MÉRNI A MÉRHETETLENT!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉRNI A MÉRHETETLENT!"

Átírás

1 MÉRNI A MÉRHETETLENT! Avagy hogyan állapítható meg egy képzés gazdasági eredménye? Durugy András ügyvezetı május 16. Képzés, fejlesztés Szakmai képzések Magatartás fejlesztése Ismeretbıvítés Szemléletváltás Készségfejlesztés

2 A képzések tervezése Költségszemlélető Befektetés-szemlélető Hagyományok Szakmai meggyızıdés Hit, remény Ráfordítás/eredmény viszony Megtérülés Mérés A mérés feltétele Célok tisztázása Eredmény definiálása Indikátorok meghatározása Induló állapot rögzítése Várható eredmény becslése Ráfordítás/eredmény kalkuláció

3 Kvalitatív Az eredmény lehet: Mérés: közvetett módon Változás a(z): szemléletben, attitődben, értékrendben, kultúrában, stressz-kezelésben, konfliktuskezelésben, együttmőködésben, vezetési stílusban stb. Az eredmény lehet: Kvantitatív Változás a(z): értékesítésben, árbevételben, megtakarításban, idıben, ügyfélszámban stb. Mérés: közvetlen módon

4 MÉRHETÜNK: HATÁST Jellemzı: A vizsgálat alanyai: Módszer: Idı: kiváltott érzések, érzelmek, indulatok, lelkiállapot stb. a résztvevık kérdıív tréning elıtt és közvetlenül utána MÉRHETÜNK: VÉLEMÉNYT Jellemzı: A vizsgálat alanyai: Módszer: Idı: az arról alkotott vélemény, hogy miért jó a képzés a résztvevıknek és a szervezetnek (témaválasztás, felépítés, tréner, módszerek, hasznosíthatóság stb.) a résztvevık kérdıív tréning elıtt és közvetlenül utána

5 MÉRHETÜNK: ISMERETSZINT- NÖVEKEDÉST Jellemzı: A vizsgálat alanyai: Módszer: Idı: az elsajátított ismeretek (tárgy -, módszer-, ügyfél-, piacismeret stb.) a résztvevık teszt, feladatlap tréning elıtt és után, vagy csak utána Modernizációs kulcsképzés Modernizációs kulcsképzés Cél: A résztvevık megismertetése a munkavégzésükhöz elengedhetetlenül szükséges marketing ismeretekkel, a korszerő értékesítési és eladási technikákkal, módszerekkel 23 csoport 324 tréningrésztvevı Mérési módszer: Tesztvizsga Eredmény: 4,8 átlag (1-5 skálán)

6 MÉRHETÜNK: ATTITŐD-ÉS SZEMLÉLETVÁLTÁST Jellemzı: A vizsgálat alanyai: Módszer: Idı: ügyfélorientáltság, piacorientáltság, lojalitás, szolidaritás, változások elfogadása stb. a résztvevık és környezetük (szervezet) fókuszcsoport, mélyinterjú, szervezeti kultúra diagnózis, szociometria, megfigyelés tréning elıtt és 3-6 hónappal utána Kultúraváltás Reorganizáció Kultúraváltás Komplex képzés: marketing nem marketingeseknek, pénzügy nem pénzügyeseknek és együttmőködési hatékonyság fejlesztése 1200 középvezetı és 2700 munkahelyi szintő vezetı részére - sokezer fıs létszámleépítés és - párhuzamos szervezet-átalakítás mellett javuló értékesítési eredmények és stabil mőködıképesség Mérési módszer: megfigyelés, vezetıi értékelés

7 Reorganizáció Látványosan fejlıdı együttmőködési készség, megnövekedı munkavégzés, az értékesítés bıvülése, újraépülı bizalom és lojalitás. Mérési módszer: szervezeti diagnózis, egyéni tesztek, megfigyelés MÉRHETÜNK: MAGATARTÁS- VÁLTOZÁST Jellemzı: A vizsgálat alanyai: Módszer: Idı: módszerek, technikák alkalmazása, viselkedési jellemzık, minták, szerepek, stílus, helyzetkezelés stb. 1.résztvevık 2.környezet, külsı-belsı ügyfelek, beosztottak 1.próbavásárlás, megfigyelés 2.kérdıív, kvalitatív technikák tréning elıtt és 1-2 hónappal utána Hálózati értékesítık képzése Márkakereskedık képzése

8 Hálózati értékesítık képzése Cél: Célcsoport: Mérési módszer: az értékesítési kommunikáció ajánlási hatékonyságának javítása hálózati értékesítık megfigyelés, értékesítési adatelemzés Eredmény: 20 % T0 Tréning 1.hónap 2.hónap 3.hónap 4.hónap 5.hónap 6.hónap 7.hónap Márkakereskedık képzése Cél: Célcsoport: Mérési módszer: az ügyfélközpontú kommunikáció, az igényfeltárás, az ajánlás és a kifogáskezelés javítása szalonértékesítık próbavásárlás keretében kommunikációs deficitlista felvétele és visszamérése Eredmény: a deficitlista 40%-os csökkenése,+ 10% új deficit megjelenése - nettó 30% javulás +

9 MÉRHETÜNK: EREDMÉNYT KÖZVETETT MÓDON Jellemzı: eladási-, tárgyalási-, vezetési-, konfliktuskezelési technikák, szolgáltatási készség, megegyezésre törekvés, empátia, vezetıi stílus, együttmőködési hajlandóság stb. A vizsgálat alanyai: a résztvevıkkel kapcsolatban állók, külsı-és belsı ügyfelek Módszer: kvalitatív: egyéni és csoportinterjúk kvantitatív: standard és részben strukturált kérdıív fontosság-elégedettség mátrix szervezeti elégedettség mérés Idı: alapmérés és visszamérés (6-12 hónap) Humán-ügyfélszolgálati képzés Humán-ügyfélszolgálati képzés 50% 45% 40% 35% 40% 44% Ügyintézık precízsége 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20% 26% 11% 16% 15% 6% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 10% 6% Kifogástalan Alkalmatlan Nem minısített

10 Humán-ügyfélszolgálati képzés 80% Ügyintézık segítıkészsége 70% 67% 60% 58% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23% 18% 11% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 0% 6% 2% Kifogástalan Alkalmatlan Nem minısített Humán-ügyfélszolgálati képzés 40% 35% 30% 35% 38% Ügyintézık szakmai alkalmassága 29% 25% 25% 20% 20% 15% 11% 14% 12% 10% 5% 0% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 5% Kifogástalan Alkalmatlan Nem minısített

11 Humán-ügyfélszolgálati képzés Mérési módszer: fókuszcsoportos relevancia-vizsgálat, standard kérdıív, reprezentatív minta MÉRHETÜNK: EREDMÉNYT KÖZVETLEN MÓDON Jellemzı: Értékesítési adatok, ügyfélszám, reklamációk mennyisége, ügyintézési idı stb. A vizsgálat alanyai: Forgalmi adatok, értékesítési eredmények, CRM, adatbázisok, gazdálkodási adatok stb. Módszer: Adatelemzés, idısor-elemzés, trend-elemzés Idı: Képzés elıtt és utána rendszeresen Telefonos értékesítık képzése Telefonos ügyfélszolgálatosok képzése Értékesítési tréning Egy Biztosító Értékesítési tréning

12 Telefonos értékesítık képzése % Eladások növekedése T0 Tréning 1.hét 2.hét 3.hét 4.hét 5.hét 6.hét 7.hét 8.hét 9.hét 10.hét 11.hét 12.hét 13.hét TARTÓS 12%-OS FORGALOM-NÖVEKEDÉS Telefonos ügyfélszolgálatosok képzése mp ACD változás I. Training csoport január február március április május június július augusztus szeptember ACD (Average Call Duration ) Tiszta beszélgetési idı október november Átlag Trendline hónapok

13 Telefonos ügyfélszolgálatosok képzése mp ACD változás II. Training csoport átlag 185 Trendline május június július augusztus szeptember október november december hónapok Telefonos ügyfélszolgálatosok képzése mp 235 ACD idık összehasonlítása CC I-es Csoport II-es Csoport 165 január február március április május június július augusztus szeptember október november hónapok

