Amikor számhalmazokat ábrázolunk, az alaphalmaz sokszor a tanult sz mok halmaza, vagyisazoka számok, amelyekről már tanultunk.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amikor számhalmazokat ábrázolunk, az alaphalmaz sokszor a tanult sz mok halmaza, vagyisazoka számok, amelyekről már tanultunk."

Átírás

1 A racion lis sz mok A tanult sz mok halmaza Amikor számhalmazokat ábrázolunk, az alaphalmaz sokszor a tanult sz mok halmaza, vagyisazoka számok, amelyekről már tanultunk Milyen számokat ismersz? Nevezd meg őket, és mondj példát mindegyik típusra! Természetes számok, pl 0 ::: Egész számok, pl : :: 0 ::: Törtek, pl 0 ::: Tizedes törtek, pl 0 0 ::: Pozitív számok, pl 078 ::: Negatív számok, pl 0 : :: Páros számok, pl 0 0 ::: Páratlan számok, pl ::: p lda Ábrázold számegyenesen a következő számokat! Melyek tartoznak a fenti számok közül a következő csoportokba: pozitív, negatív, 0? Melyek tartoznak az egész számok, illetve a törtszámok csoportjába? Pozitív: 0 Negatív: Nulla: Egész számok: 0 = 0 7 = = Törtszámok: 0 = Mit jelent a? 0 A a ellentettje, ugyanakkora távolságra van a 0-tól a számegyenesen, mint a,dea0másik oldalán A a ellentettje Fontos tudnival Egy szám ellentettje az ugyanolyan abszolút értékű, de ellentétes előjelű szám 7

2 A racion lis sz mok Mit jelent vajon a? Úgy olvassuk, hogy per ) Ezt az alakot nem szoktuk használni Ha például a csiga óra alatt métert tesz meg, akkor egy óra alatt = 8 vagy = 9 métert halad) A törtvonal osztást jelöl ki, tehát ennek a jelentése: = : = Mivel egyenlő a? A =,ezt rt alakban rt eg sz sz m Meg llapod s Eddig nem tisztáztuk, mit nevezünk törtnek Megállapodunk egyes kifejezések használatában T rtkifejez s vagy t rt például a tömeg Olyan kifejezés, amely számlálóból, nevezőből, törtvonalból áll Ha a számlálóban és a nevezőben szám szerepel, akkor a törtkifejezést t rt alak térfogat sz mnak is nevezzük T rt alakban rt eg sz sz m például a =: olyan tört alakú szám, amely eg sz sz mmal egyenlő T rtsz m például a : olyan törtszám, amely nem eg sz szám 9 Fontos tudnival Azokat a számokat, amelyeket eddig használtunk: az egész számokat és a törteket együtt racion lis sz moknak nevezzük A racionális számok halmazát Q jelöli A természetes számok 0,,,, ::: )halmazátn, azegész számok : ::,,,, 0,,,, :::)halmazátpedigz A racion lis szó latin eredetű a ráció szóból ered Jelentése: arány, arányos Átvitt értelemben a jelentése: ésszerű p lda Igaz-e, hogy minden egész szám felírható tört alakban? Minden egész szám felírható tört alakban, hiszen a számláló lehet maga az egész szám, a nevező pedig az Például: = = Másként is írhatjuk, például = = = ::: = = = ::: Gondolkozz! Keress más, -vel egyenlő törtet! Lehet-e tetszőleges nevezőt választani a tört alakba írásához? A tizedes törtet felírhatjuk helyiérték-táblázatba Egy egész szám és törtek összegeként fejezhető ki, például: 0 = =+ = = Úgy is képzelhetjük, hogy a tizedes törtet felírjuk egy nevezőjű tört alakjában A kapott törtet addig bővítjük 0-zel, amíg a számlálóban egész számot nem kapunk 8

3 A racion lis sz mok Például: 07 = 07 = 07 0 = = = A negatív törtek is felírhatók két egész szám hányadosaként A törtet tekinthetjük úgy is, mint egy kijelölt osztás műveletet Ezért például: = : ) Az egész számok osztásakor tanultuk, hogy : ) = ) : vagy : ) = : ) Így = : ) = ) : = vagy = : ) = : ) = Fontos tudnival A racion lis sz mok azok a sz mok, amelyek fel rhat k k t eg sz sz m h nyadosak nt p lda Helyezd el az alábbi számokat a táblázatban! Készítettünk egy táblázatot a számok osztályozására Nevezd meg, hogy a táblázat egyes mezőibe milyen tulajdonságú számok kerülnek! Egész számok A racion lis sz mok Negatív számok 0 A B C Pozitív számok Más felírás is lehetséges tudjuk, hogy minden tört bővíthető Az eddigi példáink is azt mutatják, hogy a racion lis sz mok fel rhat k k t eg sz sz m h nyadosak nt Az is igaz, hogy az a szám, amely felírható két egész szám hányadosaként, vagy egész szám, vagy törtszám Ezért szokás így fogalmazni: Törtszámok D E F A: negatív egész számok az A-ba tartozik: = egész szám, csak tört alakban van B: a0 ab-be tartozik: C: pozitív egész számok a C-be tartozik: D: negatív törtszámok a D-be tartozik: E: üres a 0 nem törtszám, mert egész szám) F : pozitív törtszámok az F -be tartozik: 0 9

4 A racion lis sz mok Feladatok A Írd fel két egész szám hányadosaként a következő számokat! a) b) c) 0 d) e) f) 7 g) 7 8 h) i) j) 0 k) 7 l) 7 A Melyik egész szám, melyik törtszám? Csoportosítsd a következő számokat! a) b) c) d) e) 8 f) 0 K A tizedes törteknek is sokféle tizedes tört alakja létezik, például = 0 Írd fel többféle tizedes tört alakját a következő számoknak! a) b) 7 0 c) d) e) 0 0 f) E Gondoltam egy tizedes törtre Ha -vel megszorzom, egész számot kapok Ha 0- zel elosztom, -nél kisebb számot kapok Egyféle számjegyet használunk a felírásához, de abból többet is Melyik ez a szám? Írd fel egy közönséges tört alakját! T rt alakba rhat sz mok p lda A racionális számok tört alakba írhatók A tört alaknak több fajtája létezik Keress ilyeneket! Írj példákat, írd fel ezeket közönséges tört alakban! K z ns ges t rt, például: 7 vegyes t rt, például: A sz zal k is kifejezhető tört alakban: 7% = 7 00 = 0 ) tizedes t rt, például: = 0 Láttál már ilyen jelölést:? Emeletes t rtnek nevezik Több törtvonal szerepel benne A leghosszabb 7 törtvonal ezt az osztást jelöli ki: : 7 : 7 = 7 = 7 9 Néha a törteket ferde törtvonallal írják: = Ez az írásmód kényelmes, de vigyázz vele, mert félreérthető lehet! Ezért érdemes kijelölni a számláló és a nevező kezdetét és végét Például = egyenlő = = -dal, de nem egyenlő sem = =-vel, sem = = -dal, sem = -del ) 0

5 A racion lis sz mok p lda Írd tizedes tört alakba a következő számokat! 7 0 % 9 7 =:=0 7 0 =7:0= 7 % = 00 =:00=0 =0 ::: az osztás nem ér véget =0 ::: az osztás nem ér véget =0 ::: az osztás nem ér véget 9 = ::: az osztás nem ér véget =0 878 ::: az osztás nem ér véget 7 =0 =0 0 =0 0 ::: az osztás nem ér véget Azt vesszük észre, hogy egyes osztások véget érnek véges tizedes törtet kaptunk), pl mások viszont nem végtelen tizedes törtet kapunk), pl =0 ::: =0, Gondolkodj! Biztos, hogy nem ér véget az osztás? Keress rá magyarázatot! Ha két egész számot osztunk el egymással, és a hányados végtelen tizedes tört, a marad kok között egyszer csak felbukkan egy olyan, amelyik már szerepelt Ha a maradék ugyanaz, a hányados következő jegye is ugyanaz lesz A hányados jegyei ezért ugyanabban a sorrendben ismétlődnek Az ismétlődő részt szakasznak nevezzük, a hányadost pedig v gtelen szakaszos tizedes t rtnek A végtelen szakaszos tizedes tört sszes számjegyét nem tudjuk leírni Szokás csak egyetlen szakaszt leírni, és jelölni, hogy végtelen sokszor ismétlődik Ha a szakasz egyetlen számjegyből áll, akkor az ismétlődő számjegy fölé pontot írunk, például: =0 : ::=0 Ha a szakasz több számjegyből áll, akkor az első és az utolsó számjegy fölé írunk egy-egy pontot: = : ::=0 0 9 Jel l s Az =0 ::: jelölése: 0 az = ::: jelölése: az 7 = : :: jelölése: A végtelen szakaszos tizedes törtet kiolvasni sem lehet pontosan, ezért egyszerűen csak felsoroljuk a tizedesvesszőt követő néhány számjegyet

6 A racion lis sz mok Feladatok A Írd tört alakba a következő számokat! a) b) c) 0 d) e) f) K Írd tizedes tört alakba a következő számokat! a) b) c) d) e) f) g) 8 h) i) 8 0 j) k) 7 l) A Válogasd össze az egyenlőket! a = b = 8 c = d = e =0 7 f =0 0 A = B = C = D = 0 E = 0 F = 00 A Írd át százalék alakra a következő törteket! A Írd fel tört alakban a következő százalékokat! % % % 0% 00% % % 0% 00% 7% 000% % E Egy szám tizedes tört felírásában a,, számjegyek szerepelnek, mindegyikből egyegy Az egyik közönséges tört alakjában az,, számjegyek, mindegyikből egy-egy Melyikezaszám? E7 Egy tizedes tört egyik közönséges tört alakja ugyanazzal a két számjeggyel írható fel, mint maga a tizedes tört Mi lehet ez a szám? Vizsg ljuk a tizedes t rteket! p lda Írd tizedes tört alakba az alábbi számokat! Mit veszel észre? =0 9 9 =0 =0 =0 9 9 =0 9 9 =0 7 8 =0 7 =0 8: 9 9 Érdekes összefüggést veszünk észre: az ismétlődő szakasz egyenlő a számlálóval Vajon mi a helyzet a 0 9 számmal? Lehet-e, hogy 9 -del, azaz -gyel egyenlő? 9 Az biztos, hogy -nél nem nagyobb De ha kisebb mint, akkor mennyivel? És találunk-e olyan számot, amely a 0 9 ésközéesik?

7 A racion lis sz mok Mennyivel kevesebb a 0 9 az-nél? Közelítsünk a 0 9-hez: 0 9 = : :: 0 9 < < < < < Egyre kisebb számot kell adnunk a : : : számokhoz, hogy -et kapjunk Találunk-e számot a 0 9 és az között? 0 9 < 0 9 < 0 99 < 0 99 < < < < < < < < < A ::: számok végére egy -est vagy -est, : ::, 9-est) írva olyan számot kapunk, amely nála nagyobb, de -nél kisebb A0 9 = ::: számban viszont a 9-esek soha nem érnek véget, ezért nem tudunk olyan számot mondani, amely a 0 9 ésazközéesik Tehát a 0 9 sem kisebb, sem nagyobb, mint Ezért 0 9 = Találunk más hasonló példákat is: = 0 = =0 0 =0 0 ::: Így tehát a 9 9 is felírható olyan végtelen szakaszos tizedes tört alakban, amelyben az ismétlődő szakasz a számláló: 9 9 =0 9 p lda Mivel egyenlőek a következő törtek? = =0 9 = 0 9 =0 9 = 0 = 0 = =0 0 = p lda Írd tizedes tört alakba az alábbi számokat! Mit gondolsz, eszerint melyik szám tizedes tört alakja lehet a 0? Ellenőrizd a sejtésedet! = = = = =0 99

8 A racion lis sz mok Lehet, hogy az 99 alakja a 0? A sejtést osztással ellenőrizhetjük 0-ban a 99 megvan -ször, és marad 0-ben a 99 megvan -szer, és marad Az osztást folytatjuk, ismét -öt, majd -t kapunk, a maradék ismét A továbbiakban az és a ismétlődik újra és újra :99=0 ::: p lda 9 =0 és 99 =0 0 Mi az tizedes tört alakja? = = = p lda Mely törtek tizedes tört alakját írtuk fel? A válaszodat az osztás elvégzésével ellenőrizheted = = =0 = = 99 0 = 9 0 =0 =0 = 9 0 = = 999 Feladatok A Írd át tizedes tört alakba a következő számokat! a = 8 b = 8 c = 8 d = 8 e = 8 f = 8 A Írd át tizedes tört alakba a következő számokat! a = 9 b = 9 c = d = 9 e = f = 9 A Írd át tizedes tört alakba a következő számokat! a = 99 b = 9 c = 99 K Mely számok tizedes tört alakját adhattuk meg? Az eredményül kapott törtet egyszerűsített alakjában is írd fel! a =0 b =0 c =0 d =0 e =0 9 f =0 K Mely számok tizedes tört alakját adhattuk meg? Az eredményül kapott törtet egyszerűsített alakjában is írd fel! a =0 0 b =0 c =0 d =0 9 e =0 9 f =0 0 E Mit gondolsz, mely számok tizedes tört alakját adtuk meg? A válaszodat az osztás elvégzésével ellenőrizheted a =0 b = c = 0 d = e =0 0 0 f = 0 0 d = 9 99 e = f =

9 A racion lis sz mok M veletek p lda Végezd el a következő műveleteket! ) A műveleteket úgy tudjuk elvégezni, ha minden tört ugyanolyan alakban szerepel Először írjuk át közönséges tört alakba a szereplő tizedes törteket! 8 = Ekkor 7 + = + 8 = 8 ) 09 0 = = 0 = = Most írjuk tizedes tört alakba a közönséges törteket! Tudjuk, hogy ezt nem mindig lehet pontosan felírni: = Ezzel: = 0 ) = = Figyeld meg! Melyik műveletet volt egyszerűbb elvégezni? Melyik műveletnél kaptál pontos eredményt? A tizedes törtekkel egyszerűbb volt számolni, de nem mindig kaptunk pontos eredményt Ha tört alakban számolunk, mindig pontos eredményt kapunk Az sszead s tulajdons gai Az összeadás tulajdonságairól már korábban tanultunk Egész számokon és törteken egyaránt ellenőriztük már Az egész számokat is tört alakban lehet írni, tehát ezeket most csak felidézzük, és egy-egy példán keresztül átismételjük Két egész szám összeadásakor a tagokat felcserélve az eredmény nem változik, vagyis az összeadandók felcserélhetők Például: + = + Ennek a tulajdonságnak a neve: felcserélhetőség vagy kommutativitás p lda Ellenőrizzük a felcserélhetőséget racionális számokon! Végezd el a következő összeadásokat! + és + + ) és ) + + = + = + ) = 0 = = ) + = = = Számolás közben felhasználtuk, hogy negat v sz mot gy tudunk hozz adni egy sz mhoz, hogy az ellentettj t kivonjuk

10 A racion lis sz mok Az összeadás egy másik fontos tulajdonsága: Egész számok összeadásakor az összeadandók tetszőlegesen átzárójelezhetők, azaz tetszőlegesen társíthatók, csoportosíthatók Például + + ) = + ) + Ennek a tulajdonságnak a neve: társíthatóság, csoportosíthatóság vagy asszociativitás p lda Ellenőrizzük a társíthatóságot racionális számokon! Számítsd ki a következő műveletek eredményét! [ ] [ ] 7 + ) +7 és 7 + ) ) ) + 8) és + 9) + 8) ) [ 7 + ) ] +7=7 ) + 7 = 8+7= [ ) + 7 ] =7 + [ 7+ ) ] =7 +7 ) = 7 + =9 8 ) + 9) + 8) = ) + 8) = 7 + 9) + 8) ) = +9 7) = 7 Feladatok A Végezd el a műveleteket! a) +7 b) + 8) c) 7+ ) d) + e) 7 ) + ) f) + 7 A Pótold a hiányzó számokat! A nyílra írtuk, hogy milyen művelettel jutunk el az egyik számtól a másikig a) b)

11 A racion lis sz mok K a) A piacon a zöldség-gyümölcs pultnál kg almát, kgburgonyátés kg szilvát vásárolunk Mennyi ezeknek az együttes tömege? b) Atejpultnál kg túrót, 0 kg sajtot vettünk, valamint egy kg-ossajt részét Ezeknek mennyi az együttes tömege? c) Összesen hány kg árut vásároltunk a piacon? K Pótold a hiányzó számokat! Minden szám annak a két számnak az összege, amelyekből a nyilak hozzá vezetnek a) Az a) feladat ábráján például a kiszínezett keretbe + =9 0 = 9 kerül Milyen érdekességet veszel észre? Gondolkozz el rajta, mi lehet az oka! b) c)

12 A racion lis sz mok A kivon s tulajdons gai A kivonásról már az egész számok körében is tapasztaltuk, hogy: A kivonásban szereplő számok felcserélésével a kapott eredmények általában nem egyenlők Ezért a kivonásban szereplő számok nem cserélhetők fel p lda Ellenőrizzük a tulajdonságot racionális számokon! Végezd el a kivonásokat! és ) 7 és 7 ) =9 =9 ) 7 = 0 = 7 7 ) = 7 + = + 0 = 7 Számolás közben felhasználtuk, hogy negat v sz mot gy tudunk kivonni egy sz mb l, hogy az ellentettj t hozz adjuk Azt tapasztaljuk, hogy a kivonásban szereplő számok felcserélésével a kapott eredmények egymás ellentettjei A kivonásban szereplő számok nem társíthatók, azaz nem csoportosíthatók tetszőlegesen A műveletek sorrendjét zárójellel jelöljük ki Zárójel hiányában balról jobbra szokás elvégezni a kivonás műveleteket p lda Ellenőrizzük a tulajdonságot racionális számokon! Végezd el a műveleteket! ) és ) ) ) 8) és 8) ) = ) = = ) = = = ) ) 8) = = 8) = 7 ) = 8 Feladatok A Végezd el a kivonásokat! a) b) c) 0 70 d) 0 0 e) f) 0 08 g) 0 07 h) 0 7 i) j) 0 0 k) 0 0 8) l) ) 8

13 A racion lis sz mok A Pótold a hiányzó számokat! A nyílra írtuk, hogy milyen művelettel jutunk el az egyik számtól a másikig K Pótold a hiányzó számokat! Minden szám annak a két számnak az összege, amelyekből a nyilak hozzá vezetnek a) a) 7 8 b) 0 b) 0 7 K Végezd el a műveleteket! ) a) + + ) ) + ) + b) ) + 8 ) ) + ) 8 ) + ) 8 ) 8 + ) *c) Emlékezz az előző leckében tett megfigyeléseidre! 8 9

14 A racion lis sz mok K Angliában régebben a font váltópénzei nem a 0-es számrendszert követték Például: shilling 0 0 font volt, penny pedig shilling a) Hány penny volt font? b) Hány font járt vissza fontból annak, aki ) shilling pennyt ) shilling pennyt ) 8 shilling 0 pennyt fizetett? c) Fejezd ki az eredményeket shillingben és pennyben! A szorz s tulajdons gai A szorzás tulajdonságairól tanultuk: Számok szorzásakor a szorzásban szereplő tényezők felcserélésével a szorzat nem változik p lda Ellenőrizzük a tulajdonságot racionális számokon! Végezd el a következő szorzásokat! 7 és 8) és 8) ) ) 7 ) ) 7 = 7 = 8) = 8 8) = 8 ) ) = ) ) = Számolás közben felhasználtuk, hogy k t azonos el jel sz m szorzata pozit v k t ellent tes el jel sz m szorzata pedig negat v A szorzásban szereplő tényezők tetszőlegesen zárójelezhetők, azaz tetszőlegesen társíthatók, csoportosíthatók p lda Ellenőrizzük a tulajdonságot racionális számokon! Végezd el az alábbi műveleteket! ) [ ) és ) ) ) )] és ) [ ) ] ) ) =7 ) =8 ) ) = = 8 [ ) )] = = ) [ ) ] = ) = 0

15 nevez k A racion lis sz mok Feladatok A Pótold a hiányzó számokat! A nyílra írtuk, hogy milyen művelettel jutunk el az egyik számtól a másikig K Pótold a hiányzó számokat! Minden szám annak a két számnak a szorzata, amelyekből a nyilak hozzá vezetnek a) a) 0 8 b) 0 b) c) E számlálóból és nevezőből minden lehetséges módon törteket készítettünk A táblázatban egy sor és egy oszlop találkozásába a megfelelő számlálóval és nevezővel képzett törtet írtuk Írd be a hiányzó számokat! sz ml l k A Végezd el a szorzásokat! a) ) b) ) c) 7 d) 7 0 e) 7 ) f) )

16 A racion lis sz mok Az oszt s tulajdons gai Az osztás tulajdonságairól tanultuk: Az osztásban szereplő számok felcserélésével kapott hányadosok általában nem egyenlők p lda Ellenőrizzük a tulajdonságot racionális számokon! Végezd el az osztásokat! ) : ) és ) : ) ) : ) = 0 9 és ) : ) = : ) és ) : : ) = és ) : = A kapott eredmények egymás reciprokai Számolás közben felhasználtuk, hogy k t azonos el jel sz m h nyadosa pozit v k t ellent tes el jel sz m h nyadosa pedig negat v Azt is tanultuk, hogy számok osztása esetén fontos a zárójel Az osztásban szereplő számokat nem társíthatjuk, azaz nem csoportosíthatjuk tetszőlegesen A műveletvégzés sorrendjét zárójellel jelöljük ki Zárójel hiányában balról jobbra szokás elvégezni az osztási műveleteket p lda Ellenőrizzük a tulajdonságot racionális számokon! Végezd el az osztást! 7 : [ ] :) és ) 7 : :) 7 : :) = ) 7 ) := [ ] 7 : :) = ) 7 : : = 7 : 8 = 8 7 = Mit gondolsz erről a számról:? Mi lehet a számlálója, mi lehet a nevezője? Melyik osztást jelölik ki a törtvonalak? Hogyan lehet átírni osztássá? A felírás helytelen Nem lehet tudni, hogy mi a számláló, mi a nevező Ez nem is tört Az emeletes törtek felírásakor fel kell tüntetni, hogy a törtvonallal kijelölt osztások között mi a kívánt sorrend A végső törtet kijelölő törtvonal legyen a leghosszabb! Így a tört a := számot jelenti A számlálója, a nevezője A tört pedig a : = = 0 számot jelenti Ennek a számlálója, a nevezője

;3 ; 0; 1 7; ;7 5; 3. pozitív: ; pozitív is, negatív is: ;

;3 ; 0; 1 7; ;7 5; 3. pozitív: ; pozitív is, negatív is: ; . A racion lis sz mok A tanult sz mok halmaza A) Ábrázold számegyenesen az alábbi számokat! 8 + + 0 + 7 0 7 7 0 0. 0 Válogasd szét a számokat aszerint, hogy pozitív: pozitív is, negatív is: negatív: sem

Részletesebben

1. fogalom. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Milyen tulajdonságai vannak az összeadásnak? Hogyan ellenőrizzük az összeadást?

1. fogalom. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Milyen tulajdonságai vannak az összeadásnak? Hogyan ellenőrizzük az összeadást? 1. fogalom Add meg az összeadásban szereplő számok 73 + 19 = 92 összeadandók (tagok) összeg Összeadandók (tagok): amiket összeadunk. Összeg: az összeadás eredménye. Milyen tulajdonságai vannak az összeadásnak?

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;...

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... Egész számok természetes számok ( ) pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... 0 negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... egész számok ( ) 1. Írd a következõ számokat a halmazábra megfelelõ helyére! 3; 7; +6 ; (

Részletesebben

1. Halmazok, számhalmazok, alapműveletek

1. Halmazok, számhalmazok, alapműveletek 1. Halmazok, számhalmazok, alapműveletek I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Határozza meg az (A B)\C halmaz elemszámát, ha A tartalmazza az összes 19-nél kisebb természetes számot, továbbá B a prímszámok halmaza

Részletesebben

A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA

A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA TERMÉSZETES SZÁMOK ÉRTELMEZÉSE 1-5. OSZTÁLY Számok értelmezése 0-tól 10-ig: Véges halmazok számosságaként Mérőszámként Sorszámként Jelzőszámként A számok fogalmának kiterjesztése

Részletesebben

Műveletek egész számokkal

Műveletek egész számokkal Mit tudunk az egész számokról? 1. Döntsd el, hogy igazak-e a következő állítások az A halmaz elemeire! a) Az A halmaz elemei között 3 pozitív szám van. b) A legkisebb szám abszolút értéke a legnagyobb.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

b) Melyikben szerepel az ezres helyiértéken a 6-os alaki értékű szám? c) Melyik helyiértéken áll az egyes számokban a 6-os alaki értékű szám?

b) Melyikben szerepel az ezres helyiértéken a 6-os alaki értékű szám? c) Melyik helyiértéken áll az egyes számokban a 6-os alaki értékű szám? A term szetes sz mok 1. Helyi rt kes r s, sz mk rb v t s 1 Monddkihangosanakövetkezőszámokat! a = 1 426 517; b = 142 617; c = 1 426 715; d = 1 042 657; e = 1 402 657; f = 241 617. a) Állítsd a számokat

Részletesebben

I. Halmazok. 1. A halmazokról általában

I. Halmazok. 1. A halmazokról általában I. Halmazok A halmaz a matematika fontos fogalma. Ismételjük át azt, amit már tudunk róla! Egészítsük is ki az eddig tanultakat! 1. A halmazokról általában A matematikában a halmazt alapfogalomnak tekintjük.

Részletesebben

7. Számelmélet. 1. Lehet-e négyzetszám az a pozitív egész szám, amelynek tízes számrendszerbeli alakjában 510 darab 1-es és valahány 0 szerepel?

7. Számelmélet. 1. Lehet-e négyzetszám az a pozitív egész szám, amelynek tízes számrendszerbeli alakjában 510 darab 1-es és valahány 0 szerepel? 7. Számelmélet I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Lehet-e négyzetszám az a pozitív egész szám, amelynek tízes számrendszerbeli alakjában 510 darab 1-es és valahány 0 szerepel? ELTE 2006. október 27. (matematika

Részletesebben

Amit a törtekről tudni kell Minimum követelményszint

Amit a törtekről tudni kell Minimum követelményszint Amit a törtekről tudni kell Minimum követelményszint Fontos megjegyzés: A szabályoknak nem a pontos matematikai meghatározását adtuk. Helyettük a gyakorlatban használható, egyszerű megfogalmazásokat írtunk.

Részletesebben

2005_01/1 Leírtunk egymás mellé hét racionális számot úgy, hogy a két szélső kivételével mindegyik eggyel nagyobb a két szomszédja szorzatánál.

2005_01/1 Leírtunk egymás mellé hét racionális számot úgy, hogy a két szélső kivételével mindegyik eggyel nagyobb a két szomszédja szorzatánál. Számolásos feladatok, műveletek 2004_1/1 Töltsd ki az alábbi bűvös négyzet hiányzó mezőit úgy, hogy a négyzetben szereplő minden szám különböző legyen, és minden sorban, oszlopban és a két átlóban is ugyanannyi

Részletesebben

- hányadost és az osztót összeszorozzuk, majd a maradékot hozzáadjuk a kapott értékhez

- hányadost és az osztót összeszorozzuk, majd a maradékot hozzáadjuk a kapott értékhez 1. Számtani műveletek 1. Összeadás 73 + 19 = 92 összeadandók (tagok) összeg Összeadáskor a tagok felcserélhetőek, az összeg nem változik. a+b = b+a Összeadáskor a tagok tetszőlegesen csoportosíthatóak

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

Negatív alapú számrendszerek

Negatív alapú számrendszerek 2015. március 4. Negatív számok Legyen b > 1 egy adott egész szám. Ekkor bármely N 0 egész szám egyértelműen felírható N = m a k b k k=1 alakban, ahol 0 a k < b egész szám. Negatív számok Legyen b > 1

Részletesebben

3. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek

3. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek . Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Mennyi a 2x 2 8x 5 = 0 egyenlet gyökeinek a szorzata? (A) 10 (B) 2 (C) 2,5 (D) 4 (E) ezek egyike sem Megoldás I.: BME 2011.

Részletesebben

2, a) Három ketted b) Háromszázkettőezer nyolcszázhét c) Két egész tizenöt század d) Két egész öt tized e) Egymillió - hét.

2, a) Három ketted b) Háromszázkettőezer nyolcszázhét c) Két egész tizenöt század d) Két egész öt tized e) Egymillió - hét. X 000 X00 X0 X X / /0 /00 / 000 Tízezres Ezres Százas Tízes Egyes Tize. vessző Tized Század Ezred Tízezred,, 0 7 a) Három ketted b) Háromszázkettőezer nyolcszázhét c) Két egész tizenöt század d) Két egész

Részletesebben

6 ; 5 6 ; 4 3 ; 4 3 ; 3 2 ; 9 6 ; 1 2 ; 7 5 ; 3 10 ; 8 4 ; 10 8 ; 2

6 ; 5 6 ; 4 3 ; 4 3 ; 3 2 ; 9 6 ; 1 2 ; 7 5 ; 3 10 ; 8 4 ; 10 8 ; 2 T rtek. ttekint s A) Ábrázold a törteket az adott számegyenesen! Rendezd nagyság szerint növekvő sorrendbe őket! a) ; 6 ; ; 6 ; ; 6 ; ; 6 ; 7 6 ; ; 9 6 ; 6. 0 b) ; 0 ; ; 7 0 ; ; ; 0 ; 8 0 ; 8 ; ; 0 ; 0.

Részletesebben

Matematika 8. osztály

Matematika 8. osztály ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos Matematika 8. osztály I. rész: Algebra Készítette: Balázs Ádám Budapest, 2018 2. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. rész: Algebra................................

Részletesebben

HALMAZOK. A racionális számok halmazát olyan számok alkotják, amelyek felírhatók b. jele:. A racionális számok halmazának végtelen sok eleme van.

HALMAZOK. A racionális számok halmazát olyan számok alkotják, amelyek felírhatók b. jele:. A racionális számok halmazának végtelen sok eleme van. HALMAZOK Tanulási cél Halmazok megadása, halmazműveletek megismerése és alkalmazása, halmazok ábrázolása Venn diagramon. Motivációs példa Egy fogyasztó 80 000 pénzegység jövedelmet fordít két termék, x

Részletesebben

Egész számok értelmezése, összehasonlítása

Egész számok értelmezése, összehasonlítása Egész számok értelmezése, összehasonlítása Mindennapi életünkben jelenlevő ellentétes mennyiségek kifejezésére a természetes számok halmazát (0; 1; 2; 3; 4; 5 ) ki kellett egészítenünk. 0 +1, +2, +3 +

Részletesebben

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is!

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Ha a zöld vonalak mentén lévő pöttyöket adod össze, akkor 5+5+5=, vagy 3 =. Ha a piros

Részletesebben

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q Szóbeli tételek matematikából 1. tétel 1/a Számhalmazok definíciója, jele (természetes számok, egész számok, racionális számok, valós számok) Természetes számok: A pozitív egész számok és a 0. Jele: N

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

Amit a törtekről tudni kell 5. osztály végéig Minimum követelményszint

Amit a törtekről tudni kell 5. osztály végéig Minimum követelményszint Amit a törtekről tudni kell. osztály végéig Minimum követelményszint Fontos megjegyzés: A szabályoknak nem a pontos matematikai meghatározását adtuk. Helyettük a gyakorlatban használható, egyszerű megfogalmazásokat

Részletesebben

Elemi matematika szakkör

Elemi matematika szakkör Elemi matematika szakkör Kolozsvár, 2015. október 5. 1.1. Feladat. Egy pozitív egész számot K tulajdonságúnak nevezünk, ha számjegyei nullától különböznek és nincs két azonos számjegye. Határozd meg az

Részletesebben

MATEMATIKA I. E Z R E S E K T Í Z E Z R E S E K T Í Z E S E K S Z Á Z A S O K

MATEMATIKA I. E Z R E S E K T Í Z E Z R E S E K T Í Z E S E K S Z Á Z A S O K - -. A tízes számrendszerben használt számjegyek: A tízes számrendszerben a következő számjegyeket használjuk: 0,,,, 4,, 6, 7, 8, 9. Ezzel a tíz számjeggyel a tízes számrendszerben bármilyen nagy szám

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Matematika I

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Matematika I Matematika I (Analízis) Készítette: Horváth Gábor Kötelező irodalom: Ács László, Gáspár Csaba: Analízis 1 Oktatási segédanyagok és a tantárgyi követelményrendszer megtalálható a http://rs1.szif.hu/ horvathg/horvathg.html

Részletesebben

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Természetes számok: 0123 (TK 4-49.oldal) - tízes számrendszer helyi értékei alaki érték valódi érték - becslés kerekítés - alapműveletek:

Részletesebben

1. Írd fel hatványalakban a következõ szorzatokat!

1. Írd fel hatványalakban a következõ szorzatokat! Számok és mûveletek Hatváyozás aaaa a a darab téyezõ a a 0 0 a,ha a 0. Írd fel hatváyalakba a következõ szorzatokat! a) b),,,, c) (0,6) (0,6) d) () () () e) f) g) b b b b b b b b h) (y) (y) (y) (y) (y)

Részletesebben

1. fogalom. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Milyen tulajdonságai vannak az összeadásnak? Hogyan ellenőrizzük az összeadást?

1. fogalom. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Milyen tulajdonságai vannak az összeadásnak? Hogyan ellenőrizzük az összeadást? 1. fogalom Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 73 + 19 = 92 összeadandók (tagok) összeg Összeadandók (tagok): amiket összeadunk. Összeg: az összeadás eredménye. Milyen tulajdonságai vannak

Részletesebben

Törtek. Rendelhetőek nagyon jó szemléltethető eszközök könyvesboltokban és internetek is, pl:

Törtek. Rendelhetőek nagyon jó szemléltethető eszközök könyvesboltokban és internetek is, pl: Törtek A törteknek kétféle értelmezése van: - Egy egészet valamennyi részre (nevező) osztunk, és abból kiválasztunk valahány darabot (számláló) - Valamennyi egészet (számláló), valahány részre osztunk

Részletesebben

OSZTHATÓSÁG. Osztók és többszörösök : a 3 többszörösei : a 4 többszörösei Ahol mindkét jel megtalálható a 12 többszöröseit találjuk.

OSZTHATÓSÁG. Osztók és többszörösök : a 3 többszörösei : a 4 többszörösei Ahol mindkét jel megtalálható a 12 többszöröseit találjuk. Osztók és többszörösök 1783. A megadott számok elsõ tíz többszöröse: 3: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4: 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6: 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 1784. :

Részletesebben

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2.

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2. Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária sokszínû gyakorló kompetenciafejlesztõ munkafüzet. kötet Mozaik Kiadó Szeged, Színesrúd-készlet. Törtek bõvítése és egyszerûsítése

Részletesebben

Hatványozás. A hatványozás azonosságai

Hatványozás. A hatványozás azonosságai Hatványozás Definíció: a 0 = 1, ahol a R, azaz bármely szám nulladik hatványa mindig 1. a 1 = a, ahol a R, azaz bármely szám első hatványa önmaga a n = a a a, ahol a R, n N + n darab 3 4 = 3 3 3 3 = 84

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Halmazelmélet. 1. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Halmazelmélet p. 1/1

Halmazelmélet. 1. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Halmazelmélet p. 1/1 Halmazelmélet 1. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Halmazelmélet p. 1/1 A halmaz fogalma, jelölések A halmaz fogalmát a matematikában nem definiáljuk, tulajdonságaival

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Ellentett) Egy szám ellentettjén azt a számot értjük, amelyet a számhoz hozzáadva az 0 lesz. Egy szám ellentettje megegyezik a szám ( 1) szeresével. Számfogalmak kialakítása:

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

b) Mi lehet az A = f0; 5; 10; 15; 20; 25; :::g halmaz komplementer halmaza, ha az alaphalmaz a természetes számok?

b) Mi lehet az A = f0; 5; 10; 15; 20; 25; :::g halmaz komplementer halmaza, ha az alaphalmaz a természetes számok? 1. Halmazok Halmazok, halmazm veletek 1 Melyik halmaz, melyik nem az alábbiak közül? Szóban válaszolj, és indokold a válaszodat! a) A 3-mal osztható természetes számok. b) A létező cipőméretek. c) Anagyhegyek.

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Pótvizsga matematika 7. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Tételek

Pótvizsga matematika 7. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Tételek Pótvizsga matematika 7. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Tételek 1. Hatványozás 2. Normálalak. Mértékegységek. Műveletek racionális számokkal (tört, tizedes tört) 5. Középpontos tükrözés 6.

Részletesebben

Typotex Kiadó. Bevezetés

Typotex Kiadó. Bevezetés Bevezetés A bennünket körülvevő világ leírásához ősidők óta számokat is alkalmazunk. Tekintsük át a számfogalom kiépülésének logikai-történeti folyamatát, amely minden valószínűség szerint a legkorábban

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások Megoldások 1. Oldd meg a következő egyenleteket! (Alaphalmaz: Z) a) (x 1) (x + 1) 7x + 1 = x (4 + x) + 2 b) 1 2 [5 (x 1) (1 + 2x) 2 4x] = (7 x) x c) 2 (x + 5) (x 2) 2 + (x + 1) 2 = 6 (2x + 1) d) 6 (x 8)

Részletesebben

SZÁMRENDSZEREK KÉSZÍTETTE: JURÁNYINÉ BESENYEI GABRIELLA

SZÁMRENDSZEREK KÉSZÍTETTE: JURÁNYINÉ BESENYEI GABRIELLA SZÁMRENDSZEREK KÉSZÍTETTE: JURÁNYINÉ BESENYEI GABRIELLA BINÁRIS (kettes) ÉS HEXADECIMÁLIS (tizenhatos) SZÁMRENDSZEREK (HELYIÉRTÉK, ÁTVÁLTÁSOK, MŰVELETEK) A KETTES SZÁMRENDSZER A computerek világában a

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

Előadó: Horváth Judit

Előadó: Horváth Judit Előadó: Horváth Judit Az új NAT fejlesztésterületeihez kapcsolódó eredménycélok Alapműveletek - Helyesen értelmezi a 10 000-es számkörben az összeadást, a kivonást, a szorzást, a bennfoglaló és az egyenlő

Részletesebben

TÖRTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, EGYSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE

TÖRTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, EGYSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE TÖRTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, EGYSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE . Az alábbi ábrákon a beszínezett rész -et ér. Mennyit ér a rajz be nem színezett része? Mennyit ér a teljes rajz? a) b) c) d) e) f). Állítsd növekvő sorrendbe

Részletesebben

Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb

Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb 2004_02/4 Tegyél * jelet a táblázat megfelelő rovataiba! Biztosan Lehet hogy, de nem biztos Lehetetlen a) b) c) Négy egymást követő természetes

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

Halmazok, intervallumok

Halmazok, intervallumok Halmazok, intervallumok Alapfogalmak (nem definiált fogalmak): Halmaz, elem, eleme. Jelölés: x A (ejtsd: az x eleme az A halmaznak). Halmaz megadása: A vizsgálatok során mindig feltesszük, hogy a figyelembe

Részletesebben

2018, Diszkrét matematika

2018, Diszkrét matematika Diszkrét matematika 3. előadás mgyongyi@ms.sapientia.ro Sapientia Egyetem, Matematika-Informatika Tanszék Marosvásárhely, Románia 2018, őszi félév Miről volt szó az elmúlt előadáson? számtartományok: természetes

Részletesebben

Számelmélet Megoldások

Számelmélet Megoldások Számelmélet Megoldások 1) Egy számtani sorozat második tagja 17, harmadik tagja 1. a) Mekkora az első 150 tag összege? (5 pont) Kiszámoltuk ebben a sorozatban az első 111 tag összegét: 5 863. b) Igaz-e,

Részletesebben

Magasabbfokú egyenletek

Magasabbfokú egyenletek 86 Magasabbfokú egyenletek Magasabbfokú egyenletek 5 90 a) =! ; b) =! ; c) = 5, 9 a) Legyen = y Új egyenletünk: y - 5y+ = 0 Ennek gyökei: y=, y= Tehát egyenletünk gyökei:, =!,, =! b) Új egyenletünk: y

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

Előadó: Horváth Judit

Előadó: Horváth Judit Előadó: Horváth Judit Előkészítés Tapasztalatszerzés: tevékenység eszközhasználat játék Az összeadás, kivonás típusai Változtatás Hasonlítás Egyesítés A típusok variánsai Fordított, indirekt szövegű feladatok

Részletesebben

1. A polinom fogalma. Számolás formális kifejezésekkel. Feladat Oldjuk meg az x2 + x + 1 x + 1. = x egyenletet.

1. A polinom fogalma. Számolás formális kifejezésekkel. Feladat Oldjuk meg az x2 + x + 1 x + 1. = x egyenletet. 1. A polinom fogalma Számolás formális kifejezésekkel. Feladat Oldjuk meg az x2 + x + 1 x + 1 = x egyenletet. Megoldás x + 1-gyel átszorozva x 2 + x + 1 = x 2 + x. Innen 1 = 0. Ez ellentmondás, így az

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

A valós számok halmaza

A valós számok halmaza VA 1 A valós számok halmaza VA 2 A valós számok halmazának axiómarendszere és alapvető tulajdonságai Definíció Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti a következő axiómarendszerben

Részletesebben

2016, Diszkrét matematika

2016, Diszkrét matematika Diszkrét matematika 2. előadás Sapientia Egyetem, Műszaki és Humántudományok Tanszék Marosvásárhely, Románia mgyongyi@ms.sapientia.ro 2016, őszi félév Miről volt szó az elmúlt előadáson? Követelmények,

Részletesebben

2. témakör: Számhalmazok

2. témakör: Számhalmazok 2. témakör: Számhalmazok Olvassa el figyelmesen az elméleti áttekintést, és értelmezze megoldási lépéseket, a definíciókat, tételeket. Próbálja meg a minta feladatokat megoldani! Feldolgozáshoz szükségesidö:

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

Diszkrét matematika I., 12. előadás Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach november 30.

Diszkrét matematika I., 12. előadás Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet   takach november 30. 1 Diszkrét matematika I, 12 előadás Dr Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@infnymehu http://infnymehu/ takach 2005 november 30 Vektorok Definíció Egy tetszőleges n pozitív egész számra n-komponensű

Részletesebben

Pozitív egész számok Az egész számok halmaza a pozitív egész számokból, a negatív egész számokból és a 0-ból áll.

Pozitív egész számok Az egész számok halmaza a pozitív egész számokból, a negatív egész számokból és a 0-ból áll. A sz mok vil ga Mindennapi életünkben fontos szerepet játszanak a számok. Elképzelhetetlen az élet nélkülük. Az emberek először dolgokat számláltak, így keletkeztek a természetes számok. Aztán osztozkodtak,

Részletesebben

A valós számok halmaza 5. I. rész MATEMATIKAI ANALÍZIS

A valós számok halmaza 5. I. rész MATEMATIKAI ANALÍZIS A valós számok halmaza 5 I rész MATEMATIKAI ANALÍZIS 6 A valós számok halmaza A valós számok halmaza 7 I A valós számok halmaza A valós számokra vonatkozó axiómák A matematika lépten-nyomon felhasználja

Részletesebben

Oszthatóság. Oszthatóság definíciója (az egészek illetve a természetes számok halmazán):

Oszthatóság. Oszthatóság definíciója (az egészek illetve a természetes számok halmazán): Oszthatóság Oszthatóság definíciója (az egészek illetve a természetes számok halmazán): Azt mondjuk, hogy az a osztója b-nek (jel: a b), ha van olyan c egész, amelyre ac = b. A témakörben a betűk egész

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

KISLEXIKON : HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK. Tárgymutató: I.

KISLEXIKON : HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK. Tárgymutató: I. Matematika érettségi kislexikon I. 1 Huszk@ Jenő I. \ \ KISLEXIKON : HLMZOK, SZÁMHLMZOK, PONTHLMZOK Tárgymutató: I. oldal sorszám téma oldal sorszám téma 3 12 Halmazok ábrázolása 4 14 Halmazok metszete

Részletesebben

Analízis előadás és gyakorlat vázlat

Analízis előadás és gyakorlat vázlat Analízis előadás és gyakorlat vázlat Készült a PTE TTK GI szakos hallgatóinak Király Balázs 2010-11. I. Félév 2 1. fejezet Számhalmazok és tulajdonságaik 1.1. Nevezetes számhalmazok ➀ a) jelölése: N b)

Részletesebben

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc 1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc 10 325 337 30 103 000 002 2. Végezd el az alábbi műveleteket, ahol jelölve van ellenőrizz!

Részletesebben

1. Végezd el a kijelölt mûveleteket a betûk helyére írt számokkal! Húzd alá azokat a mûveleteket,

1. Végezd el a kijelölt mûveleteket a betûk helyére írt számokkal! Húzd alá azokat a mûveleteket, Számok és mûveletek + b b + Összedásnál tgok felcserélhetõk. (kommuttív tuljdonság) ( + b) + c + (b + c) Összedásnál tgok csoportosíthtók. (sszocitív tuljdonság) b b ( b) c (b c) 1. Végezd el kijelölt

Részletesebben

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek.

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek. Kedves második osztályos tanuló! Bizonyára te is szívesen tanulod a matematikát. A 2. osztályban is sok érdekes feladattal találkozhatsz. A Számoljunk! című munkafüzetünk segítségedre lesz a gyakorlásban.

Részletesebben

Módszertani megjegyzés: A kikötés az osztás műveletéhez kötődik. A jobb megértés miatt célszerű egy-két példát mu-

Módszertani megjegyzés: A kikötés az osztás műveletéhez kötődik. A jobb megértés miatt célszerű egy-két példát mu- . modul: ELSŐFOKÚ TÖRTES EGYENLETEK A következő órákon olyan egyenletekkel foglalkozunk, amelyek nevezőjében ismeretlen található. Ha a tört nevezőjében ismeretlen van, akkor kikötést kell tennünk: az

Részletesebben

Írásbeli összeadás. Háromjegyű számok összeadása. 1. Végezd el az összeadásokat! 2. a) Számítsd ki, mennyibe kerül a következő 2-2 báb!

Írásbeli összeadás. Háromjegyű számok összeadása. 1. Végezd el az összeadásokat! 2. a) Számítsd ki, mennyibe kerül a következő 2-2 báb! Írásbeli összeadás Háromjegyű számok összeadása 1. Végezd el az összeadásokat! 254 + 200 = 162 + 310 = 235 + 240 = 351 + 124 = 2. a) Számítsd ki, mennyibe kerül a következő 2-2 báb! 213 Ft 164 Ft 222 Ft

Részletesebben

Egyenletek, egyenlőtlenségek X.

Egyenletek, egyenlőtlenségek X. Egyenletek, egyenlőtlenségek X. DEFINÍCIÓ: (Logaritmus) Ha egy pozitív valós számot adott, 1 - től különböző pozitív alapú hatvány alakban írunk fel, akkor ennek a hatványnak a kitevőjét logaritmusnak

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Algebra

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Algebra Algebra Műveletek tulajdonságai: kommutativitás (felcserélhetőség): a b = b a; a b = b a asszociativitás (átcsoportosíthatóság): (a b) c = a (b c); a (b c) = (a b) c disztributivitás (széttagolhatóság):

Részletesebben

33. modul 1. melléklet 3. évfolyam Mérőlap/1. Név:. 1. Becsüld meg az összegeket! A tagok százasokra kerekített értékeivel végezd a becslést! Majd végezd is el az összeadásokat. Számításaidat kivonással

Részletesebben

Hossó Aranka Márta. Matematika. pontozófüzet. a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft.

Hossó Aranka Márta. Matematika. pontozófüzet. a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft. Hossó Aranka Márta Matematika pontozófüzet a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított Felmérő feladatokhoz Novitas Kft. Debrecen, 2007 Összeállította: Hossó Aranka Márta Kiadja: Pedellus

Részletesebben

4. Fejezet : Az egész számok (integer) ábrázolása

4. Fejezet : Az egész számok (integer) ábrázolása 4. Fejezet : Az egész számok (integer) ábrázolása The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An Information Technology Approach 3. kiadás, Irv Englander John Wiley and Sons 2003 Wilson

Részletesebben

Megoldott feladatok IX. osztály 7 MEGOLDOTT FELADATOK A IX. OSZTÁLY SZÁMÁRA

Megoldott feladatok IX. osztály 7 MEGOLDOTT FELADATOK A IX. OSZTÁLY SZÁMÁRA Megoldott eladatok IX. osztály 7 MEGOLDOTT FELADATOK A IX. OSZTÁLY SZÁMÁRA. Az : R R üggvény teljesíti az ( + y) = ( a y) + ( y) ( a ) összeüggést bármely,y R esetén (a egy rögzített valós szám). Bizonyítsd

Részletesebben

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg Kedves Kollégák! A Negyedik matematikakönyvem tankönyvekhez készítettük el a matematika felmé rőfüzetünket. Az első a tanév eleji tájékozódó felmérés, amelynek célja az előző tanév során megszerzett ismeretek

Részletesebben

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45 Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:...... Mate 2000+ gyűjtemény Jelen kiadvány az érvényben lévő Tanterv alapján készült, melyet a Nemzeti Oktatási Minisztérium 5003/2.12.2014-es határozatszámmal

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

3. Fuzzy aritmetika. Gépi intelligencia I. Fodor János NIMGI1MIEM BMF NIK IMRI

3. Fuzzy aritmetika. Gépi intelligencia I. Fodor János NIMGI1MIEM BMF NIK IMRI 3. Fuzzy aritmetika Gépi intelligencia I. Fodor János BMF NIK IMRI NIMGI1MIEM Tartalomjegyzék I 1 Intervallum-aritmetika 2 Fuzzy intervallumok és fuzzy számok Fuzzy intervallumok LR fuzzy intervallumok

Részletesebben

I. HALMAZOK, KOMBINATORIKA

I. HALMAZOK, KOMBINATORIKA 16112_Matek9_01_jav 2009.0.02. 16:31 Page 8 I. HALMAZOK, KOMBINATORIKA Ebben a részben áttekintjük a legfontosabb számhalmazokat és ponthalmazokat, valamint egyszerû kombinatorikai feladatokat tárgyalunk.

Részletesebben

1. A komplex számok definíciója

1. A komplex számok definíciója 1. A komplex számok definíciója A számkör bővítése Tétel Nincs olyan n természetes szám, melyre n + 3 = 1. Bizonyítás Ha n természetes szám, akkor n+3 3. Ezért bevezettük a negatív számokat, közöttük van

Részletesebben

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Nagy Gábor  compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz Diszkrét matematika 1. középszint 2017. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 1. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros!

Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros! Számelmélet - oszthatóság definíciója - oszthatósági szabályok - maradékos osztás - prímek definíciója - összetett szám definíciója - legnagyobb közös osztó definíciója - legnagyobb közös osztó meghatározása

Részletesebben

Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak

Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak II. kötet Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Bevezető Kedves Harmadik Osztályos Tanuló! A matematika-munkafüzeted II. kötetét tartod a

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

ÁTVÁLTÁSOK SZÁMRENDSZEREK KÖZÖTT, SZÁMÁBRÁZOLÁS, BOOLE-ALGEBRA

ÁTVÁLTÁSOK SZÁMRENDSZEREK KÖZÖTT, SZÁMÁBRÁZOLÁS, BOOLE-ALGEBRA 1. Tízes (decimális) számrendszerből: a. Kettes (bináris) számrendszerbe: Vegyük a 2634 10 -es számot, és váltsuk át bináris (kettes) számrendszerbe! A legegyszerűbb módszer: írjuk fel a számot, és húzzunk

Részletesebben