TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály"

Átírás

1 TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály 2004

2 Környezetismeret: Rajz: Technika: Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 37 óra Éves óraszám: 37 óra Éves óraszám: 37 óra

3 Tanmenet az első osztályos Kis felfedező integrált munkatankönyvhöz Óra A tanítás anyaga Célok, feladatok Tanulói tevékenység eszközök, Tantárgyi koncentráció 1. Ismerkedés a tankönyvvel Kedves kis Barátunk! Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, a jelrendszerrel, tanszerekkel, eszközökkel. Használják azokat rendeltetésszerűen. Érzelmi ráhangolás a tantárgyra. A bevezető szöveg meghallgatása, kötetlen beszélgetés. A tankönyv képeinek nézegetése Mtk.:3-4. o. Ismerkedés a rajz órán használatos eszközökkel Eszközök bemutatása, megismerése. Megfigyelés, beszélgetés. Ismerkedés a technika órán használatos eszközökkel, balesetvédelem 2. Iskolás lettem! Az órákon használatos eszközök, szerszámok bemutatása, megismerése. Az óvodai élmények felidézése. Az óvoda és iskola összehasonlítása. Beszéd- és kifejezőkészség fejlesztése..megfigyelőképesség fejlesztése. Megfigyelés, beszélgetés.. Mesélés, beszélgetés az óvodáról. Összetartozó tárgyak párosítása. Figyelemkoncentráció-ugyanolyan tárgyak bekarikázása. Mtk.:5-7. o. Képek. - Agnyija Barto: Első nap az iskolában Felületkitöltés ecsetlenyomattal (óvodai jel elkészítése) Ismerkedjenek meg a festéshez szükséges eszközökkel! Az ecsethasználat gyakorlása. Ecset, festék, ecsettörlő rongy, ecsettál, grafitceruza, rajzlap. A tanterem otthonossá tétele 3. Az iskolám Ízlésformálás. Az iskola helyiségeinek, berendezési tárgyainak megismerése. Az épület és a berendezés óvása. Kik dolgoznak az iskolában? Az iskola nev, cím megtanulása. Relációs szókincs fejlesztése. Kis dekorációk elkészítése önálló elképzelés alapján. Tanterem díszítése közösen. Beszélgetés az iskoláról, berendezési tárgyakról, funkciójukról, az iskola dolgozóiról. Hogyan tudjuk ezeket óvni? Tapasztalatok, megfigyelések rögzítése, összekötéssel. Az iskola nev, cím közös gyakorlása, elmondása egyenként. Rajzlap, színes papírok, olló, ragasztó. Mtk.:8-10. o. Képek. Versek: - Weöres Sándor: Sehallselát Dömötör - Gyurkovics Tibor: Iskolanyitogató Az óvoda és az iskola (szabadon választott technika) A hasonlóságok és különbségek megfigyelése, összegyűjtése. Megfigyelés, beszélgetés, rajzolás, színezés. Rajzlap, rajzeszközök. Ismerkedés az agyag tulajdonságaival Agyagtéglák formázása, az iskola kicsinyített másának elkészítése 4. Az iskolás egy napja Tulajdonságok megfigyelése. Különböző munkaformák alkalmazása. (frontális osztálymunka, csoportmunka, egyéni munka) A kés helyes használatának bemutatása. A helyes napirend kialakítása. A különböző napszakok neveinek gyakorlása. A felelősök munkájának megismerése. Helyes viselkedés az iskolában a tanítási órákon, a szünetekben. Tulajdonságok megfigyelése, lejegyzése táblázatba. Agyagtéglák megformázása. A kés balesetmentes használatának gyakorlása. Építés. Mesélés, beszélgetés a napirendről, a felelősök munkájáról. Képek megfigyelése, véleménynyilvánítás. Agyag, kés, simítóeszköz, újságpapír. Mtk.: o. Képek. Szituációs játékok. Napirend elkészítése rajzos formában A napirend legfontosabb mozzanatainak megjelenítése megadott méretben. Grafitceruza, színes ceruza, filctoll. Napirend elkészítése, összeállítása Rajzos algoritmus megfigyelése. A sablon körbenyírása, a napirend összeállítása. Kivágható melléklet, olló, miltonkapocs.

4 eszközök, 5. Gyalogos közlekedés A közlekedés szabályai, betartásuk. Az iskola megközelítése során adódó veszélyhelyzetek megbeszélése. Szabálytudat kialakítása. A gyalogos közlekedés szabályainak tudatosítása. A közlekedési lámpa. Átkelés úttesten. Szóbeli beszámolók. Veszélyhelyzetek megbeszélése. Szituációs játékok. Szituációs játékhoz eszközök készítése (pl. csomagolópapírra festett zebra). Mtk.: o. Képek, tablók, szituációs játékhoz eszközök. Videó. Közlekedésbiztonsági kiadványok. Egyenletes felületkitöltés-közlekedési eszközök színezése Közlekedési jelzőlámpa és jelzőtáblák készítése 6. Évszakok, hónapok A satírozás lehetséges irányainak megbeszélése. Jelzőtáblák megfigyelése, jelentésük, szerepük a közlekedésben. A négy évszak jellemzői, szépségei, körforgása. Összehasonlításuk. Az évszakok sorrendje. Az évszakokhoz tartozó hónapok neve, sorrendje. Beszédfejlesztés, szókincsbővítés Felületkitöltés, satírozás. Jelzőlámpa és táblák készítése.(színezés, körbenyírás, ragasztás összeállítás) Szóbeli beszámolók az évszakok jellemzőiről Az évszakok és hónapok neveinek megtanulása. Mondatalkotás.. Terepasztal. Grafitceruza, színes ceruza. Közlekedési társasjáték. Olló, színes ceruza, filctoll, hurkapálcika, ragasztó, agyag vagy gyurma. Mtk.: o. Évszakokhoz kapcsolódó képek fotók, tablók. Képek festmények: pl. Pál László, Szinyei Merse Pál, Ferenczy Károly, Munkácsy Mihály Csanádi Imre: Négy testvér Fantáziafejlesztés-képkialakítás előre megadott képrészletek felhasználásával Az évszakok jellemzőinek megjelenítése. A rész és egész kapcsolata. Képkiegészítés, rajzolás, festés. Grafitceruza, vízfesték vagy tempera, ecsetek, ecsettál, ecsettörlő. 7. Hetek, napok Évszakok, hónapok ismétlése. A hét napjainak neve és sorrendje. Beszédfejlesztés, szókincsbővítés. Felsorolás. Képek szétválogatása megadott szempontok alapján. Mtk.:21-23.o. Vers: Gazdag Erzsi: Vendégvárás A hét napjai Élményrajz - Mivel töltöd legszívesebben a szabadidődet? Felületkitöltés. Emberi alak ábrázolása, a helyes arányok. Tervezés, rajzolás, színezés. Grafitceruza, színes ceruza. Karton beborítása színes papírral, díszítés Fali emlékeztető készítése 8. Őszi tanulmányi séta Karton beborítása. A különböző eszközök rendeltetésszerű használata. Az őszi természet (növények, állatok, időjárás) megfigyelése. Az őszi időjárás hatása a növények, állatok, az ember életére. Környezetvédelem. Környezetvédő magatartás kialakítása, tanúsítása. Megfigyelőképesség fejlesztése. Mérés, nyírás, ragasztás, díszítés (előrajzolás, színezés). Közvetlen megfigyelések végzése a természetben. Gyűjtőmunka. Különböző falinaptárak, emlékeztetők gyűjtése. A sétához szükséges eszközök: nagyító, doboz, zacskó. Kartonlap, színes papír, olló, ragasztó, rajzlap, filctoll, kis alakú jegyzettömb. Mtk.:24-25.o. A tanulmányi sétán látottak. matematika Kiállítás rendezése a gyűjtött termésekből, levelekből Az esztétikai érzék fejlesztése. Gyűjtött levelek, termések rendezgetése.

5 eszközök, Dominó készítése őszi falevelek felhasználásával 9. Őszi időjárás, öltözködés Megfigyelőképesség fejlesztése. Ugyanolyan, hasonló felismerése. Egyszerű játék készítése. A közös játék öröme. Az őszi időjárás jellegzetességeinek, jegyeinek megfigyelése, elmondása. Rajzos jelek használata. Az őszi évszak időjárásának megfelelő öltözködés megfigyelése, ruhadarabok felsorolása. Szókincsbővítés. Mérés, nyírás, válogatás, ragasztás. Élménybeszámolók. Időjárás jellegzetességeinek megfigyelése, jellemző jegyei jelek használata. Időjárás-naptár készítése. Falevelek gyűjtése a tanulmányi séta során. Levelek préselése. Különböző dominók bemutatása. Olló, ragasztó, grafitceruza, préselt levelek, vonalzó, rajzlap. Mtk.:26-28.o. Képek, piktogramok. matematika Élményrajz- Kirándul a család - szabadon választott technikával Élmény utáni ábrázolás. Rajzlap kitöltése-előtér, háttér. Tervezés, rajzolás, színezés. Grafitceruza, rajzlap, zsírkréta. színes ceruza, festék, ecsetek, ecsettál, ecsettörlő rongy. A papír és tulajdonságai Szélforgó készítése A papír tulajdonságainak megfigyelése. A különböző papírfajták megismerése. Megfigyelések rögzítése táblázatba. Szélforgó készítése. Hajtogatás, nyírás, összeállítás. Különböző papírfajták gyűjtése. Képek szélmalmokról. Színes papír, olló, ragasztó, parafa dugó, gombostű. 10. Az őszi hagyományok Az őszi évszakhoz kapcsolódó ünnepek, jeles népszokások megfigyelése. Hagyományőrzés. Szüreti népszokás megismerése. Szókincsbővítés. Relációs szókincs fejlesztése. Vershallgatás. Ismerkedés az őszi évszakok jeles népszokásaival, ünnepeivel. Szóbeli beszámolók élmények alapján, lés. Népszokások gyűjtése. Mtk.:29-31.o. Képek, fotók, diák. Tamkó Sirató Károly: Dombon Szőlőfürt készítése ujjlenyomattal Különböző technikák alkalmazása képkészítés során. Ujjlenyomattal képkialakítás természetes forma megfigyelése után. Háttérfestés. Szőlőfürt. Festék, ecset, ecsettál, ecsettörlő rongy. Papírmozaik készítése Őszi gyümölcs 11. Növények, állatok ősszel A kéz finommozgásainak fejlesztése. Felületkitöltés apró papírdarabokkal. Élőlények megfigyelése ősszel. Az időjárás okozta változások megfigyelése a természetben. Papír tépése, előrajzolás, ragasztás. Élménybeszámolók, beszélgetés. Különböző mozaik képek. Grafitceruza, színes papír, olló, rajzlap. Mtk.:32-34.o. Képek, fotók Fésüs Éva: Az ősz Illusztráció készítése találós kérdéshez Megfigyelőképesség, kifejezőkészség fejlesztése. Grafitceruza, színes ceruza. Papírhajtogatás Béka készítése 12. Összefoglalás Kézügyesség fejlesztése. Az iskola és környezete. Gyalogos közlekedés szabályai. Az őszi évszak időjárásának jellegzetességei. Az időjárás hatása az élőlényekre. Hajtogatás megadott rajzos algoritmus alapján. Feladatmegoldás. Csoportosítás. Négyzet alakú színes papír. Mtk.:35-36.o. Képek, tablók Felület kitöltése a természetben talált formák felhasználásával Levéltakaró készítése falevéllenyomattal Tanult ismeretek felidézése, alkalmazása. Őszi színek használata. Levelek befestése, levéllenyomat készítése, felületkitöltés. Préselt levelek behozása. Rajzlap, vízfesték vagy tempera, ecset, ecsettál, ecsettörlő rongy.

6 eszközök, 13. A téli hagyományok A téli évszakhoz kapcsolódó ünnepek, jeles népszokások, hagyományok Hagyományápolás. Figyelemfejlesztés. Szókincsbővítés. Ismerkedés a téli jeles napokkal, hagyományokkal. Éneklés, versmondás. Rajzkiegészítés, színezés. Dalok, versek gyűjtése. Mtk.:37-40.o. Mese, ek Mikulásról, karácsonyról, képek, tablók, kazetta, videó. Zelk Zoltán: Mikulás Karácsonyi füzér készítése Fenyőfa karácsonyfa (hasonlóságok és különbségek megbeszélése. Beszélgetés a karácsonyról. Rajzolás, színezés, nyírás, ragasztás. Fonal, rajzlap, olló, ragasztó. Papírhajtogatás Mikulás csizmája 14. A család Kézügyesség fejlesztése. Mit jelent számodra a család, a családi összetartás? Kik tartoznak a családhoz? A családtagok nevei: szülők, nagyszülők, testvérek, nagybácsi, nagynéni, unokatestvérek. A családtagok szeretete, tisztelete. A szülők foglalkozása. A hajtogatás menet megfigyelése. Munkadarab elkészítése. Beszélgetés a családról, családtagokról, a családi összetartozás. Foglalkozások felismerése képek segítségével. Családi fénykép behozatala. Négyzet alakú, egyik oldalán piros papír. Mtk.:41-42.o. Vers: Zelk Zoltán: Este jó, este jó (kazetta) képek, fotók Családrajz készítése A felnőttek és gyerekek ábrázolása arányok. Grafitceruza, színes ceruza. 15. Vendégvárás, készülődés az ünnepekre Mikor várunk vendéget? Hogyan köszöntjük őket? A helyes illemtudó viselkedés szabályainak elsajátítása, gyakorlása. Köszönési módok. Szituációs játékok családi eseményekről. (Vendégvárás, köszöntés, köszönési formák, bemutatkozás). Illemszabályok. Mtk.:43-45.o. Képek, tablók. : zenehallgatás, pl. Halász Judit: Boldog születésnapot! Ajándékötletek rajzolása karácsonyra a család tagjainak Karácsony a szeretet ünnepe! ajándékozás. Tervezés, rajzolás, színezés. Karácsonyi csomagolópapír készítése 16. A téli időjárás, öltözködés Ízlésformálás. Az évszakra jellemző időjárás A társak és saját testi épségünk óvása a téli sportok alkalmazásával Védekezés a hideg ellen a réteges öltözködés. Festés, gyertyázás, vasalás, csomagolás. A téli időjárás megfigyelése jelek használata, lejegyzése. Folyamatos megfigyelések végzése. Időjárás okozta veszélyhelyzetek megismerése. A víz megjelenési formáinak vizsgálata érzékszervi úton. nagyító Gyertya, puha papír, újságpapír, vízfesték, ecset, papír kéztörlő, vasaló. Mtk.:46-50.o. Piktogamok, képek. Képkiegészítés szöveg alapján Megfigyelőképesség, koncentráció fejlesztése. Szöveg meghallgatása. Rajzkiegészítés, színezés Grafitceruza, színes ceruza, filctoll. Hópihék készítése fonalgrafikával 17. A tél örömei, veszélyei Természeti formák megfigyelése. A varrótű használata. A téli időjárás veszélyeinek szélsőséges időjárási jelenségeinek megismerése. Varrás Zsákvarrótű, fehér himzőfonal, olló, cellux-ragasztó,melléklet. Mtk: o. Képek testnevelés Hószobrászat Különböző formák kialakítása hóból. Helyes arányok megfigyelése. Formázás. Hó, széndarabok, (lyukas) fazék, seprű.

7 eszközök,. 18. Növények, állatok télen. Gondoskodás a nálunk telelő madarakról, az Beszélgetés, egyéni vélemények alkotása. erdei állatokról. Az etetés, gondoskodás hasznossága, szükségessége. Rendszerezés. Természetvédelem. Mtk.:53-56.o. Mese. Képek, tablók. Meseillusztráció készítése Szövegértés. Fantáziafejlesztés. Mesehallgatás. Grafitceruza, színes ceruza. Különböző madáretetők készítése 19. Ilyen vagyok! Testrészeim Gondoskodás az állatokról télen. Tájékozódás a testen. Iránygyakorlatok. Testünk főbb részei Madáretetők készítése, elhelyezése. Játékos gyakorlatok az irányok, helyzetek megkülönböztetése. Az emberi test fő részeinek megnevezése: fej, nyak, törzs, végtagok. Madáretető készítéséhez doboz, háló, magok, behozatala. Háló, spárga, magok. Mtk.:57-59.o. Képek, applikációs képek. Tenyérlenyomat készítése Különböző emberi alkatok. Testrészek nagyságának különbözősége. Festékes tenyérlenyomat. Összehasonlítás, indoklás. Csomagolópapír, tempera vagy vízfesték, ecset. A fonal tulajdonságai Emberi alak fonalból 20. Félévi szintfelmérő A fonal tulajdonságainak megfigyelése. A fonal felhasználása. Baba készítése rajz alapján. Vastagabb fonal, olló. 21. Érzékszerveink Érzékszerveink szerepe a környezetünk megismerésében. Érzékszervek ismerete. Érzékszerveink védelme, tisztán tartása. Válogatás, csoportosítás. Tárgyak, hangok, ízek, szagok érzékelése Játékok. Fő érzékszerveink: szem, fül, orr, nyelv, bőr megtanulása. Rajzkiegészítés. Mtk.:60-63.o. A tanteremben található tárgyak. Az érzékelő játékokhoz szükséges eszközök. Önarckép készítése grafitceruzával Az arc jellegzetességei Rajzolás. Zsebtükör. Rajzlap, grafitceruza. Puzzle készítése 22. Tisztálkodás fogápolás A rész és egész kapcsolata. A helyes tisztálkodás. A helyes kézmosás és fogmosás. Tisztálkodási eszközök. Az egészség és betegség. Egészségünk megőrzése. Rajzolás, festés, nyírás, játék. Óvodai szokások folytatása, gyakorlása (kézmosás, fogmosás). Szituációs játékok (pl. betegápolás, orvos munkája) Olló, vízfesték vagy tempera, ecset, ecsettörlő rongy, ecsettál, kivágható melléklet. Mtk.:64-66.o. Képek, tablók. Tisztálkodási csomag. Fogmosó készlet. Különböző érzelmek kifejezése Élményrajz A fogorvosnál Mimika szerepe az érzelmek kifejezésében. Megfigyelés, visszaemlékezés. Rajzlap, grafitceruza, zsírkréta.

8 eszközök, Gyümölcssaláta készítése Az egészséges táplálkozás. Miért fontos a gyümölcsöket megmosni elfogyasztásuk előtt? Gyümölcsök megmosása. Saláta elkészítése, elfogyasztása. Gyümölcsök hozása Gyümölcsök, kés, vágódeszka, tál, méz. 23. Összefoglalás Téli időjárás jellemzői. Téli öltözködés. Növények és állatok télen. Az emberi test részei, érzékszerveink. Tanult ismeretek alkalmazása. Színezés. Mtk.:67-69.o. Képek, rajzok. Időjárási jelek (kártyák). Ismerkedés természetes anyagokkal a kukoricacsuhé Csuhébaba készítése 24. Tavaszi hagyományok A kukoricacsuhé tulajdonságai, felhasználása. A tavaszi évszakhoz kapcsolódó jeles népszokások, néphagyományok megismerése. Hagyományok ápolása. A tavaszi hónapok. Megfigyelés, tapasztalatok lejegyzése. Baba elkészítése. Válogatás. Színezés, rajzolás. Locsolóvers tanulása. Éneklés. Kukoricacsuhé, cérna, olló, fekete és piros filctoll. Mtk.:70-72.o. Képek, tablók, képeslapok. Vers. Ének. Húsvéti üdvözlőlap készítése A húsvéti ünnepkörhöz tartozó jelképek. Rajzolás, színezés, nyírás. Húsvéti jelképek gyűjtése. Kartonlap, olló, grafitceruza, filctoll. Könyvjelző készítése filcanyagból 25. A tavaszi időjárás, öltözködés Az alaklemez használata. (Pontos körberajzolás.) A tavaszi időjárás megfigyelése és lejegyzése. Rajzos jelek használata. A tavaszi időjárásnak megfelelő öltözködés. Szélsőséges időjárási jelenségek (jégeső, áradás). Körberajzolás, nyírás, ragasztás. Megfigyelés, lejegyzés. Találós kérdés megfejtése. Filcanyag, olló, ragasztó, filctoll. Mtk.:73-74.o. Képek, piktogramok, találós kérdés, videó. A színek hangulata Tavaszi ruhadarabok tervezése Ízlésformálás. Az időjárás és az öltözködés kapcsolata. Tervezés. Rajzlap, grafitceruza, színes ceruza, zsírkréta. Csokorkötés megtanulása, gyakorlása 26. Tavaszi séta A csokorkötés szerepe. Látogatás piacra, zöldség vagy gyümölcsöskertbe. Tavaszi zöldségek és gyümölcsök felsorolása. Megfigyelés, megbeszélés, gyakorlás. Zöldségek, gyümölcsök megfigyelése. Élménybeszámolók. Rajzolás. Cipőfűző vagy vastagabb fonal. Mtk.:75-77.o. A piacon vagy a zöldséges- és gyümölcsöskertben látottak. Élményrajz A piacon tetszőleges technikával Emlékezet utáni ábrázolás. Megfigyelés, rajzolás, színezés. Rajzlap, grafitceruza, különböző rajzeszközök. Szendvics készítése zöldség díszítéssel 27. Növények tavasszal. Az egészséges, változatos táplálkozás. Zöldségből készült ételek. Balesetvédelem! Virágos növények megfigyelése (mérete, alakja, színe, illata, jellemző részei, élőhelye). Elemi ismeretek a növénygondozásról (magnevelés, ültetés, öntözés). Szendvicsek elkészítése, díszítése. Megfigyelések végzése érzékszervi úton. Tapasztalatok elmondása, rögzítése. Tapasztalatszerzés a növények ültetéséről, gondozásáról. Rajzolás. Különböző zöldségek hozása. Virág vagy zöldségmag és virágzó palánta behozatala. Zöldségek, kenyér, margarin, majonéz, kés, vágódeszka. Mtk.:78-80.o. Virág vagy zöldségmag és virágos növény. Képek, applikációs képek, tablók, fotók. Virágcserép díszítése festéssel A díszítőelemek szerepe. Rajzolás, festés Virágcserép, tempera, ecsettál,

9 eszközök, Virágkaró készítése A virágkaró a növény támasztéka. A fa megmunkálása (csiszolás). ecsetek, ecsettörlő rongy, újságpapír. 28. Babsátor, növények szaporítása PROJEKT Kreativitás, szocialitás fejlesztése. Csoportmunka. Babsátor készítése, növények szaporítása. Növények, bab, egyéb eszközök behozatala. Faléc, csiszolópapír. Mtk.:81-82.o. 29. Állatok tavasszal A tavasz megjelenése a természetben. Az időjárás változás hatása az állatok életében. Visszatérnek a költöző madarak, fészket raknak, rendbe hoznak, tojást raknak. Beszélgetés, megfigyelés. Színezés, gyűjtőmunka, lés, verselés madarakról. Mtk.:83-84.o. Képek, könyvek, versek, dalok, fotók, applikációs képek, videó, dia. Kavicsállatkák festése A különböző állatok jellemzői. Festés Különböző alakú, méretű kavicsok gyűjtése. Kavicsok, tempera, ecsetek, ecsettál, ecsettörlő rongy, újságpapír. 30. Háziállatok Háziállatok felsorolása, felismerése. Élménybeszámolók, mesélés. Gyűjtőmunka. Mtk.:85-89.o. Állatábrázolás viaszos visszakaparással A háziállatok és a vadon élő állatok tulajdonságainak összehasonlítása. Megfigyelés, beszélgetés. A munka menet megfigyelése. A tarka kiskakas ábrázolása. Rajzlap, zsírkréta, tempera, ecsetek, szappan, ecsettál, ecsettörlő rongy, hurkapálcika. Papírhengerből állatos ceruzatartó készítése 31. Nálatok laknak-e állatok? Kedvtelésből tartott állatok PROJEKT A papír újrahasznosítása. Állatok gondozása, élőhelyük. Élethez szükséges feltételek. A papírhenger beborítása, díszítése önálló elképzelés alapján. Élménybeszámolók, mesélés. Bemutatás. Papírhengerek gyűjtése. Gyűjtőmunka. Papírhenger, olló, színes papír, ragasztó, olló, filctoll. Mtk.:90-93.o. Képek, könyvek. Állatfigurák készítése agyagból vagy gyurmából Jellemző tulajdonságok, helyes arányok megfigyelése. Megfigyelés, beszélgetés. Állatok elkészítése. Agyag vagy gyurma, rajztábla. Mozgatható állatok készítése gyufásdobozból 32. Összefoglalás Kreativitás fejlesztése. A tavaszi évszak időjárásának jellemző jegyei, hatása az élőlényekre. A vadon élő állatok és a házi állatok jellemzői. Gyufásdoboz borítása színes papírral, kedvenc állatkák megrajzolása. Rajzolás. Feladatmegoldás. Gyufásdobozok gyűjtése. Üres gyufásdoboz, fehér lap, ragasztó, grafitceruza, filctoll. Mtk.:95-97.o. Képek, applikációs képek. Kedvenc állat rajzolása tetszőleges technikával Állatok ábrázolása saját környezetükben, élőhelyükön. Grafitceruza, színes ceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera, filctoll, ecsetek, ecsettál, ecsettörlő rongy. Virágzó fa készítése papírgalacsinból A virágzó fa életszerű ábrázolása. Előrajzolás, papírgalacsinok elkészítése, képkialakítás ragasztással. Rajzlap, grafitceruza, színes papír, ragasztó, filctoll.

10 32. A nyári hagyományok A nyári évszakhoz kapcsolódó népszokások megismerése. Hagyományok ápolása. A nyári hónapok. Rajzolás, feladatmegoldás. Éneklés, verselés. eszközök, Mtk.:95-97.o. Vers. Képek, tablók. Sógyurmából készült kenyér és péksütemények festése A játék és valóság. Vásárlás. Festés. Szituációs játék vásárlás. Vízfesték vagy tempera, ecsetek, ecsettál, ecsettörlő rongy. Kenyér és péksütemény készítése sógyurmából 33. A nyári időjárás, öltözködés A sógyurma elkészítése az összetevők helyes aránya. A nyári időjárás jellemző jegyeinek megfigyelése. Rajzos jelek használata. Az időjárásnak megfelelő öltözködés. Nyári élmények. Massza elkészítése. Formázás. Beszélgetés, élménybeszámolók. Feladatmegoldás. Liszt, só, víz, újságpapír Mtk.: o. Találós kérdés. Képek, piktogramok. Eszter és Bence nyaralni indul képalkotás A nyaralás megtervezése. Színes ceruza, zsírkréta, filctoll. A tanév során tanultak összefoglalása 34. Összefoglalás I. Tanult ismeretek rendszerezése. A tanult ismeretek rendszerezése, ismétlése. Feladatmegoldás. Mtk.: o. Képek, applikációs képek, tablók. Festéklepkék készítése foltképzéssel 35. Összefoglalás II. A szimmetria megtapasztalása, megfigyelése. A színek keveredés megfigyelése. A tanult ismeretek rendszerezése, ismétlése. Pillangó elkészítése rajzos útmutató alapján. Feladatmegoldás Rajzlap, tempera vagy vízfesték, ecsetek, ecsettál, ecsettörlő rongy, filctoll. Mtk.: o. Képek, applikációs képek, tablók. Kiállítás vagy Helytörténeti Gyűjtemény megtekintése Kiállítás vagy Helytörténeti Gyűjtemény megtekintése 36. Év végi szintfelmérő 37. Néhány jó tanács a nyárra Mtk.:108.o. Kiállítás rendezése a tanév során kézült munkákból Munkák elrendezése, kiállítás berendezése. Kiállítás rendezése a tanév során kézült munkákból Munkák elrendezése, kiállítás berendezése

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti érdeklődést, hogy az iskolát befejező tanulók tudjanak

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY PROJEKT GYŰJTEMÉNY A KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉS MEGSZERETTETÉSE TÉMAKÖRBEN. - Innováció - Készítette: Horváth Jánosné Madarászné Bognár Tímea Aranykapu Óvoda Jánossomorja 2010. 1 A projekt gyűjtemény

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE 1 Célok, feladatok: Az általános iskolai képzés céljai, feladatai Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 1 TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné 2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: Testtudat, téri tájékozódás EGYÉNI FEJLESZTŐ

Részletesebben

TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára. Erkölcstan tanmenet. I. fejezet: Test és lélek

TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára. Erkölcstan tanmenet. I. fejezet: Test és lélek TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára Erkölcstan tanmenet I. fejezet: Test és lélek Óra Téma, tananyag 1. I. téma Test és lélek Helyünk a világban

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

Célok és feladatok HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1 4. ÉVFOLYAM TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1 4. ÉVFOLYAM A tantárgy célja fokozatosan feltárni a természetben és társadalomban élő ember

Részletesebben

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye ÉVFO- LYAM: 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ A TANTÁRGY NEVE: Rajz (angol, normál tarterv) Rajz (nemzetiségi

Részletesebben

Önálló intézményi innováció

Önálló intézményi innováció Önálló intézményi innováció A TÁMOP- 3. 1. 4 /09/ 1. Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben pályázati konstrukció egyik elemeként intézményünknek lehetősége nyílt saját innovációjának

Részletesebben

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013.

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. HELYI TANTERV Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. TARTALOM Bevezető Szakiskolai előkészítés Szakiskolai képzés Melléklet Munkahelyi Gyakorlat Program Értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztő

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Vizuális kultúra 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a vizuális kultúra tantárgy oktatása a Sarkadi

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA

ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA A tehetség is a természet azon értékei közé tartozik, amely gondozást kíván. Nem kapálást, nyírást, permetezést,

Részletesebben

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam A Garay János Általános Iskola és AMI Vizuális kultúra helyi tanterve az 51/2012.(XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletében megjelent kerettantervvel összevetve a Mozaik

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra

Rajz és vizuális kultúra Művészetek műveltségterület Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A rajz és vizuális kultúra tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam 1 VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3. TELEPHELYEK 1162 Budapest Hermina u. 66-68. 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program KÉK BOLYGÓ, BESZÁMOLÓJA SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Készítették: Judtné Berényi Tímea Priskin Ágota Bükkösd, 2010. május 5. A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben