2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )"

Átírás

1 Sárospataki Polgárır Egyesület évi beszámolója Egyesületünk június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra, hogy egyesületünk profilját és munkamódszerét sikerüljön megfelelıen kialakítani. Nagy gondot fordítottunk arra, hogy feladatainkat és céljainkat úgy határozzuk meg, hogy azokat maradéktalanul meg tudjuk valósítani. A Sárospataki Polgárır Egyesület polgárır házat tart fenn, már 5 éve Sárospatakon az Erdélyi út 18. szám alatt. Ebben az irodában végezzük a polgárırök részére az oktatási tevékenységet, valamint a lakosság részére az információ szolgáltatási és tanácsadási feladatait. Egyesületünk alaptevékenységei közé tartozik a bőnmegelızés, és közremőködünk a Szomszédok Egymásért Mozgalomban. Ezen tevékenységeinket Sárospatak 139 km 2 -es közigazgatási területen végezzük napi rendszerességgel. Járır szolgálataink szervezése során kiemelt figyelmet fordítunk az idıs korúakra, az általuk lakott település részek ellenırzésére. A bőnmegelızési feladatainkat az Egyesület tulajdonában lévı Lada Niva típusú terepjáró gépkocsival látjuk el. A polgárırök a feladataikat az önkéntesség alapján, a jogszabályokban meghatározottak szerint ( Polgárır törvény ) térítésmentesen, a szabadidejük feláldozásával végzik. A Polgárırség mőködését a Sárospataki Önkormányzat finanszírozza. I ben egyesületünk által teljesített fıbb feladatok: 1./ A rendkívüli téli idıjárásból fakadó események kezelésében való részvétel, január 31- február végéig minden nap soron kívüli szolgálatra került sor; A jelentıs hideg miatt, a területi képviselıkkel együttmőködve, kiemelten kezeltük a lakosság főtési anyagokkal való ellátottságát, és ahol hiányt tapasztaltunk, ott tüzelı anyaggal segítettük a rászoruló idıseket. Ebben az idıszakban, mintegy 600 órát fordítottunk erre a feladatra, 3-4 fı volt szolgálatban naponta. 2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) - Kossuth staféta biztosítása; - Római Katolikus Egyház Nagybıjti Keresztútjának biztosítása; - Húsvéti Körmenet biztosítása; - Országos Ökölvívó Bajnokság 3 napos rendezvényének biztosítása; - Ballagások ( Refi, ÁVG, Vay ) biztosítása; - Majális rendezvényének forgalom szabályozásában való részvétel; - TESZEDD akció, ahol a sárospataki Polgárırség végezte el a koordináló szerepet; - Pünkösdi események során a körmenet és jelmezes felvonulás biztosítása; - Megyei Polgárır Nap megrendezése a Vizikapúnál; - Augusztus 20 ai ünnepség biztosítása, ahol Kormánytagok is részt vettek; - A Sárospataki Rendvédelmi Fızıverseny megszervezése, lebonyolítása;

2 2 - A szeptemberi iskolakezdet során, 1 hónapig a polgárırök segítették a forgalom írányítását; - Az Autómentes Nap rendezvény biztosítása; - A Visegrádi 4-ek munkacsoport konferenciájának biztosítása; - Ünnepek elıtt, a NAV-val és a Rendıséggel közös együttmőködésben a lakosság zavartalan bevásárlásának helyi szintő biztosítása; - Az ÁVG. rendezvényeinek folyamatos biztosítása; 3./ Járırözésekre, és biztosítási feladatokra fordított idık összesítése: évben Egyesületünk mindösszesen órát teljesített szolgálatban, amelybıl 1394 óra volt közös a Rendırséggel. Több esetben járıröztünk Halászhomok területén, mivel sok bejelentés történt és ezért a polgármester úr felkérésére sőrőbb járırözést teljesítettünk. II. A Sárospataki Polgárır Egyesület kapcsolat rendszere: 1./ Vertikális kapcsolatrendszer: - Az Egyesületünk tagja az Országos és a BAZ. Megyei Polgárır Szövetségnek ben az Országos Polgárır Szövetség köztestületté alakult, amelyhez a Sárospataki Polgárır Egyesület is csatlakozott: 2./ Horizontális kapcsolatrendszer: - Az Egyesület folyamatos kapcsolatot tart fenn a Sárospataki Rendırkapitánysággal, egyeztetett szolgálat ellátás történik. A Sárospatak Város Önkormányzatával, a Közterület felügyelettel, a Mővelıdés Házával a rendezvények biztosítása során összehangolt tevékenységet folytat. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a helyi szintő Katasztrófavédelemmel. - Hagyományosan jól mőködı rendszer a különbözı iskolákkal való együttmőködés, az úgy a rendezvények rendjének, ballagások biztosításának, az egy iskola, egy polgárır program rendszerének megtartása, a diákok baleset megelızési feladataiban, oktatásában való részvétel. - Rendszeresen részt veszünk a Mővelıdés Háza, városi és egyéb rendezvényeinek zavartalan biztosításában; - Jól mőködik a különbözı egyházak rendezvényeinek szükség szerinti segítése, és a temetık rendjének fenntartásában való közremőködés; - A Végardói Strandfürdı vonzáskörzetében részt vettünk a parkolási rend fenntartásában, és forgalom irányítási feladatok ellátásában; - A Sárospataki Pedagógiai és Családsegítı szolgálattal együttmőködve a térség hajléktalanjainak gondozásában való részvétel, kiemelt jelentıséggel a kihőléses esetek megelızésében, valamint az idıs korúak, és egyéb hátrányos helyzetőek biztonság érzetének javításában.

3 3 - A Magyar Vöröskereszt Sátoraljaújhelyi Kistérségi Véradó Állomásával közös véradások szervezése; - Megállapodás alapján együttmőködés a Magyar Posta helyi szervezetével, a kézbesítések zavartalan végzése érdekében. - Rendszeres járırözéssel segítettük a MÁV és az Autóbusz környékén, valamint az Iskolakertben, a Várkertben, a Temetıkben az állampolgárok és a diákság biztonság érzetét. III. Kapott elismerések, büszkeségeink: 1./ A Polgárır Érdemkereszt Aranyfokozatát kapta elnökünk Aros János polgármester úr; 2./ A Polgárır Érdemkereszt Ezüstfokozatát kapta Mlincsek László polgárır; 3./ A BAZ. Megyei Polgárır Szövetség elismerését, tárgyjutalmat kapott Sápi Járdán István polgárır; 4./ A Polgárır Érdemkereszt Ezüstfokozatát kapta Jenei János r.alezredes úr; 5./ A Polgárır Édemkereszt Ezüstfokozatát kapta Bacsó Tibor r.örnagy úr; IV év fıbb feladatai: - A vertikális és a horizontálisan kiépített és jól mőködı rendszer fenntartása, és további erısítése; - A külterületeken a rendszeres ellenırzés szorosabbá tétele; - A nyugdíjasak részére bőnmegelızési elıadások megtartása; - Fokozott járırözések folytatása kiemelt jelentıséggel a Pályaudvar, az Iskolakert, a Várkert, a Temetık környékén; - A Szomszédok Egymásért Mozgalom szervezése; - A Rendırséggel, a Katasztrófavédelemmel és a Tüzoltósággal folyamatos együttmőködés fenntartása; - A Polgárır Egyesület tagságának bıvítése; Sárospatak, április 30-án Klima János alelnök

4

5 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (V. 31.) KT. határozata a Sárospataki Polgárır Egyesület évi beszámolójáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta. A Sárospataki Polgárır Egyesület valamennyi tagjának eddig végzett munkájáért köszönetét fejezi ki, és további jó munkát kíván. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal dr. Vitányi Eszter jegyzı Aros János polgármester

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség tevékenységérıl

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75 Szám: 268-74/ 26-2007. ált. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó TOKAJ VÁROS bőnügyi- közbiztonsági

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Hivatásos

A Sátoraljaújhelyi Hivatásos BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság Szám: 352-1/2014/ÁLT/HT SAÚJHELY A Sátoraljaújhelyi Hivatásos

Részletesebben

BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN

BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN 1. Bevezetés: A rendırség és a polgárırség a közbiztonság valamint a bőn- és balesetmegelızés letéteményesei 1.1. A biztonságról

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2014. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2014. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Melléklet a 2014. (IV. ) számú Képviselı-testületi Határozathoz Átfogó értékelés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2013. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2013. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Melléklet a 2014. (IV. ) számú Képviselı-testületi Határozathoz Átfogó értékelés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2 Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.

Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter. Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.hu Szám: 7861/2007. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának

Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2010. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2010. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének. 2010. évben végzett tevékenységérıl

Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének. 2010. évben végzett tevékenységérıl Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének Tisztelt Közgyőlés! 2010. évben végzett tevékenységérıl A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete 2010. Január 6.-án 17 fı alapító taggal

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi BESZÁMOLÓJA 1 Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA 2008. 2 Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Koncepciója Mottó: Jobb megelızni a bőntettet, mint büntetni azt. (Cesare Beccaria) I. Bevezetı Hajdúnánás Hajdú-Bihar

Részletesebben

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Idıskorúak Otthona igazgatója Tata, Fényes fasor 2. Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális területen

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2011. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. május 30-án (hétfın) 18,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 15/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 9-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben