Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés"

Átírás

1 Hó Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök Megfelelõ körülmények megteremtése a tanuláshoz. Beszámolók, rajz, véleményalkotás. Testnevelés: Helyes testtartás kialakítása. Ének: Óvodai dalok, versek, mondókák. Pozitív viselkedésformák kialakítása. Szeptember Az én iskolám Az iskolában Az intézmény neve. Bemutatkozás, megszólítás. Az iskola dolgozói. Napirend megfelelõ idõbeosztás kialakítása. A gyalogos közlekedés A gyalogos közlekedés elemi szabályai. A gyalogosokra is vonatkozó közlekedési táblák, lámpák megismerése. Mkt Mkt Közlekedési táblák Tájékozódás térben és síkban az iskola épületében. Rajzolás, véleményalkotás. Szabályos közlekedés az iskola környékén. Szituációs játékok. Beszédfejlesztés, illem. Technika: Közlekedési táblák készítése. Az új környezet díszítése, a felszerelés óvása. Az iskola névadójának rövid bemutatása. Balesetmegelõzési tanácsok Õszi tanulmányi séta Az idõjárás, a növények, az állatok megfigyelése. Mkt Az õsz színei Termések, növényi részek gyûjtése, õszi képek készítése. Rajz: Õszi táj. Technika: Falevelekbõl, termésekbõl képek, figurák készítése. Természetvédelem. Gyûjtõfüzet bevezetése. TANMENET

2 TANMENET 56 Hó Az õszi idõjárás Az õsz jellemzõi. Az idõjárás összetevõi (szélerõsség, csapadékfajták, hõmérséklet, napsütés). Õszi hónapok megnevezése. Mkt Osváth Erzsébet Dúdoló c. verseskötete. Megfigyelések: a szél ereje, iránya. A levegõ hõmérséklete. Szituációs játék. Kísérlet: A levegõ mozgásának megfigyelése papírforgó segítségével. Õszi versek Technika: Papírforgó és szélzsák készítése. Október Az idõjárás hatása az élõlényekre Az idõjárás okozta változások a növények, állatok, emberek életében. Jeles napok: szüret, Mindenszentek, névnapok, szokások Mkt Korábban szerzett tapasztalatok felidézése, kifejezése rajzzal. Idõjárásnak megfelelõ öltözködés. Kísérlet: gyümölcsfagally hajtatása. Mesehallgatás, beszédfejlesztés, helyes viselkedésformák kialakítása. Technika: Ízléses csomagolás. A mese és valóság közötti különbség érzékeltetése Az emberi test A test fejlõdése, változások. Testrészek, érzékszervek. Mkt Különbözõ ízû táplálékok, kísérleti eszközök, különbözõ tárgyak. Gratzer József Sicc c. könyve. Tapasztalatgyûjtés az érzékszervekkel. Csoportosítás ízek szerint. Beszédfejlesztés, válogató olvasás. Az érzékszervek védelme. Egészséges táplálékok Testünk ritmusai Szívdobogás, légzés, napszakok váltakozása az élet ritmusa. Mkt. 20. Megfigyelés, kísérletvégzés. Matematika: Sorozatképzés, számlálás. Helyes életritmus kialakítása.

3 Hó Az étkezés helyes rendje A terítés módja (hétköznapi, ünnepi teríték). Helyes viselkedés az asztalnál. Mkt. 21. Terítéshez szükséges eszközök. Asztalterítés, kézmosás, fogápolás módja. Rajz: ízlésformálás. Beszédfejlesztés, véleményalkotás. Illemszabályok. November Egészség-betegség Veszélyhelyzetek felismerése. Az idõjárásnak megfelelõ öltözködés Helyes táplálkozás. Tisztálkodás. Fontos telefonszámok. Táplálkozás-öltözködéstisztálkodás összefüggése az egészséggel. Mkt Tisztálkodási eszközök, játéktelefon. Segítségkérés, segítséghívás gyakorlása szóban és telefonon. Tanácsok szóban és telefonon lényegkiemelõ megfogalmazás. Balesetvédelem. Az empátia fejlesztése A tél Téli tanulmányi séta Az idõjárás és a természet változásának megfigyelése. A téli idõjárás. Az idõjárás összetevõinek felelevenítése. A téli idõjárás jellemzõi. Mkt Mkt. 27. Séta, madáretetés. Kísérlet: fagyás, olvadás. Rajzok készítése. Téli versek. A tél jellemzõ jegyeinek megfigyelése alapján a kép és a vers párosítása. Természet és állatvédelem. TANMENET

4 TANMENET 58 Hó Az idõjárás hatása az élõlényekre A növények, állatok, emberek életében bekövetkezõ változások. Mkt.28. Állatképek. Megfigyelés, gyûjtés. Állatmesék. Az idõjárásnak megfelelõ öltözködés egészségvédelem. Január December Téli ünnepek, népszokások Téli hónapok. Az évszakhoz kapcsolódó ünnepek. Házi- és vadon élõ állatok A házi- és vadon élõ állatok életmódbeli különbségei. Fogalomkialakítás: háziállat Emlõsök: Kutya A kutyafajták változatossága, tulajdonságai, testfelépítése, szaporodása, táplálkozása, hangja, az emberhez való viszonya. Mkt. 29. Ünnepi üdvözlõlapok. Mkt Állatképek. Mkt Képek különbözõ fajtájú kutyákról. Papírfüzér, fenyõdísz készítése. Népszokásokhoz kapcsolódó versek, dalok bemutatása. Válogatás, csoportalkotás, színezés. Képek gyûjtése, csoportosítása. Történetek az ünnepekrõl. Ének: Ünnepi dalok. Mondókák állatokról. Kutyatörténetek olvasása. További népszokások gyûjtése. Az állatok tisztelete, szeretete. A kutya és az ember kapcsolata filmélmények alapján (Lassie, Beethoven) Az õz Az állat tulajdonságai, élõhelye, szaporodása, életmódja. Fogalomelõkészítés: rejtõszín, emlõs. Mkt. 34. Fazekas Anna Öreg néne õzikéje c. könyv. Dramatizálás. Az állatok jellemzõ jegyeinek megfigyelése után, törekvés ennek élethû megjelenítésére. Érzelmi kötõdés a mese alapján az állathoz.

5 Hó Madarak A tyúk A fecske A madarak élõhelye, a madár fogalmának elõkészítése. A tyúk testfelépítése, életmódja, szaporodása. A fecske lakóhelye, életmódja, táplálkozása. Költözõ madár. Mkt Különbözõ madarak képe. Válogatás, fecskékhez kapcsolódó mondókák, kiszámolók gyûjtése. Ének: Fecskékrõl szóló dalok. Mondókák, kiszámolók, találós kérdések. Haszonállat, állatvédelem. Január Lakóhelyünk-tanulmányi séta A település néhány utcájának neve. Jármûforgalom megfigyelése. A levegõ szennyezettsége. Nevezetesebb épületek a lakóhelyen. Mkt. 37. Prospektusok a településrõl. Megfigyelés, válogatás, számlálás. Matematika: Számlálás. Környezeti ártalmak Településfajták Falu, város, tanya. A település fajtája és a jármûforgalom összefüggése. Mkt. 38. Képek különbözõ településekrõl. Gyûjtés, csoportosítás. Környezetbarát jármûvek. 59 Február A mi lakóhelyünk A lakóhely megnevezése. Az itt található fontosabb épületek. A lakcím ismerete. A lakóhely nevezetességei. Mkt Fotók a lakóhely nevezetességeirõl. Gyûjtés, idegenvezetés. Kiállítás rendezése az osztályban. Rajz: Esztétikai érzék fejlesztése. A lakóhely értékeinek védelme. TANMENET

6 TANMENET 60 Hó Tavaszi tanulmányi séta Az idõjárás összetevõinek megfigyelése, a télhez viszonyított változások rajzos lejegyzése. Mkt Megfigyelés, Rajzolás Rajz: tavaszi kép készítése. A természethez kapcsolódó pozitív kötõdés erõsítése Február A hóvirág Az ibolya A növények fejlõdése, tulajdonságai, összehasonlításuk. A lágy szár fogalmának elõkészítése. Mkt Képek a virágokról: hóvirág és ibolya növény. Megfigyelés, összehasonlítás, rajzolás. Mondókák, versek a növényekrõl. A virágok sokfélesége Tavaszi idõjárás A tavasz jellemzõi. Mkt Kísérleti eszközök. Kísérlet, összehasonlítás. A hõmérõ helyes használata. Megfigyelés. Móra Ferenc Hogyan tanultam meg olvasni? c. írása. Szülõi segítség kérése a kísérlethez. Március A tavaszi idõjárás hatása az élõlényekre A növények, állatok, emberek életében bekövetkezõ változások. A természet ébredése: sarjadás, fészekrakás. Tavaszi jeles napok, ünnepek Tavaszi hónapok. Nemzeti ünnepünk. Tavaszi népszokások. Mkt Kísérleti eszközök. Mkt Zászló, kokárda, hímes tojások. Kísérlet: hajtatás, rügyeztetés. Rajzolás. Emlékhelyek meglátogatása. Verstanulás: anyák napjára, húsvétra. Találós kérdések. Testnevelés: Mozgás a friss levegõn a tavaszi fáradtság leküzdésére. Mondókák, versek. Rajz: Hímes tojás. Hosszabb távú megfigyelés elindítása. Az ünnepekhez kapcsolódó érzelmi kötõdések mélyítése. Természetvédelem.

7 Hó A fa A fa részei, a részek funkciója. A fa felhasználása, a levegõ tisztításában játszott szerepe. Mkt. 51. A-Zs képek. A faág vizsgálata, a fa részeinek megfigyelése. A-Zs használata. Gyermeklexikon használata. A fák sokféleségének bemutatása. Március Virágok, fák, bokrok A fa és a bokor összehasonlítása. A bokrok terméseinek felhasználása. Mkt. 52. A-Zs. Barkochba a virágok sokszínûségének, tulajdonságainak érzékeltetésére. A-Zs használata. Matematika: Logikus gondolkodás fejlesztése. Gyógyteák szerepe az egészség megõrzésében Konyhakerti növények Felismerésük, szerepük a táplálkozásban. Mkt. 53. Zöldségfélék. Válogatás, csoportosítás. Válogató másolás. A helyes étkezési szokások megerõsítése. Zöldségek, gyümölcsök tisztítása, bio zöldségek. 61 Április Nyár Nyári tanulmányi séta Nyári hónapok. Az idõjárás hatására bekövetkezõ változások az élõlények életében. Nyári idõjárás Évszakok, hónapok ismétlése. A nyárra jellemzõ idõjárási összetevõk. Mkt Mkt. 56. Hõmérõ. Mérés, megfigyelés. Mérés, megfigyelés. Rajz: Nyári rajz készítése. Matematika: A hõmérsékleti skála helyes használata. Hõmérõ egyéni használata. Védekezés a természeti katasztrófák ellen. TANMENET

8 TANMENET 62 Hó Az idõjárás hatása az élõlényekre Változások az élõlények életében, a tavaszhoz képest. Mkt. 57. Megfigyelés, válogatás, véleményalkotás. Állatok és kicsinyeik. Védekezés az erõs napsütés ellen Nyári jeles napok, ünnepek Népszokások. Mkt. 58. Zászló, címer. Múlt és jelen összehasonlítása, sorba rendezése. Himnusz. Nemzeti jelképeink tisztelete. Június Május Év végi összefoglalás I Az iskola, Az emberi test témaköreinek ismétlése, rendszerezése. Év végi összefoglalás II Növények, állatok. Év végi összefoglalás III Évszakok. Az évszakok, hónapok sorrendje, jellemzõik. Ünnepek. Mkt. 59. Mkt Mkt Összefoglalás II. Növények, állatok. Válogatás, hibás szöveg javítása, rejtvény. Csoportosítás, válogatás, sorba rendezés. Mkt Matematika: Gondolkodás fejlesztése Hibás szöveg javítása. Rajz: Hibás rajz javítása. Mondatkiegészítés. Rajz: Színezés. Alapvetõ illemszabályok betartása, társak viselkedésének tolerálása bizonyos határig.

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz 1. Ismerkedés a Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, A bevezetô szöveg meghallgatása, Mtk. 3. old. tankönyvvel a jelrendszerrel, az eszközökkel! kötetlen beszélgetés. Környezetismeret Kedves második osztályos!

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA (37 ÓRA)

TANMENETJAVASLAT AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA (37 ÓRA) TANMENETJAVASLAT AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA (37 ÓRA) Kötelezô és ajánlott témák. (A további ajánlott ill. választható témákat a tanmenet végén közöljük.) Óra 1. A tanítás anyaga Célok, feladatok Tanulói tevékenység

Részletesebben

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály 2004 Környezetismeret: Rajz: Technika: Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám:

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1 2 Évfolyamok óraszáma 37 37 37 74 Az első évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért ennek a tanórának

Részletesebben

1. Anyag, energia, információ

1. Anyag, energia, információ KÖRNYEZETISMERET Az Ember és természet műveltségterület középpontjában a természet és az azt megismerő ember áll. A természettudományos műveltség kialakításának alapja a természettel való közvetlen, megértő

Részletesebben

Környezetismeret 1-4. osztály. Javasolt óraterv. 1. évfolyam

Környezetismeret 1-4. osztály. Javasolt óraterv. 1. évfolyam Környezetismeret 1-4. osztály KÖRNYEZET- ISMERET 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4 évfolyam Heti óraszám 1 1 2 2 Éves óraszám 32+4 32+4 65+7 65+7 Javasolt óraterv 1. évfolyam címe Az iskola Az iskolás

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy a gyermek természetes kíváncsiságára építve

Részletesebben

Környezetismeret 1-4. osztály

Környezetismeret 1-4. osztály Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Környezetismeret 1-4. osztály 2013 1 Célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést

Részletesebben

Környezetvédelmi nevelés a 2. osztályban

Környezetvédelmi nevelés a 2. osztályban Zilahiné Szegő Viktória és Osztheimer Erika Szeptem ber Környezetvédelmi nevelés a 2. osztályban Éves tervezet Fedezzük fel a szeptemberi erdőt. Cél a gyerekek érdeklődésének felkeltése irányított program

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda. Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013.

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda. Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013. Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013. Az óvoda jellemző adatai Az óvoda neve: Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Címe: 1086. Budapest, VIII. kerület Szűz u. 2.

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE 1 Célok, feladatok: Az általános iskolai képzés céljai, feladatai Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek Napközis projektek Készítették: Dobó Gyöngyi Leléné Gonda Irén Magosi Krisztina Pallagi Anna Újra együtt (Szeptember: Szűz, avagy Szent Mihály hava) Újra együtt (projekt tervezet) Szeptember Szűz, avagy

Részletesebben

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TANMENET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK KÖRNYEZETISMERET 4. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2001 Készítette: MAKÁDI MARIANN fõiskolai docens Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101

Részletesebben

Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM

Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Egészséges életmód Moduláris program

Egészséges életmód Moduláris program TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÁMK Óvoda 2769 Tápiószőlős, Árpád u. 3. Egészséges életmód Moduláris program 2009. 1 A program előzményei A helyi

Részletesebben

TÁRSADALMI ISMERETEK

TÁRSADALMI ISMERETEK TÁRSADALMI ISMERETEK A tantárgy célja bővíteni a tanulók azon ismereteit, amelyek a társadalmi környezet jobb megismerését segítik elő. Feladata, hogy a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanuló szerezzen

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

Helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11

Helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11 Helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok: A természetismeret

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Természetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.07. alapján 5-6. évfolyam 2 TERMÉSZETISMERET Tantárgyi célok,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok. Fejlesztési terület Ismeretanyag

TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok. Fejlesztési terület Ismeretanyag TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Az anyagok világa Az egész fejezetben: A problémafelvetés és a

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

Német nyelv. 1-4. évfolyam. Helyi tanterv

Német nyelv. 1-4. évfolyam. Helyi tanterv 4 Német nyelv 1-4. évfolyam Helyi tanterv Bevezető Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben