Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009"

Átírás

1 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék (8% +,% = 9,%) Egészségügyi szolgáltatási járulék (00 Ft/hó) TEBJ Természetbeni egészségbizt. jár. (%) MAJ Munkaadói járulék (/%) SZJA Személyi jövedelemadó-elõleg, illetve adó PEBJ Pénzbeli egészségbizt. járulék (%) %-os Egészségügyi hozzájárulás (általában SZH Szakképzési hozzájárulás (,%) MVJ Munkavállalói járulék (,%) %, kivételesen,,0 vagy %) VJ Vállalkozói járulék (,/%) TAO Társasági adó (0%, %) EKHO Egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (0%+% vagy 0%+,%) A kötelezettség jelölésének módja: X jelöli azokat a kötelezettségeket, amelyek az adott kifizetésnél feltétel nélkül fennállnak. Pl. munkabérnél a 9% tb. kötelezettség. B jelöli a kötelezettséget akkor, ha az csak a biztosítási jogviszonyból származó kifizetés esetén áll fenn (a hivatkozott jogcímû kifizetés elõfordulhat biztosítással járó jogviszonyban és anélkül is). Ilyen például a külföldi napidíj, ami nemcsak munkaviszony esetén fizethetõ, hanem megbízási jogviszonyban is, ha üzleti érdekbõl olyan személy részére fizetik ki, aki a kiküldõ részére munkát végez. -B (%) jelöli a %-os kötelezettséget akkor, ha az csak a nem biztosított személy részére adott juttatás után áll fenn. -NY jelöli azt a kötelezettséget, amely csak akkor áll fenn, ha a kifizetés tb-köteles és nem nyugdíjas kapja. (Pl. A szabadságmegváltás aktív és nyugdíjas keresõnél egyaránt elõfordulhat, ezért az NYJ kötelezettségnél a -NY megkülönböztetés adhat csak korrekt választ.) K a jelölés, ha költségelszámolást, nyilatkozatot lehet/kell rá alkalmazni, és a maradékra vonatkozik a szabály. 0% a jelölés, ha a magánszemélyt terheli a 0% szja. % a jelölés, ha a magánszemélyt terheli a % szja. % a jelölés, ha a juttatónak kell % szja-t fizetni. % a jelölés, ha a juttatónak kell % szja-t fizetni AE a jelölés, ha az adózás utáni eredménybõl fizethetõ. EK a jelölés, ha elismert költség a TAO alapjának megállapításánál. R rá jutó adót nem kell megfizetni, adóelõleget nem kell levonni. % a jelölés, ha a kifizetõnek vagy a magánszemélynek % -t kell fizetnie. % a jelölés, ha a magánszemély bevételét % terheli - jelöli a tb-köteles kifizetés PEBJ kötelezettségét. Ez egyetlen jogviszony esetén a heti foglalkoztatási óráktól függetlenül is fennáll. Több párhuzamos jogviszony esetében csak abban a jogviszonyban áll fenn a kötelezettség, amelyikben a foglalkoztatás eléri a heti órát. A %-os természetbeni egészségbiztosítási járulékot minden jogviszonyban meg kell fizetni. K l nszæm-009.qxd : Page 8 A 9, %-os mértékû NYJ kötelezettségnek a felsõ határa 000 Ft, napi 0 00 Ft. Alapja ha a kötelezettség fennáll megegyezik a tb-járulék alapjával, kivéve az adóköteles természetbeni juttatásokat. A kizárólag a társadalombiztosítás nyugdíjrendszerébe tartozó személy esetében 9,% a nyugdíjjárulék mértéke, magánnyugdíjpénztári tagok esetében,% a társadalombiztosítás felé fizetendõ nyugdíjjárulék mértéke, 8% a magánnyugdíjpénztári tagdíj összege. A következõkben a kétféle fizetési kötelezettséget nem különítjük el, viszont a táblázatokban figyelemfelhívásként 8%+,% jelöli e kötelezettségeket.

2 9 saldo periodika t009/különszám Munkabér, prémium, jutalom (fõfoglalkozás, ill. további munkaviszony) Bedolgozó munkadíja (költségtérítéssel) Távmunka Munkáltatói juttatások. aktív TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % TAO 0.0-ig kifizetett X X - X X X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X - X X X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X - X X X X X EK 0.0-ig kifizetett X X X X X X EK nyugdíjas 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X X X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X X X X X EK 0 Ft alatt % K EK adóelõleg 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X K X EK alapja 0 Ft-tól 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X K X EK 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X K X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK munkadíja 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X K X EK költségtérítése 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X K X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X K X EK Alkalmi munkavállalás EK START 000 Ft/hó-ig X EK kártyával 0.0-ig kifizetett X X X X X X X X EK történõ 0.0-ét de legfeljebb Ft/hó-ig X X X X X X X X EK foglalkoztatás köv. kifiz Ft/hó felett X X X X X X X X EK Betegszabadság 000 Ft/hó fölött 0.0-ig kifizetett X X -NY- X NY X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni a közép- és felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójának munkaviszonyban való foglalkoztatása esetén január hónapban 0 00 Ft, mert a tárgyhónapot megelõzõ hónapban (008. december) a minimálbér Ft volt. Alapját az Szja törvény szerinti költségnyilatkozat határozza meg. Költségelszámolás csak a költség- (rezsi-)térítéssel szemben alkalmazható, a munkadíjjal szemben nem. A közterheket (tb-járulék, nyugdíjjárulék, egészségügyi hozzájárulás, munkaadói és munkavállalói járulék, személyi jövedelemadó) a munkáltató teljesítheti a közteherjegy alkalmai munkavállalói könyvbe ragasztásával, a munkavállalónak külön közteher-fizetési kötelezettsége nincs. (99. évi LXXIV. tv.) A START, START PLUSSZ, START EXTRA kártyával történõ foglalkoztatás esetén a minimálbér kétszereséig (START kártya esetén alap- vagy középfokú végzettség esetén a minimálbér 0%-áig, azaz 0 0 Ft-ig) a munkáltatónak TB, a MAJ és az SZH helyett csak a 00. évi CXXIII. Tv-ben meghatározott kedvezményezett járulékot kell fizetni. E jövedelem fölött az általános szabályokat kell alkalmazni. Figyelem, a munkabér, e juttatás és egyéb jogviszonyra tekintettel kifizetett együttes összegek adóelõleg alapjából kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. K l nszæm-009.qxd : Page 9

3 0 saldo periodika t009/különszám Szabadságmegváltás Jubileumi jutalom Munkaszüneti nap (fizetett ünnep) díja Munkabérelõleg kamatkedvezménye Elszámolásra kiadott összeg különbözete Munkáltatói juttatások. jogszab. alapján köt. juttatott egyéb esetben Prémiumévek program különleges foglalkoztatási állomány keretében járó díj 8 TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % TAO 0.0-ig kifizetett X X X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X X X X EK 0.0-ig kifizetett X X X X 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X X X kifiz. 000 Ft/hó felett X X X X 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK Kedvezményes 0.0-ig juttatott X X -NY- X -NY X X X EK nem 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kedvezményes 0.0-ét köv. kifizetett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0 napon belüli elszámolásra 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0 napon túli 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK elszámolásra 0.0-ét köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig kifizetett X X X X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X X X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X X X X X EK K l nszæm-009.qxd : Page 0 Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Figyelem, a munkabér, a jogviszonyra tekintettel kifizetett összeg és e juttatás együttes összegének adóelõleg alapjából kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. A törvényi kötelezettség (pl. a közalkalmazotti vagy köztisztviselõi törvény) alapján fizetett jubileumi jutalom esetén. Pl. az Mt. szerinti munkáltató által juttatott. Kedvezményes: ha a munkáltató a dolgozójának a juttatás idõpontjában érvényes minimálbér -szörösét fizeti legfeljebb hónapos futamidõre (009. január -jétõl a minimálbér 00 Ft). Nem kedvezményes: ha a munkáltató többhavi munkabért elõre kifizet, kivéve az elõzõ lábjegyzet szerinti esetet. A kamatkülönbözet utáni járulékok költségként érvényesíthetõ. Az Szja tv.. () bek. c) pontja szerint a 0 napot meghaladó elszámolásnál olyan kamatmentes kölcsönnek minõsül, amely munkaviszonyból származó jövedelem. Jövedelemnek a mindenkori jegybanki alapkamat plusz %-ot kell tekinteni. Külszolgálatnál, külföldi kiküldetésénél a visszaérkezést követõ 0 napon túli elszámolás esetén merül fel. 8 A 00. évi CXXII. tv. alapján jutatott.

4 saldo periodika t009/különszám Hitel, kölcsön kamatkedvezménye Lakáscélú támogatás Költségtérítés Saját személygépkocsi költségtérítése Belföldi napidíj Munkáltatói juttatások. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % adómentes adóköteles TAO elõtt kötött szerz. % % után kötött szerz. 0.0-ig megszerzett X X -NY- X -NY X X X 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X megszerzett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X kedvezményes EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK nem kedvezményes 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifizetett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK kedvezményes 8 EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK nem kedvezményes 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifizetett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK üzemanyag + 9 Ft/km összegig 9 EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK ü.ag. + 9 Ft/km összeget meghaladó rész ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 00 Ft/nap vagy 0 Ft/nap EK jogszabályi összegen felüli rész 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Kedvezményes: az Szja tv.. () bekezdése szerint. Az Szja tv. 00. XII. -én hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni, ha a kamatláb kisebb az év utolsó napján, illetõleg a visszafizetés vagy átvállalás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat mértékénél. A személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás költségként érvényesíthetõ a társasági adóalanyoknál. Ha a kamatláb kisebb a mindenkor érvényes jegybanki alapkamatláb százalékponttal növelt mértékénél. A kamatkülönbözet utáni társadalombiztosítási járulékok költségként érvényesíthetõ a társasági adóalanyoknál. Figyelem, a munkabér, a jogviszonyra tekintettel kifizetett összeg és e juttatás együttes érétkének adóelõleg alapjából kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. Szja tv.. sz. melléklet. pont alapján juttatott. 8 Kedvezményes: ha kormányrendelet, vagy törvény határozza meg a költségtérítés mértékét, akkor a jogszabály szerinti összeg igazolás nélkül levonható, vagy helyette tételes elszámolás alkalmazható, de akkor már a költségtérítés teljes összegére (Szja. sz. m. II.). 9 Az Szja tv.. sz. melléklet II/. pontja alapján kifizetett összeg. 0 Alapját az Szja törvény szerinti költségnyilatkozat határozza meg. A munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében 00 Ft/nap a 8/00. (XII. 0.) Korm.r. értelmében. A köztisztviselõk esetében 0 Ft/nap a Ktv. 9/C. alapján. K l nszæm-009.qxd : Page

5 saldo periodika t009/különszám költségvetési forrásból Munkáltatói juttatások. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % 0%-áig TAO 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X kifizetett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X 0%-a, de max. euro/nap EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifizetett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK bizonylattal utazási bérlettel, jeggyel történõ elszámolás EK történõ elszámolás munkáltató nevére szóló számla alapján EK 9 Ft/km összegig EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifizetett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 9 Ft/km összegig EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifizetett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK Csoportos személyszállítás EK Helyi utazási bérlet ingyenes vagy kedvezményes juttatása 8 EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Külszolgálat Munkábajárás egyéb forrásból költségtérítés felette felette saját tulajdonú személygépjármû használatkor egyéb módon felette felette K l nszæm-009.qxd : Page A költségvetési forrásból történõ kifizetés az Szja tv. 8. () bekezdése, valamint a 0/00. (VII. 8.) Korm.r. alapján. Figyelem, a munkabér a jogviszonyra tekintettel kifizetett egyéb összeg és e juttatás együttes értékének adóelõleg alapjából kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. A 8/99. (XII..) Korm.r. és az Szja tv.. c) pontja alapján. A 8/99. (V..) Korm.r.. -a szerinti munkábajárás (napi vagy hétvégi hazautazás). A munkáltató köteles a munkavállalónak a munkába járást szolgáló bérlettel vagy teljesáru menetjeggyel való elszámolás ellenében azok díjának 8%-át, ha országos közforgalmú vasút. kocsiosztályán, 80%-át, ha elõvárosi vasúton, valamint helyközi díjszabással közlekedõ helyi és távolsági autóbuszon utazik. A munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítés fizethetõ [Szja tv.. () bek. bb) pont]. Ha a munkáltató a munkavégzés érdekében legalább négy munkavállaló szállításáról gondoskodik (Szja tv.. ). 8 A juttatás az Szja tv.. sz. melléklet 8.. pontja alapján adómentes.

6 saldo periodika t009/különszám Oktatás, továbbképzés Étkezés iskola rendszerû nem iskola rendszerû pénzben természetben Munkáltatói juttatások. munkakör betöltéséhez és a munkáltató tevékenységé hez szükséges egyéb esetben éig megkötött szerzõdés alapján követõen kötött szerzõdés TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % TAO EK 8 0 Ft/év összegig EK felette 0.0-ig juttatott X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig juttatott X X -NY- X -NY X X X 0.0-ét követõen 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X juttatott 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X munkakör betöltéséhez és a munkáltató tevékenységéhez szükséges egyéb esetben EK 0.0-ig juttatott X X -NY- X -NY X X X 0.0-ét követõen 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X juttatott 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét követõen kifizetett 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK havi 000 Ft vagy 000 Ft/hó értékig EK felette mindenkinek vagy szabályzat alapján 0.0-ig juttatott X X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X % X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X X % X EK 0.0-ig juttatott X X -NY- X -NY X X X EK egyéb esetben 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK hivatali, üzleti 0.0-ig juttatott X X % X EK utazáshoz 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X % X EK kapcsolódó köv. jutt. 000 Ft/hó felett X X % X EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Figyelem, a munkabér, a jogviszonyra tekintettel kifizetett egyéb összeg és e juttatás együttes értékének adóelõleg alapjából kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. A Tao. tv.. sz. melléklet B/. pontja szerint csak a tevékenységhez szükséges oktatásra, továbbképzésre fordított összeg minõsül vállalkozás érdekében felmerülõ költségnek. A munkáltató által fizetendõ járulékoknak és hozzájárulásoknak az % adóval növelt juttatás az alapja. K l nszæm-009.qxd : Page

7 saldo periodika t009/különszám Munkaruha Lakhatás természetben pénzben természetben pénzben Munkáltatói juttatások. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % jogszabályi kötelezettséggel juttatott egyéb esetben TAO 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK adómentes munkaruházati termék EK mindenkinek vagy szabályzat alapján 0.0-ig juttatott X X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X % X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X % X EK 0.0-ig juttatott X X -NY- X -NY X X X EK egyéb esetben 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK fegyveres testület által 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK egyéb esetben 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK munkásszállás, szolgálati lakás EK mindenkinek 0.0-ig juttatott X X % X EK vagy szabályzat 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X % X EK alapján köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X % X EK 0.0-ig juttatott X X -NY- X -NY X X X EK egyéb esetben 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK K l nszæm-009.qxd : Page Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Bírónak, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottnak, illetve a köztisztviselõnek törvény alapján adott adómentes ruházati költségtérítés. Figyelem, a munkabér, a jogviszonyra tekintettel kifizetett egyéb összeg és e juttatás együttes értékének adóelõleg alapjából kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. Amennyiben a juttatás megfelel az Szja tv.. sz. melléklet 9.. pontjának. A munkáltató által fizetendõ járulékoknak és hozzájárulásnak az % adóval növelt juttatás az alapja. A /99. (IV. 0.) HM rendelet alapján folyósított lakhatási költségtérítés. Az Szja tv.. sz. melléklet 8.. pontja alapján.

8 saldo periodika t009/különszám Üdültetés Iskolakezdési támogatás pénzben természetben pénzben természetben Munkáltatói juttatások. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % TAO 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét követõen kifizetett üdülési csekk saját tulajdonú üdülõben egyéb esetben 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 00 Ft/fõ/év-ig EK fölötte 0.0-ig juttatott X X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X % X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X % X EK 00 Ft/fõ/év-ig EK 0.0-ig juttatott X X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X % X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X % X EK 0.0-ig juttatott X X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X % X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X % X EK fölötte 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét követõen kifizetett 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0 Ft/év-ig EK fölötte 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét követõen 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifizetett 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Figyelem, a munkabér, a jogviszonyra tekintettel kifizetett összeg és e juttatás együttes értékébõl kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. Adómentes a kifizetõ által a magánszemélynek a Magyar Nemzeti üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk ellenértékébõl több kifizetõ esetén is legfeljebb évente az adóév elsõ napján érvényes havi minimálbérig (009-ben 00 Ft-ig) terjedõ rész. Üdülési szolgáltatást és üdülési csekket a munkáltató együttesen nem adhat adómentesen. A munkáltató által fizetendõ járuléknak és hozzájárulásnak az % adóval növelt juttatás az alapja. Amennyiben a juttatás megfelel az Szja tv.. sz. melléklet 8.. pont szerinti feltételeknek, üdülési szolgáltatást és üdülési csekket a munkáltató együttesen nem adhat adómentesen. K l nszæm-009.qxd : Page

9 saldo periodika t009/különszám Magánnyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés Munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagdíjhoz havonta a minimálbér 0+0%-áig Munkáltatói juttatások 8. nyugdíjpénztári egészségpénztár és/vagy önsegélyezõ pénztár havonta a minimálbér 0%-áig TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % TAO magánsz. nyilatk. szerinti munkáltató EK más munkáltató 0.0-ig kifizetett X X - X X X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X - X X X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X - X X X X X EK a magánszemély nyilatkozata szerinti munkáltató más munkáltató havonta a minimálbér 0%-át megh. rész után havonta a minimálbér 0%-áig EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK a magánszemély nyilatkozata szerinti munkáltató más munkáltató havonta a minimálbér 0%-át meghaladó rész után havonta a minimálbér 0+0%- át meghaladó rész után, ha ugyanazon munkavállaló mindkét pénztártípus tagja EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK Támogatói adomány jóváírása X K l nszæm-009.qxd : Page Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. A munkáltató (és/vagy a magánszemély) legfeljebb 0%-ig kiegészítheti a magánnyugdíjpénztári tagdíjat. E pont szerint munkáltatónak kell tekinteni az Szja tv.. () bek. a) pontjában meghatározott munkáltatót. Figyelem, a munkabér a jogviszonyra tekintettel kifizetett/juttatott összeg és e juttatás együttes értékébõl kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. Amennyiben a munkáltató önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba és egészségpénztárba vagy önsegélyezõ pénztárba is befizeti a bevételnek nem minõsülõ maximális tagdíjat, hozzájárulást, akkor a magánszemélynek a minimálbér havi összegének 80%-áig nem kell adót fizetni. [Szja tv.. () bek. k) pont és () bek. c) pont, Tbj.. b) pont, valamint Eho tv.. () bek. d) pont] Kifizetõnek a pénztár minõsül az egyéni számlán való jóváírás idõpontjában. Az adomány utáni adófizetési kötelezettséget a magánszemély az éves adóbevallásában rendezi. Az Szja tv. /A. -a értelmében a támogatói adomány egyéb jövedelemnek minõsülõ összeg 0%-át a magánszemély nyilatkozata szerint az APEH átutalja az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlájára. A Tao. tv.. /a. pontja értelmében adománynak minõsül.

10 saldo periodika t009/különszám Munkáltató által adott segély (dolgozónak, hozzátartozónak, gyermekének) Munkáltatói juttatások 9. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % TAO temetési EK egyéb Gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõkedvezmény idejére fizetett díj (apaszabadság) Végkielégítés 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0.0-ig kifizetett X X X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X X X X EK Késedelmi kamat % X EK Pedagógusok szakirodalom, közmûvelõdési dolgozók dokumentum-vásárlási hozzájárulása Titoktartási díj % X EK Hallgatói munkadíj 0.0-ig kifizetett X X X X X X R X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X X X X X R X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X X X X x R X EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. K l nszæm-009.qxd : Page Az Szja tv.. sz. melléklet.. pontja szerint az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére folyósított temetési segély adómentes. Figyelem, a munkabér a jogviszonyra tekintettel kifizetett/juttatott egyéb összeg és e juttatás együttes értékébõl kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. Az Mt. 8/A. -a alapján juttatott. A munkáltató által késedelmesen fizetett juttatással kapcsolatban fizetett késedelmi kamat a juttatással azonos módon adózik. A Tbj. tv.. e) pont szerint nem járulékalap. Az Szja tv.. sz. melléklet.. pont szerint adómentes a jogszabályokban meghatározott mértékig. Pedagógusok esetén az 99. évi LXXIX. tv. 9. () bekezdés, a 0/99. (II..) Korm.r., a 00. évi CXXVII. tv. 0. () bek.; közmûvelõdési dolgozók esetén az 99. évi CXL. tv. 9. () bekezdés, 00.- évi CXXVII. tv.. () bekezdés. Az Mt.. () bekezdése alapján juttatott. Az Szja tv..., illetve /i pontja értelmében a minimálbér összegéig adóterhet nem viselõ járandóságnak minõsül, a járulékokat azonban a teljes összeg után kell megfizetni.

11 8 saldo periodika t009/különszám Választott tisztségviselõk tiszteletdíja Gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõ díja Megbízási, vállalkozási jogviszonyban fizetett díj Felhasználási szerzõdés alapján fizetett díj (találmányi díj) Kifizetõi juttatások. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % TAO 0 Ft alatt % X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X X EK köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X X X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY- X -NY X X X EK munkaviszony 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X -NY X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X -NY X X X EK 0 Ft alatt % X EK megbízási 0.0-ig kifizetett X X -NY- X X X EK díj teljes összege 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X X EK kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY- X X X EK 0 Ft alatt % X EK 0.0-ig kifizetett X X -NY - X K X EK személyes munkavégzés díja 0 Ft-tól 0 Ft-tól 0 Ft-tól 0.0-ét köv. kifiz. 000 Ft/hó-ig X X -NY - X K X EK 000 Ft/hó felett X X -NY - X K X EK 0 Ft alatt % K EK 0.0-ig kifizetett X X -NY - X K X EK 0 Ft-tól 000 Ft/hó-ig X X -NY X K X EK 0.0-ét - köv. kifiz. 000 Ft/hó felett X X -NY - X K X EK vagyoni jog felhasználásának ellenértéke % K EK K l nszæm-009.qxd : Page 8 Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után január hónapban 0 00 Ft, mert a tárgyhónapot megelõzõ hónapban (008. december) a minimálbér Ft. Alapja az adóelõleg-levonásnál meghatározott szja-köteles jövedelem (általában 90%, nyilatkozat esetében a bevétel 0%-áig csökkenthetõ). Lásd a 9/99. (XI..) Korm.r.. -át. Lásd az 99. évi LXXX. tv.. d) pontját.

12 9 saldo periodika t009/különszám Külföldi kiküldetés díja (napidíj) Kisösszegû kifizetések Kifizetõi juttatások. Kifizetõ (de nem munkáltató ) által adott segély (temetési, szociális, egyéb) TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % költségvetési napidíj 0%-a forrásból felette % X TAO egyéb napidíj 0%-a, max. napi euró EK forrásból felette % X EK Ft alatt % X EK az adó alapja 0. 0-ig kifizetett X X -NY- X X X EK napi Ft-tól köv. kifizetett X X -NY- X X X EK 0.0-ig kifizetett B -B(%) B(X) 0.0-ét köv. kifiz. 000 Ft/hó-ig B -B(%) B(X) 000 Ft/hó felett B -B(%) B(X) B(-NY -) B(-NY -) B(-NY -) B(X) X B(X) EK B(X) X B(X) EK B(X) X B(X) EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. K l nszæm-009.qxd : Page 9 Abban az esetben, ha a magánszemély egy szerzõdésbõl származó bevétele a 000 Ft-ot nem haladja meg és azt nyilatkozata szerint nem kívánja összevonni az összevont adóalapjával. Ellenkezõ esetben a megbízási jogviszonyból származó jövedelmekre vonatkozó szabály érvényesül január hónapban 90 Ft, mert a tárgyhónapot megelõzõ hónapban (008. december) a minimálbér Ft volt. A kifizetés bruttó összegébõl kell % szja-t levonni. A munkáltató által adott segélyeket lásd a Munkáltatói juttatások 9. táblán. Az adómentes temetési és szociális segélyekre vonatkozóan lásd az Szja tv.. sz. mellékletének. pontját, valamint az. sz. melléklet. pontját. A Tao. tv.. sz. melléklet B/. pontban meghatározott személyi kör részére adott segély elismert költségnek minõsül. Lásd a 8/99. (XII..) Korm.r. és az szja tv. 8. ()-() bekezdéseit.

13 0 saldo periodika t009/különszám Oktatás, továbbképzés (nem munkáltatói) GT személyesen közremûködõ tagjának képzése Oktatás, továbbképzés iskola rendszerû nem iskola rendszerû tevékenységben közremûködõ más magánszemély képzése egyéb esetben kifizetõ tevékenységéhez szüks. egyéb esetben éig megkötött szerzõdés alapján követõen kötött szerz. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % TAO EK 8 0 Ft/év összegig EK felette 0.0-ig juttatott X X -NY- X X X EK 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hófelett X X -NY- X X X EK köv.jutt. 0.0-ig juttatott X X -NY- X X X 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X X 0.0-ét követõen 000 Ft/hófelett X X -NY- X X X juttatott kifizetõ tevékenységéhez szükséges EK egyéb esetben ha az e feladat ellátásához 0.0-ig juttatott X X -NY- X X X 0.0-ét követõen 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X X juttatott 000 Ft/hófelett X X -NY- X X X szükséges EK nem szükséges 0.0-ig juttatott B -B(%) B(X) 0.0-ét köv. jutt. 000 Ft/hó-ig B -B(%) B(X) 000 Ft/hófelett B -B(%) B(X) 0.0-ig juttatott B -B(%) B(X) 0.0-ét követõen juttatott 000 Ft/hó-ig B -B(%) B(X) 000 Ft/hófelett B -B(%) B(X) B(-NY -) B(-NY -) B(-NY -) B(-NY -) B(-NY -) B(-NY -) B(X) X B(X) B(X) X B(X) B(X) X B(X) B(X) X B(X) B(X) X B(X) B(X) X B(X) K l nszæm-009.qxd : Page 0 Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Figyelem!! A munkabér, a jogviszonyra tekintettel kifizetett egyéb összeg, és e juttatás együttes értékének adóelõleg alapjából kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. A Tao. tv.. sz. melléklet B/. pontja szerint csak a tevékenységhez szükséges oktatásra, továbbképzésre fordított összeg minõsül vállalkozás érdekében felmerülõ költségnek.

14 saldo periodika t009/különszám Termõföld bérbeadás határozott idõre Egyéb kifizetõi juttatások évnél rövidebb TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % 9% % TEBJ % PEBJ % % mft-ot meg nem haladó jövedelemig % EK mft-ot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg TAO %, % EK éves vagy annál hosszabb EK határozatlan idõre Ingatlan (egyéb) bérbeadás mft-ot meg nem haladó jövedelemig % EK mft-ot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg %, % EK mft-ot meg nem haladó jövedelemig K/% EK mft-ot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg % K/% EK Ingóság bérbeadás % K EK Árfolyamnyereség % % EK Vállalkozásból kivont jövedelem % % EK Értékpapír kölcsönzésbõl származó jövedelem % % EK Osztalék tõzsdére bevezetett értékpapír osztaléka 0% AE osztalék % % AE Üzemanyag megtakarítás kifizetése EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. A % mértékû eho-t a magánszemély részére kifizetett, az eho törvényben meghatározott jövedelmekbõl a kifizetõnek kell levonnia. Ha a jövedelem nem kifizetõtõl származik, akkor a magánszemély maga köteles megfizetni. A % eho mindaddig terheli a magánszemély jövedelmét, míg a foglalkoztatója által fizetett % (009. július 0-e utáni kifizetés esetén 000 Ft járulékalapig %) eb-járulék, valamint a biztosítottnak nem minõsülõ magánszemély által fizetendõ, egészségügyi szolgáltatási járulék, a kiegészítõ tevékenységû vállalkozók után, illetve a vállalkozó által megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék, továbbá a % eho együttes összege nem éri el a tárgyévben a Ft-ot. A magánszemély nyilatkozhat arról, hogy az egészségbiztosítási járulék [Eho tv.. () bek.] összege várhatóan eléri a Ft-ot. Nyilatkozat esetén nem kell a kifizetõnek levonni a % eho-t. Nem kell a termõföld bérbeadásából származó jövedelem adójáról a magánszemélynek bevallást tenni, ha a termõföld bérbeadásából kizárólag kifizetõtõl származik jövedelme és az adót a kifizetõ levonta, vagy ha a jövedelme mentes az adó alól. [Art.. () bek.] A magánszemélyt eho-kötelezettség az adóévben megszerzett, bevallási kötelezettség alá tartozó ingatlan bérbeadásából származó jövedelem esetén terheli. [Eho tv.. () bek.] Két adózási mód közül lehet választani. Az elsõ módszer szerint a bevétel egésze jövedelem, amely után az adó mértéke %. [Szja tv.. () bek.] A másik választási lehetõség szerint az önálló tevékenység költségelszámolási szabályai alkalmazhatóak (ideértve az ún. 90%-os szabályt is). Ezzel a választási lehetõségével a bérbeadó magánszemély már a juttatást megelõzõen nyilatkozatot tehet a kifizetõje felé. Az Szja tv. /A. -a szerint adómentes a lakás önkormányzatnak történõ bérbeadásából származó jövedelem. Alapja az adóelõleg levonásánál meghatározott szja-köteles jövedelem. Az üzemanyag megtakarításról az Szja tv.. () bek. a) pontja rendelkezik. K l nszæm-009.qxd : Page

15 saldo periodika t009/különszám Reprezentáció, üzleti ajándék 9% TBJ %-os % EBJ % TEBJ % PEBJ,+8% NYJ Diplomáciai reprezentáció, üzleti ajándék Reprezentáció, üzleti ajándék non-profit szervezetnél Minden más reprezentáció Minden más üzleti ajándék Belföldi kifizetõ által adott,% MVJ % MAJ értékhatárt meg nem haladó rész értékhatárt meghaladó rész % % TAO értékhatárt meg nem haladó rész EK értékhatárt meghaladó rész % % EK külföldi jogi személy jogi személyiség nélküli szervezet által adott Belföldi kifizetõ által adott külföldi jogi személy jogi személyiség nélküli szervezet által adott értékhatárt meg nem haladó rész EK értékhatárt meghaladó rész % % EK Ft egyedi értéket meg nem haladó Ft egyedi értéket elérõ % 8 X 8 A köztársasági elnök, az Országgyûlés elnöke, a miniszterelnök, a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter által az államközi és az államok feletti szervezetekkel kapcsolatos diplomáciai esemény alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidõprogram stb.), adott ajándék; a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter esetében ide kell érteni azt az esetet is, amikor az elõzõeket külképviselet által közvetve nyújtja [Szja tv.. sz. m. 8.9 b) pont]. Társadalmi szervezet, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is) [Szja tv. 9. () bekezdés b) pont]. Értékhatár: a reprezentáció és a 0 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok együttes értéke, de legfeljebb a szervezet közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 0 százaléka, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 0 százaléka [Szja tv. 9. () bekezdés b) pont]. Nem kell megfizetni, a Tbj. szerint külföldinek minõsülõ magánszemélynek juttatott üzleti ajándék és reprezentáció után (Eho tv.. ). Értékhatár: az adóévre elszámolt éves összes konszolidálás nélküli bevétel százaléka, de legfeljebb millió forint [Szja tv. 9. () bekezdés aa) pont]. A Szja tv.. () bek. s) pontja szerint a külfölditõl kapott reprezentációt nem kell bevételként figyelembe venni. Az adóévben adott, a 0 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok együttes értéke, de legfeljebb a Szja törvény 9. (9) bekezdésben meghatározott létszámmal számolva 000 forint/fõ érték. Létszám alatt az adóévi statisztikai átlagos állományi létszám és az adóév során a kifizetõ tevékenységében személyesen közremûködõ tagok (egyéni vállalkozó kifizetõ esetében ideértve az egyéni vállalkozót is) számának együttes összegét kell érteni [Szja tv. 9. () bekezdés ab) pont]. 8 Az ajándék teljes összege a magánszemély egyéb összevonandó jövedelme, mely után az adót és az eho-t a magánszemélynek kell bevallania és megfizetnie [Szja tv.. () bekezdés,. () bekezdés s) pont, Eho tv.. ]. K l nszæm-009.qxd : Page

16 saldo periodika t009/különszám Üdülés üdülési szolgáltatás Természetbeni juttatások. saját üdülõben nem saját üdülõben munkavállalónak kedvezményezettnek más magánszemélynek felette Tbj. sz. bizt. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % % TEBJ PEBJ % 9% % % 00 Ft/fõ/év-ig EK 0.0-ig juttatott X X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X, X, % X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X, X, % X EK 00 Ft/fõ/év-ig EK 0.0-ig juttatott X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X, % X EK köv. 000 Ft/hó juttatott felett X, % X EK nem biztosítottnak % % EK felette Tbj. sz. bizt. 0.0-ig juttatott X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X, % X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X, % X EK nem biztosítottnak % % EK 0.0-ig juttatott X X,8 % X EK Tbj. szerint 000 Ft/hó-ig X, X,,8 % X EK biztosítottnak 0.0-ét köv. juttatott 000 Ft/hó felett X, X,,8 % X EK nem biztosítottnak % % EK TAO K l nszæm-009.qxd : Page Ha munkavégzés, önálló tevékenység vagy vállalkozás ellenértékeként adják, akkor az nem minõsül természetbeni juttatatásnak, arra az adott jogviszonyra vonatkozó adó-, tb-, MVJ, MAJ és SZH szabályokat kell alkalmazni. A természetbeni juttatások adószabályai igen különbözõek, van adómentes, nem bevételként figyelembe veendõ, összevonandó adóköteles, és olyan, ami után ez az általános szabály a juttatót terheli % szja, a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása mindig a magánszemély összevonandó adóköteles jövedelme (kivéve ez utóbbi alól az egyenruha pénzbeli megváltását: az adómentes). Az Szja tv.. sz. melléklet 8.. pontjában felsorolt személyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésben lévõ üdülõben. Amennyiben a munkáltató által nyújtott üdülési szolgáltatás adómentes, úgy üdülési csekket adómentesen már nem nyújthat. A járulékoknak és a hozzájárulásnak az % adóval növelt juttatás az alapja. A munkabért, a jogviszonyra tekintettel adott egyéb összeg és e juttatás együttes mértékébõl kell a magánszemélynek a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. Az Szja tv.. sz. melléklet 8.. pontjában felsorolt magánszemélyek részére. A Tao. tv.. sz. melléklet B/ pontjában felsorolt magányszemélyek részére történõ juttatás a vállalkozás érdekében felmerülõ költségnek minõsül. 8 Csak munkavállalónak történõ juttatás esetén kell fizetni.

17 saldo periodika t009/különszám Üdülés üdülési csekk Természetbeni juttatások. munkavállalónak kedvezményezettnek TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % % TEBJ PEBJ % 9% % % 00 Ft/fõ/év-ig EK felette 0.0-ig juttatott X X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X, X, % X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X % X EK 00 Ft/fõ/év-ig EK felette Tbj. sz. bizt. 0.0-ig juttatott X % X EK 0.0-ét köv. juttatott 000 Ft/hó-ig X % X EK 000 Ft/hó felett X % X EK nem biztosítottnak % % EK Tbj. 0.0-ig juttatott X % X EK más magánszemélynek sz. 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X % X EK bizt. köv. juttatott 000 Ft/hó felett X % X EK nem biztosítottnak % % EK 0.0-ig juttatott X X -NY- X X X EK Tbj. szerint Munkaruha 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X X EK biztosítottnak 0.0-ét (nem munkáltatói) köv. juttatott 000 Ft/hó felett X X -NY- X X X EK nem biztosítottnak % % EK 0.0-ig juttatott X X,0 X EK Cégtelefon Tbj. szerint 000 Ft/hó-ig X,9 X,9,0 % X EK biztosítottnak 0.0-ét magáncélú köv. juttatott használata Ft/hó felett X X,0 % X EK nem biztosítottnak % % EK Ha munkavégzés, önálló tevékenység vagy vállalkozás ellenértékeként adják, akkor az nem minõsül természetbeni juttatatásnak, arra az adott jogviszonyra vonatkozó adó-, tb-, MVJ, MAJ és SZH szabályokat kell alkalmazni. A természetbeni juttatások adószabályai igen különbözõek, van adómentes, nem bevételként figyelembe veendõ, összevonandó adóköteles, és olyan, ami után ez az általános szabály a juttatót terheli % szja, a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása mindig a magánszemély összevonandó adóköteles jövedelme (kivéve ez utóbbi alól az egyenruha pénzbeli megváltását: az adómentes). Amennyiben a munkáltató által nyújtott üdülési szolgáltatás adómentes, úgy üdülési csekket adómentesen már nem nyújthat. Az Szja tv.. sz. melléklet 8.. pontjában felsorolt magánszemélyek. A járulékoknak és a hozzájárulásnak az % adóval növelt juttatás az alapja. A munkabér, a jogviszonyra tekintettel fizetett/juttatott egyéb összeg és e juttatás együttes értékébõl kell a magánszemélynél a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. A Tao. tv.. sz. melléklet B/ pontjában felsorolt magányszemélyek részére történõ juttatás a vállalkozás érdekében felmerülõ költségnek minõsül. Az Szja tv. 9. () bekezdés l) pontja alapján. 8 Az Szja tv. 9. () bekezdés mb) pont és () bekezdés szerint az adó alapja a magáncélú beszélgetés összegének meg nem térített része vagy a forgalmi érték 0%-a. 9 Az adott hónapban a magánszemélyhez nem köthetõ természetbeni juttatások együttes értékének % szja-val növelt összegébõl 000 Ft után % tb-járulékot és % munkaadói járulékot kell fizetni. 0 Csak munkaviszony alapján adott juttatás után kell fizetni. TAO K l nszæm-009.qxd : Page

18 saldo periodika t009/különszám Személyszállítási szolgáltatás Természetbeni juttatások. Üzleti utazáshoz, szálláshoz kapcsolódó étkezés Tbj. szerint biztosítottnak TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % % TEBJ PEBJ % 9% % % 0.0-ig juttatott X X, % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X, X,, % X EK köv. juttatott 000 Ft/hó felett X, X,, % X EK nem biztosítottnak % % EK Adómentes EK adóköteles Tbj. szerint biztosítottnak 0.0-ig juttatott X X, % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X, X,, % X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X, X,, % X EK nem biztosítottnak % % EK Reklámcélú termékjuttatás, szolgáltatásnyújtás 8 EK Áruminta 9 EK Sportszolgáltatás kifizetõ által fenntartott intézményben szervezett sportrendezvény 0 egyéb esetben Tbj, szerint biztosítottnak TAO EK 0.0-ig juttatott X X, % X EK 0.0-ét követõen 000 Ft/hó-ig X, X,, % X EK juttatott 000 Ft/hó felett X, X,, % X EK nem biztosítottnak % % EK Ha munkavégzés, önálló tevékenység vagy vállalkozás ellenértékeként adják, akkor az nem minõsül természetbeni juttatatásnak, arra az adott jogviszonyra vonatkozó adó-, tb-, MVJ, MAJ és SZH szabályokat kell alkalmazni. A természetbeni juttatások adószabályai igen különbözõek, van adómentes, nem bevételként figyelembe veendõ, összevonandó adóköteles, és olyan, ami után ez az általános szabály a juttatót terheli % szja, a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása mindig a magánszemély összevonandó adóköteles jövedelme (kivéve ez utóbbi alól az egyenruha pénzbeli megváltását: az adómentes). A járulékoknak és a hozzájárulásnak az % adóval növelt juttatás az alapja. Csak munkaviszony alapján adott juttatás után kell fizetni. A Tao. tv.. sz. melléklet B/ pontjában felsorolt magányszemélyek részére történõ juttatás a vállalkozás érdekében felmerülõ költségnek minõsül. A jogviszonyra tekintettel fizetett díjak és e juttatás együttes értékébõl kell a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. Az Szja tv. 9. () bekezdés l) pontja alapján. Az Szja tv.. () bekezdés g) pontja szerint adómentes a hivatali utazáshoz kapcsolódó utazási jegy árában felszámított és a szálláshely árában felszámított reggeli ellenértéke. 8 A kifizetõ által üzletpolitikai (reklám) célból, magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében megfelelõ magánszemély számára adott árengedmény, visszatérítés vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény, ide értve ha az megjelenési formától függetlenül árura vagy szolgáltatásra váltható érték, ha az nem tartozik a nyereménybõl származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések hatálya alá, valamint nem vetélkedõ és nem verseny díja (Szja tv.. sz. melléklet 8..). 9 A termék megismerése, forgalmának növelése érdekében valamely termék megismertetése céljából adott nem tartós használatra rendelt dolog, és a mennyisége nem éri el a kereskedelemben forgalmazott, forgalmazható legkisebb mennyiséget (Szja tv.. sz. melléklet 8..). További feltétel, hogy az áruminta a képviselt termék bemutatására szolgál, és amely fizikai állapotánál, vagyoni értékénél fogva tartós használatra és más cél elérésére nem alkalmas. 0 Szja tv.. sz. melléklet 8.. pontja szerint juttatott. K l nszæm-009.qxd : Page

19 saldo periodika t009/különszám Mûvelõdési intézményi szolgáltatás Természetbeni juttatások. TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % % PEBJ TEBJ % 9% % % 0.-éig juttatott EK Tbj. szerint biztosítottnak 0.-ét követõen juttatott nem kedvezményezettnek kedvezményezettnek 00 Ft/év-ig EK 00 Ft /év fölött Tbj. szerint biztosítottnak 0.0-ig juttatott X X, % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X, X,, % X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X, X,, % X EK nem biztosítottnak % % EK 0.0-ig juttatott X X -NY- X X X X EK 0.0-ét köv. 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X, X X EK juttatott 000 Ft/hó felett X X -NY- X X, X X EK nem biztosítottnak 8 % % EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. TAO K l nszæm-009.qxd : Page Ha munkavégzés, önálló tevékenység vagy vállalkozás ellenértékeként adják, akkor az nem minõsül természetbeni juttatatásnak, arra az adott jogviszonyra vonatkozó adó-, tb-, MVJ, MAJ és SZH szabályokat kell alkalmazni. A természetbeni juttatások adószabályai igen különbözõek, van adómentes, nem bevételként figyelembe veendõ, összevonandó adóköteles, és olyan, ami után ez az általános szabály a juttatót terheli % szja, a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása mindig a magánszemély összevonandó adóköteles jövedelme (kivéve ez utóbbi alól az egyenruha pénzbeli megváltását: az adómentes). Az Szja tv... pontja szerint mûvelõdési intézményi szolgáltatásnak számít a könyvtári, leltári szolgáltatás (SZJ 9.); múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme (SZJ 9.); elõadómûvészet (SZJ 9..); filmvetítés (SZJ 9..); állat-, növénykert, védett természeti érték bemutatása (SZJ 9..); közmûvelõdési intézmény által nyújtott felnõtt- és egyéb oktatás (SZJ 80.). Csak a Tao. tv.. sz. melléklet B/ pontja szerinti magánszemélyek részére történõ juttatás minõsül a vállalkozás érdekében felmerülõ költségnek. Az Szja tv.. sz. melléklet 8./g pontjában meghatározott magánszemély részére. A járulék és hozzájárulás alapját képezi az adóköteles juttatás értékének az % személyi jövedelemadóval növelt összege. Csak munkaviszony keretében adott juttatás adóköteles része után. A jogviszonyra tekintettel kifizetett/juttatott összegek és e juttatás együttes értékébõl kell a magánszemélynél a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. 8 Az Szja tv. 9. () bekezdés l) pontja alapján.

20 saldo periodika t009/különszám Ajándék 0 Ft-ot meg nem haladó rész Természetbeni juttatások. legfeljebb évi három alkalommal harmadik alkalmat követõen TBJ %-os % EBJ,+8%,% MAJ % % PEBJ TEBJ % 9% % % munkavállalónak EK munkavállaló közeli hozzátartozójának EK elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának EK saját jogú nyugdíjasnak EK saját jogú nyugdíjas közeli hozzátartozójának EK szakképzõ iskola tanulójának EK kötelezõ szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak EK Tbj. tv. szerint nem biztosítottnak % % EK más biztosított magánszemélynek valamennyi munkavállalónak vagy szabályzat alapján más esetben Tbj. szerint biztosítottnak 0.0-ig juttatott X X -NY- X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X X -NY- X X X EK 0.0-ig juttatott X X % X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X, X, % X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X, X, % X EK 0.0-ig juttatott X X -NY- X X 8 X X X EK 0.0-ét 000 Ft/hó-ig X X -NY- X X 8 X,8 X X EK köv. jutt. 000 Ft/hó felett X X -NY- X X 8 X,8 X X EK nem biztosítottnak % % EK Figyelem! A magánszemélynek % különadó fizetési (a kifizetõnek levonási) kötelezettsége keletkezik az összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát ( 000 Ft) meghaladó része után. Ha munkavégzés, önálló tevékenység vagy vállalkozás ellenértékeként adják, akkor az nem minõsül természetbeni juttatatásnak, arra az adott jogviszonyra vonatkozó adó-, tb-, MVJ, MAJ és SZH szabályokat kell alkalmazni. A természetbeni juttatások adószabályai igen különbözõek, van adómentes, nem bevételként figyelembe veendõ, összevonandó adóköteles, és olyan, ami után ez az általános szabály a juttatót terheli % szja, a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása mindig a magánszemély összevonandó adóköteles jövedelme (kivéve ez utóbbi alól az egyenruha pénzbeli megváltását: az adómentes). Adómentes munkáltató (kifizetõ ideértve a szakszervezetet is) által a magánszemélynek legfeljebb évi három alkalommal adott termék, szolgáltatás, illetve ezekre szóló utalvány értékébõl alkalmanként a havi minimálbér 0%-át (009-ben 0 Ft-ot) meg nem haladó rész (Szja tv.. sz. melléklet 8.9. pont). A Tao. tv.. sz. melléklet B/ pontja szerint az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezetõ tisztségviselõje, tevékenységében személyesen közremûködõ tagja, valamint az adózóval korábban munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjas [Tbj.. f) pont] magánszemély vagy az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére személyi jellegû egyéb kifizetésként elszámolt összeg, és az ahhoz kapcsolódó, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történõ kötelezõ befizetés érvényesíthetõ a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülõ költségként, illetve ráfordításként. Szja tv. 9. () bekezdés l) pont szerint. A jogviszonyra tekintettel kifizetett/juttatott összeg és e juttatás együttes értékébõl kell a magánszemélynél a 000 Ft/hó járulékalapot vizsgálni. Az Szja tv. 9. () bekezdés d) vagy e) pontja alapján. A járulékok alapja az % szja-val növelt juttatási érték. 8 Csak munkaviszony esetében. TAO K l nszæm-009.qxd : Page

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2007. 01. 01-től 2007. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét

Részletesebben

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom?

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Adóvilág 2014. április XVIII. Évfolyam 05. szám Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Évről évre megfogalmazódik számtalan adózóban az a kérdés, hogy egy adott tevékenysége kapcsán, illetve

Részletesebben

Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük?

Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük? Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük? avagy határozzuk meg pontosan, tételesen a személyi jellegű kifizetések körét,

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) bek. 98.000 22.560 4.510 564 Garantált

Részletesebben

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Mi mennyi 2012-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) bek. 93.000

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. 101.500 23.360 4.670 584 Garantált

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér Korm. rend. 2. (1) bek. 78.000 17.950

Részletesebben

Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) 98.000 22.560 4.510 564

Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) 98.000 22.560 4.510 564 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) 98.000 22.560 4.510 564 bek. Garantált

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. (1) bek. 105.000 24.160 4.830 604 Garantált

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 101.500,- 23.360,- 4.670,- 584,- Garantált

Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 101.500,- 23.360,- 4.670,- 584,- Garantált Mi mennyi 2014-ben Munkabérek, illetmények - nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások - álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás - munkaadók által fizetendő közterhek - munkavállalók által fizetendő közterhek

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben