Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete."

Átírás

1 TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ / IGSZ BA / Közig. MA Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása: kötelező, kötelezően Kreditérték: választható, szabadon választható Számonkérés módja kollokvium/gyakorlati jegy/félévközi jegy Óraszám nappali (heti): 2 elmélet levelező (félévi): 12 elmélet Létszámkeret nappali tagozaton: korlátlan levelező tagozaton: korlátlan Tárgyat gondozó tanszék: Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgyjegyző neve, beosztása: Prof. Dr. Horváth M. Tamás A tárgy további oktatói, beosztásuk: Dr. Kotormán Annamária A tárgy célja: A tantárgy tanulása az államháztartási számvitel alapjainak és lényegi összefüggéseinek megismeréséhez és a mindennapi gyakorlatban történő igazgatásszervezői munkakörökben történő hasznosításához ad segítséget. A tananyag a számviteli törvényre alapozva, az aktuális Korm. rendelettel (Vhr.) kiegészítve komplex szemléletet nyújt a számviteli törvény és a kormányrendelet alkalmazásához. A hallgatók a nemzetközi számviteli elvekkel összhangban lévő olyan számviteli szabályokat sajátítanak el, amelyek alapján megbízható és valós összképet tudnak alkotni a jogszabályok hatálya alá tartozók vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásának törvényszerűségéről és szabályszerűségéről. Az oktatási anyag mindazoknak megalapozott tudást nyújt, akik fejezeteknél, a központi költségvetési szerveknél, az önkormányzatoknál és költségvetési intézményeiknél jogi és igazgatásszervezői jellegű munkakörökben a számvitelhez kapcsolódó tevékenységekkel munkájuk során találkoznak. II. A hetekre/konzultációkra lebontott tematika Nappali tagozat (hetekre lebontott tematika) ELŐADÁSOK TEMATIKÁJA HETI BONTÁSBAN: 1. hét KÖNYVVITELI ALAPISMERETEK - SZÁMLAKERET A számvitel története és rendszere (vállalkozói számvitel, bankszámvitel, nonprofit számvitel, költségvetési számvitel). A számvitel és könyvvitel fogalma, célja és feladatai. A gazdálkodó szervezetek vagyona. Az eszközök és források csoportosítása. Gazdasági műveletek. Kiadás, költség, ráfordítás, bevétel előírás, bevétel alapfogalmai. A számviteli bizonylat. Könyvelési tétel, könyvelési számlák. 2. hét ALAPVETŐ GAZDASÁGI MŰVELETEK KÖNYVELÉSE, SZÁMLAKERET A főkönyvi számlák megnyitása. Az eszközökkel kapcsolatos gazdasági műveletek. Az eszközökkel és a forrásokkal egyaránt kapcsolatos gazdasági műveletek. Kiadás, költség, ráfordítás, bevétel előírás, bevétel elszámolása a vállalkozásoknál. A kiadások és bevételek (a pénzforgalom) elszámolása a költségvetési szerveknél. Számlasoros és idősoros könyvelés.

2 Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. 3. hét A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELÉNEK SZABÁLYOZÁSA A számviteli törvény célja, hatálya. A számviteli törvény és a költségvetési szervekre vonatkozó Korm. rendelet. A számviteli alapelvek. A számviteli alapelvek érvényesülése a költségvetési szerveknél. A számviteli alapelvek egymással való kapcsolata. A számviteli politika. Az intézményi számlarend tartalmi sajátosságai. Bizonylati rend. 4. hét BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK KÖNYVELÉSE A bevételi előirányzatok könyvelése. A bevételi előirányzat fogalma, csoportosítása, módosítása. A bevétel rögzítése, mint a főkönyvi könyvelés sajátossága. A bevételi előirányzatok könyvelése közgazdasági osztályozás szerint. Bevételi előirányzatok könyvelése funkcionális osztályozás szerint. A bevételi előirányzati számlák év végi zárási feladatai a kincstári rendszerbe és a nem kincstári rendszerbe tartozó költségvetési szerveknél. A kiadási előirányzatok könyvelése. A kiadási előirányzat fogalma, csoportosítása, módosítása. Az előirányzatok rögzítése, mint a főkönyvi könyvelés sajátossága. A kiadási előirányzatok könyvelése közgazdasági osztályozás szerint. Kiadási előirányzatok könyvelése funkcionális osztályozás szerint. A kiadási előirányzat számlák év végi zárási feladatai a kincstári rendszerbe és a nem kincstári rendszerbe tartozó költségvetési szerveknél. 5. hét BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE Bevételi előirányzatok teljesítése. A bevételek fogalma, csoportosítása, jogcímei. Bevételi teljesítések főkönyvi elszámolásának követelményei. A bevételi előirányzatok teljesítésével kapcsolatos fontosabb gazdasági események könyvelése. A bevételek év végi elszámolása: a kincstári körbe tartozó intézmények és a kincstári körbe nem tartozó intézmények bevétel elszámolásai közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint. 6. hét KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE A kiadási előirányzatok teljesítése. Kiadások fogalma, csoportosítása. A kiadások - kiadási előirányzatok teljesítése - főkönyvi elszámolásának követelményei. A kiadási előirányzatok teljesítésével kapcsolatos legfontosabb gazdasági események könyvelése A közgazdaságilag, valamint a funkcionálisan elszámolt kiadási előirányzat teljesítések főbb jellemzői. A kiadások felosztásának elvei. A kiadások év végi elszámolása, a kincstári körbe tartozó intézményeknél és a kincstári körbe nem tartozó intézményeknél közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint. 7. hét AZ ESZKÖZÖK KÖNYVVITELE A befektetett eszközök fogalma, csoportosítása, az egyes csoportok értékelési elvei, helye a mérlegben. A befektetett eszközök könyvelésének általános előírásai. A befektetett eszközök analitikus nyilvántartása. A forgóeszközök fogalma, csoportosítása, az egyes csoportok értékelési elvei, helye a mérlegben. A forgóeszközök könyvelésének általános előírásai. A forgóeszközök analitikus nyilvántartása Az egyéb aktív elszámolások fogalma, csoportosítása, analitikus nyilvántartása, főkönyvi elszámolása, pénzügyi elszámolásának hatása a mérlegre és a pénzforgalomra. 8. hét A FORRÁSOK KÖNYVVITELE

3 A saját források fogalma, csoportosítása, értékelése, könyvvitele, helye a mérlegben. A saját források változásának hatása a könyvviteli mérlegre. A kölcsönforrások fogalma, csoportosítása, értékelése, könyvvitele, analitikus nyilvántartása, leltározása. A kölcsönforrások változásainak hatása a könyvviteli mérlegre. A kölcsönforrások helye a mérlegben és kapcsolata a beszámoló más részeivel. Az egyéb passzív elszámolások fogalma, csoportosítása, analitikus nyilvántartása, főkönyvi elszámolása, pénzügyi elszámolásának hatása a mérlegre és a pénzforgalomra 9. hét ZÁRLATI FELADATOK, AZ ÉVES BESZÁMOLÓ Zárlati feladatok: a havi zárlat, negyedéves zárlat, az év végi zárlat. Leltározás, egyeztetés, értékelés. A bankszámlákkal kapcsolatos feladatok. Rendező- és zárótételek könyvelése. A főkönyvi kivonat. A főkönyvi kivonat tartalma. A főkönyvi kivonat és az éves beszámoló által nyújtott információk: intézményi információk, felügyeleti szervi információk, kormány szintű és egyéb felsőbb szintű információk. 10. hét MÉRLEG PÉNZFORGALMI JELENTÉS A könyvviteli mérleg szerkezete, felépítése, mérlegtételek és értékelési elveik. Pénzforgalmi jelentés. A pénzforgalmi jelentés tartalmi és szerkezeti követelményei. A pénzforgalmi jelentés kapcsolata a költségvetési beszámoló egyes mellékleteivel. 11. hét PÉNZMARADVÁNY Pénzmaradvány-kimutatás. A pénzmaradvány fogalma, megállapítása a pénzmaradványkimutatás alapján. A pénzmaradvány megállapítása a könyvviteli elszámolás alapján. 12. hét ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY Előirányzat-maradvány kimutatás. Az előirányzat-maradvány fogalma. Az előirányzatmaradvány megállapítása az előirányzat-maradvány kimutatás alapján. Az előirányzatmaradvány megállapítása a főkönyvi könyvelés alapján. 13. hét EREDMÉNYKIMUTATÁS - KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Eredménykimutatás (pénzforgalmi eredmény) szerkezete, felépítése, eredménykimutatás tételei a kincstári és a nem kincstári költségvetési szerveknél. A pénzforgalmi eredmény fogalma. A pénzforgalmi eredmény megállapítása az eredménykimutatás alapján és a könyvviteli elszámolás alapján. A kiegészítő mellékletek számszerű kimutatása és szöveges indoklása.

4 Levelező tagozat (konzultációkra lebontott tematika ELŐADÁSOK TEMATIKÁJA HETI BONTÁSBAN: 1. hét KÖNYVVITELI ALAPISMERETEK - SZÁMLAKERET SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELÉT SZABÁLYOZÓ HATÁLYOS KORMÁNYRENDELET 2. hét KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK KÖNYVELÉSE KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVELÉSE 3. hét BEFEKTETETT ESZKÖZÖK KÖNYVVITELE FORGÓESZKÖZÖK KÖNYVVITELE 4. hét A SAJÁT FORRÁSOK KÖNYVVITELE A KÖLCSÖNFORRÁSOK KÖNYVVITELE EGYÉB AKTÍV ÉS PASSZÍV ELSZÁMOLÁSOK KÖNYVVITELE 5. hét ZÁRLAT FELADATOK, AZ ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG PÉNZFORGALMI JELENTÉS - PÉNZMARADVÁNY 6. hét ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY EREDMÉNYKIMUTATÁS - KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET III. Követelményrendszer NAPPALI TAGOZAT Az előadások látogatása kötelező, a hiányzások a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően kerülnek elbíráslásra. A félév aláírásának nincs feltétele. Vizsgán csak érvényes leckekönyvvel lehet megjelenni (aki személyi igazolványát nem tudja felmutatni a vizsga előtt, az nem vizsgázhat!). A vizsga formája: írásbeli kollokvium. A vizsgafeladat 10 tesztet, 10 eldöntendő kérdésre válaszadást, 10 könyveléssel, mérleggel, előirányzat- és pénzmaradvánnyal kapcsolatos megválaszolandó kérdés-feladatot tartalmaz. A vizsgázó a tanrend szerint elméleti jegyet kap a tantárgyból. LEVELEZŐ TAGOZAT Az előadások látogatása nem kötelező, de a tananyag elsajátításának alapfeltétele. A félév aláírásának nincs feltétele. Vizsgán csak érvényes leckekönyvvel lehet megjelenni (aki személyi igazolványát nem tudja felmutatni a vizsga előtt, az nem vizsgázhat!). A vizsga formája: írásbeli kollokvium. A vizsgafeladat 10 tesztet, 10 eldöntendő kérdésre válaszadást, 10 könyveléssel, mérleggel, előirányzat- és pénzmaradvánnyal kapcsolatos megválaszolandó kérdés-feladatot tartalmaz. A vizsgázó a tanrend szerint elméleti jegyet kap a tantárgyból. IV. Kreditelismerési feltételek Államháztartási mérlegképes könyvelői oklevéllel rendelkezők felmentést kapnak, ha azt évtől szerezték. A jogszabályi változások miatt a korábbi években szerzett vizsgák nem fogadhatók el.

5 Költségvetési számvitelből, államháztartási számvitelből szerzett eredményes vizsga alapján felmentést kapnak, ha azt évtől szerezték bármely felsőfokú szakképzés, vagy főiskolai, egyetemi képzés keretében. A jogszabályi változások miatt a korábbi években szerzett vizsgák nem fogadhatók el. V. Tananyag, szakirodalom Kötelező irodalom: Reke Barnabás: Minimumkérdések Alapfogalmak a számviteléhez (elektronikus tananyag, a Tanszéki honlapról letölthető,) Reke Barnabás: Államháztartási számvitel alapismeretei előadásanyaga (elektronikus tananyag, a Tanszéki honlapról letölthető) Ajánlott irodalom: Farkas Istváné: Költségvetési szervek számvitele. Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centum, 2001 Költségvetési szervek kézikönyve II-III. kötet. Költségvetési könyvelés Saldó Budapest Szerkesztette: Gubányi Lászlóné Szabó M- Szamkó J-né: Költségvetési szervek számvitele Perfekt 023/2004 Számvitel Az államháztartási szervek számvitele, oktatási anyag, Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Bp, 2001 Számvitel és könyvvizsgálat szakfolyóiratok

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév I. félév A TANTÁRGY Megnevezése: SZÁMVITELI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS Kódja: NFG_IF106G2 ISMERETEK Szak: Idegenforgalmi szakmenedzser szak Heti tanóra: 2 A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről A 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet (A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3 2. A szakképesítések,

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA... 5 1. A számlarend

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/számviteli alapismeretek 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés/számvitel

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/számviteli alapismeretek 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés/számvitel 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Könyvvezetés és beszámolókészítés Fontos: - külalak fontossága - szabálytalan javítások kezelése - szabályos hivatkozások könyveléskor Követelménymodulok 11504-12

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 02 Költségvetés-gazdálkodási

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 344 01 2. A szakképesítés megnevezése: Államháztartási

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Bogyiszló Község Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 4. számú melléklet AZ 55 343 0 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 0 000 55 0 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben