Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért"

Átírás

1 Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program PROGRAMTERV PÉCS, 2011.

2 Tartalom Tartalom... 2 Projektkezdeményezés A projekt kiindulópontjának meghatározása A kistérség és a célcsoport munkaerő-piaci helyzete... 4 A nyilvántartott álláskeresők főbb adatai a Sellyei kirendeltség körzetében: Szakmai indoklás a program megvalósításához A munkaerő-piaci program koncepciója Célok definiálása A célcsoport definiálása A program megvalósulásának térsége A program során alkalmazott programelemek Az egyes programelemekben való részvétel feltételei, a támogatások mértéke A program megvalósításának időtartama A program megvalósításában közreműködő szervezetek Tevékenységi terv, a program tartalma A program előkészítő szakasza, pályázatkiírás, tájékoztatók Pályázatok értékelése, döntés A kiválasztási kritériumok meghatározása, az álláskeresők kiválasztása A szakmai fejlesztési, illetve képzési igények meghatározása A szakmai fejlesztés, képzés szakasza A foglalkoztatás szakasza Monitoring A várt eredmények meghatározása Pénzügyi terv A program során támogatásként tervezhető programelemek és költségek A programban résztvevők támogatása A program finanszírozásának támogatási összköltsége (47 fő) A támogatások összköltsége A támogatások összköltsége naptári évenként (2011. március 1. indulással)

3 Projektkezdeményezés 1.1. A projekt kiindulópontjának meghatározása Az Európai Unióhoz képest Magyarországon hosszú évek óta kirívóan alacsony az aluliskolázottságúak foglalkoztatottsága. A Központi Statisztikai Hivatal évi harmadik negyedéves munkaerő-piaci jelentése szerint alapvetően strukturális problémák húzódnak a háttérben, melyhez az oktatási rendszer hiányosságai is kapcsolódnak. Az alapkészségek fejlesztése háttérbe szorult, pedig ez az, ami növeli az alkalmazkodóképességet, teremti meg annak lehetőségét, hogy az egyén élete során bármikor új, versenyképes tudást legyen képes elsajátítani. A program által fejlesztendő terület, az Ormánság Magyarország dél-nyugati részén, Baranya megyében található. Délről a Dráva folyó, nyugatról részben Somogy megye határolja. Területe jellemzően sík, nagy része a Dráva folyó árterületéhez tartozik. Ezekből a vizes területekből kiemelkedő dombokra, az ún. "ormákra" épültek a falvak, innen származik a térség neve. A kistérséget határmentisége elzárta a gazdasági fejlődés gyors folyamataitól, gazdaságát jelenleg a mély depresszió és a dezintegráltság jellemzi. A nagymértékű munkanélküliség több tényezőre vezethető vissza. Ilyen összetevő például a megfelelő méretű vállalkozások hiánya, a helyi munkaerő érdektelensége a több éve tartó munkanélküliség eredményeként. Ezen túl ugyancsak súlyos problémát jelent, hogy a térség munkaereje nagyrészt szakképzetlen, az infrastruktúra pedig elmaradott. Az Ormánság gazdaságának primer szektora a mezőgazdaságot, élelmiszertermelést, az erdő- és vadgazdálkodást foglalja magába. Ásványkincsek kitermelése egyedül a termálvízre korlátozódik. A kistérség gazdasága tradicionálisan az agráriumhoz kötődött/kötődik. A rendszerváltással a kevés ipari vállalkozás és hagyományos mezőgazdasági szövetkezet megszűnt. A helyi vállalkozók nagyobb része önfoglalkoztató kényszervállalkozás, számottevő tőkeerős nagyfoglalkoztató nincs köztük, az ipart néhány mikro- és kisvállalkozás képviseli. Sellyén két vegyi üzem, Vajszlón egy fémmegmunkáló vállalkozás működik. Az élelmiszeripart Sellyén kettő, Vajszlón egy helyi jelentőségű pékség jelenti, Sellyén továbbá egy magánvágóhíd található. A kiterjedt erdőségekre számos fafeldolgozó vállalkozás alapult. 3

4 A térségben komoly kitörési pontként szeptember 20-án felavatásra került a Sellyei Oktatási és Foglalkoztatási Központ. Az ingatlan közel 800 m 2 alapterületű, és három elkülöníthető részre tagolható: a) Gyártó gépsoros foglalkoztatási egység b) Nagy élőmunka-igénnyel rendelkező foglalkoztatási egység c) Oktatási egység 1.2. A kistérség és a célcsoport munkaerő-piaci helyzete A Sellyei Kistérség A területfejlesztési törvény lehatárolása alapján 2004-tõl az Ormánságból 35 település összefogásával jött létre a Sellyei Kistérség. A kistérség a mindenkori kormány és az Európai Unió területfejlesztési támogatásainak kiemelt területe. Gazdasági és társadalmi adottságainál fogva a kistérség központja Sellye, mely egyébként is természetes középpontja a délen a Drávával záruló tájegységnek. 4

