Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009"

Átírás

1 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék (8% +,% = 9,%) Egészségügyi szolgáltatási járulék (00 Ft/hó) TEBJ Természetbeni egészségbizt. jár. (%) MAJ Munkaadói járulék (/%) SZJA Személyi jövedelemadó-elõleg, illetve adó PEBJ Pénzbeli egészségbizt. járulék (%) %-os Egészségügyi hozzájárulás (általában SZH Szakképzési hozzájárulás (,%) MVJ Munkavállalói járulék (,%) %, kivételesen,,0 vagy %) VJ Vállalkozói járulék (,/%) TAO Társasági adó (0%, %) EKHO Egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (0%+% vagy 0%+,%) A kötelezettség jelölésének módja: X jelöli azokat a kötelezettségeket, amelyek az adott kifizetésnél feltétel nélkül fennállnak. Pl. munkabérnél a 9% tb. kötelezettség. B jelöli a kötelezettséget akkor, ha az csak a biztosítási jogviszonyból származó kifizetés esetén áll fenn (a hivatkozott jogcímû kifizetés elõfordulhat biztosítással járó jogviszonyban és anélkül is). Ilyen például a külföldi napidíj, ami nemcsak munkaviszony esetén fizethetõ, hanem megbízási jogviszonyban is, ha üzleti érdekbõl olyan személy részére fizetik ki, aki a kiküldõ részére munkát végez. -B (%) jelöli a %-os kötelezettséget akkor, ha az csak a nem biztosított személy részére adott juttatás után áll fenn. -NY jelöli azt a kötelezettséget, amely csak akkor áll fenn, ha a kifizetés tb-köteles és nem nyugdíjas kapja. (Pl. A szabadságmegváltás aktív és nyugdíjas keresõnél egyaránt elõfordulhat, ezért az NYJ kötelezettségnél a -NY megkülönböztetés adhat csak korrekt választ.) K a jelölés, ha költségelszámolást, nyilatkozatot lehet/kell rá alkalmazni, és a maradékra vonatkozik a szabály. 0% a jelölés, ha a magánszemélyt terheli a 0% szja. % a jelölés, ha a magánszemélyt terheli a % szja. % a jelölés, ha a juttatónak kell % szja-t fizetni. % a jelölés, ha a juttatónak kell % szja-t fizetni AE a jelölés, ha az adózás utáni eredménybõl fizethetõ. EK a jelölés, ha elismert költség a TAO alapjának megállapításánál. R rá jutó adót nem kell megfizetni, adóelõleget nem kell levonni. % a jelölés, ha a kifizetõnek vagy a magánszemélynek % -t kell fizetnie. % a jelölés, ha a magánszemély bevételét % terheli - jelöli a tb-köteles kifizetés PEBJ kötelezettségét. Ez egyetlen jogviszony esetén a heti foglalkoztatási óráktól függetlenül is fennáll. Több párhuzamos jogviszony esetében csak abban a jogviszonyban áll fenn a kötelezettség, amelyikben a foglalkoztatás eléri a heti órát. A %-os természetbeni egészségbiztosítási járulékot minden jogviszonyban meg kell fizetni. K l nszæm-009.qxd : Page 8 A 9, %-os mértékû NYJ kötelezettségnek a felsõ határa 000 Ft, napi 0 00 Ft. Alapja ha a kötelezettség fennáll megegyezik a tb-járulék alapjával, kivéve az adóköteles természetbeni juttatásokat. A kizárólag a társadalombiztosítás nyugdíjrendszerébe tartozó személy esetében 9,% a nyugdíjjárulék mértéke, magánnyugdíjpénztári tagok esetében,% a társadalombiztosítás felé fizetendõ nyugdíjjárulék mértéke, 8% a magánnyugdíjpénztári tagdíj összege. A következõkben a kétféle fizetési kötelezettséget nem különítjük el, viszont a táblázatokban figyelemfelhívásként 8%+,% jelöli e kötelezettségeket.

2 9 saldo periodika t009/különszám Munkabér, prémium, jutalom (fõfoglalkozás, ill. további munkaviszony) Bedolgozó munkadíja (költségtérítéssel) Távmunka Munkáltatói juttatások. aktív TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % TAO 0.0-ig kifizetett X X - X X X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X - X X X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X - X X X X X EK 0.0-ig kifizetett X X X X X X EK nyugdíjas 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X X X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X X X X X EK 0 Ft alatt % K EK adóelõleg 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X K X EK alapja 0 Ft-tól 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X K X EK 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X K X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK munkadíja 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X K X EK költségtérítése 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X K X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X K X EK Alkalmi munkavállalás EK START 000 Ft/hó-ig X EK kártyával 0.0-ig kifizetett X X X X X X X X EK történõ 0.0-ét de legfeljebb Ft/hó-ig X X X X X X X X EK foglalkoztatás köv. kifiz Ft/hó felett X X X X X X X X EK Betegszabadság 000 Ft/hó fölött 0.0-ig kifizetett X X -NY- X NY X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni a közép- és felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójának munkaviszonyban való foglalkoztatása esetén január hónapban 0 00 Ft, mert a tárgyhónapot megelõzõ hónapban (008. december) a minimálbér Ft volt. Alapját az Szja törvény szerinti költségnyilatkozat határozza meg. Költségelszámolás csak a költség- (rezsi-)térítéssel szemben alkalmazható, a munkadíjjal szemben nem. A közterheket (tb-járulék, nyugdíjjárulék, egészségügyi hozzájárulás, munkaadói és munkavállalói járulék, személyi jövedelemadó) a munkáltató teljesítheti a közteherjegy alkalmai munkavállalói könyvbe ragasztásával, a munkavállalónak külön közteher-fizetési kötelezettsége nincs. (99. évi LXXIV. tv.) A START, START PLUSSZ, START EXTRA kártyával történõ foglalkoztatás esetén a minimálbér kétszereséig (START kártya esetén alap- vagy középfokú végzettség esetén a minimálbér 0%-áig, azaz 0 0 Ft-ig) a munkáltatónak TB, a MAJ és az SZH helyett csak a 00. évi CXXIII. Tv-ben meghatározott kedvezményezett járulékot kell fizetni. E jövedelem fölött az általános szabályokat kell alkalmazni. Figyelem, a munkabér, e juttatás és egyéb jogviszonyra tekintettel kifizetett együttes összegek adóelõleg alapjából kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. K l nszæm-009.qxd : Page 9

3 0 saldo periodika t009/különszám Szabadságmegváltás Jubileumi jutalom Munkaszüneti nap (fizetett ünnep) díja Munkabérelõleg kamatkedvezménye Elszámolásra kiadott összeg különbözete Munkáltatói juttatások. jogszab. alapján köt. juttatott egyéb esetben Prémiumévek program különleges foglalkoztatási állomány keretében járó díj 8 TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % TAO 0.0-ig kifizetett X X X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X X X X EK 0.0-ig kifizetett X X X X 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X X X kifiz. 000 Ft/hó felett X X X X 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK Kedvezményes 0.0-ig juttatott X X -NY- X -NY X X X EK nem 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kedvezményes 0.0-ét köv. kifizetett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0 napon belüli elszámolásra 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0 napon túli 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK elszámolásra 0.0-ét köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig kifizetett X X X X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X X X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X X X X X EK K l nszæm-009.qxd : Page 0 Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Figyelem, a munkabér, a jogviszonyra tekintettel kifizetett összeg és e juttatás együttes összegének adóelõleg alapjából kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. A törvényi kötelezettség (pl. a közalkalmazotti vagy köztisztviselõi törvény) alapján fizetett jubileumi jutalom esetén. Pl. az Mt. szerinti munkáltató által juttatott. Kedvezményes: ha a munkáltató a dolgozójának a juttatás idõpontjában érvényes minimálbér -szörösét fizeti legfeljebb hónapos futamidõre (009. január -jétõl a minimálbér 00 Ft). Nem kedvezményes: ha a munkáltató többhavi munkabért elõre kifizet, kivéve az elõzõ lábjegyzet szerinti esetet. A kamatkülönbözet utáni járulékok költségként érvényesíthetõ. Az Szja tv.. () bek. c) pontja szerint a 0 napot meghaladó elszámolásnál olyan kamatmentes kölcsönnek minõsül, amely munkaviszonyból származó jövedelem. Jövedelemnek a mindenkori jegybanki alapkamat plusz %-ot kell tekinteni. Külszolgálatnál, külföldi kiküldetésénél a visszaérkezést követõ 0 napon túli elszámolás esetén merül fel. 8 A 00. évi CXXII. tv. alapján jutatott.

4 saldo periodika t009/különszám Hitel, kölcsön kamatkedvezménye Lakáscélú támogatás Költségtérítés Saját személygépkocsi költségtérítése Belföldi napidíj Munkáltatói juttatások. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % adómentes adóköteles TAO elõtt kötött szerz. % % után kötött szerz. 0.0-ig megszerzett X X -NY- X -NY X X X 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X megszerzett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X kedvezményes EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK nem kedvezményes 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifizetett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK kedvezményes 8 EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK nem kedvezményes 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifizetett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK üzemanyag + 9 Ft/km összegig 9 EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK ü.ag. + 9 Ft/km összeget meghaladó rész ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 00 Ft/nap vagy 0 Ft/nap EK jogszabályi összegen felüli rész 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Kedvezményes: az Szja tv.. () bekezdése szerint. Az Szja tv. 00. XII. -én hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni, ha a kamatláb kisebb az év utolsó napján, illetõleg a visszafizetés vagy átvállalás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat mértékénél. A személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás költségként érvényesíthetõ a társasági adóalanyoknál. Ha a kamatláb kisebb a mindenkor érvényes jegybanki alapkamatláb százalékponttal növelt mértékénél. A kamatkülönbözet utáni társadalombiztosítási járulékok költségként érvényesíthetõ a társasági adóalanyoknál. Figyelem, a munkabér, a jogviszonyra tekintettel kifizetett összeg és e juttatás együttes érétkének adóelõleg alapjából kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. Szja tv.. sz. melléklet. pont alapján juttatott. 8 Kedvezményes: ha kormányrendelet, vagy törvény határozza meg a költségtérítés mértékét, akkor a jogszabály szerinti összeg igazolás nélkül levonható, vagy helyette tételes elszámolás alkalmazható, de akkor már a költségtérítés teljes összegére (Szja. sz. m. II.). 9 Az Szja tv.. sz. melléklet II/. pontja alapján kifizetett összeg. 0 Alapját az Szja törvény szerinti költségnyilatkozat határozza meg. A munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében 00 Ft/nap a 8/00. (XII. 0.) Korm.r. értelmében. A köztisztviselõk esetében 0 Ft/nap a Ktv. 9/C. alapján. K l nszæm-009.qxd : Page

5 saldo periodika t009/különszám költségvetési forrásból Munkáltatói juttatások. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % 0%-áig TAO 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X kifizetett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X 0%-a, de max. euro/nap EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifizetett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK bizonylattal utazási bérlettel, jeggyel történõ elszámolás EK történõ elszámolás munkáltató nevére szóló számla alapján EK 9 Ft/km összegig EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifizetett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 9 Ft/km összegig EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifizetett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK Csoportos személyszállítás EK Helyi utazási bérlet ingyenes vagy kedvezményes juttatása 8 EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Külszolgálat Munkábajárás egyéb forrásból költségtérítés felette felette saját tulajdonú személygépjármû használatkor egyéb módon felette felette K l nszæm-009.qxd : Page A költségvetési forrásból történõ kifizetés az Szja tv. 8. () bekezdése, valamint a 0/00. (VII. 8.) Korm.r. alapján. Figyelem, a munkabér a jogviszonyra tekintettel kifizetett egyéb összeg és e juttatás együttes értékének adóelõleg alapjából kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. A 8/99. (XII..) Korm.r. és az Szja tv.. c) pontja alapján. A 8/99. (V..) Korm.r.. -a szerinti munkábajárás (napi vagy hétvégi hazautazás). A munkáltató köteles a munkavállalónak a munkába járást szolgáló bérlettel vagy teljesáru menetjeggyel való elszámolás ellenében azok díjának 8%-át, ha országos közforgalmú vasút. kocsiosztályán, 80%-át, ha elõvárosi vasúton, valamint helyközi díjszabással közlekedõ helyi és távolsági autóbuszon utazik. A munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítés fizethetõ [Szja tv.. () bek. bb) pont]. Ha a munkáltató a munkavégzés érdekében legalább négy munkavállaló szállításáról gondoskodik (Szja tv.. ). 8 A juttatás az Szja tv.. sz. melléklet 8.. pontja alapján adómentes.

6 saldo periodika t009/különszám Oktatás, továbbképzés Étkezés iskola rendszerû nem iskola rendszerû pénzben természetben Munkáltatói juttatások. munkakör betöltéséhez és a munkáltató tevékenységé hez szükséges egyéb esetben éig megkötött szerzõdés alapján követõen kötött szerzõdés TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % TAO EK 8 0 Ft/év összegig EK felette 0.0-ig juttatott X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig juttatott X X -NY- X -NY X X X 0.0-ét követõen 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X juttatott 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X munkakör betöltéséhez és a munkáltató tevékenységéhez szükséges egyéb esetben EK 0.0-ig juttatott X X -NY- X -NY X X X 0.0-ét követõen 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X juttatott 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét követõen kifizetett 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK havi 000 Ft vagy 000 Ft/hó értékig EK felette mindenkinek vagy szabályzat alapján 0.0-ig juttatott X X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X % X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X X % X EK 0.0-ig juttatott X X -NY- X -NY X X X EK egyéb esetben 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK hivatali, üzleti 0.0-ig juttatott X X % X EK utazáshoz 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X % X EK kapcsolódó köv. jutt. 000 Ft/hó felett X X % X EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Figyelem, a munkabér, a jogviszonyra tekintettel kifizetett egyéb összeg és e juttatás együttes értékének adóelõleg alapjából kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. A Tao. tv.. sz. melléklet B/. pontja szerint csak a tevékenységhez szükséges oktatásra, továbbképzésre fordított összeg minõsül vállalkozás érdekében felmerülõ költségnek. A munkáltató által fizetendõ járulékoknak és hozzájárulásoknak az % adóval növelt juttatás az alapja. K l nszæm-009.qxd : Page

7 saldo periodika t009/különszám Munkaruha Lakhatás természetben pénzben természetben pénzben Munkáltatói juttatások. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % jogszabályi kötelezettséggel juttatott egyéb esetben TAO 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK adómentes munkaruházati termék EK mindenkinek vagy szabályzat alapján 0.0-ig juttatott X X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X % X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X % X EK 0.0-ig juttatott X X -NY- X -NY X X X EK egyéb esetben 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK fegyveres testület által 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK egyéb esetben 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK munkásszállás, szolgálati lakás EK mindenkinek 0.0-ig juttatott X X % X EK vagy szabályzat 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X % X EK alapján köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X % X EK 0.0-ig juttatott X X -NY- X -NY X X X EK egyéb esetben 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK K l nszæm-009.qxd : Page Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Bírónak, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottnak, illetve a köztisztviselõnek törvény alapján adott adómentes ruházati költségtérítés. Figyelem, a munkabér, a jogviszonyra tekintettel kifizetett egyéb összeg és e juttatás együttes értékének adóelõleg alapjából kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. Amennyiben a juttatás megfelel az Szja tv.. sz. melléklet 9.. pontjának. A munkáltató által fizetendõ járulékoknak és hozzájárulásnak az % adóval növelt juttatás az alapja. A /99. (IV. 0.) HM rendelet alapján folyósított lakhatási költségtérítés. Az Szja tv.. sz. melléklet 8.. pontja alapján.

8 saldo periodika t009/különszám Üdültetés Iskolakezdési támogatás pénzben természetben pénzben természetben Munkáltatói juttatások. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % TAO 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét követõen kifizetett üdülési csekk saját tulajdonú üdülõben egyéb esetben 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 00 Ft/fõ/év-ig EK fölötte 0.0-ig juttatott X X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X % X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X % X EK 00 Ft/fõ/év-ig EK 0.0-ig juttatott X X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X % X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X % X EK 0.0-ig juttatott X X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X % X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X % X EK fölötte 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét követõen kifizetett 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0 Ft/év-ig EK fölötte 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét követõen 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifizetett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Figyelem, a munkabér, a jogviszonyra tekintettel kifizetett összeg és e juttatás együttes értékébõl kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. Adómentes a kifizetõ által a magánszemélynek a Magyar Nemzeti üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk ellenértékébõl több kifizetõ esetén is legfeljebb évente az adóév elsõ napján érvényes havi minimálbérig (009-ben 00 Ft-ig) terjedõ rész. Üdülési szolgáltatást és üdülési csekket a munkáltató együttesen nem adhat adómentesen. A munkáltató által fizetendõ járuléknak és hozzájárulásnak az % adóval növelt juttatás az alapja. Amennyiben a juttatás megfelel az Szja tv.. sz. melléklet 8.. pont szerinti feltételeknek, üdülési szolgáltatást és üdülési csekket a munkáltató együttesen nem adhat adómentesen. K l nszæm-009.qxd : Page

9 saldo periodika t009/különszám Magánnyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés Munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagdíjhoz havonta a minimálbér 0+0%-áig Munkáltatói juttatások 8. nyugdíjpénztári egészségpénztár és/vagy önsegélyezõ pénztár havonta a minimálbér 0%-áig TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % TAO magánsz. nyilatk. szerinti munkáltató EK más munkáltató 0.0-ig kifizetett X X - X X X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X - X X X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X - X X X X X EK a magánszemély nyilatkozata szerinti munkáltató más munkáltató havonta a minimálbér 0%-át megh. rész után havonta a minimálbér 0%-áig EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK a magánszemély nyilatkozata szerinti munkáltató más munkáltató havonta a minimálbér 0%-át meghaladó rész után havonta a minimálbér 0+0%- át meghaladó rész után, ha ugyanazon munkavállaló mindkét pénztártípus tagja EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK Támogatói adomány jóváírása X K l nszæm-009.qxd : Page Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. A munkáltató (és/vagy a magánszemély) legfeljebb 0%-ig kiegészítheti a magánnyugdíjpénztári tagdíjat. E pont szerint munkáltatónak kell tekinteni az Szja tv.. () bek. a) pontjában meghatározott munkáltatót. Figyelem, a munkabér a jogviszonyra tekintettel kifizetett/juttatott összeg és e juttatás együttes értékébõl kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. Amennyiben a munkáltató önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba és egészségpénztárba vagy önsegélyezõ pénztárba is befizeti a bevételnek nem minõsülõ maximális tagdíjat, hozzájárulást, akkor a magánszemélynek a minimálbér havi összegének 80%-áig nem kell adót fizetni. [Szja tv.. () bek. k) pont és () bek. c) pont, Tbj.. b) pont, valamint Eho tv.. () bek. d) pont] Kifizetõnek a pénztár minõsül az egyéni számlán való jóváírás idõpontjában. Az adomány utáni adófizetési kötelezettséget a magánszemély az éves adóbevallásában rendezi. Az Szja tv. /A. -a értelmében a támogatói adomány egyéb jövedelemnek minõsülõ összeg 0%-át a magánszemély nyilatkozata szerint az APEH átutalja az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlájára. A Tao. tv.. /a. pontja értelmében adománynak minõsül.

10 saldo periodika t009/különszám Munkáltató által adott segély (dolgozónak, hozzátartozónak, gyermekének) Munkáltatói juttatások 9. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % TAO temetési EK egyéb Gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõkedvezmény idejére fizetett díj (apaszabadság) Végkielégítés 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig kifizetett X X X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X X X X EK Késedelmi kamat % X EK Pedagógusok szakirodalom, közmûvelõdési dolgozók dokumentum-vásárlási hozzájárulása Titoktartási díj % X EK Hallgatói munkadíj 0.0-ig kifizetett X X X X X X R X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X X X X X R X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X X X X x R X EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. K l nszæm-009.qxd : Page Az Szja tv.. sz. melléklet.. pontja szerint az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére folyósított temetési segély adómentes. Figyelem, a munkabér a jogviszonyra tekintettel kifizetett/juttatott egyéb összeg és e juttatás együttes értékébõl kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. Az Mt. 8/A. -a alapján juttatott. A munkáltató által késedelmesen fizetett juttatással kapcsolatban fizetett késedelmi kamat a juttatással azonos módon adózik. A Tbj. tv.. e) pont szerint nem járulékalap. Az Szja tv.. sz. melléklet.. pont szerint adómentes a jogszabályokban meghatározott mértékig. Pedagógusok esetén az 99. évi LXXIX. tv. 9. () bekezdés, a 0/99. (II..) Korm.r., a 00. évi CXXVII. tv. 0. () bek.; közmûvelõdési dolgozók esetén az 99. évi CXL. tv. 9. () bekezdés, 00.- évi CXXVII. tv.. () bekezdés. Az Mt.. () bekezdése alapján juttatott. Az Szja tv..., illetve /i pontja értelmében a minimálbér összegéig adóterhet nem viselõ járandóságnak minõsül, a járulékokat azonban a teljes összeg után kell megfizetni.

11 8 saldo periodika t009/különszám Választott tisztségviselõk tiszteletdíja Gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõ díja Megbízási, vállalkozási jogviszonyban fizetett díj Felhasználási szerzõdés alapján fizetett díj (találmányi díj) Kifizetõi juttatások. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % TAO 0 Ft alatt % X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X X X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK munkaviszony 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0 Ft alatt % X EK megbízási 0.0-ig kifizetett X X -NY- X X X EK díj teljes összege 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X X X EK 0 Ft alatt % X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY - X K X EK személyes munkavégzés díja 0 Ft-tól 0 Ft-tól 0 Ft-tól 0.0-ét köv. kifiz. 000 Ft/hó-ig X X -NY - X K X EK 000 Ft/hó felett X X -NY - X K X EK 0 Ft alatt % K EK 0.0-ig kifizetett X X -NY - X K X EK 0 Ft-tól 000 Ft/hó-ig X X -NY X K X EK 0.0-ét - köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY - X K X EK vagyoni jog felhasználásának ellenértéke % K EK K l nszæm-009.qxd : Page 8 Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után január hónapban 0 00 Ft, mert a tárgyhónapot megelõzõ hónapban (008. december) a minimálbér Ft. Alapja az adóelõleg-levonásnál meghatározott szja-köteles jövedelem (általában 90%, nyilatkozat esetében a bevétel 0%-áig csökkenthetõ). Lásd a 9/99. (XI..) Korm.r.. -át. Lásd az 99. évi LXXX. tv.. d) pontját.

12 9 saldo periodika t009/különszám Külföldi kiküldetés díja (napidíj) Kisösszegû kifizetések Kifizetõi juttatások. Kifizetõ (de nem munkáltató ) által adott segély (temetési, szociális, egyéb) TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % költségvetési napidíj 0%-a forrásból felette % X TAO egyéb napidíj 0%-a, max. napi euró EK forrásból felette % X EK Ft alatt % X EK az adó alapja 0. 0-ig kifizetett X X -NY- X X X EK napi Ft-tól köv. kifizetett X X -NY- X X X EK 0.0-ig kifizetett B -B(%) B(X) 0.0-ét köv. kifiz. 000 Ft/hó-ig B -B(%) B(X) 000 Ft/hó felett B -B(%) B(X) B(-NY -) B(-NY -) B(-NY -) B(X) X B(X) EK B(X) X B(X) EK B(X) X B(X) EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. K l nszæm-009.qxd : Page 9 Abban az esetben, ha a magánszemély egy szerzõdésbõl származó bevétele a 000 Ft-ot nem haladja meg és azt nyilatkozata szerint nem kívánja összevonni az összevont adóalapjával. Ellenkezõ esetben a megbízási jogviszonyból származó jövedelmekre vonatkozó szabály érvényesül január hónapban 90 Ft, mert a tárgyhónapot megelõzõ hónapban (008. december) a minimálbér Ft volt. A kifizetés bruttó összegébõl kell % szja-t levonni. A munkáltató által adott segélyeket lásd a Munkáltatói juttatások 9. táblán. Az adómentes temetési és szociális segélyekre vonatkozóan lásd az Szja tv.. sz. mellékletének. pontját, valamint az. sz. melléklet. pontját. A Tao. tv.. sz. melléklet B/. pontban meghatározott személyi kör részére adott segély elismert költségnek minõsül. Lásd a 8/99. (XII..) Korm.r. és az szja tv. 8. ()-() bekezdéseit.

13 0 saldo periodika t009/különszám Oktatás, továbbképzés (nem munkáltatói) GT személyesen közremûködõ tagjának képzése Oktatás, továbbképzés iskola rendszerû nem iskola rendszerû tevékenységben közremûködõ más magánszemély képzése egyéb esetben kifizetõ tevékenységéhez szüks. egyéb esetben éig megkötött szerzõdés alapján követõen kötött szerz. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % TAO EK 8 0 Ft/év összegig EK felette 0.0-ig juttatott X X -NY- X X X EK 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hófelett X X -NY- X X X EK köv.jutt. 0.0-ig juttatott X X -NY- X X X 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X X 0.0-ét követõen 000 Ft/hófelett X X -NY- X X X juttatott kifizetõ tevékenységéhez szükséges EK egyéb esetben ha az e feladat ellátásához 0.0-ig juttatott X X -NY- X X X 0.0-ét követõen 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X X juttatott 000 Ft/hófelett X X -NY- X X X szükséges EK nem szükséges 0.0-ig juttatott B -B(%) B(X) 0.0-ét köv. jutt. 000 Ft/hó-ig B -B(%) B(X) 000 Ft/hófelett B -B(%) B(X) 0.0-ig juttatott B -B(%) B(X) 0.0-ét követõen juttatott 000 Ft/hó-ig B -B(%) B(X) 000 Ft/hófelett B -B(%) B(X) B(-NY -) B(-NY -) B(-NY -) B(-NY -) B(-NY -) B(-NY -) B(X) X B(X) B(X) X B(X) B(X) X B(X) B(X) X B(X) B(X) X B(X) B(X) X B(X) K l nszæm-009.qxd : Page 0 Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Figyelem!! A munkabér, a jogviszonyra tekintettel kifizetett egyéb összeg, és e juttatás együttes értékének adóelõleg alapjából kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. A Tao. tv.. sz. melléklet B/. pontja szerint csak a tevékenységhez szükséges oktatásra, továbbképzésre fordított összeg minõsül vállalkozás érdekében felmerülõ költségnek.

14 saldo periodika t009/különszám Termõföld bérbeadás határozott idõre Egyéb kifizetõi juttatások évnél rövidebb TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % mft-ot meg nem haladó jövedelemig % EK mft-ot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg TAO %, % EK éves vagy annál hosszabb EK határozatlan idõre Ingatlan (egyéb) bérbeadás mft-ot meg nem haladó jövedelemig % EK mft-ot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg %, % EK mft-ot meg nem haladó jövedelemig K/% EK mft-ot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg % K/% EK Ingóság bérbeadás % K EK Árfolyamnyereség % % EK Vállalkozásból kivont jövedelem % % EK Értékpapír kölcsönzésbõl származó jövedelem % % EK Osztalék tõzsdére bevezetett értékpapír osztaléka 0% AE osztalék % % AE Üzemanyag megtakarítás kifizetése EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. A % mértékû eho-t a magánszemély részére kifizetett, az eho törvényben meghatározott jövedelmekbõl a kifizetõnek kell levonnia. Ha a jövedelem nem kifizetõtõl származik, akkor a magánszemély maga köteles megfizetni. A % eho mindaddig terheli a magánszemély jövedelmét, míg a foglalkoztatója által fizetett % (009. július 0-e utáni kifizetés esetén 000 Ft járulékalapig %) eb-járulék, valamint a biztosítottnak nem minõsülõ magánszemély által fizetendõ, egészségügyi szolgáltatási járulék, a kiegészítõ tevékenységû vállalkozók után, illetve a vállalkozó által megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék, továbbá a % eho együttes összege nem éri el a tárgyévben a Ft-ot. A magánszemély nyilatkozhat arról, hogy az egészségbiztosítási járulék [Eho tv.. () bek.] összege várhatóan eléri a Ft-ot. Nyilatkozat esetén nem kell a kifizetõnek levonni a % eho-t. Nem kell a termõföld bérbeadásából származó jövedelem adójáról a magánszemélynek bevallást tenni, ha a termõföld bérbeadásából kizárólag kifizetõtõl származik jövedelme és az adót a kifizetõ levonta, vagy ha a jövedelme mentes az adó alól. [Art.. () bek.] A magánszemélyt eho-kötelezettség az adóévben megszerzett, bevallási kötelezettség alá tartozó ingatlan bérbeadásából származó jövedelem esetén terheli. [Eho tv.. () bek.] Két adózási mód közül lehet választani. Az elsõ módszer szerint a bevétel egésze jövedelem, amely után az adó mértéke %. [Szja tv.. () bek.] A másik választási lehetõség szerint az önálló tevékenység költségelszámolási szabályai alkalmazhatóak (ideértve az ún. 90%-os szabályt is). Ezzel a választási lehetõségével a bérbeadó magánszemély már a juttatást megelõzõen nyilatkozatot tehet a kifizetõje felé. Az Szja tv. /A. -a szerint adómentes a lakás önkormányzatnak történõ bérbeadásából származó jövedelem. Alapja az adóelõleg levonásánál meghatározott szja-köteles jövedelem. Az üzemanyag megtakarításról az Szja tv.. () bek. a) pontja rendelkezik. K l nszæm-009.qxd : Page

15 saldo periodika t009/különszám Reprezentáció, üzleti ajándék 9% TBJ %-os % EBJ % TEBJ % PEBJ,+8% NYJ Diplomáciai reprezentáció, üzleti ajándék Reprezentáció, üzleti ajándék non-profit szervezetnél Minden más reprezentáció Minden más üzleti ajándék Belföldi kifizetõ által adott,% MVJ % MAJ értékhatárt meg nem haladó rész értékhatárt meghaladó rész % % TAO értékhatárt meg nem haladó rész EK értékhatárt meghaladó rész % % EK külföldi jogi személy jogi személyiség nélküli szervezet által adott Belföldi kifizetõ által adott külföldi jogi személy jogi személyiség nélküli szervezet által adott értékhatárt meg nem haladó rész EK értékhatárt meghaladó rész % % EK Ft egyedi értéket meg nem haladó Ft egyedi értéket elérõ % 8 X 8 A köztársasági elnök, az Országgyûlés elnöke, a miniszterelnök, a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter által az államközi és az államok feletti szervezetekkel kapcsolatos diplomáciai esemény alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidõprogram stb.), adott ajándék; a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter esetében ide kell érteni azt az esetet is, amikor az elõzõeket külképviselet által közvetve nyújtja [Szja tv.. sz. m. 8.9 b) pont]. Társadalmi szervezet, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is) [Szja tv. 9. () bekezdés b) pont]. Értékhatár: a reprezentáció és a 0 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok együttes értéke, de legfeljebb a szervezet közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 0 százaléka, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 0 százaléka [Szja tv. 9. () bekezdés b) pont]. Nem kell megfizetni, a Tbj. szerint külföldinek minõsülõ magánszemélynek juttatott üzleti ajándék és reprezentáció után (Eho tv.. ). Értékhatár: az adóévre elszámolt éves összes konszolidálás nélküli bevétel százaléka, de legfeljebb millió forint [Szja tv. 9. () bekezdés aa) pont]. A Szja tv.. () bek. s) pontja szerint a külfölditõl kapott reprezentációt nem kell bevételként figyelembe venni. Az adóévben adott, a 0 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok együttes értéke, de legfeljebb a Szja törvény 9. (9) bekezdésben meghatározott létszámmal számolva 000 forint/fõ érték. Létszám alatt az adóévi statisztikai átlagos állományi létszám és az adóév során a kifizetõ tevékenységében személyesen közremûködõ tagok (egyéni vállalkozó kifizetõ esetében ideértve az egyéni vállalkozót is) számának együttes összegét kell érteni [Szja tv. 9. () bekezdés ab) pont]. 8 Az ajándék teljes összege a magánszemély egyéb összevonandó jövedelme, mely után az adót és az eho-t a magánszemélynek kell bevallania és megfizetnie [Szja tv.. () bekezdés,. () bekezdés s) pont, Eho tv.. ]. K l nszæm-009.qxd : Page

16 saldo periodika t009/különszám Üdülés üdülési szolgáltatás Természetbeni juttatások. saját üdülõben nem saját üdülõben munkavállalónak kedvezményezettnek más magánszemélynek felette Tbj. sz. bizt. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % % TEBJ PEBJ % 9% % % 00 Ft/fõ/év-ig EK 0.0-ig juttatott X X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X, X, % X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X, X, % X EK 00 Ft/fõ/év-ig EK 0.0-ig juttatott X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X, % X EK köv. 000 Ft/hó juttatott felett X, % X EK nem biztosítottnak % % EK felette Tbj. sz. bizt. 0.0-ig juttatott X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X, % X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X, % X EK nem biztosítottnak % % EK 0.0-ig juttatott X X,8 % X EK Tbj. szerint 000 Ft/hó-ig X, X,,8 % X EK biztosítottnak 0.0-ét köv. juttatott 000 Ft/hó felett X, X,,8 % X EK nem biztosítottnak % % EK TAO K l nszæm-009.qxd : Page Ha munkavégzés, önálló tevékenység vagy vállalkozás ellenértékeként adják, akkor az nem minõsül természetbeni juttatatásnak, arra az adott jogviszonyra vonatkozó adó-, tb-, MVJ, MAJ és SZH szabályokat kell alkalmazni. A természetbeni juttatások adószabályai igen különbözõek, van adómentes, nem bevételként figyelembe veendõ, összevonandó adóköteles, és olyan, ami után ez az általános szabály a juttatót terheli % szja, a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása mindig a magánszemély összevonandó adóköteles jövedelme (kivéve ez utóbbi alól az egyenruha pénzbeli megváltását: az adómentes). Az Szja tv.. sz. melléklet 8.. pontjában felsorolt személyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésben lévõ üdülõben. Amennyiben a munkáltató által nyújtott üdülési szolgáltatás adómentes, úgy üdülési csekket adómentesen már nem nyújthat. A járulékoknak és a hozzájárulásnak az % adóval növelt juttatás az alapja. A munkabért, a jogviszonyra tekintettel adott egyéb összeg és e juttatás együttes mértékébõl kell a magánszemélynek a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. Az Szja tv.. sz. melléklet 8.. pontjában felsorolt magánszemélyek részére. A Tao. tv.. sz. melléklet B/ pontjában felsorolt magányszemélyek részére történõ juttatás a vállalkozás érdekében felmerülõ költségnek minõsül. 8 Csak munkavállalónak történõ juttatás esetén kell fizetni.

17 saldo periodika t009/különszám Üdülés üdülési csekk Természetbeni juttatások. munkavállalónak kedvezményezettnek TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % % TEBJ PEBJ % 9% % % 00 Ft/fõ/év-ig EK felette 0.0-ig juttatott X X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X, X, % X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X % X EK 00 Ft/fõ/év-ig EK felette Tbj. sz. bizt. 0.0-ig juttatott X % X EK 0.0-ét köv. juttatott 000 Ft/hó-ig X % X EK 000 Ft/hó felett X % X EK nem biztosítottnak % % EK Tbj. 0.0-ig juttatott X % X EK más magánszemélynek sz. 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X % X EK bizt. köv. juttatott 000 Ft/hó felett X % X EK nem biztosítottnak % % EK 0.0-ig juttatott X X -NY- X X X EK Tbj. szerint Munkaruha 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X X EK biztosítottnak 0.0-ét (nem munkáltatói) köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X -NY- X X X EK nem biztosítottnak % % EK 0.0-ig juttatott X X,0 X EK Cégtelefon Tbj. szerint 000 Ft/hó-ig X,9 X,9,0 % X EK biztosítottnak 0.0-ét magáncélú köv. juttatott használata Ft/hó felett X X,0 % X EK nem biztosítottnak % % EK Ha munkavégzés, önálló tevékenység vagy vállalkozás ellenértékeként adják, akkor az nem minõsül természetbeni juttatatásnak, arra az adott jogviszonyra vonatkozó adó-, tb-, MVJ, MAJ és SZH szabályokat kell alkalmazni. A természetbeni juttatások adószabályai igen különbözõek, van adómentes, nem bevételként figyelembe veendõ, összevonandó adóköteles, és olyan, ami után ez az általános szabály a juttatót terheli % szja, a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása mindig a magánszemély összevonandó adóköteles jövedelme (kivéve ez utóbbi alól az egyenruha pénzbeli megváltását: az adómentes). Amennyiben a munkáltató által nyújtott üdülési szolgáltatás adómentes, úgy üdülési csekket adómentesen már nem nyújthat. Az Szja tv.. sz. melléklet 8.. pontjában felsorolt magánszemélyek. A járulékoknak és a hozzájárulásnak az % adóval növelt juttatás az alapja. A munkabér, a jogviszonyra tekintettel fizetett/juttatott egyéb összeg és e juttatás együttes értékébõl kell a magánszemélynél a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. A Tao. tv.. sz. melléklet B/ pontjában felsorolt magányszemélyek részére történõ juttatás a vállalkozás érdekében felmerülõ költségnek minõsül. Az Szja tv. 9. () bekezdés l) pontja alapján. 8 Az Szja tv. 9. () bekezdés mb) pont és () bekezdés szerint az adó alapja a magáncélú beszélgetés összegének meg nem térített része vagy a forgalmi érték 0%-a. 9 Az adott hónapban a magánszemélyhez nem köthetõ természetbeni juttatások együttes értékének % szja-val növelt összegébõl 000 Ft után % tb-járulékot és % munkaadói járulékot kell fizetni. 0 Csak munkaviszony alapján adott juttatás után kell fizetni. TAO K l nszæm-009.qxd : Page

18 saldo periodika t009/különszám Személyszállítási szolgáltatás Természetbeni juttatások. Üzleti utazáshoz, szálláshoz kapcsolódó étkezés Tbj. szerint biztosítottnak TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % % TEBJ PEBJ % 9% % % 0.0-ig juttatott X X, % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X, X,, % X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X, X,, % X EK nem biztosítottnak % % EK Adómentes EK adóköteles Tbj. szerint biztosítottnak 0.0-ig juttatott X X, % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X, X,, % X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X, X,, % X EK nem biztosítottnak % % EK Reklámcélú termékjuttatás, szolgáltatásnyújtás 8 EK Áruminta 9 EK Sportszolgáltatás kifizetõ által fenntartott intézményben szervezett sportrendezvény 0 egyéb esetben Tbj, szerint biztosítottnak TAO EK 0.0-ig juttatott X X, % X EK 0.0-ét követõen 000 Ft/hó-ig X, X,, % X EK juttatott 000 Ft/hó felett X, X,, % X EK nem biztosítottnak % % EK Ha munkavégzés, önálló tevékenység vagy vállalkozás ellenértékeként adják, akkor az nem minõsül természetbeni juttatatásnak, arra az adott jogviszonyra vonatkozó adó-, tb-, MVJ, MAJ és SZH szabályokat kell alkalmazni. A természetbeni juttatások adószabályai igen különbözõek, van adómentes, nem bevételként figyelembe veendõ, összevonandó adóköteles, és olyan, ami után ez az általános szabály a juttatót terheli % szja, a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása mindig a magánszemély összevonandó adóköteles jövedelme (kivéve ez utóbbi alól az egyenruha pénzbeli megváltását: az adómentes). A járulékoknak és a hozzájárulásnak az % adóval növelt juttatás az alapja. Csak munkaviszony alapján adott juttatás után kell fizetni. A Tao. tv.. sz. melléklet B/ pontjában felsorolt magányszemélyek részére történõ juttatás a vállalkozás érdekében felmerülõ költségnek minõsül. A jogviszonyra tekintettel fizetett díjak és e juttatás együttes értékébõl kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. Az Szja tv. 9. () bekezdés l) pontja alapján. Az Szja tv.. () bekezdés g) pontja szerint adómentes a hivatali utazáshoz kapcsolódó utazási jegy árában felszámított és a szálláshely árában felszámított reggeli ellenértéke. 8 A kifizetõ által üzletpolitikai (reklám) célból, magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében megfelelõ magánszemély számára adott árengedmény, visszatérítés vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény, ide értve ha az megjelenési formától függetlenül árura vagy szolgáltatásra váltható érték, ha az nem tartozik a nyereménybõl származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések hatálya alá, valamint nem vetélkedõ és nem verseny díja (Szja tv.. sz. melléklet 8..). 9 A termék megismerése, forgalmának növelése érdekében valamely termék megismertetése céljából adott nem tartós használatra rendelt dolog, és a mennyisége nem éri el a kereskedelemben forgalmazott, forgalmazható legkisebb mennyiséget (Szja tv.. sz. melléklet 8..). További feltétel, hogy az áruminta a képviselt termék bemutatására szolgál, és amely fizikai állapotánál, vagyoni értékénél fogva tartós használatra és más cél elérésére nem alkalmas. 0 Szja tv.. sz. melléklet 8.. pontja szerint juttatott. K l nszæm-009.qxd : Page

19 saldo periodika t009/különszám Mûvelõdési intézményi szolgáltatás Természetbeni juttatások. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % % PEBJ TEBJ % 9% % % 0.-éig juttatott EK Tbj. szerint biztosítottnak 0.-ét követõen juttatott nem kedvezményezettnek kedvezményezettnek 00 Ft/év-ig EK 00 Ft /év fölött Tbj. szerint biztosítottnak 0.0-ig juttatott X X, % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X, X,, % X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X, X,, % X EK nem biztosítottnak % % EK 0.0-ig juttatott X X -NY- X X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X, X X EK juttatott 000 Ft/hó felett X X -NY- X X, X X EK nem biztosítottnak 8 % % EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. TAO K l nszæm-009.qxd : Page Ha munkavégzés, önálló tevékenység vagy vállalkozás ellenértékeként adják, akkor az nem minõsül természetbeni juttatatásnak, arra az adott jogviszonyra vonatkozó adó-, tb-, MVJ, MAJ és SZH szabályokat kell alkalmazni. A természetbeni juttatások adószabályai igen különbözõek, van adómentes, nem bevételként figyelembe veendõ, összevonandó adóköteles, és olyan, ami után ez az általános szabály a juttatót terheli % szja, a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása mindig a magánszemély összevonandó adóköteles jövedelme (kivéve ez utóbbi alól az egyenruha pénzbeli megváltását: az adómentes). Az Szja tv... pontja szerint mûvelõdési intézményi szolgáltatásnak számít a könyvtári, leltári szolgáltatás (SZJ 9.); múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme (SZJ 9.); elõadómûvészet (SZJ 9..); filmvetítés (SZJ 9..); állat-, növénykert, védett természeti érték bemutatása (SZJ 9..); közmûvelõdési intézmény által nyújtott felnõtt- és egyéb oktatás (SZJ 80.). Csak a Tao. tv.. sz. melléklet B/ pontja szerinti magánszemélyek részére történõ juttatás minõsül a vállalkozás érdekében felmerülõ költségnek. Az Szja tv.. sz. melléklet 8./g pontjában meghatározott magánszemély részére. A járulék és hozzájárulás alapját képezi az adóköteles juttatás értékének az % személyi jövedelemadóval növelt összege. Csak munkaviszony keretében adott juttatás adóköteles része után. A jogviszonyra tekintettel kifizetett/juttatott összegek és e juttatás együttes értékébõl kell a magánszemélynél a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. 8 Az Szja tv. 9. () bekezdés l) pontja alapján.

20 saldo periodika t009/különszám Ajándék 0 Ft-ot meg nem haladó rész Természetbeni juttatások. legfeljebb évi három alkalommal harmadik alkalmat követõen TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % % PEBJ TEBJ % 9% % % munkavállalónak EK munkavállaló közeli hozzátartozójának EK elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának EK saját jogú nyugdíjasnak EK saját jogú nyugdíjas közeli hozzátartozójának EK szakképzõ iskola tanulójának EK kötelezõ szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak EK Tbj. tv. szerint nem biztosítottnak % % EK más biztosított magánszemélynek valamennyi munkavállalónak vagy szabályzat alapján más esetben Tbj. szerint biztosítottnak 0.0-ig juttatott X X -NY- X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X X -NY- X X X EK 0.0-ig juttatott X X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X, X, % X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X, X, % X EK 0.0-ig juttatott X X -NY- X X 8 X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X 8 X,8 X X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X X -NY- X X 8 X,8 X X EK nem biztosítottnak % % EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Ha munkavégzés, önálló tevékenység vagy vállalkozás ellenértékeként adják, akkor az nem minõsül természetbeni juttatatásnak, arra az adott jogviszonyra vonatkozó adó-, tb-, MVJ, MAJ és SZH szabályokat kell alkalmazni. A természetbeni juttatások adószabályai igen különbözõek, van adómentes, nem bevételként figyelembe veendõ, összevonandó adóköteles, és olyan, ami után ez az általános szabály a juttatót terheli % szja, a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása mindig a magánszemély összevonandó adóköteles jövedelme (kivéve ez utóbbi alól az egyenruha pénzbeli megváltását: az adómentes). Adómentes munkáltató (kifizetõ ideértve a szakszervezetet is) által a magánszemélynek legfeljebb évi három alkalommal adott termék, szolgáltatás, illetve ezekre szóló utalvány értékébõl alkalmanként a havi minimálbér 0%-át (009-ben 0 Ft-ot) meg nem haladó rész (Szja tv.. sz. melléklet 8.9. pont). A Tao. tv.. sz. melléklet B/ pontja szerint az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezetõ tisztségviselõje, tevékenységében személyesen közremûködõ tagja, valamint az adózóval korábban munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjas [Tbj.. f) pont] magánszemély vagy az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére személyi jellegû egyéb kifizetésként elszámolt összeg, és az ahhoz kapcsolódó, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történõ kötelezõ befizetés érvényesíthetõ a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülõ költségként, illetve ráfordításként. Szja tv. 9. () bekezdés l) pont szerint. A jogviszonyra tekintettel kifizetett/juttatott összeg és e juttatás együttes értékébõl kell a magánszemélynél a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. Az Szja tv. 9. () bekezdés d) vagy e) pontja alapján. A járulékok alapja az % szja-val növelt juttatási érték. 8 Csak munkaviszony esetében. TAO K l nszæm-009.qxd : Page

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2008

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2008 KlnszÆm-00.qxd 00.0.0. : Page Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 00 Alkalmazott jelölések Társadalombiztosítási járulék (9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) Nyugdíjjárulék (%

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010 4.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010 Névszerinti nyilvántartást csak azokról a juttatásokról kell vezetni: a)

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN SZJA 1. 2007.01.01-től: ha valaki nyugdíj mellett szerez jövedelmet, akkor a nyugdíj és a szerzett jövedelem együttes összege után kell az SZJA-t megállapítani, majd az

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2007. 01. 01-től 2007. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 3.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 Névszerinti nyilvántartást azokról a juttatásokról kell vezetni: a) amelyről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére,

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, a 2014. évi adó változásokról, a szakszervezet, és a munkahelyi szervezetek által nyújtható juttatásokról. A szakszervezetek létrejöttét, működését, a 2011.évi

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

SZJA 2011. évi változásai

SZJA 2011. évi változásai SZJA 2011. évi változásai Az adó mértéke: egy kulcsos adó lesz, a magánszemély valamennyi jövedelme után 16% adót fizet. A szuperbruttó megmaradt 27% adóalap-kiegészítés az összevonat adóalapba tartozó

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát 1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát Szocho 27 %, Járulék 0 b) eléri a minimálbér 30 százalékát 10 % nyugdíjjárulék, 4 % természetbeni, 3 % pénzbeli,

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

A munkabér bruttó-nettóegyebek

A munkabér bruttó-nettóegyebek A munkabér bruttó-nettóegyebek Személyi jövedelemadó Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék (régen munkavállalói járulék) Szociális hozzájárulási adó (régen 2011

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Adóváltozások 2012 (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Személyi jövedelemadó Page 2 Adójóváírás, bruttósítás Megszűnik az adójóváírás. Sávos

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 2009/2

ALFA HÍRLEVÉL. Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 2009/2 ALFA HÍRLEVÉL Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 29/2 Tisztelt Partnerünk, Tisztelt Érdeklődő! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 29/2. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató

Részletesebben

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből Előadó: Puskelyné Király Ágnes Okleveles adószakértő Top Cafeteria Kft Cafeteria 2014 Adómentes juttatások Távolsági

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Heti bér Napi bér Órabér 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Ft/hó Ft/hét Ft/nap Ft/ór Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500 16.900

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően

Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően ÁLLAMÁZTARTÁSI EGYENSÚLYT JAVÍTÓ KÜLÖNADÓ - Magánszemélyek különadója 2007-től. Az éves összevont jövedelem egyéni nyugdíjjárulék-fizetési

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET:

KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözlöm hírlevelünk december havi számának megjelenése alkalmából! Ismételten jelezzük Önnek az alábbi, KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Az EVÁSoknak az evát december 20-ig fel kell tölteniük!

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára FONTOS! 21 KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára 2011 JANUÁR 1 A Prémium Megoldás Kft. munkatársai nevében

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 6.2. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 131/2012. SZ. HATÁROZATA Készült 8 példányban.

Részletesebben

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez 2011. december Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

2010. évi adóváltozások

2010. évi adóváltozások BUDAPESTI KOSÁRLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE 1053 Budapest, V. Curia u. 3. II és ½ emelet 3-4. Telefon: 485-00-27 és 266-0236 fax: 485-00-28 Szövetségi napok hétfő: 16:00 19:00, - péntek: 14:00 16:00 Elnök telefon/fax:

Részletesebben

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj 2009.julius.01-től 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend.

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? Adóváltozások Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? A 2011. 01. 01-től életbelépő adózási rendszer segíti az üzleti szféra szereplőit, ezen belül a kis- és középvállalkozásokat adócsökkentés

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben