TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály"

Átírás

1 TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály 2004

2 Környezetismeret: Rajz: Technika: Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 37 óra Éves óraszám: 37 óra Éves óraszám: 37 óra

3 Tanmenet az első osztályos Kis felfedező integrált munkatankönyvhöz Óra A tanítás anyaga Célok, feladatok Tanulói tevékenység eszközök, Tantárgyi koncentráció 1. Ismerkedés a tankönyvvel Kedves kis Barátunk! Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, a jelrendszerrel, tanszerekkel, eszközökkel. Használják azokat rendeltetésszerűen. Érzelmi ráhangolás a tantárgyra. A bevezető szöveg meghallgatása, kötetlen beszélgetés. A tankönyv képeinek nézegetése Mtk.:3-4. o. Ismerkedés a rajz órán használatos eszközökkel Eszközök bemutatása, megismerése. Megfigyelés, beszélgetés. Ismerkedés a technika órán használatos eszközökkel, balesetvédelem 2. Iskolás lettem! Az órákon használatos eszközök, szerszámok bemutatása, megismerése. Az óvodai élmények felidézése. Az óvoda és iskola összehasonlítása. Beszéd- és kifejezőkészség fejlesztése..megfigyelőképesség fejlesztése. Megfigyelés, beszélgetés.. Mesélés, beszélgetés az óvodáról. Összetartozó tárgyak párosítása. Figyelemkoncentráció-ugyanolyan tárgyak bekarikázása. Mtk.:5-7. o. Képek. - Agnyija Barto: Első nap az iskolában Felületkitöltés ecsetlenyomattal (óvodai jel elkészítése) Ismerkedjenek meg a festéshez szükséges eszközökkel! Az ecsethasználat gyakorlása. Ecset, festék, ecsettörlő rongy, ecsettál, grafitceruza, rajzlap. A tanterem otthonossá tétele 3. Az iskolám Ízlésformálás. Az iskola helyiségeinek, berendezési tárgyainak megismerése. Az épület és a berendezés óvása. Kik dolgoznak az iskolában? Az iskola nev, cím megtanulása. Relációs szókincs fejlesztése. Kis dekorációk elkészítése önálló elképzelés alapján. Tanterem díszítése közösen. Beszélgetés az iskoláról, berendezési tárgyakról, funkciójukról, az iskola dolgozóiról. Hogyan tudjuk ezeket óvni? Tapasztalatok, megfigyelések rögzítése, összekötéssel. Az iskola nev, cím közös gyakorlása, elmondása egyenként. Rajzlap, színes papírok, olló, ragasztó. Mtk.:8-10. o. Képek. Versek: - Weöres Sándor: Sehallselát Dömötör - Gyurkovics Tibor: Iskolanyitogató Az óvoda és az iskola (szabadon választott technika) A hasonlóságok és különbségek megfigyelése, összegyűjtése. Megfigyelés, beszélgetés, rajzolás, színezés. Rajzlap, rajzeszközök. Ismerkedés az agyag tulajdonságaival Agyagtéglák formázása, az iskola kicsinyített másának elkészítése 4. Az iskolás egy napja Tulajdonságok megfigyelése. Különböző munkaformák alkalmazása. (frontális osztálymunka, csoportmunka, egyéni munka) A kés helyes használatának bemutatása. A helyes napirend kialakítása. A különböző napszakok neveinek gyakorlása. A felelősök munkájának megismerése. Helyes viselkedés az iskolában a tanítási órákon, a szünetekben. Tulajdonságok megfigyelése, lejegyzése táblázatba. Agyagtéglák megformázása. A kés balesetmentes használatának gyakorlása. Építés. Mesélés, beszélgetés a napirendről, a felelősök munkájáról. Képek megfigyelése, véleménynyilvánítás. Agyag, kés, simítóeszköz, újságpapír. Mtk.: o. Képek. Szituációs játékok. Napirend elkészítése rajzos formában A napirend legfontosabb mozzanatainak megjelenítése megadott méretben. Grafitceruza, színes ceruza, filctoll. Napirend elkészítése, összeállítása Rajzos algoritmus megfigyelése. A sablon körbenyírása, a napirend összeállítása. Kivágható melléklet, olló, miltonkapocs.

4 eszközök, 5. Gyalogos közlekedés A közlekedés szabályai, betartásuk. Az iskola megközelítése során adódó veszélyhelyzetek megbeszélése. Szabálytudat kialakítása. A gyalogos közlekedés szabályainak tudatosítása. A közlekedési lámpa. Átkelés úttesten. Szóbeli beszámolók. Veszélyhelyzetek megbeszélése. Szituációs játékok. Szituációs játékhoz eszközök készítése (pl. csomagolópapírra festett zebra). Mtk.: o. Képek, tablók, szituációs játékhoz eszközök. Videó. Közlekedésbiztonsági kiadványok. Egyenletes felületkitöltés-közlekedési eszközök színezése Közlekedési jelzőlámpa és jelzőtáblák készítése 6. Évszakok, hónapok A satírozás lehetséges irányainak megbeszélése. Jelzőtáblák megfigyelése, jelentésük, szerepük a közlekedésben. A négy évszak jellemzői, szépségei, körforgása. Összehasonlításuk. Az évszakok sorrendje. Az évszakokhoz tartozó hónapok neve, sorrendje. Beszédfejlesztés, szókincsbővítés Felületkitöltés, satírozás. Jelzőlámpa és táblák készítése.(színezés, körbenyírás, ragasztás összeállítás) Szóbeli beszámolók az évszakok jellemzőiről Az évszakok és hónapok neveinek megtanulása. Mondatalkotás.. Terepasztal. Grafitceruza, színes ceruza. Közlekedési társasjáték. Olló, színes ceruza, filctoll, hurkapálcika, ragasztó, agyag vagy gyurma. Mtk.: o. Évszakokhoz kapcsolódó képek fotók, tablók. Képek festmények: pl. Pál László, Szinyei Merse Pál, Ferenczy Károly, Munkácsy Mihály Csanádi Imre: Négy testvér Fantáziafejlesztés-képkialakítás előre megadott képrészletek felhasználásával Az évszakok jellemzőinek megjelenítése. A rész és egész kapcsolata. Képkiegészítés, rajzolás, festés. Grafitceruza, vízfesték vagy tempera, ecsetek, ecsettál, ecsettörlő. 7. Hetek, napok Évszakok, hónapok ismétlése. A hét napjainak neve és sorrendje. Beszédfejlesztés, szókincsbővítés. Felsorolás. Képek szétválogatása megadott szempontok alapján. Mtk.:21-23.o. Vers: Gazdag Erzsi: Vendégvárás A hét napjai Élményrajz - Mivel töltöd legszívesebben a szabadidődet? Felületkitöltés. Emberi alak ábrázolása, a helyes arányok. Tervezés, rajzolás, színezés. Grafitceruza, színes ceruza. Karton beborítása színes papírral, díszítés Fali emlékeztető készítése 8. Őszi tanulmányi séta Karton beborítása. A különböző eszközök rendeltetésszerű használata. Az őszi természet (növények, állatok, időjárás) megfigyelése. Az őszi időjárás hatása a növények, állatok, az ember életére. Környezetvédelem. Környezetvédő magatartás kialakítása, tanúsítása. Megfigyelőképesség fejlesztése. Mérés, nyírás, ragasztás, díszítés (előrajzolás, színezés). Közvetlen megfigyelések végzése a természetben. Gyűjtőmunka. Különböző falinaptárak, emlékeztetők gyűjtése. A sétához szükséges eszközök: nagyító, doboz, zacskó. Kartonlap, színes papír, olló, ragasztó, rajzlap, filctoll, kis alakú jegyzettömb. Mtk.:24-25.o. A tanulmányi sétán látottak. matematika Kiállítás rendezése a gyűjtött termésekből, levelekből Az esztétikai érzék fejlesztése. Gyűjtött levelek, termések rendezgetése.

5 eszközök, Dominó készítése őszi falevelek felhasználásával 9. Őszi időjárás, öltözködés Megfigyelőképesség fejlesztése. Ugyanolyan, hasonló felismerése. Egyszerű játék készítése. A közös játék öröme. Az őszi időjárás jellegzetességeinek, jegyeinek megfigyelése, elmondása. Rajzos jelek használata. Az őszi évszak időjárásának megfelelő öltözködés megfigyelése, ruhadarabok felsorolása. Szókincsbővítés. Mérés, nyírás, válogatás, ragasztás. Élménybeszámolók. Időjárás jellegzetességeinek megfigyelése, jellemző jegyei jelek használata. Időjárás-naptár készítése. Falevelek gyűjtése a tanulmányi séta során. Levelek préselése. Különböző dominók bemutatása. Olló, ragasztó, grafitceruza, préselt levelek, vonalzó, rajzlap. Mtk.:26-28.o. Képek, piktogramok. matematika Élményrajz- Kirándul a család - szabadon választott technikával Élmény utáni ábrázolás. Rajzlap kitöltése-előtér, háttér. Tervezés, rajzolás, színezés. Grafitceruza, rajzlap, zsírkréta. színes ceruza, festék, ecsetek, ecsettál, ecsettörlő rongy. A papír és tulajdonságai Szélforgó készítése A papír tulajdonságainak megfigyelése. A különböző papírfajták megismerése. Megfigyelések rögzítése táblázatba. Szélforgó készítése. Hajtogatás, nyírás, összeállítás. Különböző papírfajták gyűjtése. Képek szélmalmokról. Színes papír, olló, ragasztó, parafa dugó, gombostű. 10. Az őszi hagyományok Az őszi évszakhoz kapcsolódó ünnepek, jeles népszokások megfigyelése. Hagyományőrzés. Szüreti népszokás megismerése. Szókincsbővítés. Relációs szókincs fejlesztése. Vershallgatás. Ismerkedés az őszi évszakok jeles népszokásaival, ünnepeivel. Szóbeli beszámolók élmények alapján, lés. Népszokások gyűjtése. Mtk.:29-31.o. Képek, fotók, diák. Tamkó Sirató Károly: Dombon Szőlőfürt készítése ujjlenyomattal Különböző technikák alkalmazása képkészítés során. Ujjlenyomattal képkialakítás természetes forma megfigyelése után. Háttérfestés. Szőlőfürt. Festék, ecset, ecsettál, ecsettörlő rongy. Papírmozaik készítése Őszi gyümölcs 11. Növények, állatok ősszel A kéz finommozgásainak fejlesztése. Felületkitöltés apró papírdarabokkal. Élőlények megfigyelése ősszel. Az időjárás okozta változások megfigyelése a természetben. Papír tépése, előrajzolás, ragasztás. Élménybeszámolók, beszélgetés. Különböző mozaik képek. Grafitceruza, színes papír, olló, rajzlap. Mtk.:32-34.o. Képek, fotók Fésüs Éva: Az ősz Illusztráció készítése találós kérdéshez Megfigyelőképesség, kifejezőkészség fejlesztése. Grafitceruza, színes ceruza. Papírhajtogatás Béka készítése 12. Összefoglalás Kézügyesség fejlesztése. Az iskola és környezete. Gyalogos közlekedés szabályai. Az őszi évszak időjárásának jellegzetességei. Az időjárás hatása az élőlényekre. Hajtogatás megadott rajzos algoritmus alapján. Feladatmegoldás. Csoportosítás. Négyzet alakú színes papír. Mtk.:35-36.o. Képek, tablók Felület kitöltése a természetben talált formák felhasználásával Levéltakaró készítése falevéllenyomattal Tanult ismeretek felidézése, alkalmazása. Őszi színek használata. Levelek befestése, levéllenyomat készítése, felületkitöltés. Préselt levelek behozása. Rajzlap, vízfesték vagy tempera, ecset, ecsettál, ecsettörlő rongy.

6 eszközök, 13. A téli hagyományok A téli évszakhoz kapcsolódó ünnepek, jeles népszokások, hagyományok Hagyományápolás. Figyelemfejlesztés. Szókincsbővítés. Ismerkedés a téli jeles napokkal, hagyományokkal. Éneklés, versmondás. Rajzkiegészítés, színezés. Dalok, versek gyűjtése. Mtk.:37-40.o. Mese, ek Mikulásról, karácsonyról, képek, tablók, kazetta, videó. Zelk Zoltán: Mikulás Karácsonyi füzér készítése Fenyőfa karácsonyfa (hasonlóságok és különbségek megbeszélése. Beszélgetés a karácsonyról. Rajzolás, színezés, nyírás, ragasztás. Fonal, rajzlap, olló, ragasztó. Papírhajtogatás Mikulás csizmája 14. A család Kézügyesség fejlesztése. Mit jelent számodra a család, a családi összetartás? Kik tartoznak a családhoz? A családtagok nevei: szülők, nagyszülők, testvérek, nagybácsi, nagynéni, unokatestvérek. A családtagok szeretete, tisztelete. A szülők foglalkozása. A hajtogatás menet megfigyelése. Munkadarab elkészítése. Beszélgetés a családról, családtagokról, a családi összetartozás. Foglalkozások felismerése képek segítségével. Családi fénykép behozatala. Négyzet alakú, egyik oldalán piros papír. Mtk.:41-42.o. Vers: Zelk Zoltán: Este jó, este jó (kazetta) képek, fotók Családrajz készítése A felnőttek és gyerekek ábrázolása arányok. Grafitceruza, színes ceruza. 15. Vendégvárás, készülődés az ünnepekre Mikor várunk vendéget? Hogyan köszöntjük őket? A helyes illemtudó viselkedés szabályainak elsajátítása, gyakorlása. Köszönési módok. Szituációs játékok családi eseményekről. (Vendégvárás, köszöntés, köszönési formák, bemutatkozás). Illemszabályok. Mtk.:43-45.o. Képek, tablók. : zenehallgatás, pl. Halász Judit: Boldog születésnapot! Ajándékötletek rajzolása karácsonyra a család tagjainak Karácsony a szeretet ünnepe! ajándékozás. Tervezés, rajzolás, színezés. Karácsonyi csomagolópapír készítése 16. A téli időjárás, öltözködés Ízlésformálás. Az évszakra jellemző időjárás A társak és saját testi épségünk óvása a téli sportok alkalmazásával Védekezés a hideg ellen a réteges öltözködés. Festés, gyertyázás, vasalás, csomagolás. A téli időjárás megfigyelése jelek használata, lejegyzése. Folyamatos megfigyelések végzése. Időjárás okozta veszélyhelyzetek megismerése. A víz megjelenési formáinak vizsgálata érzékszervi úton. nagyító Gyertya, puha papír, újságpapír, vízfesték, ecset, papír kéztörlő, vasaló. Mtk.:46-50.o. Piktogamok, képek. Képkiegészítés szöveg alapján Megfigyelőképesség, koncentráció fejlesztése. Szöveg meghallgatása. Rajzkiegészítés, színezés Grafitceruza, színes ceruza, filctoll. Hópihék készítése fonalgrafikával 17. A tél örömei, veszélyei Természeti formák megfigyelése. A varrótű használata. A téli időjárás veszélyeinek szélsőséges időjárási jelenségeinek megismerése. Varrás Zsákvarrótű, fehér himzőfonal, olló, cellux-ragasztó,melléklet. Mtk: o. Képek testnevelés Hószobrászat Különböző formák kialakítása hóból. Helyes arányok megfigyelése. Formázás. Hó, széndarabok, (lyukas) fazék, seprű.

7 eszközök,. 18. Növények, állatok télen. Gondoskodás a nálunk telelő madarakról, az Beszélgetés, egyéni vélemények alkotása. erdei állatokról. Az etetés, gondoskodás hasznossága, szükségessége. Rendszerezés. Természetvédelem. Mtk.:53-56.o. Mese. Képek, tablók. Meseillusztráció készítése Szövegértés. Fantáziafejlesztés. Mesehallgatás. Grafitceruza, színes ceruza. Különböző madáretetők készítése 19. Ilyen vagyok! Testrészeim Gondoskodás az állatokról télen. Tájékozódás a testen. Iránygyakorlatok. Testünk főbb részei Madáretetők készítése, elhelyezése. Játékos gyakorlatok az irányok, helyzetek megkülönböztetése. Az emberi test fő részeinek megnevezése: fej, nyak, törzs, végtagok. Madáretető készítéséhez doboz, háló, magok, behozatala. Háló, spárga, magok. Mtk.:57-59.o. Képek, applikációs képek. Tenyérlenyomat készítése Különböző emberi alkatok. Testrészek nagyságának különbözősége. Festékes tenyérlenyomat. Összehasonlítás, indoklás. Csomagolópapír, tempera vagy vízfesték, ecset. A fonal tulajdonságai Emberi alak fonalból 20. Félévi szintfelmérő A fonal tulajdonságainak megfigyelése. A fonal felhasználása. Baba készítése rajz alapján. Vastagabb fonal, olló. 21. Érzékszerveink Érzékszerveink szerepe a környezetünk megismerésében. Érzékszervek ismerete. Érzékszerveink védelme, tisztán tartása. Válogatás, csoportosítás. Tárgyak, hangok, ízek, szagok érzékelése Játékok. Fő érzékszerveink: szem, fül, orr, nyelv, bőr megtanulása. Rajzkiegészítés. Mtk.:60-63.o. A tanteremben található tárgyak. Az érzékelő játékokhoz szükséges eszközök. Önarckép készítése grafitceruzával Az arc jellegzetességei Rajzolás. Zsebtükör. Rajzlap, grafitceruza. Puzzle készítése 22. Tisztálkodás fogápolás A rész és egész kapcsolata. A helyes tisztálkodás. A helyes kézmosás és fogmosás. Tisztálkodási eszközök. Az egészség és betegség. Egészségünk megőrzése. Rajzolás, festés, nyírás, játék. Óvodai szokások folytatása, gyakorlása (kézmosás, fogmosás). Szituációs játékok (pl. betegápolás, orvos munkája) Olló, vízfesték vagy tempera, ecset, ecsettörlő rongy, ecsettál, kivágható melléklet. Mtk.:64-66.o. Képek, tablók. Tisztálkodási csomag. Fogmosó készlet. Különböző érzelmek kifejezése Élményrajz A fogorvosnál Mimika szerepe az érzelmek kifejezésében. Megfigyelés, visszaemlékezés. Rajzlap, grafitceruza, zsírkréta.

8 eszközök, Gyümölcssaláta készítése Az egészséges táplálkozás. Miért fontos a gyümölcsöket megmosni elfogyasztásuk előtt? Gyümölcsök megmosása. Saláta elkészítése, elfogyasztása. Gyümölcsök hozása Gyümölcsök, kés, vágódeszka, tál, méz. 23. Összefoglalás Téli időjárás jellemzői. Téli öltözködés. Növények és állatok télen. Az emberi test részei, érzékszerveink. Tanult ismeretek alkalmazása. Színezés. Mtk.:67-69.o. Képek, rajzok. Időjárási jelek (kártyák). Ismerkedés természetes anyagokkal a kukoricacsuhé Csuhébaba készítése 24. Tavaszi hagyományok A kukoricacsuhé tulajdonságai, felhasználása. A tavaszi évszakhoz kapcsolódó jeles népszokások, néphagyományok megismerése. Hagyományok ápolása. A tavaszi hónapok. Megfigyelés, tapasztalatok lejegyzése. Baba elkészítése. Válogatás. Színezés, rajzolás. Locsolóvers tanulása. Éneklés. Kukoricacsuhé, cérna, olló, fekete és piros filctoll. Mtk.:70-72.o. Képek, tablók, képeslapok. Vers. Ének. Húsvéti üdvözlőlap készítése A húsvéti ünnepkörhöz tartozó jelképek. Rajzolás, színezés, nyírás. Húsvéti jelképek gyűjtése. Kartonlap, olló, grafitceruza, filctoll. Könyvjelző készítése filcanyagból 25. A tavaszi időjárás, öltözködés Az alaklemez használata. (Pontos körberajzolás.) A tavaszi időjárás megfigyelése és lejegyzése. Rajzos jelek használata. A tavaszi időjárásnak megfelelő öltözködés. Szélsőséges időjárási jelenségek (jégeső, áradás). Körberajzolás, nyírás, ragasztás. Megfigyelés, lejegyzés. Találós kérdés megfejtése. Filcanyag, olló, ragasztó, filctoll. Mtk.:73-74.o. Képek, piktogramok, találós kérdés, videó. A színek hangulata Tavaszi ruhadarabok tervezése Ízlésformálás. Az időjárás és az öltözködés kapcsolata. Tervezés. Rajzlap, grafitceruza, színes ceruza, zsírkréta. Csokorkötés megtanulása, gyakorlása 26. Tavaszi séta A csokorkötés szerepe. Látogatás piacra, zöldség vagy gyümölcsöskertbe. Tavaszi zöldségek és gyümölcsök felsorolása. Megfigyelés, megbeszélés, gyakorlás. Zöldségek, gyümölcsök megfigyelése. Élménybeszámolók. Rajzolás. Cipőfűző vagy vastagabb fonal. Mtk.:75-77.o. A piacon vagy a zöldséges- és gyümölcsöskertben látottak. Élményrajz A piacon tetszőleges technikával Emlékezet utáni ábrázolás. Megfigyelés, rajzolás, színezés. Rajzlap, grafitceruza, különböző rajzeszközök. Szendvics készítése zöldség díszítéssel 27. Növények tavasszal. Az egészséges, változatos táplálkozás. Zöldségből készült ételek. Balesetvédelem! Virágos növények megfigyelése (mérete, alakja, színe, illata, jellemző részei, élőhelye). Elemi ismeretek a növénygondozásról (magnevelés, ültetés, öntözés). Szendvicsek elkészítése, díszítése. Megfigyelések végzése érzékszervi úton. Tapasztalatok elmondása, rögzítése. Tapasztalatszerzés a növények ültetéséről, gondozásáról. Rajzolás. Különböző zöldségek hozása. Virág vagy zöldségmag és virágzó palánta behozatala. Zöldségek, kenyér, margarin, majonéz, kés, vágódeszka. Mtk.:78-80.o. Virág vagy zöldségmag és virágos növény. Képek, applikációs képek, tablók, fotók. Virágcserép díszítése festéssel A díszítőelemek szerepe. Rajzolás, festés Virágcserép, tempera, ecsettál,

9 eszközök, Virágkaró készítése A virágkaró a növény támasztéka. A fa megmunkálása (csiszolás). ecsetek, ecsettörlő rongy, újságpapír. 28. Babsátor, növények szaporítása PROJEKT Kreativitás, szocialitás fejlesztése. Csoportmunka. Babsátor készítése, növények szaporítása. Növények, bab, egyéb eszközök behozatala. Faléc, csiszolópapír. Mtk.:81-82.o. 29. Állatok tavasszal A tavasz megjelenése a természetben. Az időjárás változás hatása az állatok életében. Visszatérnek a költöző madarak, fészket raknak, rendbe hoznak, tojást raknak. Beszélgetés, megfigyelés. Színezés, gyűjtőmunka, lés, verselés madarakról. Mtk.:83-84.o. Képek, könyvek, versek, dalok, fotók, applikációs képek, videó, dia. Kavicsállatkák festése A különböző állatok jellemzői. Festés Különböző alakú, méretű kavicsok gyűjtése. Kavicsok, tempera, ecsetek, ecsettál, ecsettörlő rongy, újságpapír. 30. Háziállatok Háziállatok felsorolása, felismerése. Élménybeszámolók, mesélés. Gyűjtőmunka. Mtk.:85-89.o. Állatábrázolás viaszos visszakaparással A háziállatok és a vadon élő állatok tulajdonságainak összehasonlítása. Megfigyelés, beszélgetés. A munka menet megfigyelése. A tarka kiskakas ábrázolása. Rajzlap, zsírkréta, tempera, ecsetek, szappan, ecsettál, ecsettörlő rongy, hurkapálcika. Papírhengerből állatos ceruzatartó készítése 31. Nálatok laknak-e állatok? Kedvtelésből tartott állatok PROJEKT A papír újrahasznosítása. Állatok gondozása, élőhelyük. Élethez szükséges feltételek. A papírhenger beborítása, díszítése önálló elképzelés alapján. Élménybeszámolók, mesélés. Bemutatás. Papírhengerek gyűjtése. Gyűjtőmunka. Papírhenger, olló, színes papír, ragasztó, olló, filctoll. Mtk.:90-93.o. Képek, könyvek. Állatfigurák készítése agyagból vagy gyurmából Jellemző tulajdonságok, helyes arányok megfigyelése. Megfigyelés, beszélgetés. Állatok elkészítése. Agyag vagy gyurma, rajztábla. Mozgatható állatok készítése gyufásdobozból 32. Összefoglalás Kreativitás fejlesztése. A tavaszi évszak időjárásának jellemző jegyei, hatása az élőlényekre. A vadon élő állatok és a házi állatok jellemzői. Gyufásdoboz borítása színes papírral, kedvenc állatkák megrajzolása. Rajzolás. Feladatmegoldás. Gyufásdobozok gyűjtése. Üres gyufásdoboz, fehér lap, ragasztó, grafitceruza, filctoll. Mtk.:95-97.o. Képek, applikációs képek. Kedvenc állat rajzolása tetszőleges technikával Állatok ábrázolása saját környezetükben, élőhelyükön. Grafitceruza, színes ceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera, filctoll, ecsetek, ecsettál, ecsettörlő rongy. Virágzó fa készítése papírgalacsinból A virágzó fa életszerű ábrázolása. Előrajzolás, papírgalacsinok elkészítése, képkialakítás ragasztással. Rajzlap, grafitceruza, színes papír, ragasztó, filctoll.

10 32. A nyári hagyományok A nyári évszakhoz kapcsolódó népszokások megismerése. Hagyományok ápolása. A nyári hónapok. Rajzolás, feladatmegoldás. Éneklés, verselés. eszközök, Mtk.:95-97.o. Vers. Képek, tablók. Sógyurmából készült kenyér és péksütemények festése A játék és valóság. Vásárlás. Festés. Szituációs játék vásárlás. Vízfesték vagy tempera, ecsetek, ecsettál, ecsettörlő rongy. Kenyér és péksütemény készítése sógyurmából 33. A nyári időjárás, öltözködés A sógyurma elkészítése az összetevők helyes aránya. A nyári időjárás jellemző jegyeinek megfigyelése. Rajzos jelek használata. Az időjárásnak megfelelő öltözködés. Nyári élmények. Massza elkészítése. Formázás. Beszélgetés, élménybeszámolók. Feladatmegoldás. Liszt, só, víz, újságpapír Mtk.: o. Találós kérdés. Képek, piktogramok. Eszter és Bence nyaralni indul képalkotás A nyaralás megtervezése. Színes ceruza, zsírkréta, filctoll. A tanév során tanultak összefoglalása 34. Összefoglalás I. Tanult ismeretek rendszerezése. A tanult ismeretek rendszerezése, ismétlése. Feladatmegoldás. Mtk.: o. Képek, applikációs képek, tablók. Festéklepkék készítése foltképzéssel 35. Összefoglalás II. A szimmetria megtapasztalása, megfigyelése. A színek keveredés megfigyelése. A tanult ismeretek rendszerezése, ismétlése. Pillangó elkészítése rajzos útmutató alapján. Feladatmegoldás Rajzlap, tempera vagy vízfesték, ecsetek, ecsettál, ecsettörlő rongy, filctoll. Mtk.: o. Képek, applikációs képek, tablók. Kiállítás vagy Helytörténeti Gyűjtemény megtekintése Kiállítás vagy Helytörténeti Gyűjtemény megtekintése 36. Év végi szintfelmérő 37. Néhány jó tanács a nyárra Mtk.:108.o. Kiállítás rendezése a tanév során kézült munkákból Munkák elrendezése, kiállítás berendezése. Kiállítás rendezése a tanév során kézült munkákból Munkák elrendezése, kiállítás berendezése

TANMENETJAVASLAT. a Bauer Melinda Kristóf Enikõ KÖRNYEZETISMERET. az általános iskolák 1. osztályosai számára c. munkatankönyvhöz. Írta: Bauer Melinda

TANMENETJAVASLAT. a Bauer Melinda Kristóf Enikõ KÖRNYEZETISMERET. az általános iskolák 1. osztályosai számára c. munkatankönyvhöz. Írta: Bauer Melinda TANMENETJAVASLAT a Bauer Melinda Kristóf Enikõ KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1. osztályosai számára c. munkatankönyvhöz Írta: Bauer Melinda Felelõs szerkesztõ: Ballér Judit Bauer Melinda, 2001

Részletesebben

Szántó Zsuzsanna. Tanmenetjavaslat. a Kis felfedező 2. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz tankönyvhöz

Szántó Zsuzsanna. Tanmenetjavaslat. a Kis felfedező 2. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz tankönyvhöz Szántó Zsuzsanna Tanmenetjavaslat a Kis felfedező 2. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz tankönyvhöz Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2005 Tanmenet a második osztályos Kis felfedező integrált

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz 1. Ismerkedés a Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, A bevezetô szöveg meghallgatása, Mtk. 3. old. tankönyvvel a jelrendszerrel, az eszközökkel! kötetlen beszélgetés. Környezetismeret Kedves második osztályos!

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Környezetismeret 2. osztály 2 1. Elmúlt a nyár T, a nyári élmények felidézése nyár, nyaralás, idôtöltés Tk. 4. oldal 2. Évszakok ôsz Évszakok öltözködés kapcsolata Öltözködés öltözködés

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1 2. Öltözködés az évszaknak, idôjárásnak megfelelôen Ruhadarabok felismerése, megnevezése, szétválogatása évszakoknak megfelelôen

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 1 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1. Öltözködés Saját ruházat felismerése; gombolás, cipôkötés Öltözködés egyre önállóbban, cipôkötés, gombolás gyakorlása saját

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Szántó Zsuzsanna TANMENETJAVASLAT. a Kis felfedezõ 3. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz munkatankönyvhöz

Szántó Zsuzsanna TANMENETJAVASLAT. a Kis felfedezõ 3. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz munkatankönyvhöz Szántó Zsuzsanna TANMENETJAVASLAT a Kis felfedezõ 3. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz munkatankönyvhöz Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2005 Tanmenet a harmadik osztályos Kis felfedezõ

Részletesebben

Szervezési feladatok, munkaforma. irányított beszélgetés, egyéni munka. ceruzák. színes. ceruzák, ragasztó

Szervezési feladatok, munkaforma. irányított beszélgetés, egyéni munka. ceruzák. színes. ceruzák, ragasztó 1. hirtelen kinőtt égig érő fa a Nap elrablása Beszélgetés a fáról, mint szimbólumról mindenki lerajzolja a saját fáját (35 perc) papír, színes ceruzák fa rajz Miért van szükségünk a napra? Miért kell

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Tanmenet a negyedik osztályos Kis felfedező integrált munkatankönyvhöz

Tanmenet a negyedik osztályos Kis felfedező integrált munkatankönyvhöz Tanmenet a negyedik osztályos Kis felfedező integrált munkatankönyvhöz Óra A tanítás anyaga Célok, feladatok Tanulói tevékenység eszközök, Tantárgyi koncentráció 1. Ismerkedés a tankönyvvel Kedves kis

Részletesebben

Szükséges felszerelés 1.osztály

Szükséges felszerelés 1.osztály Szükséges felszerelés 1.osztály Tanszerek: 5 db vonalas füzet 5 db négyzetrácsos füzet 2 db sima füzet 1 db kottafüzet 3 csomag írólap 4 db ceruza (2 db HB, 2 db B) 1 csomag színes ceruza (12 színű) 1

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben 1. évfolyam számára 4 db matematika füzet (négyzetrácsos) 4 db vonalas füzet (14-32) 1 db üzenő füzet (vonalas füzet) grafitceruzák 3 db HB és 1

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Tisztasági csomag: 1 folyékony szappan, 2 tekercs WC papír,1 csomag 100db-os papír zsebkendő,1 csomag szalvéta

Tisztasági csomag: 1 folyékony szappan, 2 tekercs WC papír,1 csomag 100db-os papír zsebkendő,1 csomag szalvéta 1. osztály Magyar nyelv és irodalom: 3db vonalas füzet (14-32) 5 csomag írólap 3db négyzetrácsos füzet (27-32) 1 doboz számolókorong 1 csomag színes pálcika 1db szabó centiméter 1db játékóra 1db kistükör

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01.

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. 2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. Március a tavasz ébredésének hónapja. A tavaszvárás,

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

Környezetismeret tanmenet. 2. évfolyam

Környezetismeret tanmenet. 2. évfolyam 1 Környezetismeret tanmenet 2. évfolyam A tantárgy célkitűzése 1-4. évfolyam Az élőlények sajátosságainak, a közvetlen természeti környezet változásainak, jelenségeinek elemi szintű megismerése. A korszerű,

Részletesebben

EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK

EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK 1 1. EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK! őszi Egészséganimáció 2016.10.28. Péntek 18:00 20:00 Kreatív foglalkozás Nyomdázás 20:00 22:00 Gyermekfelügyelet : mese olvasás, Mini Disco - - Nyomdázás

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

Tapasztalatok, élmények közlése szóban, írásban. A természetben lezajló változások megfigyelése, felismertetése.

Tapasztalatok, élmények közlése szóban, írásban. A természetben lezajló változások megfigyelése, felismertetése. 1. Bevezetés a 3. évfolyam tananyagába. Mire lesz szükségem? Ismételjük át az előző év anyagát. 2. Őszidő Virágos kitűző A tankönyvben használatos ikonok megismerése. Beszélgetés a nyári szünidő élményeiről.

Részletesebben

Füzetcsomag a 2016/2017. tanévre Alsó tagozat 1. osztály

Füzetcsomag a 2016/2017. tanévre Alsó tagozat 1. osztály Füzetcsomag a 2016/2017. tanévre Alsó tagozat 1. osztály 4 db HB-s vagy F-es grafit ceruza 1 db postairon 1 db rövid vonalzó (15-20 cm) 1 db faragó 1 db radír 2 db vonalas füzet (14-32) 2 db négyzetrácsos

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája KÖRNYEZETISMERET. 1.osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája KÖRNYEZETISMERET. 1.osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája KÖRNYEZETISMERET 1.osztály T A N M E N E T Környezetismeret NAT 2012 2016/2017 36 óra /Heti 1 óra/ Taneszközök: Lénártné Póta Erzsébet-Tóth

Részletesebben

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 2 db 1. osztályos vonalas füzet 2 db. négyzethálós füzet 2 db. sima füzet 1 db. üzenő füzet (vonalas) 1 db. vonalas napközis gyakorló füzet 1 db. négyzetrácsos

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK A 2011/2012-es TANÉVRE

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK A 2011/2012-es TANÉVRE 1. osztály : 3 db 14-32.sz.vonalas 2 cs.írólap 2 db vázoló ceruza (postaírón), 2 db piros-kék ceruza 4 db HB-s (háromszögletű) ceruza 1 db Rajz-vázoló Újság Betűkészlet, betűtartó, betűsín Műanyag zárható

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

IKLADI TASNÁDI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2181 IKLAD, ISKOLA TÉR 22.

IKLADI TASNÁDI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2181 IKLAD, ISKOLA TÉR 22. IKLADI TASNÁDI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2181 IKLAD, ISKOLA TÉR 22. Kedves Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1. osztályban a következő eszközökre lesz gyermeküknek szüksége. Magyar:

Részletesebben

TANESZKÖZLISTA 1. osztály

TANESZKÖZLISTA 1. osztály 1. osztály Füzetek: 2 db vonalas /A/5 14-32/ 2 db négyzetrácsos /A/5 27-32/ 1 db sima /A/5 20-32/ 1 db hangjegy /A/5 36-16/ 1 db házi feladatos füzet Íróeszközök: 1 db vastag grafit (B vagy2b) 1 db vastag

Részletesebben

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra)

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) ünnepitabi14_6.qxp 7/25/2006 5:59 PM Page 6 Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) 6 Szeptember 1. Bemutatkozás Az éves program ismertetése Az elkészítendõ ok bemutatása Ismerkedés az Ünnepváró könyvvel

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT I. A projekt címe: Tavaszváró II. A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi

Részletesebben

1. osztályban szükséges eszközök. Füzetek: 3 dbvonalas /14-32/ 1 db négyzethálós /27-32/ 1 db hangjegyfüzet /36-16/ 50 db rajzlap.

1. osztályban szükséges eszközök. Füzetek: 3 dbvonalas /14-32/ 1 db négyzethálós /27-32/ 1 db hangjegyfüzet /36-16/ 50 db rajzlap. 1. osztályban szükséges eszközök Füzetek: 3 dbvonalas /14-32/ 1 db négyzethálós /27-32/ 1 db hangjegyfüzet /36-16/ 50 db rajzlap 10 db A/3 rajzlap 1 csomag színespapír (origami hajtogatópapír A/4-es),

Részletesebben

Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök. 1. osztály

Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök. 1. osztály Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök 1. osztály ZSÁKOK: Testnevelés zsák: - tornacipő -1 pár fehér váltó zokni ( bugyi) - fehér póló, kisnadrág ( kék) - melegítő, tréningruha Rajz zsák : - 12 színű

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

2015/2016. TANÉV 1. OSZTÁLY ESZKÖZKÉSZLETE

2015/2016. TANÉV 1. OSZTÁLY ESZKÖZKÉSZLETE 2015/2016. TANÉV 1. OSZTÁLY ESZKÖZKÉSZLETE 3 db négyzetrácsos füzet 4 db vonalas füzet 14-32 2 db mértan (sima) füzet, (1 db 80-32, 1 db 20-32) 1 db Lovász- féle betűtartó 3 csomag írólap 3 csomag famentes

Részletesebben

1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések

1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések 1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések 5 db 14-32-es füzet (vonalas) 1 db 27-32-es füzet (négyzetrácsos) 1 db 80-32-es füzet (sima A4) 1 db üzenőfüzet 1 db leckefüzet (2. félévtől) 12 db-os

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA (37 ÓRA)

TANMENETJAVASLAT AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA (37 ÓRA) TANMENETJAVASLAT AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA (37 ÓRA) Kötelezô és ajánlott témák. (A további ajánlott ill. választható témákat a tanmenet végén közöljük.) Óra 1. A tanítás anyaga Célok, feladatok Tanulói tevékenység

Részletesebben

TÉMAHÉT. TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben TÉMAHÉT

TÉMAHÉT. TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben TÉMAHÉT TÉMAHÉT TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben TÉMAHÉT Hagyományápolás, hagyománytisztelet Húsvét Műfaja: tanulásszervezési eljárások oktatási-

Részletesebben

Tanuláshoz szükséges eszközök 5. évfolyam 2017/2018. Minden órára szükséges felszerelés:

Tanuláshoz szükséges eszközök 5. évfolyam 2017/2018. Minden órára szükséges felszerelés: Tanuláshoz szükséges eszközök 5. évfolyam 2017/2018 Minden órára szükséges felszerelés: golyóstoll (3 db kék, 2 db zöld), 5db B, vagy HB grafitceruzák, 1 doboz színes ceruza (6 különböző szín), 1 db radír,

Részletesebben

A TAVASZ Projekttervezet

A TAVASZ Projekttervezet Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. 4024 Debrecen, Kossuth u. 42. Tel: 52/534-490, 20/9222-550 A TAVASZ Projekttervezet Csenger, 2010.01.22. Készítette: Kazamér Tiborné Bevezető A magyar közoktatás

Részletesebben

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 féle postairon (1 db vastag, 2 db vékony) - 12 db színes

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Célok, feladatok A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok

Részletesebben

Taneszközök jegyzéke

Taneszközök jegyzéke Taneszközök jegyzéke 1. osztály Ceruzák (tolltartóba) Matematika 2 db B-s grafit 2 db HB-s grafit 2 db piros 2 db kék színes 2 db zöld 1 db vastag postairon 1 db radír 1 db faragó 1 db rövid vonalzó 1

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

2.A osztályban szükséges eszközök

2.A osztályban szükséges eszközök 2.A osztályban szükséges eszközök 3db 16-32 vonalas füzet 2db 27-32 négyzetrácsos füzet 1db sima füzet 1db hangjegyfüzet+ 1db szolfézsra(aki jár) 1cs írólap 2db dobókocka 1db mérőszalag 1db rövid vonalzó

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet)

Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet) Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet) Készítették: Szabóné Hatos Ágnes, Ladányiné Karádi Róza A témakör célja: - A téli népszokások megismerése - Téli jeles napok összegyjtése, az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM ADAPTÁLT KERETTANTERV KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A környezetismeret tantárgy tanterve a környezetismeret kerettanterv alapján készült. Megfelel az ott megfogalmazott céloknak, feladatoknak,

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Taneszköz-listák a es tanévre Bálint Sándor Tagiskola

Taneszköz-listák a es tanévre Bálint Sándor Tagiskola Taneszköz-listák a 2016-2017-es tanévre Bálint Sándor Tagiskola 1. osztály Füzetek 3 db vonalas (14-32) 2 db négyzetrácsos (27-32) Kérjük, nylonba kössék be, és a gyermekeknek csak a nevét írják rá! Tolltartó

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Eszközlista 1-8. osztály 1. osztály

Eszközlista 1-8. osztály 1. osztály Eszközlista 1-8. osztály 1. osztály grafit ceruza - HB 5 db postairon - vastag 3 db, vékony 2 db színesceruza 12 színű vonalas füzet 14-16 5 db négyzetrácsos füzet 3 db sima füzet 1 db írólap 3 csomag

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra

1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra 1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra 1.ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK A tanulók környezetében megfigyelhető természeti anyagok, feldolgozott anyagok tapasztalati megismertetése, egyszerű állapotváltoztatási módok (alakítás,

Részletesebben

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Testnevelés órára iskolánk tanulói részére az alábbi felszerelést kérjük: 1 pár tornacipő (a tornacsarnokot utcai cipőben nem lehet használni), lehetőleg pamut, csere

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam TANESZKÖZJEGYZÉK 5.évfolyam Magyar 4 db kisméretű nem spirál vonalas füzet (irodalom, nyelvtan, fogalmazás, gyakorló) Történelem Matematika 3 db A/4-es négyzethálós füzet 3 db A/4-es sima füzet 1 db egyenes

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Vizsgálódás mikroszkóppal.

Vizsgálódás mikroszkóppal. Időtartam: 1,5 2,5 óra Melyik korcsoportnak ajánljuk? Kiscsoporttól nagycsoportos korosztályig, és 1. osztályosoknak ( A programcsomagot egészben ajánljuk, de egy-egy része külön is megvalósítható) Vizsgálódás

Részletesebben

Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA. Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA

Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA. Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

1. osztályos taneszközök

1. osztályos taneszközök 1. osztályos taneszközök Kisalakú vonalas (14-3 Kötelező olvasmány: Magyar nyelv és Ablak-Zsiráf irodalom Írólap 2 Matematikai eszközök Matematika Betűkirakó 1 Egyenes műanyag vonalzó 30 Kisalakú négyzetrácsos

Részletesebben

1.osztály A tanító néni által májusban kiadott lista szerint. 2. osztály

1.osztály A tanító néni által májusban kiadott lista szerint. 2. osztály 1.osztály A tanító néni által májusban kiadott lista szerint. 2. osztály Füzetek: 36-16 kicsi ének füzet A/5 1 db 27-32 négyzethálós füzet A/5 2 db: matematikára és környezetre 16-32 vonalas füzet A/5

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben