Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról"

Átírás

1 Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat a kormányzati hiány- és adósságadatokat 1 jelenleg 26 országra vonatkozóan publikálja. Görögországra, illetve az eurózónára és az EU-27-re adatok nem állnak rendelkezésre. Ezeket november közepéig fogja az Eurostat közzé tenni. További információk találhatók a közölt adatokra vonatkozó fenntartások alatt ben a GDP százalékában kifejezett legmagasabb hiányt az alábbi országokban mérték: Írország (-14,4%), Egyesült Királyság (-11,4%), Spanyolország (-11,1%), Lettország (-10,2%), Portugália (-9,3%), Litvánia (-9,2%), Románia (-8,6%), Szlovákia (-7,9%), Franciaország (-7,5%) és Lengyelország (-7,2%). Egyetlen tagállam sem zárt kormányzati többlettel 2009-ben. A kormányzati hiány az alábbi országokban a legalacsonyabb: Luxemburg (-0,7%), Svédország (-0,9%) és Észtország (-1,7%). Összességében véve ben 24 tagállam könyvelt el a GDP-hez mérten romló kormányzati egyenleget 2008-hoz viszonyítva, míg két tagállamban (Észtország és Málta) javulás volt tapasztalható végén a GDP-hez viszonyított legalacsonyabb államadósságot az alábbi országokban regisztrálták: Észtország (7,2%), Luxemburg (14,5%), Bulgária (14,7%), Románia (23,9%) és Litvánia (29,5%). 11 tagállamban haladta meg az államadósság a GDP 60%-át 2009-ben: Olaszország (116,0%), Belgium (96,2%), Magyarország (78,4%), Franciaország (78,1%), Portugália (76,1%), Németország (73,4%), Málta (68,6%), Egyesült Királyság (68,2%), Ausztria (67,5%), Írország (65,5%) és Hollandia (60,8%). Az Eurostat erre a 26 tagállamra vonatkozóan kormányzati bevételi és kiadási adatokat 2 is publikál. A közölt adatokra vonatkozó fenntartások 3 Az Eurostat április 22-i sajtóközleményében (News Release 55/2010) ismertette, hogy fenntartással kezeli Görögország adatait. Az Eurostat jelen sajtóközleményben nem közli Görögország adatait. Az Eurostat a görög fiskális adatok összeállításával kapcsolatos felmérését befejezte, és jelenleg a költségvetési számvitelből kinyerhető statisztikai forrásadatok minőségét ellenőrzi a Görög Statisztikai Hivatallal és a Görög Számvevőszékkel együttműködésben. A folyamat lezárását és a Görög Számvevőszék éves jelentésének (2010. november eleji) közzétételét követően az Eurostat a görög fiskális adatokat november közepéig fogja közzé tenni. A közölt adatok Eurostat általi módosítása 4 Egyesült Királyság: az Eurostat módosította az Egyesült Királyság által a évekre szolgáltatott deficitre vonatkozó adatokat az UMTS-licencekből 2000-ben befolyt összegek konzisztens kimutatásának érdekében. Ez a és évek (valamint a 2007/2008-as és a 2008/2009-es pénzügyi évek) kormányzati hiányának 1,044 millió fontos (a GDP 0,1%-át kitevő), 2006-ban és 2009-ben pedig (2006/2007-es és 2009/2010-es pénzügyi év) 1,045 millió fontos (a GDP 0,1%-ával egyenértékű) növekedéséhez vezetett. A szolgáltatott adósságadatok nem változtak. 1

2 Egyéb kérdések A pénzügyi válsághoz kapcsolódó kiegészítő táblázatok közzététele Az Eurostat honlapján közzéteszi az egyes tagországok pénzügyi válsággal kapcsolatos kiegészítő táblázatait: eficit/supplementary_tables_financial_turmoil. Ezek a táblázatok a kormányzat nettó bevételére/kiadására (hatása az ESA95-ös hiányra), valamint a kormányzat nagyobb értékű eszközeire, tényleges és feltételes kötelezettségeire vonatkozó adatokat tartalmazzák a es években a pénzügyi válsággal összefüggésben tett kormányzati beavatkozások vonatkozásában. Lásd még az Eurostat határozatát a pénzügyi válság idején a pénzintézeteket és pénzügyi piacokat támogató kormányzati intézkedések statisztikai elszámolását illetően (Eurostat News Release 103/2009, július 15). Háttér Ebben a gyorstájékoztatóban az Eurostat, az Európai Unió Statisztikai Hivatala az EU tagállamai által a közötti évekre vonatkozóan szolgáltatott, a évi második, a túlzott hiány eljárás (EDP) alkalmazásához szükséges jelentéshez nyújtott adatok alapján adja meg 5 az államadósságra és a kormányzati hiányra vonatkozó adatokat (Görögország kivételével). A jelentés a nemzeti számlák ESA95-rendszerén alapul. A gyorstájékoztatóban ezeken felül a kormányzati kiadásokra és bevételekre vonatkozó adatok, valamint a áprilisi gyorstájékoztató óta elvégzett főbb revíziókat tartalmazó melléklet is szerepelnek. Az Eurostat (a government finance statistics címszó alatt) hamarosan a kormányzati szektor számláira vonatkozó információkat is közzétesz honlapján (leszámítva Görögországot, az eurózónát és az EU-27-et): 1. A Maastrichti Szerződés (mellékletét képező, a túlzott hiányra vonatkozó eljárásról szóló jegyzőkönyv) szerint a kormányzati hiány (többlet) a teljes kormányzati szektor (központi kormányzat, tartományi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok) nettó hitelfelvételét (nettó hitelnyújtását) jelenti. A nemzeti számlák módszertana alapján számítják ki (Európai Számlák Rendszere, ESA95). Az államadósság a teljes kormányzati szektor év végén fennálló konszolidált bruttó adósságállománya (névértéken). Nemzeti adatok táblázata: az adatok nemzeti valutában szerepelnek. Ciprus, Málta, Szlovénia és Szlovákia esetében az euró bevezetését megelőző adatok is euróban szerepelnek, az átváltás a visszavonhatatlanul rögzített átváltási ráták alapján történt. 2. Kormányzati kiadásaikról és bevételeikről a tagállamok az ESA95 adattovábbítási program keretében szolgáltatnak adatokat az Eurostat részére, melyek a kormányzat nem pénzügyi tranzakcióinak összegét jelentik, és magukban foglalják a folyó és tőkeműveleteket egyaránt. A meghatározásokat ld. a 2223/96 sz. módosított tanácsi rendeletben. Meg kell jegyezni, hogy a kormányzati egyenleg (amely a kormányzati bevételek és kiadások különbözete) nem azonos az ESA95 és a túlzott hiány eljárás esetében. A swap-megállapodások és határidős megállapodások szerinti elszámolások átsorolásáról szóló 2558/2001/EK rendelet arra utal, hogy a kormányzati hiány/többlet meghatározásánál a két releváns definíció a következő: a nettó hitelnyújtás / nettó hitelfelvétel ESA95 szerinti meghatározása nem tartalmazza a swap- és határidős megállapodásokból adódó pénzáramlásokat (elszámolásuk: pénzügyi tranzakciók); a túlzott hiány eljárás alkalmazása szempontjából a swap- és határidős megállapodásokból adódó pénzáramlásokat kamatkiadásként kell elszámolni, amely hozzájárul a kormányzati szektor nettó hitelnyújtásához / nettó hitelfelvételéhez ben a legtöbb tagállamban csekély volt az eltérés ha volt egyáltalán a két egyenleg között az alábbi országok kivételével: Svédország (a GDP 0,26%-a), Finnország (a GDP 0,25%-a) és Dánia (a GDP 0,11%-a). Ezek a különbségek javítják az EDP nettó hitelnyújtást/hitelfelvételt valamennyi említett országban. 3. A fenntartások kifejezést a 479/2009 sz. módosított tanácsi rendelet 15 (1) cikke szerinti értelemben használjuk. Az Európai Bizottság (Eurostat) akkor fejezi ki fenntartásait, ha kétségei vannak a szolgáltatott adat minőségével kapcsolatban. 4. A 479/2009 sz. módosított tanácsi rendelet 15 (2) cikke szerint a Bizottság (az Eurostat) módosíthatja a tagországok által jelentett adatokat, és a módosított adatokat és az indoklást közli olyan esetekben, amikor a tagország által jelentett adatok bizonyíthatóan nem felelnek meg a minőségre vonatkozó követelményeknek (az elszámolási szabályok betartása, a statisztikai adatok teljessége, megbízhatósága, időszerűsége és konzisztenciája). 2

3 5. A 479/2009 sz. módosított tanácsi rendelet 14 (1) cikke szerint az EDP-eljárás keretében az Eurostat az aktuális kormányzati hiányra és adósságra vonatkozó adatokat a jelentés beadási határidejét követő három héten belül biztosítja. A jelentés a közzétételtől kezdve hatályos. A túlzott hiány eljárás keretében szolgáltatott statisztikai adatok módszertanáról további információk találhatók a 479/2009. számú tanácsi rendeletben (ami elérhető a következő címen: a 2223/96. számú módosított tanácsi rendeletben:(ami összevont formában elérhető a következő címen) és az ESA 95 Manual on government deficit and debt című Eurostat-kiadvány második kiadásában (2002), (240 oldal, ISBN , ingyenes pdf-állomány, nyomtatott példány: 37 euró (forgalmi adó nélkül)). E kiadványhoz kapcsolódó további megjegyzések találhatók az Eurostat honlapján a government finance statistics címszó alatt az értékpapírműveletekkel, tőkeinjekciókkal, nyugdíjbiztosítási rendszerek osztályozásával, nyugdíjkötelezettségek átadásával kapcsolatos egyösszegű befizetésekkel, továbbá a kormányzati intézmények és a nem kormányzati partnerek közötti hosszú távú szerződésekkel kapcsolatban. Kiadja: Eurostat Sajtóiroda Tim ALLEN Tel.: Eurostat sajtóközlemények az interneten: Kiválasztott fő európai gazdasági indikátorok: 3

4 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Belgium GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 0,2-0,3-1,3-6,0 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 48,6 48,4 50,2 54,2 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 48,8 48,1 48,8 48,1 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 88,1 84,2 89,6 96,2 Bulgária GDP piaci áron (millió BGN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió BGN) a GDP %-ában 1,9 1,1 1,7-4,7 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 34,4 39,7 37,6 40,6 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 36,2 40,8 39,3 35,9 Államadósság (millió BGN) a GDP %-ában 21,6 17,2 13,7 14,7 Csehország GDP piaci áron (millió CZK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió CZK) a GDP %-ában -2,6-0,7-2,7-5,8 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 43,7 42,5 42,9 45,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 41,1 41,8 40,2 40,2 Államadósság (millió CZK) a GDP %-ában 29,4 29,0 30,0 35,3 Dánia GDP piaci áron (millió DKK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió DKK) a GDP %-ában 5,2 4,8 3,4-2,7 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 51,6 50,9 51,8 58,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 56,6 55,7 55,3 55,7 Államadósság (millió DKK) a GDP %-ában 32,1 27,4 34,2 41,4 Németország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -1,6 0,3 0,1-3,0 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 45,3 43,6 43,8 47,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,7 43,8 43,9 44,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 67,6 64,9 66,3 73,4 Észtország GDP piaci áron (millió EKK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió EKK) a GDP %-ában 2,4 2,5-2,8-1,7 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 33,6 34,4 39,9 45,2 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 36,0 36,9 37,0 43,4 Államadósság (millió EKK) a GDP %-ában 4,4 3,7 4,6 7,2 Írország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 2,9 0,0-7,3-14,4 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 34,4 36,8 42,7 48,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 37,4 36,8 35,4 34,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 24,8 25,0 44,3 65,5 4

5 Görögország Az adatokat november közepéig teszi közzé az Eurostat. További információk találhatók a közölt adatokra vonatkozó fenntartások alatt az első oldalon. Spanyolország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 2,0 1,9-4,2-11,1 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 38,4 39,2 41,3 45,8 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 40,4 41,1 37,1 34,7 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 39,6 36,1 39,8 53,2 Franciaország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -2,3-2,7-3,3-7,5 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 52,7 52,3 52,8 56,0 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 50,4 49,6 49,5 48,4 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 63,7 63,8 67,5 78,1 Olaszország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -3,4-1,5-2,7-5,3 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 48,7 47,9 48,8 51,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 45,4 46,4 46,2 46,6 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 106,6 103,6 106,3 116,0 Ciprus GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -1,2 3,4 0,9-6,0 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 43,4 42,2 42,5 45,8 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 42,2 45,5 43,4 39,8 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 64,6 58,3 48,3 58,0 Lettország GDP piaci áron (millió LVL) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió LVL) a GDP %-ában -0,5-0,3-4,2-10,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 38,1 35,7 38,8 43,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 37,7 35,4 34,6 33,7 Államadósság (millió LVL) a GDP %-ában 10,7 9,0 19,7 36,7 Litvánia GDP piaci áron (millió LTL) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió LTL) a GDP %-ában -0,4-1,0-3,3-9,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 33,6 34,8 37,4 43,6 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 33,1 33,8 34,1 34,5 Államadósság (millió LTL) a GDP %-ában 18,0 16,9 15,6 29,5 5

6 Luxemburg GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 1,4 3,7 3,0-0,7 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 38,6 36,2 36,9 42,2 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 39,9 39,9 39,9 41,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 6,7 6,7 13,6 14,5 Magyarország GDP piaci áron (millió Ft) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió Ft) a GDP %-ában -9,3-5,0-3,7-4,4 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 52,0 50,0 48,8 50,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 42,6 45,0 45,1 46,1 Államadósság (millió Ft) a GDP %-ában 65,7 66,1 72,3 78,4 Málta GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -2,7-2,3-4,8-3,8 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 43,8 42,4 44,8 43,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 41,0 40,1 40,0 40,1 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 63,4 61,7 63,1 68,6 Hollandia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 0,5 0,2 0,6-5,4 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 45,5 45,3 46,0 51,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 46,1 45,4 46,6 46,0 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 47,4 45,3 58,2 60,8 Ausztria GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -1,5-0,4-0,5-3,5 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 49,4 48,5 48,8 52,3 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 47,8 47,9 48,2 48,8 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 62,1 59,3 62,5 67,5 Lengyelország GDP piaci áron (millió PLN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió PLN) a GDP %-ában -3,6-1,9-3,7-7,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 43,9 42,2 43,2 44,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 40,2 40,3 39,5 37,2 Államadósság (millió PLN) a GDP %-ában 47,7 45,0 47,1 50,9 Portugália GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -4,1-2,8-2,9-9,3 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 44,5 43,8 43,6 48,2 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 40,5 40,9 40,6 38,8 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 63,9 62,7 65,3 76,1 6

7 Románia GDP piaci áron (millió RON) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió RON) a GDP %-ában -2,2-2,6-5,7-8,6 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 35,5 36,2 38,2 41,0 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 33,3 33,6 32,5 32,4 Államadósság (millió RON) a GDP %-ában 12,4 12,6 13,4 23,9 Szlovénia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -1,3 0,0-1,8-5,8 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 44,5 42,4 44,1 49,0 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,2 42,4 42,3 43,2 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 26,7 23,4 22,5 35,4 Szlovákia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -3,2-1,8-2,1-7,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 36,6 34,3 35,0 41,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 33,4 32,5 32,9 33,6 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 30,5 29,6 27,8 35,4 Finnország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 4,0 5,2 4,2-2,5 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 49,0 47,2 49,3 56,0 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 52,9 52,4 53,5 53,3 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 39,7 35,2 34,1 43,8 Svédország GDP piaci áron (millió SEK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió SEK) a GDP %-ában 2,3 3,6 2,2-0,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 52,7 51,0 51,5 54,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 54,9 54,5 53,7 53,7 Államadósság (millió SEK) a GDP %-ában 45,0 40,0 38,2 41,9 Egyesült Királyság* GDP piaci áron (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) a GDP %-ában -2,7-2,7-5,0-11,4 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 44,2 44,0 47,4 51,6 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 41,5 41,3 42,5 40,4 Államadósság (millió GBP) a GDP %-ában 43,4 44,5 52,1 68,2 Pénzügyi év (pé) 2006/ / / /2010 GDP piaci áron (pé) (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) (pé) a GDP %-ában -2,7-2,8-6,9-11,5 Államadósság (pé) (millió GBP) a GDP %-ában 42,9 43,6 55,9 71,3 * Az adatok naptári évre vonatkoznak. A pénzügyi évre vonatkozó adatokat (április 1-től március 31-ig) dőlt betűvel jelezzük. Az Egyesült Királyság esetében a túlzott hiány eljárás alkalmazása szempontjából a pénzügyi évre vonatkozó adatok a mérvadók. 7

8 Függelék Főbb revíziók a áprilisi és a októberi jelentések között Az alábbiakban ismertetjük az egyes országok re vonatkozó kormányzati hiányáról és államadósságáról szóló áprilisi és októberi jelentések közötti eltérések, valamint a GDP legjelentősebb adat-felülvizsgálatainak okait. A áprilisi jelentést követően a 2009-es hiány változásának mértéke +0,3% és -0,3% között ingadozott 21 tagállamban, -0,4% és -1,0% között három tagállamban és -1,0% felett két tagállamban. Deficit Bulgária: a deficit revíziója elsősorban új módszertan bevezetésére (az adóbevételek eredményszemléletesítése) és a vasúttársaság kormányzati szektorba való átsorolására (2007) vezethető vissza. Németország: a 2009-es deficit csökkenése főként a forrásadatok aktualizálásából adódik (adók, társadalombiztosítási hozzájárulások és nem-pénzügyi eszközök). Lettország: a 2009-es deficit növekedése elsősorban egy banki tőkeinjekcióval kapcsolatos tranzakció átsorolásának (kormányzati kiadások közé) tulajdonítható. Litvánia: a 2009-es deficit nőtt, mivel a kormányzati értékpapírokról frissített adatok állnak rendelkezésre. Magyarország: a 2009-es hiány növekedése a beruházási adatok aktualizálásából adódik. Málta: a as hiány növekedése a katolikus egyház kárpótlására kibocsátott kötvény elszámolásának módszertani változására vezethető vissza. Portugália: a es deficit nőtt, mivel egy rádió- és televízió-társaságot a nempénzügyi vállalatok szektorából a kormányzati szektorba soroltak. Románia: a 2008-as és 2009-es hiány növekedése főként annak tulajdonítható, hogy az állami vállalatokat a kormányzati szektorba sorolták, és egy pénzügyi tranzakciót a nempénzügyi tranzakciók közé soroltak (2008). Szlovénia: a 2009-es hiány növekedése elsősorban az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások aktualizált forrásadatainak tulajdonítható. Szlovákia: a 2009-es hiány nőtt, ami elsősorban az adóbevételek eredményszemléletesítésére (a következő évi pénzforgalmi teljesítések figyelembe vételével) és állami vállalatoknak adott tőkeinjekciók tőketranszferré történő átsorolására vezethető vissza. Finnország: a 2009-es hiány nőtt a társadalombiztosítási járulékok adatainak revíziója miatt. Svédország: a es hiány nőtt, ugyanis a nemzeti számlákban jelentős revízióra került sor, továbbá frissített adatok állnak rendelkezésre és egy módszertani változásra (a helyi önkormányzatok nyugdíjrendszerének elszámolásával kapcsolatban) is sor került. Adósság Bulgária: a es adósság növekedése a vasúttársaság (kormányzati szektorba történő) átsorolására vezethető vissza. Ciprus: a 2009-es adósság nőtt, mivel aktualizált adatok álltak rendelkezésre. 8

9 Portugália: a es adósság nőtt, mivel egy rádió- és televízió-társaságot a nempénzügyi vállalatok szektorából a kormányzati szektorba soroltak. Szlovákia: a 2009-es adósság csökkenése egy garancia-tartozás törlésére vezethető vissza, ugyanis nem került sor lehívásra. Svédország: a es adósság növekedése swap-tranzakciók valutaátváltási revíziójára vezethető vissza GDP A októberében (az EDP jelentés során) közölt 2009-es GDP-t számos tagállam felülvizsgálta a áprilisi jelentése óta, de csak kisebb mértékű revízióra került sor Bulgária, Írország, Lettország, Portugália, Szlovénia és Svédország kivételével (ezekben az országokban a revízió mértéke meghaladja a GDP 1%-át). A GDP-adatok változása befolyásolja a kormányzati hiány- és államadóssági rátákat (a nevező hatása miatt). 9

10 Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata A áprilisi és a októberi jelentések időszaka között Belgium Bulgária Dánia Írország Csehország Németország Észtország Görögország Spanyolország Franciaország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Luxemburg Hiány/többlet* Adósság Módosított hiány-/többlet- és adósságráták -0,1-0,1-0,2 0,0 0,0 0,0-0,2-0,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -0,1-0,1-0,2 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1-0,4 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták -1,2 1,1-0,2-0,8-1,1-1,0-0,4-0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -1,0 1,1-0,1-0,9 0,0 0,1 0,2 0,4 - GDP revíziója miatt -0,1 0,0-0,1 0,1-1,1-1,1-0,5-0,5 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0-0,1 0,3 0,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0-0,1-0,1 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,4 0,3 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták -0,1-0,1-0,1 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0-0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 0,4 1,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0-0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0-0,1-0,3-0,1 0,0 0,4 1,6 Az adatokat november közepéig teszi közzé az Eurostat. További információk találhatók a közölt adatokra vonatkozó fenntartások alatt az első oldalon. Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0-0,1 0,1 0,0 0,0 0,1-0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0-0,1 1,8 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,8 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0-1,3 0,0 0,0 0,1 0,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0-1,2 0,0 0,0 0,0 0,1 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0-0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0-0,1 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0-0,1 0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 10

11 Málta Hollandia Ausztria Portugália Románia Szlovénia Szlovákia Magyarország Lengyelország Finnország Svédország Egyesült Királyság EU27 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,1-0,4 0,1 0,2-0,6 0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,1-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2-0,6 0,1 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták -0,2-0,1-0,3 0,0-0,2-0,2-0,5-0,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -0,2-0,1-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,2-0,5-0,5 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0-0,1-0,1 0,0-0,2 0,0-0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0-0,1-0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 0,0-0,2 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0-0,1-0,2-0,2-0,2 1,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2-0,3-0,3 0,6 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1-0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták -0,1-0,2-0,1 0,1-0,8-0,9-1,0-0,7 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -0,2-0,3-0,2-0,2 1,2 1,3 1,1 1,2 - GDP revíziója miatt 0,1 0,1 0,1 0,2-1,9-2,1-2,2-1,9 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták -0,1-0,1-0,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -0,1-0,1-0,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0-0,1-0,3 0,0 0,0-0,1-0,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0-0,1-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0-0,1-0,5 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,3 0,0 0,2-1,2 0,0 0,2 0,1-0,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,3 0,0 0,2-1,1 0,1 0,2 0,0-0,4 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0-0,3 0,0 0,0-0,1-0,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0-0,3 0,0 0,0 0,0-0,1 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták -0,2-0,3-0,3-0,4-0,8-0,8-0,1-0,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -0,2-0,2-0,2-0,4-0,1 0,0 0,6 0,2 - GDP revíziója miatt 0,0-0,1 0,0 0,0-0,7-0,8-0,7-0,7 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0-0,1 0,1-0,1-0,2 0,1 0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0-0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1-0,2 0,1 0,2 Az adatokat november közepéig teszi közzé az Eurostat. További információk találhatók a közölt adatokra vonatkozó fenntartások alatt az első oldalon. EA16 Az adatokat november közepéig teszi közzé az Eurostat. További információk találhatók a közölt adatokra vonatkozó fenntartások alatt az első oldalon. * Hiány-/többletráták revíziója: a pluszjel a kormányzati egyenleg GDP-hez viszonyított javulását, a mínuszjel pedig a romlását jelenti. 11

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2008. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 1,9%-a illetve 2,3%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a 2007. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 0,6%-a illetve 0,9%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,3%-a illetve 6,8%-a. Az

Részletesebben

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23.

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23. Eurostat Euro Indicators News Release 55/2007 2007. április 23. Jelentés a 2006. évi kormányzati hiányról és államadósságról Az eurózóna és az EU-27 tagállamainak kormányzati hiánya 1,6, illetve 1,7%-a

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. október 21. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,9, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 213. október 21. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. április 23. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. április 21. Jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,4, illetve

Részletesebben

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%.

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%. Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 21. Jelentés a 21. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,2, illetve 6,6%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a 211. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 4,1, illetve 4,5%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve 4,%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat 67/2017. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 24. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat 67/2017. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 24. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat 67/217. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 217. április 24. Első jelentés a 216. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 216. április 21. Első jelentés a 215. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,1,

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Második jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Második jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. október 21. Második jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a 211. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 4,1, illetve 4,4%-a Az

Részletesebben

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a Eurostat Euro-Indicators News Release 48/2006-2006. április 24. Jelentés a 2005. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4,

Részletesebben

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23.

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23. Eurostat News Release 2005. március 18. Első eredmények az EU-tagállamok 2004. évi államháztartási hiányáról és államadósságáról 2004-ben az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP

Részletesebben

Eurostat New s Release szeptember 26.

Eurostat New s Release szeptember 26. 2005. október 11. Eurostat New s Release 2005. szeptember 26. Jelentés a 2004. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP 2,7, illetve

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR)

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR) Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak - TÉRKÉPNET - térkép Hol tankoljak? - Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak,

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 12. (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 8. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2015) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése Átültetési deficit: 0,4% (az előző jelentés idején: 0,8%) Magyarországnak

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.17. COM(2017) 242 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)

Részletesebben

Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása

Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása Az MNB programok támogatásával bekövetkező jelentős hazai állampapírpiaci hozamcsökkenés, és a GDP-arányos

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

L 165 I Hivatalos Lapja

L 165 I Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 165 I Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. július 2. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok HATÁROZATOK Az Európai Tanács (EU) 2018/937 határozata (2018.

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Bruttó hazai termék, IV. negyedév

Bruttó hazai termék, IV. negyedév Közzététel: 11. március 11. Sorszám: 43. Következik: 11. március 11., Fogyasztói árak, 11. február Bruttó hazai termék, 1. IV. Magyarország bruttó hazai terméke 1 IV. ében 1,9%-kal, a naptárhatás kiszűrésével

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről -TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös halászati politika (KHP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a tagállamok halászflottái 2014-ben

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 8.6.2017 A8-0061/19 Módosítás 19 Petra Kammerevert a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében Jelentés Santiago Fisas Ayxelà Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre COM(2016)0400

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.22. COM(2017) 801 final Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről HU HU

Részletesebben

Költségvetési szabályok

Költségvetési szabályok Költségvetési szabályok Baksay Gergely, MNB, költségvetési elemzések igazgatója Sopron 2016. szeptember 29. Vázlat 1. A költségvetési szabályok eredete és alapelvei 2. Magyar költségvetési szabályok E

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2017) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése 2016-ban a tagállamoknak 66 új irányelvet kellett átültetniük.

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös agrárpolitika (KAP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek elejétől létezik, kizárólag

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.:

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.: 2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2018. 08. 03. 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf. 166. Tel.: +36 1 882 85 00 kapcsolat@kt.hu www.kozbeszerzes.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 62. (1)

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt.

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt. 2010.6.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 164/3 A Bizottság által közölt tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

Részletesebben

A fenntartható gazdasági növekedés dilemmái a magyar gazdaságban. Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató

A fenntartható gazdasági növekedés dilemmái a magyar gazdaságban. Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató A fenntartható gazdasági növekedés dilemmái a magyar gazdaságban Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató A fenntartható gazdasági növekedés értelmezése (24) a.) Ellentmondásos megközelítésekkel

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2011. március 7. 2011. 8. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. március 23. Élıállat és Hús 2009. 11. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer

Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer Érvényben: 2018. június 14-től visszavonásig I. Általános információk A Szolgáltató adatai: Szerződő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK. 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága. A részvételi feltételekhez fűződő kérdések

1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK. 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága. A részvételi feltételekhez fűződő kérdések 1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága A részvételi feltételekhez fűződő kérdések 1. Megerősítem, hogy vállalkozásom ipari vagy kereskedelmi jellegű

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre. A pályázat célja: Az oktatói mobilitás célja

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0186 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2017. június 13-án került elfogadásra

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Prof. Dr. Katona Tamás. A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a közgazdászképzésben

Prof. Dr. Katona Tamás. A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a közgazdászképzésben Prof. Dr. Katona Tamás A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a közgazdászképzésben A statisztikáról sugárzott kép a közgazdászképzésben A Statisztika módszertani tudományként szerepel

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Európa Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország

Európa Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország Európa 1930 SW SU GE CS CH LI YU ES CS Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország YU Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Izland Jugoszlávia

Részletesebben

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet Hirdetmény SEPA szolgáltatás díjairól a már nem nyitható lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek részére 3A

Részletesebben

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában)

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók 3.1. Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3.1.1. Az EU innovációs eredménytáblája (European Innovation Scoreboard)

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése. % Millió EUR

4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése. % Millió EUR 4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése Megnevezés Csehország Lengyelország 1998 1999 1998 1999 Millió EUR % Millió EUR % Millió EUR % Millió EUR % kibocsátás 2933 100 12191 100

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5. A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. augusztus 5. Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 214. III. negyedév A fizetésimérleg-statisztikák elmúlt években megújított nemzetközi módszertani szabványainak (Balance of Payments and International Investment

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. október 5. Élıállat és Hús 2009. 39. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

2015/35 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/35 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/35 STISZTIKAI TÜKÖR 2015. június 17. Élveszületések és termékenység az Európai Unióban Tartalom Bevezetés...1 Az élveszületések száma...1 élveszületési arányszám...1 Teljes termékenységi arányszám...2

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Megvitatandó napirendi pontok (II.)

Megvitatandó napirendi pontok (II.) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. július 1. (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 IDEIGLENES NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (II. rész) Európa épület, Brüsszel 2019. július 3. és 4. (10.00, 9.00)

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben