanév befejeztével aki teheti elutazik, nyári szabadságra megy. Sajnos vannak azonban olyanok is, akik mások gondtalan nyaralását, pihenését kihasználva törvénysértő

Részletesebben

Vigyázzunk értékeinkre nyáron is!

Vigyázzunk értékeinkre nyáron is! Vigyázzunk értékeinkre nyáron is! A tanév befejeztével aki teheti elutazik, nyári szabadságra megy. Embertársaink között azonban egyesek mások gondtalan nyaralását, pihenését kihasználva törvénysértő cselekményeket

Részletesebben

Önmagunk és egymás biztonságáért, valamint lakókörnyezetünk védelméért I.

Önmagunk és egymás biztonságáért, valamint lakókörnyezetünk védelméért I. Önmagunk és egymás biztonságáért, valamint lakókörnyezetünk védelméért I. A biztonság az emberi lét egyik alapszükséglete. Mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra (1950. évi Római

Részletesebben

KABLÁR JÁNOS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŐNMEGELİZÉSI PROGRAMJA ÉS TEVÉKENYSÉGE AZ EMBERKERESKEDELEM MEGAKADÁLYOZÁSÁRA

KABLÁR JÁNOS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŐNMEGELİZÉSI PROGRAMJA ÉS TEVÉKENYSÉGE AZ EMBERKERESKEDELEM MEGAKADÁLYOZÁSÁRA KABLÁR JÁNOS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŐNMEGELİZÉSI PROGRAMJA ÉS TEVÉKENYSÉGE AZ EMBERKERESKEDELEM MEGAKADÁLYOZÁSÁRA Napjainkra az emberek biztonságérzetének javítása mind a helyi, mind

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA 2008. 2 Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Koncepciója Mottó: Jobb megelızni a bőntettet, mint büntetni azt. (Cesare Beccaria) I. Bevezetı Hajdúnánás Hajdú-Bihar

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Vendéglátás tevékenységei

Vendéglátás tevékenységei Vendéglátás tevékenységei TÉMAKÖR TARTALMA - A vendéglátás munkafolyamatai - Beszerzés - Raktározás - Termelés - Értékesítés - Szolgáltatások nyújtása - Járulékos tevékenységek VENDÉGLÁTÁS MUNKAFOLYAMATAI

Részletesebben

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak Sopron, 2008. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek

Részletesebben

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek 1097 Budapest, Lónyay u. 12. Tel./ fax: 312-3610, 302-2467 CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek Ezen Általános feltételek alapján a Szerzıdı/Biztosított által megfizetett biztosítási díj ellenében

Részletesebben

Kiválasztási szempontok

Kiválasztási szempontok 1. oldal, összesen: 6 Vállalati vagyonvédelem (2007/9 - Monitor) Vállalati vagyonvédelem Tapasztalatok szerint a cégek árbevételük néhány tized százalékától akár tíz százalékáig terjedı összeget is költhetnek

Részletesebben

K Í N A UTAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDEN EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN 2008.

K Í N A UTAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDEN EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN 2008. EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN UTAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDEN K Í N A 2008. Budapesti iroda: Budapest H-1034 Bécsi út 126-128. Kiscelli Irodaház, 1. em. Telefon: (+36 1)

Részletesebben

A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról

A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról Vezetıi összefoglaló Az utóbbi években a közbeszéd témájává vált az állam mőködési hatékonyságának

Részletesebben

Lapszemle. 2011. 3. hét

Lapszemle. 2011. 3. hét Lapszemle 2011. 3. hét A különadók áthárítására is figyel a GVH Ismertebbé tenné a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységét, és bevezetné az elektronikus ügyintézés lehetıségét Juhász Miklós, a szervezet

Részletesebben

BÍRÓ JÁNOS A CSALÁDON BELÜLI ERİSZAK BŐNCSELEKMÉNYÉNEK VIZSGÁLATA, KIEMELT FIGYELEMMEL A HELYSZÍNI SZEMLE TARTÁSÁRA. 1. Preambulum

BÍRÓ JÁNOS A CSALÁDON BELÜLI ERİSZAK BŐNCSELEKMÉNYÉNEK VIZSGÁLATA, KIEMELT FIGYELEMMEL A HELYSZÍNI SZEMLE TARTÁSÁRA. 1. Preambulum BÍRÓ JÁNOS A CSALÁDON BELÜLI ERİSZAK BŐNCSELEKMÉNYÉNEK VIZSGÁLATA, KIEMELT FIGYELEMMEL A HELYSZÍNI SZEMLE TARTÁSÁRA 1. Preambulum Hazánk az elmúlt években folyamatosan mélyreható társadalmi, politikai

Részletesebben

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás. Sopron, 2008.

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás. Sopron, 2008. ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás Sopron, 2008. Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás Készült: Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató

Részletesebben

Elektronikai rendszer Családi házak esetében a riasztó rendszer hang és fény jeladóját kültérre telepíttessük

Elektronikai rendszer Családi házak esetében a riasztó rendszer hang és fény jeladóját kültérre telepíttessük Az egyre szaporodó rablások, betörések sok emberben keltenek félelmet mostanság, hiszen meglévő vagyonunkat hosszú évek kemény munkájával szereztük meg, nem beszélve a benne rejlő személyes tárgyainkról,

Részletesebben