Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról"

Átírás

1 Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. április 21. Jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,4, illetve 2,9%-a Az államadósság mértéke: 91,9, illetve 86,8% 214-ben az eurózóna 1 (EA-19) és az EU-28-ak 1 kormányzati hiánya 2 abszolút értelemben egyaránt csökkent 213-hoz viszonyítva, miközben a kormányzati adósság 2 mindkét övezetben emelkedett. Az eurózónában a kormányzati hiány GDP-hez viszonyított aránya a 213. évi 2,9%-ról 214-re 2,4%-ra csökkent, míg az EU- 28-akban 3 3,2%-ról 2,9%-ra. Az euróövezet GDP-hez viszonyított kormányzati adóssága a 213. év végi 9,9%-ról 214 végére 91,9%-ra, az EU-28-aké 3 pedig 85,5%-ról 86,8%-ra növekedett Eurózóna (EA-19) GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,1 3,6 2,9 2,4 Kormányzati szektor kiadásai 49, 49,5 49,4 49, Kormányzati szektor bevételei 44,8 45,9 46,6 46,6 Államadósság (millió euró) ,8 89,1 9,9 91,9 EU-28-ak GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,5 4,2 3,2 2,9 Kormányzati szektor kiadásai 48,5 49, 48,6 48,1 Kormányzati szektor bevételei 44, 44,7 45,4 45,2 Államadósság (millió euró) ,9 83,7 85,5 86,8 214-ben Dánia (+1,2%), Németország (+,7%), Észtország és Luxemburg (egyaránt +,6%) kormányzati többlettel zárt, míg a GDP százalékában kifejezett legalacsonyabb kormányzati hiányt Litvániában (,7%), Lettországban ( 1,4%) és Romániában ( 1,5%) mérték. A GDP 3%-ánál nagyobb hiánya tizenkét tagállamnak volt: Ciprusnak ( 8,8%), Spanyolországnak ( 5,8%), Horvátországnak és az Egyesült Királyságnak (mindkettő 5,7%), Szlovéniának ( 4,9%), Portugáliának ( 4,5%), Írországnak ( 4,1%), Franciaországnak ( 4,%), Görögországnak ( 3,5%), valamint Belgiumnak, Lengyelországnak és Finnországnak (egyaránt 3,2%). 214 végén a GDP-hez viszonyított legalacsonyabb államadóssága Észtországnak (1,6%), Luxemburgnak (23,6%), Bulgáriának (27,6%), Romániának (39,8%) és Lettországnak (4,%) volt. A GDP 6%-át tizenhat tagállam államadóssága haladta meg, a legnagyobb mértékben Görögországé (177,1%), Olaszországé (132,1%), Portugáliáé (13,2%), Írországé (19,7%), Ciprusé (17,5%) és Belgiumé (16,5%). 214-ben a kormányzati kiadások 4 a GDP 49,%-át, míg a kormányzati bevételek 4 a GDP 46,6%-át tették ki az eurózónában. Az EU-28-akra vonatkozó megfelelő adatok: 48,1, illetve 45,2%. A kormányzati kiadások aránya 213 és 214 között mindkét övezetben csökkent, miközben a kormányzati bevételek aránya az eurózónában változatlan maradt, az EU-28-akban pedig enyhén csökkent.

2 A közölt adatokra vonatkozó fenntartások 5 Bulgária: az Eurostat fenntartással kezeli a Bulgária által benyújtott adatok minőségét a Betétbiztosítási Alap szektorba sorolásával, illetve azzal kapcsolatban, hogy a Társasági Kereskedelmi Bankban elhelyezett biztosított betétek (3,7 milliárd BGN) alap általi visszafizetésének milyen hatása van a kormányzati hiányra. A tranzakció hatását az Eurostat a bolgár statisztikai intézményekkel együttműködve fogja értékelni az elkövetkező hónapokban. Ez nagy valószínűség szerint a kormányzati hiány növekedését fogja eredményezni. Portugália: az Eurostat fenntartással kezeli a Portugália által benyújtott adatok minőségét a Novo Banco tőkésítésével összefüggésben. 214 harmadik negyedévében a Portugál Szanálási Alap 4,9 milliárd eurót (a GDP 2,8%-át) nyújtott a Novo Banco részére. A mostani EDP-jelentésében a portugál intézmények (információhiány miatt) átmenetileg teljes összegében pénzügyi műveletként számolták el a tranzakciót, amely így nem volt hatással a kormányzati hiányra. A tranzakció végleges hatását az Eurostat a portugál statisztikai intézményekkel együttműködve fogja értékelni az elkövetkező hónapokban, miután a Novo Banco privatizációs folyamata és a portugál kormánynak fizetendő végleges eladási összeg ismertté válik. Ez nagy valószínűség szerint a kormányzati hiány növekedését fogja eredményezni. A közölt adatok Eurostat általi módosítása 6 Az Eurostat nem végzett módosításokat a tagállamok által közölt adatokon. Egyéb kérdések a) Kormányok közötti hitelnyújtás A kormányzati adósság megfelelő európai szintű konszolidációja és a felhasználók tájékoztatása céljából az Eurostat adatokat gyűjt és közöl a más EU-tagállamok kormányainak nyújtott kormányzati kölcsönökről, beleértve az európai pénzügyi stabilitási eszközön (EFSF) keresztül folyósított összegeket is. 211 és 214 között a kormányok közötti hitelnyújtás számai döntően a Görögországnak, Írországnak és Portugáliának nyújtott hiteleket jelentik. b) A pénzügyi válsággal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló háttéranyag és kiegészítő táblázatok Az Eurostat tagállamonként kiegészítő táblázatokat tesz közzé honlapján a pénzügyi válság hatásáról: Az Eurostat az alábbi címen egy háttéranyagot is közöl, mely további információval szolgál a kiegészítő táblázatok tartalmáról, az EU-ra és az euróövezetre vonatkozó összefoglaló táblázatokkal együtt: A háttéranyag 2. táblázata a pénzügyi intézmények támogatása érdekében tett kormányzati intézkedések hatásait figyelmen kívül hagyó 213. és 214. évi kormányzati hiány-, illetve többletadatokat mutatja be. Meg kell jegyezni, hogy a kormányzati hiánynak, illetve többletnek ez a módosított mérőszáma csak azt a célt szolgálja, hogy az adatokat jobban be lehessen mutatni a felhasználók számára. c) Kereskedelmi hitelek és előlegek állománya A kormányzati kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásként az Eurostat közzétesz honlapján kereskedelmi hitelekkel és előlegekkel kapcsolatos adatokat, a tagállamok közötti évekre vonatkozó közlése alapján: Meg kell jegyezni, hogy a 479/29/EK módosított rendelet szerint a kormányzati egységek kereskedelmi hitelekben és előlegekben fennálló kötelezettségei nem részei a maastrichti adósságnak.

3 d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok számbavétele Az Eurostat a tagállamokkal együttműködésben jelenleg vizsgálja egyes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, mint például át nem ruházható takarékkönyvek és kincstárjegyek EDP-célú értékelését. Ez néhány tagállamban a kormányzati adósság jövőbeli növekedéséhez vezethet, az ezen eszközökön keletkező felhalmozott tőkésített kamat beleszámítása miatt. Háttér Ebben a sajtóközleményben az Eurostat, az Európai Unió Statisztikai Hivatala az EU tagállamai által a közötti évekre vonatkozóan a 215. évi első, a túlzotthiány-eljárás (EDP) alkalmazásához szükséges jelentésükben nyújtott adatok alapján adja meg 7 az államadósságra és a kormányzati hiányra vonatkozó adatokat. A jelentés a nemzeti számlák ESA 21-rendszerén alapul. A sajtóközlemény tartalmazza még a kormányzati kiadásokra és bevételekre vonatkozó adatokat. Az Eurostat további információkat tesz közzé honlapján a kormányzati pénzügyi statisztika címszó alatt a kormányzati szektor számláiról, valamint arról, hogy a hiány/többlet és az egyéb vonatkozó tényezők mennyiben járultak hozzá az adósságszint változásaihoz (állományok és folyamatok korrekciója): 1. Eurózóna (EA-19): Belgium, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Portugália, Szlovénia, Szlovákia és Finnország. A mellékelt táblázatban Lettország és Litvánia a teljes időszakban az euróövezet országai között szerepel annak ellenére, hogy Lettország 214. január 1-jén, Litvánia pedig 215. január 1-jén csatlakozott az eurózónához június 3-ig az Európai Unió (EU-27-ek) huszonhét tagállamból állt július 1-jétől az Európai Unió (EU-28-ak) Horvátországot is magában foglalja. A mellékelt táblázatban minden időszak az EU-28-akra vonatkozik. 2. A Maastrichti Szerződés mellékletét képező, a túlzott hiányra vonatkozó eljárásról szóló jegyzőkönyv szerint a kormányzati hiány (többlet) a teljes kormányzati szektor (központi kormányzat, tartományi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok) nettó hitelfelvételét (nettó hitelnyújtását) jelenti. A nemzeti számlák módszertana alapján számítják ki (Nemzeti Számlák Európai Rendszere, ESA 21). Az államadósság a teljes kormányzati szektor év végén fennálló konszolidált bruttó adósságállománya (névértéken). * Az eurózóna és az EU-28-ak összesített táblázata: az adatok euróban szerepelnek. Az euróövezeten kívüli országok esetén az euróra történő átváltás árfolyama a következő: - a hiány/többlet és a GDP adatai esetében az éves átlagárfolyam; - az államadósság állománya esetében az év végi árfolyam. * Nemzeti adatok táblázata: az adatok nemzeti valutában szerepelnek. Lettország és Litvánia esetében az euró bevezetését megelőző évek adatai euróban szerepelnek, az átváltás a visszavonhatatlanul rögzített átváltási ráták alapján történt. 3. Az előző túlzotthiány-eljárás keretében történő adatszolgáltatás során a 213. évi kormányzati hiány az EU-28-akban a GDP 3,2%- a volt, az államadósság pedig a GDP 85,4%-át tette ki. Lásd: 158/214. számú sajtóközlemény, 214. október Kormányzati kiadásaikról és bevételeikről a tagállamok az ESA 21 adattovábbítási program keretében szolgáltatnak adatokat az Eurostat részére, melyek a kormányzat nem pénzügyi tranzakcióit tartalmazzák, és magukban foglalják a folyó és tőkeműveleteket egyaránt. A meghatározásokat lásd az európai unióbeli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 213. május 21-i 549/213/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben. 5. A fenntartások kifejezést a 479/29/EK módosított tanácsi rendelet 15. cikkének (1) bekezdése szerinti értelemben használjuk. Az Európai Bizottság (Eurostat) akkor fejezi ki fenntartásait, ha kétségei vannak a szolgáltatott adatok minőségével kapcsolatban. 6. A 479/29/EK módosított tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottság (az Eurostat) módosíthatja a tagországok által jelentett adatokat, és a módosított adatokat és az indoklást közli olyan esetekben, amikor a tagország által jelentett adatok bizonyíthatóan nem felelnek meg a minőségre vonatkozó követelményeknek (az elszámolási szabályok betartása, a statisztikai adatok teljessége, megbízhatósága, időszerűsége és következetessége). 7. A 479/29/EK módosított tanácsi rendelet 14. cikkének (1) bekezdése szerint az Eurostat a túlzotthiány-eljárásról (EDP) szóló jegyzőkönyv alkalmazásához a benyújtási határidők után három héten belül közzéteszi a tényleges kormányzati hiányról és adósságról szóló adatokat. Ez az adatszolgáltatás a közzététellel történik meg. A túlzotthiány-eljárás keretében szolgáltatott statisztikai adatok módszertanáról további információk találhatók a Manual on government deficit and debt Implementation of ESA 21 című Eurostat-kiadvány 214-es kiadásában:

4 Kiadja: az Eurostat Sajtóirodája Tim ALLEN Tel.: Kapcsolattartás a médiával: az Eurostat információszolgálata Tel.: Az Eurostat sajtóközleményei a világhálón: Kövesse az Eurostatot a Twitteren:

5 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Belgium GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,1 4,1 2,9 3,2 Kormányzati szektor kiadásai 53,4 54,8 54,5 54,3 Kormányzati szektor bevételei 49,3 5,7 51,5 51,1 Államadósság (millió euró) , 13,8 14,4 16,5 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) 2 586, , , ,2 Bulgária GDP piaci áron (millió BGN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió BGN) ,,7,9 2,8 Kormányzati szektor kiadásai 34,7 35,2 38,3 39,2 Kormányzati szektor bevételei 32,6 34,5 37,4 36,4 Államadósság (millió BGN) ,7 18, 18,3 27,6 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió BGN),,,, Csehország GDP piaci áron (millió CZK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió CZK) ,7 3,9 1,2 2, Kormányzati szektor kiadásai 42,4 43,8 41,9 42, Kormányzati szektor bevételei 39,7 39,9 4,8 4,1 Államadósság (millió CZK) ,9 44,6 45, 42,6 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió CZK),,,, Dánia GDP piaci áron (millió DKK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió DKK) ,1 3,7 1,1 1,2 Kormányzati szektor kiadásai 56,8 58,8 57,1 57,2 Kormányzati szektor bevételei 54,8 55,1 56, 58,5 Államadósság (millió DKK) ,4 45,6 45, 45,2 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió DKK), 1 5, , ,2 Németország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,9,1,1,7 Kormányzati szektor kiadásai 44,6 44,2 44,3 43,9 Kormányzati szektor bevételei 43,7 44,3 44,5 44,6 Államadósság (millió euró) ,9 79,3 77,1 74,7 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) , , ,4 5

6 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Észtország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,2,2,2,6 Kormányzati szektor kiadásai 38, 39,8 38,8 38,8 Kormányzati szektor bevételei 39,2 39,6 38,5 39,4 Államadósság (millió euró) , 9,7 1,1 1,6 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a (millió euró) pénzügyi,1 2, 2,4 2,5 Írország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,7 8,1 5,8 4,1 Kormányzati szektor kiadásai 46,3 42,3 4,7 39, Kormányzati szektor bevételei 33,5 34,2 34,9 34,9 Államadósság (millió euró) ,2 121,7 123,2 19,7 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) 347,2 347,2 347,2 347,2 Görögország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,2 8,7 12,3 3,5 Kormányzati szektor kiadásai 54, 54,4 6,1 49,3 Kormányzati szektor bevételei 43,8 45,7 47,8 45,8 Államadósság (millió euró) ,3 156,9 175, 177,1 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a (millió euró) pénzügyi,,,, Spanyolország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,4 1,3 6,8 5,8 Kormányzati szektor kiadásai 45,4 47,3 44,3 43,6 Kormányzati szektor bevételei 36, 37, 37,5 37,8 Államadósság (millió euró) ,2 84,4 92,1 97,7 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) 8 717, , , ,9 Franciaország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,1 4,8 4,1 4, Kormányzati szektor kiadásai 55,9 56,8 57, 57,2 Kormányzati szektor bevételei 5,8 52, 52,9 53,2 Államadósság (millió euró) ,2 89,6 92,3 95, mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) , , , ,4 6

7 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Horvátország GDP piaci áron (millió HRK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió HRK) ,5 5,3 5,4 5,7 Kormányzati szektor kiadásai 48,5 47, 47,7 48, Kormányzati szektor bevételei 41, 41,7 42,4 42,3 Államadósság (millió HRK) ,7 69,2 8,6 85, mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió HRK),,,, Olaszország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,5 3, 2,9 3, Kormányzati szektor kiadásai 49,1 5,8 5,9 51,1 Kormányzati szektor bevételei 45,6 47,8 48, 48,1 Államadósság (millió euró) ,4 123,1 128,5 132, ,8 2,3 2,7 2,8 Ciprus GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,8 5,8 4,9 8,8 Kormányzati szektor kiadásai 42,8 42,1 41,4 49,1 Kormányzati szektor bevételei 37, 36,3 36,5 4,3 Államadósság (millió euró) , 79,5 12,2 17, ,7 2,1 2,2 2,1 Lettország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,3,8,7 1,4 Kormányzati szektor kiadásai 38,8 36,5 36, 36,9 Kormányzati szektor bevételei 35,5 35,7 35,3 35,5 Államadósság (millió euró) ,7 4,9 38,2 4,,,,, Litvánia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,9 3,1 2,6,7 Kormányzati szektor kiadásai 42,5 36,1 35,5 34,9 Kormányzati szektor bevételei 33,6 33, 32,9 34,3 Államadósság (millió euró) ,2 39,8 38,8 4,9,,,, 7

8 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Luxemburg GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,4,1,9,6 Kormányzati szektor kiadásai 42,3 43,5 43,6 44, Kormányzati szektor bevételei 42,7 43,6 44,4 44,7 Államadósság (millió euró) ,1 21,9 24, 23, ,4 1,2 1,4 1,4 Magyarország GDP piaci áron (millió forint) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió forint) ,5 2,3 2,5 2,6 Kormányzati szektor kiadásai 49,9 48,7 49,8 5,1 Kormányzati szektor bevételei 44,4 46,4 47,3 47,6 Államadósság (millió Ft) , 78,5 77,3 76,9 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió Ft),,,, Málta GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,6 3,6 2,6 2,1 Kormányzati szektor kiadásai 4,9 42,4 42,3 43,8 Kormányzati szektor bevételei 38,3 38,7 39,7 41,7 Államadósság (millió euró) ,7 67,4 69,2 68, , 2,6 2,9 2,9 Hollandia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,3 4, 2,3 2,3 Kormányzati szektor kiadásai 47, 47,5 46,8 46,6 Kormányzati szektor bevételei 42,7 43,5 44,5 44,3 Államadósság (millió euró) ,3 66,5 68,6 68, ,7 1,8 2,2 2,2 Ausztria GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,6 2,2 1,3 2,4 Kormányzati szektor kiadásai 5,8 5,9 5,9 52,3 Kormányzati szektor bevételei 48,2 48,7 49,6 49,9 Államadósság (millió euró) ,1 81,5 8,9 84, ,7 1,8 2,1 2,2 8

9 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Lengyelország GDP piaci áron (millió PLN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió PLN) ,9 3,7 4, 3,2 Kormányzati szektor kiadásai 43,9 42,9 42,2 41,8 Kormányzati szektor bevételei 39, 39,2 38,2 38,6 Államadósság (millió PLN) ,8 54,4 55,7 5,1 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió PLN),,,, Portugália GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,4 5,6 4,8 4,5 Kormányzati szektor kiadásai 5, 48,5 5,1 49, Kormányzati szektor bevételei 42,6 42,9 45,2 44,5 Államadósság (millió euró) ,1 125,8 129,7 13, ,7,7,7,6 Románia GDP piaci áron (millió RON) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió RON) ,3 2,9 2,2 1,5 Kormányzati szektor kiadásai 39,1 36,4 35,2 34,9 Kormányzati szektor bevételei 33,8 33,5 33, 33,4 Államadósság (millió RON) ,2 37,3 38, 39,8 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió RON),,,, Szlovénia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,6 4, 14,9 4,9 Kormányzati szektor kiadásai 5, 48,6 59,9 49,8 Kormányzati szektor bevételei 43,3 44,6 45, 45, Államadósság (millió euró) ,5 53,7 7,3 8, ,9 2,7 3,2 3,2 Szlovákia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) ,1 4,2 2,6 2,9 Kormányzati szektor kiadásai 4,6 4,2 41, 41,8 Kormányzati szektor bevételei 36,4 36, 38,4 38,9 Államadósság (millió euró) ,4 52,1 54,6 53, ,2 2,1 2,6 2,7 9

10 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Finnország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) , 2,1 2,5 3,2 Kormányzati szektor kiadásai 54,4 56,1 57,8 58,7 Kormányzati szektor bevételei 53,3 54, 55,2 55,5 Államadósság (millió euró) ,5 52,9 55,8 59, ,7 1,9 2,2 2,3 Svédország GDP piaci áron (millió SEK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió SEK) ,1,9 1,4 1,9 Kormányzati szektor kiadásai 51,4 52,6 53,3 53, Kormányzati szektor bevételei 51,4 51,7 51,9 51,1 Államadósság (millió SEK) ,2 36,6 38,7 43,9 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió SEK) ,,1,1,1 Egyesült Királyság* GDP piaci áron (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) ,6 8,3 5,7 5,7 Kormányzati szektor kiadásai 46,9 47, 45,5 44,4 Kormányzati szektor bevételei 39,2 38,6 39,8 38,7 Államadósság (millió GBP) ,8 85,8 87,3 89,4 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió GBP) ,,1,2,2 Pénzügyi év (pé) 211/ / / /215 GDP piaci áron (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) ,7 7,6 5,9 5,2 Államadósság (millió GBP) ,7 85,4 87,8 88,4 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió GBP) ,1,2,2,2 * Az adatok naptári évre vonatkoznak. A pénzügyi évre vonatkozó adatokat (április 1-től március 31-ig) dőlt betűvel jelezzük. Az Egyesült Királyság esetében a túlzott hiány eljárás alkalmazása szempontjából a pénzügyi évre vonatkozó adatok a mérvadók. 1

11 A 214. októberi és a 215. áprilisi jelentések közötti főbb revíziók Az alábbiakban ismertetjük a 214. októberi és 215. áprilisi jelentések közötti, a ra vonatkozó kormányzati hiány és államadósság, valamint a GDP jelentősebb adat-felülvizsgálatainak egyes országokra vonatkozó magyarázatát. A 214. októberi jelentés óta a 213. évi GDP-arányos kormányzati egyenleget huszonhárom tagállam,2 és +,2 százalékpont közötti mértékben módosította. Nagyobb revíziót hajtott végre Dánia és Szlovénia,3, Luxemburg +,2, Észtország +,3% és Bulgária +,4% százalékponttal. Hiány Belgium: A 211. évi hiány növekedése annak tulajdonítható, hogy egy bank államosításához kapcsolódó pénzügyi tranzakciót nem pénzügyi tranzakcióvá minősítettek át. Bulgária: A 213. évi hiány csökkenése főként annak a következménye, hogy frissítették az ÁFA és a jövedelemadók forrásadatait. Csehország: A 211. és 213. évek közötti hiány csökkenése annak az eredménye, hogy egyes szervezeteket a központi kormányzati alszektorba soroltak át. Dánia: A 212. évi hiány csökkenése és a 213. évi növekedés főként annak tulajdonítható, hogy frissítették az adók, az elkülönített állami pénzalapok és a helyi önkormányzati alszektor forrásadatait. Észtország: A 213. évi hiány csökkenése azért következett be, mert egyes szervezeteket átsoroltak a kormányzati szektorba. Horvátország: A 212. évi hiány csökkenése főként annak a következménye, hogy egy szervezetet átsoroltak a kormányzati szektorba. Luxemburg: A 213. évi többlet növekedése főként annak az eredménye, hogy korrigálták a helyi önkormányzati alszektor beruházási kiadásait. Szlovénia: A 211. és 213. évek közötti hiány növekedése főként az EU-val kapcsolatos tranzakciók elszámolásának felülvizsgálata miatt következett be. Adósság Csehország: A 211 és 213 közötti adósság csökkenése főképp annak a következménye, hogy konszolidálták egyes szervezetek központi kormányzati alszektorba való átsorolásának a tranzakcióit. Horvátország: A 211. és 213. évek közötti adósság növekedése főként annak tulajdonítható, hogy egy szervezetet átsoroltak a kormányzati szektorba. Luxemburg: A 211. és 213. évek közötti adósság növekedése azért következett be, mert egy szervezetet átsoroltak a kormányzati szektorba. GDP A 215. áprilisi EDP-jelentésben közölt 213. évi GDP a 214. októberihez képest számos tagállam esetében tartalmaz általában kisebb összegű módosításokat. Olaszország 212-re a GDP körülbelül,8%-ának, 213-ra pedig körülbelül,6%-ának megfelelő csökkenést jelentett, míg Portugália 212-re körülbelül,8%- os, 213-ra pedig körülbelül 1,1%-os csökkenést jelentett. A nevezőhatás miatt a GDP-adatok változása hatással van a hiány- és az államadóssági rátákra is. 11

12 Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata a GDP százalékában a 214. októberi és a 215. áprilisi jelentések időszaka között Hiány/többlet* Adósság** Belgium Bulgária Csehország Dánia Németország Észtország Írország Görögország Spanyolország Franciaország Horvátország Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,,,1,1,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,2,,,1,1,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,1,4,,, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,1,4,,, Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,1,1 1,1,9,7 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,2,1,1 1,1,9,7 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,3,3,,1, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,2,3,,,1 - GDP revíziója miatt,,,,,1,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,2,2,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,2,2,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,3,,, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1,3,,, Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,1,,,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1,1,,,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,1,,, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1,1,,, Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,,, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,,, Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,2,3,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,1,,2,2,2 - GDP revíziója miatt,,,,,2,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,3,1 3,8 4,8 4,9 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,3,1 3,8 4,8 4,9 Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,1,,9,7 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,1,,1,1 - GDP revíziója miatt,,,, 1,,8 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,,, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,,, Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,,1,,, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,,1,,, Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,1,1,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,1,1,2 Luxemburg Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,2,6,5,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1,2,6,5,5 * Hiány-/többletráták revíziója: a pluszjel a kormányzati egyenleg GDP-hez viszonyított javulását, a mínuszjel pedig a romlását jelenti. ** Az adósságráták revíziója: a pluszjel magasabb GDP-hez viszonyított kormányzati adósságot, a mínuszjel pedig alacsonyabbat jelent. 12

13 Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata a GDP százalékában a 214. októberi és a 215. áprilisi jelentések időszaka között Hiány/többlet* Adósság** Magyarország Málta Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Románia Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország Egyesült Királyság EU-28 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,,, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,,, Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,,1,1,4,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,,1,,, - GDP revíziója miatt,,,,1,4,6 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,,, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,,, Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,2,,2,3 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1,2,,2,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,,, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,,, Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,1,,,9 1,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,1,1,,,2 - GDP revíziója miatt,,,1,,9 1,4 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,,,,,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,,1,,, - GDP revíziója miatt,,,,,,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,4,3,3,3,3, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,4,3,3,3,3, Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,,, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,,, Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,1,,1,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,1,,1, - GDP revíziója miatt,,,,,2,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,1,2,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,1,2,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,,1,,,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,,1,,,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,1,2,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,1,1,1 - GDP revíziója miatt,,,,,1,1 EA-19 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,1,2,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,1,1,1 - GDP revíziója miatt,,,,,2,1 * Hiány-/többletráták revíziója: a pluszjel a kormányzati egyenleg GDP-hez viszonyított javulását, a mínuszjel pedig a romlását jelenti. ** Az adósságráták revíziója: a pluszjel magasabb GDP-hez viszonyított kormányzati adósságot, a mínuszjel pedig alacsonyabbat jelent. 13

14 Függelék Az államadósság negyedéves adatai A bruttó államadósság negyedéves adatairól szóló jelen melléklet az eurózóna és az EU-28-ak 214. negyedik negyedévében fennálló tartozása összetevők szerinti szerkezetének adatait tartalmazza, valamint a GDP-arányos államadósságban bekövetkezett változásokat 214. harmadik negyedévéhez viszonyítva. 214 harmadik negyedévének végétől a negyedik negyedévének végéig a GDP-arányos államadósság az eurózónában (EA-19) enyhén csökkent, a GDP 92,%-áról a 91,9%-ára. Az EU-28-akban ez az arány változatlan maradt: 86,8%. 1. táblázat: Az államadósság negyedéves szerkezete, 214. IV. negyedév/214. III. negyedév* 214. III. né IV. né. EA-19 Államadósság (millió euró) () 92, 91,9 Ebből: Készpénz és betétek (millió euró) (az összes adósság %-ában) 2,8 3, Nem részvény-típusú értékpapírok (millió euró) (az összes adósság %-ában) 79,1 78,8 Hitelek (millió euró) (az összes adósság %-ában) 18, 18, () 2,4 2,4 EU-28-ak Államadósság (millió euró) () 86,8 86,8 Ebből: Készpénz és betétek (millió euró) (az összes adósság %-ában) 3,7 3,9 Nem részvény-típusú értékpapírok (millió euró) (az összes adósság %-ában) 8,9 8,5 Hitelek (millió euró) (az összes adósság %-ában) 15,4 15, () 1,8 1,8 * Az EU-28-ak és az EA-19 negyedéves GDP-adataihoz viszonyítási alapként a legfrissebb éves GDP-adatokat vették. 214 negyedik negyedévének végén tizenhat tagállam GDP-arányos adóssága nőtt 214 harmadik negyedévéhez viszonyítva, tizenkét országé pedig csökkent. A legnagyobb mértékű növekedés Bulgáriában (+4, százalékpont), Ausztriában (+3,7 százalékpont), Svédországban (+3,5 százalékpont) és Szlovéniában (+3,2 százalékpont) következett be, míg leginkább Írországban ( 4,6 százalékpont), Máltán ( 3,6 százalékpont) és Magyarországon ( 3,1 százalékpont) csökkent az adósság aránya. 1. ábra: Az államadósság GDP-arányos* változása, 214. IV. negyedév/214. III. negyedév (százalékpont) * Az EU-28-ak, az EA-19, Franciaország és Lengyelország negyedéves GDP-adataihoz az Eurostat viszonyítási alapként a legfrissebb éves GDP-adatokat vette. Luxemburg 214. IV. negyedévi adatai esetében a túlzotthiány-eljárás során közölt éves GDP-adatot használták. 14

15 2. táblázat: Az államadósság negyedéves adatai tagállamonként Millió nemzeti valuta Az államadósság negyedéves adatai 214. III. né IV. né III. né IV. né. 214 IV. és 214 III. negyedéve közti GDP-arányos eltérés (százalékpont) Belgium euró ,2 16,5 1,8 Bulgária BGN ,6 27,6 4, Csehország CZK , 42,6,5 Dánia DKK , 45,2 1,8 Németország euró ,1 74,7,3 Észtország euró ,5 1,6,2 Írország euró ,3 19,7 4,6 Görögország euró ,8 177,1 1,3 Spanyolország euró ,8 97,7,9 Franciaország* euró ,3 95,,3 Horvátország** HRK ,2 85, 2,8 Olaszország euró , 132,1,1 Ciprus euró ,7 17,5 2,8 Lettország euró ,4 4,,4 Litvánia euró ,1 4,9 2,8 Luxemburg* euró ,3 23,6,3 Magyarország forint , 76,9 3,1 Málta euró ,7 68, 3,6 Hollandia euró , 68,8,1 Ausztria euró ,8 84,5 3,7 Lengyelország* PLN ,9 5,1 1,2 Portugália euró ,2 13,2 2, Románia RON ,3 39,8 1,6 Szlovénia euró ,7 8,9 3,2 Szlovákia euró ,4 53,6 1,9 Finnország euró ,2 59,3 1,2 Svédország SEK ,4 43,9 3,5 Egyesült Királyság GBP ,8 89,4 1,5 * Franciaország és Lengyelország negyedéves GDP-adataihoz az Eurostat viszonyítási alapként a legfrissebb éves GDP-adatokat vette. Luxemburg 214. IV. negyedévi adatai esetében a túlzotthiány-eljárás során közölt éves GDP-adatot használták. ** Előzetes. További adatok a negyedéves kormányzati pénzügyi statisztikai kiadványban érhetők el: 15

Az Eurostat 67/2017. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 24. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat 67/2017. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 24. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat 67/217. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 217. április 24. Első jelentés a 216. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 216. április 21. Első jelentés a 215. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,1,

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. október 21. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,9, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Második jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Második jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. október 21. Második jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. április 23. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 213. október 21. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról 2010. október 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat a kormányzati hiány- és adósságadatokat 1 jelenleg 26 országra vonatkozóan

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2008. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 1,9%-a illetve 2,3%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a 2007. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 0,6%-a illetve 0,9%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve 4,%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a 211. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 4,1, illetve 4,5%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,3%-a illetve 6,8%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a 211. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 4,1, illetve 4,4%-a Az

Részletesebben

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%.

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%. Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 21. Jelentés a 21. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,2, illetve 6,6%-a. Az

Részletesebben

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23.

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23. Eurostat Euro Indicators News Release 55/2007 2007. április 23. Jelentés a 2006. évi kormányzati hiányról és államadósságról Az eurózóna és az EU-27 tagállamainak kormányzati hiánya 1,6, illetve 1,7%-a

Részletesebben

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a Eurostat Euro-Indicators News Release 48/2006-2006. április 24. Jelentés a 2005. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4,

Részletesebben

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23.

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23. Eurostat News Release 2005. március 18. Első eredmények az EU-tagállamok 2004. évi államháztartási hiányáról és államadósságáról 2004-ben az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

Eurostat New s Release szeptember 26.

Eurostat New s Release szeptember 26. 2005. október 11. Eurostat New s Release 2005. szeptember 26. Jelentés a 2004. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP 2,7, illetve

Részletesebben

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR)

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR) Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak - TÉRKÉPNET - térkép Hol tankoljak? - Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak,

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

L 165 I Hivatalos Lapja

L 165 I Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 165 I Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. július 2. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok HATÁROZATOK Az Európai Tanács (EU) 2018/937 határozata (2018.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól III. negyedév 5. I. 5. III.. I.. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 15. I. 15. III. 1. I. 1. III. 17. I. 17. III. 18. I. 18. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 18. IV. negyedév Budapest, 19. február 18. - A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.17. COM(2017) 242 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III.. I.. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 15. I. 15. III. 1. I. 1. III. 17. I. 17. III. 18. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól negyedév Budapest, 19. május 17. - A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 12. (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 8. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2015) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése Átültetési deficit: 0,4% (az előző jelentés idején: 0,8%) Magyarországnak

Részletesebben

Bruttó hazai termék, IV. negyedév

Bruttó hazai termék, IV. negyedév Közzététel: 11. március 11. Sorszám: 43. Következik: 11. március 11., Fogyasztói árak, 11. február Bruttó hazai termék, 1. IV. Magyarország bruttó hazai terméke 1 IV. ében 1,9%-kal, a naptárhatás kiszűrésével

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek elejétől létezik, kizárólag

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 25. III. 2. I. 2. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. 21. I. 21. III. 217.

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 214. III. negyedév A fizetésimérleg-statisztikák elmúlt években megújított nemzetközi módszertani szabványainak (Balance of Payments and International Investment

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása

Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása Az MNB programok támogatásával bekövetkező jelentős hazai állampapírpiaci hozamcsökkenés, és a GDP-arányos

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.22. COM(2017) 801 final Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről HU HU

Részletesebben

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös halászati politika (KHP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a tagállamok halászflottái 2014-ben

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Költségvetési szabályok

Költségvetési szabályok Költségvetési szabályok Baksay Gergely, MNB, költségvetési elemzések igazgatója Sopron 2016. szeptember 29. Vázlat 1. A költségvetési szabályok eredete és alapelvei 2. Magyar költségvetési szabályok E

Részletesebben

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről -TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös agrárpolitika (KAP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. március 23. Élıállat és Hús 2009. 11. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. május 4. Élıállat és Hús 2009. 17. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére CHF EUR, GBP, és USD devizanemekben nyitható.

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére CHF EUR, GBP, és USD devizanemekben nyitható. H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére vezetett devizaszámlák kamat-, jutalék- és költség kondíciói Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek,

Részletesebben

A fenntartható gazdasági növekedés dilemmái a magyar gazdaságban. Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató

A fenntartható gazdasági növekedés dilemmái a magyar gazdaságban. Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató A fenntartható gazdasági növekedés dilemmái a magyar gazdaságban Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató A fenntartható gazdasági növekedés értelmezése (24) a.) Ellentmondásos megközelítésekkel

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer

Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer Érvényben: 2018. június 14-től visszavonásig I. Általános információk A Szolgáltató adatai: Szerződő

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 11. (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők

Részletesebben

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt.

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt. 2010.6.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 164/3 A Bizottság által közölt tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

Részletesebben

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában)

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók 3.1. Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3.1.1. Az EU innovációs eredménytáblája (European Innovation Scoreboard)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK. 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága. A részvételi feltételekhez fűződő kérdések

1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK. 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága. A részvételi feltételekhez fűződő kérdések 1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága A részvételi feltételekhez fűződő kérdések 1. Megerősítem, hogy vállalkozásom ipari vagy kereskedelmi jellegű

Részletesebben

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2017) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése 2016-ban a tagállamoknak 66 új irányelvet kellett átültetniük.

Részletesebben

Megvitatandó napirendi pontok (II.)

Megvitatandó napirendi pontok (II.) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. július 1. (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 IDEIGLENES NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (II. rész) Európa épület, Brüsszel 2019. július 3. és 4. (10.00, 9.00)

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. decemberi adatok alapján A 21. decemberi fizetési mérleg közzétételével egyidőben az MNB visszamenőleg módosítja az 2-21-re korábban közölt havi fizetési mérlegek, valamint

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. július 13. Élıállat és Hús 2009. 27. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az Európai Unió költségvetése Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az EU és a nagyvilág lakosság Lakosság millió főben, (2009) 1339

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2011. március 7. 2011. 8. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. szeptember 7. Élıállat és Hús 2009. 35. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2009. július 13. 2009. 27. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 8.6.2017 A8-0061/19 Módosítás 19 Petra Kammerevert a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében Jelentés Santiago Fisas Ayxelà Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre COM(2016)0400

Részletesebben

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.:

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.: 2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2018. 08. 03. 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf. 166. Tel.: +36 1 882 85 00 kapcsolat@kt.hu www.kozbeszerzes.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 62. (1)

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. október 5. Élıállat és Hús 2009. 39. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2010. február 8. Baromfi 2010. 4. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2010. június 28. Baromfi 2010. 24. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2016. október A vállalati hitelfelvétel alakulása Magyarországon Rövid elemzésünk arra keresi a választ, hogy Magyarországon mely tényezők alakítják a vállalati hitelfelvételt

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2016. III. negyedév 2016 III. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege)

Részletesebben