MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK"

Átírás

1 MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN c. tárgy BSc képzés A menedzsment alapkérdései Hogyan növelhető a szervezeti teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság? Hogyan motiválhatók a szervezet tagjai a teljesítmény fokozására? Dr.Tóth Judit BME MVT 2

2 MENEDZSMENT IRÁNYZATOK 1. Klasszikus korszak (Tudományos menedzsment) 1. F.W. Taylor 2. H. Fayol 3. M.Weber 4. H. Ford 2. Emberközpontú irányzatok 1. Emberi viszonyok tana (E.Mayo, D.Mc.Gregor) 2. Szervezeti magatartástudomány (S.Freud( S.Freud,, K.Lewin, C.Barnard, H.Simon) 3. Integrációs szemléletű irányzatok 1. Rendszerelmélet 2. Tranzakciós költségelmélet 3. Kontingencia vagy szituációelmélet 1. Technológiai iskola 2. Nagyság iskolája 3. Külső környezet iskola 4. Erőforrás-függés függés elmélet 5. Intézményi elmélet Dr.Tóth Judit BME MVT 3 Klasszikus menedzsment irányzat Az első, tudományos eredményeken alapuló menedzsment irányzat Időszaka: 19. sz. vége, 20. sz. eleje Vizsgálatának főbb területei: A munkavégzés hatékonyságának emelése A szervezetek hatékonyságának meghatározása Erdei János BME MVT 4

3 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/1 Frederick Winslow Taylor ( ) 1915) Midvale Steel Company,, Philadelphia - esztergályosok munkájának megfigyelése, elemzése, időszükségletének mérése a napi teljesítmény előírása érdekében menedzsment princípiumok: a munka minden elemét pontosan meg kell tervezni tudományosan kell a dolgozót kiválasztani, betanítani, fejleszteni a menedzserek felügyeljék a tervezett munkafolyamatok megvalósítását munka és felelősség megosztás a menedzserek és a munkások között Cél: a munkaerő "hatékony" felhasználása sa Dr.Tóth Judit BME MVT 5 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/2 Frederick Winslow Taylor ( ) 1915) Simonds Rolling Mashine Co.-nél és Bethlehem Steel Co.-nél dolgozott ( tudományos lapátolás ): munkamegosztás, munkakörök kialakítása, pihenőidők - kifáradásmentes munkavégzés egyéni ambíciók táplálása, darabbéres fizetési rendszer a norma feletti teljesítés ösztönzése bértöbblettel munkairodák: programozó, technológus, munkanormás, minőségellenőr, karbantartó, stb. Eredmény: magasabb mennyiségi teljesítmény, magasabb szintű munkamorál Dr.Tóth Judit BME MVT 6

4 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/3 Frederick Winslow Taylor ( ) 1915) Alapvető munkái: Üzemvezetés A tudományos vezetés 1. Ember = gazdasági ember Érzelmektől mentes, pénzért dolgozik (PÉNZ! - munkateljesítmény) 2. Munkafolyamat elszemélytelenített mechanizmus, dologi-technikai viszonyok komplexuma, az ember is dolog, a gép tartozéka 3. Motiváció egyéni teljesítmény szerint differenciált, anyagi ösztönzés 4. Vállalat zárt rendszer,, a környezetet figyelmen kívül hagyja 5. Módszerek: 1. Munkamegosztás, egységesítés, szabványosítás 2. Feladat szerinti vezetés, funkcionális irányítás Dr.Tóth Judit BME MVT 7 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/4 TAYLORIZMUS Interdiszciplináris irányzat: 1. Műszaki tudományok 2. Matematikai módszerek 3. Számvitel (gazdasági számítások) 4. Munkafiziológia Taylor tevékenységének segítői: Frank és Lillien Gilbreth Henry Gantt Dr.Tóth Judit BME MVT 8

5 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/5 Frank és Lillian Gilbreth Fókusz: a munka egyszerűsítése idő és mozdulattanulmányozás, a munka egyszerűsítése kőműves munka elemzése, a legcélszerűbb munkamódszer kialakítása standardizált anyagok, módszerek, munkahely kialakítása differenciált bérezés a munka minősége szerint 18-ről 5-re 5 csökkentették a mozdulatok számát, 200%-al emelték a termelékenységet a dolgozók jóléte - a szakszervezet hatása Erdei János BME MVT 9 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/6 Henry Gantt Taylor munkatársa Fókusz: a munkafolyamatok idő és költség tervezése az output növelése érdekében Gantt diagram - komplex projektek időtervezése, ábrázolása teljesítményarányos, differenciált bérezés (bónusz( rendszer) a követelményarányos alapbéren felül (minimális teljesítmény alapján) Erdei János BME MVT 10

6 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/7 Henri Fayol ( ) 1925) A klasszikus szervezetelmélet megalapozója, gyakorló francia menedzser könyvében (Az igazgatás elmélete) szisztematikusan össze- foglalta saját öt évtizedes gyakorlatának tanulságait. Menedzsement elveket fogalmazott meg Elsőként fogalmazta meg a menedzseri funkciókat - máig ezt használjuk Dr.Tóth Judit BME MVT 11 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/8 Henri Fayol ( ) 1925) Vállalatok tevékenységi körei: Műszaki, Kereskedelmi, Pénzügyi, Biztonsági, Számviteli Igazgatási (a vállalat átfogó cselekvési tervét, kialakítsa a szervezetét, koordinálja és összehangolja az erőfeszítéseit) Igazgatási tevékenység Tervezés, szervezés, közvetlen irányítás Koordinálás és ellenőrzés Dr.Tóth Judit BME MVT 12

7 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/9 Fayol vezetési elvei: Munkamegosztás: minél mélyebb a specializáció,, annál hatékonyabb a munka Tekintély: a menedzseri feladatok ellátásához tekintélyre van szükség, ennek formális és személyes forrása van Fegyelem: a szervezet tagjainak el kell fogadni a működési szabályokat Az utasítás egysége: egy beosztottat egy menedzser irányítson Érdekek prioritása: az egyén érdeke nem kerülhet szervezet érdeke elé Ellenszolgáltatások: a szervezet és az egyén szempontjából egyaránt igazságos legyen Dr.Tóth Judit BME MVT 13 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/10 Fayol vezetési elvei: Az irányítás egysége: a hasonló feladatokat ugyanaz a menedzser irányítsa Centralizáció: a hatalmat és a hatásköröket a menedzseri hierarchia csúcsán kell koncentrálni Hierarchia: az irányítási lánc minden fokozatán megfelelő hatáskörök szükséges, amelyet mindig be kell tartani Rend: a megfelelő erőforrások a megfelelő helyen és időben álljanak rendelkezésre Méltányosság: a menedzser legyen udvarias és méltányos beosztottaival Stabilitás: a beosztottak nagymértékű elvándorlása nem kívánatos Kezdeményezés: a dolgozók kezdeményezéseit támogatni kell Közösségi szellem: a team munka, a közösségi szellem érték, ezért ösztönözni kell. Dr.Tóth Judit BME MVT 14

8 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/13 Max Weber ( ) 1920) Bürokráciaelmélet A bürokrácia a lehető legjobb szervezeti forma A bürokrácia alkalmas arra, hogy Stabilitásban, Fegyelemben, Megbízhatóságban felülmúljon minden más szervezeti formációt. Dr.Tóth Judit BME MVT 15 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/14 WEBERIZMUS A racionálisnak tekintett ideális szervezet jellemzői: 1. Munkamegosztás 2. Szabályozottság 3. Hierarchia 4. Aktaszerűség (írásbeliség) 5. Szakmai hozzáértés (hivatástudat) 6. Személytelenség, tárgyilagosság Weber a saját bürokrácia elméletének ipari illusztrálását látta Taylor tevékenységében. Weber munkássága a modern szociológia kezdete. Dr.Tóth Judit BME MVT 16

9 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/15 Henry Ford ( ) 1947) Taylor munkaszervezési elveit a legteljesebb mértékben alkalmazta a gyakorlatban. FORDIZMUS jellemzői: 1. Üzemszervezés ( mozgó szalag = futószalag) 2. Nagyüzemi termelés, tömegtermelés 3. Anyagáramlás 4. Időtervezés, időrendi irányítás Dr.Tóth Judit BME MVT 17 EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/1 Elton Mayo (a Harvard Business School kutatója) Chicago ATT Western Electric Company Hawthorne-i üzemében kisérletek: Üzemi munkateljesítmény vizsgálatok, tesztek, Mélyinterjúk, Csoportbefolyások elemzése. Kutatási eredmények: A növekvő teljesítmény alapja a jó csoportmunka, a motiváció, a felügyelet módja A munkateljesítmény függ a dolgozók érzelmi beállítottságától A munkacsoportok belső informális struktúrája és normája meghatározó szerepű. Dr.Tóth Judit BME MVT 18

10 EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/2 MAYOIZMUS eredményei: 1. Formális informális normák különbözősége 2. A motiváció nem csak anyagi, hanem emberi is lehet 3. Az informális munkacsoport fontos szervezeti tényező 4. Inkább a demokratikus vezetés, mint az autokratikus 5. Munkateljesítmény függ a munkahelyi elégedettségtől 6. Kommunikációs csatornák, participáció segítenek a vezetésben 7. A vezetés technikai és szociális együtt 8. Szociálpszichológiai szükségletek kielégítése javítja a teljesítményt Dr.Tóth Judit BME MVT 19 EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/3 1. Az EMBERI VISZONYOK TANA képviselői: E.Mayo Mary Parker Follett D. McGregor Kurt Lewin C. Barnard Jellemzők: H. Simon A csoport szerepe: Az üzemen belüli formális csoport informális csoport is Üzemen kívül is él, összetart A csoportélet növeli a munkatermelékenységet Csoportbérezés Részvétel Alapegység: csoport A bizalom a tekintély alapja Kommunikáció Felelősségérzet Dr.Tóth Judit BME MVT 20

11 Emberközpontú irányzat/4 Mary Parker Follett ( ) 1933) A menedzsment és a dolgozók közötti konfliktusok vizsgálata (szituációtörvény) Dominancia Kompromisszum Integrálódás Dinamikus integráció elve Autoritáselmélet (hatalom, autoritás megkülönböztetése) Erdei János BME MVT 21 Douglas McGregor X és Y elmélete (összehasonlítás) 1. X-elmélet 2. Az emberben idegenkedés van a munkával szemben. A vezetés ezt ellensúlyozza A vezetői kényszer és ellenőrzés fontos Az átlagembert irányítani kell 2. Y-elmélet Az ember nem idegenkedik a munkától Elkötelezettség, saját irányítás Jutalom reménye Felelősségérzet Alkotóképesség, lelemény képzelőerő alaptulajdonsága az embernek A vállalatok az ember szellemi potenciálját csak részben használják ki. Dr.Tóth Judit BME MVT 22

12 EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/6 2. SZERVEZETI MAGATARTÁSTUDOMÁNY/1 Kurt Lewin Egyének magatartásváltozásának vizsgálata Meglévő szokások, normák felolvasztása, Új szokásokkialakítása,, változás megvalósítása Megváltozott magatartás rögzítése, befagyasztás Vezetési stílusok (autokratikus, demokratikus, laissez faire) Chester Barnard Az emberi kooperáció, a kommunikáció a szervezet sikerének alapja közös cél érdekében Célelérés közösségben Egyensúly (ösztönzésre, teljesítményre) Herbert Simon Emberi döntéshozatal Korlátozottan racionális döntések A döntés nem állapot, hanem folyamat Dr.Tóth Judit BME MVT 23 Maslow szükséglet hierarchia modellje magasabb rendű szükségletek megbecsülés társas igény biztonsági szükségletek önmegvalósítás alapszükségletek fiziológiai szükségletek Dr. Gyökér Irén BME MVT 24

13 Herzberg kéttényezős elmélete Higiénés tényezők személyes kapcsolatok munkakörülmények munkahely biztonsága fizetés elégedetlenség MUNKAFELTÉTELEK Motivációs tényezők felelősség vállalás a nagyobb teljesítmény a fejlődés a karrierépítés lehetősége elégedettség MUNKA TARTALMA Dr. Gyökér Irén BME MVT 25 Klasszikus és HR felfogás összehasonlítása Minden feladatra van Legjobb módszer a legjobb módszer dolgozótól is függ Részletesebb Munkamegosztás munkamegosztás, egyhangúsága nagyobb teljesítmény kisebb termelés Legjobb módszert a A dolgozó tudja a vezető ismeri legjobb módszertm A termelékenységet Lélektani tényezt nyezők k is csak a műszaki tényezők döntőek befolyásolják Felelőss sségérzet és Motiváció csak pénzzel önállóság g növeli n a Amit nem ellenőriznek teljesítőképess pességet azt nem hajtják végre Dr.Tóth Judit BME MVT 26

14 Empirikus irányzat Központi témája sikeres vezetők személyiségének és módszereinek kutatása. "A vezetés művészet" Az irányzat képviselői és eredményeik: Drukker, Sloan, Newman A vezetés nem tudomány hanem gyakorlat Management sciences Dr.Tóth Judit BME MVT 27 INTEGRÁCIÓS SZEMLÉLETŰ IRÁNYZAT/1 A vállalkozás Szociotechnikai rendszer, Nyílt rendszer, ami a környezetével szoros kapcsolatban van 1. Rendszerelmélet 1. Rendszeranalízis 2. Rendszerszintézis 2. Tranzakciós költségelmélet 1. Piaci tranzakciók, szerződések 2. Vállalkozói (menedzseri) tranzakciók, szerződések 3. Kontingencia vagy szituációelmélet (nincs legjobb út, nem minden út egyformán hatékony) 1. Technológiai iskola 2. Nagyság iskolája 3. Külső környezet iskola (organikus és mechanikus szervezet) 4. Erőforrás-függés függés elmélet 5. Intézményi elmélet Dr.Tóth Judit BME MVT 28

15 INTEGRÁCIÓS SZEMLÉLETŰ IRÁNYZAT/2 1. Rendszerelmélet (Bertalanffy) 1. Rendszeranalízis Rendszeranalízis részekre bontás, specializációk elemzése 2. Rendszerszintézis tudományok közötti mozgalom, az interdiszciplinaritásra törekvés 2. Tranzakciós költségelmélet 1. Piaci tranzakciók, szerződések 2. Vállalkozói (menedzseri) tranzakciók, szerződések A piaci vagy menedzseri ügyletek között alternatív viszony van: vagy a piacon kezdeményeznek, vagy a szervezeten belül. Ennek a döntésnek egyenes következménye a piac és a hierarchia közötti választás. A megoldás az információs korlátoktól függ. Dr.Tóth Judit BME MVT 29 INTEGRÁCIÓS SZEMLÉLETŰ IRÁNYZAT/3 3. Kontingencia vagy szituációelmélet (nincs legjobb út, nem minden út egyformán hatékony) 1. Technológiai iskola A vállalat szervezeti felépítésének főbb jegyeit (horizontális és vertikális) az alkalmazott technológia befolyásolja. 2. Nagyság iskolája A szervezeti méret befolyásolja a szervezet struktúráját. 3. Külső környezet iskola Organikus - mechanikus szervezet jellemzés alakul ki, és a szervezet igazodik a külső környezethez. 4. Erőforrás-függés függés elmélet A tulajdonosok, a szállítók, a vevők vagy más piaci szereplők befolyása meghatározó. 5. Intézményi elmélet Az erős állam mint meghatározó környezeti szereplő hatása döntő lehet a szervezet működésére. Dr.Tóth Judit BME MVT 30

16 Dr.Tóth Judit BME MVT 31

MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsment irányzatok fejlődése

MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsment irányzatok fejlődése MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsment irányzatok fejlődése Dr. Gyökér Irén egyetemi docens 2012 ősz A MENEDZSMENT ALAPKÉRDÉSEI Hogyan növelhető a szervezeti teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság?

Részletesebben

2.2. Vezetés-, szervezés- és szervezetelmélet

2.2. Vezetés-, szervezés- és szervezetelmélet 2.2. Vezetés-, szervezés- és szervezetelmélet 2.2.1. A klasszikus iskolákhoz tartozó irányzatok Frederick Winslow Taylor (1856-1915) Fő művei: - Üzemvezetés - Tudományos vezetés alapjai Munkásságának főbb

Részletesebben

MENEDZSMENT. Kis-Tóth Roland

MENEDZSMENT. Kis-Tóth Roland Kis-Tóth Roland MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Kis-Tóth Roland Líceum Kiadó Eger, 2015 Hungarian Online University Ágazati informatikai együttműködés létrehozása az új típusú e-learning alapú képzések hazai

Részletesebben

2013.09.09. Master of Arts. Management fejlődési szakaszai. Klasszikus. Humán. Modern. Stratégiai. Klasszikus menedzsment elméletek - Taylor

2013.09.09. Master of Arts. Management fejlődési szakaszai. Klasszikus. Humán. Modern. Stratégiai. Klasszikus menedzsment elméletek - Taylor Master of Arts Management fejlődési szakaszai Klasszikus Humán Modern Stratégiai Klasszikus menedzsment elméletek - Taylor 2 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) A tudományos vezetés alapelvei és módszerei

Részletesebben

MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁS- GAZDASÁGTAN. Bevezetés, a menedzsment alapjai. Döntéselméleti alapok

MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁS- GAZDASÁGTAN. Bevezetés, a menedzsment alapjai. Döntéselméleti alapok MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁS- GAZDASÁGTAN Bevezetés, a menedzsment alapjai 1 Döntéselméleti alapok Miért van egyáltalán szüksége erre egy mérnökhallgatónak? Mérnök mindhalálig (?) Élet a munkaszervezetekben

Részletesebben

2. A VEZETÉS FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE

2. A VEZETÉS FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE 2. A VEZETÉS FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETE A vezetés, mint tevékenység egyidős az emberiséggel, de azt is jól tudjuk, hogy bizonyos vezetői szerepek és magatartásformák az állatvilágban (falkavezér, méhkirálynő)

Részletesebben

Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment. Dr. Hankó Balázs. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment. Dr. Hankó Balázs. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014. november 17. 1 Tartalom 1. Menedzsment irányzatok 2. Fogalmak

Részletesebben

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása GT521002 (vizsgajegy, 2 c) Előadó: Hámornik Balázs Péter Email: hamornik@erg.bme.hu www.erg.bme.hu

Részletesebben

A vezetői munka alapelemei Bevezetés a szervezetek világába

A vezetői munka alapelemei Bevezetés a szervezetek világába A vezetői munka alapelemei Bevezetés a szervezetek világába Szakgyógyszerész-jelöltek képzése Király Gyula Áttekintés Menedzsment elméletek történeti áttekintés Vezetők, vezetői eszközök Motiváció Ösztönzés

Részletesebben

KOORDINÁCIÓ, DÖNTÉSI MECHANIZMUSOK

KOORDINÁCIÓ, DÖNTÉSI MECHANIZMUSOK VEZETŐI TANÁCSADÁS (ÁROP 1.a, 1.d, 1.i) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. KOORDINÁCIÓ, DÖNTÉSI MECHANIZMUSOK Készítette: Indikátorok, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Ókori India, Kína. Judea ( Mózes ) Görög kultúra. A vezetéstudomány története az ókorban. Ókori Egyiptom Ókori kelet ( India, Kína )

Ókori India, Kína. Judea ( Mózes ) Görög kultúra. A vezetéstudomány története az ókorban. Ókori Egyiptom Ókori kelet ( India, Kína ) A vezetéstudomány története az ókorban Rendőrtiszti Főiskola, Vezetéselméleti Tanszék Ókori Egyiptom Ókori kelet ( India, Kína ) Görög kultúra Szentírások ( Ószövetség, Vedanta Sutra, Buddhizmus ) Római

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsmentirányzatok fejlődése I.

MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsmentirányzatok fejlődése I. MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsmentirányzatok fejlődése I. Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2015 ősz 2015.09.22. 1 A menedzsment területei A munka és a szervezet

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2015. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2015. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2015. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

Szervezet- és munkaszociológia

Szervezet- és munkaszociológia S Z E R V E Z E T - É S M U N K A S Z O C I O L Ó G I A Szervezet- és munkaszociológia I. FEJEZET: Szervezeti társadalom, a szervezetek világa Szervezeti társadalom 1956-60 : nagy szervezetek kora; az

Részletesebben

EMBERIERŐFORRÁS- MENEDZSMENT

EMBERIERŐFORRÁS- MENEDZSMENT EMBERIERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Károli Gáspár Református Egyetem 2014. őszi félév Elérhetőség: lloth@drloth.hu loth.laszlo@ovit.hu Dr. LÓTH LÁSZLÓ okleveles gépészmérnök, filozófiatanár, pedagógia (andragógia)

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsmentirányzatok fejlődése II.

MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsmentirányzatok fejlődése II. MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsmentirányzatok fejlődése II. Daruka Eszter egyetemi tanársegéd BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.09.20. 1 A menedzsment területei Az irányzatok fejlődése

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 5. I. Szervezéstudomány... 6. 1. A menedzsment mint fogalom... 6. 2. A szervezés... 8. 2.1 A szervezés fajtái...

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 5. I. Szervezéstudomány... 6. 1. A menedzsment mint fogalom... 6. 2. A szervezés... 8. 2.1 A szervezés fajtái... Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Szervezéstudomány... 6 1. A menedzsment mint fogalom... 6 2. A szervezés... 8 2.1 A szervezés fajtái... 9 2.2 A szervezés helye a szervezetben... 10 2.2.1 Szervezés-vezetés-irányítás...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

a VEZETÉSI stílus fogalma, a személyiség szerepe, tanult magatartás fogalma,

a VEZETÉSI stílus fogalma, a személyiség szerepe, tanult magatartás fogalma, A STÍLUS FOGALMA a VEZETÉSI stílus fogalma, a személyiség szerepe, tanult magatartás fogalma, A vezetési stílust befolyásoló tényezők a vezető személyisége A vezető befolyása Demokratikus Autokratikus

Részletesebben

Tananyagfejlesztés: Új képzések bevezetéséhez szükséges intézményi és vállalati szervezetfejlesztési módszertani feladatok

Tananyagfejlesztés: Új képzések bevezetéséhez szükséges intézményi és vállalati szervezetfejlesztési módszertani feladatok KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2013. január 9.

Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2013. január 9. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: GI pont(45) : Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2013. január 9. A dolgozat minden lapjára, a kerettel

Részletesebben

Rekreáció-menedzsment

Rekreáció-menedzsment Rekreáció-menedzsment Szerkesztette: Béki Piroska Szerző: Béki Piroska Lektorálta: Dr. habil Müller Anetta Felelős Kiadó: Campus Kiadó, Debrecen Kézirat lezárva: 2015. november 20. ISBN 978-963-9822-42-9

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Informatikai Kar A VEZETÉS TUDOMÁNYA

Debreceni Egyetem. Informatikai Kar A VEZETÉS TUDOMÁNYA Debreceni Egyetem Informatikai Kar A VEZETÉS TUDOMÁNYA Témavezetı: Dr. Ujhelyi Mária Menedzsment és Marketing Tanszék, Tanszékvezetı helyettes Készítette: Kövér Dávid Gazdaságinformatikus Debrecen 2010

Részletesebben

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar BSc. faipari mérnöki alapszak. Záróvizsga tételek 2014. Gazdasági ismeretek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar BSc. faipari mérnöki alapszak. Záróvizsga tételek 2014. Gazdasági ismeretek Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar BSc. faipari mérnöki alapszak Záróvizsga tételek 2014. Gazdasági ismeretek 1. A vállalkozás célrendszere és környezete, a vállalkozások tulajdonosi

Részletesebben

Vállalkozásgazdaságtan. B e v e z e t é s. Cél: Termelési folyamatok menedzselése. Mit és miért kell menedzselni a termelésben?

Vállalkozásgazdaságtan. B e v e z e t é s. Cél: Termelési folyamatok menedzselése. Mit és miért kell menedzselni a termelésben? Vállalkozásgazdaságtan Termelési folyamatok menedzselése B e v e z e t é s Vállalkozások alapelemei: 1. Tőke biztosítása (vállalati pénzügyek) 2. A termék elkészítése (termelésmenedzsment) 3. A termék

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS FŐISKOLA VEZETÉSSZERVEZÉS

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS FŐISKOLA VEZETÉSSZERVEZÉS BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS FŐISKOLA VEZETÉSSZERVEZÉS Budapest 2006 VEZETÉSSZERVEZÉS JEGYZET Dr. PhD. Gyenge Balázs egyetemi adjunktus Budapest 2006 ÍRTA: Dr. Ph.D. Gyenge Balázs egyetemi adjunktus TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vezetési ismeretek. Kapcsolódó tantárgyak: Mikroökonómia Makroökonómia A gazdasági jog alapjai

Vezetési ismeretek. Kapcsolódó tantárgyak: Mikroökonómia Makroökonómia A gazdasági jog alapjai Vezetési ismeretek 1 Kapcsolódó tantárgyak: Mikroökonómia Makroökonómia A gazdasági jog alapjai Vállalkozásgazdaságtangtan Marketing Kontrolling Döntéstámogató rendszerek Vállalkozások szervezése Emberi

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK STRATÉGIAI VEZETÉSE

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK STRATÉGIAI VEZETÉSE Dr. Bárdiné Metzker Erika Dr. Csuth Sándor A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK STRATÉGIAI VEZETÉSE Kreatív szolgálat a XXI. században Polgármester Akadémia TARTALOM ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 I. rész: A STRATÉGIAI

Részletesebben

Termelésmenedzsment alapok. Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

Termelésmenedzsment alapok. Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Termelésmenedzsment alapok Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan B e v e z e t é s Vállalkozások alapelemei: 1. Tőke biztosítása (vállalati pénzügyek) 2. A termék elkészítése (termelésmenedzsment) 3. A

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar Andragógia Szak A vezetői munka hatékonyságának elemzése, vezetői kompetenciák

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar Andragógia Szak A vezetői munka hatékonyságának elemzése, vezetői kompetenciák Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar Andragógia Szak A vezetői munka hatékonyságának elemzése, vezetői kompetenciák Konzulens: Ferenczné Szarvas Anikó Mestertanár Társadalom és

Részletesebben

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület Sümeg Város Önkormányzata és a John Henry Newman Oktatási Központ megállapodása alapján 2015-ben megalapításra került a John Henry Newman Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ A sümegi képzési központban

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. A PROJEKT FOGALMA 3 3. TANÁCSADÁSI FOLYAMAT 6

Tartalomjegyzék 2. A PROJEKT FOGALMA 3 3. TANÁCSADÁSI FOLYAMAT 6 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. A PROJEKT FOGALMA 3 2.1. Projektmenedzsment fogalma 4 2.1.1. Projektmenedzsment története 4 3. TANÁCSADÁSI FOLYAMAT 6 3.1. Coaching és tanácsadás 6 3.1.1. A tanácsadás,

Részletesebben

Projektsikert elősegítő munkakultúra jellemzői és létrehozása

Projektsikert elősegítő munkakultúra jellemzői és létrehozása Projektsikert elősegítő munkakultúra jellemzői és létrehozása dr. Prónay Gábor 12. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2009. április 2. AZ ELŐADÁS CÉLJA Nem lehet a problémákat ugyanazzal a gondolkodással

Részletesebben

2013/14/2 félév. Menedzsment alapok

2013/14/2 félév. Menedzsment alapok MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN (BMEGT20A001) 2013/14/2 félév Előre kiadott kérdések a 2. zárthelyi dolgozathoz Menedzsment alapok Tesztek (A zh-n nem ugyanebben a sorrendben szerepelnek a válaszok,

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A humánerőforrás kezelése és helyzete a könyvkötészetben

A humánerőforrás kezelése és helyzete a könyvkötészetben A humánerőforrás kezelése és helyzete a könyvkötészetben Tóth György Zsoldos Benő BEVEZETÉS A humánerőforrás-menedzsment (HRM) az emberekkel, mint a szervezet alapvető erőforrásával foglalkozik, amelynek

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA BEVEZETÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INTÉZMÉNYRENDSZER FEJLESZTÉSE MAGYARORSZÁGON

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA BEVEZETÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INTÉZMÉNYRENDSZER FEJLESZTÉSE MAGYARORSZÁGON SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA BEVEZETÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INTÉZMÉNYRENDSZER FEJLESZTÉSE MAGYARORSZÁGON DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NESZMÉLYI ATHÉNÉ GÖDÖLLŐ 2005 A

Részletesebben

A Német menedzsment reformok és a közigazgatási modernizáció a 90- es években -

A Német menedzsment reformok és a közigazgatási modernizáció a 90- es években - BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség A Német menedzsment reformok és a közigazgatási modernizáció a 90- es években - Közmenedzsment 2013 Január

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA. TÁMOP 3.2.15-15 Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományőrzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén 2015.

KÉPZÉSI TEMATIKA. TÁMOP 3.2.15-15 Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományőrzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén 2015. KÉPZÉSI TEMATIKA TÁMOP 3.2.15-15 Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományőrzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén 2015. Trencsényi Judit Művelődésszervezői és menedzseri diplomái megszerzése

Részletesebben

Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek. /Felzárkóztató modul elméleti jegyzet/

Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek. /Felzárkóztató modul elméleti jegyzet/ Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek /Felzárkóztató modul elméleti jegyzet/ Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek /Felzárkóztató modul elméleti jegyzet/ Szerzők: Apáti Ferenc Debreceni Egyetem

Részletesebben

A,,Dolgozó magyarok 2006 dolgozói elégedettség felmérés módszertani elemzése

A,,Dolgozó magyarok 2006 dolgozói elégedettség felmérés módszertani elemzése Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő Doktori (PhD) értekezés A,,Dolgozó magyarok 2006 dolgozói elégedettség felmérés módszertani elemzése Készítette: Szlávicz

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Tibenszkyné Fórika Krisztina

Részletesebben

Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2015. június 3.

Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2015. június 3. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: GI pont(45) : Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2015. június 3. A dolgozat minden lapjára, a kerettel

Részletesebben

Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. június 2.

Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. június 2. GI pont(45) : Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2011. június 2. A dolgozat minden lapjára, a kerettel jelölt részre írja fel nevét, valamint

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Minőségmenedzsment alapok

Minőségmenedzsment alapok MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN (BMEGT20A001) Z ALAPKÉRDÉSEK 2007/08/2 félév 3. zárthelyi dolgozat Minőségmenedzsment alapok Tesztek (A zh-n nem ugyanebben a sorrendben szerepelnek a válaszok, egy

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG I love mywork Belső konzulens: Dr. Halász Imre Külső konzulens: Zöld Anna Tímea Tomor Éva nappali tagozat gazdálkodás menedzsment szak vállalkozásszervező

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A munkatudományok célja, feladata 91. lecke A munkatudományok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE W O b D H BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE Tárgy: Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Stratégiája 2011-2014 Tisztelt Képviselő-testület! A hazai önkormányzatok

Részletesebben

Vállalati logisztikai menedzsment. 3. rész segédlet

Vállalati logisztikai menedzsment. 3. rész segédlet BME Közlekedésgazdasági Tanszék Vállalati logisztikai menedzsment 3. rész segédlet összeállította: Nagy Zoltán mestertanár 2012. Marketingmix A marketingpolitika alapja a marketingmix, amelynek elemeit

Részletesebben

Vezetés, szervezés 1

Vezetés, szervezés 1 Vezetés, szervezés 1 Témák 1. Alapfogalmak, történeti áttekintés 2. A vezetés, mint emberekkel való bánásmód. Önismeret, hiedelmek, az első benyomás, 3. Észlelés, érzékelés, tanulás, motiváció, attitűd

Részletesebben

A menedzsment, sportmenedzsment fogalma, a sport funkciói. Rekreáció levelező II. évfolyam 1. előadás

A menedzsment, sportmenedzsment fogalma, a sport funkciói. Rekreáció levelező II. évfolyam 1. előadás A menedzsment, sportmenedzsment fogalma, a sport funkciói Rekreáció levelező II. évfolyam 1. előadás Sportmenedzsment Rekreáció III. évfolyam Oktató: Onyestyák Nikoletta Sportmenedzsment Tanszék Témakörök:

Részletesebben

Az úttervezés szabályozásának változása: jogszabály és KTSZ

Az úttervezés szabályozásának változása: jogszabály és KTSZ Az úttervezés szabályozásának változása: jogszabály és KTSZ Barna Zsolt MAÚT BME Út és Vasútépítési Tanszék A feladat Rendelet a közutak tervezéséről Új KTSZ A KÖZOP-projekt keretében elvégzett további

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PH.D. DISSZERTÁCIÓ JUHÁSZ MÁRTA A BIG FIVE FAKTOROK ÉS SKÁLÁK ALKALMAZÁSA A SZEMÉLYZETI KIVÁLASZTÁSBAN ÉS A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSBEN. AZ ELŐREJELZŐ

Részletesebben

Franciaország a felvilágosodás után

Franciaország a felvilágosodás után FRANCIA SZOCIOLÓGIATÖRTÉNET. PORTÉVÁZLATOK. AUGUSTE COMTE. ÉMILE DURKHEIM. PIERRE BOURDIEU A középkorban, illetve a felvilágosodás koráig uralkodó utópiák, társadalomalakító illúziók, reformok és víziók

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA Óravázlatok

GAZDASÁGPOLITIKA Óravázlatok Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Kar prof. dr. Papanek Gábor gpapanekmex@gmail.com GAZDASÁGPOLITIKA Óravázlatok Eger 2014 1 Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Kar 3300 Eger, Egészségház

Részletesebben

Európa szocialistái, egyesüljetek!

Európa szocialistái, egyesüljetek! LAURENT FABIUS PIERRE MAUROY MICHEL ROCARD Európa szocialistái, egyesüljetek! Kinyílik a világ, hatalmas gazdasági, kulturális és technológiai robbanásnak vagyunk tanúi, a globalizáció idejét éljük, és

Részletesebben

AZ ADAPTEM MÓDSZER. Az EQUAL ANCORA projekt keretében kifejlesztett és kipróbált eszköz (2005-2007) Gandia Városi Tanács

AZ ADAPTEM MÓDSZER. Az EQUAL ANCORA projekt keretében kifejlesztett és kipróbált eszköz (2005-2007) Gandia Városi Tanács AZ ADAPTEM MÓDSZER Az EQUAL ANCORA projekt keretében kifejlesztett és kipróbált eszköz (2005-2007) Gandia Városi Tanács 1. MI AZ ADAPTEM? Az ADAPTEM egy olyan Tanácsadási Szolgáltatás cégek részére, mely

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 183-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 183-06/1 Egy konkrét

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI. I. nap ÜZLETI TERV MOTTÓ. Jósolni nagyon nehéz, különösen a jövőre nézve Bölcselet. Page 1. 1Art. 2Art.

VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI. I. nap ÜZLETI TERV MOTTÓ. Jósolni nagyon nehéz, különösen a jövőre nézve Bölcselet. Page 1. 1Art. 2Art. 1Art VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI Pályázati lehetőségek I. nap MOTTÓ Jósolni nagyon nehéz, különösen a jövőre nézve Bölcselet 2Art ÜZLETI TERV 3Art Page 1 4Art Üzleti terv A projektre beadott pályázat

Részletesebben

5. Az ipari kapcsolatok modellje

5. Az ipari kapcsolatok modellje Létrejöttek (a munkahelyen kívül) a munkavállalók és munkáltatók érdekképviseleti szervezetei és közöttük tárgyalások indultak meg annak érdekében, hogy a kollektív szerződésekben szabályozzák együttműködésüket.

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2009. november 4. 2009. december

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment

Emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment Bevezetés Dr. Gyökér Irén BME Részidős Mesterképzés 2014 tavasz 1 * A tárgy célja A humán erőforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok

Részletesebben

Döntéstámogató módszerek (igény)

Döntéstámogató módszerek (igény) Döntéstámogató módszerek (igény) Dr. Mályusz Levente K.II.24. Építési beruházás definíció SCOPE : építési feladat - koncepció kialakítása - az építési feladat, (az építmény(ek) leírása) - tevékenységek

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 183-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

A KÉSZSÉGÉRTÉELŐ TESZTDOKUMENTUM KÜLSŐ ÉRTÉKELÉSE. 1. A Teszt-dokumentum tesztelésén résztvett tanulók általi értékelés

A KÉSZSÉGÉRTÉELŐ TESZTDOKUMENTUM KÜLSŐ ÉRTÉKELÉSE. 1. A Teszt-dokumentum tesztelésén résztvett tanulók általi értékelés A KÉSZSÉGÉRTÉELŐ TESZTDOKUMENTUM KÜLSŐ ÉRTÉKELÉSE 1. A Teszt-dokumentum tesztelésén résztvett tanulók általi értékelés A Holland teszt túl hosszú volt, de nagyon hasznos. Ki akartam próbálni több gyakorlati

Részletesebben

Hivatali határok társadalmi hatások

Hivatali határok társadalmi hatások Hivatali határok társadalmi hatások Bevezetés a hatékony közigazgatás módszertanába Hajnal György Gajduschek György Szerzõk: Gajduschek György: 1. fejezet, 2.4 alfejezet, 4. fejezet, 9.8 fejezet Hajnal

Részletesebben

Emberi erőforrás gazdálkodás versenykörnyezetben. Soós Gabriella Novotny Ádám

Emberi erőforrás gazdálkodás versenykörnyezetben. Soós Gabriella Novotny Ádám Emberi erőforrás gazdálkodás versenykörnyezetben Soós Gabriella Novotny Ádám MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Emberi erőforrás gazdálkodás versenykörnyezetben Soós Gabriella Novotny Ádám Líceum Kiadó Eger,

Részletesebben

Az előadás vázlata, témakörei. Emberi erőforrás gazdálkodás. Ajánlott irodalmak. I.1. Vállalkozás- cég jellemzői

Az előadás vázlata, témakörei. Emberi erőforrás gazdálkodás. Ajánlott irodalmak. I.1. Vállalkozás- cég jellemzői Az előadás vázlata, témakörei Ajánlott irodalom I. Az emberi erőforrás gazdálkodás elméleti alapjai II. Az emberi erőforrás gazdálkodás periodizálása és modelljei III. A személyügyi tevékenység magyarországi

Részletesebben

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból 16. Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból. Az értékteremtő folyamatok a vállalat működésében, az értéklánc elemei. A teljesítmény és menedzsmentje, kiemelten

Részletesebben

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre.

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre. Tantárgy neve: Stratégiai tervezés Kódja: NBG_GI832K4 Kreditszáma: 4 A tanóra típusa és száma: (2 óra előadás + 2 óra gyakorlat) / hét Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): kollokvium

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TÉRSZINTAKTIKA A TELEPÜLÉSKUTATÁSBAN

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TÉRSZINTAKTIKA A TELEPÜLÉSKUTATÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TÉRSZINTAKTIKA A TELEPÜLÉSKUTATÁSBAN Fürstand Attila Budapest, 2007. A doktori iskola megnevezése: Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek (Tájépítészet témacsoport) tudományága:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 28. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

VEZETÉS ÉS ELLENŐRZÉS AZ ISKOLÁBAN

VEZETÉS ÉS ELLENŐRZÉS AZ ISKOLÁBAN VEZETÉS ÉS ELLENŐRZÉS AZ ISKOLÁBAN Előadó: Petróczi Gábor igazgató Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. E-mail: direktor@sagim.hu www.petroczigabor.hu MIRŐL BESZÉLÜNK ENNEK

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERSZAK MENEDZSMENT SPECIALIZÁCIÓ - ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERSZAK MENEDZSMENT SPECIALIZÁCIÓ - ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERSZAK MENEDZSMENT SPECIALIZÁCIÓ - ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK INFORMÁCIÓMENEDZSMENT 1. Az információtechnológia stratégiai jelentősége - Az IT fejlődésének három korszakos modellje. - Az

Részletesebben

BEMUTATKOZÓ CÉGISMERTETŐ

BEMUTATKOZÓ CÉGISMERTETŐ BEMUTATKOZÓ CÉGISMERTETŐ Cégünk 1991 óta sikeres szereplője a szállítmányozási piacnak, átfogó logisztikai, nemzetközi fuvarozási, szállítmányozási, fuvarszervezési szolgáltatást nyújt több mint 20 éves

Részletesebben

Bevezetés. Módszer és anyag

Bevezetés. Módszer és anyag Bevezetés Az intenzív, növekvő ráfordításokkal, energia-bevitellel dolgozó, ma már hagyományosnak mondható növénytermesztés az elmúlt évtizedekben világviszonylatban, de hazánkban is igen jelentős termésnövekedést

Részletesebben

Tegyük láthatóvá a kisérletező tanulást

Tegyük láthatóvá a kisérletező tanulást Tegyük láthatóvá a kisérletező tanulást 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadvány csak a szerző véleményét tartalmazza, a Bizottság nem felel az itt megjelenő

Részletesebben

Projekt dilemmák 2.0

Projekt dilemmák 2.0 HAMVAS LÁSZLÓ Projekt dilemmák 2.0 Bevezető A projektesedés, a projektesítés egyre inkább meghatározza mindennapi életünket. Egyrészt alkalmazkodási formát jelent az egyre gyorsabban változó világhoz,

Részletesebben

2. RÉSZ. Szervezetelmélet

2. RÉSZ. Szervezetelmélet Környezeti menedzsment rendszerek II. Szerveztelmélet 31 Célkitűzések: 2. RÉSZ Szervezetelmélet Miután ezt az anyagot átvette, képesnek kell lennie értékelni, hogy milyen fontos a szervezeti struktúra,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 6. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 6. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 6. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2010. január 13. 2010.

Részletesebben

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére AJÁNLÁS A könyvtári minőségirányítás bevezetésére készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárságának megbízásából 1. Bevezető Már a szakfelügyeletről szóló 2001. évi rendeletben

Részletesebben

Az Emberi erőforrások alapképzési szak megújítása a Budapesti Corvinus Egyetemen a munkaerő-piaci igények alapján

Az Emberi erőforrások alapképzési szak megújítása a Budapesti Corvinus Egyetemen a munkaerő-piaci igények alapján Az Emberi erőforrások alapképzési szak megújítása a Budapesti Corvinus Egyetemen a munkaerő-piaci igények alapján Bódis Lajos Branyiczki Imre Papp Bence MELLearN konferencia, 2016. április 21-22. Az emberi

Részletesebben

ű Ö ű ű Ú Ú ű

ű Ö ű ű Ú Ú ű ű Ö ű ű Ú Ú ű Á Á Ö Ö Ö Ö Ö Ö Á Ö Á Á Á Ú Á Á Á Á Ö ű ű Á ű ű ű Ö Ö Á Á Á Á Á ű Ú Ö ű Ú Ú ű Ú Á Á ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á Á Ő Á Á Á Á Á Á Ö Á ű ű Ö Ö ű Ú Ö Ú ű Ú ű ű ű ű ű Ö Á Ú ű Á Ö Á Ú Á Á Á Á Á Á Ö Ö Á

Részletesebben

Minıségmenedzsment alapjai

Minıségmenedzsment alapjai Polónyi István Minıségmenedzsment alapjai Jegyzet Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Menedzsment és Marketing Tanszék 2007 1 TARTALOM 1. A minıségügy alapfogalmai és fejlıdése... 4 1.1 A minıség

Részletesebben

zményi tehetséggondoz ggondozás rendszere a Debreceni Gönczy

zményi tehetséggondoz ggondozás rendszere a Debreceni Gönczy Az intézm zményi tehetséggondoz ggondozás rendszere a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában Magyar Pedagógiai Társaság 2014. évi Staféta-tábor Debrecen 2014. 06.28. Holisztikus szemlélet: a teljességre,

Részletesebben

Vállalkozóvá válást támogató szakértői közreműködés (tanulmány)

Vállalkozóvá válást támogató szakértői közreműködés (tanulmány) KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK

A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK I. Az értekezés tárgya Umberto Eco talán a Foucault-inga írása idején a következő tapasztalatáról számolt be: A Buchmesse standjai közt járva feltűnik,

Részletesebben

SZAKMAI PREZENTÁCIÓK. 2008. május 27. kedd 18:00-18:50

SZAKMAI PREZENTÁCIÓK. 2008. május 27. kedd 18:00-18:50 SZAKMAI PREZENTÁCIÓK 2008. május 27. kedd 18:00-18:50 I. 5 Cool túra a PIRAMISban! Cool túránk első állomásai megegyeznek a napi HR-es folyamatokkal. Fedezzük fel együtt a PIRAMIS megoldásait együtt egy

Részletesebben

(név) cél-motiváció elmélete (darabszám) különböző célt különböztet meg, melyek mögött további részcélokat azonosíthatunk.

(név) cél-motiváció elmélete (darabszám) különböző célt különböztet meg, melyek mögött további részcélokat azonosíthatunk. Az itt feltett ZH kérdés minták a felkészülést segítik, valamint stílusában, az anyagban való előrehaladáshoz igazodik, és a számonkérés nehézségét tükrözi!!! Egészítse ki a mondatokat! Ford 1909-ben magyar

Részletesebben