2.6. A leadership A klasszikus leadership felfogás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.6. A leadership 2.6.1. A klasszikus leadership felfogás"

Átírás

1 2.6. A leadership A leadership a szervezeti magatartással foglalkozó szakirodalom egyik legösszetettebb, legnehezebb meghatározó jelensége, fogalma. A leadership különböző korokban, különböző földrajzi helyeken, különböző társadalmi és gazdasági körülmények között kutatók nagyon különböző társadalmi és gazdasági körülmények között a kutatók nagyon különböző módon írták le. A vezetési stílus szorosan összefügg a motivációval, mivel annak megértésén alapszik, hogy mi motiválja az embereket A leadership fogalma: Szervezeti erőforrások közül kitüntetetten az emberi erőforrással foglalkozik Annak a képességét jelenti, hogy hogyan tudja a vezető a szervezet tagjait a szervezeti célok megvalósítására befolyásolni, mozgósítani A vezetési stílust több tényező befolyásolja: a vezető személyisége a csoporttagok személyisége a csoportszituáció a szervezeti célok a csoporttagok céljai, szükségletei széles értelemben vett kulturális környezet Leadership sincs követés (followership) nélkül. A leader olyan célok megvalósítására veszi rá amelyek magukba foglalják mind a vezető mind a beosztott céljait, szükségleteit, értékeit, várakozásait. A leadership lényege: hogyan tudja a vezető saját és beosztottjai értékeit, motivációit felismerni, összekapcsolni, s ennek megfelelően cselekedni A leadership tehát abban különbözik a puszta hatalomgyakorlástól, hogy elválaszthatatlan a követők céljaitól, szükségleteitől, azonban a kettő nem ugyanaz. A leadership-elméletek történeti áttekintése: klasszikus leadership felfogás a vezetői tulajdonságokon alapuló leadership-közelítések a magatartást középpontba állító döntésközpontú elméletek személyiségközpontú elméletek kontingencialista leadership-modellek napjaink leadership-modelljei A klasszikus leadership felfogás - E korai felfogás a beosztottak utasításának, irányításának megfelelő módját értették leadershipen - A vezető kijelöli a beosztottaktól elvárt tevékenységet a szervezeti céloknak és saját akaratának megfelelően - Ennek formája az utasítás, a parancs. 1

2 Fayol vezetési elve: nála jelent meg legkorábban a leadership közvetlen irányítás funkciója A szervezeti tagokat utasításokkal mozgósítja Közel áll a közönséges hatalom gyakorlásához Megjelenik a kezdeményezés és a méltányosság elve A vezetői tulajdonságokon alapuló leadership-közelítések A es években vizsgálták, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie azoknak, akik jó vezető akarnak válni A klasszikus irányzattal közös: nem a beosztott áll a gondolkodás középpontjába Taylor elmélete szerint azért volt szükség erre a specializációra, mert az emberek nem tudták átfogni az egész munkafolyamatot, aki erre mégis képes, abból lesz a vezető Weber a bürokrácia élére karizmatikus vezetőt javasol Kutatták a sikeres vezető jellemzőit: A külsődleges tulajdonságokat Képességeket és készségeket Társadalmi háttért Intelligenciát A személyiség szerepét A feladatra és a társas kapcsolatokra irányuló szerepeket, tulajdonságokat Az egész irányzatról elmondható, hogy igen szerteágazó, olykor egymásnak is ellentmondó eredményeket hozott a felszínre. Eredmények: Nem minden vezető rendelkezett a sikeres vezetőktől elvárt tulajdonságokkal, mégis eredményesnek bizonyult Ugyanakkor a tulajdonság megléte sem volt minden esetben garancia a sikerre Pozítiv eredmények: A későbbi leadership-modellek felhasználták, beépítették az itt feltárt tulajdonságokat, szerepeket Korlátai ellenére tovább folytatódtak a mérések, tesztek, módszertani eljárások fejlesztése / az ilyen komplex értékelő központokat assesment center- ma is alkalmaznak Az 50-es évektől a tulajdonságok helyett a vezetői magatartási vizsgálatra helyezték a súlypontot. Elemezték a vezetőre jellemző speciális cselekvési formák, viselkedési mintákat. A magatartásvizsgálatra épülő elméletek a kívánt magatartásformára való felkészítést, a tréningeket tolták előtérbe. A vezetési stílus magatartási alapú leírások két nagyobb vonulatát ismerjük: a döntéshozatal módján és a vezető személyiségén alapuló elméletek. 2

