Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról"

Átírás

1 Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 1,9%-a illetve 2,3%-a. Az államadósság mértéke: 69,3% és 61,5% ban az eurózóna 2 (EA16) és az EU27 kormányzati hiánya 1 és államadóssága 1 egyaránt növekedett 2007-hez viszonyítva. Az eurózónában a kormányzati hiány GDP-hez viszonyított aránya 0,6%-ról 1,9%-ra nőtt 2007-ről ra, míg az EU27-ben 0,8%-ról 2,3%-ra. Az eurózónában az államadósság GDP-hez mért aránya a 2007-es 66,0%-ról 69,3%- ra növekedett 2008-ra, az EU27-ben pedig 58,7%-ról 61,5%-ra Eurózóna (EA15) GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -2,5-1,3-0,6-1,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 47,3 46,6 46,1 46,6 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 44,8 45,3 45,4 44,7 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 70,0 68,3 66,0 69,3 EU27 GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -2,4-1,4-0,8-2,3 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 46,9 46,3 45,7 46,8 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 44,4 44,9 44,9 44,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 62,7 61,3 58,7 61, ban a GDP százalékában kifejezett legmagasabb hiányt az alábbi országokban mérték: Írország (-7,1%), Egyesült Királyság (-5,5%), Románia (-5,4%), Görögország (-5,0%), Málta (-4,7%), Lettország (-4,0%), Lengyelország (-3,9%), Spanyolország (-3,8%), Franciaország (-3,4%), Magyarország (-3,4%), Litvánia (-3,2%) és Észtország (-3,0%). Hét tagállam zárt kormányzati többlettel 2008-ban: Finnország (+4,2%), Dánia (+3,6%), Luxemburg (+2,6%), Svédország (+2,5%), Bulgária (+1,5%), Hollandia (+1,0%) és Ciprus (+0,9%). Összességében véve 2008-ban 5 tagállam könyvelt el a GDP-hez mérten javuló kormányzati egyenleget 2007-hez viszonyítva, míg 21 tagállamban romlás volt tapasztalható, egy országban pedig nem változott az arány végén a GDP-hez viszonyított legalacsonyabb államadósságot az alábbi országokban regisztrálták: Észtország (4,8%), Románia (13,6%), Bulgária (14,1%), Luxemburg (14,7%) és Litvánia (15,6%). Kilenc tagállamban haladta meg az államadósság a GDP 60%-át ban: Olaszország (105,8%), Görögország (97,6%), Belgium (89,6%), Magyarország (73,0%), Franciaország (68,0%), Portugália (66,4%), Németország (65,9%), Málta (64,1%) és Ausztria (62,5%) ban a kormányzati kiadások 4 a GDP 46,6%-át, míg a kormányzati bevételek 4 a GDP 44,7%-át tették ki az eurózónában. Az EU27-re vonatkozó megfelelő adatok: 46,8% illetve

2 44,5% és 2008 között a kormányzati kiadások aránya mindkét országcsoportban növekedett, miközben a kormányzati bevételek aránya csökkent. A közölt adatokra vonatkozó fenntartások 5 Dánia: 2008-ban Dánia államosította a Roskilde Bankot, és létrehozott egy szervezetet a bankmentő intézkedések lebonyolítására (AFS-Afviklingsselskabet). Ezek a szervezetek a pénzügyi vállalatok között szerepelnek a közölt dán adatokban. Az Eurostat vizsgálatot folytat az ügyben. Egyesült Királyság: az Eurostat visszavonta az Egyesült Királyság adataira vonatkozó, a 2008 októberi notifikációban szereplő fenntartását (News release 147/2008 of 22 October), miután tisztázódott, hogy az Egyesült Királyság központi bankjának (Bank of England) hitelnyújtása a Northern Rock Banknak háromoldalú megállapodás keretében került lebonyolításra (HM Treasury Kincstár, Bank of England és Pénzügyi Szolgáltatások Hatósága) áprilisától az Egyesült Királyság kormánya 185 milliárd GBP értékben egy likviditásmegőrző csomag keretében kincstárjegyeket adott át az Egyesült Királyság központi bankjának. Ezek a kötvények jelenleg nem számítanak bele az Egyesült Királyság államadósságába. Az Eurostat vizsgálja a kincstárjegyek megfelelő elszámolását, illetve azt, hogy statisztikailag részét képezzék-e az Egyesült Királyság államadósságának. A közölt adatok módosítása 6 Egyesült Királyság: az Eurostat módosította az Egyesült Királyság által a évekre szolgáltatott deficitre vonatkozó adatokat az UMTS licencekből 2000-ben befolyt összegek konzisztens kimutatásának érdekében. Ez a 2005., és évek (valamint a 2004/2005-ös, 2005/2006-os és a 2007/2008-as pénzügyi évek) kormányzati hiányának 1044 millió fontos (a GDP 0,1%-át kitevő) növekedéséhez vezetett, míg 2006-ban (2006/2007-es pénzügyi év) 1045 millió fontos (a GDP 0,1%-ával egyenértékű) növekedést eredményezett. A szolgáltatott adósságadatok nem változtak. Egyéb kérdések Az Eurostat javaslattervezetet készít elő a pénzügyi piacokat támogató közcélú beavatkozások statisztikai elszámolásáról. Mivel az egyes országokban nagyon összetettek és eltérőek ezek az ügyletek, szükség van egy olyan útmutató csomagra, amely követi az ESA95 szabályait. Háttér Ebben a gyorstájékoztatóban az Eurostat, az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala az EU tagállamai által a közötti évekre vonatkozóan szolgáltatott, a évi első, a túlzott hiány eljárás (EDP) alkalmazásához szükséges jelentéshez nyújtott adatok alapján adja meg 7 az államadósságra és a kormányzati hiányra vonatkozó adatokat. A jelentés a nemzeti számlák ESA95-rendszerén alapul. A gyorstájékoztatóban ezeken felül a kormányzati kiadásokra és bevételekre vonatkozó adatok, valamint a októberi gyorstájékoztató óta elvégzett főbb revíziókat tartalmazó melléklet is szerepelnek. Az Eurostat (a government finance statistics címszó alatt) hamarosan a kormányzati szektor számláira, az adósságszint (állomány-mozgás korrekciója) változásai szempontjából a hiány/többlet és egyéb releváns tényezők szerepére vonatkozó információkat is közzétesz honlapján: 1. A Maastrichti Szerződés (mellékletét képező, a túlzott hiányra vonatkozó eljárásról szóló jegyzőkönyv) szerint a kormányzati hiány (többlet) a teljes kormányzati szektor (központi kormányzat, tartományi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok) nettó hitelfelvételét (nettó hitelnyújtását) jelenti. A nemzeti számlák

3 módszertana alapján számítják ki (Európai Számlák Rendszere, ESA95). Az államadósság a teljes kormányzati szektor év végén fennálló konszolidált bruttó adósságállománya (névértéken). Az eurózóna és az EU-27 összesített táblázata: az adatok euróban szerepelnek. Az eurózónán kívüli országok esetén az euróra történő átváltás árfolyama a következő: - hiány/többlet és GDP-adatok esetében az éves átlagárfolyam; - az államadósság állományára vonatkozó adat esetében az év végi árfolyam. Nemzeti adatok táblázata: az adatok nemzeti valutában szerepelnek. Ciprus, Málta, Szlovénia és Szlovákia esetében az euró bevezetését megelőző adatok is euróban szerepelnek, az átváltás a visszavonhatatlanul rögzített átváltási ráták alapján történt. 2. Eurózóna (EA16): Belgium, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Portugália, Szlovénia, Szlovákia és Finnország. A csatolt táblázatban Ciprus, Málta, Szlovénia és Szlovákia a teljes időintervallumban az eurózóna országai között szerepelnek annak ellenére, hogy Szlovénia január 1-jén, Ciprus és Málta január 1-jén, Szlovákia pedig január 1-jén csatlakozott az eurózónához. 3. Az előző túlzott hiány eljárás keretében történő adatszolgáltatás során a évi kormányzati hiány az eurózónában (EA15) a GDP 0,6%-a, az EU-27-ben a GDP 0,9%-a volt. Az államadósság az eurózónában (EA15) a GDP 66,3%-át, az EU-27-ben 58,7%-át tette ki. Lásd: News Release 147/2008, október Kormányzati kiadásaikról és bevételeikről a tagállamok az ESA95 adattovábbítási program keretében szolgáltatnak adatokat az Eurostat részére, melyek a kormányzat nem pénzügyi tranzakcióinak összegét jelentik, és magukban foglalják a folyó és tőkeműveleteket egyaránt. A meghatározásokat ld. a 2223/96 sz. módosított tanácsi rendeletben. Meg kell jegyezni, hogy a kormányzati egyenleg (amely a kormányzati bevételek és kiadások különbözete) nem azonos az ESA95 és a túlzott hiány eljárás esetében. A swap-megállapodások és határidős megállapodások szerinti elszámolások átsorolásáról szóló 2558/2001/EK rendelet arra utal, hogy a kormányzati hiány/többlet meghatározásánál a két releváns definíció a következő: a nettó hitelnyújtás / nettó hitelfelvétel ESA95 szerinti meghatározása nem tartalmazza a swap- és határidős megállapodásokból adódó pénzáramlásokat (elszámolásuk: pénzügyi tranzakciók); a túlzott hiány eljárás alkalmazása szempontjából a swap- és határidős megállapodásokból adódó pénzáramlásokat kamatkiadásként kell elszámolni, amely hozzájárul a kormányzati szektor nettó hitelnyújtásához / nettó hitelfelvételéhez ban a legtöbb tagállamban csekély az eltérés ha van egyáltalán a két egyenleg között. 5. A fenntartások kifejezést a módosított 3605/93 tanácsi rendelet 8h(1) cikke szerinti értelemben használjuk. Az Európai Bizottság (Eurostat) akkor fejezi ki fenntartásait, ha kétségei vannak a szolgáltatott adat minőségével kapcsolatban. 6. A módosított 3605/93 tanácsi rendelet 8h(2) cikke szerint a Bizottság (az Eurostat) módosíthatja a tagországok által jelentett adatokat, és a módosított adatokat és az indoklást közli olyan esetekben, amikor a tagország által jelentett adatok bizonyíthatóan nem felelnek meg a minőségre vonatkozó követelményeknek (az elszámolási szabályok betartása, a statisztikai adatok teljessége, megbízhatósága, időszerűsége és konzisztenciája). 7. A 3605/93 tanácsi rendelet 8g(1) cikke szerint az Eurostat az aktuális kormányzati hiányra és adósságra vonatkozó adatokat az EDP-eljárás keretében biztosítja a jelentés beadási határidejét követő három héten belül. A jelentés a közzétételtől kezdve hatályos. A túlzott hiány eljárás keretében szolgáltatott statisztikai adatok módszertanáról további információk találhatók a 3605/93. számú módosított tanácsi rendeletben (, ami összevont formában elérhető a következő címen: a 2223/96. számú módosított tanácsi rendeletben:(, ami összevont formában elérhető a következő címen: és az ESA 95 Manual on government deficit and debt című Eurostat-kiadvány második kiadásában (2002), (240 oldal, ISBN , ingyenes pdf-állomány, nyomtatott példány: 37 euró (forgalmi adó nélkül)). E kiadványhoz kapcsolódó további megjegyzések találhatók az Eurostat honlapján a government finance statistics címszó alatt az értékpapírműveletekkel, tőkeinjekciókkal, nyugdíjbiztosítási rendszerek osztályozásával, nyugdíjkötelezettségek átadásával kapcsolatos egyösszegű befizetésekkel, továbbá a kormányzati intézmények és a nem kormányzati partnerek közötti hosszú távú szerződésekkel kapcsolatban. Kiadja: Eurostat Sajtóiroda Tim ALLEN Tel.: Eurostat sajtóközlemények az interneten: Kiválasztott fő európai gazdasági indikátorok:

4 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Belgium GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -2,7 0,3-0,2-1,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 52,2 48,5 48,3 49,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 49,4 48,7 48,1 48,6 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 92,2 87,9 84,0 89,6 Bulgária GDP piaci áron (millió BGN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió BGN) a GDP %-ában 1,9 3,0 0,1 1,5 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 39,3 36,5 41,5 37,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 41,2 39,5 41,5 39,0 Államadósság (millió BGN) a GDP %-ában 29,2 22,7 18,2 14,1 Csehország GDP piaci áron (millió CZK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió CZK) a GDP %-ában -3,6-2,6-0,6-1,5 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 45,0 43,8 42,6 42,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 41,4 41,2 42,0 40,9 Államadósság (millió CZK) a GDP %-ában 29,8 29,6 28,9 29,8 Dánia GDP piaci áron (millió DKK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió DKK) a GDP %-ában 5,2 5,2 4,5 3,6 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 52,8 51,6 51,0 51,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 57,8 56,6 55,4 55,4 Államadósság (millió DKK) a GDP %-ában 37,1 31,3 26,8 33,3 Németország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -3,3-1,5-0,2-0,1 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 46,8 45,3 44,2 43,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,5 43,8 44,0 43,8 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 67,8 67,6 65,1 65,9 Észtország GDP piaci áron (millió EKK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió EKK) a GDP %-ában 1,5 2,9 2,7-3,0 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 34,0 34,2 35,5 40,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 35,5 37,1 38,2 37,9 Államadósság (millió EKK) a GDP %-ában 4,5 4,3 3,5 4,8 Írország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 1,7 3,0 0,2-7,1 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 33,7 34,0 35,7 41,0 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 35,4 37,0 35,9 33,8 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 27,5 24,9 25,0 43,2

5 Görögország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -5,1-2,8-3,6-5,0 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 43,3 42,2 44,0 44,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 38,1 39,1 40,1 40,0 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 98,8 95,9 94,8 97,6 Spanyolország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 1,0 2,0 2,2-3,8 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 38,4 38,5 38,8 40,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 39,4 40,5 41,0 36,6 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 43,0 39,6 36,2 39,5 Franciaország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -2,9-2,3-2,7-3,4 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 53,4 52,7 52,3 52,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 50,4 50,4 49,6 49,3 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 66,4 63,7 63,8 68,0 Olaszország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -4,3-3,3-1,5-2,7 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 48,2 48,7 47,9 48,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,8 45,4 46,4 46,0 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 105,8 106,5 103,5 105,8 Ciprus GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -2,4-1,2 3,4 0,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 43,6 43,4 42,9 44,0 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 41,2 42,2 46,4 44,9 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 69,1 64,6 59,4 49,1 Lettország GDP piaci áron (millió LVL) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió LVL) a GDP %-ában -0,4-0,5-0,4-4,0 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 35,6 38,2 35,9 39,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 35,2 37,7 35,5 35,5 Államadósság (millió LVL) a GDP %-ában 12,4 10,7 9,0 19,5 Litvánia GDP piaci áron (millió LTL) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió LTL) a GDP %-ában -0,5-0,4-1,0-3,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 33,3 33,6 34,9 37,2 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 32,8 33,1 33,9 34,0 Államadósság (millió LTL) a GDP %-ában 18,4 18,0 17,0 15,6

6 Luxemburg GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 0,0 1,4 3,6 2,6 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 41,6 38,6 37,2 40,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 41,6 39,9 40,8 43,3 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 6,1 6,7 6,9 14,7 Magyarország GDP piaci áron (millió Ft) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió Ft) a GDP %-ában -7,8-9,2-4,9-3,4 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 50,1 51,9 49,7 49,8 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 42,3 42,7 44,8 46,5 Államadósság (millió Ft) a GDP %-ában 61,7 65,6 65,8 73,0 Málta GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -2,9-2,6-2,2-4,7 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 44,7 43,7 42,6 45,3 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 41,8 41,2 40,4 40,6 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 69,8 63,7 62,1 64,1 Hollandia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -0,3 0,6 0,3 1,0 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 44,8 45,6 45,3 45,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 44,5 46,2 45,6 46,4 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 51,8 47,4 45,6 58,2 Ausztria GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -1,6-1,6-0,5-0,4 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 49,9 49,4 48,7 48,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 48,2 47,7 48,0 48,2 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 63,7 62,0 59,4 62,5 Lengyelország GDP piaci áron (millió PLN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió PLN) a GDP %-ában -4,3-3,9-1,9-3,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 43,4 43,8 42,1 43,0 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 39,1 39,9 40,2 39,2 Államadósság (millió PLN) a GDP %-ában 47,1 47,7 44,9 47,1 Portugália GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -6,1-3,9-2,6-2,6 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 47,6 46,3 45,8 45,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 41,6 42,3 43,1 43,2 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 63,6 64,7 63,5 66,4

7 Románia GDP piaci áron (millió RON) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió RON) a GDP %-ában -1,2-2,2-2,5-5,4 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 33,5 35,3 36,6 38,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 32,3 33,1 34,0 33,1 Államadósság (millió RON) a GDP %-ában 15,8 12,4 12,7 13,6 Szlovénia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -1,4-1,3 0,5-0,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 45,3 44,6 42,4 43,6 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,8 43,3 42,9 42,7 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 27,0 26,7 23,4 22,8 Szlovákia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -2,8-3,5-1,9-2,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 38,2 36,9 34,4 34,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 35,4 33,5 32,5 32,7 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 34,2 30,4 29,4 27,6 Finnország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 2,8 4,0 5,2 4,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 50,3 48,7 47,3 48,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 52,9 52,6 52,5 52,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 41,4 39,2 35,1 33,4 Svédország GDP piaci áron (millió SEK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió SEK) a GDP %-ában 2,3 2,5 3,8 2,5 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 55,2 54,1 52,5 53,1 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 57,2 56,5 56,3 55,7 Államadósság (millió SEK) a GDP %-ában 51,0 45,9 40,5 38,0 Egyesült Királyság* GDP piaci áron (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) a GDP %-ában -3,4-2,7-2,7-5,5 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 44,1 44,2 44,0 47,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 40,8 41,6 41,4 42,3 Államadósság (millió GBP) a GDP %-ában 42,3 43,4 44,2 52,0 Pénzügyi év (pé) 2004/ / / /2008 GDP piaci áron (pé) (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) (pé) a GDP %-ában -3,5-3,1-2,7-2,8 Államadósság (pé) (millió GBP) a GDP %-ában 39,9 41,9 42,7 43,2 * Az adatok naptári évre vonatkoznak. A pénzügyi évre vonatkozó adatokat (április 1-től március 31-ig) dőlt betűvel jelezzük. Az Egyesült Királyság esetében a túlzott hiány eljárás alkalmazása szempontjából a pénzügyi évre vonatkozó adatok a mérvadók.

8 Függelék Főbb revíziók a októberi és áprilisi jelentések között Az alábbiakban ismertetjük az egyes országok re vonatkozó kormányzati hiányáról és államadósságáról szóló októberi és áprilisi jelentések közötti eltérések, valamint a GDP jelentősebb adat-felülvizsgálatainak okait. Deficit Csehország: a 2007-es hiány csökkenése az adóbevételek eredményszemléletű elszámolásának revíziójából (elsősorban dohányárú jövedéki adó) adódik. Dánia: a 2007-es többlet csökkenése főleg az adóbevételek revíziójának tulajdonítható. Lettország: a 2006-os és 2007-es deficit növekedése az adatforrások aktualizálására vezethető vissza (központi és helyi önkormányzatok egyéb szervei). Litvánia: a 2007-es hiány csökkenése a folyó kiadások eredményszemléletű adatainak aktualizálásából adódik. Luxemburg: a 2007-es többlet növekedése az adatok aktualizálásának tulajdonítható. Málta: a 2006-os és 2007-es hiány növekedése a kormányzat által az Enemalta-nak nyújtott transzferek aktualizált adataira (2006 és 2007), és a társadalombiztosítás késleltetett kifizetésének korrekciójára (2007) vezethető vissza. Svédország: a 2006-os és 2007-es többlet növekedése elsősorban az adóbevételek aktualizált adataira és a GNI-alapú (az EU költségvetéséhez történő) hozzájárulás korrekciójára vezethető vissza. Adósság Dánia: A es adósság növekedett, mivel a városfejlesztéssel kapcsolatos (állami garanciával biztosított) adósság elszámolása megváltozott. GDP A áprilisában (az EDP jelentés során) közölt GDP-t számos tagállam különösen Lettország (+5,6%) és Románia (+2,0%) a évre vonatkozóan felülvizsgálta a októberi jelentése óta. A GDP-adatok változása befolyásolja a kormányzati hiány- és államadóssági rátákat (a nevező hatása miatt).

9 Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata A októberi és a áprilisi jelentések időszaka között Belgium Bulgária Dánia Írország Csehország Németország Észtország Görögország Spanyolország Franciaország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Luxemburg Hiány/többlet* Adósság Módosított hiány-/többlet- és adósságráták -0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,1-0,3 0,7 0,8 0,7 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,1-0,4 0,6 0,6 0,5 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0-0,1 0,2 0,2 0,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0-0,1 0,2 0,2 0,2 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,1-0,1 0,0 0,0-0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,1 0,1-0,1-0,4-0,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0-0,1-0,4-0,6 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1-0,2 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták -0,1-0,3-0,5 0,0 0,0-0,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -0,1-0,3-0,5 0,0 0,0 0,0 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,1 0,1 0,4 0,0 0,2-0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,1 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0

10 Málta Hollandia Ausztria Portugália Románia Szlovénia Szlovákia Magyarország Lengyelország Finnország Svédország Egyesült Királyság EU27 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0-0,3-0,4-0,1-0,2-0,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0-0,3-0,4 0,0 0,0 0,2 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0-0,1-0,2-0,3 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták -0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0-0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0-0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0-0,3 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0-0,3 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták -0,1-0,1-0,1 0,1 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -0,1-0,1-0,1 0,0 0,0-0,1 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták -0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 * Hiány-/többletráták revíziója: a pluszjel a kormányzati egyenleg GDP-hez viszonyított javulását, a mínuszjel pedig a romlását jelenti.

Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról 2010. október 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat a kormányzati hiány- és adósságadatokat 1 jelenleg 26 országra vonatkozóan

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a 2007. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 0,6%-a illetve 0,9%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,3%-a illetve 6,8%-a. Az

Részletesebben

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23.

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23. Eurostat Euro Indicators News Release 55/2007 2007. április 23. Jelentés a 2006. évi kormányzati hiányról és államadósságról Az eurózóna és az EU-27 tagállamainak kormányzati hiánya 1,6, illetve 1,7%-a

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. október 21. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,9, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 213. október 21. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. április 21. Jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,4, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a 211. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 4,1, illetve 4,5%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. április 23. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,, illetve

Részletesebben

Az Eurostat 67/2017. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 24. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat 67/2017. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 24. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat 67/217. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 217. április 24. Első jelentés a 216. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati

Részletesebben

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%.

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%. Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 21. Jelentés a 21. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,2, illetve 6,6%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve 4,%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 216. április 21. Első jelentés a 215. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,1,

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a 211. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 4,1, illetve 4,4%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Második jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Második jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. október 21. Második jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP

Részletesebben

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a Eurostat Euro-Indicators News Release 48/2006-2006. április 24. Jelentés a 2005. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4,

Részletesebben

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23.

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23. Eurostat News Release 2005. március 18. Első eredmények az EU-tagállamok 2004. évi államháztartási hiányáról és államadósságáról 2004-ben az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP

Részletesebben

Eurostat New s Release szeptember 26.

Eurostat New s Release szeptember 26. 2005. október 11. Eurostat New s Release 2005. szeptember 26. Jelentés a 2004. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP 2,7, illetve

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR)

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR) Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak - TÉRKÉPNET - térkép Hol tankoljak? - Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak,

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 12. (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 8. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

L 165 I Hivatalos Lapja

L 165 I Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 165 I Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. július 2. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok HATÁROZATOK Az Európai Tanács (EU) 2018/937 határozata (2018.

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2015) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése Átültetési deficit: 0,4% (az előző jelentés idején: 0,8%) Magyarországnak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.17. COM(2017) 242 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről -TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása

Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása Az MNB programok támogatásával bekövetkező jelentős hazai állampapírpiaci hozamcsökkenés, és a GDP-arányos

Részletesebben

Bruttó hazai termék, IV. negyedév

Bruttó hazai termék, IV. negyedév Közzététel: 11. március 11. Sorszám: 43. Következik: 11. március 11., Fogyasztói árak, 11. február Bruttó hazai termék, 1. IV. Magyarország bruttó hazai terméke 1 IV. ében 1,9%-kal, a naptárhatás kiszűrésével

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer

Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer Érvényben: 2018. június 14-től visszavonásig I. Általános információk A Szolgáltató adatai: Szerződő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös agrárpolitika (KAP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK. 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága. A részvételi feltételekhez fűződő kérdések

1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK. 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága. A részvételi feltételekhez fűződő kérdések 1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága A részvételi feltételekhez fűződő kérdések 1. Megerősítem, hogy vállalkozásom ipari vagy kereskedelmi jellegű

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös halászati politika (KHP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a tagállamok halászflottái 2014-ben

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek elejétől létezik, kizárólag

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. március 23. Élıállat és Hús 2009. 11. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

A fenntartható gazdasági növekedés dilemmái a magyar gazdaságban. Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató

A fenntartható gazdasági növekedés dilemmái a magyar gazdaságban. Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató A fenntartható gazdasági növekedés dilemmái a magyar gazdaságban Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató A fenntartható gazdasági növekedés értelmezése (24) a.) Ellentmondásos megközelítésekkel

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt.

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt. 2010.6.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 164/3 A Bizottság által közölt tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában)

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók 3.1. Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3.1.1. Az EU innovációs eredménytáblája (European Innovation Scoreboard)

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre. A pályázat célja: Az oktatói mobilitás célja

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.:

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.: 2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2018. 08. 03. 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf. 166. Tel.: +36 1 882 85 00 kapcsolat@kt.hu www.kozbeszerzes.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 62. (1)

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.22. COM(2017) 801 final Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről HU HU

Részletesebben

Költségvetési szabályok

Költségvetési szabályok Költségvetési szabályok Baksay Gergely, MNB, költségvetési elemzések igazgatója Sopron 2016. szeptember 29. Vázlat 1. A költségvetési szabályok eredete és alapelvei 2. Magyar költségvetési szabályok E

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2017) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése 2016-ban a tagállamoknak 66 új irányelvet kellett átültetniük.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Hatályos: 2013. szeptember 16-tól A Kinizsi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kizárólag az alábbi nemekben fogad be megbízásokat: EUR, USD, GBP,

Részletesebben

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 8.6.2017 A8-0061/19 Módosítás 19 Petra Kammerevert a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében Jelentés Santiago Fisas Ayxelà Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre COM(2016)0400

Részletesebben

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 11. (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. szeptember 21. Élıállat és Hús 2009. 37. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. október 5. Élıállat és Hús 2009. 39. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére CHF EUR, GBP, és USD devizanemekben nyitható.

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére CHF EUR, GBP, és USD devizanemekben nyitható. H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére vezetett devizaszámlák kamat-, jutalék- és költség kondíciói Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek,

Részletesebben

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az Európai Unió költségvetése Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az EU és a nagyvilág lakosság Lakosság millió főben, (2009) 1339

Részletesebben

4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése. % Millió EUR

4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése. % Millió EUR 4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése Megnevezés Csehország Lengyelország 1998 1999 1998 1999 Millió EUR % Millió EUR % Millió EUR % Millió EUR % kibocsátás 2933 100 12191 100

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2011. március 7. 2011. 8. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

Prof. Dr. Katona Tamás. A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a közgazdászképzésben

Prof. Dr. Katona Tamás. A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a közgazdászképzésben Prof. Dr. Katona Tamás A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a közgazdászképzésben A statisztikáról sugárzott kép a közgazdászképzésben A Statisztika módszertani tudományként szerepel

Részletesebben

Az államadóság kezelése és ellenőrzése. Banai Péter Benő

Az államadóság kezelése és ellenőrzése. Banai Péter Benő Az államadóság kezelése és ellenőrzése Banai Péter Benő 1 Gazdaságpolitikai mozgástér Az eladósodottság, a magas kockázati felárak az adósságcsökkentést teszik prioritássá 2 Gazdasági növekedés, hiány

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. szeptember 7. Élıállat és Hús 2009. 35. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

Európa Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország

Európa Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország Európa 1930 SW SU GE CS CH LI YU ES CS Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország YU Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Izland Jugoszlávia

Részletesebben