Elméleti kérdések és válaszok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elméleti kérdések és válaszok"

Átírás

1 Elméleti kérdések és válaszok Folyamatosan bővül 9. évfolyam Tartalom 1. Értelmezd a következő fogalmakat: megfigyelés, kísérlet, modell! Mit nevezünk koordináta rendszernek és mit vonatkoztatási rendszernek? Mit nevezünk vektornak és milyen módon összegezhetjük őket? Mi az SI és melyek az egységei? A hosszúság, a tömeg és az idő jele, mértékegységei és a köztük lévő váltószámok Értelmezd a mozgás jellemző fogalmait! (pálya, út, elmozdulás) Mikor beszélünk egyenes vonalú egyenletes mozgásról? A sebesség fogalma (megfogalmazás, képlet, mértékegységek és váltószámok, skalár vagy vektor) Hogyan számítjuk ki az egyenletes mozgás során megtett utat ill. a mozgáshoz szükséges időt? Az egyenletes mozgás grafikonjainak megrajzolása adott sebesség esetén Mi az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség? Mikor beszélünk egyenes vonalú egyenletesen változó mozgásról? A gyorsulás fogalma (megfogalmazás, képlet, mértékegységek és váltószámok, skalár vagy vektor) Mit jelent az, hogy a gyorsulás 2 m/s2? Hogyan számítjuk ki az egyenletesen gyorsuló mozgás során megtett utat ill. a sebességet? Az egyenletesen gyorsuló mozgás grafikonjainak megrajzolása adott gyorsulás esetén Mi a szabadesés és a hajítás? Mikor változik meg egy test mozgásállapota? Mit jelent az, hogy a testek tehetetlenek? Melyik fizikai mennyiséggel kapcsolatos a test tehetetlensége? Fogalmazd meg a tehetetlenség törvényét (Newton I. törvénye)! Mit nevezünk inerciarendszernek? Fogalmazza meg a Galilei-féle relativitási elvet! A sűrűség definíciója Az ütközések fajtái Mit nevezünk lendületnek? Mikor beszélünk zárt rendszerről? Fogalmazd meg a lendület-megmaradás törvényét! Fogalmazd meg mit jelentenek az erőhatás és erő fogalmak! Fogalmazd meg az erő definícióját!... 10

2 32. Newton II. törvénye Newton III. törvénye. (hatás-ellenhatás törvénye) Newton IV. törvénye. (az erőhatások függetlenségének elve) Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mi a súly? Hogyan határozhatjuk meg a gyorsuló testek súlyát? Mit nevezünk súlytalanságnak és hogyan valósul meg? Mit nevezünk rugóállandónak? Fogalmazza meg a rugó erőtörvényét (lineáris erőtörvény vagy Hooke törvény) Mit értünk egy test tehetetlen ill. súlyos tömegén? Milyen tömegmérési módszerek ismertek? Mi a súrlódás és milyen fajtái vannak? Hogyan lehet meghatározni a súrlódási erő nagyságát az egyes esetekben? Mit nevezünk közegellenállásnak és milyen tényezőktől függ? Mit tudunk a pontrendszerekben ható erőkről? Mikor beszélünk körmozgásról és milyen fajtáit ismerjük? Melyek az egyenletes körmozgás jellemző mennyiségei? Melyek a síkszög mértékegységei és hogyan váltjuk át őket egymásba? Mi az egyenes vonalú egyenletes mozgás, az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás és az egyenletes körmozgás dinamikai feltétele? Newton-féle gravitációs törvény A geocentrikus és a heliocentrikus világkép ismertetése Kepler-törvények A merev test fogalma Mit nevezünk erőkarnak? Forgatónyomaték Merev test egyensúlyának feltétele Erők összegzése (eredőerő) Erőpár forgatónyomatéka Hogyan definiáljuk a fizikában a munkát? A munka meghatározása az erő-elmozdulás (F s) grafikon alapján Mit nevezünk energiának? Emelési munka és helyzeti energia A gyorsítási munka, mozgási energia, munkatétel A rugalmas erő munkája, rugalmas energia A súrlódási munka, belső energia A mechanikai energia megmaradásának tétele Az energia-megmaradás törvénye... 18

3

4 1. Értelmezd a következő fogalmakat: megfigyelés, kísérlet, modell! A megfigyelés egy módszer, amely a valóság közvetlen észlelésén alapul. A spontán megfigyelés során nem befolyásolhatjuk a feltételeket. A kísérletezés során a jelenségeket mesterségesen idézzük elő, és tervszerűen választott feltételek mellett tanulmányozzuk. Azokat az elképzeléseket, amiket az anyag viselkedésének a magyarázatára alkalmazunk, modellnek nevezzük. Amikor valamit meg akarunk érteni, akkor mindig az olyan legegyszerűbb képet érdemes kigondolni, amely képes magyarázni a jelenséget. Ugyanazt a dolgot eltérő módon is modellezhetjük. Pl.: A kirakat bábú az ember alakját, a fehér egér az ember anyagcseréjét (kémiai folyamatok) modellezi. 2. Mit nevezünk koordináta rendszernek és mit vonatkoztatási rendszernek? Minden koordinátarendszerben 3 adat kell a hely (pont) definiálásához. A Descartes-féle derékszögű koordinátarendszerben a 3 adat: (x,y,z). Vonatkoztatási rendszernek a vonatkoztatási testhez rögzített koordináta-rendszert hívjuk. A testek helyét és elmozdulását tehát úgy tudjuk számszerű adatokkal leírni, hogy a kitüntetett ponthoz mint origóhoz gondolatban egy koordináta-rendszert illesztünk, amelyet a továbbiakban vonatkoztatási rendszernek nevezünk. 3. Mit nevezünk vektornak és milyen módon összegezhetjük őket? A geometriában a vektort irányított szakaszként határozzuk meg. Vektormennyiségeket vektorokként kell összegezni. Két lehetőségünk is van: a paralelogramma módszer és a sokszög módszer. Paralelogramma módszer: A vektorokat közös kezdőpontba rajzoljuk fel, majd a vektorok végpontjain át párhuzamosakat húzunk az öszszegzésben szereplő másik vektorral. A közös kezdőpontból a párhuzamosok metszéspontjába mutató vektor az összegzés eredménye. Ezt eredőnek szokás nevezni. A fenti módszert két vektor összegzésénél célszerű csak alkalmazni. Kettőnél több vektor összegzése esetén a sokszög módszert választjuk. A vektorokat összeadásuk sorrendjében egymás után rajzoljuk (nagyság, irány és irányítás szerint). Tehát az első vektor végpontjához illesztjük a második vektor kezdőpontját, majd a második vektor végpontjához a harmadik vektor kezdőpontját stb. Az eredő az első vektor kezdőpontjából mutat az utolsó vektor végpontjába. 4. Mi az SI és melyek az egységei?

5 A Nemzetközi Mértékegységrendszer (Systeme International d Unites, rövidítve SI) egy olyan nemzetközi megállapodásokon alapuló mértékrendszer, amely 7 alapmennyiségből, 2 kiegészítő mennyiségből és az ezekből származtatott mennyiségekből áll. A rendszert az Általános Súly-és Mértékügyi Értekezlet hagyta jóvá 1960-ban, Magyarországon a használata 1980-tól kötelező. Az SI alapegységei Alapmennyiség Jele Elnevezése Mértékegysége Hosszúság l 1 m (méter) Tömeg m 1 kg (kilogramm) Idő t 1 s (másodperc, szekundum) Elektromos áramerősség I 1 A (amper) Hőmérséklet T 1 K (kelvin) Fényerősség Iv 1 cd (kandela) Anyagmennyiség n 1 mol vagy mól (mól) 5. A hosszúság, a tömeg és az idő jele, mértékegységei és a köztük lévő váltószámok. hosszúság (jele: l) tömeg (jele: m) idő (jele: t) 6. Mit nevezünk skalármennyiségnek és vektormennyiségnek? Mondj mindegyikre 2 példát! Azokat a fizikai mennyiségeket, amelyeket a nagyságuk egyértelműen jellemez, skalároknak nevezzük ( pl. tömeg, hosszúság, idő stb.) Azokat a mennyiségeket, amelyeknél a nagyság mellett az irányt is meg kell adnunk, vektoroknak hívjuk. (pl. erő, sebesség, lendület stb.).

6 7. Értelmezd a mozgás jellemző fogalmait! (pálya, út, elmozdulás) Pálya azon pontok összessége, amelyen a test mozgása során volt. Út a pályának valamennyi idő alatt befutott része Jele s, mértékegysége 1m. Elmozdulás az út kezdőpontjából a végpontjába mutató vektor Jele r, mértékegysége 1 m. 8. Mikor beszélünk egyenes vonalú egyenletes mozgásról? Ha a test egyenes pályán haladva, ugyanakkora időközök alatt (bármilyen kicsik is legyenek ezek) ugyanakkora utat tesz meg. Másképpen fogalmazva: A test sebessége (nagysága és iránya) állandó. 9. A sebesség fogalma (megfogalmazás, képlet, mértékegységek és váltószámok, skalár vagy vektor) A mozgó test által megtett út és a közben eltelt idő hányadosaként értelmezett fizikai mennyiség. mértékegységei: [ ] A sebesség származtatott vektormennyiség: iránya és irányítása az elmozdulás irányával, irányításával egyezik, nagyságának számértéke az időegység alatt megtett úttal egyenlő. 10. Hogyan számítjuk ki az egyenletes mozgás során megtett utat ill. a mozgáshoz szükséges időt? A megtett út egyenlő a sebesség és az eltelt idő szorzatával. Az idő az út és a sebesség hányadosaként kapható meg. Általában is igaz, hogy egy mozgás adott időintervallumában a sebesség-idő grafikon alatti terület (geometria jelentése): a megtett út. 11. Az egyenletes mozgás grafikonjainak megrajzolása adott sebesség esetén.

7 12. Mi az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség? Az átlagsebesség definíciója, egyben kiszámítási módja: ahol s az összesen megtett út, t az út megtétele közben eltelt idő, beleértve a megállásokat is. Az átlagsebesség SI mértékegysége: [v átlag]=[s]/[t]=m/s, de használjuk még a km/h és km/s egységeket is. Az átlagsebesség skaláris mennyiség, és a mozgás átlagos gyorsaságát jellemzi. A pillanatnyi sebességet nem lehet közvetlenül mérni. Meghatározása úgy történhet, hogy egy nagyon rövid, de még jól mérhető idő alatt megtett útra meghatározzuk az átlagsebességet. Ez az átlagsebesség jó közelítéssel a pillanatnyi sebesség nagyságát adja. 13. Mikor beszélünk egyenes vonalú egyenletesen változó mozgásról? Ha a test sebessége egyenes pályán haladva, ugyanakkora időközök alatt (bármilyen kicsik is legyenek ezek) ugyanannyival változik meg. (ha v akkor a test gyorsul, ha ) 14. A gyorsulás fogalma (megfogalmazás, képlet, mértékegységek és váltószámok, skalár vagy vektor) A sebességváltozás v) és a közben eltelt idő t) hányadosaként értelmezett fizikai mennyiség. A gyorsulás SI mértékegységét a definíció alapján a sebesség és az idő mértékegységéből kapjuk meg: [a]=[δv]/[δt]=m/s s=m/s 2. A gyorsulás származtatott vektormennyiség. A negatív előjelű gyorsulást nevezzük lassulásnak. 15. Mit jelent az, hogy a gyorsulás 2 m/s2? A test sebessége másodpercenként 2 m/s-mal növekszik. (gyorsul a test) ill. az hogy -3 m/s 2? A test sebessége másodpercenként 3 m/s-mal csökken. (lassul a test) 16. Hogyan számítjuk ki az egyenletesen gyorsuló mozgás során megtett utat ill. a sebességet?

8 Amennyiben a kezdősebesség nulla, a képletben = 0 kerül beírásra. 17. Az egyenletesen gyorsuló mozgás grafikonjainak megrajzolása adott gyorsulás esetén. 18. Mi a szabadesés és a hajítás? Akkor mondjuk, hogy egy test szabadon esik, ha mozgása során rajta csak a Föld vonzó hatása érvényesül vagy minden egyéb hatás a gravitáció mellett elhanyagolható. Ezt a mozgást nevezzük szabadesésnek. Valójában, csak légüres térben eső tárgyak mozgása szabadesés. A szabadesés során adott helyen minden test ugyanakkora un. nehézségi gyorsulással ( jele: g) egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. A kezdősebességgel rendelkező szabadesést nevezzük hajításnak. A kezdősebesség iránya alpján beszélhetünk függőleges- (felfelé, lefelé), vízszintes- és ferde hajításról. 19. Mikor változik meg egy test mozgásállapota? Egy test mozgásállapota akkor változik meg, ha a sebességének iránya, nagysága vagy egyszerre mindkettő megváltozik. 20. Mit jelent az, hogy a testek tehetetlenek? Azt jelenti, hogy önmaguktól nem képesek megváltoztatni mozgásállapotukat. 21. Melyik fizikai mennyiséggel kapcsolatos a test tehetetlensége? A test tömege a tehetetlenség mértéke. Minél nagyobb egy test tömege, annál nehezebb megváltoztatni a mozgásállapotát, tehát annál nagyobb a tehetetlensége.

9 22. Fogalmazd meg a tehetetlenség törvényét (Newton I. törvénye)! Egy test mozgásállapota csak egy másik test vagy mező hatására változik meg. Másik megfogalmazás: Minden test nyugalomban marad, vagy megtartja egyenes vonalú egyenletes mozgását, ameddig egy másik test vagy mező kölcsönhatásba nem kerül vele. 23. Mit nevezünk inerciarendszernek? Inerciarendszernek azokat a vonatkoztatási rendszereket nevezzük, amelyekben érvényes a tehetetlenség törvénye. 24. Fogalmazza meg a Galilei-féle relativitási elvet! Az inerciarendszerhez képest egyenesvonalú egyenletes mozgást végző vonatkoztatási rendszerek is inerciarendszerek. 25. A sűrűség definíciója. A sűrűség az a mennyiség, amely kifejezi az adott anyag egységnyi térfogatának a tömegét. A sűrűségjele a görög betű. Kiszámításának módja:, ahol m a tömeget, V a térfogatot jelenti. Mértékegysége a kiszámításából adódik: vagy Az ütközések fajtái. Tökéletesen rugalmatlan ütközés: Az ütközést követően a testek maradandó alakváltozást szenvednek. Az ütközést követően közös sebességgel mozognak tovább. Tökéletesen rugalmas ütközés: Az ütközést követően a testek teljesen visszanyerik eredeti alakjukat. Mindkét test külön-külön, más-más sebességgel mozog tovább. 27. Mit nevezünk lendületnek? A tömeg és a sebesség szorzataként értelmezett fizikai mennyiség. I = m v mértékegysége: [I] = [ ] [ ] A lendület származtatott vektormennyiség, melynek irány a sebesség irányával megegyező. 28. Mikor beszélünk zárt rendszerről? Zárt rendszer esetén csak a rendszerhez tartozó testek vannak kölcsönhatásban egymással. 29. Fogalmazd meg a lendület-megmaradás törvényét! Zárt rendszerben a lendületek vektori összege állandó, vagyis a kölcsönhatások során nem változik meg.

10 30. Fogalmazd meg mit jelentenek az erőhatás és erő fogalmak! Az egyik testnek a másikra kifejtett hatását, amely megváltoztatja annak mozgásállapotát vagy alakját erőhatásnak nevezzük. Az erőhatás mértékét pedig erőnek nevezzük. 31. Fogalmazd meg az erő definícióját! A lendületváltozás és a közben eltelt idő hányadosaként értelmezett fizikai mennyiséget erőnek nevezzük. Az erő SI mértékegysége a lendület és az idő SI mértékegységének hányadosaként adható meg. [ ] [ ] [ ] Az az erőhatás egységnyi nagyságú (1 N), amely másodpercenként bármely testen egységnyi lendületváltozást hoz létre. Vagyis az erőhatás egységnyi nagyságú, ha pl. az 1 kg tömegű test sebességét másodpercenként Newton II. törvénye -al változtatja meg. A test gyorsulása egyenesen arányos a testre ható erővel, ha a tömeg állandó. A törvény szokásos alakja = állandó 33. Newton III. törvénye. (hatás-ellenhatás törvénye) Az erők mindig párosával lépnek fel (erő-ellenerő) Ha egy test erőt fejt ki egy másikra, akkor a másik is ugyanakkora nagyságú, azonos hatásvonalú és ellentétes irányú erővel hat az elsőre. Az erők támadáspontjai különböző testeken vannak. 34. Newton IV. törvénye. (az erőhatások függetlenségének elve) Ha egy testre több erő hat, akkor az erők egymástól függetlenül fejtik ki hatásukat. A test gyorsulását a testre ható erők eredőjének és a tömegnek a hányadosaként kapjuk meg. A dinamika alapegyenlete: A dinamika alapegyenletének, egy adott mozgás esetén történő alkalmazását nevezzük mozgásegyenletnek. 35. Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. 36. Mi a súly? Azt az erőt, amellyel a test nyomja az alátámasztást vagy húzza a felfüggesz-

11 tést a test súlyerőnek (röviden súlynak) nevezzük. jele: G A nyugalomban lévő vagy egyenletesen mozgó test súlyának kiszámítása: G = 37. Hogyan határozhatjuk meg a gyorsuló testek súlyát? Ha a test felfelé gyorsul ill. lefelé lassul, akkor a test súlya: G = Ha a test lefelé gyorsul ill. felfelé lassul, akkor a test súlya: G = 38. Mit nevezünk súlytalanságnak és hogyan valósul meg? Ha egy testre a gravitációs erőn kívül nem hat más erő, tehát a test szabadon esik, akkor nincs súlya (tehát nem nyomja az alátámasztást és nem húzza a felfüggesztést) vagyis a súlytalanság állapotában van. Ilyenkor a = g G = = = Mit nevezünk rugóállandónak? A rugóra ható erő (F) és az annak hatására történő hosszúságváltozás ( fizikai mennyiséget nevezzük rugóállandónak (direkciós erőnek). hányadosaként értelmezett [ ] 40. Fogalmazza meg a rugó erőtörvényét (lineáris erőtörvény vagy Hooke törvény) A rugó által kifejtett rugalmas erő (F r ) egyenesen arányos a rugó hosszúságának megváltozásával, iránya pedig mindig azzal ellentétes. 41. Mit értünk egy test tehetetlen ill. súlyos tömegén? Egy test gyorsítása során fellépő tehetetlenség mértékét tehetetlen tömeggel (mt) szokás jellemezni. A kis tehetetlen tömegű test sokkal gyorsabban változtatja mozgásállapotát, mint a nagy tehetetlen tömegű. A gravitációs kölcsönhatásban egy testet jellemző tömeget súlyos tömegnek (ms) nevezzük. Azonos gravitációs térben a kisebb súlyos tömegű testre kisebb erő hat, mint a nagyobbra. 42. Milyen tömegmérési módszerek ismertek? dinamikai módszer: (a tehetetlen tömeget méri) Két test kölcsönhatása közben bekövetkező sebességváltozások nagysága fordítottan arányos a testek m1 v2 tömegével. (Gravitációs mezőtől függetlenül mérhető. Pl.: súlytalanságban) m v 2 1 sztatikai módszer: (kétkarú mérleggel) A súlyos tömeget méri. Egyik serpenyőbe (bal) az ismeretlen tömegű (m 1 ) testet helyezzük, a másikba (jobb) az ismert tömegű testeket (m 2 ) teszünk úgy, hogy a mérleg az eredeti egyensúlyba visszaálljon. Egyensúly esetén: m 1 = m 2 (Gravitációs mezőtől függetlenül mérhető. Pl.: súlytalanságban) sztatikai módszer: (rugós erőmérővel) A súlyos tömeget méri. Ha a rugó függőleges tengelyű és egy testet akasztunk rá, akkor minden tömegnek megfeleltethető egy bizonyos mértékű rugómegnyúlás, amely a tömeggel egyenes arányosságban van. Így lehet

12 tömeget összehasonlítani a rugós erőmérővel, tömegmérésre pedig az után használható, hogy egy etalonnal kalibráltuk. Eötvös Lóránd mérései nagy pontossággal igazolták a kétféle tömeg egyenértékűségét. 43. Mi a súrlódás és milyen fajtái vannak? A súrlódás oka a felületek egyenetlensége. A felületek egymáson való elmozdulásakor a recék egymásba akadnak, és így akadályozzák a mozgást. A súrlódás gyakran hasznos, pl. járáskor, járművek gyorsításakor, vagy amikor krétával írunk a táblára. De tapasztaljuk a súrlódás káros hatását is, pl. a fék kopása, gumiabroncs kopása, forgó alkatrészek egymáson való csúszása. Az utóbbi esetben a súrlódás csökkentésére kenőanyagot használnak. Fajtái: tapadási súrlódási erő F jele Ft csúszási súrlódási erő jele Fs gördülési súrlódási erő jele Fg 44. Hogyan lehet meghatározni a súrlódási erő nagyságát az egyes esetekben? A tapadási súrlódási erő maximális értéke (Ft) egyenesen arányos a felületeket merőlegesen öszszenyomó erővel (Fny), az arányossági tényező az érintkező felületek minőségére jellemző tapadási súrlódási együttható (µt). A tapadási súrlódási erő maximális értéke megegyezik annak a húzóerőnek az ellenerejével, amelynél a test még éppen nyugalomban van. F t = µ t F ny A csúszási súrlódási erő (F s ) egyenesen arányos a felületeket merőlegesen összenyomó erővel (F ny ), az arányossági tényező az érintkező felületek minőségére jellemző csúszási súrlódási együttható (µ s ). F s = µ s F ny A gördülési súrlódási erő (F g ) egyenesen arányos a felületeket merőlegesen összenyomó erővel (F ny ), az arányossági tényező az érintkező felületek minőségére jellemző gördülési súrlódási együttható (µ s ). F g = µ g F ny Mivel µ g < µ s < µ t, ezért F g < F s < F t 45. Mit nevezünk közegellenállásnak és milyen tényezőktől függ? Ha a közegben egy test mozog, akkor a közeg egy olyan erőt fejt ki rá, ami csökkenti a testnek a közeghez viszonyított sebességét. Ez a hatás a közegellenállás, amelyet a közegellenállási erővel jellemzünk. A közegellenállási erő egyenesen arányos a közeg sűrűségével (ρ), a homlokfelület nagyságának (A) és a közeg és a test egymáshoz viszonyított sebességnégyzetének (v 2 ) szorzatával, az arányossági tényező a test alakjától függő közegellenállási tényező fele. ( c)

13 46. Mit tudunk a pontrendszerekben ható erőkről? Egymással kölcsönhatásban lévő pontszerű testekből álló rendszert pontrendszernek nevezünk. Ilyen pl.: két biliárdgolyó ütközése egymással kapcsolatban lévő vasúti kocsik A pontrendszer tagjaira hathatnak: Külső erő (F 1, F 2 ) Belső erők (F 21, F 12 ) a rendszer tagjai között működő erők. A belső erők eredője Newton III. törvényéből adódóan mindig nulla. 47. Mikor beszélünk körmozgásról és milyen fajtáit ismerjük? A körmozgás az időben ismétlődő periodikus mozgások közé tartozik. A mozgás pályája egy kör. A mozgás egy periódusa az a pályaszakasz, amelyet a test akkor fut be, ha a körkerület egy pontjából elindul, megtesz egy teljes körívet, és visszatér a kiindulási pontba. fajtái: egyenletes körmozgás (a sebesség nagysága állandó, iránya változó) egyenletesen változó körmozgás (a sebesség nagysága és iránya is változik) 48. Melyek az egyenletes körmozgás jellemző mennyiségei? a) Periódusidő: Egy periódus megtételéhez szükséges idő. Jele: T, mértékegysége [T] = s b) Fordulatszám: Egy másodperc alatt megtett periódusok száma. Jele: n, mértékegysége [n] = Kapcsolat a két mennyiség között: c) Kerületi sebesség: Jele vk, mértékegysége [vk] = Iránya minden pillanatban érintőirányú. Nagyságát megkapjuk, ha az ívet osztjuk az ív megtételéhez szükséges idővel. d) Szögsebesség: jele ω Megkapjuk, ha a radiánban kifejezett szögelfordulást osztjuk a szögelforduláshoz szükséges idővel. mértékegysége: [ω] = Kapcsolat a kerületi sebesség és a szögsebesség között: e) centripetális gyorsulás: jele a cp (a sebesség irányának változásából adódik) n a cp F cp f) centripetális erő: jele F cp A centripetális erő iránya a kör középpontja felé mutat. Az egyenletes körmozgást tehát akkor végez egy test, ha a rá ható erők eredője egy pont felé mutat és egyenlő a centripetális erővel. 49. Melyek a síkszög mértékegységei és hogyan váltjuk át őket egymásba? Fok - szögperc - szögmásodperc (teljesszög = = 60' 1' = 60") Radián: Síkszögek mérésére használt SI-mértékegység. Jele rad

14 1 radián annak a szögnek a nagysága, amely egy olyan körcikk középpontjában van, amelynek kerülete azonos hosszúságú a kör sugarával (ívmérték). = 50. Mi az egyenes vonalú egyenletes mozgás, az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás és az egyenletes körmozgás dinamikai feltétele? egyenes vonalú egyenletes mozgás: v= állandó A mozgás dinamikai feltétele, hogy a testre ható erők eredője zérus legyen. egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás: a = állandó A mozgás dinamikai feltétele, hogy a testre ható erők eredője állandó legyen. egyenletes körmozgás: A testre egy állandó nagyságú (un. centripetális) erő hasson, amelynek iránya a körpálya centruma felé mutat. 51. Newton-féle gravitációs törvény A két test között fellépő gravitációs erő nagysága egyenesen arányos a testek tömegével és fordítottan arányos a közöttük levő távolság négyzetével: ahol f gravitációs állandó, az m1 és m2 a testek tömege, r a közöttük levő távolság. Mivel a gravitációs vonzás bármely két test között fellép, és a testek tömegével arányos, ezért ezt a megállapítást szokták általános tömegvonzási törvénynek is nevezni. 52. A geocentrikus és a heliocentrikus világkép ismertetése A geocentrikus világkép Ptolemaiosz nevéhez kapcsolódik. A világmindenség középpontjában a Föld áll, és körülötte kering az összes égitest, amelyeket a különböző távolságra levő kristályszférák hordoznak. A földi életre a keletkezés, változás és elmúlás, az égi világra viszont a változatlan öröklét a jellemző. Ez a leíró jellegű világkép az okokra meg sem kísérel magyarázatot adni. Az 1500 évig igaznak hitt geocentrikus világképről a méréstechnika fejlődésével egyre szaporodó helyes mérési eredmények alapján kiderült, hogy hibás, mert alapfeltevése téves. A Föld ugyanis nem a világ közepe, hanem csak egy bolygó a sok közül. A heliocentrikus világkép megfogalmazása a lengyel Nikolausz Kopernikusz ( ) nevéhez kapcsolódik. Kopernikusz elképzelése szerint: A Nap foglalja el a központi helyet a világban, és körülötte körpályán keringenek a bolygók.

15 Az állócsillagok mozdulatlanok, napi mozgásuk látszólagos, és csak a Föld forgásának következménye. 53. Kepler-törvények Kepler I. törvénye: A bolygók olyan ellipszispályákon keringenek, amelyek egyik gyújtópontja a Nap középpontjában van. Kepler II. törvénye: A bolygók vezérsugara (a bolygó és a Nap közötti szakasz) egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol. Ez azt jelenti, hogy a bolygók napközelben gyorsabban mozognak, mint a Naptól távolabb. Kepler III. törvénye: A bolygók keringési időinek négyzetei úgy aránylanak egymáshoz, mint az ellipszispályáik nagytengelyének köbei: 54. A merev test fogalma A klasszikus mechanikában a merev test a véges nagyságú szilárd test idealizált modellje, amelynél az alakváltozást elhanyagolják. Más szóval a merev test bármely két pontjának távolsága időben állandó, függetlenül az esetleg rá ható erőhatásoktól. 55. Mit nevezünk erőkarnak? Az erő hatásvonalának a forgástengelytől mért távolságát nevezzük erőkarnak. Jele: k [k]= m 56. Forgatónyomaték Az erő (F) és az erőkar (k) szorzataként értelmezett fizikai mennyiség. M = F. k [M] = N. m Előjele: Akkor pozitív, ha az óramutató járásával ellentétesen forgat, ha az óramutató járásával megegyezően forgat, akkor pedig negatív. 57. Merev test egyensúlyának feltétele Egy merev test akkor van egyensúlyban, ha a rá ható erők eredője nulla (haladó mozgás szempontjából), és a merev test bármely pontjára nézve a rá ható erők forgatónyomatékainak előjeles összege is nulla (haladó mozgás szempontjából). és 58. Erők összegzése (eredőerő) a) szöget bezáró hatásvonal esetén: paralelogramma módszerrel. b) két párhuzamos hatásvonalú és megegyező irányú erő eredőjének nagysága a két összetevő erő nagyságának összege (F e = F 1 + F 2 ). iránya a két összetevő erő irányával egyezik meg. hatásvonala a két összetevő erő hatásvonalával párhuzamos, és azok között, a nagyobb erő hatásvonalához közelebb helyezkedik el. Az eredő erő hatásvonalának az összetevő erők hatásvonalától mért távolsága (k 1 és k 2 ) fordítottan arányos az összetevő erők nagyságával: c) két párhuzamos hatásvonalú és ellentétes irányú erő eredőjének nagysága a két összetevő erő nagyságának különbsége (F e = F 2 + F 1 ). iránya a nagyobb összetevő erő irányával egyezik meg. hatásvonala a két összetevő erő hatásvonalával párhuzamos, és azokon kívül, a nagyobb erő felől helyezkedik el. Az eredő erő hatásvonalának az összetevő erők hatásvonalától mért távolsága (k 1 és k 2 ) fordítottan arányos az összetevő erők nagyságával:

16 a) b) c) 59. Erőpár forgatónyomatéka Az erőpár forgatónyomatékának nagysága a forgástengely helyétől függetlenül M = F d, ahol F az erők nagysága, d a hatásvonalaik közötti távolság. 60. Hogyan definiáljuk a fizikában a munkát? Egy adott testre ható erő munkavégzését úgy definiáljuk, mint a test elmozdulásának és az erő elmozdulás irányába eső összetevőjének a szorzatát: A munka az erőből és a hosszúságból származtatott skaláris fizikai mennyiség, mértékegysége a, amit James Prescott Joule ( ) angol tudós tiszteletére joule-nak nevezünk, és J-vel jelölünk. A munka előjeles skalármennyiség. ( az α szög az F erővektor és az s elmozdulás vektor által bezárt szög) A munka negatív: α 0 o A munka nulla: F = 0 vagy s = 0 vagy α 0 o A munka pozitív: 90 o α 180 o 61. A munka meghatározása az erő-elmozdulás (F s) grafikon alapján. A valóságban lezajló folyamatoknál lehet, hogy a mozgás közben az erő nagysága, esetleg iránya is változik, vagy a pálya nem egyenes, sőt lehetséges, hogy mindhárom egyszerre teljesül. Általánosítható az a megállapítás, hogy a munka mérőszáma a görbe alatti terület megfelelő részének mérőszámával egyezik meg. Állandó irányú és nagyságú erő munkájának kiszámítása egyenes úton. Az erő-elmozdulás grafikon megfelelő rajza alatti terület számértéke egyenlő a munka számértékével. 62. Mit nevezünk energiának? Az energia a testek, mezők (rendszerek) kölcsönható képességét jellemző skalármennyiség, a mechanikában, mint munkavégző képesség definiálható. Zárt rendszerben megmaradási törvény érvényes rá. 63. Emelési munka és helyzeti energia

17 Egy test h-val magasabbra történő egyenletes emelése közben az emelő erővel W e = emelési munkát végzünk. Egy test adott helyen történő emelési munkája csak a test függőleges irányú elmozdulásától, szintkülönbségétől függ. F Az emelési munka független attól, hogy milyen pályán jutott a test tömegközéppontja az A pontból a B pontba. Pl.: lépcső (csak a függőleges szakaszain végzünk munkát) A helyzeti energia mértéke azzal a munkával egyenlő, amelyet a testre ható erők végeznek, miközben azt egy adott helyzetéből egy megállapodás szerinti helyzetbe egyenletes mozgással eljuttatják. A gravitációs mező egy test emelkedése vagy süllyedése miatti energiaváltozását is helyzeti energiának nevezzük. A gravitációs helyzeti energia az emelési munkával egyenlő. E h = m g h, ahol m a helyét változtató test tömege, g a nehézségi gyorsulás és h a helyváltozás miatt bekövetkezett szintkülönbség-változás. 64. A gyorsítási munka, mozgási energia, munkatétel. Ha egy állandó F nagyságú erőhatás s úton egyenletesen gyorsít v 0 sebességről v sebességre egy m tömegű testet, a gyorsítási munka: 2 Ha v 0 = 0 2 A testeknek mozgásuk következtében is lehet kölcsönható képességük, amelyet mozgási energiával jellemzünk. A mozgási energia a test sebessége (mozgásállapota) miatt rendelhető a testhez. Egyenlő a gyorsítási munkával. 2, ahol m a mozgó test tömege és v a test sebessége Egy test mozgási energiájának megváltozása egyenlő a testet érő összes erő munkájának előjeles öszszegével, másként az eredő erő gyorsítási munkájával: E m = W gy Ezt szokás munkatételnek nevezni. ( részletesebben kifejezve: - = 2 ) 65. A rugalmas erő munkája, rugalmas energia A rugalmas erőt és így a feszítőerőt is a lineáris erőtörvény adja meg. Ezeknek a képe az origóból kiinduló félegyenes. Így a feszítési munka meghatározásához egy derékszögű háromszög területét kell kiszámítani, mert annak számértéke megegyezik a rugón végzett feszítési munka számértékével. A feszítési munka és az erő-út grafikon alatti terület számértékileg egyenlő: 66. A súrlódási munka, belső energia A súrlódási erő ellenében vízszintes síkon végzett munka a súrlódási munka. Mindig pozitív, mert a testet egyenletes mozgásban tartó erő és az elmozdulás iránya azonos. A súrlódási erő munkája (tehát nem a vele szemben végzett súrlódási munka!) legtöbbször negatív.

18 A súrlódási erő ellenében végezzük W s =, ahol µ anyagi jellemzőktől függő súrlódási együttható. A súrlódási munka a mechanikai energiák (helyzeti, mozgási, rugalmas) szempontjából veszteségként jelentkezik, a belső energiát ( A részecskék mozgási energiáinak összessége) növeli. 67. A mechanikai energia megmaradásának tétele Zárt rendszerben, amelyben a súrlódási erő és közegellenállási erő nem hat, a mechanikai energiák összege állandó. Vagy más szóval az összes mechanikai energiaváltozások előjeles összege nulla. E h + E m + E r = állandó 68. Az energia-megmaradás törvénye Amikor egy rendszer és környezete között nincs kölcsönhatás, azt mondjuk, hogy a rendszer zárt. Zárt rendszer energiája állandó. A környezetével kölcsönhatásban álló rendszer energiája viszont pontosan annyival változik, mint amennyit a környezetétől kap vagy annak lead. A valóságban az energia soha nem keletkezik, és nem tűnik el, csak átalakul az egyik energiafajtából a másikba. állandó

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Elméleti kérdések és válaszok

Elméleti kérdések és válaszok Elméleti kérdések és válaszok Folyamatosan bővül 9. évfolyam Tartalom 1. Értelmezd a következő fogalmakat: megfigyelés, kísérlet, modell!... 3 2. Mit nevezünk koordináta rendszernek és mit vonatkoztatási

Részletesebben

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ 1. Egy téglalap alakú háztömb egyik sarkából elindulva 80 m, 150 m, 80 m utat tettünk meg az egyes házoldalak mentén, míg a szomszédos sarokig értünk. Mekkora az elmozdulásunk?

Részletesebben

Komplex természettudomány 3.

Komplex természettudomány 3. Komplex természettudomány 3. 1 A lendület és megmaradása Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének a szorzata. Jele: I. Képlete: II = mm vv mértékegysége: kkkk mm ss A lendület származtatott

Részletesebben

Mozgástan (kinematika)

Mozgástan (kinematika) FIZIKA 10. évfolyam Mozgástan (kinematika) A fizika helye a tudományágak között: A természettudományok egyik tagja, amely az élettelen világ jelenségeivel és törvényszerűségeivel foglalkozik. A megismerés

Részletesebben

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség. Ha az erő és az elmozdulás egymásra merőleges, akkor fizikai értelemben nem történik munkavégzés. Pl.: ha egy táskát függőlegesen tartunk, és úgy sétálunk, akkor sem a tartóerő, sem a nehézségi erő nem

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

Képlet levezetése :F=m a = m Δv/Δt = ΔI/Δt

Képlet levezetése :F=m a = m Δv/Δt = ΔI/Δt Lendület, lendületmegmaradás Ugyanakkora sebességgel mozgó test, tárgy nagyobb erőhatást fejt ki ütközéskor, és csak nagyobb erővel fékezhető, ha nagyobb a tömege. A tömeg és a sebesség együtt jellemezheti

Részletesebben

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő DINAMIKA ALAPJAI Tömeg és az erő NEWTON ÉS A TEHETETLENSÉG Tehetetlenség: A testek maguktól nem képesek megváltoztatni a mozgásállapotukat Newton I. törvénye (tehetetlenség törvénye): Minden test nyugalomban

Részletesebben

Mechanika. Kinematika

Mechanika. Kinematika Mechanika Kinematika Alapfogalmak Anyagi pont Vonatkoztatási és koordináta rendszer Pálya, út, elmozdulás, Vektormennyiségek: elmozdulásvektor Helyvektor fogalma Sebesség Mozgások csoportosítása A mozgásokat

Részletesebben

A testek tehetetlensége

A testek tehetetlensége DINAMIKA - ERŐTAN 1 A testek tehetetlensége Mozgásállapot változás: Egy test mozgásállapota akkor változik meg, ha a sebesség nagysága, iránya, vagy egyszerre mindkettő megváltozik. Testek tehetetlensége:

Részletesebben

Newton törvények, erők

Newton törvények, erők Newton törvények, erők Newton I. törvénye: Minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja (amíg külső

Részletesebben

Newton törvények, lendület, sűrűség

Newton törvények, lendület, sűrűség Newton törvények, lendület, sűrűség Newton I. törvénye: Minden tárgy megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja

Részletesebben

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS 1 EGYENLETES KÖRMOZGÁS Pálya kör Út ív Definíció: Test körpályán azonos irányban haladva azonos időközönként egyenlő íveket tesz meg. Periodikus mozgás 2 PERIODICITÁS

Részletesebben

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek. Mozgások dinamikai leírása A dinamika azzal foglalkozik, hogy mi a testek mozgásának oka, mitől mozognak úgy, ahogy mozognak? Ennek a kérdésnek a megválaszolása Isaac NEWTON (1642 1727) nevéhez fűződik.

Részletesebben

Speciális mozgásfajták

Speciális mozgásfajták DINAMIKA Klasszikus mechanika: a mozgások leírása I. Kinematika: hogyan mozog egy test út-idő függvény sebesség-idő függvény s f (t) v f (t) s Példa: a 2 2 t v a t gyorsulások a f (t) a állandó Speciális

Részletesebben

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények Az olyan mozgást, amelyben a test ugyanazt a mozgásszakaszt folyamatosan ismételi, periódikus mozgásnak nevezzük. Pl. ingaóra ingája, rugó

Részletesebben

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat) Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat) 1. Az inerciarendszer fogalma. Newton I. törvénye 3. Newton II. törvénye 4. Newton III. törvénye 5. Erők szuperpozíciójának elve 6. Különböző mozgások

Részletesebben

A klasszikus mechanika alapjai

A klasszikus mechanika alapjai A klasszikus mechanika alapjai FIZIKA 9. Mozgások, állapotváltozások 2017. október 27. Tartalomjegyzék 1 Az SI egységek Az SI alapegységei Az SI előtagok Az SI származtatott mennyiségei 2 i alapfogalmak

Részletesebben

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendület Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendülettétel: Az lendület erő hatására változik meg. Az eredő erő határozza meg

Részletesebben

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK február 13.

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK február 13. Fizika Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK 017. február 13. A lejtő mint kényszer A lejtő egy ún. egyszerű gép. A következő problémában először a lejtőt rögzítjük, és egy m tömegű test súrlódás nélkül lecsúszik

Részletesebben

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor gészítsd ki a mondatot! egyenes vonalú egyensúlyban erő hatások mozgást 1. 2:57 Normál Ha a testet érő... kiegyenlítik egymást, azt mondjuk, hogy a test... van. z egyensúlyban lévő test vagy nyugalomban

Részletesebben

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor gészítsd ki a mondatokat Válasz lehetőségek: (1) a föld középpontja felé mutató erőhatást 1. fejt ki., (2) az alátámasztásra vagy a felfüggesztésre hat., (3) két 4:15 Normál különböző erő., (4) nyomja

Részletesebben

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport MECHANIKA I. 1. Definiálja a helyvektort! 2. Mondja meg mit értünk vonatkoztatási rendszeren! 3. Fogalmazza meg kinematikailag, hogy mikor

Részletesebben

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 2. gyakorlat 1. Feladatok a kinematika tárgyköréből Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 1.1. Feladat: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel

Részletesebben

Dinamika. A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása.

Dinamika. A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása. Dinamika A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása. Newton törvényei: I. Newton I. axiómája: Minden nyugalomban lévő test megtartja nyugalmi állapotát, minden mozgó test

Részletesebben

3. fizika előadás-dinamika. A tömeg nem azonos a súllyal!!! A súlytalanság állapotában is van tömegünk!

3. fizika előadás-dinamika. A tömeg nem azonos a súllyal!!! A súlytalanság állapotában is van tömegünk! 3. fizika előadás-dinamika A tömeg a testek tehetetlenségének mértéke. (kilogramm (SI), gramm, dekagramm, tonna, métermázsa, stb.) Annak a testnek nagyobb a tehetetlensége/tömege, amelynek nehezebb megváltoztatni

Részletesebben

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika Fizika mérnm rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Mechanika. előadás Dr. Geretovszky Zsolt 1. szeptember 15. Klasszikus mechanika A fizika azon ága, melynek feladata az anyagi testek mozgására vonatkozó

Részletesebben

Newton törvények, erők

Newton törvények, erők Newton törvények, erők Newton I. törvénye: Minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja (amíg külső

Részletesebben

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő:

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő: Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő: A rugalmas test (pl. rugó) megnyúlása egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet a rugót erőmérőnek

Részletesebben

PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE

PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE PÉLÁ ERŐTÖRVÉNYERE Szabad erők: erőtörvénnyel megadhatók, általában nem függenek a test mozgásállapotától (sebességtől, gyorsulástól) Példák: nehézségi erő, súrlódási erők, rugalmas erők, felhajtóerők,

Részletesebben

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből 1. Feladatok a dinamika tárgyköréből Newton három törvénye 1.1. Feladat: Három azonos m tömegű gyöngyszemet fonálra fűzünk, egymástól kis távolságokban a fonálhoz rögzítünk, és az elhanyagolható tömegű

Részletesebben

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz. Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Tömegvonzás, bolygómozgás

Tömegvonzás, bolygómozgás Tömegvonzás, bolygómozgás Gravitációs erő tömegvonzás A gravitációs kölcsönhatásban csak vonzóerő van, taszító erő nincs. Bármely két test között van gravitációs vonzás. Ez az erő nagyobb, ha a két test

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, 2017. október 10.. CHFMAX NÉV: Neptun kód: Aláírás: g=10 m/s 2 Előadó: Márkus / Varga Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1) Az l hosszúságú

Részletesebben

Mérnöki alapok 2. előadás

Mérnöki alapok 2. előadás Mérnöki alapok. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő:

Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő: Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő: A rugalmas test (pl. rugó) megnyúlása egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet a rugót

Részletesebben

IMPULZUS MOMENTUM. Impulzusnyomaték, perdület, jele: N

IMPULZUS MOMENTUM. Impulzusnyomaték, perdület, jele: N IPULZUS OENTU Impulzusnyomaték, perdület, jele: N Definíció: Az (I) impulzussal rendelkező test impulzusmomentuma egy tetszőleges O pontra vonatkoztatva: O I r m Az impulzus momentum vektormennyiség: két

Részletesebben

A mechanika alapjai. A pontszerű testek dinamikája

A mechanika alapjai. A pontszerű testek dinamikája A mechanika alapjai A pontszerű testek dinamikája Horváth András SZE, Fizika Tsz. v 0.6 1 / 26 alapi Bevezetés Newton I. Newton II. Newton III. Newton IV. alapi 2 / 26 Bevezetés alapi Bevezetés Newton

Részletesebben

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz. Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK FIZIKA KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt

Részletesebben

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében: 1. A mellékelt táblázat a Naphoz legközelebbi 4 bolygó keringési időit és pályagörbéik félnagytengelyeinek hosszát (a) mutatja. (A félnagytengelyek Nap- Föld távolságegységben vannak megadva.) a) Ábrázolja

Részletesebben

Irányításelmélet és technika I.

Irányításelmélet és technika I. Irányításelmélet és technika I. Mechanikai rendszerek dinamikus leírása Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék amagyar@almos.vein.hu 2010

Részletesebben

Mérnöki alapok 1. előadás

Mérnöki alapok 1. előadás Mérnöki alapok 1. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata.

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata. A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata. Eszközszükséglet: Mechanika I. készletből: kiskocsi, erőmérő, súlyok A/4-es írólap, smirgli papír gyurma

Részletesebben

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz. Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga - Minden tétel kötelező Hivatalból 10 pont jár Munkaidő 3 óra I Az alábbi kérdésekre

Részletesebben

MECHANIKA I. /Statika/ 1. előadás SZIE-YMM 1. Bevezetés épületek, építmények fizikai hatások, köztük erőhatások részleges vagy teljes tönkremenetel használhatatlanná válás anyagi kár, emberáldozat 1 Cél:

Részletesebben

GYIK mechanikából. (sűrűségmérés: - tömeg+térfogatmérés (akár Arkhimédész-törvény segítségével 5)

GYIK mechanikából. (sűrűségmérés: - tömeg+térfogatmérés (akár Arkhimédész-törvény segítségével 5) GYIK mechanikából 1.1.1. kölcsönhatás: két test vagy mező egymásra való, kölcsönös hatása mozgásállapot: testek azon állapota, melynek során helyük megváltozik (itt fontos a mozgó test tömege is!) tömegmérések:

Részletesebben

EGYSZERŰ GÉPEK. Azok az eszközök, amelyekkel kedvezőbbé lehet tenni az erőhatás nagyságát, irányát, támadáspontjának helyét.

EGYSZERŰ GÉPEK. Azok az eszközök, amelyekkel kedvezőbbé lehet tenni az erőhatás nagyságát, irányát, támadáspontjának helyét. EGYSZERŰ GÉPEK Azok az eszközök, amelyekkel kedvezőbbé lehet tenni az erőhatás nagyságát, irányát, támadáspontjának helyét. Az egyszerű gépekkel munkát nem takaríthatunk meg, de ugyanazt a munkát kisebb

Részletesebben

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn A mérés célkitűzései: A lejtőn lévő testek egyensúlyának vizsgálata, erők komponensekre bontása. Eszközszükséglet: állítható hajlásszögű lejtő különböző fahasábok kiskocsi erőmérő 20 g-os súlyok 1. ábra

Részletesebben

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) I. Egyenletes körmozgás a) Mozgás leírását segítő fogalmak, mennyiségek b) Egyenletes körmozgás kinematikai leírása c) Egyenletes körmozgás dinamikai leírása II. Egyenletesen

Részletesebben

Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás)

Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás) Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás) Térben és időben élünk. A tér és idő végtelen, nincs kezdete és vége. Minden tárgy, esemény, vagy jelenség helyét és idejét a térben és időben valamihez

Részletesebben

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK január 30.

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK január 30. Fizika Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK 2017. január 30. Tapasztalatok az erővel kapcsolatban: elhajított kő, kilőtt nyílvessző, ásás, favágás Aristoteles: az erő a mozgás fenntartója Galilei: a mozgás

Részletesebben

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p Jedlik 9-10. o. reg feladat és megoldás 1) Egy 5 m hosszú libikókán hintázik Évi és Peti. A gyerekek tömege 30 kg és 50 kg. Egyikük a hinta végére ült. Milyen messze ült a másik gyerek a forgástengelytől,

Részletesebben

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t Mechanika, dinamika Mozgás, alakváltozás és ennek háttere Newton: a mozgás természetes állapot. A témakör egyik kulcsfontosságú fizikai mennyisége az impulzus (p), vagy lendület, vagy mozgásmennyiség.

Részletesebben

Fizika alapok. Az előadás témája

Fizika alapok. Az előadás témája Az előadás témája Körmozgás jellemzőinek értelmezése Általános megoldási módszer egyenletes körmozgásnál egy feladaton keresztül Testek mozgásának vizsgálata nem inerciarendszerhez képest Centripetális

Részletesebben

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ... Tanmenet Fizika 7. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 54 óra 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra A OFI javaslata alapján összeállította az NT-11715 számú tankönyvhöz:: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár

Részletesebben

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések 1. Melyek a rezgőmozgást jellemző fizikai mennyiségek?. Egy rezgés során mely helyzetekben maximális a sebesség, és mikor a gyorsulás? 3. Milyen

Részletesebben

Dinamika, Newton törvények, erők

Dinamika, Newton törvények, erők Dinamika, Newton törvények, erők Newton I. törvénye: Minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja (amíg

Részletesebben

EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA

EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA 1. A kinematika és a dinamika tárgya. Egyenes onalú egyenletes mozgás a) Kísérlet és a belőle leont köetkeztetés b) A mozgás jellemző grafikonjai

Részletesebben

Fizika példák a döntőben

Fizika példák a döntőben Fizika példák a döntőben F. 1. Legyen két villamosmegálló közötti távolság 500 m, a villamos gyorsulása pedig 0,5 m/s! A villamos 0 s időtartamig gyorsuljon, majd állandó sebességgel megy, végül szintén

Részletesebben

Rezgőmozgás, lengőmozgás

Rezgőmozgás, lengőmozgás Rezgőmozgás, lengőmozgás A rezgőmozgás időben ismétlődő, periodikus mozgás. A rezgő test áthalad azon a helyen, ahol egyensúlyban volt a kitérítés előtt, és két szélső helyzet között periodikus mozgást

Részletesebben

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek Keresés (http://wwwtankonyvtarhu/hu) NVDA (http://wwwnvda-projectorg/) W3C (http://wwww3org/wai/intro/people-use-web/) A- (#) A (#) A+ (#) (#) English (/en/tartalom/tamop425/0027_fiz2/ch01s03html) Kapcsolat

Részletesebben

Erők fajtái, lendület, bolygómozgás Példák

Erők fajtái, lendület, bolygómozgás Példák Erők fajtái, lendület, bolygómozgás Rugalmas erő: A rugalmas tárgy alakváltozása (pl. rugó megnyúlása) egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet pl. a rugót erőmérőnek használni. (rugós

Részletesebben

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól

Részletesebben

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

Fizika feladatok - 2. gyakorlat Fizika feladatok - 2. gyakorlat 2014. szeptember 18. 0.1. Feladat: Órai kidolgozásra: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel s 1 utat, második szakaszában

Részletesebben

NT-17135 Fizika 9. (Fedezd fel a világot! Emelt szint) Tanmenetjavaslat

NT-17135 Fizika 9. (Fedezd fel a világot! Emelt szint) Tanmenetjavaslat NT-17135 Fizika 9. (Fedezd fel a világot! Emelt szint) Tanmenetjavaslat A fizika tankönyvcsalád és a tankönyv célja A Fedezd fel a világot! című természettudományos tankönyvcsalád emelt szintű képzéshez

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:...

Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:... 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV:.. 2018. október 18. Neptun kód:... g=10 m/s 2 Előadó: Márkus/Varga Az eredményeket a bekeretezett részbe be kell írni! 1. Egy m=3

Részletesebben

NT-17105 Fizika 9. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat

NT-17105 Fizika 9. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat NT-17105 Fizika 9. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat A fizika tankönyvcsalád és a tankönyv célja A Fedezd fel a világot! című természettudományos tankönyvcsalád fizika sorozatának első köteteként

Részletesebben

Digitális tananyag a fizika tanításához

Digitális tananyag a fizika tanításához Digitális tananyag a fizika tanításához Ismétlés Erőhatás a testek mechanikai kölcsönhatásának mértékét és irányát megadó vektormennyiség. jele: mértékegysége: 1 newton: erőhatás következménye: 1N 1kg

Részletesebben

Merev testek kinematikája

Merev testek kinematikája Merev testek kinematikája Egy pontrendszert merev testnek tekintünk, ha bármely két pontjának távolsága állandó. (f=6, Euler) A merev test tetszőleges mozgása leírható elemi transzlációk és elemi rotációk

Részletesebben

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

FIZIKA VIZSGATEMATIKA FIZIKA VIZSGATEMATIKA osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 60p 10p arány az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 65%-tól közepes (3) 50%-tól elégséges (2) 35%-tól Ha

Részletesebben

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály 1. feladat a) A négyzet alakú vetítővászon egy oldalának hossza 1,2 m. Ahhoz, hogy a legnagyobb nagyításban is ráférjen a diafilm-kocka képe a vászonra, és teljes egészében látható legyen, ahhoz a 36 milliméteres

Részletesebben

Erők fajtái, lendület Példák

Erők fajtái, lendület Példák Erők fajtái, lendület Rugalmas erő (tankönyv 53-54. o.): A rugalmas tárgy alakváltozása (pl. rugó megnyúlása) egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet pl. a rugót erőmérőnek használni.

Részletesebben

A mechanikai alaptörvények ismerete

A mechanikai alaptörvények ismerete A mechanikai alaptörvények ismerete Az oldalszám hivatkozások a Hudson-Nelson Útban a modern fizikához c. könyv megfelelő szakaszaira vonatkoznak. A Feladatgyűjtemény a Mérnöki fizika tárgy honlapjára

Részletesebben

Tartalom. Fizika 1,

Tartalom. Fizika 1, Fizika 1, 2011-09-25 Tartalom Fizikai mennyiségek... 3 Skalármennyiségek... 3 Mérőszám, mértékegység... 3 mértékegység... 3 mérőszám... 4 hiba:... 4 Mértékegység rendszerek... 4 Történelmi mértékegység

Részletesebben

Erők fajtái. Fajtái: Irányuk, funkciójuk alapján: húzóerő, tolóerő, tartóerő, nyomóerő

Erők fajtái. Fajtái: Irányuk, funkciójuk alapján: húzóerő, tolóerő, tartóerő, nyomóerő Erők fajtái Az erőhatást az erő vektorral jellemezzük. (van nagysága és iránya) Az erő támadáspontja az a pont, ahol az erő a testet éri. Az erő hatásvonala az az egyenes, amely átmegy a támadásponton

Részletesebben

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai Hidrosztatika A Hidrosztatika a nyugalomban lévő folyadékoknak a szilárd testekre, felületekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Tárgyalja a nyugalomban lévő folyadékok nyomásviszonyait, vizsgálja a folyadékba

Részletesebben

Newton törvények, erők

Newton törvények, erők Newton törvények, erők Newton I. törvénye: Minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja (amíg külső

Részletesebben

A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld ábra ábra

A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld ábra ábra . Gyakorlat 4B-9 A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld. 4-6 ábra.). Számítsuk ki az E elektromos térerősséget a vonal irányában lévő, annak.. ábra. 4-6 ábra végpontjától

Részletesebben

1. ábra. 24B-19 feladat

1. ábra. 24B-19 feladat . gyakorlat.. Feladat: (HN 4B-9) A +Q töltés egy hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld.. ábra.). Számítsuk ki az E elektromos térerősséget a vonal. ábra. 4B-9 feladat irányában lévő,

Részletesebben

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés. SZABÓ JÁNOS: Fizika (Mechanika, hőtan) I. TARTALOMJEGYZÉK Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai... 2. Tér is idő. Hosszúság- és időmérés. MECHANIKA I. Az anyagi pont mechanikája 1. Az anyagi

Részletesebben

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele Rezgőmozgás A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele A rezgés fogalma Minden olyan változás, amely az időben valamilyen ismétlődést mutat rezgésnek nevezünk. A rezgések fajtái:

Részletesebben

Kinematika. A mozgás matematikai leírása, a mozgást kiváltó ok feltárása nélkül.

Kinematika. A mozgás matematikai leírása, a mozgást kiváltó ok feltárása nélkül. Kinematika A mozgás matematikai leírása, a mozgást kiváltó ok feltárása nélkül. Helyvektor és elmozdulás Egy test helyzetét és helyzetváltozását csak más testekhez viszonyítva írhatjuk le. Ezért először

Részletesebben

1. gyakorlat. Egyenletes és egyenletesen változó mozgás. 1. példa

1. gyakorlat. Egyenletes és egyenletesen változó mozgás. 1. példa 1. gyakorlat Egyenletes és egyenletesen változó mozgás egyenletes mozgás egyenletesen változó mozgás gyorsulás a = 0 a(t) = a = állandó sebesség v(t) = v = állandó v(t) = v(0) + a t pályakoordináta s(t)

Részletesebben

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%) Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%) A vizsga értékelése: Elégtelen: ha az írásbeli és a szóbeli rész összesen nem éri el a

Részletesebben

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2) 2. Gyakorlat 30B-14 Az Egyenlítőnél, a földfelszín közelében a mágneses fluxussűrűség iránya északi, nagysága kb. 50µ T,az elektromos térerősség iránya lefelé mutat, nagysága; kb. 100 N/C. Számítsuk ki,

Részletesebben

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük. Mágneses mező tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel 1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel Munkavégzés, teljesítmény 1.1. Feladat: (HN 6B-8) Egy rúgót nyugalmi állapotból 4 J munka árán 10 cm-rel nyújthatunk meg. Mekkora

Részletesebben

Kinematika szeptember Vonatkoztatási rendszerek, koordinátarendszerek

Kinematika szeptember Vonatkoztatási rendszerek, koordinátarendszerek Kinematika 2014. szeptember 28. 1. Vonatkoztatási rendszerek, koordinátarendszerek 1.1. Vonatkoztatási rendszerek A test mozgásának leírása kezdetén ki kell választani azt a viszonyítási rendszert, amelyből

Részletesebben

Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás)

Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás) Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás) Térben és időben élünk. A tér és idő végtelen, nincs kezdete és vége. Minden tárgy, esemény, vagy jelenség helyét és idejét a térben és időben valamihez

Részletesebben

Termodinamika. Belső energia

Termodinamika. Belső energia Termodinamika Belső energia Egy rendszer belső energiáját az alkotó részecskék mozgási energiájának és a részecskék közötti kölcsönhatásból származó potenciális energiák teljes összegeként határozhatjuk

Részletesebben

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni

Részletesebben

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! 1. példa Vasúti kocsinak a 6. ábrán látható ütközőjébe épített tekercsrugóban 44,5 kn előfeszítő erő ébred. A rugó állandója 0,18

Részletesebben

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz? Rezgés tesztek 1. Egy rezgés kitérés-idő függvénye a következő: y = 0,42m. sin(15,7/s. t + 4,71) Mekkora a rezgés frekvenciája? a) 2,5 Hz b) 5 Hz c) 1,5 Hz d) 15,7 Hz 2. Egy rezgés sebesség-idő függvénye

Részletesebben

1. SI mértékegységrendszer

1. SI mértékegységrendszer I. ALAPFOGALMAK 1. SI mértékegységrendszer Alapegységek 1 Hosszúság (l): méter (m) 2 Tömeg (m): kilogramm (kg) 3 Idő (t): másodperc (s) 4 Áramerősség (I): amper (A) 5 Hőmérséklet (T): kelvin (K) 6 Anyagmennyiség

Részletesebben