Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ"

Átírás

1 Tájékoztató Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS III. negyedév Dél-Alföld augusztus szeptember Bács-Kiskun megye fő Csongrád megye fő Békés megye fő megkérdezett cégek száma db foglalkoztatotti létszámuk fő

2 Negyedéves munkaer?-gazdálkodási jelentés NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS DÉL-ALFÖLD III. NEGEDÉV Foglalkoztatási adatok A dél-alföldi régió lakónépessége január 1-én ezer fő volt, melyből aktív korú (15-74 év), a lakosság 77%-a, ezer fő. A régió legalább 5 főt foglalkoztató gazdasági szervezeteiben I. negyedévében 260,5 ezren álltak alkalmazásban, ezen belül a fizikaiak létszáma 151,6 ezer, a szellemieké 108,9 ezer fő volt. Jelen negyedéves munkaerőgazdálkodási felmérésünkben 1566 A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET BEMUTATÁSA A megkérdezett cégek és az általuk foglalkoztatottak száma június 30. Bács-Kiskun megye fő Csongrád megye fő Békés megye fő cégek száma db foglalk.létszám fő munkáltató vett részt, illetve szolgáltatott adatot, melyek június 30-i foglalkoztatotti létszáma összességében 92,9 ezer fő volt. Ezen érintett cégek jellemzően kisfoglalkoztatók, ahogy régiónk munkaadóinak túlnyomó többsége is e kategóriába sorolható. Legtöbb foglalkoztatott ugyanakkor a nagy és közepes létszámkategóriájú cégeknél áll alkalmazásban mintánkban, e cégek foglalkoztatják ugyanis a látókörünkbe került munkavállalók 39, illetve 40%-át. Nagyfoglalkoztatóink legnagyobb számban feldolgozóipari cégek, főként az élelmiszeripar, italgyártás és a gépipar területéről, de az egészségügy; oktatás; a szállítás, raktározás; a mezőgazdaság és a kereskedelem, javítás ágazataiból is több nagyfoglalkoztató adataival számolhattunk, földrajzi elhelyezkedésüket tekintve legnagyobb számban 2 megyeszékhelyről, így Szegedről és Kecskemétről. Több-kevesebb nagyfoglalkoztató jelzéseivel találkoztunk ugyan a munkaerő-piaci körzeteink többségében, viszont a régió 10 körzetéből nagyfoglalkoztató továbbra sem került / kerülhetett a mintánkba cég és 92,9 ezer fő foglalkoztatotti adataival számoltunk felmérésünk során Aktivitási adatok I. negyedév Megnevezés Dél-Alföldön Országosan Változás * Változás* foglalkoztatottak ezer fő 486,3 467,5-3, , ,1-2,1 munkanélküliek 47,4 54,6 15,2 332,6 402,8 21,1 gazdaságilag aktívak 533,7 522,1-2, , ,9-0,2 gazdaságilag inaktívak 489,3 494,1 1, , ,8-0,2 alkalmazásban állók száma ** 269,6 260,5-3, , ,0-2,4 aktivitási arány % 52,2 51,4-0,8 54,1 54,1 0,0 foglalkoztatási ráta 47,5 46,0-1,5 49,8 48,9-0,9 munkanélküliségi ráta 8,9 10,5 1,6 8,0 9,7 1,7 Forrás: KSH stadat * %, illetve százalékpont ** I.. negyedév 2 oldal

3 Negyedéves munkaer?-gazdálkodási jelentés A felmérésben résztvevő szervezetek és foglalkoztatotti létszámuk megoszlása a Dél-Alföldön Létszám-kategória Válaszoló szervezetek Foglalkoztatottak száma megoszlása száma megoszlása Mikro (0 9 fő) % % Kis (10 49 fő) % % Közepes ( fő) % % Nagy (249 fő felett) 58 4% % Összesen % % A megkérdezettek legnagyobb számban 424 gazdasági egység a feldolgozóiparból kerültek ki, ahogy a régió gazdaságában is ezen ágazat szerepe meghatározó. Felmérésünkben bár tízzel mérséklődött ezen ágazat megkérdezettjeinek a száma, továbbra is túlreprezentáltnak tekinthető, amit a cégek heterogén profilja bizonyos szintig indokol is. A közszféra foglalkoztatásban betöltött szerepe továbbra is igen fajsúlyos, úgy a közalkalmazottak, mint a köztisztviselők vonatkozásában (a közszférában foglalkoztatják az alkalmazásban állók mintegy harmadát). A közigazgatás kisebb súlyt képviselt felmérésünkben a régió foglalkoztatásában betöltött tényleges szerepénél; az oktatás területének merítési köre viszont bővebbre sikeredett, a kettő kompenzációjaként a közszférából nyert mintánk megfelelő pontosságúnak tekinthető. Jelentős foglalkoztatóként említhető régiónkban a kereskedelem területe is, az alkalmazásban állók 12%-ának munkalehetőséget biztosítva. (Felmérésünkben alulreprezentáltnak bizonyult az ágazat, akárcsak az építőipari szektor, valamint a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás területe.) A mezőgazdaság a jó termőhelyi adottságokból is adódóan mind a mai napig kiemelkedő helyet foglal el a Dél-Alföld nemzetgazdasági ágainak sorában, s a vidéki településeink nagy részénél alapvető megélhetési forrást, esetleg kiegészítő kereseti lehetőséget is biztosítva. Az agráriumban foglalkoztatják régiónkban az alkalmazásban állók 7%-át. reprezentáltság A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés ágazati reprezentációja Nemzetgazdasági ágak Alkalmazásban állók száma (KSH 2009.I.negyedév) [ fő ] A megkérdezett cégeknél foglalkoztatottak száma Reprezentációs arány [ % ] Mezőgazdaság, vadgazdálkodás ,4 Bányászat ,4 Feldolgozóipar ,7 Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ,1 Építőipar ,5 Kereskedelem, javítás ,0 Szálláshely szolg, vendéglátás ,1 Szállítás, raktározás, kommunik ,2 Pénzügyi tevékenység ,9 Ingatlanügyletek, gazd.szolg, egyéb ,8 Közigazgatás, védelem, társadalombizt ,6 Oktatás ,6 Egészségügyi és szociális ellátás ,4 Összesen ,7 1 összevonva, TEÁOR megfeleltethetőség érdekében 3 oldal

4 Negyedéves munkaer?-gazdálkodási jelentés A korábbi jelzések realizálódása, az álláskeresők létszámadatai II. negyedévének munkaerő-piaci folyamatai, s ezen belül is a foglalkoztatási tendenciák a várakozások szerinti irányba változtak, bár a változás mértéke mérsékeltebbnek bizonyult a prognosztizáltnál: egy negyedévvel korábban erre az időszakra elsősorban a szezonális foglalkoztatás időszakának köszönhetően 1,9 százalékos foglalkoztatotti létszámnövekedést jeleztek (akkor megkérdezett) munkáltatóink, s régió nemzetgazdasági ágankénti struktúrájának 2 figyelembevételével korrigált előrejelzéseink ennél jelentősebb, 2,9%-os növekedést irányoztak elő. Jelen megkérdezettjeinknél az elmúlt negyedévben bekövetkezett létszámnövekedés mértéke ennél szerényebb, 1,8%-os volt. Azon munkáltatóinknál, akik mindkét megkérdezésünkre válaszoltak, mindössze 1,3%- os létszámnövekedés következett be, az e körben jelzett 2,2%-os bővülés helyett az elmúlt negyedévben. A foglalkoztatás ilyen irányú tendenciája az Állami Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő álláskereső állományban is jelentkezett, mivel a Dél-alföldi régióban a második negyedév végén regisztrált 79 ezer 900 fős álláskereső létszám 4%- kal volt kevesebb az egy negyedévvel korábbinál. E mérséklődés azonban érezhetően elmaradt az elmúlt év hasonló időszakának tendenciáitól. (Az akkori időszaki csökkenés 10%-os volt) II. negyedévében összességében fő kérte nyilvántartásba vételét a régió munkaügyi kirendeltségének valamelyikében (regisztrációba lépők száma), 400 fővel kevesebben a megelőző negyedévinél, miközben az év ezen időszakában a korábbi években ennél nagyságrendekkel (5-8 ezer fő) nagyobb csökkenés volt kimutatható. az elmúlt negyedévi jelzések a tényszámok tükrében álláskeresők létszámváltozása, összetétel adatok A nyilvántartott álláskeresők főbb megoszlási adatai június iskolai végzettség nem egyéb összetétel adatok <= 8 általános: 36,6% Férfi: 51,5% Tartósan állásnélküli: 24,7% Szakmunkás: 35,7% Nő: 48,5% Pályakezdő: 8,3% Érettségizett: 23,7% 50 éves és idősebb: 20,5% Diplomás: 4,0% Munkaerő-gazdálkodási felmérésünk immár négyéves múltra tekint vissza, így lehetőségünk van az egy évvel korábbi jelzések tényszámokkal való összevetésére is. A első félévének végén megkérdezett, és jelenleg is válaszoló munkáltatóink még az akkori gazdasági állapotoknak megfelelően mérték föl lehetőségeiket, és ezek alapján 0,9 százalékos bővüléssel számoltak. Az időközben bekövetkezett gazdasági folyamatok válsághatás azonban foglalkoztatóinkat is elérték, és a bázis időszakinál 5,8 százalékkal kevesebb foglalkoztatotti létszámmal kellett számolniuk. A KSH adatai szerint a régióban foglalkoztatott éves korú népesség száma 3,5 százalékkal csökkent II. negyedévében az egy évvel korábbiakhoz képest, a foglalkoztatási ráta 1,4 százalékpontos csökkenése, és a munkanélküliségi ráta 1,7 százalékpontos emelkedése mellett. az elmúlt évi jelzések a tényszámok tükrében I-IV. negyedévében 4 főnél többet foglalkoztató cégeknél alkalmazásban állók számának nemzetgazdasági ágankénti megoszlása 4 oldal

5 Negyedéves munkaer?-gazdálkodási jelentés A következő három hónap várható tendenciái Felmérésünk eredménye szerint szeptemberének végére a Dél-Alföld foglalkoztatotti létszáma érdemben nem változik: munkáltatóink az év III. negyedévére általában jellemző kis mértékű emelkedéssel ellentétben ez alkalommal stagnálással, minimális, 0,1%-os mérséklődéssel számolnak a június 30-i állapothoz képest. Régiónk megyéi e tekintetben szinte azonosan nyilatkoztak: Bács-Kiskunban stagnálást, Csongrád és Békés megyében minimális (0,1 százalékpontos, illetve 0,2 százalékpontos) mérséklődést jeleztek megkérdezettjeink. Összességében a korábbi negyedévinél mérsékeltebb kiáramlást: 3634 fős kilépő létszámot (munkaviszony megszűnést); és mérsékeltebb beáramlást: 3546 fős belépő létszámot (munkaviszony létesítést) jeleztek a vizsgált cégek a Dél-Alföldön. Eddigi tapasztalataink szerint azonban a tényszámok rendszerint magasabbak az előrejelzetteknél. A legjelentősebb negatív irányú létszámváltozást a mezőgazdaságból jelezték (-450 fő), de további csökkenéssel számol a feldolgozóipar is, bár mértékét tekintve lényegesen szerényebbel, mint a korábbi negyedévben. Mérséklődő foglalkoztatotti létszámot jeleztek az egyéb közösségi és személyi szolgáltatások területéről 3 hónap múlva várható létszámváltozás a június 30-i adatokhoz képest [ % ban ] Bács-Kiskun megye + 0,0 1 év múlva Csongrád megye - 0,2% Békés megye - 0,1% is. A régió nemzetgazdasági ágainak többsége ugyanakkor érdemi változást nem vár a következő negyedévtől. Kivétel ezalól az imént említetteken felül a közigazgatás, ahol elsősorban a közjellegű, így közhasznú és közcélú, főként szaktudást nem igénylő munkáknak köszönhetően mintegy 6%-os bővüléssel számolnak. Az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások területén pedig 3%-os növekedést várnak az egy negyedévvel korábbihoz képest. A mikroszervezetek továbbra is optimisták bár kevésbé, mint a korábbi megkérdezéseinkkor, a cégek méretének növekedésével pedig az optimizmus is alábbhagy. Míg a mikroszervezetek 3,3%-os növekedést irányoztak elő a következő negyedévre, addig a kis cégek 1,4%-os, bővüléssel számolnak. A közepes cégek stagnálást jeleztek, a nagyoknál viszont (-1,0%-os) mérséklődésre lehet számítani. (Azt azonban látni kell, hogy mintánkban a mikroszervezetek bázisindexei már a pár fős létszámmozgásra is érzékenyen reagálnak, szemben a többi létszám-kategóriával. Mert míg a mikroszervezetek átlagosan 3,3%-os létszámbővítést irányoztak elő, ami létszámban összességében alig 80 főt jelent, addig a nagy cégek 1,0%-os csökkenése ennél lényegesen magasabb, 380 fős változást takar.) a foglalkoztatottak számának csökkenése várható oldal

6 Negyedéves munkaer?-gazdálkodási jelentés A régió nemzetgazdasági ágankénti struktúrájának 3 figyelembevételével korrigált munkáltatói előrejelzések szerint a régió foglalkoztatotti létszáma szeptemberének végére stagnál, minimálisan 0,2 százalékkal emelkedik a júniusi adatokhoz képest, így az elmúlt évi foglalkoztatotti létszámhoz viszonyított elmaradás a negyedév végére várhatóan nem mérséklődik, kis mértékben még tovább is nőhet. várható változások a régió egészében Felvételek Jelen felmérésünkkor felkeresett és választ is adó 1566 munkaadó 23%-a tervez létszámbővítést a megkérdezést követő három hónapon belül. A munkaerő felvételt tervező cégek legnagyobb számban egyszerű szolgáltatási jellegű munkakörökben jeleztek felvételt, így nagyobb számú (nettó 200 fős) igény mutatkozik segédmunkások iránt, s mintegy 180 fős igény takarítók, és hasonló jellegű egyszerű foglalkozásúak iránt. Javulás várható a védelmi szolgáltatási foglalkozások; az élelmiszergyártók, - feldolgozók és tartósítók; a vegyipari alapanyag- és termékgyártók, gépkezelők; valamint a könnyűipari gépkezelői és gyártósor mellett dolgozók pozíciójában is. A szellemi foglalkozásúak közül pedig az irodai jellegű foglalkozásokban, a pedagógusok, valamint az ápolók körében mutatkozik említésre méltó igény (20-20 fő). Az azonban egyértelműen megállapítható, hogy a jelzett felvételi várakozások elmaradnak az elmúlt év hasonló időszaki adatától. a cégek 23%-a növekvő létszámmal számol Leépítés A felkeresett és számunkra adatokat szolgáltató szervezetek 13 százaléka számol létszámcsökkenéssel az elkövetkező három hónapban. (Egy évvel ezelőtt a megkérdezett cégeink 11%-a nyilatkozott hasonlóképpen.) Munkaviszony megszűnések legjelentősebben a mezőgazdasági foglakozásokban, így a növénytermesztők és az egyszerű mezőgazdasági foglalkozásúak körében várhatók a jelzések szerint (összességében nettó -450 fő), de nagyobb számú csökkenést prognosztizálnak munkáltatóink az egyéb feldolgozóipari gépkezelői és gyártósor mellett dolgozói munkakörökben (-170 fő), a raktározási foglalkozásokban (-80 fő), a ruhagyártók (-60 fő), valamint a fémmegmunkálók, felületkezelők (-40 fő) körében is. romló pozíciójú foglalkozások a negyedév során Ellentétes irányú létszámmozgások Pozitív és negatív irányú létszámmozgást jeleztek több munkakörből is, ahol a felvételek és elbocsátások egyenlege ugyan szerényebb, de a fluktuáció a cserélődő létszám, esetleg a lejárt határozott idejű szerződések meghosszabbítása már említést érdemelő létszámot érint. Ilyen foglalkozásként említhető a járművezetői munkakör, ahol a mintegy 90 fős pozitív és negatív irányú mozgás egyenlege nem éri el a 10 főt, de minimális pozitívumot mutat az alapfokú iskolai, óvodai és egyéb tanintézeti oktatók; az anyagmozgatók, és a kereskedelmi foglalkozásúak jelzett létszámigénye is. Az e munkakörökben jelzett létszámmozgás fős nagyságrendet érint). Negatív egyenlegű ugyanakkor a mezőgazdasági gépvezetők be és kiáramlásának eredménye I. negyedévében a 4 főnél többet foglalkoztató cégeknél alkalmazásban állók számának nemzetgazdasági ágankénti megoszlása 6 oldal

7 97,8% 99,1% 99,9% 99,5% 98,2% 99,3% 97,5% 99,2% 99,6% 100,1% 98,9% 99,3% Negyedéves munkaer?-gazdálkodási jelentés Év közben várható trendek a Dél-Alföldön 100,5% 100,0% 99,5% 99,0% 98,5% 98,0% 97,5% 97,0% 96,5% 96,0% A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés alapján várható foglalkoztatási tendenciák [az előző év hasonló időszaki adatának %-ában] => => => => Békés Bács-Kiskun Csongrád Dél-Alföld Az egy év múlva várható trendek Negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérésünk alapján a dél-alföldi régió munkáltatói a távlati terveik tekintetében további létszámcsökkentéssel számolnak, bár várakozásaik a múlt felmérésünkkorinál már kevéssé pesszimisták: a régió foglalkoztatotti állományát júniusának végére a jelenleginél 0,6 százalékkal alacsonyabbra prognosztizálták. Ezen eredmény elsősorban a versenyszféra egyes területeinek, így főként a mezőgazdaságnak a negatív várakozásait tükrözi, de ide sorolhatnánk a feldolgozóipar területét és a közszférát is. A kereskedelem és vendéglátás ágazataiból ugyanakkor bővülési jelzések érkeztek, akárcsak az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások területéről. A megkérdezett cégeink 24%-a növekvő foglalkoztatotti létszámot jelzett első félévének végére, s 18%-uk csökkenéssel számol. A számadatokból azonban az látszik, hogy a növekedést tervező cégek tömegében kisebb létszámbővítéseket terveznek, amekkora mint csökkenéssel számol a kisebb számú, de várhatóan romló foglalkoztatási pozíciójú cég. A megkérdezett cégeink nagytöbbsége ugyanakkor a szinten tartást ítéli reálisnak. 1 év múlva várható létszámváltozás a június 30-i adatokhoz képest [ % ban ] Bács-Kiskun megye - 1,1 1 év múlva Csongrád megye - 0,7% Békés megye + 0,1% a foglalkoztatottak számának mérséklődése várható oldal

8 Negyedéves munkaer?-gazdálkodási jelentés A cégek méreteit tekintve a mikroszervezetek továbbra is optimisták, 4%-ot meghaladó növekedésben bíznak. Míg a kis cégek stagnálást irányoztak elő, addig a nagy, de főként a közép méretű cégekről ez nem mondható már el. Az előbbiek 0,4%- os, az utóbbiak 1,3%-os csökkenéssel számolnak az elkövetkezendő egy év során. A régió 3 megyéje közül Békés kivételével a mostaninál alacsonyabb foglalkoztatotti szint várható júniusának végére. Bács-Kiskun megyében 1,1%-os, Csongrád megyében pedig 0,7%-os csökkenéssel számolnak mintánkban, míg Békés megyében 0,1%-os emelkedéstől eltekintve érdemi változást nem jeleztek megkérdezettjeink. A régió nemzetgazdasági ágankénti foglalkoztatási szerkezetének 3 figyelembevételével korrigált munkáltatói előrejelzések szerint a régió foglalkoztatotti létszáma egy év múlva várhatóan 0,4%-kal mérséklődik, tehát a régió egészében hajszálnyival mérsékeltebb csökkenés várható, mint megkérdezetti körünkben. várható változások a régió egészében A RÉGIÓ ÁLLÁSKÍNÁLATÁNAK BEMUTATÁSA április júniusi időszakban munkaügyi szervezetünkhöz régiós szinten főre vonatkozó állásajánlat érkezett, így az időszak elején meglévő álláshellyel együtt tizenkilencezer-kilencszáz álláshelyet tudtunk felkínálni a negyedév során a Dél- Alföld munkát kereső lakosságának, ezerkétszázzal többet, mint egy negyedévvel korábban. Az időszaki álláshelyek 40%-a Békés megyei munkavégzésre irányult, 34%- uk Bács-Kiskun megyei, s 26%-uk Csongrád megyei munkahely volt. Az állások 55%-ához támogatást is igényeltek munkáltatóink, 45%-uk viszont anyagi segítséget nem igényelt. A bejelentett állások között a közigazgatás (40%) mellet a feldolgozóipar munkaerőigénye volt a legmagasabb (11%), de ezernégyszáz főt meghaladó munkaerő-igény érkezett az egyéb közösségi és személyi szoláltatások, valamint az építőipar és a kereskedelem területéről is. Az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatások 1300 fős időszaki létszámigénye a bejelentett állások 7%-át képviselte, s 1 százalékponttal kisebb súllyal bírt az agrárágazat területe felkínált álláshely a negyedév során 8 oldal

9 Negyedéves munkaer?-gazdálkodási jelentés EGYÉB A RÉGIÓ MUNKÁLTATÓI KAPCSOLATAIVAL, AZOK FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Szolgáltatások, eszközök igénybevételének gyakorisága Jelen felmérésünk során megkérdeztük munkáltatóinkat arról is, hogy melyek azok az ÁFSZ szolgáltatások és támogatási formák, amelyek legfontosabbak a cégük számára. Kértük, hogy rangsorolják a felsorolt 11+1 szolgáltatást, 1-gyel jelölve a legfontosabbat *, s 12-vel a legkevésbé fontosat. Megkérdezett munkáltatóink egyértelműen legnagyobb jelentőségűnek a bérjellegű támogatásaink igénybevételének lehetőségét tartják, s második legfontosabbként említik a munkaerő közvetítést. Munkáltatóink 23%-a a START-kártyák által nyújtott lehetőségeket tekinti meghatározónak, s 14%-uk a foglalkoztatási jogszabályok ismertetését rangsorolta első helyre. leggyakrabban bértámogatás és munkaközvetítés miatt keresik fel szervezetünket munkáltatóink Leggyakrabban igénybevett szolgáltatások Egyéb Speciális válságkezelő... Járulékkedvezmény KKV... Létszámleépítéssel kapcsolatos... Bérjellegű tám... START kártya Tájékoztatás a munkanélküliek össze... Munka melletti képzést... Foglalkoztatási jogszabályok... Tájékoztatás a munkaerő-piacról EURES Munkaközvetítés 1. legfontosabb 2. legfontosabb 3. legfontosabb 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% [ a megkérdezettek %-ában ] A kérdéscsoportba bevont szolgáltatások közül az Uniós munkaközvetítés (EURES) bír a legkisebb fajsúllyal megkérdezett munkáltatóinknál, s a létszámleépítésekkel kapcsolatos segítségnyújtás, a speciális válságkezelő munkaerő-piaci programok, valamint a kis és közepes vállalkozások, továbbá a civil szervezeteknek nyújtható járulékkedvezmények lehetősége is viszonylag alacsony prioritást kaptak. A munka melletti képzés támogatásának lehetőségével is ritkán élnek munkáltatóink * Egy cég több területet is a legfontosabbnak ítélhetett 9 oldal

10 Negyedéves munkaer?-gazdálkodási jelentés Jelentősebb közmunka, közhasznú munka programok A közmunkaprogramokban elsősorban hátrányos helyzetű térségekben regisztrált álláskeresők, vagy szociális segélyezettek vehetnek részt, így ez a lehetőség azoknak az embereknek segít, akik átmenetileg kiszorultak a munkaerőpiacról. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívásai alapján évben a következő közmunkaprogramok kerültek támogatásra: évben meghívásos pályázatok kerültek kiírásra. A 2008/10 Téli közmunkaprogram év végén meghívásos rendszerben két hónappal meghosszabbításra került, amely a Dél-alföldi régióban 1170 álláskereső számára február 15-ig biztosított foglalkoztatási lehetőséget. 2008/12 Kórházak közmunkapályázat alapján a Dél-alföldi régióból három munkáltató nyert támogatást. A pályázat alapján április 1-től 33 közmunkás kezdhette meg a képzéssel támogatott, december 31-ig tartó közmunkaprogram megvalósítását. A 2009/2. Erdőművelő meghívásos körmunkaprogramban a Dél-alföldi Erdészeti Zrt. támogatást nyert pályázata alapján 73 közmunkás 6 hónapos foglalkoztatása kezdődött meg április 15-én. A közmunkaprogramok október 15-ig tartanak. A 2009/3. Nemzeti parkok meghívásos közmunkaprogramban elnyert támogatás segítségével a közmunkások a nemzeti parkok területén a nyílt térségeket és az erdőket ápolják, szemetet gyűjtenek, irtják a parlagfüvet, valamint a parkok igazgatóságainak tulajdonában álló ingatlanokat teszik rendbe. A Körös-Maros Nemzeti Park pályázata alapján 23 fő, a Kiskunsági Nemzeti Park pályázata alapján 29 fő, így összesen 52 hátrányos helyzetű álláskereső 6 hónap időtartamú foglalkoztatására került sor április 1-től. A 2009/4. Vasút-tisztasági közmunkaprogram pályázatán Vésztő város önkormányzata, mint gesztor nyert támogatást. A pályázat keretében lehetőség nyílt a nagy forgalmú hazai és nemzetközi vasútvonalak közvetlen környezetének megtisztítására és parlagfű-mentesítésre, az állomások és környékük parkosítására. A pályázat alapján április 15-től 108 álláskereső 6 hónap időtartamú foglalkoztatása vált lehetővé. A közmunkaprogram október 14-ig tart. A támogatásban részesült 25 közmunkaprog ram összesen 1436 közmunkás foglalkoztatásá t tette lehetővé. A közmunkaprogramokban dolgozó regisztrált álláskeresők közül a szociális segélyezettek aránya legalább 40%- ot tesz ki. Csoportos létszámleépítések. Azok megelőzésére tett intézkedések A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központhoz második negyedévében összesen 14 végleges csoportos létszám-leépítési bejelentés érkezett, amely összesen fő munkavállaló munkaviszonyának megszűnését eredményezte. A munkavállalók közül fő tartozik lakóhelye alapján a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területéhez. A csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállaló közül: 918 főnek rendes felmondással, 435 főnek közös megegyezéssel, 14 csoportos leépítési bejelentés az első negyedév során 10 oldal

11 Negyedéves munkaer?-gazdálkodási jelentés Ágazati megoszlás szerint közülük a járművillamossági készülék gyártásában, a ruházati nagykereskedelemben, és a húsfeldolgozásban foglalkoztatott dolgozók emelhetők ki. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009-ben is kiemelten kezelte a munkahelyteremtést, melynek elősegítése érdekében két pályázati kiírást is megjelentetett. Az MPA munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívásra régiónkból 33 db pályázat érkezett, 252,9 millió Ft össz támogatási igényt jelezve, mely 206 fő foglalkoztatását célozta meg, ebből 202 fő álláskereső, 207 fő foglalkoztatási létszám megtartása mellett. A 33 db pályázó közül 6 az érdemi döntést megelőzően vesszavonta pályázatát. Ennek eredményeképpen 27 db pályázat került felterjesztésre a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felé, melyek támogatási igénye összességében 209,7 millió Ft, mely 173 új munkahely létesítését tartalmazza, 177 fő megtartása mellett. A Minisztérium döntése alapján 18 pályázat került támogatásra, amely 114 új munkahely teremtését jelenti 139 fő megtartása mellett, a megítélt támogatás 138,2 millió ezer Ft. A 18 támogatott pályázó közül június 30-ig 3 támogatottal kötött a munkaügyi központ hatósági szerződést, a szerződéskötések folyamatban vannak. Munkahelyteremtés támogatása: 33+3 beérkezett pályázat Az MPA kódjelű magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő támogatására 3 db pályázat érkezett, amely 11,7 millió Ft támogatási igényt jelentett 6 új munkahely létesítésére, 10 fő megtartása mellett. A beérkezett pályázatok az érdemi döntés előtt visszavonásra kerültek. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelésének, foglalkoztatási szerkezetváltás elősegítésének évi központi programjának célja, a recesszió által érintett nagy vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a csoportos létszámleépítések megelőzése, a munkáltatói likviditási problémák kezelése. A program rendelkezésére álló 700 millió Ft központi forrás terhére január 26.- tól szeptember 30-ig élhetnek forrásbiztosítási kérelemmel a munkaügyi központok. A támogatási konstrukció célcsoportját, az egy telephelyen legalább 50 főt érintő csoportos létszám-leépítési szándékot bejelentő munkáltatók képezik évben munkaügyi központunk 5 esetben nyújtott be forrásbiztosítási kérelmet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére fő létszámleépítésének megelőzése céljából, amelynek támogatási igénye 398,1 millió Ft volt. A Minisztérium 4 munkáltatóra vonatkozó kérelmet támogatott, a központi keret terhére 283,2 millió Ft támogatással, amelyhez 58,7 millió Ft decentralizált keret kiegészítés társult. A pályázók közül 1 munkáltató visszalépett, amely következtében 113,9 millió Ft támogatás (központi keretből 85,4 millió Ft, decentralizált keretből 28,5 millió Ft) meghiúsult. Munkahelymegőrzés támogatása iránt meghirdetett pályázati lehetőségek kihasználása Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál címmel támogatási programot hirdetett. Az átmeneti 11 oldal

12 Negyedéves munkaer?-gazdálkodási jelentés gazdasági visszaesés foglalkoztatási hatásainak mérséklése, az érintett munkavállalók munkahelyének megőrzése, valamint a gazdasági visszaesésből fakadóan átmenetileg megszűnő álláshelyek számának a minimalizálása érdekében indított program keretében az érintett munkavállalók munkahelyének a megtartásához azok a jogképes - kivéve: költségvetési szerv és intézményei, non-profit szervezet, természetes személy - munkáltatók nyújthattak be pályázatot, amelyeknek a gazdasági visszaesés következtében munkavállalói létszámukat átmenetileg nem képesek megtartani. A pályázati felhívás november 5-ig folyamatos beadási határidővel került meghirdetésre, amelyet február 27-én zároltak. Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz a Dél-alföldi régióból 162 pályázat került benyújtásra főre vonatkozó 2,4 milliárd Ft támogatási igénnyel. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz benyújtott pályázatok közül évben 162 pályázó, fő munkahelyének megőrzéséhez 613,3 millió Ft támogatásban részesült. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által január 21-én közzétett Munkahelyek megőrzéséért munkaerő-piaci program keretében az MPA FA válságkezelésre elkülönített 10 milliárd Ft központi keret terhére támogatás nyújtható annak megakadályozására, hogy a vállalkozások az átmenetileg feleslegessé vált munkavállalóikat elbocsássák. A program közvetlen célcsoportja a legalább 3 munkavállalót foglalkoztató, átmeneti gazdasági visszaesésből adódóan nehéz helyzetbe került munkaadók, amelyek foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nem tudják megtartani. A program keretében munkahelymegőrző bérköltség-támogatásra, csökkentett idejű foglalkoztatás esetén munkahelymegőrzést célzó kereset kiegészítésre, valamint újraelhelyezkedést elősegítő bérköltség támogatásra lehet pályázni. Központi munkaerő-piaci program támogatása iránt augusztus 31-ig régiónk 325 átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadó programtervét terjesztette elő a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal felé, összesen munkavállaló munkahelyének megőrzése céljából, 5 042,1 millió Ft támogatási igénnyel. A benyújtott programtervek közül 279 db munkaerő-piaci programterv került elbírálásra, közülük 106 munkáltató kapott támogatást összesen 1 462,5 millió Ft összegben, fő munkahelyének megőrzéséhez. OFA a foglalkoztatottság megőrzésének támogatása átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknak Átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók Munkahelyek megőrzéséért központi munkaerő-piaci program Rendezvények, események június 17-én Szűcs Erika, miniszteri biztos Pusztaföldvárra, Gyulára, majd Békéscsabára látogatott az Út a munkához program keretében. A jó gyakorlati példák megtekintése után délután egy fórum keretében tájékoztatta az érdeklődőket a program részleteiről július között Baján rendezték meg az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóját, az EFOTT-ot. A fesztivál keretében az EURES szolgáltatások mellett a munkaügyi szolgáltatásokat is bemutattuk az érdeklődőknek július 23-án Herczog László, szociális és munkaügyi miniszter Kecskemétre látogatott az Út a munkához program keretében. A fórumon a jó 12 oldal

13 Negyedéves munkaer?-gazdálkodási jelentés gyakorlati példákat mutatták be. A fórum résztvevői a DaRMK területén működő települési önkormányzatok képviselői, közfoglalkoztatás-szervező menedzserek, regionális képzőközpontok vezetői, családsegítő központok képviselői, agrárkamarák képviselői, DaRMK kirendeltség-vezetői vettek részt. Herczog László, szociális és munkaügyi miniszter július 30-án Dusnokra látogatott. Látogatása során a kalocsai kirendeltség megtekintése mellett egy sikeresen pályázó munkahelymegőrző támogatásban részesült céget is meglátogatott. A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ pályakezdők és 50 éven felüliek részére ÁLLÁSBÖRZÉT rendezett augusztus 27-én. Az állásbörze legfontosabb célja volt, hogy minél több fiatal, minél hamarabb állást találjon magának. Az állásbörzén valamennyi kirendeltségünkön az állásközvetítésen túl, szolgáltatásainkkal is vártuk a fiatal álláskeresőket. A régióban közel 4800 érdeklődő jelent meg a 27 kirendeltségen. A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ november között 4 időpontban és 4 helyszínen rendezi meg a Pályaválasztási Vásárt. A rendezvények mellett a régió mind a 27 kirendeltségén üzemlátogatások valósulnak meg. 13 oldal

14 Mellékletek Módszertan Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, a Magyar Köztársaság munkaügyi szervezete, amely 2004 és között jelentős modernizáción ment keresztül. A modernizációs folyamatban olyan új eszközöket kísérletezünk ki és vezetünk be, amelyek több információval szolgálnak partnereinkről, és több hasznos információt adnak vissza számukra a környező munkaerőpiacról. Új eszközeink közül az egyik meghatározó a negyedévente elvégzett, gyorsan kitölthető, egy oldalas felmérés, a munkaerő-gazdálkodási adatlap, mely ezalkalommal a június 30-i, valamint az egy negyedévvel, illetve az egy évvel későbbi foglalkoztatotti állományra kérdez rá. Az adatfelvétel időszaka: július 21 augusztus 14. A felmérésben kirendeltségeinkkel partneri viszonyt ápoló munkaadók vesznek részt, így a mérés eredménye és az itt bemutatott adatok nem tekinthetőek reprezentatívnak, azaz nem jellemzik régiónk munkaerőpiacának egészét. Elemzésünk a válaszadó szervezetek válaszain alapul. Célja az Önök tájékoztatása és partneri kapcsolatunk fejlesztése. Fogalmi meghatározások Munkaerő-felmérés fogalmai (KSH fogalmi rendszere) A Központi Statisztikai Hivatal 1992 óta az OECD országokban meghonosított, egységes elvek és módszerek szerint végzett munkaerő-felmérés keretében vizsgálja a éves személyek gazdasági aktivitását. A magyar munkaerő-felmérés a vizsgált népességet egy meghatározott időszakban (a hónap 7.napját követő első hétfőtől kezdődő három hétben, a kikérdezés hetét megelőző hétre vonatkozóan, a hetet hétfőtől vasárnapig számítva) végzett tevékenységük alapján sorolja a következő két főcsoportba: - gazdaságilag aktívak (a rendelkezésre álló munkaerő) és - gazdaságilag nem aktívak (inaktívak). Gazdaságilag aktívak azok, akik megjelennek a munkaerőpiacon, azaz a foglalkoztatottak és a munkanélküliek. Gazdaságilag nem aktívak azok, akik a vonatkozási héten nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres, jövedelmet biztosító munkájuk és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ide tartoznak többek között a passzív munkanélküliek, akik szeretnének ugyan munkát, de kedvezőtlennek ítélve elhelyezkedési esélyeiket, meg sem kísérlik az álláskeresést, a gyermekgondozási ellátás bármelyik formáját igénybevevők; azok a nyugdíjasok, járadékosok, akik nem folytatnak keresőtevékenységet; a tőkejövedelmükből (ingatlan-, és pénztőke jövedelméből) élők; a 15 éven aluliak; a 15 éven felüli tanulók; a háztartásbeliek; a közületi eltartottak; a szociális gondozottak Foglalkoztatottnak tekintendő mindenki, aki a vizsgált időszakban az un. vonatkozási héten legalább 1 óra, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy munkájától csak átmenetileg (szabadság, betegség stb. miatt) volt távol. Jövedelmet biztosító munkának számít minden olyan tevékenység: amely pénzjövedelmet eredményez, vagy amely természetbeni juttatást biztosít, esetleg amelyet egyéb, később realizálható jövedelem érdekében végeztek amelyet, mint segítő családtagok végeztek a háztartáshoz tartozó gazdaság, vállalkozás jövedelmének növelése érdekében.

15 Mellékletek Munkanélkülinek tekintendő az a személy, aki egyidejűleg az adott héten nem dolgozott (s nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt); aktívan keresett munkát a kikérdezést megelőző négy hét folyamán; rendelkezésre áll, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást. Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottaknak a megfelelő korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya; Munkanélküliségi ráta: a munkanélkülieknek a megfelelő korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív népességen belüli aránya; Aktivitási arány: a gazdaságilag aktívak aránya a megfelelő korcsoportba tartozó népességen belül. ÁFSZ fogalmi rendszerében: Álláskereső: az a személy, aki 1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és 2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és 3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül és 4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és 5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit 6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. Az 1. pontban foglalt rendelkezés alkalmazása során a szabad mozgás és beutazás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján szabad beutazási és tartózkodási joggal rendelkező személy álláskeresőként akkor is nyilvántartásba vehető, ha Magyarországon engedély alapján végezhet munkát.

16 Táblázatok TEÁOR A mintavételi kör megoszlása nemzetgazdasági áganként és cégméret szerint létszám-kategória Mikro Kis Közepes Nagy Összesen db % db % db % db % db % mezőgazdaság,vadgazd., halászat 46 28% 71 44% 42 26% 3 2% % bányászat 1 100% % feldolgozóipar 80 19% % % 22 5% % villamos energia 2 10% 6 30% 10 50% 2 10% % építőipar 33 30% 60 55% 17 15% 0 0% % kereskedelem, javítás % % 28 10% 3 1% % szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 37 48% 33 43% 7 9% 0 0% % szállítás, raktározás, posta, távközlés 13 30% 21 49% 4 9% 5 12% % pénzügyi közvetítés 1 10% 4 40% 4 40% 1 10% % ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 52 49% 41 39% 11 10% 2 2% % közigazgatás, kötelező TB 7 6% 56 48% 53 45% 1 1% % oktatás 11 17% 21 32% 27 41% 7 11% % egészségügyi, szociális ellátás 5 9% 20 34% 22 38% 11 19% % egyéb közösségi, személyi szolg % 35 42% 13 16% 1 1% % összesen % % % 58 4% % A mintavételi kör munkaerő-piaci körzetenként válaszadók száma Mikro Kis Közép Nagy összesen db fő db fő db fő db fő db fő Kecskeméti Kirendeltség Bajai Kirendeltség Kalocsai Kirendeltség Kiskőrösi Kirendeltség Kiskunfélegyházi Kirendeltség Kiskunhalasi Kirendeltség Bácsalmási Kirendeltség Kiskunmajsai Kirendeltség Kunszentmiklósi Kirendeltség Tiszakécskei Kirendeltség Jánoshalmi Kirendeltség Bács-Kiskun megye Békéscsabai Kirendeltség és Szolgáltató Központ Békési Kirendeltség Gyulai Kirendeltség Orosházi Kirendeltség Szarvasi Kirendeltség Szeghalmi Kirendeltség Gyomaendrődi Kirendeltség Mezőkovácsházi Kirendeltség Sarkadi Kirendeltség Békés megye Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Csongrádi Kirendeltség Hódmezővásárhelyi Kirendeltség Makói Kirendeltség Szentesi Kirendeltség Kisteleki Kirendeltség Mórahalmi Kirendeltség Csongrád megye Dél-alföldi régió összesen

17 Táblázatok A mintavételi kör foglalkoztatotti létszám-várakozásai nemzetgazdasági áganként TEÁOR jún hónap + 1 év fő fő változás % fő változás % mezőgazdaság, vadgazd., halászat , ,8 bányászat feldolgozóipar , ,5 villamos energia , ,3 építőipar , ,1 kereskedelem, javítás , ,8 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás , ,2 szállítás, raktározás, posta, távközlés , ,0 pénzügyi közvetítés , ,7 ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás , ,0 közigazgatás, kötelező TB , ,2 oktatás , ,0 egészségügyi, szociális ellátás , ,5 egyéb közösségi, személyi szolg , ,9 összesen , ,6 A mintavételi kör foglalkoztatotti létszám-várakozásai munkaerő-piaci körzetenként TEÁOR jún hónap + 1 év fő fő változás % fő változás % Kecskeméti Kirendeltség , ,4 Bajai Kirendeltség , ,6 Kalocsai Kirendeltség , ,2 Kiskőrösi Kirendeltség , ,0 Kiskunfélegyházi Kirendeltség , ,8 Kiskunhalasi Kirendeltség , ,4 Bácsalmási Kirendeltség , ,6 Kiskunmajsai Kirendeltség , ,0 Kunszentmiklósi Kirendeltség , ,5 Tiszakécskei Kirendeltség , ,5 Jánoshalmi Kirendeltség , ,1 Bács-Kiskun megye , ,1 Békéscsabai Kirendeltség , ,0 Békési Kirendeltség , ,9 Gyulai Kirendeltség , ,2 Orosházi Kirendeltség , ,0 Szarvasi Kirendeltség , ,0 Szeghalmi Kirendeltség , ,7 Gyomaendrődi Kirendeltség , ,5 Mezőkovácsházi Kirendeltség , ,5 Sarkadi Kirendeltség , ,4 Békés megye , ,1 Szegedi Kirendeltség , ,0 Csongrádi Kirendeltség , ,3 Hódmezővásárhelyi Kirendeltség , ,9 Makói Kirendeltség , ,3 Szentesi Kirendeltség , ,0 Kisteleki Kirendeltség , ,2 Mórahalmi Kirendeltség , ,3 Csongrád megye , ,7 Dél-alföldi régió összesen , ,6

18 Táblázatok A mintavételi körben várható létszámmozgások a Dél-Alföldön III. negyedévében FEOR főcsoportonként FEOR főcsoport belépő fő kilépő fő Egyenleg technikusok és hasonló műszaki fogl gazdasági, pénzintézeti ügyintézők egészségügyi foglalkozások egyéb ügyintézők szociális és munkaerőpiaci fogl pedagógus foglalkozások kulturális, sport, művészeti és vallási fogl igazságszolg., élet- és vagyonvédelmi fogl egyéb magasan képzett ügyintézők gazdasági, jogi és társ.tudományi fogl műszaki és természettudományi fogl egészségügyi - egyetemi, foisk. képzetts kul., sport, művészeti, vallási -felsofokú k szakképzett pedagógusok szociális - egyetemi, főisk. képzetts kapcs építőipari foglalkozások vas- és fémipari foglalkozások élelmiszeripari foglalkozások könnyűipari foglalkozások háziipari, vegyesipari és raktár. fogl bányászati foglalkozások irodai jellegű foglalkozások ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalk mobil gépek kezelői egyéb helyhez kötött gépek kezelői feldolgozóipari gépek kezelői erdő- és vadgazdálk. foglalk mezőgazdasági foglalkozások halászati foglalkozások növényvéd., növény-eü-i és talajvédelmi egyszerű szolgált. jellegű fogl egyszerű mg-i és erdőgazd. foglalk kereskedelmi, vendéglátóipari foglalk nem anyagi jellegu szolgáltatási foglalk közlekedési, postai és hírközlési foglalk gazdasági, költégv. szervezetek vezetői törvényhozók, országos igazg., érdekképviseleti vez területi, helyi önkorm., közig., igazságsz gazdasági, költségv. kisszervezetek vezetői összesen

19 Ábrák

20 Ábrák

21 Ábrák 1 év múlva várható létszámváltozás a június 30-i adatokhoz képest munkaerő-piaci körzetenként [ % ban ] 1 év múlva Kunszentmiklós Gyomae. Szeghalom Kecskemét Tiszakécske Sarkad Szarvas Békés Kiskőrös Csongrád Szentes Kiskunfélegyháza Békéscsaba Gyula Kalocsa Kiskunhalas Kiskunmajsa Kistelek Szeged Hódmezővásárhely Orosháza Mezőkovácsháza Jánoshalma Mórahalom Makó Baja Bácsalmás Készítette: Laurinyecz Anikó Jóváhagyta: Dr. Nagy Ágnes főigazgató

22 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tájékoztató Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2012. I. negyedév Csongrád megye Készítette: Fejes Ágnes elemző TARTALOMJEGYZÉK A MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. NEGYEDÉV Kecskemét, 2011. szeptember 07. Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015)

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015) Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetésre kerülő Azonnal cselekszünk c. program keretében meghirdetésre kerülő pályázati konstrukciók bemutatása I. Kereset kiegészítés támogatása

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tisztelt Olvasó!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tisztelt Olvasó! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2011. DECEMBER Tisztelt Olvasó! Köszöntöm a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja nevében. Engedje meg,

Részletesebben

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program PROGRAMTERV PÉCS, 2011. Tartalom Tartalom... 2 Projektkezdeményezés... 3 1.1. A projekt

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. augusztus 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal. Szeghalmi Járási Hivatal. Járási Munkaügyi Kirendeltségének

A Békés Megyei Kormányhivatal. Szeghalmi Járási Hivatal. Járási Munkaügyi Kirendeltségének Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének 2014. évi tevékenységei, feladatai

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A válság hatása a munkaerőpiacra

A válság hatása a munkaerőpiacra Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. április ISBN 978-963-235-275-6 A válság hatása a munkaerőpiacra Tartalom 1. Bevezető...2 2. Változás a foglalkoztatás kiterjedésében és

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 jában a regisztrált álláskeresők a 366 628 fő volt

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. szeptember 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglaló... 2 Bevezető... 2 Az Európai Unió munkaerőpiaca a válság után... 2 A válság

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 ában a regisztrált álláskeresők a 420 670 fő volt

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A képzés trendvonalai... 3 1.1 Európai trendek...3

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

Tanulmányaikat 2006-ban befejezők várható megjelenése a munkaerőpiacon. Tartalomjegyzék

Tanulmányaikat 2006-ban befejezők várható megjelenése a munkaerőpiacon. Tartalomjegyzék Tanulmányaikat 2006-ban befejezők várható megjelenése a munkaerőpiacon 2. oldal Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A megkeresett iskolák köre... 4 A végzős diákok létszámának alakulása... 5 Nyelvismeret...

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013. március 26. Tartalomjegyzék I. A Csongrád megyei szakképzés-fejlesztési koncepció célja 3 II. Helyzetelemzés

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC

MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2003 Férfi 2002. Január 1. Nő 90-85-89 80-84 75-79 Munkaerő-felmérés

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

2010. februári hírek

2010. februári hírek 2010. februári hírek Újra itt a sztárpályázat Újra jönnek a telephelypénzek Kkv-k: a források egyharmadát már kiosztották Ismét elérhetőek a GOP február 20-al felfüggesztett pályázatai Százmilliárd a közép-magyarországi

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Gazdaság. Infrastruktúra

Gazdaság. Infrastruktúra Gazdaság A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás DRV Rt., Dráva-Tej Kft., Drávacoop Zrt., Averman- Horvát Kft., B és Z Beton Kft., Barcs Metál Kft., Magyarplán Kft., QUATRO Kft. A.L.M Kft.,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Ügyiratszám:0003/16-MFK Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési stratégia a 2015. évi jogszabályváltozások alapján felülvizsgált változat Bács-Kiskun

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

JELENTÉS. a Kormány részére. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól

JELENTÉS. a Kormány részére. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól JELENTÉS a Kormány részére a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól Budapest, 2016. április 1. JELENLEGI SZABÁLYOZÁS A kiskereskedelmi

Részletesebben

Fogiaikoztataspolitikai és Munkaüg Miniszter

Fogiaikoztataspolitikai és Munkaüg Miniszter Fogiaikoztataspolitikai és Munkaüg Miniszter Minisztérium oj Orszaggy~9 HIV~l8 6412-3/2005. Tállai András úr országgyűlési képviselő irományszám : Érkezett : 2005 J Ú L 18. Fidesz-MPSZ Képviselőcsoportja

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/17702. számú JELENTÉS a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági 9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A Munkaerőpiaci Alap

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai 2009/2 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 2. szám 2009. január 09. A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai A tartalomból 1 Főbb megállapítások 2 A

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról Kazincbarcika, 2014. május 3700

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által az Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ÉS A RÉGIÓ KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁINAK FELMÉRÉSE A 2009. ÉVI MUNKAHELYMEGŐRZŐ PÁLYÁZATOKRÓL

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ÉS A RÉGIÓ KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁINAK FELMÉRÉSE A 2009. ÉVI MUNKAHELYMEGŐRZŐ PÁLYÁZATOKRÓL A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ÉS A RÉGIÓ KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁINAK FELMÉRÉSE A 2009. ÉVI MUNKAHELYMEGŐRZŐ PÁLYÁZATOKRÓL Munkahelymegőrző támogatások felhasználásának jellemzői, hasznossága

Részletesebben

A közfoglalkoztatás. Közfoglalkoztatás Magyarországon

A közfoglalkoztatás. Közfoglalkoztatás Magyarországon A közfoglalkoztatás jó gyakorlatai Közfoglalkoztatás Magyarországon 2014-2015 Felelős kiadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Weboldal: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium Nyomda: Duna-Mix Kft.,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben