É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek"

Átírás

1 É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a legalacsonyabb minősítést, az ötös pontszám pedig a legmagasabb minősítést jelenti, a következő szempontok alapján: Kommunikációs képesség: írásban és szóban is rosszul fejezi ki magát, értelmezési gondokkal küzd, szókincse a minimális nyelvi elemekre korlátozódik, valamilyen diszes funkciózavarral küzd és ezt még nem került megállapításra írásban gyengén fejezi ki magát, szóbeli kommunikációja fejlettebb, bonyolultabb feladatoknál értelmezési gondokkal küzd, szókincse tömör, bővítésre szorul, diszes funkciózavar megállapításra került nála, de fejlesztése nem történt meg 3. minősítés: írásban és szóban gyengén fejezi ki magát, sok fejlesztésre szorul, bonyolultabb feladatokat is képes értelmezni, de lassabb menetben, segítségre szorul, diszes funkciózavarát megállapították és fejlesztették, szókincse fejlesztésre szorul 4. minősítés: írásban és szóban átlagos módon fejezi ki magát, szókincse átlagos, fejleszthető, bonyolult feladatokat is képes értelmezni, nem szorul segítségre, nem küzd diszes funkciózavarral 5. minősítés: írásban és szóban kitűnően fejezi ki magát, saját maga fejleszti a szókincsét, bonyolultabb feladatok értelmezésénél sincs szüksége segítségre Problémamegoldó képesség: Nem képes rugalmas gondolkodásra. Nem képes kompromisszumra. Nem képes szemléletet váltani. Nem képes mások érvelését és ötleteit meghallgatni, saját elképzeléseit akarja érvényre juttatni. Korlátozottan képes a rugalmas gondolkodásra. Kompromisszumra csak részlegesen képes. Meghallgatja mások érvelését, ötleteit, de nem képes a csoport érdekeit figyelembe venni abban az esetben, ha saját elképzeléseivel ütköznek. A dolgok alakulását nem képes folyamatban szemlélni, nem képes ebben a saját helyzetét pozícionálni, nem érzékeli, hogy a kívánt

2 Logikai megoldó képesség: eredményesség érdekében, mikor kell kontrollt alkalmaznia. Nem képes önállóan vagy másokkal közösen a leghatékonyabb megoldást megkeresni. 3. minősítés: Átlagos módon képes a rugalmas gondolkodásra. Kompromisszumra csak feltételesen, időszakosan képes. Meghallgatja mások érvelését, és képes figyelembe venni. A dolgok alakulását képes folyamatban szemlélni, de nem képes a saját helyzetét pozícionálni. Csak mások segítségével képes a leghatékonyabb megoldást megtalálni. Kontroll felállítására csak segítséggel képes. 4. Minősítés: Kifejezetten jól képes a rugalmas gondolkodásra. Jól köt kompromisszumot. Meghallgatja mások érvelését és figyelembe veszi. A dolgok alakulást folyamatban szemléli, sok alkalommal képes a saját helyzetét pozícionálni. Önállóan sok esetben képes a leghatékonyabb megoldást megtalálni. Gyakori esetben képes kontroll felállítására és megtartására. 5. Minősítés: Flexibilis gondolkodású. Minden esetben képes szemléletet váltani. Ismeri a hosszútávra tekintő problémamegoldás folyamatát, és képes önállóan vagy másokkal közösen megkeresni a leghatékonyabb megoldást. Aki flexibilis rálátással bír, a dolgok alakulását mindig folyamatában szemléli, képes ebben pozícionálni a saját helyzetét, és érzékeli, hogy a kívánt eredményesség érdekében, mikor kell kontrollt alkalmaznia. 1.minősítés: Képtelen a figyelem hosszú távú fenntartására. Megfigyelései hiányosak. A lényeget segítség nélkül nem képes kiemelni. Elemzésre segítséggel képes. Nem képes több dolog, tárgy összehasonlítására. Képzelete és kreativitása átlag szintet nem éri el. Gondjai vannak az idő reális felhasználásával. Memória gondokkal küzd. Nem képes az információt elraktározni, megőrizni, majd adott esetben felidézni. 2.minősítés Rövid ideig képes a figyelem fenntartására. Megfigyelései szakaszosak, hiányokkal telítettek. A lényeget képes önállóan kiemelni. Elemzésre segítséggel képes. Korlátozottan képes több tárgy esetében összehasonlításra. Képzelete és kreativitása középszintű, fejleszthető. Az idő reális felhasználására segítséggel képes. Képes az információt elraktározni, megőrzésre hosszútávon képtelen, és nem képes felidézni. Nem képes a helyes tanulási módszereket alkalmazni.

