JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-án órakor tartott ülésén, a hivatalban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-án órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 115/2007. (XII. 18.) Jegyző írásbeli figyelmeztetése 116/2007. (XII. 18.) Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda beszámolója 117/2007. (XII. 18.) Napköziotthonos Óvoda Egercsehi beszámolója 118/2007. (XII. 18.) Esélyegyenlőségi Program 119/2007. (XII. 18.) Pedagógus teljesítményértékelés 120/2007. (XII. 18.) Pedagógiai Program 121/2007. (XII.18.) Dr. Barta Gyula közoktatási szakértő megbízása 122/2007. (XII. 18.) Potsai Csaba közoktatási szakértő megbízása 123/2007. (XII. 18.) Könyvtár beszámolója és szerződése 124/2007. (XII. 18.) Ifiház bérlőcseréje 125/2007. (XII. 18.) Bérleti díjak 126/2007. (XII. 18.) Helyiség biztosítása a fiatalok részére Rendeletek száma és tárgya: 11/2007. (XII. 18.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2006. (XI. 28.) rendelet módosításáról Napirendi pontok: 1. Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda beszámolója Előterjesztő: Liptai Emese iskolaigazgató 2. Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Előterjesztő: polgármester 3. Beszámoló a mozgókönyvtári szolgáltatás teljesítéséről Előterjesztő: polgármester 4. Egyéb ügyek, indítványok

2 415 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-án órakor tartott ülésén, a hivatalban Jelen vannak: Meghívottak: Tóth Andrásné polgármester Grósz Ilona alpolgármester Argyelánné Józsa Györgyi képviselő Dorkó Ottóné képviselő Ficzere Gábor képviselő Gál István képviselő Kerekes József képviselő Liktorné Vargyas Marianna képviselő Punka Sándor képviselő Surányi László képviselő Liptai Emese iskolaigazgató Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika igazgatási előadó Tóh Andrásné polgármester: Köszönti a képviselő-testületet, a körjegyző asszonyt és Liptai Emese iskolaigazgató asszonyt. Megállapítja, hogy a 10 megválasztott képviselőből 8 jelen van, így a képviselő-testület ülése határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Punka Sándor képviselőt és Grósz Ilona alpolgármestert javasolja megbízni. Van-e más javaslat? Aki egyetért azzal, hogy Punka Sándor képviselő és Grósz Ilona alpolgármester legyen a jegyzőkönyv hitelesítő kérem kézfelnyújtással szavazzon. Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Ilona alpolgármestert és Punka Sándor képviselőt. Tóh Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra. Van-e más javaslat a napirendi pontokra? Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nekem lenne egy napirendi pont előtti felszólalásom. Tóh Andrásné polgármester: Aki egyetért a napirend előtti felszólalással kérem kézfelnyújtással szavazzon. Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyetért Argyelánné Józsa Györgyi napirendi pont előtti felszólalásával. Tóh Andrásné polgármester: Közvetlenül a képviselő-testületi ülés előtt érkezett meg az iskolai pedagógiai program szakértői véleményezése, kérem a képviselő-testületet, hogy a 2. napirendi pont tárgyalásával ezt is tárgyalja meg. Aki elfogadja így a napirendi pontokat kérem kézfelnyújtással szavazzon. Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 nem szavazattal egyetért a módosított napirendi pontokkal.

3 416 Kerekes József képviselő: Én nem értem, hogy most miről van szó. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A pedagógiai program még nem lett kiküldve a képviselő-testület részére. Tóh Andrásné polgármester: Igen, de én most egyeztettem az igazgató asszonnyal. Lehet, hogy még át kell dolgozni a pedagógiai programot, ezért hoztam most be a képviselő-testület ülésére. Ezt a szakértő javasolta. Az idő nagyon sürget minket. Az igazgató asszony most kapta meg, és hozta le a képviselő-testületnek. Gál István képviselő megérkezett. Surányi László képviselő: Miért nem lett meghívva az ülésre az óvodavezető asszony? Itt a beszámoló és nincs itt. Ilyen nincsen. Ne üzengessen nekünk. Az igazgató asszony most jött ide, és el tud jönni. Az óvodavezető itt van már 5 hónapja. Dorkó Ottóné képviselő: Azért, mert az arcát nem meri idetolni, olyan förmedvény. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Itt van még az óvodában, majd mindjárt szólunk neki, hogy jöjjön le. Tóh Andrásné polgármester: Az igazgató asszony kapott meghívót és itt van minden képviselő-testületi ülésen. Évek óta jelen van az intézményvezető minden képviselő-testületi ülésen. Nem csak ebben a ciklusban, hanem már jóval előtte is állandó meghívott volt az ülésekre, tanácskozási joggal. Ezért van jelen. Surányi László képviselő: Azért ezek érdekes dolgok. Tóh Andrásné polgármester: Kérem Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszonyt, hogy tegye meg a napirend előtti felszólalását. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Megpróbálok rövid lenni. Én már többször jeleztem, hogy nem érzem a képviselő-testületi ülések törvényességének a biztosítását. Ez még jobban megérlelődött bennem az elmúlt képviselő-testületi ülésen, amikor a polgármester asszony 35 éves jubileumi jutalmával kapcsolatban a jegyző asszony nem megfelelően összegezte a szavazás eredményét. Ez már egy folyamatnak az utolsó része volt. Tehát ez egy elég súlyos szabálytalanság. Én összeírtam, hogy mennyi szabálytalanságot követett már el, és felhívnám a képviselő társaim figyelmét, hogy egy jegyzőnek az lenne itt a dolga, hogy a törvényességet képviselje. Én ezt itt nem érzem biztosítottnak. Tehát valamit ez ügyben tennünk kellene. Nem csak ez az utolsó alkalom volt, hanem pl. az óvodavezetői állás pályázat útján történő beterjesztésekor az szavazási eredményt figyelmen kívül hagyatta az igazgató asszonnyal, megmagyarázva, hogy miért. Ami szerintünk nem így van október 29-én a 6 település képviselő-testületi ülésén az Alapító Okirat pontjában foglaltakkal kapcsolatban egyetértési jog és véleményezési jog volt sem törvényesen foglalt állást. Mindvégig bizonytalanságban hagyott minket. Tehát az egyik része a képviselő-testületnek így tudta, a másik része a képviselő-testületnek úgy tudta. Nekem akkor az tetszett, amikor Egyed Zsigmond felszólalt, és azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy be vannak csapva illetve félre vannak vezetve. Ez így is volt i képviselő-testületi ülésen ugyan abban volt szavazás és névszerinti szavazást is tettetett velünk a gazdálkodás I. féléves beszámolójáról, ami szintén szabálytalan. Tehát ilyet nem lehet csinálni a képviselő-testületi ülésen. Az a helyzet, hogy mi rá vagyunk hagyatkozva. Tehát abban a pillanatban senki nem tud utána nézni, hogy ez szabályosan történt vagy sem. De ha utólag utána nézünk, és kiderülnek ezek a szabálytalanságok, nem tudom, hogy mire kellene gondolnunk. Aztán a jegyzőkönyvek vezetésével kapcsolatban gyakran nem tartja be a 15 napos határidőt. Én amikor egy hónappal a képviselő-testületi ülés után kapom meg a jegyzőkönyvet már nem igazán tudom feleleveníteni, hogy mi történt akkor. Jegyzetelek akkor, ha tudom, hogy én vagyok a jegyzőkönyv hitelesítő, de egyébként ez is szabálytalan. Jó, egyszer-kétszer elnézhető, de hogy rendszeresen, én ezt nem tartom szabályosnak június 26-i zárt ülésről nem készült

4 417 olyan jegyzőkönyv, ami tartalmazza a hozzászólásokat. Egyetlen egy hozzászólás sincs benne, csak éppenséggel le van írva, hogy mi történt úgy nagyjából, de mondjuk az igazság abból nem derül ki. Ráadásul arra a hitelesítő társammal megjegyzést írtunk rá és azt nem küldte be a Közigazgatási Hivatalba arra hivatkozással, hogy arra a papírra nem lehet írni. De lehet. Az aláírások fölött nem írhatok rá, de ha az aláírások alatt van hely, azt írok rá, amit gondolok arról a jegyzőkönyvről. A Közigazgatási Hivatalba a megjegyzések nélkül ment be a jegyzőkönyv. Aztán a hatáskörébe tartozó feladatokat nem végzi el határidőben, aminek igen súlyos következményei vannak, mert én úgy gondolom, hogy a mikrotérségi általános iskola is részben ennek is issza a levét. Ezért én azt javaslom, hogy legalább egy írásbeli figyelmeztetést most már adjunk a jegyző asszonynak, hogy legalább valami nyoma legyen annak, hogy elégedetlenek vagyunk vele. Tehát én nekem ez a javaslatom. Köszönöm szépen. Surányi László képviselő: Akar rá reagálni a körjegyző asszony? Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Én majd a megfelelő fórumon fogok rá reagálni. Grósz Ilona alpolgármester: Az írásbeli figyelmeztetést nem a szóbeli figyelmeztetés előzi meg? Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én már figyelmeztettem a körjegyző asszonyt. Grósz Ilona alpolgármester: Nem szavaztunk róla, nincs benne a jegyzőkönyvben. Dorkó Ottóné képviselő: Azt nem kell megszavazni. Kerekes József képviselő: Tisztelt körjegyző asszony. Az elmúlt 15 hónapban rengeteg hiányosság merült fel a képviselő-testületi ülésen és a polgármesteri hivatalban is. Számtalan beadványt adtunk be a körjegyző asszonynak, hogy érdemben próbáljon meg intézkedni abban, ami a képviselő-testületet és a települést érintette. Folyamatosan kibujkált a felelősség alól, és volt olyan, hogy azok mellé állt, akik ilyen helyzetbe hozták a települést. Schmidt Istvánné 5 évig dolgozott itt, és katasztrofális helyzetbe hozta a települést. Folyamatosan védték az igazgató asszonyt a képviselők és a körjegyző asszony. Számtalan beadvány volt, egyet felolvasnék. Ismerteti a beadványt. Egyetlen egy beadványunkat sem tudtuk kellően érvényesíteni, mert maga mint jogi képviselő a képviselő-testületi ülésen folyamatosan félretájékoztatott minket. Csak a mutyizás ment itt. Én kérem a polgármester asszonyt, hogy szavaztassa meg az Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszony javaslatát. Tóh Andrásné polgármester: Kérek más véleményt is a képviselők részéről. Nekem ennek a megszavaztatásához jogszabály kell. Surányi László képviselő: Miért? Van egy jegyződ. Tóh Andrásné polgármester: Akkor is van egy jogszabály az ilyen ügyekre, ami a köztisztviselőkre és a jegyzőkre vonatkozik. Kerekes József képviselő: Akkor menjünk a francba. Tóh Andrásné polgármester: Ez a napirend előtti felszólalás meglepetésként ért engem, ezt a helyzetet át kell gondolni. Mára nem készültem fel ilyenből, jó lett volna előre szólni. Surányi László képviselő: Van a polgármester asszonynak egy jogi képviselője, miért kellett volna készülni? Nem a polgármester asszonynak kell készülni, van neki egy jegyzője. Tóh Andrásné polgármester: Arra fel kell készülni, hogy ha a jegyzővel szemben ilyen aggályok vannak. Surányi László képviselő: Ezek nem aggályok. Tóh Andrásné polgármester: Ennek az ügynek van egy menete. A köztisztviselőkre és a jegyzőkre vonatkozó jogszabályok kellenek ide most. Van ennek egy menete. Surányi László képviselő: Ha a képviselő-testület így határoz, akkor azt végre kell hajtani. Ezt a jegyző asszonynak is tudni kell. Tóh Andrásné polgármester: Azt mondták a képviselők, hogy ha megnéztek valamit, akkor azt körbejárják. Ezt is meg kellene nézni, hogy a jegyző fegyelmi eljárására mi vonatkozik. Surányi László képviselő: A polgármester asszonynak ez meglepetés? Tóh Andrásné polgármester: Igen, mindenféleképpen.

5 418 Dorkó Ottóné képviselő: Nézte a polgármester asszony a videokazettát a 35 éves jubileumi jutalom megszavaztatásáról? A határozatról, amit meghozott a jegyző asszony és megismételtette háromszor? Mert én visszaforgattattam a kazettát, és Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszonnyal megnéztük. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mi vagyunk a körjegyző asszony munkáltatói nem? A kinevezése és a visszavonása csak Szúccsal együtt történik. Figyelni kell, hogy törvényes legyen, hogy ne váljunk nevetségessé. Surányi László képviselő: Valaki vállalja a felelősséget akkor. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Itt van leírva, hogy a körjegyző asszony értékelését a polgármester végzi, és tájékoztatja a képviselő-testületet december 31-ig. Én már régen mondtam, hogy én bizalmatlan vagyok. Amiket én felolvastam azok tények. Hagy kérdezzem már meg a körjegyző asszonytól, hogy mi az a fórum, amihez majd fordul? Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az az én dolgom. Surányi László képviselő: Jó, hogy már nem fenyegetőzik a körjegyző asszony. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én javaslom a fegyelmit, mert úgy fogunk járni, mint az igazgató asszonnyal. Tóh Andrásné polgármester: Ahhoz, hogy a képviselő-testület kiszabjon valamilyen büntetést, fegyelmi vétséget kell elkövetni. A fegyelmi vétség első lépése a megrovás. A jogszabály szóbeli figyelmeztetésről nem ír, de adható. Ismertetem a jogszabályt. Tehát itt kötelezettségszegésről van szó. Többször is olyan dolgot vetett fel Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszony, ami a körjegyző munkájával kapcsolatos. Ha ő maga nem ismeri el, akkor a képviselő-testületből felállított bizottságnak kell dönteni. Itt mindenütt fegyelmiről és kötelezettségszegéről ír a jogszabály. A képviselő-testület részéről aki ezt indítványozta és a képviselők ezt megalapozottnak tartják akkor ezt együtt kell megbeszélni. Itt mondta a körjegyző asszony, hogy más fórumhoz fog fordulni. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Itt most elmondanám, hogy ez egy nyílt ülés. Tehát a személyiségi jogom már sérült. Surányi László képviselő: Most tetszett ezt észrevenni? Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem, ezt az előterjesztőnek kellett volna körültekintően, nem a jegyzőt lejáratva előterjeszteni. Kérem, hogy ne kerüljön adásba a képviselő-testületi ülésnek ez a része, a lakosság felé ne menjen ki és bejelentem, hogy itt a személyiségi jogom sérült, mert az igazgató asszony nem tartozik ide, hogy ha zárt ülés van. Surányi László képviselő: De Hajdu Erika sem. Mit keres itt? Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ő a jegyzőkönyvvezető. Surányi László képviselő: Micsoda? Ki szavazta meg? Megszavaztuk, hogy nem lehet. Dorkó Ottóné képviselő: Megszavaztuk, hogy ne legyen, és utána is ott ült. Surányi László képviselő: Ez is törvénytelen már. Erre sem figyelmeztette a képviselőket. Dorkó Ottóné képviselő: A következő alkalommal itt volt, mert nem tudnak neki munkát adni, nincs meg az óraszáma. Jegyzőkönyvvezetőt alkalmaz egy önkormányzat, amelyik forráshiányos. Tóh Andrásné polgármester: Szeretném, hogy ha annyit dolgozna mindenki ezért a településért, mint az, akinek az óraszáma nincs meg. Talán akkor azt mondom, hogy a képviselők, mert a rendezvényeken jobban kiveszi a részét a munkának, mint egyes itteni képviselők. Surányi László képviselő: Nem a rendezvényekről van itt szó. A polgármester asszony minden munkánkat elutasítja. Mit csinált a polgármester asszony amikor ellenőriztem az orvosi rendelőt? Azt mondta, hogy tiltott terület, nem lehet oda bemenni. Olvassa el a polgármester asszony, hogy mi a kötelessége a képviselőnek. Ne magyarázkodjon, hogy nem lehet bemenni, mert építési terület. Ilyen nincs, csak indokot talált a polgármester asszony. Mi csinálnánk, csak a polgármester asszony nem hagy minket.

6 419 Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Javaslom, hogy az én ügyem ne akadályozza itt a munkát, azt meg lehet tárgyalni külön képviselő-testületi ülésen. Összejönnek a képviselők, döntenek, megbeszélik, mert most nem ez a napirend. Surányi László képviselő: Nem, mi csak tisztába tennénk a dolgokat. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A polgármester asszony már jegyzetelt, tudja, hogy elindították ezt a dolgot, nyilván ennek lesz folytatása, kivizsgálják, döntenek benne. Itt most napirend van, azt el kellene fogadni, azzal kellene továbbmenni, és a következő ülésen megtárgyalni az én ügyemet. Surányi László képviselő: Nincs itt következő ülés, most döntünk. Nehogy játszon már itt velünk. Tóh Andrásné polgármester: Az igazgató asszony buszhoz van kötve, akkor meddig tart ez az ügy, mert a jegyző asszony zárt ülést kért, mert ez az ő személyes ügye. Tehát innentől kezdve mikor kerül sor a megtárgyalására? Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ha fegyelmi eljárás indul ellenem, akkor arról kérem időben tájékoztatni szíveskedjenek, mert nyilván nem egyedül fogok idejönni, hanem hozok egy ügyvédet is magammal. Tehát arról most szó sem esett, hogy az én fegyelmi ügyemet tárgyalják. Surányi László képviselő: Ki beszélt itt fegyelmiről? Tóh Andrásné polgármester: Írásbeli figyelmeztetés hangzott el, ami szintén valamilyen vétségnek a következménye. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ha nem is vállalja el, akkor ezért az utolsóért kaphat egy írásbeli figyelmeztetést, a november 27-i képviselő-testületi ülésért. Ezt nem is kell elvállalnia, ott van a videón, le lehet játszani, itt van bizonyíték is. Tehát ezen nincs mit beszélni szerintem, hogy elvállalja vagy nem vállalja. Azért álljon már meg a menet. Mi vagyunk a munkáltatója, nehogy már nekünk kelljen itt vakarózni, hogy tudunk itt dönteni, vagy nem. Javaslom, hogy erre a 10 percre menjen ki az igazgató asszony és az óvodavezető és döntsünk, szavazzunk. Akkor majd visszavonjuk, hogy ha netalán tán most is az áll elő. De ne halogassuk. Én semmiféle fegyelmiről nem beszéltem. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez fegyelmi. Az írásbeli megrovás az fegyelmi. Abba a kategóriába tartozik. Dorkó Ottóné képviselő: Hajdu Erikát is megszavazta a képviselő-testület, hogy nem vezetheti a jegyzőkönyvet. Itt van nap mint nap a képviselő-testületi ülésen. Mintha nem is szavaztunk volna. Surányi László képviselő: Figyelembe sem veszi, hogy miről döntünk. Dorkó Ottóné képviselő: Nem. Ahogy nekik tetszik azt csinálják. Grósz Ilona alpolgármester: Akkor, amikor ezt megszavaztuk, arról volt szó, az volt a jegyző asszony javaslata, hogy azon az egy képviselő-testületi ülésen ne ő vezesse a jegyzőkönyvet. Tóh Andrásné polgármester: A jegyző asszony elmondta, hogy ő a maga munkájának a segítésére illetve a hivatal dolgozójának, mint köztisztviselőnek kioszthatja a jegyzőkönyvvezetést feladatként. Ez lett elmondva. Nem láttam még sehol, hogy a jegyző vezetett volna bármilyen jegyzőkönyvet. Jegyzőkönyvvezetők illetve leírók vannak. Nem tudom, hogy itt mi az érdekes abban, hogy esetleg egy köztisztviselő ugyan azt vezeti, mint más képviselő-testületi ülésen más köztisztviselők. Más nem is vezetheti a jegyzőkönyvet, csak köztisztviselő. Hivatali esküt tett, tudja, hogy hivatali titoktartási kötelezettsége van. Surányi László képviselő: Igen, egy építésznek. Tóh Andrásné polgármester: Igen, hát ő építész. Surányi László képviselő: Akkor csinálja az építész munkát, ne ezt. Grósz Ilona alpolgármester: Én a magam részéről a szóbeli figyelmeztetés jegyzőkönyvezését javaslom. Ha nincs eredménye, akkor lehet tovább lépni.

