CRM ügyfélkapcsolatok kezelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CRM ügyfélkapcsolatok kezelése"

Átírás

1 CRM ügyfélkapcsolatok kezelése Horváth Bianka Vállalkozásmenedzsment Intézet Óbudai Egyetem Miért van szükség CRMrendszerre? A cégek túlnyomó többségének ma már van legalább számlázóprogramja, vagy akár integrált ügyviteli rendszere (Enterprise Resource Planning - ERP ) is. Ezek a rendszerek termékközpontúak, így belılük a cég termékeirıl, bevételeirıl és költségeirıl, logisztikai folyamatairól számos hasznos információt kaphatunk. Azonban Ügyfeleinkrıl rengeteg olyan információ és adat érkezik be nap mint nap, amit egyáltalán nem hasznosítunk. 1

2 Számlázó program önmagában A számlázó programból bizony nem derül ki, mi történt az értékesítés elıtt, ki a beszerzési döntéshozó, kik azok a személyek Ügyfelünknél, akik a döntés meghozatalát befolyásolják. Nem derül ki, milyen érvekkel lehet ıket meggyızni arról, hogy a mi termékünket vagy szolgáltatásunkat válasszák. Nem derül ki az sem, hogy mennyire elégedettek szolgáltatásunkkal, termékünkkel, és az sem derül ki, hogy volt-e reklamáció, és azt hogyan kezeltük. Információhiányban... Információk nélkül annyit látunk, hogy mennyi bevételünk és kiadásunk volt. A vezetı nem tájékozott olyan kérdésekben, amik nagymértékben befolyásolják a vállalat sikerességét és a munkavégzés hatékonyságát. 2

3 Customer Relationship Management - CRM Egy ügyfélkapcsolat-menedzsment (Customer Relationship Management - CRM) rendszerben ezek az információk nem több, egymástól elszigetelten funkcionáló adathalmazban, hanem egyetlen megosztott adatbázisban helyezkednek el, így az ügyféladatokat az érintett munkatársak elérhetik. Az adatbázishoz több felhasználó egyidejőleg is hozzáférhet, és az általuk elvégzett módosítások azonnal érvényre jutnak. Ennek révén az ügyféladatokat elegendı egyetlen helyen módosítani és folyamatos karbantartás mellett naprakész információkkal fog rendelkezni Ügyfeleirıl. Marketing célú felhasználás? Soha nem látott áru- és szolgáltatás-özön zúdult a magyar vásárlóközönségre az elmúlt években, legyen szó vállalatokról, vagy háztartásokról. Mivel a kínálat volumene meghaladja a fizetıképes kereslet mértékét, egyre élesebb a verseny alakult ki a hasonló igényeket kiszolgáló termékek és szolgáltatások között. A versenyképesség javítása érdekében egyre erısödik a törekvés a speciális igények kielégítésére, és néhány éve határozott igény mutatkozik a piac egyes szegmenseinek jobb megismerésére, illetve az ezekkel történı hatékonyabb marketing-kommunikációra. 3

4 Ennek a feladatnak egyre kevésbé tud eleget tenni a hagyományos médiára építı marketing, mert: a hasonló igényeket kielégítı termékek között a fogyasztó egyre kevésbé tud különbséget tenni nem képes szelektíven kommunikálni az egyes fogyasztói rétegekkel, és szegmensekkel a megnövekedett reklámigények miatt emelkednek a médiaköltségek Marketing-adatbázis A hatékonyabb marketing-kommunikációs igény kiszolgálására mára teret hódított a direkt marketing. A direkt marketing egy olyan marketingkommunikációs csatorna, amely tetszıleges médián keresztül közvetlen kommunikációt kezdeményez az Ügyféllel, vagy a lehetséges Ügyféllel. Az ilyen kommunikációs csatorna kialakításának elengedhetetlen feltétele a marketing-adatbázis, más szóval egy olyan ügyfélnyilvántartó adatbázis létrehozása, amely az értékesítést megelızı szakaszt, és ezen belül a marketingtevékenységet a marketing-kommunikációt támogatja. 4

5 Hatékony CRM-rendszer A hatékony CRM rendszer jellemzıje, hogy szemlélete alapvetıen ügyfél- és marketing-központú. Tartalmazza a piaci környezet adatait, a versenytársinformációktól a célpiac egyes tagjairól szóló különbözı infromációkig. Az értékesítést megelızı tevékenységek hisztorikus nyilvántartásával (kapcsolat-elızmények), az értékesítési projektek (Field Sales Management Process - FSMP) és marketing-kampányok lebonyolításának támogatásával, és a különbözı szempontok szerinti piac-szegmentáció lehetıségével sokat lendít az értékesítés hatékonyságán és sikerességén Miért érdemes a meglévı Ügyfeleinkre több figyelmet fordítani? A felmérések szerint az új Ügyfelek megszerzésének költsége sokszorosa a meglévık megtartásának. A vállalat Ügyfeleinek 20%-a hozza a bevétel 80%-át. A vállalat bevételeinek 20%-át adó Ügyfelek az erıforrások 60-80%-át veszik igénybe. Ezek az általánosan elismert tények azt támasztják alá, hogy meglévı Ügyfeleinkre sokkal több figyelmet kell szentelnünk. 5

6 Ügyfél-utógondozás A hatékony CRM-rendszer az Ügyfelek utógondozását is támogatja. Az értékesítést követıen törekednünk kell arra, hogy visszajelzést kapjunk Ügyfeleink elégedettségérıl (ügyfél elégedettségi felmérések), illetve az esetleges reklamációkat hatékonyabban és az Ügyfél maximális megelégedésére tudjuk kezelni. Célok megvalósítása ügyfélmegtartás lemorzsolódott ügyfelek visszaszerzése új termékek eladása a meglévı ügyfelek részére (keresztértékesítés) új ügyfelek megszerzése 6

7 Akkor most mi is a CRM? Ami a legfontosabb: a CRM nem varázsszó! Ennek megfelelıen definíciója meglepıen rövid: a CRM az ügyfelekkel való kapcsolattartást tudatosan, szervezett módon, és összehangoltan irányító belsı vállalati munkafolyamatok összessége, amelynek középpontjában az Ügyfél áll. A CRM értelmezése tágabb értelemben Ha más megközelítésben, illetve kissé tágabb értelemben vizsgáljuk a kérdést, akkor inkább egyfajta filozófia, aminek mentén a cég ügyfélkapcsolatait kezeli. A CRM egy olyan ügyfélközpontú vezérlı elvet jelent, ami körüllengi a cég tevékenységét az Ügyféllel való elsı kapcsolatfelvételtıl egészen addig, amíg az Ügyfél Ügyfél marad. 7

8 A CRM-rendszer Ennek megfelelıen CRM-rendszernek nevezzük azt az integrált informatikai rendszert, ami a fentiek támogatására szolgál egy olyan adatbázissal a háttérben, ami nem termék-, hanem ügyfélközpontú, és ezen kívül pontosan illeszkedik a vállalat szervezeti felépítéséhez és belsı, elsısorban marketingés értékesítési folyamataihoz. Kinek érdemes CRMrendszert használni? ügyfelekkel foglalkoznak ahol több munkatárs is kapcsolatban áll az ügyfelekkel szeretnék kiküszöbölni a kollégák szabadságolása, hiányzása, netán felmondása miatt kialakuló információáramlási problémákat pontosabban szeretnék látni várható bevételeiket szeretnék naprakészen látni értékesítı munkatársaik tevékenységét és teljesítményét fontos számukra az ügyfeleik megtartása és tartós elégedettsége, lojalitása szeretnék megakadályozni ügyfeleik lemorzsolódását szeretnék hatékonyan lebonyolítani marketingkampányaikat 8

9 A CRM-rendszerek "mellékhatásai" Számítani kell arra, hogy a CRM-rendszereknek is vannak mellékhatásai, éspedig: A CRM-rendszer bevezetés mindig magával vonja a belsı vállalati munkafolyamatok ésszerősítését, megváltoztatását. A munkatársak nem mindig szeretik, ha tevékenységük nyomon követhetı és hatékonyságuk mérhetı. Az ügyféladatokat rögzíteni kell, azok nem fognak maguktól bekerülni a CRM-rendszerbe. Mit jelent az ügyfélkapcsolatkezelés? A Customer Relationship Management röviden CRM, avagy az ügyfélkapcsolatkezelés egy olyan kereskedelmi stratégia, melynek lényege a vevıi kapcsolatok megalapozása hosszú távra, illetve ezek pontos nyilvántartása. Manapság az ügyfeleket a vállalat egészének kell kezelnie. Egy jó CRM-rendszer támogatja az ehhez szükséges információ menedzsmentet, és emellett fenntartja a vállalati know-how-t. 9

10 Elégedettebb ügyfelek Elégedettebb ügyfelek Egy széleskörő és jól karbantartott adatbázis támogatni tudja Önt abban, hogy jobban kezelje ügyfelei igényeit, maximálisan eleget téve az elvárásaiknak. Ezáltal ügyfelei elégedettebbek lesznek, mert érzik, hogy fontosak Önnek és cégének egyaránt, illetve nagyobb bizalommal fogják választani az Ön termékeit és szolgáltatásait. Ügyfelei nem csak észreveszik, hanem értékelik, sıt elismerik, hogy Ön a felmerülı problémákat szakszerően és profin oldja meg, így a konkurenciával szemben elınyhöz jut. 10

11 Egyre nagyobb munkakapacitás A CRM-rendszer jó hatással van az összes vevıkezeléssel kapcsolatos folyamatra. Emellett a munkatársak fellélegezhetnek, mert egyszerősíti azokat a menedzsment feladatokat, amik a már meglévı, illetve a potenciális ügyfelekkel kapcsolatosak. A mai világban létfontosságú egy cégnek a megfelelı ügyfélkezelés és a vállalati csapatmunka szempontjából, hogy az adatok rendezettek és ellenırizhetıek legyenek, illetve el tudjuk ıket érni akár távolról is különbözı mobil eszközökkel. Egy jó CRM-rendszer segítségével a munkatársak hatékonyabb tudnak dolgozni, így több idı jut az ügyfelekre és még élvezik is a közös munkát. Az egyszerő hozzáférés az információhoz segít abban, hogy koncentrálni tudjanak arra, ami igazán fontos: az ügyfeleknek minıségi szolgáltatást nyújtani. 11

12 Növekvı siker A jó ügyfélkapcsolat-kezelés hatására nemcsak az ügyfelek lesznek elégedettek, hanem a munkatársak is, ami elısegíti a vállalati növekedést, illetve még több profitot eredményez. A jól szervezett értékesítés lerövidíti az eladási ciklust és érezhetıen növeli a teljesítményt, amit több szempontból is egyszerően tudunk követni mint például bevétel/vevı, a rendelések nagysága, vagy akár bevétel/értékesítı... és végül a csökkenı költségekrıl A marketing kampányokra több visszajelzés érkezik, emellett csökkennek a kiadások, illetve a hatékonyabb vevıkezelés és vevıszerzés általános bevétel növekedést eredményez. Egyaránt nı az ügyfélszolgálat gyorsasága és hatékonysága is, emellett lerövidül az egy vevıre jutó problémakezelési idı, mely a költségek csökkenését eredményezi. 12

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Dr. Kárpáti Tibor egyetemi adjunktus Sárkány Zsolt gazdaságinformatikus

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

HATÉKONY VÁLLALATIRÁNYÍTÁS? CRM!

HATÉKONY VÁLLALATIRÁNYÍTÁS? CRM! HATÉKONY VÁLLALATIRÁNYÍTÁS? CRM! 2 BEVEZETŐ Van néhány dolog, amihez Magyarországon mindenki ért. Ilyen elsősorban a foci, aztán az autók. Vállalatvezetők körében ezekhez az utóbbi időben csatlakozni látszik

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

1. A benchmarking módszer általános bemutatása

1. A benchmarking módszer általános bemutatása A benchmarking módszer alkalmazási lehetısége közmővelıdési könyvtárakban Magyarországon Istók Anna, PhD. levelezı hallgató 2. évfolyam Szent István Egyetem, Gödöllı 1. A benchmarking módszer általános

Részletesebben

A szerzô a Budapesti Kommunikációs Fôiskola végzett, a Budapesti Corvinus Egyetem jelenlegi hallgatója. ÜGYFÉLORIENTÁLT KAPCSOLATI MARKETING

A szerzô a Budapesti Kommunikációs Fôiskola végzett, a Budapesti Corvinus Egyetem jelenlegi hallgatója. ÜGYFÉLORIENTÁLT KAPCSOLATI MARKETING Kommunikációelméleti szaklap reklámérték 2006. január IV. évf. 30. szám Makai Melinda A szerzô a Budapesti Kommunikációs Fôiskola végzett, a Budapesti Corvinus Egyetem jelenlegi hallgatója. ÜGYFÉLORIENTÁLT

Részletesebben

A marketingterv és a szponzorálási terv kapcsolata (Dr. Fazekas Ildikó Nagy Alfréd: Szponzorálás MIND Bt. Budapest, 1994. 185.o.

A marketingterv és a szponzorálási terv kapcsolata (Dr. Fazekas Ildikó Nagy Alfréd: Szponzorálás MIND Bt. Budapest, 1994. 185.o. Szponzorálás Az ipari termékek piacán egészen a közelmúltig elfogadott volt az a nézet, mely szerint a marketingmix 4 P-je közül a promóció fontossága a többi mixelemhez képest csekély, különösen a fogyasztói

Részletesebben

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON WWW.ENIAC.HU Automatizált vállalati tevékenységek Átlátható üzleti folyamatok Könnyedebb irányítás Megalapozott vezetõi döntések Csökkenõ operatív feladatok Több idõ az üzletszerzésre Növekvõ ügyfél-elégedettség

Részletesebben

A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon

A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 3. munkacsoport munkájának

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN VIG Zoltán Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mőszaki Pedagógia Tnaszék

Részletesebben

Értékesítés - ösztönzés

Értékesítés - ösztönzés Dr. Dankó László MSc,MSc,Ph.D. CSc Értékesítés - ösztönzés a nappali és levelezı tagozatos kereskedelem marketing szakos BA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2008. Írta és szerkesztette: Dr. Dankó

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

Értékesítés-menedzsment

Értékesítés-menedzsment Dr.Dankó László MSc,MSc,PhD,CSc. Értékesítés-menedzsment a nappali és levelezı tagozatos marketing szakos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 2 Írta és szerkesztette: Dr. Dankó László tanszékvezetı

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-1. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Könnyő és élvezetes marketing terv kis- és középvállalkozások cégvezetıi, tulajdonosai számára

Könnyő és élvezetes marketing terv kis- és középvállalkozások cégvezetıi, tulajdonosai számára Könnyő és élvezetes marketing terv kis- és középvállalkozások cégvezetıi, tulajdonosai számára A legfontosabb szempont, hogy terve gyakorlatias és eredményes legyen. Hogyan készüljön fel, és miért fontos

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN LAÁB ÁGNES VEZETİI SZÁMVITEL ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Oktatási segédlet Törölt: a BME GT 35M005 tárgyhoz Szakmai lektor: Karai Éva Nyelvi lektor, szerkesztı: Bárány Mónika BUDAPEST, 2009. Tartalom BEVEZETÉS...

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben

Gulyásné Kerekes Rita

Gulyásné Kerekes Rita MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT Doktori Iskolája Gulyásné Kerekes Rita Hatékony marketingkommunikáció tervezés, végrehajtás és ellenırzés a szervezeti piacokon A

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK H-1142 Budapest, Kassai utca 75 Tel.: (+36) 1 872-1300 Fax: (+36) 1 872-1399 Helpdesk: (+36) 1 872-1310 E-mail: info@atsystems.hu Web:

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VEVŐÉRTÉKELÉS EGYÉNI ÉS SZERVEZETI VÁSÁRLÓK ESETÉBEN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VEVŐÉRTÉKELÉS EGYÉNI ÉS SZERVEZETI VÁSÁRLÓK ESETÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VEVŐÉRTÉKELÉS EGYÉNI ÉS SZERVEZETI VÁSÁRLÓK ESETÉBEN Az ajánlással szerzett ügyfelek jellemzői és hatásuk a vevőértékre szervezetközi viszonylatban Ph.D. értekezés Neumann-Bódi

Részletesebben

Nemzetközi marketing

Nemzetközi marketing . Dr. Dankó László Ph.D. CSc. Nemzetközi marketing a IV. évfolyamos nappali tagozatos közgazdász, a II. évfolyamos közgazdász kiegészítıs és a posztgraduális közgazdász hallgatók számára Miskolc, 1998.

Részletesebben

182 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. 1. melléklet

182 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. 1. melléklet 182 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER 1. melléklet 1. melléklet: Vezetői rendszerek működése a gazdasági szektorban, kitekintéssel a felsőoktatásra 183 Vezetői rendszerek működése a gazdasági

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben