Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2008

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2008"

Átírás

1 KlnszÆm-00.qxd : Page Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 00 Alkalmazott jelölések Társadalombiztosítási járulék (9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) Nyugdíjjárulék (% + = 9,%) Egészségügyi szolgáltatási járulék (0 Ft/hó) TEBJ Természetbeni egészségbizt. jár. (%) Munkaadói járulék () SZJA Személyi jövedelemadó-elõleg, illetve adó PEBJ Pénzbeli egészségbizt. járulék (%) %-os EHO Egészségügyi hozzájárulás (általában SZH Szakképzési hozzájárulás () Munkavállalói járulék () %, kivételesen,,0 vagy %) VJ Vállalkozói járulék (%) TAO Társasági adó (0%, %) EKHO Egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (0%+% vagy 0%+,%) A kötelezettség jelölésének módja: X jelöli azokat a kötelezettségeket, amelyek az adott kifizetésnél feltétel nélkül fennállnak. Pl. munkabérnél a 9% tb. kötelezettség. B jelöli a kötelezettséget akkor, ha az csak a biztosítási jogviszonyból származó kifizetés esetén áll fenn (a hivatkozott jogcímû kifizetés elõfordulhat biztosítással járó jogviszonyban és anélkül is). Ilyen például a külföldi napidíj, ami nemcsak munkaviszony esetén fizethetõ, hanem megbízási jogviszonyban is, ha üzleti érdekbõl olyan személy részére fizetik ki, aki a kiküldõ részére munkát végez. -B (%) jelöli a %-os EHO kötelezettséget akkor, ha az csak a nem biztosított személy részére adott juttatás után áll fenn. -NY jelöli azt a kötelezettséget, amely csak akkor áll fenn, ha a kifizetés tb-köteles és nem nyugdíjas kapja. (Pl. A szabadságmegváltás aktív és nyugdíjas keresõnél egyaránt elõfordulhat, ezért az kötelezettségnél a -NY megkülönböztetés adhat csak korrekt választ.) K a jelölés, ha költségelszámolást, nyilatkozatot lehet/kell rá alkalmazni, és a maradékra vonatkozik a szabály. 0% a jelölés, ha a magánszemélyt terheli a 0% szja. % a jelölés, ha a magánszemélyt terheli a % szja. /% a jelölés, ha a magánszemélyt terheli a % és/vagy % szja. % a jelölés, ha a juttatónak kell % szja-t fizetni. % a jelölés, ha a juttatónak kell % szja-t fizetni AE a jelölés, ha az adózás utáni eredménybõl fizethetõ. EK a jelölés, ha elismert költség a TAO alapjának megállapításánál. R rá jutó adót nem kell megfizetni, adóelõleget nem kell levonni. % a jelölés, ha a kifizetõnek vagy a magánszemélynek % EHO-t kell fizetnie. % a jelölés, ha a magánszemély bevételét % EHO terheli - jelöli a tb-köteles kifizetés EBJ kötelezettségét. Ez egyetlen jogviszony esetén a heti foglalkoztatási óráktól függetlenül is fennáll. Több párhuzamos jogviszony esetében csak abban a jogviszonyban áll fenn a kötelezettség, amelyikben a foglalkoztatás eléri a heti órát, ha ilyen nincs, akkor a %-os természetbeni egészségbiztosítási járulékot minden jogviszonyban meg kell fizetni. A 9, %-os mértékû kötelezettségnek a felsõ határa 000 Ft, napi 9 00 Ft. Alapja ha a kötelezettség fennáll megegyezik a tb-járulék alapjával, kivéve az adóköteles természetbeni juttatásokat. A kizárólag a társadalombiztosítás nyugdíjrendszerébe tartozó személy esetében 9,% a nyugdíjjárulék mértéke, magánnyugdíjpénztári tagok esetében a társadalombiztosítás felé fizetendõ nyugdíjjárulék mértéke, % a magánnyugdíjpénztári tagdíj összege. A következõkben a kétféle fizetési kötelezettséget nem különítjük el, viszont a táblázatokban figyelemfelhívásként %+ jelöli e kötelezettségeket.

2 KlnszÆm-00.qxd : Page Munkáltatói juttatások. 9% %-os % EBJ,+% EHO % TEBJ % PEBJ Munkabér, prémium, jutalom (fõfoglalkozás, aktív keresõ X X - X X X X X EK ill. további munkaviszony) nyugdíjas X X X X X X EK Bedolgozó munkadíja (ide értve a költségtérítését is) Távmunkát végzõk az adóelõleg 0 00 Ft alatt % -NY X K X EK alapja havi 0 00 Ft-tól X X -NY - X -NY X K X EK munkadíja X X -NY- X -NY X X X EK költségtérítése X X -NY - X K EK Alkalmi munkavállalás EK Betegszabadság X X -NY- X X X EK Szabadságmegváltás X X -NY X X X EK Jubileumi jutalom jogszab. alapján köt. juttatott X X X X egyéb esetben X X -NY- X -NY X X X EK Munkaszüneti nap (fizetett ünnep) díjazása X X -NY- X -NY X X X EK Munkabér-elõleg kamatkedvezménye Kedvezményes 9 nem kedvezményes 0 X X -NY- X X Elszámolásra kiadott összeg 0 napon belül elszámolt kamatkülönbözete 0 napon túl elszámolt X X -NY- X X EK Prémiumévek program különleges foglalkoztatási állomány keretében járó díj X X X X X EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni a közép- és felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójának munkaviszonyban való foglalkoztatása esetén. 00. január hónapban 9 0 Ft, mert a tárgyhónapot megelõzõ hónapban (00. december) a minimálbér 00 Ft volt. Alapját a Szja törvény szerinti költségnyilatkozat határozza meg. Kivéve a költségtérítés összegét. Költségelszámolás csak a költség- (rezsi-)térítéssel szemben alkalmazható, a munkadíjjal szemben nem. A közterheket (tb-járulék, nyugdíjjárulék, egészségügyi hozzájárulás, munkaadói és munkavállalói járulék, személyi jövedelemadó) a munkáltató teljesítheti a közteherjegy alkalmi munkavállalói könyvbe ragasztásával, a munkavállalónak külön közteher-fizetési kötelezettsége nincs. (99. évi LXXIV. tv.) A törvényi kötelezettség (például a közalkalmazotti vagy köztisztviselõi törvény) alapján fizetett jubileumi jutalom esetén. Például a MT. szerinti munkáltató által juttatott. 9 Kedvezményes: ha a munkáltató a dolgozójának a juttatás idõpontjában érvényes minimálbér -szörösét fizeti legfeljebb hónapos futamidõre (00. január -jétõl a minimálbér Ft). 0 Nem kedvezményes: ha a munkáltató többhavi munkabért elõre kifizet, kivéve az elõzõ lábjegyzet szerinti esetet. A kamatkülönbözet utáni társadalombiztosítási járulék vagy egészségügyi hozzájárulás költségként érvényesíthetõ a társasági adóalanyoknál. 00. február -ét követõen kiadott összegre kell alkalmazni. Az Szja tv.. () bek. c) pontja szerint a 0 napot meghaladó elszámolásnál olyan kamatmentes kölcsönnek minõsül, amely jövedelemadó alapot képez. Jövedelemnek a mindenkori jegybanki alapkamat plusz %-ot kell tekinteni. Külszolgálatnál, külföldi kiküldetésnél a visszaérkezést követõ 0 napon túli elszámolás esetén merül fel. A 00. évi CXXII. tv. alapján juttatott.

3 KlnszÆm-00.qxd : Page 9 Munkáltatói juttatások. 9% %-os % EBJ,+% EHO % TEBJ % PEBJ nem kell figyelembe venni a jövedelemnél figyelembe kell 00.XI.0. elõtt kötött szerz. % % venni a jöv.-nél 00.XI.0. után kötött szerz. X X -NY- X X Hitel, kölcsön kamatkedvezménye Lakáscélú támogatás kedvezményes nem kedvezményes X X -NY- X X EK kedvezményes EK Költségtérítés nem kedvezményes X X -NY - X K EK Belföldi napidíj rendeletben meghatározott mérték szerint (00 Ft/nap vagy 0 Ft/nap) 9 jogszabályi összegen felüli rész X X -NY - X K 0 EK Külszolgálat díja költségvetési 0%-áig forrásból felette X X -NY- X X egyéb forrásból 0%-a, de legfeljebb napi euro felette X X -NY- X X EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Kedvezményes: a lakáscélú hitel (ha pénzintézet útján lakásépítéshez, vásárláshoz, bõvítéshez nyújtják, valamint a lakás mérete nem haladja meg a /00. (I..) Korm.r. szerinti mértéket), a pénzintézet jogszabály alapján folytatott üzleti tevékenysége keretében nyújtott hitel, az állami tulajdon megvásárlásához pénzintézet útján nyújtott hitel, az áruvásárlási kölcsön, a /00. (III. 9.) HM rendelet alapján nyújtott családalapítási támogatás és toborzó pénz, a diákhitel, továbbiakban lásd a Szja tv.. () bekezdést. Az Szja tv. 00. XII. -én hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni, ha a kamatláb kisebb az év utolsó napján, illetõleg a visszafizetés vagy átvállalás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat mértékénél. A kamatkülönbözet utáni társadalombiztosítási járulék vagy egészségügyi hozzájárulás költségként érvényesíthetõ a társasági adóalanyoknál. Ha a kamatláb kisebb a mindenkor érvényes jegybanki alapkamatláb százalékponttal növelt mértékénél. Szja tv.. sz. melléklet. pont alapján juttatott. Kedvezményes: ha kormányrendelet, vagy törvény határozza meg a költségtérítés mértékét, akkor a jogszabály szerinti összeg igazolás nélkül levonható, vagy helyette tételes elszámolás alkalmazható, de akkor már a költségtérítés teljes összegére (Szja. sz. m. II.). Nem kedvezményes: ha nem magasszintû jogszabályon alapul, akkor csakis a tételes elszámolás alkalmazható. Alapját az Szja törvény szerinti költségnyilatkozat határozza meg. 9 A munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló magánszemélyek esetében 00 Ft/nap a /00. (XII. 0.) Kormányrendelet értelmében. A köztisztviselõk esetében a Ktv. 9/C. alapján. 0 A jogszabály szerinti összeg igazolás nélkül levonható, vagy helyette tételes elszámolás alkalmazható, de akkor már a költségtérítés teljes összegére. A költségvetési forrásból történõ kifizetés az Szja tv.. () bekezdése, valamint a 0/00. (VII..) Korm.r. alapján. Lásd a /99. (XII..) Kormányrendeletet és a Szja tv.. c) pontját. 9

4 KlnszÆm-00.qxd : Page 0 Munkáltatói juttatások. 9% %-os % EBJ,+% EHO % TEBJ % PEBJ utazási bérlettel, jeggyel történõ elszámolás munkáltató nevére szóló számla alapján bizonylattal történõ elszámolás saját tulajdonú gépjármû 9 Ft/km összegig használatakor feletti rész X X -NY- X X EK Munkábajárás egyéb módon 9 Ft/km összegig feletti rész X X -NY- X X EK költségtérítés Csoportos személyszállítás Helyi utazási bérlet ingyenes vagy kedvezményes juttatása Oktatás, továbbképzés munkakör betöltéséhez szükséges munkáltató tevékenységéhez szükséges egyéb esetben X X -NY- X X pénzbeli X X -NY- X X X EK természetben havi 000 vagy 000 Ft/hó összegig feletti rész X X % EK egyéb esetben X X -NY- X X X EK Étkezés hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó X X % EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. A /99. (V..) Korm. rendelet. -a szerinti munkábajárás (napi vagy hétvégi hazautazás). A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni a munkába járást szolgáló bérlettel vagy teljesáru menetjeggyel való elszámolás ellenében azok díjának %-át, ha országos közforgalmú vasút. kocsiosztályán, 0%-át, ha elõvárosi vasúton, valamint helyközi díjszabással közlekedõ helyi és távolsági autóbuszon utazik. A munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést kell fizetni, ha a lakóhely (állandó vagy ideiglenes) és a munkahely között nem közlekedik tömegközlekedési eszköz, vagy hosszú várakozási idõvel tudna tömegközlekedési eszközt igénybe venni, vagy mozgáskorlátozottsága miatt nem tud tömegközlekedést használni. Ha a munkáltató a munkavégzés érdekében legalább négy munkavállaló szállításáról gondoskodik (Szja tv.. ). A juttatás a Szja törvény. sz. melléklet.. pontja alapján adómentes, de beszámít a Szja törvény. -ában meghatározott évi Ft-os keretbe. Figyelem, az iskolai rendszerû képzés költsége részét képezi a Szja tv.. -ában meghatározott évi Ft-os keretnek. A Tao. törvény. sz. melléklet B/. pontja szerint csak a tevékenységhez szükséges oktatásra, továbbképzésre fordított összeg minõsül vállalkozás érdekében felmerülõ költségnek. Amennyiben a juttatás az Szja törvény 9. () bekezdés d) vagy e) pontja alapján történik, akkor adóköteles természetbeni juttatásnak minõsül. Egyéb esetben a dolgozó munkaviszonyból származó összevonandó jövedelmének (és nem természetbeni juttatásnak) minõsül, ezért tb- és egyéni járulékalapot is képez. 0

5 KlnszÆm-00.qxd : Page Munkáltatói juttatások. 9% %-os % EBJ,+% EHO % TEBJ % PEBJ pénzbeli jogszabályi kötelezettséggel juttatott hozzájár. elszámolási kötelezettség nélkül X X -NY- X X EK természetbeni adómentes munkaruházati termék azonos feltétellel mindenkinek vagy belsõ szabályzat alapján X X % EK Munkaruha pénzbeli egyéb esetben X X -NY- X X EK munkáltatói X X -NY- X X EK fegyveres testületi dolgozó részére bérelt X X % EK természetbeni munkásszállás, szolgálati lakás (Szja tv.. sz. mell.. pont) Lakhatás biztosítása pénzbeli hozzájárulás X X -NY- X X X EK üdülési szolgáltatás saját tulajdonú vagy vagyonkezelésében lévõ üdülõben (9 000 Ft/fõ/év-ig) egyéb esetben X X % EK Munkáltatói üdültetés üdülési csekk juttatása (9 000 Ft/fõ/év-ig) pénzbeli hozzájárulás X X -NY- X X EK Iskolakezdési 0 00 Ft-ig támogatás természetbeni 0 00 Ft feletti rész X X -NY- X X EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Bírónak, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottnak, illetve a köztisztviselõnek törvény alapján adott adómentes ruházati költségtérítés. Figyelem: a juttatás részét képezi az Szja tv.. -ában meghatározott évi Ft-os keretnek. Amennyiben a juttatás megfelel az Szja tv.. sz. melléklet 9. pontjának. A /99. (IV.0.) HM rendelet alapján folyósított lakhatási költségtérítés. Amennyiben a juttatás a Szja törvény 9. () bekezdés d) vagy e) pontja alapján történik, akkor adóköteles természetbeni juttatásnak minõsül. Egyéb esetben a dolgozó munkaviszonyból származó összevonandó jövedelmének (és nem természetbeni juttatásnak) minõsül, ezért tb- és egyéni járulékalapot is képez. Amennyiben a juttatás megfelel az Szja tv.. sz. melléklet. pont szerinti feltételeknek. Figyelem: a juttatás részét képezi az Szja tv.. -ában meghatározott évi Ft-os keretnek. Üdülési szolgáltatást és üdülési csekket a munkáltató együttesen nem adhat adómentesen. Adómentes a kifizetõ által a magánszemélynek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk ellenértékébõl több kifizetõ esetén is legfeljebb évente az adóév elsõ napján érvényes havi minimálbérig (00-ban Ft-ig) terjedõ rész. Az ezt meghaladó részre az adóköteles természetbeni juttatásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Figyelem: a juttatás részét képezi a Szja törvény. -ában meghatározott évi Ft-os keretnek. Üdülési szolgáltatást és üdülési csekket a munkáltató együttesen nem adhat adómentesen. Szja tv.. sz. melléklet.0. pont alapján a minimálbér 0%-áig juttatott. Figyelem: a juttatás részét képezi az Szja tv.. -ában meghatározott Ft-os keretnek.

6 KlnszÆm-00.qxd : Page Munkáltatói juttatások. 9% %-os % EBJ,+% EHO % TEBJ % PEBJ Magánnyugdíjpénztári magánsz.nyilatk.szerinti munkáltató tagdíjkiegészítés más munkáltató X X -NY- X X EK havonta a minimálbér 0%-áig a magánszemély nyilatkozata szerinti munkáltató más munkáltató X X -NY- X X EK havonta a minimálbér 0%-át meghaladó rész után X X -NY- X X EK nyugdíjpénztári havonta a minimálbér 0%-áig a magánszemély nyilatkozata szerinti munkáltató, más munkáltató X X -NY- X X EK havonta a minimálbér 0%-áig havonta a minimálbér 0%-át meghaladó rész után X X -NY- X X EK Munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagdíjhoz egészségpénztár és/vagy önsegélyezõ pénztár havonta a minimálbér 0%-át meghaladó rész után, ha ugyanazon munkavállaló mindkét pénztártípus tagja Munkáltató által adott segély (dolgozónak, temetési hozzátartozónak, gyermekének) szociális B -B (%) B Gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõkedvezmény idejére fizetett díj (apaszabadság) X X -NY- X X EK -) EK B X EK X X -NY- X -NY X X X EK Végkielégítés X X X X EK Késedelmi kamat % X EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát 000 Ft) meghaladó része után. A munkáltató (és/vagy a magánszemély) legfeljebb 0%-ig kiegészítheti a magánnyugdíjpénztári tagdíjat. E pont szerint munkáltatónak kell tekinteni az Szja tv.. () bek. a) pontjában meghatározott munkáltatót. Amennyiben a munkáltató önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba és egészségpénztárba vagy önsegélyezõ pénztárba is fizet tagdíjat, hozzájárulást, akkor a magánszemélynek a minimálbér havi összegének 0%-áig nem kell adót fizetni. [Szja tv.. () bek. k) pont és () bek. c) pont, Tbj.. b) pont, valamint Eho tv.. () bek. d) pont] E pont szerinti munkáltatónak kell tekinteni az Szja tv.. () bek. a) pontjában meghatározott munkáltatót. Figyelem: az Szja tv.. -ában meghatározott évi Ft-os keretbe beletartozik az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vagy önsegélyezõ pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás. (A nyugdíjpénztári hozzájárulást nem kell beszámítani a Ft-os keretbe.) Az Szja tv.. sz. mell.. pontja szerint az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére folyósított temetési segély adómentes. Az MT /A. -a alapján juttatott. A munkáltató által késedelmesen fizetett juttatással kapcsolatban fizetett késedelmi kamat a juttatással azonos módon adózik. A Tbj. tv.. e) pont szerint nem járulékalap.

7 KlnszÆm-00.qxd : Page Munkáltatói juttatások. Béren kívüli kifizetés 9% %-os % EBJ,+% EHO % TEBJ % PEBJ Pedagógusok szakirodalom, közmûvelõdési dolgozók dokumentum-vásárlási hozzájárulása Titoktartási díj % X EK Hallgatói munkadíj X X X X X X R önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vagy önsegélyezõ pénztárba fizetett adómentes tagdíj iskolarendszerû képzés adómentes része üdülési csekk adómentes része üdülési szolgáltatás piaci értékének adómentes része iskolakezdési támogatás adómentes része bírót, igazságügyi és ügyészségi alkalmazottat tv. alapján megilletõ adómentes ruházati költségtérítés köztisztviselõknek tv. alapján járó adómentes ruházati költségtérítése internethasználat adómentes része számítógép juttatás adómentes része mûvelõdési intézményi szolgáltatás helyi közlekedési bérlet ingyenes vagy kedvezményes juttatása Béren kívüli juttatások az Szja tv.. -a szerint A juttatások együttes értékének Ft-ot meg nem haladó része az elõzõ sorokban meghatározott egyébként adómentes juttatások együttes értékének Ft-ot meghaladó része X % EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Az Szja tv.. sz.m.. pont szerint adómentes a jogszabályokban meghatározott mértékig. Pedagógusok esetén az 99. évi LXXIX. Tv. 9. () bekezdés, a 0/99. (II..) Korm.r., a 00. évi CXXVII. tv. 0 () bek.; közmûvelõdési dolgozók esetén az 99. évi CXL. tv. 9. () bekezdés, 00. évi CXXVII. tv.. () bek. A Munka törvénykönyv. () bekezdése alapján juttatott. Az Szja törvény.. illetve /i pontja értelmében a minimálbér összegéig adóterhet nem viselõ járandóságnak minõsül, a járulékokat azonban a teljes összeg után meg kell fizetni. Ha a munkaviszony egész évben nem áll fenn, akkor a Ft-nak a munkaviszonyban töltött napokkal arányos részét kell adómentes keretnek tekinteni. A 00. január -jét követõen kezdõdõ képzés esetén. Az Szja. törvény. sz. melléklet. pont szerinti. A tb-járulék alapját képezi az adóköteles juttatás értékének az % személyi jövedelemadóval növelt összege. Az adót és a járulékot az adóévet követõ év május hónapjának kötelezettségeként kell megállapítani. Év közbeni munkaviszony megszüntetésekor az adómentes keretet idõarányosan kell megállapítani.

8 KlnszÆm-00.qxd : Page Egyéb kifizetõi juttatások. 9% %-os % % EBJ,+% EHO TEBJ % PEBJ Választott tisztségviselõ tiszteletdíja Gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõ díja Adóelõleg 0 00 Ft alatt % X X EK alapja havi 0 00 Ft-tól X X -NY- X X X EK Munkaviszony X X -NY- X X X X X EK Megbízás 0 00 Ft alatt % X X EK a díj teljes összege 0 00 Ft felett X X -NY- X X X EK Megbízási, vállalkozási jogviszonyból személyes közremûködés díjazása 0 00 Ft alatt % K X EK Adóelõleg alapja havi 0 00 Ft-tól X X -NY - X K X EK Megbízási, vállalkozási jogviszonyban a szerzõi díj 0 00 Ft alatt % K EK Adóelõleg alapja havi 0 00 Ft-tól X X -NY - X K EK Felhaszn. szerzõdés alapján Találmányi díj, újítási díj stb. Személyes munkavégzés díja 0 00 Ft alatt % K EK Adóelõleg alapja havi 0 00 Ft-tól X X -NY - X K EK Vagyoni jog felhaszn. ellenértéke % K EK Személyes munkavégzés díja Külföldi kiküldetés díja 0 00 Ft alatt % K EK Adóelõleg alapja havi 0 00 Ft-tól X X -NY - X K EK Vagyoni jog felhaszn. ellenértéke % K EK Költségvetési forrásból Egyéb forrásból 0%-áig felette % X 0%, de legfeljebb napi euro felette % X EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. 00. január hónapban 9 0 Ft, mert a tárgyhónapot megelõzõ hónapban (00. december) a minimálbér 00 Ft volt. Alapja az adóelõleg-levonásnál meghatározott szja-köteles jövedelem (általában a bevétel 90%-a, nyilatkozat esetében a bevétel 0%-áig csökkenthetõ). Lásd a 9/99. (XI..) Kormányrendelet. -át. Lásd az 99. évi LXXX. tv.. d) pontját. Lásd a /99. (XII..) Kormányrendeletet és az Szja törvény. ()-() bekezdéseit.

9 KlnszÆm-00.qxd : Page Egyéb kifizetõi juttatások. 9% %-os % % EBJ,+% EHO TEBJ % PEBJ Kisösszegû kifizetések Kifizetõ (de nem munkáltató ) által adott segély (pl. dolgozó hozzátartozójának, gyermekének stb.) az adó 90 Ft alatt % X X EK alapja napi 90 Ft-tól X X -NY- X X X EK temetési B -B(%) B (X) szociális B -B(%) B (X) egyéb B -B(%) B (X) -) -) -) B (X) X EK B (X) X EK B (X) X EK tanulmányi szerzõdéssel % X személyesen közremûködõ tag képzése nem iskolai rendszerû képzés esetén tevékenységben közremûködõ más magánszemély képzése iskolai rendszerû képzés esetén B -B(%) B (X) -) B (X) X 9 EK 0 9 EK 0 tevékenységhez szükséges más munkáltató által viselt 9 Oktatás, továbbképzés (nem munkáltatói!) tevékenységhez nem szükséges B -B(%) B (X) -) B (X) X Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Abban az esetben, ha a magánszemély egy szerzõdésbõl származó bevétele a 000 Ft-ot nem haladja meg és azt nyilatkozata szerint nem kívánja összevonni az összevont adóalapjával. Ellenkezõ esetben a megbízási jogviszonyból származó jövedelmekre vonatkozó szabály érvényesül. 00. január hónapban Ft, mert a tárgyhónapot megelõzõ hónapban (00. december) a minimálbér 00 Ft volt. A kifizetés bruttó összegébõl kell % szja-t levonni. A munkáltató által adott segélyeket lásd a Munkáltatói juttatások. táblán. Az adómentes temetési és szociális segélyekre vonatkozóan lásd a Szja törvény.sz. mellékletének. pontját, valamint az. sz. melléklet. pontját. Kizárólag a Tao. törvény. sz. melléklet B/. pontjában meghatározott kör esetén. Az elszámolás a kifizetõ vagy a magánszemély nevére szóló számla alapján történhet. Jövõbeli munkavállalója részére. 9 A Szja törvény. () bekezdés p) pontja szerint nem kell bevételként figyelembe venni a munkáltató által elrendelt, a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését szolgáló képzés költségét, még akkor sem, ha azt más munkáltató viseli! A kifizetõ által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve tevékenységében személyesen közremûködõ tagja képzésének költségként elszámolt értékét, feltéve, hogy a képzés a kifizetõ tevékenységéhez szükséges ismeretek megszerzését, bõvítését célozza, továbbá a kifizetõ tevékenységében közremûködõ magánszemély (például üzleti partner, szakértõ) e feladatának ellátásához szükséges felkészítésének költségként elszámolt értékét, azzal, hogy egyebekben a hivatali, üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 0 A Tao. törvény. sz. m. B/. pontja szerint elismert költségként csak a munkáltató által elrendelt, a munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek megszerzését szolgáló képzés költsége, továbbá a kifizetõ által a vele munkaviszonyban álló magánszemély illetve tevékenységében személyesen közremûködõ tagja képzésének költsége, feltéve, hogy a képzés a kifizetõ tevékenységéhez szükséges ismeretek megszerzését, bõvítését célozza, valamint a kifizetõ tevékenységében közremûködõ magánszemély a feladatának ellátásához szükséges felkészítés költsége minõsül. Az iskolai rendszerû képzés költsége el nem ismert költségnek minõsül a személyesen közremûködõ magánszemélyek esetében. A munkáltató által elrendelt, a munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek megszerzését szolgáló képzés költsége [Szja tv.. () bek. p) pont].

10 KlnszÆm-00.qxd : Page Egyéb kifizetõi juttatások. 9% %-os % % EBJ,+% EHO TEBJ % PEBJ évnél rövidebb mft-ot meghaladó jövedelem mft-ot meg nem haladó jöv-ig % EK % esetén a teljes összeg % EK határozott idõre éves vagy annál hosszabb mft-ot meg nem haladó jöv-ig % EK határozatlan idõre mft-ot meghaladó jövedelem % esetén a teljes összeg % EK Termõföld bérbeadás mft-ot meg nem haladó jöv-ig K/% EK Ingatlan (egyéb) bérbeadás mft-ot meghaladó jövedelem % esetén a teljes összeg K/% EK Ingóság bérbeadás % K EK Árfolyamnyereség % % EK Vállalkozásból kivont jövedelem % % EK Értékpapír kölcsönzésbõl származó jövedelem % % EK Osztalék Üzemanyag megtakarítás kifizetése Tõzsdére beszerzett értékpapír osztaléka Osztalék % / % 0% EK EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. A % mértékû eho-t a magánszemély részére kifizetett, az eho törvényben meghatározott jövedelmekbõl a kifizetõknek kell levonnia. Ha a jövedelem nem kifizetõtõl származik, akkor a magánszemély maga köteles megfizetni. A % eho mindaddig terheli a magánszemély jövedelmét, míg a foglalkoztatója által fizetett % eb-járulék, valamint a biztosítottnak nem minõsülõ magánszemély által fizetendõ, egészségügyi szolgáltatási járulék, a kiegészítõ tevékenységû vállalkozók után, illetve a vállalkozó által megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék, továbbá a % eho együttes összege nem éri el a tárgyévben a Ft-ot. A magánszemély nyilatkozhat arról, hogy az egészségbiztosítási járulék [Eho tv.. () bek.] összege várhatóan eléri a Ft-ot. Nyilatkozat esetén nem kell a kifizetõnek levonni a % eho-t. Két adózási mód közül lehet választani. Az elsõ módszer szerint a bevétel egésze jövedelem, amely után az adó mértéke % [Szja tv.. () bekezdés]. A másik választási lehetõség szerint az önálló tevékenység költségelszámolási szabályai alkalmazhatóak (ideértve az ún. 90%-os szabályt is). Ezzel a választási lehetõségével a bérbeadó magánszemély már a juttatást megelõzõen nyilatkozatot tehet a kifizetõje felé. Az Szja tv. /A. -a szerint adómentes a lakás önkormányzatnak történõ bérbeadásából származó jövedelem. Alapja az adóelõleg levonásnál meghatározott szja-köteles jövedelem. Az üzemanyag megtakarításról az Szja tv.. () bek. a) pontja rendelkezik.

11 KlnszÆm-00.qxd : Page Egyéni vállalkozás 9% %-os % EBJ,+% EHO % TEBJ % PEBJ SZJA SZH VJ Egyéni vállalkozónak történõ kifizetés fõfoglalkozású X X X X X X heti óra foglalkoztatás mellett X X X X nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszony mellett X X X X X kiegészítõ tevékenységû X X X Egyéni vállalkozó jövedelemkivétje Kieg. tev. egyéni vállalkozó vállalkozói kivét nélkül X Vállalkozó osztalékalap % X fõfoglalkozású X X X X X heti óra foglalkoztatás mellett X 9 X 9 X 9 nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszony mellett X 9 X 9 X 9 X 9 kiegészítõ tevékenységû X X 0 Eva adózó egyéni vállalkozó nem nyugdíjas, és az adóelõleg 0 00 Ft alatt % X alapja havi 0 00 Ft-tól X X - X X Segítõ családtag nyugdíjas % X Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Az egészségügyi szolgáltatási járulék 00. január -jétõl fix összegben (havi 0 Ft, napi Ft) került meghatározásra. Adóköteles bevétel a vállalkozónál, a kifizetõnek adóelõleget nem kell levonni. Ha azonban az egyéni vállalkozó a bevételérõl kiállított bizonylaton nem tünteti fel a vállalkozói igazolványának számát, akkor a kifizetõ % adóelõleget köteles levonni Szja tv.. () bekezdés. Az ún. fõfoglalkozású egyéni vállalkozónak az elszámolt vállalkozói kivétje (átalányadózó egyéni vállalkozónak az átalányadó alapja) után, de legalább januárban 000 Ft, februártól 000 Ft minimum járulékalap vagy január hóban 00 Ft, február hótól legalább Ft után kell járulékot fizetnie. A tevékenységet 00. évben kezdõ egyéni vállalkozó egész évben a tárgyhót megelõzõ hó elsõ napján érvényes minimálbér után fizet járulékokat, ha azonban az elszámolt kivét, vagy az átalányadó alapja magasabb mint a minimálbér, akkor járulékbevallásban nyilatkozhat arról, hogy ezek alapján fizet járulékot. A heti órát elérõ, illetve a nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszony mellett tevékenykedõ egyéni vállalkozó a tényleges vállalkozói kivét összege után fizet 9% társadalombiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot és természetbeni egészségbiztosítási járulékot. A nappali tagozatos tanuló, hallgató % pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is fizet. Csak saját jogú nyugdíjas lehet. A járulék alapja a vállalkozói kivét. Az adó mértéke % és/vagy %. Az Eva-t választó fõállású egyéni vállalkozó legalább januárban 000 Ft, februártól 000 Ft vagy januárban 00 Ft, februártól Ft, vagy bejelentése alapján ennél magasabb összeg után fizet járulékokat. 9 A járulékok alapja az Eva adóalap %-a. 0 A nyugdíjjárulék alapja az Eva adóalap 0%-a A Tbj. tv.. g) pontja szerint biztosított segítõ családtagnak az minõsül, aki saját jogán nem nyugdíjas. 00. január hónapban 9 0 Ft.

12 KlnszÆm-00.qxd : Page Társas vállalkozás 9% %-os % % EBJ,+% EHO TEBJ % PEBJ VJ fõfoglalkozású X X X X X X EK X heti óra foglalkoztatás mellett X X X X X EK nappali tag. tanulói, hallgatói jogviszony mellett X X X X X X EK kiegészítõ tevékenységû X X X X EK tagi jogviszonyra tekintettel adott munkadíj kieg. tevékenységre való tekintettel, díj kifizetése nélkül X osztalékelõleg magánszemélynek X Tao. adóalany társaság osztalékrészesedés magánszemélynek % X AE fõfoglalkozású X X X X X 9 X heti óra foglalkoztatás mellett X X X X 9 nappali tag. tanulói, hallgatói jogviszony mellett X X X X X 9 szem. közrem. tagjának kifizetett munkadíj kiegészítõ tevékenységû X X X 9 kieg. tevékenységre való tekintettel, díj kifizetése nélkül X osztalékelõleg magánszemélynek 0 Eva adóalany társaság osztalékrészesedés magánszemélynek nem nyugdíjas, és az adóelõleg alapja havi 0 00 Ft alatt % X EK 0 00 Ft-tól X X - X X EK 0 Segítõ családtag nyugdíjas % X Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát 000 Ft) meghaladó része után. Az egészségügyi szolgáltatási járulék 00. január -jétõl fix összegben (havi 0 Ft, napi Ft) került meghatározásra. Akkor kötelezõ a személyes közremûködésért munkadíjat fizetni, ha a társasági szerzõdés, illetve taggyûlési határozat így rendelkezik. Az ún. fõfoglalkozású társas vállalkozónak a személyes közremûködésre tekintettel juttatott díjazás után, de legalább januárban 000 Ft, februártól 000 Ft vagy január hónapban 00 Ft, február hótól Ft után kell járulékot fizetnie. A heti órás foglalkoztatást elérõ, illetve a nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszony mellett tevékenykedõ társas vállalkozónak a személyes közremûködésre tekintettel ténylegesen elszámolt összeg után a társaság 9% társadalombiztosítási, a tag 9,% nyugdíjjárulékot és % természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet. A nappali tagozatos tanuló, hallgató % pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is fizet. Csak saját jogú nyugdíjas lehet. A nyugdíjjárulék alapja a személyes közremûködésre tekintettel kifizetett összeg. A társas vállalkozás költségként számolhatja el az általa megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulékot. Az adóelõleg mértéke %. 9 Amennyiben az eva adóalany társaság az Szt. hatálya alá tartozik, úgy költségként elszámolható. 0 Az eva kiváltja az osztalékadót is. A Tbj. tv.. g) pontja szerint biztosított segítõ családtagnak az minõsül, aki saját jogán nem nyugdíjas. 00. január hónapban 9 0 Ft.