Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárospatak Város Alpolgármesterétıl"

Átírás

1 Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ T á j é k o z t a t ó - a Képviselı-testületnek - A Tokaj-Hegyalja Program felépítésérıl Tisztelt Képviselı-testület! A világörökségi törvény parlamenti elfogadását követıen, augusztusában megkezdte mőködését a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Programiroda. Annak érdekében, hogy Sárospatak Város Önkormányzata, és a nyilvános Képviselı-testületi ülést figyelemmel kísérı sárospataki lakosok részletes információt kaphassanak a Tokaj-Hegyalját érintı fejlesztési elképzelésekrıl, programokról, a napirendhez mellékelt ismertetı anyagok megtárgyalásával részletes tájékoztatást kívánunk adni a világörökségi cím elnyerésével együtt járó feladatokról, és a közel tíz éves idıszakra tervezett Tokaj-Hegyalja Programról. A Programiroda vezetıje dr. Takács András, aki a jelen összefoglalóhoz külön tájékoztató anyagokat készített és juttatott el az Önkormányzathoz. Elırebocsátva, hogy a Képviselıtestület április 27-i ülésén más hivatalos elfoglaltsága miatt Takács András nem tud részt venni, de a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén személyesen lesz lehetıség hozzá kérdéseket intézni. A mellékelt 1. ábra jól tükrözi a program fı céljait, melynek kidolgozásához szükséges a minden érintett szereplıt felsorakoztató Tokaj-Hegyalja Kerekasztal életre hívása, mőködtetése, valamint a megfelelı szakmai szintő munkákhoz egy Tokaj-Hegyalja Intézet névvel ellátandó szervezet felállítása. A Tokaj-Hegyalja Programirodával való kapcsolattartás, közös munka egy olyan lehetıség Sárospatak városa és egész Tokaj-Hegyalja számára, mely által közvetlen információhoz jutás és juttatás, valamint sokrétő érdekérvényesítés valósulhat meg a Tokaj-Hegyalja Program koordinálásában résztvevı szaktárcák és különbözı szervezetek felé. Kérem a Tisztelt Képviselıket, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és tudomásul venni szíveskedjenek. Sárospatak, április 19. dr. Szabó Rita Törvényességi szempontból ellenıriztem:

2 SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2012. (...) KT. h a t á r o z a t a A Tokaj-Hegyalja Program felépítésérıl A Képviselı-testület a Tokaj-Hegyalja Program felépítésérıl szóló tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul vette. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal K.m.f. Dr. Komáromi Éva s.k. Jegyzı Aros János s.k. Polgármester A kivonat hiteléül: 2

3 TÁJÉKOZTATÁS Sárospatak Város Képviselı-testülete részére a Tokaj-Hegyalja Program felépítésérıl A január 1-én hatályba lépı világörökségi törvény, a február 15-tıl hatályos Tokaj-hegyaljai történeti táji védettség, és a Nemzeti Vidékstratégia / Darányi Ignác Terv alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Erıforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium együttmőködésével építés alatt van a Tokaj-Hegyalja Program A Program céljait, évi eredményeit és évi feladatainak részletes leírását, valamint a Program szakmai és szervezeti ábráit lásd csatolva ıszén Aros János polgármester úr a Program munkáit támogató, koordináló Tokaj-Hegyalja Programiroda felé dr. Szabó Rita alpolgármester asszonyt jelölte kapcsolattartó munkatársnak Sárospatak Város Önkormányzata részérıl. A Tokaj-Hegyalja Programiroda vezetıjeként kérem Sárospatak Város Képviselıtestületét a Program megtervezésének és megvalósításának támogatására, valamint lehetıleg azt, hogy dr. Szabó Rita alpolgármester asszony a jövıben is segíthesse a Programiroda munkáját. Tisztelettel kérem Sárospatak Város Képviselı-testületét, a csatolt anyagok alapján, a fenti tájékoztatásom és kérésem elfogadására! dr. Takács András programvezetı Tokaj-Hegyalja Programiroda