3 Alkalmazkodó képesség: 3.minősítés: Érdeklődésétől függően képes a figyelem fenntartására. Megfigyelései átlagosak, hiánytalanok, de pontatlanok sok esetben. A lényeget képes önállóan kiemelni. Elemzésre önállóan is képes. Képes több tárgy összehasonlítására abban az esetben, ha a tárgyak már kötődnek korábbi ismeretekhez. Képzelete és kreativitása átlagos, fejlesztést saját maga igényli. Az idő reális felhasználására önállóan is képes, de a fontossági sorrend kialakítására nem minden esetben képes. Ismer tanulási módszereket, de önállóan nem képes alkalmazni őket. Képes az információt elraktározni, hosszútávon megőrizni, de nem képes adott esetben szükségességet figyelembe véve felidézni. 4.minősítés : Átlagos módon képes a figyelem fenntartására. Megfigyelései pontosak, részletesek, de érdeklődés függvényében tárolódnak. A lényeget képes önállóan kiemelni, és ezt képes csoport szintjén átadni. Elemzésre önállóan képes. Képes több tárgy összehasonlítására, amennyiben vizuálisan láthatja őket. Képzelete és kreativitása jó, de területekhez kötött. Az időt képes reálisan felhasználni, jó fontossági sorrendet tud felállítani. Ismer tanulási módszereket, és néhányat önállóan is képes alkalmazni. Képes az információkat elraktározni, hosszútávon megőrizni, felidézni adott esetben. 5.minősítés: Rendkívül jól képes a figyelem fenntartására. Megfigyelései pontosak, részletesek, precízek. A lényeget képes önállóan kiemelni, és ezt képes csoport szintjén átadni. Elemzésre önállóan képes. Képes több tárgy összehasonlítására. Képzelete és kreativitása kiváló. Az időt képes reálisan felhasználni, jó fontossági sorrendet tud felállítani. Ismer tanulási technikákat és képes is őket alkalmazni. Képes a tárolt információk megfelelő időben történő alkalmazására. Kimondottan jó logikai memóriával rendelkezik. Nem képes csoportba illeszkedni. A csoportban betöltött szerepét magányosnak látja. Konfliktushelyzetekbe keveredik, vagy maga teremti meg ezeket a helyzeteket. Nem képes érzelmeit, vágyait alárendelni a közösségnek. Nem szereti a közös tevékenységek végzését idegenekkel. A közösségi hangulatot általában negatív irányba befolyásolja. Öntörvényű. Csak segítséggel képes időszakosan beilleszkedni. A csoportban betöltött szerepe a befolyásolás mértékétől függ. Gyakran keveredik önhibáján kívül konfliktushelyzetekbe. Érzelmeit és vágyait csak akkor képes alárendelni a közösségnek, ha saját magának is érdeke fűződik hozzá. Ritkán tud bármilyen közös tevékenységet végezni idegenekkel. A

4 Szervezőképesség: közösségi hangulatot negatív irányba befolyásolja. 3.minősítés: Segítséggel képes hosszabb időszakon keresztül is beilleszkedni. A csoportban betöltött szerepét több alkalommal reálisan ítéli meg, helyezi el. Nem vagy ritkán keveredik konfliktushelyzetekbe. Érzelmeit és vágyait önzetlenül is képes alárendelni közösségi érdekeknek. Képes közös tevékenységre idegenekkel. A közösségi hangulat teremtés szempontjából semleges. 4. minősítés: Önállóan képes beilleszkedni fejlesztések után. A csoportban betöltött szerepe tisztán mérhető, reális önképpel. Nem keveredik konfliktushelyzetbe, ha mégis, segítséggel képes megoldani azokat. Érzelmeit és vágyait önzetlenül képes alárendelni közösségi érdekeknek. Képes közös tevékenységre idegenekkel. A közösségi hangulat szempontjából pozitív irányultságú. 5. minősítés. Önállóan képes beilleszkedni fejlesztések nélkül. A csoportban betöltött szerepe tisztán mérhető, reális önképpel. Nem keveredik konfliktushelyzetbe, ha mégis képes önállóan megoldani azokat. Érzelmeit és vágyait önzetlenül képes félretenni a közösség érdekében, sőt a közösségért képes munkálkodni. A közösségi hangulat szempontjából pozitív irányultságú, azon javítani képes. 1.minősítés: Nem hatékony a feladatok szervezésében. Támogatást igényel a nagyobb összefüggésekre épülő, problémakezelő feladatokhoz. A tevékenységek elvégzését nem vállalja. Nincs tisztában a végrehajtás menetének rendszerezésével. A munkafolyamatokat különböző célok, szempontok, érdekek alapján nem képes felépíteni. Dolgok működését nem képes folyamatos előrelátással biztosítani. Értelmi és gyakorlati tevékenységeit nem a megvalósításnak rendeli alá. Nem figyel a környezetére és ezért nem képes látni a szervezésben a következő lépésének a helyét. 2.minősítés Kevés hatékonysággal dolgozik a feladatok szervezésében. Támogatást igényel a nagyobb összefüggésekre épülő, problémakezelő feladatokhoz. A tevékenységek elvégzését csak hosszas gondolkodás után vállalja. Nincs tisztában a végrehajtás menetének részletes rendszerezésével, de segítséggel képes átlátni az egész folyamat menetét. A munkafolyamatokat képes különböző szempontok alapján felépíteni, amennyiben kap háttértámogatást. Dolgok működését csak néhány esetben

5 képes folyamatos előrelátással biztosítani. Értelmi tevékenységeit igen, de gyakorlati tevékenységeit nem a megvalósításnak rendeli alá. Figyel a környezete jelzéseire, de nem képes látni a szervezésben a következő lépésének a helyét. 3.minősítés Átlagos hatékonysággal dolgozik a feladatok szervezésében. Támogatást igényel a nagyobb összefüggésekre épülő, problémakezelő feladatokhoz. A tevékenységek elvégzését reális átgondolás után vállalja. Nincs tisztában a végrehajtás menetének részletes rendszerezésével, de pár alkalmat követően gyors tanulással képes elsajátítani. A munkafolyamatokat képes különböző szempontok alapján felépíteni. Dolgok működését jó esetben képes folyamatos előrelátással biztosítani. Értelmi és gyakorlati tevékenységeit a megvalósításnak rendeli alá. Figyel a környezete jelzéseire, és sok esetben képes látni a szervezésben a következő lépésének a helyét. 4.minősítés Jó hatékonysággal dolgozik a feladatok szervezésében. Önálló a nagyobb összefüggésekre épülő, problémakezelő feladatokhoz. A tevékenységek elvégzését vállalja. Tisztában van a végrehajtás menetének részletes rendszerezésével.. A munkafolyamatokat képes különböző szempontok alapján felépíteni. Dolgok működést képes folyamatos előrelátással biztosítani. Figyel a környezete jelzéseire, és ezek alapján szervezi a következő lépését. 5. minősítés Kiváló szervezőkészséggel rendelkezik. Különböző eseményeket, dolgokat, munkafolyamatokat különböző célok, szempontok, érdekek alapján képes felépíteni, rendszerbe szervezni, működését folyamatos előrelátással biztosítani. Gyakorlatiasan egyeztet, kapcsolatokat alakít ki a folyamatnak megfelelően, előre elrendezi a terepet. Hatékonnyá és gazdaságossá tudja tenni a felhasznált idejét. Jól átlátja a dolgokat. Szervezi a rábízott feladatokat, sok esetben szívesen irányít.

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY: http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) M I T AVAGY: T A N U L H A T U N K A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI RENDSZERÉBŐL???

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

Kivel (is) fordíttassunk?

Kivel (is) fordíttassunk? Kivel (is) fordíttassunk? Lehet, hogy meglepő a címben feltett kérdés, hiszen általában mindenki tudja, hogy fordítani fordítók szoktak. Sok esetben azonban a fordítóiroda is tud fordítani, sőt bizonyos

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén Tartalom VII. A vendégelégedettség mérése a szállodai gyakorlatban... 494 1. Bevezetés... 494 2. A szolgáltatások sajátosságai... 495 3. A vendég elégedettsége... 498 3.1 A szolgáltatásminőség... 502 3.2

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

etfejlesztése 3. célterület I.em.

etfejlesztése 3. célterület I.em. Somberek Körjegyzőség Szerveze etfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 3. célterület Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) Folyamat leírás,

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Szerkesztette: Csapó Benő és Zsolnai Anikó Kognitív és affektív fejlõdési folyamatok diagnosztikus

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Új tanulásszervezési módszerek (módszertani felkészítés a korszerű oktatás technikákra)

Új tanulásszervezési módszerek (módszertani felkészítés a korszerű oktatás technikákra) Új tanulásszervezési módszerek (módszertani felkészítés a korszerű oktatás technikákra) Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes A módszertani megújulást indokolják: más a tanulók neveltsége, ismerete, készsége,

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

Üzleti tanácsok. részére

Üzleti tanácsok. részére Üzleti tanácsok fejlõdõ vállalkozások részére 2015 NEKÜNK FONTOS A FEJLŐDÉS, FŐLEG HA AZ ÖNÉ. KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA Szeretné zökkenőmentessé tenni vállalkozása mindennapi pénzügyeit és biztosítani

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben