Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 24-i ülésére Előterjesztő: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96..(6) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente átfogó értékelést kell készítenie a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többszörösen módosított 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalommal - melyet a Képviselő-testület minden év május 31. napjáig kell megtárgyalnia. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A gyermekek védelmét pénzbeli ellátásokkal, gyermekjóléti alapellátásokkal, gyermekvédelmi szakellátásokkal és a hatósági intézkedésekkel biztosítja az önkormányzat. A beszámoló tartalmazza: Az III. évi szociális tv. alapján három személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási feladatellátásáról Családsegítést Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Az évi XXXI. Gyvt. ( )alapján személyes gondoskodást nyújtó alapellátás gyermekjóléti szolgáltatás a jegyzői gyámhatósági feladatok és a városi gyámhivatali feladat ellátásáról szóló beszámolókat. A település demográfiai mutatói Szécsény Város állandó lakosainak száma december 31-én 6187 fő volt ezzel szemben december 31. napján 6123 főre csökkent. A népesség korcsoportonkénti megoszlása a következő: Korcsoport Férfi Férfi Nő Nő Együtt Együtt 0-3 éves éves éves éves éves éves éves Összesen: december 31-én 0-18 év közötti korosztály létszáma 1062 fő. A évhez képest 4,5 %-kal csökkent a 0-18 éves korosztály száma. A nők aránya az összlakosságon belül 52,9 %. Az előző évhez képest 55 fővel csökkent az állandó népesség száma.

3 2 I. B E S Z Á M O L Ó A Szécsény - Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi működéséről Szervezeti, személyi és tárgyi feltételek 1. A Humán Intézményfenntartó társulás ( 11 település részvételével Szécsény, Hollókő, Nagylóc, Rimóc, Ludányhalászi, Nógrádszakál, Szécsényfelfalu, Piliny, Magyargéc, Hollókő, Nógrádmegyer) települések által fenntartott intézmény a Szécsény, Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, amely jogutódja a Szécsény, Hollókő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak. 2. Az intézmény székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 41. A településeken a Polgármesteri Hivatalokban találhatók a szolgálat települési irodái. 3. Az intézmény működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területei 4. Feladatai: Intézményünk az önkormányzatok szociális alapfeladatai közül 4 szolgáltatást lát el. Az III. évi szociális tv. alapján 4 személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást Családsegítést Házi segítségnyújtás Jelzőrendszers házi segítségnyújtás Közösségi szolgáltatások: közösségi ellátás-közösségi szenvedélybeteg ellátás Az évi XXXI. Gyvt. ( )alapján személyes gondoskodást nyújtó alapellátást gyermekjóléti szolgáltatást végez. Az öt szolgáltatást önálló szakmai egységekben Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Közösségi szenvedélybeteg ellátás keretében biztosítjuk. Célunk: a társult településeken a fenti törvényekben meghatározott szakmai követelmények megvalósítása, egységes szolgáltatás biztosítása. 5. Tárgyi és kommunikációs felszereltség: Térségi irodánkban minden családgondozó munkavégzéséhez megfelelő irodai elhelyezés, zárható iratszekrény biztosított. Kommunikációs felszereltség: Telefon, fax, számítógép, fénymásoló, jogtár, internet hozzáférési lehetőség kizárólagos használattal biztosított. A családgondozók a területekre autóbusszal közlekednek, előzetes engedély alapján indokolt esetben (képzésekre, értekezletekre, hivatalos ügyek intézéséhez) a gépjármű szabályzat alapján saját gépjármű használat. A települési irodákban számítógép, telefon, fénymásoló, fax, nem kizárólagos használattal biztosított.

4 3 Az ellátott településeken a lakosság tájékoztatást kapott: a szolgálat működéséről, igénybevételének módjáról, Az ügyfélfogadási időről, A területfelelős családgondozó személyéről, elérhetőségéről, A gyermekjogi képviselő elérhetőségéről. A családsegítő szolgálat és gyermekjóléti szolgálat közötti feladatmegosztás: A gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgálat egyaránt végezhet családgondozást, mindkét szolgáltatás komplex, tehát az egész családra kiterjedő (a család tagjait külön-külön gondozni nem célszerű). Amennyiben a gyermek veszélyeztetettsége az elsődleges ok, a gyermekjóléti szolgálatot kell esetgazdának tekinteni. Gyermekvédelmi rendszerből érkező jelzés esetén a családgondozás a gyermekjóléti szolgálat feladata, ahol nem a gyermek veszélyeztetettsége az elsődleges ok a családsegítő szolgálat végezheti a családgondozást, (kizárólag önkéntesség alapján). A feladat és a cél változása esetén szükség lehet a két szolgálat közötti esetátadásra. 6. Személyi feltételek: Gyermekjóléti szolgáltatást, családsegítést: 7 fő felsőfokú végzettségű közalkalmazott végzi (4 fő szociális munkás, 1 fő szociálpedagógus,1 fő óvodapedagógus, 1 fő jogász valamint 1 fő megbízásos jogviszonyban álló pszichológus (heti 15 órában) augusztus 01-től a munkanélküliek együttműködési programját 1 fő szociálpedagógus látja el, OFA pályázat támogatásával. A Munkaügyi Központ által támogatott 1 fő szociális munkás a közösségi szenvedélybeteg ellátást végezte 9 hónapon keresztül. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: részben szolgáltatás vásárlás útján történik, gondozói feladatokat a házi gondozók látják el munkaidejükben, munkaidőn túl településenként egy-egy megbízásos jogviszonyba lévő gondozó. Házi segítségnyújtást településenként: 1-1 szakképzett gondozó végzi. Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés működésében a területi elv érvényesül, amely szerint, a családgondozók között a településeket felosztottuk. Az adott településen a szakmai feladatok ellátásáért a kijelölt családgondozó felel, működteti a jelzőrendszert, szakmai kapcsolatot tart a területén található intézményekkel, munkáját az intézményvezető koordinálja. 7. Családgondozók ellátási területei: Területfelelős családgondozók a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat esetében évben : Fábián Katalin Percze Balázsné Czímer Vera Hornyan Eszter Daróczi Judit Kovács Attiláné Álmosdiné dr.majer Zsuzsanna Józsa Katalin Lázár Bálint Közösségi szenvedélybeteg ellátás Nógrádszakál, Rimóc Ludányhalászi, Szécsény Nagylóc, Piliny, Magyargéc Szécsény, Szécsényfelfalu, Hollókő Szécsény Nógrádmegyer, Nógrádsipek családsegítés 7 településen Munkanélküliek együttműködési programját végzi minden településen aug. 01-től. OFA pályázat útján került felvételre teljes támogatással (2 évig)

5 4 Egyéb szolgáltatások: Álmosdiné dr. Majer Zsuzsanna Joó Orbán Katalin pszichológus Czímer Vera Jogi tanácsadó Pszichológiai ellátást megbízásos jogviszonyban végezi Adósságkezelési tanácsadás - Szécsény városban A családgondozók közötti belső feladatmegosztásnál figyelemmel kellett lenni: törvényi előírásokra, lakosságszám, egy családgondozóra jutó családok, ill. gyermekek száma lehetőleg ne haladja meg a törvényi előírást lakosságszám alapján a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelünk, azonban a gondozott családok, gyermekek száma minden családgondozó esetében meghaladja a törvényi előírást a területeken található halmozott problémák következtében, a fogadóórák rendjének kialakítása a település lakosságának igénye szerint alakuljon, állandó ügyeletet tudjunk biztosítani a gesztor településen, a családgondozók helyettesítése megoldott legyen. Szécsény város lakossága: fő, ebből a 0-18 éves korúak lélekszáma: fő. 8. Szolgáltatásaink: 8.1. Házi segítségnyújtás: Ellátási terület: Szécsény város és Ludányhalászi, Nagylóc, Nógrádszakál, Piliny, Magyargéc, Szécsényfelfalu községek közigazgatási területén. A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Az igénybe vevők életkoruknak, egészségi állapotuknak megfelelő ellátásban részesülnek a szolgáltatás által. A 7 településen a gondozottak létszáma év során fő között volt Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Szécsény kistérségben 7 településen: Szécsény város és Ludányhalászi, Nagylóc, Nógrádszakál, Piliny, Magyargéc, Szécsényfelfalu működik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, - szakmai munkáját - intézményünk biztosítja. Segélyhívásokra kivonulások száma évben: 6. Jan. Febr. Márc. április Máj. június július Aug. szept. Okt. Nov. Dec Kihelyezett készülékek száma településenként: Település Készülékek száma Szécsény 19 Ludányhalászi 12 Nagylóc 29 Piliny 11

6 5 Szécsényfelfalu 10 Magyargéc 12 Nógrádszakál 5 Összesen: 98 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja, feladata: az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenése, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele, szükség esetén további az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezése. Az ellátottak köre: a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek Családsegítés A családsegítő szolgáltatás célja: a települési önkormányzat területén élő szociális és menthálhigiéniés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése és az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megelőzése. A szolgáltatást 10 településen végezzük: Szécsény, Hollókő, Nagylóc, Rimóc, Ludányhalászi, Nógrádszakál, Szécsényfelfalu, Piliny, Magyargéc, Nógrádsipek Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.(1997. évi XXXI. Gyvt.39. ) A szolgáltatást 11 településen látjuk el: Szécsény, Hollókő, Nagylóc, Rimóc, Ludányhalászi, Nógrádszakál, Szécsényfelfalu, Piliny, Magyargéc, Hollókő, Nógrádmegyer Közösségi ellátás - szenvedélybetegek közösségi ellátása: Ellátási terület: Szécsény város, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szécsényfelfalu községek közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, a szolgáltatást igénylő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 64. A hatálya alá tartozó természetes személyek. Szécsény városban és fenti községekben az ellátást a Humán Intézményfenntartó Társulás, mint megbízó, és Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, mint megbízott között társulási megállapodás alapján Szécsény, Rákóczi út 41. szám alatti telephellyel és községi polgármesteri hivatalok települési irodáiban látjuk el. A társadalmi kirekesztés és előítéletes megítélés kialakulásának megelőzése érdekében a nehéz élethelyzetben lévő szenvedélybetegek számára egy olyan rehabilitációs szolgáltatás

7 6 nyújtása, amelyet az igénybevevő saját lakókörnyezetében vehet igénybe úgy, hogy személyiségi jogai nem sérülnek. Saját képességeit, önállóságát megőrizve környezetének aktív közreműködésével eléri, és hosszútávon megtartja a társadalomban elfogadott életminőséget, viselkedési normákat. A közösségi ellátás célja, feladata: hogy az általunk gondozott szenvedélybetegek teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, és visszailleszkedjenek a közösségbe. Az ellátott otthonában végzett rehabilitáció, gondozás és tanácsadás. A kliens egészségi és lelkiállapotának javítása, megsegítése konfliktusai és problémái megoldásában. A településeken megállapodás keretében ellátott személyek száma összesen 13 fő volt Egyéb szolgáltatásaink: Jogi tanácsadás biztosítjunk a gesztor településen minden héten hétfőn 8-12 óráig és óráig és pénteken ig. A tanácsadás térítés mentes. Jogi tanácsadó Álmosdiné dr. Majer Zsuzsannna. Pszichológiai ellátás heti 15 órában Joó Orbán Katalin pszichológus végzi, térítésmentesen jelzés, igény esetén a társult településeken is. Adósságkezelési tanácsadás Szécsény városban szeptembertől működik adósságkezelési szolgáltatás, adósságkezelési tanácsadást Czímer Vera adósságkezelési tanácsadó látja el. Munkanélküliek beilleszkedési programja A program célja: A kistérség településein élő, aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülő embereket a már meglévő szolgáltatásainkat bővítve csoportfoglalkozásokkal, tréningekkel, mentorálással, esetmegbeszélésekkel, tanácsadásokkal segítjük a munkaerő-piaci integrációban, társas kapcsolataik kialakításában, egyéni képességeik, készségeik fejlesztésében. A munkanélküliekkel való együttműködés, egyéni szükségletekre épülő az aktivizálástól az elhelyezkedésig személyre tervezett folyamat- tágabb eredménye a foglalkoztathatóság mértékének növekedése, amely a társadalom egészére nézve kedvező. Egy folyamatba kapcsolja a pszichoszociális fejlesztést és a munkaerő-piaci készségek fejlesztését, komplex, egységes szolgáltatás megvalósulását teszi lehetővé. Több lépcsőben kezeli a változást és a változtatás folyamatát - ebben a rendszerben nyomon követhetők koordinálhatók a feladatok. Személyhez rendelt esetfelelős tartja kézben és koordinálja a re-integrációs folyamatot a szakszerű ellátás feltételei biztosítottak, amely az egyének személyiségfejlődésére, munkához való viszonyára jelentős eredménnyel bírhat, szemléletváltás következik be amely társadalomra gyakorolt hatása rövidebb és hosszabb távon érzékelhető. A munkaerőpiacra való visszasegítés időben elhúzódó folyamat, hiszen a rendszeres szociális segélyezettek nagy része évek óta inaktív, ráadásul a tartós-munkanélküliség okaként vagy következményeként összetett problémákkal küzd. Szolgálatunk a munka során képes az egész embert empatikus, személyközpontú odafordulással látni és a problémáját komplex módon kezelni. Ez a komplex szolgáltatás nem szegregálja a különböző igénybevevői csoportot, hanem segíti az izoláció oldását a társas kapcsolatok intenzitásának növelését és az önbizalom, önérvényesítő képesség is pozitív irányban mozdul el.

8 7 Örömmel fogadják és értékelik, hogy valaki foglalkozik a problémájukkal, odafigyel rájuk, segít megoldani vagy megtalálni a megoldáshoz vezető utat, így ezáltal nem látják olyan kilátástalannak a helyzetüket. 9. Beszámoló a családsegítő szolgálat évi szakmai munkájáról A családsegítő szolgáltatás célja: a települési önkormányzat területén élő szociális és menthálhigiéniés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése és az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megelőzése. A családsegítő szolgálat feladatai: Megelőző tevékenység: figyelemmel kíséri a lakosság szociális és menthálhigiéniás helyzetét. Feltárja az egyén és a család életében jelentkező problémák okait és jelzi azokat az illetékes hatóság és szolgáltatást nyújtó szerv felé. Krízishelyzet fennállása esetén a megszüntetés érdekében a szükséges intézkedést megteszi. Összeköti az ügyfelet a különböző intézményekkel /egészségügyi, szociális, egyéb/. Tájékoztatást ad a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról és igénybevételének lehetőségeiről. Tanácsadással segíti a hozzáforduló egyéneket, családokat, problémái megoldásában segítséget nyújt. Családgondozással elősegíti a krízishelyzetet és a különböző konfliktusok megoldását egyénre, családra vonatkozó gondozási terv alapján, személyes kapcsolat keretén belül. A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes, térítésmentes. A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma településenként: Szécsény Piliny Szécsényfelfalu Magyargéc Ludányhalászi Nagylóc Hollókő Rimóc Nógrádsipek Nógrádszakál Összesen: 494 fő A családsegítő szolgáltatást igénybevevők január december 31-ig A szolgáltatást igénybe vevők száma nem és korcsoport szerint (fő). Nem 6 éves és fiatalabb 7-13 éves éves éves éves éves 62 éves és idősebb Összesen Férfi Nő Összesen

9 8 A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái halmozott adat (2010. évben) A probléma típusa problémák Szécsény vonatkozásában problémák + 9 településen összesen Életviteli Családi kapcsolati Lelki mentális Gyermeknevelési Anyagi Egészségkárosodás következménye Ügyintézéshez segítség Információkérés Foglalkoztatással kapcsolatos Családon belüli bántalmazás 4 19 Egyéb: 21 2 Összesen ( sorok összege) ebből: több probléma előfordulása Ebből krízishelyzet 36 6 Egyéb szolgáltatásaink Munkanélküliek együttműk. programja 29 fő 45 fő Adósságkezelési szolgáltatás 73 fő Egyéb: szociális földprogram 103 fő Ruhaadomány 36 A szolgáltatást igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint január december 31-ig Gazdasági aktivitás Szécsény + 9 település Aktív kereső Álláskereső Inaktív ebből nyugdíjas Eltartott 2 2 Ebből fiatalkorú (0-17) 2 0 Összes igénybe vevő A szolgáltatást igénybe vevők száma a család összetétele szerint Családi összetétel Szécsény + 9 település Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők év alatti gyermek(ek)kel Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül Egy szülő 18 év alatti gyermek(ek)kel Egyedül élő Egyéb Összesen:

10 9 A szolgáltatást igénybe vevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint Iskolai végzettség Szécsény + 9 település Tanköteles kornál fiatalabb 0 0 Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb Általános iskola nyolc osztálya Általános iskola tíz osztálya 1 5 Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola Befejezett szakközépiskola 8 4 Befejezett gimnázium Felsőfokú iskola 4 5 Összes igénybe vevő A családsegítő szolgálat forgalmi adatai (2010.) a forgalmi napló alapján Forgalmi adatok Szécsény + 9 település Éves forgalom (halmozott adat) Tárgyévben a szolgálatunknál megfordult régi kliensek száma (nem halmozott adat) Tárgyévben szolgálatunknál megfordult új kliensek száma (nem halmozott adat) A családsegítő szolgálat esetkezelések jellege január december 31-ig Esetkezelés jellege Szécsény + 9 település Szociális, mentális esetkezelés Pszichológiai esetkezelés 25 2 Jogi esetkezelés Egészségügyi, orvosi esetkezelés 0 9 Összesen: Összesenből: együttműködési megállapodás alapján végzett tevékenység Egyéb szolgáltató tevékenység tárgyévben Tevékenység jellege Szécsény + 9 település Szolgáltatások közvetítése és nyújtása Dologi javak közvetítése és nyújtása Adósságkezelési tanácsadó szolgáltatás 73 0 Beilleszkedési program Ifjusági információs és tanácsadó szolgáltatás 0 0 Mediáció és konfliktuskezelés 0 0

11 10 Szociális földprogram: A Szécsény Város Önkormányzata természetben nyújtott ellátásként biztosítja a rászoruló családok számára a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatást, amely által a családok mezőgazdasági szolgáltatásokhoz, terményekhez juthatnak, saját munkájuk befektetésével. (A gépi munkálatokat, termőföldet, vetőmagot az önkormányzat biztosította.) A szolgáltatás szervezését, lebonyolítását, a Családsegítő Szolgálat végezte évben 103 család részesült a támogatásban, 52 család kapott burgonyaföldet, 51 család kukorica földet. A szociális földprogram a helyi társadalomban közkedvelt, szívesen vesznek részt benne. Összegzés: Munkánk során tapasztaljuk, hogy egyre több család, egyén igényli szolgálatunk szakmai, emberi segítségét. A klienseink életkörülményei romlottak: adósságállományuk halmozódott, megélhetésük kilátástalanabbá vált. Az adósságkezelés keretében igyekeztünk a hozzánk fordulók anyagi problémáit enyhíteni. A pályázatok útján biztosított szociális földprogram és a nyári gyermekétkeztetés a rászoruló családok mindennapi életét könnyítette meg. A Szolgálatunkhoz beérkező ruhanemű- és cipő adományokat szintén szívesen fogadták. Szolgálatunkat egyre több pszichiátriai- és szenvedélybeteg keresi fel. Az Összefogás a foglalkoztatásért c. pályázat kertében megvalósuló program a településeken élő aktív korú, nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülő embereket a családgondozás mellett csoportfoglalkozásokkal, tréningekkel, mentorálással, esetmegbeszélésekkel, tanácsadásokkal segítette a munkaerőpiaci integrációban, társas kapcsolataik kialakításában, egyéni képességeik, készségeik fejlesztésében. A szegénység és a fenti problémák megfelelő kezelésére az egész társadalompolitika összefogására szükség van. 10. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat évi szakmai munkájáról Gyermekvédelem jogszabályi kereteit az évi XXXI. Gyvt törvény és végrehajtási rendeletei határozzák meg. Rögzítik azokat az alapvető szabályokat az ellátó intézményeket, hatóságokat, feladataikat, amelyek a gyermekek jogainak érvényesülését, jólétét biztosítják. A gyermekvédelmi törvény szellemiségének középpontjában a gyermek jogai, a szülő és gyermekének kapcsolata, a gyermeknek a mindenek felett álló érdeke, hogy saját vérszerinti családjában nevelkedhessen fel, ezért a saját családját kell minden lehetséges módon képessé tenni arra, hogy ez megvalósítható legyen Gyermekjóléti Szolgáltatás: A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.(1997. évi XXXI. Gyvt.39. ) A Gyermekjóléti Szolgálat feladata : A gyermekjóléti szolgáltatás, mint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás biztosítása.

12 11 A gyermekjóléti szolgálat feladatai a településen élő gyermekekkel kapcsolatosan: a gyermek családjában történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése, javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására, védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása, családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozás, helyettes szülői hálózat szervezése, örökbefogadással kapcsolatos feladatok. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: tájékoztatja a gyermeket és a családot a jogairól, jogi képviselet eléréséről, információt nyújt a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, támogatásokhoz való hozzájutás lehetőségéről, pszichológiai, nevelési, egészségügyi mentálhigiéniás tanácsadást nyújt, illetve megszervezi az ellátáshoz jutást, szociális válsághelyzetben lévő anya támogatása, családok átmeneti otthonában ellátáshoz való hozzájutás megszervezése, folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, közreműködik hivatalos ügyek intézésében, meghallgatja a gyermek panaszát, és megoldására megteszi a szükséges lépéseket. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszert működtet magán személyek, intézmények bevonásával, veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslatkészítés, szervezi, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó szervek munkáját, gyermekvédelmi feladatainak ellátását, települési önkormányzatnál kezdeményezi új ellátások bevezetését, lakosságot tájékoztatja a Gyermekjóléti Szolgálat működésével kapcsolatos legfontosabb információkról. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: családgondozás a gyermek problémáinak rendezésére, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására, családi konfliktusok megoldásának elősegítése különösen válás, kapcsolattartás esetén, egészségügyi, szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslat készítés, a gyermek családjából történő kiemelésére, gondozási helyre vagy annak megváltoztatására, rögzíti a személyes adatokat, nyilvántartást vezet a nyilvántartási rendszer megfelelő adatlapjairól. A védelembe vételhez kapcsolódóan: javaslatot tesz a gyermek védelembe vételére, ha a szülő vagy a gyermek együttműködésének hiánya miatt a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátás keretében nem sikerült megszüntetni, a szülővel és gyermekkel együtt elkészíti a gondozási nevelési tervet, családgondozást végez a tervben foglaltak szerint,

13 12 a védelembe vétel felülvizsgálata során a családgondozó tájékoztatja a jegyzőt a végzett tevékenységről és javaslatot tesz a védelembe vétel fenntartására, vagy megszüntetésére. A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez a gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezés alapján, a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, segíti a gyermek és a szülő közötti kapcsolat helyreállítását, utógondozás biztosítása, a gyermek családjába történő visszailleszkedése érdekében. A helyettes szülői hálózat szervezése keretében közreműködik a feladatot vállalók felkutatásában, tájékoztatást ad számukra az átmeneti gondozás keretében ellátandó feladatokról a helyettes szülői jogviszonyról, folyamatosan segíti és ellenőrzi a már működő helyettes szülők tevékenységét, (utógondozást abban az estben kell végezni szolgálatunknak, ha a gyermek átmeneti nevelésbe vétele nem a nagykorúság miatt szűnik meg). Örökbefogadással kapcsolatos feladatok a gyámhivatal megkeresésére környezettanulmányt készít, figyelemmel kíséri az örökbe fogadni szándékozó személyhez gondozásra kihelyezett gyermek ellátását, a szülő-gyermek kapcsolat alakulását, a gyámhivatalnak megküldi az örökbefogadásra vonatkozó javaslatát. A gyermekjóléti szolgálat szerepe az önkormányzati feladatok megvalósításában: Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek helyzetét Meghallgatja a gyermek panaszát, ennek érdekében megteszi a szükséges lépéseket Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási nevelési tervét Segíti a nevelési, oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak ellátását Felkérésre környezettanulmányt készít Kezdeményezi az önkormányzatnál új ellátások bevezetését Területi és gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiséget A gyermekjóléti szolgálat szakmai munkája 3 alappillérre épül: gondozási, szolgáltatási, és szervezési tevékenység: Gondozás : ellátások teljesítése, a gyermekkel és családjával a szociális munkát a gyermekjóléti szolgálat családgondozója végzi. Minden esetnek egyetlen összefogó gazdája, esetgazdája van. A szakmai feladatok dokumentálása nagyon nagy adminisztrációs követelményeket ró a családgondozók számára, ennek egyszerűsítése érdekében a számítógépes adatrögzítés elengedhetetlen Szolgáltatás: ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás közvetítése, megszervezése hivatalos ügyek intézésében közreműködés. Pszichológiai, nevelési, egészségügyi, menthálhigéniés, jogi tanácsadás illetve hozzájutás elősegítése. Szociális válsághelyzetben lévő anya segítése.

14 Szervezés: gondoskodik szabadidős programok szervezéséről, szervezi-működteti a jelzőrendszert, működteti, szervezi a helyettes szülői hálózatot, elsősorban preventív feladatok tartoznak ebbe a körbe. (15/1998 NM rend.) A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége következőképpen alakult: január december 31-ig. Sor-szám Megnevezés Szécsény + 10 település 01 Információnyújtások Családlátogatás Közvetítés más szolgáltatásba Hivatalos ügyben közreműködés Tanácsadások (mentálhigiéniás, szociális, jogi) 05 Intézményen belüli segítő beszélgetés (szülővel, gyermekkel, vagy együtt) 06 Elhelyezési tárgyaláson való részvételek Felülvizsgálati tárgyaláson való 3 22 részvételek 08 Konfliktuskezelés, mediáció Esetmegbeszélések: szakmaközi 1 17 megbeszélés 10 esetkonferencia Örökbefogadással kapcsolatos 0 2 Intézkedések 11 Összesen ( sorok összege) Gondozás (alapellátás+ véd. vétel) 63/fő 173 /fő Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltató tevékenységének megoszlása ) Probléma típusa 2) Kezelt /problémák száma/ Kezelt problémák száma 3) 4) Szécsény +10 település Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) Gyermeknevelési Gyermek intézménybe való beilleszkedési nehézség Magatartászavar, teljesítményzavar Családi konfliktus (szülők egymás közti, 67 szülők-gyermek közti) 44 Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás (fizikai, 2 2 pszichés, szexuális) Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegségek 5 70 Problémák száma összesen

15 14 A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási esetszáma december 31-ig. Település Alapellátás Védelembe Nyilvántartott Átmeneti vett gyermek nev. Utógondozás Szécsény Nagylóc Piliny Magyargéc Hollókő Szécsényfelfalu Ludányhalászi Nógrádszakál Rimóc Nógrádsipek Nógrádmegyer Összesen: Alapellátásban történő gondozás esetén az önkéntesség elve érvényesül. Az ügyfél önként kér, vagy elfogadja a segítséget, együttműködést vállal. Az önkéntesség elve a gyermek védelembe vételével megszűnik, itt már életbe lép a hatósági kötelezés. Ha a védelembe vétellel nem sikerült a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni, más intézkedést kell választani, sor kerülhet akár a gyermek családból történő kiemelésére is. A gyermek alapvető joga, hogy saját, vérszerinti családjában nevelődjön fel. A gyermekek kiemelése a családból nagyon indokolt esetben és alapos okkal történik. A családgondozók csak legutolsó esetben tesznek javaslatot a gyermek családból történő kiemelésére. Minden esetben végsőkig próbáljuk segíteni a családot problémáinak megoldásában, annak érdekében, hogy gyermek ne kerüljön ki a családból. A gyermekvédelmi törvény alapján a veszélyeztetettség meghatározása: Veszélyeztetettség (1997. évi XXXI.Gyvt.5. ) olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, szellemi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A veszélyeztetettség mértékének megállapításánál mindenképpen alapvető a gyermek körülményeinek szociokulturális hátterének vizsgálata évben átmeneti nevelésbe gyermek nem került Szécsény településről, egy gyermek maradt továbbiakban is átmeneti nevelésben a gyámhivatal éves felülvizsgálatának döntése alapján. Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása: Amennyiben a gyermek átmeneti nevelésbe kerül cél, hogy a szülőt támogassuk, a veszélyeztető ok megszűnjön és a gyermek az átmeneti nevelésből minél előbb visszakerüljön családjába A gyermekjóléti szolgálat családgondozóinak tapasztalatai: Súlyos probléma a fiatalok körében a különböző devianciák, melyek egyre nagyobb számban jelennek meg, látens módon. A kistérség falvaiban magas a roma lakosság aránya. Sok

16 15 probléma merül fel a gyermekek egészségügyi állapotával, oktatásával, tankötelezettségével kapcsolatosan, valamint a felnőtt lakosság munkavállalásával. A munkanélküliség minden társadalmi réteget érint, azonban magas arányban jelenik meg a képzetlenek körében. A gondozott családjaink jelentős része hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, alacsony jövedelemből, ellátásokból él. A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett társadalmi csoportok segítése, társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése a szolgálatunk feladata is, melyet szakmai munkánkkal támogatunk. Ebben kiemelt szerepe van a pszichológiai megsegítésnek, mely a gyermeknevelési, párkapcsolati problémák, családi együttélésből fakadó nehézségek kezelésében jelent pozitív elmozdulást. Tevékenységi köréhez tartozik a pszichológiai diagnosztizálás, pszichológiai tanácsadás is, ill. a gyermekek és fiatalok beilleszkedési, teljesítménybeli és neurotikus tünetekben jelentkező zavarainak feltárása, lehetőség szerinti megszüntetése. A gyermekjóléti szolgálat munkája során tapasztalt leggyakoribb problémák: Nagyarányú munkanélküliség. Gyakori probléma a hitelfelvételek miatt a családok súlyos eladósodása. Szenvedélybetegségek, devianciák terjedése látens formában. A családokban a súlyos mentális problémák gyakoriak. Gyermeknevelési problémák fokozódnak. Egyre több gyermek esetében tapasztalnak az iskolában magatartási problémákat. Tankötelezettség megszegés egyre gyakoribb és magasabb óraszámban. Lakásproblémák. Egyedül nevelő szülő, csonka családok száma nő. Családi konfliktusok: válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, tartásdíj. Egyre több családban tapasztalható agresszió. 18 év alattiak gyermekvállalása a lányoknál a magántanulói státusz leggyakoribb oka. A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett társadalmi csoportok segítése, társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése a szolgálatunk feladata is, melyet szakmai munkánkkal támogatunk. Tapasztalatunk szerint az elmúlt évben a családok életminősége jelentősen romlott a munkanélküliség, közüzemi költségek drasztikus emelkedése miatt a családok anyagi elszegényedése tapasztalható, az alapvető megélhetés veszélybe került. Sok család nem tudja megvásárolni a tüzelőt, alapvető élelmiszereket, számos családnak van több havi közüzemi tartozása, amelyek kiegyenlítését, hitelek felvételével próbálnak megoldani, amelyek átmenetileg helyzetüket áthidalja, de ezáltal élethelyzetük megoldatlansága általában fokozódik. Jelzőrendszerrel kapcsolatos feladatok: Az évi XXXI. Gyvt. 17. értelmében jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. A jelzőrendszer tagjai: egészségügyi szolgáltatatást nyújtók, védőnői szolgálat, házi orvos, házi gyermekorvos, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, családsegítő szolgálat, közoktatási intézmények, így különösen a nevelési oktatási intézmények, nevelési tanácsadó, rendőrség, ügyészség,

17 16 igazságügyi hivatal -pártfogói felügyelet, menekülteket befogadó állomás, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. a fent meghatározott személyek, szervezetek kötelesek: jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, elhanyagolása, vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok esetén, a jelzőrendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni a veszélyeztetettség megelőzése illetve megszüntetése érdekében. A gyermekjóléti szolgálat feladatai az észlelő-jelzőrendszer működésével kapcsolatosan: Felhívja a jelzőrendszer tagjait jelzési kötelezettségük írásban történő teljesítésére (Krízishelyzet esetén utólagosan történő teljesítésére). Nyilvántartja, kezeli a- külön jogszabályban meghatározott módon felhasználja az általa kezelt adatokat. Fogadja a gyermek veszélyeztetésével kapcsolatos jelzéseket, ezt követően megteszi a szükséges intézkedést. Írásban tájékoztatja a jelzést tevőt. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés érdekében esetmegbeszéléseket tart (évente legalább 6 alkalommal). Minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyben a jelzőrendszer írásos tájékoztatóit figyelembe véve értékelik a jelzőrendszer munkáját. A jelzőrendszer által küldött jelzések száma évben Megnevezés Küldött jelzések száma Szécsény Küldött jelzések száma +10 település Egészségügyi szolgáltató 0 19 Ebből védőnői jelzés 0 15 Személyes gondoskodát nyújtó 0 1 szociális szolgálat Napközbeni kisgyermek ellátást 2 7 nyújtó Átmeneti gondozást biztosítok 0 0 Menekülteket befogadó állomás, 0 0 menekültek átmeneti szállása Közoktatási intézmény Rendőrség 2 10 Ügyészség, bíróság 0 5 Pártfogó felügyelet 1 33 Társadalmi szervezet, egyház, 0 1 alapítvány Áldozatsegítés és kárenyhítés 0 0 feladatait ellátó szervezet Állampolgár 0 2 Önkormányzat, jegyző, 7 18 gyámhivatal Összesen

18 17 Jelzések tartalma: II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 24 esetben magatartási probléma 13 esetben magántanulói igazolatlan hiányzás 7 esetben tankötelezettség megszegés 1 esetben egészségügyi probléma 1 esetben nevelőszülővel való kapcsolatfelvétel Óvoda : 1 esetben térítési díj nemfizetése 1 esetben hiányzás Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2 esetben igazolatlan hiányzás Szondi György Szakképző Iskola 1 esetben igazolatlan mulasztás Salgótajáni II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5 esetben tankötelezettség megszegés Szécsény Városi Rendőrség 2 esetben családon belüli erőszak, szülők közötti konfliktus Pártofogói felügyelet 1 esetben pártfogói felügyelet megszüntetése Szécsény Város Jegyzője 7 esetben tankötelezettség megszegése A gyermekjóléti szolgálat prevenciós tevékenységei: - esetmegbeszéléseket tartottunk a gyermekek problémáinak rendezése érdekében, a jelzőrendszer tagjaival minden év március hónapban, amelyen beszámolunk a gyermekjóléti Szolgálat előző évi munkájáról, javaslatokat kérünk a jelzőrendszer tagjaitól az általuk tapasztalt problémákról, - az óvodai gyermekvédelmi munkacsoport esetmegbeszélésein rendszeresen részt veszünk, - esetmegbeszéléseket tartottunk a gyermekek problémáinak megbeszélése érdekében, - felkerestük a közoktatási intézmények vezetőit, pedagógusait, ifjúságvédelmi felelőseit, egészségügyi szolgáltatókat, az aktuális problémák megbeszélése céljából, - pszichológiai ellátást heti 15 órában, jogi tanácsadást szintén heti 15 órában biztosítunk, - ruhanemű és egyéb adományokat gyűjtünk, közvetítünk a családoknak kapcsolatban állunk a Vöröskereszt szervezetével, - Szécsényi Modellprojekt GYENP program keretében prevenciós tevékenységeket biztosítottak, Szécsény Kistérség halmozottan hátrányos települései kapnak segítséget, a szegénység okozta hátrányok csökkentésében pl.: gyermekházak, ifjúsági klubok, tanodák működtetésével, csellengő fiatalok foglalkoztatásával, szakkörök, szabadidős programok szervezésével állnak az érdeklődők rendelkezésére, A GyENP által szervezett gyermektáboroztatásban, négy településen Szolgálatunk családgondozói is aktívan részt vettek,

19 18 - tanácskozást tartunk a jelzőrendszer tagjaival, minden év március hónapban, amelyben beszámolunk a Gyermekjóléti Szolgálat előző évi munkájáról, javaslatokat kérünk a jelzőrendszer tagjaitól, az általuk tapasztalt problémákról. 11. Bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységek: A bűnmegelőzési program keretében a gyermekjóléti szolgálat munkatársai, intézmények vezetői, hatóságok munkatársai részt vesznek a rendőrség által szervezett közös ellenőrzési tevékenységben, szórakozóhelyek felkeresése- annak érdekében, hogy a fiatalok, tankötelezett korú gyermekek iskolaidőben szórakozóhelyeken ne tartózkodjanak. Intézményünkben kihelyezésre került az áldozatsegítő iroda, elérhetősége - plakát formájában, melyet az illetékes szervtől kaptunk. Tájékoztatást nyújtottunk ügyfeleinknek az uzsorakölcsönök veszélyeiről, plakát szórólap formájában is. Bűnelkövetés által károsult (lopás áldozata) ügyfeleinket jogi segítségnyújtással is támogatunk. Rendszeres kapcsolatot tartunk a helyi rendőrséggel a veszélyeztetett kiskorúak ügyeiben. 12. Egyéb bűnmegelőzési programok: Kistérségi Egyeztető Fórum alakult, mely havonta egy alkalommal ülésezik, a szécsényi Városi Rendőrkapitány és a kistérség polgármestereinek részvételével. Ezen a fórumon lehetőség van, hogy az önkormányzatok vezetői közvetlen kapcsolatot tartsanak a Rendőrkapitányság vezetésével a bűnmegelőzés érdekében. A helyi középiskolában a rendőrség szakemberei alkalomszerűen drog-prevenciós előadást tartottak. Egy-egy alkalommal az óvodások részére rendőrségi látogatást szervezett a Rendőrkapitányság - gyermekek részére bűnmegelőzési előadást, technikai bemutatót tartottak. A helyi kábel tévében időszakosan a Rendőrség tájékoztatást ad a helyi bűnügyi helyzetről, aktualitásokról. Az ifjúság körében D.A.D.A oktatás folyik. A 2009/2010 tanévben két iskolában folyt képzés, az oktatás keretében a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában 119 tanuló vett részt (6 osztályból), a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban 4 osztályból, 112 fő vett részt. Az előadások fő témája a bűnmegelőzés, valamint az áldozattá válás megelőzése. A településen működő bűnmegelőzéshez kapcsolódó civil szervezet a Szécsényi Polgárőr Egyesület, melynek legfontosabb célja a közösségek biztonságát érintő tevékenységekben való részvétel. Ez magában foglalja a bűnmegelőzést, de részben el is tér attól, mivel a közösségek biztonságát és biztonságérzetét számos tényező befolyásolja. Ilyen tényező a környezet állapota, a szabad és akadálytalan közlekedés, és nem utolsó sorban a bűncselekmény áldozatává válásnak lehetősége. A Polgárőrségnek a legkülönbözőbb áldozattá válással járó veszélyek elkerülésében és csökkentésében - különösen a gyermek és fiatalkorúak tekintetében - van speciális szerepe. 13. Baleset-megelőzési tevékenység: A Városi Baleset-megelőzési Bizottság évre szóló munkaprogramjában meghatározott közlekedés-biztonságot javító célkitűzések és feladatok végrehajtása során elsősorban a gyermekek, fiatal kezdő gépjárművezetők és a családok körében indított rendezvényeket,

20 19 kampányokat. A térségben tartott rendezvényeiken (közlekedési versenyek, Falunapi-, Gyermeknapi rendezvények, előadások, Iskola nap) közel 1500 gyermek, fiatal vett részt. Balesetmegelőző tevékenységük hatékonyabbá tétele érdekében nagy gondot fordítanak a KRESZ szabályok megismertetésére, szinten tartására, melyről leginkább propaganda- és szóróanyagok formájában adnak tájékoztatást az érintettek számára. A bizottság a gyermekek közlekedési fegyelmének javítását, a gyermekbalesetek számának csökkentését, illetve a gyalogosan közlekedő gyermekek biztonságos közlekedésre való felkészítését, a KRESZ ismereteinek bővítését továbbra is elsődleges feladatának tekinti. Mindezt hatékony propaganda-munkával, szórólapokkal, vetélkedők szervezésével, valamint az iskolák környékének rendszeres, visszatérő ellenőrzésével oldották meg. Az aktív munkába bekapcsolódtak az iskolák közlekedési szakreferensei is, az iskola rendőre program keretén belül napi kapcsolatot alakítottak ki az iskolák pedagógusaival és napi rendszerességgel ellenőrzik az iskolák környékét. 14. Változások 2010 évben: A Szolgálat január 1-től új helyen Szécsény, Rákóczi út 41. szám alatt folytatja működését. A közösségi ellátás működtetésére benyújtott pályázat sikeres volt, a feladatot a Munkaügyi Központ által támogatott egy fő közösségi gondozó látta el december 31- től Nagylóc község kivált a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében az ellátott területek közül, ezért Balassagyarmat Város jegyzője a működési engedélyt Nagylóc községre visszavonta január 01-i hatállyal. Családsegítés és házi segítségnyújtás vonatkozásában Nógrádmegyerrel bővült az ellátási területünk 2011.január 01-től. 15. Szakmai ellenőrzések 2010 évben: Észak Magyarországi Regionális Közig. Hivatal Szociális és Gyámhivatala az elmúlt évben szakmai ellenőrzést tartott Ludányhalászi, Nógrádszakál, Nagylóc községben és Szécsény városban a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében. A szakmai munkát pozitívan értékelték. Hiányosságként említették a tárgyi feltételeket, (Önvédelmi eszköz, a családgondozóknak állandó elérhetőséget biztosító szolgálati mobil telefon). A Magyar Államkincstár június ig átfogó ellenőrzést tartott a házi segítségnyújtás tekintetében. Az ellenőrzés alkalmával megállapításra került, hogy a működéshez szükséges iratok, dokumentumok rendben vannak, és a gondozottak személyes iratainak vezetése a törvényi előírásoknak megfelelő. Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat ellenőrzést tartott november 3-án Szécsény városában a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai tevékenysége és szakmai dokumentáció vezetésének tekintetében. Megállapításra került, hogy a vezetett dokumentációk a törvényben előírtaknak megfelelnek. Javaslatot tettek szakmaközi esetmegbeszélések, prevenciós, szabadidős programok szervezésére. Szécsény, május 12. Csák Andrea intézményvezető

21 20 1. sz. melléklet B E S Z Á M O L Ó Szécsény város adósságkezelési szolgáltatás évi munkájáról A lakhatás biztonságának erősítése, az eladósodás további megakadályozása érdekében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény január 1-jétől új szociális ellátással, az adósságkezelési szolgáltatással bővült. Szécsény városában évtől az önkormányzat helyi rendelet megalkotását követően, adósságkezelési tanácsadást működtet, az adósságcsökkentési támogatás nyújtásához saját forrást különít el. A településen naptól adósságkezelési szolgáltatás igénybe vételére nyílik lehetőség. A 63/2006 sz. kormányrendelet 53. (1) szakasza előírja, hogy az adósságkezelési tanácsadás szakmai feladat ellátási feltétele adósságkezelői tanfolyamot végzett személy alkalmazása. Ilyen személy hiányában az adósságkezelési szolgáltatás legfeljebb egy évig működtethető abban az esetben, ha a tanácsadást végző személy az adósságkezelési tanfolyamra időközben jelentkezett. A tanfolyam elvégzésének szükséges anyagi fedezetet a SZGYENP biztosította. A szolgáltatás célja: Azon lakosok megsegítése, akiknek díjhátralékuk (pl.: közüzemi) meghaladja az ; - Ft ot, és legalább 6 hónapja tartozik valamely szolgáltatónak. A lakásfenntartással összefüggő eladósodás megelőzése, az adósság csökkentésére irányuló pénzbeli támogatások megfelelő alkalmazása személyes tanácsadói tevékenység biztosításával. A fizetési kondíciók javítása, az újra eladósodás megakadályozása. Feladata: - A szociálisan rászorult személyek részére nyújt lakhatást segítő természetbeni ellátást; - Az átmenetileg nehéz helyzetbe került lakosok számára a szolgáltatás megszervezése; - A háztartás gazdálkodási szokásainak felmérése, szükség szerint korrekciója; - A további díjhátralék felhalmozódásának megakadályozásának segítése; A szolgáltatás pillérei: - az adós háztartás erőforrásainak feltárása, - háztartás-gazdálkodásuk racionalizálása, - motivációjuk erősítése, érdekérvényesítő képességük javítása A szolgáltatás szociális transzferei: - adósságcsökkentési támogatással - lakásfenntartási támogatás A szabályozás leglényegesebb eleme a rendszerszerűség, folyamatos időtartamú hozzáférhetőséget biztosít, másrészt az adósságcsökkentésre szolgáló, a támogatás folyósítását szociális szolgáltatáshoz, az adósságkezelési tanácsadáshoz rendeli. Az adósságkezelési szolgáltatás jogszabályi háttere: évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról 63/2006. (III. 27.) kormányrendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselő testületének 9/2007. (III. 28.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, módosító rendelete: 15/2009. (VIII. 19.)

22 21 Szolgáltatás működésének bemutatása: Működési helye: Szécsény város közigazgatási területe, Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 3170 Szécsény, Rákóczi út 41. A település lakosságszáma: Szécsény város lakossága: 6359 fő, ebből: 1206 fő gyermekkorú. Személyi feltételek: A Családsegítő Szolgálat a Gyermekjóléti Szolgálattal integrációban, de külön szakmai egységben működik. Szécsény városban az adósságkezelés feladatait 1 fő szociális munkás, adósságkezelési tanácsadó végezte, osztott munkakörben. A szolgáltatás biztosításában közreműködött, 3 fő szociális munkás - IV. évfolyamos főiskolai hallgató, ebből egy fő 285 órás terepgyakorlaton vett részt. A szolgáltatásaink igénybevétele önkéntes és ingyenes. Adósságkezelési szolgáltatás Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság megállapítása esetén a rászoruló -adósságkezelési tanácsadásban és -adósságcsökkentési támogatásban részesülhet, amelyet az adósság-követelés jogosultjának folyósít az önkormányzat. Kit részesíthet az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban? -akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot és -akinek az adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi és ez az adósság a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban keletkezett, továbbá -akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint -aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik. Hogyan szabályozhatja az önkormányzat az egy főre jutó jövedelem összeghatárát? Az önkormányzat rendelete a jogosultság feltételeként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150% - ánál (2008. január 1 -től ,- Ft), egyedül élő esetén annak 200%-ánál (2008. január 1 -től ,- Ft) alacsonyabb jogosultsági feltételeket nem írhat elő. Mi minősül adósságnak? - a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhőszolgáltatási, víz- és csatorna-hálózati, valamint szemétszállítási díjtartozás) - a társasházi lakások esetén fizetendő közösköltség-hátralék - lakbérhátralék - a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék. Mekkora lehet az adósságcsökkentési támogatás mértéke? A támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósság 75%-át és összege legfeljebb ,- Ft lehet, melyet nyújthatnak egy összegben, vagy havi részletekben is, az adós vállalásától függően.

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat mikrotársulásainak munkájáról Az előterjesztést készítette: Dr. Endre Mónika

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előte~jesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti Működési Szabályzata 2014I. Fejezet Általános rendelkezések A Szervezeti Működési Szabályzat (továbbiakban ) célja, hogy rögzítse a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat Vép

Gyermekjóléti Szolgálat Vép Gyermekjóléti Szolgálat Vép Szakmai program 2013. június Tartalomjegyzék I. A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye... 3 II. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői... 3

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS PILLÉR CSALÁDSEGÍTÉS TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS TANULMÁNY CSALÁDSEGÍTÉS. 2010. június 20.

TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS PILLÉR CSALÁDSEGÍTÉS TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS TANULMÁNY CSALÁDSEGÍTÉS. 2010. június 20. TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS PILLÉR CSALÁDSEGÍTÉS TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS TANULMÁNY CSALÁDSEGÍTÉS 2010. június 20. 1 Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A családsegítés jelenlegi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D Érvényes: 2012. augusztus 01-től Készítette:... jóváhagyta intézményvezető SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közalapítvány létrehozásának kezdeményezése - Pap János polgármester javaslatként

Részletesebben

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7402. számú törvényjavaslat egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről.

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1505-2/2014. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: A sajókazai Nappali

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ A Szolgáltatástervezési koncepciót a Képviselőtestület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ sz. határozatával elfogadta. Budapest, 2004. december

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Készítette: Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +36-1/210-9188;

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Kistelek, 2015. szeptember

Kistelek, 2015. szeptember A Területi együttműködést segítő programok kialakítása Kistelek Város Önkormányzatánál című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0108 azonosító számú projekttel kapcsolatos jogszabályok összegyűjtése, valamint a főbb

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 2. szám Demográfiai jellemzők Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság Háztartás, család Lakáskörülmények

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról (2011. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A megállapodás

Részletesebben

7. napirendi pont: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2015. évről

7. napirendi pont: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2015. évről 2016. április 21. 7. napirendi pont: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2015. évről Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről

Részletesebben

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. 4.napirendi ponthoz Előterjesztés a 2012. május 17. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére 862-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

Szociális ellátások 2015.

Szociális ellátások 2015. Szociális ellátások 2015. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

J_1L Kovács Róbert. jegyző '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

J_1L Kovács Róbert. jegyző '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti

Részletesebben

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programja Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell! A jószándék

Részletesebben

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra és a család-és gyermekjóléti szolgálatra TARTALOMJEGYZÉK I. A

Részletesebben

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 1. előterjesztés száma: 173/2016. 2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésre Tárgy: Beszámoló Zirc Városában végzett Gyermek-és Ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Szociális

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Elérhetőség Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. Telefon/fax.: 72/579-134 E-mail: csaladsegito@siklos.hu Ellátási terület: Siklós, Matty

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Amely létrejött egyrészről Baktalórántháza Város Önkormányzata (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. sz. képviseletében:

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról.

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. 2012 évi decemberi határozatok 108 / 2012. (XII. 11.) számú határozat Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE 1 1,) Visszatérés

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a az önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójáról. A Képviselő-testület: Nyírmada Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Pécsvárad szociális helyzete

Pécsvárad szociális helyzete Pécsvárad szociális helyzete A település lakónépességének aktuális szociális és egészségügyi helyzete, állapota, a változások tendenciái az Önkormányzat számára, - mint tudatos döntéseivel a település

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. augusztus 12. 2800 Tatabánya, Mártírok út

Részletesebben