4 TOKAJ-HEGYALJA PROGRAM célok: A világörökségi értékvédelem biztosítása. A fejlesztéspolitikai keretek biztosítása, munkahelyteremtés, jövedelemtermelés. A térségi értékvédelmi és fejlesztéspolitikai szervezet biztosítása. A borvidék felkészítése a fejlesztéspolitikai tervezési idıszakra. I./ A Program évi megalapozása és fı eredményei A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. közremőködésével létrehozta a Tokaj-Hegyalja Programirodát január 1. hatályba lépett a Világörökségi Törvény, amely elıírja az értékvédelmet biztosító Tokaj-Hegyalja Világörökségi Kezelési Terv elkészítését + meghatározásra kerültek ennek szakmai elemei, és megtörténtek a szükséges államigazgatási egyeztetések, fı illetékes tárca: Nemzeti Erıforrás Minisztérium. A Nemzeti Vidékstratégia része lett a borvidék fejlesztéspolitikai kereteit biztosító Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Program + meghatározásra kerültek ennek szakmai elemei, és megtörténtek a szükséges államigazgatási egyeztetések, fı illetékes tárca: Vidékfejlesztési Minisztérium. A Nemzeti Erıforrás Minisztérium biztosította a borvidék nemzeti szintő védelmét a történeti táj kategóriában. Elıkészült a hatékony helyi konzultációs és szakmai szervezeti kultúra modellje / Tokaj-Hegyalja Kerekasztal + Tokaj-Hegyalja Intézet, elıkészítendı a világörökség törvénybıl fakadó világörökségi gondnokság felépítését, fı illetékes tárca: Nemzeti Erıforrás Minisztérium. A Vidékfejlesztési Minisztérium újraindította a Tokaji Borvidék Szılészeti és Borászati Kutatóintézetet. II./ A Program fı feladatai a idıszakban A Tokaj-Hegyalja Világörökségi Kezelési Terv elkészítése. A Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Program elkészítése.

5 2 A Program beépítése a idıszakra tervezett országos és megyei fejlesztéspolitikai koncepciókba. A Program már 2012-ben és 2013-ban elindítható elemeinek meghatározása, és lehetıség szerint a szükséges finanszírozási források és munkák biztosítása. Az UNESCO Világörökség Bizottság döntéseibıl fakadó további feladatok, fı felelıs tárca: Nemzeti Erıforrás Minisztérium o A Kormánynak február 1-ig jelentést kell benyújtania a Bizottság számára a borvidék értékvédelmi problémáinak megoldásáról. o A Kormánynak február 1-ig tanulmányt kell készíttetnie a Bizottság számára a Tokaj-hegyaljai bányászat világörökségi értékekre gyakorolt hatásáról. A Program megvalósításához szükséges térségi szervezeti kultúra kialakítása, különös tekintettel a világörökségi törvénybıl fakadó világörökségi gondnokság biztosítására; ennek érdekében javasolt a Tokaj-Hegyalja Kerekasztal és a kapcsolódó Tokaj-Hegyalja Intézet megszervezése. Lehetıség szerint 2013 végén egy önálló Tokaj-Hegyalja Törvény parlamenti elfogadása, amely biztosítja a Program megvalósulását a fejlesztéspolitikai tervezési idıszakban.

6 1.ábra T O K A J H E G Y A L J A P R O G R A M / tervezet Fő megyei együttműködők B-A-Z Megyei Önkormányzat B-A-Z Megyei Kormányhivatal Országgyűlési képviselők Miskolci Egyetem B-A-Z Megyei Múzeumok Igazgatósága Örökségvédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi szervezetek FŐ CÉLOK A világörökségi értékvédelmi feladatok teljesítése. A jövedelemtermelő, munkahelyteremtő erő növelése. Felkészülés a fejlesztéspolitikai időszakra. A térségi értékvédelmi és fejlesztéspolitikai szervezet biztosítása. Fő térségi együttműködők Tokaji Történelmi Borvidék Világörökségi Egyesület / a 27 borvidéki önkormányzat Hegyközségek, szőlész-borász egyesületek TDM- és LEADER-szervezetek, gazdasági élet szereplői, vállalkozások, kamarák, térségi média Tokaj Kereskedőház Zrt., Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Északerdő Zrt., MNM Rákóczi Múzeuma (állami szervezetek) Tudományos, egyházi, kulturális, képzési és civil szervezetek Térségi értékvédelmi és fejlesztéspolitikai szervezet: TOKAJ - HEGYALJA KEREKASZTAL / TOKAJ - HEGYALJA INTÉZET lásd 2. ábra TERVEK T-H VILÁGÖRÖKSÉGI KEZELÉSI TERV világörökségi törvény + történeti táji védelem alapján T-H VILÁGÖRÖKSÉGI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM Nemzeti Vidékstratégia / Darányi Ignác Terv alapján TARTALMUK 1. Épített Örökség, Kertépítészet, Kortárs Építészet és Településkép Program 2. Természet-, Környezet-, Tájvédelem, Hulladékgazdálkodás és Vízügyi Program 3. Történeti, Régészeti, Kulturális és Szellemi Örökség Program 4. Közlekedésfejlesztés Program (út, vasút, viziút, kerékpár-út stb.) 5. Térségi Marketing, Térségi Rendezvények és Turizmus Program 6. Világörökségi Oktatás / Tokaj-Hegyalja Szakkollégium Program 7. Szőlészet, Borászat és Borászati Marketing Program 8. Helyi Termelés, Helyi Piac és Helyi Gasztronómia Program 9. Ipari Üzemek Világörökségi Történeti Táj Program 10. Társadalmi Felzárkóztatás Program FŐBB TÁRCÁK Nemzeti Erőforrás Minisztérium + Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Vidékfejlesztési Minisztérium + Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság + Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium + Magyar Turizmus Zrt. + Széchenyi Programiroda / Tokaj-Hegyalja Programiroda Nemzetgazdasági Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium + Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet + Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium + Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség + Széchenyi Programiroda / Tokaj-Hegyalja Programiroda Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium

7 T-H Világörökségi Egyeztető Fórum B-A-Z Megyei Önkormányzat, B-A-Z Megyei Kormányhivatal (KIM) Tokaji Történelmi Borvidék Világörökségi Egyesület / a 27 borvidéki önkormányzat Országgyűlési képviselők, Magyar Turizmus Zrt. Szőlész és borász szervezetek, LEADER- és TDM-szervezetek Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (VM) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (VM) Tokaj-Hegyalja Programiroda (NFM SZPI) Gazdasági, tudományos, egyházi, művészeti, kulturális, képzési és civil szereplők Konzultációs szinten biztosítja a Tokaj- Hegyalja Program megvalósulását. T O K A J H E G Y A L J A K E R E K A S Z T A L tervezet; / 2. ábra FŐ CÉLOK A Tokaj-Hegyalja Program megvalósítása. A térségi szakmai háttér - Tokaj-Hegyalja Intézet - működtetése. A Világörökségi Törvényből fakadó Világörökségi Gondnokság biztosítása. Együttműködési megállapodás létrehozása az érintett szereplők közt a fenti célok érdekében. T-H Világörökségi Irányító Szervezet??? Operatív szinten biztosítja a Tokaj-Hegyalja Program megvalósulását. Tokaj-Hegyalja Intézet Szakmai szinten biztosítja a Tokaj-Hegyalja Program megvalósulását. 1. Értékvédelmi és Fejlesztéspolitikai Módszertani, Kutatási, Innovációs és Monitoring Műhely 2. Épített Örökség, Kertépítészet, Kortárs Építészet és Település Kép Műhely / mint Világörökségi Tervtanács is 3. Természetvédelem, Környezetvédelem, Tájvédelem, Hulladékgazdálkodás és Vízügyi Műhely 4. Történeti, Régészeti, Kulturális és Szellemi Örökség Műhely 5. Szőlészet, Borászat és Borászati Marketing Műhely 6. Helyi Termelés, Helyi Piac és Helyi Gasztronómia Műhely 7. Térségi Marketing, Térségi Rendezvények, Turisztikai Infrastruktúra és Turisztikai Szolgáltatások Műhely 8. Média és Kommunikáció Műhely 9. Ipari Üzemek Világörökségi Történeti Táj Műhely 10. Társadalmi Felzárkóztatás Műhely + Világörökségi Oktatás / Tokaj-Hegyalja Szakkollégium Műhely Vinum Regum, Rex Vinorum Borrend - Tokaj

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT. Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi Tervének jóváhagyására

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT. Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi Tervének jóváhagyására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 10. sz. napirendi pont 51-6/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi

Részletesebben

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TERVEZET 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/79/ /2009 TERVEZET a vízgazdálkodási tanácsokról szóló

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés a képviselı-testületnek a vallásturizmus fejlesztését célzó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/151-10/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG A domboldalon állok és a világot nézem. Márai Sándor

AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG A domboldalon állok és a világot nézem. Márai Sándor AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG A domboldalon állok és a világot nézem. Márai Sándor A kistérség jellemzıi Népesség 37 209 fı, a lakosság száma 1990-hez képest folyamatosan csökken. Munkanélküliség A regisztrált

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi részére a 2012. évi teljesítménykövetelmények meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítására

Részletesebben

Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S

Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok 2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok A Törvény az egyes megyehatárokon túlterjedő területfejlesztési feladatok ellátására regionális fejlesztési tanácsok (RFT) kialakítását tette lehetővé.

Részletesebben

SELLYE PARTNERSÉGI TERVE

SELLYE PARTNERSÉGI TERVE Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SELLYE PARTNERSÉGI TERVE Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA 1. rész Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/193-8/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS Tartalom 1. A SKV kidolgozásának ismertetése,

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben