MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk"

Átírás

1 MTEMTIK C 1. évflyam. mdul mi terünk Készítette: Kvács Kárlyné

2 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató mdul célja Időkeret jánltt krsztály Mdulkapcslódási pntk térfgat- és felszínszámítási ismeretek alkalmazása. 4 fglalkzás (4 45 perc) 1. évflyam Tágabb környezetben: Fizika, kémia, bilógia Szűkebb környezetben: Szögfüggvények alkalmazása derékszögű hármszögben, skszögek tulajdnságai jánltt megelőző tevékenységek: Területszámítás képességfejlesztés fókuszai jánltt követő tevékenységek: Tanévvégi ismétlés Térlátás, térbeli visznyk felismerése, ábrázlás, reprezentáció, térfgat és terület becslése, mennyiségi következtetés, rendszerezés, metakgníció, kmbinatrikai gndlkdásmód, számlási képesség, szövegértés, prbléma-reprezentáció JVSLT z emberek a térszemléletük minősége szempntjából is különböznek. térszemlélet hsszú idő alatt alakul ki, és annak fejlesztése flyamats feladat. Mst, 1. sztályban fgalmazunk meg lyan térgemetriai fgalmakat, amelyekről már eddig sk tapasztalata gyűlt össze a diákknak. Ilyen alapvető fgalm a hsszúság, terület, térfgat is. mindennapi életben is gyakran használt ismeretek skirányú alkalmazása érdeklődést válthat ki a tanulókban (pl. papírdbz készítése megadtt testekhez a lehető legkevesebb papírból. De érdeklődésre tarthat számt pl. az is, hgy Charles Simnyi, a világűrben tett utazása srán az űrhajó pályájának egy pntjából a Föld felszínének hány százalékát láthatta, vagy vajn a láttt Föld a látóterének mekkra részét töltötte ki? középisklai tanulmányk végére el kellene érnünk, hgy minden diák a tanult testekről helyes vázlatrajzt tudjn készíteni. Ezzel érdemes külön is fglalkzni, és a tanulóknak megmutatni, hgy hgyan készíthető egy egyszerű, jól áttekinthető vázlatrajz. Ha van rá lehetőség, használjuk a Wrd rajzprgramját is!

3 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató MODUL FOGLLKOZÁSINK JVSOLT SORRENDJE 1. fglalkzás: Kckázás. fglalkzás: Szögletes testek. fglalkzás: Gömbölyű testek 4. fglalkzás: Síkban, térben

4 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató 4 MODULVÁZLT Lépések, tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszköz/ Feladat/ Gyűjtemény I. Kckázás 1 Kcka jellemző adatainak kiszámítása Metakgníció, rendszerezés, prblémamegldás, értelmes memória Kcka vetülete síkra frgatása közben Térlátás, térbeli visznyk felismerése, mennyiségi következtetés, ábrázlás, prbléma-reprezentáció, prblémaérzékenység Feladatlap: 1 4., 7. feladat Feladatlap: 5. feladat Kcka és a vektrk Értelmes memória Feladatlap: 6. feladat II. Szögletes testek 1 Különböző pliéderek lerajzlása, térfgatuk kiszámítása Ismeretek elmélyítése, rendszerezés, számlási képesség, térlátás, térbeli visznyk felismerése, ábrázlás, térfgat becslése, prbléma-reprezentáció. Feladatlap: 1 7. feladat III. Gömbölyű testek 1 Hengerre (gömbre) vnatkzó feladatk Ismeretek elmélyítése, térlátás, térbeli visznyk felismerése, ábrázlás, térfgat becslése, prbléma-reprezentáció. Feladatlap: 1.,.. feladat Kúpra vnatkzó feladatk Ismeretek elmélyítése, térlátás, térbeli visznyk felismerése Feladatlap:., 5., 7. feladat Gömb és részei Ismeretek elmélyítése, térlátás, térbeli visznyk felismerése Feladatlap: 4., 6. feladat

5 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató 5 IV. Síkban, térben 1 Síkbeli alakzatk térbeli megfelelőjének keresése. Ismeretek elmélyítése, rendszerezés, prbléma-érzékenység, kreativitás, eredetiség, érvelés, metakgníció Különböző testek egymáshz és a gömbhöz való visznya. ( Test a testben ) Térlátás, térbeli visznyk felismerése, mennyiségi következtetés, ábrázlás, prbléma-reprezentáció Feladatlap: 1. feladat Feladatlap: 6. feladat

6 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató 6 I. KOCKÁZÁS z alábbi feladatk megldása közben haszns, ha van előtted két kcka. z egyik legyen lapk által határlt, a másik átlátszó, csak az élei jelenítsék meg a kckát. 1. Állíts össze egy kckát a Plydrn készlet elemeiből! Mérd le a kcka élének hsszát mm pntssággal, és számítsd ki a kcka lapátlójának, testátlójának a hsszát, a kcka felszínét és térfgatát! Megldás: z a élű kcka lapátlójának hssza a, testátlójáé a, felszíne mért értéket kell a helyére behelyettesíteni. 6a, térfgata a.. Hány átlósíkja van egy kckának? (Átlósíknak nevezünk minden lyan síkt, amely tartalmazza a kcka négy csúcsát, de a lapját nem.) z átlósíkkból a kcka egy-egy síkidmt vág ki. Számítsd ki ezeknek a síkidmknak a területét! Megldás: z átlósík értelmezéséből következik, hgy annyi átlósíkja van a kckának, ahányféleképpen ki tudunk választani a kcka párhuzams élei közül két lyat, amelyek nem a kcka egy ldallapjának élei. kcka bármelyik 4 párhuzams éle közül kétféleképpen választható ki két-két ilyen él, tehát összesen 6 átlósíkja van egy kckának. z átlósíkból az a élű kcka mindegyik esetben lyan téglalapt vág ki, amelynek szmszéds ldalai a és a hsszúak, így a területe mindegyiknek t = a.. Mekkra szöget zár be egymással a kcka egy csúcsából kiinduló a) két lapátlója; b) lapátlója és testátlója; c) éle és testátlója? Megldás: a) z egy csúcsból induló két lapátló egy szabálys hármszöget határz meg, így a hajlásszögük 60 -s. b) z egy csúcsból induló lapátló és testátló a élű kcka esetében egy lyan derékszögű hármszöget határz meg, amelynek átfgója a, befgói a és a hsszúságú. kérdéses szöget α -val jelölve, csα = 0, Ebből adódik, hgy a lapátló és testátló hajlásszöge kb. 5,6.

7 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató 7 c) feladat a b) kérdés megldásában szereplő derékszögű hármszög másik hegyesszögének a kiszámítása. z egy csúcsból induló él és testátló hajlásszöge kb. 54, Válassz ki a kcka csúcsai közül négyet úgy, hgy azk egy szabálys tetraéder csúcsai legyenek! (Szabálys tetraéder lyan gúla, amelynek minden lapja egyenlő ldalú hármszöglap.) Számítsd ki ennek a szabálys tetraédernek a térfgatát, ha a kcka élének hssza 6 cm! Megldás: H G kaptt szabálys tetraéder térfgatát a legkönnyebb úgy kiszámítani, hgy a kcka térfgatából kivnjuk a E F leeső 4 egybevágó gúla térfgatát. Mivel egy ilyen a D C gúla térfgata:, a szabálys tetraéder térfgata: 6 B a a a 4 =, amely a = 6 cm esetében 7 cm Tegyél egy tömör kckát az asztallapra úgy, hgy a kcka egyik lapja párhuzams legyen az asztallapra merőleges fallal! Ebből a helyzetből kiindulva, frgasd a kckát a fallal párhuzams frgástengelye körül! frgatás srán a kcka ldallapja maradjn végig az asztaln! a) Ha a frgatás közben a falra merőlegesen megvilágítanánk a kckát egy párhuzams fénynyalábbal, milyen lenne a kcka árnyéka a faln? Rajzld le az árnyékt 60 -s és 45 -s, 90 -s szögelfrgatásnál! Mérd meg a kckád élének hsszát, és ennek alapján számítsd ki az árnyék által meghatárztt síkidm területét mind a hárm szögelfrgatás esetében! b)* z ilyen módn frgattt és megvilágíttt kcka árnyékának területe adtt élű kcka esetében csak az elfrgatás szögétől függ. Legyen az elfrgatás szöge a 0; π intervallum eleme! dd meg képlettel, és ábrázld is ezt a függvényt! kcka élének hsszát válasszuk 1 egységnek!

8 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató 8 Megldás: a) kcka felülnézete és az asztalra merőleges vetülete a kiindulási helyzetben és a hárm elfrgattt esetben: FL Mindhárm esetben a kcka merőleges vetülete téglalap. Ha a kcka élét a-val jelöljük, a 45 -s frgatásnál az árnyék területe a ; 90 -snál a. 60 -s frgatás esetében a vetület területe: a cs15 1,66a z ábrán az eredeti és a 60 -s elfrgatással kaptt kcka felülnézetben látható. Eközben a berajzlt lapátló is 60 -kal frdul el, és mivel a 45 -s frgatással kaptt lapátló párhuzams a fal merőleges vetületével, ezért a 60 -s frgatással kaptt lapátló ehhez 15 -s szögben hajlik. z ábrán pirs színnel megrajzlt derékszögű hármszögből a lapátló merőleges vetülete: a cs15 hsszú.

9 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató 9 b) Jelöljük α -val a frgatás szögét. függvény nyilván peridikus lesz, hiszen α és α s frgatás esetén a kcka merőleges vetülete ugyanaz a téglalap. z ábra π egy 0 < α < elfrgatást szemléltet. Ekkr a kérdéses lapátló a fal vnalával 4 π α szöget zár be, és a pirs színnel rajzlt derékszögű hármszögben a lapátló 4 π merőleges vetülete a cs α módn számítható ki. Egységnyi ldalélű kcka 4 π π esetében az árnyék területe: t ( α) = cs α, ahl. 0 α <. 4 4 π π π Ha α <, akkr hasnló módn adódik, hgy a terület t ( α) = cs α. 4 4 Mivel a kszinuszfüggvény párs, ezért π π cs α = cs α. 4 4 Ha 0 α π, akkr π t ( α) = cs α α α

10 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató 10 Ha a feladat felkelti a tanulók érdeklődését, tvábbi hasábk fgatását, és a vetület vizsgálatát is javaslhatjuk (pl. szabálys hatszögalapú egyenes hasáb). 6. dtt az ábrán látható BCDEFGH kcka hárm vektra: K = a, KB = b és KP = p. E hárm vektr és a vektrműveletek felhasználásával írd fel a következő vektrkat! E H P F G Q a) BC ; b) DE ; c) BH ; D C d) HC ; e) DQ, ahl Q a CG él K B felezőpntja. Megldás: a) BC = ( b) + ( a) = b a ; b) DE = a + b + p ; c) BH = b + p ; d) HC = p + ( b a) = p + b a ; e) p DQ = b a +. H G 7. Keress a kcka lapjain lyan pntkat, amelyek egyenlő E F távlságra vannak a kcka DF testátlójának két végpntjától! D C B Megldás: Hat ilyen pnt könnyen található (z ábrán pirs színnel jelölt élt felező pntk. Ezek a pntk mind E H F G megfelelnek a feltételeknek, hiszen mindegyik a DF 5 alapú, egyenlőszárú hármszög (a szár hssza a ahl a a kcka élének hssza) szárszögének a csúcsa., D B C Kérdés, hgy van-e több ilyen pnt. Mivel a D és F pntktól egyenlő távlságra lévő pntk halmaza a DF E H F G szakasz felezőmerőleges síkja, így e hat pnt D C B

11 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató 11 mindegyike ennek a síknak a pntja. keresett pnthalmaz: ennek a síknak és a kcka ldallapjainak metszésvnalai.

12 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató 1 II. SZÖGLETES TESTEK feladatk ismertnek tételezik fel néhány pliéder (hasáb, gúla, csnkagúla) térfgatának és felszínének kiszámítási módját cm ldalélű kcka minden lapjára kifelé lyan gúlát építünk, amelynek az ldalélei szintén 4 cm hsszúak. Mekkra az így keletkező csillagalakzat térfgata? Megldás: gúlának a két szemközti ldalélén átmenő tengelymetszete lyan egyenlőszárú hármszög, amelynek szára 4-4 cm, az alapja pedig 4 hsszú. Pitagrasz tételének megfrdítását alkalmazva a hármszög egyenlőszárú derékszögű, így az alaphz tartzó magassága (a gúla testmagassága) 4, azaz (cm) hsszú. térfgata (cm ). Így a csillagalakzat térfgata: = 64 (1 + ) 154,5 (cm ).. Egy téglatest térfgata 5 cm, tvábbá hárm, közös csúcsú ldallapjának területaránya 1::5. Határzd meg a téglatest éleinek hsszát! Megldás: Jelölje a téglatest egy csúcsából induló éleinek hsszát a, b és c. Ekkr abc = 5 9 és ab : bc : ac = 1: : 5. z utóbbi egyenletből c = a és b = a. Így a = 5, 5 5 amelyből a = 5. téglatest éleinek hssza: cm, 5 cm és 15 cm.. Panni 1. sztálys tanuló, és ő is mst különböző testek térfgatának és felszínének a kiszámítási módját tanulja matematika órán. Kezébe került egy japán nyelven írt matematika tankönyv. z egyik feladathz az alábbi ábra tartztt: C DB = BDC = CD = 10 D B

13 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató 1 Ez bizts egy BC hármszög alapú, egyenlő ldalélű gúla. Gndlm, hgy a felszínét vagy a térfgát kell kiszámítani. gndlta Panni. Te hgyan értelmeznéd a látttakat? Megldás: Mivel a hárm, közös D csúcsú szög összege 60, a D pnt illeszkedik az BC hármszög síkjára. z ábra nem jeleníthet meg egy BCD csúcsú gúlát, legfeljebb egy BC alapú, egyenlő ldalélű gúla alapra merőleges vetületét. Ennyi adat visznt nem határzza meg egyértelműen a gúla térfgatát, illetve felszínét. Ezek kiszámításáhz egy tvábbi adatra (pl. a testmagasság hsszára) van szükség. Gyakran előfrdul, hgy a tanulók anélkül, hgy meggyőződnének a feladatban szereplő alakzat, idm létezéséről, nekilátnak a feladat megldásának. Lehet, hgy ebben az (igencsak átlátszó) esetben is lesz tanuló, aki kiszámlja az BCD csúcsú gúla felszínét. Hagyjuk, töprengjen el a kaptt eredményen! feladat megldásának megbeszélése után lehetne flytatni a feladatt. Minden tanuló adjn meg egy tvábbi adatt, és annak ismeretében számítsa ki a gúla térfgatát, illetve felszínét. 4. Egy hármldalú egyenes hasáb alaplapja lyan BC derékszögű hármszög, amelyben a derékszög a C csúcsnál van, és C = 0 cm, BC = 1cm hsszú. hasábból egy síkkal lemetszünk egy BC alaplapú testet. Ez a sík az, B és C csúcskból induló ldaléleket az alaptól rendre 10 cm, 16 cm és 16 cm távlságra metszi. Mekkra térfgatú testet vágtunk le a hasábból? Megldás: hasábból lemetszett BCDEF testet F ismét messük el a D csúcsn átmenő, BC hármszöggel párhuzams síkkal! E hármszög alapú, 10 cm magasságú hasáb H térfgata: V 100 (cm ). z ábra 1 = szerinti téglalap alapú HGEFD gúla alaplapjának ldalhsszai 6 cm és 1 cm, D G testmagassága pedig 0 cm, így a térfgata C V = = 840 (cm ). hasábból levágtt test térfgata B V +V 940 (cm ). 1 =

14 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató Egy desszertes dbz szabálys hatszögalapú egyenes hasáb. dbzba elhelyezett desszertek szabálys hármszög alapú egyenes hasáb alakúak. Méreteik: az alapélük 4 cm, a magasságuk cm hsszú. desszerteket a dbzban szrsan egymás mellé helyezik el, és a desszertek és a dbz ldallapja közötti 0,5 cm-es hézagt papírral töltik ki. desszertek alá és fölé is papírt tesznek, amelyek magassága összesen szintén 0,5 cm. Mekkra térfgatú részt töltenek ki a desszertek, és mekkra a dbz térfgata, ha a dbz falvastagsága elhanyaglható? Megldás: z ábrán a dbz, benne a desszertek egy részlete látható felülnézetben. 4 cm ldalhsszúságú szabálys hármszög a magassága cm hsszú. két szabálys hármszög hasnlóságából következik, hgy + 0,5 a =. Ebből 4 1 a = 4 + 4,6 (cm). desszertes dbz magassága,5 cm, a térfgata: 4 cm 0,5 cm ( + 0,5) 6,5 16,1 (cm ). 6. Egy csnkagúla ldalélei egyenlő hsszúak, az alaplapjai 6 cm és 4 cm ldalhsszúságú négyzetek. csnkagúla ldallapjainak területösszege megegyezik az alaplapk területének összegével. Számítsd ki a csnkagúla felszínét és térfgatát! Megldás: Mivel a csnkagúla ldallapjainak területösszege megegyezik az alaplapk területének összegével, azaz 5 cm -tel, a csnkagúla felszíne 104 cm. csnkagúla ldallapjának magasságát m-mel jelölve, m 4 = 6 + 4, azaz m =,6 (cm). gúla M testmagasságának hssza meghatárzható a csnkagúla 6 cm és 4 cm alapú, m szárú szimmetrikus trapéz metszetéből: M =,4 (cm). csnkagúla térfgata: 60,8 cm. M =,6 1, ahnnan

15 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató 15 III. GÖMBÖLYŰ TESTEK feladatkban a henger, a kúp, a csnkakúp, a gömb és részei térfgatának kiszámításának ismeretére van szükség. E testek egymáshz való visznya ezen a fglalkzásn nem kerül elő. Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hgy e térfgatk kiszámításra vnatkzó ismeretek gyakran alkalmazhatók a fizika területén is! 1. Egy m hsszú vascső falvastagsága 1 mm, belső átmérője 40 mm. Mit gndlsz, egy 5 éves kisgyerek meg tudja-e emelni a csövet a közepénél fgva? g ( vas sűrűsége 7,86.) cm Megldás: két henger alapkörének sugara, cm és a cm, magassága 00 cm. tömör vasból készült test térfgata: (, ) π 00 90,7 (cm ) ; a tömege pedig kb. 0816,7 g, azaz kb. 0,8 kg. kisgyerek nem tudja megemelni.. frgáshenger alakú dl-es vizespharamat 10 cm magasságig töltöttem meg vízzel. Vajn kiflyik-e belőle a víz, ha beledbk egy cm-es átmérőjű glyót, ami lemerül a phár aljára? ( vizesphár alaplapjának átmérője 6 cm.) Megldás: gömb által kiszríttt víz térfgata megegyezik a gömb térfgatával, így, ha x cm-t emelkedett a víz szintje, akkr szintje 0,5 cm-t fg emelkedni. 4 1,5 π = π x, és ebből x = 0, 5. víz phár térfgata 00 cm, így a phár m magasságára: 9 π m = 00, azaz m 10, 6. phár kb. 10,6 cm magas. víz tehát nem fg kiflyni a phárból.. z ábrán látható phár két, közös alapú körkúpból készült. kúpk csúcsának távlsága, cm. z egyik kúp nyílásszöge 90, a másiké 60. két kúp palástja közötti rész tömör üveg. Mekkra ennek a résznek a térfgata? Megldás: phár tengelymetszete két, közös alapú egyenlőszárú hármszög, melyek szárszöge 90 -s illetve 60 -s. Ha a phár határló körének sugara r, akkr a két hármszög közös alapja r, a hzzá tartzó magasság r, illetve r +,. közös magasságvnal által

16 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató 16 létrehztt, r +, befgójú derékszögű hármszögben a sugárral szemközti szög 0 - s, így tg0 r, =, azaz r = 4,4 (cm). r +, 1 kérdezett térfgat a két kúp térfgatának különbsége: 4,4 π,, és ez kb. 64,9 cm. 4. Mekkra tömegű terhet tud felemelni egy héliummal töltött, 1 m sugarú, gömb alakú léghajó, ha az elhanyaglható vastagságú burklat négyzetmétere 0, kg tömegű? (1 m levegő tömege kb. 1,9 kg, a léggömböt megtöltő héliumé köbméterenként 0,68 kg.) Megldás: héliummal töltött léggömbnek és a tehernek a súlya tart egyensúlyt a gömbtérfgatnyi levegő súlyával. léggömb felszíne 4 1 π 1809,6 (m ), ennek tömege kb. 6 kg. 4 1 π héliummal töltött gömb tömege: 0, 68, és ez kb kg. léggömb tömege = 0 (kg). 4 1 π léggömb által kiszríttt levegő tömege: 1,9 97 (kg). léggömb kb. 705 kg tömegű terhet tud felemelni. 5. Egy egyenes csnkakúp alap- és fedőkörének sugara R és r ( r < R ), magassága 10 cm. csnkakúp alktójának és alaplapjának α hajlásszögére tg α = teljesül. z alapkörre emelt, ugyanakkra magasságú henger térfgata 1,5-szerese a csnkakúp térfgatának. Hány cm hsszú R és r? Megldás: z ábrán a csnkakúp tengelymetszete látható. m tg α =, azaz = 10 R r = 5. R r R r henger térfgata 1,5-szerese a kúp térfgatának, így mπ R π m = 1,5 ( R + r + Rr), és ebből R = r + Rr. R = r + Rr egyenletrendszerből pl. behelyettesítő módszerrel az r 5r 5 = 0 R r = egyenlethez jutunk. Ennek egyetlen pzitív megldása: r = 8, 1. csnkakúp alap- és fedőkörének sugara kb. 1,1 cm és 8,1 cm hsszú.

17 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató Charles Simnyi magyar származású fejlesztőmérnök vlt az ötödik űrturista április 7-én indult a Szjuz-TM-10 űrhajóval 11 naps űrutazására, a Nemzetközi Űrállmásra. a) Vajn a Föld felszínének hány százalékát láthatta Charles Simnyi egy lyan pillanatban, amikr az űrhajó a Földtől 00 km távlságban vlt? ( Föld sugarát vegyük 670 km-nek.) b) Mekkra látószögben láthatta Charles Simnyi az a) kérdésben láttt Földrészlet két legtávlabbi pntját összekötő szakaszt? Megldás: a) gömb és kúp tengelymetszetén jelölje E az egyik érintési pntt, T pedig e pntnak a KS szakaszra eső merőleges vetületét. KSE derékszögű hármszögben alkalmazzuk a befgótételt: KE = KT KS, azaz 670 = KT Ebből KT 6176 (km). z R sugarú gömbből levágtt m magasságú gömbszelet felszíne, azaz a gömbbel közös részének területe: T T (km ). R m. Jelen esetben m = R KT 194 (km), így = π 8 Föld felszíne: 5, (km ). F T 0,015, tehát Charles Simnyi a Föld teljes felszínének kb. az 1,5%-át látta a F Földtől 00 km-re lévő pntból. KE 670 b) keresett szög a KSE szög kétszerese. Mivel sin KSE = = 0, 9696, és KS 6570 ebből KSE 75,8, így a látószög kb. 151,6. 7. z BC hármszög két ldalának hssza a = dm és b = 4 dm, tvábbá e két ldal által közbezárt szög 10. Megfrgatjuk a hármszöget először a b, majd a c ldalának egyenese körül. z egyik, illetve másik 60 -s frgatás srán mekkra térrészt határl a hármszög? Megldás: z egyik, illetve másik frgatással kaptt kettőskúp síkmetszete:

18 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató 18 r a c b R a b c r a) z első esetben: sin 60 =, ebből r =. keresett térrész térfgata két kúp térfgatának különbsége: r π b = 7π 84,8 (cm ). b) másdik esetben R hsszát kiszámíthatjuk a hármszög területéből: ab sin10 cr =. c ldal hssza kszinusztétel felhasználásával: c = cs10. Innen c = 7. Így 4 sin10 = 7 R 6, és ebből R = 1,71(cm). 7 R π 6 Ebben az esetben a kettőskúp térfgata: c = π 7 18,6 (cm ). 7

19 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató 19 IV. SÍKBN, TÉRBEN z első feladat síkbeli alakzatk térbeli megfelelőjének a keresésére szólít fel. Nyitva hagytuk a kérdést, hgy mi legyen az analógia alapja, azaz milyen tulajdnságban egyezzen meg a síkbeli és a térbeli alakzat. Így az esetek zömében több lehetőség is fennáll. Elképzelhető, hgy a tanulók között vita alakul ki egyik-másik esetben. Feltétlen várjuk el, hgy a tanulók állításaikat érvekkel támasszák alá! tanár lehetőleg mderátra legyen a vitának! 1. z alábbiakban megfgalmaztunk néhány síkbeli prblémát. Ezeknek az alakzatknak mi lehetne a térbeli megfelelője? Fgalmazd meg a síkgemetriai feladattal analóg térgemetriai feladatt! Oldd meg az eredeti, és az így kaptt térgemetriai feladatt is! a) dtt egy α knvex szög. Keresd meg azn körök középpntjainak halmazát az α szög szögtartmányában, amelyek érintik a szög mindkét szárát! Megldás: kör térbeli megfelelője lehet a gömb, hiszen mindkettő azknak a pntknak a halmaza, amelyek egy adtt pnttól adtt, pzitív távlságra vannak, de a kör esetében az adtt pntt tartalmazó síkn, a gömb esetében pedig a térben. feladatban a keresett pnthalmaz a knvex szög szögfelezője, a szög csúcsának kivételével. Ha a szögszár térbeli megfelelőjének a félsíkt tekintjük, akkr a szögfelezőnek az analóg párja a szögfelezősík (hasnló tulajdnság alapján). Két félsík hajlásszögét knvex szögként definiáljuk. feladat térbeli megfelelője: dtt két, közös határvnalú félsík, amelyek hajlásszöge α. Keresd meg a két félsík által határlt térrészben azn gömbök középpntjainak halmazát, amelyek érintik mind a két félsíkt! b) Milyen hsszú a b ldalhsszúságú négyzet beírt körének sugara? Megldás: kör analóg párja a gömb, a négyzeté lehet a kcka. ( négyzet ldalai egyenlő hsszú, egybevágó szakaszk, és bármely két szmszéds ldala derékszöget zár be egymással. kcka ldallapjai egybevágó négyzetek, és bármely két szmszéds ldallapja derékszöget zár be egymással. négyzet beírt körének analóg párja már nem lyan egyértelmű. Lehet, hgy a kckába írt gömb, de lehet, hgy a kcka éleit érintő gömb, attól függően, hgy a négyzet ldalainak mit feleltetünk meg: a kcka lapjait vagy éleit.

20 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató 0 feladat térbeli megfelelője: b 1 ) Milyen hsszú a b élű kcka beírt gömbjének sugara? b ) Milyen hsszú a b élű kcka éleit érintő gömb sugara? c) Egy téglalap két szmszéds ldalának hssza a és b. Mekkra sugarú kör írható a téglalap köré? Megldás: gömb bármilyen síkmetszete kör. Minden téglalap köré írható kör. Minden téglatest köré írható gömb. Ezek alapján a téglalap térbeli megfelelője lehet a téglatest. feladat térbeli megfelelője: Egy téglatest egy csúcsából induló éleinek hssza a, b és c. Mekkra sugarú gömb írható a téglatest köré? d) Egy hármszög területe t, kerülete k. Mekkra a hármszög beírt körének r sugara? t Megldás: Ismert összefüggés: r =. nnak alapján, hgy a hármszög a legkevesebb k ldalszámú skszög, a tetraéder pedig a legkevesebb lapszámú pliéder, tvábbá minden hármszögnek van beírt köre, és minden tetraéderbe írható gömb, a hármszög térbeli megfelelője lehet a tetraéder. Ekkr a hármszög területének a tetraéder térfgata, a kerületének pedig a tetraéder felszíne felelhet meg. feladat térbeli megfelelője: Egy V térfgatú, felszínű tetraéderbe mekkra sugarú gömb írható? Megldás: Jelölje a tetraéder lapjainak területét t 1, t, t, t4. Kössük össze a tetraéder csúcsait a tetraéder beírt gömbjének K középpntjával. Így négy lyan gúlát kapunk, amelyeknek a tetraéder ldallapjáhz, mint alaplaphz tartzó magassága megegyezik beírt gömb r sugarával, és a térfgatuk összege a tetraéder térfgatával megegyező. t1 r t r t r t r r = V, azaz ( t1 + t + t + t4 ) = V. V Mivel t 1 + t + t + t4 =, így r =.. Egy egyenes henger alapkörének sugara dm hsszú. hengerbe beírt lehető legnagybb térfgatú egyenes körkúp palástjának területe megegyezik a henger palástjának területével. Mekkra a henger magassága?

21 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató 1 Megldás: hengerbe beírt egyenes körkúp térfgata akkr a lehető legnagybb, ha alapköre és magassága megegyezik a hengerével. Jelöljük a henger magasságát m-mel. Ekkr a π kúp alktójának hssza m + 9, és palástjának területe: m + 9, azaz π m + 9. Mivel a két test palástjának területe megegyezik, ezért + π m = π m 9. Ebből m = (dm).. Egy egyenlő ldalélű, négyzet alapú csnkagúla magassága 8 cm, alap- és fedőlapjának területe rendre 6 cm, illetve 5 cm. csnkagúlába egy kckát helyeztünk el úgy, hgy annak egyik ldallapja a csnkagúla alaplapjára illeszkedik, a többi csúcsa pedig a csnkagúla alktóinak egy-egy pntja. Mekkra a kcka éle? Megldás: Kétféle síkmetszet látszik célszerűnek: az átlósík, vagy az alaplapk párhuzams középvnalait tartalmazó sík. Mi az utóbbit választjuk. Messük el a csnkagúlát (és a beírt kckát) az alap- és fedőlapjára merőleges, azk két-két párhuzams ldalát felező síkkal! csnkagúla síkmetszete lyan húrtrapéz, amelynek alapjai 6 cm és 5 cm hsszúak, szárai pedig a csnkagúla ldallapjának magasságával megegyező hsszúságúak. z x élű kcka síkmetszete egy x ldalú négyzet. m 5 x x m x Húzzunk párhuzamst a trapéz egyik szárával a rövidebb alapjának egyik végpntján át! Így két egyenlőszárú, hasnló hármszög keletkezett: alapjuk 1 dm és x 5 dm, alaphz tartzó magasságuk rendre 8 dm és 8 x dm hsszú. hasnlóság miatt x 5 8 x =. Ebből x = ( 5,). beírt kcka éle dm hsszú z egyik üzletben 4 gumilabdát hármféle kiszerelésben árulnak. z ábrákn a labdák elrendezése látható a különböző alakú dbzkban.

22 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató z 1. ábra szerinti elrendezés esetében henger, a. esetben téglatest, a.-ban pedig egy szabálys hármszög alapú egyenes hasáb alakú dbzba helyezik el a labdákat. labdák átmérője cm. Számítsd ki, hgy az egyes esetekben mennyi papír szükséges az egyes dbzk elkészítéséhez, ha a lehető legkevesebb papírból szeretnénk előállítani az egyes dbzkat! ( veszteségtől és az illesztéshez szükséges ráhagyásktól eltekintünk.) Megldás: 1. ábra: henger felszíne: = 1,5 π + 1,5 π 1 = 40,5π 17, (cm ). h. ábra: téglatest felszíne: = = 144 (cm ). t. ábra: hasáb magassága cm, az alapja pedig lyan szabálys hármszög, amelynek ldalai érintői a hárm, párnként egymást érintő, 1,5 cm sugarú köröknek. kör középpntja, érintési pntja, és a hármszög csúcsa által meghatárztt 1.5 derékszögű hármszögben: tg 0 =, és ebből x = 1,5. hármszög x hsszabb befgója,5 ( cm) 1 hsszú, így (szimmetria miatt) a hármszög ldalának hssza: = (1 + ) ( cm) dbz felszíne: +. 9 (1 + = ) 4 + (1 + ) = (cm ). 5. Egy egyenes fenyőfatörzs magassága 1 m, a vastagabb végénél az átmérő cm, a véknyabb végénél 0 cm hsszú. Egy faesztergálys a fatörzsből a lehető legnagybb

23 Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató térfgatú, téglalap alapú egyenes hasáb alakú gerendát szeretne készíteni. Hgyan válassza meg a hasáb méreteit? Mennyi lesz a veszteség? Megldás: csnkakúpba írt hasáb térfgata akkr a legnagybb, ha az alaplapja a 0 cm átmérőjű körbe írt négyzet, magassága 1 m. négyzet ldalának hssza ( cm) így a hasáb térfgata = (cm ) = 40 (dm ). fatörzs térfgata: 100 π ( ) = π 648,4 (dm ). veszteség kb. 408,4 dm. 10, 6. Egy sajtdarab alakja szabálys hatszögalapú egyenes gúla. Hányféleképpen és hl vágható el egyetlen, a gúla alapjára merőleges, vagy vele párhuzams egyenes vágással két egyenlő térfgatú részre? Megldás: szabálys hatszög középpntsan szimmetrikus, így a középpntján áthaladó bármelyik egyenes két egybevágó, tehát azns területű skszögre bntja a hatszöget. Mivel a gúla egyenes, így a hatszögön kívüli csúcsán átmenő, az alapra merőleges bármelyik sík két egyenlő térfgatú részre vágja a gúlát. gúla alapjával párhuzamsan csak egyféleképpen vágható el a gúla két egyenlő térfgatú részre, mégpedig az alapn kívüli csúcstól mérve, a gúla magasságának - ed részével megegyező távlságban. ( levágtt, x magasságú gúla hasnló az eredeti, x m magasságú gúláhz. hasnlóság arányának a köbe a két gúla térfgatának m 1 m arányával egyezik meg, ami jelen esetben. Így x =.)

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7.

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7. Testépítés Kvács Zltán (Nyíregyházi Főiskla Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kvacsz 2004. július 7. A címlapn látható csillagtest, a nagy ikzi-ddekaéder mdelljének elkészítésére a KöMaL 1981. évi nvemberi

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja MATEMATIKA C. évflyam 5. mdul Ismétlés a tudás anyja Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C. évflyam 5. mdul: Ismétlés a tudás anyja Tanári útmutató A mdul célja Időkeret Ajánltt krsztály Mdulkapcslódási

Részletesebben

MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 19. du. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 19. du. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 00 május 9 du JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Oldja meg a rendezett valós számpárok halmazán az alábbi egyenletrendszert! + y = 6 x + y = 9 x A nevezők miatt az alaphalmaz

Részletesebben

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata Matematika A 1. évfolyam 4. modul Poliéderek felszíne, térfogata Készítette: Vidra Gábor Matematika A 1. évfolyam 4. modul: POLIÉDEREK FELSZÍNE, TÉRFOGATA Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

6. modul Egyenesen előre!

6. modul Egyenesen előre! MATEMATIKA C 11 évfolyam 6 modul Egyenesen előre! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 11 évfolyam 6 modul: Egyenesen előre! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Hidrosztatikai problémák

Hidrosztatikai problémák Hidrsztatikai prblémák 11 hidrsztatikai nymással kapcslats gndlatmenetek Szájával lefelé frdíttt, vízzel telt mérőhengert kiemelünk egy nagybb kád vízből Kössünk rugós erőmérőt a mérőhengerre, s annál

Részletesebben

Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a. cos x + sin2 x cos x. +sinx +sin2x =

Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a. cos x + sin2 x cos x. +sinx +sin2x = 2000 Írásbeli érettségi-felvételi feladatok Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a egyenletet! cos x + sin2 x cos x +sinx +sin2x = 1 cos x (9 pont) 2. Az ABCO háromszög

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szint 0 ÉRETTSÉGI VIZSGA 00. február. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika emelt szint Fontos tudnivalók Formai

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria I. Geometria I. Alapfogalmak: Az olyan fogalmakat, amelyeket nem tudunk egyszerűbb fogalmakra visszavezetni, alapfogalmaknak nevezzük, s ezeket nem definiáljuk. Pl.: pont, egyenes, sík, tér, illeszkedés.

Részletesebben

Munkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára. Makara Ágnes Bankáné Mező Katalin Argayné Magyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit

Munkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára. Makara Ágnes Bankáné Mező Katalin Argayné Magyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit Kalandtúra 7. unkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára akara Ágnes Bankáné ező Katalin Argayné agyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit BEELEGÍTŐ GONDOLKODÁS. SZÓRAKOZTATÓ FELADVÁNYOK. oldal. 6... 6.

Részletesebben

VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE

VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE Áramlástechnikai Géek VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE A vákuumszivattyúk lyan géek, amelyek egy zárt térből gázt távlítanak el, és ezzel részleges vákuumt hznak létre.. A mérés célja Meghatárzandók egy

Részletesebben

10. évfolyam, negyedik epochafüzet

10. évfolyam, negyedik epochafüzet 10. évfolyam, negyedik epochafüzet (Geometria) Tulajdonos: NEGYEDIK EPOCHAFÜZET TARTALOM I. Síkgeometria... 4 I.1. A háromszög... 4 I.2. Nevezetes négyszögek... 8 I.3. Sokszögek... 14 I.4. Kör és részei...

Részletesebben

Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály, középszint

Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály, középszint TÁMOP-.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály, középszint Vasvár,

Részletesebben

EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK, EGYENLETRENDSZEREK

EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK, EGYENLETRENDSZEREK X. Témakör: feladatok 1 Huszk@ Jenő X.TÉMAKÖR EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK, EGYENLETRENDSZEREK Téma Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása Egyszerűbb modellalkotást igénylő, elsőfokú egyenletre

Részletesebben

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk Kristályszerkezetek és vizsgálatuk Az anyagk tulajdnságait atmjaik fajtája, kémiai kötésük jellege és kristályszerkezete együttesen határzza meg. A fentiekre a szén egy tipikus példa. A tiszta szén gyémánt

Részletesebben

4b 9a + + = + 9. a a. + 6a = 2. k l = 12 évfolyam javítóvizsgára. 1) Alakítsd szorzattá a következő kifejezéseket!

4b 9a + + = + 9. a a. + 6a = 2. k l = 12 évfolyam javítóvizsgára. 1) Alakítsd szorzattá a következő kifejezéseket! ) Alakítsd szorzattá a következő kifejezéseket! 4 c) d) e) f) 9k + 6k l + l = ay + 7ay + 54a = 4 k l = b 6bc + 9c 4 + 4y + y 4 4b 9a évfolyam javítóvizsgára ) Végezd el az alábbi műveleteket és hozd a

Részletesebben

9. modul Szinusz- és koszinusztétel. Készítette: Csákvári Ágnes

9. modul Szinusz- és koszinusztétel. Készítette: Csákvári Ágnes 9. modul Szinusz- és koszinusztétel Készítette: Csákvári Ágnes Matematika A 11. évfolyam 9. modul: Szinusz- és koszinusztétel Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

5. modul Térfogat és felszínszámítás 2

5. modul Térfogat és felszínszámítás 2 Matematika A 1. évfolyam 5. modul Térfogat és felszínszámítás Készítette: Vidra Gábor Matematika A 1. évfolyam 5. modul: TÉRFOGAT ÉS FELSZÍNSZÁMÍTÁS Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria V.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria V. Geometria V. DEFINÍCIÓ: (Középponti szög) Ha egy szög csúcsa egy adott kör középpontja, akkor a kör középponti szögének nevezzük. DEFINÍCIÓ: (Kerületi szög) Ha egy szög csúcsa egy adott körvonal pontja,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2009. október 20. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2009. október 20. EMELT SZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 009. október 0. EMELT SZINT ) Oldja meg az alábbi egyenleteket! a), ahol és b) log 0,5 0,5 7 6 log log 0 I., ahol és (4 pont) (7 pont) log 0,5 a) Az 0,5 egyenletben a hatványozás megfelelő

Részletesebben

MATEMATIKA KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKA KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKA KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 7. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET 2. félév A kiadvány KHF/4002-17/2008 engedélyszámon 2008. 08. 18. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 8. modul Hasonlóság és alkalmazásai Készítették: Vidra Gábor, Lénárt István Matematika A 10. évfolyam 8. modul: Hasonlóság és alkalmazásai A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. EMELT SZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. EMELT SZINT I. 1) x x MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. EMELT SZINT I. a) Oldja meg a valós számok halmazán az alábbi egyenletet! (5 pont) b) Oldja meg a valós számpárok halmazán az alábbi egyenletrendszert! lg x

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Térgeometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Térgeometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Térgeometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 2. modul Telek és kerítés

MATEMATIKA C 12. évfolyam 2. modul Telek és kerítés MATEMATIKA C 1. évflyam. mdul Telek és kerítés Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C 1. évflyam. mdul: Telek és kerítés Tanári útmutató A mdul célja Időkeret Ajánltt krsztály Mdulkapcslódási pntk Skszögekről

Részletesebben

A végsebesség az egyes sebességfokozatokban elért gyorsulás és időtartam szorzatainak összege: 5

A végsebesség az egyes sebességfokozatokban elért gyorsulás és időtartam szorzatainak összege: 5 XVI. TORNYAI SÁNDOR ORSZÁGOS FIZIKAI FELADATMEGOLDÓ VERSENY A REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA Hódmezővásárhely, 0. március 30-3. 9. évflyam. feladat: Adatk: l = 00 m, c = 6 m/s, v = m/s Vizsgáljuk a T

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. május 8. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Formai előírások: Fontos tudnivalók

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 161 ÉRETTSÉGI VIZSGA 016. május. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Geometriai alapfogalmak

Geometriai alapfogalmak Geometriai alapfogalmak Alapfogalmak (nem definiáljuk): pont, egyenes, sík, tér. Félegyenes: egy egyenest egy pontja két félegyenesre bontja. Ez a pont a félegyenes végpontja. A félegyenes végtelen hosszú.

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Pataki János; dátum: 2005. november. I. rész

Középszintű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Pataki János; dátum: 2005. november. I. rész Pataki János, 005. november Középszintű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Pataki János; dátum: 005. november I. rész. feladat Egy liter 0%-os alkoholhoz / liter 40%-os alkoholt keverünk.

Részletesebben

Felszín- és térfogatszámítás (emelt szint)

Felszín- és térfogatszámítás (emelt szint) Felszín- és térfogatszámítás (emelt szint) (ESZÉV 2004.minta III./7) Egy négyoldalú gúla alaplapja rombusz. A gúla csúcsa a rombusz középpontja felett van, attól 82 cm távolságra. A rombusz oldalának hossza

Részletesebben

4. Gyakorlat, Hőtan. -ra emelkedik, ha a réz lineáris hőtágulási együtthatója 1,67. értékkel nőtt. Határozza meg, milyen anyagból van a rúd.

4. Gyakorlat, Hőtan. -ra emelkedik, ha a réz lineáris hőtágulási együtthatója 1,67. értékkel nőtt. Határozza meg, milyen anyagból van a rúd. 4 Gyakrlat, Hőtan 7111 Feladat Határzza meg az 50 m hsszú rézdrót megnyúlását, ha hőmérséklete 12 C -ról 32 C -ra emelkedik, ha a réz lineáris hőtágulási együtthatója 1,67 10 5 1/C A rézdrót megnyúlása

Részletesebben

LINEÁRIS ALGEBRA PÉLDATÁR MÉRNÖK INFORMATIKUSOKNAK

LINEÁRIS ALGEBRA PÉLDATÁR MÉRNÖK INFORMATIKUSOKNAK Írta: LEITOLD ADRIEN LINEÁRIS ALGEBRA PÉLDATÁR MÉRNÖK INFORMATIKUSOKNAK Egyetemi tananyag COPYRIGHT: Dr. Leitold Adrien Pannon Egyetem Műszaki Informatika Kar Matematika Tanszék LEKTORÁLTA: Dr. Buzáné

Részletesebben

Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István tankönyv 0 Mozaik Kiadó Szeged, 03 TARTALOMJEGYZÉK Gondolkodási módszerek. Mi következik ebbõl?... 0. A skatulyaelv... 3. Sorba rendezési

Részletesebben

0663 MODUL SÍKIDOMOK. Háromszögek, nevezetes vonalak. Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes

0663 MODUL SÍKIDOMOK. Háromszögek, nevezetes vonalak. Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes 0663 MODUL SÍKIDOMOK Háromszögek, nevezetes vonalak Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes Matematika A 6. évfolyam 0663. Síkidomok Háromszögek, nevezetes vonalak Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II.

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II. Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II. LABDARÚGÓ LÉTESÍTMÉNYEK (PÁLYA) Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 56/2009.(04.16.) számú határzatával I. fejezet Bevezetı rendelkezések 1. cím A szabályzat

Részletesebben

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk.

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk. Villams Gépek Gyakrlat 1. 1.S = 100 kva évleges teljesítméyű egyfázisú, köpey típusú traszfrmátr (1. ábra) feszültsége U 1 /U = 5000 / 400 V. A meetfeszültség effektív értéke U M =4,6 V, a frekvecia f=50hz.

Részletesebben

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. október 13. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. október 13. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 13. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Készítette: Rév Bence 2014. GSPublisherEngine 0.83.100.100. Ügyességi társasjáték felnőtteknek. 3D o b á s

Készítette: Rév Bence 2014. GSPublisherEngine 0.83.100.100. Ügyességi társasjáték felnőtteknek. 3D o b á s Kézítette: Rév Bence 2014. GSPuliherEngine 0.83.100.100 Ügyeégi trajték felnőtteknek A jték célkitűzéei: A jtékkal zeretném a réztvevő jtékk téreli gndlkdt, lgikai érzékét fejlezteni. A jték ezközökkel

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szint 1613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 016. május 3. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

5. Trigonometria. 2 cos 40 cos 20 sin 20. BC kifejezés pontos értéke?

5. Trigonometria. 2 cos 40 cos 20 sin 20. BC kifejezés pontos értéke? 5. Trigonometria I. Feladatok 1. Mutassuk meg, hogy cos 0 cos 0 sin 0 3. KöMaL 010/október; C. 108.. Az ABC háromszög belsejében lévő P pontra PAB PBC PCA φ. Mutassuk meg, hogy ha a háromszög szögei α,

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. május 8. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Formai előírások: Fontos tudnivalók

Részletesebben

Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai

Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai A VETÜLETEK ALAP- ÉS KÉPFELÜLETE Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai A geodézia, a térinformatika és a térképészet a görbült földfelületen elhelyezkedő geometriai alakzatokat

Részletesebben

10. évfolyam, ötödikepochafüzet

10. évfolyam, ötödikepochafüzet 10. évfolyam, ötödikepochafüzet (Hasonlóság, trigonometria) Tulajdonos: ÖTÖDIK EPOCHAFÜZET TARTALOM I. Geometriai transzformációk... 3 I.1. A geometriai transzformációk ismétlése... 3 I.2. A vektorok ismétlése...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 1. GONDOLKOZZ ÉS SZÁMOLJ!... 9 2. HOZZÁRENDELÉS, FÜGGVÉNY... 69

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 1. GONDOLKOZZ ÉS SZÁMOLJ!... 9 2. HOZZÁRENDELÉS, FÜGGVÉNY... 69 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ............................................................ 7 1. GONDOLKOZZ ÉS SZÁMOLJ!............................. 9 Mit tanultunk a számokról?............................................

Részletesebben

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata neutrncsillagk száma 8 7 6 5 4 3 2 1 ( dm/ dt ) 10 = 1 0 0 200 400 600 800 1000 1 n (s ) 10. ábra. A milliszekundums neutrncsillagk frekvencia szerinti elszlásának összehasnlítása Glendenning és Weber

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 21. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 21. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 21. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 21. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2012. május 8. EMELT SZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2012. május 8. EMELT SZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 01. május 8. EMELT SZINT I. 1) Egy 011-ben készült statisztikai összehasonlításban az alábbiakat olvashatjuk: Ha New York-ban az átlagfizetést és az átlagos árszínvonalat egyaránt

Részletesebben

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet.

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet. ÓBUDAI EGYETEM Bánki Dnát Gépész és Biztnságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudmányi- és Gyártástechnlógiai Intézet Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik Oktatási segédlet. Összeállíttta: dr. Hrváth

Részletesebben

FORGÁCSOLÁSELMÉLET. Forgácsolószerszámok élgeometriája. Oktatási segédlet. Összeállította: Prof. Dr. Kundrák János egyetemi tanár

FORGÁCSOLÁSELMÉLET. Forgácsolószerszámok élgeometriája. Oktatási segédlet. Összeállította: Prof. Dr. Kundrák János egyetemi tanár FORGÁCSOLÁSELMÉLET Frgáclózerzámk élgemetriája Oktatái egédlet Özeállíttta: Prf. Dr. Kundrák Ján egyetemi tanár Dr. Dezpth Itván tanzéki mérnök Miklc, 2007. 1. Frgácló zerzámk élgemetriája (imétlé) 1.1.

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIÁBA

BEVEZETÉS AZ ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIÁBA Pék Johanna BEVEZETÉS AZ ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIÁBA (Matematika tanárszakos hallgatók számára) Tartalomjegyzék Előszó ii 0. Alapismeretek 1 0.1. Térgeometriai alapok............................. 1 0.2. Az ábrázoló

Részletesebben

Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai

Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai Bevezetés Az ábrázoló geometria célja a háromdimenziós térben elhelyezkedő alakzatok helyzeti és metrikus viszonyainak egyértelműen és egyértelműen visszaállítható (rekonstruálható) módon történő való

Részletesebben

Próba érettségi feladatsor 2008. április 11. I. RÉSZ

Próba érettségi feladatsor 2008. április 11. I. RÉSZ Név: osztály: Próba érettségi feladatsor 2008 április 11 I RÉSZ Figyelem! A dolgozatot tollal írja; az ábrákat ceruzával is rajzolhatja A megoldást minden esetben a feladat szövege melletti keretbe írja!

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szint 113 ÉRETTSÉGI VIZSGA 015. május 5. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Formai előírások: Fontos tudnivalók

Részletesebben

LiPo akkumulátorok kezelése: LiPo akkumulátorok előnyei a NiMh-val szemben:

LiPo akkumulátorok kezelése: LiPo akkumulátorok előnyei a NiMh-val szemben: LiP akkumulátrk kezelése: LiP akkumulátrk előnyei a NiMh-val szemben: Azns teljesítménynél lényegesen kisebb súly Megfelelő kezelés esetén hsszabb élettartam Kiegyensúlyzttabb feszültséggörbe (értsd: míg

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Síkgeometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Síkgeometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Síkgeometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

I. rész. x 100. Melyik a legkisebb egész szám,

I. rész. x 100. Melyik a legkisebb egész szám, Dobos Sándor, 005. november Középszintű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Dobos Sándor; dátum: 005. november 1. feladat A 70-nek 80%-a mely számnak a 70%-a? I. rész. feladat Egy szabályos

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

4) Az ABCD négyzet oldalvektorai körül a=ab és b=bc. Adja meg az AC és BD vektorokat a és b vektorral kifejezve!

4) Az ABCD négyzet oldalvektorai körül a=ab és b=bc. Adja meg az AC és BD vektorokat a és b vektorral kifejezve! (9/1) Vektorok, Koordináta Geometria 1) Szerkessze meg az a + b és az a b vektort, ha a és b egy szabályos háromszögnek a mellékelt ábra szerinti oldalvektorai! 2) Az ABC háromszög két oldalának vektora

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

Fejezetek az abszolút geometriából 6. Merőleges és párhuzamos egyenesek

Fejezetek az abszolút geometriából 6. Merőleges és párhuzamos egyenesek Fejezetek az abszolút geometriából 6. Merőleges és párhuzamos egyenesek Ebben a fejezetben megadottnak feltételezzük az abszolút tér egy síkját és tételeink mindig ebben a síkban értendők. T1 (merőleges

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 10. évfolyam TANULÓK KÖNYVE. FÉLÉV A kiadvány KHF/4365-1/008. engedélyszámon 008.08.8. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

Elektromágneses terek (VIHVA204, BSc kurzus) Szóbeli vizsgakérdések

Elektromágneses terek (VIHVA204, BSc kurzus) Szóbeli vizsgakérdések Elektrmágneses terek (VIHVA204, BSc kurzus) Szóbeli vizsgakérdések 1. Ismertesse az elektrmágneses tér frrásmennyiségeit és a köztük lévő kapcslatt! 2. Ismertesse az elektrmágneses tér intenzitásvektrait

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Térgeometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Térgeometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Térgeometria 1) Egy gömb alakú labda belső sugara 13 cm. Hány liter levegő van benne? Válaszát indokolja! 2) Egy forgáskúp alapkörének átmérője egyenlő a

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET 2. FÉLÉV A kiadvány KHF/4356-14/2008. engedélyszámon 2008.11.25. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

Feladatok MATEMATIKÁBÓL a 12. évfolyam számára

Feladatok MATEMATIKÁBÓL a 12. évfolyam számára Feladatok MATEMATIKÁBÓL a. évfolyam számára I.. Egy 35 fős osztályból mindenki részvett valamelyik iskolai kiránduláson. 5-en Debrecenbe utaztak, 8-an pedig Pécsre. Hányan utaztak mindkét városba?. Állapítsa

Részletesebben

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI A Gyakorló feladatsor I. megoldásai Számadó László (Budapest)

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI A Gyakorló feladatsor I. megoldásai Számadó László (Budapest) NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI A Gyakorló feladatsor I. megoldásai Számadó László (Budapest) A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok részekre bontása csak ott lehetséges,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Térgeometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Térgeometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Térgeometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása Póda László Urbán ános: Fizika. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-75) feladatainak megoldása R. sz.: RE75 Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom. lecke Az elektromos állapot.... lecke

Részletesebben

Panini A150.676 V3/0211

Panini A150.676 V3/0211 Panini A150.676 V3/0211 H 1. Általáns infrmáció 184 1.1 Használati útmutatóval kapcslats infrmációk 184 1.2 A szimbólumk magyarázata 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jg védelme

Részletesebben

Mőszaki kiírás. A IV. Elektromobil verseny mőszaki kiírása. 2011. október

Mőszaki kiírás. A IV. Elektromobil verseny mőszaki kiírása. 2011. október A IV. Elektrmbil verseny mőszaki kiírása 2011. któber IV. Elektrmbil verseny 1. Általáns feltételek: a. Feladat egy lyan jármő ELEKTROMOBIL - tervezése és elkészítése, amelyet 8 db BOSCH PSR 18 LI-2 akkumulátrs

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 015. május 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. október 25. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. október 25. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 25. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Kőszegi Irén MATEMATIKA. 9. évfolyam

Kőszegi Irén MATEMATIKA. 9. évfolyam -- Kőszegi Irén MATEMATIKA 9. évfolyam (a b) 2 = a 2 2ab + b 2 2015 1 2 Tartalom 1. HALMAZOK... 5 2. SZÁMHALMAZOK... 8 3. HATVÁNYOK... 12 4. OSZTHATÓSÁG... 14 5. ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK... 17 6. FÜGGVÉNYEK...

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik 1991. évi verseny, 1. nap 1. Számold össze, hány pozitív osztója van 16 200-nak! 2. Bontsd fel a 60-at két szám összegére úgy, hogy az egyik szám hetede egyenlő legyen a másik szám nyolcadával! 3. Van

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2011. október 18. EMELT SZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2011. október 18. EMELT SZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 0. október 8. EMELT SZINT I. ) Kinga 0. születésnapja óta kap havi zsebpénzt a szüleitől. Az első összeget a 0. születésnapján adták a szülők, és minden hónapban 50 Fttal többet adnak,

Részletesebben

3. Öt alma és hat narancs 20Ft-tal kerül többe, mint hat alma és öt narancs. Hány forinttal kerül többe egy narancs egy

3. Öt alma és hat narancs 20Ft-tal kerül többe, mint hat alma és öt narancs. Hány forinttal kerül többe egy narancs egy 1. forduló feladatai 1. Üres cédulákra neveket írtunk, minden cédulára egyet. Egy cédulára Annát, két cédulára Pétert, három cédulára Bencét és négy cédulára Petrát. Ezután az összes cédulát egy üres kalapba

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET C

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET C MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET C Matematika 11. évflyam TANULÓK KÖNYVE Készítette: Kvács Kárlyné A kiadvány KHF/457-7/009. engedélyszámn 009.05.1. időpnttól tankönyvi engedélyt kaptt Educati Kht. Kmpetenciafejlesztő

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2006. május 9. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2006. május 9. EMELT SZINT ) A PQRS négyszög csúcsai: MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 006. május 9. EMELT SZINT P 3; I., Q ;3, R 6; és S 5; 5 Döntse el, hogy az alábbi három állítás közül melyik igaz és melyik hamis! Tegyen * jelet a táblázat

Részletesebben

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT Matematika RÉ megoldókulcs 0. január. MTEMTIK RÓBÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT dottak a 0; ; ; ; ; ; 5; 7; 7; 8 számjegyek. a Hány darab tízjegyű, 5-tel osztható szám készíthető az adott számjegyekből

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szint 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 9. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Formai előírások: Fontos tudnivalók A dolgozatot

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 04/05. tanév I. forduló 04. december. . A világ leghosszabb nyílegyenes vasútvonala (Trans- Australian Railway) az ausztráliai Nullarbor sivatagon át halad Kalgoorlie

Részletesebben

Három dimenziós barlangtérkép elkészítésének matematikai problémái

Három dimenziós barlangtérkép elkészítésének matematikai problémái Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézet Geometria Tanszék Három dimenziós barlangtérkép elkészítésének matematikai problémái Szakdolgozat Írta: Pásztor Péter Matematika

Részletesebben

1. A testek csoportosítása: gúla, kúp

1. A testek csoportosítása: gúla, kúp TÉRGOMTRI 1. testek csoportosítása: gúla, kúp Keressünk a környezetünkben gömböket, hengereket, hasábokat, gúlákat, kúpokat! Keressük meg a fenti képen az alábbi testeket! gömb egyenes körhenger egyenes

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 8/9. tanévi FIZIKA Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

Hraskó András, Surányi László: 11-12. spec.mat szakkör Tartotta: Surányi László. Feladatok

Hraskó András, Surányi László: 11-12. spec.mat szakkör Tartotta: Surányi László. Feladatok Feladatok 1. Színezzük meg a koordinátarendszer rácspontjait két színnel, kékkel és pirossal úgy, hogy minden vízszintes egyenesen csak véges sok kék rácspont legyen és minden függőleges egyenesen csak

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

MATEMATIKA GYAKORLÓ FELADATGYŰJTEMÉNY

MATEMATIKA GYAKORLÓ FELADATGYŰJTEMÉNY MATEMATIKA GYAKORLÓ FELADATGYŰJTEMÉNY (Kezdő 9. évfolyam) A feladatokat a Borbás Lászlóné MATEMATIKA a nyelvi előkészítő évfolyamok számára című könyv alapján állítottuk össze. I. Számok, műveletek számokkal.

Részletesebben

Hardverek Villamosságtani Alapjai Házi feladat

Hardverek Villamosságtani Alapjai Házi feladat HF_Hardverek Villamágtani Alapjai_mintamegldá Hardverek Villamágtani Alapjai Házi feladat Név:... Javító: Dr. ványi Miklóné EHA Kód Beadái határidő: 4. hét Péntek óra. Ábrazám: xxx...adatk rzáma:...xxx......

Részletesebben

Matematika felvételi feladatok bővített levezetése 2013 (8. osztályosoknak)

Matematika felvételi feladatok bővített levezetése 2013 (8. osztályosoknak) Matematika felvételi feladatok bővített levezetése 2013 (8. osztályosoknak) Erre a dokumentumra az Edemmester Gamer Blog kiadványokra vonatkozó szabályai érvényesek. 1. feladat: Határozd meg az a, b és

Részletesebben