7 420 Kerekes József képviselő: Szóval be kellene tartani a törvényeket, és be kellene tartani a törvényeket. Ha a képviselő-testület határoz arról, hogy Hajdu Erika nem vezetheti a jegyzőkönyvet, akkor nem vezetheti. A jegyzőkönyvvezető személyét a képviselő-testületnek meg kell szavaznia. A munkaköri leírásában nem lehet benne, mert nincs benne, csak amikor kiküldtük, akkor kerülhetett bele. Javaslom, hogy Hajdu Erika fáradjon ki. Tóh Andrásné polgármester: Ezt a körjegyző asszony dönti el. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ha törvényesen működik a képviselő-testület, akkor ennek is törvényesnek kell lennie. Dorkó Ottóné képviselő: A helyi törvényünkben benne van, hogy a jegyző vezeti a jegyzőkönyvet. Kerekes József képviselő: Így van. Tóh Andrásné polgármester: Nem. Az van benne, hogy a jegyzőkönyv elkészítéséért a jegyző a felelős. De az ülésen konkrétan nem neki kell vezetni. Az elkészítéséért felelős. Azért a napokért és határidőért felelős. Surányi László képviselő: De ha nincs bizalom a képviselő-testület felől, akkor ezt figyelembe kell venni. Tóh Andrásné polgármester: De akkor a jegyzőkönyvet se vezesse a jegyző asszony, mert vele szemben nincs bizalom. Surányi László képviselő: Ne ilyenekkel foglalkozzunk már, ezt már eldöntöttük egyszer. Menjünk már tovább. Tóh Andrásné polgármester: Nem mi foglalkozunk vele, hanem a képviselők. Surányi László képviselő: Mert nem tartsák be a törvényeket. Tóh Andrásné polgármester: De, mi betartjuk a törvényeket. Surányi László képviselő: Megszavaztuk, hogy nem lehet bent, és azóta itt ül. Engem is félrevezetett Hajdu Erika, amikor megígérte nekem, hogy megnézzük az épületet és nem jött el, mert valaki beszólt neki, hogy nehogy eljöjjön már Surányihoz. Nehogy együtt nézzétek már azt az építkezést. Ezért nekem már nincs bizalmam felé sem. Hajdu Erika jegyzőkönyvvezető: Személyesen voltam ott, személyesen találkoztunk, beszélgettünk. Surányi László képviselő: Ige, de úgy eltűnt, hogy még véletlenül sem tudtunk beszélni a dolgokról, amiről fontos lett volna, teljesen máshová ment. Punka Sándor képviselő: Eltértünk megint a tárgytól. Az, hogy ki vezeti a jegyzőkönyvet teljesen mindegy, mert utána úgyis a jegyző asszony átnézi, képviselők hitelesítik. Az, hogy ki írja, ezen szerintem olyan felesleges vitatkozni. Surányi László képviselő: Nem mindegy, mert Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszony utána nézett a jegyzőkönyveknek, és nem voltak benne a dolgok. Ez nem mindegy. Tóh Andrásné polgármester: Azon a képviselő-testületi ülésen a kolléganő nem volt bent. Ne támadjunk már senkit olyannal, amit nem csinált. Se a jegyző asszonyt, se a kolléganőt. Surányi László képviselő: Itt senki nem támad senkit. Nagyon sok minden történt, ami miatt elvesztettük a bizalmunkat. Tóh Andrásné polgármester: Nyílt kártyákkal kell játszani. Úgy gondolom, hogy itt megy sorra a dolog. Surányi László képviselő: Megy bizony. Tóh Andrásné polgármester: Így van, és úgy látom, hogy vannak, akik számon kérnek, de nem nagyon akarnak dolgozni, viszont mindenkin számon akarnak mindent kérni. Én úgy gondolom, hogy az kérhet számon, aki le is tesz az asztalra valamit. Mert az a legkönnyebb, hogy mások munkájában állandóan keresem az összes hibát, én pedig tökéletes vagyok. Én még nem láttam tökéletes embert. Viszont azt már láttam, hogy ebben az önkormányzatban nem úgy mennek a munkák, ahogy kellene. Surányi László képviselő: Ez biztos, ebben igaza van a polgármester asszonynak.

8 421 Tóh Andrásné polgármester: Bizonyos személyek kihúzzák magukat, még egy rendezvény megszervezése alól is. Surányi László képviselő: Munkáról van szó. Grósz Ilona alpolgármester: Fejezzük már ezt be. Zárjuk rövidre. Két javaslat született, egy szóbeli és egy írásbeli figyelmeztetésről. Kettőt kell megszavaztatni, és lehet tovább lépni. Kerekes József képviselő: Én azt mondom, hogy dorgálást lehet adni. Grósz Ilona alpolgármester: Megbeszéltük. Azt mondták, hogy írásbeli figyelmeztetés legyen. Az én véleményem az, hogy szóbeli. Ez kettő. Ezt a kettőt kell megszavaztatni, és utána lehet tovább menni. Mert ezt lehet fokozni, vitatkozni. Egymás fejére mindent rászórni. Felesleges. Elmondta Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszony, hogy mik a kifogásai. Azt mondta a jegyző asszony, hogy fog rá válaszolni. Majd megfelelő időben és helyen. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én ezt javaslom, hogy a november 27-i képviselő-testületi ülésen a polgármester asszony 35 éves jubileumi jutalmának a szavazásakor nem a valóságnak megfelelően összegezte a szavazás eredményét. Ez az írásbeli figyelmeztetés ilyet lehet adni nem is olyan súlyos dolog, úgyhogy ennek még örülni is kellene. Én úgy gondolom. A másik dolog meg az, hogy mindenkinek megvan a felső fóruma, hogy ellenőrizze a munkáját. Mivel nekünk ez a feladatunk mondjuk nem mi ellenőrizzük de ezekkel találkoztunk. De én kérdezem a képviselő társaimat, hogy mondják már meg, hogy nem találkoztak ilyen problémákkal? Tehát nekik nincs ilyen problémájuk. Grósz Ilona alpolgármester: Én nem ezt mondtam. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Jó, akkor szavazzunk. Én azt mondom, szavazzunk. Tehát nekem ez a gondom, én ezt kérem. Surányi László képviselő: Ez tovább nem mehet, amit csinálunk. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Jó, akkor zárjuk le ezt a témát. Szavazzunk. Végül is szerintem ez törvényes dolog, de ha kiderülne, hogy nem akkor visszavonjuk, mert ilyet is lehet, mert csináltunk ilyet nem egyszer. Tegyük túl magunkat ezen. Ennek most már legyen nyoma. Kapjon egy írásbeli figyelmeztetést, leírva, hogy miért kapja, és kész. Kapja meg. Tóh Andrásné polgármester: Jó, akkor felteszem szavazásra, hogy az előterjesztés alapján, aki egyetért azzal, hogy írásbeli figyelmeztetést kapjon a jegyző asszony a november 27-i képviselő-testületi ülésért kérem szavazzon. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A polgármester asszony 35 éves jubileumi jutalmának a szavazásakor nem a valóságnak megfelelően összegezte a szavazás eredményét. Akkor már jegyzőkönyvet sem vezetett, úgyhogy teljes mértékben oda tudott figyelni, hogy ki nyújtotta a kezét, és ki nem. Tóh Andrásné polgármester: Azt elmondanám, hogy hallható a felvételen. Csak azért mondom, hogy mind a ketten kapjunk már valamit. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A jegyzőkönyvben úgy van rögzítve helyesen, hogy nem szavazott a polgármester asszony. Dorkó Ottóné képviselő: Mi bejöttünk direkt megnézni. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De a jegyzőkönyvben rögzítve van. Dorkó Ottóné képviselő: Amikor megnéztük a felvételt a körjegyző asszony behívta Hajdu Erikát is és mondta neki, hogy a jegyzőkönyvben mi legyen. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Behozom az elkészült jegyzőkönyvet. Tóh Andrásné polgármester: A jegyzőkönyvben biztosan úgy van benne, mert tegnap írtam alá. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Most itt nem a jegyzőkönyv a lényeg. Surányi László képviselő: Ez csak az egyik. A jegyzőkönyvet tudja a polgármester asszony, hogy mikor hozta ide hozzám a körjegyző asszony, hogy írjam alá? December 4-én, az októberit. Hát nem veszi észre a polgármester asszony? Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ne vitatkozzunk, szavazzunk.

9 422 Tóh Andrásné polgármester: Én írtam alá a novemberi jegyzőkönyvet tegnap. Surányi László képviselő: Én december 4-én kaptam egy papírt, hogy írjam alá az októberi jegyzőkönyvet. Amikor ennek már vissza is kellett volna jönni. Nem veszi észre a polgármester asszony? Tóh Andrásné polgármester: A jegyzőkönyvek nem jönnek vissza, ha már beküldjük a Közigazgatási Hivatalba, ott maradnak. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Most nem a jegyzőkönyvön van a lényeg. Surányi László képviselő: A munkán, ami a kötelessége. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Teljesen mindegy, hogy mi van a jegyzőkönyvben. Tóh Andrásné polgármester: Azt szerettem volna már az előbb is mondani, hogy lehet, hogy én vezettem félre a képviselőket. Ha a felvételt megnézi valaki, akkor látja, hogy a körjegyző asszony megkérdezte, hogy én hogy szavazok. Én mondtam, hogy igennel. Azért mondom, hogy ezt vissza lehet nézni azon a felvételen, amit a szobámban néztek meg a képviselők. Ez volt a kihirdetés előtt. Igaz? Mert nézték a képviselők. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Jó, akkor ez legyen tárgytalan. Akkor a következő, mondok egy másikat, hogy ha ez nem állja meg a helyét. Például, a augusztus 25-i képviselő-testületi ülésen kétféleképpen szavaztatott, a évi I. félévi gazdálkodás beszámolójának az elfogadásáról. Nyílt szavazással és névszerinti szavazással. Ez szabálytalan. Tehát akkor ezért a szabálytalanságért egy írásbeli figyelmeztetést adjunk. Vagy keressek másikat? Surányi László képviselő: Van ott még több. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez miért nem állja meg a helyét? Vagy azt is megkeressük? Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Csak egy kérdésem lenne. Ki vezeti a képviselőtestületi ülést? Ki szavaztat? Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Miért kérdezi a körjegyző asszony? Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Csak kérdezem, hogy ki vezeti a képviselő-testületi ülést, és ki szavaztat? Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A polgármester asszony. Miért? Dorkó Ottóné képviselő: Ha szabálytalanság van, akkor a körjegyző asszonynak szólnia kell. Surányi László képviselő: Minek ül akkor a körjegyző asszony ott, hogy ha nem veszi észre, hogy szabálytalan? Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Egyértelmű. A körjegyző asszonynak kell szólnia, hogy egy ügyben nem lehet kétféleképpen szavaztatni. Erre a körjegyző asszonynak kellett volna felhívni a figyelmet. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nincs leírva sehol. Ezt elmondtam a képviselőtestületnek is. A Közigazgatási Hivatal észrevételezte, hogy ezt nem tartja megfelelő joggyakorlatnak. Azóta nem volt kétszeri szavazás. Punka Sándor képviselő: Csak azt nem értem ebben, hogy ha a polgármester asszony elmondta, hogy ő nem szavaz, akkor utána a körjegyző asszony miért kérdezett rá a polgármester asszonynál, hogy hogy szavazott. Tóh Andrásné polgármester: Ilyet én nem mondtam. Punka Sándor képviselő: A polgármester asszony előtte mondta, hogy nem szavaz, mert róla van szó. Surányi László képviselő: Igen. Tóh Andrásné polgármester: Én ezt nem mondtam. Egy szóval nem mondtam. Dorkó Ottóné képviselő: De mondta a polgármester asszony, megnéztük a tv-ben. Igaza van Punka Sándor képviselőnek. A polgármester asszony mondta, hogy ő nem szavaz, és utána mondta a körjegyző asszonynak. Tóh Andrásné polgármester: Én nem mondtam, hogy nem szavazok. Vissza lehet nézni.

10 423 Dorkó Ottóné képviselő: De, igaza van Punka Sándornak. Mondta a polgármester asszony. Én nem szavazom meg a magam jutalmát, én ebben nem szavazok. Ez szó szerint így volt. Tóh Andrásné polgármester: Akkor most már tényleg játszuk vissza a felvételt. Dorkó Ottóné képviselő: Rendben van, játszuk vissza. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Kérném, hogy legyünk már túl rajta. Legyen ez az oka, ezt már dokumentumok igazolják. A június 26-i zárt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve nem tartalmazza a hozzászólásokat, sőt a jegyzőkönyv hitelesítő által írt megjegyzéseket nem továbbította a Közigazgatási Hivatalba. Akkor legyen ez. Erről van dokumentum is. Surányi László képviselő: Most miért nem ismeri el a hibáit a körjegyző asszony? Én is elismerem és a polgármester asszony is elismeri. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hagy kérdezzem már meg, hogy megszavaztatja a polgármester asszony, vagy nem? Tóh Andrásné polgármester: Megszavaztatom, csak várom még a tényeket. Akkor ezek alapján az írásbeli figyelmeztetéssel aki egyetért szavazzon. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Van a törvényben ilyen lehetőség? Tóh Andrásné polgármester: Nincs, megrovás az első. Kerekes József képviselő: A megrovás az első. Tóh Andrásné polgármester: Ami fegyelmi eljárás keretében csak akkor adható, hogy ha egyetért vele. Odaadom a képviselőknek a jogszabályt, hogy nézzék meg, hogy mikor adható. Milyen fegyelmi vétség kell hozzá. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem akarjuk még ilyen súlyosan megróni. Surányi László képviselő: Nem érti a polgármester asszony, hogy miről van szó? Tóh Andrásné polgármester: Én értem. Surányi László képviselő: Figyelmeztetni szeretnénk. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Miért nem adhatunk egy figyelmeztetést. Mi figyelmeztetést szeretnénk neki adni, és a közeljövőben most már úgy fogja irányítani a képviselő-testületi üléseket, hogy ne lehessen belekötni. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Én nem irányítom a képviselő-testületi ülést. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Jó, bocsánat, rosszul fejeztem ki magamat. A törvényességet képviseli a jegyző. Grósz Ilona alpolgármester: A jogszabály azt írja le, hogy az eljárás lefolytatása nélkül is kiszabhat munkáltatói jogkör gyakorlója megrovást, fegyelmit, büntetést, kötelezettségszegést, hogy ha a köztisztviselő elismeri. Tóh Andrásné polgármester: A képviselők írásbeli figyelmeztetést akarnak, nem megrovást. Csak jelzés értékkel. Volt egy javaslat, hogy legyen szóbeli. Az eredeti előterjesztés írásbeli figyelmeztetést javasol az előterjesztő által felolvasottak alapján. Aki az írásbeli figyelmeztetéssel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza. Egercsehi Önkormányzat 115/2007. (XII. 18.) határozata Jegyző írásbeli figyelmeztetése Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint munkáltató, írásbeli figyelmeztetésben részesíti Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt.

11 424 Az írásbeli figyelmeztetés indoka: Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszony szóbeli előterjesztése, melyet jelen jegyzőkönyv tartalmaz. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Tóh Andrásné polgármester: A szóbeli figyelmeztetést már nem teszem fel szavazásra, mert fordított döntés születne. Grósz Ilona alpolgármester: Igen. Tóh Andrásné polgármester: Az elhangzottak alapján a képviselő-testület felhívja a körjegyző asszony figyelmét, hogy a munkáját a törvényesség betartása mellett végezze. Grósz Ilona alpolgármester: A határidőket tartsa be. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mi nem akarunk fegyelmit, nem akarunk megrovást, csak egy írásbeli figyelmeztetést, hogy legyen nyoma, hogy próbáljon meg törvényesen képviselni minket. Tóh Andrásné polgármester: Akkor kérem, hogy a napirendi pontok előadóit hívjuk be. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hagy kérdezzem már meg, hogy lett a szavazás aránya? Tóh Andrásné polgármester: 5 igen, 4 nem szavazat volt. Surányi László képviselő: Grósz Ilona alpolgármester tartózkodott. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor 5 igen, 3 nem, 1 tartózkodás volt? Tóh Andrásné polgármester: A nem szavazatnál nyújtotta fel a kezét. De a tartózkodás is nemnek számít. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A döntéshez minősített többség kell. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Miért kellene ehhez minősített többség? Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Mert személyi ügyről van szó. Kerekes József képviselő: Ez minősített többség körjegyző asszony. Megint félrevezeti az egész képviselő-testületet. Tóh Andrásné polgármester: A jelenlévő képviselők többsége az az egyszerű többség. A minősített többség a megválasztott képviselők többsége, ami 6 fő. Kerekes József képviselő: De most 9-en vagyunk itt. Tóh Andrásné polgármester: Ez a jelenlévők többsége. Kerekes József képviselő: A minősített többség a 9 főhöz számítható. Tóh Andrásné polgármester: Nem, a 10 főhöz kell számolni. A minősített többség a megválasztott képviselők létszámához van szabva. Kerekes József képviselő: Akkor érvényes a képviselő-testületi ülés, hogy ha hatan itt vannak. Tóh Andrásné polgármester: Akkor határozatképes. Kerekes József képviselő: Így van, akkor határozatképes, ha hatan itt vannak, és hozhatnak ilyen döntést, mint amilyet most hoztunk. Tóh Andrásné polgármester: Így van, hogy ha mind a hatan mellette vannak. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Törekszünk betartani Hajdu Erika jegyzőkönyvvezetővel, hogy a jegyzőkönyvet 5 nap alatt kell elkészíteni. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem kell 5 nap alatt, 15 nap alatt kell a jegyzőkönyvet elkészíteni. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A vádpontok ügyében védekezni fogok. Surányi László képviselő: Körjegyző asszony már előbb meg lehetett volna ezt csinálni. Akkor, amikor az igazgató asszonnyal ez a herce-hurca volt. Azért maga ugyan olyan felelős volt, mint az igazgató asszony, sőt jobban. Már akkor meg lehetett volna ezt tenni, csak akkor is elnézőek voltunk. Ezt magának is tudni kell.

12 Napirendi pont: Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda beszámolója Tóh Andrásné polgármester: Az első napirendi pontot tárgyaljuk, kérem behívni a napirendi pontok előadóit. Ha szóbeli kiegészítés van a napirendi ponthoz, kérem tegyék meg. Liptai Emese iskolaigazgató: Az általános iskola beszámolóját nem én készítettem el. Ezt kiegészíteni nem tudom, mert az előző tanévben nem voltam jelen. Ezt a beszámolót a tantestület elfogadta. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én viszont ott voltam azon a tantestületi ülésen, ahol elfogadtuk. Illetve nem ezt fogadtuk el. Ugyanis vannak kiegészítések és javítások benne. Ezt az iskolában lévő jegyzőkönyv igazolja. Például az első oldalon az 1. 2-es pontban le van írva, hogy a személyi feltételek adottak voltak, minden tantárgyat szakos pedagógus tanított. Ez nem igaz. Ráadásul a tantestületi ülésen ezzel kapcsolatban én szólaltam fel, és kiigazítottam, hogy nem volt 100 %-os a szakos ellátás, mert a történelem tantárgyat az 5. osztályban nem szakos nevelő tanította. Tehát ez az egyik dolog. Aztán hiányos még a versenyek felsorolása, egy csomó iskolai verseny hiányzik belőle. Én elhoztam most a sportról szóló versenyeket, ez még két oldal a beszámolóhoz. Tehát én azért azt fontosnak tartom, hogy mindenki tudjon az iskolában folyó munkáról, és igen szép eredményekről. Tehát ez is hiányzik belőle. Valamint itt nekem elég furcsa, hogy a beszámoló elején az van, hogy elkészült az iskola felújítással kapcsolatos pályázata. Én erről nem tudok, hogy elkészült volna. Tóh Andrásné polgármester: Nem készült el, csak a koncepció. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Lehet, hogy itt akkor erre utalt. Én ennyit fűznék hozzá. Én nem fogadom el, ugyanis ez nem az, amit a tantestület elfogadott. Sajnos most megint visszaköszön a volt igazgató asszony hiányossága. Köszönöm, ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Tóh Andrásné polgármester: Az elért eredmény és az, hogy az 5. osztályban nem volt szakos tanár ez a munkának két fontos része, vagy csak egy kiemelt, sarkalatos rész. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezek kiemelt részek. Volt még több is. Grósz Ilona alpolgármester: Végül is azt jelenti, hogy ha ezeket a kiegészítéseket beletesszük, akkor azzal együtt így korrekt a beszámoló. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem korrekt, mert ezt nem itt kell nekünk beletenni, ezt a tantestületnek kell beletenni. Most egy véletlen dolog, hogy itt vagyunk. Ez nem az a beszámoló, amit a tantestület elfogadott. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A végén fel vannak sorolva a versenyek. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez nem elég, mert még van 2 oldal versenyeredmény. Én elhoztam. A sportversenyek kitesznek még plusz két oldalt. Tehát az teljesen kimaradt belőle. Pedig elég szépek, van mire büszkélkedni Tóh Andrásné polgármester: Akkor az eredeti beszámolót a tantestület nem kapta meg? Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mi kézhez nem kapjuk. Csak felolvassa az igazgató asszony, és ha van hozzászólásunk, észrevételünk, akkor azt jelezzük, és a jegyzőkönyvben mutatkozik meg. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Mi mindig azt kapjuk meg? Az önkormányzat azt kapja meg, amit az iskola elfogad? Egyformát kapunk? Ez így szokott lenni? Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezt nem ragozzuk tovább. Én nem fogadom el. Köszönöm szépen. Ezt miért kérdezte a körjegyző asszony? Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Azért, mert ez előírás, hogy a tantestületnek el kell fogadnia a beszámolót, és a képviselő-testület úgy kapja meg? Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A körjegyző asszony szerint nem így megy? Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Én ezt nem tudtam eddig.

13 426 Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A körjegyző asszony szerint az a menete, hogy a tantestület elfogadja, az igazgató asszony pedig ír egy másikat, és azt küldi le a képviselőtestületnek? Vagy a körjegyző asszony ezt hogy gondolja? Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem kell ellenségeskedni, én csak kérdeztem. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Engem ez a kérdés nagyon felháborított. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De választ nem kaptam rá. Liptai Emese iskolaigazgató: Hagy válaszoljak már erre én. Elnézést, hogy közbeszólok. Nem vagyok érintett az ügyben még egyszer mondom mert nem az én beszámolómról van szó. Nem feltétlenül fontos, hogy a nevelő testület elfogadja az intézményvezető beszámolóját. Ha ez a beszámoló átmegy a nevelő testületen, akkor a beszámolót tanácsos megtárgyalni. Amennyiben született egy jegyzőkönyv, akkor köteles a beszámolóját így leadni, az iskola minél hűebb képe érdekében. Minden egy közös munka, csak együtt kell megvalósítani a csapattal. Kerekes József képviselő: Én 14 hónapon keresztül figyelemmel kísértem az egercsehi általános iskola működtetését, ahogy Schmidt Istvánné működtette az iskolát. Ezt most azért olvasom fel, mert Liptai Emese nem volt itt akkor, amikor mi ezeket a problémákat felvetettük. Ismerteti a levelet. Így működött ez az iskola közel 5 évig. Itt voltak képviselők és főleg a körjegyző asszony, aki feltétlenül támogatta. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Mennyiben támogattam? Kerekes József képviselő: Ilyen kinyilatkozások voltak, hogy itt Schmidt Istvánné az atyaúristen. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ezt én mondtam? Kerekes József képviselő: Nem, de maga is helyeselte. Amikor én felmentem Schmidt Istvánné irodájába, ott akkora kupleráj volt, hogy amikor hozzányúlt egy papírhoz, az egész stóc ledőlt. Le sem lehetett ülni. Itt lerobbantotta az iskolát. Kösse fel a gatyáját, aki ezt rendbe tudja tenni. Amikor megtudtam, hogy Liptai Emese jött ide, én felmentem az iskolába, és rend volt az irodában. Különben a Liptai családot én ismerem, mert a nagybátyja itt dolgozott a bányában. Rendes, becsületes ember volt. Sajnálom, hogy ilyen helyzetbe került, már nem fiatal. Kérem a képviselő-testületet, hogy ezt támogassák, mert ha az iskolának vége lesz, akkor vége lesz a településnek is. Ezt a tájékoztatást szerettem volna adni. Sokan kiálltak az igazgató asszony mellett. Ha hamarabb sikerül tőle megszabadulni, sokkal jobban jár a település. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Javaslom, hogy a beszámolót Argyelánné Józsa Györgyi kiegészítésével fogadjuk el. Liptai Emese iskolaigazgató: Készült jegyzőkönyv arról az értekezletről? Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen, de most nem hoztam el. Tóh Andrásné polgármester: Akkor annak az iskolában meg kell lennie. Liptai Emese iskolaigazgató: Igen, azt el tudom vállalni, hogy a jegyzőkönyv alapján a beszámolót elkészítem. Surányi László képviselő: Úgy jó lesz Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszony? Mennyi idő ennek az elkészítése? Liptai Emese iskolaigazgató: A héten már nem tudom elkészíteni. A következő képviselőtestületi ülésre elkészítem. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Javaslom, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készítse el az igazgató asszony. Tóh Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a következő képviselő-testületi ülésre az igazgató asszony elkészítse a beszámolót, kérem kézfelnyújtással szavazzon. Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

14 427 Egercsehi Önkormányzat 116/2007. (XII. 18.) határozata Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda beszámolója Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Egercsehi 2006/2007. évi beszámolóját, kiegészítés után, a következő ülésén újra tárgyalja. A képviselő-testület a beszámoló kiegészítésére felkéri az iskolaigazgató asszonyt, a beszámolót tárgyaló nevelőtestületi ülésről készült jegyzőkönyv alapján. A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. Határidő: következő képviselő-testületi ülés Felelős: polgármester, iskolaigazgató Tóh Andrásné polgármester: Következik a napköziotthonos óvoda beszámolója. Kérem az óvodavezetőt, hogy az észrevételét tegye meg. Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: A beszámolóm írásban kiment a képviselők részére? Tóh Andrásné polgármester: Igen. Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: Nekem nincs szóbeli kiegészítésem. Dorkó Ottóné képviselő: Nekem több kérdésem és észrevételem van a beszámolóval kapcsolatban. Az első az átadás-átvétel. Ugyanis az utolsó munkanapon januárban már nem dolgoztam, a felmentési időmet töltöttem április 17-én volt. Ekkorra kértem az iskola igazgatójától az óvoda átadását és átvételét. Több óvodapedagógusnak meg volt ígérve a hely az Egercsehi óvodában, vezetői állásra. Reméltem, hogy lejön valamelyik és akkor átadhatom nekik, de csak Schmidt Istvánné jelent meg az iskola igazgató helyettessel. Tehát óvodapedagógusnak nem tudtam átadni az intézményt. Ha jól olvastam június 4-én került ide Dombiné Barta Ágnes. Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: Nem, június 6-án jöttem ide. Annyit hagy szóljak már hozzá, hogy beszéltünk az igazgató asszonnyal is már, amikor ő ide került, hogy ezzel amit én kértem az ön nevét meg sem említettem benne. Tehát amilyen fenntartásaim vannak az óvoda átadásával kapcsolatban azt annak idején elmondtam Schmidt Istvánnénak is. Én egy percig sem önt hibáztatom, hogy nem adta át az óvodát, ugyanis a kolléganők elmondták, hogy ön kérte többször is, hogy történjen meg az átadás, tányéroktól, papíroktól kezdve mindenig. Én nagyon sajnálom gondolom ön is hogy egy páncélkulcsot kaptam, aztán egyiken sem vagyunk fedve. Azt leírtam, hogy én sem felelek ilyen értelemben semmiért. Dorkó Ottóné képviselő: Kérem Dombiné Barta Ágnes óvodavezetőt, hogy engedje meg, hogy elmondjam a véleményem, mert csak az első pontját mondtam el. Utána majd elmondja ön is. Tehát én nem várhattam június 6-ára, amíg Dombiné Barta Ágnes a napköziban végez, hogy átjön átvenni egy intézményt, mit tudom én, hogy hány éves napközis gyakorlat után. Tóh Andrásné polgármester: Kérem Dorkó Ottóné képviselő asszonyt, hogy megjegyzéseket ne tegyen a hozzászólásában. Dorkó Ottóné képviselő: De teszek, mint ahogy ebben a beszámolóban is van. Ne szólítson meg a polgármester asszony, mert én ugyan olyan képviselő vagyok, mint ő. Egy szavazatom van nekem is. Tóh Andrásné polgármester: Csak nekem egy kicsit több a felelősségem. Dorkó Ottóné képviselő: Jó. Én képviselői mandátumra, szavazatra gondoltam. A másik észrevételem az, hogy én mielőtt bejövök egy óvodába, elolvastam volna az óvoda nevelési programját, mert akkor nem követelek olyat, amit most rajtam követel az óvodavezető asszony. Például a fejlődési naplót. Itt van, elhoztam az óvodai szakértői véleményt, mert

15 428 fénymásoltam, mielőtt eljöttem, annyi eszem volt. Felolvasom, a csoportnapló fontos dokumentuma a nevelő munkának. A csoportnaplóban tervezzük a nevelési feladatokat, a gyermeki tevékenységformákat, a helyi pedagógiai programnak megfelelően. Így kapjuk a gyermekek egyéni fejlettségéről vezetett feljegyzését. Tehát ezt mi mind vezettük. Fejlődési naplót nem vezettünk, mert ehhez a programhoz nem kötelező a vezetése, sőt nem is ajánlották. Minőségbiztosításnak lenni kellene az intézményben, az biztos. Az iskolában és az óvodában is. Én olyan szerencsétlen helyzetbe kerültem, hogy az iskolával együtt kellett megcsinálni, mert a költségvetésből át lehetett venni erre a célra a pénzt. Együtt csinálta az óvoda és az iskola a commenius féle minőségbiztosítást. Ennek a vezetője dr. Horváth Tamás volt, aki készítette az egészet. Folyamatosan csináltuk, egy idő múlva ki volt adva az óvodába is, hogy milyen méréseket végezzünk, Tamás bácsi nagyon jól irányította ezeket a dolgokat nem jött hozzánk. Én kérdeztem Schmidt Istvánnét, hogy mi fog most történni, mert nincs meg a minőségbiztosítás. Azt mondta, hogy nem kell már minőségbiztosítást csinálni. Nem tudom, hogy nektek ilyen tájékoztatást adott volna az iskolával kapcsolatban, de nekem azt mondta, hogy nem kell minőségbiztosítás. Hát ha nem kell nekem ő volt a főnököm, a 9 intézmény vezetője akkor nem kell. A teljesítmény értékelésnél kész volt a szempontsor a teljesítmény értékelést az óvodáét is be kell építeni, én mondtam is Schmidt Istvánnénak, hogy én ezzel már nem foglalkozom., aki utánam jön csinálja meg. A szempontsor elkészült és a teljesítmény értékelés is. Tehát ez már nem tartozott szintén hozzám. Az irattárat átadtam Schmidt Istvánnénak. Még arra is emlékszem, hogy hogy adtam át. Pszichológiai vizsgálatok, iskola érettségi vizsgálatok mappázva voltak, mert Dorkóné Boza Eleonóra meg is jegyezte, hogy ez csak Kiss Barnabásnénál volt így. Az iskolaérettségi vizsgálatoknál volt a tanulási képességvizsgáló intézet dokumentumai, statisztika, törzskönyvek tól őriztem meg a törzskönyveket, amióta vezető voltam. Akkor óvodai szakvélemények, egyéni fejlesztési napló volt, ez a sajátos nevelési igényű gyerekekre vonatkozott. Ez nem lett volna kötelességem, de mivel nevelési eredményvizsgálaton végeztem, vállaltam, hogy a saját intézményemben ha ilyen gyerek volt, megcsináltam minden féle túlórában, tehát fizetés nélkül. Az óvodai csoportnaplóra nem mondom, hogy évek szerint volt berakva, mert volt olyan óvónő, aki előszeretettel használta, kihúzogatta, és abból másolta a dolgokat. Erről én már igazán nem tehetek, hogy ilyenre szorul. A hiányzási és mulasztási napló, a tűzvédelmi, munkavédelmi, balesetvédelmi szabályzat az irodában volt. Ennek a felülvizsgálata a beszámolóban meg van említve, hogy 2006-ban lett volna, erről engem senki nem értesített. Nekem semmi nem jött ezzel kapcsolatban. A levelek, postai küldemények az iroda fiókjában voltak, az egészségügyi könyvek és a HCCP előírás az orvosi szobában. A felvételi és előjegyzési naplóról szeretném azt elmondani, hogy biztos megtalálta az óvodavezető, mert az OKÉV előírta. Ebből egyetlen egy volt, év szerint volt összeszedve benne minden. Az OKÉV ezt kifogásolta, fel vihette volna nekik az óvodavezető. Az mind kész volt. Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: Felvittem. Dorkó Ottóné képviselő: Akkor miért írta le az OKÉV, hogy nem volt. Ezt nem értem. Egyik óvodában sem volt meg. Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: Nem tudom, én felvittem. Még volt üres lap is, amit tőlem kértek el és másoltak le. Dorkó Ottóné képviselő: Az óvodai szakértő is írta, ezért is elhoztam, hogy a törvény által előírt tanügyi nyilvántartásokat, csoportnaplót, felvételi és mulasztási naplót, felvételi előjegyzési naplót az óvoda vezeti. Tehát megvolt, mert év szerint volt berakva, úgy, mint a csoporttal kapcsolatos dolgok. A csoportnaplóba mindig elkészítettük az év végi jelentést, minden gyerekről. Én minden gyereknek megcsináltam a saját csoportomban nem volt kötelező az iskola érettségi vizsgálattal a fejlettségét. Azt nem hagytam ott. Sok mindent elvittem, ez az én dolgom volt. Sok mindent elvittem. Nagyon sok mindent elvittem, mert

16 429 bázisóvoda volt, és a munkaközösségek nagy részét én vezettem az intézményben. Úgyhogy azokat nem hagytam ott. Szeretném azt megkérdezni, hogy törvény írja elő, hogy az óvodában nyitástól zárásig óvodapedagógus tartózkodik. Ez meg van itt is? Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: Igen, ½ 7-től. Dorkó Ottóné képviselő: Tehát minden alkalommal ½ 7-től óvodapedagógus nyitja az óvodát. A homokozó fával való borítását már előírták 2006-ban. A beszámolómból ugyan azokat a szavakat látom ebben a beszámolóban is. A hitvallással kapcsolatban lenne még észrevételem. Ezt írja a beszámoló: valamennyi dolgozónak elsődleges szempontja legyen a gyermekek egyéni érdekeinek a felülhelyezése választástól függetlenül. Az óvodai szakértő a következőket írja: a gyermekek érdeke egy óvodában mindenek felett álló. Az Egercsehi óvodában mindez teljesen természetes és kézenfekvő, ugyanúgy a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, elfogadása. Szerettem volna, hogy ha Dombiné Barta Ágnes is leírja a 2007/2008-as tanév szempontjait a munkaterv alapján, hogy mégis tudjuk, hogy a gyerekek fejlesztése érdekében milyen nevelési célokat használ. Surányi László képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy amikor Dorkó Ottóné elment nyugdíjba ki vette át az óvodát? Tóh Andrásné polgármester: Schmidt Istvánné és Dorkóné Boza Eleonóra, de erről jegyzőkönyv készült. Ez akkor vetődött fel, amikor az OKÉV ellenőrzésekor az ellenőrök elmondták a véleményüket. Volt olyan papír az óvodában, ami 1987-es volt, ezt észrevételezték. Nem kellene a jelenlegi intézményvezetőt minősíteni. Itt a beszámolóban felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy innen kérhető ő számon. Liptai Emese igazgató asszony is elmondta, hogy azt tudja elmondani, hogy mit kapott. Dombiné Barta Ágnes nem az elődjét minősítette. Surányi László képviselő: Amikor átvette az óvodát ezt rögtön észrevételezte? Tóh Andrásné polgármester: Igen. Liktorné Vargyas Marianna képviselő megérkezett. Dorkó Ottóné képviselő: Én többször voltam Schmidt Istvánnénál, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvet adja oda nekem. Tóh Andrásné polgármester: Az akkori igazgatót minősíti ez. Akkor minősíthetné Dorkó Ottónét, hogy ha leírták volna, hogy Dombiné Barta Ágnes mit vett át. De ezt le kellett volna írni, hogy mit vett át. A beszámoló arról szól. Dorkó Ottóné képviselő: De olyan is volt benne, amivel nem is kellett volna neki találkoznia, mert fejlődési naplót nem vezettünk. Valamikor vezettünk a régi programmal, volt kétféle fejlődési napló is, de ez már a múlt. Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: De ezeket nem én követelem, hanem tőlem kérte az OKÉV ellenőrzés. Dorkó Ottóné képviselő: Ha ilyen játékos programmal dolgozunk, nem kell a fejlődési napló. Miért nem mondta nekik az óvodavezető asszony? Ezt nekik tudniuk kellene. Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: Fönt volt a program, mindent fölvittünk az iskolába. Az OKÉV jegyzőkönyvéből én nem kaptam. A minőségbiztosításért hiába könyörögtem Schmidt Istvánnénak, azt mondta, hogy nincs. Dorkó Ottóné képviselő: Nincsen, nem tehetünk róla, Horváth Tamás elment, a pénzt vitte magával. Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: Dorkóné Boza Eleonóra is azt mondta, hogy nincs az óvodának minőségbiztosítási programja. Dorkó Ottóné képviselő: Az iskolának sincs. Együtt csináltuk, mert együtt fizettük. Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: Arra kérném Dorkó Ottóné képviselő asszonyt, hogy ezt ne személyes sértésnek vegye, mert ha az akkori igazgató asszony nem követelte

17 430 meg, vagy nem járt ennek a végére, akkor nem felel érte sem ön, vagy ha tőlem kérik, akkor én honnan feleljek ezért? Dorkó Ottóné képviselő: Azért hoztam el az óvodai ellenőr véleményét az átfogó ellenőrzéskor. Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: Ezt értem, megmutattuk az OKÉV-nek is. Ehhez nem is volt nekik semmilyen hozzáfűznivalójuk. Dorkó Ottóné képviselő: Nem kell fejlődési naplót vezetni, a csoportnaplóban kell vezetni és értékelni három havonta. Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: Úgy is csináljuk, most is úgy csináljuk. Dorkó Ottóné képviselő: Jó, hát nem is kell vezetni. Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: Mi leírjuk azért, amit leírunk. Grósz Ilona alpolgármester: Nekem lenne egy javaslatom, mivel ez egy tájékoztató jellegű beszámoló. Amit elmondtak mind a ketten, ezt leltárilag tisztába kell tenni, azt hiszem ez nem kérdés, és akkor új lappal kell indulni. Ez egy tájékoztató jellegű beszámoló, és javaslom elfogadásra különböző kiegészítésekkel. A leltárt rendbe kell tenni és a különböző kiegészítéseket meg kell csinálni. Dorkó Ottóné képviselő: Végeredményben minden rendben van, a dokumentumok is rendben vannak, csak átvéve nem voltak. Grósz Ilona alpolgármester: Azért mondom, hogy a volt vezető óvónőnek is és Dombiné Barta Ágnesnek is az a legjobb, hogy ha tételesen minden leltár szerint át van véve. Dorkó Ottóné képviselő: Én soha többet be nem teszem a lábam az óvodába. 34 évig voltam ott vezető. Soha többet nem megyek oda. Grósz Ilona alpolgármester: Elvileg 3 évig számon lehet kérni dolgokat. Dorkó Ottóné képviselő: Én visszahallom a szülőktől, amiket mondanak. Surányi László képviselő: Ha nem volt átadás-átvétel, akkor mit kérsz számon? Grósz Ilona alpolgármester: Azért mondom, hogy ezt le kellene rendezni. Tóh Andrásné polgármester: Egy jelenlegi leltárhelyzetet lehet majd csinálni. Surányi László képviselő: Akkor kellett volna indítani, amikor átvette. Azzal kezdje, hogy én ezt vettem át, leírni, aláírás, kész. Dombiné Barta Ágnes tisztázhatná magát. Megint egy kicsit késésben vannak. Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: De ez megtörtént. Surányi László képviselő: Ez megvan? Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: Persze. Az, hogy az akkori igazgató asszony nem intézkedett ez ügyben semmit, én mit tudok az ügyben csinálni? Felküldtem a munkatervet az iskolába, az sem került a tisztelt képviselő-testület elé. Én megcsináltam szeptember 3-ával. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Szerintem itt a sok tárgyi dolog és személyi feltétel között elveszett a gyerek. Amit én hiányolok belőle az a szakmai munka, milyen tervei vannak, mit tudott már megvalósítani belőle a foglalkozásokon. Mondjuk ez a nyári szünet alatt rövid műsort adtak, én ezt az egyet találtam benne. Az összes többi hiányzik. Jó, nem olyan régóta van itt az óvodavezető asszony, annyi mindent még nem tudott csinálni. Azért ilyen terveket szívesen olvastam volna. Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: Leírtam két oldalon a munkatervemben, abban minden benne van. Az, hogy a képviselő-testület elé nem került, arról én nem tehetek. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Azt ami már megtörtént, le lehetett volna írni a beszámolóban. Én ennyit hiányolok. Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ennek biztos van másolata. Dorkó Ottóné képviselő: Mindenesetre többen örültek volna, hogy ha egy ilyen felszerelt óvodát egy ilyen EU komfortnak megfelelő, felszerelt óvodát megkapnak. Mert még aki bejött abba az óvodába, mindenki megnézte. Surányi László képviselő: Nem ezzel van itt a gond, hanem a szakmai dolgokról.

18 431 Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ebből semmilyen szakmai dolog nem derül ki szerintem. Surányi László képviselő: Azt mondta a vezető óvónő, hogy leadta a munkatervét. Kinek adta le? Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: Az igazgató asszonynak. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nekünk a munkatervet nem kell megkapni, mi a beszámolóból szerzünk tudomást ezekről a dolgokról Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: Nyáron milyen szakmai dolgot kellett volna részletezni? Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Miért csak augusztus 31-ig szól a beszámoló? Liptai Emese iskolaigazgató: Mert ez tanévre szól. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Jó rendben, elnézést. Most legalább tudja az óvodavezető asszony, hogy mit szeretnénk. Kerekes József képviselő: Érdekes dolgok vannak. Még arra is emlékszem, amikor Dorkó Ottónéval rengeteget veszekedtem, mert repedt az óvoda fala, kihullott az üveg az ablakokból. Itt sokat veszekedtek a képviselő-testületi ülésen. Sokszor mondták, hogy az óvoda még 100 év múlva is állni fog, ez csak Dorkó Ottóné hóbortja. Ha nincs Dorkó Ottóné, nem épül fel az óvoda. Most hallom, hogy soha a büdös életben nem teszi be oda a lábát. Érdemes volt-e ezért küzdeni? Dorkó Ottóné dicséretet érdemel, nem elmarasztalást. Az óvóda vezető választáskor mind a két jelöltről elmondtam a véleményemet. Józsa Emil nagyon jó barátom volt. Barta Balázs és az óvodavezető édesapja is remek ember. Itt belépett olyan dolog, hogy elmarasztaltak képviselőket, mert véleményt mondtak arról, hogy ki legyen az óvoda vezető. A képviselő testület Surányiné Józsa Andreát választotta, és az iskolaigazgató, aki egy szemétdombot hagyott itt hátra, ő döntött. A körjegyző asszony felelőssége is, hogy Schmidt Istvánnénak több szava volt itt, mint a képviselő-testületnek. Hogy lehet többre becsülni az igazgató asszony szavát, mint a képviselő-testületét? Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A kinevező nem én voltam. Dorkó Ottóné képviselő: Ennek az ügynek még nincs vége. Tóh Andrásné polgármester: Ha nincs vége, akkor ne itt folytassuk. Érjünk ennek a végére, majd az egyéb ügyek, indítványokban folytatjuk. Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Annyit szeretnék még ehhez hozzátenni, hogy Egercsehibe valósi óvónőt szerettünk volna az óvoda élén látni, de azóta beszéltem már több szülővel, akik mondták, hogy van élet az óvodában. Én szeretném látni a munkatervet, hogy maradnak-e így a csoportok. Hallottam, hogy volt a jótékonysági bál. Azt mondták, hogy nagyon jó hangulat volt. Érdemes folytatni. Dorkó Ottóné képviselő: A programot át kell írni másra, mert ez vegyes csoportot ír elő. Máskor is ez volt, kis középső csoport. Máskor is volt élet az óvodában. Nem is foglalkoztam a hallomásokkal. Kerekes József képviselő: Javaslom, hogy fogadjuk el ahogy Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszony mondta a kiegészítésekkel együtt. Tóh Andrásné polgármester: Aki elfogadja az Egercsehi Napköziotthonos Óvoda es tanévének munkájáról a beszámolót azzal a kiegészítéssel, hogy a munkaterv az iskola beszámolójával pótlásra kerül kérem kézfelnyújtással szavazzon. Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 4 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza.

19 432 Egercsehi Önkormányzat 117/2007. (XII. 18.) határozata Napköziotthonos Óvoda Egercsehi beszámolója Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a Napköziotthonos Óvoda Egercsehi 2006/2007. évi beszámolóját, kiegészítés után, a következő ülésén újra tárgyalja. A képviselő-testület a beszámoló kiegészítésére felkéri a tagóvodavezető asszonyt, a beszámolót a munkatervvel kell kiegészíteni. A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. Határidő: következő képviselő-testületi ülés Felelős: polgármester, tagóvodavezető 2. Napirendi pont: Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Tóh Andrásné polgármester: A települési közoktatási esélyegyenlőségi program a következő napirendi pont. Potsay Csaba közoktatási szakértő készítette el. Ez az esélyegyenlőségi program az általános iskola pályázatának a beadásához is szükséges. Kérem az ezzel kapcsolatos észrevételeket a képviselő-testülettől. Liptai Emese iskolaigazgató: Egy rövid kiegészítésem lenne. Ez egy szakértői anyag, amit én átolvastam. Ha ez megvalósul, akkor ez egy nagyon szép munka lesz. Javaslom elfogadásra a képviselő-testületnek. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nekem is tetszik ez a program. Ha ezt így megtudjuk valósítani, akkor biztos, hogy előrébb haladunk. Nekem annyi kérdésem volna, hogy valamilyen normatíva igényléssel kapcsolatban többször is említette, hogy nincs is tervbe véve. Ez miért nincs. Tóh Andrásné polgármester: Igen, ez az integrációs normatíva. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen, az integrációs normatíva. A szakértő szerint képesség kibontakoztató támogatást nem igényeltek, a pontos kimutatás azonban lehetőséget teremt arra, hogy szükség esetén élni lehessen ezzel a lehetőséggel, mely a gyermekek egyenlő esélyéhez való jutását szolgálja. A normatíva igényléséhez el kell érni, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szülői nyilatkozatukat megtegyék iskolai végzettségük tekintetében. Ezt nem lehet akkor igényelni nekünk. Tóh Andrásné polgármester: De lehet, de ehhez kell egy programot készíteni, mint például Hevesaranyoson megvan, a kisebbségi tanításnál egy integrációs nevelésen belül ugyan anyanyelven, de kisebbségi programot hajt végre. Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem kötelező a romák irányában elmenni. Tóh Andrásné polgármester: Én csak egy példát mondtam. Liktorné Vargyas Marianna képviselő:. Sajátos nevelési igényű vagy régen a gyógypedes osztályba járókra is vonatkozik ez. Ezek most az iskolában bent vannak a rendes órákon, tehát az integrálás már itt megtörtént, csak sehol sincs lepapírozva, és ez hiányzik a normatíva igényléshez. Meg az kell még hozzá, hogy a szülők nyilatkozzanak, hogy milyen iskolai végzettségük van. Liptai Emese iskolaigazgató: Azt a nyilatkozatot csak a jegyzőknél tehetik meg. Tehát csak a jegyző jogosult arra, hogy nyilatkoztassa a szülőket az iskolai végzettségről. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Vannak nyilatkozatok, gyűjtjük ezeket a halmozottan hátrányos helyzetűekről. Még szeretném elmondani, hogy az iskolaigazgató asszony a

20 433 nevelőtestület, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat képviselőinek is megküldte a programot, ők is fogják véleményezni. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat is véleményezte a programot, ők is jóváhagyták. Szeretném még elmondani, hogy minden nincs rendben az iskolában, mert amikor a szakértő elkészítette ezt a programot és kihozta ide az önkormányzathoz, akkor bizony elmondta, hogy az országos átlag alatt van különböző mutató számok alapján az iskola. De gondolom áttanulmányozták a képviselők, és tudják a kompetencia mérések eredményeit. Nagyon sok a magántanuló. Tehát vannak problémák, amik további kezelést igényelnek az önkormányzat részéről és az intézmény részéről is. Kerekes József képviselő: Én is átolvastam. Mindjárt megfogott az eleje, az akcióprogram. Nem tudom, hogy ez hogy lesz végrehajtva. Vannak benne olyanok, amiket a képviselőtestületnek végig kell kísérni. Ismerteti. Tehát vannak benne olyan dolgok, amiket igen demokratikusnak és jónak tartok. Az a véleményem, hogy a jövőben sem fog működni sehol sem. Sokan tudják, hogy mi az oka neki. Olyan családból kerülnek be a gyerekek az iskolába, akiket nehéz olyan szintre emelni, hogy a 8 osztályt elvégezzék. Ezek a kisebbségi okokból fakadnak. Nem tudom, hogy néz ki itt Egercsehiben, mennyi a roma gyerek. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nincs nyilvántartás a roma gyerekekről. Kerekes József képviselő: Itt mindent titkosítanak ebben az országban. Az ott dolgozó pedagógusoknak nagyon fel kell kötni a gatyát. Hogy fog kinézni, hogyha ezekből a gyerekekből ki akarnak szedni valamit. Olyanokkal is találkoztam, hogy az óvodában, korszerű körülmények között egész napos foglalkozásokat tartanak ezeknek a gyerekeknek. Most hogy fog ez kinézni? Egy egész napos program ezeknek a gyerekeknek. Dombiné Barta Ágnes tagóvodavezető: El kell készíteni ezt a tervet. Addigra lesz egy átfogó kép róla, ami gondolom el fog jutni a képviselő-testülethez. Egyenlőre még tárgyalás szintjén állnak a dolgok, ugyanis egy hete kaptuk meg az anyagot. Gondolom, határidő előtt senkinek nem kell képben lennie erről a dologról. Kerekes József képviselő: Igaza van az óvodavezető asszonynak. Végül is majd meglátjuk, mi lesz belőle. Dorkó Ottóné képviselő: Valami elképzelése lehetne, mert játékos programmal dolgozik. Egész napos foglalkozás van, nem? Játékkal tanul a gyerek. Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem biztos, hogy az óvodavezető asszony így akarja megcsinálni. Dorkó Ottóné képviselő: Most, jelen pillanatban játékos programmal dolgozik. Nem biztos, hogy úgy akarja. Úgy csinálja, ahogy akarja. Az egy dolog. Van rengeteg féle program. Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Azért mondtam, hogy válogathat. Dorkó Ottóné képviselő: Így van, válogathat. Kerekes József képviselő: Én ezt jónak találom és javaslom elfogadásra. Tóh Andrásné polgármester: Minden egyre nehezebb, és egyre több követelmény van. Aki egyetért a települési közoktatási esélyegyenlőségi programmal kérem kézfelnyújtással szavazzon. Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza. Egercsehi Önkormányzat 118/2007. (XII. 18.) határozata Esélyegyenlőségi Program Egercsehi Önkormányzat elfogadja Egercsehi Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Programját.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 14-én 17 00 órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 14-én 17 00 órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 14-én 17 00 órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: - Rendeletek száma és tárgya:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-én 10 00 órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 4/2011. (I. 14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: Határozat:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: Határozat: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁJUS 14-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: 2/2009. (V. 14.) számú rendelet az önkormányzat 2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-án 16.08 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

Készült: Tompa város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Készült: Tompa város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Készült: Tompa város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak:tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, dr. Pándi Ottó a Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum intézményvezetője

JEGYZŐKÖNYV. Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, dr. Pándi Ottó a Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum intézményvezetője Dunavecse Város Önkormányzati Képviselő Testület Oktatási és Szociális Bizottsága 55-13/2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2012. december 19-én, 14 30 órakor kezdődő ülésén. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a bizottság tagja. Bitter Bettina. jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. a bizottság tagja. Bitter Bettina. jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága 2008. augusztus 4-én (hétfőn) 7:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Kis Tanácskozótermében

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. október 25-én 9:00 órai kezdettel tartott üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. október 25-én 9:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. október 25-én 9:00 órai kezdettel tartott üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv, 2. napirendi pont: Aktuális ügyeink:

Jegyzőkönyv, 2. napirendi pont: Aktuális ügyeink: Jegyzőkönyv, mely felvétetett a Budapest-Soroksári Református Egyházközség Presbitériumának gyűlésén 2011. október 6-án a Lelkészi Hivatalban, 18 órától. Jelen vannak: Kiss Péter lelkipásztor, Székely

Részletesebben

Győrzámoly Községi Önkormányzat

Győrzámoly Községi Önkormányzat Győrzámoly Községi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. december 2. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme

Részletesebben

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása 2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása Keller László el terjeszt ként tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a rendeletet második olvasatban tárgyalják, miután a bizottsági ülésekre kézhez

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2014. február 6-án, csütörtökön,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 2011. december 6-án 11.00 órától megtartott nyílt ülésén.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 2011. december 6-án 11.00 órától megtartott nyílt ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Söréd Községi Önkormányzat tárgyaló helyisége 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: 2015. június 1-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány Jelen vannak: Tari András Mihályi Zoltán Bugyiné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 30-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 30-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 30-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 81/2007. (X. 30.) Egercsehi 904/3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2007. március 2-án és 2007. március 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2007. március 2-án és 2007. március 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/1/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2007. március 2-án és 2007. március 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 31-33, 35-37.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 16-án, 7:40 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 18 órakor tartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 18 órakor tartott alakuló üléséről. Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Szám: 21/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-7/2010. (ÖKB-7/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ÖKB-7/2010. (ÖKB-7/2010-2014.) ÖKB-7/2010. (ÖKB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. június 7-én, hétfőn, 11 óra 35 perckor a Képviselői Irodaház 512. számú tanácstermében

Részletesebben

2010. november 30.- án Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00- kor megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésér l.

2010. november 30.- án Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00- kor megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésér l. Zalakomár község Önkormányzata 22/2010. J E G Y Z K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képvisel - testületének 2010. november 30.- án Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00- kor

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 22.-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 22.-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 22.-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25-én 16.15 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Iszkaszentgyörgy,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült: a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Rt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/a.) 2004. április 28-án 10.00 órai kezdettel tartott évi rendes közgyűléséről. A közgyűlés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak:

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak: Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testületeinek 2012. február 22-én 17:00 órakor megtartott együttes ülésér

Részletesebben

XI. JEGYZŐKÖNYV. Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos részére.

XI. JEGYZŐKÖNYV. Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos részére. XI. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. május 25-én 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom Jelen vannak: Bóta József Sándor polgármester Boda Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 3. napján 15 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. december 17-i ülésérõl. képviselõ 14 fõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. december 17-i ülésérõl. képviselõ 14 fõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. december 17-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Loibl

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 15/2015.(II.09.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 15/2015.(II.09.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZATOK MUTATÓJA 15/2015.(II.09.) számú

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete Iktatószám: SZ/22/6/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 7-én (16.00-16.10) megtartott nyílt rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Elekes Péter,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 14/2014.(III.27.) önkormányzati határozat 15/2014.(III.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Balzsay Károly. Grassalkovich Antal Általános Iskola Táncsics Mihály Művelődési Ház

JEGYZŐKÖNYV. Balzsay Károly. Grassalkovich Antal Általános Iskola Táncsics Mihály Művelődési Ház JEGYZŐKÖNYV amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének az Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. március 8. napján 11.00 órakor a Polgármesteri

Részletesebben