3 Döntésközpontú leadership-elméletek Ez az elmélet, amely a vezetési stílusokat döntéshozatal módja szerint tipologizálják (hogyan hozza a vezető a döntéseit, és a vezetők milyen részvételt engednek meg másoknak a döntéshozatalban) Ezen elméletek bemutatására Lewin kutatási eredményeit, Likert egytényezős modelljét és Tannenbaum-Schmidt hatalom-részvétel kontinumát idézzük fel Lewin kísérleti eredményei Ezen publikációk több szempontból is úttörőnek tekinthetők. Először jelenik meg beszámoló az autokratikus és a demokratikus vezetési stílusokat vizsgáló kísérletről. Az irányítást, illetve a csoport részvételét a döntési folyamat egészére nézve elemezték. A vizsgálódás kiterjedt: A tevékenység szabályozására A feladat megosztására A csoporton belüli együttműködésre A tevékenység eredményének értékelésére Az autokratikus vezető: Egymaga uralja a csoport tevékenységét Ő határoz minden lényeges kérdésben Szubjektív alapon értékel Szigorú, fegyelmet tartő vezető A demokratikus vezető: - igyekszik fokozni a csoporttagok részvételét - Objektív teljesítményre törekszik Lassez faire vezető: Lewin kutatócsoportja kontrollként hozta létre ezt a vezetési stílust. Eredményei: A csoporttagok a demokratikus, de még a laissez faire típusú vezetőt Az autokratikus vezető csoportja a feladat-megoldásban jobbnak bizonyult a tagok megelégedettsége a demokratikusnál volt nagyobb Likert egytényezős modellje A vezetői stílusok leírására 4 fokozatú tipológiát alkotott Likert: 1. A keménykezű parancsoló 2. A jóakaratú parancsoló 3. A konzultatív stílusú vezető 4. A részvételi csoport A keménykezű parancsoló Autokratikus vezető 3

4 Beosztottjai iránt csekély bizalmat tanúsít Rendszerint fenyegetéssel, büntetéssel ritkábban jutalmazással él A lefelé irányuló kommunikációs csatornák uralkodók A döntéshozatal és az ellenőrzés erősen központosított A jóakaratú parancsoló Beosztottjai felél némi bizalommal van Rendszerint jutalmazással, ritkábban fenyegetéssel, bűntetéssel motivál Valamelyest működteti a felfelé irányuló kommunikációs csatornákat Igényli beosztottjai véleményét, ötleteit Beosztottjait szorosan ellenőrzi A konzultatív stílusú vezető Bízik beosztottjaiban, véleményüket, ötleteiket konstruktívan felhasználja A motiválás módja: jutalmazás, igen ritkán bűntetés A kommunikációs folyamat felfelé és lefelé irányulú csatornái is működnek Testületi elv érvényesül átfogó döntéseknél A szervezetet sokszínű konzultációs gyakorlat jellemzi A részvételi csoport Minden tekintetben teljes a bizalom a beosztottak iránt A vezető állandóan igényli véleményüket, ötleteiket és azokat konstruktívan használja fel Motiválás: anyagi jellegű Tannenbaum-Schmidt hatalom-részvétel modellje Hétfokozatú skálán írták le és értelmezték a beosztottaknak a hatalom részvételét, cselekvési szabadságának mértékét. Vizsgálták: Ki fogalmazza meg a problémát Ki javasol alternatívát Ki véleményezi a javaslatokat Ki határozza meg a döntéshozatal szabályait Ki dönt A hét fokozat a következő: 1. A vezető meghozza és bejelenti döntését 2. A vezető eladja döntését 3. A vezető elmondja gondolatait, és felszólítja beosztottjait, hogy tegyenek fel kérdéseket 4. A vezető bejelenti egy döntést úgy, hogy azon még változtatni lehet 5. A vezető előadja a problémát, meghallgatja a javaslatot, majd dönt 4

5 6. A vezető megállapítja a határokat és felkéri a csoportot a döntés meghozatalára 7. A vezető lehetővé teszi, hogy előírt korlátokon belül a csoport hozza meg a döntéseket A különböző döntésközpontú stílus tipológiák összevetése Vroom és Yetton szerint Lewin, Lippit és White Tannenbaum és Schmidt Likért Autokratikus vezető 1., 2. és 3.típusok 1. És 2. rendszer Ø 4. És 5. típusok 3. rendszer Demokratikus vezető 6. És 7. típusok 4.Rendszer Laissez-faire vezető Ø Ø Személyiségközpontú leadership-elméletek Személyiségközpontúnak nevezzük azokat az elméleteket, amelyeknél a tipologizálás alapismérvei: A vezető személyisége Személyiségjegyei Figyelmének irányultsága: ez lehet kétféle: o Vezetőre vagy o Feladatra összpontosítja figyelmét A Michigani Egyetem modellje: Két vezetési stílust különböztettek meg: Feladatcentrikus (job-centered) Beosztottcentrikus (employee-centered) Feladatcentrikus (job-centered): A vezető szigorúan figyeli beosztottjai munkáját Előírja számukra, hogyan dolgozzanak A teljesítmény érdekli Szoros felügyeletre törekszik Alapvetően legális, a jutalmazó és kényszerítő hatalomformákra épít 5

6 Beosztottcentrikus (employee-centered): Összetartó csoport kialakítására való törekvés jellemzi Fontos számára, hogy a beosztottak elégettek legyenek, jól érezzék magukat Munkájának központi eleme a megfelelő csoporttevékenység megtalálása Az ellenőrzés kevésbé szoros Az Ohiói Állami Egyetem modellje: Szintén két vezetési stílust jelöltek meg: kezdeményezés-strukturálás (initating structure) figyelem (consideration) dimenziója Kezdeményezés-strukturálás (initating structure): - Részletekbe menően szervezi a beosztottak tevékenységét - Előírja számukra, mit és hogyan tegyenek - Kezdeményezi a feladat teljesítéséhez szükséges tevékenységstruktúrát Figyelem (consideration) dimenziója: - A vezető érdeklődést mutat a beosztottak iránt - Támogató légkör kialakítására törekszik - Fogékony a beosztottak érzéseire, emberi problémáira Lényeges különbség azonban az, hogy az ohiói kutatók ezeket nem egymástól kizáró, hanem egymás mellett létező, azaz valamilyen mértékben valamennyi vezetőre jellemző tényezőknek tekintették. Azok a vezetők bizonyultak eredményesnek, akik a figyelem -re kapott magasabb pontszámot, itt a beosztottak megelégedettsége is magas volt. A legeredményesebbek azok a vezetők voltak, akiknél mindkét tényező értéke magasnak bizonyult. Blake-Mouton-féle vezetési rács modellje /1978/ a szerzőpáros rácsmodellje a személyiségközpontú vezetési stílus megközelítését alkalmazta A rácsot két dimenzió feszíti ki: a személyekre fordított figyelem, illetve a termelésre fordított figyelem Véleményük szerint a vezetők magatartása mindkét dimenzióban megnyilvánul értékeket ábrázolnak a koordináta-rendszerben 5 jellegzetes érték a koordinátában: (9,9)(1,9)(5,5)(9,1)(1,1) (9,9) Csoportközpontú vezetés (team managment): Munkateljesítmény forrása az elkötelezett ember Közös érdekeltség 6

7 Egymásrautaltság Kölcsön bizalom, és megbecsülés (1,9) Emberközpontú vezetés(country club managment): Kitüntető figyelem baráti szervezti légkörhöz Kellemes munkatempó (5,5) Kompromisszumos vezetés(organization man managment): Egyensúly az elvárt munkateljesítmény és a dolgozó kielégítő morálja között (9,1) Hatalom-engedelmesség(authority-obedience): a termelési hatékonyság érdekében az emberi szempontok háttérbe szorulnak (1,1),,Fél-vezetés (impoversished managment): A szervezeti tagság megőrzésére irányuló maximális erőfeszítések A kontigencialista leadership-modellek Ezek az elméletek a vezető stílusa és a vezetés feltételrendszere közötti illeszkedés követelményét fogalmazza meg. Valamennyi modellben közös, hogy a vezetés közvetlen környezet függvényének tekinti a vezetési stílust, az eltérés abban van, hogy mit tartanak a stílus meghatározó független változóinak. Vroom és Yetton normatív modellje, Fiedler kontigenciaelmélete és Hersey és Blanchard elmélete mutatja ezt be. Vroom és Yetton normatív modellje Kiinduló feltevésük az volt, hogy a vezetői magatartást a feladat-struktúrának megfelelően kell megválasztani A modelljüket egy döntési fán vezeti végig a döntéshozó A döntési fán nyolc kérdésre válaszolva juthatunk el a lehetséges ötféle vezetési stílushoz A nyolc kérdés a következő: Ha a döntés elfogadásra kerül, számít-e, hogy melyik alternatívára esett a választás? Rendelkezik-e Ön a magas színvonalú döntés meghozatalához szükséges elégséges információval? Rendelkezik-e beosztottai olyan lényeges kiegészítő információval, amellyel jelentősen emelhetik a döntés színvonalát? Tudja-e Ön pontosan, hogy milyen információra van szükség, kinél van az információ, és hogyan lehet hozzájutni? Fontos-e a döntés beosztottak általi elfogadása a hatékony megvalósításhoz? Ha Ön egyedül hozza meg a döntést, biztos-e, hogy azt a beosztottjai elfogadják? Megbízhatók-e a beosztottak abból a szempontból, hogy a megoldást a szervezeti érdekek alapján keresik? Valószínű-e, hogy a beosztottak között konfliktus alakul ki a kívánatos alternatívát illetően? 7

8 Az ötféle vezetési stílus: Autokratikus, egyszemélyi (Autocratic) I. Autokratikus, egyszemélyi (Autocratic) II. Konzultatív (Consultativ)I. Konzultatív (Consultativ)II. Csoportos (Group) Fiedler kontigencia-modellje Ez a modell a személyiségközpontú vonulatba sorolható Alapfeltételezése: különböző vezetési szituációkban más és más vezetési stílusok eredményesek Fiedler egy speciális, ún. legkevésbé kedvelt munkatárs (LKM) teszt segítségével különbözteti meg a két vezetési stílust Kétfajta vezetési stílust különböztet meg: Feladatorientált Kapcsolatorientált Feladatorientált: Nem kedvelt beosztottjairól adott értékelése negatív, elmarasztaló Kapcsolatorientált: Többé-kevésbé kedvezően nyilatkozik legkevésbé kedvelt munkatársáról A csoport helyzetét 3 tényező segítségével írja le: - a vezető pozícióból fakadó hatalmával - a csoport előtt álló feladat strukturáltságával- strukturálatlanságával - a vezető-beosztott viszony milyenségével - ezekből pedig a vezető számára 8 féle szituációt ír le, hogy mely stílus vezethet jó csoportteljesítményhez. Hersey és Blanchard elmélet A gyakorlati alkalmazási révén igen nagy népszerűségre tett szert. Szerintük meg kell választani a vezetési stílust, hogy milyen mértékben hajlandóak a beosztottak saját cselekvéseiért felelősséget vállalni. A kutatók a feladat illetve kapcsolatorientált viselkedésből indulnak ki, mindkettő alacsony ill. magas szintje jellemző minden vezetőre. Négy különböző vezetési stílust különböztetünk meg, értelmezésük némileg különbözik. Az egyes stílusok a következők: - diktáló (telling) erős feladat- és gyenge kapcsolatorientáltság a vezető kijelöli a szerepeket és megmondja, ki mikor, hol és mit tegyen. Erőteljes iránytó, utasító magatartás; 8

9 - eladó (selling) erős feladat- és kapcsolatorientáltság a vezetőt az irányító és támogató magatartás egyaránt jellemzi; - résztvevő (participating): - gyenge feladat-, erős kapcsolatorientáltság a vezető és a követő is részt vesznek a döntési folyamatban, a vezető legfontosabb szerepe a kommunikáció és a döntéshozatal segítése; - delegáló (delegating) gyenge faladat- és kapcsolatorientáltság a vezető sem irányítást sem támogatást nem tanúsít A modell független változójának tekintett érettség négy szintjét különböztetik meg: É1: a beosztottak sem nem képesek, sem nem hajlandóak felelősséget vállalni, mert sem képességeik, sem önbizalmuk ne teszi ezt lehetővé É2: a beosztottak hajlandóak lennének, de nem képesek elvégezni a szükséges feladatokat. Kellően motiváltak ugyan, de pillanatnyilag hiányoznak a megfelelő képességeik É3: a beosztottak képesek lennének ugyan rá, de nem hajlandóak megtenni azt, amit a vezető kíván tőlük É4: a beosztottak képesek is és hajlandóak is megtenni azt, amit elvárnak tőlünk Vezetői magatartás: a döntésközpontú és a személyiségközpontú vezetési stílusok összevetése A döntésközpontú és a személyiségközpontú modellekben közös az, hogy a vezetési stílust nem a vezető tulajdonságaiból, hanem magatartásból magyarázzák. Különböznek azonban abban, hogy az egyik esetben ez a magatartás a döntéshozatal módját, másik esetben a vezető cselekvéseinek irányultságát jelenti. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy közöttük nincsen semmiféle kapcsolat, hogy teljesen függetlenek lennének egymástól, a kölcsönös kapcsolat meglétére maga Likért is rámutatott. Párhuzamot von a keménykezű-parancsoló és a részvételi csoport, valamint a feladatcentrikus és a beosztottcentrikus átmenetek között. Érdemes tartalmilag is összevetni a két megközelítést. Kétségtelenül van összefüggés a kizárólag a termelésre figyelmet fordító és a beosztottakkal csak minimálisan törődő vezetői viszonyulás és a beosztottak részvételét nem igénylő autokratikus vezető stílus között. A kapcsolatoknak nagy jelentőséget tulajdonító vezetés is rokonságot mutat a beosztottak nagyfokú részvételére való törekvéssel. Kimutatható a párhuzam a két közelítésmód között, de külön-külön is kitűnő lehetőséget kínálnak a vezető stílus, vezetői magatartás többszempontú leírásához. A személyiség másféle értelmezésén alapuló elméletről van szó, mégis érdemes itt felidézni azt a kapcsolatot, amely a döntésközpontú elméletek és Berne elmélete között mutatható ki. Berne felfogásában a három én-állapot minden emberben megvan, ezek együttesen képesek biztosítani a kiegyensúlyozott harmonikus személyiséget. Ugyanakkor egy-egy én-állapot adott szituációban uralhatja a többit. Az emberi cselekvések, interakciók jobb megértéséhez és elemzéséhez kitűnő lehetőséget kínál a személyiség ilyen strukturált felfogása. Weihrich arra a megállapításra jut, hogy az autokratikus és paternalista stílus egyértelműen a vezető domináns szülő én-állapotára enged következtetni, a konzultatív stílusban felfedezhetők a szülő és a felnőtt én állapot jegyei is, a részvételi vezetői stílus a felnőtt én-állapot dominanciájára utal, a demokratikus vezető esetében emellett a gyermek-állapot is tetten érhető, míg a megengedő, szabad kezet adó vezetői stílus mögött a gyermeket sejthetjük. 9

10 Átalakították a menedzsmentről való gondolkodást is. A klasszikus szervezet- és vezetéselmélet még inkább az egyoldalú akaratnyilvánításról beszél. Ez sokkal szerteágazóbb és árnyaltabb tevékenység: az engedelmesség helyett az együttműködést, követést helyezi középpontba. Ennek alapja az, hogy a munkavállalók érettebbek, szükségleteik magasabb szintjének kielégítése motiválja őket, s azért tevékenykednek a szervezeti célok érdekében, mert ennek révé saját társas, elismertségi, olykor önmegvalósítási szükségleteiket, kívánságaikat, vágyaikat is kielégíthetik 1970-es évek végére leading-nek nevezett, lényeges kibővült tartalmú vezetési funkció lép. A leadinget három alkotóelemre bontva tárgyalják: - kommunikáció, - a megfelelő vezetési stílus megválasztása (leadership) és - a motiválás Napjaink leadership-modelljei Az áttekintett leadership-elméletek fejlődésének csúcspontja Blake-Mouton vezetési rácsának jobb felső sarka, a csoportközpontú vezetés. Itt valósul meg az egyéni és a szervezeti célok legközvetlenebb összekapcsolása, s itt valószínűsíthető a legjobb szervezeti teljesítmény és egyben a legnagyobb munkavállalói megelégedettség is es évek fordulóhoz közelítve a leadership modellek és a gyakorlat túllépett ezen. Érdekeik kielégítése helyett értékeiken keresztül közelítettek munkatársaikhoz, magasabb rendű célokat és vonzó jövőképet rajzoltak eléjük és karizmatikus személyiségükkel tették hitelessé tevékenységüket. Üzletkötő és átalakító vezetés Az érdekekről az értékekre való váltást legérzékletesebben az üzletkötő és az átalakító vezetésfelfogás tükrözi. Az egyik üzletet köt a követővel, a másik úgy éri el a követés, hogy megváltoztatja, átalakítja munkatársát. A klasszikustól a magatartási alapú leadershipig ívelő elméletek az üzletkötő leadership: - modelljébe sorolhatók: az üzlet lényege, hogy a vezető munkájukért cserébe jutalmazza a követőket - a vezető kezdeményez, és kapcsolatban lép a következővel, hogy vonzó dolgot kínájon fel neki az együttműködésért cserébe. - vezető és követő olyan önálló szereplőként ismerik fel és ismerik el egymást, akiknek céljai összkapcsolódnak és e célokat egy alkufolyamatban egyeztetik - az alkudozók azonban a maguk útját járják, sem céljaik, sem kapcsolatuk nem megy túl ezen a kölcsönös előnyökkel kecsegtető alkun - vezető felismeri, mit várnak beosztottai a munkavégzéstől és arra törekszik, hogy meg is kapják ezt - a beosztottak erőfeszítéseiért cserébe jutalmakat ad vagy ígér - ha elvégzik a munkát kész kielégíteni a várakozásokat. 10

Racionális- e az ötlet? Kivitelezhető?

Racionális- e az ötlet? Kivitelezhető? Szervezeti magatartás Hatalom a szervezetben Leadership elméletek Láng Alina 2009. október 10. HATALOM A SZERVEZETBEN Szép szóval meg egy pisztollyal messzebb jutsz, mint pusztán (Al Capone) szép szóval

Részletesebben

BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség. V. Leadership. 1. A vezetés alapelvei - feladatai

BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség. V. Leadership. 1. A vezetés alapelvei - feladatai BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség V. Leadership Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Április 30 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási tanszék

Részletesebben

a VEZETÉSI stílus fogalma, a személyiség szerepe, tanult magatartás fogalma,

a VEZETÉSI stílus fogalma, a személyiség szerepe, tanult magatartás fogalma, A STÍLUS FOGALMA a VEZETÉSI stílus fogalma, a személyiség szerepe, tanult magatartás fogalma, A vezetési stílust befolyásoló tényezők a vezető személyisége A vezető befolyása Demokratikus Autokratikus

Részletesebben

2013.09.09. Master of Arts International Hotel Management. Lead & Manage. Vezetés. Életen át tanulás vezetővé fejlődés három szintje

2013.09.09. Master of Arts International Hotel Management. Lead & Manage. Vezetés. Életen át tanulás vezetővé fejlődés három szintje Master of Arts International Hotel Management Lead & Manage Vezetés 2 Életen át tanulás vezetővé fejlődés három szintje Technikai, szakmai ismeretek átadása - kezdeti vezetés, a forrás Befolyásolás tevékenységek

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz - Vezetési stílus Hogyan lesz Ön hatékony vezető? leadership 27 Mi a vezetési

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz 2014.11.04. 1 A nap kérdései Mi a vezetés? Milyen a sikeres vezető?

Részletesebben

A leadership-elméletek áttekintése

A leadership-elméletek áttekintése SZEMLE Közgazdasági Szemle, XXXVI. évf., 1989. 7 8. sz. (987 997. I.) BAKACSI GYULA A leadership-elméletek áttekintése Tanulmányában a szerző a vezetési stílusokra vonatkozó elméleteket tekinti át. Két

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS Ahogyan a vezető vezet, a hatalom gyakorlásának módja. A vezetés több, mint a hatalom gyakorlása: fontos a személyiség szerepe tanult magatartásforma Vezetési stílust befolyásoló

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet és módszertan Tantárgy kódja: Tanterv

Részletesebben

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása GT521002 (vizsgajegy, 2 c) Előadó: Hámornik Balázs Péter Email: hamornik@erg.bme.hu www.erg.bme.hu

Részletesebben

Szerző: Dr. Sepsi Enikő Lektor:

Szerző: Dr. Sepsi Enikő Lektor: Szervezeti kommunikáció 6. Leadership, változásvezetés Szerző: Dr. Sepsi Enikő Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Bevezető Ebben a fejezetben áttekintést kap

Részletesebben

Szervezeti magatartás/ Fontosabb nevek

Szervezeti magatartás/ Fontosabb nevek Szervezeti magatartás/ Fontosabb nevek (2011) Készítette: Papp Dániel 2011.május 1 / 10. oldal Ackoff: szervezet definíciójának integráns része a kommunikáció Adams Méltányosság: igen erős motivációt jelent

Részletesebben

Leadership. Szervezeti magatartás

Leadership. Szervezeti magatartás Leadership Szervezeti magatartás 1 Vezetés - vezető Mi a vezetés? Ki a vezető? Kiből lesz vezető? Hogyan gondolkodik? Hogyan viselkedik? Hogyan dönt? Mit csinál a vezető, amikor vezet? Miben más, mint

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Vezetési stílusok egykor és most

Vezetési stílusok egykor és most Vezetési stílusok egykor és most S. SZABOLCSI Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, szabolcsi.sara@econ.unideb.hu Absztrakt. A vezetéstudomány eredményeit fokozott

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A vezetési stílus vizsgálata és összehasonlítása két multinacionális vállalat esetében

A vezetési stílus vizsgálata és összehasonlítása két multinacionális vállalat esetében A vezetési stílus vizsgálata és összehasonlítása két multinacionális vállalat esetében A. MATKÓ, T. TAKÁCS University of Debrecen, andim@eng.unideb.hu University of Debrecen, takacst@eng.unideb.hu Abstract.

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Informatikai Kar A VEZETÉS TUDOMÁNYA

Debreceni Egyetem. Informatikai Kar A VEZETÉS TUDOMÁNYA Debreceni Egyetem Informatikai Kar A VEZETÉS TUDOMÁNYA Témavezetı: Dr. Ujhelyi Mária Menedzsment és Marketing Tanszék, Tanszékvezetı helyettes Készítette: Kövér Dávid Gazdaságinformatikus Debrecen 2010

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

2. A vezetés, mint tevékenys

2. A vezetés, mint tevékenys 2. A vezetés, mint tevékenys kenység A vezetést befolyásoló tényezık - vezetés funkciói, vezetési stílusok és vezetıi szerepek. - a vezetı pszichológiai és szociológiai jellemzıi, - a csoport jellemzıi,

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS FŐISKOLA VEZETÉSSZERVEZÉS

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS FŐISKOLA VEZETÉSSZERVEZÉS BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS FŐISKOLA VEZETÉSSZERVEZÉS Budapest 2006 VEZETÉSSZERVEZÉS JEGYZET Dr. PhD. Gyenge Balázs egyetemi adjunktus Budapest 2006 ÍRTA: Dr. Ph.D. Gyenge Balázs egyetemi adjunktus TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. Daruka Eszter egyetemi tanársegéd BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.19. 1 Szociális tanuláselmélet Az emberekben az utánzásra való hajlam

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.18. 1 Vezetés A szervezeti tagok viselkedésének befolyásolása Munkaerő-biztosítás

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Forgó Melinda. Felsőoktatás-menedzsment magyar felsőoktatási vezetők életútja és vezetői szerepei. Doktori (PhD) disszertáció

Forgó Melinda. Felsőoktatás-menedzsment magyar felsőoktatási vezetők életútja és vezetői szerepei. Doktori (PhD) disszertáció Forgó Melinda Felsőoktatás-menedzsment magyar felsőoktatási vezetők életútja és vezetői szerepei Doktori (PhD) disszertáció 2012 Szerző: Cím: Témavezető: Doktori Iskola: Vezető: Doktori Program: Vezető:

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz Motiváció * Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

MODERN VEZETÉSI IRÁNYZATOK

MODERN VEZETÉSI IRÁNYZATOK HATÉKONY VEZETÉS MODERN VEZETÉSI IRÁNYZATOK D R. F I N N A H E N R I E T T A ÚT-CÉL ELMÉLET HOUSE ÉS MITCHELL (1 9 7 4 ) ÚT-CÉL ELMÉLET Munkafeladat kialakítása Formális hatásköri rdsz. Elsődleges munkacsoport

Részletesebben

Krauthammer 4LS. 4 Szintű Skála

Krauthammer 4LS. 4 Szintű Skála Krauthammer 4LS 4 Szintű Skála Felmérés a viselkedés tényleges feltárására KRAUTHAMMER 4LS - 4 Szintű Skála felmérés Mi a 4LS felmérés? A 4LS 4 Szintű Skála a Krauthammer által kifejlesztett értékelő módszertan,

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

1. Eredményes befolyásolás Kapcsolatépítés és eredmények elérése (20 óra)

1. Eredményes befolyásolás Kapcsolatépítés és eredmények elérése (20 óra) Felnőttképzés Képzéseink jelentős része a fejlesztéspolitikai témákhoz kapcsolódik: érintik az egyedi projekt szintet, ugyanúgy, ahogy a programozás ciklusát is. Ügyfeleink számára előzetes igényfelmérés

Részletesebben

A bizalom birtokosa. Önbecsülés és kapcsolatkezelés az iskolatitkár munkájában

A bizalom birtokosa. Önbecsülés és kapcsolatkezelés az iskolatitkár munkájában A bizalom birtokosa Önbecsülés és kapcsolatkezelés az iskolatitkár munkájában Licskainé Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szakíró, a Személyiségfejlesztő Akadémia igazgatója

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar Andragógia Szak A vezetői munka hatékonyságának elemzése, vezetői kompetenciák

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar Andragógia Szak A vezetői munka hatékonyságának elemzése, vezetői kompetenciák Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar Andragógia Szak A vezetői munka hatékonyságának elemzése, vezetői kompetenciák Konzulens: Ferenczné Szarvas Anikó Mestertanár Társadalom és

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival anager-leader mix TARTSAY REGŐ vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival Tervezés-célmeghatározás Feladatorientáció az elvégzendő feladatra koncentrál Tervezés során a múlt eredményeiből,

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

1.1. A vezetés lényege, feladata, funkciói

1.1. A vezetés lényege, feladata, funkciói 1.1. A vezetés lényege, feladata, funkciói 1.1 A VEZETÉS LÉNYEGE Az ipari felődés megindulásakor a munkamegosztás kiszélesedésével a termelő szervezetekben megjelent az igény a folyamatok irányítására,

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

A társadalmi kapcsolatok jellemzői

A társadalmi kapcsolatok jellemzői A társadalmi kapcsolatok jellemzői A győri lakosság kapcsolati tőkekészletének sajátosságai Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens SZE PLI Szociális Tanulmányok Tanszék Zárórendezvény Győr,

Részletesebben

Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment. Dr. Hankó Balázs. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment. Dr. Hankó Balázs. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014. november 17. 1 Tartalom 1. Menedzsment irányzatok 2. Fogalmak

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna julim@de-efk.hu Multimédia az oktatásban 2009 Debrecen, 2009. június 25. Kompetencia A kompetencia

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban

Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Tartalom Üzleti szimulációkról dióhéjban

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

A vezetés alapjai, mesterfogásai ~ A vezetés művészetéről a holnap vezetőinek. Írta: Dr. Pulay Gyula tanszékvezető egyetemi docens

A vezetés alapjai, mesterfogásai ~ A vezetés művészetéről a holnap vezetőinek. Írta: Dr. Pulay Gyula tanszékvezető egyetemi docens BETHLEN SOROZAT Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közgazdasági Tanszék A vezetés alapjai, mesterfogásai ~ A vezetés művészetéről a holnap vezetőinek Írta: Dr. Pulay Gyula tanszékvezető

Részletesebben

A teljesítményértékelés fejlesztési célja

A teljesítményértékelés fejlesztési célja A teljesítményértékelés fejlesztési célja a Közigazgatási szervek munkatársainak kompetenciafejlesztése című ÁROP-2.2.23-2013-2013-0001 Projekt keretében 2013. december 18-án Információs nap Arany Mónika

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

A coaching szemléletű vezetés

A coaching szemléletű vezetés A coaching szemléletű vezetés 2013. 04. 17. "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. ISBN: 978-963-9559-51-6 A Carnegie Technológiai Intézet

Részletesebben

MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK

MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN c. tárgy BSc képzés A menedzsment alapkérdései Hogyan növelhető a szervezeti teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság? Hogyan

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok

Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak.

Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak. Ösztönzés Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak. Munkahely Dolgozó környezet összhang csoportérdekek szükségletek Olyan munkahelyi környezetet kell teremteni,

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2015. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2015. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2015. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Program címe: Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Tanúsítvány száma: 13/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 03. Kérelmező neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS VEZETÉSI IRÁNYZATOK

HAGYOMÁNYOS VEZETÉSI IRÁNYZATOK HATÉKONY VEZETÉS HAGYOMÁNYOS VEZETÉSI IRÁNYZATOK D R. F I N N A H E N R I E T T A HAGYOMÁNYOS IRÁNYZATOK Tulajdonságelméleti irányzat Készségalapú megközelítés Magatartáselméleti megközelítés Szituációelméleti

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Szerzői jogi jogivédelem

Szerzői jogi jogivédelem Szerzői jogi jogivédelem A szerzőszámára minden mindenjog jogfenntartva! Jelen Jelenszellemi szellemiterméket, illetve illetveannak annakrészleteit részleteittilos tilosreprodukálni, adatrendszerben tárolni,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez 2 a folyamatszemléletű megközelítés alkalmazását segíti elő az érdekelt felek megelégedettségének növelése céljából kiemeli a következő szempontok

Részletesebben