5 Munkaerő-piaci helyzetkép a Sellyei Kirendeltség körzetében novemberi adatok A nyilvántartott álláskeresők főbb adatai a Sellyei kirendeltség körzetében: Változás az előző Megnevezés nov. évhez képest főben %-ban Nyilvántartott álláskereső ,0% A nyilvántartott álláskeresők aránya (%)* 33,6-4,5 - Pályakezdő ,8% Férfi ,2% Nő ,5% 25 éves és fiatalabb ,6% 50 éves és idősebb ,0% Legfeljebb 8 általánost végzett ,0% Szakmunkás végzettségű ,7% Középiskolát végzett ,4% Diplomás ,0% Legalább egy éve folyamatosan nyilvántartott ,5% A legalább egy éve folyamatosan nyilvántartásban lévők aránya (%)** 34,1-0,2 - * A gazdaságilag aktív népesség számához viszonyítva. A változás százalékpontban értendő. **Az összes nyilvántartott álláskeresőhöz viszonyítva. A változás százalékpontban értendő. Általános jellemzők A sellyei kistérség az ország egyik legelmaradottabb vidéke. A sellyei kistérség a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján az ország azon 33 leghátrányosabb helyzetű térsége közé tartozik, melyek komplex programmal segítendők. A 2007-ben elindított programok összefoglaló elnevezése: Zászlóshajók a felzárkóztatásért. A sellyei kistérségre az aprófalvas településszerkezet jellemző, az egyetlen városi rangú Sellye lakónépessége nem egészen 3000 fő. 35 települése közül harmincegyben a lélekszám nem éri el az 500 főt. A települések között sok zsáktelepülés is található, 5

6 különösen a Dráva menti térségben. A körzet teljes népessége januárjára főre csökkent. A munkaképes korú lakosság (15-64 év között) fő volt, ebből a foglalkoztatottak száma a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által kiadott kistérségi becslés alapján főt tett ki II. negyedévében. A 2008-as KSH Évkönyv adatai szerint a kirendeltséghez tartozó körzetben a regisztrált vállalkozás, ebből 383 a működő, s közülük csak 128 a társas vállalkozás. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Sellyei Kirendeltségének nyilvántartásában novemberében álláskereső szerepelt, ez az egy évvel korábbinál 231 fővel (11%-kal) alacsonyabb. A csökkenés mértéke meghaladja a Baranya megyében tapasztalt 3,8%-os és a régióban megfigyelhető 5,7%-os mértéket is. A tárgyév során a sellyei körzetben a regisztráltak közül közfoglalkoztatásba lépők száma közel félezerrel volt több, mint 2009-ben. Az álláskeresők számának alakulása a Sellyei kistérségben, január november: Fő álláskeresők száma álláskeresési ráta % jan. febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan. febr. márc. ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr. márc. ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan. febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec 4 A sellyei térség perifériális helyzetének következtében már hosszú idő óta a régió legnehezebb foglalkoztatási helyzetű térsége. A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 2010 novemberében 33,6% volt. Az előző évinél ugyan kedvezőbb a munkaerő-piaci helyzet (4,5%-ponttal), de így is a Baranya megyei 16,4%-os, illetve a régiós 16,4%-os rátának több mint kétszerese a sellyei mutató. Jelentős különbségek tapasztalhatók térségen belül is a települések munkaerő-piaci helyzetében. A két legjelentősebb településen a legkedvezőbb az álláskeresők aránya, 6

7 Sellyén 20,6%, Vajszlón pedig 26,0%, 11 településen ugyanakkor 50% feletti rátát figyelhettünk meg novemberében. A nyilvántartott álláskeresők összetételét vizsgálva megállapítható, hogy Sellye vonzáskörzetében november hónapban a férfiak voltak többségben, arányuk 57,4% volt. A sellyei körzet relatív hátrányát jelzi az alacsony iskolai végzettségűek átlagosnál nagyobb aránya. A legfeljebb 8 általánost végzettek aránya (59,9%) 16,8%-ponttal magasabb a Baranya megyei átlagnál. A szakmunkások aránya 27,1%, a megyei átlag (30,3%) alatti. Középiskolai érettségivel rendelkezik az álláskeresők 12%-a, amely szinte csak fele a baranyai (21,6%-os) átlagnak, a diplomások hányada pedig elenyésző (1%). A körzetben nyilvántartott álláskeresők 19,6%-a tartozott a 25 évesek és ennél fiatalabbak körébe. A évesek 23,4%, a évesek pedig 26,1%-át adták az álláskeresők összességének. A 46 évesek és ennél idősebbek 30,9%-os arányban szerepeltek a regisztrációban. Ebből a korcsoportból az 50. életévüket betöltöttek létszáma 403 fő, az összlétszámhoz viszonyítva 21,5%-ot képviseltek. A nyilvántartásban szereplők közül 124 álláskereső minősült pályakezdőnek, 24,8%-kal kevesebben az egy évvel korábbinál. A teljes regisztrált állományon belüli arányuk 6,6%- ot tett ki, az előző év novemberi 7,8%-kal szemben. A tartósan, legalább egy évig folyamatosan regisztrációban lévők száma Sellye körzetében 639 fő volt, ami 11,5%-kal kevesebb, mint 2009 novemberében. A nyilvántartottakhoz viszonyított arányuk 34,1%-os volt, amely az előző évi adatnál ugyan 0,2 százalékponttal alacsonyabb, de a megyei átlagnál 2,5 százalékponttal kedvezőtlenebb. Sellye térségében a járadékos illetve segély típusú ellátásban részesülő álláskeresők aránya 18,8% volt novemberben, az előző évihez képest csökkent. Hányaduk a megyei átlagnál 7%-ponttal alacsonyabb. Az önkormányzatoktól kapott rendszeres szociális segélyt 33 fő, rendelkezésre állási támogatásra pedig 958 fő volt jogosult. Együttesen az álláskeresők 52,9%-a részesült az önkormányzatoktól ellátásban. Ez az arány a sellyei körzetben a legmagasabb, a Baranya megyei átlag csak 37,6%. Az együttműködő ügyfelek 28,2%-a 529 fő sem a munkaügyi központtól, sem az önkormányzattól nem kapott rendszeres ellátást. A 2010-es évben novemberig a munkáltatók összesen 784 főre vonatkozó új munkaerőigényt jelentettek be a sellyei kirendeltség területén, mintegy háromszázzal többet, mint az előző évben. Növekedés a támogatott munkaerő-kereslet vonatkozásában tapasztalható. A 2010-ben újonnan jelzett üres állások közül 676 betöltéséhez támogatás 7

8 kapcsolódott, támogatás nélkül pedig csak 108 álláshely volt betölthető. A tárgyévben 422 főt a központi közmunkaprogramokhoz kerestek, 62-en közhasznú munkán vehettek részt, így az összes álláshely 61,7%-a jelentett közfoglalkoztatást. Az új álláshelyek számának alakulása havonta Sellye körzetében, január november: db jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec 09.jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec 10.jan febr márc 184 ápr máj jún júl nem támogatott támogatott aug szept okt 2 7 nov dec 2010 első 11 hónapjában a Sellyei Kirendeltség körzetébe tartozó munkáltatók csoportos létszámleépítésre vonatkozó döntést nem jelentettek be Szakmai indoklás a program megvalósításához Az ország déli és keleti felén lévő megyékben évek óta többségben vannak a hátrányos helyzetű kistérségek. A legsürgősebb és koncentrált kistérségi szintű beavatkozások elsősorban a hátrányos helyzetű kistérségek esetében szükségesek rövid és hosszú távon egyaránt. Hátrányos helyzetük általában több komponens egyszerre bekövetkező igen kedvezőtlen hatásának a következménye. Okai között kiemelkednek a kedvezőtlen demográfiai viszonyok, a gyenge infrastrukturális alapellátottság, az ipar válsága, illetve az annak következményeként fellépő tartós munkanélküliség, valamint az alacsony termelékenységű és eltartóképességű mezőgazdaság, az iparhoz hasonlóan magas és tartós munkanélküliséggel. E súlyos problémákat sajátosan fokozzák egyes térségek esetében az ország gazdasági- és térszerkezetében elfoglalt kedvezőtlen helyzet, esetünkben a határmentiség. Az elsődleges fejlesztési cél e térségekben a települési integráció fokozása és az ellátottság javítása lehet, de szinte ezzel egyidőben szükség van e térségek gazdasági eltartóképességének fokozására, a munkahelyteremtésre és az infrastrukturális színvonal javítására is. Szükséges fejleszteni e térségek szociális ellátását is. 8

9 2. A munkaerő-piaci program koncepciója 2.1. Célok definiálása Rövid távon: a) a programban résztvevő 45 fő korábban álláskereső reszocializációja, képzése, támogatott foglalkoztatása b) a programirányításban résztvevő 2 fő projektmenedzseri, mentori szakmai gyakorlatának biztosítása, a térségben élő fiatal diplomások elvándorlásának megakadályozása Hosszú távon: a) a támogatott foglalkoztatottak integrálása az elsődleges munkaerő-piacra, munkahelyük megtartása támogatás nélkül az elsődleges munkaerő-piacon b) a térség foglalkoztatáspolitikai, gazdasági felzárkóztatása c) mintaprojekt kidolgozása és átadása más hátrányos helyzetű kistérségek számára 2.2. A célcsoport definiálása a) Álláskeresők A sellyei kistérségben élő, alacsony iskolázottságú, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű regisztrált álláskeresők (6/96-os MüM rendelet 11. (2) bekezdés a) pontja), illetve a programirányítás esetén fiatal diplomások. Kistérségi szinten maximum 47 fő bevonását tervezzük a programba. b) Foglalkoztatók: A sellyei kistérségben telephellyel rendelkező, a támogatott munkavállalók foglalkoztatását biztosító munkáltató, melynek tevékenysége kapcsolódik a hátrányos helyzetű munkavállalók az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezésének segítéséhez. Képes komplexen biztosítani a támogatott munkavállalók részére reszocializációt (újra munkához szoktatást), integráló képzést illetve támogatott munkahelyen való foglalkoztatást, majd önálló munkavégzéshez segítést az elsődleges munkaerő-piacon. Vállalja a támogatott munkavállalók foglalkoztatásakor a program 2. évében csökkenő bérköltség támogatás kiegészítését. A támogatott foglalkoztatásra pályázóknak projekttervet kell készíteniük, mely a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiadott Pályázati Adatlap formanyomtatványon kerülhet benyújtásra. 9

10 2.3. A program megvalósulásának térsége A sellyei kistérség munkaerő-piaci szempontból hátrányos települései A program során alkalmazott programelemek Bérköltség támogatás (Flt. 19/B.. (3) bekezdés; 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 11/A.) Munkaerő-piaci képzés (Flt. 14. (1) bekezdés a) pont) A résztvevők képzésének támogatása munkaviszony keretében (Flt (1) bekezdés g) pontja; 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 9..) 2.5. Az egyes programelemekben való részvétel feltételei, a támogatások mértéke A programba bevont álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése érdekében bérköltség támogatást nyújtunk 2 év időtartamban (bérköltség + járulékai), a program időtartama alatt csökkenő mértékben. A program első évében a támogatás mértéke 100%-os, a második évben 60%-os mértékű. A bérköltség támogatás mértéke a programirányításban dolgozó 2 fő fiatal, diplomás végzettséggel rendelkező álláskereső foglalkoztatása esetén nem csökkenő mértékű. Keresetpótló juttatás támogatása a program kezdetekor nyújtott reintegráló képzés időtartama alatt (1 hét), maximum Ft/fő/hét, 45 fő esetében összesen Ft összegben (337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet). A reintegráló képzés ideje alatt a képzési költség támogatása Ft (45 főx20 000Ft). Költségnorma: max. 505 Ft/fő/óra. A reintegráló képzést követően, a támogatott foglalkoztatás időtartama alatt munkaviszony melletti képzés támogatása a résztvevő 45 fő részére, három alkalommal (15 fős bontásban) a program első évében, melynek költségét 100%- os mértékben a Munkaügyi Központ támogatja. A képzési támogatás nem haladhatja meg a Ft/fő összeget, összesen Ft. Költségnorma: max. 505 Ft/fő/óra. 10

11 2.6. A program megvalósításának időtartama 2 év (24 hónap): március február 28. Ezen belül: A bérköltség támogatása: március február 28. A reintegráló munkaerő-piaci képzés támogatása: március 1.-március 27. intervallumban (3x1 hét). A munkaviszony melletti képzés támogatása: március február 28. intervallumban 2.7. A program megvalósításában közreműködő szervezetek A program megvalósítását segítő partnerek: A program megvalósításában részt vehetnek olyan szervezetek, amelyek kistérségi, vagy helyi szinten szakmai kompetenciával bírnak, a helyi közösség életére, gondolkodására jelentős hatást gyakorolnak. Ezek a szervezetek már a pályázati szakaszban segíthetik a célok, célterületek meghatározását, majd szakmai tanácsaikkal támogathatják a pályázatot elnyert megvalósító szervezeteket, ezért a program kialakításában a meglévő helyi erőforrások integrálására célszerű támaszkodni. Partnerek lehetnek továbbá: települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, kistérségi társulások, képző intézmények, kamarák, érdekképviseletek, vállalkozói központok, vállalkozások, karitatív szervezetek, civil szervezetek. A program koordinálása: A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Befektetés Ösztönzési Osztályán kijelölt programkoordinátor végzi, akinek feladata a pályázati kiírás elkészítése, a pályáztatási folyamat koordinálása, a döntés előkészítése, az operatív irányítás, a monitoringgal összefüggő feladatok és a program finanszírozásának koordinálása, a programadminisztráció és az értékelés. 11

12 A program irányítása: A sellyei kistérségben a projektirányítást végző szervezet által 2 fő diplomás végzettséggel rendelkező álláskereső foglalkoztatása, akik a program menedzselését, a 45 fő foglalkoztatott mentorálását (a munkahely megtartásában, a munkahelyre történő beilleszkedésben segítségnyújtás), a képzési koordinációt látják el. 3. Tevékenységi terv, a program tartalma 3.1. A program előkészítő szakasza, pályázatkiírás, tájékoztatók A térségben történt igényfelmérést követően a pályázati felhívás, a pályázati adatlap elkészítése, azok közzététele a médiában illetve a munkaügyi központ honlapján. E tevékenységeket a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Befektetés Ösztönzési Osztálya programkoordinátora végzi Pályázatok értékelése, döntés A Munkaügyi Központhoz beérkezett pályázatokat a döntés-előkészítő szakaszban a munkaügyi szervezet kirendeltségeinek szakemberei, majd a Befektetés Ösztönzési Osztály osztályvezetője, programkoordinátora véleményezik. A határidőre beérkezett, formailag megfelelő, és szakmailag minősített pályázatokról a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja igazgatója dönt, majd hatósági szerződést köt a nyertes pályázókkal A kiválasztási kritériumok meghatározása, az álláskeresők kiválasztása A munkaügyi szervezet (kirendeltségek) a munkáltatók által elvárt kompetenciák alapján keres nyilvántartásában olyan személyt, aki megfelel a célcsoport definíciójában meghatározott feltételeknek. A végső kiválasztás a programirányítás és a munkáltató közös döntése A szakmai fejlesztési, illetve képzési igények meghatározása A munkaköri tartalmakkal párhuzamosan azonosításra kerülnek a jelentkezők képzési szükségletei, majd a képzésekre vonatkozó lehetőségek A szakmai fejlesztés, képzés szakasza A program első lépéseként a résztvevők 15 fős bontásban reintegráló képzésen vesznek részt 3x30 órában (3x1 hét). Ez idő alatt a Munkaügyi Központtól keresetpótló juttatást kapnak. 12

13 A reintegráló képzést követően munkaviszony melletti képzésben részesülnek a program első évében 3 ütemben, szintén 15 fős bontásban. Ez idő alatt munkaviszony melletti képzési támogatásban részesülnek A foglalkoztatás szakasza A támogatott foglalkoztatás időtartama 2 év. Projektirányítás: a fiatal diplomás munkavállalók számára a program egyfajta gyakorlati lehetőséget kínál, melyben lehetőséget kapnak arra, hogy elsajátítsák és ellássák a projektmenedzsmenti feladatokat, valamint gyakorolják a mentorálást. A programban résztvevő hátrányos helyzetű munkavállalók: a program biztosítja számunkra az elsődleges munkaerő-piacon való tartós munkavállaláshoz szükséges képességek és tudás megszerzésének lehetőségét reszocializációs tréningek illetve munkaerő-piaci képzés keretében. A szükséges tudás megszerzését követően támogatott munkavégzésre kerül sor, melynek végcélja az elsődleges munkaerő-piacra való visszajuttatás. E teljes folyamatot támogatja a munkahely megtartását, a munkahelyre történő beilleszkedést segítő mentorálási folyamat Monitoring A projekttervben kitűzött célok eredményes megvalósulása érdekében hangsúlyt kell fektetni a projekt folyamatos monitorozására. Ennek eszköze a támogatottaktól a Befektetés Ösztönzési Osztályra félévente benyújtott Projekt Előrehaladási Jelentés, melyet az Osztály által kiadott formanyomtatványon kell a foglalkoztatónak elektronikusan kitölteni. A Munkaügyi Központ emellett helyszíni ellenőrzéssel győződhet meg a pályázatban vállaltak teljesítéséről. A monitoring a program teljes időtartama alatt állandó támogatást, szükség esetén segítségnyújtást jelent a programban vállalt célok megvalósulásához, az eltérések korrekciójához. A monitoring célja, hogy a vállalt feladatok összhangba kerüljenek a végzett tevékenységgel, így végeredményként teljesülhessen a kitűzött cél. Emellett természetesen egyfajta kontrollt is jelent a hatósági szerződésben vállaltak megvalósítása szempontjából. A program során, annak a hatósági szerződéstől való eltérése esetén a támogató dönthet a támogatás megszűntetéséről. A program zárultával az utólagos monitoring fontos célja a szakmai programcélok 13

14 teljesülésének, a források felhasználásának és hatékonyságának értékelése. A program számszerűsíthető hatásait a program befejezését követő 6 hónap múlva vizsgálja a Befektetés Ösztönzési Osztály. A program befejezését követő monitorozásról a három éves tevékenységet átfogó záró értékelés készül A várt eredmények meghatározása A program eredményének tekinthető, ha a programban résztvevő 47 fő reszocializációja megtörténik, melynek eredményeként motiváltak lesznek a munkavállalásra. Fontos eredmény a sikeres képzés megvalósulása, mely során piacképes, fejleszthető, bővíthető tudást szereznek, mellyel követni tudják a munkaerő-piac változásait. A támogatott foglalkoztatás során készség szintig el kell juttatni a szakmai ismeretek tekintetében a munkavállalót, fejleszteni kell munkavégző képességét, növelni kell motivációját. A végcél az elsődleges munkaerő-piacon való sikeres és tartós elhelyezkedés. Eredménynek tekinthető az is, ha a munkavállaló a program során más szervezetnél helyezkedik el tartósan. Az ilyen jellegű fluktuáció növeli a programban eredetileg tervezett résztvevők számát, minél több álláskeresőnek lehetőséget adva a képzés, illetve a gyakorlati munkavégzés kipróbálására, a kapcsolatok építésére. A programban a várt eredmény a résztvevők tartós foglalkoztatása. A program eredményességének indikátorai: Képzési szakasz: Reintegráló képzésben részt vesz 45 fő március 8. Munkaviszony melletti szakmai képzésben részt vesz 45 fő február 28. Az esetleges lemorzsolódók azonnal pótlása szükséges illetékes kirendeltség Foglalkoztatási szakasz: A támogatott foglalkoztatásban részt vesz 47 fő február 28. Az esetleges kiesők (GYES, más munkáltatónál való elhelyezkedés, egészségügyi okok) azonnali pótlása szükséges illetékes kirendeltség Elhelyezés: A támogatott munkavégzést követően az elsődleges munkaerő-piacon megtartja munkahelyét vagy időközben más munkáltatónál helyezkedett el az elsődleges munkaerőpiacon a résztvevő foglalkoztatottak legalább 70%-a. Ez az arány tehát a programban résztvevő valamennyi munkavállalóra, így azokra is igaz, akik a kiesők helyett a 2 év alatt lépnek be a programba. 14

15 Utánkövetés: A program zárását követő 6 hónap múlva az eredeti vagy más munkahelyen munkaviszonyban áll az összes résztvevő legalább 50 %-a. Mintaprojekt kidolgozása: A támogatott foglalkoztatók vállalják, hogy a programról legkésőbb annak zárásakor (2013. február 28.) mintaprojekt best practice beszámolót dolgoznak ki és adnak át más hátrányos helyzetű kistérségek számára. A beszámolót a Munkaügyi Központ mellett meg kell kapja a régió valamennyi kistérségi társulása, illetve a régiós média (Baranya, Tolna, Somogy megyei írott illetve elektronikus sajtó), ezen felül a foglalkoztatók által szükségesnek tartott partnerek. 15

16 4. Pénzügyi terv A munkaerő-piaci programba belépő álláskeresők foglalkoztatását, reintegráló képzését, munkaviszony melletti képzését, a Munkaerő-piaci Alap decentralizált foglalkoztatási alaprészéből a következő aktív munkaerő-piaci eszközök kombinációjával támogatja a munkaerő-piaci szervezet: bérköltség támogatás, keresetpótló juttatás, munkaviszony melletti képzési költség támogatása A program során támogatásként tervezhető programelemek és költségek Bérköltség támogatás: A program célcsoportjába tartozó 47 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatása bérköltség támogatással, 2 éves időtartamban, a de minimis támogatások szabályainak figyelembe vételével. A célcsoportba tartozók esetében (45 fő) a bérköltség támogatás a 2 éves időtartam alatt évről évre csökken a következő formában: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 60% 1. év 2. év Bérköltség támogatás 1. programév: március február programév: március február

17 A célcsoportba tartozó 45 fő bére csökkenő mértékben 1. év: maximum Ft/fő/hó, mely az alábbi elemekből áll Ft munkabér Ft/fő/hó járulék = Ft/fő/hó bérköltség 2. év: maximum Ft/fő/hó mely az alábbi elemekből áll Ft munkabér Ft/fő/hó járulék = Ft/fő/hó bérköltség A programirányítást végzők esetében (2 fő) a bérköltség támogatás a 2 éves időtartam alatt nem csökken. 1. év: maximum Ft/fő/hó mely az alábbi elemekből áll Ft munkabér Ft/fő/hó járulék = /fő/hó bérköltség 2. év: maximum Ft/fő/hó mely az alábbi elemekből áll Ft munkabér Ft/fő/hó járulék = /fő/hó bérköltség START-kártya igénybevétele a bérköltség támogatás mellett: A támogatást nyújtó munkaügyi kirendeltségnek meg kell vizsgálnia a célcsoport tagjait olyan szempontból, hogy kik jogosultak START-kártya igénybevételére. Megállapítható a támogatás a munkaadó számára olyan személy foglalkoztatása után is, aki a pályakezdő fiatalok, az 50 év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény alapján START, START EXTRA, START PLUSZ kártyát váltott ki és a járulékkedvezményt jelen támogatás nyújtása mellett is érvényesíteni kívánja. Ebben az esetben a munkaadó részére a munkaadó kedvezménnyel csökkentett tényleges költségét folyósítja a munkaügyi központ. Keresetpótló juttatás: Keresetpótló juttatás támogatása a program kezdetekor nyújtott reintegráló képzés időtartama alatt (1 hét), maximum Ft/fő/hét, 45 fő esetében összesen Ft. A reintegráló képzés ideje alatt a képzési költség támogatása Ft (45 főx20 000Ft). 17

18 Munkaviszony melletti munkaerő-piaci képzés költsége: A munkaviszony melletti képzés esetében a célcsoport (45 fő) a képzési költség maximum Ft/fő összeghatárig terjedő támogatását vehetik igénybe. Ennek alapján a képzési költség támogatása, 45 főre számolva maximum Ft A programban résztvevők támogatása Támogatások 1. programév 2. programév Bérköltség támogatás fő (Ft/fő/hó) Összesen programévenként (Ft/45fő) fő (Ft/fő/hó) Összesen programévenként Összesen: (Ft/programév) Képzési támogatás Keresetpótló juttatás (Ft/fő/hét (reintegráló) Keresetpótló juttatás összesen (45 fő)-(reintegráló) Képzési támogatás (reintegráló 45főx40 000Ft) Munkaviszony melletti támogatás (Ft/fő/hó) Munkaviszony melletti támogatás összesen Összesen (Ft/fő/programév) A program kedvezményezett szervezeteinek önrésze A programot megvalósító szervezeteknek (foglalkoztatók) önrészként a képzésekhez és a foglalkoztatáshoz szükséges infrastruktúrával, eszközökkel kell rendelkezniük, biztosítaniuk kell a munkavállalók utazási, munkaruha költségeit és egyéb juttatásait, továbbá a támogatás 2. évében a nem támogatott bérköltség-hányadot szükséges fedezniük. 18

19 4.3. A program finanszírozásának támogatási összköltsége (47 fő) Bérköltség támogatás Támogatás Támogatás mértéke Támogatás (Ft/hó) Létszám (fő) Időtartam (hó) Támogatás összesen (Ft) Munkabér 100 % (1. év) % (2. év) Munkabér járulékai 100 % (1. év) % (2. év) Bérköltség támogatás 100 % (1. év) % (2. év) Bérköltség tám mindösszesen Képzési költség támogatás Támogatás Keresetpótló juttatás Képzési támogatás (reintegráló) M.viszony melletti képzési költség támogatása Képzési költség tám. mindösszesen Támogatás mértéke Támogatás (Ft/Fő) Létszám (fő) Támogatás összesen (Ft) Minimálbér/hét év (Ft) % év (Ft)

20 A támogatások összköltsége Támogatás Támogatás összesen (Ft) 1. program év (Ft) 2. program év (Ft) Bérköltség támogatás Képzési költség támogatása Mindösszesen Támogatás A támogatások összköltsége naptári évenként (2011. március 1. indulással) Támogatás összesen (Ft) év (9 hó) (Ft) év (12 hó:3 hó 100%, 9 hó 60%) (Ft) év (3 hó 60%) (Ft) Bérköltség támogatás Képzési költség támogatása Keresetpótló juttatás Képzési támogatás (reintegráló) Munkaviszony melletti támogatás Mindösszesen Pécs, január 6. A programtervet készítette: Pataki Veronika programkoordinátor Janovics László Beruházás Ösztönzési Osztály igazgató 20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elősegítő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015)

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015) Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetésre kerülő Azonnal cselekszünk c. program keretében meghirdetésre kerülő pályázati konstrukciók bemutatása I. Kereset kiegészítés támogatása

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2009. III. negyedév Dél-Alföld 2009. augusztus szeptember Bács-Kiskun megye 662 31014 fő Csongrád megye 477 35611 fő

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS 7. számú napirendi pont Tájékoztató a TÁMOP 1.1.1., 1.1.2. és 1.1.3. programokról Előterjesztő: Szőke István szakmai igazgató Tájékoztató

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal. Szeghalmi Járási Hivatal. Járási Munkaügyi Kirendeltségének

A Békés Megyei Kormányhivatal. Szeghalmi Járási Hivatal. Járási Munkaügyi Kirendeltségének Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének 2014. évi tevékenységei, feladatai

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tájékoztató Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2012. I. negyedév Csongrád megye Készítette: Fejes Ágnes elemző TARTALOMJEGYZÉK A MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

A közfoglalkoztatás. Közfoglalkoztatás Magyarországon

A közfoglalkoztatás. Közfoglalkoztatás Magyarországon A közfoglalkoztatás jó gyakorlatai Közfoglalkoztatás Magyarországon 2014-2015 Felelős kiadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Weboldal: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium Nyomda: Duna-Mix Kft.,

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról Kazincbarcika, 2014. május 3700

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. NEGYEDÉV Kecskemét, 2011. szeptember 07. Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. augusztus 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. szeptember 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A képzés trendvonalai... 3 1.1 Európai trendek...3

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

A TÁMOP 1.2.1 PROGRAM EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

A TÁMOP 1.2.1 PROGRAM EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 214. szeptember 23. Nemzetgazdasági Minisztérium A TÁMOP 1.2.1 PROGRAM EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A munkaerő-piaci tapasztalatok alapján és a foglalkoztatási kereslet ösztönzése érdekében 26-ban a fiatalok

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés MTA-WSA 2012 NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA NFA-KA-NGM 11/2013/TK. számú támogatási szerződés keretében VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Készítette: BFH Európa Kft. Szombathely,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke

Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke táblázatok és ábrák jegyzéke Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke Táblázatok Munkapiac 1. táblázat: A 15 64 évesek foglalkoztatási rátája iskolai végzettség szerint 2006 2010 első negyedéve között, negyedévente...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Fényeslitke Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 4

Részletesebben

BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatala Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Foglalkoztatási Osztály

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

47/2012. (V. 11.) VM rendelet

47/2012. (V. 11.) VM rendelet 1. oldal 47/2012. (V. 11.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 ában a regisztrált álláskeresők a 420 670 fő volt

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatoknál 2007 2012. években Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA OKTATÁSI SEGÉDANYAG

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Készítette: Varsányi Nóra, Bársony Zsolt TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása Összefogás Közalapítvány FOGLAK

Részletesebben

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (Az Útmutatóban leírtakhoz kapcsolódó módosítások, kiegészítések a 38. oldaltól kezdődően találhatók.) I. A létszám

Részletesebben

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október 4, ~~ ÁR0P-i.1.16-2012-2012-0001 4 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának TKLCI biztosítása ÚJ SZÉCHENYI TERV Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata a 2015. október Türr

Részletesebben

5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása

5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 5.3.3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 5.3.3.1.1. A nem mezőgazdasági tevékenységgé

Részletesebben

A Hevesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Hevesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglaló... 2 Bevezető... 2 Az Európai Unió munkaerőpiaca a válság után... 2 A válság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához

Részletesebben

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2013-BAN

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2013-BAN AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2013-BAN Nemzeti Munkaügyi Hivatal Készült A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Kutatási és Elemzési Főosztályán Főosztályvezető: Tajti József Készítette:

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC

MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2003 Férfi 2002. Január 1. Nő 90-85-89 80-84 75-79 Munkaerő-felmérés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A rokkantsági nyugdíj megszűnéséről Zelei Roland Irányadó jogszabályok 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által az Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal

A Tolna Megyei Kormányhivatal A Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2016. augusztus 1. és 2016. december 31. közötti időszakban képzéseket elindító, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti felnőttképzést folytató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

A B C. 3 Igen 10 4 Nem 5

A B C. 3 Igen 10 4 Nem 5 1. melléklet a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelethez 1. Abaúj Leader Egyesület 2. Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 3. Dél-Borsodi LEADER Egyesület 4. Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület

Részletesebben

2013. évi bevallások főbb változásai. Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető

2013. évi bevallások főbb változásai. Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2013. évi bevallások főbb változásai Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2013. január elsejétől hatályos jogszabályok megjelenése az adóhatóság bevallási rendszerében A fekete gazdaság kifehérítése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 jában a regisztrált álláskeresők a 366 628 fő volt

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Ináncs Község Önkormányzata 2016. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

2010. februári hírek

2010. februári hírek 2010. februári hírek Újra itt a sztárpályázat Újra jönnek a telephelypénzek Kkv-k: a források egyharmadát már kiosztották Ismét elérhetőek a GOP február 20-al felfüggesztett pályázatai Százmilliárd a közép-magyarországi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tisztelt Olvasó!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tisztelt Olvasó! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2011. DECEMBER Tisztelt Olvasó! Köszöntöm a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja nevében. Engedje meg,

Részletesebben

Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában

Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Humánmenedzsment Szak Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában dr. Farkas Györgyi 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés...1 1.) A témaválasztás

Részletesebben

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8. 2009. augusztus 01. 2010. július 31.

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8. 2009. augusztus 01. 2010. július 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓLAP A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének támogatása című pályázathoz A pályázat kódszáma: A pályázó

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben