Innopod vezető-fejlesztési modell

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Innopod vezető-fejlesztési modell"

Átírás

1 Az Innopod vezetőképzési programjai a cégünk magkompetenciájába tartozó képzések halmaza. Építünk az ügyfeleink szervezeti felépítéséből származó vezetői sajátosságokra, az egyén felkészültségére és kompetenciáira, valamint a szervezetben betöltött vezetői szereppel szembeni elvárásokra. A munkatársaink által kidolgozott vezető-fejlesztési modell logikája gyakran képezi alapját a tréningprogram felépítésének, fejlesztésének. Innopod vezető-fejlesztési modell Az Innopod Solutions szakértői által kifejlesztett modell szerint a vezetői készségfejlesztés fogalma nem értelmezhető pusztán önmagában. Az alapkészségek, és az erősítendő készségek függenek a vezető által jelenleg betöltött szereptől. Szakértőink elsősorban Kenneth Blanchard, John Kotter és Jim Collins munkáit alapul véve dolgozták ki az Innopod vezetői életciklus modellt a szükséges és erősítendő készségek oldaláról tekintve a különböző vezetői szinteket.

2 Modellünk szerint a vezetővé válás a készségek tekintetében még a formális vezetői szerep betöltése előtt elkezdődik. Ilyenkor jelenik meg az ad hoc, majd az állandósult informális vezetői szerep. A Leendő vezető -nek elsősorban a karizmatikus viselkedést és a meggyőző kommunikációt, a megbízhatóságot és a feléje táplált bizalom erősítését kell megtanulnia, begyakorolnia. Amennyiben ilyen típusú személy válik formális vezetővé, elkerülhetők a szerepkonfliktusok, a csoporton belüli ellenállás alacsony szinten marad. A Szakértő vezető feladata a tevékenység megszervezése, az erőforrások allokálása, a projektmenedzsment, saját időbeosztásának tudatos kezelése és a munka hatékonyságának növelése, illetve magas szinten tartása. Fejlesztjük az időgazdálkodási és erőforrás-elosztási készségeket, valamint a csoportok vezetéséhez szükséges vezetői kompetenciákat. A Rendszerépítő vezetők feladata, hogy önmagától függetlenné tegye az irányítása alá tartozó részrendszer (vagy egész rendszer) működését. Tevékenysége arra irányul, hogy beosztottait motiválja, fejlessze, olyan eszközöket adjon a kezükbe, melyek segítségével ők maguk is kiválóan működtethetik a szervezetet. Fejlesztjük a delegációs és kommunikációs készségeket, valamint megalapozzuk a stratégiai gondolkodást. Végigjárva a szervezet belső lépcsőfokait, egyre fontosabbá válik a szervezet számára külső tényezőnek számító hatások ismerete, felhasználása, adott esetben befolyásolása, mely tevékenység a Stratégiai vezető feladatkörébe tartozik. A képzési igény megismerését követően a javasolt szervezetfejlesztő és/vagy vezetőfejlesztő képzési programunk témablokk alapú változatát kínáljuk megvalósításra, melynek előnye, hogy gazdag témavázlaton alapulva a vezetéssel járó kihívások számos területét érinti. A vezetőképző programjaink gondolati vázát mindig a képzési célhoz igazítjuk, mely lehet: az észlelés és megismerés, a rátekintés és reagálás, vagy a proaktív fejlesztés és beavatkozás. Cél, hogy a résztvevők felismerjék a kihívásokat, ismerjék meg azok kezelési lehetőségeit, és képesek legyenek választani a rendelkezésükre álló vezetői eszköztárból. A tréning elemei szoros egymásra épüléssel kerülnek kialakításra, azaz minden egyes képzési nap épít a korábbi napok élmény és ismeretanyagára. Felhasználjuk a csoportban rejlő

3 ismereteket alkalmazva a tapasztalati tudásmegosztás módszerét. A képzés tematikájának részletes kidolgozására a Megrendelő által jóváhagyott témablokkok kijelölése után kerül sor, mely végső ajánlatunk elválaszthatatlan részét képezi. A témablokkok mindegyike egy- vagy kétnapos képzésként értelmezhető, melyben elméleti ismeretek átadása, gyakorlati feladatok és szituációs helyezetek megélése és a tapasztalatok feldolgozása, értékelése valósul meg. Lehetséges vezetőképzési témablokkok és tartalmuk röviden: Asszertív kommunikáció, a hatékony vezetői kommunikációban o Az asszertív kommunikáció értő figyelem részének jelentősége a vezetői kommunikációban o Az értő figyelem és az önérvényesítés vezetői szempontú kihívásai o A meggyőző kommunikáció o A kommunikációs attitűdök o A hatékony vezetői kommunikáció sikerfeltételei és egyéni vonatkozásai Vezetési stílusok és alkalmazásuk o A menedzsment fejlődésének szakaszai o A vezetési stílusok iskolái, gyakorlati alkalmazási területei o Emberközpontú és feladatközpontú modellek o A helyzetfüggő vezetés alkalmazása feladatokra, személyekre, teamekre o Szerepfeltételek o Vezetett és vezetetlen csoportok működése o Csoportszerepek a vezetési stílusok tükrében A vezetés funkciói és az erőforrás-allokáció o Tervezés, szervezés, irányítás, koordinálás, ellenőrzés o Költségtervezés és a költséghatékonyság ellenőrzése o A team-munka kritériumrendszere

4 o Erőforrások a szervezetben o A csoportszerepek és hatékony kihasználásuk o Az emberek irányítása, koordinálás o Vezetés funkciói és a vezető felelőssége Időgazdálkodási alapismeretek o Az időgazdálkodás lényege, szerepe a vezető életében o Egyéni időmenedzsment eszközei o Tipikus időrablók és kezelésük, az időcsapdák és elkerülési technikák o Az Eisenhower-mátrix o Az idő szorításának szerepe a vezetői döntéshozatalban Projektmenedzsment alapismeretek o Projektmenedzsment alapismeretek o A projektmenedzsment humán kihívásai o Projektek nyomon követése a Gantt használatával o Projektek értékelése Delegáció, a hatékony feladatmegosztás o Delegálási alapismeretek, a sikeres delegáció feltételei o A vezetői delegáció nyolc szintje, o A feladatkiosztás, az ellenőrzés és a megvalósulás-követés o A hatékony delegálás vezetői kritériumai Motiváció, az ember belső mozgatórugója o A motiválás logikája, motivátorok és demotivátorok o Az életkor, az élethelyzet és a szükségletek szerepe a motivációban o A delegálás, mint motivátor és mint hatékonyságnövelő készség o Az egyéni és csoportos motiváció o A teljesítmény szerepe a motivációban

5 Prezentációs készségek fejlesztése o A kommunikáció és prezentáció kapcsolata o A vizualizálás formai és tartalmi követelményei o A prezentáció előkészítése, megtartása és utólagos teendői o Az érvelés és meggyőzés prezentációs eszközei o A testbeszéd tudatos használata, a beszéd technikai kivitelezése o A Microsoft Powerpoint, a flipchart, az írásvetítő, és a kiosztandó segédanyagok használatának kritériumai Konfliktuskezelési készségek fejlesztése o A konfliktusok kialakulása, mozgatórugói o Konfliktuskezelési modellek és stratégiák o A konfliktusok hatása az emberi működésre o Konfliktusbeszélgetések vezetése o A konfliktusok és a stressz kapcsolata Az együttműködés-fejlesztés vezetői kihívásai o Csapatépítés és csoportszerepek o A bizalom szerepe a csoportműködésben o Versengés és együttműködés értelmezése egy csoporton belül o A vezetett és vezetetlen (ad hoc) csoportok, a vezető felelőssége o A közös élmények szerepe A vezetőképzés várható eredményei A résztvevők megismerik saját maguk és egymás vezetői stílusait, ismereteket szereznek a különböző stílusok használatának előnyeiről, hátrányairól a tudásmegosztás eszközével. Növekszik a teljesítményük vezetőként, az általuk vezetett csoportban nő a

6 hatékonyság, az elégedettség, javul a munkamorál Helyt állnak a kettős elvárásnak, a felülről és alulról jövő igények kezelésével A vezetéselméleti ismeretek gyakorlati felhasználásának megtapasztalását követően a vezetőkben nő az igény a tudatos fejlődés és fejlesztés iránt Javul a vezetők közötti együttműködés, a tudásmegosztás és egymás segítésének kultúrája javítja az egyéni és szervezeti hatékonyságot Erősödik a visszajelzés adásának kultúrája, ezáltal csökkennek a szervezeten belüli konfliktusok

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

1.1. ábra: Önálló tudományággá fejlődés fázisai 2

1.1. ábra: Önálló tudományággá fejlődés fázisai 2 1. VEZETÉSI FELADATOK ÉS VEZETŐI SZEREPEK A vezetés olyan tudatos tevékenység, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amelyben a szervezet realizálja céljait, ennek érdekében a szervezeten belül

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Új tanulásszervezési módszerek (módszertani felkészítés a korszerű oktatás technikákra)

Új tanulásszervezési módszerek (módszertani felkészítés a korszerű oktatás technikákra) Új tanulásszervezési módszerek (módszertani felkészítés a korszerű oktatás technikákra) Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes A módszertani megújulást indokolják: más a tanulók neveltsége, ismerete, készsége,

Részletesebben

Az emberi erőforrások fejlesztése. Emberi erőforrás menedzsment

Az emberi erőforrások fejlesztése. Emberi erőforrás menedzsment Az emberi erőforrások fejlesztése Emberi erőforrás menedzsment 1 2 A tudás részei ismeret Fogalmak Az EE fejlesztés a tervezett személyzetfejlesztést jelenti, célja hogy hozzásegítsen a megkívánt magatartásváltozás

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ A TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI *

HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ A TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. BELÉNYESI EMESE HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ A TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Napjainkban

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés Brusztné Kunvári Enikő Humánerőforrás-fejlesztés A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás

Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás Egy programfejlesztési projekt története a felsőoktatásban Lukács István Pálvölgyi Krisztián Sintár Márton Szőllősi Tímea Az ELTE PPK neveléstudományi mesterképzésén

Részletesebben

etfejlesztése 3. célterület I.em.

etfejlesztése 3. célterület I.em. Somberek Körjegyzőség Szerveze etfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 3. célterület Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) Folyamat leírás,

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben