Szervezeti magatartás/ Fontosabb nevek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti magatartás/ Fontosabb nevek"

Átírás

1 Szervezeti magatartás/ Fontosabb nevek (2011) Készítette: Papp Dániel 2011.május 1 / 10. oldal

2 Ackoff: szervezet definíciójának integráns része a kommunikáció Adams Méltányosság: igen erős motivációt jelent a méltánytalannak talált helyzet kiigazítására való törekvés. Alderfer Létezés-Kapcsolat-Fejlődés elmélete: egyidejűleg több szükségleti szint is befolyásolja motivációnkat, ha egy magasabb szintű szükséglet kielégítése korlátokba ütközik, akkor visszalépünk. Argyris: érett (függetlenség és aktivitás állapota) és éretlen személyiség. + Az elégedetlenség többféle magatartást is kiválthat: erejét megfeszítve dolgozik, apatikus, védekező, kivonul a szervezetből. + Arra törekszünk, hogy cselekedeteink 4 alapvető értékkel legyen összhangban: saját kontrollunkat érvényesítsük, nyereségünket maximalizáljuk, negatív érzéseinket elfojtsuk, racionálisak legyünk. Egyhurkos tanulás: magatartás következményeit vizsgáljuk, megállapítjuk, hogy ez megfelel-e elvárásainknak, szükség esetén módosítunk. Kéthurkos tanulás: elvárásainknak meg nem felelő következmény esetén a magatartást meghatározó tényezőket vizsgáljuk felül és változtatjuk meg. Argyris és Schön: Szervezeti tanulás: az a folyamat, ahogyan a szervezetek feltárjk, elemzik és korrigálják az elkövetett hibákat. Az ideális szervezet képes kéthurkos módon tanulni. Arrow: Lehetetlenségi tétel: 3-nál több szavazó és döntési alternatíva esetén nincs olyan döntési szabály, ami kielégítené mind a logikai konzisztencia, mind az igazságosság követelményeit. Barnard: milyen feltételekkel lép be az egyén a szervezetbe; milyen feltételekkel veszik őt fel. Hozzájárulás-kielégülés modell: a szervezet és az egyén céljai közötti konfliktusokat kölcsönös kompromisszumokkal lehet feloldani. Szervezet: saját túlélési szükségletek és célok által vezérelt személytelen cselekvési rendszerek. Bartee: a probléma egy észlelet jelen idejű állapot és egy kívánatosnak észlelt állapot közötti különbség. Bavelas: rámutat, hogy a csoportban kialakított kommunikációs sémák miként határozzák meg a csoport struktúráját. 2 / 10. oldal

3 Beer: Változás=E*M*F>K: E = jelenlegi helyzettel való elégedetlenség, M=változás modellje, F= változás folyamata, K=változás költségei azaz a változás csak akkor valószínű, ha az elősegítő tényezők ellensúlyozzák a változás költségeit. Berne: 3 én-állapotú személyiség: szülő én-állapot, felnőtt én-állapot, gyermek énállapot. Ezek együtt biztosítják a harmonikus személyiséget Bihari Mihály: Eszközök, melyekkel az alkalmazottak ellensúlyozni tudják az infohiányt: kemény infok visszatartása, infodömping, szűrt infok, egyetlen alternatíva stratégiája Blake-Mouton: Vezetési rács modellje: Koordináta rendszerben, 2 dimenzió: beosztottakra fordított figyelem, termelésre fordított figyelem. 5 vezetési stílus: csoportközpontú, emberközpontú, kompromisszumos, hatalom-engedelmesség, félvezetés. Catell: személyiségtípusok különböző tulajdonságok kiragadásával (16db). Colliner és Lewin: Akciókutatás: a kliens és a tanácsadó folyamatos együttműködésére épít a folyamat minden fázisában. Covey: az érett személyiség lényeges jellemzője az egyensúly (érzéseink összhangba hozása mások érzéseinek figyelembevételével). Deal és Kennedy: Erős kultúra: a domináns kultúra azon alapvető értékei, amelyen széles körben osztoznak a szervezetben és amelynek hatása erőteljes a szervezeti tagok magatartására. Dulewicz: Középvezetői kompetencia-lista probléma: egyetlen típust vázol fel, míg a gyakorlatban több eredményes stílust is elismer. Eysenck: stabil-labilis, ill. introvertált-extrovertált koordináta rendszerbe helyezi a személyiségtípusokat. Fayol Méltányossági elv: munkavállalói érdekek figyelembe vétele. + A megfelelő embert a megfelelő helyre. + Közvetlen irányítás: a leadership legkorábbi megjelenési formája; Kor vezetőinek emberfelfogása: X elmélet. Festinger: Tartósan nem tudjuk elviselni a külvilág elvárása és saját magatartásunk közötti ellentmondást. Belső szükségletünk, hogy cselekvéseink és attitűdjeink, hiedelmein összhangban legyenek. Fiedler: Kontingencia-modell: személyiségközpontú vonulat, alapfeltevése: különböző vezetési szitukban más és más stílus kell; 2 fajta vezetési stílus a legkevésbé kedvelt munkatárs teszt segítségével: feladatorientált, kapcsolatorientált. 3 / 10. oldal

4 Fisher és Ury: Problémamegoldó tárgyalási stílus French és Raven: Referens hatalom: nemcsak a vezető személye, de az általa kinyilatkoztatott parancsok, elvárások, sőt a vezető magatartása is követésre talál. Jutalmazó hatalom, Kényszerítő hatalom. Freud: Pszichoanalitikus elmélet: személyiség 3 része: felettes én (szuperego); én (ego); ösztön-én. Greiner: Változásvezetési stratégia: lassú és fokozatos valamint a gyors és radikális változás eldöntését tekinti központi kérdésnek. Hackman: Team: jól teljesítő csapat, de a tagokat valójában egyénenként vezessük. Handy: Kultúratipológia: Kiindulás: különböző tevékenységet végző szervezetek eltérő értékrendet fejlesztenek ki 4 jellegzetes kultúra: hatalomkultúra=pókháló (meghatározó központi szereplő); szerepkultúra=görög oszlopcsarnok (logika és ésszerűség alapján); feladatstruktúra=háló (munkakör és projekt irányultság); személyiségkultúra=halmaz (egyszerű). Herbert Simon: Programozott és nem programozott döntések vannak. + Korlátozott racionalitás modellje: nem mérlegeli az összes alternatívát, az első kielégítőt választja. Hersey és Blanchard: Vezetési stílusok: aszerint kell megválasztani, hogy milyen érett a beosztott; 4 stílus: diktáló, eladó, résztvevő, delegáló; 4 érettségi szint: 1. se nem képes, se nem hajlandó, 2. hajlandó de nem képes, 3. képes de nem hajlandó, 4. képes és hajlandó is. 2 dimenzió: feladatorientáltság, kapcsolatorientáltság. 4 / 10. oldal

5 Herzberg: Kéttényezős modell: A munkával való elégedettség 2 tényezője: motivátorok, higiéniás tényezők. Hippokratész: Személyiségtipológiák: melankolikus (depressziós), kolerikus (ingerlékeny), szangvinikus (derűlátó), flegmatikus (nyugodt, közönyös). Hofstede: Kultúra: a gondolkodás és a cselekvés közösségi programozottsága a közös értelmezés hasonló, előrejelezhető cselekvésekhez vezet. Kísérlete: 4 olyan dimenziót tudott kimutatni, amelyek mentén a nemzetközi kultúrákban meglévő különbségek megragadhatók: Hatalmi távolság index (adott társadalomban milyen a vezetői döntéshozatal jellege, mennyire félne a munkatársak a felettesüktől); Bizonytalanságkerülés index (milyen erős a szabályokhoz való ragaszkodás mértéke); Individualizmus-kollektivizmus (egyén és a közösség jellemzői); Férfias-nőies értékek. 4 ideáltípus: piac (alacsony vertikális tagozódás, autonómia és mellérendeltség előtérben); jól olajozott gépezet (munkafolyamatra orientált bürokrácia alig van szükség egyedi utasításokra); család (személyorientált bürokrácia, szervezeti tagok között közvetlen kapcsolat); piramis (teljes bürokrácia, erőteljes vertikális tagozódás, hierarchia). Hunt: Cél-motiváció elmélet: a motiváció az egyéni célokból érthető meg 6 különböző cél: anyagi jólét, strukturáltság, kapcsolat, elismertség, hatalom, kreativitás és fejlődés. Ezek a célok dinamikus, nem hierarchikus struktúrát alkotnak. Kapitány Ágnes és Gábor: Értékrendek: hagyományőrző, polgári-individualista, utópista-anarchisztikus, bürokratikus. Katzenbach és Smith: Team vs. Munka csoport Kolb: Új tanácsadási koncepció: valódi viselkedésváltozásra csak saját tapasztalatokon keresztül tehetünk szert. 5 / 10. oldal

6 Koonzt és társai: Vezetési stílusok: keménykezű parancsoló, jóakaratú parancsoló, konzultatív stílusú vezető, részvételi csoport. Kornai és Matits: összevette a redisztribúció előtt és utáni eredményt. Kotter: Manager-Leader modell: 2 egymást kiegészítő szerep: manager: szervezeti komplexitás - eredménye a belső hatékonyság; leader: változásokra koncentrál eredményesség, környezeti kihívásokra sikeres válaszadás. + Változásvezetési forgatókönyv: kiindulás: valamennyi változási folyamatnak keresztül kell mennie meghatározott szakaszokon, amelyeknek megvan a maguk időigénye (8 lépés: sürgősségérzés, koalíció, jövőkép, terjesztés, munkatársak szabadjára engedése, rövid távú sikerek, további változások, intézményesítés). Kotter és Schlesinger: Változási stratégia szituációs tényezői: lassú és gyors változás közötti választáshoz 4 tényező kell megfontolni: az ellenállás előre jelezhető mértéke és formái; a kezdeményezők és ellenállók pozíciói; kiknél vannak a fontos infok; változás tétje Kurt Lewin: Mező elmélet: viselkedés = személyiség + környezet. Laky Teréz: a pénzforrásokért való alku folyamán szinte felcserélődik az eszköz és a cél. Lawrence-Lorsch: Környezet-szervezet-csoport-egyén illeszkedésének követelményét fogalmazzák meg. + a sikeresen működő vállalatok a fokozódó környezeti bizonytalanságra szervezeteik belső differenciálásával válaszolnak. Lewin: egy kialakult magatartás megváltoztatásához 3 lépcsőben juthatunk el: kiolvasztjuk a jelenlegit, helyettesítjük újjal, új viselkedést visszafagyasztjuk. + Vezetési stílusok: autokratikus, demokratikus, laissez faire (passzív résztvevő). Likert: Egytényezős modell participatív, támogató vezetési stílust ajánlotta; 4fokozatú tipológia, 2 szélső érték megegyezett Lewin autokratikus és demokratikus stílusával. Mastenbroek: Szervezet hálózatmodellje: a szervezeteket egymással kölcsönös függési viszonyban álló csoportok hálózatának tekinti. Csoportok között 4 fajta kapcsolati típus: instrumentális (strukturális és technikai egymásrautaltság); társas-érzelmi (rokonszenv, ellenszenv); hatalmi-függőségi (saját befolyás növelése = pecking order modell); tárgyalási. 6 / 10. oldal

7 Max Weber: a szervezetek célját kívülről várja a célkitűzés olyan politikai kérdés, amelyet a vezető vagy egy döntéshozó testület fogalmaz meg. Hatalom: ha egy társadalmi kapcsolaton belül van rá esély, hogy valaki saját akaratát az ellenszegülés ellenére is keresztülvigye, függetlenül attól, hogy min alapul ez az esély. Személyiség erejére alapozott (karizmatikus) hatalom: forrása a vezető vonzó személyisége, akihez hasonlók akarnak lenni a követők. Intézményesül hatalom: a szervezet egy meghatározott pozíciójához kapcsolódó jogosítványok köre. McGregor: X-Y elmélet McClelland: Kapcsolat-teljesítmény-hatalom elmélet: kapcsolatmotiváció = elfogadottság, szeretettségi iránti vágy; teljesítménymotiváció = belső hajtóerő a sikerre; hatalmi motiváció = hatással legyünk másokra. Sem a túl könnyű sem a túl nehéz elvárások nem eredményeznek jó egyéni teljesítményt. Mechanic: Hatalom: amilyen mértékben rendelkezik egy beosztott a főnökei számára nehezen hozzáférhető tudással, olyan mértékű hatalommal fog bírni velük szemben. Merton: A bürokrácia diszfunkciója: a múltban sikeres megoldások hasznavehetetlennek bizonyultak. Michigani Egyetem Modellje: 2 vezetési stílus: feladatcentrikus, beosztottcentrikus. Miller: Tudatos-tudattalan tanulás: kimutatta, hogy egy átlagos képességű ember egyidejűleg tudatosan 7 2 információt, ingert tud kezelni. Magatartás alapú tényezők: (pl. korlátozott felfogóképesség, figyelem). Mintzberg: Vezetői szerepek: empirikus alapokon bizonyítja, hogy a vezetői szerepek mindegyik összefüggésben áll a kommunikációval; 3 szerep: személyközi (nyilvános megjelenések, főnöki, kapcsolattartó); információs (gyűjtő, szétosztó, szóvivő); döntési (vállalkozói, zavarelhárító, erőforrás-elosztó, tárgyaló-megegyező). Nutt: Változtatási technikák: vezető szempontjából írja le: beavatkozási; részvételi; szakértői meggyőzésen alapuló; kényszerítő. O Day: A reformer magatartás elleni védekezés eszköztára: indirekt rituális megfélemlítési eszközök, direkt megfélemlítési eszközök. Középvezetői szint védekező eszközei: hatálytalanítás, elszigetelés, direkt lejáratás, a reformer eltávolítása a szervezetből. 7 / 10. oldal

8 Ohioi Állam Egyetem Modellje: 2 vezetési stílus jellemzőit különítik el: kezdeményezés-strukturálás dimenziója, figyelem dimenziója. Paul R. Lawrence: a szervezeti magatartás egyszerre kutatási és gyakorlási terület. Elemzési egysége minden, ami a szervezeti környezetben vizsgálható; Gyakorlati területe a szervezeti és vezetői teljesítmény javításával foglalkozik. Pavlov: Tanulás modell: bizonyos ingerekkel olyan viselkedési válaszokat alakítunk ki, amelyek eredetileg más ingerekhez kapcsolódtak. Petőfi Sándor: 1848-as költő, hazafi Pfeffer: Szervezeti politika eszközei: célzatosan megválasztott döntési kritériumok, külső szakértők bevonása, koalíciók, bizottságok, kooptálás. Jó eredmény azokban a puha eljárásokban van, amelyek meghatározzák az ott dolgozó emberek viselkedését, elkötelezettségét. Pfeffer és Salancik: szervezeten belül azok kerülnek hatalmi pozícióba, akik a szervezeten belüli munkamegosztás révén a kritikus erőforrásokat meg tudják szerezni. Porter: Helyettesíthetőség: helyettesíthető termékek gyengítik, azok hiánya erősíti a piaci pozíciónkat. Quinn: Szervezeti kultúra modell: azt vizsgálta, hogy a szerveztek milyen értékek figyelembe vételével törekszenek hatékonyságuk növelésére. 2 hatékonyságot magyarázó érték: befelé vs. kifelé összpontosítás; rugalmasság vs. szoros kontroll =Versengő értékek modelljének is nevezik: mert a hatékonyságot is fontos vezetői értéknek tekinti. Támogató kultúra; Szabály orientált kultúra; Célorientált kultúra; Innováció orientált kultúra. Reisman: kívülről ill. belülről irányított személyiség. Sashkin és Fulmer: összehasonlítják a leadership kutatások megközelítéseit (Közép és alsó vezetés vs. Felső vezetés). Schein: A kultúra nem látható részét is kettébontja: explicit módon megfogalmazható a szervezet tagjainak fejében megfogalmazódó érték; ezek mélyen rejlő előfeltevések (alapvető hiedelmek), amelyeknek sokszor nem is vagyunk tudatában. Szakmakultúra szervezeti kultúra: az egyes szakmai csoportok a maguk sajátos értékrendjével hogyan járulnak hozzá a szervezeti hatékonyság növeléséhez 3 kultúra: melósok; műszakiak; vezérek. 8 / 10. oldal

9 Skinner: Operáns kondicionálás: nagyobb valószínűséggel ismétlünk olyan magatartásokat, amelyeket pozitívan megerősítenek. Megerősítéselmélet: a magatartás környezeti hatások eredménye. Pozitív megerősítés (hasonló helyzetben is ezt fogja megismételni); Negatív megerősítés (feloldunk nem kívánatos következményt és így érjük el a kívánt magatartást); Büntetés (megszünteti a nem kívánt magatartásokat lehet: negatív következmény; pozitív következmény elmaradása); Megszüntetés (megvonjuk azokat a következményeket, amelyek hatására a cselekvés történt). Tannenbaum-Schmidt: Hatalom-részvétel modell: 7 fokozatú skálán írták le és értelmezték a beosztottaknak a hatalomban való részvételét, 2 szélső típus: főnökközpontú, beosztottközpontú. Taylor: Leadership: azért kell specializáció és szabályozottság, mert az emberek nem képesek átfogni a munkafolyamat egészét; aki mégis képes erre, abból lesz a jó vezető. Thompson: Szervezeti egységek közötti kapcsolódások típusai: közös érdeken alapuló, soros, kölcsönös. Trist: Szociotechnikai megközelítés: 2 feltételezése: a szervezet társas és technikai rendszer; a rendszer nyitott a környezetére Tuckman: Csoportalakulás 5 szakasza: kialakulás, viták, normaképzés, teljesítés, szétválás. Varga Károly: Vroom és Yetton modelljének 8 kérdésére adott igen válaszokat rendezte problématérképbe majd összehasonlított a nyugati mintával Vroom: Elváráselmélet: motiváltság azon múlik, mennyire bízunk abban, hogy erőfeszítéseink megfelelő eredményre vezetnek. 3 kulcskategória: vonzerő; várakozás (E-T: azt becsüli, hogy az erőfeszítés milyen eredményre vezet; T-K: az adott teljesítmény elérése esetén milyen eséllyel nyerjük el a vágyott következményt); kötés (a magatartás eredménye és az eredmény következménye között észlelt kapcsolatot tükrözi). 9 / 10. oldal

10 Vroom és Yetton: különböző döntésközpontú stílusok összevetése: Lewin vs. Tannenbaum vs. Likert. + Normatív modell = döntési fa: feltevés: a vezetői magatartást a feladat-struktúrának megfelelően kell kiválasztani. 8 kérdésre adott igen-nem válasz alapján juthatunk el 5 féle vezetési stílushoz: A1 (vezető maga dönt), A2 (infot szerez, de maga dönt), C1 (legfontosabb beosztottjaival egyenként beszél, de maga dönt), C2 (beosztottaktól csoportosan kérdez, de ő maga dönt), G3 (csoport és a vezető együtt ötletel és dönt is). Weihrich: Berne sémájára próbálja rávetíteni Tannenbaum-Schmidt vezető stílusfokozatait. Zaltman-Duncan: Változási taktikák: alapja: milyen eszközökkel sikerült elérni a változást: rásegítő; felvilágosító-oktató; manipulatív technika; hatalmi. 10 / 10. oldal

Racionális- e az ötlet? Kivitelezhető?

Racionális- e az ötlet? Kivitelezhető? Szervezeti magatartás Hatalom a szervezetben Leadership elméletek Láng Alina 2009. október 10. HATALOM A SZERVEZETBEN Szép szóval meg egy pisztollyal messzebb jutsz, mint pusztán (Al Capone) szép szóval

Részletesebben

BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség. V. Leadership. 1. A vezetés alapelvei - feladatai

BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség. V. Leadership. 1. A vezetés alapelvei - feladatai BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség V. Leadership Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Április 30 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási tanszék

Részletesebben

a VEZETÉSI stílus fogalma, a személyiség szerepe, tanult magatartás fogalma,

a VEZETÉSI stílus fogalma, a személyiség szerepe, tanult magatartás fogalma, A STÍLUS FOGALMA a VEZETÉSI stílus fogalma, a személyiség szerepe, tanult magatartás fogalma, A vezetési stílust befolyásoló tényezők a vezető személyisége A vezető befolyása Demokratikus Autokratikus

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz - Vezetési stílus Hogyan lesz Ön hatékony vezető? leadership 27 Mi a vezetési

Részletesebben

2.6. A leadership 2.6.1. A klasszikus leadership felfogás

2.6. A leadership 2.6.1. A klasszikus leadership felfogás 2.6. A leadership A leadership a szervezeti magatartással foglalkozó szakirodalom egyik legösszetettebb, legnehezebb meghatározó jelensége, fogalma. A leadership különböző korokban, különböző földrajzi

Részletesebben

Szervezeti magatartás I december 03.

Szervezeti magatartás I december 03. Szervezeti magatartás I. 2007. december 03. Szervezeti változások, változásmenedzsment Szervezeti változás Fogalma: A SZERVEZETEK LÉNYEGES JELLEMZŐIBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS Kiváltó tényezők: MUNKAERŐ TECHNOLÓGIA

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz 2014.11.04. 1 A nap kérdései Mi a vezetés? Milyen a sikeres vezető?

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.18. 1 Vezetés A szervezeti tagok viselkedésének befolyásolása Munkaerő-biztosítás

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

2013.09.09. Master of Arts International Hotel Management. Lead & Manage. Vezetés. Életen át tanulás vezetővé fejlődés három szintje

2013.09.09. Master of Arts International Hotel Management. Lead & Manage. Vezetés. Életen át tanulás vezetővé fejlődés három szintje Master of Arts International Hotel Management Lead & Manage Vezetés 2 Életen át tanulás vezetővé fejlődés három szintje Technikai, szakmai ismeretek átadása - kezdeti vezetés, a forrás Befolyásolás tevékenységek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Motiváció 82. lecke A motiváció fogalma Pszichológiai

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz Motiváció * Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Leadership. Szervezeti magatartás

Leadership. Szervezeti magatartás Leadership Szervezeti magatartás 1 Vezetés - vezető Mi a vezetés? Ki a vezető? Kiből lesz vezető? Hogyan gondolkodik? Hogyan viselkedik? Hogyan dönt? Mit csinál a vezető, amikor vezet? Miben más, mint

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet és módszertan Tantárgy kódja: Tanterv

Részletesebben

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS Ahogyan a vezető vezet, a hatalom gyakorlásának módja. A vezetés több, mint a hatalom gyakorlása: fontos a személyiség szerepe tanult magatartásforma Vezetési stílust befolyásoló

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Szervezeti kultúra Dr. habil. Fehér János

Szervezetfejlesztés Szervezeti kultúra Dr. habil. Fehér János Szervezetfejlesztés Szervezeti kultúra Dr. habil. Fehér János 2006. 1 A változási jéghegy Visszatekintés 2006. 2 Mi van a felszínen? A változási jéghegy stratégia form. szervezetfolyamatok részrendsz.

Részletesebben

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival anager-leader mix TARTSAY REGŐ vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival Tervezés-célmeghatározás Feladatorientáció az elvégzendő feladatra koncentrál Tervezés során a múlt eredményeiből,

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

Vezetési ismeretek. Kapcsolódó tantárgyak: Mikroökonómia Makroökonómia A gazdasági jog alapjai

Vezetési ismeretek. Kapcsolódó tantárgyak: Mikroökonómia Makroökonómia A gazdasági jog alapjai Vezetési ismeretek 1 Kapcsolódó tantárgyak: Mikroökonómia Makroökonómia A gazdasági jog alapjai Vállalkozásgazdaságtangtan Marketing Kontrolling Döntéstámogató rendszerek Vállalkozások szervezése Emberi

Részletesebben

A TÁRSADALOM KULTURÁLIS HATÁSAI A KKV VEZETŐK GONDOLKODÁSI ÉS VISELKEDÉSI MINTÁZATÁRA

A TÁRSADALOM KULTURÁLIS HATÁSAI A KKV VEZETŐK GONDOLKODÁSI ÉS VISELKEDÉSI MINTÁZATÁRA A TÁRSADALOM KULTURÁLIS HATÁSAI A KKV VEZETŐK GONDOLKODÁSI ÉS VISELKEDÉSI MINTÁZATÁRA Németh Gergely munka és szervezetpszichológus Corporate Values Vezetési és Szervezetfejlesztési Tanácsadó Kft. Vállalkozó

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉG Lélektana. Dr Szabó Attila

A SZEMÉLYISÉG Lélektana. Dr Szabó Attila A SZEMÉLYISÉG Lélektana Dr Szabó Attila Mi különbözteti meg az embereket egymástól? A személyiség definiciója Allport (1961) meghatározása: A személyiség a személyen belüli pszichofizikai rendszerek olyan

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS FŐISKOLA VEZETÉSSZERVEZÉS

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS FŐISKOLA VEZETÉSSZERVEZÉS BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS FŐISKOLA VEZETÉSSZERVEZÉS Budapest 2006 VEZETÉSSZERVEZÉS JEGYZET Dr. PhD. Gyenge Balázs egyetemi adjunktus Budapest 2006 ÍRTA: Dr. Ph.D. Gyenge Balázs egyetemi adjunktus TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Tantárgyi útmutató 2015/16. I. félév

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Tantárgyi útmutató 2015/16. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Tantárgyi útmutató 2015/16. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Szervezeti kultúra Tantárgy kódja: SEKU1V0MMEV Tanterv szerinti

Részletesebben

MENEDZSMENT. Kis-Tóth Roland

MENEDZSMENT. Kis-Tóth Roland Kis-Tóth Roland MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Kis-Tóth Roland Líceum Kiadó Eger, 2015 Hungarian Online University Ágazati informatikai együttműködés létrehozása az új típusú e-learning alapú képzések hazai

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Levelező

Tantárgyi útmutató Levelező Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy és számvitel mesterszak Szervezeti kultúra Tantárgyi útmutató Levelező 2016/17. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Szervezeti kultúra

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. Daruka Eszter egyetemi tanársegéd BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.19. 1 Szociális tanuláselmélet Az emberekben az utánzásra való hajlam

Részletesebben

Munkakörtervezés és -értékelés

Munkakörtervezés és -értékelés Munkakörtervezés és Emberierőforrás-menedzsment Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus Dr. Finna Henrietta: Atipikus foglalkoztatás Munkakör-áttervezés A munkakörtervezés egy olyan folyamat, amelyben egy

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Nappali tagozat PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA Tantárgyi útmutató 2013/2014 tanév 1.félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Első előadás. Bevezetés, képességek, személyiség, tanulás. Szervezeti magatartás I I. félév. Kurzusinformációk oktatók

Első előadás. Bevezetés, képességek, személyiség, tanulás. Szervezeti magatartás I I. félév. Kurzusinformációk oktatók Első előadás Bevezetés, képességek, személyiség, tanulás Szervezeti magatartás I. 2007. I. félév Kurzusinformációk oktatók Tárgyfelelős: Dr. Ujhelyi Mária egy. docens Előadásokat tartják: Kotsis Ágnes

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása GT521002 (vizsgajegy, 2 c) Előadó: Hámornik Balázs Péter Email: hamornik@erg.bme.hu www.erg.bme.hu

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

X. Változásmenedzselés - kultúraváltás

X. Változásmenedzselés - kultúraváltás BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség X. Változásmenedzselés - kultúraváltás Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Dr. habil. Szretykó György. A felsőoktatási intézmények mint tanuló szervezetek a XXI. században. MTA VEAB szakbizottsági alelnök

Dr. habil. Szretykó György. A felsőoktatási intézmények mint tanuló szervezetek a XXI. században. MTA VEAB szakbizottsági alelnök Dr. habil. Szretykó György MTA VEAB szakbizottsági alelnök A felsőoktatási intézmények mint tanuló szervezetek a XXI. században A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Szerző: Dr. Sepsi Enikő Lektor:

Szerző: Dr. Sepsi Enikő Lektor: Szervezeti kommunikáció 6. Leadership, változásvezetés Szerző: Dr. Sepsi Enikő Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Bevezető Ebben a fejezetben áttekintést kap

Részletesebben

Fogalmak Navigare necesse est

Fogalmak Navigare necesse est Döntéselmélet Fogalmak Navigare necesse est - dönteni mindenkinek kell A döntés nem vezetői privilégium: de! vezetői kompetencia, a vezetői döntések hatása Fogalmak II. A döntés célirányos választás adott

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT

A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT JELLEGZETESSÉGEK A HAZAI GYAKORLAT TÜKRÉBEN A nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot

Részletesebben

TULAJDONSÁG-ELMÉLETEK

TULAJDONSÁG-ELMÉLETEK TULAJDONSÁG-ELMÉLETEK DR. KUNOS ISTVÁN tanszékvezetı egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR, VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Alapkérdés: Mitıl sikeres egy vezetı? A kezdeti, parciális vizsgálatok

Részletesebben

1.1. A vezetés lényege, feladata, funkciói

1.1. A vezetés lényege, feladata, funkciói 1.1. A vezetés lényege, feladata, funkciói 1.1 A VEZETÉS LÉNYEGE Az ipari felődés megindulásakor a munkamegosztás kiszélesedésével a termelő szervezetekben megjelent az igény a folyamatok irányítására,

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment

Emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment Teljesítményértékelés Dr. Gyökér Irén BME Részidős Mesterképzés 2014 tavasz 64-88 A teljesítményértékelés A teljesítményértékelés a szervezetben dolgozó valamennyi munkatárs

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia A közösségi tervezés lehetőségei a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztésben Vázlat Ditzendy Károly Arisztid 1. Közösségi fejlesztés,

Részletesebben

Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak.

Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak. Ösztönzés Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak. Munkahely Dolgozó környezet összhang csoportérdekek szükségletek Olyan munkahelyi környezetet kell teremteni,

Részletesebben

2. A vezetés, mint tevékenys

2. A vezetés, mint tevékenys 2. A vezetés, mint tevékenys kenység A vezetést befolyásoló tényezık - vezetés funkciói, vezetési stílusok és vezetıi szerepek. - a vezetı pszichológiai és szociológiai jellemzıi, - a csoport jellemzıi,

Részletesebben

MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK

MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN c. tárgy BSc képzés A menedzsment alapkérdései Hogyan növelhető a szervezeti teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság? Hogyan

Részletesebben

Fogalmi meghatározás. Pozitív és negatív hatalom. Szűkösség. Hatalom és függés. Hatalom szervezeti értelmezése

Fogalmi meghatározás. Pozitív és negatív hatalom. Szűkösség. Hatalom és függés. Hatalom szervezeti értelmezése Fogalmi meghatározás Rendőrtiszti Főiskola, Vezetéselméleti Tanszék Weber: Minden olyan esetben hatalomról beszélünk, ha egy társadalmi kapcsolaton belül van rá esély, hogy valaki saját akaratát az ellenszegülés

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A SZERVEZETEKBEN

INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A SZERVEZETEKBEN INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A SZERVEZETEKBEN Prof. dr. habil Bencsik Andrea dr. Juhász Tímea dr. Machova Renáta Selye János Egyetem - Széchenyi István Egyetem Miért fontos? A problémák háttere A gyakorlati

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Innopod vezető-fejlesztési modell

Innopod vezető-fejlesztési modell Az Innopod vezetőképzési programjai a cégünk magkompetenciájába tartozó képzések halmaza. Építünk az ügyfeleink szervezeti felépítéséből származó vezetői sajátosságokra, az egyén felkészültségére és kompetenciáira,

Részletesebben

A leadership-elméletek áttekintése

A leadership-elméletek áttekintése SZEMLE Közgazdasági Szemle, XXXVI. évf., 1989. 7 8. sz. (987 997. I.) BAKACSI GYULA A leadership-elméletek áttekintése Tanulmányában a szerző a vezetési stílusokra vonatkozó elméleteket tekinti át. Két

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

1. Eredményes befolyásolás Kapcsolatépítés és eredmények elérése (20 óra)

1. Eredményes befolyásolás Kapcsolatépítés és eredmények elérése (20 óra) Felnőttképzés Képzéseink jelentős része a fejlesztéspolitikai témákhoz kapcsolódik: érintik az egyedi projekt szintet, ugyanúgy, ahogy a programozás ciklusát is. Ügyfeleink számára előzetes igényfelmérés

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Ókori India, Kína. Judea ( Mózes ) Görög kultúra. A vezetéstudomány története az ókorban. Ókori Egyiptom Ókori kelet ( India, Kína )

Ókori India, Kína. Judea ( Mózes ) Görög kultúra. A vezetéstudomány története az ókorban. Ókori Egyiptom Ókori kelet ( India, Kína ) A vezetéstudomány története az ókorban Rendőrtiszti Főiskola, Vezetéselméleti Tanszék Ókori Egyiptom Ókori kelet ( India, Kína ) Görög kultúra Szentírások ( Ószövetség, Vedanta Sutra, Buddhizmus ) Római

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Szervezeti struktúra és kultúra

SZERVEZETI VISELKEDÉS Szervezeti struktúra és kultúra SZERVEZETI VISELKEDÉS Szervezeti struktúra és kultúra Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz A szervezés 6 Az a menedzsment funkció, amely az elvégzendő

Részletesebben

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét.

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét. 4_Teszt_próbavizsga Mely típusú tanulásnak felel meg az írástanulás? Perceptuális tanulás Motoros tanulás Verbális tanulás Nem szándékos tanulás Ki tekintette a tanulást feltételes reflexek sorozatának?

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

Rezidens Képzés - ÁOK. Vezetés. Bakacsi Gyula egyetemi docens Egészségügyi Menedzserképző Központ

Rezidens Képzés - ÁOK. Vezetés. Bakacsi Gyula egyetemi docens Egészségügyi Menedzserképző Központ Rezidens Képzés - ÁOK Vezetés Bakacsi Gyula egyetemi docens Egészségügyi Menedzserképző Központ Kérdések: 2014. januárjában: Melyek a legfontosabb vezetői kihívások az egészségügyben? Kérdések: A szakvizsga

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben

A COACHING MEGHATÁROZÁSA

A COACHING MEGHATÁROZÁSA A COACHING MINT A FELNŐTTOKTATÁS MÓDSZERTANÁNAK SAJÁTOS TERÜLETE Benkei Kovács Balázs PhD ELTE PPK Andragógia Tanszék A COACHING MEGHATÁROZÁSA - Személyre szabott vezetőfejlesztés, ami egy partneri viszonyon,

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Audi Termelési Rendszer (APS) Út elszigetelt hatékonyságnövelő intézkedésektől egy átfogó vállalatirányítási rendszerhez

Audi Termelési Rendszer (APS) Út elszigetelt hatékonyságnövelő intézkedésektől egy átfogó vállalatirányítási rendszerhez Audi Termelési Rendszer (APS) Út elszigetelt hatékonyságnövelő intézkedésektől egy átfogó vállalatirányítási rendszerhez Napi Gazdaság Hatékonyságfejlesztési Koferencia 2009.06.18 Budapest Gerbeaud-Ház

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

A vezetés megközelíthető

A vezetés megközelíthető 1 2 AZ EGYÉN VAGY CSOPORT MUNKÁJÁNAK KÖZVETLEN BEFOLYÁSOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉG, AMELY AZ INTÉZMÉNYI CÉLOKAT KÖZVETÍTI, RÁBÍRJA ŐKET AZOK TÁMOGATÁSÁRA (MOTIVÁCIÓ) ELÉRVE EZZEL A SZEMÉLYES ÉS AZ INTÉZMÉNYI

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment. Dr. Hankó Balázs. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment. Dr. Hankó Balázs. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014. november 17. 1 Tartalom 1. Menedzsment irányzatok 2. Fogalmak

Részletesebben