14 Értékesítési tréning Kiinduló állapot: Célok: Eszközök: Indikátorok: multik elıretörése és újabb szereplık megjelenése a piacon, kis cégek tönkremenetele, erıs forgalomcsökkenés (hideg nyarak), csökkenı partnerszám, stagnáló bér- és jutalékkeret, növekvı fluktuáció hatékonyság növelés, forgalomnövekedés attitődváltás problémafeltáró workshop, értékesítési tréning-sorozat, stratégiai tervezés partnerszám, árbevétel Értékesítési tréning Eredmény: Hatékonyság növekedés 200,00 150,00 % 100,00 50,00 árbevétel ügyfélszám 0, idı

15 Egy biztosító Értékesítési tréning Állománydíj növekedés: díjbevétel Ft/fı/hó 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0, % 46,480 Tréning elıtt 1-3. hónap 63, % Tréning után 1-3. hónap idı 59, % Tréning után 4-6. hónap TRÉNINGMODELLEK

16 Eladástechnika tréning, személyes eladás esetén Fókuszcsoportos vizsgálat Ügyféloldali problémamontázs Tréning Kontroll célú próbavásárlás Ügyfélkutatások MONITORING Tárgyalástechnika tréning, ügyfélszolgálati területen Egyéni és csoportos interjúk Telefonos felmérések Ügyféloldali problémamontázs Tréning Kontroll célú próbavásárlás MONITORING

17 Telefonos ügyfélszolgálati tréning modellje Própahívások, behallgatások Vezetıi konzultáció, célmeghatározás Tréning Vezetıi feedback Ellenırzı anonim behallgatások MONITORING Belsı szolgáltatásfejlesztési tréning modellje Szervezeti igények : Vezetıi interjúk Célfeltáró workshop Tréning Implementációs workshop Vezetıi feedback Utánkövetés Belsı igények: Csoportinterjúk VÁLTOZÁSMENEDZSELÉS MONITORING

18 A tréning-eredményesség mérésének feltételei Körültekintı és alapos brief készítése A tréning céljainak teljes körő meghatározása Az elvárt eredmény meghatározása A mérési pontok és mérhetı változók/ jellemzık kijelölése A résztvevık homogenitásának vizsgálata Az eredményelvárások megismertetése a résztvevıkkel A résztvevık motiválása a célok elérése érdekében Meglévı mérési, kutatási adatok, információk elemzése A képzési célok, a szokásos marketingkutatások, és szervezeti felmérések összekapcsolása A mérés költséghatékonyságának elemzése Vizsgálati terv készítése (módszertan, vizsgált terület, idı) Alapmérés és követı mérések lebonyolítása Képzési és gazdasági eredmények egybevetése, értékelése KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÜKET!

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. A 2009. év HR csapata S T R A T É G I A I P A R T N E R S É G

P Á L Y Á Z A T. A 2009. év HR csapata S T R A T É G I A I P A R T N E R S É G P Á L Y Á Z A T A 2009. év HR csapata S T R A T É G I A I P A R T N E R S É G Mottók (út a stratégiai partnerséghez): "Találd fel magad. Szerezd meg a szükséges képesítést, de aztán, az ég szerelmére,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG ESZKÖZEI 2009. november 27.

SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG ESZKÖZEI 2009. november 27. SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG ESZKÖZEI 2009. november 27. Human Development Team - www.hdteam.hu - info@hdteam.hu - Budapest 1112. Neszmélyi 40. 2/1. 06-30-5525697 1 BEMUTATKOZÁS Human Development

Részletesebben

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette:

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Kft 2007-től munkaerő közvetítő irodát üzemeltet megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. Mint olyan,

Részletesebben

XX. SEGÉDLET A NONPROFIT SZERVEZETEK FEJLESZTÉSÉHEZ 4 LÉPCSİS MODELL. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

XX. SEGÉDLET A NONPROFIT SZERVEZETEK FEJLESZTÉSÉHEZ 4 LÉPCSİS MODELL. a Társadalmi Megújulás Operatív Program XX. SEGÉDLET A NONPROFIT SZERVEZETEK FEJLESZTÉSÉHEZ 4 LÉPCSİS MODELL a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 Képzési program 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 2. A program tulajdonosa: Sämling Gazdasági Továbbképzı Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi

Részletesebben

BACSÓ RÓBERT (OKTATÁSI SEGÉDANYAG)

BACSÓ RÓBERT (OKTATÁSI SEGÉDANYAG) BACSÓ RÓBERT (OKTATÁSI SEGÉDANYAG) UNGVÁR-2013 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ. MENEDZSMENT ALAPJAI. 1. FEJEZET. MENEDZSMENT ÉS MENEDZSMENT ELMÉLET... 3 2. FEJEZET. A MENEDZSMENT ELMÉLET FEJLİDÉSE... 9 3. FEJEZET.

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÉS MARKETING AZ ONLINE BIZTOSÍTÁSPIACON Készítette: Mészáros Nikolett Budapest, 2010 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NOÉ Állatotthon Alapítvány www.noeallatotthon.hu, facebook.com/noeallatotthon Számlaszám: OTP 11710002-20083777 adószám: 18169696-1-42

NOÉ Állatotthon Alapítvány www.noeallatotthon.hu, facebook.com/noeallatotthon Számlaszám: OTP 11710002-20083777 adószám: 18169696-1-42 2015 2015. Január 1. 1 2 3 4 2. 5 6 7 8 9 10 11 3. 12 13 14 15 16 17 18 4. 19 20 21 22 23 24 25 5. 26 27 28 29 30 31 2015. Február 5. 1 6. 2 3 4 5 6 7 8 7. 9 10 11 12 13 14 15 8. 16 17 18 19 20 21 22 9.

Részletesebben

KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ

KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ autóipar; minıségügy; környezetvédelem; minıségmenedzsment; Six-Sigma; Q-DAS; termelékenység-menedzsment; élelmiszer-biztonság; informatika 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint!

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! Marketingkutatás A marketingkutatás olyan objektív formális eljárás, amely a marketing döntéshozatalt

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

Hlédik Erika Hlédik Erika Email: hledik.erika@kkfk.bgf.hu Tel: 467-7866 Szoba: E II. 30

Hlédik Erika Hlédik Erika Email: hledik.erika@kkfk.bgf.hu Tel: 467-7866 Szoba: E II. 30 Piackutatás Hlédik Erika Hlédik Erika Email: hledik.erika@kkfk.bgf.hu Tel: 467-7866 Szoba: E II. 30 Piackutatás a tárgy t tematikája A marketing és piackutatási probléma meghatározása, a kutatási folyamat

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Doktori értekezés. Veress István

Doktori értekezés. Veress István Doktori értekezés Veress István Budapest 2005 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mőszaki Menedzsment Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola ÚJ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA tantárgy

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA tantárgy Ellenırzı kérdések: ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA tantárgy 1. Az alkalmazott pszichológia fogalma, területei. 2. A munka-, vezetés-, szervezetpszichológia fejlıdéstörténete /külföld /. 3. Hazai fejlıdéstörténet.

Részletesebben

A teljesítményalapú pedagógusbérezés nemzetközi tapasztalatai

A teljesítményalapú pedagógusbérezés nemzetközi tapasztalatai A teljesítményalapú pedagógusbérezés nemzetközi tapasztalatai Készítette: Lannert Judit 2008. április 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A teljesítményalapú bérezési rendszerek típusai... 3 A teljesítmény

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015)

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ERDÉSZETI, HALÁSZATI ÉS VADÁSZATI FİOSZTÁLY HOP IH OSZTÁLY KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) N y i l v á n o s a n y a g Európai Halászati Alap: A

Részletesebben

Real Progress. Tréning és Tanácsadás. A fejlődés mérhető. Képzési prospektus

Real Progress. Tréning és Tanácsadás. A fejlődés mérhető. Képzési prospektus Real Progress Tréning és Tanácsadás Képzési prospektus A fejlődés mérhető Bemutatkozás A Real Progress Oktató és Tanácsadó Kft. vállalati kommunikációs tréningek tartásával foglalkozik 1999. óta. Vezetőket,

Részletesebben

A Pannonjob Kft. és a Videoton Képző Központ. képzési ajánlója

A Pannonjob Kft. és a Videoton Képző Központ. képzési ajánlója A Pannonjob Kft. és a Videoton Képző Központ képzési ajánlója 2010. A Pannonjob és a VKK A több mint 20 tagvállalatával a legnagyobb magyar magántulajdonú ipari vállalatcsoport, mely a gyártási tevékenységek

Részletesebben

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó e-mail: varoskozponti@varoskozponti.hu T.: 72/512-472 OM azonosító: 027249 Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471 e-mail: Igazgató: Minıségirányítási vezetı: varoskozponti@mezoszel.hu

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben