Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23."

Átírás

1 Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és államadósságról Az eurózóna és az EU-27 tagállamainak kormányzati hiánya 1,6, illetve 1,7%-a Az államadósság 69, illetve 61,7% 2006-ban mind az eurózóna (EA-13) 1, mind pedig az EU-27 tagállamainak kormányzati hiánya 2 csökkent 2005-höz viszonyítva, míg az államadósság 2 abszolút mértékben nőtt. Az eurózónában a kormányzati hiány 2005-ben 2,5%-át tette ki; az arány 2006-ban 1,6%-ra csökkent, az EU27-ben pedig 2,4%-ról 1,7%-ra. Az eurózónában az államadósság GDP-hez mért aránya a év végi 70,5%-ról 69%-ra mérséklődött 2006 végére, az EU-27-ben pedig 62,9%-ról 61,7%-ra csökkent Eurózóna (EA-13) GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány(-) / többlet (+) százalékában -3,0-2,8-2,5-1,6 százalékában 48,2 47,6 47,5 47,4 százalékában 45,1 44,8 45,1 45,8 Államadósság (millió euró) százalékában 69,2 69,7 70,5 69,0 EU-27 GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány(-) / többlet (+) százalékában -3,1-2,7-2,4-1,7 százalékában 47,7 47,1 46,9 46,8 százalékában 44,6 44,4 44,6 45,1 Államadósság (millió euró) százalékában 62,1 62,5 62,9 61, ban a legmagasabb GDP-hez viszonyított kormányzati hiányt Magyarország (-9,2%), Olaszország (-4,4%), Lengyelország (-3,9%), Portugália (-3,9%) és Szlovákia (-3,4%) regisztrálta ban tizenegy tagállam zárt kormányzati többlettel: Dánia (+4,2%), Finnország (+3,9%), Észtország (+3,8%), Bulgária (+3,3%), Írország (+2,9%), Svédország (+2.2%), Spanyolország (+1.8%), Hollandia (+0.6%), Lettország (+0.4%), Belgium (+0.2%) és Luxemburg (+0.1%). Összességében véve 2006-ban 22 tagállam könyvelt el -hez viszonyított javuló kormányzati egyenleget 2005-höz képest, és öt tagállam mutatott romlást végén -hez mért legalacsonyabb államadósságot Észtországban mérték (4,1%). Utána Luxemburg (6,8%), Lettország (10%) és Románia (12,4%) következett. Tíz tagállamban haladta meg az államadósság 60%-át 2006-ban: Olaszországban (106.8%), Görögországban (104,6%), Belgiumban (89,1%), Németországban (67,9%), Máltán (66,5%), Magyarországon (66,0%), Cipruson (65,3%), Portugáliában (64,7%), Franciaországban (63,9%) és Ausztriában (62,2%) ban az eurózónában a kormányzati kiadások 4 47,4%-át, a kormányzati bevételek pedig 45,8%-át tették ki. Az EU-27-re vonatkozó hasonló adatok 46,8% és 45,1% voltak.

2 Mindkét országcsoportban 2005 és 2006 között a kormányzati kiadások aránya kissé csökkent, miközben a bevételek aránya növekedett. A közölt adatokra vonatkozó fenntartások 5 Eurostatnak nincsen fenntartása a közölt adatokra vonatkozóan. A közölt adatok Eurostat módosításai 6 Belgium: Az Eurostat módosította a Belgium által 2005 és 2006 évre jelentett hiány- és adósság adatokat, mivel 2005-ben a kormány egy 7400 millió eurós ( 2,5%-a) adósságot átvállalt az SNCB vasúttársaságtól (FIF Fonds de l'infrastructure ferroviaire). Az ESA95 szabályok értelmében a FIF a kormányzati szektor része, és az adósságátvállalás a hiányt növeli. A kormányzati egyenleg a módosítás következtében 2005-ben millió euróval, 2006-ban millió euróval változott; az államadósság 2005 végén millió euróval ( 1,8%- a), 2006 végén millió euróval ( 1,6%-a) növekedett. Portugália: Az Eurostat a Portugália által 2005-re közölt kormányzati hiány adatokat 158 millió euróval megnövelte ( 0,1%-a), két kórháznak (Santa Maria and Nordeste) nyújtott tőkeinjekció tőketranszferként való átsorolása miatt. Az ESA95 szabályok szerint a közintézménynek juttatott tőkeinjekció hozzáadódik a deficithez, ha az állam nem mint magánrészvényes lép fel, és a projekt jövedelmezősége kétségbe vonható. Nagy-Britannia: Az Eurostat a Nagy-Britannia által évekre szolgáltatott adatokat módosította az UMTS licencből befolyt összegek kimutatásának konzisztenciája érdekében. Ez a és évi (valamint a 2003/2004 pénzügyi évre vonatkozó) kormányzati hiány 1045 millió fontos ( 0,1%-a), illetve a 2004 és évi (2002/2003, 2004/2005 és 2005/2006 pénzügyi év) hiányának 1044 millió fontos (GDP 0,1%-a) növekedéséhez vezet. A szolgáltatott adósságadatokban nincs változás. Görögország: Az Eurostat a jelenlegi EDP-jelentés céljaira a görög hatóságoktól kapott, nem revideált GDP-adatokat használta, melyek a jelentés mellékletét képezik, és nem a áprilisi EDP-jelentés táblázataiban szereplő revideált GDP-adatokat. Az utóbbiak felülvizsgálata folyik az Eurostatnál. Háttér Ebben a Gyorstájékoztatóban az Eurostat, az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala az EU tagállamai által a közötti évekre vonatkozóan szolgáltatott, a évi első, a túlzott hiány eljárás (EDP) alkalmazásához szükséges jelentéshez nyújtott adatok alapján adja meg az államadósságra és a kormányzati hiányra vonatkozó adatokat. A jelentés a nemzeti számlák ESA95 rendszerén alapul. A Gyorstájékoztatóban továbbá a kormányzati kiadásokra és bevételekre vonatkozó adatok is szerepelnek. Az Eurostat emellett hamarosan a kormányzati szektor számlákra vonatkozó információt is közzétesz honlapján, mely kitér az adósságszint (állomány-mozgás korrekciója) változásai szempontjából a hiány/többlet szerepére, és egyéb releváns tényezőkre: 1 Eurózóna (EA-13): Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia. Szlovénia január 1-jén csatlakozott az eurózónához.

3 2 A Maastrichti Szerződés (a túlzott hiányra vonatkozó eljárásról szóló jegyzőkönyv) szerint a kormányzati hiány (többlet) a teljes kormányzati szektor (központi kormányzat, tartományi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok) nettó hitelfelvételét (nettó hitelnyújtását) jelenti. A nemzeti számlák módszertana alapján számítják ki (Európai Számlák Rendszere, ESA95). Az államadósság a teljes kormányzati szektor év végén fennálló konszolidált bruttó adósságállománya (névértéken). Az eurózóna és az EU-27 összesített táblázatai: az adatok euróban szerepelnek. Az eurózónán kívüli országok esetén az euróra történő átváltás árfolyama a következő: hiány/többlet és GDP-adatok esetében az éves átlagárfolyam; az államadósság állományára vonatkozó adat esetében az év végi árfolyam. Nemzeti adatok táblázatai: ezek nemzeti valutában szerepelnek. 3 Az előző adatközlés során a évi kormányzati hiány az eurózónára (EA-12) 2,4%-a, az EU-25-re a GDP 2,3%-a volt. Az államadósság az eurózónában 70,8%-át, az EU-25-ben 63,2%-át tette ki. Lásd News Release 139/2006, október A kormányzati kiadásokról és bevételekről az ESA95 adattovábbítási program keretében szolgáltatnak adatot a tagországok az Eurostat részére. Ezek a kormányzati számlák nem pénzügyi tranzakcióinak összegét jelentik, magukban foglalják a folyó és tőkeműveleteket egyaránt. A meghatározásokat ld. a 2223/96 sz. Tanácsi Rendelet módosításában. Meg kell jegyezni, hogy az ESA95 módosítását követően a kormányzati egyenleg (amely a kormányzati bevételek és kiadások különbözete) nem azonos az ESA95 és a túlzott hiány eljárás esetében. A swapmegállapodások és határidős megállapodások szerinti elszámolások átsorolásáról szóló 2558/2001/EK rendelet arra utal, hogy a kormányzati hiány/többlet meghatározásánál a két releváns definíció a következő: A nettó hitelnyújtás / nettó hitelfelvétel ESA95 szerinti meghatározása nem tartalmazza a swapmegállapodásokból és határidős megállapodásokból adódó pénzáramlásokat; A túlzott hiány eljárás alkalmazása szempontjából a kormányzati szektor nettó hitelnyújtása / nettó hitelfelvétele magába foglalja a swap és határidős kamat megállapodásokból adódó pénzáramlásokat ot illetően a tagállamok zöme esetében csekély az eltérés ha van egyáltalán a két egyenleg között, kivéve Görögországot (0,29%), Dániát (0,13%), Ausztriát (0,13%), Svédországot (0,13%) és Finnországot (0,11%). Ezek az eltérések minden ország esetében javítják az EDP célú nettó hitelnyújtás/hitelfelvétel adatokat. A Svédország által szolgáltatott adatok szigorúan véve nem vethetők össze a többi ország adataival, mivel ő nem konszolidált alapon szolgáltat kamatadatokat, ami mind a kormányzati bevétel, mind a kiadás túlbecslését eredményezi. Ez viszont nem befolyásolja a kormányzati egyenleget és az államadósságot. 5 A fenntartások kifejezést a módosított 3605/93 tanácsi rendelet 8h(1) cikke szerinti értelemben használjuk. Az Európai Bizottság (Eurostat) akkor fejez ki fenntartást, ha kétségei vannak a szolgáltatott adat minőségével kapcsolatban. 6 A módosított 3605/93 tanácsi rendelet 8h(2) cikke szerint a Bizottság (az Eurostat) módosíthatja a tagországok által jelentett adatokat, és a módosított adatokat és az indoklást közli olyan esetekben, amikor a tagország által jelentett adatok bizonyíthatóan nem felelnek meg a rendelet 8a(1) cikkelyének. További információért a túlzott hiány eljárás keretében alkalmazott statisztikai módszerekről lásd a 3605/93 Tanácsi Rendeletet, ami összevont formában elérhető a következő útvonalon: a 2223/96 módosított Tanácsi Rendeletet és az ESA 95 Manual on government deficit and debt, második kiadás (2002), 240 oldal, ISBN , ingyenes pdf állomány, nyomtatott példány 37 EUR (adó nélkül). További megjegyzések találhatók az Eurostat honlapján az értékpapír-műveletekkel, tőkeinjekciókkal, nyugdíjbiztosítási rendszerek osztályozásával, nyugdíjkötelezettségek átadásával kapcsolatos egyösszegű befizetésekkel, továbbá a kormányzati intézmények és a nem kormányzati partnerek közötti hosszú távú szerződéseivel kapcsolatban. Kiadja: Eurostat Sajtóiroda Tim ALLEN BECH Building

4 L-2920 LUXEMBOURG Tel.: Fax: Eurostat sajtóközlemények az interneten:

5 GDP, hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Belgium* GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,1 0,0-2,3 0,2 51,1 49,3 52,3 49,1 51,1 49,2 50,0 49,3 Államadósság (millió euró) ,6 94,3 93,2 89,1 Bulgária GDP piaci áron (millió BGN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió BGN) ,9 2,2 1,9 3,3 40,9 39,3 39,5 36,6 40,0 41,4 41,4 39,9 Államadósság (millió euró) ,9 37,9 29,2 22,8 Csehország GDP piaci áron (millió CZK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió CZK) %- ában -6,6-2,9-3,5-2,9 47,3 44,4 44,0 42,5 40,7 41,5 40,4 39,5 Államadósság (millió CZK) ,1 30,7 30,4 30,4 Dánia GDP piaci áron (millió DKK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió DKK) ,0 2,0 4,7 4,2 * 55,7 55,4 53,1 51,4 * 55,6 57,3 57,8 55,6 Államadósság (millió DKK) ,8 44,0 36,3 30,2

6 Németország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,0-3,7-3,2-1,7 48,5 47,1 46,8 45,7 44,5 43,4 43,5 44,0 Államadósság (millió euró) ,9 65,7 67,9 67,9 Észtország GDP piaci áron (millió EEK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió EEK) ,0 2,3 2,3 3,8 35,3 34,2 33,2 33,2 37,4 36,6 35,5 37,0 Államadósság (millió EEK) ,7 5,2 4,4 4,1 Görögország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,2-7,9-5,5-2,6 49,5 49,8 47,3 46,1 43,2 41,9 41,6 43,2 Államadósság (millió euró) ,8 108,5 107,5 104,6 Spanyolország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,0-0,2 1,1 1,8 38,2 38,8 38,2 38,5 38,2 38,6 39,3 40,3 Államadósság (millió euró) ,8 46,2 43,2 39,9

7 Franciaország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,1-3,6-3,0-2,5 53,3 53,2 53,7 53,5 49,2 49,6 50,7 51,0 Államadósság (millió euró) ,4 64,3 66,2 63,9 Írország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,4 1,4 1,0 2,9 33,5 34,0 34,4 34,1 33,9 35,5 35,5 36,9 Államadósság (millió euró) ,2 29,7 27,4 24,9 Olaszország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,5-3,5-4,2-4,4 48,3 47,7 48,3 50,1 44,8 44,2 44,0 45,6 Államadósság (millió euró) ,3 103,8 106,2 106,8 Ciprus GDP piaci áron (millió CYP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió CYP) ,3-4,1-2,3-1,5 45,1 42,9 43,6 43,9 38,8 38,8 41,2 42,4 Államadósság (millió CYP) ,1 70,3 69,2 65,3

8 Lettország GDP piaci áron (millió LVL) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió LVL) ,6-1,0-0,2 0,4 34,8 35,8 35,5 37,0 33,2 34,7 35,2 37,4 Államadósság (millió LVL) ,4 14,5 12,0 10,0 Litvánia GDP piaci áron (millió LTL) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió LTL) ,3-1,5-0,5-0,3 33,2 33,4 33,6 33,6 32,0 31,8 33,1 33,3 Államadósság (millió LTL) ,2 19,4 18,6 18,2 Luxemburg GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,4-1,2-0,3 0,1 42,0 43,2 42,8 40,4 42,5 41,9 42,6 40,5 Államadósság (millió euró) ,3 6,6 6,1 6,8 Magyarország GDP piaci áron (millió HUF) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió HUF) ,2-6,5-7,8-9,2 49,1 48,9 50,0 53,0 41,9 42,5 42,2 43,7 Államadósság (millió HUF) ,0 59,4 61,7 66,0

9 Málta GDP piaci áron (millió MTL) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió MTL) ,0-5,0-3,1-2,6 48,6 46,8 46,0 45,2 38,6 41,9 42,9 42,7 Államadósság (millió MTL) ,4 73,9 72,4 66,5 Hollandia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,1-1,8-0,3 0,6 47,1 46,2 45,5 46,7 43,9 44,5 45,2 47,2 Államadósság (millió euró) ,0 52,6 52,7 48,7 Ausztria GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,6-1,2-1,6-1,1 51,1 50,3 49,9 49,2 49,3 49,0 48,2 48,0 Államadósság (millió euró) ,6 63,9 63,5 62,2 Lengyelország GDP piaci áron (millió PLN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió PLN) ,3-5,7-4,3-3,9 44,6 42,6 43,4 43,3 38,4 36,9 39,0 39,4 Államadósság (millió PLN) ,1 45,7 47,1 47,8

10 Portugália** GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,9-3,3-6,1-3,9 45,5 46,4 47,4 46,1 42,5 43,1 41,4 42,2 Államadósság (millió euró) ,8 58,2 63,6 64,7 Románia GDP piaci áron (millió RON) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió RON) ,5-1,5-1,4-1,9 33,6 32,6 33,7 32,0 32,1 31,1 32,4 30,1 Államadósság (millió RON) ,5 18,8 15,8 12,4 Szlovénia GDP piaci áron (millió SIT) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió SIT) ,8-2,3-1,5-1,4 48,0 47,4 47,0 46,3 45,3 45,1 45,6 44,8 Államadósság (millió SIT) ,6 28,9 28,4 27,8 Szlovákia GDP piaci áron (millió SKK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió SKK) ,7-2,4-2,8-3,4 40,0 37,7 38,1 37,3 37,2 35,3 35,2 33,9 Államadósság (millió SKK) ,4 41,5 34,5 30,7 Finnország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,5 2,3 2,7 3,9 50,0 50,2 50,5 48,6 52,4 52,3 53,0 52,3 Államadósság (millió euró) ,3 44,1 41,4 39,1

11 Svédország GDP piaci áron (millió SEK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió SEK) ,9 0,8 2,1 2,2 58,3 56,9 56,6 55,5 57,2 57,5 58,5 57,6 Államadósság (millió SEK) ,5 52,4 52,2 46,9 Nagy-Britannia*** GDP piaci áron (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) ,2-3,1-3,1-2,8 42,4 42,7 43,7 44,1 39,3 39,6 40,7 41,4 Államadósság (millió GBP) ,8 40,3 42,2 43,5 Pénzügyi év (pé) 2002/ / / /2006 GDP piaci áron (pé) (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) pé (millió GBP) ,1-3,0-3,2-2,9 Államadósság (pé) (millió GBP) ,8 38,5 39,8 41,8 * Belgium a kormányzati bevételeket és kiadásokat az SNCB vasúttársaság 7400 millió eurós állami adósságátvállalás (FIF) nélkül jelentette 2005-ben. Az ESA95 szabályok érvényesítése érdekében az Eurostat a és évi adatokat módosította. ** Portugália a kormányzati bevételeket és kiadásokat a Santa Maria és Nordeste kórházaknak tőketranszfer formájában nyújtott tőkeinjekció nélkül jelentette (158 millió euró). Az ESA95 előírásoknak megfelelően az Eurostat módosította az adatokat 2005 évre. *** Az adatok naptári évre vonatkoznak. A pénzügyi évre vonatkozó adatokat (április 1-től március 31-ig) dőlt betűvel jelezzük. Nagy-Britanniánál a túlzott hiány eljárás alkalmazása szempontjából a pénzügyi évre vonatkozó adatok a mérvadók.

12 I. függelék Főbb revíziók a októberi és áprilisi jelentések között Az alábbiakban bemutatjuk az egyes országokra vonatkozó magyarázatokat a jelentősebb adatfelülvizsgálatok okairól, amelyeket a októberi és áprilisi EDP-jelentések között a kormányzati hiány- és adósságadatokra vonatkozóan, valamint, a hiány- és vonatkozásában hajtottak végre (lásd a lenti táblázatokat). Eurostat-határozat a magánnyugdíj-pénztárak osztályozásáról kormányzati felelősségvállalás vagy garancia esetén: a áprilisi jelentéssel bezárólag az Eurostat a magánnyugdíj-pénztárakra vonatkozó határozatának végrehajtására vonatkozó ideiglenes derogáció ideje lejárt. Ennek deficitnövelő/többletcsökkentő hatása mellett adósságnövelő hatása is van Dánia, Magyarország, Lengyelország és Svédország esetében a közötti időszakra. Kormányzati hiány Dánia: A közötti államháztartási többlet csökkenésének oka a korábban a kormányzati szektorba sorolt magánnyugdíj-pénztárak átsorolása a március 2-i Eurostathatározatnak megfelelően, mivel a 2004 szeptemberében nyújtott átmeneti időszak lejárt. Az átsorolást részben kompenzálta a és évi adóbevételek felfelé történő revíziója. Görögország: A évi hiány növekedése főleg az EU átutalások számbavételi idejére vonatkozó új információknak köszönhető, melyet részben az adókinnlevőségek felfelé módosítása kompenzált. A évi hiány növekedése főként a központi kormányzatba sorolt egyéb szervek kisebb többlete miatt következett be.. Olaszország: A évi hiány növekedése főként az exporthitel-garanciák könyvelési felülvizsgálatának (SACE) tulajdonítható. Magyarország: A közötti kormányzati hiány növekedésének oka a a korábban a kormányzati szektorba sorolt magánnyugdíj-pénztárak átsorolása a március 2-i Eurostathatározatnak megfelelően, mivel a 2004 szeptemberében nyújtott átmeneti időszak lejárt. Lettország: A és évi hiány növekedése az egyéb kinnlevőség/tartozás revideált adatai miatt következett be, nevezetesen az EU-val szembeni követelések vonatkozásában. Luxemburg: A évi hiány csökkenése főként az ÁFA- és fogyasztásiadó-bevételek revíziójából adódott. Lengyelország: A közötti kormányzati hiány növekedésének oka a korábban a kormányzati szektorba sorolt magánnyugdíj-pénztárak átsorolása a március 2-i Eurostathatározatnak megfelelően, mivel a 2004 szeptemberében nyújtott átmeneti időszak lejárt. Szlovákia: A közötti kormányzati hiány csökkenését főként a nemzeti számlákban az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások számbavételi módjának módszertani változása okozta, melyet 2004-ben részben kompenzált az egyéb központi költségvetési szervek többletének csökkenése.

13 Svédország: A közötti államháztartási többlet csökkenésének oka a korábban a kormányzati szektorba sorolt magánnyugdíj-pénztárak átsorolása a március 2-i Eurostathatározatnak megfelelően, mivel a 2004 szeptemberében nyújtott átmeneti időszak lejárt. Adósság Dánia, Magyarország, Lengyelország és Svédország: A közötti államadósság növekedésének oka a korábban a kormányzati szektorba sorolt magánnyugdíj-pénztárak átsorolása a március 2-i Eurostat-határozatnak megfelelően, mivel a 2004 szeptemberében nyújtott átmeneti időszak lejárt. GDP A közötti időszakra vonatkozó, áprilisban EDP célokra jelentett GDP-adatokat a tagországok kismértékben módosították a októberi közleményhez képest, legjelentősebben Málta és Portugália esetében ( 1 2,5%-a közötti értékkel). A görögországi GDP-adatok revíziója, mint azt az EDP-közlemény táblázataiban is jeleztük, még folyamatban van, mivel az nagyon nagy mértékű. Valójában statisztikai kétségek merültek fel a revideált GDP-adatokkal kapcsolatban, amelyek szükségessé teszik az Eurostat által történő teljeskörű jóváhagyást. Ezért a jelen EDP-közleményhez az Eurostat a görög hatóságoktól származó, a jelentés mellékletében található, revideálatlan GDP számokat használt. A GDP-adatok megváltozása befolyásolja a kormányzati hiány- és államadóssági rátákat. Lásd az alábbi táblázatot:

14 Kormányzati hiány/többlet és államadóssági ráták felülvizsgálata A októberi és a áprilisi közlemények közötti időszak Hiány/többlet* Adósság Belgium Csehország Dánia Németország Észtország Írország Görögország Spanyolország Módosított hiány/többlet hiány/többlet vagy Módosított hiány/többlet hiány/többlet vagy Módosított hiány/többlet hiány/többlet vagy GDP revíziója miatt Módosított hiány/többlet hiány/többlet vagy Módosított hiány/többlet hiány/többlet vagy Módosított hiány/többlet hiány/többlet vagy Módosított hiány/többlet hiány/többlet vagy Módosított hiány/többlet hiány/többlet vagy

15 Franciaország Olaszország Ciprus Lettország Lithuania Luxemburg Magyarország Málta Módosított hiány/többlet hiány/többlet vagy GDP revíziója miatt Módosított hiány/többlet hiány/többlet vagy GDP revíziója miatt Módosított hiány/többlet hiány/többlet vagy Módosított hiány/többlet hiány/többlet vagy GDP revíziója miatt Módosított hiány/többlet hiány/többlet vagy Módosított hiány/többlet hiány/többlet vagy Módosított hiány/többlet hiány/többlet vagy Módosított hiány/többlet hiány/többlet vagy GDP revíziója miatt * Hiány/többlet vagy adósság revíziója: a plusz jel az államháztartási mérleg GDP-hez viszonyított javulását jelenti, a mínusz jel pedig a romlását.

16 Kormányzati hiány/többlet és államadóssági ráták felülvizsgálata A októberi és a áprilisi közlemények közötti időszak Hiány/többlet* Adósság Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország Módosított hiány/többlet és hiány/többlet vagy Módosított hiány/többlet és hiány/többlet vagy Módosított hiány/többlet és hiány/többlet vagy GDP revíziója miatt Módosított hiány/többlet és hiány/többlet vagy GDP revíziója miatt Módosított hiány/többlet és hiány/többlet vagy Módosított hiány/többlet és hiány/többlet vagy GDP revíziója miatt Módosított hiány/többlet és hiány/többlet vagy GDP revíziója miatt Módosított hiány/többlet és hiány/többlet vagy GDP revíziója miatt

17 Nagy- Britannia Módosított hiány/többlet és hiány/többlet vagy GDP revíziója miatt * Hiány/többlet vagy adósság revíziója: a plusz jel az államháztartási mérleg GDP-hez viszonyított javulását jelenti, a mínusz jel pedig a romlását.

Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról 2010. október 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat a kormányzati hiány- és adósságadatokat 1 jelenleg 26 országra vonatkozóan

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a 2007. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 0,6%-a illetve 0,9%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2008. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 1,9%-a illetve 2,3%-a. Az

Részletesebben

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a Eurostat Euro-Indicators News Release 48/2006-2006. április 24. Jelentés a 2005. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4,

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,3%-a illetve 6,8%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. október 21. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,9, illetve

Részletesebben

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23.

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23. Eurostat News Release 2005. március 18. Első eredmények az EU-tagállamok 2004. évi államháztartási hiányáról és államadósságáról 2004-ben az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP

Részletesebben

Az Eurostat 67/2017. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 24. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat 67/2017. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 24. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat 67/217. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 217. április 24. Első jelentés a 216. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. április 21. Jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,4, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 213. október 21. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 216. április 21. Első jelentés a 215. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,1,

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve 4,%-a Az

Részletesebben

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%.

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%. Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 21. Jelentés a 21. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,2, illetve 6,6%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. április 23. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,, illetve

Részletesebben

Eurostat New s Release szeptember 26.

Eurostat New s Release szeptember 26. 2005. október 11. Eurostat New s Release 2005. szeptember 26. Jelentés a 2004. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP 2,7, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a 211. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 4,1, illetve 4,5%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Második jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Második jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. október 21. Második jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a 211. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 4,1, illetve 4,4%-a Az

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR)

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR) Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak - TÉRKÉPNET - térkép Hol tankoljak? - Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak,

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2015) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése Átültetési deficit: 0,4% (az előző jelentés idején: 0,8%) Magyarországnak

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

Bruttó hazai termék, IV. negyedév

Bruttó hazai termék, IV. negyedév Közzététel: 11. március 11. Sorszám: 43. Következik: 11. március 11., Fogyasztói árak, 11. február Bruttó hazai termék, 1. IV. Magyarország bruttó hazai terméke 1 IV. ében 1,9%-kal, a naptárhatás kiszűrésével

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

L 165 I Hivatalos Lapja

L 165 I Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 165 I Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. július 2. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok HATÁROZATOK Az Európai Tanács (EU) 2018/937 határozata (2018.

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.17. COM(2017) 242 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 12. (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 8. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer

Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer Érvényben: 2018. június 14-től visszavonásig I. Általános információk A Szolgáltató adatai: Szerződő

Részletesebben

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről -TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása

Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása Az MNB programok támogatásával bekövetkező jelentős hazai állampapírpiaci hozamcsökkenés, és a GDP-arányos

Részletesebben

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös halászati politika (KHP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a tagállamok halászflottái 2014-ben

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 214. III. negyedév A fizetésimérleg-statisztikák elmúlt években megújított nemzetközi módszertani szabványainak (Balance of Payments and International Investment

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III.. I.. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 15. I. 15. III. 1. I. 1. III. 17. I. 17. III. 18. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 25. III. 2. I. 2. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. 21. I. 21. III. 217.

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5. A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. augusztus 5. Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben

Költségvetési szabályok

Költségvetési szabályok Költségvetési szabályok Baksay Gergely, MNB, költségvetési elemzések igazgatója Sopron 2016. szeptember 29. Vázlat 1. A költségvetési szabályok eredete és alapelvei 2. Magyar költségvetési szabályok E

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére CHF EUR, GBP, és USD devizanemekben nyitható.

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére CHF EUR, GBP, és USD devizanemekben nyitható. H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére vezetett devizaszámlák kamat-, jutalék- és költség kondíciói Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek,

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. október 31-től Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 18. IV. negyedév Budapest, 19. február 18. - A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt.

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt. 2010.6.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 164/3 A Bizottság által közölt tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek elejétől létezik, kizárólag

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2018. III. negyedév 2018 III. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege)

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2017) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése 2016-ban a tagállamoknak 66 új irányelvet kellett átültetniük.

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2011. március 7. 2011. 8. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól negyedév Budapest, 19. május 17. - A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

A fenntartható gazdasági növekedés dilemmái a magyar gazdaságban. Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató

A fenntartható gazdasági növekedés dilemmái a magyar gazdaságban. Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató A fenntartható gazdasági növekedés dilemmái a magyar gazdaságban Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató A fenntartható gazdasági növekedés értelmezése (24) a.) Ellentmondásos megközelítésekkel

Részletesebben

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Hatályos: 2013. szeptember 16-tól A Kinizsi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kizárólag az alábbi nemekben fogad be megbízásokat: EUR, USD, GBP,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól III. negyedév 5. I. 5. III.. I.. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 15. I. 15. III. 1. I. 1. III. 17. I. 17. III. 18. I. 18. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. március 23. Élıállat és Hús 2009. 11. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös agrárpolitika (KAP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában)

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók 3.1. Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3.1.1. Az EU innovációs eredménytáblája (European Innovation Scoreboard)

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

USE ONLY EURÓPA ORSZÁGAI ÉS FŐVÁROSAI

USE ONLY EURÓPA ORSZÁGAI ÉS FŐVÁROSAI EURÓPA ORSZÁGAI ÉS FŐVÁROSAI 1. Észak-Európa Norvégia Oslo Svédország Stockholm Finnország Helsinki Dánia Koppenhága Izland Reykjavík 2. Nyugat-Európa Nagy-Britannia vagy Egyesült Királyság, United Kingdom

Részletesebben

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 8.6.2017 A8-0061/19 Módosítás 19 Petra Kammerevert a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében Jelentés Santiago Fisas Ayxelà Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre COM(2016)0400

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2016. III. negyedév 2016 III. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege)

Részletesebben

Az államadóság kezelése és ellenőrzése. Banai Péter Benő

Az államadóság kezelése és ellenőrzése. Banai Péter Benő Az államadóság kezelése és ellenőrzése Banai Péter Benő 1 Gazdaságpolitikai mozgástér Az eladósodottság, a magas kockázati felárak az adósságcsökkentést teszik prioritássá 2 Gazdasági növekedés, hiány

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.22. COM(2017) 801 final Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről HU HU

Részletesebben

Megvitatandó napirendi pontok (II.)

Megvitatandó napirendi pontok (II.) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. július 1. (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 IDEIGLENES NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (II. rész) Európa épület, Brüsszel 2019. július 3. és 4. (10.00, 9.00)

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése. % Millió EUR

4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése. % Millió EUR 4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése Megnevezés Csehország Lengyelország 1998 1999 1998 1999 Millió EUR % Millió EUR % Millió EUR % Millió EUR % kibocsátás 2933 100 12191 100

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK L 276/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.10.17. II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Európa Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország

Európa Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország Európa 1930 SW SU GE CS CH LI YU ES CS Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország YU Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Izland Jugoszlávia

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK. 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága. A részvételi feltételekhez fűződő kérdések

1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK. 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága. A részvételi feltételekhez fűződő kérdések 1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága A részvételi feltételekhez fűződő kérdések 1. Megerősítem, hogy vállalkozásom ipari vagy kereskedelmi jellegű

Részletesebben