KURT RUH A NYUGATI MISZTIKA TÖRTÉNETE II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KURT RUH A NYUGATI MISZTIKA TÖRTÉNETE II."

Átírás

1 KURT RUH A NYUGATI MISZTIKA TÖRTÉNETE II.

2 KURT RUH A nyugati misztika története Második kötet A 12. és a 13. századi női misztika és az első ferencesek misztikája AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

3 A kötet a Kultúra 2000 program támogatásával jelent meg A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Geschichte der abendländischen Mystik. Zweiter Band: Frauenmystik und franziskanische Mystik der Frühzeits. München, 2001, C. H. Beck Verlag Fordította GÖRFÖL TIBOR A fordítást az eredetivel egybevetette BALOGH TAMÁS CSEKE ÁKOS NÉMETH CSABA ISBN ISBN ISBN (ö) ISBN (ö) Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2006 Verlag C. H. Beck ohg, München 1993 Hungarian translation Görföl Tibor, 2006 Akadémiai Kiadó, 2006 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary

4 Tartalom Előszó Harmadik rész A 12. ÉS A 13. SZÁZADI NŐI MISZTIKA 15. oldal Rövidítések Elöljáróban Tizenharmadik fejezet Az Énekek Éneke népnyelvi magyarázatai a 12. században 25. oldal 1. A St. Trudperter Hohelied a) Előzetes irodalomtörténeti kérdések b) A mű teológiai és spirituális programja c) A jegyesi szeretet Landri de Waben Énekek Éneke-parafrázisa a) A szerző és az irodalmi kontextus b) A koncepció c) A jegyesi szeretet és az unio... 67

5 6 Tizennegyedik fejezet Elisabeth von Schönau és Ekbert von Schönau 71. oldal 1. Elisabeth Hildegard von Bingen és Ekbert között Elisabeth eksztatikus látomásai Tizenötödik fejezet Misztikus asszonyok a lüttichi egyházmegyében 90. oldal 1. Marie d Oignies Lutgart van Tongeren A Rameia apátság ciszterci nővérei Szent szüzek seregei az Úr liliomoskertjeiben Tizenhatodik fejezet A lüttichi egyházmegyén kívül élő szent nők a 13. században 124. oldal 1. Christina of Markyate Christina von Stommeln Christina von Hane (von Retters) Margareta contracta von Magdeburg Wilbirg von St. Florian Lukardis von Oberweimar Agnes Blannbekin Tizenhetedik fejezet Beatrijs van Nazareth 153. oldal 1. A Vita Beatricis A Seven manieren van minne

6 Tizennyolcadik fejezet Hadewijch 177. oldal 1. A Hadewijch-kép körvonalai Hadewijch költői művei A) A Strophische Gedichten B) A Mengeldichten A Látomások A Levelek Függelék. Pseudo-Hadewijchiana a) A hadewijchi levélgyűjtemény 28. darabja b) Tweevormich Tractaetken c) Boengaert van der geesteleker herten Tizenkilencedik fejezet A szeretet könyve (Beszéd a XV fokról) 265. oldal Huszadik fejezet Madgeburgi Mechtild 279. oldal 1. Magdeburgi Mechtild és buochja Isten és a szerető lélek a) A menyasszony és a vőlegény az édesség állapotában b) A szeretet és a bekanntnisse c) A szeretet az elvetettség állapotában Mechtild teológiai felfogásának körvonalai a) A szentháromságos Isten b) Az üdvtörténet állomásai Néhány megjegyzés Mechtild misztikus nyelvéről Irodalmi összefüggések Függelék. Wichmann von Arnstein

7 8 Huszonegyedik fejezet Mechtild von Hackeborn és Gertrud von Helfta 338. oldal 1. Helfta, látomásokban részesülő apácák kolostora Mechtild von Hackeborn a) A Liber specialis gratiae isteni-emberi szerzősége b) Mechtild misztikus spiritualitása Gertrud von Helfta a) A Legatus divinae pietatis szövegtörténete b) Gertrud misztikus spiritualitása a Legatus II. könyvének tükrében c) Gertrud Exercitia spiritualiája Huszonkettedik fejezet Marguerite Porete 383. oldal 1. Marguerite Porete és a Miroir des simples âmes A lélek felemelkedése Isten és a szeretet megtapasztalása a Miroirban L ame adniente et franche A Miroir irodalmi környezete. A beginák élete versben és prózában Negyedik rész AZ ELSŐ FERENCESEK MISZTIKÁJA 423. oldal Rövidítések Elöljáróban Huszonharmadik fejezet Szent Ferenc élete mint vita mystica 428. oldal

8 9 Huszonnegyedik fejezet Szent Ferenc első társai 452. oldal Huszonötödik fejezet Bonaventura 460. oldal 1. Egy tudós és hivatalviselő pályafutása Itinerarium mentis in Deum De triplici via Krisztus- és passiómisztika Pseudobonaventuriana a) Meditationes vitae Christi b) Stimulus amoris Huszonhatodik fejezet A provanszál Scala divini amoris 506. oldal Huszonhetedik fejezet A ferences spirituálisok misztikája 518. oldal 1. Röviden a spirituálisok történetéről Corrado da Offida Giovanni della Verna Iacopone da Todi Ubertino da Casale

9 10 Huszonnyolcadik fejezet A ferences női misztika 562. oldal 1. Douceline de Digne Margherita da Cortona Angela da Foligno Huszonkilencedik fejezet David von Augsburg 594. oldal 1. Néhány szó David személyiségéről A tökéletesség hármas tagoltságú útja Die sieben Staffeln des Gebetes

10 Előszó Misztikatörténetem második kötete hosszabb az elsőnél, de még így is kiszorult belőle A misztikus teológia alapjai az érett skolasztikában című rész, amelyet eredeti terveim szerint hozzátartozott volna. A döntésre a III. és a IV. rész váratlan kibővülése kényszerített, aminek azonban pozitív következménye, hogy a második kötet egységesebb lett. Lehet, hogy egy többkötetes mű öntörvényűen kikényszeríti a terjedelem növekedését? Könnyen elképzelhető, hiszen a bemutatott anyag kibővülése a szerző látókörének tágulását is jelzi. Az első kötet után a női misztika és a ferencesek misztikája más megvilágításban jelent meg, mint ahogyan terveztem, összetettebben, árnyaltabban és sokrétűbben. A források újbóli áttanulmányozásának köszönhetően továbbá új felismerésekre tettem szert, és a szövegértésem is megváltozott. Nem egy korábbi elgondolásomnak búcsút kellett intenem, és több olyan nézetem is akadt, amely legalábbis nem nyújtott segítséget a munkámhoz (kivéve néhány eredményemet a ferences misztika területén). A terjedelem kibővülését elsősorban a női misztika taglalása hozta magával. Úgy döntöttem, hogy a lüttichi egyházmegyéhez tartozó mulieres religiosae (sanctae) és a másutt a kegyelemben élő nők vitáit illő részletességgel mutatom be (14. és 15. fejezet), minthogy társadalom- és lelkiségtörténeti szempontból ezek a szövegek képezik az alapját a nagy női misztikusok, Beatrijs van Nazareth, Hadewijch, Mechthild von Magdeburg és Marguerite Porete népnyelvi vallomásos és látomásos könyveinek. Számos esetben bizonyos új felismeréseim is részletesebb bemutatást eredményeztek, például Hadwijch személyével és írásainak gyűjteményével kapcsolatban, vagy a helftai ciszterci nővér, Gertrud Legatusának hitelességét illetően. Egy új szövegkiadásnak köszönhetően váratlanul egy másik mulier religiosa, Margarita contracta von Magde-

11 12 ELŐSZÓ burg is megjelent a színen (15. fejezet, 4.), a híres Mechthild kortársa, akinek vitája szándékosan elüt a németalföldi látomásos nők életrajzaitól. A szeretet könyve (19. fejezet) is most kap helyet először a misztika történetének keretében. Számos olvasó másrészt Kurt Flaschhoz hasonlóan (Frankfurter Allgemeine Zeitung, március 25.) nyilván rossz néven veszi majd, hogy kihagytam Hildegard von Bingent. Ezért az első kötethez írt Bevezetésben mondottak kiegészítéseképpen egy reményeim szerint megvilágító erejű szakaszban összehasonlítom egymással Hildegardot és Elisabeth von Schönaut (14. fejezet, 1.: Elisabeth Hildegard von Bingen és Ekbert között ). Ami a ferences misztikát illeti, újszerű és meglepő mozzanat lehet a provanszál Scala divini amoris bemutatása (26. fejezet). Jóllehet a szöveg már régen megjelent, mindeddig egyetlen irodalom- és lelkiségtörténet sem ejtett szót róla, s az olvasó most találkozhat első ízben a mű elemzésével. E helyett nincs módom arra, hogy véleményt nyilvánítsak az első kötetről írt recenziókkal kapcsolatban. Számos rövid ismertetés után elsőként Kurt Flasch a Frankfurter Allgemeine Zeitungban, Alois M. Haas a Neue Zürcher Zeitungban és Josef Sudbrack a Theologische Revue 1992/3-as számában közölt beható kritikát a könyvről. Csupán egyetlen megjegyzés Kurt Flasch ítéletéhez, mivel alapvető kérdést érint: Flasch szerint A nyugati misztika története szigorú (filozófiai) értelemben nem igazán történet, mivel számos olyan dolgot nem tartalmaz, amely elengedhetetlen a történeti áttekintéshez. Véleménye az I. részre vonatkozik, és e szakaszt tekintve a bírálat teljesen helytálló. Minthogy felkészültségem nem képesít a patrisztikus kor voltaképpeni misztikatörténetének megírására, az I. részben csupán azokat az atyákat kívánom bemutatni, akiknek meghatározó szerepük volt a középkori misztika kialakulásában. A történeti áttekintés hiányával a II. rész viszont már nem vádolható, már ha nem üres foltokkal (például Rupert von Deutz elhagyásával) hozzák összefüggésbe. Meggyőződésem azonban, hogy a történetírásnak joga és kötelessége a szelektív bemutatás. Akárhogy is, ezt a kötetet megkötések nélkül történetnek szeretném nevezni. A felvetett problémára az a válaszom, hogy a nyugati misztikát áttekintő művem személyes kompetenciám korlátozottsága miatt (ez a hátránya annak, ha egyvalaki vállalkozik nagy időtávot átfogó, terjedelmes anyag bemutatására!) csak fokozatosan ért folytonossá, azaz alakult történetté.

12 ELŐSZÓ 13 A második kötet elkészítését tanácsaikkal, bírálataikkal és bátorításukkal segítő barátok, kollégák és diákok ugyanazok, akikre már az első kötetnél is számíthattam. Új segítőtársam akadt Elisabeth Schmidt, Dorothea Klein, Heinrich Stirnimann, Günter Stachel személyében; a IV. résznél egyik legrégebbi és legjobb barátomra, Rodolfo Temperlire számíthattam, aki közvetlenül a kézirat lezárása előtt halt meg ezért gyász árnyékolta be a megelégedést, amely mindig együtt jár egy könyv befejezésével. Ezúttal nem hagyom elhallgatni, mi mindent köszönhetek a Beck kiadó lektorának, Dr. Raimund Bezoldnak: mélységes hálával tartozom neki a könyv gondozásáért, amely nem is lehetett volna alaposabb és behatóbb.

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

Ez mind én voltam egykor 1

Ez mind én voltam egykor 1 Veres András: Ez mind én voltam egykor 1 Nem vagyok Füst Milán-kutató. Mindenekelőtt az késztet előadásom megtartására, hogy megrázott és felháborított Füst Milán kikerülése a középiskolai tananyagból.

Részletesebben

Ész, trónfosztás, demokrácia

Ész, trónfosztás, demokrácia Ész, trónfosztás, demokrácia Lukács György újraértelmezése Reinterpreting of Georg Lukács A sorozat szerkesztõi Editors Boros János (Pécs) Heller Ágnes (New York, Budapest) Vajda Mihály (Budapest, Debrecen)

Részletesebben

Pavlovits Tamás. Leçon de thèse

Pavlovits Tamás. Leçon de thèse Pavlovits Tamás Leçon de thèse Elnök Úr, Professzor Urak! 1 A mai napon az Ész ereje Pascal szerint című doktori disszertációm védésre kerül sor. Értekezésem, mint címe is mutatja, a racionalitás kérdésével

Részletesebben

Marcus Tullius Cicero: A törvények

Marcus Tullius Cicero: A törvények szemle 363 Marcus Tullius Cicero: A törvények Fordította és a jegyzeteket írta: Simon Attila. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 128 old., 2400 Ft A hazai jurisprudentia

Részletesebben

A GYERMEK A 19. SZÁZADI MAGYAR NEVELÉSTANI KÉZIKÖNYVEKBEN. Pukánszky Béla

A GYERMEK A 19. SZÁZADI MAGYAR NEVELÉSTANI KÉZIKÖNYVEKBEN. Pukánszky Béla A GYERMEK A 19. SZÁZADI MAGYAR NEVELÉSTANI KÉZIKÖNYVEKBEN Pukánszky Béla Iskolakultúra-könyvek 28. Sorozatszerkesztõ: Géczi János A GYERMEK A 19. SZÁZADI MAGYAR NEVELÉSTANI KÉZIKÖNYVEKBEN PUKÁNSZKY BÉLA

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 28. Sorozatszerkesztõ: Géczi János

Iskolakultúra-könyvek 28. Sorozatszerkesztõ: Géczi János Iskolakultúra-könyvek 28. Sorozatszerkesztõ: Géczi János A GYERMEK A 19. SZÁZADI MAGYAR NEVELÉSTANI KÉZIKÖNYVEKBEN PUKÁNSZKY BÉLA iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2005 Feleségemnek: Katalinnak és lányaimnak:

Részletesebben

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Kovács-Gombos Gábor Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban DLA értekezés Témavezető: Dr. habil, DLA Tölg-Molnár Zoltán egyetemi

Részletesebben

Szent elmélkedésit igy magyarázásra/ Fel vevé s forditá Nemzete hasznára Egy elmélkedésgyűjtemény, két magyar fordítás

Szent elmélkedésit igy magyarázásra/ Fel vevé s forditá Nemzete hasznára Egy elmélkedésgyűjtemény, két magyar fordítás XI. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Szent elmélkedésit igy magyarázásra/ Fel vevé s forditá Nemzete hasznára Egy elmélkedésgyűjtemény, két magyar fordítás Szerző neve: Berek Elza-Hajnalka Babeş-Bolyai

Részletesebben

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR. Szépnek teremtette

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR. Szépnek teremtette PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR Szépnek teremtette Az esztétika, mint egyetemes világszemlélet lehetőségének felfedezése Szolovjov bölcseletében és Balthasar teológiájában DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

Gyôr zenéje a 17 18. században

Gyôr zenéje a 17 18. században Gyôr zenéje a 17 18. században 1 2 Bárdos Kornél Gyôr zenéje a 17 18. században A mûvek tematikus jegyzékét összeállította Vavrinecz Veronika Akadémiai Kiadó, Budapest 2007 3 Készült a Magyar Tudományos

Részletesebben

AKuFF Hírmondó. VI. évfolyam, 21. szám 2010. szeptember 11. Tartalom

AKuFF Hírmondó. VI. évfolyam, 21. szám 2010. szeptember 11. Tartalom AKuFF Hírmondó VI. évfolyam, 21. szám 2010. szeptember 11. Tartalom Az elnök előszava 2 Az új elnökség 3 Régi tagunk, Riszt András (1926-2010) meghalt 4 Mészáros Ádám: Újabb adatok a Buda-vidéki németség

Részletesebben

Mit ér az irodalom, ha magyar? Szerkesztette Bernáth Árpád és Bombitz Attila

Mit ér az irodalom, ha magyar? Szerkesztette Bernáth Árpád és Bombitz Attila Fekete J. József Mit ér az irodalom, ha magyar? Szerkesztette Bernáth Árpád és Bombitz Attila Frankfurt 99. Magyarország részvétele a könyvvásáron a német sajtó tükrében. Grimm Könyvkiadó, Szeged, 2002,

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

Az evolúció árnyoldala

Az evolúció árnyoldala Az evolúció árnyoldala A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése Szerkesztette Gyuris Petra Meskó Norbert Tisljár Roland AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A kiadvány a Magyar Tudományos

Részletesebben

A láthatatlan kéz szemelvények egy metafora történetéből

A láthatatlan kéz szemelvények egy metafora történetéből Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. július augusztus (801 844. o.) Madarász Aladár A láthatatlan kéz szemelvények egy metafora történetéből P. emlékének A láthatatlan kéz Adam Smith nyomán a közgazdaságtan

Részletesebben

Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán

Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán (Kompiláció mint ferences jezsuita határvonal ) * Pázmány Péter, a minorita Kelemen Didák és Bernárd Pál szerzői hármassága igen régóta foglalkoztatja a kortársakat

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET Juhász Gábor Tamás A krisztushívők egyenlősége és egyenlőtlensége filozófiai és jogteológiai szempontból (PhD. értekezés) moderátor: Dr.

Részletesebben

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik Amit a Bibliáról tudni kell Siegfried Hermann Bevezetés az Ószövetségbe Walter Klaiber Bevezetés az Újszövetségbe Keletkezésük és könyveik Kiadja a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Kálvin János Kiadó

Részletesebben

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 1 A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 3 Tomáš Sedlácek A jó és a rossz közgazdaságtana A Gilgames-eposztól a Wall Streetig ˆ 4 A jó és a rossz gazdaságtana A fordítás alapja: Tomas Sedlacek:

Részletesebben

Az eszperantó az egyház új latinja?

Az eszperantó az egyház új latinja? Dr. Ulrich MATTHIAS: Az eszperantó az egyház új latinja? Magyar nyelvű kiadvány 2010-ben, Kiss Horváth József gondozásában. 83 l. Kiadja a Magyarországi Eszperantó Szövetség ISBN: 978-963-571-473-5 Terjedelem:

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

s én megkerültem érte a világot

s én megkerültem érte a világot 94 tiszatáj LENGYEL ANDRÁS s én megkerültem érte a világot AZ ABSZOLÚTUM PROBLÉMÁJA JÓZSEF ATTILÁNÁL 1. Immár majdnem egy évtizede, hogy 1994-ben a Petőfi Irodalmi Múzeum konferenciáján elhangzott Tamás

Részletesebben

Komlóssy Gyöngyi HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS

Komlóssy Gyöngyi HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Komlóssy Gyöngyi HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS Bél Mátyás irodalom- és nyelvtörténeti munkái,

Részletesebben

Az információs társadalom

Az információs társadalom Az információs társadalom Az információs társadalom Az elmélettõl a politikai gyakorlatig Tankönyv Gondolat Új Mandátum, Budapest, 2007 Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

Szókratész barátaival folytatott utolsó beszélgetését a gyönyör és a fájdalom viszonyára

Szókratész barátaival folytatott utolsó beszélgetését a gyönyör és a fájdalom viszonyára Betegh Gábor (1968) filozófiatörténész, a Közép-európai Egyetem Filozófia Tanszékének oktatója. Kutatási területe az antik filozófiatörténet, különösen a kozmológia és a metafizika. Legutóbbi írása az

Részletesebben