2018. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) 4. Támogatásértékű bevételek. 4.1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2018. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) 4. Támogatásértékű bevételek. 4.1."

Átírás

1

2

3

4 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei OEPtől átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEPtől átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha pénzmaradvány igénybe vétel Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel 2 2 GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány igénybe vétel oldal

5 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet EFOP pályázat EFOP pályázat Önként vállalt feladatok: BKIK 5 5 Hagyományok Hegye Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai FK kutatói pályázat EFOP pályázat fő rehabilitált fő közfoglalkoztatott pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszközök sportcsarnok Pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszodai támogatás rendezése Államigazgatási feladatok: 2. oldal

6 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Összesen i többlet: Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Téli Virágzás filmpályázat Végre Péntek filmpályázat pénzmaradvány nyári diákmunka Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Gépjármű üzemeltetés Házkezelőség karbantartó műhely központi irányítás víztermelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel korrekció Közvilágítás kiadásai történelmi helyek működtetése közfoglalkoztatás WC üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya fenntartás kiemelt városi rendezvények Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Ingatlankezelés Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése 3. oldal

7 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Fő téri WC bevétel 2 2 Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat Alapítványi támogatás (Szikra Klub) család- és gyermekjóléti központ Alapítványi támogatás: gépkocsi vásárlás JWG-46 helyett 1 1 Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Alapítvány (gyógytornász) munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása pénzmaradvány átcsoportosítás pénzmaradvány alapítvány támogatás átcsoportosítás alapítvány támogatás (főzőverseny, gyógypapucs) támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: 4. oldal

8 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet pénzmaradvány háziorvosi ellátás gyermekorvosi ellátás védőnők iskola egészségyügyi ellátás fogorvosi ellátás 1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: háziorvosi ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pénzmaradvány oldal

9 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás udvari játékok vásárlása (szülői támogatás) pénzmaradvány igénybe vétel bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pénzmaradvány közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: 6. oldal

10 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN oldal

11 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszám-keret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció hó pénzmaradvány elvonás kombi sütő-pároló átcsoportosítás Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció hó kombi sütő-pároló villámvédelem elosztó szekrény E.ON hálózat hozzájárulás pénzmaradvány elvonás GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció hó Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Előirányzai többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 2. Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok bérkompenzáció hó jubileumi jutalom (4 fő) pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 1. oldal

12 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok kulturális illetménypótlék kompenzáció kéményellenőrzés füstérzékelő EFOP pályázat EFOP pályázat ÁFA megelőlegezés Számlázó program licenc Szoftverkövetés pénzmaradvány felhasználása pénzmaradvány elvonás könyvtári állomány gyarapítása Önként vállalt feladatok: Kulturális illetménypótlék érintésvédelem nyomda érintésvédelem gépek könyvkészítés BKIK Hagyományok Hegye térkép jogdíj Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai 5 fő közfoglalkoztatott fő rehabilitált foglalkoztatása munkabér bérkompenzáció 2 fő 12 hó kulturális illetménypótlék 9 fő 12 hó fő Nyugdíjas Szövetkezet foglalkoztatott pénzmaradvány elvonás pénzmaradvány felhasználása EFOP pályázat felhasználás FK kutatói pályázat Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: 2. oldal

13 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány felhasználás pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció átvett pénzeszköz felhasználása Kulturális illetménypótlék Szélesvíz folyóirat részönkormányzatok Kisközösségek pályázata Pápai Játékfesztivál ballagás oszlopsugárzók kiépítése évi érdekeltségnövelő pályázat XVII. Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó Jókai emlékév rendezvénysorozat Színházépület emeleti helyiségek riasztó-rendszer akkumulátor cseréje sportcsarnok pénzmaradvány felhasználás pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció Kulturális illetménypótlék Jó tanuló, jó sportoló rendezvény Miniolimpia szilveszteri futás klíma ellenőrzés defibrillátor ellenőrzés, javítás tűzjelző berendezés ellenőrzés, javítás Önként vállalt feladatok: uszodai szolgáltatások pénzmaradvány elvoná pénzmaradvány felhasználás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszodai támogatás rendezése Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 6. Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: 3. oldal

14 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai bérkompenzáció kulturális illetmény kiegészítés munkáltatói döntés alapján kiegészítés Varga András illetményváltozás 11 hó nyári diákmunka pályázati pénzösszeg visszafizetése (Téli Virágzás) pénzmaradvány felhasználás pénzmaradvány elvonás szoftverkövetés távkarbantartás szerkesztő és tárgyaló helyiségek felújítása irodai székek pályázat felhasználás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: gépjárműüzemeltetés bérkompenzáció kommunális részleg bérkompenzáció Házkezelőség bérkompenzáció központi irányítás bérkompenzáció víztermelés bérkompenzáció Települési hulladék begyűjtése bérkompenzáció Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése bérkompenzáció Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése bérkompenzáció átcsoportosítás (kisértékű tárgyi eszköz vásárlása) oldal

15 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet közfoglalkoztatás nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása bérkompenzáció Vagyonkezelő Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai pénzmaradvány felhasználás (217. korrekció) bérkompenzáció történelmi helyek működtetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés átcsoportosítás (Kéttornyúlaki öltöző felújítása) Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Házkezelőség Központi irányítás általános kiadásai átcsoportosítás (ügyvédi munkadíj) Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése átcsoportosítás (ügyvédi munkadíj) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC üzemeltetése Fő téri WC üzemeltetés átvétele Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 8. Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza 5. oldal

16 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend Hajléktalanok Átmeneti Ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend étkeztetés (szociális) szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend házi segítségnyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend felmentési időre járó bér (1 fő) család- és gyermekjóléti szolgálat szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend család- és gyermekjóléti központ szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend átcsoportosítás: gépkocsi vásárlás JWG-46 helyett Idősek Klubja szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell felmentési időre járó bér (1 fő) Idősek Klubja demens szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell oldal

17 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend Fogyatékosok Nappali ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend átcsoportosítás: gépkocsi vásárlás JWG-46 helyett nagykonyhai ételfőzőüst adomány ágyak szállítási költség munka-, védőruha adatvédelmi tisztviselő, személyi juttatások, adatvédelmi képzés költsége ,25 Barát u tetőszerkezet javítás Barát u. 9. tetőszerkezet javítás Vörösmarty u. 12.bádogos munkálatok felmentési időre járó bér (2 fő) jubileumi jutalom (1 fő) pénzmaradvány elvonás pénzmaradvány felhasználása támogató szolgáltatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend szolgáltatás megszűnés miatti zárolás , jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 7. oldal

18 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell szociális foglalkoztatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása átcsoportosítás munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,75, 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: 8. oldal

19 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet Ügyeleti díjak emelése (hétvége, ünnepnap +5 Ft/óra) bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend Adminisztratív munkatárs (1 fő) , pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás háziorvosi ellátás gyermekorvosi ellátás védőnők bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend készpénz cafetéria étkezés védőnők rendezvény iskola egészségyügyi ellátás fogorvosi ellátás 1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör közfoglalkoztatás , Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: , -1, 1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás 9. oldal

20 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend jubileumi jutalom (1 fő) kijelölt vezető-helyettes illetmény közlekedő folyosó felújítás NÉBIH előírás alapján szennyvíz elvezetés, zománcos medence NÉBIH előírás alapján munkapult rozsdamentes acél, faliszekrény főzőkonyha falazatfelújítás (bontás, betonozás, vakolás) villámvédelmi felülvizsgálat udvari játékok vásárlása redőnyök kivitelezése gumitégla nagybejárathoz pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás gyermekétkeztetés szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend HACCP rendszer felülvizsgálat munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 12. Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás 1. oldal

21 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet Bölcsődeorvos szerződésben meghatározott összege szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonása Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Pénzmradvány Kfelügyelet munkaruha Államigazgatási feladatok: Igazgatási tev.: bérkompenzáció hóig Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön Igazgatási tev.: átcsoportosítás Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN ,75-1, 11. oldal

22

23

24 1.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "1.melléklet a 2/218.(II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely 63. gépjármű üzemeltetés kommunális részleg 65. Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok 74. zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok 77. piac üzemeltetés 78. WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése 8. Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése kiemelt városi rendezvények Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás 97. egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés 11. temetési kölcsön 12. Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás 15. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Polgármesteri Hivatal évi bevételi ok (E Ft) OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4. Támogatásértékű bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Bevételi összesen Kiemelt száma, megnevezése 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1. oldal

25 15. Kötelező feladatok: működési bevételek Önként vállalt feladatok: 153. működési bevételek 154. Államigazgatási feladatok: működési bevételek MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen " 2. oldal

26 Polgármesteri Hivatal bevételi ai 218. (E Ft-ban) 2.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "2.melléklet a 2/218.(II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás Országgyűlési választás Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet Civil szervezetek támogatása 14 Kötelező feladatok: 15 Összesen: "

27 Pápa Város Önkormányzatának 218. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "3.melléklet a 2/218.(II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Önkormányzati támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások TOP páyázatok támogatási előleg Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat) MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Folyószámlahitel Fejlesztési hitelek Értékpapír visszaváltása Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen "

28 Pápa Város Önkormányzatának 218. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "4.melléklet a 2/218.(II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Önkormányzati támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások TOP pályázatok támogatási előleg Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat) MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Folyószámlahitel Fejlesztési hitelek Értékpapír visszaváltása Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen "

29 5.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "5.melléklet a 2/218.(II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 2 Cím, csoport száma, megnevezése Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ ,, 87, 4,, 4, 5 Kötelező feladatok: ,, 87, 4,, 4, 6 Óvodai Konyha ,5, 25,5 1,, 1, 7 Nátus Konyha ,5, 52,5 2,, 2, 8 GAESZ ,, 9, 1,, 1, 9 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 1,, 11 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Városi Óvodák ,, 147, 3,, 3, 14 Kötelező feladatok: ,, 147, 3,, 3, 15 óvodai nevelési feladatok ,, 147, 3,, 3, 16 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 17,, 18 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Jókai Mór Városi Könyvtár ,, 21, 6,, 6, 21 Kötelező feladatok: ,, 18, 6,, 6, 22 könyvtári feladatok ,, 18, 6,, 6, 23 Önként vállalt feladatok: ,, 3,,,, 24 nyomdai tevékenység ,, 3,,,, 25 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Gróf Esterházy Károly Múzeum ,, 11, 9,, 9, 28 Kötelező feladatok: ,, 11, 9,, 9, 29 múzeumi tevékenység feladatai ,, 11, 9,, 9, 3 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 31,, 32 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ ,, 43, 5,, 5, 35 Kötelező feladatok: ,, 43, 5,, 5, 36 művelődési központ feladatai ,, 34, 5,, 5, 37 sportcsarnok ,, 9,,,, 38 Önként vállalt feladatok: ,,,,,, 39 uszoda ,,,,,, 4 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Városi Televízió ,, 11, 2,, 2, 43 Kötelező feladatok:,,,,,, 44,, 45 Önként vállalt feladatok: ,, 11, 2,, 2, 46 városi televízió feladatai ,, 11, 2,, 2, 47 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Városgondnokság ,, 88, 48,, 48, 5 Kötelező feladatok: ,, 84, 48,, 48, 51 Házkezelőség karbantartó műhely,,,,,, 52 gépjármű üzemeltetés , 2, 18,,,, 53 kommunális részleg ,, 2,,,, 54 Házkezelőség ,, 6,,,, 55 központi irányítás , -3, 11,,,, 56 víztermelés, kezelés ,, 2,,,, 57 települési hulladék begyűjtés , -1, 6,,,, 58 közutak üzemeltetése ,,,,,, 59 parkolók üzemeltetése ,, 3,,,, 6 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,,,,,, 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,, 1,,,, 62 állategészségügyi feladatok ,, 3,,,, 63 zöldterület gondozás , 2, 31,,,, 64 közfoglalkoztatás ,,, 48,, 48, 65 közvílágítási feladatok ,,,,,, 66 piac üzemeltetés,,,,,, 67 WC-k üzemeltetése ,, 1,,,, 68 történelmi helyek üzemeltetése ,,,,,, 69 Önként vállalt feladatok: ,, 4,,,, 7 sportpálya üzemeltetése ,, 4,,,, 71 kiemelt városi rendezvények ,,,,,, 72 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Egyesített Szociális Intézmény , -3,75 151,25 5,, 5, 75 Kötelező feladatok: ,, 77, 5,, 5, 76 Idősek Gondozóháza ,, 1,,,, 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona ,, 7,,,, 78 étkeztetés (szociális) ,, 8,,,, 79 házi segítségnyújtás ,, 12,,,, 8 család- és gyermekjóléti szolgálat ,, 12,,,, 81 család- és gyermekjóléti központ ,, 16,,,, 82 Idősek Klubja ,, 5,,,, 83 Idősek Klubja demens ,, 2,,,, 84 Fogyatékosok Nappali ellátása ,, 4,,,, 85 Munkahelyi vendéglátás,,,,,, 86 egyéb vendéglátás ,, 1,,,, 87 közcélú foglalkoztatás ,,, 5,, 5, 88 nem lakóingatlan bérbeadás ,,,,,, 89 köztemetés,,,,,, 9 temetési kölcsön,,,,,, 91 Önként vállalt feladatok: , -3,75 74,25,,, 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása ,,25 72,25,,, 93 támogató szolgáltatás , -4,,,,, 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás ,, 1,,,, 95 szociális foglalkoztatás ,, 1,,,, 96 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Egészségügyi Alapellátási Intézet ,6, 28,6 1, -1,, 99 Kötelező feladatok: ,6, 28,6 1, -1,, 1 felnőtt és gyermek ügyelet ,3, 9,3,,, 11 háziorvosi ellátás ,,,,,, 12 4-es gyermekorvosi ellátás ,,,,,, 13 védőnők ,3, 17,3,,, 14 iskola eü ,, 2,,,, 15 fogorvosi ellátás ,,,,,, 16 közfoglalkoztatás ,,, 1, -1,, 17 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 18,, 19 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Bóbita Bölcsőde ,, 19, 2,, 2, 112 Kötelező feladatok: ,, 19, 2,, 2, 113 bölcsődei ellátás ,, 19,,,, 114 közfoglalkoztatás ,,, 2,, 2, 115 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 116,, 117 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Fenyveserdő Bölcsőde ,, 28, 2,, 2, 12 Kötelező feladatok: ,, 28, 2,, 2, 121 bölcsődei ellátás ,, 26,,,, 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése ,, 1,,,, 123 munkahelyi vendéglátás ,, 1,,,, 124 közfoglalkoztatás ,,, 2,, 2, 125 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 126,, 218. évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. oldal

1.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, előirányzatcsoport száma,

1.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, előirányzatcsoport száma, 1.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése 2. 3. 4. 5. 6. 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények

Részletesebben

b) működési finanszírozási bevételét (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) működési finanszírozási bevételét (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2018. (VI. 07.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2017. (II.0.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

(2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.0.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/015. (VI.6.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/015. (X..) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként ( EFt-ban)

2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként ( EFt-ban) 1. melléklet 2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Z 1 Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 2 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/015. (V.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Kihirdetve: 015. október 30. Címzetes főjegyző Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/015. (X.30.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.)

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata évben (E Ft) 8. Egyéb felhalmozási támogatások. 9.

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata évben (E Ft) 8. Egyéb felhalmozási támogatások. 9. 1. sz. melléklet Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 2018. évben (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA V W X V W X 1 csoport száma, megnevezése 2 Cím száma 3. Dologi

Részletesebben

2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként ( EFt-ban)

2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként ( EFt-ban) 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak

Részletesebben

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű Pénzügyi befektetése k bevételei pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű Pénzügyi befektetése k bevételei pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként 3. Felhalmozási és tőkejellegű

Részletesebben

(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2018.(V.10.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

(2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.0.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. 4.1.

2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. 4.1. Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási

Részletesebben

1. melléklet a /2018.( ) önkormányzati rendelethez 2017. évi bevételi ok és teljesítései (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT

Részletesebben

2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. 4.1.

2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. 4.1. 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 2. Tel: 89/55-8 Fax: 89/55-83 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 24. szeptember 8-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

104. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s

104. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s 14. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-18 Fax: 89/515-83 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 216. június 3-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek elbírálása

Részletesebben

(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/207. (II.03.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 207. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről Kihirdetve: 207. február 03. Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/207. (II.03.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 207. évi költségvetéséről

Részletesebben

"3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének

3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről szóló, 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Pápa

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ Tisztelt Képviselőtestület!

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ Tisztelt Képviselőtestület! PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-18 Fax: 89/515-83 E-mail: polgarmester@papa.hu Tisztelt Képviselőtestület! Pápa Város Önkormányzatának 217. évi költségvetési rendelet-tervezetét

Részletesebben

2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. 4.1.

2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. 4.1. 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi

Részletesebben

3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének

3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló, 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület szeptember 23 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület szeptember 23 -i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2016. szeptember 23 -i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/55-8 Fax: 89/55-83 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 24. december 8-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

(4) A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/015.(V.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 014. évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/04. (VII.3.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 04. évi költségvetéséről szóló /04. (II.5.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /204. (II.5.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 204. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 3.sz. melléklet az 1/2018. ( II.26 ) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban, 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK 2019. évi

Részletesebben

2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban

2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi terv 2014. I. módosított 1. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege Sorszám 1 2 3 4 Eredeti előirányzat 1. Működési bevételek összesen: 31 522 201 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 113 201 3. B3 Közhatalmi bevételek 9 850 000 4. B4 Működési bevételek

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése V Á C 2015.02.10. 2 3 4 2 3 Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi bevételei

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

Változás. Változás előirányzat módosítás

Változás. Változás előirányzat módosítás 2017. évi 1./54.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként

Részletesebben

"3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének

3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló, 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Pápa

Részletesebben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben 2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben Bevételek Kiadások Fejezetek I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Finanszírozási

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek teljesítés %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 216.2.25. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím 215. évi Eredeti Ei. 215. évi Módosított Ei. I.1.a Önkormányzati

Részletesebben

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL évi várható teljesítés évi eredeti előirányzat

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL évi várható teljesítés évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK eredeti várható teljesítés 2. sz. melléklet a 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez 2018. évi eredeti MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B111.1 - Önkormányzati hivatal működésének

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege A B C.melléklet az /.(II..)önkormányzati rendelethez. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: B Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a 6/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi tervezett bevételei

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi tervezett bevételei Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei 1. melléklet a./2019.(..) számú Sorszám Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám előiárnyzat 1 2 3 4 5 6 1 Önkormányzat

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31. Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez a Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám módosított százalékában 1 2 3 4 5 6 7 1 Önkormányzat működési támogatása (a - f) B11 1 890 389 1 936 353 1 016 730 52,51%

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Pördefölde Község Önkormányzata évi költségvetés I. módosításának módosított tételei

Pördefölde Község Önkormányzata évi költségvetés I. módosításának módosított tételei Pördefölde Község Önkormányzata költségvetés I. ának módosított tételei Bevételek Kiadások Kerekítés s.sz. megnevezés összeg s.sz. megnevezés összeg e Ft-ban Működési célú bevétel Ft Működési célú Ft Kerekítés

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 melléklet Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 A B C D E F G H I J K L M N O P BEVÉTELEK 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT intézmény megnevezése KÖLTSÉGVETÉS 1. számú melléklet Mártély Községi Önkormányzat - konszolidált - költségvetési mérlege B 1 BEVÉTELEK eredeti KIADÁSOK eredeti Működési célú

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2017.(II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2017.(II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2017.(II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK 2018. évi

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2018.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2018. évi Sor szá m Megnevezés 2018. évi előirányzat Összesen 1. Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 132

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben