Szervizelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervizelési útmutató"

Átírás

1 CODE PERFECT GN7 típusú ugrókódos, motorblokkolás funkciójával rendelkező autóriasztóberendezés, GSM-modullal, amelynek feladata hangüzenetek formájában telefonon keresztül tájékoztatni a tulajdonost a riasztás okairól. Mindemellett a riasztóberendezés képes egy hagyományos telefonhívás hatására is leblokkolni a motort. Szervizelési útmutató 1. Szervíz üzemmód 2-féle módja van annak, hogy a riasztóberendezés által védelmezett autót biztonságosan a szervíz-műhelyben hagyjuk. A rövidebb időtartamú műszaki szervíz előtt a következőket kell tennünk, ha a gépkocsi távirányítóját magunknál akarjuk hagyni: a. Ki kell kapcsolni a riasztót, b. ki kell nyitni a gépkocsi ajtaját, hogy kikapcsoljuk az autómátikus visszaélesedési funkciót, majd c. ki kell kapcsolni az indításgátló funkciót. Ezekután az autót nyugodtan ott hagyhatjuk a műhelyben. A távirányítót magunknál hagyjuk. 2. Szervíz-üzemmódba való átkapcsolás PIN-kód segítségével Ha a gépjárművet hosszabb időre hagyjuk a szervíz-műhelyben, vagy ha elveszett, esetleg eltört a távirányító, használhatjuk a riasztóberendezés speciális funkcióját, amelynek értelmében négyjegyű individuális titkos kóddal kikapcsolhatjuk a riasztórendszert. Ahhoz, hogy ezt a funkciót igénybe vehessük, nyitott vezetői ajtó mellett adjunk rá gyújtást, amit követően a riasztó fénydiódája gyakori, dupla felvillanásokkal villogni kezd. Számolja meg a felvillanásokat, és amikor annyit számolt, amennyi egyenlő a kód első számjegyének értékével, vegye le a gyújtást, majd adja rá újra. Ekkor a fénydióda újra elkezd villogni. Számolja meg a kód második számjegyének megfelelő felvillanást, azután újra vegye le a gyújtást. Hasonló módon végezze el a műveletet a kód többi számjegyeivel is. Ha a kód helyes, a fénydióda 10 másodpercig tripla fényvillanásokkal fog villogni, azután a villanás gyakori fényvillanásokkal folytatódik - ezzel tájékoztat minket a riasztóberendezés arról, hogy szervíz-üzemmódba kapcsolt. A szervíz-üzemmódból való kilépéshez elég egyszer megnyomni a távirányító M gombját. 3. A funkciók programozása (lsd. a programozási táblázatot: FN funkció száma, NN a beállítás száma) A funkciók programozása szervíz-üzemmódban történik. Ehhez szervíz-üzemmódba kell kapcsolni a riasztóberendezést, úgy, ahogy erről az előző pontban szó esett (az autó valamelyik ajtaja nyitva marad az egész procedúra alatt!). Rögtön a szervíz-üzemmódba való átkapcsolás után a riasztó fénydiódája tripla felvillanásokkal kezd villogni (kb. 12 másodpercen át) ebben az időintervallumban be lehet programozni a riasztóberendezés távirányítóit. Ha ez a célunk, egyidejűleg meg kell nyomni (kb. 3 másodpercre) a távirányító I és M gombjait a fénydióda hosszú felvillanásaig. Ezután 12 másodpercen keresztül lehetőségünk van arra, hogy egy új távirányítót programozzuk be. Fontos tudni, hogy a művelet végrehajtása után az összes régebbi távirányító kitörlődik a riasztórendszer memóriájából. Ezért az összes távirányítót egy alkalommal kell a riasztó memóriájába beprogramozni. Miután a távirányítók beprogramozásának megkezdésére szánt idő (kb. 12 mp) letelt, a riasztóberendezés fénydiódája szaporán kezd el villogni. Ezt követően 8 percünk van arra, hogy megadjuk a funkció FN-számát (a programozási táblázatnak megfelelően), amely funkciónak NN-számát mindenképpen ellenőrizni, vagy esetleg cserélni kell. A funkció FN-száma megadásának módja a PIN-kódéval megegyezik. Ha a megadott szám helyes, a gyújtás ráadásakor az indexlámpák villogni fognak a riasztóberendezés így támasztja alá azt, hogy jól végeztük el a műveletet. Ha ez nem történik meg, akkor vagy helytelenül adtuk meg a számot, vagy a rendszer által előírt, a programozás megkezdésére való 8 perc már letelt. Az utóbbi esetben ki kell lépni a szervíz-üzemmódból (a távirányító M gombjának megnyomásával) és a műveletet előről kell elkezdeni. Miután az indexlámpák villogása alátámasztotta a szám helyes megadásának tényét, 40 másodpercünk van, hogy ellenőrizzük a beprogramozott beállítást, vagy esetleg egy újabb beállítást programozzunk be (lsd. táblázat). Ezután 8 percen keresztül, ha erre szükség van, beprogramozhatjuk a következő funkciókat (FN22, FN23, FN33 stb).

2 A beállítás számának ellenőrzése (NN) levett gyújtás mellett történik ehhez csak röviden meg kell nyomni a távirányító I gombját. Az indexlámpák felvillanásának száma megfelel a beállítás számának. Ahhoz, hogy egy újabb beállítást programozzuk be, rá kell adni a gyújtást és annyiszor meg kell nyomni a távirányító I gombját, amennyi a programozási táblázatban az adott beállítás száma. 3 mp múlva a riasztóberendezés indexlámpák felvillantásával és a sziréna rövid megszólaltatásával alátámasztja a beállítás rögzítésének tényét. Vegye le a gyújtást és ellenőrizze a beállítás helyességét a pont elején elmondottakkal összhangban. A kívánt funkció számának helytelen megadásának esetében ne lépjünk ki a szervíz-üzemmódból, ráadott gyújtás mellett várjunk addig, amíg a riasztóberendezés fénydiódája nem kezd el szaporán villogni, és azután ismételjük meg a kivánt funkció számának megadását (FN22, FN23, FN33 stb). A programozás műveletének befejezése után lépjünk ki a szervíz-üzemmódból a távirányító M gombjának rövid megnyomásával és csukjuk be az autó eddig nyitott ajtaját. Kód FN=11 FN15 BEÁLLÍTÁSOK LEÍRÁSA A BEÁLLÍTÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK BEFEJEZÉSE ÉS KILÉPÉS A SZERVIZ-ÜZEMMÓDBÓL. HA AZ UTOLSÓ FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSÁT KÖVETŐEN TÖBB, MINT 8 PERC TELT EL, A PROGRAMOZÁS FOLYTATÁSÁHOZ ÉS A SZERVIZ- ÜZEMMÓDBÓL TÖRTÉNŐ KILÉPÉSHEZ (11-ES KÓD) SZÜKSÉGES A SZERVIZ PIN-KÓD MEGADÁSA. GSW-típusú GSM-modullal történő kétirányú információcsere vezérlése GSW-típusú GSM-modullal történő kétirányú információcsere kikapcsolva GSW-típusú GSM-modullal történő kétirányú információcsere bekapcsolva. Ahhoz, hogy a riasztóberendezés a GSW-típusú GSM-modult a memóriájába rögzítse úgy, mint egy távirányítót, ki kell választani a megfelelő beállítást, majd újból be kell állítani a távirányítókat (miközben a GSW-típusú GSMmodul csatlakoztatva van a riasztórendszerhez) FN17 FN=19 FN22 NN4 Kiegészítő bemenet feladatának kiválasztása. Titkos gombhoz való. Indexlámpak bekötéshez való A motortérben elhelyezett kontakt-érzékelő bemenetének választjuk meg a polaritását. NEGATÍV BEMENET. Pozitív bemenet. Funkció: KIEGÉSZÍTŐ LOPÁSVÉDELEM ÉS RABLÁSGÁTLÁS Kikapcsolva Immobilizer, melyet a távirányító I gombja kapcsolja ki. A művelet algoritmusa: a motor a gyújtás levétele vagy pedig a riasztóberendezés kikapcsolása után 40 másodperccel blokkolva lesz. A blokkolás a távirányító I gombjának megnyomása után kikapcsol. A funkciót hosszabb időre tudjuk kikapcsolni (vagy bekapcsolni), ha ráadott gyújtás mellett egyidejűleg megnyomjuk a távirányító M és I gombjait és nyomva tartjuk azokat kb. 5 másodpercig (a sziréna rövid hangjelzéséig). Az immobilizer, melyet a titkos gomb segítségével tudjuk kikapcsolni. A művelet algoritmusa megfelel az előző pontban összefoglaltaknak, azonban a kikapcsoláshoz meg kell nyomni a titkos gombot. Rablásgátlás, mely a gyújtás ráadásának impulzusa hatására, ill. az ajtóérintkezői jeladók (ráadott gyújtásnál) impulzusa hatására aktiválódik. A művelet algoritmusa: a gyújtás ráadása vagy az ajtók nyitása ráadott gyújtásnál egy folyamatot indít meg 30 másodperces intervallum leteltekor 15 másodperces figyelmeztetési intervallum következik (sziréna és indexlámpák lépnek működésbe), ezt követően a motor blokkolva lesz. A műveletet a titkos gomb rövid idejű megnyomása szakítja meg. A funkciót távirányítóról nem kapcsolható ki.

3 NN5 NN6 NN7 FN=23 FN=24 Rablásgátlás, csak a gyújtás ráadása után aktiválódik. A többi jellemzőt illetően ez az üzemmód megfelel a fentebb tárgyaltnak. A funkciót távirányítóról nem kapcsolható ki. Rablásgátlás, megegyezik az NN4-es ponttal, azonban itt egy kiegészítő lehetőségünk is van arra, hogy hosszabb időre kikapcsoljuk (vagy bekapcsoljuk) a funkciót, ha ráadott gyújtásnál egyidejűleg 5 másodpercre egyszerre megnyomjuk a távirányító M és I gombját, a sziréna rövid hangjelzéséig. Rablásgátlás, NN6-os ponttól eltérően csak a gyújtás ráadásakor aktiválódik. A többi tulajdonsága megegyezik az NN6-os ponttal. Rablásgátlás-funkció befejeződésének módja. Ha a titkos gomb nem lesz megnyomva az FN24-es beállítás nál megadott időintervallumon túl, a riasztórendszer riasztani fog (fény- és hangjelek útján), a riasztás legalább 10 másodpercig és egészen addig fog tartani, amíg nem lesz levéve a gyújtás; a GYÚJTÁS LEVÉTELÉT KÖVETŐEN a rendszer blokkolja a motort és aktiválja az őrzés-üzemmódot. EZ A BEÁLLÍTÁS ABBAN TÉR EL AZ ELŐZŐTŐL, HOGY ITT A RIASZTÓRENDSZER A 10 MÁSODPERCIG TARTÓ RIASZTÁS UTÁN BLOKKOLJA A MOTORT ÉS AKTIVÁLJA AZ ŐRZÉS-ÜZEMMÓDOT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, A GYÚJTÁS LE LETT-E VÉVE VAGY SEM. Az az időintervallum, amit követően aktiválva lesz az immobilizer- és a rablásgátlás-funkció. Gyári beállítás: 40 másodperc. A beállítás során, az FN24-es funkció kódjának megadás a után a riasztórendszer az index-felvillanások számával meg fogja mutatni a pillanatnyilag érvényes időintervallumot (1 felvillanás = 5 másodperc, 2 felvillanás = 10 másodperc stb.). Az időintervallum 20 és 90 másodperc közötti lehet (4-18 felvillanás), a kívánt időértéket meg lehet adni. FN=31-20 FN=32-19 FN=33 FN=34-20 Itt megadhatjuk a beépített dőlés/ütésérzékelő 1. (külső) zónájának érzékenységét (csak a GN7_K kivételhez valo). A távirányító M-gombjának egyszeri megnyomásával ráadott gyújtás mellett a külső zóna érzékenysége egy fokkal megnő, az I-gomb megnyomásával pedig csökken, emellett a sziréna egyet csipog. Az érzékenység skálája összesen 20 érzékenységi fokból áll. Ha elértük a maximális vagy a minimális érzékenységi fokot, az indexek egyszer felvillannak. Itt megadhatjuk a beépített dőlés/ütésérzékelő 2. (belső) zónájának érzékenységét (csak a GN7_K kivételhez valo). A távirányító M-gombjának egyszeri megnyomásával ráadott gyújtás mellett a belső zóna érzékenysége egy fokkal megnő, az I-gomb megnyomásával pedig csökken, emellett a sziréna egyet csipog. Az érzékenység skálája összesen 19 érzékenységi fokból áll. Ha elértük a maximális vagy a minimális érzékenységi fokot, az indexek egyszer felvillannak. A riasztórendszer az őrzés-üzemmód aktiválását követően nem azonnal kezdi el az érzékelők figyelését. Itt megadhatjuk azt az időt, ami a rendszer bekapcsolása és az érzékelők figyelésének aktiválódása közt telik el. 5 MÁSODPERC. 45 MÁSODPERC. ITT MEGADHATJUK A BEÉPÍTETT ULTRAHANGOS MOZGÁSÉRZÉKELŐ BELSŐ ZÓNÁJÁNAK ÉRZÉKENYSÉGÉT. A távirányító M-gombjának egyszeri megnyomásával ráadott gyújtás mellett a külső zóna érzékenysége egy fokkal megnő, az I-gomb megnyomásával pedig csökken, emellett a sziréna egyet csipog. Az érzékenység skálája összesen 20 érzékenységi fokból áll. Ha elértük a maximális vagy a minimális érzékenységi fokot, az indexek egyszer felvillannak.

4 FN42 FN44 NN4 Funkció: AZ AUTÓ ŐRZÉSE JÁRÓ MOTOR MELLETT Kikapcsolva Bekapcsolva: ahhoz, hogy az autó járó motor melletti őrzését aktiváljuk, ráadott gyújtásnál kétszer meg kell nyomni a titkos gombot. Ezután nyomjuk meg a távirányító M gombját a riasztóberendezés átkapcsol az őrzés-üzemmódba és az ajtók be lesznek zárva. Ebben az üzemmódban a riasztórendszer csak az ún. nyílás-záró védelmet végzi (ajtók, motorháztető és csomagtartó figyelése). Abban az esetben, ha az ajtók, a motorháztető vagy a csomagtartó jeladói riasztanak, a rendszer az FN23-as pontban összefoglaltakkal összhangban átkapcsol a rablásgátlás-üzemmódba. Funkció: AUTOMATIKUS VISSZAÉLESEDÉS Kikapcsolás után, ha nem nyitjuk ki az ajtót, a motorháztetőt vagy a csomagtartót, ill. ha nem adjuk rá a gyújtást, a rendszer 45 másodperc elteltével újra átkapcsol az őrzés-üzemmódba, de nem zárja be a központi-zárat. Őrzés-üzemmód kikapcsolása után, ha nem nyitjuk ki az ajtót, a motorháztetőt vagy a csomagtartót, ill. ha nem adjuk rá a gyújtást, a rendszer 45 másodperc elteltével újra átkapcsol az őrzés-üzemmódba, és bezárja a központi-zárat. Az automatikus visszaélesedés ki van kapcsolva. Az ajtójeladók ellenőrzésének késleltetése. A riasztóberendezés távirányító segítségével történő kikapcsolásakor a riasztóberendezés nem rögtön, hanem csak a beállított időintervallum leteltével ellenőrzi az ajtókat. A beállítást megelőzően be kell csukni az ajtót és kiválasztani az NN4-es beállítást. Ezt követően ki kell nyitni egy ajtót, amit a sziréna rövid hangjelzése követ. Várjunk annyi időt, amennyit a késleltetésnek szánjuk. Miután letelik a szükséges késleltetési időintervallum, be kell csukni az ajtót: ezt egy rövid hangjelzés követi, ami azt jelenti, hogy az időintervallum sikeresen rögzült a riasztóberendezés memóriájában. Ezentúl, ha a felhasználó/tulajdonos véletlenül megnyomja a távirányító gombját és a riasztóberendezés kikapcsol, az ajtóérintkezői jeladók ellenőrzése a beállított időintervallumnak megfelelő késleltetési idő után fog lejátszódni. A késleltetés idejének lejártával a riasztóberendezés ellenőrizni fogja, az ajtók tökéletesen be vannak-e csukva. Ha igen, a riasztórendszer 45 másodperc múlva aktiválja magát, bekapcsolja az őrzés-üzemmódot (ez csak akkor következik be ilyen formában, ha az ajtók mellett a motorháztető, a csomagtartó is tökéletesen be van csukva és a gyújtás sincs ráadva). Az őrzés üzemmódba való átkapcsolással egy időben a riasztóberendezés a központi-zárat is bezárja. Ennek a funkciónak akkor van nagy jelentősége, ha a tulajdonos zsebében véletlenül megnyomódik a távirányító gombja, esetleg ha gyerekek kezébe kerülnek az autó kulcsai és velük egyetemben a riasztó távvezérlője is stb. Ekkor ugyanis a riasztóberendezés, miután meggyőződött arról, hogy az autó egy véletlen folytán maradt védtelenül, újra aktiválja magát és ezzel a védelmébe veszi a gépjárművet. NN5 FN=51 NN=3 NN=4 NN=5 Abban tér el az előző pontban foglaltaktól, hogy az őrzés-üzemmód aktiválásakor a riasztóberendezés nem zárja be a központi-zárat. Ez az üzemmód akkor jön jól, ha mindenképp el akarjuk kerülni azt a bosszantó szituációt, amikor is a riasztóberendezés az ajtóérintkezői jeladók meghibásodása folytán bezárja az amúgy nyitott ajtók ajtózárait. Kiegészítő vezérlőcsatorna feladatának kiválasztása. Titkos gombhoz való. Blokkolás a blokkolási relé normálisan nyitott kontaktusaival (ajánlott az önindító blokkolásához). Az elektronikus motorháztető-zár vezérlésének impulzusa. A távirányító I gombjának megnyomásakor megjelenik a negatív impulzus (min. 2 másodpercig), melynek időtartama megegyezik az I gomb megnyomásának idejével. Komfort-impulzus: az őrzés-üzemmód bekapcsolásakor megjelenik a 40 másodperc hosszúságú negatív impulzus. Pager-impulzus: a riasztó riasztása közben (kivéve a kiegészítő érzékelő figyelmeztető zónája által kezdeményezett riasztást) megjelenik a negatív impulzus (opció) a pager indításához. A jeladó figyelmeztető zónájának jele nem továbbítódik a pager számára (opció).

5 NN=6 NN=7 NN=8 NN=9 0 1 FN55 NN4 NN5 NN6 NN7 NN8 NN FN56 Pager-impulzus: A riasztóberendezés riasztáskor megjelenik a pager számára indított negatív impulzus (opció). A jeladó figyelmeztető zónájának jele (opció) továbbítódik a pagerre. A csomagtartó elektromos zárának vezérlése. А távirányító G gombjának megnyomásakor megjelenik a negatív impulzus (min. 2 másodpercig), melynek időtartama megegyezik az I gomb megnyomásának idejével. A csomagtartó az FN33-as pontnak megfelelően lesz őrizet alatt. Negatív impulzus az automatikus motorindítás kiegészítő moduljához. Ha a gépjármű fel van szerelve egy kiegészítő modullal, ami lehetővé teszi az automatikus motorindítást és rendelkezik egy bemenettel a távirányító számára, ez a funkció a távirányító G-gombjának több, mint 2 másodpercig tartó megnyomásával az említett bemenetre negatív impulzust küld. Az impulzus megjelenését követően a riasztórendszer 8 másodpercre kikapcsolja a motorblokkolást (ezzel lehetővé téve a motorindítást), ez idő alatt az automatikus motorindítás modulja ráadja a gyújtást és beindítja a motort. A kiegészítő érzékelők a motorindítás ideje alatt ki vannak kapcsolva. Periodikus impulzusok az automatikus motorindítás kiegészítő moduljának vezérléséhez. Az impulzusok az FN59-es beállításnak megfelelően követik egymást. A riasztóberendezés bekapcsolásához a kimeneten olyan impulzusok jelennek meg, melyeket számítógép programozza. GSW-típusú GSM-modul vezérlése. Funkció: A KÖZPONTIZÁR-VEZÉRLÉS ÜZEMMÓDJÁNAK KIVÁLASZTÁSA 0,5 másodperces impulzus a központi-zár vezérléséhez. 4,5 másodperces impulzus a központi-zár vezérléséhez (vákuumos/levegős típusú központi-zár) 0,8 m-es impulzus a központi-zár vezérléséhez. 3,6 másodperces impulzus a központi-zár vezérléséhez Dupla impulzus az őrzés-üzemmód bekapcsolásakor, ill. az üzemmód kikapcsolásakor: a riasztóberendezés őrzés-üzemmódba való átkapcsolásakor vagy az őrzés-üzemmód kikapcsolásakor két 0,8 másodperces impulzus formálódik a központi-zár vezérléséhez. Dupla impulzus kizárólag az őrzés-üzemmód bekapcsolásakor: a riasztóberendezés őrzés-üzemmód kikapcsolásakor egyszeres 0,8 másodperces impulzus formálódik, az őrzés-üzemmód bekapcsolásakor pedig két 0,5 másodperces impulzus formálódik a központi-zár vezérléséhez. Dupla impulzus kizárólag az őrzés-üzemmód kikapcsolásakor: a riasztóberendezés őrzés-üzemmód bekapcsolásakor egyszeres 0,8 másodperces impulzus formálódik, az őrzés-üzemmód kikapcsolásakor pedig két 0,8 másodperces impulzus formálódik a központi-zár vezérléséhez. Dupla impulzus (0,8 másodperc és 15 másodperc) kizárólag az őrzés-üzemmód bekapcsolásakor: a riasztóberendezés őrzés-üzemmód kikapcsolásakor egyszeres 0,8 másodperces impulzus formálódik, az őrzés-üzemmód bekapcsolásakor pedig két - 0, másodperces impulzus formálódik a központi-zár vezérléséhez. Dupla impulzus (0,8 másodperc és 40 másodperc) kizárólag az őrzés-üzemmód bekapcsolásakor: a riasztóberendezés őrzés-üzemmód kikapcsolásakor egyszeres 0,8 másodperces impulzus formálódik, az őrzés-üzemmód bekapcsolásakor pedig két - 0, másodperces impulzus formálódik a központi-zár vezérléséhez. a riasztóberendezés őrzés-üzemmód kikapcsolásakor egyszeres 0,8 másodperces impulzus formálódik, az őrzés-üzemmód bekapcsolásakor pedig 15 másodperces impulzus formálódik a központi-zár vezérléséhez. a riasztóberendezés őrzés-üzemmód kikapcsolásakor egyszeres 0,8 másodperces impulzus formálódik, az őrzés-üzemmód bekapcsolásakor pedig 40 másodperces impulzus formálódik a központi-zár vezérléséhez. Számítógép által programozott paraméterekkel rendelkező impulzusok vezérlése. Központi-zár vezérlése nyitott ajtók mellett Ha az ajtók nyitva vannak, a riasztóberendezés bezárja őket

6 FN57 FN58 FN59 FN=65 NN=3 NN=4 NN=5 FN66 NN4 NN5 FN67 A riasztóberendezés bezárja az ajtókat, ha azok tökéletesen be vannak csukva KÖZPONTI-ZÁR AUTÓMÁTIKUS ZÁRÁSA MENETKÖZBEN -funkció vezérlése Gyújtás-ráadáskor a központi-zár bezárja az ajtókat, a gyújtás levételekor pedig kinyitja azokat A központi-zár nem reagál a gyújtás-ráadásra és a gyújtás-levételre sem Központi-zár működése a riasztóberendezés bekapcsolásakor A riasztórendszer bekapcsolását követően a központi-zár azonnal kinyitja az ajtókat A riasztórendszer bekapcsolását követően a központi-zár csak az I gomb ismételt megnyomását követően nyitja ki az ajtókat (a gombot 3 másodpercen belül kell kétszer megnyomni) Beállítjuk azt az időintervallumot, mely alatt az automatikus motorindítást lehetővé tévő opcionális modul követi a vezérlési impulzusokat Adjuk rá a gyújtást és az I gomb megnyomásával állítsuk be az impulzuskövetési periódus idejét (minden egyes gombnyomás 30 perccel növeli meg a periódust) Sziréna-típus és hangerő beállítása a szirénakimenetnél (csak a riasztó be- és kikapcsolását kísérő jelzéseknél) Speciális sziréna, belső modul nélkül, a hangszóró ellenállása min.4 Ohm. Maximális hangerősség. Megegyezik az előző ponttal, de a hangerősség kétszer kisebb. Megegyezik az -es ponttal, de a hangerősség négyszer kisebb. Megegyezik az -es ponttal, de a hangerősség nyolcszor kisebb. Hagyományos sziréna. Funkció: A SZIRÉNA MŰKÖDÉSI ALGORITMUSÁNAK KIVÁLASZTÁSA AZ ŐRZÉS-ÜZEMMÓD BE- ÉS KIKAPCSOLÁSAKOR Gyári beállítás. Halk. Az őrzés-üzemmód be-, ill. kikapcsolásakor a sziréna hallgat. Hangos/halk. A távirányító gombjainak rövid megnyomásakor a sziréna csipog, hosszabb idejű megnyomáskor pedig hallgat. Halk/hangos. A távirányító gombjainak rövid megnyomásakor a sziréna hallgat, hosszabb idejű megnyomáskor pedig csipog. Hangos/halk. A távirányító gombjainak rövid megnyomásakor a sziréna csipog, hosszabb idejű megnyomáskor pedig hallgat, azonban ha az őrzés-üzemmódban a riasztórendszer riasztott, a riasztóberendezés kikapcsolásakor 4 sziréna-hangot fogunk hallani Halk/hangos. A távirányító gombjainak rövid megnyomásakor a sziréna hallgat, hosszabb idejű megnyomáskor pedig csipog, azonban ha az őrzés-üzemmódban a riasztórendszer riasztott, a riasztóberendezés kikapcsolásakor 4 sziréna-hangot fogunk hallani Funkció: Kétzónás érzékelő figyelmeztető zónájának működésbelépésekor elhangzó dallam (speciális sziréna alkalmazása mellett, belső modul nélkül, a sziréna hangszórójának ellenállása min. 4 Ohm). 1. számú dallam 2. számú dallam 3. számú dallam

7 NN4 FN=71 FN=72 FN=73 FN=75 4. számú dallam Információ a riasztórendszer 3 utolsó riasztásáról (FN=71 - a legutolsó riasztást kezdeményező zóna, FN=72 - az utolsó előtti riasztást kezdeményező zóna, FN=73 - kettővel a legutolsó előtti riasztást kezdeményező zóna). A rendszer az őrzés-üzemmódban riasztást kezdeményező zóna számát az index-felvillanások számával mutatja meg. Ennek segítségével a lopásvédelmi rendszer működését tudjuk elemezni (lsd. a táblázat utáni megjegyzést). BEÉPÍTETT ULTRAHANGOS ÉRZÉKELŐ: Bekapcsolva. KIKAPCSOLVA. FN=76 Beépített dőlés- és ütésérzékelő (csak a GN7_K kivételhez valo) : NN=3 NN=4 FN77 FN78 FN88 FN99 Bekapcsolva. BEKAPCSOLVA, DŐLÉS-ÉRZÉKELŐKÉNT. BEKAPCSOLVA, ÜTÉS-ÉRZÉKELŐKÉNT. KIKAPCSOLVA. Funkció: KIEGÉSZÍTŐ JELADÓ RIASZTÁSI IMPULZUSAINAK FELDOLGOZÁSA egyzónás érzékelő Kétzónás érzékelő Funkció: az érzékelő jeladásának típusa. Külső és belső zóna működésbe lépésekor sziréna-hangok és indexek. Külső zóna működésbe lépésekor csak indexek. Belső zóna működésbe lépésekor szirénahangok és indexek. Külső és belső zóna működésbe lépésekor csak indexek. PIN-kód csere. Gyári beállítások visszaállítása, a gyári PIN-kód visszaállításával együtt. Példa: Tegyük fel, hogy dupla impulzust kell beprogramoznunk a blokkolásos központi zár vezérléséhez az olyan típusú gépjárműveknél, mint pl. Suzuki Ignis stb. A programozási táblázatban ez a beállítás az FN55-ös funkcióban, az NN4-es szám alatt található. Az adott beállítás beprogramozásához a következő lépéseket kell tennünk: 1. Adja meg a PIN-kódot (ez a kód a jótállási jegyen van tüntetve). Ehhez az őrzés kikapcsolva üzemmódban nyissa ki az autó ajtaját és adja rá a gyújtást a fénydióda dupla felvillanásokkal kezd villogni. Várjon, amíg a felvillanások száma nem egyezik meg a kód legelső számával, vegye le a gyújtást, majd rögtön adja rá újra. Az utolsó, a négyes számjegy megadása után a gyújtás levétele után a rendszer szervíz-üzemmódba kapcsol át. A fénydióda 12 másodpercen át tripla villanásokkal fog villogni (ebben az időintervallumban, ha ez szükséges, be lehet programozni a rendszer távirányítóit), az idő leteltével pedig szapora, egyszeres villanásokkal. Ezután 8 percen keresztül lehetőségünk van arra, hogy a riasztórendszer funkcióit beállítsuk. 2. Most be kell lépnünk az FN55-ös funkció menűjébe. Adja rá a gyújtást egy kis idő múlva a fénydióda dupla felvillanásokkal kezd el villogni. Az 5. dupla felvillanás után vegye le a gyújtást, majd rögtön adja rá újra. Újabb 5 felvillanás után vegye le a gyújtást. Az indexek egyszer villannak fel, ami azt jelenti, hogy beléptünk az FN55-ös funkció programozási módjába. 40 másodpercig nekiláthatunk a beprogramozott beállítás ellenőrzésének, vagy akár egy új beállítás beprogramozásának.

8 3. Ebben a menüpontban beprogramoztatjuk az autó központi zár-vezérlésének logikáját. Mivel be kell állítanunk a dupla impulzust, ki kell választani az NN4-es számú beállítást. Ehhez rá kell adni a gyújtást és 4-szer meg kell nyomni a távirányító I -gombját. Ráadott gyújtás mellett várjunk addig, amig a riasztóberendezés a sziréna megszólaltatásával és az indexlámpák villogtatásával nem támasztja alá az új beállítás rögzítését (kb. 3 mp). 4. Vegye le a gyújtást, majd nyomja meg a távirányító I gombját a beprogramozott beállítás ellenőrzése érdekében a riasztóberendezés négyszer felvillantja az indexlámpákat, a beprogramozott beállításnak megfelelően. 5. A továbbiakban 8 percünk van arra, hogy folytassuk a többi beállítás programozását (8 perc letelvével a riasztórendszer kilép a programozási módból, de a szervíz-üzemmódban marad), vagy befejezzük a programozási műveletet a szervíz-módból való kilépéssel (ehhez csak meg kell nyomnunk a távirányító M gombját). Kiegészítés a táblázathoz: - az FN71, FN72 és FN73 számú módok a riasztó ellenőrzésére szolgálnak. Az indexlámpák villanásainak száma ezekben a módokban megmutatja azoknak a zónáknak a számát, amelyek előidézték az utolsó, az utolsó előtti és a legelső riasztást. Egy villanás jeladó zónája, kettő ajtók, három motorháztető, négy csomagtartó, öt villanás őrzés üzemmódban ráadták a gyújtást. - A 77-es mód szerepe a riasztóberendezéshez kapcsolt jeladó típusának kiválasztásában rejlik. Ezenkívül, be lehet állítani, szóljon-e a sziréna abban az esetben, ha a jeladó riasztási impulzust továbbít. A mód 3-as, 4- es és 5-ös pontjai a DMWS-típusú kétzónás és KSD-típusú összetett dőlés-ütésérzékelő jeladóval való együttműködést szolgálnak. Ezeknek a jeladóknak az érzékenységét speciális programozó egységgel tudjuk beállítani. - A 88-as mód a PIN-kód-cserénél játszik szerepet. Miután beléptünk ebbe az üzemmódba, a PIN-kód cseréjéhez kétszer, egymás után meg kell adni az új PIN-kódot. Ennek a műveletnek a módja megegyezik a szervíz-mód bekapcsolásakor tapasztaltakkal. Az új kód helyes megadása után az indexlámpák egyszer villannak fel ez azt jelenti, hogy az új PIN-kódot a rendszer memóriája sikeresen rögzítette.

9

SZERVIZELÉSI ÚTMUTATÓ

SZERVIZELÉSI ÚTMUTATÓ CODE PERFECT C60 típusú ugrókódos, motorblokkolás funkciójával rendelkező autóriasztó-berendezés, GSM-modullal, amelynek feladata hangüzenetek formájában telefonon keresztül tájékoztatni a tulajdonost

Részletesebben

GSW-TÍPUSÚ GSM-MODUL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GSW-TÍPUSÚ GSM-MODUL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GSW-TÍPUSÚ GSM-MODUL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A GSW-TÍPUSÚ GSM-MODUL két változatban kapható. Az egyik az UNIVERZÁLIS GSM-MODUL, ami bármilyen riasztóberendezéssel képes együttműködni, aminek van GSM-kimenete.

Részletesebben

6. Blokkolás kikapcsolása és azonosító kártyak memóriába történő rögzítése

6. Blokkolás kikapcsolása és azonosító kártyak memóriába történő rögzítése Az immobilizerhez két kikapcsolt azonosító kártya van mellékelve. Az immobilizer gépjárműbe való beszerelését követően az egyik azonosító kártyát be kell kapcsolni (aktiválni kell), ehhez az azonosítási

Részletesebben

CODEPERFECT GN6 TÍPUSÚ UGRÓKÓDOS AUTÓRIASZTÓ

CODEPERFECT GN6 TÍPUSÚ UGRÓKÓDOS AUTÓRIASZTÓ CODEPERFECT GN6 TÍPUSÚ UGRÓKÓDOS AUTÓRIASZTÓ CodePerfect GN6 egy kényelmes, könnyen kezelhető, gépjárművek korszerű védelmét kitűnően biztosító riasztóberendezés, mely kezelési funkciók széles skáláját

Részletesebben

CODE PERFECT MINIMAX-GSM TÍPUSÚ UGRÓKÓDOS, MOTOR-BLOKKOLÁS FUNKCIÓJÁVAL RENDELKEZŐ AUTÓRIASZTÓ

CODE PERFECT MINIMAX-GSM TÍPUSÚ UGRÓKÓDOS, MOTOR-BLOKKOLÁS FUNKCIÓJÁVAL RENDELKEZŐ AUTÓRIASZTÓ CODE PERFECT MINIMAX-GSM TÍPUSÚ UGRÓKÓDOS, MOTOR-BLOKKOLÁS FUNKCIÓJÁVAL RENDELKEZŐ AUTÓRIASZTÓ A Code Perfect MINIMAX-GSM kényelmes, könnyen kezelhető, gépjárművek korszerű védelmét kitűnően biztosító

Részletesebben

- nyomja meg a gombot a PIN-kód első számjegyének megfelelő alkalommal egymás után;

- nyomja meg a gombot a PIN-kód első számjegyének megfelelő alkalommal egymás után; Rövidített használati útmutató 1. Szerviz-üzemmód A szerviz-üzemmód négy számjegyű PIN-kód segítségével hívható elő, a PIN-kód pedig vagy a titkos beltéri gomb, vagy a slusszkulcs segítségével adható meg.

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

DS410 CAN Felhasználói leírás

DS410 CAN Felhasználói leírás DS410 CAN Felhasználói leírás FONTOS! A (*)-gal jelölt jellemzők függnek a jármű típusától és a konfigurációtól, használatuk csak bizonyos feltételek teljesülésekor lehetséges. Riasztó élesítése és központi

Részletesebben

Garancia. Model Széria Eladás dátuma Garancia ideje Telefonszám Eladó aláírása

Garancia. Model Széria Eladás dátuma Garancia ideje Telefonszám Eladó aláírása Garancia Model Széria Eladás dátuma Garancia ideje Telefonszám Eladó aláírása MEGJEGYZÉS: Telepítési és használati utasítás Köszönjük,hogy ezt a riasztó berendezést választotta. Az optimális teljesítmény

Részletesebben

LC112 Kétirányú autóriasztó útmutató Tartalomjegyzék Alap funkciók Riasztás funkciók Kiegészítő funkciók

LC112 Kétirányú autóriasztó útmutató Tartalomjegyzék Alap funkciók Riasztás funkciók Kiegészítő funkciók LC112 Kétirányú autóriasztó útmutató Tartalomjegyzék Ikonok az LCD kijelzőn... 2 Ki/Be kapcsolás beállításai...... 3 Energiaszint kijelzése... 3 Alap funkciók Hang/fény riasztás beállítása... 4 Néma riasztás

Részletesebben

LC112 Kétirányú autóriasztó útmutató

LC112 Kétirányú autóriasztó útmutató LC112 Kétirányú autóriasztó útmutató Tartalomjegyzék Ikonok az LCD kijelzőn... 2 Ki/Be kapcsolás beállításai...... 3 Energiaszint kijelzése... 3 Alap funkciók Hang/fény riasztás beállítása... 4 Néma riasztás

Részletesebben

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására.

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. CTR 32 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen arra,

Részletesebben

Thunder CA-206 autóriasztó magyar nyelvű használati és beszerelési útmutató. www.metroman.hu. Pagina 1

Thunder CA-206 autóriasztó magyar nyelvű használati és beszerelési útmutató. www.metroman.hu. Pagina 1 Thunder CA-206 autóriasztó magyar nyelvű használati és beszerelési útmutató www.metroman.hu Pagina 1 TARTALOM TARTALOM... 2 Használati utasítás... 5 A riasztó berendezés alkotó elemei... 5 Technikai adatok:...

Részletesebben

Moon. MC824H vezérlőegység. Telepítési és használati útmutató

Moon. MC824H vezérlőegység. Telepítési és használati útmutató Moon MC824H vezérlőegység Telepítési és használati útmutató 1 A TERMÉK LEÍRÁSA ÉS MEGFELELŐ HASZNÁLATA Az MC824H egy elektromos vezérlőegység lengőkapuk automatizálásához. FIGYELMEZTETÉS! Ebben a kézikönyvben

Részletesebben

SMP 1000B Autóriasztó Használati útmutató

SMP 1000B Autóriasztó Használati útmutató SMP 1000B Autóriasztó Használati útmutató Tartalomjegyzék Funkciók Ikonok az LCD kijelzőn Energiaszint kijelzése Alap funkciók Hang/fény riasztás beállítása Néma riasztás beállítás Hatástalanítás Autókeresés

Részletesebben

2012 Kezelői kézikönyv Chevrolet Malibu M

2012 Kezelői kézikönyv Chevrolet Malibu M 2012 Kezelői kézikönyv Chevrolet Malibu M Kulcsok, ajtók és ablakok... 1-1 Kulcsok és zárak.........1-2 Ajtók......................... 1-12 Gépkocsivédelem.......1-13 Külső visszapillantó tükrök... 1-16

Részletesebben

CONTROL AUTÓRIASZTÓ RENDSZER

CONTROL AUTÓRIASZTÓ RENDSZER CONTROL AUTÓRIASZTÓ RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOM: HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ ÜZEMMÓDOK LEÍRÁSA ÉS JELLEMZŐI VEZETÉKEZÉSI UTMUTATÓ BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ www.metroman.hu 1. A RIASZTÓ ÉLESÍTÉSE (1) A

Részletesebben

Ikonos LCD kezelõ DGP2-640. Felhasználói útmutató DGP2-640

Ikonos LCD kezelõ DGP2-640. Felhasználói útmutató DGP2-640 Ikonos LCD kezelõ DGP2-640 Felhasználói útmutató DGP2-640 Tartalom Bevezetés... 1 Alapmûveletek... 2 Mûveletgombok... 2 Kezelõ jelzõfények... 3 Látható jelzések... 4 Hangjelzések... 5 Módok és beállítások...

Részletesebben

MARK08 GSM riasztó Felhasználói leírás

MARK08 GSM riasztó Felhasználói leírás MARK08 GSM riasztó Felhasználói leírás MA-RK LED kezelő SW. ver.:1.64 2014-04-15 2 MARK08 GSM Riasztó Felhasználói leírás MARK08 GSM Riasztó Felhasználói leírás 3 Tartalomjegyzék GSM riasztó rövid bemutatása...5

Részletesebben

CODE PERFECT SLAVE TÍPUSÚ, MOTORBLOKKOLÁS-

CODE PERFECT SLAVE TÍPUSÚ, MOTORBLOKKOLÁS- CODE PERFECT SLAVE TÍPUSÚ, MOTORBLOKKOLÁS- FUNKCIÓVAL RENDELKEZŐ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER A Code Perfect Slave típusú riasztórendszer gépjárművek korszerű védelmét kitűnően biztosító, könnyen kezelhető és

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Ampera 08/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 34 Tárolás... 52 Műszerek és kezelőszervek... 57 Világítás... 95 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz

CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz CARDIN PRG811-1. oldal, összesen: 8 - CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz MUSZAKI ADATOK Energiaellátás Vac 220/230 Frekvencia Hz 50/60 Rákötheto

Részletesebben

JUNIOR Plus 2, 4, 6, 8 - Kezelési útmutató

JUNIOR Plus 2, 4, 6, 8 - Kezelési útmutató FELSZERELÉSI JAVASLATOK JUNIOR Plus 2, 4, 6, 8 - Kezelési útmutató BELTÉRI ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATIKA LCD kijelző Transzformátor Vegye le az alsó takarólemezt. Szerelje fel a falra az automatikát a két

Részletesebben

Használati útmutató az M355, M357 motorkerékpár riasztókhoz

Használati útmutató az M355, M357 motorkerékpár riasztókhoz Használati útmutató az M355, M357 motorkerékpár riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881 www.setech.hu - 2 - A riasztó védelme az alábbiakra

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv. Távirányító BRC1D528

Üzemeltetési kézikönyv. Távirányító BRC1D528 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 KÖSZÖNJÜK, HOGY EZT A TÁVIRÁNYÍTÓT VÁLASZTOTTA. OLVASSA EL EZT A

Részletesebben

G-750 Használati és beszerelési utasítás 1.2 v

G-750 Használati és beszerelési utasítás 1.2 v G-750 Használati és beszerelési utasítás 1.2 v Használati utasítás A három gombos távirányító alapfunkciói: 1. gomb: a. Beélesítés/kioldás csipogással az 1-es gomb egyszeri megnyomása b. Csomagtartó nyitás

Részletesebben

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer SI-7E20A-002-02 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SI-7E20A-002 SM-EC79 Ellenőrző műszer SM-EC79 MUTATÓ n Az ellenőrző műszer használata Problémák helyének azonosítása az ellenőrző műszer használatával 4 Probléma az

Részletesebben

CODE PERFECT SLAVE TÍPUSÚ, MOTORBLOKKOLÁS-

CODE PERFECT SLAVE TÍPUSÚ, MOTORBLOKKOLÁS- CODE PERFECT SLAVE TÍPUSÚ, MOTORBLOKKOLÁS- FUNKCIÓVAL RENDELKEZŐ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER A Code Perfect Slave típusú riasztórendszer gépjárművek korszerű védelmét kitűnően biztosító, könnyen kezelhető és

Részletesebben

Használati útmutató a BKA 609002 (HPB6 WFS) SKODA riasztókhoz

Használati útmutató a BKA 609002 (HPB6 WFS) SKODA riasztókhoz Használati útmutató a BKA 609002 (HPB6 WFS) SKODA riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881 www.setech.hu - 2 - Köszönjük, hogy a META System

Részletesebben

CORPORATION Hungary SUPER ELECTRONICS RADIO CONTROL SYSTEMS

CORPORATION Hungary SUPER ELECTRONICS RADIO CONTROL SYSTEMS R/C SYSTEMS CORPORATION Hungary SUPER ELECTRONICS RADIO CONTROL SYSTEMS PHONE OFFICE: +36.1.303-8109, FACTORY:+36.1.303-1056/17 FAX: +36.1.303-8109/18 Site: http://enforcer.hu E-mail: rcsys@rcsysline.com

Részletesebben

Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14

Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14 Kezelési utasítás 1. Rendeltetésszerű használat A fázishasításos szabályozású dimmer

Részletesebben

UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ. A CE jelzés összhangban van az R&TTE 99/05CE Európai Direktívával.

UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ. A CE jelzés összhangban van az R&TTE 99/05CE Európai Direktívával. UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ UNIK2E 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ FIGYELEM!! Telepítés elott olvassa el ezt a kézikönyvet, mely a termék szerves részét képezi. N.B. - A Prastel nem vállal

Részletesebben

CLIMBER BEÁLLÍTÁSI FÜZET CLIMBER - ROBO PLUSZ HAJTÓMÜ ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐKÁRTYA

CLIMBER BEÁLLÍTÁSI FÜZET CLIMBER - ROBO PLUSZ HAJTÓMÜ ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐKÁRTYA CLIMBER BEÁLLÍTÁSI FÜZET CLIMBER - ROBO PLUSZ HAJTÓMÜ ELEKTRIKUS VEZÉRLŐKÁRTYA GYORS TÁJÉKOZTATÓ Nem szabad felszerelni a motort futamvégi mechanikus megállítók nélkül! Felszerelni a motort, az irányító

Részletesebben

SATEL CA6 plus elektronikus behatolásjelzo

SATEL CA6 plus elektronikus behatolásjelzo CA6P 0. Oldal, összesen: 14 SATEL CA6 plus elektronikus behatolásjelzo Kezelési útmutató felhasználók részére LED billentyuzettel Zóna állapotok kijelzése: 7 megnyomása 3mp-ig aktiválja az aktuális hibák

Részletesebben

Mobiltelefonos riasztó

Mobiltelefonos riasztó Mobiltelefonos riasztó Bekötni, programozni kizárolag alapos átolvasás után szabad! Csak a riasztókészülékhez kapott használati utasitás használhato! Ez a készülék nem csupán egy telefonos hívó (pager),

Részletesebben

GreenKeeper 212 Felhasználói kézikönyv

GreenKeeper 212 Felhasználói kézikönyv GreenKeeper 212 Felhasználói kézikönyv Könnyen bővíthető max. 12 zónáig,2 zónás vezérlőmodulokkal 3 beépített öntözőprogram Naptárszerinti ill. időtartam szerinti vagy páros/páratlan napok szerinti programozási

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

OPEL ZAFIRA TOURER. Kezelési útmutató

OPEL ZAFIRA TOURER. Kezelési útmutató OPEL ZAFIRA TOURER Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 21 Ülések, biztonsági rendszerek... 38 Tárolás... 65 Műszerek és kezelőszervek... 97 Világítás...

Részletesebben

FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35

FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35 Ez a felhasználói kézikönyv a Magyarországi célországba gyártott készülékekre vonatkozik. FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35 Tisztelt Vásárlónk! Szeretnénk Önnek megköszönni,

Részletesebben

FAAC/740&741_24V. 1.oldal

FAAC/740&741_24V. 1.oldal FAAC/740&741_24V 1.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 2.oldal 1) Figyelem! A személyi biztonság érdekében nagyon fontos az alábbi utasítások elolvasása és követése.

Részletesebben

VALMAR. Beüzemelési, működtetési, és hibaelhárítási útmutató SMARTY

VALMAR. Beüzemelési, működtetési, és hibaelhárítási útmutató SMARTY VALMAR Beüzemelési, működtetési, és hibaelhárítási útmutató SMARTY 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Kezdő lépések... 5 Jelmagyarázat... 5 Általános és technikai jellemzők... 6 Általános jellemzők...

Részletesebben

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 TÁRGYMUTATÓ 1. fejezet 1: ÜZEMBE HELYEZÉS...4 1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.3. AJTÓK BEÁLLÍTÁSA (ha lehetséges)...4 1. fejezet 2: FUNKCIÓK...5 2.1.

Részletesebben

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen.

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen. FAAC 531 EM Az 531 EM automata garázsmotor szekcionált vagy billenő kapuk mozgatására használandó. A készülék egy egybeéptített elektromechanikus motorból, vezérlőegységből és egy lámpából áll, ami a plafonra

Részletesebben

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül.

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. CTR 31 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen

Részletesebben

Nice Wingo 3524 szett telepítési útmutatója

Nice Wingo 3524 szett telepítési útmutatója Nice Wingo 3524 szett telepítési útmutatója Tipikus Elrendezés: A: Wingo motor E: Villogó B: Küls fotocella F: Kulcsos, mágneskártya vagy kódzáras kapcsoló C: Mechanikus végállás ütköz G: Vezérlés D: Bels

Részletesebben

easyaid GSM Segélyhívó

easyaid GSM Segélyhívó easyaid GSM Segélyhívó TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v2.04.0090 és újabb modulverziókhoz Dokumentumverzió: 1.31 2013.08.09 Tartalomjegyzék 1 Az easyaid Segélyhívó rendszer alapvető funkciói... 3 1.1

Részletesebben

Rendszer Programozói Útmutató 1728: V2.4 1738: V2.4

Rendszer Programozói Útmutató 1728: V2.4 1738: V2.4 Alapértelmezett telepítőkód 0000 / 000000 (lásd, [281] szekció a 17. oldalon) Alapértelmezett rendszer mesterkód 1234 / 123456 (lásd, [301] szekció a 17. oldalon) Hogyan léphet programozási módba? 1. Nyomjon

Részletesebben

RIASZTÓKÖZPONT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

RIASZTÓKÖZPONT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV RIASZTÓKÖZPONT verzió: 2.10 CA-5 Program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FIGYELMEZTETÉS Azért, hogy elkerülje a vezérlőpanel bármilyen működési problémáját ajánlott, hogy alaposan megismerje ezt a kézikönyvet,

Részletesebben

Rendszerüzemeltető kézikönyv DGP-848 rendszerekhez

Rendszerüzemeltető kézikönyv DGP-848 rendszerekhez LCD kezelő DGP2-641BL/DGP2-641RB Rendszerüzemeltető kézikönyv DGP-848 rendszerekhez Benne megtalálható Működési útmutató Tartalom Bevezetés... 1 Jelmagyarázat... 1 Alapmûveletek... 1 Hangtámogatás (Csipogás)...

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Röviden....................... 1-1 Kezdeti vezetési információk... 1-1 Kulcsok.......................

Részletesebben

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta! Használati útmutató Split Légkondícionáló Köszönjük, hogy termékünket választotta! A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót! Tartalom Használati utasítások-

Részletesebben

CDC 2000 Vezérlő 3. Záróegység beállítás Asian Plastic

CDC 2000 Vezérlő 3. Záróegység beállítás Asian Plastic 3.1 Szerszám zárás és nyitás beállítása Menü 03 A Funkciógombok első nagy csoportja a szerszám- és záróegység beállításokkal foglalkozik. Mozgassa a kurzort a kívánt mezőre, adja meg a kívánt értéket,

Részletesebben

Panel bekötési pontok:

Panel bekötési pontok: Panel bekötési pontok: 1-2- Közös pont minden be és kimenethez 3. 24Vac, 7W terhelhetőségű kimenet külső eszközök táplálásához 4.-5. Közös pont minden be és kimenethez 6. 24Vac 10W kimenet figyelmeztető

Részletesebben

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR 4 AJTÓHOZ A DOBOZ TARTALMA 4 db központizár mozgató motor (2 db vezérlő 2 db vezérelt) 4 db mozgató pálca

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MULTI-OSZTOTT TÍPUSÚ SZOBAKLÍMA. (Hűtés)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MULTI-OSZTOTT TÍPUSÚ SZOBAKLÍMA. (Hűtés) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beltéri egység Kültéri egység MULTI-OSZTOTT TÍPUSÚ SZOBAKLÍMA (Hűtés) CE Biztonsági előírások A klímaberendezés használatakor az alábbi biztonsági előírásokat kell betartani. 1 Ügyeljen

Részletesebben

ZL170 N. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás

ZL170 N. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZL170 N Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz Általános leírás - A vezérlés 24V-os

Részletesebben

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Telepítési és üzemeltetési utasítás Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Magyar (HU) Magyar (HU)

Részletesebben

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1.

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1. Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ 1. oldal A VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI A főmenü választó gomb B almenü választó gomb, valamint a menüpontok közötti léptetés C a beállított érték növelése, vagy engedélyezés SI

Részletesebben

900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Vezérlőegység 900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG...3 MUNKAESZKÖZÖK...3 TECHNIKAI ADATOK...4 ÁTTENTŐ ÁBRA...5 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK...6 PROGRAMOZÁS...7 PROGRAMOZÁSI FUNKCIÓK...8

Részletesebben

CH-54 M FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

CH-54 M FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. CH-54 M H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu

Részletesebben

Processzor: Operációs rendszer: Memória: Kijelző: Felbontás: Flash memóriabővítő: Fényképezőgép autófókusszal FM rádió Vezeték nélküli csatlakozás:

Processzor: Operációs rendszer: Memória: Kijelző: Felbontás: Flash memóriabővítő: Fényképezőgép autófókusszal FM rádió Vezeték nélküli csatlakozás: Processzor: 1.5 GHz Quad Core Operációs rendszer: Android 4.2 Memória: 1 GB RAM/16 GB ROM Kijelző: 4.5 IPS Felbontás: qhd 960 * 540 pixel Flash memóriabővítő: microsdhc kártya segítségével Fényképezőgép

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves és alapvető részét képezik, amelyet a felhasználó rendelkezésére

Részletesebben

2. tartály tele S3 A tartály tele, ha: S3=1 I 0.2. 3. tartály tele S5 A tartály tele, ha: S5=1 I 0.4

2. tartály tele S3 A tartály tele, ha: S3=1 I 0.2. 3. tartály tele S5 A tartály tele, ha: S5=1 I 0.4 Követővezérlés tárolással Tárolótartályrendszer: feltöltés vezérlése Három tárolótartály tele állapotát az S1, S3, S5 jeladók, az üres jelet az S2, S4, S6 jeladók szolgáltatják az előbbi sorrendben. A

Részletesebben

Alkotórészek. Hogyan mőködik a rendszer?

Alkotórészek. Hogyan mőködik a rendszer? Tartalomjegyzék Alkotórészek...3 Hogyan mőködik a rendszer?...3 Kulcs definíciók...4 A Távirányító elıkészítése...5 A Nyakörv elıkészítése... 6 A Nyakörv felpróbálása... 8 Találja meg a legkedvezıbb Impulzusszintet

Részletesebben

ipod nano Használati útmutató

ipod nano Használati útmutató ipod nano Használati útmutató Tartalom 5 1. fejezet: Az első pillantás az ipod nano készülékre 5 Az ipod nano áttekintése 5 Tartozékok 6 Főképernyő 8 Állapotikonok 9 2. fejezet: Első lépések 9 Az ipod

Részletesebben

OPEL Movano. Kezelés, biztonság, karbantartás. Csak Euro Diesel EN 590!*

OPEL Movano. Kezelés, biztonság, karbantartás. Csak Euro Diesel EN 590!* OPEL Movano Csak Euro Diesel EN 590!* Az Opel gépkocsik dízelmotorjait az autóipari kutatások legújabb eredményei alapján fejlesztették ki, így magas mûszaki színvonalat és kifinomult technológiát képviselnek,

Részletesebben

2580752 HU SF 1502 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Adiabatikus nedvesítő rendszer Condair DL. Humidification and Evaporative Cooling

2580752 HU SF 1502 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Adiabatikus nedvesítő rendszer Condair DL. Humidification and Evaporative Cooling 2580752 HU SF 1502 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Adiabatikus nedvesítő rendszer Condair DL Humidification and Evaporative Cooling Köszönjük, hogy a Condairt választotta Beszerelés dátuma (HH/NN/ÉÉÉÉ): Üzembe helyezés

Részletesebben

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés FAAC 844T Háromfázisú Toló Motor Vezérlés MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft. H-1045 Budapest, Madridi u.2., T: (+36 1) 3904170, Fax: 3904173, masco@masco.hu, www.masco.hu

Részletesebben

RT6021. Felhasználói kézikönyve. Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz. Moduláció. Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz.

RT6021. Felhasználói kézikönyve. Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz. Moduláció. Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz. RT6021 Felhasználói kézikönyve Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz Csatornák Idő pontossága Moduláció 120 duplacsatornás 0 +2 ppm GFSK Frekvencia stabilitás

Részletesebben

CAESAR CT-220U -típ. autóriasztó + rablásgátló

CAESAR CT-220U -típ. autóriasztó + rablásgátló CAESAR CT-220U -típ. autóriasztó + rablásgátló Beszerelési útmutató A BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ csak a beszereléshez szükséges információkat tartalmazza, a készülék mőködését lásd a FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓBAN.

Részletesebben

KIT BATTENTE. Felszerelési és használai kézikönyv

KIT BATTENTE. Felszerelési és használai kézikönyv KIT BATTENTE Felszerelési és használai kézikönyv 1 Szárnyas ajtó muködési terve 2. Leírás 3. Meghajtó motor 4. Ellenorzo egység 5. Adó, vevo fotócella 6. Antenna 7. Rádióvevo 8. Villogó fény 9. Automata

Részletesebben

D I G I P L E X 32 Karakteres LCD Kezelõ DGP-641 Telepítési Útmutató P A R A D O X

D I G I P L E X 32 Karakteres LCD Kezelõ DGP-641 Telepítési Útmutató P A R A D O X D I G I P L E X 32 Karakteres LCD Kezelõ DGP-641 Telepítési Útmutató P A R A D O X TARTALOMJEGYZÉK 1.0 BEMUTATKOZÁS...3 1.1 SPECIFIKÁCIÓK...3 TELEPÍTÉS...4 2.1 BILLENTYÛZET CSATLAKOZTATÁS...4 2.2 BILLENTYÛZET

Részletesebben

Intelligens járművédelem. Biztonság és kényelem. Használati utasítás

Intelligens járművédelem. Biztonság és kényelem. Használati utasítás Intelligens járművédelem Biztonság és kényelem Használati utasítás CARPROTECT WEB: www.carprotect.hu E-MAIL: carprotect@carprotect.hu TELEFON: +36-30/688-53-27 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék.... 1 Az

Részletesebben

Q37A Vezérlés 1 vagy 2 szárnyú kapukhoz

Q37A Vezérlés 1 vagy 2 szárnyú kapukhoz Q37A Vezérlés 1 vagy 2 szárnyú kapukhoz Hordozható programozó egység = LCD ÖSSZETEVOK A A GOMB = BELÉPÉS A FOMENÜBE B B GOMB = BELÉPÉS AZ ALMENÜBE C C GOMB = NYUGTÁZÁS (IGEN) / NÖVELÉS D D GOMB = TAGADÁS

Részletesebben

A 6120/6124 elektronikus széfzárak használati utasítása

A 6120/6124 elektronikus széfzárak használati utasítása A 6120/6124 elektronikus széfzárak használati utasítása A Sargent & Greenleaf 6120/6124-es zármodellje könnyen kezelhető ugyanakkor biztonságos. A modern elektronika biztosítja az egyszerű kezelhetőséget.

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul.

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul. E D F GB I NL P DK SF S GR RU PL H CN NO EZ A TERMÉK HÁZTARTÁSI HASZNÁLTRA KÉSZÜLT. A SZABÁLYTALAN BESZERELÉSBŐL ILLETVE NEM RENDELTETÉSSZERŰ VAGY HELYTELEN HASZNÁLATBÓL EREDŐ ESETLEGES SZEMÉLYI VAGY ANYAGI

Részletesebben

VisionUltra Felhasználói kézikönyv

VisionUltra Felhasználói kézikönyv VisionUltra Felhasználói kézikönyv Köszöntő Köszöntjük a Matrix telekommunikációs megoldásainak világában és köszönjük, hogy Matrix terméket választott! Maximális teljesítményt nyújtunk Önnek termékeinkkel.

Részletesebben

CDC 2000 Vezérlő 6.Alap-,és speciális funkció beállítások

CDC 2000 Vezérlő 6.Alap-,és speciális funkció beállítások 6.1 Funkció választás Menü 32 Ebben a menüben a gép egyes főbb opcióit tudjuk be- ill. kikapcsolni. Fotocella funkció: A kész darabok kiesésének figyelését kapcsolhatjuk be ill. ki. Arra azonban figyelnünk

Részletesebben

U N I V E R S A L 6 L i g h t Köszönjük, hogy a MELICONI távirányítóját választotta!

U N I V E R S A L 6 L i g h t Köszönjük, hogy a MELICONI távirányítóját választotta! U N I V E R S A L 6 L i g h t Köszönjük, hogy a MELICONI távirányítóját választotta! Óriási adatbázisának és funkcionalitásának köszönhetően U I V E R S A L 6 L i g h t ideális akár 6 elveszett, meghibásodott,

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Kerékabroncs nyomásjelző rendszer (TPMS) XC100007 Rendelési szám:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Q2041 típusú kapcsolóóra kezelési útmutatója

Q2041 típusú kapcsolóóra kezelési útmutatója Q2041 típusú kapcsolóóra kezelési útmutatója TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 1.1 A PROGRAMÓRA RÖVID ISMERTETÉSE... 3 1.2 A BLOKK... 3 1.3 A KEZELŐGOMBOK ISMERTETÉSE... 4 2. AZ ÓRA PROGRAMOZÁSA... 5 2.1

Részletesebben

KING GATES DYNAMOS 500 és 1000 230V-os TOLÓMOTOR PROGRAMOZÁSA FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES DYNAMOS 500 és 1000 230V-os TOLÓMOTOR PROGRAMOZÁSA FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES DYNAMOS 500 és 1000 230V-os TOLÓMOTOR PROGRAMOZÁSA FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági

Részletesebben

Processzor: Operációs rendszer: Operációs memória: Kijelző: Flash memóriabővítő:

Processzor: Operációs rendszer: Operációs memória: Kijelző: Flash memóriabővítő: Processzor: 1.2 GHz Quad Core Operációs rendszer: Android 4.2 Operációs memória: 1 GB RAM Kijelző: 5.3 IPS Flash memóriabővítő: microsdhc kártya segítségével Felbontás: qhd 960 * 540 pixel Fényképezőgép

Részletesebben

Beléptető LCD kezelő beépített olvasóval (V2.0)

Beléptető LCD kezelő beépített olvasóval (V2.0) Beléptető LCD kezelő beépített olvasóval (V2.0) DGP2-641R Ismertető és Telepítői kézikönyv DGP-641 TARTALOM 1.0 BEVEZETÉS...1 1.1 Műszaki jellemzők... 2 2.0 TELEPÍTÉS...3 2.1 A DGP2-641R telepítése fémre...

Részletesebben

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. A KÉSZÜLÉK BE ÉS KIKAPCSOLÁSA Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. MEGJEGYZÉS: KÉNYELMI SZEMPONTOKBÓL

Részletesebben

TERVEZET, 2008. január

TERVEZET, 2008. január E55 V1.00 Ismertető és telepítői útmutató TERVEZET, 2008. január Reméljük, termékünk maximális megelégedésére szolgál. Kérdéseivel észrevételeivel látogasson el honlapunkra a www.paradox.com címen. Tartalom

Részletesebben

1. BEVEZETÉS... 5 2. A RENDSZER ELEMEI, ARCHITEKTÚRÁJA... 5

1. BEVEZETÉS... 5 2. A RENDSZER ELEMEI, ARCHITEKTÚRÁJA... 5 EntryProx Beléptető Rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV v.1.0.7. EntryProx Beléptető Rendszer TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 5 2. A RENDSZER ELEMEI, ARCHITEKTÚRÁJA... 5 3. A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE... 7 3.1. Az

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! lux1 kapuvezérlő lux1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS 500 VA 100 Vac 750 VA 100/120/230 Vac Tower szünetmentes tápegység 990-1587A 12/2005 Bevezetés Az APC szünetmentes tápegységet (UPS) arra tervezték, hogy megvédje

Részletesebben

Fedezze fel készülékét

Fedezze fel készülékét Fedezze fel készülékét Világítás Navigációs gombok Oldalbillentyűk Billentyűzet Fülhallgató Képernyő Funkciógombok Mikrofon Funkciógombok Hívásfogadás Be- és kikapcsolás Hívás befejezése OK gomb A Híváslista

Részletesebben

Doro PhoneEasy 508. Magyar

Doro PhoneEasy 508. Magyar Doro PhoneEasy 508 Magyar 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 A készülékhez tartozó tételek az adott régióban elérhető vagy az Ön szolgáltatója által kínált szoftvereknek és tartozékoknak megfelelően

Részletesebben

VOLVO C30 RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

VOLVO C30 RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VOLVO C30 RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ KÖSZÖNTJÜK ÚJ VOLVÓJÁBAN! Egy új autó megismerése mindig izgalmas élmény. Ebben igyekszik segítséget nyújtani a Rövid kezelési útmutató, amellyel alig néhány perc alatt

Részletesebben

CAESAR CT-401-típ. autóriasztó + rablásgátló

CAESAR CT-401-típ. autóriasztó + rablásgátló CAESAR CT-401-típ. autóriasztó + rablásgátló Beszerelési útmutató A BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ csak a beszereléshez szükséges információkat tartalmazza, a készülék működését lásd a FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓBAN.

Részletesebben

HS-635 / HS-630. HS-635 / HS-630 modell. 1 Funkcióválasztó. 2 Elektronikus óra. 3 Hőfokszabályzó.

HS-635 / HS-630. HS-635 / HS-630 modell. 1 Funkcióválasztó. 2 Elektronikus óra. 3 Hőfokszabályzó. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HS-635 / HS-630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vezérlőpanel Tűzhelytömítés Grill ellenállás Tartó Sütőrács Felfogó tálca Zsanér Ajtó Léghűtés kivezetés Rögzítés a konyhaszekrényhez

Részletesebben

SH-510 Rádiós segélyhívó rendszer

SH-510 Rádiós segélyhívó rendszer SH-510 Rádiós segélyhívó rendszer SH-510 Segélyhívó Segélyhívó rendszerünk idős vagy mozgássérült, magukról nehezen gondoskodó emberek központi (öregek otthona, napközije, szociális otthoni) ápolásában

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Beltéri egység levegő-víz hőszivattyús rendszerhez és opciók EKHBH016AB EKHBX016AB EKHBH016AB*** EKHBX016AB*** Beltéri egység levegő-víz hőszivattyús rendszerhez és opciók Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés...

Részletesebben