NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA"

Átírás

1 NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

2 A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC

3 NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

4 Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Elsô magyar nyelvû kiadás: 2008 Nagy Béla, 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elôadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetôen is. Printed in Hungary

5 TARTALOM Bevezetés... 7 Családi környezete, ifjúsága Egyetemi tanulmányai A hazatérés után Az MTA levelezô tagságára vonatkozó ajánlásai Az MTA rendes tagságára vonatkozó ajánlása Közéleti funkciói Egyetemi oktatói tevékenysége Mauritz Béla akadémiai visszaminôsítésének története.. 54 Családi élete Mauritz Béla akadémiai tagságának visszaállítása Mauritz Béla újratemetése Összefoglalás Bibliográfia... 89

6

7 BEVEZETÉS Mauritz Bélával 1963-ban, még negyedéves egyetemi hallgató koromban találkoztam személyesen elôször és utoljára a Magyar Állami Földtani Intézet könyvtárában. Addig csak a nevét hallottam tanítómesteremtôl, Sztrókay Kálmán Imre professzortól, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásványtani Tanszékének vezetôjétôl, Mauritz Béla tanszéki utódjától. Sztrókay professzor mindig nagy tisztelettel beszélt nekünk, hallgatóinak az elôdjérôl. Szakdolgozati témaválasztásom igazán szerencsésen alakult. Az 1960-as évek elejétôl az Országos Érc- és Ásványbányászati Vállalat megkezdte a mátraszentimrei érctelér kutatását. Ennek az érces telérnek szerettem volna az ásványtani és ércteleptani feldolgozását elvégezni. Szerencsés voltam, mert erre Vadász Elemér professzor úr is az áldását adta. A téma 7

8 kidolgozását a szakirodalom feldolgozásával kezdtem a MÁFI Könyvtárában és Kézirattárában. Az egyik ilyen irodalmazással töltött napon a MÁFI Könyvtárában Mauritz Béla, a kért folyóiratokra várakozva, hozzám lépett és megkérdezte, hogy mivel foglalkozom. A kérdéstôl meglepetten, nagyon röviden tájékoztattam a szakdolgozati témámról. Mauritz professzor úr meghallgatva válaszomat azt javasolta, hogy kérjem ki Vendel Miklós soproni professzor ércteleptani jegyzetét, amelyben a hidrotermális ércesedésekre vonatkozóan nagyon sok hasznos információt találhatok. Természetesen megköszöntem a segítségét, és úgy jártam el, ahogy tanácsolta. Sajnos ezt követôen már személyesen nem találkoztunk. Nevével késôbb a szakirodalmon kívül a Magyar Tudományos Akadémián, az 1989-es közgyûlésen, az 1949-es kizárásokat felülvizsgáló rehabilitációs eljárások során találkoztam ismét. Életének számtalan pozitív vonatkozására elôdje, Krenner József és 8

9 tanszéki utódja, Szádeczky-Kardoss Elemér életének feldolgozása során figyeltem fel ismét. A döntô indíttatást, hogy Mauritz Béláról az MTA Múlt Magyar Tudósai sorozatában írjak, Sztrókay Kálmán Imre professzor nekem dedikált cikke adta, amelyet Mauritz Béla születésének 100. évfordulója tiszteletére írt a Magyarhoni Földtani Társulat kiadványában, a Földtani Közlönyben. Az igen megtisztelô dedikációt idézem: Az elhunyt nagy elôd tanítványa a kiváló tanítványának Sz. K. 9

10 CSALÁDI KÖRNYEZETE, IFJÚSÁGA Mauritz Béla május 3-án Kassán született pedagógus családban. Édesanyja, született Heinrich Amália ( ) háztartásbeli. Édesapja, Mauritz Rezsô ( ) kassai középiskolai tanár. A családnak hat gyermeke született: Géza ( ), Erzsébet ( ), Matild ( ), Gyula ( ), Béla ( ) és Vilma ( ). Mauritz Rezsô Rozsnyón és Kassán iskolaigazgatói tisztséget is betöltött. Ebbôl a beosztásból helyezték át Budapestre, a VI. kerületi reáliskola (Fasori Gimnázium) vezetôjének. A hatgyermekes család Budapestre költözése után Mauritz Béla itt folytatta középiskolai tanulmányait. Alig múlt 17 éves, amikor kitûnô minôsítéssel érettségizett. Az érettségi bizonyítvány megszerzése után felvételt nyert az Eötvös Collegiumba, amely akkor még a IX. kerületben, a mai Gönczy Pál utcában mûkö- 10

11 dött. Ezzel egy idôben beiratkozott a Budapesti Tudományegyetem vegytan természetrajz tanári szakára. A Mauritz család a Szepességbôl, Göllnicbányáról származott. A család eredetérôl Szepesházy Kálmán január 25- én, a Mauritz-tanítványok baráti összejövetelén a következô történetet mesélte: A francia vallásháborúk idején, Franciaországból egy Moritz Degre nevezetû protestáns kékfestô menekült Magyarországra és telepedett le Göllnitzbányán. A család alapításakor az anyakönyvvezetô a kékfestô Moritz keresztnevét családi névként értelmezte, és azt hibásan Mauritz névként írta le. Ezt követôen a leszármazottai már Mauritz családnéven szerepeltek. Mauritz Béla számos tanítványának visszaemlékezésébôl tudjuk, hogy fegyelmezett, szerény, takarékos, minden hivalkodás nélküli viselkedését gyermekkorában szívta magába a zipszer miliôben. Hallgatóinak mindig nagy szeretettel beszélt fiatalkori élményeirôl: a Göllnic-völgyi vashámorok hangulatáról, a környék hatalmas fenyveseirôl, a köz- 11

12 tük fellelhetô zöld, füves tisztásokról, amelyek látványát a nyári vakációk idején itta magába. Visszaemlékezett arra is, hogy a zsarkócai bánya hányóján gyûjtött csillogó ásványok világa határozta meg az életútját. Hasonlóan sokszor és sok szeretettel emlékezett meg az Eötvös Collegiumban töltött éveirôl is. Ezekrôl már egyetemi tanár korában az általa vezetett szakmai kirándulásokon beszélt szívesen. 12

Életútja. Nagy Iván által közölt családfa 134 137.

Életútja. Nagy Iván által közölt családfa 134 137. Életútja A Thann család Elzászból került Magyarországra a XVI. században. (Felső-Elzászban van egy Thann nevű városka.) Nagy Iván szerint 4 a Thann család Abauj megyei eredetű, ott érte megnemesítését,

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

Károlyházy Frigyes (1929 2012) neve

Károlyházy Frigyes (1929 2012) neve 2014. MÁRCIUS ki néma volt netán s csak lelkesedni rest Károlyházy Frigyes eltávolítása az Eötvös Collegiumból 1949-ben RADNAI GYULA Károlyházy Frigyes (1929 2012) neve jól ismert a természettudományosan

Részletesebben

senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon

senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon Beszélgetés Dr. Dr. h.c. Harald Zimmermann professzorral, akadémikussal, a magyar történelem nagykövetével Professzor Úr, az Ön munkásságát sokan ismerik,

Részletesebben

Gyôr zenéje a 17 18. században

Gyôr zenéje a 17 18. században Gyôr zenéje a 17 18. században 1 2 Bárdos Kornél Gyôr zenéje a 17 18. században A mûvek tematikus jegyzékét összeállította Vavrinecz Veronika Akadémiai Kiadó, Budapest 2007 3 Készült a Magyar Tudományos

Részletesebben

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Ebben az évben több alkalommal és különbözô helyen került sor, egykor az Alma Materben végzett, a bányászatban, a földtudományok területén 50, 60 és

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

Szín játék költészet

Szín játék költészet Szín játék költészet Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére Szerkeszte e Czibula Katalin Demeter Júlia Pintér Márta Zsuzsanna Partium Kiadó Protea Egyesület r e c i t i Budapest Nagyvárad

Részletesebben

Bruckner Győző (1877 1962)

Bruckner Győző (1877 1962) arcképcsarnok 15 Stipta István Bruckner Győző (1877 1962) Győző Bruckner (1877 1962). Between the two world wars, the director and prominent teacher of the Augustan Evangelical Academy of Law which was

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Híröss Naptár. Toókos György nyugdíjas kézilabdaedző, sportvezető 70. NAPRA Id. Nagy László nyugdíjas kisiparos, aranykoszorús mester

Híröss Naptár. Toókos György nyugdíjas kézilabdaedző, sportvezető 70. NAPRA Id. Nagy László nyugdíjas kisiparos, aranykoszorús mester ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H-ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476-115 E-AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Beszélgetés Dr. Sokcsevits Dénessel Minden magyarországi nemzetiségnek, népcsoportnak vannak emblematikus személyiségei, megkerülhetetlen szakemberei, a közéletben,

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 A Debreceni Tudományegyetem Ásvány-földtani Intézetének története 1929 1949 között Short history of the

Részletesebben

Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál

Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál (A KFVSz Dunántúli Helyi Szervezetének szakmai napja, Nagykanizsa, 2002. február 27.) A szálloda alagsori éttermének bejárata elôtt

Részletesebben

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2013. SZEPTEMBER 6. SZÁM Visszatekintés, javaslatok

Részletesebben

XX. századi Magyar Tudósnők

XX. századi Magyar Tudósnők XX. századi Magyar Tudósnők Ács Zsuzsanna orvos, neuroendokrinológus (Budapest, 1937. 03. 21. Budapest, 1997. 08. 03.) Kutatási területe a kísérletes neuroendokrinológia, és elsősorban az agyalapi mirigy

Részletesebben

A történet kezdete De Gerando Antonina életútjának töredékei

A történet kezdete De Gerando Antonina életútjának töredékei Márton Hajnalka Márton Hajnalka De Gerando Antonina életútjának töredékei, melyet egyazon időben nevezhetünk a kezdeti történetnek, a 19. században játszódik. Ugyanakkor a történet kezdete történetek kezdeteivé

Részletesebben

ROPPANT JÓ ÉRZÉS FOGOTT EL, AMIKOR MEGTUDTAM, HOGY TÖRTÉNELEM ÓRA IS

ROPPANT JÓ ÉRZÉS FOGOTT EL, AMIKOR MEGTUDTAM, HOGY TÖRTÉNELEM ÓRA IS ROPPANT JÓ ÉRZÉS FOGOTT EL, AMIKOR MEGTUDTAM, HOGY TÖRTÉNELEM ÓRA IS LESZ. Interjú Pritz Pállal, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék professzorával Modern Magyarország: Mesélne valamit

Részletesebben

Én plántáltam, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Az ifjúság nevelése Karácsony Sándor, a nagyhírű professzor pedagógiájában

Én plántáltam, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Az ifjúság nevelése Karácsony Sándor, a nagyhírű professzor pedagógiájában Én plántáltam, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Az ifjúság nevelése Karácsony Sándor, a nagyhírű professzor pedagógiájában Az adhatás gyönyörűsége és a ma öröme. KFRTKF, Debrecen, 2010. 52-59.

Részletesebben

JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN

JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN Szerkesztette: Pongrácz László Balatonfüred 2010 1 Balatonfüredhez kapcsolódóan, kilenc, olyan természettudóst kell megemlíteni, akiknek

Részletesebben

Staar Gyula. Simonyi Károly veszít. Németh Lászlót a Műegyetemre!

Staar Gyula. Simonyi Károly veszít. Németh Lászlót a Műegyetemre! Staar Gyula Simonyi Károly veszít Fáj veszni látnom annyi büszke álmot. Juhász Gyula bukásukban is ők vitték tovább az igazságot. Illyés Gyula Könyvtáram régi lakója egy könyvecske, inkább füzet: alig

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

INTERJÚ KECSKEMÉTI GÁBORRAL, AZ IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA VEZETŐJÉVEL

INTERJÚ KECSKEMÉTI GÁBORRAL, AZ IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA VEZETŐJÉVEL Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVII., Fasc. 1. (2012), pp. 211 239. INTERJÚ KECSKEMÉTI GÁBORRAL, AZ IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA VEZETŐJÉVEL H. Z.: A Miskolci

Részletesebben

Karácsony Sándor szerepe az ifjúsági mozgalomban

Karácsony Sándor szerepe az ifjúsági mozgalomban KARACS ZSIGMOND Karácsony Sándor szerepe az ifjúsági mozgalomban Mágnesember, így nevezte Karácsony Sándort Németh László. Lankadatlan munkakedve, szervezõkészsége, mozgékonysága /világháborús sebesülése

Részletesebben

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak A Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak Dr. Farkas György

Részletesebben

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Sey Gábor: 30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Valójában dolgozatom megírására elsősorban a Gyógyszerészet a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Lapjának 2000.augusztusi számában, dr. Sági Erzsébet:

Részletesebben