BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN"

Átírás

1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1

2 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

3 Lektorok: DR. MATUKOVICS GÁBOR DR. PÁL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Elsô magyar nyelvû kiadás: 2005 Korom Erik, Ormos Mihály, Veress Attila, 2005 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elôadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetôen is. Printed in Hungary

4 A családnak

5 A SZERZÔKRÔL Korom Erik Okleveles üzemgazdászként a Pénzügyi és Számviteli Fôiskola Salgótarjáni Intézetének pénzügy szakán végzett, közgazdász oklevelét a pécsi Janus Pannonius Egyetem Közgazdaság-tudományi Karán, jogi szakoklevelét az egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. Ezt követôen adótanácsadói oklevelet, késôbb okleveles könyvvizsgálói szakképesítést szerzett. Jelenleg a BGF Pénzügyi és Számviteli Fôiskolai Karának Számviteli Tanszékén fôiskolai adjunktus, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi karának PhD hallgatója. Elôadásokat számvitelbôl nappali képzésen, távoktatáson és posztgraduális képzéseken tart. Minôsített könyvvizsgálói oktatóként rendszeresen részt vesz a könyvviteli szolgáltatást végzôk továbbképzésében és az okleveles könyvvizsgálói képzésben. Bejegyzett könyvvizsgálóként saját gazdasági társasága keretében kis- és középvállalkozások könyvelésével és könyvvizsgálatával is foglalkozik. Tanácsadóként középvállalkozások számviteli rendszerének kiépítésében és ágazati elemzésében is részt vesz. Ormos Mihály Gépészmérnökként a Bánki Donát Mûszaki Fôiskolán, integrált-mérnökként a Nottingham Trent University-n végzett, gépészmérnöki oklevelét a Budapesti Mûszaki Egyetemen, közgazdasági szakoklevelét a Pénzügyi és Számviteli Fôiskolán szerezte. Ezt követôen Master of Business Administration diplomát Pénzügyi és gazdasági szakirányon szerzett a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. Késôbb itt védte meg PhD értekezését is Gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományterületen. Jelenleg a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék egyetemi adjunktusa, a BME MBA Program marketing igazgatója, a KPMG-BME Academy programigazgatója, a BME Posztgraduális Menedzsment Programok exkluzív oktatója. Elôadásokat Számvitel, Vállalkozásgazdaságtan, Vállalati pénzügyek és Üzleti tervezés témakörökben tart. Veress Attila Közgazdászként végzett a Pénzügyi és Számviteli Fôiskola Budapesti Intézetének Számvitel szakán. Tanulmányait a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Karán folytatta, ahol okleveles közgazdász diplomát szerzett. Az egyetemi tanulmányait követôen okleveles könyvvizsgálói és adószakértôi szakképesítést szerzett. A Budapesti Gazdasági Fôiskola Pénzügyi és Számviteli Fôiskola Karának Számviteli Tanszékének oktatója, fôiskolai adjunktus. Elôadásokat számvitelbôl nappali képzésen, távoktatáson és posztgraduális képzéseken tart. Oktatói munkája mellett a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem PhD hallgatója. Kutatási területe a számviteli értékelés a nemzetközi összehasonlítás tükrében.

6 TARTALOMJEGYZÉK Elôszó Jogszabályi háttér, cégalapítás A számviteli szabályozás szükségessége A számvitel szabályozása Cégalapítás Beszámoló készítés, a beszámolók fajtái Bevezetés a számvitel struktúrájába A folyamat Röviden a beszámoló mellékleteirôl Értékelés Esettanulmány néhány gazdasági esemény vagyonra gyakorolt hatásához A vállalkozások vagyona, a mérleg A mérlegrôl általában A mérleg fajtái, jellemzôi A mérleg felépítése A mérlegrôl részletesen Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját tôke Céltartalékok Kötelezettségek Idôbeli elhatárolások Esettanulmány a mérleghez A vállalkozások eredménye, az eredménykimutatás Az eredménykimutatásról általánosságban Az eredménykimutatás felépítése, szerkezete Az eredménykimutatás sorainak tartalma Esettanulmány az eredménykimutatáshoz Értékelés a számvitelben Az értékelésrôl általában Az eszközök értékelése A források értékelése Esettanulmány az értékeléshez A kiegészítô mellékletrôl és az üzleti jelentésrôl A kiegészítô melléklet

7 7.2. Üzleti jelentés A vállalkozások pénzeszközállomány-változása, a Cash flow-kimutatás A számviteli Cash flow-kimutatás módszertana, felépítése Alternatív indirekt cash flow A direkt cash flow Bemutató feladat a számviteli törvény szerinti cash flow kimutatás összeállítására Esettanulmány a cash flow-hoz A Könyvvezetésrôl Könyvvezetés Esettanulmány a könyvvezetéshez Általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos legfontosabb ismeretek Tárgyi eszközök nyilvántartása, elszámolásai Befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartása, elszámolásai Készletek nyilvántartása, elszámolásai A költségelszámolás módszerei A követelések nyilvántartása, elszámolása Pénzeszközök nyilvántartása, elszámolásai Az idôbeli elhatárolások nyilvántartása, elszámolásai A céltartalékok nyilvántartása, elszámolásai A kötelezettségek nyilvántartása, elszámolásai Esettanulmány Számviteli alapelvek, politika A számviteli alapelvek A nem nevesített alapelvek Számviteli politika, szabályzatok Számlarend A beszámoló hasznosíthatósága (elemzés) A beszámoló nagyvonalú elemzése A beszámolók elemzésének lehetôségei az értékelés részletezettségétôl függôen Az elemzés során alkalmazott jellemzôbb mutatók Esettanulmány az elemzéshez Felhasznált irodalom Mellékletek Mérleg A változat Mérleg B változat Eredménykimutatás összköltség eljárással, A változat Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással, A változat Eredménykimutatás összköltség eljárással, B változat Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással, C változat Cash flow-kimutatás Tárgymutató

8 ELÔSZÓ A számvitelt alapvetôen kétfajta ember tanulja meg, legalábbis annyira részletesen, hogy mondjuk egy órán keresztül értelmesen és folyamatosan tudjon róla beszélni. Az egyik, akibôl könyvelô vagy könyvvizsgáló lesz, a másik, akibôl közgazdász. Mindkét csapat kiváló emberekbôl áll, de teljesen másképp tekintenek a számvitelre. Az egyik csinálja, a másik használja. Elengedhetetlen mindkét szereplô számára, hogy pontosan értse a másik motivációit. Van azonban egy harmadik, az elôzô két csapatba tartozók összességét jóval meghaladó embercsoport, aki nem csinálja úgy, mint egy könyvelô, és nem is használja úgy, ahogy egy közgazdász. Ez a csoport a legszélesebb, azokat az embereket tömöríti, akik valamilyen szervezetben dolgozva, a szervezet mûködéséért vagy annak valamely területéért felelôsséget vállalnak és nap mint nap számviteli fogalmakkal dobálózva kommunikálnak. Kommunikálnak hol egymással, hol a könyvelôvel, hol a közgazdásszal. És leggyakrabban elbeszélnek egymás mellett, másként ítélnek meg helyzeteket, eltérôen értékelnek eseményeket. A számvitel fogalomrendszere ma nehezen nélkülözhetô nyelvezet, ha döntéseket kell hoznunk egy vállalkozást illetôen, mégpedig azért, mert szinte minden információ, ami rendelkezésre áll, ezen a nyelven íródott. Tisztelt Olvasó! A könyv, amelyet a kezében tart, e terminológiát kívánja bemutatni, és mindeközben kísérletet tesz arra, hogy tisztán a fogalmak ismertetésén túl jellemezze az okokat, amiért a rendszert olyanra építették, amilyen. Megpróbálkozunk még azzal is, hogy néhány jellemzô esemény hatását bemutassuk a számviteli információs rendszerre, annak érdekében, hogy a megértésen keresztül Ön szinte bármilyen változást, ami egy gazdasági társaságot érinthet, pontosan tudjon interpretálni, valamint képes legyen feldolgozni, megérteni, ha valaki ezt teszi. A könyv nem szórakoztató, reményeink szerint viszont hasznos, és száraz tartalma ellenére is talán olvasható. Ennek értelmében, ha jó szórakozást nem is, tartalmas idôtöltést mindenképp kívánunk azoknak, akik végig bírják, és csak remélni tudjuk, hogy a végén összeáll a kép. A szerzôk

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

BPP Professional Education

BPP Professional Education Együtt az ön karrierjéért. BPP Professional Education 2010-es képzési program Tartalomjegyzék BPP Professional Education 3 Miért éppen a BPP? 4 Referenciák 5 Vizsgával záródó kurzusaink 6 ACCA 6 DipIFR

Részletesebben

Professzionális pénzügyiszámviteli. képzések

Professzionális pénzügyiszámviteli. képzések Professzionális pénzügyiszámviteli képzések Executive Finance - Pénzügy felsővezetői szinten Hatékony vezetői munka ma már nem létezik anélkül, hogy a menedzsment tagjai ne legyenek tisztában döntéseiknek

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

Controlling-esettanulmányok

Controlling-esettanulmányok Dr. Böcskei Elvira Fabricius Ferke György Gácsi Roland Dr. Kandikó József Dr. Komáromi Kálmán Kristóf Péter Küsz András Seremet Anna Tirvol Tamás Dr. Tóth Antal Dr. Zéman Zoltán Controlling-esettanulmányok

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

A SZÁMVITELI ADATOKRA ÉPÜLŐ CASH FLOW-

A SZÁMVITELI ADATOKRA ÉPÜLŐ CASH FLOW- Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola dr. Veit József A SZÁMVITELI ADATOKRA ÉPÜLŐ CASH FLOW- KIMUTATÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁI Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A könyvvizsgálat fogalmi köre

A könyvvizsgálat fogalmi köre MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék KÖNYVVIZSGÁLAT A könyvvizsgálat fogalmi köre Dr. Pál Tibor I. Fogalmi kör A piacgazdaság

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

A SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI A SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK A SOROZAT TAGJAI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 1117

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli rendszerbôl nyert indikátorok szerepe az intézmények értékelésében

A pénzügyi-számviteli rendszerbôl nyert indikátorok szerepe az intézmények értékelésében A pénzügyi-számviteli rendszerbôl nyert indikátorok szerepe az intézmények értékelésében Dencsi József, Varró József, Balance Adó és Ügyviteli Szolgáltató Kft. A pénzügyi típusú indikátorok kétféleképpen

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. év A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához Az Alapítvány bemutatása: - neve: Tihanyi Alapítvány - címe: 1013 Budapest Krisztina

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A magyar számviteli szabályozás értékelése a vezetői számvitel beszámoltatási rendszerének továbbfejlesztésével Készítette: Majoros György Témavezető: Dr.

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2013. év Lezárva: 2014.02.10. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi vagy kéthavi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014..-től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében a törvény

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr.

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. XXIII XIII. évfolyam 03. szám, 2014 14. március ELEKTRONIKUS KIADVÁNY különszám Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. Topár József A hibakeresés,

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben