A2-es típusú diabétesz prevalenciája az egész világon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A2-es típusú diabétesz prevalenciája az egész világon"

Átírás

1 Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D Locksley Hall Media Az indapamid SR hatékonyságának összehasonlítása enalaprillal 2-es típusú cukorbetegségben szenvedõ idõs hipertóniás betegekben Juan Garcia Puig, Michel Marre, Franciszek Kokot, et al. Efficacy of Indapamide SR Compared With Enalapril in Elderly Hypertensive Patients With Type 2 Diabetes. AJH 2007; 20: A NESTOR-vizsgálat (Natrilix SR versus Enalapril Study in hypertensive Type 2 diabetics with microalbuminuria) volt az elsõ nemzetközi, randomizált, kettõs vak összehasonlító vizsgálat, amely a nefroprotekció szempontjából hozott új eredményeket. A vizsgálatban 570, 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedõ, primer hipertóniás, mikroalbuminuriás beteg vagy 1,5 mg indapamid SR vagy 10 mg enalapril alapú terápiában részesült 1 éven át. Az indapamid SR és az enalapril csoportban az átlagos vérnyomáscsökkenés hasonló volt, és a mikroalbuminuriát csökkentõ hatásban is egyformán hatékonynak bizonyult a két készítmény. A vizsgálat végén a 65 éves vagy afeletti hipertóniás, cukorbetegeket külön is értékelték és az alcsoport-analízis eredményeit januárban az American J of Hypertension-ben ismertették, ez az összefoglaló ezen közlemény alapján készült. A2-es típusú diabétesz prevalenciája az egész világon emelkedik (1). Ez jogos aggodalomra ad okot, hiszen ez a betegség jelentõs morbiditással és mortalitással jár elsõsorban a koszorúér-betegség, a perifériás érbetegség és a szélütés következtében bekövetkezõ idõ elõtti halálozás miatt (2). A magas vérnyomás és a cukorbetegség között szoros kapcsolat figyelhetõ meg: a 2-es típusú diabéteszes betegek 75%-a hipertóniás (3), és a hipertóniás betegeknél szignifikánsan nagyobb a 2- es típusú diabétesz kialakulásának a valószínûsége (4). A magas vérnyomásban szenvedõ diabéteszes betegeknél gyakori a mikroalbuminuria (5) és ez tovább emeli a kardiovaszkuláris kockázatot (6). A mikroalbuminuria a diabéteszes veseelégtelenségnek (beleértve a végstádiumú veseelégtelenséget is) korai és fontos elõrejelzõje (7, 8), de önmagában is fokozza a kardiovaszkuláris megbetegedés és halálozás kockázatát (9). Ismert, hogy az angiotenzin konvertáló enzim (ACE) gátlók csökkentik a proteinuriát, és kivédik a glomerulus filtrációs ráta (GFR) csökkenését diabéteszes betegekben (10, 11). Kevéssé ismert azonban, hogy milyen hatással van a diuretikus terápia a mikroalbuminuriára diabéteszes betegekben. A NESTOR-tanulmány az indapamid SR (Pretanix) eredményességét vizsgálta enalaprillal szemben 2-es típusú diabéteszes, mikroalbuminuriás, hipertóniás betegekben (12, 13). Az alapvizsgálat eredményeit 2004-ben közölték, amelynek az eredménye arra utal, hogy az indapamid SR (Pretanix), illetve az enalapril hasonló mértékben csökkenti a mikroalbuminuriát azonos mértékû átlagos vérnyomáscsökkenés mellett. Az életkor elõrehaladtával fokozódik mind a 2-es típusú diabétesz, mind a hipertónia kialakulásának a veszélye (14), és ennek megfelelõen emelkedik a hipertóniában és 2-es típusú diabéteszben egyaránt szenvedõ betegek száma. Jól ismert tény, hogy idõs betegeknél nehéz hatásos antihipertenzív kezelést alkalmazni, különösen az izolált szisztolés hipertónia (ISH) eseteiben (15). Továbbá a vesefunkció romlásával is számolni kell idõskorban (16). A NESTOR-vizsgálatba bevont betegek felsõ életkorhatára 80 év volt. Ez a cikk a NESTOR-vizsgálat azon alcsoportelemzését foglalja össze, amely a 65 évesnél idõsebb betegekben elemezte az indapamid SR (Pretanix) és az enalapril hatását a mikroalbuminuriára és a vérnyomásra. A vizsgálat célja, és felépítése A nemzetközi, multicentrikus, kettõs vak, randomizát, parallel csoportos vizsgálat 52 hétig tartott. A 4 hetes bevezetõ periódus után a betegeket randomizálták, és 1,5 mg indapamid SR-t (Pretanix) vagy 10 mg enalaprilt kaptak. A célvérnyomás-érték 140/85 Hgmm volt. Szükség esetén a 6. héttõl, nyílt kombinációs kiegészítõ kezelést lehetett alkalmazni, hathetes kezelési periódust alkalmazva (1. lépcsõ: 5 mg amlodipin, 2. lépcsõ: 10 Cardiologia Hungarica 2007; 37 : D6

2 mg amlodipin, 3. lépcsõ: 10 mg amlodipin+50 mg atenolol, 4. lépcsõ: 10 mg amlodipin+100 mg atenolol). Hypokalaemia esetén (szérum kálium<3,5 mmol/l) a káliumot pótolni lehetett, az antidiabetikus kezelés az aktuális állapothoz igazodott (1. ábra). A vizsgált betegcsoport A vizsgálatban 18 ország, 231 centruma vett részt. A vizsgálatban a év közötti, diétával, vagy orális antidiabetikummal kezelt 2-es típusú diabéteszben, hipertóniában szenvedõ beteg vehetett részt. A beválasztási vérnyomásérték a Hgmm közötti szisztolés érték, és <110 Hgmm diasztolés érték szerepelt. Beválasztási feltétel volt még a perzisztáló mikroalbuminuria (az éjszakai órákban gyûjtött vizelet µg/min albuminérték). Kizárták a vizsgálatból azokat a betegeket, akiknek BMI-értéke meghaladta a 40 kg/m 2 -t, vagy súlyos hipertóniában szenvedtek. Kizárási kritérium volt még a hemituria, leukocyturia, vagy a húgyúti fertõzés is. Az alcsoport-analízisben csak a 65 éves vagy afeletti betegek adatait dolgozták fel. A hatásosság értékelése Elsõdleges végpontként a mikroalbuminuria alakulása szerepelt, amelyet a bevezetõ periódusban, majd a 12., 24., 36., 52. héten az éjszaka gyûjtött vizeletbõl határoztak meg. Másodlagos végpont a vérnyomás alakulása volt, amit hathetenként értékeltek, a hatodik héttõl volt lehetõség a kiegészítõ kezelést elkezdeni. A vizsgálat során feljegyeztek minden adverz eseményt, vizsgálták az egyéb kémiai laboratóriumi paramétereket is, valamint készült EKG-felvétel, és meghatározták a BMI-t is. 1. ábra. A NESTOR-vizsgálat felépítése. Nyílt vizsgálati feltételek között, a vérnyomás függvényében (RR diast ³85 Hgmm és/vagy RR syst ³140 Hgmm) kiválasztott antihipertenzív terápiával kombinálva: amlodipin (5 10 mg/nap) elsõ lépcsõ atenolol ( mg/nap) második lépcsõ Placebo (n=284) Pretanix (indapamid SR 1,5 mg) Enalapril 10 mg (n=286) Nyílt kezeléssel kombinálva Nyílt kezeléssel kombinálva V1 V2 V hét Statisztikai analízis A statisztikai elemzés kiterjedt az analízisbe bevont teljes populációra, amely az összes véletlen besorolással beválasztott beteget jelentette, ha legalább egy terápiás egységet megkaptak és a kiinduláskor (a bevezetõ placeboidõszak után) és a kezelés végén a mikroalbuminuriára vonatkozóan legalább egy vizsgálati eredmény rendelkezésre állt. Az elemzés fõ célkitûzése volt egyoldalú ekvivalencia próbával megvizsgálni azt a hipotézist, hogy az indapamid SR (Pretanix) nem rosszabb, mint az enalapril a mikroalbuminuria csökkentésére hasonló vérnyomásszint mellett (17). A biztonságosság vizsgálata az összes véletlenszerûen beválasztott beteg esetében megtörtént, feltéve, hogy megkaptak legalább egy terápiás egységet. A mikroalbuminuria elemzése az értékek logaritmustranszformációjával történt. A kezelések (indapamid SR [Pretanix] enalapril) korrigált középértékei közötti különbség elemzése egyoldalú nem centrális Student-féle t-próbával történt. A nem rosszabb, mint határértéke kisebb volt, mint az enalapril csoport záróvizsgálatkori értékének a klinikailag szignifikáns különbségnek tekintett 35%-a. Az elemzés minden paraméter esetében a kiindulási érték szerinti korrekcióval történt. Eredmények A betegek demográfiai és kiindulási jellemzõi A NESTOR-vizsgálatba beválasztott 570 beteg közül 187 (33%) volt 65 évesnél idõsebb. Ezen betegek közül 95 kapott indapamidot és 92 enalaprilt. A betegek demográfiai és kiinduláskori jellemzõi hasonlóak voltak a két csoportban, bár az indapamid SR (Pretanix) csoportban szignifikánsan több volt a férfi. A 187 beteg közül 15 (10 az indapamid SR [Pretanix] és 5 az enalapril csoportból) nem fejezte be a vizsgálatot. Közülük 10 esetében mellékhatások, 3 esetében a protokoll súlyos megsértése, 1 esetében a hatás elmaradása és 1 esetében nem orvosi okok vezettek a vizsgálatból való kilépéshez. A vizsgálat teljes idõtartama alatt a betegek átlagos együttmûködése hasonló volt mindkét csoportban: 80% az indapamid SR (Pretanix), és 84% az enalapril csoportban. A vizsgálati kezelés 6. hetétõl a hipertónia kezelésére egy vagy több egyéb készítményt (például amlodipint, atenololt vagy mindkettõt) szedett 78 (42%) beteg; 40 (42%) az indapamid SR (Pretanix) és 38 (41%) az enalapril csoportban. Mikroalbuminuria és vesefunkció Összességében az UACR (urinary albumin-to-creatinine ratio vizelet albumin-kreatinin hányadosa) Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D7

3 szignifikánsan, 46%-kal csökkent (95%-os konfidencia intervallum [CI]: 31 57) az indapamid SR (Pretanix), és 47%-kal (95%-os CI: 32 59) az enalapril csoportban. Az indapamid SR (Pretanix) statisztikailag nem volt rosszabb, mint az enalapril az UACR csökkentésében (p=0,0236), a csökkentés aránya 0,95 volt (95% CI: 0,68 1,34). A vizsgálat végén az UACR értéke a normális tartományban (<2,5 mg/mmol férfiakban és <3,5 mg/mmol nõkben) volt a betegek 43%-ában (41/95) az indapamid SR (Pretanix) csoportban és 37%-ában (34/92) az enalapril csoportban (p=0,387). A kreatinin clearence-szel mért vesefunkció statisztikailag szignifikáns csökkenést mutatott a kiinduláshoz képest a vizsgálat végére mindkét vizsgálati csoportban, de a csökkenés két csoport közötti különbsége nem volt szignifikáns. Az érzékenység vizsgálata, amely csak azokra a betegekre terjedt ki, akik súlyos protokollsértés nélkül fejezték be a vizsgálatot, azt mutatta, hogy az eredmények hasonlóak voltak (a UACR, az AER Albumin Excretion Rate: idõegységre vonatkoztatott albuminürítés és az FAC Fractional Albumin Clearence: frakcionált albumin clearence vonatkozásában), de a kisebb betegszám (77 az indapamid SR [Pretanix] és 83 az enalapril csoportban) miatt a különbség statisztikailag nem volt szignifikáns (2. ábra). Vérnyomáscsökkentés A vérnyomáscsökkenés terén nem volt különbség a két csoport között. Az átlagos vérnyomáscsökkenés hasonló volt az indapamid SR (Pretanix) és az enalapril csoportban ( 18 Hgmm vs. 15,0 Hgmm). A célvérnyomás-értéket az indapamid SR (Pretanix) ágon a betegek 87%-a, míg az enalapril csoportban a betegek 77%-a érte el (p=0,068) (1. táblázat). 2. ábra. A Pretanix az enalaprillal megegyezõ hatékonysággal csökkenti a mikroalbuminuriát (n=569, 12 hónap) Tolerálhatóság Mind az indapamid SR (Pretanix), mind az enalapril kezelést jól tolerálták a betegek ebben a vizsgálatban, és nem észleltek korábban nem ismert mellékhatást. A mellékhatások a hatástani csoportra jellemzõen alakultak. A kezelés elfogadottsága hasonló volt a NESTORvizsgálat egészében megfigyelthez, és ez azért figyelemre méltó, mert az ilyen idõs populációban sokkal gyakoribbak a társbetegségek és ennek megfelelõen a gyógyszerelés is összetettebb. Az indapamid SR (Pretanix), illetve enalapril csoport plazma káliumszintjében látott különbség megfelel azoknak a korábbi megfigyeléseknek, amelyek azt mutatták, hogy ACEgátlók emelik, a vízhajtók pedig csökkentik a kálium plazmakoncentrációját. Ami a kardiovaszkuláris kockázatot illeti, megnyugtató, hogy egyik terápia sem vál- 1. táblázat. A vérnyomásértékek alakulása BP (Hgmm) Indapamid SR Enalapril Két csoport p-érték (Pretanix) (n=92) közötti különbség (n=95) (95% Cl) Szisztolés vérnyomás 165 (10) 165 (9) alaphelyzet (x±sd) 138 (10) 141 (15) zárás (x±sd) változás átlaga (95% Cl) 27 ( 29 és 24) 23 ( 26 és 20) 3 ( 7 és 0,5) 0,0885 Diasztolés vérnyomás 93 (8) 92 (7) alaphelyzet (x±sd) 79 (8) 81 (8) zárás (x±sd) változás átlaga (95% Cl) 13 ( 15 és 11) 11 ( 13 és 10) 1 ( 3 és 1) 0,2527 Átlagos vérnyomás (MAP) alaphelyzet (x±sd) 117 (7) 116 (6) zárás (x±sd) 99 (7) 101 (10) változás átlaga (95% Cl) 18 ( 20 és 16) 15 ( 17 és 13) 2 ( 4 és 0,5) 0,1136 Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D8

4 toztatta meg szignifikánsan a kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás kockázatát befolyásoló egyéb tényezõket, mint a HDL-koleszterin, az LDL-koleszterin és a trigliceridek szintjét. Megbeszélés A NESTOR-vizsgálatba bevont hipertóniás, 2-es típusú diabéteszes betegek idõskorú (65 80 év) alcsoportjának vizsgálata azt mutatta, hogy a mikrolbuminuriát az UACR, az AER és az FAC kiindulási és végponti értékének különbsége alapján hasonló mértékben csökkentette az indapamid SR (Pretanix) és az enalapril. Ezek az elsõ olyan közölt adatok, amelyek a diuretikus terápia hosszú távú (1 év) hatására vonatkoznak idõs, hipertóniás, 2-es típusú diabéteszes betegekben. A nephropathiában szenvedõ 2-es típusú diabéteszes és hipertóniás betegekben a DETAIL (Diabetics Exposed to Telmisartan and enalapril) vizsgálat közelmúltban publikált eredményei azt mutatják, hogy a hosszú távú (5 év) kezelés enalaprillal vagy az angiotenzin-receptorblokkoló telmisartannal vesevédõ hatású lehet, amire a vizeletben ürített albumin kismértékû csökkenése utal (18). Összességében a NESTOR-vizsgálat idõskorú alcsoportjában a mindkét kezelés során megfigyelt albuminuriát csökkentõ kedvezõ hatás hasonló volt a NESTOR-vizsgálatba bevont összes betegnél látotthoz, bár a mikroalbuminuria csökkenésének mértéke valamivel nagyobb volt az idõskorú alcsoportban, mint a teljes vizsgálatban. Ez valószínûleg összefügg azzal a ténnyel, hogy az idõsebb betegcsoportban az albuminuria kiindulási mértéke enyhén magasabb volt, amely az életkorkülönbség alapján várható módon a korosabb populáció nagyobb fokú vesekárosodását jelzi. Erre utal az is, hogy a kiindulási kreatinin clearence az idõsebb betegek csoportjában alacsonyabb volt, mint a teljes populációban (amelyben a kreatinin clearence 91,5 ml/l volt az indapamid SR (Pretanix), és 93,4 ml/l az enalapril csoportban a vizsgálat indulásakor). A renin-angiotenzin rendszer (RAS) befolyásolása (ACE-gátlókkal vagy angiotenzin receptor-blokkolókkal) hatásosnak bizonyult a vérnyomás szabályozására idõs hipertóniás betegekben éppúgy, mint a diuretikus terápia. A JNC 7 (a Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure 7. jelentése) a tiazid-típusú diuretikumokat ajánlja elsõként választandó antihipertenzív szerként, és megjegyzi, hogy a kardiovaszkuláris szövõdmények kivédésére szinte felülmúlhatatlanok, és a kis dózisú vízhajtókat a betegek általában jól tolerálják (19). A különbözõ antihipertenzív kezelések haszna azonban kevésbé egyértelmû az idõs, hipertóniás, 2-es típusú diabéteszes betegek esetében. Ebben az alvizsgálatban a vérnyomást mind az indapamid SR (Pretanix), mind az enalapril csökkentette. A MAP (mean arterial pressure artériás középnyomás, amely a vesék glomerulusaiban uralkodó vérnyomást tükrözi) hasonló volt a két csoportban, és ez alátámasztja azt a feltételezést, hogy a két csoportban megfigyelt hasonló mértékû mikroalbuminuria-csökkenés a két szer hasonló mértékû antihipertenzív hatásának köszönhetõ. A fekve mért átlagos szisztolés vérnyomás (SBP) csak az indapamid SR (Pretanix) csoportban csökken a célérték (<140 Hgmm) alá. Az idõs betegek alcsoportjában, feltehetõen a kisebb betegszám miatt, a fekvõ helyzetben mért átlagos SBP-csökkenés nem volt szignifikánsabb nagyobb az indapamid SR (Pretanix) csoportban, mint az enalapril csoportban, jóllehet a teljes NESTOR-populációban a két csoport között ez a különbség statisztikailag is szignifikáns volt. Idõs betegeknél a vérnyomás beállítása gyakran igényel kombinált kezelést, ebben az 1 éves vizsgálatban azonban a betegeknek mindkét csoportban kevesebb mint 45%-ában kellett kombinált kezelést alkalmazni. Összességében ezek az eredmények arra utalnak, hogy a magas szisztolés vérnyomás, a teljes NESTOR-populációban megfigyelthez hasonlóan, idõskorban is fontos szerepet játszhat a mikroalbuminuria kialakulásában 2- es típusú diabéteszes betegeknél. A National Kidney Foundation (Nemzeti Vesealapítvány) szerint az albuminürítés fokozódása érzékeny elõrejelzõje a mikroalbuminuriával járó diabétesz, hipertónia vagy glomerulopathia talaján kialakuló krónikus veseelégtelenségnek (20) mert a mikroalbuminuria az esetek 20-40%-ában súlyos proteinuriába megy át (8, 21). Bár kevés adat áll rendelkezésre az idõs, hipertóniás, 2- es típusú diabéteszes betegekrõl, a SHEP (Systolic Hypertension in the Elderly Program) és az ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial) vizsgálatokba nagy számban vontak be idõs diabéteszes betegeket is. A SHEPvizsgálatba csak izolált szisztolés hipertóniában szenvedõ beteget választottak be; a JNC 7 szerint a hatvanadik életévre az emberek mintegy kétharmadánál alakul ki izolált szisztolés hipertónia (19), és ez azt jelenti, hogy a NESTOR-vizsgálat idõs alcsoportjában a betegek nagy hányadában minden bizonnyal ez a diagnózis. A SHEP-vizsgálatban, amelybe 4736 hatvanöt évesnél idõsebb hipertóniás férfit és nõt vontak be, a magas vérnyomás beszûkült vesefunkcióval társult. A vizsgálat szerint a vesefunkció romlásának incidenciája és relatív kockázata a magasabb vérnyomással, elsõsorban a magasabb szisztolés vérnyomással mutatott összefüggést, és nem függött az életkortól, nemtõl, etnikumtól, a dohányzástól, cukorbetegségtõl és a korábbi kardiovaszkuláris betegségtõl (22). A SHEP-vizsgálatban a kis dózisú diuretikumon alapuló terápia a placebóval szemben hatékonyan csökken- Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D9

5 tette az idõs, izolált szisztolés hipertóniában szenvedõ 2-es típusú diabéteszes betegekben a kardiovaszkuláris szövõdmények kialakulását (23). Az ALLHAT-vizsgálatban, amelybe olyan 55 éves és idõsebb hipertóniás beteget vontak be, akiknél a koszorúér-betegségnek legalább egy kockázati tényezõje (néhány esetben ez a cukorbetegség volt) igazolt volt, azt találták, hogy a thiazid-típusú diuretikumok az amlodipinnél vagy lisinoprilnél hatékonyabban elõzték meg a kardiovaszkuláris betegség egy vagy több súlyosabb manifesztációját (24). A mikroalbuminuria a magas kardiovaszkuláris kockázatnak olyan vérnyomástól független pótjele, mint a balkamra-hipertrófia (25). Az ebben a vizsgálatban megfigyelt mikroalbuminuria-csökkenés tehát egybevág az indapamid SR (Pretanix) és az enalapril más vizsgálatokban igazolt balkamratömeg-indexet csökkentõ hatásával. A LIVE (Left ventricular hypertrophy regression, Indapamide Versus Enalapril) vizsgálat 1 éves utánkövetése során azt találták, hogy az indapamid SR (Pretanix) szignifikánsan hatékonyabban csökkentette a balkamratömeg-indexet, mint az enalapril (26). Következtetések A teljes NESTOR-populációhoz hasonlóan az indapamid SR (Pretanix) az enalaprillal azonos mértékben csökkentette a vérnyomást és a mikroalbuminuriát az idõs (65 év feletti), hipertóniás, 2-es típusú diabéteszes betegekben is. A mikroalbuminuriára gyakorolt hatás még valamivel jobb volt az idõsebb korosztályban, mint a teljes NESTOR-populációban. Összegzésképpen elmondható, hogy az indapamid biztonságos és hatékonyan csökkenti mind a vérnyomást, mind a mikroalbuminuriát a 65 éven felüli betegek esetében is, ez megfelel annak a gyakorlatnak, hogy az indapamid SR (Pretanix) elsõvonalbeli antihipertenzív szer ebben a betegcsoportban. Irodalom 1. World Health Organization: The Diabetes Programme ( Accessed June 13, Haffner AM. Coronary heart disease in patients with diabetes. N Engl J Med 2000; 342: American Diabetes Association: Treatment of hypertension in adults with diabetes. Position statement. Diabetes Care 2003; 26: 80S 82S. 4. Gress TW, et al. Hypertension and antihypertensive therapy as risk factors for type 2 diabetes mellitus. Atherosclerosis Risk in Communities Study. N Engl J Med 2000; 342: Pascual JM, et al. Long-term impact of systolic blood pressure and glycemia on the deveploment of microalbuminuria in essential hypertension. Hypertension 2005; 45: Park HY, et al. A Structured review of the relationship between microalbuminuria and cardiovascular events in patients with diabetes mellitus and hypertension. Pharmacotherapy 2203; 23: Adler AI, et al. Development and progression of nephropathy in type 2 diabetes: the United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS 64). Kidney Int 2003; 63: Nelson RG, et al. Assessing risk of overt nephropathy in diabetic patients from albumin escretion in untimed urine samples. Arch Intern Med 1991; 151: Hillege HL, et al. Prevention of Renal and Vascular End Stage Disease (PREVEND) Study Group: Urinary albumin excretion predicts cardiovascular and noncardiovascular mortality in general population. Circulation 2002; 106: Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investiagors: Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICROHOPE substudy. Lancet 2000; 355: Mann JF, et al. Renal insufficiency as a predictor of cardiovascular outcomes and the impact of ramipril: the HOPE randomised trial. Ann Intern Med 2001;134: Sassard J, et al. An overview of the pharmacology and clinical efficacy of indapamide sustained release. Fund Clin Pharmacol 2005; 19: Marre M, et al. Equivalence of indapamide SR and enalapril on microalbuminuria reduction in hypertensive patients with type 2 diabetes: the NESTOR study. J Hypertens 2004; 22: Choi BC, et al. Risk factors for diabetes mellitus by age and sex: results of the National Population Health Survey. Diabetologia 2001; 44: Baruch L. Hypertension and the elderly: more than just blood pressure control. J Clin Hypertens (Greenwich) 2004; 6: Bauer JH. Age-related changes in the renin-aldosterone system. Phsyological effects and clinical implications. Drugs Aging 1993; 3: Dunnett CW, et al. An alternative to the use of two-sided tests in clinical trials. Stat Med 1996; 15: Barnett AH, et al. Diabetics Exposed to Telmisartan an Enalapril Study Group: Angiotensin-receptor blockade versus convertingenzyme inhibition in type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med 2004; 351: Chobanian AV, et al. Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure; National Hearth, Lun, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee: Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. J Am Med Assoc 2003; 289: Levey AS, et al. National Kidney Foundation: National Kidney Foundation: National Kidney Foundation practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification and stratification. Ann Intern Med 2003; 139: Mogensen CE. Microalbuminuria predicts clinical proteinuria and early mortality in maturity-onset diabetes. N Engl J Med 1984; 310: Young JH, et al. Blood pressure and decline in kidney function: findings from the Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP). J Am Soc Nephrol 2002; 13: Curb JD, et al. Effect of diuretic-based antihypertensive treatmetn on cardiovascular disease in older diabetic patients with isolated systolic hypertension. J Am Med Assoc 1996; 276: ALLHAT officers and coordinators for the ALLHAT collaborative research group: Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: the Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). J Am Med Assoc 2002; 288: Redon J, et al. Microalbuminuria, left ventricular mass and ambulatory blood pressure in essential hypertension. Kidney Int 1996; 55 (Suppl): S81 S Gosse P, et al. Regression of left ventricular hypertrophy in hypertensive patients treated with indapamide SR 1.5 mg versus enalapril 20 mg: the LIVE study. J Hypertens 2000; 18: Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D10

Amagas vérnyomásról széleskörûen bizonyított,

Amagas vérnyomásról széleskörûen bizonyított, Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D11 15 2008 Locksley Hall Media Indapamid SR (Pretanix) vagy candesartan és amlodipin magas vérnyomásban: Az X-CELLENT-tanulmány Az ismertetés az alábbi közlemény alapján

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. LENGYEL ZOLTÁN Szent Margit Kórház IV.Belgyógyászati Osztály Budapest Programvezető:

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja

Részletesebben

Cukorbetegség és vese terápiás szempontok

Cukorbetegség és vese terápiás szempontok Cukorbetegség és vese terápiás szempontok Wittmann István Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum Az inzulinhatáshoz H 2 O 2 kell! Am

Részletesebben

KEZELÉSI ALGORITMUS. CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) amlodipine 5-10 mg. perindopril 4-8 mg

KEZELÉSI ALGORITMUS. CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) amlodipine 5-10 mg. perindopril 4-8 mg KEZELÉSI ALGORITMUS CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) 19,257 hipertóniás beteg kezeletlen beteg RR>160/100 Hgmm kezelt beteg RR>140/90 Hgmm amlodipine 5-10 mg perindopril 4-8 mg

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / 2010-2011-2012-2013-2014. évi eredmények, összefüggések bemutatása II. Dr. habil Barna

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél

Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél Szilágyi Brigitta, gyógytornász Dr. Járomi Melinda, Makai Alexandra Problémafelvetés

Részletesebben

B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok

B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok 2006. FEBRUÁR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 43 X M E T A B O L I Z M U S B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok BÉTA-BLOKKOLÓT HIPERTÓNIÁBAN

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

Ambuláns vérnyomásmonitoring (AVM) Dr. S. Perl Medizinische Univ Klinik Graz Kardiológiai osztály

Ambuláns vérnyomásmonitoring (AVM) Dr. S. Perl Medizinische Univ Klinik Graz Kardiológiai osztály Ambuláns vérnyomásmonitoring (AVM) Dr. S. Perl Medizinische Univ Klinik Graz Kardiológiai osztály AVM és 2003 irányelvek Joint National Committee VII JAMA 2003;289:2560-72 ESH/ESC Guidelines for the Management

Részletesebben

Diabéteszes nefropátia,, a veseelégtelenség leggyakoribb oka

Diabéteszes nefropátia,, a veseelégtelenség leggyakoribb oka Diabéteszes nefropátia,, a veseelégtelenség leggyakoribb oka Dr. Molnár Márta Fresenius Medical Care,, Szigetvár Diabétesz 2007. Életmód és kezelés 2007. június 2. A diabéteszes nefropátia előfordulása

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE Dr. Páll Dénes Debreceni Egyetem OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika Debrecen, 2012. május 31. HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE 1. Jelentőség 2. Komplex megközelítés

Részletesebben

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre.

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre. dr. Simon Attila 1, dr. Tiringer István 2, dr. Berényi István 1, dr. Gelesz Éva 1, Prof. dr. Veress Gábor 1 1: Állami Szívkórház, Balatonfüred 2: PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet Alacsony iskolázottság

Részletesebben

Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban

Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban DR. de CHÂTEL RUDOLF A magas vérnyomás definíciója a 20. század folyamán szélsőséges értékek között változott. A hazai irodalomból kiemelném,

Részletesebben

Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András

Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András A hypertonia egy komplex, több szervrendszert érintõ rendellenesség, melyben számos egymással összefüggõ tényezõ játszik szerepet a magas vérnyomás kialakulásában. Az

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

A prediabéteszhez társult hypertonia kezelése

A prediabéteszhez társult hypertonia kezelése ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK A prediabéteszhez társult hypertonia kezelése BARNA ISTVÁN DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. Belgyógyászati Klinika, Budapest A prediabétesz a diabéteszt

Részletesebben

GLOMERULÁRIS FILTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁS SZÉRUM CYSTATIN C ALAPJÁN. Klinikai Diagnosztikai Laboratórium A FILTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

GLOMERULÁRIS FILTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁS SZÉRUM CYSTATIN C ALAPJÁN. Klinikai Diagnosztikai Laboratórium A FILTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA GLOMERULÁRIS FILTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁS SZÉRUM CYSTATIN C ALAPJÁN 1 Fodor Bertalan, 2 Kovács Bettina, 3 Bartókné Kovács Anett, 1 Lukács Andrea, 1,4 Rácz Olivér, 1,3 Barkai László 1 Miskolci Egyetem, Egészségügyi

Részletesebben

Diabetes mellitus és hypertonia

Diabetes mellitus és hypertonia Diabetes mellitus és hypertonia Endokrinológia továbbképzés Horváth Viktor 2015.03.14. A normális glükóztolerancia és a szénhidrátanyagcsere zavarok diagnosztikus kritériumia Diab Hung XXII évf. Suppl.

Részletesebben

1 A PRAC általi tudományos értékelés átfogó összegzése

1 A PRAC általi tudományos értékelés átfogó összegzése I. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételei módosításának indoklása, valamint a PRAC ajánlástól való eltérések tudományos indoklásának részletes magyarázata 1

Részletesebben

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok 2007-es európai ajánlás 1 alapján a kezelés egyre inkább

Részletesebben

FIX KOMBINÁCIÓK SZEREPE A HYPERTONIA KEZELÉSÉBEN

FIX KOMBINÁCIÓK SZEREPE A HYPERTONIA KEZELÉSÉBEN medicus universalis XXXVIII/1. 2005. ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI INTÉZET, BUDAPEST FIX KOMBINÁCIÓK SZEREPE A HYPERTONIA KEZELÉSÉBEN DR. BALOGH SÁNDOR Szokásos dózis, vérnyomáscsökkenés Nagy esetszámú populációk

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Dr. Szapáry László PTE KK Neurológiai Klinika A stroke leghatékonyabb prevenciója a hypertonia felismerése és kezelése Rizikófaktorok

Részletesebben

Ötlet vs. Evidencia. Szisztematikus irodalom-elemzés, metaanalízis. Dr. Mészáros Ágnes. Hipotézis

Ötlet vs. Evidencia. Szisztematikus irodalom-elemzés, metaanalízis. Dr. Mészáros Ágnes. Hipotézis Szisztematikus irodalom-elemzés, metaanalízis Dr. Mészáros Ágnes GYÓGYSZERÜGYI SZERVEZÉSTAN 2014. március 24. Ötlet vs. Evidencia Hipotézis Eset tanulmányok Klinikai vizsgálatok: randomizált kontroll csoportos

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

A TERÁPIA KÉRDÉSEI. Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel. Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr.

A TERÁPIA KÉRDÉSEI. Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel. Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr. A TERÁPIA KÉRDÉSEI Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr. Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum,

Részletesebben

FIX KOMBINÁCIÓJÚ ANTIHYPERTENZÍVUMOK A BETEG ÉS AZ ORVOS SZOLGÁLATÁRA

FIX KOMBINÁCIÓJÚ ANTIHYPERTENZÍVUMOK A BETEG ÉS AZ ORVOS SZOLGÁLATÁRA 1 FIX KOMBINÁCIÓJÚ ANTIHYPERTENZÍVUMOK A BETEG ÉS AZ ORVOS SZOLGÁLATÁRA Benczúr Béla dr. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Az Európai Hypertonia Társaság (ESH) 2007. június

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG (EMA) ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

Részletesebben

Halvány piros, bikonvex, ovális tabletta, az egyik oldalon IU, a másikon NVR felirattal.

Halvány piros, bikonvex, ovális tabletta, az egyik oldalon IU, a másikon NVR felirattal. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Enviage 300 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 300 mg aliszkiren (hemifumarát formájában) filmtablettánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Dr. Balogh Sándor PhD.

Dr. Balogh Sándor PhD. Szekunder prevenció: Hipertónia Dr. Balogh Sándor PhD. A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Oki összefüggés a 10 leggyakoribb kockázati tényező és betegség között a

Részletesebben

Aktualitások a glomerulonephritisek tárgykörében. Dr. Kovács Tibor PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum Pécs

Aktualitások a glomerulonephritisek tárgykörében. Dr. Kovács Tibor PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum Pécs Aktualitások a glomerulonephritisek tárgykörében Dr. Kovács Tibor PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum Pécs Tartalom KDIGO ajánlás tükrében Krónikus vesebetegségek funkcionális osztályozása

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között

Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között MUNKAVÉDELEM 1.4 Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között Tárgyszavak: váltott műszakos munka; nappali műszak; metabolikus szindróma; szérumlipid; vércukor; elhízás;

Részletesebben

BELGYÓGYÁSZAT. A koleszterin metabolismus dualis gátlása

BELGYÓGYÁSZAT. A koleszterin metabolismus dualis gátlása BELGYÓGYÁSZAT A koleszterin metabolismus dualis gátlása Írta: DR. KÁLI ANDRÁS A cardiovascularis betegségek világszerte egyre növekvı szerepet játszanak a morbiditási és mortalitási statisztikákban. 1990

Részletesebben

Angiológia. Az ONTARGET és a TRANSCEND vizsgálat eredményei

Angiológia. Az ONTARGET és a TRANSCEND vizsgálat eredményei 02-Circulation_1:Layout 1 7/13/11 4:09 PM Page 13 Angiológia Hauser et al Long-Term Survival and Risk 13 Cardiovascularis és renalis kimenetel eredményei a magas renalis kockázatú betegek telmisartan,

Részletesebben

Mikroalbumin meghatározás jelentısége a diabéteszes nefropátia korai felismerésében

Mikroalbumin meghatározás jelentısége a diabéteszes nefropátia korai felismerésében Mikroalbumin meghatározás jelentısége a diabéteszes nefropátia korai felismerésében Kegyes Lászlóné 1 Hatvanyné Laza Julianna 2, Barna T. Katalin 2 Dunaújvárosi Prodia Központi Laboratórium MOLSZE XI.

Részletesebben

Fatalis szív- és érrendszeri események elõfordulásának kockázata 10 éven belül

Fatalis szív- és érrendszeri események elõfordulásának kockázata 10 éven belül 2005; 9 (S6):185 252. A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI 195 Fatalis szív- és érrendszeri események elõfordulásának kockázata 10 éven belül Nõ Kor Férfi Nem dohányzó Dohányzó Nem dohányzó

Részletesebben

A nephrológia aktuális kérdései, komplex vesevédelem

A nephrológia aktuális kérdései, komplex vesevédelem A nephrológia aktuális kérdései, komplex vesevédelem Nagy Judit Rheumatológia és rehabilitáció határterületei Harkány,. Vázlat - CKD (krónikus vesebetegségek) mint népegészségügyi probléma - CKD egységesített

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Dr. Barna István Vérnyomás A szűrésben részvevők 29 százalékának normális a vérnyomása; 23 százalék az emelkedett

Részletesebben

Magyar Hypertonia Regiszter

Magyar Hypertonia Regiszter Magyar Hypertonia Regiszter Kiss István dr. 1, 2, 3, 4 Kékes Ede dr. 5 1 Magyar Hypertonia Társaság, Budapest 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai

Részletesebben

Ajánlás a számított GFR és az albuminuria, proteinuria vizsgálatára laboratóriumi szakemberek számára

Ajánlás a számított GFR és az albuminuria, proteinuria vizsgálatára laboratóriumi szakemberek számára Ajánlás a számított GFR és az albuminuria, proteinuria vizsgálatára laboratóriumi szakemberek számára dr. V. Oláh Anna 1, dr. Kappelmayer János 1, dr. Nagy Judit 2, dr. Mátyus János 3 Debreceni Egyetem

Részletesebben

A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós, stabil koronáriabetegeken

A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós, stabil koronáriabetegeken Bizonyítékokon alapuló orvoslás Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 376 383 2008 Locksley Hall Media A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós,

Részletesebben

Heart Protection Study (HPS) ZOCOR-ral

Heart Protection Study (HPS) ZOCOR-ral Az Oxfordi Egyetem által végzett Heart Protection Study (HPS) ZOCOR-ral Összefoglaló a legnagyobb sztatinvizsgálatról Összefoglaló AZ OXFORDI EGYETEM ÁLTAL VÉGZETT HEART PROTECTION STUDY (HPS) ZOCOR-RAL

Részletesebben

Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika

Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika Mikor mérjünk vérnyomást? >3 évnél idısebb gyermekek vérnyomását a fizikális vizsgálat során meg kell mérni Csak megfelelı

Részletesebben

Budapest 2006. február 20. szerzık: dr. Brodszky Valentin Kárpáti Krisztián dr. Gulácsi László

Budapest 2006. február 20. szerzık: dr. Brodszky Valentin Kárpáti Krisztián dr. Gulácsi László Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Az indapamid klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása Közszolgálati Tanszék 1093 Budapest, Fıvám tér 8. Irodalmi áttekintés Tel:

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (S3):157 168. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04.

Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04. Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04. Záróeredmények 2007. június A PIPHACH vizsgálatban résztvevő gyógyszertárak, valamint Dobson Szabolcs,

Részletesebben

V Á L A S Z. 1. A szív és érrendszeri betegségek és az összhalálozás 30%-a, évente 17 millió ember. Ez milyen populációra vonatkozik?

V Á L A S Z. 1. A szív és érrendszeri betegségek és az összhalálozás 30%-a, évente 17 millió ember. Ez milyen populációra vonatkozik? V Á L A S Z Prof. Dr. Túri Sándor egyetemi tanárnak, az MTA Doktorának A serdülőkori hypertonia jellegzetességei Magyarországon, különös tekintettel a célszerv-károsodásokra című MTA doktori értekezés

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Nagy Viktor dr., az előadással kapcsolatos összeférhetetlenség. Gyógyszergyári igazgatósági/szakértői/tanácsadói tagság: -

Nagy Viktor dr., az előadással kapcsolatos összeférhetetlenség. Gyógyszergyári igazgatósági/szakértői/tanácsadói tagság: - Kardiológiai Szintentartó Tanfolyam Nagy Viktor dr., az előadással kapcsolatos összeférhetetlenség közzététele, 1 év. Nagy Viktor Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika Hypertonia kezelése,

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

A HYPERTONIA KEZELÉSÉNEK MODERN SZEMLÉLETE

A HYPERTONIA KEZELÉSÉNEK MODERN SZEMLÉLETE medicus universalis XXXVIII/1. 2005. IMS SZAKRENDELÔ, KARDIOLÓGIA, BUDAPEST A HYPERTONIA KEZELÉSÉNEK MODERN SZEMLÉLETE eredeti közlemény DR. KÉKES EDE A magas vérnyomás kezelése ma már nem egyszerûen a

Részletesebben

Antihipertenzív terápia gyermekkorban. Reusz György Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika

Antihipertenzív terápia gyermekkorban. Reusz György Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika Antihipertenzív terápia gyermekkorban Reusz György Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika A gyermek és serdülőkori hypertonia besorolása és therápiás ajánlása Szisztolés és diasztolés vérnyomás (percentil)

Részletesebben

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10.

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10. Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon Jóna Gabriella 2012.10.10. Tartalom I. Egészségügyi technológiák értékelésének célja II. Befogadási kérelmekhez benyújtott egészséggazdaságtani

Részletesebben

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Tézisfüzet Dr. Szeifert Lilla Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Novák Márta,

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS

HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS 1 HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS Benczúr Béla dr., Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A kardiovaszkuláris (CV) betegségek képezik hazánkban változatlanul a legfõbb

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell fejlesztése

A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell fejlesztése A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell fejlesztése Nagy B, Nagyjánosi L, Nagyistók Sz, Józwiak-Hagymásy J, Dessewffy Z, Kaló Z, Vokó Z Magyarországon

Részletesebben

A Norvasc és kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet) tudományos értékelésének átfogó összegzése

A Norvasc és kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet) tudományos értékelésének átfogó összegzése II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG ÉS A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA Tudományos következtetések

Részletesebben

A megbízható pontosság

A megbízható pontosság A megbízható pontosság Tájékoztató a vércukormérő rendszerek pontosságáról Ismerje meg, mire képesek az Accu-Chek termékek! Vércukor-önellenőrzés A vércukor-önellenőrzés szerves része mind az 1-es, mind

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

A perifériás érbetegség kardiovaszkuláris kockázatértékének megismertetése és szűrési feltételeinek megteremtése az ÉRV programban

A perifériás érbetegség kardiovaszkuláris kockázatértékének megismertetése és szűrési feltételeinek megteremtése az ÉRV programban A perifériás érbetegség kardiovaszkuláris kockázatértékének megismertetése és szűrési feltételeinek megteremtése az ÉRV programban Farkas Katalin Szent Imre Kórház, Angiológia Profil Budapest 2010. november

Részletesebben

A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Levenor Kombi

A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Levenor Kombi A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Levenor Kombi Hatóanyag(ok) Amlodipin Perindopril Érintett termék(ek) (márkanév/márkanevek): Levenor Kombi A forgalombahozatali engedély jogosultja (MAH)

Részletesebben

SZÍV- ÉS ÉRRENDSZER. A hipertóniás beteg kivizsgálása

SZÍV- ÉS ÉRRENDSZER. A hipertóniás beteg kivizsgálása A hipertónia-kezelés irányelve (Guidelines for the management of hypertension) British Hypertension Society Vérnyomásmérés 80 éves kor alatt minden felnôttnél legalább 5 évenként rutinszerûen vérnyomásmérést

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása Infarktus Regiszter adatok Dr. Ofner Péter Cél: A STEMI és NSTEMI diagnózissal kezelt betegek demográfiai adatainak, a társbetegségeknek

Részletesebben

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása 1 Tudományos következtetések A nikotinsav/laropiprant tudományos

Részletesebben

Diabéteszes nefropátia

Diabéteszes nefropátia Dr. Légrády Péter Ph.D. SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika Nephrologia-Hypertonia Centrum Diabéteszes nefropátia Budapest 2015. április 16. incidencia / millió ember USRDS 2003 Annual data report Az

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Aprovel 75 mg tabletta. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 75 mg irbezartán tablettánként. Ismert hatású segédanyag: 15,37 mg laktóz-monohidrát

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

pusú diabetes Nagy Attila Csaba, Sándor János, Ádány Róza Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar

pusú diabetes Nagy Attila Csaba, Sándor János, Ádány Róza Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar A 2-es 2 típust pusú diabetes szövődm dményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Nagy Attila Csaba, Sándor János, Ádány Róza Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Prevalencia a Háziorvosi Morbiditási

Részletesebben

A ramipril helye a diabeteses nephropathia terápiájában

A ramipril helye a diabeteses nephropathia terápiájában ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A ramipril helye a diabeteses nephropathia terápiájában Dézsi Csaba András dr. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Kardiológiai Osztály, Győr Az elmúlt két évtizedben a cukorbetegségben

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

A perifériás érbetegség a prevenció aspektusából

A perifériás érbetegség a prevenció aspektusából Tényeken Alapuló Orvoslás (TAO) A perifériás érbetegség a prevenció aspektusából DR. VÉRTES ANDRÁS A CAPRIE vizsgálat (1) epidemiológiai adatai megerõsítették, hogy a coronariabetegek több mint felében

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

Készítette: a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, a Magyar Nephrológiai Társaság és a Magyar Diabetes Társaság GFR

Készítette: a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, a Magyar Nephrológiai Társaság és a Magyar Diabetes Társaság GFR 3398 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A számított GFR (egfr) bevezetésével kapcsolatos ismeretekrõl útmutató laboratóriumi szakemberek számára Készítette: a

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A diabéteszes nephropathia vizsgálata és kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A diabéteszes nephropathia vizsgálata és kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A diabéteszes nephropathia vizsgálata és kezelése Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium és a Magyar Nephrológiai Társaság I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. A szemészeti szövõdmények terápiájáról diabetes mellitusban (1. módosított változat)

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. A szemészeti szövõdmények terápiájáról diabetes mellitusban (1. módosított változat) 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3577 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A szemészeti szövõdmények terápiájáról diabetes mellitusban (1. módosított változat) Készítette: a Szemészeti Szakmai

Részletesebben

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October Biostatisztika VIII Mátyus László 19 October 2010 1 Ha σ nem ismert A gyakorlatban ritkán ismerjük σ-t. Ha kiszámítjuk s-t a minta alapján, akkor becsülhetjük σ-t. Ez további bizonytalanságot okoz a becslésben.

Részletesebben

HYPERTONIA TÁRSBETEGSÉGGEL MAXIMÁLIS PREVENTÍV HATÁS KOMBINÁLT KEZELÉSSEL

HYPERTONIA TÁRSBETEGSÉGGEL MAXIMÁLIS PREVENTÍV HATÁS KOMBINÁLT KEZELÉSSEL Törd. Torzsa 2/16/06 19:01 Page 7 medicus universalis XXXIX/1. 2006. SEMMELWEIS EGYETEM, CSALÁDORVOSI TANSZÉK HYPERTONIA TÁRSBETEGSÉGGEL MAXIMÁLIS PREVENTÍV HATÁS KOMBINÁLT KEZELÉSSEL DR. TORZSA PÉTER

Részletesebben

A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében

A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében Dr. Jermendy György Bajcsy-Zsilinszky Kórház, III. sz. Belgyógyászati Oktató

Részletesebben